You are on page 1of 30

Percepțiile românilor asupra

impactului aderării la Uniunea
Europeană
Raport de cercetare

METODOLOGIE

Volumul
eșantionului
1008 subiecți
18+

Studiu realizat la
comanda Asociației
Române pentru
Evaluare și Strategie –
ARES, organizație
fondatoare a revistei
Sinteza

Reprezentativitate
Eroare maximă
tolerată ±3,2%

Perioadă
de desfăşurare
9.12.2016, 12.12.2016

Tipul
eșantionului
Multi-stratificat,
probabilist

Metoda
CATI
(Computer Assisted
Telephone Interviewing)

Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?

Nu știu
4%

Nu răspund
1%

Direcția este bună
34%

Direcția este greșită
61%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Comparativ cu acum 10 ani, cum credeți că trăiți în prezent?

Nu știu
2%

Mai bine
27%

Mai prost
47%

La fel
24%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Cum credeți că veți trăi peste 5 ani?

Nu știu
9%

Nu răspund
1%

Mai prost
30%

Mai bine
43%

La fel
17%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Care dintre următoarele credeți că reprezintă pentru români AVANTAJE ale integrării în
UE?

Da

Nu

libertatea de a circula liber în UE

Nu știu/Nu răspund

93%

accesul la fonduri europene

6%1%

88%

10% 2%

libertatea de a învăța în statele UE

84%

14%

2%

solidaritatea țărilor europene

84%

13%

3%

libertatea de a munci în UE

79%

libertatea de a face afaceri în UE

altceva

20%

73%

35%

22%

45%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

2%

5%

20%

Care dintre următoarele credeți că reprezintă pentru români DEZAVANTAJE ale
integrării în UE ?

Da

Nu

pierderea identității naționale

Nu știu/Nu răspund

65%

28%

7%

politica europeană privind migrația

62%

32%

6%

pierderea independenței

61%

34%

5%

transformarea României în piață de
desfacere pentru produsele UE

61%

guvernarea țării de către Bruxelles
contribuția financiară a României la UE
politica externă a UE
altceva

37%

54%

38%

48%

43%

37%

44%

44%

46%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

2%

8%

8%

13%

17%

Dumneavoastră personal, în ultimii 10 ani…

Da

aveți/ați avut pe cineva din familie
care muncește în UE?

38%

56%

ați muncit într-o țară a UE?

ați beneficiat de finanțare europeană?

Nu știu/Nu răspund

62%

ați călătorit într-o țară a UE?

aveți/ați avut pe cineva din familie
care studiază în UE?

Nu

44%

21%

17%

8%

79%

83%

91%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

1%

Credeți că România a avut mai mult de câștigat sau de pierdut prin aderarea la UE?

Nici nu a
pierdut, nici
nu a câștigat
5%

Nu știu
2%

Nu răspund
1%

Mai mult a
pierdut
29%

Mai mult a
câștigat
62%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Pentru fiecare dintre următoarele aspecte, România a avut mai mult de câștigat sau mai
mult de pierdut în urma integrării în UE?
A avut mai mult de câștigat

A avut mai mult de pierdut

Nici nu a pierdut, nici nu a câștigat

Nu știu/Nu răspund

atragerea de fonduri europene

68%

23%

accesul la educație

67%

26%

3% 4%

35%

2% 1%

migrația românilor la muncă în străinătate

62%

atragerea de investiții străine

61%

29%

lupta anticorupție

58%

34%

exportul produselor românești

57%

37%

accesul la servicii de sănătate

56%

refacerea centrelor/monumentelor istorice

53%

independența justiției

52%

politica externă a României

51%

crearea de locuri de muncă

50%

47%

îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile

46%

46%

construcția de autostrăzi
agricultura românească

40%
36%

12%
17%
1% 2%

1%

59%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

10%
4% 3%

1%

51%

52%

10%

2%

41%

39%

7%

2%

47%

46%

43%

3%

1%

creșterea nivelului de trai

transparența guvernării

7%

1% 5%

34%

48%

43%

8%

1%

35%

31%

7%

2%

34%

bunul mers al afacerilor românești

repararea drumurilor

2%

7%
3%3%

2%

16%
2%

6%

2%3%

Cine credeți că este responsabil pentru faptul că România NU a avut mai mult de
câștigat de pe urma integrării europene?

Da

Nu

politicienii români

95%

politicienii din instituțiile europene

politicienii din alte state ale UE

altcineva

Nu știu/Nu răspund

3% 2%

55%

39%

42%

35%

51%

41%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

10%

10%

17%

Cât de bine credeți că s-au negociat interesele României la integrarea în UE?

0%

Foarte bine

10%

20%

30%

40%

2%

42%

Bine

31%

Prost

18%

Foarte prost

6%

Nu știu

Nu răspund

50%

1%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Cât de informat sunteți despre politicile discutate la nivelul Uniunii Europene?

0%

Foarte bine informat

10%

20%

30%

39%

45%

Slab informat

12%

Foarte slab informat

Nu răspund

50%

1%

Bine informat

Nu știu

40%

2%

1%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Cât de interesat sunteți de politicile discutate la nivelul Uniunii Europene?

0%

10%

20%

30%

7%

Foarte interesat

38%

Interesat

37%

Puțin interesat

17%

Deloc interesat

Nu știu

40%

1%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Cum ați aprecia, din perspectiva dumneavoastră, politicile promovate de Uniunea
Europeană?

0%

Foarte bune

10%

20%

30%

40%

50%

3%

59%

Bune

25%

Slabe

Foarte slabe

Nu știu

60%

8%

5%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

70%

Dumneavoastră ați auzit în ultimii ani despre…?

Da

Criza imigranților

95%

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea
Europeană

5%

92%

Criza din Grecia

Relația UE cu Turcia

Nu

8%

89%

71%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

11%

29%

Cât de interesat sunteți de alegerile din alte state ale Uniunii Europene?

0%

10%

20%

30%

40%

5%

Foarte interesat

31%

Interesat

41%

Puțin interesat

22%

Deloc interesat

Nu știu

50%

1%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

În ce măsură apreciați că interesele dumneavoastră sunt reprezentate în Uniunea
Europeană de către…?

În foarte mare măsură

Președintele României

6%

Comisia Europeană 1%

Parlamentarii europeni 2%

Parlamentarii români 3%

Guvernul României

4%

În mare măsură

În mică măsură

23%

În foarte mică măsură

33%

25%

46%

20%

48%

Nu știu/Nu răspund

34%

20%

24%

4%

8%

6%

17%

42%

34%

4%

16%

41%

35%

4%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Cât de mulțumit sunteți de felul în care este reprezentată România la Bruxelles de către
oficialii români?

0%

Foarte mulțumit

10%

20%

30%

40%

2%

28%

Mulțumit

48%

Nu prea mulțumit

17%

Deloc mulțumit

Nu răspund

50%

5%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

60%

Dumneavoastră câtă încredere aveți în…?

Foarte multă

Comisia Europeană 3%

27%

Multă

Puțină

Foarte puțină

41%

Nu știu/Nu răspund

23%

Parlamentul European 2%

28%

39%

25%

Consiliul Uniunii Europene 2%

27%

42%

20%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

6%

6%

9%

În ce măsură vă simțiți…?

În foarte mare măsură

român

În mică măsură

62%

legat de județul dumneavoastră

50%

legat de orașul/comuna dumneavoastră

38%

Nu știu/Nu răspund

7% 3% 1%

8% 2% 2%

8% 3% 1%

36%

50%

17%

Deloc

27%

52%

ardelean, oltean, moldovean

european

În mare măsură

35%

34%

35%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

8%

4% 3%

12%

2%

Credeți că este bine pentru România să intre în spațiul Schengen?

Nu pot aprecia
9%

Nu răspund
1%

Nu
12%

Da
78%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Credeți că România va fi primită în spațiul Schengen în 2017?

Nu pot
aprecia
12%

Nu răspund
1%

Da
48%

Nu
39%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Credeți că România este pregătită să adere la zona EURO?

Nu pot aprecia
6%

Nu răspund
1%

Da
33%

Nu
60%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Cum vedeți viitorul Uniunii Europene?

Nu pot aprecia
4%

Mai degrabă pesimist
45%

Nu răspund
1%

Mai degrabă optimist
50%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Care credeți că este principala amenințare pentru Uniunea Europeană în perioada
următoare?
Întrebare semi-deschisă

0%

5%

10%

15%

20%

18%

Imigrația

14%

Ieșirea din UE a unor state

12%

Rusia

8%

Prăbușirea zonei Euro
Naționalismul

4%

SUA

4%

1%
11%

Nu știu
Nu răspund

30%

27%

Terorismul

Alt răspuns

25%

1%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Credeți că în următorii ani pentru România e mai bine să rămână sau să iasă din UE?

Nu știu
4%

Nu răspund
1%

E mai bine să iasă din
UE
15%

E mai bine să rămână
80%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Care credeți că este țara care este cel mai bun prieten al României în UE?

Întrebare deschisă

0%

10%

20%

Germania

7%

Italia

4%

Spania

Bulgaria

30%

21%

Franța

Marea Britanie

20%

2%
2%

Polonia

1%

Grecia

1%

Alt răspuns

5%

Niciuna/ Nu există

5%
29%

Nu știu
Nu răspund

3%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

40%

Care credeți că este țara care este cel mai mare dușman al României în Uniunea
Europeană?
Întrebare deschisă

0%

10%

Olanda

6%

Germania

6%

Marea Britanie

3%

Franța

2%

Grecia
Alt răspuns

40%

1%
1%
3%
17%

Niciuna/ Nu există

38%

Nu știu
Nu răspund

30%

18%

Ungaria

Italia

20%

5%

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare

Percepții asupra impactului aderării la UE – Raport de cercetare