You are on page 1of 4

DISEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR

ETAPAS

PARAMETRO DE CALCULO
10 AOS
conteo
W18 =
420000
vehicular
% R=
87
Cuadro 12.7
Zr=
-1.126
Cuadro 12.7
So =
0.45
Cuadro 12.7
Pi =
3.8
Cuadro 12.7
Pt =
2
Cuadro 12.7
PSI =
1.8
Cuadro 12.7
MR(PSI)=

CBR

MR

PARAMETRO DEL SUELO


BASE
80
SUB BASE
40
SUB
RASANTE
30
BASE
SUB BASE
SUB
RASANTE

%
%
%

42205.44621
27083.78134
22529.34199

CALCULO DE NUMEROS ESTRUCTURALES REQUERIDOS


A 10 AOS

2555*CBR^(
0.64)

SN req base =

1.48

SN1

SN req sub base =

1.78

SN2

SN req sub rasante =

1.9

SN3

CALCULO DE COEFICIENTE ESTRUCTURALES EN CADA


CAPA
a1 =

0.17

cm

a2 =
a3=

0.052
0.047

cm
cm

cuadro
12.13

CALCULO DE COEFICIENTE DE DRENAJE


m2 =
m3 =

1
1

CALCULO DE NUMEROS ESTRUCTURALES PROPUESTOS


ESPESOR DE CAPA
D*1=
D*2=

8.70588
235
17.8846

D1
D2

5
10

SN*1 =
SN*2 =

0.85
0.52

D*3=

154
11.2765
957

D3

15
SN
REQ
1.9

CALCULO VIDA REMANENTE

EAL 10
AOS
EAL 20
AOS

RL=

55

w18=

450000

w18=

1000000

DEL GRAFICO DE FACTOR DE


CONDICION FC
FC =

0.9

CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL


EFECTIVO
SNeff =
SNeff =

CF * SN
1.8675

DETERMINACION DE LOS ESPESORES

SN*3 =
TOTAL =

<=

SN
2.075

OK ;CUMPLE

0.705
2.075

D01 =SN01/a01=(SNf-SNeff)/a01

D01 =
D01 =
D01 =

1.2916666
67
3.2291666
67
4

PULG
cm
cm
RAMIREZ MAYTA RUBEN OSCAR C-4