You are on page 1of 22

Nano-Kompozitler

Nano-Kompozitler
Nanoteknolojinin z, molekler boyutta alarak,
molekler yaps yenilenmi byk yaplar elde etmektir.
Malzemelerin nanometrik boyuttaki zellikleri, ayn
malzemenin makro boyuttaki zelliklerine gre deiiklik
gstermektedir. Nano kompozitler, bir matris ierisinde
nanometre byklnde paracklarn dalmas ile
oluan malzemelerdir.
Nano kompozitlerin malzemeye getirdii stnlkler;
modl arttrmas, glendirmesi, s direncini arttrmas,
malzemeye gaz szmasn engellemesi, yancln
azaltmas olarak sralanabilir.

NANO-KOMPOZTLER
metal / seramik
metal / metal
seramik / seramik
Nano
Kompozitler

polimer / seramik
inorganik/ polimer

polimer / polimer

NANO-KOMPOZTLER
1. Nanokompozitler seramik/seramik
Al2O3/(SiC, Si3N4, TiC, TiN, TiB2, BN), MgO/SiC,
Si3N4/(SiC, TiN, BN), Sialon/SiC, B4C/SiC, B4C/SiC/TiB2

2. Nanokompozitler seramik/metal
Al2O3/(W, Mo, Ti, Ni, Co, Fe, FeNi), ZrO2/(Mo, Ni. Co)
MgO/(Fe, Ni)

3. Nanokompozit temelli fonksiyonel seramikler


BaTiO3, ZnO, c-ZrO2 based nanocomposites

4. Nanokompozitler metal/seramic
Ti-Al Intermetalic based nanocomposites, MoSi2 based nanocomposites

5. Nanokompozitler polimer/seramik ve polimer/metal

Toz

Mikroyap

Makroyap

Arzu edilen zelliklere


Sahip KOMPOZT MALZEME

Mukavemet, tokluk, srnme, kimyasal kararllk,


Yksek scaklk zellikleri

NANO-KOMPOZTLER

Nanoboyuttaki tozlar, gelimi zelliklere sahip nanokompozitleri


oluturmak zere seramik, metal ya da polimer gibi malzemeler iinde
destekleyici olarak kullanlmaktadr.
Nano toz / Nano toz seramik kompozitler iin kullanlacak tozlar;
Yksek kimyasal saflk
Homojen toz boyut dalm
Dk topaklama
Nano boyutta homojen olarak dalm tozlarn elde edilmesi gerekir.

BU NEDENLE TOZ RETM YNTEM NEML BR BASAMAKTIR.

DOLGU MADDELER

KL

Yksek iyon deiim kapasitesi


Yksek yzey alan/hacim oran,
Kolay ilenebilirlik,
Dk maliyet
Polimerlerin termal, mekanik ve yanmazlk zelliklerini,
kilin yap iinde kolay dalm ve kil tabakalarnn
birbirinden ayrlmasyla gelitirir.

MONTMORLLONT
(MMT)

MONTMORLLONT
(MMT)

3 tip yap olumaktadr:


1. Mikro kompozit;
Polimer kil tabakas arasna
giremez. Killer yn halinde
bulunur.

nm

2. Intercalated nanokompozit;
Polimer zincirleri kil tabakalar
arasna yerlemitir.
nm

3. Exfoliated nanokompozit;
Kil tabakalar birbirinden
tamamen ayrlm ve polimer
matriksine dalmtr.
Polimer/nanokil etkileimi
maksimumdur.

Nanokompozit Karakterizasyon
Yntemleri
X In Krnm (XRD)
Taramal Elektron Mikroskopu (SEM)
Geirimli Elektron Mikroskopu (TEM)
Taramal Sonda Mikroskobu (SPM)
Yakn Alan Taramal Optik Mikroskop

Hydrogels

266 yaynn 148 tanesi Hacettepe niversitesindeki (266 yaynn %56 s) 45 tanesi
Cumhuriyet niversitesindeki (%17), 43 tanesi Gazi niversitesindeki(%16.3) ve
29 tanesi Adnan Menderes niversitesindeki (%11) aratrmaclar tarafndan
yaplmtr.

Reometre

Nano composite hydrogels

Nano Hidrojel Karakterizasyon


Yntemleri

X In Krnm (XRD), SAXS, WAXS


Taramal Elektron Mikroskopu (SEM)
Geirimli Elektron Mikroskopu (TEM)
Mekanik test
Reolometre
ime analizr