You are on page 1of 16

1.

-
-
2.
-
-

- UPU syarat
kemasukan am & syarat kemasukan khas

3.
- Mean
- Min-Max
- Mode
**

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2016/17/UKM/FGG/KD00
2016/17/UKM/FFAR/KF00
2016/17/UKM/FPER/KM00
2016/17/UKM/FSK/KM03
2016/17/UKM/FSK/KM04
2016/17/UKM/FSK/KM05
2016/17/UKM/FSK/KM06
2016/17/UKM/FSK/KM07
2016/17/UKM/FSK/KM08
2016/17/UKM/FSK/KM10

DOKTOR PERGIGIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN #
DOKTOR PERUBATAN #
IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN #
IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN KESELAMATAN
INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN #
2016/17/UKM/FSK/KM11
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN #
2016/17/UKM/FPER/KM12 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN #
2016/17/UKM/FSK/KM13
IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN
KEPUJIAN #
2016/17/UKM/FSK/KM15
IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN #

*# /
**


UKM DOKTOR PERGIGIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM
3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FGG/KD00

Mean

3.99

2016/17
M
D

4.00

4.00

3.90

4.00

4.00

3.58-4.00 3.91-4.00
MinMax

4.00

4.00

3.70-4.00

4.00

4.00

Mode 4.00(10) 4.00(12)


( )

4.00(1)

4.00(15)

3.71(2)

4.00(20)

4.00(1)

3.82

2014/15
M
D

UKM DOKTOR PERGIGIAN #


2015/16
L
S
M
D
L

20/48

19/54

21/54

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM
3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FFAR/KF00

Mean

3.98

3.92-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(5)

UKM IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN #


2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
4.00

3.96

4.00

3.914.00

4.00(23)

3.91(1),
3.98(1),
4.00(1)

3.92

4.00

3.83-4.00 3.96-4.00

33/84

3.92(4)

4.00(20)

32/86

3.97

4.00

4.00

3.90-4.00

4.00

3.93-4.00

4.00(2)

4.00(1)

4.00(22)

25/90

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM DOKTOR PERUBATAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FPER/KM00

Mean

3.91

2014/15
M
D
3.99

3.75-4.00 3.96-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(9)

4.00(9)

( )
UKM DOKTOR PERUBATAN #
2015/16
L
S
M
D
L

3.90

3.90

3.90(1)

3.99

3.99

3.92-4.00 3.83-4.00

36/155

4.00(5)

4.00(18)

27152

2016/17
M
D

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00(2)

4.00(21)

4.00(6)

36140

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM
3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM03

UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN #


2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

4.00

3.63

3.63

4.00

3.98

MinMax

4.00

3.63

3.50-3.75

4.00

3.98

Mode
( )

4.00(12)

3.63(1)

3.67(4)

4.00(1)

3.98(1)

13/47

11/59

3.78

3.96

3.65

4.00

3.65

4.00

3.65(1)

4.00(1)

3.59-4.00 3.91-4.00

3.75(3)

3.91(1),
3.96(1),
4.00(1)

14/81


UKM IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM
3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM04

UKM IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN #


2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.67

4.00

MinMax

3.67

4.00

Mode
( )

3.67(1)

4.00(6)

3.80

3.99

3.59-4.00 3.96-4.00

7/33

3.59(1),
4.00(1)

4.00(4)

7/30

3.64

4.00

3.33-3.92

4.00

3.50(2)

4.00(2)

10/37

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM05

Mean

3.75

3.67-3.85
MinMax

Mode
( )

3.67(1) ,
3.75(1) ,
3.84(1)

( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN #
2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

4.00

3.93

3.44

4.00

3.92

4.00

4.00

3.93

3.25-3.67

4.00

3.92

4.00

4.00(2)

3.93(1)

3.42(2)

4.00(1)

3.92(2)

4.00(1)

619

516

314

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60

2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM06

Mean

3.89

( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN #
2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
3.99

3.83-4.00 3.96-4.00
MinMax

Mode
( )

3.83(2)

4.00(2)

3.50

4.00

3.17-3.84

4.00

3.17(1) ,
3.33(1) ,
3.67(1),
3.84(1)

4.00(1)

621

522

3.56

3.98

3.50-3.75 3.93-4.00

3.505

4.00(2)

1131

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM
3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM07

UKM IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN #


2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S

2016/17
M
D

Mean

3.99

3.52

3.72

MinMax

3.96-4.00

3.25-3.75

3.59-4.00

Mode
( )

4.00(4)

3.25(1), 3.42(1),
3.58(1), 3.59(1),
3.75(1)

3.59(2)

5/21

5/17

5/15

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM
3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM08

Mean

3.42

3.00-4.00
MinMax

Mode
( )

3.00(1),
3.25(1),
3.42(1),
4.00(1)

UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN #


2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
3.96

3.96

3.96(1)

3.83

3.94

3.58-4.00 3.83-4.00

5/18

3.58(1),
3.92(1),
4.00(1)

4.00(2)

6/17

3.65

4.00

3.42-4.00

4.00

3.42(2),
3.75(2)

4.00(2)

8/27

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN KESELAMATAN INDUSTRI DENGAN
KEPUJIAN #

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM10
( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN KESELAMATAN INDUSTRI DENGAN
KEPUJIAN #
S

2014/15
M
D

2015/16
M
D

2016/17
M
D

Mean

4.00

3.65

3.5

MinMax

4.00

3.65

3.50

Mode
( )

4.00(1)

3.65(1)

3.50(1)

127

115

120

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM11

( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN #
2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

4.00

3.89

3.96

3.59

3.96

4.00

MinMax

4.00

3.89

3.96

3.50 3.67

3.96

4.00

Mode
( )

4.00(4)

3.89(1)

3.96(1)

3.50(1),
3.67(1)

3.96(2)

4.00(1)

424

221

525

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FPER/KM12

Mean

3.41

3.00-3.67
MinMax

Mode
( )

3.58(2)

( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN #
2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

3.42

3.67

3.35

3.42

3.67

3.17-3.50

3.42(1)

3.67(1)

3.33

721

234

536

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM13
( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN #
2014/15
2015/16
2016/17
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L

Mean

3.61

3.91

2.17-3.85 3.67-4.00
MinMax

Mode
( )

3.67(3)

4.00(4)

3.50

4.00

3.45

3.33-3.67

4.00

3.13-3.92

3.33(1),
3.67(1)

4.00(1)

3.50(2)

1128

327

728

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN #

4.00
3.80

3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17/UKM/FSK/KM15

Mean

3.58

3.25-4.00
MinMax

Mode
( )

3.33(2) ,
3.50(2)

( )
UKM IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN #
2014/15
2015/16
2016/17
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

3.96

3.25

3.70

3.58

3.66

3.96

3.17-3.42

3.70

3.42-3.83

3.66

3.96(1)

3.17(2)

3.70(1)

3.42(3)

3.66(1)

13/21

415

1221

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3