You are on page 1of 4

CUPRINS

Introducere în NLP (continuare)
¾ Creatorii NLP. Scurt istoric
¾ Principiile şi presupoziţiile NLP

Human Design Technologies
http://groups.yahoo.com/group/human-design
Ionuţ Ciurea
NLP Certified Practitioner
+40 (745) 131.549
ionut_ciurea@hotmail.com

1
1

1990) • „Modeling With NLP” (Dilts. Suzi Smith. NLP nu este numai despre excelenţă şi eficacitate. Scurt istoric NLP a fost iniţiat de către Richard Bandler (specializat în matematică şi Terapie Gestalt) şi John Grinder (specializat în lingvistică). Bandler. Totodată înglobează o serie de principii şi presupoziţii despre ceea ce sunt oamenii. Erickson. De atunci au apărut o serie de cărţi esenţiale în dezvoltarea NLP: • „Frogs Into Princes” (Bandler & Grinder. 1983) • „Using Your Brain” (Bandler.D. Byron Lewis. educaţie. Frank Pucelik. Tad James. Metodologia NLP a fost aplicată de atunci având un mare succes în cadrul comunicării şi soluţionării problemelor în domenii precum management şi mediul business în general. a misiunii personale sau de edificare a identităţii organizaţionale („corporate identity”) şi a misiunii organizaţiei („corporate mission”). Sid Jacobson. Maribeth Myers-Anderson şi Stephen Gilligan. Erickson. ci şi despre înţelepciune şi viziune. sport sau dezvoltare organizaţională. Primele apariţii editoriale au fost „The Structure of Magic” (volumele I şi II) (1975. © 2003-2004 Ionuţ Ciurea – Toate drepturile rezervate 1 . Ed şi Maryann Reese. Grinder. I” (Dilts. NLP este o cale de auto-descoperire a identităţii. Au urmat „Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. 1987) • „Heart of the Mind” (Andreas & Andreas. 1985) • „Turtles All the Way Down” (DeLozier & Grinder. 1983) • „Applications of NLP” (Dilts. Wyatt Woodsmall. fondatorul Societăţii Americane de Hipnoză Clinică („American Society of Clinical Hypnosis”) şi unul dintre cei mai renumiţi psihiatri şi hipnoterapeuţi ai timpurilor noastre. 1979) • „Neuro-Linguistic Programming vol. respectiv 1977) care au examinat patternurile verbale şi non-verbale ale lui Milton H. Robert Dilts. DeLozier. Scopul iniţial a fost dezvoltarea unul model al excelenţei umane. pe strategiile de excelenţă ale acestor experţi. Această carte în două volume a identificat patternurile verbale şi non-verbale de comportament ale terapeuţilor Fritz Perls (creatorul Terapiei Gestalt) şi Virginia Satir (terapeut de familie recunoscut internaţional).Human Design Technologies Business NLP: Excelenţa în afaceri _________________________________________________________________________________________________________________________ Creatorii NLP. M. Jim Eicher. inteligenţă artificială. Principiile şi presupoziţiile NLP NLP este un proces multidimensional care implică dezvoltarea competenţei şi flexibilităţii comportamentale şi include o gândire strategică şi o înţelegere a mecanismelor mentale şi cognitive din spatele comportamentului.” (volumele I şi II) (1975. Judith DeLozier. NLP face totodată conexiunea cu nivelul spiritual al experienţei umane. 1980) • „Reframing” (Bandler & Grinder. 1998) Bandler şi Grinder au dezvoltat cea mai mare parte a modelelor şi tehnicilor iniţiale specifice NLP cu un grup de colegi şi studenţi dedicaţi printre care: • Leslie Cameron-Bandler. David Gordon. Tim Hallbom. Alţi autori şi-au adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea NLP: • Steve şi Connirae Andreas. despre comunicare şi procesele de schimbare a personalităţii. Din acest punct de vedere. 1989) • „Introducing Neuro-Linguistic Programming” (O’Connor & Seymour. Todd Epstein. 1982) • „The Roots of NLP” (Dilts. respectiv 1976). Geniul celor doi – Bandler şi Grinder – a fost dat de ideea de a formula un model practic de terapie şi consiliere bazat şi structurat pe patternurile. NLP dispune de unelte şi propune abilităţi şi competenţe pentru atingerea excelenţei individuale.

O. oamenii nu pot cunoaşte în mod obiectiv realitatea. trainer şi developer NLP de top Presupoziţiile NLP formează un aspect deosebit de important al NLP şi sunt dezbătute pe larg în cărţile şi articolele de specialitate. ci hărţile noastre sunt cele care ne pot pune beţe în roate. Aşadar. „îmbogăţirea” hărţii individului. • „Procesele care se petrec în oameni şi între oameni şi mediul extern lor sunt procese sistemice. posibilităţi de alegere. tocmai pentru că oamenii nu o pot crea. 9 Nu poţi să nu comunici. A. Toate celelalte presupoziţii.Human Design Technologies Business NLP: Excelenţa în afaceri _________________________________________________________________________________________________________________________ În esenţă. aceeaşi influenţă. Şi tocmai „hărţile” noastre (cu alte cuvinte cantitatea şi calitatea informaţiilor despre realitate) determină modul în care ne comportăm. de fapt comunici faptul că nu vrei să comunici. indiferent de ce intenţie am avut eu. Astfel. modele şi tehnici NLP sunt bazate pe aceste două principii fundamentale. nu realitatea este ceea care ne limitează.” Ca fiinţe umane nu putem cunoaşte niciodată realitatea. 9 Sensul. 9 Obţinem rezultate mai bune dacă schimbăm procesele în care experimentăm realitatea decât dacă schimbăm conţinutul experienţelor noastre. 9 Oamenii fac cele mai bune alegeri disponibile lor. 9 Cele mai eficiente şi „înţelepte” hărţi sunt acelea care permit cele mai multe opţiuni. Oamenii care au cea mai mare eficienţă sunt aceia care deţin o hartă care le permite să perceapă şi să conştientizeze un număr foarte mare de opţiuni. perspective. Când nu comunici. intensitatea culorii. 9 Memoria şi imaginaţia folosesc aceleaşi circuite (reţele) neurologice în creier şi pot avea acelaşi impact. Înţelepciunea. Fiecare persoană are propria hartă asupra lumii. olfactiv şi gustativ – sisteme denumite şi „sisteme reprezentaţionale”. Este deosebit de important să înţelegem care este sistemul de credinţe la nivelul căruia operează NLP. „NLP este o cale de a îmbogăţi opţiunile pe care le ai şi pe care le percepi ca fiind de valoare în mediul în care trăieşti. 9 Oamenii răspund la propriile percepţii asupra realităţii. Nici o hartă individuală nu este „mai reală”. 9 Hărţile noastre mentale sunt rezultatul de secvenţe şi combinaţii de „modalităţi” (V. 9 Oamenii deja au toate resursele de care au nevoie pentru a acţiona eficient. „adevărată”. G) şi „submodalităţi” („parametri” ai modalităţilor – pentru vizual. Harta nu este tot una cu teritoriul. auditiv. Totodată harta nu este tot una cu posesorul ei. Orice comportament. © 2003-2004 Ionuţ Ciurea – Toate drepturile rezervate 2 . Nu este posibil să izolezi complet o parte a unui sistem de restul sistemului. ultima parte a acestui capitol) nu derivă din acea hartă „corectă”. Noi cunoaştem doar percepţiile noastre în legătură cu realitatea. în contextul posibilităţilor şi capacităţilor percepute de ei în cadrul propriilor hărţi. indiferent de gravitate şi/sau anormalitate este cea mai bună alegere a persoanei la acel moment dat. din punct de vedere NLP. spaţialitate etc).” Corpurile noastre. societatea în sine şi Universul formează sisteme şi subsisteme complexe care interacţionează şi se influenţează unele pe celelalte. NLP se bazează pe două premise – „presupoziţii” – fundamentale: • „Harta nu este tot una cu teritoriul. scopul este de a forma o hartă asupra lumii care respectă natura noastră sistemică şi principiile ecologice. „bună”. 9 Hărţile noastre mentale pot fi modificate şi „îmbogăţite” mult mai uşor decât ne putem influenţa mediul extern. K. înţelesul comunicării mele către o altă persoană este dat de răspunsul pe care această îl scoate în evidenţă (îl „elicitează”) în acea persoană. 9 Oamenii nu sunt tot una cu suma comportamentelor lor. Răspundem la stimulii din mediul înconjurător în principal bazându-ne pe informaţiile furnizate de cele 5 simţuri – sistemele vizual. 9 Schimbarea provine din activarea şi folosirea resurselor potrivite pentru un anume context prin „lărgirea”. Pentru o imagine clară. etica şi principiile „ecologice” („ecologie” în NLP se referă la altceva decât termenul folosit în mod uzual – a se vedea „Integritate şi ecologie”. putem rezuma problematica aceasta astfel: 1.” ––– Robert Dilts. „obiectivă” decât oricare alta. Astfel. de exemplu luminozitate. tactil. de sinteză asupra celor mai importante aspecte cu privire la principiile şi presupoziţiile NLP. Excelenţa şi măiestria vin atunci când ai o mulţime de opţiuni la dispoziţie.

Orice acţiune are un rezultat din care poţi învăţa. 9 Există o „intenţie pozitivă” în spatele fiecărui comportament. Pentru a supravieţui şi mai ales pentru a fi eficient. vei obţine aceleaşi rezultate (în condiţii neschimbate de mediu). atunci şi ceilalţi oameni pot învăţa şi pot face acel lucru (în limitele fizice şi de context). Aceleaşi acţiuni şi comportamente nu vor produce întotdeauna aceleaşi rezultate. 9 Orice comportament. cel mai mult învăţăm din rezultatele nedorite. Oamenii nu pot să nu se influenţeze între ei. 9 Corpurile noastre. 9 Nu toate interacţiunile într-un sistem sunt la acelaşi nivel. societatea. există numai feedback. 9 Cei care sunt cei mai flexibili au cel mai mare impact asupra rezultatelor. 9 Nu există eşec.Human Design Technologies Business NLP: Excelenţa în afaceri _________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Pe măsură ce creşte complexitatea sistemului. 9 Daca măcar un singur om a putut şi a realizat un anumit lucru. societatea în sine şi Universul formează sisteme şi subsisteme complexe care interacţionează şi se influenţează unele pe celelalte. De fapt. chiar dacă acel rezultat este unul nedorit. creşte şi necesitatea unei mai mari flexibilităţi. adaptează strategia. © 2003-2004 Ionuţ Ciurea – Toate drepturile rezervate 3 . 9 Aceste sisteme (corpurile noastre. de adaptabilitate. membrul sistemului trebuie să adopte un anumit grad de flexibilitate. comportamentul până când obţii rezultatul dorit. Este mai uşor şi mai eficient să răspundem la intenţia din spatele comportamentului decât să răspundem la problema generată de comportament în contextul dat. Ce este pozitiv la un nivel poate fi negativ la alt nivel. experienţă sau răspuns poate servi ca o „resursă” sau o „limitare” în funcţie de cum se integrează în restul sistemului. Dacă păstrezi strategia. Universul) se auto-adaptează şi în mod permanent tind la o stare de echilibru şi stabilitate. 9 Nu este posibil să izolezi complet o parte a unui sistem de restul sistemului. 9 Dacă strategia actuală nu îţi aduce rezultatul dorit. 9 Există un context (o stare a sistemului) în care fiecare comportament are valoare. Procesele care se petrec în oameni şi între oameni şi mediul extern lor sunt procese sistemice. care este direct proporţional cu nivelul de variaţie al sistemului. 9 Mediul şi contextele se schimbă permanent.