You are on page 1of 6

Cng ngh cng da khng phu thut Thermage

Cng Ngh THERMAGE Ly Li 10 Nm Tui Xun


Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/

Hotline t Ch T Vn: 0911 48 97 97

Ch no cng da ng vin hm gi tt hcm - Ch no cng da ng vin hm gi tt bo m hcm - Ch no cng da ng vin hm gi tt uy t n hcm

Thermage cng ngh tr ha


da c gii ngh s a chung
Chia s ca MC Thanh Bch v Cng ngh tr ha da
Thermga
Phng php ny em li ln da tr trung, khng xm ln v khng
li di chng, gip Thanh Bch trng tr hn s vi tui tht.
Thermage l bin php lm p, ly li nt thanh xun c nhiu khch
hng u M la chn, trong c nhng ngh s ni ting nh Demi Moore,
Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez. y l mt trong nhng bin php hiu
qu, tc ng su vo cc lp biu b da v ti to cu trc sn chc, ti
tr ch sau mt ln thc hin.
Ti Vit Nam, Thea Beauty Solutions l mt trong nhng n v em cng
ngh Thermage n vi khch hng. Vi trang thit b hin i c nhp
khu t nc ngoi v i ng chuyn gia u ngnh, Thea n lc em n
Thea Beauty Solutions
Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn Ngh, qun 1, TP HCM
Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM.
Hotline: 0918 878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM.
Hotline: 0911 470 116 hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh, phng 2, qun BT
Hoteline: 0911 489 79

Page 1

Cng ngh cng da khng phu thut Thermage


Cng Ngh THERMAGE Ly Li 10 Nm Tui Xun
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/

Hotline t Ch T Vn: 0911 48 97 97

liu trnh lm p, tr ho da cho khch hng, xa b lo ngi tc ng phu


thut ca nhiu ngi.

L mt trong nhng khch hng quen thuc ca Thea Beauty Solutions,


ngh s Thanh Bch chia s, anh bit n cng ngh lm tr ha da
Thermage t 10 nm trc nhng thi im y, cng ngh ny kh t ,
li cha hon thin nn anh s gy au rt, li di chng.
Thea Beauty Solutions
Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn Ngh, qun 1, TP HCM
Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM.
Hotline: 0918 878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM.
Hotline: 0911 470 116 hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh, phng 2, qun BT
Hoteline: 0911 489 79

Page 2

Cng ngh cng da khng phu thut Thermage


Cng Ngh THERMAGE Ly Li 10 Nm Tui Xun
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/

Hotline t Ch T Vn: 0911 48 97 97

Tuy nhin, trong ln tr li mi y, Thanh Bch cm thy an tm vi


phng php lm tr ha da cng ngh Thermage hin i. Cng ngh ny
khng gy au rt v khng li di chng, hiu qu tr ho nhn thy sau
2 ting tri nghim. c bit, ci thin v lm p da r rng hn trong
nhng tun tip theo ch sau mt ln thc hin Thermage.

Thea Beauty Solutions


Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn Ngh, qun 1, TP HCM
Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM.
Hotline: 0918 878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM.
Hotline: 0911 470 116 hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh, phng 2, qun BT
Hoteline: 0911 489 79

Page 3

Cng ngh cng da khng phu thut Thermage


Cng Ngh THERMAGE Ly Li 10 Nm Tui Xun
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/

Hotline t Ch T Vn: 0911 48 97 97

Ngoi ra, Thea Beauty Solutions thng xuyn t chc cc bui hi tho vi
s gp mt ca nhiu chuyn gia quc t, trong c Boris ngi tng
thc hin ti hn 5.000 ca Thermage, ly li v p thanh xun cho hng
nghn ph n. Tham gia chui s kin ny, khch hng s c t vn trc
tip v c c hi nhn nhiu u i khi la chn dch v Thermage.

Thea Beauty Solutions


Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn Ngh, qun 1, TP HCM
Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM.
Hotline: 0918 878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM.
Hotline: 0911 470 116 hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh, phng 2, qun BT
Hoteline: 0911 489 79

Page 4

Cng ngh cng da khng phu thut Thermage


Cng Ngh THERMAGE Ly Li 10 Nm Tui Xun
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/

Hotline t Ch T Vn: 0911 48 97 97

Thea Beauty Solutions


Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn Ngh, qun 1, TP HCM
Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM.
Hotline: 0918 878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM.
Hotline: 0911 470 116 hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh, phng 2, qun BT
Hoteline: 0911 489 79

Page 5

Cng ngh cng da khng phu thut Thermage


Cng Ngh THERMAGE Ly Li 10 Nm Tui Xun
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/

Hotline t Ch T Vn: 0911 48 97 97

Ch Valencia Trn Tng gim c Thea Beauty Solutions chia s: Ti Thea,


chng ti lun cam kt em n dch v tt cho khch hng. Vi Thermage,
khng ch chuyn gia, my mc, m ngay c u kim, chng ti u nhp
khu. Khch c th tra li m ca cc u kim trn website xc nhn li.
Thng tin lin h:
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/theaclinics/
Website: http://thea-clinic.com/
Thea Beauty Solutions
Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn
Ngh, qun 1, TP HCM Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM. Hotline 0918
878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM. Hotline: 0911 470 116
hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh,
phng 2, qun Bnh Thnh Hoteline: 0911 489 797
Gip bn ly li tui thanh xun, t tin v hnh phc hn t rong cuc sng.Hn 1.000 Ca Cng Da Mt Uy Tn & ng Cp Bnh Vin Thm M JW VNKt qu tm kimC h no cng da ng vin hm gi tt hcm - Puzlcangdakhongphaut huat cnthermage.puzl.com/_news/...da...hcm/405074 ngy trc - Thermage l cng ngh a nng lng sng tn s v tuyn in dung n cc RF vo su t rong da. Cng ngh tc ng tp trung vo tng ...C h no cng da ng vin hm tt nht tphcm - Puzlcangdakhongphauthuatcnt herm age.puzl.com/_news/...da...tphcm/406744 ngy trc - Thm m lm sn chc da i chuyn nghip ti sg. ... Ch no cng da ng vin hm tt nht tphcm ... Blog rev iew M Phm, cn da mt, m np nhn, lm m np nhn vin, Bi Thuc ng Nam Y, lm p gi r, ...YuMe.v n | Ch no cng da ng vin hm gi tt hcmyume.vn/cho-nao-cang- da-duong-vien-ham-gia-tot-hcm35ac5c07.htm l4 ngy trc - Thermage l cng ngh a nng lng sng tn s v tuyn in dung n cc RF vo su t rong da. Cng ngh tc ng tp trung vo tng ...YuMe.vn | C h no cng da ng vin hm chuyn nghip tphcmyume.vn/cho-nao-cang-da-duong-v ien-ham-chuyen-nghiep-tphcm-35ac5c9d.htm l4 ngy trc - C h no cng da ng vin hm chuyn nghip tphcm. C. CarterAbigail7916 ... Thm m cng da tt nht gi r. Mi nm, nhiu ch em phi ...Bnh vin no cng da ng vin hm uy tn hcm - HTtaurus1805 ...trucxinh19.blogspot.com/2016/12/benh-vien-nao-cang- da-uong-vien-ham-uy.htm lC h : Bnh vin no cng da ng vin hm cao cp hcm ... l i kim bnh ... T ho l a ch thm m tt nht thnh ph H Ch Minh nn Bnh vin Bnh vin no cng da ng vin hm m bo hcmtrucxinh19.blogspot.com/2016/12/benh-v ien-nao- cang-da- uong-vien-ham-am.htm lMin
Nam Bnh vin no cng da ng vin hm cao cp hcm ... bo an ton ... T ho l a ch thm m tt nht thnh ph H C h Minh nn Bnh vin u lm tr ha da vng mt uy tn hcm - HTtaurus1805 Tng Hp ...trucx inh19.blogspot.com/2016/12/o-au-lam-t re-hoa-da-vung-mat-uy-t in-hcm.htmlGi xa np nhn mt - Np nhn vng mt khin ti trng gi hn so . ... a ch cng da mt u tt nht, AN TON v uy tn nht? ... Bnh vin no cng da vng mt si gn u lm sn chc da chy x chuyn nghip C h no lm tr ha da cao cp ... Bnh vin no lm tr ha da ng vin hm tt nh.Bnh vin no lm tr ha da ng vin hm uy tn hcm - C heckthischeckt his.com/9ng4 ngy trc - Bnh vin no lm tr ha da ng vin hm uy t n hcm. C h no cng da chuyn nghip gi r. Mi nm, nhiu ch em phi chi mt khon ...C hi ph cng da mt ch Vloc bao nhiu tin so vi ch li
vng?benhv ienthammyhieploi.com T vn Thm m29 thg 8, 2016 - C ng ngh cng da mt ch Vloc, cng da ch vng ti Bnh vin Thm m ... Gi sau gim ca Bc s Hn Quc thc hin l 56.000.000 ng. ... y l mt phng php cng da v c vng g m, vin hm chy x .... Khng r si ch xuyn di lp da qua ng no m khng gy .... HCM hin nay.C ng da mt bng ch V-loc - Bnh vin Thm m Hip Libenhv ienthammyhieploi.com Dch v Phu thut cng da6 ngy trc - Cng ngh cng da mt ch Vloc, ch li vng 24k ti Bnh vin Thm ... y l mt phng php cng da v c vng g m, vin hm chy x .... Khng r si ch xuyn di lp da qua ng no m khng gy ... P: Cho bn, cng da bng ch V-loc gi thp nht Hn Quc l .... HCM hin nay.

Thea Beauty Solutions


Qun 1: Tng trt ta nh Somerset, 21-23 Nguyn Th Minh Khai, Bn Ngh, qun 1, TP HCM
Hotline: 0946 55 92 55 hoc 08 730 67899.
Qun 2: 9C Tho in, phng Tho in, qun 2, TP HCM.
Hotline: 0918 878 619 hoc (08) 37 444 708.
Qun 7: CR1-06, 103 Tn Dt Tin, qun 7, TP HCM.
Hotline: 0911 470 116 hoc (08) 54 138 802.
Qun Bnh thnh: GF 6B Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyn Hu Cnh, phng 2, qun BT
Hoteline: 0911 489 79

Page 6