You are on page 1of 5

Consilierea - metoda de imbunatatire a relatiilor dintre scoala si familie

Q Intreaba despre Consilierea - metoda de imbunatatire a
: relatiilor dintre scoala si familie

Familia, mediul de viaţă şi şcoala sunt factori
determinanţi ai dezvoltării complete şi complexe a copiilor.Împreună trebuie
să colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de particularităţile sale, să
poată deveni un membru independent al comunităţii în care doreşte să se
integreze.
Familia are în societate funcţii bine definite:
1.
2.
3.
4.
5.

funcţia
funcţia
funcţia
funcţia
funcţia

biologică (de naştere a copiilor);
socială(asigură creşterea copiilor);
economică( produce bunuri materiale);
educativă (asigură educaţia);
culturală( asigură instruirea).

Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin
legea scrisă a drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat
fundamental atât afectiv, c ât şi ocrotitor. Fiindcă cea mai mică tulburare care
apare în echilibrul afectiv al părinţilor provoacă tulburări în psihicul copiilor,
trebuie să acordăm o deosebită importanţă unor situaţii de acest gen, cum ar
fi:
- iubirea tiranică a părinţilor pentru copii- determină dependenţă exagerată şi
astfel imaturitate
- ambivalenta afectiva manifestată fie prin:
- acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl
ceartă, celălalt îl apără)
- neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului căl iubeşte, dar nu o şi demonstrează)
- indiferenţa afectivă manifestată prin:
- deprivare maternă / paternă prin divorţ
- absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un
sprijin afectiv pentru copil)
Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B.Hurlock au demonstrat

pentru că cei care participă la depăşirea cu succes . agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei.exemple personale ale părinţilor (nu le putem cere copiilor să facă ceea ce părinţii înşişi nu fac) .morală . al echilibrului. Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii. . violenţe. iar cea mai dureroasă formă de raportare la succesul şi eşecul elevilor este nepăsarea. având o mare influenţă asupra personalităţii.prin a nu cere copiilor să mintă în diverse situaţii pentru a absolvi pe părinte de anumite responsabilităţi . familiei îi revine o importanţă majoră în educaţie. respect şi încredere reciprocă. în timp ce cearta. ignorarea. Astfel de comportamente pot determina şi fuga de acasă. punând în calcul şi zilele de weekend. al susţinerii. In acest sens câteva situaţii cu efecte negative sunt: • certuri. încurajarea.în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii.asigurarea subzistenţei şi educaţiei .comunicare verbală despre noţiunile de “bine” şi de “rău” . pentru că aceasta nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi se soldează cu sentimentul izolării şi nepăsării.educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-culturale . • divorţul sau separarea părinţilor .recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului.prin oferirea de modele proprii .acordarea dreptului de membru al familiei. încurajarea în a persevera. mai ales în adolescenţă. Statisticile arată că peste 70% dintre copiii delincvenţi şi 65% dintre cei cu tulburări neuropsihice provin din aceste medii. de participant activ la schimbările din cadrul ei .realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic . chiar cu nesupunere în faţa autorităţii.susţinerea afectiv . bătaia. Astfel de sarcini şi responsabilităţi sunt: . sentimentul de a trăi în linişte. tendinţe şi norme contradictorii care împiedică dezvoltarea psihică corespunzătoare Cercetările de specialitate arată că temperamentul este înnăscut. critica dacă sunt continuate se soldează cu destructurări ale personalităţii.că cea mai bună metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda. este deosebit de important modul cum se achită părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor în educarea şi formarea copilului. şi cum interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii. ceea ce nu înseamnă blamarea sa în caz de eşec. ci stabilirea unei relaţii de iubire.corectarea erorilor de comportament . în timp ce caracterul se formează prin educaţie. sistem care se dezvoltă până spre 20 de ani. Deci. Datorită faptului că din 24 de ore /zi copilul îşi petrece în cadrul familiei cele mai multe ore.

Din punct de vedere ştiinţific. Există cazuri în care simpla comunicare dintre familie şi şcoală nu sunt suficiente şi nu asigură premisele unei colaborări încununate cu succes. în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii.informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la specialişti.) Şcoala alături de familie are rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia să poată să se integreze în comunitate.a unei crize de familie au ulterior o mai mică vulnerabilitate la stres . îndeplineşte standardele şcolare şi sociale putem trage concluzia că acesta nu se confruntă cu probleme de adaptare şcolară şi că familia sa îl susţine material şi emoţional. emoţionale sau sociale. îl sprijină în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi luare a deciziei. Această relaţie asigură exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin în clarificarea sensurilor fundamentale. care-şi manifestă disponibilitatea spre o discuţie liberă. Ea este un act voluntar manifestat de ambii parteneri: dascăl-elev sau dascăl. intervenţia ameliorativă. consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin. Se desfăşoară în şedinţe care oferă clientului maximă . profesori. un act care necesită o bună documentare şi pregătire anterioară a celui care consiliază. În consiliere s-au conturat patru direcţii de abordare a problemelor cu care se poate confrunta individul pe parcursul evoluţiei sale: intervenţia în situaţii de criză. în cadrul căreia consilierul asistă clientul în rezolvarea problemelor mentale.părinte. a trăirilor emoţionale care asigură şansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale. Atâta vreme cât copilul. mass-media etc. intervenţia formativă şi de dezvoltare . De multe ori cadrul didactic se găseşte în situaţia de a “consilia” unul sau ambii părinţi ai copilului. constructivă asupra situaţiei sale la învăţătură sau asupra comportamentului său nefiresc. În aceste cazuri fericite păstrarea legăturii cu familia este suficientă. Consilierea individuală este o interacţiune personală între consilier şi client. Consilierea asigură asistenţa individului în explorarea şi înţelegerea propriei identităţi. Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o înţelegere mai profundă a gândurilor. prevenţia.Aceasta însă nu trebuie confundată cu discuţia din timpul şedinţei cu părinţii. indiferent de vârstă. “Consilierea” de către învăţător sau profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului. dar rămâne şi aici necesară. să se adapteze cerinţelor societăţii care cresc în complexitate şi volum pe măsură ce înaintează în vârstă.

de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Tehnica adresării întrebărilor este utilă deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile şi de a scoate în evidenţă anumite aspecte care altfel ar putea rămâne în umbră . Scopurile consilierii au în vedere: . căi care pot fi luate în discuţie. Tot în această etapă sumarizarea are un rol deosebit: împreună se evidenţiază elementele esenţiale. Totodată utilizarea sugestiei poate fi de un real folos pentru elev.dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi autoacceptare .sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualităţi . sentimentelor sau atitudinilor problematice.formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor -sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental Deoarece consilierea educaţională este un proces complex. rămân în centrul atenţiei aspectele principale putânduse întrezări de acum anumite opţiuni. Consilierul şi persoana consiliată formează împreună o echipă. • Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-şi dezvolta interesele sociale.asistarea în procesul de autocunoaştere. Acest lucru este indispensabil pentru continuarea procesului de consiliere. . fără să fie excluse interpretările şi confruntarea constructivă.dezvoltarea abilităţilor sociale. În această etapă se va putea utiliza ca tehnică de lucru informarea. Numai acceptarea şi încrederea oferită de o astfel de relaţie asigură acest lucru. de interacţiune cu ceilalţi . •Etapa iniţială în consiliere presupune stabilirea unei relaţii efective între consilier şi elev. Se va asigura atmosfera caldă şi empatia. În această etapă este foarte important ca elevul să primească semnale că este acceptat aşa cum este el. dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea gândurilor negative este de asemenea un pas care trebuie realizat. sprijin în procesul de căutareformare a identităţii . acest lucru însemnând că foarte multe informaţii vor fi dirijate de la consilier spre copil. Se va pune accent pe ajutorul oferit copilului să se cunoască şi să se autoevalueze. acest proces se va derula urmând anumite etape şi tehnici specifice în funcţie de problema şi personalitatea celui consiliat. cu problemele pe care le are.confidenţialitate ceea ce permite explorarea ideilor. Se pot sugera eventuale opţiuni care se vor adăuga la cele deja identificate de copil şi chiar modalităţi. Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce schimbări pozitive. Formularea scopurilor împreună privind schimbări comportamentale.

nr. 2. . 1995. Referinte: Baciu D. crize de dezvoltare. 1997. Rev.‘Adolescentul – copilul meu’.Counseling methods and techniques. În această etapă confruntarea va asigura sprijin acordat copiilor pentru asumarea propriei responsabilităţi. Rădulescu S. Voicu M..• Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenţiei copilului spre acte şi comportamente constructive. Ed. asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor. 24. şcolară.. optimizarea relaţiei şcoală-elev Consultaţii cu părinţii în probleme legate de : cunoaştere a copiilor lor. . Young. înţelegerea problemelor elevilor. dezvoltate planuri de acţiune începând cu cele mai simple şi până la cele mai complexe în vederea adoptării unui nou comportament. însuşirea de tehnici de învăţare eficiente. imaginea de sine. situaţii de criză. sprijin în dezvoltarea lor. ameliorarea relaţiei cu propriii copii. Cluj-Napoca. ‘Familia mea’. Consilierea educaţională este recomandat să fie realizată de către specialişti formaţi în domeniul psihologiei. Ed. Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor. rezolvarea şi depăşirea unui conflict. învăţător sau diriginte este răsplătit de schimbarea atitudinii faţă de învăţătură. 1987. Logos. Efortul depus de consilier. dar şi de schimbarea atitudinii celorlalţi faţă de un elev care a întâmpinat greutăţi în procesul de educaţie şi instrucţie. pedagogiei sau sociologiei care îşi desfăşoară activitatea la Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică şi în Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică. socială.ro/consilierea__metoda_de_imbunatatire_a_relatiilor_dintre_scoala_si_familie/ .(1992). orientare a carierei. Încurajarea este una din cele mai bune mijloace de a ajuta copilul să-şi realizeze nevoile şi să-şi asimileze noi comportamente. Campbell R. Aria de consiliere educaţională se desfăşoară pe trei compartimente: Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere..New York:merrill http://articole.M.‘Piramida părinţilor’. Rezultatele bune obţinute prin consiliere trebuie conservate şi promovate printr-o politică educaţională atent condusă care să nu distrugă încrederea pe care atât elevii cât şi părinţii o acordă unei noi modalităţi de sprijinire în efortul comun de formare a tânărului. p.famouswhy. psihopedagogiei. înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor. M.E. faţă de colegii de clasă şi faţă de familie. anul V.‘Adolescenţii şi familia’. în identificarea cauzelor inadaptării şcolare.. adaptare şi integrare socială. Ştiinţifică şi Enciclopedică. identificarea factorilor de risc în integrarea familială. profesor de specialitate. Vor fi învăţate proceduri specifice. sprijinirea şcolii în educaţia copilului. reuşita şcolară. Bucureşti.