You are on page 1of 49

CNN

BABASI
KARA
TABUT
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011637664737

CNN BABASI KARA TABUT

N SZ


Bismillhirrahmnirrahm. Elhamdlillhi khirl cebbireti
vel mtemerridne ve ktu dbiraz zlimne vel mu'tedne
bi seyfi cebertihi ve satvetihi ve sihmi iktidrihi ve
kuvvetihi ves selm al seyfillhil mesll seyyidin
Muhammed in ekram nebiyyin ve rasli ve al lihi
umsul adleti ve ashbihi nucmil hidyeti veddelleh.

(Cebbarlar, kibirli ve inatlar kahreden, zalimleri ve


Haddi aanlar, ceberut klc ile ezici kuvveti, gc ve
kudretli oklaryla kesen Allah celle celalh a hamdolsun.
Allah c.c. n knndan km klc olan en mkemmel
nebi ve rasul, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallah
aleyhi ve sellem ve ali olan adelet gnei, hidayet ve
delalet yldz olan ashabna da selam olsun)

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah Tealaya Mahsustur.


Bize verdii nimetlerden dolay hamdu senalar ederiz
acizliimizi eksikliimizi Alemlerin yaratcs olan Allah
(c.c) ye arz ederiz. Ettabutul Esved Li Ebil Cin adl bu
kitabn yazar ve mellifi bilinmemektedir. Kitabn
ierii dier havas kitaplarndan farkl olup errli
ameller ve uygulamalar mevcuttur. Bu kitab
evirmemin sebebi iinde geen uygulamalarn bugune
kadar okumu olduum havas kitaplarnda
gememesidir. rnek verecek olursak
iblisin teyzesini armak ve kullanmak blisin olu
saruu kullanmak Sufli Hadim davetleri zrl birine
ifa verme hastann hastaln bilme kadnn fecrine
Tlsm izme Eek ve Kei kafas ile evlenmek zere
olanlar ayrma bir memlekette fitne karmak
muhabbet ve celb gibi daha nce muhaede etmediim
bir ok ilem ve uygulamalar mevcuttur. Bu kitabu uzun
zaman nce tercme ettim. Daha nce hazrladm
kitaplar Havas lmine Giri adl kitap yz elli bir sayfa
olup dokuz blmden olumaktadr Ve birde Er Risaletu
Teshiri Ruhaniye Ve Celbi Muhabbet adl kitap olup
ikiyz atm sekiz sayfadr sadece celb ve muhabbet
zeri yazlmtr. uan ise Abdull Fettah Et Tufinin Sihre

Barunu adl eserini tercme etmekteyim. 06.01. 2016


Abdullatif ARSLAN...

MATLUBU CELBETME
Matlubunu kendine celb etmek istersen o gn domu
kara tavuk yumurtasn krmz cam bir ieye kr.
Krdn yumurta kabuunun zerine krmz
mrekkeple bu Esmalar yaz.

AL, MAL, MARUT, SARU,CAL


,

Yumurta kabuklarn temiz bir kaba brak ve zerine


temiz su doldur yumurta kabuklar suyun zerine kt
zaman yedi adet nohut kaba brak sonra yedi defa
matlubun ismi ile annesinin ismi ile Fulan Binti Fulan
Ala Muhabbeti Fulan bni Fulan dersin.
Flnete binti flnete bi al mehabbet ve k kalbi

amelin
enflnete
ksa zamanda
fln
ibni

gerekleir.

MATLUBU YAKARAK CELB ETMEK


Zhre saatinde yedi adet beyaz kada siyah
mrekkeple Aada gelecek olan esmalar yaz.
Yazdktan sonra katlar atee at katlar atete
yanarken
Fulan Binti Fulan Ala Mehebbeti Ve ki
Fulan bni Fulan

fln ibni flnete

Fulann kalbi benim akmla byle yansn dersin sahih


ve mcerreptir.
kada yazlacak esmalar.

AL, AU, E, A, AKUR, MAUU,


MAUR, ELYU

BR ZALM HELAK ETMEK


Zalimleri isyankarlar susturmak iin aada gelecek

olan tlsm 21 defa ayr ayr kumlara yaz.


Merih saatinde gece yars yazdn kumlar boz.
Bozerken Fulan bni Fulan Helak olsun dersin. Yazlacak
Tlsm Budur.

BR ZALM HELAK ETMEK


Siyah kpek dersinine cumartesi gn zuhal saatinde
bu vefki iz.

Vefkin etrafna helak etmek istediin kiinin ismi ile


anne ismini hurufu mukatta olarak yazp daire iz.
Sonra kpek dersine izdiin vefki zalim olann evine
gm. Gmerkende Allah cc. Den helak olmasn dileyip
dua et. Ey Allahm sen bu zalimin mustahakn ver gibi
dua et. Olacak olan acaiplikleri grrsn.

EVLENMEK N
Yeil bir kalem ile aada gelecek olan Esmalar beyaz
bir elbiseye yirmi bir defa yaz. Daha sonra gzel bir
buhurla elbiseyi buhurla yirmi bir gn ykamadan
elbiseyi giy yirbir gn bittiinde siyah bir horoz keserek
elbiseyi kar. En ksa zamanda talibin kar. Yedi defa
Yazlacak Esmalar

HRA, MRA, HARRA

HRA, MRA, HARRA

KUVVVETL CMA N
Siyah bir kalem ile aada gelecek olan tlsm kadnn
fercine iz defa
Liyali Yati syleyip
kuvvetli ve lezzetli bir cima geir. Kadnn fecrine
yazlacak olan tldm budur.

MATLUBUN AKLINI BAINDAN ALMA


Aada gelecek olan arapa harfleri misk zaferan
gl suyu ile parmaklarna yaz.

Matlubun karsna geip aada gelecek olan Esmalar


oku fil hal matlubun akl bandan gider. Baklarn sana
yneltir ve akln senden alamaz. Kalbi sana kar
muhabbet ve heyecan ile dolar fil hal dili tutulur
karnda konuamaz ey talip biz sana bu srr verdik sen
bu srr iyi koru ifa etme cahillerden olma haram
ilerde kulanma okunacak olan Esmalar budur.

YA FAL, YA AHK, YA ER ER, YA BAR.

YA FAL, YA AHK, YA ER ER, YA BAR.

EN KENDNE BALAMA
Bu yle bir ameldirki defalarca tercbe edilmi ve
mcerrebtir. Kitabn yazar Mellif Buyuruyorki ben bu
ameli elerini kendine balamak isteyen bir ok kiilere
verdim.
Eer evleneceinin zevcenin senden bakasyla zina
etmesinden korkarsan nikahtan bir nceki gece zuhal
saatinde bir ko boynuzunun zerine aada gelecek
olan harfleri siyah bir kalem ile iz bu azimeti harfleri
yazdn boynuzun zerine iki defa oku:

AKSEMTU ALEYKUMB HAKK HAZHL HURUF ELA VE


REBTUM VE AKEDE ZEKERE FLAN BN FULANEHU AN
FERC FULANETE BNT FULANEHU YENKEHHA EBEDEN
ELVAHEN ELVAHEN EL ACELE EL ACELE ES SAATE ES

SAATE BAREKALLAHU FKUM VE ALEYKUM


Bu Harflerin Hakk in Ve Bu Harflerin zerine Kasem
(Yemin) Ederimki Flan Binti Fulann Fercini Fulan bni
Fulana Baladm.Ballmz ve ilikimiz ebedi ve
daim olsun Allahn Rahmeti Ve Bereketi Sizin Ve Bizim
zerimize Olsun. El Vahen 2 El Acele Essaate 2

Ko boynuzuna izilecek harfler budur:

KENDN BEYENDRMEK N
Aada gelecek olan vefki mteri saatinde yaz. Vefkin
etrafna arapa harflerle bintane daire iz rnek
daha sonra kad gzel bir buhurla
buhurladktan sonra kad buhurla beraber yak daha
sonra kadn yanm kllerini topla beyendiin
herhangi bir kadnn eline brak kadn elini ap kapatt
anda o klleri kadnn elinden alp at. Kadn sana hayran
olur akl bandan gider o an her istediini yapar.

Kitabn mellifi buyuruyorki bu mcerreb ve sahihtir.


Yazlacak olan vefk budur.

(Not vefkin etrafna daire olarak yazlan harfler o an


aklna gelen arapa harflerdir.)

EN KENDNE BALAMAK
Bu amel defalarca denenmi mcerreb ve sahihtir. Sana
itaat etmeyen asi olan einin sznden kmamasn her
dediini yapmas iin aada gelecek olan tlsm tavan
kanyla beyaz bir mendile iz izdikten sonra mendili
einin eline ver bir saat boyunca brakmadan mendili
elinde tutsun. Bir saat dolduktan sonra ein yanna
geldinde her dediini yapar mutlak surette sana itaat
eder. Mendile yazlacak olan tlsm budur.

(Not einin ismini arapa harfler olarak ve ka harf ise


tlsmdaki hane saysna yaz. Einin ismi ok uzun ise
tlsmdaki hane saylarn oaltarak harfleri yaz.)

EVLENMEK STEYEN K KY AYIRMAK N


Eek kafas kei kafas yedi tane beyaz biberi bir
tencereye koyup kaynat bu ameli yannda kimse
olmadan tek bana yapacaksn. Tencere kaynayp
buhar ktktan sonra yetmi bir defa u azimeti oku

EMU, MAMU, EMUG, HEMU, TAMU, REMATU,


MATUT, TEVEKKEL B HAKK EL MELK EL HAKM
ALEYKUM B EKD ZEKER FULAN BNU FULAN HATTA LA
YUNKH FULAN BNT FULAN MADET ES SEMAE FEVKA EL ARD
TEHTE

EL VAHEN EL VAHEN EL ACELE EL ACELE ES SAATE

ES SAATE BAREK ALLAHU FKUM VE ALEYKUM

Kitabn mellifi buyuruyorki yer ve gk bir birine


girmedike kyamet kopmadka yaptn bu amel
gerekleir.

YKSEK BR MAKAMDAN HACET DLEMEK N


Kitabn mellifi buyuruyor,ki sen bu srr iyi sakla sakn
ha ifa etme eer ifa edersen her haceti olan bu ameli

kullanr mal mlk evler dolusu altn sahibi olur. Yksek


bir makamdan hakim sultan ulemadan herhangi bir
hacetin olursa u ismi sol eline defa Habru
yazarsn.

Hakim sultan kadnn karsna kp her ne hacetin


olursa Allahn izniyle yerine getirilir.

BRK OYNATARAK DEFNE BULMA


Bir arabi ayn birinci gn kamer saatinde Hd Hd
kuunun kan ile yz defa ( Dal) harfini ahin kan ile
yz defa ( Re) harfini rdek kan ile yz defa ( Te)
harfini Karga kanyla yz defa ( Be) harfini siyah
horoz kan ile yz defa ( Kef) harfini Tavus kuunun
kan ile yz defa ( Sin) harfini Aslan Kurt veya Filin
hortumuna yaz daha sonra herhangi bir ibriin iine bir
miktar deve kan bir miktar fare kan bir miktar zurafa
kan bir miktar maymun kan eit miktarda brak. briin

zerine u azimeti ibrik hareket edinyece kadar oku


okunacak azimet budur:

AKSEMTU ALEYKUM EYYUHEL MLK BEDE EN KADDET


LEYKUM ED DAME KURBANEN B HAKK EHERHA,
DEHTEAHU, AHEHA LLE HERTEKUM L BRK VE
CEALTEMUHU YETA HERRAK L MARFT VEL STDAM F
KUNUZ EL MEFTUNA TEVEKKEL BAREKALLAH F KUM VE
ALEYKUM FE NNEKE TERA ACABEN VELA TETE ACEB MN
ZALK FE NNEHU LMEN ATEA LASETU EN NAS KTUM
SIRREHU.

Eyer ibrik hareket eder yerinden oynar ise sana ryanda


definenin yerini gsterirler
(Not bu yaplan amelde irk vardr. Ve yaplmas islam
ahkamlarna aykrdr zira yukardaki metinde bu

hayvanlar size kurban ettim bunlarn kann size kurban


ettim gibi lafzlar gemektedir zira kan necistir
haramdr.Allah cc den bakas adna kurban kesmek
insan mrted yapar. )

EVDEK CNLER DAITMAK N


Gece iyi bir saatte zifiri karanlkta evin bir odasnda
aada gelecek olan vefki drt adet kada yaz odaya
bir saat k girmesin. Yazdn vefkleri odann her
kesine birak yazlacak olan vefk budur.

Vefkleri yazp braktktan sonra bin onbir defa u


azimeti oku:

MERA MEMLUA TEVEKKEL YA HUDDAME HAZHL


ESMA B SARF KULL AMR BAREKALLAHU F KUM VE
ALEYKUM

O evde ve yaknndaki evde cinler varsa annda giderler.

EBU ZURAT SML CN AIRMAK N


nsanlara zlm eden hakszlk eden zalim olanlar helak
etmek istersen Ebu Zurat adndaki cini arrsn.
armak iin cumartesi gecesi soan sarmsak siyah pul
biber buhur olarak yakarsn yetmi bir defa u azimeti
okursun

BASAL SUM VE FLFUL ESVED

Ebu Zurat isimli cin geldiinde iki defa zrt zrt diye ses
gelir. Sen hacetini syle eyer anladysan Ebu Zurat
defa zrt zrt zrt demesini syle eyer sana defa zrt
diye ses gelirse bilki hacetini dilediini yerine getirir.
Eyer hacetini syledikten sonra herhangi bir ses
duymaz isen u azimeti oku

YA ZARTUTA, YA BN DARTUTIE YA BN ED DARATU


TEVEKKL NECD META VE ECB TALABET VE HUVE
KEZA VE KEZA VE SLETAT ALEYKE ALA EHLEK EL
DARATU ZA LEYSE LEKE ALEYHE TAKATU FE
YETEDERRUKE VE YESHUB MNK ZARATEKE FE TESBH

MNEL MELUN VE TEHAKE ELVAHEN ELVAHEN EL ACELE


EL ACELE ES SAATE ES SAATE

Bu ardn cinler Ebu Zurat isimli cinin ailesi ve


kabilesidir. Zira kabilesi Ebu Zurata bask yaparak senin
hacetini yerine getirmesini salarlar. Velevki hacetini
yerine getirmez ise ona sknt ve eziyet verirler.

(Not keza ve keza geen yerde hacetini sylersin.)

MELK HAZN ADINDAK CN AIRMAK STERSEN


Melik hazin adndaki cini mutsuz zgn darda kaldn
ve skntl anlarnda arrsn. Kitabn Mellifi (Allah
ona rahmet etsin) Buyuruyor ki sen sen ol sakn ha
zgn olmadn skntl olmadn bir zaman bu cini
arma nk skntl ve zgn olmadn bir anda
arrsan o sana sknt ve eziyet verir. Melik Hazini
armak iin lubani zeker buhur edip u azimeti
okursun.

2 BEHRU, 2 SERSEDU, 2 SERHEDUS, 2 SARU, 2


HAZU.

Burda geen azimeti ikier defa okuduktan sonra


tekrardan her azimeti 7 defa okursun. Melik Hazin sana
u surutetle gelir. Uzun boylu uzun sakall heybetli
gzleri byktr gzleri ile dizleri arasnda adeta bir
nehir akmaktadr. Senin boyun anca onun bacann
yarsdr sakn korkma sana siyah bir mendil verecek
elide sana verdii mendil gibi siyahtr. Sana sz verecek
herhangi bir zarar vermeyeceine dair. Ona hacetini
skntn syle yerine getirir.

BLSN TEYZESN AIRMAK VE KULLANMAK


Sadece er amellerde arr kullanrsn zira aracan
cin iblisin teyzesi olup her trl ldrme adavet kin
nefret gibi eytani ilerde kullanrsn. Pazar gn gece
yarsndan sonra lubani zeker cavi sandal ahmer
kartrp buhur olarak yakarsn buhur yanarken
zerine sirke dker iblisin teyzesi gelene kadar yle
dersin.

AKSEMTU ALEYK YA ALET BLS EL MVEKKLE B


CEBEL EL KEBR TEHTE AR BLS LLA MA ETEYT
ESSAT VELA ABBERT BLS BAYENETUK LE MAG
AMM TATLS F LEYLET LE AHAD
EL VAHEN EL VAHEN EL ACELE EL ACELE ES SAATE ES
SAATE

Manas: Ey iblisin teyzesi ben sana unlar syliyeceim


sen bu byk dan sahibisin senki iblisin tahtnn
altnda oturansn illaki bu saatte iblisten habersiz iblisin
amcasndan izin alp geliceksin seni yanma alacam.
ok tehlikeli bir davet olup lmle sonulanabilir zira
gelecek olan iblisin teyzesidir ok erli ve edid bir
mahlukattr.

CNLER DAVET ETMEK STERSEN


Gece nahs bir saatte karanlk bir mekanda tek bana
helil buhuru kna iei buhuru karanfil buhuru soan

kabuunu yakar. Cinler gelne kadar buhur eder ve


u azimeti okursun.

YA AMMU, YERAMU, YEREMU, ALU ALU ALU


ELU ELU ELU EL EL EL BIRASM BIRASIM
BIRASIM

Cinler geldii zaman evvela yzne doru rzgar eser


yer sallanmaya balar ve nne bir ate damlas der.
Sen o vakit ne hacetin varsa onlara syle zira senin
dediklerini yapmak zorundadrlar nk bu amelle
onlarn kalpleri ve mideleri senin elindedir onlardan
gl olup onlara hkmedersin sakn ola ki korkma
ekinme onlar sana g yetiremezler hacetini yerine
getirdikten sonra ekip giderler her ne hacetin olursa
sen bu ameli uygula.

BLSN OLU SARUU AIRMAK VE KULLANMAK


Gece nahs (kt) bir saatte zifiri karanlkta blisin olu
Saruu arr er amellerinde kullanrsn istediin her
trl er amelleri yapmanda sana yardm eder ve sana

iteat eder. Evvela kendi suretini kada iz izdikten


sonra Kei kl soan kabuu sarmsak kabuu kartrp
buhur olarak yakarsn aada gelecek olan insan
suretindeki tlsmn zerindeki yazlar kendi resminin
zerine harfiyen yazarsn iblisin olu saru gelene kadar
bu isimleri okursun:

TAR TAR BATAT BATAT SEM SEM HARU HARU EHDIR


YA SARU YA BN BLS EL EKBER B HAK SAHB ETTUL VEL
ARD VE RUH EL ESNAM VE ABBED EN NRAN VE BL SM ES
SER MATAT MATAT

Kendi suretinin zerine izilecek olan tlsm budur.

Velev ki bu tlsmn zerindeki yazlar kendi izdiin


suretine yazamaz isen u tlsm gbeine yaz.

simleri ayn ekilde oku blisin olu gelir. Sureti ise uzun
boylu gbekli ve imandr. Korkun grnts vardr.

Eer korkar ekinirsen akln bandan alr seni delirtir.


Korkmaz isen senn her istediini yerine getirir her trl
er amellerinde sana yardm eder.

(Not blisin olu saru geldii zaman senden islamiyeti


aalaman iin veya islam dininen irtad etmen iin baz
artlar koar. ok tehlikeli bir davettir.) Sihre barunu
adl kitaptan tercmedir.

HASTANIN HASLAININI BLMEK


Hastann halini bilmek iin aada gelecek olan tlsm
hastann eline yaz lubani zeker buhu ile bulunduun
mekan buhurla hastann elini temiz bir bez ile kapat
daha sonra hastann elini buhurla defa
ELLETY

dersin hastann elini atnda hastal neyse


Allahn izniyle hastann elinde yazar. Hastann sa eline
yazlacak olan tlsm budur.

SUFL HADM DAVET


Gece onikiden sonra nahs bir saatte bir kuma paras
zerine aada gelecek olan tlsm yaz. Sonra tlsm
yazl olan kuma temiz zeytin ya ile yalayp katla.
Daha sonra yazdn bezi pakumla sardktan sonra
anadan doma rl plak soyun kuma nne brakp
elinle vurmaya bala taki sufli hadim gelene kadar. Sufli
hadim geldiinde ise er zeri her ne istersen yerine
getirir. Kuma parasna yazlacak ve zeytin ya pamuk
ile sarlacak tlsm budur.

DMANINI HELAK ETMEK STERSEN


Bir kefen parasna aada gelecek olan tlsm merih
saatinde yaz. Yazdn kefen parasn kt kokulu bir
buhur ile buhurlayp dmann evinin arkasna gm.
Gmdkten sonra yetmi alt defa ZAFET syle
kefen parasna yazlak olan tlsm budur.

HARUT VE MARUT DAVET


Bu iki melek Kuran kerimde bakara sresi yz ikinci
ayette geen insanlara sihri ve by reten iki
melektir. Dier cinlerin g yetiremedii yapamad
her ii yaparlar ve icabette ok seridirler hemen gelirler.
Eer matlubunu celb etmek kendine balamak istersen.
Matlubunun vcuduna demi bir elbise paras zerine
aada gelecek olan tlsm yazarsn. Yazdktan sonra
806308 defa ESER ismini oku okuma bittikten sonra
Harut ve Marut yanna gelir. Matlubun ismi ile anne
ismini onlara syle annda hacetini giderirler. Rzk iin
istersen bir kuma paras zerine aada gelecek olan

tlsm yazp katlar nne brakp otuz defa


SERAC ismini okursun. Birini kahretmek istersen cam bir
tabak alp aada gelecek olan tlsm izersin yirmi bir
defa REHA ismini okuyup lubani zeker buhuru
yakarsn. Yazlacak olan tlsm budur.

ZRL BRN YLETRMEK


Herhangi kr topal sar birinden izin alp sa kulana
TAHYATAMALL ismini elini hastann

bana koyup hasta baylana kadar okursun bu isim


cennetten gelmitir. Bu kelimeyi hastann kulana
okuduktan sonra hastann kalbinde kin nefret adavet
buuz kalmaz salih bir kul olur. Allah ona ifa verir.
Hasta bayldktan sonra rl plak soyup aada
gelecek olan tlsmn zerindeki yazlar hastann
vcuduna iz. Bu isimleri bir defa okuyup hastaya fle
okunacak isimler bunlardr.EMHATU, TATAHU, EMHARU, BEHVAL,
TAHAYATU, TATAHARU, EMURE, BEHDERBUVA,
TAHAYATA, EL EL

Hastann vcuduna izilecek olan tlsm budur.

Hasta sirkelenir titremeye bala Bi znillah iyleir.

CELB ETMEK N
Sabaha doru ay kaybolmadan matlubun vcuduna
temas etmi bir elbise parasna elbise paras
bulunmaz ise o gun domu kara tavuk yumurtasna
matlubun ismi ile anasnn ismini zeytin ya ile beyz
defa yaz. Elbise veya yumurta kk ise yazar yazar

silersin beyz tamamlarsn. Yumurta veya bez


parasn atee atarken beyz defa u ayeti okursun
KALE FRT MNEL CN Hacetini sylersin.

SUFL HADM DAVET


Ebu Riyah adndaki sufli cini armak istersen gece
yarsndan sonra nahs bir saatte karanlk bir mekanda
yannda kimse olmadan lubani zeker kizbere sandal
ahmer cavi buhur olarak yakarsn rl plak soyunup
eline beyaz bir kat alrsn. Kadn boyuz sekiz santim
eni drt santim olsun kadr havaya kaldrp u isimleri
yirmir defa oku

TALT, BERHEL, VE ADDE, DEHEN, CAL, VER,


ERI, HEL,

Sonra sekiz defa ER ve drt defa VE


ADDA ismini ismini okursun Ebu Riyah adndaki sufli
cin gelir er zerine her istediini yapar hacetini giderir.

K DARGIN ARASINI SULH (BARI)


Dargn olan iki kiiyi bartrmak istersen aada
gelecek olan vefki topraktan yaplm mlek testi veya
bir tabaa
yaz. Vefkin etrafna yazlacak olan isimler bunlardr.


SEMTATABE NEBL NEHATATAYL FEHATATAYL
HAYEHAS

Yazlacak olan vefk budur.

KARI KOCA ARASINDA SORUN IKMAMASI VE


MUHABBET N
ki kii evlenirse gerdekten nce yeil bir kuma paras
zerine aada gelecek olan tlsm yaz yazdktan sonra
temiz zeytin ya ile yala. Bezin zerine u isimleri oku.


3 MEUC, 3 MESUC, 3 YEUC, 3 AVUC, 2 FELBUS, 2 AVUC, 2
KAD, 2 FEDAUC,

Okuma bittikten sonra kendi ismin ile einin ismini ikiyz


seksen defa beze okuyup kendi zekerine
ve einin fer ne
sr. O hal
zere cinsi munasebette bulunup zifafa girerlerse
aralarnda muhabbet olur kavga ve sknt kmaz. Yeil
kuma zerine yazlacak olan tlsm budur.

KAYIP OLAN KY RYADA GRMEK N


Aada gelecek olan vefki bir kada yazp bin defa

KEHY U dersin vefki bann altna brakp


uyursun Allahn izni ile kayp olan kiinin nerde
olduunu ryanda grrsn. Yazlacak olan vefk
budur.

TEHYC VE CELB
Bu amel Seyyit Abdullah bin hilal el blbli tarafndan
yaplm sahih ve mcerrebtir. Yars beyaz yars sihah
temiz bir bez parasna aada gelecek olan tlsm
bakr bir kalem ve krmz bir mrekkeb ile yaz.
Yazdktan sonra bakr kalemi beze sarp atee at. Bez
atete yanar iken yle dersin.EKSEMTU ALEYKUM YA MEAER EL CN VE EYTAN VE
CUNUD BLS ECMAN EYNE EL VES VASE EYNE EL
BLESE

Eyer matlubun temiz biriyse senn yanna gelir. Eer


kt biriyse yanna gelmez. Beyaz siyah kark bez
parasna yazlacak olan tlsm budur.

KUVVETL CMA N
Aada gelecek olan tlsm azna girecek ekilde bir
levhaya yaz. Levha azndayken u isimi oku.

YENTERU. Cima annda kuvvet ve lezzet gelir.


Yazlacak olan tlsm budur.

MATLUBUNUN KALBN YAKMAK


Matlubunun kalbini aknla yakmak istersen yedi adet
beyaz kat alp katlarn her bir tanesine bir adet pul
biber bir adet siyah pul biber bir adet mastaki bir adet
lubani zeker brakp her kad katlayp tek tek eline alr
bin defa sallarsn salladktan sonra byk beyaz bir
kat getirir matlubun adn katta yer kalmayacak
ekilde yazarsn. Kad ters evirip u isimleri yazarsn.


EL AR KEBKEMRU KARKA KEYKEMU KAR
KEBKEMU.

Yazdn yedi adet kad byk kadn iine koyup


sardktan sonra atee atp yle dersin ben sizi
yaksamda yakmasamda matlubunun ismini syleyip
onun kalbini akmla yaktm dersin.

BR EHRDE FTNE IKARMAK


Aada gelecek olan fevki beyaz bir kada yazp
ya ktan sonra kt kokulu bir buhur ile buhurlayp o
ehre grmersin Allahm fulan yerde fitne ksn dersin.
Yazlacak olan vefk budur.

ZALM GER EVRMEK


Aada gelecek olan tlsm yollu veya keli bir
mekana tane kuma parasna srasyla yazp.
Gmersen zalim olan o mekana veya ehire giremez.
Seninde niyetinin iyi olmas gerekir kt niyetli biri
yaparsa amel fasit olur. Birinci kuma parasna
yazlacak olan birinci tlsm budur.

kinci tlsm budur:

nc tlsm budur:

DMANINI PMAN ETMEK STERSEN


Aada gelecek olan tlsm bir timsah yumurtas
zerine yazp kt kokulu bir buhurla buhurladktan
sonra dmannn evinin nne brakp iki veya
dakika gemesi yeterlidir. Timsah yumurtasnn zerine
yazlac olan tlsm budur.

MATLUBU YAKMAK
Aada gelecek olan tlsm mteri saatinde bir kada
yazar kad atee atp yakarsn. Kat yanarkende
Fulan binti fulann kalbini byle yaktm dersin. Kada
yazlacak olan tlsm budur.

BRNE ZLM VEYA HAYIRDA BULUNMAK


Aada gelecek olan tlsm bir kada hayr niyetiyle
yazarsan kap eeine as er amal yazarsan zlm
etmek istediin kiinin evinin arkasna gm yazlacak
olan tlsm budur.

MATLUBUN KALBN YAKMAK


Mavi bir kuma parasna aada gelecek olan tlsm
iyi bir saatte yaz. Yazdktan sonra makasla kuma
parasn kesip kk kk paralara blp atee at
lubani zeker buhuru yakarsn kuma paralar atete
yanarken elini suya batrp atee hafife su serper
hacetini sylersin matlubun kalbine ate der. Mavi
kuma parasna yazlacak olan tlsm budur.

KTABIN
SONU
TRKE EVR
ABDULLATF
ARSLAN