You are on page 1of 3

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH (PBSMR)
TAHUN 2014
NAMA MURID
: ALI BIN ABU
NO. KAD PENGENALAN
: 990806-08-XXXX
NAMA SEKOLAH
TINGKATAN

: SEK MEN KEBANGSAAN SRI PERAK


: 3 ALPHA

SUKAN DAN
PERMAINAN

KELAB DAN
PERSATUAN

BADAN
BERUNIFORM

EKSTRA
KURIKULUM

Hoki

Kelab
Pengguna

Pengakap

Pengawas

Penglibatan
Penyertaan
Prestasi

NAMA DAN TANDA TANGAN PENGETUA :

NAMA DAN TANDA TANGAN PENGETUA :

TARIKH:

TARIKH:

PETUNJUK PENCAPAIAN
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

TAHAP PENGLIBATAN

PERNYATAAN

Sangat Aktif

Penglibatan dan komitmen yang konsisten dan sentiasa


menunjukan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang
disertai.

Aktif

Penglibatan yang komited dan menunjukkan minat yang


memuaskan dalam aktiviti yang disertai.

Sederhana Aktif

Penglibatan dan penyertaan dalam aktiviti yang disertai


adalah memuaskan.

Kurang Aktif

Penglibatan kurang dan tidak menunjukkan kesungguhan


dalam aktiviti yang disertai.

Tidak Aktif

Penglibatan dan tahap pencapaian tidak memuaskan


dalam aktiviti yang disertai.

TINDAKAN LP:
SPPK

Mengadakan mesyuarat dengan Bahagian Sukan dan Kokurikulum bagi


menentukan tafsiran pernyataanbagi SEGAK dan BMI.
Menyediakan surat siaran mengenai percetakan pernyataan keputusan
PAJSK kepada JPN dan sekolah dan menyerahkan kepada SPDP untuk
mendapatkan nombor rujukan.

SPMPT

Menetapkan template pernyataan keputusan dalam sistem SPPBS

SPDP

Mengeluarkan surat siaran untuk memaklumkan mengenai pernyataan


keputusan kepada pihak JPN dan sekolah.

SPPMRR

Membentangkan format pelaporan dalam Mesyuarat Pegawai Kanan


Lembaga Peperiksaan