WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
jaargang 6 - nummer 25 - 25 juni 2010
Van Dorp Slagerijen
zie pagina 10 (BusYness)
Kaars Koffie
zie pagina 20
05 14 23 21
Jonge filmsterren uit Bodegraven Geslaagden Losse kaartverkoop Goudse Schouwburg Eventuele sluiting bibliotheek
Oeverzwaluwen leggen
bouw tijdelijk stil
Op het bedrijventerrein Gouwe Park in Gouda
ligt de bouw van het pand van Buitelaar tot
half augustus stil. Niet door weersomstan-
digheden of gebrek aan financiële middelen,
maar door nesten van oeverzwaluwen.
Deze maand had Buitelaar willen gaan begin-
nen met heien, maar tijdens het afgraven van de
kavel, stuitte de aannemer op een aantal nesten
van oeverzwaluwen. De Flora- en Faunawet
verbiedt het verstoren van deze nesten, dus
moest de bouw worden stilgelegd tot waar-
schijnlijk half augustus. Waar de meeste vogels
eens per jaar broeden, hebben oeverzwaluwen
ook een tweede leg. Tot teleurstelling van Cees
van Splunder, directeur van Bedrijvenschap
Regio Gouda (BRG), wilde het ministerie van
Landbouw geen gesprek aangaan voor een op-
lossing. “Samen met een ecoloog wilden we om
de tafel. We stelden voor om na de eerste leg
van de oeverzwaluwen op een andere locatie
op het bedrijventerrein zand af te graven voor
nieuwe nestjes. Ik neem het ministerie kwalijk
dat ze een gesprek weigeren. Volgens hen is de
wet de wet. Juist in deze economische crisis
vind ik dit niet gepast. Zolang er activiteiten
zijn rondom de nesten, zal er dus helaas geen
schop de grond in kunnen gaan en zal Buitelaar
zijn bouwactiviteiten moeten uitstellen.”
Goudse
evenementen
Dit weekend zijn er volop activiteiten in de
Goudse binnenstad.
Zo zal de Markt een tropisch tintje krijgen
voor de Crocs City Beach! Tour Gouda. Vijftig
vrachtwagens zullen de Markt bedekken met
een dikke laag zand. Hier kunnen bezoekers
kijken naar en deelnemen aan beachsporten
zoals volleybal, voetbal, rugby, handbal en
tennis. Daarnaast zijn er volop activiteiten
rondom de aangelegde velden. Zie ook
www.crocscitybeachtour.nl.
Waterdagen
In de Museum haven en omgeving staat alles in
het teken van scheepvaart. Drie dagen lang zijn
er historische schepen te bewonderen, shanty-
koren te beluisteren en kunnen bezoekers zelf
het water op met de kano. Daarnaast zijn er
volop workshops van oude ambachten in de
scheepvaart en visserij. Voor het eerst dit jaar is
er een kilometerlange toneelkade waarop ver-
schillende voorstellingen te zien zijn. Verder is
er dit jaar voor het eerst de Goudse Nocturne
waarbij galerieën en kunstenaars zaterdag tot
22.00 uur hun deuren openen. Zie voor het
volledige programma www.goudawaterstad.nl.
Vorige week wachtten alle examenkandidaten
van het voortgezet onderwijs de examen-
uitslag in spanning af. Voor honderden was de
uitslag positief en voor hen kon de vlag uit.
Op pagina’s veertien en vijftien vermelden
we de geslaagden uit Gouda en omgeving.
Het Coencoop College uit Waddinxeen wacht
de herexamens af en volgt volgende week in
deze krant. In vele straten wapperen traditie-
getrouw, nu naast de oranje versieringen, ook
de rood-wit-blauwe vlaggen met een rugzak.
Zo lang het duurt. De krant ontving de eerste
meldingen van gestolen rugzakken die aan de
vlag bevestigd waren.
!! WAARSCHUWING !!
COMPUTER PROBLEMEN?
Nieuwe PC of LAPTOP nodig?
www.COMPUTERMAATJE.nl
Apollolaan 57 - Waddinxveen
0182 - 63 64 65
* Uniek PC 4 EVER Concept *
Oosthaven 54 Gouda · TeI: 0182 - 516998
AIIes incIusief!!
6
9
5
,-
INCLUSIEF BTW
Lapis Juweliers • Wijdstraat 16
2801 KC Gouda • 0182 - 58 38 88
INKOOP GOUD
Goudprijs bereikt
nieuw RECORD!!!
€32,- per gram (24 karaats)
Direct contant geld voor al uw goud
Belastinghulp nodig?
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
Zie voor meer informatie:
- aangifte alleenstaande 35 euro
- aangifte met partner 45 euro
www.belastinghulp.vpweb.nl
R.C.T. IJsveld
gecertifceerd belastingkundige
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda
Appel diksap
Ekoland
2.
49
Biologisch voordeel
3.79
400 ml
Ilexibele dagopvang en 8SO
van ͔͛Ǥ͔͔ tot ͕͝Ǥ͔͔ uur
wwwǤspeelhonkǤnl
Korte Akkeren
Kindercentrum
auto-rijschool
schipholservice
taxi-bedrijf
groepsvervoer
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
www.startax.nl
V
O
O
R
J
A
A
R
S
A
C
T
IE
: G
R
A
T
IS
H
O
R
R
E
N
!
www.schipperkozijnen.nl
Gouda tel. 0182 52 70 89
MEER VRIJE TIJD
MET DUURZAME
PRODUCTEN
Vlaggen kunnen uit
In de zandwanden op het bedrijventerrein Gouwe Park maakten oeverzwaluwen hun nesten wat ervoor zorgt dat de
bouw twee maanden stil komt te liggen.
2 ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Dierenkl iniek Kort e Akkeren“Beer voor uw dier!”
Wij ruimen onze vooraad op en geven daarom to aan he eind van de verbouwing:
15% korting op alle antivlooien
en -tekenmiddelen en op alle
ontwormingsprodukten!
1
5
%
K
o
r
tin
g

op alle Hill’s en Sam
ined
diee voeders!
1
5
%
K
o
r
tin
g
!
Vanaf 1 Juli 2010 is Dierenkliniek Korte Akkeren gevestigd in het
Gezondheidscentrum voor dieren “Korte Akkeren”
Emmastraat 29, 2802 LA Gouda.
Voor meer informatie zie www.dierenkliniekkorteakkeren.nl
(vanaf 1 Juli ook www.gezondheidscentrumvoordieren.nl)
TELEFOON: 0182-518995
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 07.00 - 20.30 uur en vrijdag: 07.00 - 17.30 uur
Afhalen diervoeders en medicijnen: maandag t/m donderdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 20.30 uur en vrijdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 uur
Gratis bezorging
van dierenvoer en
medicijnen aan huis.
Én voor 65 plussers
hebben wij de extra
service van bezoek aan
huis door de arts.
E
x

ra
th
u
is e
r
v
ic
e
!
VERBOUWING DIERENKLINIEK KORTE AKKEREN IN LAATSTE FASE
LAATSTE KANS OM VAN ONZE VERBOUWING TE PROFITEREN!!
Volop bloeiende vaste planten
Nu e×tra voordeligII
5 kg
6 1,95
Elstar
10 kg
6 6,95
Frieslanders
Holl. nieuwe
3 voor
6 0,99
Kom-
kommers
1 kg
6 4,95
Yuinkruiden
kaas
2 kg
6 3,95
Aardbeien
9 stuks
6 6,95
Voor de BBQ:
$haslick en
satéspiezen

3
GEMEENTE / ACTUEEL
Met een stevige aanval op de Goudse
bestuurscultuur veroverde Trots op Nederland
bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels.
Bijna tien procent van de Gouwenaars wil
blijkbaar dat de stad anders wordt geleid. Weg
met het rode bolwerk dat Gouda al decennia
is. Weg met de PvdA-cultuur die het stads-
bestuur al die jaren in de greep houdt. Dat is
wat die stadgenoten volgens Trots bedoelden
met hun stem. “Zo zit het”, zegt fractievoor-
zitter Bas Driesen. “Ons verkiezingsprogram-
ma is ontstaan op straat, in gesprekken met
Gouwenaars.”
“Veel mensen zijn het zat dat Wim Cornelis
& Co. alleen de eigen handel en wandel regelt,
terwijl de stad failliet dreigt te gaan”, vervolgt
Driesen. “Mooi voorbeeld was informateur
Ouwerkerk een paar maanden terug. Hij en
Cornelis (burgemeester, red.) kennen elkaar
uit het noorden van het land. Ze waren twee
handen op een buik, werkten ook nauw samen
bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die
informateur is PvdA-er, maar had ook zakelijke
belangen in Westergouwe. Die nieuwbouwwijk
gaat de stad honderd miljoen euro kosten. Trots
wil die wijk niet. Trots wil af van die vriend-
jescultuur. Cornelis komt over als een zwakke,
ijdele bestuurder. In plaats van problemen aan
te pakken, kijkt hij graag in zijn eigen spiegel.
Hij symboliseert de totaal verkeerde bestuurs-
cultuur. Die jaagt ondernemers tegen zich in het
harnas, strijkt buurgemeenten tegen de haren,
sluit belangrijke voorzieningen als een biblio-
theek en loopt om het onveiligheidsgevoel van
de Gouwenaar heen.”
Ironie
De partij die zich zo afzet tegen de gevestigde
cultuur, met als symbool de burgemeester, ver-
gadert door omstandigheden in de burgemees-
terskamer in het Goudse stadhuis. Het is het
enige zaaltje dat toegankelijk is voor mensen
met een lichamelijke handicap. Trots houdt
daardoor de wekelijkse fractievergaderingen
precies op die plek waar de bestuurlijke macht
eeuwenlang zijn plek vond. “Mooie ironie
toch, dat juist wij hier een plek hebben. Trots
brengt het geluid van de straat zo het hart van
het stadhuis in”, meent Bas Driesen. “Het moet
afgelopen zijn met die eeuwige linkse kliek die
het voor het zeggen heeft. Die houdt de afstand
tot de burger bewust zo groot. Die overheid is
er voor zichzelf. Als de managementrapporten
maar op orde zijn en de cijfers gunstig. Tijdens
de eerste honderd dagen in de raad zag ik een
aantal vaklui, verder vooral egotrippers en op-
vullers. Maar raadswerk kun je alleen serieus
doen met begrip: kennis van zaken. Wij stel-
len veel vragen. Waarom gaat iets meer dan de
helft van het geld voor scholen daar ook naar-
toe? Waar blijft die andere vier miljoen euro?
Waarom staat van de 357 miljoen die in de stad
omgaat, 244 miljoen als schuld in de boeken?
Waarom betalen vooral ouderen de rekening?
Leg maar uit. Nu al horen we dat we met die
vragen moeten stoppen. ‘Beantwoorden kost
teveel tijd.’ Natuurlijk blijven wij doorgaan.
Gouwenaars willen zien wat er gebeurt. En dat
stadsbestuur moet anders. Het zorgt ervoor dat
Gouda menswaardig en financieel failliet gaat.”
In de bijlage Busyness bij deze krant op pagina
dertien pareert wethouder Hans van den Akker
de kritiek van Trots op Nederland en Gouda
Positief op de Goudse financiën.
Door Gerard van Domselaar
Aanhouding na aanrijding
De politie heeft zondagavond 20 juni een
56-jarige automobilist uit Gouda nabij zijn
woning aangehouden na een aanrijding.
De bestuurder zou op de Meerburgstraat in
Gouda ter hoogte van het voetbalpleintje een
vijftienjarige Gouwenaar hebben aangereden.
De jongen stond met zijn fiets aan de hand te
praten met een vriend toen de bestuurder op
ze kwam afgereden. De vriend wist nog weg te
springen, maar de vijftienjarige kon niet meer
wegkomen en werd aan een onderbeen geraakt.
De bestuurder bleek onder invloed te zijn van
alcohol. Een blaastest gaf een resultaat van
475 ug/l, terwijl de limiet 220 ug/l is. De
bestuurder ontkent de jongen te hebben aan-
gereden. De politie stelt een onderzoek in naar
de toedracht. Beide jongens hebben aangifte
gedaan van mishandeling.
Overval snackbar
De politie is op zoek naar getuigen van een
overval op een snackbar aan de Regoutstraat in
Gouda die plaatsvond op vrijdag 18 juni om-
streeks 22.15 uur. Twee gewapende mannen
kwamen de snackbar binnen, terwijl het perso-
neel net in de keuken aan het opruimen was.
Onder bedreiging werd de kassa leeggehaald
en vervolgens gingen de daders ervandoor op
een scooter in de richting van de Bodegraaf-
sestraatweg. De politie vraagt getuigen contact
op te nemen via 0900-8844 of Meld Misdaad
anoniem 0800-7000.
Graffiti op auto’s
Minimaal vijf auto’s zijn in de nacht van
zaterdag 19 juni op zondag 20 juni aan de
Hovenierskade in Gouda met graffiti beklad.
De auto’s stonden aan de rechterzijde van
de weg geparkeerd. Op alle auto’s was een
horizontale streep in het midden van het portier
aangebracht. De politie vraagt getuigen of
personen die meer informatie hebben contact
op te nemen via 0900-8844.
Ontmanteling hennepkwekerij
De politie heeft op dinsdag 22 juni omstreeks
10.00 uur een hennepkwekerij ontmanteld
in een woning aan het Wederikplantsoen in
Gouda. De politie beschikte over informatie
dat zich in het huis een hennepkwekerij zou
bevinden en stelde ter plaatse een onderzoek
in. De bewoonster is vervolgens aangehouden.
De politie heeft de hennepplanten en andere
goederen behorende tot de hennepkwekerij in
beslag genomen en vernietigd. Politie Hollands
Midden gaat de komende jaren hennepteelt en
de georganiseerde misdaad achter de hennep-
teelt nog harder aanpakken. In 2009 heeft het
korps 99 hennepkwekerijen opgerold. Wie ver-
moedt dat er in de buurt een hennepkwekerij is,
kan de politie bellen op 0900 - 8844 of Meld
Misdaad Anoniem, 0800 - 7000.
Bas Driesen van Trots op Nederland.
koffie & t hee sinds 1817 koffie & t hee sinds 1817
Korte Tiendeweg 22, 2801 JT Gouda
www.simonlevelt.nl
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs €31,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Politieberichten
Zo’n honderd dagen is de huidige gemeenteraad in functie. Wat is de nieuw gekozen partijen in die raad opgevallen?
Vandaag vertelt Bas Driesen, fractievoorzitter van Trots op Nederland. Twee weken terug: Johan Weeber van Gouda
Positief.
Trots op Nederland:
‘Gouda gaat failliet!’
Ruiming spoorbom soepel verlopen
De radio-maandag op ‘Gouwestad’ begint om 9.00 uur met een
herhaling van ‘Lokaal Journaal’, om 10.00 uur gevolgd door
‘Muziek Magazine’. Om 12.00 uur volgt ‘Gouwestad Memories’,
om 13.00 uur een herhaling van ‘Het Weekend In’ en om
14.00 uur Country in ‘Nashville Express’. Vanaf 15.00 uur her-
halingen van ‘Folk Roots’, ‘A Shake Of Music’ en ‘Blues Power’,
om 18.00 uur gevolgd door ‘Lokaal Journaal’. Muziek van
Hollandse bodem is vanaf 19.00 uur te horen in het non-stop ‘Nationaal Product’,
om 20.00 uur gevolgd door twee uur ‘Hollands Glorie’.
Gouwestad Radio is te beluisteren via 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether)
en als livestream via www.gouwestad.nl.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen uitzendingen van Gouwestad TV.
De ‘spoorbom’ tussen het Goudse spoor en
de Burgemeester Jamessingel is zondag door
de Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EODD) geruimd en afgevoerd. De ruiming is
soepel en volgens planning verlopen.
Ruim 300 omwonenden moesten hun woning
tijdens de ruiming uit veiligheidsoverwegingen
verlaten. De hele operatie is in goede samen-
werking verlopen tussen alle betrokken dien-
sten (politie, brandweer en GHOR) met onder-
steuning van de Nationale Reserve (Defensie).
De bom werd half maart gevonden langs het
spoor tijdens opsporingswerkzaamheden door
een civiel opsporingsbedrijf om het terrein
bouwrijp te maken voor de bouw van onder
andere het Huis van de Stad. De 500-ponder
lag tussen het spoor en de Burgemeester James-
singel op 7,5 meter diepte. De bom is waar-
schijnlijk tijdens de terugvlucht van bommen-
werpers afgeworpen op de Goudse spoorlijn,
een strategische locatie.
De marketingtruc van Bavaria is een onschuldige,
maar wel geslaagde grap waar niemand voor gestraft
moet worden.
Toelichting
Tijdens de WK-wedstrijd tegen Denemarken haalde
Bavaria een marketingtruc uit door de inzet van in
oranje gekleurde ‘Bavaria Babes’. De FIFA wilde
twee van de dames voor een half jaar achter de tralies,
omdat de hoofdsponsor - het biermerk Budweiser - de
aktie niet leuk vond. De dames zijn inmiddels vrij.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Het promoten van Nederland tijdens het WK als
voetbal-natie mag best wat kosten.
Stelling van de Week
Eens 24,2 %
Oneens 63,6 %
Geen mening 12,1 %
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
4
ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Met GRATIS bbq rooster om alles makkelijk op het vuur klaar te maken!
Zeevishandel Kees Vrolijk
dat staat voor service en kwaliteit !!
Lange Tiendeweg 61 - 2801 KG Gouda - Tel: 0182 512363
Hollandse nieuwe haring vers van het mes
Sublieme kwaliteit van de laatste vangsten!
Heerlijk mals!
Groot assortiment vers gemaakte spiesen
Gambaspies - tonijnspies - zalmspies - gemengdevisspies - gemarineerde
zalmsteaks - grote gamba’s - gemarineerde victoriabaarssteaks
en nog veel meer heerlijke bbq specialiteiten!
Het is weer bbq tijd!!!
Ieder weekend heerlijke vers gemaakte SUSHI
Basis Bedrijfshuisvesting is inmiddels zo'n 20 jaar jong en gespecialiseerd in
commercieel onroerend goed. Betrouwbaar, vakkundig en degelijk. Door deze
basiswaarden is het bedrijf in bijna 20 jaar tijd uitgegroeid tot een onderneming
met vier makelaarskantoren, te weten in Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en
Zoetermeer.
VOOR ONZE VESTIGING IN GOUDA ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
STAGIAIR(E)
Werkzaamheden:
Het ondersteunen van de afdeling makelaardij bij alle voorkomende werkzaam-
heden. Hierbij valt o.a. te denken aan het vervaardigen van projectinformatie,
contacten met gemeenten m.b.t. bestemmingsplannen en tekeningen, verzorgen
van mailings, assisteren bij taxeren, contracten voorbereiden, wellicht zelfstandig
bezichtigingen doen en incidenteel de telefoon beantwoorden.
Gewenst profel stagiair(e)
- goede communicatieve vaardigheden;
- commercieel inzicht;
- flexibele instelling;
- zelfstandigheid;
- accuraat.
Schriftelijke reacties kunt u sturen aan:
Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
Lage Gouwe 2
2801 LG Gouda
Contactpersoon:
Mevrouw R.D. Op de Weegh
Telefoon: 0182-525700
E-mail: rd.opdeweegh@basis.nl
M O D E L - E N I N F O R M A T I E T U I N E N
Laag Boskoop 98, 2771 GZ Boskoop, Tel.: 0172-216159, Fax: 0172-216701
We zijn geopend op maandag
t/m vrijdag van 7.30-17.30 uur,
vrijdag koopavond en zaterdag
van 8.00-16.00 uur.
Inlite tuinverlichting
BLOKHUTTEN
GEIMPREGNEERD
TUINHOUT
BANGKIRAI TUINHOUT
BESTRATINGSMATERIALEN
NATUURSTEEN
VIJVERMATERIALEN
TUINMEUBELEN
TUINVERLICHTING
Budgetline
Trommelstenen
10/10/4 cm
Geel-genuanceerd
Prijs per m
2
17,
38
15/15/5 cm
Geel-genuanceerd,
grijs/zwart en zwart
Prijs per m
2
17,
31
Prijzen
incl.BTW
Blokhut
White label blokhut 2807,
365 x 305 cm
€1441,-
Everton
Promokeitje
21/10,5/6 cm
BKK-6 cm 21x10,5x6 cm.
Antra,
Grijs/zwart,
Boeren bont,
Duinzand
Prijs per m
2
16,
78
21/30/6 cm
BKK-6 cm 20x30x6 cm.
Antra,
Grijs/zwart,
Boeren bont,
Duinzand
Prijs per m
2
16,
78
ACTIE:
ACTIE:
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
5
FAMILIE
Victor en Hugo Busch uit Bodegraven zijn net
vier en nu al kleine filmsterren. De tweeling
speelt een kleine rol in de nieuwste Neder-
landse speelfilm ‘Kom niet aan mijn kinderen’.
De film is opgenomen toen de jongens drie
jaar waren, en dat was toch een hele leuke
ervaring voor de twee broertjes.
Teksten lezen konden ze nog niet, maar op
de aftiteling staan de namen in het groot. Bij
de opnames, die vier dagen duurden en soms
wel acht uur achtereen, was de moeder van de
jongens dagelijks voor de kinderen aanwezig
op de filmzet. De film draait al in de grotere
bioscopen van Nederland en gaat over de
kinderen Azim en Bibi die door hun vader
zijn ontvoerd naar Syrië. De moeder van Azim
en Bibi is van hun vader gescheiden en heeft
inmiddels een nieuwe man met wie ze ook twee
kinderen heeft. Deze kinderen worden gespeeld
door Victor en Hugo. De broertjes staan al een
paar jaar ingeschreven bij een castingbureau in
Amsterdam. Gelukkig heeft het castingbureau
voor de jonge Bodegravers gekozen en zo heeft
Bodegraven ineens twee acteurs erbij. Victor en
Hugo mogen de film zelf nog niet zien omdat
de film het kijkwijzer advies van negen jaar
heeft gekregen. Moeder Yvette gaat de film
straks gedeeltelijk op DVD zetten zodat de
jongens hun stukjes wel kunnen zien.
Collecte voor kinderboerderij Gouda
Extra boekenservice zomervakantie
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden houdt
van maandag 28 juni tot en met zaterdag
3 juli haar jaarlijkse collecteweek.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
kinderboerderij. Dit jaar zal de opbrengst
onder andere besteed worden aan gereed-
schap voor het klussenteam, zodat zij aan de
slag kunnen (blijven) met het onderhoud en
de verbetering van de kinderboerderij. De
kinder boerderij zoekt hiervoor nog collectan-
ten. Iedereen mag meehelpen met collecteren,
maar personen onder de zestien jaar moeten
onder begeleiding van een volwassene zijn. Bel
voor aanmelding en vragen met Sandra Harkes
(beheerder) (0182) 514 219 of per e-mail
sandra@kinderboerderijgouda.nl.
Vaak bezoekt men in het buitenland wel dat
mooie museum om de hoek. Maar hoe kan
het dat in eigen stad dat prachtige gebouw
met die waardevolle collectie zomaar wordt
overgeslagen? Dat vraagt museumgoudA zich
af en daarom komt het met een lezersactie
voor De Krant van Gouda.
MuseumgoudA, locatie Het Catharina Gast-
huis, is een voormalig stadsziekenhuis en
toont naast diverse intact gebleven oude
kamers ook werken uit de Gouden Eeuw.
Verder maakt de best bewaarde ‘dolcel’ in
Nederland deel uit van het gasthuis. Nieuw is
de martelwerk tuigenkamer voor volwassenen
maar ook voor stoere kinderen. Tot slot heeft
het museumcafé een metamorfose ondergaan
waar men overigens ook terecht kan zonder
een bezoek te hoeven brengen aan het museum.
Geef antwoord op onderstaande vraag. Stuur
voor vrijdag 2 juli het goede antwoord naar
info@goudamediaroep.nl en maak kans op
een exclusieve VIP-ontvangst, bestaande uit
een privé rondleiding door het museum en een
aangeklede koffie met zoete lekkernijen in het
nieuwe museumcafé.
Victor en Hugo spelen in de nieuwste Nederlandse speelfilm ‘Kom niet aan mijn kinderen’ (foto Pancras Kuipers).
Gouda, bezoek uw eigen museum!
Erna Sibbald
Zuidkade 176a r 2741 JJ Waddinxveen
erna@blauwevlinderOMrXXw.blauwevlinder.nl
06-53252933 (24/7 bereikbaar)
r ust en r ui mt e
St er vensbegel ei di ng
U i t vaar t ver zor gi ng
N azor g
Jonge filmsterren
komen uit Bodegraven
Prijsvraag:
Wat is er in museumgoudA/Het Catharina
Gasthuis niet te zien?
• De best bewaarde dolcel van Nederland
• De chirurgijnsgildekamer
• De oude stadsbibliotheek
De dames M.A. van den Berghe-Huijgen en
P. van der Maas-van de Scheur ontvingen
dinsdagmiddag de vrijwilligerspenning van
de stad Gouda uit handen van wethouder
Marion Suijker. Zij kregen de penning voor
hun jarenlange inzet voor de Nederlandse
Patiënten Vereniging (NPV).
Mevrouw Van den Berghe is al ruim twintig
jaar vrijwilliger voor de NPV. Haar vrijwil-
ligersactiviteiten bestaan onder meer uit het
bezoeken van hulpvragers, het regelen van
doktersbezoek en zelfs verhuizingen en vooral
het voeren van gesprekken. Mevrouw Van den
Berghe doet ook vrijwilligerswerk voor de ds.
N.H. Berversluisschool en de Samuelschool in
Gouda. Zij begeleidt de zwemlessen. Mevrouw
Van der Maas is meer dan tien jaar vrijwilli-
ger voor de NPV. Voor deze vereniging legt zij
vooral veel bejaarden- en ziekenbezoeken af.
Naast het vrijwilligerswerk is zij betrokken bij
het trainen van hulphonden op vrijwillige basis.
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is
in 1995 door het college van burgemeester en
wethouders in het leven geroepen om blijk van
waardering te geven aan vrijwilligers die zich
gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk
hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.
Wethouder Marion Suijker (links) overhandigde de vrijwilligerspenning aan mevrouw Van den Berghe en mevrouw
Van der Maas.
Vrijwilligerspenning voor leden
patiëntenvereniging
De boekenplank van Ineke Verkaaik
Het gaat goed met voetballend Oranje!
De boekhandel is tijdens de wedstrijden ge-
vuld met mensen die rustig willen winkelen.
Maar niettemin willen zij wél op de hoog-
te worden gehouden of Oranje een doelpunt
gescoord heeft of de tegenpartij. Zo heb je
als boekverkoper vele functies waarbij je
actualiteit en kennis wordt gewaardeerd. Zelfs
tijdens zo’n wedstrijd blijft het een geweldig
vak! Het boek ‘Een soort familie’ van Kees
van Beijnum beveel ik met zijn 460 pagina’s
nu graag bij u aan. De hoofdpersoon Teun
keert terug naar zijn geboortedorp in Noord-
Holland nadat zijn huwelijk op de klippen is
gelopen en hij is blijven hangen in een baan
die hij niet leuk meer vindt. Maar hij kan er
niet los van komen. De reden hiervoor wordt
hem langzaam duidelijk. Zijn jeugdherinne-
ringen zijn vertroebeld en hij heeft gevoelens
betreffende die tijd die hij niet kan verklaren.
Hij gaat de confrontatie aan door zijn verleden
toe te laten. Hij bezoekt de plaatsen van vroe-
ger, probeert te begrijpen wat er dan met hem
gebeurt en leert zijn herinneringen te duiden.
Dit boek met zijn omvang is zeker goed voor
drie Oranje-wedstrijden!
E R
I K
GOED VOOR DRIE
ORANJE WEDSTRIJDEN
Kees van Beijnum
Een soort familie
€ 19,90
Al enkele jaren organiseert de Ronde Tafel
Bodegraven voor de kleinste jeugd een groot
pleinfestijn op het Raadhuisplein.
Dit jaar is het evenement op zaterdag 26 juni.
Het Raadhuisplein zal dan vol staan met speel-
toestellen, van happende haaien tot het tradi-
tionele ballen gooien. Tientallen vrijwilligers
zullen het spektakel in goede banen leiden.
Pleinfestijn in
Bodegraven
Wie deze vakantie een stapel boeken wil
meenemen kan dit vooraf regelen bij de
bibliotheek.
Bij bibliotheek Gouda kunnen leden zes boeken
zes weken lenen voor zes euro. Na het inleve-
ren van een verlanglijst van tien titels staan zes
van de tien titels op de gewenste datum klaar.
Aanvragen moeten minimaal vier weken voor
gewenste leverdatum binnen zijn. De ‘vakantie-
pakketkaart’ is af te halen in de bibliotheek of
te downloaden via www.bibliotheekgouda.nl.
Bij Bibliotheek De Groene Venen (in onder
andere Reeuwijk, Bodegraven en Waddinx-
veen) is een soortgelijke actie. Hier dient met
uiterlijk drie weken van tevoren een reser-
veringsformulier met tien titels in te leveren.
De uitleentermijn van deze ‘vakantietas’ is
zes weken. Lezers met een basisabonnement
betalen tien euro voor de vakantietas. Voor
lezers met een plusabonnement is deze service
gratis. De actieperiode loopt van juni tot en met
september. Zie voor meer informatie en reser-
veringen www.bibliotheekdegroenevenen.nl.
6
ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
De iMow met de I van intelligent (en de M van makkelijk)
Ambachtweg 30 • 2841 LZ Moordrecht
Tel. (0182) 37 25 13 • Fax (0182) 37 40 69
email: info@blitterswijk.nl
www.tuinmachines.nl
+IIRXMNHSQXIQEEMIR#
Dan laat u oat tocb gewoon over aan oe lMow van
vlklng? Ultgerust met béél wat tecbnlscbe snutjes
zorgt blj volautomatlscb voor een pertect gemaalo
grasperk. De M| 322 C beett een snljbreeote van
20 cm, oe M| 555 C eentje van 53 cm. Ook over bet
atgemaaloe gras boett u zlcb geen zorgen te maken:
oat worot ñjngesnlppero en proouceert zo voeolngs-
stotten voor uw gazon. Tljo voor kotñe en oe krant!
Geopend: ma-vr.: 08.00 - 17.00
za.: 08.30 - 12.00
DE NIEUWE GENERATIE
GRASMAAIERS!
ß0 € 1.Z99,·
€ 1.499,·
/SQPERKW
ZSSVIIR
ZVMNFPMNZIRHI
EJWTVEEO
Extra brede pl anken 28,2 cm
Kl asse 32
Garanti e 15 j aar
Vel l i ngskant aan l engtezi j des
Matte ui tstral i ng
Zw are hui skamer kw al i ti ei t
Kl euren:
kasteel ei ken/
ameri kaans ei ken
Laminaat Big Life
Kl asse 31
Garanti e 12 j aar
Vel l i ngskant aan l engtezi j des
Hui skamer kw al i ti ei t
Kl euren:
kasteel ei ken/
ameri kaans ei ken/
zi l ver gri j s ei ken
Life Laminaat
Openingstijden:
Ma. t/ m do. 08.00 - 18.00 uur
t
vr. 08.00 - 21.00 uur
t
za. 08.00 - 17.00 uur
Burggraaf f Bouw markt BV
t
Kerkstraat 67
2411 AB Bodegraven
t
TeI. 0172 - õ1 11 02 · www.burqqroo||doebe|zeI|.nI
Ook uw voordel i g adres voor:
montagedi enst - kor te l ever ti j d - bezorgdi enst - grote show room 1e etage - opmeetservi ce
Akti epri j s!
van €24,95
voor € 19,95
Akti epri j s!
van €16,95
voor € 13,95
V oor zowel bedrijven als particulieren.
s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES
s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties
s K euringen elektra woningen, gereedschappen, etc.
V oor al uw elektra
werkzaamheden.
^^^PQZZLSZ[PQUUS
Edisonstraat 6, Gouda
T el. 0182 52 65 46
Meld je aan via bezorging@dekrantvangouda.nl
Meer informatie bij Hans de Pater via 06 - 200 566 85
Bezorgers en
vakantie bezorgers gezocht!
Gouda Media Groep - Crabethstraat 38-D - Tel. 0182 322 456 - www.goudamediagroep.nl
Voor Bodegraven
Wij zoeken jongens en meisjes vanaf 13 jaar.
Voor de vakantieperiode juli/augustus.
Voor het bezorgen van: de Krant van Gouda in Waddinxveen.
Ga je op vakantie en je wilt daarvoor/ of erna wat extra geld verdienen?
Of ga je niet op vakantie, dan hebben wij de gehele vakantie periode werk
voor jou.

Meld je nu aan en je hebt werk!
Ben je al bezorger bij ons en je wilt een extra wijk lopen? Geef dit ook aan.

Van Rijk huis aan huis verspreidingen
Staringlaan 17c
2741 GC Waddinxveen
T: 0182 - 61 54 38
M: 06 - 22 22 34 59
Ik ga op vakantie van ............................................ t/m ............................................
Ik ga niet op vakantie en ben beschikbaar
van ............................................ t/m ............................................ of vast.

Naam: ..............................................................
Adres: ..............................................................
Plaats: ..............................................................
Telefoon: ..............................................................
Gezocht
Ori gi nel e CHI st i j l t ang
L i mi t ed Edi t i on
N u voor €129,-
D
e
k
a
p
s
a
lo
n
v
o
o
r
h
et hele ge
z
in
!
Wit met stras steentjes en kleine tondeuse.
En gratis mini Biosilk cadeau!
Leuke tip voor
een diploma-cadeau?
Ongeveer anderhalf jaar
geleden begon de Bode-
graafse Maya Nap met het
schrijven van het boek over
het leven van de kinderen
en begeleiders in het wees-
huis Chessey Delfens. Het
verhaal zit bij haar al vijf-
tien jaar in het hoofd en ze
speelde vroeger met haar
toenmalige beste vriendin
dit verhaal na. Zo werden ze
als het ware de personages
uit het boek.
Nu vijftien jaar later zat het
verhaal nog steeds in het
hoofd en daarom besloot
ze er een boek over te gaan
schrijven. “Er zit gewoon
zo’n leuke verhaallijn in, dat
het jammer zou zijn als dit niet gedeeld zou
worden met anderen”, aldus Maya Nap. En
toen ze eenmaal begon met schrijven kwamen
er steeds meer nieuwe stukjes bij die ze zelfs
al lopend op straat bedacht. Het boek gaat over
een hoofdpersoon die solliciteert bij een wees-
huis. Hoewel ze bij het zien van het gebouw
direct haar bedenkingen heeft, gaat ze toch naar
binnen. Vanaf dat punt verandert haar leven in
een groot avontuur waarin spanning, romantiek
en meeslepende momenten de essentie zijn.
Chessey neemt de lezer mee in haar wereld,
een wereld waarin alles mogelijk is. Het is een
boek voor volwassenen. Momenteel is Maya
Nap druk bezig met het schrijven van het ver-
volg van Het Weeshuis. Dat hoopt ze eind 2010
uit te kunnen geven. Het boek het Weeshuis is
te koop via de webshop van uitgeverij U2pi:
www.jouwboek.nl en kost 12,50 euro (exclu-
sief 2,50 euro verzendkosten). Meer informatie
is te vinden op: www.mayanap.come2me.nl.
Kort nieuws
Politiebericht
De politie heeft vrijdagmiddag 18 juni deel-
nemers van Burgernet in Gouda, door middel
van een emailbericht, gevraagd uit te kijken
naar een zwarte Volkswagen Golf, type 5, die
even voor 09.30 uur, betrokken is geweest
bij een gewapende overval op een juwelier in
Bodegraven. Vanmorgen bedreigden gemas-
kerde overvallers het personeel van de juwelier
aan de Kerkstraat met een vuurwapen en
sloegen vitrines stuk. Na de overval vluchtten
de vier overvallers met de buit weg in een zwar-
te Volkswagen Golf. De auto reed weg in de
richting van de Rijksweg A12. Het is onbekend
of de overvallers de A12 opgereden zijn of dat
ze onder de Rijksweg doorreden. Getuigen is
gevraagd zich te melden via 0900 - 8844 als
ze de auto zien of gezien hebben in combinatie
met verdachte personen.
Huttenbouw bij speeltuin Wildebras
Speeltuinvereniging Wildebras organiseert
langs de Groendijck dit jaar Huttenbouw 2010
met als thema ‘Ik hou van Holland’. Op don-
derdag 12 augustus komt van 13.00 tot 16.30
uur de Nuso-bus vol speelgoed.Vrijdag 13 au
gustus wordt het kamp geopend en start de hut-
tenbouw met om 16.00 uur voor de timmeraars
een broodje worst. De rommelmarkt wordt op
zaterdag 14 augustus gehouden met ‘s middags
oud-Hollandse spelletjes, de prijsuitreiking en
het slopen van de eigen hut. Om 16.00 uur wor-
den de resten van de hutten feestelijk verbrand.
Organist Remonstranten Bodegraven-
Zwammerdam neemt afscheid
Cees Langeveld heeft op zondag 20 juni
afscheid genomen als organist van de remon-
strantse Gemeente Zwammerdam-Bodegraven.
Langeveld, die in 1970 benoemd werd als vaste
organist, heeft gedurende veertig jaar de ge-
meente tijdens de kerkdiensten begeleid op het
orgel. Langeveld hoopt dat hij in de toekomst
nog eens als gast-organist zal optreden. Naast
zijn inzet als organist heeft Cees zich ver-
diept in de geschiedenis van de Remonstrantse
Gemeente Zwammerdam en heeft daar een
boek over geschreven met als titel ‘In en uit
het verborgene’.Onder het genot van koffie met
taart, versierd met muzieknoten, werd Cees
bedankt voor zijn inzet voor deze gemeente.
Theater voor jong en oud
Stichting Theater de Toverketel start na de
zomervakantie weer met nieuw kindertheater en
een cursus voor volwassenen. Kinderen kunnen
meedoen aan een project waarin ze zelf spelen-
derwijs een zelfverzonnen theater voorstelling
maken. Of ze kunnen aan de slag met thea-
terschrijven waarin ze hun fantasie op papier
leren zetten en zo een een heus theaterverhaal
of script leren schrijven. De theaterschrijfcursus
is bestemd voor volwassenen. Alle cursus-
sen vinden van 18 augustus tot 6 oktober op
woensdag plaats in het Evertshuis. De kosten
bedragen 56 euro voor kinderen en tachtig euro
voor volwassenen. Inschrijven kan tot 1 juli via
stichtingtheaterdetoverketel@hotmail.com of
via (06) 106 45 967.
Scouting Bolaro organiseert zaterdag 26 juni
een WK-Vossenjacht voor leden en niet-leden
in het centrum van Bodegraven. De vossen-
jacht wordt gehouden ter gelegenheid van
het einde van het scoutingseizoen. Jaarlijks
wordt er dan overgevlogen.
Dit overvliegen betekent dat kinderen van de
Esta’s (tussen de zes en tien jaar) overgaan
naar de oudere groep Scouts (tussen de elf en
vijftien jaar). De scouts vliegen over naar de
Explorers. Hiervoor wordt altijd een speciale
activiteit georgansieerd. Alle kinderen vanuit
Bodegraven, wel of geen lid van de scouting,
kunnen zich vanaf 13.00 uur inschrijven bij
de inschrijfkraam bij het scoutingclubhuis aan
de Dronenweg. Daar krijgen ze een stempel-
kaart en kunnen ze zelf kijken met wie ze de
vossen gaan opzoeken in het dorp. Als de kin-
deren nog te klein zijn om in groepjes door het
dorp te lopen wordt gevraagd of een ouder mee
kan lopen. Wanneer ze alle vossen gevonden
hebben wacht er een lekkere attentie op ze. Aan
deze middag zijn geen kosten verbonden. Kort-
om: kom in oranje kleding en neem vriendjes
en vriendinnetjes en ouders mee. Vanaf 15.00
uur zal er bij het clubhuis door de scouts echt
overgevlogen worden.
In de nacht van 11 op 12 juni is de actie Nacht
Zonder Dak voor de tweede keer georgani-
seerd op het Raadhuisplein. De organisatie
had iedereen vanaf veertien jaar uitgenodigd
om mee te doen aan deze bijzondere actie.
Even een nacht geen warm bed, maar slapen
op de koude grond in een zelf gemaakte hut
of tent van karton en plastic.
De Bodegraafse Joanne en Elsbeth hebben dan
ook flink geklust aan hun kartonnen doos en
deze afgewerkt met oude kranten. Als isolatie
hadden ze een grote plasticzak over het

karton
gedaan. Maar voordat er geslapen kon worden,
kreeg iedereen eerst de huisregels te horen.
Mannen en vrouwen apart, geen drugs of
dergelijke en draag vooral het polsbandje, want
zonder dat bandje komt men later op de avond
het afgezette raadhuisplein niet op. Want ook al
zijn het één nacht straatkinderen, in Bodegra-
ven liep later op de avond bewaking rond. Het
doel van deze actie is, dat iedereen zich meer
bewust wordt van wat het leven van straat-
kinderen inhoudt. Deze Nacht Zonder Dak
actie is het initiatief van stichting Tear (Tegen
armoede). Alle deelnemers gaan te voren op
pad met een sponsorlijst om tenminste veertig
euro sponsorgeld op te halen. Het geld gaat
rechtstreeks naar een project van stichting Tear:
een project voor straatmeiden in Bolivia. Het
project richt zich speciaal op straatmeiden, om-
dat zij de kwetsbaarste en slechtst bereikbare
groep zijn. Het project biedt de meiden een
alternatief voor het uitzichtloze leven op straat
vol met prostitutie, drugs, alcohol en geweld.
Vrijdagavond heeft de band Trinity, nog een
optreden verzorgd en zaterdagochtend vroeg
heeft Green Health Center voor een actieve
ochtendgymnastiek zorgen. Rond 8.00 uur was
de actie afgesloten en verdween de krottenwijk
van het Raadhuisplein.
Scouting houdt WK-Vossenjacht
ŽĚĞŐƌĂǀĞŶDŽŶĚnjŽƌŐͻsƌŝũĞEĞƐƐĞϮϰͻϮϰϭϭ'WŽĚĞŐƌĂǀĞŶ
EŝĞƵǁŐĞǀĞƐƟŐĚŝŶŽĚĞŐƌĂǀĞŶ͊
tŝůƚƵĞĞŶŐĞnjŽŶĚ͕ƐĐŚŽŽŶ͕ŵŽŽŝĞŶƐƚƌĂůĞŶĚŐĞďŝƚ͍
tŝůƚƵͲƉƌŽďůĞŵĞŶŝŶƵǁŵŽŶĚǀŽŽƌŬŽŵĞŶͲĞĞŶŐŽĞĚƌƵŝŬĞŶĚĞĂĚĞŵŚĞďďĞŶͲ
ŐĞĞŶďůŽĞĚĞŶĚŽĨƚĞƌƵŐŐĞƚƌŽŬŬĞŶƚĂŶĚǀůĞĞƐͲƚĂŶĚƐƚĞĞŶǀƌŝũnjŝũŶͲ
͞ƌĞŐĞůŵĂƟŐŶŝĞƵǁĞŐĂĂƚũĞƐ͟ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ
ĞůŽŶƐŐĞƌƵƐƚǀŽŽƌĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐƐŐĞƐƉƌĞŬϬϭϳϮͲϲϭϭϳϵϵ͘
ĞƌĞŝŬďĂĂƌǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϴ͗ϬϬƚŽƚϭϲ͗ϯϬ
DŽŶĚŚLJŐŝģŶŝƐƚ
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BODEGRAVEN
IRENA SABIC
Dnglm`^[bmm^go^koZZk]b`^ggZZki^klhhgebcd^
p^gl^g!hhdbfieZgmZZm`^]kZ`^gikhma^l^"
@kZmblZ]ob^l^g\hgmkhe^
K^iZkZmb^l^gZZgiZllbg`^g
Ah`^o^k`h^]bg`nbm[ZlbliZdd^m
;^eohhk^^gZ_likZZdh_bg_h)*0+&/**022
Okbc^G^ll^+-+-**@I;h]^`kZo^g
Even leven als een straatkind
Bodegraafse schrijft
boek over weeshuis
7
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Joanne (links) en Elsbeth zagen een nacht als straatkinderen wel zitten (foto Pancras Kuipers).
Maya Nap met haar boek Het Weeshuis (foto Pancras Kuipers).
8
ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Bewoners van zorgcentrum Souburgh genoten vorige week van een rolstoeldriedaagse. Dit evenement, dat vorige
week woensdag van start ging, vond voor de elfde keer plaats. Het startschot werd gegeven door burgemeester
Bert Cremers. Vrijdag was de feestelijke intocht van de deelnemers.
Leden van de gemeenteraad, de Jongeren Advies
Raad en enkele wethouders namen afgelopen zaterdag
deel aan de tradtionele klusdag bij kinderboerderij
Dierendal. Onder vaak natte omstandigheden werd het
Warnaarplantsoen ontdaan van tientallen drank flessen,
peuken, papier, plastic en zelfs betonblokken. De kinde-
ren van raadslid Raymond Boer zijn per rubberen boot
de vijvers afgegaan om ook daar het, voor de dieren zo
gevaarlijke zwerfaval, uit het water te vissen. Het jaar-
lijkse initiatief van Stephan Peters, van WeWa, wordt
door het bestuur van Dierendal bijzonder gewaardeerd:
er zijn klussen gedaan waaraan de eigen vrijwilligers
niet toekomen.
Marnik Tamerus (acht jaar) vond het echt nodig dat er een vangnet zou komen aan de voetbalpalen op het
trapveldje aan ’t Waddepad. Als iemand scoort, hoeven de anderen niet telkens de bal van ver te halen. Hij schreef
vervolgens met de hand een briefje aan burgemeester Bert Cremers met de vraag of er een vangnet aan de palen
kan komen. De burgemeester liet Marnik in een brief weten dit een leuke en slimme suggestie te vinden. Dus zijn
de palen vervangen door een compleet nieuw voetbaldoel. Marnik Tamerus en Bert Cremers namen dit donderdag
17 juni officieel in gebruik.
Genieten van rolstoeldriedaagse
Dierendal kan netjes de zomer in
Tuk Tuk
Gourmet Express
Geopend: ma. t/m vr. 12.00 - 20.00 uur
za. t/m zo. 15.00 - 20.00 uur
Versbereide
Thaise maaltijden
Afhalen en bezorgen
Tel. 06 - 38 91 58 56
Kerkweg oost 169 - 2741 HC Waddinxveen
Voetbalfeestje
Kort nieuws
Zilver voor Angelique van Vark op NJK
Afgelopen weekend hadden de junioren top-
zwemmers van Nederland zich verzameld
in het Sloterparkbad in Amsterdam om daar
deel te nemen aan het NJK lange baan. Voor
de Waddinxveen/Boskoopse vereniging De
Gouwe kwam de dertienjarige Angelique van
Vark aan de start. Tijdens het seizoen zwom zij
maar liefst zeven limieten, die haar ver zekerden
van de felbegeerde startplekken. Zaterdag bleek
voor haar de mooiste dag van het weekend te
worden, niet alleen om dat ze haar dertiende
verjaardag mocht vieren, maar ook omdat ze
een tweede plaats op de 200 meter schoolsslag
wist te behalen. De als achtste geplaatste Wad-
dinxveense wist met een perfect uitgevoerde
race uiteindelijk als beste aan te tikken in na-
volging van de concurrentie. Bij het ingaan van
de laatste 25 meter lagen er meerdere zwem-
sters op de zelfde hoogte en waren er meerdere
kans hebbers op het podium. Maar Angelique
van Vark kwam op het eindpunt het beste uit.
Tenten en hutten maken in Noord
De Brede School Noord gaat in samenwerking
met Korbis en buitenschoolse opvang Humani-
tas op maandag 5 juli en dinsdag 6 juli tenten
en hutten maken op het terrein van korfbalver-
eniging Korbis. Deze activiteit wordt georga-
niseerd voor kinderen van de groepen zes tot
en met acht van de basisschool. Kosten voor
deze twee dagen bedragen 7,50 euro, inclu-
sief eten, drinken en fruit. Het tenten en hutten
maken begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00
uur. Kinderen wordt gevraagd om (als ze dat
hebben) een oude tent, grote stukken plastic,
oude gordijnen en lange stokken mee te bren-
gen. Aanmelden kan telefonisch bij Stichting
Vonk, telefoon (0182) 631 932. E-mailen kan
ook via bredeschoolnoord@stichtingvonk.nl.
Kort voor aanvang van de cursus wordt telefo-
nisch of per e-mail gemeld of het aangemelde
kind is geplaatst. Deze activiteit is bedoeld
voor kinderen uit Groenwaard I, II en III en de
Vondel- en Oranjewijk.
Schone auto voor vader
Vrijwilligers van de Bethelkerk hebben zich
afgelopen zaterdag ingezet om alle mannen
van de wijk Groenswaard een schone auto
aan te bieden. Dat gebeurde in het kader van
vader dag. De meeste buurtbewoners waren ver-
rast door dit aanbod en lieten graag hun auto
wassen. Terwijl de auto gewassen werd, kon
men bij de kerk langskomen voor een kopje
koffie.
Lange wandeltocht voor senioren
Voor de senioren staat er op dinsdag 29 juni
een wandeltocht van twaalf kilometer op het
programma. Vooraf opgeven is niet nodig.
Belangstellenden kunnen zich op de dag zelf
vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het
Anne Frank Centrum (Jan van Bijnenpad). Om
10.30 uur vertrekt de groep met auto’s naar
Reeuwijk-dorp. De tocht gaat door, indien het
goed wandelweer is. De kosten voor deelname
bedragen drie euro. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met het kantoor van
Stichting Vonk, telefoon (0182) 631 932.
Hardlooptrainingen in Gouwe Bos
De loopgroep van AV’47 nodigt lopers en
loopsters uit gedurende de zomermaanden
mee te trainen met de loopgroep. Veel lopers
en loopsters trainen regelmatig op de weg voor
een betere conditie. Na een tijd stopt echter de
vooruitgang. Ook elke keer hetzelfde rondje
begint na een tijdje te vervelen. Om toch
plezier in het lopen te houden, is het mogelijk
mee te trainen met de loopgroep. Bijkomend
voordeel is dat in korte tijd progressie wordt
geboekt en ervaring wordt opgedaan met een
andere en snellere manier van lopen. Voor elke
loper of loopster zijn er mogelijkheden op
WADDINXVEEN
9
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
De wijkagent en ….
De dode vrouw
Maandagmorgen na een vrij weekend. Ik tap
een bekertje koffie en loop naar de balie van
de dagcoördinator. Een stapeltje papieren
trekt mijn aandacht. ‘Lijkvinding’ zie ik op
het dagrapport staan, dat bovenop de papa-
rassen ligt. Geïnteresseerd, maar ook nieuws-
gierig blader ik het bundeltje door.
Buren belden gisteren verontrust de politie.
Ze misten de alleenstaande buurvrouw van
een paar huizen verder en vertrouwden het
niet. Als zij zelf op onderzoek uitgaan en aan-
bellen, wordt er niet open gedaan. Vreemd. Zo
kennen zij de buurvrouw niet. Ze is wat zon-
derling, maar de buurt accepteert haar zoals is
met haar nukken. Aan iedereen mankeert wel
wat, redeneert men nuchter.
Gewaarschuwde collega’s nemen de zaak
serieus op en komen uiteindelijk tot de ont-
dekking dat de vrouw dood in huis ligt. De
GGD-arts constateert een natuurlijk overlij-
den. Het lichaam van de vrouw wordt naar het
mortuarium gebracht. Tot zover routine. Het
bijzondere in deze is echter het gegeven dat
collega’s geen familie of andere relaties van
de overledene kunnen vinden en waarschu-
wen.
Dagcoördinator Fred maakt van de gelegen-
heid gebruik als hij mij met het rapport in
handen ziet staan. “Heb jij vandaag tijd om
je met die zaak bezig te houden?” Kan ik
weigeren?
Eerst ga ik naar de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Het wordt er niet rooskleuriger
op. Ook hier geen directe familie traceerbaar
en tijd voor een uitgebreid stamboomonder-
zoek is me nu niet gegund. Samen met collega
wijkagent Erwin besluit ik om in de woning
van de vrouw op zoek te gaan naar aankno-
pingspunten. Er moet toch wel een adressen-
boekje of een telefoonnummer boven water te
krijgen zijn, lijkt ons.
Iets later staan wij in de woning van de over-
leden vrouw. Het voelt vreemd om op deze
manier in het privédomein van een ander
te gaan zoeken, maar er zit niets anders op.
Even heb ik nog hoop snel klaar te zijn door
op voorspelbare plaatsen een blik te werpen;
de lade onder de telefoon, het bureau en een
handtas. Het levert niets op. Erwin en ik be-
sluiten het grondiger aan te pakken. Ruimte
voor ruimte en kast voor kast gaan we nu
grondig op zoek naar iets van een aankno-
pingspunt. Het onvoorstelbare gebeurt toch;
we vinden helemaal niets dat ons dichterbij
familie of zelfs vrienden brengt.
Bij het ontbreken van nabestaanden is de ge-
meente aan zet om de begrafenis te regelen. Ik
bel collega Jan van de afdeling sociale zaken
en praat hem bij. Hij pakt de zaak naadloos op.
In de tweede helft van de week krijgt de over-
ledene haar begrafenis. Gelukkig zijn er wat
buurtjes op de korte plechtigheid aan wezig.
Uiteindelijk weet
de gemeente na
verloop van tijd
toch verre fami-
lie van de vrouw
te vinden en kan
de zaak alsnog
verder afgerond
worden.
Gerard Hazebroek
eigen niveau te beginnen. Iedere sporter zal bij
de training worden begeleid en het programma
is afgestemd op persoonlijke capaciteiten. Om
kennis te maken met het lopen kunnen belang-
stellenden gedurende de zomermaanden gratis
meetrainen. Voor aanmeldingen en informatie
kan men contact opnemen met de trainer van
de loopgroep van AV’47, Jan van der Meij
(0182) 640 355.
10
ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
GH7DSSHULM
GH7DSSHULM
Bij ons is het altijd feest.
(SSL^LKZ[YPQKLUVW
NYV[LZJOLYTLU
>PQaLUKLUVVRI\P[LU
VWOL[[LYYHZ\P[
DH17 SLIJTERIJ
KERKLAAN 23
MOORDRECHT
T 085 8774344
JTERIJ
N 23
CHT
344

Ą
9
,9
9

por ílos
Eon typisoh Nooorlunos proouot out in
oombinutio mot oon biort|o vorot oo
oronìon. Orun|o Kopstoot|o is oon |onoo
|onovor oio oozoot is. lrinìvi|zo: sohonì
hot Orun|o Kopstoot|o in oon |onovor
oluus|o. orinì hotin oon touo op on
ouurnu hot biort|o or uohtor uun¦
Ooniot orvun. muur orinì
EK-Topper: Oranje
Kopatootjel b00ml
Kom tijdens het WK voetbal naar
het Moterhuis Gouda en scoor een
oranje strandbal!
Keerkring 3 Gouda
Tel. 0182 - 68 39 39
www.motPrhuis.nl
GEEN ZI N I N VOETBAL?
KOM MET JE VRI ENDI NNEN
DI NEREN BI J BANGKOK CI TY
ZET JE MAN
OP DE BANK
TEVENS WK BEZORGI NG VAN 18 .0 0 TOT 2 1.0 0
Lange Tiendeweg 57 Gouda
Tel.: 0182 - 551 333
www.bangkok-city.nl
Sportclubpartner levert producten en concepten in de promotionele
sfeer voor sportclubs, bedrijven, organisaties en evenementen.
Merchandisingartikelen zoals fansjaals, paraplu’s, minikits,
caps, vanen, enz. Met uw bedrijfs- of clublogo geborduurd
of bedrukt? Bij ons bent u aan het juiste adres. Maar ook
vlaggen, -masten en banieren leveren wij voor scherpe prijzen.
Bij Sportclubpartner scoort ú altijd!
Nieuwe sport of bedrijfskleding nodig?
Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
www.sportclubpartner.nl info@sportclubpartner.nl
tel. fax 0182 517242 of 06- 29 251 532
Ellen Konijnenberg Telefoon: 0182-322 453
Lieke van der Heide Telefoon: 0182-322 452
Uw advertentie
in een oplage van
69.000 exemplaren?
2 4 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (p oule F)
Sl ow aki j e - Ital i ë
2 4 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (p oule F)
Paraguay - Ni euw Zeel and
2 4 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (Poule E)
Kameroen - Nederl and
2 4 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (p oule E)
Denemarken - Japan
2 5 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (p oule G )
Por tugal - Brazi l i ë
2 5 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (p oule G )
Noord Korea - Ivoorkust
2 5 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (p oule H)
Chi l i - Spanj e
2 5 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (p oule H)
Zw i tserl and - Honduras
2 6 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e A - Tw eede poul e B
2 6 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e C - Tw eede poul e D
2 7 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e D - Tw eede poul e C
2 7 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e B - Tw eede poul e A
2 8 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e E - Tw eede poul e F
2 8 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e G - Tw eede poul e H
2 9 juni 2 0 1 0 , 1 6 .0 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e F - Tw eede poul e E
2 9 juni 2 0 1 0 , 2 0 .3 0 uur (a chtste fina les)
Eerste poul e H - Tw eede poul e G
Alle wedstrijden op 14 grote schermen!
Het WK kijk je natuurlijk
bij TOF & Swing
Markt 30 - Gouda - 0182 - 548 897
www.tofingouda.nl
A''e weds|rijden op !4 ¤ro|e schermen'
He| WI |ij| je na|00r'ij|
bij 1OI S Swin¤
Mar|| 24 - 2S0! JJ Co0da - 0!S2 - 5! !5 25
Zo. |/m wo. van !0.00 |o| 00.00 00r. Do. van !0.00 - 0!.00 00r.
Vr. en za. van !0.00 - 04.00 00r.
Mar|| 24 2S0! JJ Co0da 0!S2 5! !5 25
wwwǤswinqinqoudaǤn|
ZEUGSTRAAT 5
2801 JB GOUDA
0182-518499
Ook in de lobbes en of
woodies kun je alle
wedstrijden van oranje
op grote schermen zien
Ook wij staan achter Oranje
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
11 WK
Na twee gewonnen wedstrijden wist Oranje
zich te plaatsen voor de achtste finales van
het WK. Bij het ter perse gaan van deze krant
was nog niet bekend hoe de wedstrijd tegen
Kameroen was verlopen.
Wel kunnen we melden dat er enorm veel
Oranjefoto’s zijn binnengekomen op de
redactie na de gewonnen wedstrijd tegen
Japan (1-0). Honden, baby’s, maar ook zeer veel
volwassenen hadden zich weer behoorlijk uit-
gedost en uiteraard ontbraken de vuvuzela’s en
andere toeters niet. De eer gaat deze week naar
Familie Tammer uit Bodegraven. Heeft u ook
een Oranjefoto, mail deze dan uiterlijk dins-
dag 28 juni naar info@goudamediagroep.nl.
het formaat moet tussen de 500 kb en
1 MB zijn. Zie voor andere inzendingen
www.dekrantvangouda.nl.
Familie Tammer uit Bodegraven.
Oranje door naar volgende ronde
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan
-huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht,
Waddinxveen, Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebrug-
gen en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stol-
wijk (1x), Schoon hoven (3x), Bodegraven (1x) en Berg-
ambacht (1x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
info@goudamediagroep.nl of (0182) 322 456 (werk-
dagen).
Ook in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) gaat het
WK-voetbal niet ongemerkt voorbij. De patiënten in het
GHZ hoeven geen wedstrijd van het Nederlands elftal
te missen. Onder het genot van een hapje en een drank-
je kunnen zij de wedstrijden van Oranje op een groot
scherm volgen met vrienden en familieleden. Tijdens de
wedstrijden is er ook een verpleegkundige aanwezig. De
speciale WK-chocolaatjes maakten het Oranjegevoel
compleet.
WK-voetbal voor patiënten GHZ
12
ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Ontdek Groot Swanla in Zevenhuizen
en ontmoet uw nieuwe buren!
O¤¹moe¹ a¦vas¹ uw ¤¦euwe bu:e¤, maak ke¤¤¦s me¹ oe w¦[k e¤ o¤¹va¤¡ a¦¦e ¦¤ío:ma¹¦e ove: oe wo¤¦¤¡e¤
¦om za¹e:oa¡ zo [u¤¦ va¤aí 1ooo uu: ¤aa: oe buu:¹ BB0 e¤ s¹a:¹ ve:kooµ
Start verkoop
26 juni
Wo¤e¤ m¦ooe¤¦¤ oe µo¦oe:, aa¤ oe :a¤o va¤ oe Ro¹¹e
me:e¤, ¦¤ ee¤ :eeos bes¹aa¤oe w¦[k me¹ Ro¹¹e:oam,
Couoa e¤ Zoe¹e:mee: om oe hoek Da¹ ¦s wo¤e¤ ¦¤
C:oo¹ Swa¤¦a
-t :u¦me ee¤¡ez¦¤swo¤¦¤¡e¤, woo¤oµµe:v¦ak
ca 1ot ¹o¹ 1-o m
z
, µ:¦[s va¤aí ° z1_ooo, vo¤
1o :oya¦e ¹weeo¤oe:ee¤kaµ wo¤¦¤¡e¤ me¹ ¡a:a¡e,
woo¤oµµe:v¦ak ca 1t_ m
z
, µ:¦[s va¤aí ° -__ooo, vo¤
11 ¡eschake¦oe v¦¦¦a's me¹ ach¹e:¹u¦¤ aa¤ he¹ wa¹e:,
woo¤oµµe:v¦ak ca 1t/ m
z
, µ:¦[s va¤aí ° -8_ooo, vo¤
1t µ:ach¹¦¡e v:¦[s¹aa¤oe v¦¦¦a's me¹ ach¹e:¹u¦¤
aa¤ he¹ wa¹e:, woo¤oµµe:v¦ak ca 1tz ¹o¹ 181 m
z
,
µ:¦[s va¤aí ° t__ooo, vo¤
De buu:¹ BB0 v¦¤o¹ µ¦aa¹s¹ ¦¤ oe w¦[k C:oo¹ Swa¤¦a ¹e
Zeve¤hu¦ze¤ Deze ¦s ¹e be:e¦ke¤ va¤aí oe Swa¤¦awe¡
¦¦e: ku¤¹ u ¹eve¤s uw au¹o µa:ke:e¤ Sch:¦[í u ¤u ¦¤ oµ
oe webs¦¹e U be¤¹ va¤ ha:¹e we¦kom
[e:o¦[k LR/ 'ake¦aa:o¦[, o18o o- 1o __
Ruse¦e: N\' 'ake¦aa:s, o1_ -o¤ 81 zt
www¡:oo¹swa¤¦a¤¦
de grootste collectie teak en
koloniale meubelen in de regio
Dessa Meubelen
Het echtpaar Jan Bart en Wendy Wahlen zijn 9 jaar geleden gestart met het verko-
pen van teak- en koloniale meubelen in het Woonhart van Zoetermeer. Gemiddeld
drie keer per jaar kopen zij op Java hun spullen in. Daar komt de naam Dessa ook
vandaan. Dessa is vernoemd naar een traditioneel ingericht Javaans dorp. Behalve
dat zij het leuk vinden om een andere cultuur te leren kennen, houden zij, door
regelmatig Indonesië te bezoeken, controle op de kwaliteit van het teak.
Alle meubelen en accessoires worden met de hand gemaakt, waarvan de meeste
meubelen van oud teakhout. “Het nieuwe hout wordt wel eerst heel goed ge-
droogd, voordat de meubelen worden vervaardigd”, legt Wendy uit.

Het verschil
Door eigen import biedt Dessa teakmeubelen aan tegen zeer scherpe prijzen.
Teakhouten meubelen hebben altijd een unieke kleur en een unieke nerfstructuur.
Hierdoor is niet één teakhouten meubel of accessoire hetzelfde, waardoor in elke
woonkamer een eigen sfeer ontstaat. In het 3000 m2 grote magazijn van Dessa,
gevestigd in Alphen aan den Rijn, vindt u meubelen in teak en koloniale sfeer.
Dessa heeft honderden teakhouten tafels, kasten en andere koloniale sfeermeube-
len op voorraad en niet één meubel is volgens Wendy hetzelfde. U kunt op afspraak
komen kijken naar de grootste collectie teak en koloniale meubelen van de regio.
Ontdek zelf
het verschil in
teak en kies
uw gewenste
meubels uit.
Maatwerk
Klanten kun-
nen ook bij
Dessa terecht
als ze meu-
belen op
maat willen
laten maken
of meubelen
passend willen
maken bij het
interieur. “Neem
bijvoorbeeld
een la van een
kastje mee naar
de winkel.
Dit mag ook
van een andere
houtsoort zijn
vervaardigd.
Wij kunnen het
meubelstuk dan
aanpassen in
dezelfde kleur.
Ook voor
een apart
origineel
cadeau
De winkel is
uitgebreid met
bankstellen, verlichting en accessoires, waaronder Boeddhabeelden en houtsnij-
werk uit Indonesië. Dus ook voor een betaalbaar en origineel cadeau kunt u bij
Dessa terecht.
Passage Woonhart
Coppeliaschouw 14
2726 JA Zoetermeer
Tel. 079 331 21 48
www.dessa.nl
Klassiek&eigentijds
Teak en Koloniale meubelen
BUSYNESS
Substantiële overheidssubsidie Croda Gouda
Croda Nederland BV is een van de toonaangevende bedrijven in Gouda.
www.busyness.nl Jaargang 5 Nummer 6 25 juni 2010
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft Croda Nederland BV
een subsidie van 350.000 euro toegekend.
Verdeeld over drie jaar ontvangt Croda in
Gouda deze subsidie voor de ontwikkeling
van nieuwe chemiebouwstenen op basis van
plantaardige oliën. Dit project ‘Ontwikkeling
van groene chemische bouwstenen als alterna-
tief voor fossiele grondstoffen voor toepassing
in industriële en consumenten applicaties’ zal
begin juli 2010 van start gaan. Nauwe samen-
werking met leveranciers, klanten en academi-
sche instellingen in binnen- en buitenland is
daarbij van groot belang. Het Croda project
eindigde hoog in de fnale beoordeling van
alle voorstellen en scoorde goed op alle vier
de criteria van de evaluatie: contributie aan
bioraffnage in Nederland, duurzaamheid, op-
schalings- en economische potentie en techno-
logische innovatie. Ook het advies van de com-
missie van aanbeveling was zeer positief, zij
noemde het project ‘een goed voorbeeld van
de implementatie van het bioraffnage con-
cept’. Via het Agentschap NL heeft de over-
heid in totaal tien miljoen euro beschikbaar
gesteld voor innovatie op het gebied van bio-
raffnage, als onderdeel van het thema Groene
Grondstoffen binnen de Innovatie Agenda
Energie. Projectvoorstellen uit de agrarische
sector, papierindustrie, de energiesector en de
chemie kwamen voor subsidie in aanmerking.
www.visser-visser.nl
Een stap verder
GOUDA, Telefoon: 0182 358 235
Kijk op
Alphen aan den Rijn | Gouda | Nieuw Vennep
Geef jouw ambitie
de ruimte
JoinLansigt.nl
Vo o r e e n b a a n me t t o e k o ms t
Stijging uren
uitzendkrachten
Open Coffee
Voor het eerst sinds eind 2007 is het aantal uren
dat wordt gewerkt door uitzendkrachten in de
periode van 26 april tot 23 mei gestegen. Vooral
in de industrie nam de werkgelegenheid fink
toe. De stijging bedroeg negen procent en de
omzet voor uitzendbureaus steeg met acht pro-
cent. Ook in de medische sector steeg het aantal
gewerkte uren en wel met twee procent. In de
administratieve sector vond een daling plaats.
Sinds april 2010 heeft Gouda, net als veel
andere plaatsen in Nederland, een Open Coffee.
Iedere eerste vrijdag van de maand vanaf 10.00
uur zijn ondernemende Gouwe naars welkom
aan de Spieringstraat 113. Ze kunnen daar
kennismaken met anderen onder het genot van
koffe, thee en koek. De afgelopen maanden
kwamen allerlei mensen naar de Open Coffee,
van een wijnhandelaar tot een coach en van een
vormgever tot een specia list op het gebied van
ict en onderwijs. Ook in de zomervakantie is er
een Open Coffee, namelijk op 2 juli.
Finance Plus naar groter pand zie pagina 11 Verkeersknelpunten aangepakt zie pagina 3
Advertentie 2
Vanaf 26 juni start de verkoop van de nieuwbouw-
woningen aan de Westerkade en de Snoystraat
te Gouda. Het project zal vanaf heden de naam
`Gouwe Akkeren´ dragen.
Om uzelf een goed beeld te vormen van het
project en de verschillende woningen, nodigen
wij u graag uit voor de informatiemiddag. Deze
middag zal plaatsvinden op zaterdag 26 juni
a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in Het Anker aan de
Emmastraat 49 te Gouda. Tijdens deze middag
overhandigen wij u een informatiepakket met
prijslijst en inschrijformulier. Graag tot dan!
Start verkoop
nieuwbouw Gouda
Zaterdag 26 juni 2010 van 14.00 tot 16.00 uur
W
E
S
T
E
R
K
A
D
E

G
O
U
D
A
Sch
erp
e p
rijzen
van
af
€ 199.000,- V.O
.N
.
Comfortabel wonen in Gouda
Kenmerken koopwoningen Gouwe Akkeren:
Compleet en op eigen grond.
Extra diepe woningen van 10 meter over alle drie de verdiepingen.
Oppervlakte van 120 tot 140 m
2
.
Woonkamer/open keuken van 38 m
2
.
Schuifpui naar de tuin.
Drie royale slaapkamers.
Ruimte voor extra kamers op de tweede verdieping.
Achtertuin van 7 tot 9 meter diep.
Berging in de tuin.
Duurzame bouw, weinig onderhoud en lage energiekosten.
Eigen parkeerplaats en speelvoorziening op binnenterrein.H
e
e
f

h
e
t
! /
/
Informatie en verkoop:
Boer Makelaardij
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
Telefoon: 0182 - 53 84 00
Van Leeuwen Makelaardij
Tel.: 0182 - 37 07 74
www.vanleeuwenmak.nl
Boer Makelaardij Midden-Holland B.V.
Tel.: 0182 - 53 84 00
Internet www.boer-gouda.nl
Kom naar het OPEN HUIS op:
zaterdag 26 juni van 10.00 tot 12.00 uur
Vanaf € 200.000,- von
Wonen in De Groene Weide
Gelijkvloers en comfortabel wonen in het mooie Moordrecht
groeneweide.com
Hoe kun je je bedrijf duurzaam meer waard
maken als ondernemer? Meer dan dertig
ondernemers waren op de uitnodiging van
Lansigt accountants en belastingadviseurs
ingegaan om op 17 juni een workshop rond
dit thema bij te wonen in het vernieuwde
kantoor in Alphen aan den Rijn. “Lansigt richt
zich op ondernemende ondernemers, die
verder kijken dan vandaag of morgen”, licht
algemeen directeur Pieter van der Kwaak toe.
“Als accountants helpen wij hen hierbij. Dat
is onze missie: de toekomst in beeld brengen
voor onze klanten.”
Na een algemene inleiding gingen de onder­
nemers in groepjes uiteen, waarbij verschillen­
de ondernemersprofelen, valkuilen en blinde
hoeken werden besproken. “Ondernemers wer­
ken vaak keihard, maar nemen niet de tijd om
door de kortetermijndoelen heen te kijken of
daarin te investeren. Veelzeggend is dat er in
veel organisaties wel een opleidingsbudget is
voor de medewerkers, maar niet voor de onder­
nemer! Terwijl als je er tijdig over nadenkt, je
gericht toe kunt werken naar je strategische
doelen, bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht. Dat
begint bijvoorbeeld bij het besef dat je bedrijf
het meeste waard is, wanneer het zo min moge­
lijk afhankelijk van je is”, aldus workshopleid­
ster Annegien Blokpoel. De ondernemers, die
allemaal kwamen uit de brede relatiekring van
Lansigt (van Alphen aan den Rijn, Gouda en
Nieuw­Vennep tot Amsterdam en Leiden) waren
zeer enthousiast. Lansigt is dan ook zeker van
plan de serie toekomstgerichte workshops voor
ondernemers in het najaar door te zetten.
Bouwen & wonen 3
Verkeersknelpunten
rond spoor aangepakt
Met de subsidie wordt ook het Plesmanplein, een van de grote verkeersknelpunten, aangepakt.
BusYness is een uitgave van Gouda Media Groep B.V. te Gouda. BusYness verschijnt tien keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind juli 2010.
Gouda heeft een rijkssubsidie van 8,7 miljoen
euro gekregen om verkeersproblemen rond
het spoor aan te pakken. Op basis van een
verkeersstudie zijn nu plannen ontwikkeld
voor onder andere het Hamstergat en
Plesmanplein.
Oorspronkelijk was dit geld bestemd voor een
nieuw viaduct bij het Hamstergat maar dit blijkt
niet mogelijk volgens ProRail. Daarom wordt
het geld nu ingezet voor een bredere aanpak.
Hieronder vallen ook aanvullende maat regelen
zoals het aantrekkelijker maken van de be­
staande fetsroute over de Winterdijk en ver­
betering van de doorstroming op de Zwarteweg
en de Burgemeester van Reenensingel. Door
een parkeervolgsysteem wordt het mogelijk om
in spitstijden de verkeersdoorstroming rond het
centrum te verbeteren.

Hamstergat
Dit knelpunt wordt aangepakt door reconstruc­
tie en capaciteitsuitbreiding met onder andere
de aanleg van extra opstelstroken en beperking
van het aantal verkeersrichtingen. Alsmede de
aanleg van een spitswisselstrook voor verkeer
op de Burgemeester Jamessingel en een betere
afstemming van de verkeerslichten met die aan
de Burgemeester van Reenensingel.

Kleiwegplein
De plannen van Multi Vastgoed voor het
zuidelijk stationsgebied hebben ook gevolgen
voor het verkeer in dit gebied. De Vredebest
wordt op termijn mogelijk afgesloten voor
autoverkeer en dan zijn maatregelen nodig zoals
vermindering van het aantal rijrichtingen, ver­
beteren van de oversteek voor fetsers en voet­
gangers en een nieuwe verkeerslichtinstallatie.
Plesmanplein
Het Plesmanplein is nu nog een rotonde maar
berekeningen wijzen uit dat dit onvoldoende
is voor ontwikkelingen die gaan komen. Om
het verkeer in de toekomst goed af te kunnen
handelen blijkt een kruispunt toch de enige op­
lossing omdat dit meer verkeer kan verwerken
in een kortere tijd. Er komen extra rijstroken
en verkeerslichten die in verbinding staan met
verkeerslichten op het Kleiwegplein. Ook de
Spoorstraat in de tunnelbak wordt aangepast.
Deze werkzaamheden worden gecombineerd
met de verlegging van de Burgemeester James­
singel waardoor volgens de gemeente veel geld
wordt bespaard.

Wanneer
Een aantal maatregelen is al vrij ver uitgewerkt,
bijvoorbeeld voor het Plesmanplein en de
Jamessingel. Andere maatregelen zijn op
hoofdlijnen en worden de komende jaren uit­
gewerkt. Jaarlijks wordt aan de raad een uit­
voeringsplan voorgelegd totdat over vijf jaar de
uitvoering volledig gereed is. De gemeenteraad
neemt op 30 juni hier een besluit over.
Alpha Makelaardij BV
Hoge Gouwe 17, Gouda • tel: (0182) 51 14 24
www.alphamakelaardij.nl
D
Bijzonder in
het bijzondere!
hardglas
dubbelglas
spiegels
Marconistraat 80a | Gouda (t.o. Karwei)
Tel: 0182 51 40 41
aertsglas@planet.nl
GLASBREUK?
AERTS GLAS BELLEN!
NIEUW ADRES EN TELEFOONNUMMER!
Lange Tiendew
eg 66 - 2801 KJ G
ouda
w
w
w
.d
u
ijv
e
n
d
ijk
w
o
n
e
n
.n
l
O
P
R
U
I
M
I
N
G
2
2

J
U
N
I

t
/
m
1
7

J
U
L
I

2
0
1
0
Z
I
E

O
N
Z
E

W
E
B
S
I
T
E
V
A
R
I
E
R
D
R
A
A
IFA
U
TEU
IL M
O
D
EL P
EEL C
LU
B

v
a
n
1
5
1
9
,-
9
9
9
,
-
n
u
v
o
o
r
Aan de rand van de Goudse binnenstad wordt Koningshof
gerea liseerd. Een buitengewoon plezierige woon locatie, met de
vele voorzieningen van de Goudse binnenstad op enkele minuten
loopafstand.
Kom a.s. zaterdag langs tijdens het Open Huis!
Zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom
om het compleet ingerichte modelappartement te bekijken en
om al uw vragen te stellen aan onze medewerkers. U vindt het
model appartement aan de Kandeelstraat 1 in Gouda.
APPARTEMENTEN KONINGSHOF
• 3 kamerappartementen
• privéparkeerplaats in de stallinggarage
• energielabel A
• prijzen vanaf € 221.025,- v.o.n.
• uw E-premie van € 20.000,- gaat hier nog van af
kijk voor meer informatie op www.koningshofgouda.nl
*
Vraag ons naar de voorwaarden. Eurowoning
®
is een product van Koningsveste CV.
Wilt u een afspraak op maat? Bel 0900 - EUROWONING
(0900 - 387 69 66, lokaal tarief)
De laatste appartementen
met € 20.000,- E-premie
*
BOUWEN WONEN &
Lansigt organiseerde workshop
Advertentie 4
Advertentie 5
Advertentie 6
BEL NU: 0182 - 37 20 29
erkend
Lid van
Wij zijn u graag van dienst bij al uw installatiewerk.
Zowel bedrijfsmatig als particulier kunt u een beroep
op ons doen. Als erkend installatiebedrijf zorgen
wij voor de juiste vakmensen voor iedere klus.
Kies ook voor de specialist op het gebied van
installatietechniek. Wij maken het graag en goed!
Ook voor al uw electrotechnische installaties
INSTALLATIE VAKMAN NODIG?
=VbhigV]dghnhiZbZc
;g^hhZajX]iW^ccZc!
^chZXiZcWj^iZc
0e:iele: v~: [:isse ¦uc¦l :~~: ¦~sl v~:
:ugge: o[ ~:oe:e i:secle:¨
De ¦~:sl:~ ¡¦isse¦o:oeu: /¦¦u:e is oe
o¡¦ossi:g De.e Li|.o:oe:e ¦o:oeu:
¦ouol :el ~¦s oe ove:ige ¦~:sl:~ ¦o:
¡:ooucle:, i:secle: weg v~: uw ¦eve:s
:iooe¦e: e: voo:¦o:l i:secle:Lele: e:
s¦~¡e¦o.e :~c¦le: Mel ¦~:sl:~ ¦o::e:
¦u:l u uw s¦~~¡, woo: o[ we:¦:ui:le
¦ee:¦i|¦ e: o:ge¦i:oe:o ve:li¦e:e:¹
\:~~g uw ¦~:sl:~s¡eci~¦isl :~~: oe :oge¦i|¦¦eoe:.
<gVi^h^coZi]dgW^_VVchX]V[
=VbhigVEa^hh‚]dgYZjg
6aajgZd[`,*!""`dgi^c\de
ZZcVcYZg=VbhigVegdYjXi
B
d
u
j
f
6RAAGUW(AMSTRASPECIALISTNAARDEMOGELIJKHEDEN
Meer info over houten vloeren?
Wij vertellen u er graag alles over. Bel 030-6620250
w w w. m a a s h o u t . n l
tNBTTJFGIPVUFOWMPFSFO
tMBNFMQBSLFU
tEVPQMBOLFO
Openingstijden
Di t/m Vrij 10:00 - 17:30u
en Zat 10:00 - 17:00u,
‘s avonds op afspraak
Coenecoop 717
3741 PW Waddinxveen
Tel: 0182 - 640471
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
EXTRA OPEN HUIS
Zaterdag 26 juni van 10.00 - 12.30 uur
Uiterst sfeervol afgewerkt riant
penthouse (145m2)
Meerdere zonneterrassen op het
zuidwesten
Royale living (ca. 72m2) en
moderne inbouwkeuken
Gelegen in het centrum van
Bodegraven
Mogelijkheid tot het kopen van 2
separate garageboxen.
Vraagprijs: €485.000,= k.k.
Wilhelminastraat 33n
|++m Iå-II · z°ò¹ \I 0eaa+
Ie|.. ò¹°z å¹ ¹° Iz
|aleñ.+a.||etweaea.a|
www..+a.||etweaea.a|
Voor de deur parkeren!
Showroom openingstijden:
di. 10.00 - 17.30 uur, do.10.00 - 21.00 uur, za.10.00 - 17.00 uur. wo. en vr. op afspraak.
Nu ook ‘s avonds op afspraak geopend! Bel voor informatie of een afspraak: 0182 - 51 18 72
Woon en geni et !!
Bouwen & wonen 7
De eerste boring kreeg een feestelijk tintje.
Voor de aanleg van een aardwarmtesysteem
bij de familie Vermeulen aan de Randen-
burgseweg in Reeuwijk-Dorp heeft Hooftman
Geo Boortechniek op feestelijke wijze de eer-
ste boring uitgevoerd. Voor deze gelegenheid
was een groot aantal relaties uitgenodigd en
de trotse opdrachtgever, de heer Vermeulen jr.
drukte op de startknop.
“Aardwarmte of geothermie is energie die
kan ontstaan door het temperatuurverschil
tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde
gelegen wamtereservoirs. Deze aardwarmte
kan omgezet worden voor de winning van
energie. Ook in Nederland en België is deze
techniek in opkomst. Aardwarmte voor ver-
warming èn koeling is een energiebesparende,
comforta bele en milieuvriendelijke oplossing.
De warmte uit de diepere delen van de aarde
wordt gebruikt als verwarming in de winter en
koeling in de zomer. Niet alleen voor woningen
maar ook in de agrarische sector en industrie”,
licht Hooftman Geo Boortechnek toe. Het be-
drijf legt in samenwerking met de installateur
de aardwarmte-installatie aan. Bel voor meer
informatie over aardwarmtesystemen met
Johan Hooftman, telefoon (06) 467 768 66 Zie
ook: www.hooftmangeo.nl.
BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 600 624
M. 06 52 33 34 70
WWW.BANGERTMAKELAAR.NL
Provincie beslist over Gouweknoop
De provincie heeft be-
sloten een provinciaal
inpassingsplan te maken
voor de Moordrecht-
boog (Gouweknoop);
een nieuwe provinciale
weg tussen knooppunt
Moordrecht/A20 en de
A12, nabij Waddinxveen.
Bij de gemeente
Waddinxveen is vertra-
ging opgetreden bij het
ter inzage leggen van
het bestemmingsplan
Gouwe knoop doordat
zij voorwaarden stelden,
waarover geen overeen-
stemming is bereikt. De
provincie heeft hierdoor onvoldoende garan-
tie op een voortvarende voortzetting van het
bestemmingsplan. Met het besluit een inpas-
singsplan te maken heeft de provincie het be-
voegd gezag overgenomen van de gemeente
Waddinxveen.
Moordrechtboog
De Moordrechtboog doorkruist de gemeenten
Zuidplas en Waddinxveen. De gemeente Zuid-
plas heeft haar ontwerpbestemmingsplan sinds
17 juni (gedurende zes weken) ter visie gelegd.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook de
gemeente Waddinxveen het bestemmingsplan
Gouweknoop ter inzage zou leggen, om zo haar
inwoners en ondernemers de kans te geven van
hun inspraakrecht gebruik te maken.Voor de
inwoners en ondernemers van Waddinxveen
heeft de wijziging van bevoegd gezag weinig
consequenties. Ook op het provinciaal inpas-
singsplan is inspraakprocedure van toepassing;
deze wordt door de provincie geregeld en zal
naar verwachting eind volgende week ingaan.
Inwoners van Waddinxveen worden deze week
met een brief door de provincie op de hoogte
gesteld van de nieuwe situatie.

Nieuwe provinciale weg
De provincie legt een nieuwe provinciale weg
aan in de Zuidplas onder de naam: parallel-
structuur A12. Deze nieuwe wegverbinding
bestaat uit drie onderdelen. Allereerst de Moor-
drechtboog (Gouweknoop); een nieuwe provin-
ciale weg tussen knooppunt Moordrecht/A20
en de A12, nabij Waddinxveen.
Extra Gouwekruising
Het tweede deel is de Extra Gouwekrui-
sing; een provinciale weg van Gouda naar de
Moordrechtboog, waarbij de Gouwe wordt
gekruist door een brug. Als derde de Rotte-
laan; een nieuwe wegverbinding van de
nieuwe aansluiting op de A12 bij Zeven-
huizen / Waddinxveen richting Bleiswijk,
grotendeels parallel aan de A12. Zie ook
www.zuidplas.nl.
BOUWEN WONEN &
Aardwarmtesysteem
voor huis in Reeuwijk
Open tuinen weekend
Groei & Bloei, de grootste tuinvereniging van
Nederland, organiseert op zaterdag 26 en
zondag 27 juni haar jaarlijkse landelijke Open
Tuinen Weekend. Ook in de omgeving Gouda
stellen tuinbezitters hun tuin open. “Het is
een unieke kans om ideeën op te doen en uit
te wisselen in tuinen van echte liefhebbers”,
zegt Ton Stolk, voorzitter van de afdeling
Gouda en omstreken van Groei & Bloei.
Elf tuinen van Groei & Bloei-leden en niet-
leden in de omgeving van Gouda doen mee
aan dit landelijke initiatief. Aangezien bij de
meeste tuinen in de Krimpenerwaard parkeer-
gelegenheid ontbreekt, kunnen de tuinen in de
Krimpenerwaard niet per auto bezocht worden.
Groei & Bloei Gouda heeft twee routes die
per fets of wandelend zijn af te leggen. Beide
routes komen langs vijf tuinen en zijn ongeveer
zestien kilometer lang. De startplaatsen zijn
Haastrecht en Stolwijk. Vlakbij de startpunten
is eventueel gelegenheid om de auto te parke-
ren en een fets af te laden. Ook kan vlakbij
een fets gehuurd worden. Beide routes zijn
tot één route te combineren die iets meer dan
dertig kilometer lang is. Langs het riviertje de
Vlist zijn drie tuinen met een kano te bezoeken.
In Haastrecht zit een kano- en fetsverhuur-
bedrijf. Tijdig vooraf telefonisch reserveren
wordt aanbevolen. Zie voor meer informatie
www.gouda.groei.nl.
OPEN HUIS
ZATERDAG 26 JUNI
TUSSEN 11.
00
EN 14.
00
UUR
ORCHIDEEËN
DIRECT UIT DE KAS
Iedere vrijdag van 9.00 tot 17.00 en
zaterdag van 9.00 tot 16.00
OOK IN VERRASSENDE
ARRANGEMENTEN
.
ORCHIDEEËNKWEKERIJ SO NATURAL
BREDEWEG 62 • 2752 AB MOERKAPELLE
WWWSONATURAL.NL
Het provinciaal inpassigsplan voor de Moordrechtboog (Bron Provincie Zuid-
Holland)
Advertentie 8
(0182) 69 51 20
www.rabobank.nI/gouwestreek
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO
3VTUEPPSFFOIZQPUIFFLCJKFFOTUBCJFMF
CBOL%BUJTIFUJEFF
#FEBOLUWPPSVX
WFSUSPVXFOß
*O EF BGHFMPQFO NBBOEFO XJTUFO WFSSBTTFOE WFFM
IVJ[FOCF[JUUFST EF XFH OBBS POT UF WJOEFO WPPS IFU BGTMVJUFO
WBO FFO IZQPUIFFL 7PPS EJU WFSUSPVXFO XJMMFO XJK V
CFEBOLFO8JKXFOTFOVWFFMXPPOQMF[JFSUPFß
VAN DER SPRONG ASSURANTIËN
Regentesseplantsoen 47
2801CM GOUDA
T: 0182-587070 • E: info@vdsprong.nl
www.vdsprong.nl
Uw MKB adviseurs uit Gouda
Voor al uw zakelijke verzekeringenVan der Sprong Assurantiën werkt met gespecialiseerde MKB verzekeraars o.a.:
persoonlijke aandacht
kennis van uw werkgebied
onafhankelijk
50 jaar ervaring
eigen schadeafdeling
gratis bedrijfsscan
Accountancy - Belastingen - Advies www.gt.nl
Wij zijn trots op ons nieuwe kantoor.
Vooral het ‘groene’ karakter vinden wij
erg bijzonder. Vanaf 5 juli heten wij u
van harte welkom in ons nieuwe pand
aan de Tielweg 16.
Tot 5 juli 2010: Per 5 juli 2010:
Bleulandweg 1b Tielweg 16
2803 HG Gouda 2803 PK Gouda
T 0182 - 53 19 22 T 0182 - 53 19 22
F 0182 - 53 08 78 F 0182 - 53 08 78
E gouda@gt.nl E gouda@gt.nl
Wij gaan verhuizen!
Bedrijven / auto 9
Bouw nieuw pand
Audi Van Beynum
Op het bedrijventerrein Gouwe Park wordt druk gewerkt aan de bouw van de Audi-terminal voor de Volkswagen- en
Audidealer Van Beynum. Afgelopen 10 april werd de eerste paal geslagen en nu al is te zien dat de bouw goed
vordert. Van Beynum heeft de primeur met dit nieuwe Audi-pand, want voor de nieuwe locaties van Audi hanteert
deze autoproducent wereldwijd hetzelfde terminal-concept, zodat de gebouwen overal dezelfde premium Audi-
uitstraling hebben. Volgens de planning moet het gebouw aan het einde van dit jaar gereed zijn.
Marco Boers, laat mensen graag kennis maken met Quadcentrum Boers in Bodegraven (foto Pancras Kuipers).
Grant Thornton vestiging Gouda gaat verhui-
zen. Per 5 juli is het accountants- en advies-
kantoor gevestigd in een compleet nieuw
pand aan de Tielweg 16 in Gouda.
De locatie aan de Bleulandweg 1b in Gouda
komt daarmee te verval-
len. Telefoonnummer
(0182) 531 922 en fax-
nummer (0182) 530 878,
blijven ongewijzigd. Het
kantoor, dienstverlener
op gebied van accoun-
tancy, belastingen en
adviesdiensten, is sinds
1977 actief in de Goudse
regio. Grant Thornton is
blij met de locatie van
de nieuwe vestiging:
“De mooie ligging aan
de Gouwe is ook op een
andere manier bijzonder:
het is een van de meest
‘groene’ kantoorgebou-
wen van ons land. Het
is voorzien van specia le
beglazing, heeft LED-verlichting en houten
kozijnen en heeft schone energie via windmo-
lens op het dak. Alle details in het pand hebben
milieuvriendelijke, duurzame eigenschappen.”
Zie ook: www.gt.nl.
AutoRas b.v.
Gouda 0182 - 539220
Woerden 0348 - 416030
www.autoras.nl

• Reparatie of vervanging en onderhoud
• Gratis controle
• Zeer scherpe prijzen
• Al 40 jaar de specialist voor alle merken auto’s
Auto airco stuk!!
Bel ons en wij helpen u direct!
Laat nu uw airco reinigen, actieprijs €19,-
Z
a
t
e
r
d
a
g

s
e
r
v
i
c
e
o
p

a
f
s
p
r
a
a
k
!
0182- 785865
Auto - Motor en bromfietsrijlessen
AMMERS-TRADING AMMERSTOL
DAXARA/ERDE Vakantie – Bagage – Aanhangwagen DEALER
KOM naar AMMERSTOL voor een DAXARA Vakantie-Bagage-Aanhangwagen
Begin uw vakantie Goed en Veilig met een DAXARA!
Daxara bagagewagens zijn in 6 verschillende afmetingen verkrijgbaar.
Deze aanhang/Bagage-wagens zijn voorzien van een torsie
geveerde as welke afgedempt word met 2 schokbrekers.
Dit garandeert een uitstekende wegligging en VEILIGHEID!!
Bezoek ons bedrijf (iedere Zaterdag) en op afspraak voor
info en bezichtiging
Industrieweg • 2-AA 2865 AG • AMMERSTOL • 0182 - 352899
info@ammers-trading.nl • www.ammers-trading.nl
Quad rijden, een belevenis op zich
Wie eens iets heel anders wil doen, kan eens
rijden op een Quad door het mooie Groene
Hart. Marco Boers is begin januari 2010
gestart met zijn bedrijf Quadcentrum Boers in
Bodegraven.
De Quads die Boers heeft zijn stoere vier-
wielers met grote straatbanden. Deze geven dan
ook meteen een groot gevoel van veiligheid.
Volgens Boers gaat het best goed met de ver-
huur. Zo goed dat er binnenkort nog twee Quads
bij komen. Marco Boers is zelf een enthousiast
rijder en daarvoor wil hij ook andere mensen
warm maken. Ook het ondernemerschap trok
hem aan. Boers verhuurt de Quads aan parti-
culieren, maar ook de bedrijfs- en groepsuitjes
staan in de agenda. Iedereen die het rijbewijs
B heeft mag een Quad besturen. Voor iedere
huurder heeft Boers vijf verschillende routes
door het Groene Hart uitgezet. Zo kan er bij-
voorbeeld een route gekozen worden richting
Oudewater, De Hoef of Aarlanderveen. Maar
natuurlijk mag een huurder ook zijn eigen weg
kiezen. Nadat de Quad gestart is, is het even
wennen en na een kleine tien minuten voelt de
rijder perfect hoe het voertuig op de weg ligt.
De kosten voor een Quad bedragen negen-
tig euro per dagdeel (kilometer vrij, inclusief
navigatiesysteem, exclusief brandstof) en voor
125 euro kan men al genieten van twee dagde-
len. Een dagdeel duurt van 9.30 tot 12.30 uur
of van 14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is
er te vinden op op www.quadcentrumboers.nl.
Grant Thornton in duurzaam pand
Vrouw en Busyness Groene Hart organiseert
maandag 28 juni weer een thema-avond voor
vrouwelijke ondernemers, de laatste voor het
zomerreces. De avond begint om 19.30 uur en
vindt plaats in de Burgerhal, Markt 1 in Gouda.
Dit keer met thema ‘smart & sexy’.
Tijdens deze interactieve thema-avond zullen
de deelnemende vrouwelijke ondernemers
meer leren over hoe bewuster en aantrekke-
lijker zaken gedaan kunnen worden. Lisa
Portengen, smart & sexy deskundige, weet van
de hoed en de rand en zal er alles over vertel-
len en deelnemers laten ervaren hoe ze zakelijk
en professioneel kunnen combineren met smart
& sexy. Tijdens deze informatieve netwerk-
avond is er volop tijd en ruimte om informeel
te netwerken met andere vrouwelijke onder-
nemers uit de regio. Vrouwelijke ondernemers
uit het gehele Groene Hart kunnen zich per mail:
info@vrouwenbusyness.nl aanmelden. Niet-
leden betalen vijftien euro voor deze avond. Zie
ook www.vrouwenbusyness.nl.
‘Smart en sexy’ zaken doen
Het nieuwe pand aan de Tielweg.
Van Dijk Food Products wordt overgenomen
door het Belgische Vandemoortele, een pro-
ducent van margarine en frituurvetactivitei-
ten. De geschiedenis van Van Dijk Food Pro-
ducts gaat terug tot 1925 toen de gebroeders
Van Dijk hun bedrijf in boter, kaas, thee en
aanverwante artikelen in Gouda startten.
Het bedrijf zat in het centrum onder meer aan
de Lange Groenendaal. In 1967 was de onder-
neming dusdanig uit haar jasje gegroeid dat het
bedrijf verhuisde naar Lopik. In 2000 werd de
Koninklijke Brinkers Margarinefabriek in Zee-
wolde overgenomen. Van Dijk Food products
maakt een omzet per jaar van circa 140 mil-
joen euro. Hoeveel de Belgische Vandemoor-
tele voor de overname betaalt is niet bekend.
De mededingingsautoriteiten moeten nog wel
toestemming geven voor de overname.
Gouda’s Glorie in Belgische handen
Zomeravond bij Slingerland
Slingerland Bloemen organiseert op vrijdag-
avond 25 juni de laatste klantenavond voor
de zomervakantie. Op deze avond zal traiteur
Dubois bezoekers weer enkele culinaire hoog-
standjes voorschotelen.
Traiteur Dubois zal verschillende soorten
vlees en vis klaarmaken die ieder kan proeven
met risotto en scampi. Zoals gebruikelijk heeft
Slingerland weer een aantal aanbiedingen
waaronder een Phalaenopsis (Orchidee).
Verder is er een ruime keus aan zomer potterie.
Witte potten en potvazen met motieven. Verder
zijn er kistjes met schelpen en rieten vissen
voor aan de voordeur. Aanvang 18.00 uur op de
Kerklaan 32 in Moordrecht
Advertentie 10


Van 25 juni t/m 3 juli
Wij hebben een groot assortiment
heerlijke vis voor op de barbeque!
Tijdens de verbouwing van het
winkelcentrum blijven wij gewoon open!
(Entree naast Albert Heijn)

9.
95
4 Hollandse nieuwe
+ 1 gestoomde
makreel voor
S Ondernemersverenigingen Gouda amenwerkende
Secretariaat: Korte Tiendeweg 10 - 2801 JT Gouda
T. 0182 - 322 456
E. info@ondernemersgouda.nl
I. www.ondernemersgouda.nl
Koopzondagen 2010 binnenstad Gouda
Zondag 5 september
Zondag 3 oktober
Zondag 7 november
Zondag 28 november
Zondag 12 december
Zondag 19 december
KOM KIJKEN EN VERGELIJK
VERS - VRIENDELIJK - VOORDEEL
TOPKWALITEIT
VAN DORP Slagerijen - Brederolaan 11 - Waddinxveen - Telefoon: 0182 - 63 61 79
Geopend: maandag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 uur Zaterdag 8:00 - 17:00 uur!
Kijk voor het gehele assortiment op www.vandorpslagerijen.nl
Kipsaté
Shaslicks
Junior spies
Griekse spies
Mix grillspies
Biefstukspies
Lamsspies
Haassaté
Gyros spies
Barbosa spies
Mergez worstjes
Gem. karbonade
Gem. speklap
Gem. BBQ worst
Gem. lamskotelet
Gem. biefstuk
Gem. steaks
Gem. fletlapjes
Gem. ribeyesteak
Gem. entrecôte steak
T.bone steak
Rosbief
Fricandeau
Grillworst
Achterham
Gyrosrollade
Zeeuws spek
Lever
Salami
Kipflet rollade
Gebraden gehakt
Cervelaat
Boterhamworst
Rookvlees
Ontbijtspek
Lente salade
Beenhamsalade
Asperge salade
Filet Americain
Eiersalade
Franse salade
Pekelvlees
Shoarmarollade
Altijd de beste prijs en kwaliteit. Kom en kijk!!!
VOOR EEN BESTE BBQ
VOOR EEN HEERLIJK
ONTBIJT
Let op!
100 gram
€ 0,99
VAN DORP Slagerijen
Aanbieding geldig
van 24 t/m 30 juni
Zeelandse lamsracks
Nieuw!! Verse varkenshaas of
runderkogelbiefstuk
Paardekogelbiefstuk
Let op!
Kilo € 9,98
Let op!
Kilo € 11,98
Kilo € 9,98
2e Kilo € 4,98
Kilo € 4,98
Kilo € 4,98
Kilo € 4,98
Kilo € 3,98
Let op! Kilo € 9,98 3 stuks € 5,00
Kilo € 5,49
2e Kilo € 2,98
Kilo € 1,98
2e Kilo € 2,98
Fricandeau
of hamlappen
Speklappen z.z.
of speklappen m.z.
Boerenkarbonade
met vetrandje
Gebraden
spareribs
met saus
Kipflet
Kipdrumsticks of vleugels
Kippenpoten
Hele kippen ± Kilo
Lekkere
kiploempia’s
Kilo € 3,98
Kilo € 3,98
NIEUW BIJ
VAN DORP
vers en met veel vlees
Runder riblappen of
sucadelappen
Spareribs naturel
kilo € 6,98 2 kilo € 11,98
Heerlijk malse
ossenhaas
vers gesneden
Hals karbonade
of ribkarbonade
100 gram € 3,99
Let op!
Kilo € 4,98
Ribeye of entrecôte
supermals
9 Satétjes
9 Shaslicks
9 Junior spiesjes
9 Hamburgers
9 Bbq worsten
Let op aanvallen
45 st. € 39.98
Let op! Kilo € 17,98
WK Pakket
Bedrijven 11
Finance Plus naar
groter pand
Een medewerker van Specsavers draagt een witte anjer als eerbetoon aan alle ex-militairen die - namens het gehele
Nederlandse volk - overal ter wereld werden ingezet in dienst van vrede en veiligheid (foto: © Photo Republic).
De Reeuwijkse onderneming Finance Plus
doorstond vanaf haar oprichting in 2005 een
aanzienlijke en opmerkelijke groei. Ondanks
een tijd van economische crisis nam zowel het
klantenbestand, als het aantal werknemers
fors toe en is het bedrijf al binnen vijf jaar toe
aan een groter pand.
Finance Plus verzorgt de loon- en bedrijfs-
administratie voor ondernemingen. “Daarnaast
zijn we een prima sparringpartner bij het uit-
stippelen van ondernemingsplannen en fnan-
cieel beleid door het verstrekken van bedrijfs-
en fscale adviezen”, laat Finance Plus weten.
Het kantoor rekent zowel nationaal als inter-
nationaal opererende ondernemingen tot haar
klantenbestand. Maar ook particulieren kunnen
bij Finance Plus terecht voor fscale adviezen
en het verzorgen van aangiften. De vennoten
Robin Dijkstra en fscaal jurist Joost Govers
kennen hun weg in het vaak ingewikkelde
woud van regelgeving en belasting heffng. “Wij
spelen alert in op voor onze klanten interessan-
te ontwikkelingen en mogelijkheden die hun
onderneming tot (grotere) bloei kunnen bren-
gen. Wij spreken de taal van de onder nemer
en richten ons samen met hen op een creatieve
manier op de toekomst. Uitgangspunt daarbij is
dat zaken gedaan worden op een principiële en
integere wijze. Binnen vijf jaar zijn we toe aan
een groter pand en daar zijn we best een beetje
trots op.” Vanaf 1 juli is het nieuwe kantoor
gevestigd aan de Pascalstraat 3 in Reeuwijk,
telefoon (0182) 622 000. Meer informatie is te
vinden op www.fnanceplus.nl.
Huisstijlen, folders, brochures,
fyers, advertenties, jaarverslagen,
nieuwsbrieven, websites?
Nieuw!
Vanaf 16 april bezorgen wij ook uw fyers en folders.
Bel voor meer informatie:
Lieke van der Heide - 0182 - 322 452
Bel voor meer informatie met 0182 - 322 456
Zie ook www.goudamediagroep.nl

uitgevers • communicatie & vormgeving • organisatie & promotie • multimedia
Season Drink JCI Gouda
Specsavers Gouda sponsor van
Nationale Veteranendag
Netwerkorganisatie JCI Gouda organiseert
iedere eerste vrijdag van het kwartaal de
‘Season drink’.
Voor een ieder die binding heeft met Gouda
of omgeving en geïnteresseerd is om op een
informele manier nieuwe contacten op te doen
of bestaande contacten te verdiepen, is dit
een geschikte gelegenheid. Op 25 juni vindt
de Summer editie van de Season Drink vanaf
17.30 uur plaats. De locatie is ditmaal het
buitenterras van Eethuys de Goudsche Stal,
naast de zij-ingang van De Zalm (Markt 34).
Het visitekaartje is het entreebewijs. Voor meer
informatie en plaatsing op de gastenlijst zie
www.seasondrink.nl.
Specsavers Gouda aan de Kleiweg 9 is dit
jaar sponsor van Veteranendag. Bovendien
is Specsavers preferred supplier van de vete-
ranen op het gebied van oog- en hoorzorg.
Alle veteranen kunnen bij Specsavers Gouda
terecht voor een bril of hoortoestel. Op
vertoon van hun Veteranenpas ontvangen
zij 25 procent korting op een complete bril -
bij monturen vanaf 99 euro - en tien procent
korting op hoortoestellen.
De Nationale Veteranendag wordt dit jaar
gevierd op zaterdag 26 juni. Het is een dag
voor iedereen, dus niet alleen voor de veteraan
zelf. Het is dit jaar de zesde keer dat Vetera-
nendag in Nederland wordt gevierd. Tijdens
deze dag staan erkenning en waardering voor
veteranen centraal. Het gaat hierbij om álle
veteranen uit de Nederlandse geschiedenis.
Specsavers Gouda wil met het sponsoren van
Veteranendag een bijdrage leveren aan deze
dag. “We willen graag onze maatschappelijke
betrokken heid tonen en op deze manier kunnen
we de veteranen bedanken voor hun inzet
tijdens vredesmissies”, vertelt opticien Floris
Frenzen van Specsavers Gouda. “Op 26 juni
staat bij al onze winkels de herinnering aan en
het eren van ex-militairen centraal. Bovendien
ontvangen veteranen ook dit jaar korting op
de aanschaf van een bril of een hoortoestel bij
Specsavers op vertoon van hun Veteranenpas.”
Joost Govers (links) en Robin Dijkstra.
Tour de France postzegels Excello
Na het succes van de WK-postzegels verschij-
nen volgende week twee postzegelboekjes
over de Tour de France. Opnieuw komt het
ontwerp van ontwerpbureau Excello uit
Gouda.
De boekjes beschrijven de Nederlandse
wielersuccessen in de Tour de France. Het
eerste boekje brengt de tour- en etappe winnaars
in beeld van de periode 1960 tot 1985 en het
tweede boekje beslaat de periode
1985 tot en met 2010. Grote namen
als Jan Janssen en Joop Zoetemelk
zijn afgedrukt op de in het boekje
verwerkte post zegels. Maar ook de
succesvolle rijdsters en winnaar
van de Tour Féminin Leontien van
Moorsel staat op een postzegel.
Martine den Boer, eigenaar van
Excello is erg blij met het resul-
taat. “Postzegels ontwerpen, wat
toch vrij specifek is in de grafsche
wereld, is zo langzamerhand mijn
specialisme geworden. Ik ontwerp
hiernaast ook logo’s en websites, maak folders
en affches, maar een opdracht om een postzegel
te ontwerpen; dat zijn toch echt de krenten uit
de pap.” Martine den Boer opende twee weken
geleden haar nieuwe studio aan de Nieuwehaven
239 in Gouda. Mail of bel voor meer informatie
info@excellovormgevingsbureau.nl
of (0182) 785 831.
Open Coffee Bodegraven
In de vakantieperiode gaan de Open Coffee
Bodegraven bijeenkomsten gewoon door.
De volgende bijeenkomst staat al weer gepland
en wel voor donderdag 1 juli van 9.00 tot
11.00 uur in het AC Restaurant, Goudse-
weg 32 (langs de A12). Meer informatie:
www.opencoffeebodegraven.nl.

ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

Advertentie 12
De Van der Linden Groep biedt u, naast de nieuwst e modellen Hyundai & Seat , een compleet pakket van dienst en. Hieronder
valt reparat ie, onderhoud, schadeherst el, reclame ( o. a. belet t ering) , financiering, lease en verzekering van uw aut o.
Gemiddeld hebben wij ook 250 t op occasions op voorraad. Hierbij kunt u denken aan zowel j ong gebruikt e occasions, als
bedrij fswagens. Voor nog meer informat ie over onze groep kunt u nat uurlij k alt ij d onze int ernet sit e raadplegen.
Wij het en u van hart e welkom op één van onze vest igingen!
Coenecoop 140 - 141
Tel. : 0182- 63 21 00
WADDI NXVEEN
Aut oschade Waddi nx veen Van Der Li nden Waddi nx veen Van Der Li nden Waddi nx veen
www.vanderlinden-groep.nl
Hyundai At os v. a. 2005 € 5. 950, -
Hyundai Accent v. a. 2008 € 9. 750, -
Hyundai Get z v. a. 2004 € 5. 950, -
Hyundai H300 2. 5 CRDi ( ex bt w) v. a. 2009 € 14. 950, -
Hyundai i10 ( diverse uit voeringen) v. a. 2008 € 7. 950, -
Hyundai i20 ( diverse uit voeringen) v. a. 2009 € 11. 495, -
Hyundai Mat rix 1. 6 v. a. 2004 € 7. 250, -
Hyundai Sonat a 2. 0 v. a. 1999 € 5. 000, -
Hyundai Sonat a 3. 3 V6 St yle 03- 2006 € 16. 950, -
Hyundai Tucson v. a. 2005 € 13. 950, -
Hyundai Sant a Fé 2. 7 V6 A/ T Navi 4wd 07- 2008 € 32. 950, -
Hyundai XG 2. 5 V6 12- 2000 € 6. 950, -
Seat I biza 1. 4 Sport 07- 2003 € 5. 450, -
Seat Alt ea v. a. 2005 € 11. 950, -
Seat Alt ea Freet rack 4x4 08- 2007 € 26. 950, -
Seat Arosa 1. 4 03- 2000 € 3. 950, -
Seat Leon 1. 6 St ella 02- 2003 € 9. 950, -
Seat Leon 1. 6 St ylance 02- 2007 € 15. 950, -
Seat Leon 1. 4 TSI Sport 03- 2008 € 19. 450, -
Audi S8 4. 2 QUATTRO 07- 2002 € 15. 950, -
Daihat su Terios 4WD Aut . 11- 2006 € 15. 250, -
Daihat su Cuore 1. 0 Aut omaat 11- 2004 € 5. 950, -
Fiat Panda 1. 2 A/ T Emot ion 01- 2007 € 8. 950, -
Fiat Seicent o 1. 1 Act ive + ABS 06- 2005 € 5. 150, -
Ford Ka 1. 3 Collect ion 08- 2007 € 5. 950, -
Ford Focus CC 2. 0 Tit anium 07- 2007 € 20. 950, -
Kia Sport age 2. 0 X- execut ive 02- 2005 € 12. 350, -
Kia Sport age 2. 0 X- clusive 05- 2007 € 15. 950, -
Mazda 3 1. 6 Touring Sedan 09- 2008 € 15. 750, -
Mercedes B170 Aut omaat 09- 2005 € 17. 950, -
Nissan Almera Tino 2. 2 DCI 05- 2003 € 6. 250, -
Nissan Murano 3. 5 V6 A/ T 06- 2007 € 25. 950, -
Opel Corsa 1. 0 Rhyt m 04- 2005 € 5. 950, -
Opel Zafira 1. 6 MaxxCool 04- 2005 € 11. 250, -
Renault Twingo 1. 2 Expression 07- 2004 € 5. 450, -
Toyot a Corolla Verso 1. 8 A/ T 08- 2002 € 14. 250, -
VW Polo 1. 4 5- drs 06- 2005 € 9. 950, -
VW Golf 1. 4 TSi Opt ive 01- 2008 € 18. 450, -
Seat Deal er Occasi ons
* zet fout en in advert ent ie voorbehouden
Hy undai Deal er Occasi ons
Seat I bi za 1.4 Spor t
07- 2003 o.a. voorzien van: ABS, Airbags, Cent rale
vergrendeling afst .bed, Aircondit ioning, L.M. velgen, Radio/
cd speler, Sport st oelen, et c...
€ 5.450,-
WWW. VANDERLI NDEN- GROEP. NL
Over i ge Occasi ons
Over i ge Occasi ons
Consumenten 13
‘De gemeente is geen
onderneming’
‘Onterecht’ noemt wethouder Hans van
Akker (VVD) de kritiek van Gouda Positief
en Trots op Nederland, de nieuwe partijen in
de Goudse gemeenteraad. Zij betichten de
kersverse bestuurder, verantwoordelijk voor
de gemeentelijke fnanciën, van ‘verhullen’,
‘misleiden’ en ‘wanbeleid’. Het wordt tijd dat
de gemeente wordt geleid als bedrijf, vinden
deze partijen. “De gemeente Gouda is geen
onderneming”, zegt Van den Akker. “Een
bedrijf moet geld verdienen. Een overheid is
er juist om geld uit te geven.”
De kritiek van de partijen spitst zich toe op
twee verschillende aspecten, een technisch en
een politiek. Het eerste handelt vooral over de
manier van boekhouden en de verantwoording
daarover. De gemeente schuift met geld, vult
het ene gat met het andere. Dat gaat niet goed.
Als Gouda een bedrijf zou zijn, was ze al lang
failliet, is de opvatting. En dan legt het bestuur
dat ook niet uit. “Het is echt een misvatting
dat je een gemeente kunt leiden als bedrijf ”,
meent Van den Akker. “Een onderneming kijkt
een keer per jaar terug of uitgaven en inkom­
sten uiteindelijk winst hebben opgeleverd. Een
gemeente maakt geen winst. Die moet juist geld
uitgeven. Op basis van verwachtingen bekijken
we ieder jaar of we met onze inkomsten onze
plannen kunnen waarmaken. Inkomsten zijn
van tevoren duidelijk. Er komt geld uit belas­
tingen en van het Rijk. Een gemeente gaat nooit
failliet. Maar verandert er tussentijds iets in de
samenleving, dan kunnen uitgaven veranderen.
We zijn zelfs verplicht de begroting daarop aan
te passen. Dat is volkomen inzichtelijk. We
schrijven het op, sturen het naar de gemeente­
raad, lichten dat ook toe en laten ons handelen
jaarlijks toetsen door een door de raad aange­
steld gerenommeerd accountantskantoor. Onze
jaarrekening, met name het fnanciële deel,
werd afgelopen jaar door een onafhankelijke
bureau aangemerkt als een zeer goed verslag.”
Apolitiek
Het politieke deel van de kritiek van Trots en
Gouda Positief richt zich voornamelijk op het
grondbeleid. Gouda verloor de afgelopen jaren
ongeveer negen miljoen op investeringen in
bedrijfsterreinen en uitbreidingsgebieden. Met
de toekomstige wijk Westergouwe is Gouda
zelfs een risico aangegaan van honderd miljoen.
‘Onverantwoord, roulette.’ Een bezuiniging van
vijf miljoen die de gemeente net aankondigde,
is daarom niet te wijten aan de recessie, maar
aan wanbeleid, vinden de partijen. “Op de toon
van die woorden ga ik niet in”, vervolgt de wet­
houder. “Wel hadden we de afgelopen jaren
misschien iets te veel ambities. We wilden de
stad uitbouwen: moderniseren. Dat was nodig
voor de ontwikkeling van Gouda. Het gemeen­
telijk beleid daarin was, als je het zo kunt zeg­
gen, juist apolitiek. Ook mijn partij (VVD) zat
eerder al in een college dat deze ontwikkeling
in gang zette. Het is fauwekul om te zeggen
dat de gemeente zich afzijdig moet houden
van dit soort plannen. Gouda is een moeilijke
stad, met weinig ruimte, een lastige bodem.
Als belangenbehartiger van je inwoners moet
je als gemeente soms het voortouw nemen. Er
is geen particuliere onderneming die het risico
aandurft om dit soort ontwikkelingen te starten.
Ja, dan neem je dat risico en ja, dan is het erg
zuur dat ambities worden afgestraft door een
recessie. En dan is het achteraf erg gemakke­
lijk te zeggen dat je onverantwoord bezig was.
Een gemeenteraad maakt nu eenmaal politieke
keuzes, waarmee ze de toekomst van de stad
zo goed mogelijk wil dienen. Daarover kun je
twisten. Maar winst speelt geen enkele rol. De
gemeente is gewoon geen bedrijf.”
Door Gerard van Domselaar
Visgilde Gouda blijft open
EurAzië Toko een jaar open
Visgilde Gouda in winkelcentrum Bloemendaal is door alle verbouwingswerkzaamheden aan alle kanten ingebouwd.
Eigenaar Sandor Lugthart benadrukt dat de winkel wel geopend is. Boven zijn winkel is de op- en afrit van het
parkeerdek en aan beide zijden hiervan staan zeecontainers die tijdelijk als ingang dienen. “Binnen lijkt het hierdoor
erg donker waardoor sommige klanten denken dat we gesloten zijn. Maar we blijven open tot onze vakantie die van
18 juli tot en met 1 augustus duurt.”
Het echtpaar Erik en Surtini Pieters.
Morgen, zaterdag 26 juni, is het alweer een
jaar geleden dat EurAzië Toko haar deur open-
de op de Lange Tiendeweg 53 in Gouda. Eige-
naresse Surtini Pieters kijkt met tevreden-
heid terug en zegt zelf dat het jaar werkelijk
omgevlogen is.
EurAzië Toko verkoopt levensmiddelen uit
Azië. Kruiden, specerijen, noodles en lekker­
nijen zoals spekkoek, lemper, risoles en
pasteitjes. Gouwenaars kennen Surtini Pieters
misschien nog uit de periode van restaurant
Srikandi, het Indonesische restaurant dat
vroeger in de Lange Groenendaal zat. Samen
met haar oom kookte zij authentieke Indone­
sische gerechten. Ongeveer vijf jaar geleden
is zij, maar ditmaal solo, gestart met ‘EurAzië
Catering’, Indonesische catering met authen­
tieke gerechten voor groepen van vijftien tot
maximaal tachtig personen. Zij wilde echter al
jaren een eigen toko (winkel) en waagde uit­
eindelijk in 2009 de stap. “Steeds meer mensen
weten onze winkel te vinden”, zegt Surtini
Pieters. Met ons bedoelt ze haar echtgenoot
Erik met wie ze samen haar winkel runt. “Het
loopt gelukkig goed, en morgen zijn wij alweer
een jaar open. Uiteraard gaan wij dit vieren, en
wie jarig is trakteert. Zie onze advertentie.
Malibu
Coconut
0.7 Liter
10.99
www.dewereldvandranken.nl
WIJN VAN DE MAAND
Chili
Doña Florencia
ZOMERSE WEKEN!
Hartevelt
Jonge Jenever
1.0 Liter
9.99
Parade
Vieux
1.0 Liter
9.99
4.99 0.75 Liter
Dual Cabernet
Sauvignon Merlot
Deze fraaie rode wijn heeft een geur van
rijp fruit: pruimen, aardbeien, frambozen.
U proeft een perfecte balans tussen
zachte tannines en rijp fruit. Lekkere
avondwijn.
Dual Sauvignon Chardonnay
Mooie lichtgouden kleur. In de geur: rijpe
banaan, appel en vleugjes tropisch fruit
zoals ananas. Frisse afdronk. Uitstekend
bij kip, wit vlees, salades en vis.
Dual Rosé
Het tikkeltje zoet in deze rosé zal menig-
een aanspreken. Rosé is in de zomer
een topfavoriet. Past heerlijk bij lichte
gerechten, gegrild vlees en tapas.
SLIJTERIJ WIJNHANDEL
GROENENDAAL
Lange Groenendaal 44 GOUDA
tel. (0182) 52 19 30
6 fl essen voor
2
2
.5
0
Prijswinnaars
Kaars Koffe
Kaars Koffe feliciteert de winnaars van hun
prijsvraag. De vraag was: ‘Hoeveel pandjes
staan er afgebeeld op een 250 gram zak Kaars
Koffe?’ Het antwoord is: twaalf.
De dinerbon ter waarde van tachtig euro voor
Restaurant Heinde en Ver is gewonnen door:
Familie D. Vriens (Ouderkerk a/d IJssel)
De Lunchbonnen ter waarde van dertig euro
voor Lunchcafe Juuls zijn gewonnen door:
Familie Noorlander Roos (Moordrecht), Familie
J. Alders (Waddinxveen) en Familie Ada Vergedaal
(Gouda).
De Kaars Koffepakketten ter waarde van
twintig euro zijn gewonnen door:
M. de Gier (Gouderak), J. Ten Have (Moor drecht),
M. Gouw (Moordrecht), J. v. Esch (Gouda),
S. Ploeg (Moordrecht), K. de Jong (Gouda),
M. Bulut (Gouda), Q. Mumik (Gouda), De Gruyl
(Gouderak) en C. v. Delft (Ouderkerk a/d IJssel).
Alle winnaars zijn reeds persoonlijk op de
hoogte gebracht en kunnen hun prijs persoon­
lijk ophalen bij Kaars Koffe tijdens de Goudse
Waterstad dagen.
“We schrijven het op, sturen het naar de gemeente-
raad, lichten dat ook toe en laten ons handelen in hun
opdracht jaarlijks toetsen door een door de raad aan-
gesteld gerenommeerde accountant. Onze jaarrekening,
met name het fnanciële deel, werd afgelopen jaar door
een onafhankelijke bureau aangemerkt als een zeer goed
verslag.”
Als een van de eerste boekhandels is Boek-
handel Smit in Gouda gestart met de verkoop
van christelijke e-books. Op zaterdag 26 juni
is een e-book promotieteam bij Boekhandel
Smit aanwezig om alles over e-reading te
laten zien.
“E­books en e­readers zijn momenteel hot
items in boekenland. In Amerika is het e­book
al goed ingeburgerd. Iedereen is benieuwd
welke plaats de e­books in Nederland gaan
innemen. Inmiddels zijn er ongeveer 100.000
e­books verkocht in Nederland. Veel mensen
hebben vragen rondom e­books en e­readers.
Daarom organiseren we zaterdag 26 juni
tussen 11.00 en 16.00 uur presentaties over
deze nieuwe producten. We hebben een e­book
promotieteam uitgenodigd om uitleg te geven
over de verschillende soorten e­readers en
het kopen en lezen van e­books. Uiteraard is
er gelegenheid om vragen te stellen of een
e­reader uit te proberen”, laat de boekhan­
del weten. Sinds kort heeft Boekhandel Smit
ook een website waarop christelijke e­books
en e­readers kunnen worden aangeschaft:
www.eboekhandelsmit.nl. Zie voor meer infor­
matie: www.boekhandelsmit.nl.
E-book bij Boekhandel Smit
Column Kaars Koffe
Lunch, hotel & dineradressen 14
Goudas’ Glorie
Een groep Gouwenaars die zich
inzetten om de stad Gouda te laten
stralen zijn de organisatoren van
‘Gouda Waterstad’. Deze stichting
zet zich in om de rijke water­
geschiedenis die Gouda heeft, terug
te brengen in de stad. Zo organi­
seren zij op 25 tot en met 27 juni de
‘Gouda Waterstad’­dagen, een feest
voor iedereen: schippers, botenlief­
hebbers, gezinnen en iedereen die
houdt van gezelligheid in de histori­
sche binnenstad van Gouda.
Dit evenement wordt georgani­
seerd rond de Museumhaven en
verschillende Goudse grachten. De
oevers liggen vol met authentieke
schepen, klassieke jachten, voor­
malige bedrijfsvaartuigen, rond­ en
plat bodems. Met demonstraties,
muziek, toneel, markt, kunst en
meer over de rijke watergeschiede­
nis van Gouda. Dit soort inspannin­
gen zijn toch prachtig? Mensen die
zich inzetten om uiteindelijk ONS
plezier te vergroten! Omdat ook
wij het beste van Gouda naar boven
willen halen, hebben wij dit jaar be­
sloten de ‘Gouda Waterstad’­dagen
te sponsoren. U zult ons Kaars
Koffe­team aantreffen op verschil­
lende plekken in de stad. Koffe
en espresso worden u op zaterdag
26 juni aangeboden voor een euro.
Deze euro gaat direct naar één van
de projecten die wij ondersteunen
in Oeganda, Tjeko Fun Village. Dit
project is bezig met de ontwikke­
ling van Afrika’s eerste sociaal­
winstgevende pretpark. Ieder kind
heeft recht op een zorgeloze jeugd,
juist die kinderen die opgroeien
in moeilijke situaties. Door Tjeko
kunnen straks duizenden kinde­
ren in Oeganda genieten van een
dag sport, spel en ontspanning. Wij
nodigen u graag uit om tijdens het
‘Gouda Waterstad­evenenment op
zaterdag 26 juni een kop koffe bij
ons te komen drinken. U vindt onze
Koffe­Corners in de museumhaven
en op de hoek van de Weidstraat en
de West Haven. Ook onze horeca
partners Lunchcafe Juuls en restau­
rant Heinde en Ver bieden u deze
dag koffe voor een euro.
Wij hopen u zaterdag 26 juni te
mogen bedienen!
Paul Kaars
Ondernemer
Stadsherberg De Burgerhal
www.burgerhal.nl
Markt 1, 2801 JG Gouda
Tel. (0182) 584 300
Info@burgerhal.nl
De Wok van Baldakijn
C. Huygensstraat 123, 2802 LV Gouda
Tel. (0182) 514 012
www.baldakijn.com
Ook voor groepen en feesten.
Maandag gesloten.
Dinsdag t/m zondag van
16.00 tot 22.00 uur.
Van dinsdag t/m donderdag € 22,50.
Van vrijdag t/m zondag € 24,50.
Alles inclusief behalve alcoholische
dranken.
Jean Marie
Oudebrugweg 4, 2808 NP Gouda, Tel. (0182) 516 262
restjeamarie@hetnet.nl
vergader­, feestlocatie en diner
Voor meer informatie
kijk op onze website:
www.jean­marie.nl
Hotel De Utrechtsche Dom
Geuzenstraat 6, 2801 XV Gouda, tel. (0182) 528 833
info@hotelgouda.nl

14 kamers
www.hotelgouda.nl
Recepties, partijen en
(personeels)feesten.
Alleen op reservering
Tof eten, drinken & uitgaan
Markt 30, 2801 JJ Gouda, Tel. (0182) 548 897
Elke donderdag, vrijdag en
zaterdag feest
Vrijdag en zaterdag eten
tot 4.00 uur 7 dagen geopend
www.tofngouda.nl
info@tofngouda.nl
Eethuys De Goudsche Stal
Achter de Waag 20, 2801 JA Gouda, tel. (0182) 686 689
info@goudsche stal.nl
7 dagen geopend van
9.00 – 2.00 uur
Feesten en partijen tot
250 personen
www.goudschestal.nl
De Koffietrots
van Gouda
www.shop.kaarskoffie.nl
Xochimilco
Wijdstraat 29, 2801 KB Gouda, Tel. (0182) 523120
Bekend om z’n heerlijke gemixte
cocktails en de lekkerste sissende
fajitas
Diner dinsdag tot en met
zondag van 17.00 ­23.00 uur
www.xochimilco.nl
Oosthaven 20 2801 PC Gouda, Tel. (0182) 512731
info@restaurantproeven.nl
Onze naam zegt het al,
proeven van alles wat u maar wilt,
om zo diverse smaken te kunnen
ervaren. Kijk voor meer informatie
op onze site.
www.restaurantproeven.nl
Restaurant Proeven
L’Etoile
Blekerssingel 1, 2806 AA Gouda, Tel. (0182) 512 253
info@letoile.nl
Lunch en diner,
keuken: Frans
Zaalruimte voor 100 personen
www.letoile.nl
Bangkok City
Lange Tiendeweg 57, 2801 KG Gouda, Tel. (0182) 511 333
info@bangkok­city.nl
Authentieke Thaise
specialiteiten.
Ook afhalen en thuisbezorgen.
www.bangkok­city.nl
Bij Ons
Koster Gijzensteeg 5, 2801 JV Gouda, Tel. (0182) 528007
info@restaurantbijons.nl
Een modern en sfeervol
restaurant, met een franse keuken
met invloeden van over de hele
wereld.
www.restaurantbijons.nl
Het Witte Hof
Hoogstraat 152, 2851 BK Haastrecht, Tel. (0182) 501 361
info@hetwittehof.nl
(Personeels)feesten, recepties
en partijen
www.hetwittehof.nl
L’ etoile
Wilt u ook een vermelding van uw restaurant op
deze pagina? Bel dan met (0182) 322456
De Goudse Business Club 15
Kijk voor meer informatie op
www.degoudsebusinessclub.nl
Wij zijn lid van De Goudse Business Club. U ook?
Uw logo hier?
Bel 0182 322456
Uw logo hier?
Bel 0182 322456
BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
LR Consulting
(Bedrijfs) Gezondheidsmanagement
Lange Tiendeweg 72
ocieel dealer van
wij wensen u veel veilige kilometers toe
Administratiekantoor
Kiesenberg v.o.f.
LangeTiendeweg28- 2801KHGouda
Tel. 0182 - 51 23 60
‘t vaartland 9 - 2821 LH Stolwijk
www.kaowka.nl
Goudse kazen in het water
Om aandacht te vragen voor de wekelijkse toeristische Kaas- en Ambachtenmarkt die deze week op de Markt
in Gouda is gestart, hebben de ondernemers in de binnenstad vanuit het OndernemersFondsGouda een bedrag
gereserveerd om kazen in de Goudse grachten te leggen. Afgelopen woensdag werd de eerste kaaspiramide in het
water van de Turfmarkt gelegd. In totaal zullen tien van deze piramides worden geplaatst.
Advertentie 16
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
13
ADVERTENTIE
Wout van Galen Keukens is Siematic dealer en levert de
Wout van Galen Huiscollectie. In de prachtige showroom
in Gouda vindt u een dan ook een uitgebreide
collectie keukens in elke prijsklasse en in
allerlei stijlen en uitvoeringen. Van strak-modern
tot klassiek-landelijk en alles wat daar tussen zit.
Loop eens binnen en ervaar wat
Wout van Galen Keukens te bieden heeft.
Van
€ 3.500,-
tot
€ 7.000,-
Elke keuken-opdracht in juni & juli wordt beloond met
een persoonlijke kooksessie door chefkok Michel van Rijn.
Voor elk wat wils bij
Wout van Galen
Van
€ 7.000,-
tot
€ 9.000,-
Van
€ 9.000,-
tot
€ 15.000,-
Vanaf
€ 15.000,-
Speciale aanbieding:
Kooksessie
bij elke keuken!
kAAM 59 º 2801 vJ C0ußA º 0182 522 966 º WWW. W0u1vAhCALLh. hL
GOUDA WATERSTAD 2010
DE GOUDSE POPSCHOOL EN HET MUSEUMHAVENCAFÉ
PRESENTEREN
Demonstratie Goudse Popschool met jong talent :
BANDS UIT HET BANDCOACH-TRAJECT
GOLDEN LOTUS
DJULITA’S GANG
HORIZEN
ZANGERESSEN UIT DE ZANGWORKSHOPS
YNDIA
BIANCA
MAARTJE, SAMANTHA EN NAOMI
Avondprogramma :
ROBBOXX
Rap van Nederlandse bodem
NONA
Poprockband met onze Goudse Desirée Coumans
DANY LADEMACHER & DIRK VERMEIJ
Pop- en rocksongs, vertaald door iconen van de Nederlandse
popmuziek in een akoestische setting
KEES FAESSENS ROLWAGENSTEEG
Goudse feestband vol verrassingen
LOCATIE : PODIUM BIJ MUSEUMHAVEN / MALLEGATSLUIS
ZATERDAG 26 JUNI 2010, AANVANG : 19:00 UUR, TOEGANG GRATIS
9RRUGH
PX]LNDQWGLH
YHUGHUZLONRPHQ
VMBO BL Sector: Economie
Joyce Boutisma (Bodegraven), Leander van Doesburg (Utrecht), Anne
Eigenraam (Bodegraven), Jairo van Laar (Waddinxveen).
VMBO BL Sector: Techniek
Gerben van Aalst (Waddinxveen), Lorenzo Blok (Kamerik), Jan-Willem
van Bodegraven (Baambrugge), Jeroen Boer (Polsbroek), Henri Borst
(Groot-Ammers), Herman Bos (Moerkapelle), Siebe Brandsma (Moor-
drecht), Rody de Bruin (Alphen aan den Rijn), Daan Burggraaf (Groot-
Ammers), Marten van Dam (Ouderkerk aan den IJssel), Freddy van den
End (Montfoort), Robert Gorter (Nieuwerbrug aan den Rijn), Jeroen
Heikamp (Waddinxveen), Rik Hilgeman (Kamerik), Bert Hogendoorn
(Lopik), Erik Hogendoorn (Waarder), Koen Hoogendoorn (Gouda), Tim
Hoogendoorn (Oudewater), Herman Houweling (Bergschenhoek), Harold
de Jong (Kockengen), Stefan de Jong (Stolwijk), Arjan Jongeneel (Groot-
Ammers), Jan Karens (Zoetermeer), Gerbert de Koning (Nieuwerbrug aan
den Rijn), Christian van der Kooij (Benthuizen), René Kroneman (Bode-
graven), Michael Kuiper (Zevenhuizen), Richard van Leeuwe (Zevenhui-
zen), Huib Murre (Capelle aan den IJssel), André van Nieuwkoop (Berken-
woude), Marc Paul (Zevenhuizen), Lieuwe van Rees (Ouderkerk aan den
IJssel), Wilfred de Rijke (Maasdijk), Corné van Rossem (Driebruggen),
Daniël Schilperoord (Woerden), Arne Schippers (Krimpen aan den IJssel),
Keesjan Simons (Ouderkerk aan den IJssel), Cornelis van Sligtenhorst
(Nieuwer ter AA), Corstiaan van der Spek (Waddinxveen), Niels Spruit
(Woerden), Fabian Timmers (Waddinxveen), Wilco Verdoold (Nieuwer-
brug aan den Rijn), Wilmar Verkaik (Alphen aan den Rijn), Danny Verkerk
(Woerdense Verlaat), Arjan Versluis (Waal), Jan Weerheim (Woerden),
Ajantha de Witte (Gouda), Wilmer van Zijverden (Gouda), Wilfred van
Zoest (Krimpen aan den IJssel).
VMBO BL Sector: Zorg en Welzijn
Sjanne Bakker (Gouda), Annalies van der Bas (Gouda), Joyce van den Berg
(Waddinxveen), Corina Blijleven (Benthuizen), Jacqueline Bolle (Krimpen
aan den IJssel), Jackelien Boom (Berkenwoude), Marissa Bremmer (Bent-
huizen), Lisette van der Burg (Woerden), Ella Burggraaf (Groot- Ammers),
Annemieke Codée (Schoonhoven), Henriëtte Dijkdrent (Katwijk), Delaja
Ensel (‘s-Gravenhage), Joline van Esseveldt (Nieuwerkerk ad IJssel),
Lieneke Fris (Gouda), Nicole Geelhoed (Berkenwoude), Mariëlle Gorissen
(Waddinxveen), Jeanine Goudriaan (Ouderkerk aan den IJssel), Marieke
Heidema (Alphen aan den Rijn), Nicole Heurter (Gouda), Daniela Hoog-
endijk (Bodegraven), Lorena Hoogendijk (Bodegraven), Willemieke
Hoogerbrug (Gouderak), Silfred de Jong (Bergambacht), Lennart Laban
(Waddinxveen), Joanne Leune (Benthuizen), Cora van Liere (Gouda),
Johana Lutumba Menakuntima (Waddinxveen), Deborah van Nieuwkoop
(Waddinxveen), Serdil Öztasdönderen (Waddinxveen), Isolde Pechler
(Krimpen aan den IJssel), Inge Pijl (‘s-Gravenhage), Corné Rijsdam
(Leiderdorp), Marjolein de Rooij (‘s-Gravenhage), Lennart Ros (Zoeter-
meer), Nathalie Schep (Lopik), Jonathan Schouten (Zegveld), Jasmijn van
der Spek (Moerkapelle), Antoinette Timmerarends (Montfoort), Joanne
Treur (Bodegraven), Jenneke Verduijn (Alphen aan den Rijn), Annemarie
Verhoek (Alphen aan den Rijn), Judith van Vliet (Lekkerkerk), Willemijn
van der Vliet (Waarder), Ivo Vonk (Aarlanderveen), Lisa Westerman
(Zoetermeer), Fianne Willems (Ouderkerk aan de Amstel).
VMBO GL Sector: Economie
Wouter Baan (Ouderkerk aan den IJssel), Ard Bakker (Gouda), Aron
Barendrecht (Zoetermeer), Maarten Blijleven (Boskoop), Gino Blonk
(Waddinxveen), Matthijs van den Bosch (Woerden), Jantine de Bruijn
(Oudewater), Louisa Buitenhek (Zoetermeer), Pieter Dieleman (Amstel-
veen), Sigrid van Eijk (Maarssen), Josua Geenen (Zoetermeer), Daan de
Gier (IJsselstein), Christiaan de Goffau (Zoetermeer), Arjan Gommer
(Gouda), Darryl Gruter (Bergambacht), Marijke van Hoepen (Gouda),
Jasper Janssen (Gouda), Geertje de Knegt (Oudewater), Gerrit Kranendonk
(Waddinxveen), Henriëtte Leurdijk (Zoetermeer), Linda Markus (Wad-
dinxveen), Daphne van der Mast (Houten), Mirjam Minnema (Zoeter-
meer), Mart-Jan Roos (Waddinxveen), Wouter Roos (Gouda), Christian
Schaddelee (Harmelen), Tristan Schutte (Wilnis), Ivan Slingerland (Moer-
kapelle), Karin Spek (Mijdrecht), Maarten van der Spek (Moerkapelle),
Biko Streefkerk (Alphen aan den Rijn), Daniël Verstoep (Polsbroek),
Azarja van Vliet (Polsbroek), Lennart de Vries (Stolwijk), Anton van der
Waal (Gouda), Stefan Weerheim (Benthuizen), Daan Wichers (Waarder),
Harm van Zwienen (Waddinxveen).
VMBO GL Sector: Techniek
Gertjan Dekker (Stolwijk), Daniel van Dorp (Hazerswoude), Matteo de
Graaf (Gouderak), Jonathan van der Ham (Stolwijk), Matthijs van der
Haven (Waddinxveen), Stephan van ‘t Hof (Moerkapelle), Teus Korevaar
(Schoonhoven), Bernhard van Oostenbrugge (Gouda), Amanda Oosterom
(Moerkapelle), Dirk Samsom (Woerden), Teun Slinger (Boskoop), Farenty
van Staveren (Hazerswoude), Paul Verduijn (Linschoten), Bart Verloop
(Benthuizen), Jan-Matthijs Verstoep (Schoonhoven), Reinier van Wouden-
bergh (Benschop).
VMBO GL Sector: Zorg en Welzijn
Anne Anker (Waddinxveen), Rozalien van der Bas (Gouda), Annouk Bij
de Vaate (Benthuizen), Jolinda Bij de Vaate (Benthuizen), Kim Blok (Wad-
dinxveen), Nina Boer (Moordrecht), Arianne Boogaard (Waddinxveen),
Daniëlle Bos (Hazerswoude), Gerryke Bos (Moerkapelle), Rozemarijn
de Bruijn (Groot-Ammers), Elise Doornekamp (Bodegraven), Caroline
van Dusschoten (Benthuizen), Sander van der Graaf (Stolwijk), Carola
Graveland (Waddinxveen), Elise Groenendaal (Kockengen), Annerieke
den Haan (Waddinxveen), Annemarie van Haaren (Moordrecht), Anne-Wil
van Herk (Gouderak), Kim van Herk (Stolwijk), Marjolein van der Hoeven
(Waddinxveen), Irma Jongeneel (Woerden), Nadine Kasbergen (Moord-
recht), Joanne de Lange (Gouda), Corine van der Lede (Bodegraven),
Elisabeth Moerman (Gouda), Mathilde van Nieuwkoop (Gouda), Lisanne
Noorland (Moerkapelle), Esther Oudenaarden (Bodegraven), Linda Poppe
(Alphen aan den Rijn), Bettie Rietveld (Langerak), Mirjam Roos (Zeven-
huizen), Christine van der Schoot (Reeuwijk), Anouk Schouten (Gouda),
Marc van der Spek (Gouda), Hanna Speksnijder (Bergambacht), Hannah
Stam (Benthuizen), Jacoline den Toom (Gouderak), Eveline Treur (Oude-
water), Gerdien van Utrecht (Montfoort), Henriëtte Verweij (Benschop),
Dorethé van der Vliet (Vinkeveen), Mirjam Wolsheimer (Waddinxveen),
Janita Zeeuw (Waddinxveen), Kirsten Zorge (Schoonhoven).
VMBOTL Sector: Economie
Anton Bregman (Benthuizen), Richard Bregman (Benthuizen), Derk
Burggraaff (Vinkeveen), Jan van Dam (Zegveld), Geert van Drunen (Wad-
dinxveen), Leonard Fris (Nieuwerkerk ad IJssel), Lianne Gertenaar (Moer-
kapelle), William Goedegebure (Gouda), Christian den Heijer (Gouda),
Gerlinde Mulckhuyse (Vinkeveen), Melissa Orhan (Waddinxveen),
Gertjan Oudijk (Moordrecht), Ris Pak (Kamerik), Jan de Rooij (Waddinx-
veen), Alinda Roubos (Bergambacht), Gerbrand Rozendaal (Reeuwijk),
Angela van Selm (Kockengen), Dimitri Tzavelas (Bergambacht), Jarno van
Vliet (Ouderkerk aan den IJssel), Joran van Vliet (Benschop), Diederick
van Wijk (Gouda).
VMBOTL Sector: Techniek
Sander Bakker (Oudewater), Maarten van den Berg (Gouda), Aad van
den Bergh (Aarlanderveen), Mark Boele (Woerden), Stijn Buitenhuis
(Boskoop), Jan van Dam (Zegveld), Wim van Dorp (Gouda), Leonard Fris
(Nieuwerkerk aan den IJssel), Lianne Gertenaar (Moerkapelle), Robert-Jan
Haaksman (Oudewater), Willemieke de Haan (Ouderkerk aan den IJssel),
Christian den Heijer (Gouda), Henk-Jan van der Knijff (Moerkapelle),
Michiel van Lokhorst (Gouda), Loïse van Meijeren (Zegveld), Gertjan
Oudijk (Moordrecht), Bas Overbeeke (Gouda), Erik Verdoes (Benthuizen),
Mark de Vries (Zoetermeer), Cornée Zeelenberg (Bergambacht).
VMBOTL Sector: Zorg en Welzijn
Mark Boele (Woerden), Stijn Buitenhuis (Boskoop), Wim van Dorp
(Gouda), Leonard Fris (Nieuwerkerk aan den IJssel), Willemieke de Haan
(Ouderkerk aan den IJssel), Bas ten Hove (Moordrecht), Henk-Jan van
der Knijff (Moerkapelle), Laura Koekoek (Gouda), Loïse van Meijeren
(Zegveld), Brenda Mugabona (Stolwijk), Gertjan Oudijk (Moordrecht),
Jarno van Vliet (Ouderkerk aan den IJssel).
HAVO profiel: Cultuur en Maatschappij
Merel Bank (Gouda), Marthe Brokking (Woerden), Jasmijn Brussé (Moor-
drecht), Florence van Duijn (Katwijk), Maaike Graafland (Gouda), Toby
Griffioen (Linschoten), Anne-Lieke Guiljam (Woerden), Cathelijne Hage
(Gouda), Hilde Hagenouw (Waddinxveen), Trudy den Hertog (Nieuw-
koop), Lisanne Hoek (Katwijk), Irene Hofman (Waddinxveen), Daniëlle
van Holten (Bergambacht), Mariska Huizer (Lekkerkerk), Denise de Jong
(Stolwijk), Hilde Koops (Gouda), Annemarie Nap (Bodegraven), Rebekka
Okker (Woerdense verlaat), Annelies Plugge (Bodegraven), Marije
Veldhuijzen (Bodegraven), Melanie Visser (Waddinxveen), Willempje
Vooijs (Katwijk), Eveline van der Waal (Zevenhuizen), Arine van der Wel
(Woerden), Violet Weststrate (Lisserbroek), Tabitha Willems (Gouda).
HAVO profiel: Economie en Maatschappij
Timo Bac (Moerkapelle), Eloyke Bakker (Zoetermeer), Elvira Barendregt
(Boskoop), Hans Beekman (Boskoop), Jos Belder (Berkenwoude),
Casper den Besten (Schoonhoven), Gerjan Bloemendal (Groot-Ammers),
Jesper Boot (Reeuwijk), Mariëtte van den Broek (Berkenwoude), Marthe
Brokking (Woerden), Anneloes van Burg (Ouderkerk aan den IJssel),
Lisanne van Dam (Bergambacht), Janco Dieleman (Amstelveen), Philip
Dijkstra (Moordrecht), Ivo van Driel (Zoetermeer), Dirk Dubbeld (Gouda),
Mees van Elk (Zegveld), Christiaan van der Ende (Moordrecht), Maaike
Graafland (Gouda), Anne-Lieke Guiljam (Woerden), William Hak (Groot-
Ammers), Mark van Hoepen (Gouda), Gerco Honkoop (Stolwijk), Denise
de Jong (Stolwijk), Paul de Jong (Woerden), Sander de Jong (Woerdense
verlaat), Pieter Jonker (Katwijk), Sander Karens (Zoetermeer), Mathieu
Klop (Lisserbroek). Hilbert van Koerten (Kamerik), Ton Kok (Gouda),
Bert Konijn (Zoetermeer), Mark Kooiman (Waddinxveen), Hilde Koops
(Gouda), Karina Krijgsman (Haastrecht), Johan Kroese (Vinkeveen),
Marleen Lakerveld (Lopikerkapel), Thamar van der Lee (Alphen aan den
Rijn), Brian van Leeuwen (Waddinxveen), Mirjam van Lenten (Ouder-
kerk aan den IJssel), Harmen Leune (Benthuizen), Willy van der Linden
(Alphen aan den Rijn), Maurits Mandemakers (Groot-Ammers), Marieke
Markus (Gouderak), Martijn Markus (Waddinxveen), Christiaan Meer-
kerk (Katwijk), Niels Meijers (Kamerik), Martijn Nagelhout (Katwijk),
Annemarie Nap (Bodegraven), Timon Nap (Benschop), Anita Oosterom
(Waddinxveen), Willemiek de Pater (Schoonhoven), Mariëlle van de Pol
(IJsselstein), Hans Polinder (Bodegraven), Gert-Jan Proper (Moerkapelle),
Joyce Rodenburg (Bergambacht), Marieke de Rooij (Benthuizen), Xander
de Rooij (Waddinxveen), Bjorn Schouten (Waddinxveen), Dave Sonneveld
(Zoetermeer), Mathijs Spek (Woerden), Mario Terlouw (Capelle aan den
IJssel), Floris Trommel (Zoetermeer), Marije Veldhuijzen (Bodegraven),
Matthias Verhoek (Vinkeveen), Hans Verhoeven (Leerdam), Gerjanne
Versloot (Vinkeveen), Anneroos Vis (Alphen aan den Rijn), Gerard Vis
(Alphen aan den Rijn), Melanie Visser (Waddinxveen), Arine van der Wel
(Woerden), Eric van Welzen (Stolwijk), Violet Weststrate (Lisserbroek),
Harm van der Wilt (Kamerik), Berend van ‘t Wout (Boskoop), Marrianne
Zagt (Kockengen).
HAVO profiel: Natuur en Gezondheid
Linette Aantjes (Vlist), Niels Baartman (Lisse), Rian Baas (Oudewater),
Tilly Bakker (Gouda), Jantine Boekhout (Waddinxveen), Janneke Boogert
(Driebruggen), Dirk-Jan Deelen (Ouderkerk aan den IJssel), Laurens van
Dijk (Kamerik), Els Eilander (Gouda), Marleen Groen (‘s-Gravenhage),
Lianne Hagen (Waddinxveen), Joël Harkes (Waddinxveen), Gerdien den
Hartogh (Lopik), Caroline Heijboer (Moordrecht), Ries van Herk (Goude-
rak), Henriëtte van den Hoek (Nieuwerkerk ad IJssel), Carin Huissen
(Woerden), Matty de Jong (Moordrecht), Jeroen van Kleij (Gouda), Tina
Koekoek (Reeuwijk), Catharina Krijgsman (Moerkapelle), Anne-Marie
Langendoen (Zoetermeer), Anna-Sjamara Looren de Jong (Moordrecht),
Daisy Munyampeta (Gouda), Corrie Nijgh (Katwijk), Julia Noordegraaf
(Waarder), Nelda Noorland (Waddinxveen), Lianne Olieman (Driebrug-
gen), Floris-Jan van Os (Benschop), Neline Oudenes (Ouderkerk aan den
IJssel), Caroline de Peinder (Moerkapelle), Janine van der Plas (Katwijk),
William Pos (Benthuizen), Marinda Rijkaart (Vlist), Michiel Schipper
(Gelderswoude), Elseline van der Spek (Moerkapelle), Hanna van Vrees-
wijk (Poeldijk), Aarnout de Vries (Zoetermeer), Germa de Vries (Stol-
wijk), Yvonne de Wijn (Alphen aan den Rijn), Martin de Wit (Woerden),
Willeke van der Zwan (Katwijk).
HAVO profiel: Natuur en Techniek
Linette Aantjes (Vlist), Jacco Amersfoort (Bodegraven), Niels Baartman
(Lisse), Hans Bakker (Gouda), Tilly Bakker (Gouda), Gideon Baldé
(Kamerik), Victor Blanken (Moordrecht), Rens de Boer (Gouderak),
Janneke Boogert (Driebruggen), Henk Bregman (Benthuizen), Maarten de
Bruijn (Waarder), Dirk-Jan Deelen (Ouderkerk aan den IJssel), Laurens van
Dijk (Kamerik), Sergio Eekhout (Polsbroek), Frank van Es (Bodegraven),
Henk-Jan Evengroen (Moordrecht), Marleen Groen (‘s-Gravenhage), Joël
Harkes (Waddinxveen), Caroline Heijboer (Moordrecht), Bastiaan Kemp
(Houten), Jeroen van Kleij (Gouda), Matthijs de Leede (Polsbroek), Daisy
Munyampeta (Gouda), Floris-Jan van Os (Benschop), Neline Oudenes
(Ouderkerk aan den IJssel), Ferdinand Overes (Moordrecht), Janine van
der Plas (Katwijk), William Pos (Benthuizen), Marinda Rijkaart (Vlist),
Michiel Schipper (Gelderswoude), Arend van der Snoek (Boskoop), Jarco
Trouwborst (Benthuizen), Walter Verheul (Zoetermeer), Aarnout de Vries
(Zoetermeer), Corstiaan de Vries (Stolwijk), Yvonne de Wijn (Alphen aan
den Rijn), Martin de Wit (Woerden), Paul Zoeteweij (Waddinxveen), Jelle
Zwanenburg (Driebruggen).
VWO
Anna-Ruth Been (Gouda), Tom van Hoogstraten (Gouda), Marcella den
Otter (Gouda).
VMBO KB Sector: Economie
Harrold van de Beek (Moerkapelle), Nico Bokkers (‘s-Gravenhage),
Janneke Bos (Houten), Marco Cromwijk (Driebruggen), Corianne Driesse
(De Meern), Steven den Engelsman (Woerden), Niels Flikweert (Gouda),
Lambert van de Geer (Kamerik), Jessica Haijes (Zoetermeer), Bart van der
Hoeven (Waddinxveen), Jos Jansen (De Meern), Gloire Kalangu (Leiden),
Elise van Kesteren (Benschop), Cornelieke Kok (Nieuwerkerk aan den
IJssel), Lennart de Raaf (Rotterdam), Dirk Renes (Montfoort), Christa
Versluis (Polsbroek), Sander de Vreugd (Katwijk), Stefan Wiltenburg
(Moordrecht).
VMBO KB Sector: Techniek
Bastiaan Bac (Moerkapelle), Diederick Bac (Bodegraven), Martien Barth
(Ouderkerk aan den IJssel), Sjoerd Bogaard (Stolwijk), Stefan Bos (Wad-
dinxveen), Laurens de Bruijn (Lopik), Gertjan Cromwijk (Kockengen),
Willem-Jan Deij (Montfoort), Daniël Doornenbal (Harmelen), Jochem
Dral (Montfoort), Martijn van Eck (Oudewater), Jan-Floren de Gier
(Benschop), Danny Goudriaan (Ouderkerk aan den IJssel), Laurens de
Graaff (Moerkapelle), Aaike Grisnich (Rijsenhout), Ruben te Grotenhuis
(Waddinxveen), Constantyn de Haan (Capelle aan den IJssel), Ruben den
Heijer (Zoetermeer), Rick den Hertog (Hazerswoude), Ewout Hoogen-
dijk (Lekkerkerk), Reinier Hoogendoorn (Zevenhuizen), Jonathan Jager
(Gouda), Dirk de Jong (Stolwijk), Gideon de Jong (Krimpen aan den
IJssel), Niels de Jong (Stolwijk), Jelle Kalkman (Krimpen aan den IJssel),
Rick Kattenberg (Bodegraven), William Keus (‘s-Gravenhage), Coert
Lindhout (Gouda), Christiaan Maayen (Oudewater), Mark de Mik (Stol-
wijk), Niels van Minnen (Lisserbroek), Pieter Moerman (Waddinxveen),
Thijs Olieman (Reeuwijk), Arjan van Oosterom (Bodegraven), Chris-
tian Oudijk (Moerkapelle), Christian de Peinder (Benthuizen), Stefan Pijl
(Alphen aan den Rijn), Arjan Rietveld (Wilnis), Gerco van Roest (Harme-
len), Coen Schouten (Benschop), Wouter Smit (Nieuwer ter AA), Marien
Spek (Woerden), Wouter Stam (Reeuwijk), Marc van der Starre (Bodegra-
ven), Bart Stegink (Alphen aan den Rijn), Robert Terlouw (Nieuwerkerk
aan den IJssel), Derek Treur (Wilnis), Bastiaan van Velde (Nieuwerkerk
aan den IJssel), Leen Vergunst (Reeuwijk), Simon Verhoek (Kockengen),
Bram Verkerk (Bodegraven), Marcel Verwoerd (Benschop), Corné van
der Vliet (Nieuwer ter AA), Egbert Vonk Noordegraaf (Ouderkerk aan
den IJssel), Henry van Voorst (Katwijk), Jasper Zeeuw (Stolwijk), Arieko
Zwijnenburg (Benschop).
VMBO KB Sector: Zorg en Welzijn
Geri Belo (Linschoten), Rianne de Best (Katwijk), Iris Bijkerk (Waddinx-
veen), Menno Boogaard (Waddinxveen), Amanda Both (Ouderkerk aan
den IJssel), Marjolein Bregman (Hazerswoude), Jessika de Bruijn (Lopik),
Jo-anne Bruin (’s-Gravenhage), Mattanja de Bruin (Moerkapelle), Wilco
van Dam (Woerden), Annelies Démoed (Bodegraven), Debora Faas (Lisse),
Roselien Geuze (Loenen aan de Vecht), Hanneke van Gils (Waddinxveen),
Naomi Gorissen (Bodegraven), Jelle Grisnich (Lisserbroek), Annemarie
Heijboer (Zoetermeer), Bert Houweling (Moerkapelle), Marloes Kaas-
hoek (Waddinxveen), Anne Kerpel (Ouderkerk aan den IJssel), Alida van
der Meij (Katwijk), Lisa Molenaar (Lekkerkerk), Andrea Nagel (Wilnis),
Marije van Nieuwkoop (Ter Aar), Eline van Oosten (Waddinxveen), Job
Oosterwijk (Krimpen aan de Lek), Judith Oussoren (Vinkeveen), Andrea
de Pater (Waarder), Colinde Paul (Nieuwkoop), Andra Rademaker (Reeu-
wijk), Anne Remmelzwaal (Katwijk), Rianne Romeijn (Bodegraven),
Wilma Schouls (Gouda), Marloes van der Spek (Moerkapelle), Annemarie
Speksnijder (Ouderkerk aan den IJssel), Rianne den Uijl (Gouda), Hannah
van Veen (Benthuizen), Daniëlle Vermeulen (Waddinxveen), Andrea
Verweij (‘s-Gravenhage), Marieke Verweij (Oudewater), Olivier van der
Vliet (Leiderdorp), Lennart van Zijtveld (Driebruggen).
Atheneum profiel: Cultuur en Maatschappij
Margré-Lise Baaij (Lisse), Marit Baaij (Lisse), Lisette Baars (Lopik), Lydia
Bekebrede (Houten), Eline Boele (Waarder), Marjolein Boot (Reeuwijk),
Lisanne Bos (Waddinxveen), Marijke Bos (Gouda), Dingena Bremmer
(Gouda), Celine Cammeraat (Zoetermeer), Mathilde Donker (Bodegra-
ven), Monika Donker (Groot-Ammers), Tarinda van Duijn (Katwijk),
Mirjam van Duijvenbode (Lisse), Rozemarijn Groothedde (Lisse), Joanne
van Hell (Gouda), Thirza Hendriks (Houten), Kimke Hommes (Waddinx-
veen), Josée Hoogendijk (Lekkerkerk), Teuni van Ingen (Zegveld), Inge
Kooiman (Waddinxveen), Marianne Lier (Ouderkerk aan den IJssel),
Mirjam van der Linden (Alphen aan den Rijn), Claudia Macdaniel (Moor-
drecht), Annerie Mes (Bodegraven), Alette Paul (Moerkapelle), Joanne
Pennewaard-Jansen (Stolwijk), Aria van der Plas (Katwijk), Arianne
Rademaker (Reeuwijk), Joke Teske (‘s-Gravenhage), Davita van der Velde
(Moordrecht), Nicole Verdoes (Katwijk), Marlinde Vonk (Berkenwoude),
Elise Wagenaar (Bodegraven), Hanna de Wilde (Hazerswoude), Maarten
Zoutendijk (Waddinxveen).
Atheneum profiel: Economie en Maatschappij
Lisette Baars (Lopik), Marijke Bos (Gouda), Rinske Bosch (Lisse),
Dingena Bremmer (Gouda), Gert Burggraaff (Bodegraven), Lisette den
Butter (Alphen aan den Rijn), Gerrit van Buuren (Montfoort), Mathilde
Donker (Bodegraven), Monika Donker (Groot-Ammers), Mirjam van
Duijvenbode (Lisse), Jan van Eeden Petersman (Gouda), Mattanja Glis-
meijer (Gouda), Marthyn Guiljam (Woerden), Robert den Hertog (Gouda),
Jan Willem Hoek (Gouda), Josée Hoogendijk (Lekkerkerk), Teuni van
Ingen (Zegveld), Jefta Jacobs (Gouda), Remko de Jongste (Krimpen aan
den IJssel), Chris-Jan Knulst (Houten), Inge Kooiman (Waddinxveen),
Eva Kramp (Gouda), David Laan (Ouderkerk aan den IJssel), Marianne
Lier (Ouderkerk aan den IJssel), Mirjam van der Linden (Alphen aan
den Rijn), Rik Matze (Hazerswoude), Rianne Meerkerk (Katwijk), Evert
Mijnans (Waddinxveen), Janneke Nagelhout (Katwijk), Bouwine Noor-
land (Moerkapelle), Janneke van Oosterom (Benschop), Reinout Oudijk
(Moordrecht), Alette Paul (Moerkapelle), Jonathan van Spanje (Reeuwijk),
Alicia Spies (Poeldijk), Nicole Verdoes (Katwijk), Bart Verduijn (Linscho-
ten), Hester Vergunst (Leiderdorp), Kees Verhoeff (Gouda), José Visscher
(Woerden), Marlinde Vonk (Berkenwoude), Jesse Wiltink (Gouda),
Maarten Zoutendijk (Waddinxveen), Inge van Zwet (Lisse).
Atheneum profiel: Natuur en Gezondheid
Eline Baan (Ouderkerk aan den IJssel), Eline Barendrecht (Zoetermeer),
Geerco Bargeman (‘s-Gravenhage), Lydia Bekebrede (Houten), Simone
Boer (Bergambacht), Ralf Boon (Bergambacht), Joëlle Doornenbal
(Gouderak), Wilco van Haaren (Moordrecht), Heleen Hoek (Katwijk),
Elsbeth Hogendoorn (Vlist), Neline Huurman (Zoetermeer), Martijn
de Jong (Waarder), Suzanne de Jong (Berkenwoude), Herbert Lindhout
(Gouda), Johan Lugthart (Harmelen), Inger Molenaar (Waddinxveen),
Daniëlle van der Roest (Wilnis), Nicolette Schrijver-van der Toorn (Kam-
pen), Anneleen Schuitemaker (Katwijk), Corianne Speksnijder (Bergam-
bacht), Sophia van der Vliet (Leiderdorp), Mirjam van Zetten (Zoeter-
meer).
Atheneum profiel: Natuur en Techniek
Eline Barendrecht (Zoetermeer), Geerco Bargeman (‘s-Gravenhage),
Simone Boer (Bergambacht), Ralf Boon (Bergambacht), Miel Breg-
man (Benthuizen), Jeanine van Doorn (Waddinxveen), Joëlle Doornen-
bal (Gouderak), Wilco van Haaren (Moordrecht), Elsbeth Hogendoorn
(Vlist), Dominic Hoogendijk (Benthuizen), Neline Huurman (Zoeter-
meer), Martijn de Jong (Waarder), Jan-Willem Klok (Katwijk), Reinier
Krins (Gouda), Henk Lier (Stolwijk), Johan Lugthart (Harmelen), Karst
van Middelkoop (Alphen aan den Rijn), Inger Molenaar (Waddinxveen),
Daniëlle van der Roest (Wilnis), Stefan Schipper (Hazerswoude), Corianne
Speksnijder (Bergambacht), Sophia van der Vliet (Leiderdorp), Willeke
Weijerman (Alphen aan den Rijn).
Gymnasium profiel: Cultuur en Maatschappij
Reindert Blom (Gouda), Lydia Bouterse (Lisse), Lenneke de Jong
(Gouda), Mart de Jong (Waddinxveen), Rick Rijkse (Gouda), René Visser
(Amsterdam).
Gymnasium profiel: Economie en Maatschappij
Reindert Blom (Gouda), Mart de Jong (Waddinxveen), Rick Rijkse
(Gouda), René Visser (Amsterdam).
Gymnasium profiel: Natuur en Gezondheid
Eunice KleinJan (Gouda), Reinier van Nieuw Amerongen (Breukelen),
Marnella Noordermeer (Rijnsburg).
Gymnasium profiel: Natuur en Techniek
Arie Bakker (Gouda), Eunice KleinJan (Gouda), Wouter Klop (Bodegra-
ven), Reinier van Nieuw Amerongen (Breukelen).
De Passie, Utrecht
VMBO Gouda
Celine van Aalst (Gouda), Arjan Aantjes (Haastrecht), Dylan Anker
(Gouda), Luuk van den Bergh (Gouda), Diana Boer (Stolwijk), Rémon
Boogaardt (Gouda), Jeffrey Boon (Ouderkerk aan den IJssel), Job
Boot (Gouda), Elise Borst (Gouda), Irene Bos (Gouda), Mariska Bron
(Nieuwerkerk ad IJssel), Noëlla Coomans (Moordrecht), Janis Danens
(Gouda), Lucia Dielemans (Gouda), Iris van Dijk (Haastrecht), Thom van
Doodewaard (Capelle aan den IJssel), Arjen van Drunen (Gouderak), Stef
van Duivendijk (Gouda), Joyce Edelman (Rotterdam), Mike Flinterman
(Rotterdam), Frédérique Fourdraine (Lekkerkerk), Bart Gelderblom
(Schoonhoven), Maurits van Gemeren (Reeuwijk), Kaylee Geurts (Gouda),
Demelza de Gier (Gouda), Jochem Hamoen (Bodegraven), Michael
Heeren (Gouda), Lisa van Hees (Gouda), Marjolein Helsloot (Gouda),
Eva Hendriks (Reeuwijk), Mark Hoffland (Hekendorp), Boëlle van Holten
(Gouda), Roos Honkoop (Reeuwijk), Geert Hoogendoorn (Gouda), Alex
van der Horst (Gouda), Nick van Jeveren (Moordrecht), Lotte Kalee
(Driebruggen), Quinity Ketwaru (Gouda), Kimberly de Keyzer (Gouda),
Carmen Klein (Nieuwerkerk ad IJssel), Kevin Koerts (Gouda), Mariska
van der Laan (Bergambacht), Martijn van Leeuwen (Gouderak), Sanne
de Ligt (Gouda), Marlies Mens (Gouda), Jan-Watse van der Meulen
(Gouda), Marviella Meursing (Gouda), Julian Nederhoff (Gouda), Pim
Oostveen (Gouda), Anne Pater (Waddinxveen), Nadine Pielucha (Heken-
dorp), Yvanah Reina (Gouda), Robin van der Schaft (Haastrecht), Mischa
Schinkel (Gouda), Donna Schouten (Bodegraven), Michael Speksnijder
(Moordrecht), Joël van de Speld (Gouda), Jeffrey Steenbergen (Moord-
recht), Robin Steevens (Gouda), Stefan Stouten (Gouda), Rick-Jan Taal-
man (Krimpen aan de Lek), Jim Terlouw (Gouda), Julia Top (Moordrecht),
Chaz Tukker (Gouda), Kim Uiterwaal (Gouda), Mike van Uunen (Gouda),
Manuela van Veen (Gouda), Julia Veld (Gouda), Naära Verburg (Nieuwer-
kerk ad IJssel), Carolien Verburgh (Reeuwijk), Ricardo Verduin (Gouda),
Rosanne Vermeulen (Gouda), Tom Verwaal (Reeuwijk), Tamara Vinkhuij-
zen (Gouda), Gigi Vitale (Gouda), Larissa van der Want (CCapelle aan den
IJssel), Jamie van Westen (Gouda), Eline Zwarts (Reeuwijk).
Het Driestar College
Wellantcollege
14
GESLAAGDEN
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
15
GESLAAGDEN
Jeroen Baardolf (Waddinxveen), Mariëlle Bahlmann (Gouda), Alex Bakker
(Gouda), Frederik van Beek (Waddinxveen), Jos Beeuwkes (Bodegraven),
Dino Bektesevic (Waddinxveen), Stephanie van den Boogaard (Gouda),
Matthijs Bouwen (Schoonhoven), Robin de Bruijn (Gouda), Emiel de
Bruijne (Haastrecht), Luuk Clausing (Gouda), Jetske van Dijk (Gouda),
Olaf van den Dool (Gouda), Rokus van den Dool (Gouda), Inge van
den Ende (Gouda), Aron Hartveld (Gouda), Kaman He (Moordrecht),
Sebastiaan Hersmis (Waddinxveen), Jelle Hoekstra (Gouda), Yaël Hoep
(Nieuwerbrug), David Hofman (Gouda), Justin Jacobse (Nieuwerkerk
ad IJssel), Sanne Jongeleen (Gouda), Dino Karic (Gouda), Fabian van
der Klugt (Gouda), Nienke Knol (Reeuwijk), Tom Krikke (Gouda),
Romy Langbein (Waddinxveen), Stefan Lipman (Gouda), Joyce van
Loon (Gouda), Alex Meijerink (Gouda), Roy Meilof (Moordrecht), Jorn
Mondt (Gouda), Stephan Nieuwesteeg (Boskoop), Kees Oskam (Gouda),
Fleur Peltenburg (Gouda), Joost Pluim (Hekendorp), Romke Rozendaal
(Gouda), Vince de Ruiter (Gouda), Joëlle Scheps (Waddinxveen), Rode-
rick Schildkamp (Bodegraven), Bob Sleeuwenhoek (Gouda), Jeff Smits
(Moordrecht), Kate Spierings (Boskoop), Laura ter Steeg (Gouda), Francis
Stoutjesdijk (Gouda), Marjolein van den Tweel (Gouda), Judith van Veen
(Gouda), Jasper van der Velde (Gouda), Thomas Verdiesen (Gouda), Yvette
Verlaan (Gouda), Lette Vos (Gouda), Natasja de Vries (Vlist), Laurens
Waardenburg (Schoonhoven), Jip Welkers (Gouda), Vivian van der Werf
(Gouda), Rosan Witting (Moordrecht), Sanne Zijlstra (Gouda)
Sector: economie
Afdeling: administratie
Lorenz Dors (Gouda), Jasper Hardendood (Waddinxveen), Mounir al
Mossaoui (Gouda), Janete dos Santos Cardoso (Gouda).
Sector: economie
Afdeling: consumptief - breed
Kelly Bingöl (Gouda), Bryan Brandhorst (Gouda), Brian van Diggele
(Reeuwijk), Brenda van Dijk (Reeuwijk), Jaap Laan (Schoonhoven),
Danny Liezenga (Moordrecht), Glenn Magermans (Gouda), Joey Stey
(Gouda), Dustin Trooster (Gouda), Jaco Verburg (Gouda).
Sector: economie
Afdeling: handel en administratie
Samantha Aantjes (Stolwijk), Steven Coomans (Gouda), Raymon de
Gast (Stolwijk), Darryl Gopal (Gouda), Kevin de Jong (Gouda), Charissa
Noorman (Bleiswijk), Madelyne Rensen (Gouda), Bart Stam (Nieuwer-
kerk aan den IJssel), Cynthiah Thambiah (Gouda).
Sector: economie
Afdeling: handel en verkoop
Romina Amakran (Gouda), Jihad Karrad (Gouda), Shyron Kerssenberg
(Gouda), Raid Kreeft (Gouda), Levy Mataheru (Moordrecht), Torben
Meijerhof (Stolwijk), Nicky Sekeris (Reeuwijk), Kay-Leigh Tumansery
(Moordrecht), Renaldo Vredeveld (Bodegraven).
Sector: techniek - breed
Michael Aantjes (Waddinxveen), Erik Aret (Gouda), Dimitri van den Berg
(Gouda), Kelly Bos (Gouda), Thomas Bresser (Waddinxveen), Michel
Broekhuijsen (Ouderkerk aan den IJssel), Frank Dunnewold (Stolwijk),
Kevin van Ee (Stolwijk), Süleyman Elis (Bodegraven), Othman Essaidi
(Gouda), Lorijn Groeneveld (Gouda), Kamal Hassani (Moordrecht),
Joewy van Haut (Gouda), Peter van Haut (Gouda), Steven van Heffen
(Gouda), Paul Hofman (Nieuwerkerk aan den IJssel), Tim Hoogendoorn
(Waddinxveen), Christian Kalkman (Capelle aan den IJssel), Dennis Kalk-
man (Gouda), Nigel Kempers (Moordrecht), Christiaan Kok (Ouderkerk
aan den IJssel), Devin Koster (Gouda), Fernando de Langen (Gouda),
Marcel van Leeuwen (Reeuwijk), Remy van Leeuwen (Gouda), Nick
Leeuwesteijn (Gouda), John Mayenburg (Gouda), Vincent Olie (Waddinx-
veen), Wholle Paulo (Waddinxveen), Robin Plomp (Gouda), Sjaco Radder
(Gouda), Stephan Ram (Gouda), Sven Renes (Gouda), Jordi Rienties
(Gouda), Floor Rietveld (Reeuwijk), Kevin Roos (Waddinxveen), Sten
de Ruijter (Nieuwerkerk aan den IJssel), Jamal Serbout (Gouda), Pascal
Sieckmeijer (Waddinxveen), Bastiaan Slappendel (Gouda), Wesley van
der Steen (Bodegraven), Job Struckman (Nieuwerkerk aan den IJssel),
Marco van Tilburg (Moordrecht), Jordy van Tok (Waddinxveen), Bart
Verboom (Zevenhuizen ZH), Bobby Zaal (Bodegraven), Dennis van Zoest
(Reeuwijk), Sander Zuidam (Haastrecht), Hannes Zwanenburg (Gouda).
Sector: zorg en welzijn
Afdeling: sport, dienstverlening en veiligheid
Mike Been (Gouda), Johnny van Dam (Bergambacht), Emmelie Eisma
(Gouda), Jalien Geul (Gouda), Kelsey de Jong (Gouda), Amanda Kruijsse
(Gouda), Mathias Lainsamputty (Moordrecht), Jefta Latuheru (Moord-
recht), Ishak Manupassa (Moordrecht), Melanie Melkert (Gouda), Roy
Rondeltap (Gouda), Lisa Smit (Moordrecht), Lennart Speksnijder (Bode-
graven), Stephanie Tonkes (Gouda), Stefan Visser (Gouda), Ricardo van
der Weegen (Stolwijk), Priscilla Wiemans (Moordrecht), Stephan de Wilde
(Moerkapelle), Juriaan de Zwart (Gouderak).
Sector: zorg en welzijn
Afdeling: zorg en welzijn breed
Samira Assoulaymani (Waddinxveen), Rowan Biever (Gouda), Demi
van Blitterswijk (Moordrecht), Rozanne van den Bos (Gouda), Mara
Breedijk (Moordrecht), Marlies Bresser (Waddinxveen), Amanda Brouwer
(Haastrecht), Samantha Casteleijn (Gouda), Sanne van Dam (Gouda),
Emilie Faaij (Waddinxveen), Ashley Geerts (Gouda), Lisa Gerritsen (Wad-
dinxveen), Wendy Haagsma (Bergambacht), Kimberley Huisman (Moor-
drecht), Vivian de Jong (Gouda), Sana Kalai (Gouda), Sheila Kempers
(Gouda), Iris Kist (Moordrecht), Sharona Koren (Gouda), Sharon Lanter-
mans (Gouda), Sabrina Mohandis (Gouda), Meta Niesing (Bodegraven),
Chantal van den Oever (Gouderak), Tamara van der Reijden (Gouda),
Shannen Rietveld (Gouda), Nelleke Snoek (Gouda), Loraine Steenbergen
(Gouda), Priscilla Stolwijk (Gouda), Melory Stoppelenburg (Reeuwijk),
Marjolein Verboom (Nieuwerkerk aan den IJssel), Vivian Vergeer (Gouda),
Melissa Vermeulen (Gouda), Romy Westerbeke (Gouda), Alia Yacoob
(Gouda), Mary-Lou Zaal (Bodegraven), Fatima Zeamari (Gouda).
Locatie Winterdijk: VMBO - theoretische leerweg
Jos Aangeenbrug (Waddinxveen), Sohail Ali (Gouda), Nathan Baars
(Gouda), Maik Backx (Haastrecht), Christian Bahlmann (Gouda), Jordy
van den Berg (Moordrecht), Kevin Berghout (Moordrecht), Katinka
Blanken (Reeuwijk), Anouk Boele (Gouderak), Martijn Boers (Gouda),
Laura Bon (Gouda), Mark Boonstra (Gouda), Martijn Bos (Waddinx-
veen), Jochem van Boven (Gouda), Marissa de Bruijn (Gouda), Mart
Clazing (Zevenhuizen ZH), Lukas Dessing (Gouda), Roy van Dijk
(Haastrecht), Ben Dijkgraaf (Gouda), Martin van Doesburg (Gouda),
Jasper Elkhuizen (Gouda), Habbo Gaastra (Gouda), Emma van der Geest
(Reeuwijk), Micha Gerkema (Moordrecht), Martijn Glas (Gouda), Jan
Willem Groenendijk (Gouda), Mike de Haas (Moordrecht), Mounir
El Haddaoui (Gouda), Rob Hamberg (Gouda), Jesse-Paul Hamstra
(Waddinxveen), Anouk Havenaar (Waddinxveen), Delano Hehakaja
(Gouda), Denice Heine (Gouda), Boyd Heuvelman (Gouda), Tim van
der Hoek (Moordrecht), Vincent van Hoften (Reeuwijk), Michael
Huizer (Gouda), Inge Jol (Gouda), Paul de Jong (Gouda), Soundouss
Kaissy (Moordrecht), Laura Kastelein (Reeuwijk), Marieke van
Keulen (Waddinxveen), Erwin van der Kleijn (Gouda), Maarten
Kok (Gouda), Quint Koolmees (Reeuwijk), Floran Koolwijk
(Gouda), Roy de Korte (Moordrecht), Mark Kuil (Gouda), Jorik Kuipers
(Gouda), Maxime Lafeber (Reeuwijk), Jordi Lekkerkerk (Gouda), Bart
Lepelaar (Waddinxveen), Laurens Lock (Reeuwijk), Tasia Marousiodis
(Gouda), Tom Massar (Gouda), Aron Merkestijn (Gouda), Réggie
Mostert (Bodegraven), Gina Nagelhout (Gouda), Marc van der Neut
(Gouda), Jet van Nierop (Gouda), Eline van Nimwegen (Gouda), Devlin
Oosterwijk (Gouda), Richard Oranje (Waddinxveen), Thomas
Ottenhoff (Gouda), Ruben Oudgenoeg (Gouda), Mandy Perdijk
(Reeuwijk), Niek Pereboom (Gouda), Célvio Pereira Cardoso (Gouda),
Jelle van der Poel (Reeuwijk), Thomas van der Poel (Reeuwijk), Suzan-
na Prins (Gouda), Tom Prins (Gouda), Caroline van Put (Stolwijk), Tobi
Redegeld (Moordrecht), Cynthia van de Sande (Moordrecht), Barbara
Schlingmann (Reeuwijk), Thomas Schoorl (Gouda), Badir Shawky
(Reeuwijk), Jondal Simons (Gouda), Tim van der Sluijs (Gouda), Wouter
Sluijs (Reeuwijk), Mike Sluijter (Gouda), Ruben van der Sluiszen
(Gouda), Melvin Sterk (Reeuwijk), Wilbert Streekstra (Gouda), Mike
Strengers (Waddinxveen), Dylan Tijsma (Moor drecht), Pascal Timens
(Gouda), Isho Toma (Gouda), Tamara van der Valk (Reeuwijk), Sequenna
Vellekoop (Moordrecht), Ashley Verkleij (Reeuwijk), Rick van der
Vlist (Haastrecht), Robert Wiechers (Gouda), Michelle Wielhouwer
(Gouda), Ferry de Winter (Gouderak), Ivo de Winter (Gouderak), Jaouad
el Yaagoubi (Gouda), Cindy Zemering (Moordrecht).
Locatie Heemskerkstraat: HAVO
Farah Akkari (Gouda), Anouk Angkotta (Gouda), Robert den Arend
(Moordrecht), Sjoerd Arkesteijn (Gouda), Marit van der Ben (Gouda),
Micha Blanken (Reeuwijk), Ilse Boer (Driebruggen), Vera de Boer
(Gouda), Kim Bogaard (Gouda), Remco Bos (Waddinxveen), Valerie
Breek (Reeuwijk), Bjorn Broekman (Gouda), Demelza van Buuren
(Gouda), Stefan Cammeraat (Waddinxveen), Suzanne Chillaud (Gouda),
Vera Chün (Gouda), Robert Cools (Gouda), Erik van Duijn (Bodegra-
ven), Timothy Everaers (Gouda), Silvan Floor (Waddinxveen), Robin
Glissenaar (Gouda), Noortje Goedhart (Reeuwijk), Wessel Gratama
van Andel (Gouda), Robbert Groenendijk (Bodegraven), Daan Groene-
veld (Haastrecht), Manon van Heijningen (Gouda), Géke Heinsbroek
(Reeuwijk), Heine ten Hoeve (Gouda), Franciska van Horssen (Gouda),
Wessel Janknegt (Hekendorp), Dionne Jansen (Gouda), Sietse Kamer
(Reeuwijk), Jeroen Kamp (Gouda), Kelvin Kaptein (Reeuwijk), Ginger
de Keizer (Moordrecht), Bianca van Kersbergen (Gouda), Maurits van der
Kloes (Reeuwijk), Nick Kokje (Gouda), Jesse de Koster (Gouda), Lotte
de Koster (Gouda), Manon de Kruijf (Gouda), Sabine Kuiper (Reeuwijk),
Jan-Willem de Lange (Gouda), Merel Leendertse (Gouda), Luxsala
Logathasan (Gouda), Christiaan de Man (Gouda), Frank Maranus (Moor-
drecht), Bert Jan Marchand (Gouda), Rianne Nederhoff (Reeuwijk), Rhodé
Nobel (Gouda), Annouk van Ommen (Reeuwijk), Dirk Oppier (Gouda),
Ron Oudgenoeg (Gouda), Kim Overkamp (Gouda), Vera Palsgraaf (Moor-
drecht), Laura Perfors (Boskoop), Ivanah Pesiwarissa (Moordrecht), Niels
van der Pijll (Gouda), Martijn Pijnacker (Reeuwijk), Nienke van der Poel
(Reeuwijk), Olivier van der Pool (Gouda), Jochem Ramp (Boskoop),
Dave Redder (Gouda), Iris Rietveld (Gouda), Luca Rietveld (Reeuwijk),
Mark van Rijswijk (Waddinxveen), Gertjan Ritsema (Waddinxveen),
David Scholten (Gouda), Shauni Smit (Gouda), Eva Soonieus (Moor-
drecht), Mike van Sorge (Gouda), Ellen Steenkamp (Moordrecht), Sietse
Streekstra (Gouda), Dimitri Stolk (Gouda), Matthijs Streng (Gouda),
Anneloes van Tilburg (Moordrecht), Putu Upadhita (Gouda), Jesse Vergeer
(Haastrecht), Leon Verlaan (Gouda), Erik van Velzen (Waddinxveen), Lisa
Verbeek (Waddinxveen), Stefan Vermeent (Reeuwijk), Robbert Vermulm
(Waddinxveen), Annewieke Verwoerd (Gouda), Michel Vonk (Reeuwijk),
Sam van der Wagt (Reeuwijk), Ruben Westland (Reeuwijk), Kelly Wierks
(Gouda), Suzanne van der Willik (Boskoop), Kimberley Zeltenrijch
(Gouda), Floor van Zoest (Gouda).
Locatie Heemskerkstraat: ATHENEUM
Mark Bakker (Gouda), Nesrine Belayachi (Gouda), Wietse Blacquière
(Waddinxveen), Arabella Blanca (Gouda), Rolf Boot (Gouda), Anne
van Boven (Gouda), Anne-Marieke Brak (Gouda), Isa Brueren (Gouda),
Elmar Cloosterman (Gouda), Maaike Drok (Gouda), Claire van Eersel
(Gouda), Esther Goedkoop (Gouda), Anthony Griffioen (Gouda), Eva
Groenendijk (Bodegraven), Nathan Groenendijk (Gouda), Roald Heerkens
(Gouda), Nelleke van Heijst (Gouda), Joris Heinsbroek (Gouda), Thijmen
Hokken (Gouda), Susanne Hortensius (Gouda), Rolf Huijgen (Bergam-
bacht), Mitch Huisman (Reeuwijk), Willem Jongeneel (Reeuwijk), Paul
Kok (Reeuwijk), Joost Kwakernaak (Bodegraven), Lieke van der Meulen
(Gouda), Gemma Meulendijks (Gouda), Inge Naves (Waddinxveen),
Janine Niesing (Bodegraven), Marion Passchier (Bodegraven), Ingward
Plugge (Reeuwijk), Juliette Poulisse (Waddinxveen), Bas Snoeker (Wad-
dinxveen), Manon Spruijt (Moordrecht), Julian Steenbergen (Haastrecht),
Natascha Sterk (Moordrecht), Emma Tito (Waddinxveen), Chantal van der
Velden (Moordrecht), Michelle Verboom (Moordrecht), Anita Vermeulen
(Haastrecht), Jana Verseveldt (Gouda), Vincent Verweij (Reeuwijk), Emma
van Vliet (Nieuwkoop), Aster van der Wal (Stolwijk), Jan-Maarten van
Westen (Gouda), Paula Will (Moordrecht), David de Wit (Haastrecht),
Anne Zijleman (Gouda).
Locatie Heemskerkstraat: GYMNASIUM
Enzio Bakker (Gouda), Kevin Batenburg (Gouda), Daniëlle Beekman
(Waddinxveen), Matthijs Begeer (Haastrecht), Marit Berghout (Boskoop),
Anne-Babette de Groote (Moordrecht), Yentl Haster (Gouda), Stanley de
Heer (Gouda), Angela Jochems (Gouda), Bram de Jong (Gouda), Esther
Korvinus (Gouda), Ivar van de Loo (Gouda), Nelleke van Midden (Gouda),
Tess van Overbeek (Gouda), Maarten Pater (Waddinxveen), Lisanne Pool
(Gouda), Jaïr van der Stelt (Reeuwijk), Anne Spermon (Gouda), Hester
van der Sprong (Reeuwijk), Anne Veenendaal (Gouda), Mariska van Vel-
zen (Waddinxveen), Inge de Visser (Gouda), Iris van der Vlugt (Gouda),
Jantine de Wit (Gouda).
Mavo
Sana Azdoufal (Gouda), Melissa van Baaren (Haastrecht), Chris van
der Beek (Gouda), Slimane Belgharbi (Moordrecht), Martin Bergman
(Gouda), Liselotte Boers (Gouda), Souad El Bouhassani (Gouda), Patrick
Brakeboer (Gouda), Rick Burger (Reeuwijk), Ruben Corrêa Alves
(Gouda), Frank Dekker (Haastrecht), Leonie Duchateau (Gouda), Cathy
van Elteren (Gouda), Eline van Erdewijk (Gouda), Naomi van Gennep
(Stolwijk), Tim van Gent (Gouda), Tim de Jong (Moordrecht), Ton
Kazemier (Gouda), Nina Kraan (Gouda), Erwin Kraan (Gouda), Dennis
Kroon (Gouda), Thijmen van der Linde (Gouda), Zakaria Mellah (Gouda),
Chloë van Noort (Gouda), Tanja Oomen (Moordrecht), Kelly Oskam
(Stolwijk), Tom Oskam (Stolwijk), Samira Oualit (Moordrecht), Jesse
van Rinsum (Montfoort), Wouter van Rooijen (Gouda), Dijs Rozendaal
(Gouda), Cocky van Ruitenburg (Gouda), Joy Schensema (Moordrecht),
Robin Schrijvershof (Gouda), Remy Swagemakers (Gouda), Tara Vellema
(Stolwijk), Nicky Vergeer (Haastrecht), Rosina van Vliet (Gouda), Casper
Wabbijn (Gouda), Nigel Zandijk (Gouda).
Havo
Ikram Abarbie (Gouda), Farida Abarbie (Gouda), Samira Abarbie
(Moordrecht), Amal Alkasmi (Gouda), Marit Biesheuvel (Gouda),
Pim Bijleveld (Gouda), Martine Blanken (Stolwijk), Thomas de Boer
(Gouda), Rik Bogaard (Gouda), Pauline Bosch (Gouda), Noortje de
Bruijn (Gouda), Maico Burger (Gouda), Sophie Dogterom (Reeuwijk),
Hanae El-Hachmioui (Gouda), Dimphna Fruijtier (Waddinxveen), Joy
Geers (Reeuwijk), Leroy de Goeij (Gouda), Esther Goudriaan (Gouda),
Iris Govers (Gouda), Mischa Grasmeijer (Moordrecht), Niels Groenendijk
(Gouda), Reza Heij (Gouda), Marieke van Herk (Gouda), Deveron Hilgers
(Gouda), Gordon Hilgers (Gouda), Hester Hinloopen (Gouda), Nina
Hofman (Gouda), Anne Kazemier (Gouda), Max Klemens (Gouda), Roos
van Klink (Stolwijk), Eline Koelman (Gouda), Fenna Kompeer (Gouda),
Lisa Kwinkelenberg (Gouda), Aafke van Leeuwen (Gouda), Steven
Lexmond (Reeuwijk), Jules van Loon (Gouda), Sjors Mahler (Gouda),
Roel Markvoort (Gouda), Thijs van Mil (Reeuwijk), Dio Nimako Sarkodee
(Gouda), Lars Noorlander (Gouda), Koen Oosters (Gouda), Jeroen Oremus
(Gouda), Salima Oualite (Moordrecht), Ties Peelen (Gouda), Brigit Postma
(Gouda), Ine Prinsenberg (Gouda), Abdul Rahmani (Gouda), Thomas van
Rens (Haastrecht), Michelle Rietveld (Gouderak), Michiel van Roer-
mund (Haastrecht), Rianne van Ruitenburg (Gouda), Nadine van Ruyven
(Gouda), Lucresa Schagen (Gouda), Stefan Schouten (Gouda), Thomas
Smid (Moordrecht), Guus Snaterse (Gouda), Iris van Son (Haastrecht),
Omar Tellers (Leiden), Eefje Tielemans (Gouda), Rishen Toelsie (Gouda),
Abel Tschopp (Gouda), Rens van de Velde (Gouda), Kevin Verburg
(Gouda), Romy Verkaik (Haastrecht), Kitty Versluis (Stolwijk), Jet Vlas-
veld (Gouda), Jaimy Vrooman (Gouda), Marlise de Waal (Gouda), Lennart
de Waart (Gouda), Mark Wamelink (Gouda), Dietmar Warnders (Bergam-
bacht), Tula de Wit (Gouda), Nabil el Youzghi (Gouda).
Atheneum
Joeri Admiraal (Hekendorp), Elize Bakker (Gouda), Joost Bekenkamp
(Gouda), Sanne Boegheim (Gouda), Marloes Boere (Hekendorp),
Nienke Borgman (Gouda), Nikki Bos (Gouda), Sezen de Bruijn (Gouda),
Arjun Singh Dhawan (Gouda), Hans Dorgelo (Reeuwijk), Martin Ever-
ling (Gouda), Suzanne Flendrie (Bodegraven), Maryse Fröling (Gouda),
Imko Gaastra (Gouda), Anne Fleur Groenendijk (Gouda), Vivian Hartlief
(Boskoop), Jos van Hees (Bodegraven), Sjoerd den Hertog (Gouda),
Rosa de Hoog (Gouda), Veerle van Hooijdonk (Gouda), Sverre Kompeer
(Gouda), Sabine Korevaar (Stolwijk), Sanne van Lookeren (Gouda), Jasper
Lustig (Gouda), Anne Müller (Gouda), Talitha Munnik (Gouda), Rafe
Murray (Gouda), Lisette Mustert (Gouda), Maaike Ouboter (Gouda), Jore
Pieck (Gouda), Bram Popkema (Gouda), Anna Reijmers (Bergambacht),
Henny Salkanovic (Gouda), Maarten Sarink (Gouda), Eva Seignette
(Gouda), Monique Spijkers (Gouda), Maaike Spuij (Gouda), Eva Stierman
(Gouda), Mohamed Talhi (Gouda), Thijs Verheul (Moordrecht), Melissa
Verweij (Gouda), Willemijn van der Wel (Gouda), Melle Ykema (Gouda),
Joris van der Zwan (Gouda).
Locatie: De Meander
VMBO basis-beroepsgerichte leerweg:
Redouan Amhauan (Gouda), Khalid Belhaj (Gouda), Souad Belkadi
(Gouda), Abdel Bellechhab (Gouda), Hanae Ben Sellam (Gouda), Hamza
Bodouaou (Gouda), Zabi Ghiali (Gouda), Hassan Harrouch (Gouda),
Sharon Hoogeveen (Gouda), Imad El Khouakhi (Gouda), Michelle Krui-
singa (Gouda), Aslihan Kurt (Gouda), Oualid Laâboudi (Gouda), Fatima
Lamrini (Gouda), Siham Magouh (Gouda), Laurens Mattheus (Gouda),
Justin Nijssen (Gouda), Afaf Sahi (Gouda), Kenneth Stede houder (Gouda),
Bas Verwoerd (Gouda), Kim van Vliet (Gouda), Mitchell van Welie
(Gouda), Nora Zefzafi (Gouda), Josje Bontenbal (Gouderak), Steffan
Langelaan (Moordrecht), Michelle Geurs (Nieuwerkerk a/d IJssel), Noura
Kannoun (‘s- Gravenhage), Badjo Bolonda (Waddinxveen), Mateusz
Michalski (Waddinxveen).
VMBO kader-beroepsgerichte leerweg:
Mirthe Groot (Bodegraven), Kendra Hehalatu (Bodegraven), Youssra
Abdellaoui (Gouda), Erwin Alphenaar (Gouda), Ali Arrab (Gouda),
Deepak Asray (Gouda), Maikel de Bruin (Gouda), Esmiralda Butter
(Gouda), Nando Buurman (Gouda), Vera Castelijns (Gouda), Dylan
Dullaart (Gouda), Pascal Dullaart (Gouda), Hayat El-Barkani (Gouda),
Rodney Heuvelman (Gouda), Agnes van den Hoek (Gouda), Soufyan El
Horri (Gouda), Sabrine Hourmat Allah (Gouda), Siham Irezzi (Gouda),
Adila Kalai (Gouda), Hilal Kayabaşi (Gouda), Cady Kempers (Gouda),
Solemen El Khalki (Gouda), Milan Kom (Gouda), Viona de Koning
(Gouda), Marvin Lugthart (Gouda), Bilal Magouh (Gouda), Luuk
de Martelaere (Gouda), Patrick van der Meulen (Gouda), Ali Nasiri
(Gouda), Merel Nederhoff (Gouda), Matthijs Oosterwijk (Gouda), Tom
Pasman (Gouda), Pooja Raghoe (Gouda), Tamara Redegeld (Gouda),
Anita Rodrigues (Gouda), Bart Rook (Gouda), Jessica da Silva Paulos
(Gouda), Leroy van der Spek (Gouda), Mohamed Tawfik (Gouda),
Aradhana Thakoersing (Gouda), Ilham Tihouna (Gouda), Lesley van
der Valk (Gouda), Talitha Verkerke (Gouda), Richard van Vliet (Gouda),
Robin de Vries (Gouda), Casper van Welzen (Gouda), Arthur van Woerden
(Gouda), Fadila Zaaj (Gouda), Joyce Verbeek van Mourik (Moordrecht),
Marica Dujic (Reeuwijk), Jeffrey Hammer (Reeuwijk), Nadja Verburgh
(Reeuwijk).
Locatie: Antoniuscollege Bodegraven
Vmbo kader-beroepsgerichte leerweg:
Zakia Aouadi (Bodegraven).
Mavo
Aziem de Baan (Bodegraven), Jasmyna Bakkali (Bodegraven), Jordy
Gouka (Bodegraven), Patricia Kuipers (Bodegraven), Melvin van Meeteren
(Bodegraven), Kathy Németh (Bodegraven), Laurens Thomas (Bodegra-
ven), Wessel van Viegen (Bodegraven), Brandon van Wijk (Bodegraven),
Kaylee de Wit (Bodegraven), Patrick de Wit (Bodegraven), Mylène Zerlini
(Gouda), Ian Beijk (Nieuwerbrug a/d Rijn), Jimmy de Maar (Nieuwerbrug
a/d Rijn), Linda van der Kooy (Reeuwijk), Anne van den Berg (Waarder),
Naomi Malestein (Woerden), Marc Rijnbeek (Zwammerdam).
Locatie: Antoniuscollege Gouda
Vwo-gymnasium
Lieke Appels (Gouda), Nina Breedveld (Gouda), Samantha Genegel
(Gouda), Varisha Hoeba (Gouda), Fleur Malschaert (Gouda), Steve
Veldhuijzen (Gouda).
Vwo-atheneum
Wouter Duits (Bodegraven), Yvette Peek (Bodegraven), Suzanne Beert-
huijzen (Gouda), Naoual Chaaouit (Gouda), Didi Faaij (Gouda), David van
der Giessen (Gouda), Shahinda Gohar (Gouda), Celine Helmond (Gouda),
Marieke Hermsen (Gouda), Nino Husken (Gouda), Kenneth Jochems
(Gouda), Kim Ketelaar (Gouda), Laurens Kinkelaar (Gouda), Pim van
der Kleijn (Gouda), Brennan Kwakernaak (Gouda), Charlotte van Leeu-
wen (Gouda), Anne van Loon (Gouda), Lars Maijenburg (Gouda), Jolien
van der Meché (Gouda), Hafsa Mejalad (Gouda), Jeroen Röling (Gouda),
Tobias Seignette (Gouda), Frank van der Tang (Gouda), Tjeerd Schoon-
derwoerd (Haastrecht), Ivana van Berkel (Moordrecht), Jeroen Knipscheer
(Moordrecht), Daan van der Meer (Moordrecht), Eline van den Blink
(Reeuwijk), Piet Boes (Reeuwijk), Dennis Lander (Reeuwijk), Silke Lochs
(Reeuwijk), Nine Lutgert (Reeuwijk), Ewout Vermeulen (Reeuwijk),
Carola de Wit (Reeuwijk).
Havo
Senad Cerimovic (Bodegraven), Kimberly Aarts (Gouda), Roline Amers-
foort (Gouda), Ilias El Ayachi (Gouda), Samie El Baih (Gouda), Mohamed
Boutasgounte (Gouda), Mike Degenkamp (Gouda), Daisy Delibes
(Gouda), Djordy Dijkman (Gouda), Jon Emmelkamp (Gouda), Kiona
Ernst (Gouda), Megan Grotenhuis (Gouda), Chovan Hoeba (Gouda),
Suzanne van den Hondel (Gouda), Timothy de Jonge (Gouda), Britt Jorna
(Gouda), Melanie Kesaulya (Gouda), Ineke Kooijman (Gouda), Kirsten
Lubbers (Gouda), Robin Mak (Gouda), Inge Meijers (Gouda), Noura
Namouss (Gouda), Jeroen Roukes (Gouda), Ivan Schouten (Gouda),
Tom van der Sloot (Gouda), Mart Stooker (Gouda), Martijn Timmer-
man (Gouda), Patrick Vane (Gouda), Laura Vlieger (Gouda), Koen de
Vries (Gouda), Jeroen van der Want (Gouda), Anne Wetzer (Gouda),
Adinda Drenth (Gouderak), Joep Aerts (Haastrecht), Yvonne Erberveld
(Haastrecht), Natascha Hooft (Haastrecht), Evelien Kuijf (Haastrecht),
Maartje Scheer (Haastrecht), Sven Slingerland (Haastrecht), Douwe van
Slooten (Haastrecht), Mike van Leeuwen (Moordrecht), Nathalie Kaste-
lein (Papekop), Kimberley Beckers (Reeuwijk), Dion Borst (Reeuwijk),
Danny Kleuters (Reeuwijk), Rutger Schiebroek (Reeuwijk), Karel Struijs
(Reeuwijk), Ali Esrail (Stolwijk), Suzanne Visser (Stolwijk).
Mavo
Vivian Snel (Bodegraven), Timothy van Agten (Gouda), AnnaMarleen
van den Akker (Gouda), Annette Aniba (Gouda), Abel Apelyan (Gouda),
Daphne Bak (Gouda), Lotte Beijderwellen (Gouda), Evi Broekaart
(Gouda), Luc Bronsdijk (Gouda), Saskia Buursma (Gouda), Danique
Cools (Gouda), Kim Dorst (Gouda), Amin Eddaoudi (Gouda), Robert de
Groot (Gouda), Rick van der Ham (Gouda), Cody Heij (Gouda), Kimberly
Heikoop (Gouda), Sarah Hennekes (Gouda), Jasper Horree (Gouda),
Juliette Huyzer (Gouda), Roselique Ibelings (Gouda), Pepijn Jehee
(Gouda), Vita Jochems (Gouda), Matthijs Kammeraat (Gouda), Youssra
Khouakhi (Gouda), Faith Klippel (Gouda), Wendy van Koetsveld (Gouda),
Eric Kunneman (Gouda), Ray Lachmansingh (Gouda), Mounir Makran
(Gouda), David Malschaert (Gouda), Kathelijne van der Meer (Gouda),
Estra van Nieuwkoop (Gouda), Ilham Oulad Haddou (Gouda), Evi Penders
(Gouda), Gerben Pronk (Gouda), Jaasmien Salarbux (Gouda), Hayat Samir
(Gouda), Aletta Schenkeveld (Gouda), Karim Slamy (Gouda), Ar Spoor
(Gouda), Yvette van der Tang (Gouda), Saloua Tihouna (Gouda), Laura de
Waard (Gouda), Siham el Yaakoubi (Gouda), Ashley Yassin (Gouda), Samy
Zevenbergen (Gouda), Arvid van Motman (Gouderak), Mustafa Darwish
(Haastrecht), Sanne Dirksen (Haastrecht), Loes de Ruiter (Haastrecht),
Deena Shahidi (Haastrecht), Fleur Verkleij (Haastrecht), Rosalie van der
Linden (Moordrecht), Yasmina El Majdoubi (Moordrecht), Jody Meilof
(Moordrecht), Hilde Tuijnder (Moordrecht), Michiel Witting (Moor-
drecht), Nadima Zarifi (Moordrecht), Dennis de Jong (Reeuwijk), Gwenna
Kwinten (Reeuwijk), Lars van der Linden (Reeuwijk), Maggy Schaap
(Reeuwijk), Shanna de Vries (Reeuwijk), Anouk van der Wal (Reeuwijk),
Anne-Fleur Hendriks (Stolwijk).
De Goudse Waarden Locatie Kanaalstraat: VMBO– kader en beroepsgerichte leerwegen, LWOO
Carmelcollege Gouda
GSG Leo Vroman
Het Coornhert Gymnasium
16 GESLAAGDEN
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Shaping the oleochemical future
Croda Gouda, onderdeel van de
Engelse moedermaatschappij
Croda International Plc, is
wereldwijd een groeiende en
dynamische leverancier van
standaard en speciale
oleochemicaliën. Croda Gouda
produceert meer dan 200
producten op basis van natuurlijke
en vernieuwbare grondstoffen.
Deze producten worden verwerkt
in onder andere coatings, plastics,
kleefmiddelen , wasmiddelen en
persoonlijke verzorgingsproducten.
De Technische teams binnen Croda
Gouda zijn verantwoordelijk voor
de technische staat van de
installaties. Voor onze afdeling
Centrale Technische Dienst zijn
wij op zoek naar diverse:
Je werkt in teamverband aan de produktie-installaties. De belangrijkste taak is het voorbereiden en verrichten van reguliere
onderhoudswerkzaamheden aan werktuigbouwkundige apparaten en machines.
Tevens wordt er van je verwacht dat je vanuit het vakgebied verbeteringen aandraagt.
Van de onderhoudsmonteur WTB kan worden verwacht dat hij op regelmatige basis oproepbaar is bij productieproblemen
buiten dagdiensturen.
Functie-eisen:
I je beschikt over een afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig
I tevens heb je applicatiecursussen pompen & appendages gevolgd
I verder beschik je over basiskennis elektrotechniek, hydrauliek en/of pneumatiek
I je bent bereid tot het volgen van cursussen
I enige jaren ervaring in de procesindustrie is een pré
I je hebt een pro-aktieve, klantvriendelijke instelling
I je werkt analytisch, procesmatig en oplossingsgericht
I je kunt zowel zelfstandig als in een team goed functioneren
Voor informatie over de functie:
Kees de Kruijf, Technisch Teamleider, telefoonnummer: 0182-542292.
Voor overige vragen:
Christa Kramer, HR Manager, telefoonnummer: 0182-542720
Een reactie op deze vacature kan, voorzien van CV, tot uiterlijk 11 juli 2010
gestuurd worden naar: recruitment@croda.com ter attentie van Christa Kramer.
Onderhoudsmonteurs
Werktuigbouwkunde (M/V)
CombiCare is een medisch speciaalzaak die voor haar klanten een zo hoog
mogelijke kwaliteit nastreeft. Wij leveren hulpmiddelen op het gebied van
stoma-, continentie-, retentie- en wondzorg. Vanuit onze klantgerichte aan-
pak bieden wij hulpmiddelen aan in combinatie met het bijbehorende advies
en de noodzakelijke begeleiding. Voor de productgroepen waarin wij actief
zijn, leveren wij nagenoeg alle materialen uit eigen voorraad. Ons team van
gespecialiseerde verpleegkundigen en de ervaren medewerkers op onze
klantenservice en in ons logistiek centrum staan garant voor een optimale
service. CombiCare maakt samen met Tefa onderdeel uit van Mediq Direct.
Voor de magazijnwerkzaamheden van Tefa en CombiCare in het Logistieke Centrum in
Moordrecht (Gouwepark) zijn wij op zoek naar:
Magazijnmedewerkers (min. 8 – max. 28 uur per week)
Taken:
• Verzamelen van orders
• Inpakken en verzendklaar maken uitgaande goederen
• Uitpakken en inruimen inkomende goederen
Functie-eisen:
• Accuraat en secuur
• Teamspeler
• Betrouwbaar en plichtsgetrouw
Voor de afdeling Customer Service op ons kantoor in Waddinxveen zoeken wij:
Medewerkers Customer Service (min. 24 uur per week)
Taken:
• Aannemen en afhandelen van telefonisch orders en deze registreren in
geautomatiseerd systeem
• Verstrekken informatie aan klant over assortiment, product, beschikbaarheid en
bezorging
Functie-eisen:
• Klantgericht
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Goede computervaardigheden
• Werkervaring op gebied van telefonische orderbehandeling
Ben je geïnteresseerd?
Stuur je schriftelijke reactie met CV vóór 5 juli 2010 naar
CombiCare B.V., Postbus 468, 2800 AL Gouda t.a.v. de afdeling P&O of mail deze naar
personeelszaken@combicare.nl.
Informatie over de vacature van Magazijnmedewerker bij Hendrik Smit, tel. 06-51438093,
vacature Customer Service bij één van de teamleiders, tel. 0182-622444.
17 SPORT / WERK & SCHOLING
Sportstad (www.goudanet.nl, een initiatief
van Bibliotheek Gouda, museumgoudA en
Streekarchief Midden-Holland) organiseert
in juni en juli een overzichtstentoonstelling
met unieke sportplakboeken en Goudse
sportfoto’s.
De tentoonstelling is ingericht in de voor kamer
van de pas gerestaureerde Schoolmeesters-
woning naast de Jeruzalemkapel. Tijdens de
opening op 24 juni ahield Hans Walthie een
interview in de lezingenzaal van de bibliotheek
met de oud-sporters J.C. Hofman (wielrennen),
J. Kruisinga (motorcross), P.A. Huisman
(biljarten, voetbal), R. Luxen (voetbal),
R. Walthie (honkbal, athletiek) en M. Droog
(fotograaf). De tentoonstelling is te zien van
25 juni tot en met 23 juli, tussen 13.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.
Kinderen duiken in historie Gouda
Mooi bedrag Carmel Estafette Run
Van Norden trotseert trail
Open Amsterdam Tournament
Al weer voor het derde jaar hebben leerlingen van het basisonderwijs kennis gemaakt met de geschiedenis van de
stad via het educatieve project Goud(a)zoekers. Goud(a)zoekers wordt georganiseerd door een samenwerkings-
verband tussen het Historisch Platform Gouda, De Brede School Gouda en BAM (Bibliotheek, Archief en Museum).
Het belangrijkste doel van het project is leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool op een spannende en
leuke manier een gedegen kennismaking met de stads-
geschiedenis van Gouda te geven. Afgelopen dinsdag
was de slotbijeenkomst. De leerlingen kregen toen een
diploma uit handen van Dirck van der Goude.
AV Gouda atleet Pascal van Norden nam
zondag 20 juni deel aan een ruim vijftig
kilometer lange trail.
Trail wil zeggen dat de gehele route onverhard
en door de natuur is. De 51,5 kilometer legde
de Gouwenaar af in een tijd van 3.38 uur wat
goed was voor een vierde plaats. “Het was
een prachtig parcours met alle heuvels van de
Veluwe erin. Zeker in het begin zaten er veel
hoogte verschillen in maar na 45 kilometer
kwam er voor mij een heel zwaar stuk met een
zandpad omhoog dat bij mij alle snelheid eruit
kneep. Toch heb ik geen enkele keer hoeven
wandelen”, blikt Pascal van Norden tevreden
terug.
De Goudse taekwondoka’s Soufyan Akabbouz,
Yassine el Khouakhi, Youssef Marouan en
Denzel Broer van de Goudse Taekwondo-
vereniging Akabbouz boekten afgelopen
weekend succes tijdens het laatste toernooi
van dit seizoen, het Amsterdam Open Tae-
kwondo Tournament.
Op het sterk bezette toernooi won Soufyan
Akabbouz overtuigend goud in de klasse tot
45 kilo bij de junioren. Yassine el Khouakhi
won eveneens goud in de aspiranten klasse
tot 36 kilo. In dezelfde klasse won clubgenoot
Youssef Marouan zilver en Denzel Broer won
het brons in de klasse tot 55 kilo bij de junioren.
Yassine el Khouakhi en Youssef Marouan reik-
ten beiden tot de finale, die Yassine uiteindelijk
met 4-3 won, nadat zij beiden hun voorronden
met duidelijke cijfers hadden gewonnen. Hier-
mee zijn deze jeugdige talenten de besten van
Nederland in de aspiranten klasse.
De Carmel Estafette Run die
vorige week werd gehouden heeft
25.500 euro (renners en fietsers)
en 1.375 euro (leerlingen Carmel-
college Gouda) opgebracht. Het
geld is bestemd voor de stichting
Energy4All. Deze stichting zamelt
geld in voor onderzoek naar stof-
wisselingsziekten bij kinderen.
Medewerkers van het Carmel-
college uit Hengelo verdienden
het bedrag door 200 kilometer te
rennen en te fietsen, van Hengelo
naar Gouda. Leerlingen van het
Goudse Carmelcollege verdien-
den het bedrag door auto’s te wassen, een sponsorloop te houden en lege flessen op te halen. Vrijdagmiddag was er
een feestelijke bijeenkomst als afsluiting van dit project.
Donderdag 1 juli is de laatste schooldag voor
juf Philomeen. Ruim veertig jaar heeft zij op
basisschool De Bijenkorf in Gouda gewerkt.
Philomeen Doolaard-Elias is een Rotterdamse
in hart en nieren, maar Gouda komt toch op
een goede tweede plaats.
In augustus 1969 startte zij haar loopbaan op
de toenmalige lagere school De Regina Mundi.
Deze werkplaats beviel haar zo goed, dat zij
nooit meer is weggegaan. Ook al werd de reis-
tijd Rotterdam-Gouda langer, toch bleef zij haar
eigen woonplaats Rotterdam trouw. Afgelopen
augustus stond zij veertig jaar voor de klas,
maar zij wilde graag nog een keer een groep
acht begeleiden naar hun start in het voortgezet
onderwijs. In al die jaren zijn er veel ontwikke-
lingen en vernieuwingen in het basisonderwijs
geweest. Van lagere school naar basisschool.
De Regina Mundi werd basisschool en kreeg de
naam De Bijenkorf. Het hoofd der school werd
directeur; juf Philomeen is zelfs nog een aan-
tal jaren adjunct-directeur geweest. Zij heeft
de school zien groeien en groeide zelf mee.
Haar leerlingen staan voorop; lesgeven is haar
op het lijf geschreven. Ze heeft zelfs kinderen
van oud-leerlingen in haar klas gehad. Tijdens
de diverse reünies die er op school zijn gehou-
den, verbaasde ze menig collega, dat zij niet
lang hoefde na te denken over de namen van
de oud-leerlingen. De laatste schooldag van juf
Philomeen wil de school niet zo maar voorbij
laten gaan. Het wordt een feestelijke middag op
school met haar eigen groep en daarna is er ge-
legenheid om afscheid van haar te nemen. De
aanwezigheid van leerlingen en oud-leerlingen
wordt door juf Philomeen zeer op prijs gesteld
De receptie is op donderdag 1 juli van 16.00 tot
17.30 uur in de aula van basisschool De Bijen-
korf, Aalberseplein 5 in Gouda.
wo aro |ook|nq for you!
voor ons n|euw te openen ||eoes t|||oo| te Souoo |ougustus 2010]
z||n w|| op zoe| noor een enthous|oste en georeven
5hopmanaqor, |u||- on Þartt|mor, wookondhu|p
Je worot voor o||e tunot|es |ntern opge|e|o. Ben |e op zoe| noor een vee|z||o|ge |ob? cn toe oon een |nsp|rerenoe wer|omgev|ng woor oo||eg|o||te|t.
ze|tstono|ghe|o en p|ez|er|g wer|en voorop stoon? 3tuur oon een so|||o|tot|ebr|et met L.v. noor |oe| |eto|| t.o.v. otoe||ng ¬umon |esouroes.
|roostweter|ng 107. 3543 ^L te Utreoht ot mo|| noor. so|||o|tot|eJooe|.n|.
|||| voor meer |ntormot|e op www.ooe|.n|.
Afscheidsreceptie juf Philomeen
Overzicht twintig jaar
Goudse Sport
Kijk voor het sportprogramma van dit weekend
en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Juf Philomeen Doolaard neemt na veertig jaar voor
de klas te hebben gestaan, afscheid van basisschool
De Bijenkorf.
Spelmoment uit de handbalwedstrijd Vires et Celeritas
- HVHW op het terrein aan de Groen van Prinsterer-
singel, 19 september 1977. Doorbraak van Vires. Cock
Zappey (rechts met bril) kijkt toe evenals Hans Boons
(geheel links). (Foto Martin Droog)
18
ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Superaanbod voor aangenaam woongenot!
Dressoir “Oak Shadow“
Leverbaar in diverse afmetingen in geheel massief eiken,
zoals afgebeeld (afmeting 203 x 84 x 45 cm.)
Voor
€ 1.150,-
Diverse items leverbaar in dit programma.
Bankstel model “Colibri”
Combinatie 2,5 + 2 zits (Nederland fabricaat)
vanaf € 995,-
Eetkamerstoelen model “Luna“
Leverbaar in 30 kleuren leder
Nu voor € 220,- per stuk
Showroom boxspring
combinatie model “Atlantis“
Afmeting 160 x 210 cm., geheel electronisch,
incl. toppers, 2 nachtkastjes en zitbank
Van € 4.600,-
voor € 2.995,-
Relaxbank model “Moritz“
Leverbaar in diverse afmetingen met of zonder relaxfunctie. Zoals
afgebeeld (afmeting 174 x 105 x 85 cm.) met 1 relaxfunctie in leder
Nu voor € 1.150,-
Dor psst r aat 1 1 9 , 2 7 6 1 AN Zevenhuizen
Tel.: (0 1 8 0 ) - 6 3 1 1 1 1 , Fax: (0 1 8 0 ) - 6 3 3 0 2 4
E-mail: info@voor br ood.nl
Geopend van 8 .3 0 t ot 1 8 .0 0 uur . Vr ijdag t ot 2 1 .0 0 uur .
Zat er dag van 1 0 .0 0 t ot 1 7 .0 0 uur . Zondag geslot en.
www.voor br ood.nl
KIJK NAAR ORANJE VANUIT EEN LUXE RELAXFAUTEUIL!
WK RELAXFAUTEUIL MODEL “MARWIJK”
Leverbaar in zwart of bruin Leder/PVC uitvoering. Electrisch verstelbaar
of lift/opstahulp.
VAN € 1295,- NU VOOR € 895,-
WK RELAXFAUTEUIL
MODEL “ELIA”
Leverbaar in leatherlook kleur
zwart of bruin. Met handmatige
relaxfunctie.
VAN € 690,- NU VOOR
€ 390,-
WK RELAXFAUTEUIL MODEL “ROBBEN”
Leverbaar in zwart of bruin Leder/PVC uitvoering met handmatige relaxfunctie
of lift/opstahulp.
VAN € 690,- NU VOOR € 390,-
Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, Deco Shop en deskundige woonadviseurs.
Kom langs in onze showroom van 6000 m2. En u weet: altijd 10 - 30% korting op onze gehele collectie!
Hekema is een gest aag groeiend elekt rot echnisch bedrij f. Een st erke organisat ie, die door know how en bet rouwbaarheid inzake syst emat isch
aangebracht e inst allat ies een uit munt ende reput at ie heeft opgebouwd. Nucht er, hard werkend en met t eamgeest pakken wij elke klus voort va-
rend aan. Hoe hoger de moeilij kheidsgraad, hoe grot er de uit daging. Door een perfect e prij s- / kwalit eit sverhouding bieden wij voor elk probleem
ideale en t evens bet aalbare maat oplossingen bij de opdracht gever. Zowel organisat orisch als budget t air voelt elke klant zich direct bij ons t huis.
Om onze opdracht gevers nog bet er van dienst t e kunnen zij n zoeken wij :
· Pr oj ect l ei der Ser vi ce en Onder houd ( ET)
Voor onze afdeling service en onderhoud zij n wij op zoek naar een ervaren proj ect leider met af¿nit eit voor de commerciële kant .
Binnen deze funct ie ben j e in hoge mat e zelfst andig, geef j e leiding aan de afdeling en bouw j e deze verder uit .
Ervaring met verkoop van onderhoudscont ract en is een pré.
· Ui t voer der w oni ngbouw – ut i l i t ei t sbouw ( ET)
Voor onze afdelingen woningbouw en ut ilit eit zij n wij op zoek naar een ervaren uit voerder. Je hebt ervaring met beide sect oren en geeft opera-
t ioneel leiding aan de uit voering van meerdere proj ect en. Je zorgt er zelfst andig voor dat het werk volgens de gest elde speci¿cat ies en planning
wordt uit gevoerd en geeft leiding aan een t eam van 10 t ot 15 mont eurs.

· Tek enaar ET met er var i ng Aut ocad/ St abi cad
Voor onze t ekenafdeling zij n wij op zoek naar een ervaren zelfst andig t ekenaar Elekt rot echniek. Je werkt nauw samen met andere
collega’s binnen een proj ect t eam. Ervaring met zowel woningbouw als ut ilit eit sbouw is een pré.
Zel f st andi g mont eur Ut i l i t ei t ( ET) en Zel f st andi g mont eur Woni ngbouw ( ET)
Voor onze afdelingen woningbouw en ut ilit eit zij n wij op zoek naar ervaren mont eurs.
Je bent een elekt ricien met grot e bet rokkenheid en in st aat om zelfst andig vanaf t ekening proj ect en t e realiseren onder leiding van een uit voer-
der.
Wi j bi eden:
Een pret t ige werkomgeving, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en vanzelfsprekend een meer dan uit st ekende beloning.
Wi e qua car r i èr e w i l gr oei en k i est daar om voor Hek ema!
I nt er esse of meer i nf or mat i e over deze f unct i es?
Bel voor een gesprek naar Wendy St eenkamer op het t elefoonnummer: 0348 - 56 36 35 of mail naar w. st eenkamer@hekema. nl.
Schrift elij k reageren kan uit eraard ook: Hekema Elekt rot echniek, Post bus 10, 3420 DA Oudewat er
Ziek
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
19
SPORT / GEZONDHEID
Zilveren fluit voor Van Zwienen
Huldiging kampioenen Be Quick
Borstvoeding in Waddinxveen
Ooit had ik een gesprekje met één van mijn
kinderen (toen zes jaar) over wat nu ziek zijn
was. Eén van haar klasgenootjes was name-
lijk ziek thuisgebleven en op mijn vraag wat
er aan de hand was kwam het antwoord: ge-
woon, ziek. Aangezien ik na dertig jaar mee-
draaien in de gezondheidszorg nog steeds niet
weet wat ziek is, greep ik mijn kans. Wat is
dan ziek, vroeg ik haar. Nou, dat je bloed hebt
of dood gaat, was het eenvoudige antwoord.
Maar had het klasgenootje dan gebloed of
ging het dood? Nee, dat bleek inderdaad niet
het geval en bij nader inzien zou dat kind dan
ook wel niet zo ziek zijn en was ze waarschijn-
lijk morgen weer op school. Er kwam een
vraag mijn kant op. Waarom ik niet wist wat
ziek was, ik was immers dokter en ik zag elke
dag zieke mensen. Ik twijfelde, zou ik haar
mijn waarheid vertellen? Ik besloot haar wat
te prikkelen en vertrouwde haar toe dat er drie
vormen van ziektes waren. Er waren mensen
die zich ziek voelden, mensen die een ziekte
hadden en mensen die ziek waren. Ik wachtte
even maar zag geen ongemak dus ging ik
door. Ik vertelde dat ik altijd in de war raakte
omdat die drie soorten ook tegelijk konden
bestaan. Er waren namelijk mensen die een
ziekte hadden maar zich niet ziek voelden ook
al wisten ze dat ze dood gingen. En er waren
mensen die zich ziek voelden maar geen ziek-
te hadden. Die gingen zeker nog niet dood al
dachten ze dat zelf wel. Mensen die zich ziek
voelden omdat ze een ziekte hadden, waren
echt ziek. De meesten daarvan bloedden niet
en gingen net zoals mensen die geen ziekte
hadden gewoon dood. Ik vond het zo wel ge-
noeg. Eén vraag kreeg
ik nog te verwerken.
Hoe wist je dat je écht
ziek was? Ik mompelde
dat je daarvoor naar de
dokter moest en snapte
opeens niet meer wat
mijn vak inhield.
Peter Leusink
Peter Leusink vormt samen met Patricia Heerbaart en
Bas Nap, Praktijk de Huisarts. Deze is gevestigd aan
de W. Barentzlaan 32, telefoon (0182) 698 088.
Bij de afsluiting van het handbalseizoen heeft
voorzitter Ronald van Zwienen van de Goudse
Handbalvereniging Vires et Celeritas de
zilveren fluit ontvangen van het Nederlands
Handbal Verbond.
Van Zwienen is al 25 jaar actief als scheids-
rechter bij het handbal. Voorzitter Ron Moer-
kerk van het district Zuid Holland kwam op
12 juni speciaal naar Gouda om hem in het
zonnetje te zetten. Op het eindfeest van het
seizoen kon ook de jeugd van Vires gehul-
digd worden: maar liefst vier teams konden
een kampioenschap op hun naam schrijven:
Jongens A1, Jongens B1, Meisjes C1 en het
D-team. Het komend seizoen gaat Vires bij het
herenteam een flinke verjonging door voeren,
onder leiding van trainer/coach Chris van
der Spek. Bij het damesteam heeft Vires een
nieuwe coach aangetrokken. Bouke Troost, eer-
der succesvol bij Helius uit Hellevloetsluis gaat
de komende jaren de damesselectie trainen.
Bij tennisvereniging Be Quick uit Gouda werden vrijdag 11 juni zes jeugdteams die kampioen zijn geworden in
het zonnetje gezet. Be Quick deed dit jaar op zondag en woensdag mee aan de KNLTB-jeugdcomptitie. De zondag
kende een team dat kampioen is geworden: het meisjesteam in de categorie tot en met zeventien jaar. Het was
een spannende strijd die pas op de laatste competitiedag werd beslist. Maar vooral op de woensdagmiddag bleek
Be Quick voor vele tegenstanders te sterk. En dat terwijl veel kinderen voor het eerst aan de KNLTB-competitie
meededen. Vijf teams gingen de strijd aan en alle vijf gingen ze met de kampioenstitel naar huis.
Tijdens de borstvoedingsavond van donder-
dag 1 juli in Waddinxveen komen allerlei
onderwerpen aan de orde die spelen als de
baby al is geboren. Denk aan afkolven en be-
waren, stoppen met borstvoeding, voeding
voor de moeder en het aanbieden van ander
voedsel aan de baby. Het is de laatste infor-
matieavond voor de zomervakantie.
Nel Veenman van borstvoedingorganisatie
La Leche League (LLL) heeft de leiding.
Partner en baby mogen meekomen. De avond
op donderdag 1juli in de verloskundigenprak-
tijk aan de Kanaalstraat 10 in Waddinxveen
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. Kosten: 4,50 euro per volwassene.
Hierna volgt nog een cursus van drie avon-
den op de dinsdagen 24 augustus, 7 septem-
ber en 28 september. Voor meer informatie,
andere borstvoedingsvragen en de verhuur
en verkoop van kolven kan men bellen met
Nel Veenman (0182) 619 964 of mailen
lllwaddinxveen@gmail.com.
Gastvrijheid
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft voor
het derde jaar op rij een beoordeling van drie
sterren gekregen in de ‘Sterrengids Gast-
vrijheidszorg in Zorginstellingen 2010’. Deze
sterren kreeg het GHZ voor haar zorg op het
gebied van gastvrijheid, zoals de kwaliteit van
eten en drinken, de ambiance en de aangebo-
den service. De sterren zijn vergelijkbaar met
de sterren die ook aan hotels worden toege-
kend.
Marcel Loot, manager gastvrijheid in het
GHZ, is trots op het behouden van de derde
ster: “We zijn er als GHZ in geslaagd om,
ondanks het ongemak dat de verbouwing met
zich meebrengt, toch een gastvrije uitstraling te
behouden. En daar ben ik trots op. Met onze
aandacht voor patiënten uit alle culturen, het
speciale buffet voor oncologiepatiënten, het
belevingsonderzoek op de afdeling Chirurgie,
de aandacht voor ondervoeding in onder meer
Tijdens de zesde Goverwelleloop verschenen vele enthousiaste lopers van de Goudse basisscholen. Leerlingen van
de groepen één tot en met drie legden een parcours af van 425 meter, deelnemers uit groep vier tot en met zes renden
een afstand van 925 meter en de langste afstand, 1425 meter, was bestemd voor leerlingen van de groepen zeven
en acht.
Nieuwe
GHZ-wijzer
De afgelopen jaren werd de GHZ-wijzer, het voorlich-
tingsboekje van het Goudse Groene Hart Ziekenhuis in
de Krant van Gouda als bijlage opgenomen. Dit jaar
heeft de GHZ gekozen voor een apart tijdschrift. Volgen-
de week wordt het magazine in een oplage van ongeveer
250.000 exemplaren verspreid in Gouda, Bodegraven,
Waddinxveen en in een brede cirkel hier omheen. Let
daarom volgende week op uw brievenbus.
www.studiomyshape.nI
TeI.: 0182 - 392 345
Leeghwaterstraat 29-03
Professionele ondersteuning nodig bij het
STOPPEN MET ROKEN?
Lasertherapie, wetenschappelijk ontwikkeld!
Lasercentra N.O, vestiging Rotterdam
Alexanderpolder (10 min. van Gouda)
Kosten € 150, echter € 100 vergoeding
door TRIAS. Ook andere zorgverzekeraars
vergoeden, bv Zilveren Kruis 75 %
Informeer bij ons.
Bel: 0900 - 4378 678 / 0900 - gestopt
zie ook www.laserpraktijk-lemelerveld.nl
Goverwelleloop
Ronald van Zwienen (rechts) krijgt de zilveren fluit.
de uitgave van een kookboekje, en natuurlijk de
training op het gebied van gastvrijheid en nog
vele initiatieven laten we zien dat we een gast-
vrij ziekenhuis zijn.” Ruim honderd zorginstel-
lingen hebben meegedaan aan de Sterrengids.
20 ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
P
r
i
j
s
v
r
a
a
g
€ 1.00 Korting op 2 zakken
250g Kaars Koffie naar keuze.
De koffietrots
van Gouda.
tot 4 juli 2010:
Museum 'De Waag', Markt 35, 2801 JK Gouda
Museum Gouda, Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda
VVV Gouda, Markt 27, 2801 JJ Gouda
C-1000 Oskam, Heuvellaan 1, 2803 DT Gouda
Lekker Gouds, Hoogstraat 1, 2801 JK Gouda
Plus Zuidplas, Zuidplaslaan 184, Waddinxveen
Coop Supermarkt - De Bruin & Zn, Van Staverenstraat 12/20, Reeuwijk
Boerderijwinkel "de Veerstalhoeve", Gouderakse Tiendeweg 99, Gouderak
Plus Markt Rechtuyt, Bergambachtstraat 9, Schoonhoven
Plus van der Vlist, Hoofdstraat 110, Bergambacht
Super de Boer, Van Houwelingen, De Smidse 16, 2841 XW Moordrecht
Fris Vers Groentenspecialist, Willem en Marialaan, Gouda
1x Dinerbon twv €80
3x Lunchbon twv €30
10x Koffiepakket twv €20
De Winnaars!
Familie D Vriens - Ouderkerk a/d IJsel
Familie Noorlander Roos - Moordrecht
Familie J. Alders - Waddinxveen
Familie Ada Vergedaal - Gouda
M de Gier - Gouderak J. Ten Have - Moordrecht
M Gouw - Moordrecht J v Esch - Gouda
S Ploeg Moordrecht K de Jong - Gouda
M Bulut - Gouda Q Mumik - Gouda
de Gruyl - Gouderak C v Delft - O a/d IJssel
Kaars Koffie is hoofdsponsor van:
Kaars Koffie feliciteert de winnaars van onze prijsvraag:
Alle winnaars zijn reeds persoonlijk op de hoogte gebracht.
De vraag die zij correct beantwoorden was: Hoeveel pandjes staan er afgebeeld
op een 250g zak Kaars Koffie? Antwoord: 12
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
21 FAMILIE / UITGAAN
In februari van dit jaar kondigde de ambte-
lijke top van de gemeente Gouda in haar
bezuinigingsvoorstellen aan dat de Open-
bare Bibliotheek Gouda minder subsidie zou
gaan krijgen. Deze bezuinigingsaankon diging
bracht een hoop onrust en onzekerheid
teweeg onder de leden van de bibliotheek.
Om die reden heeft de bibliotheek haar leden
de mogelijkheid geboden deze ongerustheid
kenbaar te maken. Dit is gebeurd door een
speciale ansichtkaart, waarop men kon aan-
geven waarom het college niet zou moeten
bezuinigen op de bibliotheek.
Gedurende vijf weken werden de kaarten
verzameld in de verschillende bibliotheken.
Ruim duizend bibliotheekleden hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt hun ongerust-
heid te uiten. Op de kaart kon men een reactie
geven op de stelling ‘Ik vind dat het College van
B&W niet moet bezuinigen op de bibliotheek,
omdat...’ De reacties zijn sterk uiteen lopend.
Zo waren er reacties van bezorgde ouders,
zoals: ‘Als je kinderen wilt laten lezen, moet
je wel de mogelijkheden in de buurt houden’
en ‘de drempel laag (dus dichtbij) moet blijven,
vooral voor de kleintjes, want zij zijn de toe-
komst!’. Ouderen reageerden onder meer met:
‘..., omdat het sociale karakter uit de wijk ge-
haald wordt. En waar moeten de ouderen heen
voor hun boek?’ Maar ook kinderen stuurden
hun reactie in: ‘...omdat, ik elf jaar ben en niet
zoveel zakgeld krijg om elke week een nieuw
boek te kopen. Ik ben dol op lezen.’
Alternatieve bezuinigingsstrategie
Wethouder Kunst en Cultuur, Daphne Berg-
man, heeft positief gereageerd op de uitnodi-
ging om de uitkomst van de ledenactie in ont-
vangst te nemen van bibliotheekdirecteur Nan
van Schendel. De overhandiging vindt plaats bij
de Openbare Bibliotheek aan de Spieringstraat,
in de week van 28 juni. Het exacte moment zal
nog worden vastgelegd. In de tussentijd heeft op
16 juni de nieuwe gemeenteraad voor het eerst
gesproken over de bezuinigingen op de biblio-
theken in Gouda. Er bleken nog veel vragen te
zijn. Daarom werd tijdens de raadsvergadering
door verschillende partijen om duidelijkheid
voor de bibliotheek gevraagd. Nan van Schen-
del: “Een mindering van twintig procent op de
huidige subsidie betekent een forse ingreep in
de dienstverlening van de bibliotheken. Slui-
ting wordt daarmee onontkoombaar. Maar er
heerst grote onzekerheid over een mogelijke
tweede bezuinigingsronde waarbij nog eens
25 procent zou moeten worden bezuinigd. Een
bezuiniging van deze omvang is desastreus. Op
dit moment werkt de bibliotheek hard aan een
alternatieve bezuinigingsstrategie om met on-
verminderd enthousiasme klanten van boeken,
materialen en diensten te kunnen voorzien.”
Partyband Pionier geeft concert
in Houtmansplantsoen
Expositie Schepen en Water
in De Hollandsche Maagd
Het belooft zondag 28 juni weer een typisch
Goudse dag te worden in het Houtmansplant-
soen. Vanuit de monumentale muziektent
brengt de partyband van de Pionier onder
leiding van Marinanne de Jong een swingend
gevarieerd programma.
De partyband vindt zijn oorsprong in ‘de
Goudse Bietenbouwers’, een orkest dat in 1945
werd opgericht om de feestvreugde rondom
de bevrijding van feestelijke klanken te voor-
zien. Intussen is het orkest uitgegroeid tot een
dans- en showorkest met blazers, accordeon,
keyboard en zang. De band wil het gehele
Houtmansplantsoen op zijn kop zetten met een
programma van André Hazes en Doe Maar tot
Frank Sinatra en het ‘Slavenkoor’ uit Nabucco.
Ook dit jaar organiseert Galerie De Holland-
sche Maagd een speciale thema-expositie
‘Schepen en Water’ tijdens Gouda Waterstad.
Te zien zijn schilderijen met zeegezichten en
schepen van Pauline Bakker, magisch realisti-
sche schilderijen en conté tekeningen op paneel
van Peter van Oostzanen en beelden met boot-
jes in glas en brons van Hanneke Pereboom.
Daarnaast zijn er onder
meer gelakt messing
(scheeps)klokjes en bro-
ches van Reinier Eikelen-
boom, beelden van koper
en glas van Tom Smet-
sers en weer een nieuwe
‘Zilvervloot’ van Ping
An Brouwers in de gale-
rie. De expo sitie ‘Sche-
pen en Water’ wordt
geopend op zaterdag
26 juni. Vanaf 15.00 uur
zijn een aantal van de
exposerende kunste naars
in de galerie. Daarnaast
neemt De Hollandsche
Maagd op 26 juni deel aan
de eerste Goudse Nocturne: een kunst, antiek
en designroute met een nautisch thema. Gale-
ries, musea en ateliers in de binnenstad zetten
hun deuren open van 11.00 tot 22.00 uur. De
plattegrond met de route is onder meer af te halen
bij de Hollandsche Maagd. Meer informatie:
www.dehollandschemaagd.nl of telefoon
(06) 153 86 063.
In de serie ‘Muziek op de
zaterdagmiddag’ zingt op
26 juni het Christelijk
Vocaal Ensemble Canta-
re onder leiding van Leo
Rijkaart in de Sint-Jans-
kerk.
Dit koor hoopt van 4 tot
8 augustus de diensten
te verzorgen in de kathe-
draal van Canterbury. Het
eigen koor van jongens en
mannen is dan op vakantie
en voor de vierde keer mag
Cantare dan in deze be-
roemde kathedraal iedere
dag de Evensong zingen.
Het koor zal ook op zondagmorgen als voor-
proef om 11.00 uur in de hoofddienst zingen.
Deze Evensong duurt ongeveer 45 minuten en
de toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte
gehouden. Daarnaast speelt op woensdag
30 juni om 20.00 uur de organiste Petra Veens-
wijk met als thema ‘Vive la France’. De toe-
gang is zeven euro (65+ en CJP zes euro). Het
Gouds Orgelcomité brengt tot slot nog een
muziekserie in de Goudse Sint-Jan. Paralel aan
de kaasmarkt vinden er namelijk op donderdag-
middag van 12.30 tot 13.30 uur de traditionele
toeristenconcerten plaats. De concerten zijn
gratis, maar men dient wel een toegangskaartje
voor de Sint-Jan te kopen. Dit laatste geldt niet
voor kerkleden. Op 1 juli speelt de Goudse
organist André Dingemanse en op 8 juli is er
Arjan den Ouden uit Dordrecht.
Achttien deelnemers op het gebied van kunst,
cultuur en design open zaterdag 26 juni hun
deuren tijdens de eerste Goudse Nocturne.
Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 22.00 uur
binnenlopen bij de deelnemers. Dit evene-
ment valt samen met Gouda Waterstad.
De deelnemers aan de Goudse Nocturne zullen
met een nautisch thema aansluiten op Gouda
Waterstad. Zo zal het Nationaal Farmaceutisch
Museum ingaan op een befaamde schippers-
ziekte uit de geschiedenis: scheurbuik. Een
ziekte ten gevolge van een langdurig gebrek
aan vitamine c. Het museum zorgt ook tijdens
de Goudse nocturne in de ontvangstzaal voor
een vitaminerijk drankje. Het belooft een
gevarieerde route te worden. Voor bezoekers
aan de Goudse Nocturne zal er bij diverse deel-
nemers een speciaal glas Goudse Nocturne
Rosé worden geschonken. Hiervoor moeten
tenminste drie deelnemers worden bezocht.
Alle deelnemers bevinden zich in het histori-
sche centrum van Gouda.
Plattegrond
Een plattegrond met de route en adressen kan
vanaf 26 juni afgehaald worden bij de informa-
tiepunten van Gouda Waterstad, de musea en
andere deelnemers aan de Goudse Nocturne.
Kijk voor alle deel nemers en adressen op
www.galeriesgouda.nl.
Bibliotheekdirecteur Nan van Schendel.
Evensong in Goudse Sint-Jan
*HHQYRHWEDOPDDUWDSDV
Iedere dinsdag t/m donderdag onbeperkt tapas eten
voor € 19,50 pp (voor voorwaarden zie onze website)
Tapasbar TAPAS
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Tel: 0182 523035
www.tapasbar.nu
keuken geopend
van 16.00 – 22.00 uur
Maandag gesloten
Regelmatig LIVE muziek
Goudse Nocturne
Zorgen om eventuele
sluiting bibliotheek
De partyband vam de Pionier.
Moederschip (olieverf), Peter van Oostzanen.
Het Christelijk Vocaal Ensemble Cantare.
22 ADVERTENTIE
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U kunt uw goud aangetekend opsturen!
Bij ontvangst maken wij het bedrag direct over d.m.v. internetbankieren!
Record goudprijs €31,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
23
FILM EN THEATER
De start van de losse kaartverkoop in De
Goudse Schouwburg vindt dit jaar plaats op
zaterdag 26 juni. Tussen 9.00 en 12.00 uur is
iedereen welkom in de schouwburg aan de
Boelekade 67 om plaatsbewijzen te reser-
veren voor de voorstellingen van het theater-
seizoen 2010 - 2011.
Men kan op deze dag plaatsbewijzen reser-
veren voor bijna alle voorstellingen. In elk
geval zijn voor alle voorstellingen in de grote
zaal de zijbalkonplaatsen nog beschikbaar,
ook voor de populaire voorstellingen. Er zijn
bijvoorbeeld nog plaatsbewijzen voor onder
anderen Bert Visscher, Tineke Schouten, Van-
Velzen, ‘Zadelpijn en ander damesleed’ en
Hans Klok beschikbaar. Daarnaast zijn er voor
veel voorstellingen nog eerste- en tweederangs-
plaatsbewijzen te verkrijgen. Wegens de te ver-
wachten drukte kan men op deze dag niet direct
de plaatsbewijzen afhalen. Wel heeft men vanaf
9.00 uur de gelegenheid om een bestelbon in
te vullen. De bestelbonnen zijn genummerd en
worden op nummervolgorde verwerkt. Mensen
die bij de start van de losse kaartverkoop
reserveren, krijgen omstreeks donderdag 1 juli
de factuur thuisgestuurd. Begin augustus wordt
het bedrag dan automatisch van de rekening af-
geschreven en ontvangt men de plaatsbewijzen
per post.
Online reserveren
Op dit moment kan men al voor 130 voorstel-
lingen online plaatsbewijzen reserveren op
www.goudseschouwburg.nl. Vanaf woens-
dag 30 juni kan men online reserveren voor
de resterende voorstellingen. Vanaf maandag
16 augustus, 11.00 uur, kunnen belangstellen-
den weer zowel aan de kassa als telefonisch
plaatsbewijzen reserveren voor alle niet uitver-
kochte voorstellingen. De kassa van De Goud-
se Schouwburg is dan bereikbaar via (0182)
513 750.
De Franse filmer Bruno Dumont (regisseur
van de film ‘Hadewijch’ die komende dagen
in het Filmhuis Gouda is te zien) maakte
eerder al confronterende films over oorlog
(‘Flandres’), verkrachting (‘Twentynine palms’,
‘L’humanité’ en de teloorgang van het Franse
platteland (‘La vie de Jésus’). Films die de
gemoederen bezig hielden.
Zijn film ‘Hadewijch’ gaat over Céline, een
jonge twintiger uit een rijk gezin in Parijs. Het
streng gelovige meisje is als zuster Hadewijch
ingetreden in een klooster, maar de ervaren
oudere nonnen zien dat zij daar eigenlijk niet op
haar plek is. Niet omdat zij de kerkelijke regels
overtreedt, maar vooral omdat Céline iets teveel
lijkt op te gaan in haar geloof. Zij krijgt het
advies om eerst eens buiten de klooster muren
de wereld te leren kennen. Aan haar afstan-
delijke ouders heeft zij daarbij echter weinig.
Het meisje zoekt en vindt steun bij Yassine, een
jonge moslim die haar vriendje wordt. Yassine
introduceert haar ook bij zijn oudere broer, een
radicale moslim. Vanaf dat moment belandt de
goedgelovige Céline letterlijk en figuurlijk in
een andere wereld.
Jonge non worstelt met geloof
Start verkoop losse
schouwburgkaarten
Vrijdag 25 juni
Gouda, Gouda Waterstad in het historische hart van
Gouda. Meer informatie: www.goudawaterstad.nl.
Gouda, City Beach! Tour Gouda.
Gouda, PsychWave/PowerRock: Edgar Hairs en
The Julie Mittens in de Gonz. Deur open 21.00 uur.
Zaterdag 26 juni
Bodegraven, Pleinfeest op het Raadhuisplein.
Gouda, Start losse kaartverkoop Goudse Schouw-
burg, Boelekade 67, van 9.00 tot 12.00 uur.
Gouda, Gouda Waterstad in het historische hart van
Gouda. Meer informatie: www.goudawaterstad.nl.
Gouda, City Beach! Tour Gouda.
Gouda, Zaterdagmiddagconcert door Cantare in de
Sint-Janskerk, van 16.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Goudse Nocturne met achttien deelnemers
op het gebied van kunst, cultuur en design in binnen-
stad, kijk op www.galeriesgouda.nl voor deelnemers
en adressen. Van 11.00 tot 22.00 uur.
Gouda, Boeken- en platenmarkt Rode Kruis, in
afdelingsgebouw aan de Punt 6, van 10.00 tot 12.30
uur.
Gouda, Boeken- en platenmarkt Golda, Achter de
Kerk 11, van 10.00 tot 15.30 uur.
Gouda en omgeving, Open tuindagen tuin-
vereniging Groei en Bloei, van 10.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor alle deelnemende adressen op
www.gouda.groei.nl.
Reeuwijk-Dorp, Zomerfair HH Petrus en Paulus-
kerk, van 14.00 tot 18.00 uur.
Stolwijk, Open dag Beijerscheweg, van 10.00 tot
17.00 uur.
Waddinxveen, Midzomerconcert muziekvereniging
Concordia in Warnaarplantsoen, vanaf 13.00 uur.
Waddinxveen, Open Tuindagen bij Van Duppen,
Kromme Esse 2, van 11.00 tot 17.00 uur.
Waddinxveen, Open dag Wijk- en Speeltuinver-
eniging ‘De Paddestoel’ met kofferbakverkoop en
kinderrommelmarkt, in en om gebouw ‘De Padde-
stoel’, Lijsterbesstraat 18, van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondag 27 juni
Gouda, Gouda Waterstad in het historische hart van
Gouda. Meer informatie: www.goudawaterstad.nl.
Gouda, City Beach! Tour Gouda.
Gouda, Zondagmiddagconcert in het Houtmans-
plantsoen, van 14.00 tot 16.00 uur.
Gouda, Libellenexcursie IVN afdeling IJssel en
Gouwe, startpunt parkeerplaats bij wieler- en
skeelerbaan in Goudse Hout, aanvang 14.00 uur.
Gouda, Speeltuindag Westerkerk in speeltuin bij de
Sluis, Ankerpad 2, vanaf 12.15 uur.
Waddinxveen, Open Tuindagen bij Van Duppen,
Kromme Esse 2, van 11.00 tot 17.00 uur.
Maandag 28 juni
Gouda, City Beach! Tour Gouda.
Woensdag 30 juni
Gouda, Gouds Montmartre, antiek- en curiosamarkt
op de Markt, van 9.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Stadswandeling o.l.v. een gids. Aanvang
14.00 uur. Duur anderhalf uur. Prijs 3,50 euro.
Aanmelden bij de VVV.
Gouda, Concert op het Moreauorgel met Petra
Veenswijk (thema Vive la France) in de Sint-Jans-
kerk van 20.00 tot 21.00 uur.
Donderdag 1 juli
Gouda, Toeristenconcert in Sint-Janskerk door
organist Andre Dingemanse, van 12.30 tot 13.30 uur.
Bodegraven, Slagwerkconcert in het Evertshuis,
Spoorstraat 15, aanvang 19.00 uur.
Exposities
Bodegraven, Expositie ‘Cor Veelenturf: schilder uit
de polder’ in het Evertshuis, Spoorstraat 15. Te zien
tot en met 1 juli.
Gouda, Tentoonstelling ‘Atlantikwall’ in Verzets-
museum Zuid-Holland. Te zien tot 1 september.
Gouda, Museum Ruim 1 op 10 nodigt u van harte
uit voor de Tentoonstelling ‘Facing Man’ van Jurrian
van den Haak in museumgoudA. Opening zondag
27 juni om 14.00 uur. De tentoonstelling is te zien
van 27 juni tot en met 28 augustus in museumgoudA,
Achter de Kerk 14, Gouda en op de website
www.ruim1op10.nl.
Gouda, Expositie werk Pieter Verkaik in de Rood-
bol, Achter de Kerk 13, te zien tot en met 27 juni.
Reeuwijk, Foto-expositie ‘Spiegelingen en glas’,
door Jan Neeleman in bibliotheek Reeuwijk, Van
Staverenstraat 39. Te zien tot en met 29 juni.
Reeuwijk, Expositie ‘Buitenleven’, aquarellen van
Yolanda Jansen in Streekmuseum Oudheidkamer
Reeuwijk. Te zien gedurende de hele maand juni.
Reeuwijk, Tentoonstelling Lithurgische Gewaden
van de periode 1850-1930 in Streekmuseum Oud-
heidkamer Reeuwijk. Te zien tot 1 augustus.
Gouda, Tentoonstelling ‘20 jaar Goudse Sport 1955
-1975’ in de voorkamer van Schoolmeesters woning
naast de Jeruzalemkapel. Te zien van 25 juni tot
en met 23 juli, open van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.
Uitladder
Filmhuis Gouda
Vrijdag 25 juni
19.00 uur: Hadewijch
21.45 uur: Vincere
Zaterdag 26 juni
19.00 uur: Vincere
21.45 uur: Invictus
Zondag 27 juni
20.30 uur: Invictus
Maandag 28 juni
20.30 uur: Invictus
Dinsdag 29 juni
14.00 uur: Invictus
20.30 uur: Vincere
Woensdag 30 juni
20.30 uur: Hadewijch
Donderdag 1 juli
20.30 uur: Samson en Delilah
Vrijdag 2 juli
20.30 uur: Le concert
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 24 t/m woensdag 30 juni 2010
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
25 juni: Vrijdag Voordeelmatinee 6 euro
www.arcadebios.nl
TOY STORY 3
do. t/m zo. 18.45, vr. ook 15.15, za., zo. en wo. 14.00
Nederlandse première
dagelijks (beh. vr. en za) 20.15, vr. en za. 18.30 en
21.30, 5e week
SEX AND THE CITY 2
TOY STORY 3
do. t/m zo. 18.45, vr. ook 15.15, za., zo. en wo. 14.00
Nederlandse premièreNederlandse première
NANNY MCPHEE 2: De vonken vliegen eraf
WICKIE DE VIKING
za., zo. en wo. 14.00, 14e week
za., zo. en wo. 14.15, 10e week
THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
di. 29-06-2010 23.00, wo. 30-06-2010 21.30
Nederlandse voorpremière
THE A-TEAM
do. t/m ma. 18.45 en 21.30, vr. ook 15.00, di. en wo.
18.45, 3e week
do. t/m zo. 21.15, ma. t/m wo. 21.00, 7e week
ROBIN HOOD
alleen vr. 15.15, 6e week
ma. t/m wo. 18.45, 11e week
PRINCE OF PERSIA: The Sands of Time
DE GELUKKIGE HUISVROUW
The A-team (15.00 uur),
Toy Story 3 (15.15 uur)
Prince of Persia (15.15 uur)
De voorstelling ‘Evolution’ van Corpus Acrobatics is te
zien op zaterdag 25 september. Voor deze voorstelling
zijn nog kaarten verkrijgbaar.
Het icoon-achtige portret van hoofdrolspeelster Julie
Sokolowski geeft precies weer waar de film ‘Hadewijch’
over gaat: de worsteling van een jong meisje met haar
geloof.
Onder de toren, in de Glazen Hal van de Sint-
Janskerk, kan iedereen die dat wil vanaf 1 juli
op elke donderdag bidden, naar een lezing
luisteren, een kaarsje aansteken of gewoon
stil zijn. De ‘Gouwe Momenten’ hebben een
oecumenisch karakter en iedereen is van
harte welkom van 12.00 tot 12.30 uur.
Iedere week wordt het Gouwe Moment vorm-
gegeven door een andere voorganger uit de
kerkelijke gemeenten, aangesloten bij de Raad
van Kerken Gouda en omstreken. Pastoor Dick
van Klaveren zal op 1 juli de spits afbijten.
Het Gouwe Moment is er juist op de donder-
dag, omdat het dan altijd drukker is dan andere
dagen in de binnenstad. “In de vakantietijd
brengen vele toeristen uit binnen- en buitenland
op donderdag een bezoek aan de stad omdat
dan ook de ambachtenmarkt wordt gehouden.
Na een aantal uur in die drukte te zijn geweest,
is het voor veel mensen dan heerlijk om even
weg van het rumoer op de Goudse Markt te zijn
en ook de drukte van alle dag te ontvluchten”,
laat de De Raad van Kerken Gouda en omstre-
ken weten. Op donderdag 26 augustus is het
laatste Gouwe Moment van dit jaar.
Gouwe Moment in Sint-Janskerk
24
Nummer 25, 25 juni 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Joubertstraat 53
Vraagprijs: € 269.000,- k.k.
Aan geliefde fraaie en groene laan gelegen, karakteristiek
goed onderhouden, recent uitgebouwde en zeer ruime
7 kamer woning met voortuin en riante achtertuin
met stenen en houten berging. Gunstig gelegen ten
opzichte van scholen, uitvalswegen, recreatiegebied de
Reeuwijkse plassen en het centrum. Bijzonderheden:
keurig onderhouden woning, gedeeltelijk v.v. dubbel
glas, aanbouw uit 2006 welke veel ruimte en licht geeft.
Bouwjaar 1959, perceelopp. 187m², woonopp. ca.
130m², inhoud ca. 365m³.
GOUDA
Middenmolenlaan 26
Vraagprijs: € 249.500,- k.k.
In de wijk Goverwelle gelegen zeer nette 5 kamer
hoekwoning met een ruime zolder. Zonnige achtertuin
met een ruime vrijstaande garage. Deze woning ligt
gunstig ten opzichte van uitvalswegen, openbaar vervoer,
NS station, scholen en winkelcentrum Goverwelle.
Bijzonderheden: de woning is zeer goed onderhouden,
ruime open hoekkeuken met diverse inbouwapparatuur,
elektrische geïsoleerde garagedeur, gehele woning is v.v.
isolatieglas. Woonopp. ca. 130m², inhoud ca. 340m³,
perceelopp. 143m², bouwjaar 1989.
GOUDA
Lage Gouwe 74
Vraagprijs: € 349.000,- k.k.
Werkelijk prachtig 3 kamer begane grond appartement met binnenstadstuin in een karakteristieke voormalig
kaaspakhuis midden in het historische centrum van Gouda. Het aan de gracht gelegen gemeentelijke monument
is in 2004 volledig gerenoveerd en voldoet aan alle huidige woonwensen. Het appartement beschikt over een zeer
riante woonkamer van ca. 65m², 2 ruime slaapkamers, badkamer en inpandige berging. Totale woonoppervlakte
bedraagt circa. 136m². Bij deze woning wordt separaat een parkeerplaats aangeboden welke direct aan de
achterzijde van het appartement grenst.
Bijzonderheden: het hele appartement is voorzien van een fraaie lamel parketvloer met een toplaag van 8mm,
actieve Vereniging van Eigenaars met een bijdrage van € 150,- per maand, onderdeel van een Gemeentelijk
monument, zeer goed onderhouden, zowel van binnen als buiten, fraaie locatie, alle voorziening op loopafstand,
oplevering in overleg.
GOUDA
Oosthaven 50b
Vraagprijs: € 299.000,- v.o.n.
In het historische centrum van Gouda, aan één van
de mooiste grachten gelegen 5 kamer appartement
met een woonoppervlakte van ca. 144m² en voorzien
van een keuken en badkamer. Het pand waarin het
appartement gerealiseerd is, is een rijksmonument en
met zorg en oog voor historie gerestaureerd, waardoor
alle originele details intact zijn gebleven. Op deze
unieke mooie plek in Gouda vind u alle voorzieningen
op loopafstand. Het appartement onderscheidt zich
door de ruimte en het schitterende dakterras.
GOUDA
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop t aankoop t verhuur t taxaties
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupreemakelaars.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
Orchislaan 35
Vraagprijs: € 445.000,- k.k.
Goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning met
aangebouwde woonkeuken en prachtig aangelegde,
zonnige achtertuin (W) met achterom. Deze ruime
woning is gelegen op een hoek in een rustige, groene
wijk nabij diverse voorzieningen. Bijzonderheden: keuken
is in 2004 geheel verbouwd en v.v. alle luxe, achtertuin
is v.v. een houten berging, houtgestookte openhaard
in woonkamer, 1 parkeerplaats op eigen terrein, v.v.
elektrische zonwering. Woonopp. ca. 190m², inhoud
ca. 500m³, perceelopp. 267m², bouwjaar ca. 1972.
REEUWIJK
Reewal 5
Vraagprijs: € 599.000,- k.k.
Aan de rand van de polder van Reeuwijk-Dorp gelegen, goed onderhouden, nagenoeg
vrijstaande, luxe woning met aangebouwde garage. Deze 30-er jaren woning, welke
oorspronkelijk uit 2 woningen bestond, is volledig aan de huidige woonwensen aangepast en
staat op een ruime kavel van maar liefst 1.150m² eigen grond. Het betreft hier een zeer riante
woning met 4 à 5 slaapkamers en een ruime garage voor 2 auto’s. De woning is gelegen in het
gezellige en landelijke Reeuwijk-Dorp. Diverse voorzieningen zoals een basisschool, winkels en
3 restaurants zijn in de directe omgeving te vinden. De verbindingswegen A12, A20 en N11 zijn
op enkele autominuten afstand gelegen, maar ook Reeuwijk-Brug, Gouda en Waddinxveen zijn
snel te bereiken. Achter de woning is een schitterende tuin aangelegd met diverse waterpartijen.
In de ruime tuin treft u diverse bomen, struiken en heesters aan en beschikt over veel privacy.
Bouwjaar ca. 1930, gebruiksopp. ca. 300m² (inclusief garage), inhoud ca. 1.025m³.
REEUWIJK
Heeft u
verkoopplannen?
Bel ons voor
een vrijblijvende
WAARDEBEPALING!
Kijk voor meer
informatie op
www.dupreemakelaars.nl
Torbeckelaan 107
Vraagprijs: € 139.500,- k.k.
Op enkele fetsminuten van het centrum gelegen 3 kamer appartement met tuin. Deze woning ligt op een gewilde
locatie met veel voorzieningen, waaronder het station, scholen, postkantoor, winkels en diverse sportcomplexen in
nabije omgeving. Bijzonderheden: leuk appartement met vrij uitzicht, grote tuin, Vve € 40,- per maand, het betreft
een voormalige huurwoning, schilderwerk aan de buitenzijde uitgevoerd in 2008. Woonopp. ca. 70m², inhoud ca.
200m³, bouwjaar ca. 1958.
Indeling: via een klein trappetje bereikt u de woning. Deze leuke woning is geheel voorzien van dubbelglas en
heeft vrij uitzicht aan de voorzijde. Keuken met rechte opstelling en deur welke toegang geeft tot de ruime tuin. De
woonkamer met moederhaard en deur naar de 1e slaapkamer aan de achterzijde gelegen welke uitzicht heeft op
de tuin. De 2e slaapkamer aan de voorzijde met deur naar balkon is bij de woonkamer getrokken. Badkamer met
douchehoek, wastafel en aansluiting wasmachine.
GOUDA
IN PRIJS
VERLAAGD Hoogstraat 89
Vraagprijs: € 180.000,- k.k.
Prachtig gesitueerde woning, gelegen in de dorpskern
van het karakteristieke dorp Haastrecht aan de
Hollandsche IJssel. Haastrecht bevindt zich in het
Groene Hart in de buurt van Gouda en op een half uur
rijden van Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De originele
gave kapconstruktie en diverse authentieke details geven
de woning zijn allure. De woning wordt gerenoveerd en
daarbij voorzien van een badkamer, CV-combiketel,
leidingwerk en gestuukte wanden in de gehele woning.
Woonopp. ca. 72m², inhoud ca. 273m³.
HAASTRECHT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful