You are on page 1of 2

2016 Ekadashi Dates

25

November

(Friday)

Utpanna Ekadashi

10

December

(Saturday)

Mokshada Ekadashi

24

December

(Saturday)

Saphala Ekadashi

2017 Ekadashi Dates


08

January

(Sunday)

Pausha Putrada Ekadashi

09

January

(Monday)

Gauna Pausha Putrada Ekadashi Vaishnava Pausha Putrada Ekadashi

23

January

(Monday)

Shattila Ekadashi

07

February

(Tuesday)

Jaya Ekadashi

22

February

(Wednesday)

Vijaya Ekadashi

08

March (Wednesday)

Amalaki Ekadashi

24

March (Friday)

Papmochani Ekadashi

07

April

(Friday)

Kamada Ekadashi

22

April

(Saturday)

Varuthini Ekadashi

23

April

(Sunday)

Vaishnava Varuthini Ekadashi

06

May

(Saturday)

Mohini Ekadashi

22

May

(Monday)

Apara Ekadashi

05

June

(Monday)

Nirjala Ekadashi

20

June

(Tuesday)

Yogini Ekadashi

04

July

(Tuesday)

Devshayani Ekadashi

19

July

(Wednesday)

Kamika Ekadashi

20

July

(Thursday)

Gauna Kamika Ekadashi Vaishnava Kamika Ekadashi

03

August

(Thursday)

Shravana Putrada Ekadashi

18

August

(Friday)

Aja Ekadashi

02

September

(Saturday)

Parsva Ekadashi

16

September

(Saturday)

Indira Ekadashi

01

October

(Sunday)

Papankusha Ekadashi

15

October

(Sunday)

Rama Ekadashi

31

October

(Tuesday)

Devutthana Ekadashi

14

November

(Tuesday)

Utpanna Ekadashi

30

November

(Thursday)

Mokshada Ekadashi

13

December

(Wednesday)

Saphala Ekadashi

29

December

(Friday)

Pausha Putrada Ekadashi