You are on page 1of 4

Sa maikling music video ni Gloc 9, naipakita ang positibo at negatibong

larawan ng pakikipag kapwa dito sa ating bansa. Sinimulan ang palabas sa


isang talipapa kung saan may isang lalake na nagbubuhat ng balde baldeng
isda. Ngunit sa di inaasahan, natapilok ito at hindi sinasadyang natapon ang
mga isda. Nakalulungkot sapagkat mi isa sa mga taong malapit at
nakapaligid sa kanyay di siya tinulungan. Nag iiwan ito ng isang
katanungan: Nasok pa kaya sa ating mga Pilipino ang pakikipag kapwa?
Dagliang

nawala

ang

tinatalakay

sa

Papel

ni

Dr.

Enriquez

na

Pakikipagkapwa.
Kasunod na pangyayari ay nagpakita naman ng positibong presensya
ng pakikipagkapwa: kagandahang - loob. Isang tindero lamang ng isang
maliit na karinderya ay walang alinlangang tumutulong sa ibang mga bata:
nagbigay ng libro at nakipag usap sa mga ito anuman ang katatayuan niya
sa lipunan. Ito ay nagpapakita lamang na hindi malaking hadlang ang sosyo
ekonomikong katatayuan sa akto ng kabutihan.
Isa pa sa mga pangyayari ay tungkol naman sa buntis na babae na
sumakay ng bus. Simula pa lamang ng pangyayari sa bus, isang lalake ang
nagmalasakit sa buntis na babae (na kalaunay napa anak ng di inaasahan)
upang paupuin. Ang lalake ay may shared inner self at nagpakita ng
kagandahang loob sa pagkakataong naisip niyang paupuin ang buntis na
babae. Sumunod na pangyayari sa video ay ang pagtulong ng mga pasahero
sa bus sa isang nanganganak na babae habang nasa biyahe. Ayon sa papel
ni Dr. Enriquez, ito ay masasabing isang uri ng pagkakaisa sapagkat tila
karamihan ng pasahero ay tumulong sa babae: anuman ang pagkakaiba nila
sa isat isa.
Ganon na rin ang isang pangyayari na nagpapakita ng mga nag poprotesta.
Isa ito sa nagpapakita ng pakikipag kapwa sapagkat sila ay nagsusulong ng

katarungan. At sa amamagitan nito nagkakaisa sila sa iisang adhikain, at


iyon ay para mapabuti ang kapakanan ng iba pa nila kapwa mamamayan.
Ngunit nagmistulang tanong ang mga ito habang ipinapakita ng daglian ang
mga imahen ng tunay na estado ng ating bansa. Ilan sa mga ito ay ang mga
matatandang palaboy, mga batang nanlilimos, mga taong may kapansanan
na tila mag isang naglalakbay pauwi. At ilan sa mga imahen ay tila isang
suntok sa iba na tulad na lamang ng matandang may dala ng santo,
lumuluhod at mga taong nagisimba at mga kabataang nag aaral. Itinuturo ng
Simbahan ang pakikipagkapwa at kabutihan. ngunit makikita ba ang epekto
nito sa lipunan? Ang karamihan ng kabataan ay nasa eskwelahan ngunit
magiging sagot ba ito upang bigyan sila ng kamalayan sa pakikipag kapwa?
Ito ay sa tingin ko ang mga katanungan na iniwan ng palabas tungkol sa
pakikipagkapwa. At ayon nga sa papel ni Dr. Enriquez, madaling maging
tao, ngunit mahirap ang magpakatao

Sa isang music video ni Gloc 9 na pinamagatang Pareho tayo, maraming


eksena ang nagpapakita ng ibat ibang aspeto ng pakikipag kapawa na
mailalarawan bilang negatibo at positibo. Sa unang eksena palang makikita
mo na ang isang negatibong paglalarawan ng pakikipag kapwa dahil
nadapa ang isang kargador at natapon ang ang dalawang baldeng isdang
dala nya ngunit ni isa sa mga taong nakapaligid

sa kanya ay walang

tumulong. Sa papel ni enriquez inilalarawan ang kawalan ng shared inner


self ng isang tao sa eksenang ito na tila walang pakialamanan ang tao. Sa
kabila ng negatibong eksenang yan sumunod naman ipinakita ang isang
ordinaryong lalaki na nagtitinda sa isang food stall. Ngunit bukod sa
pagtitinda nya may isa pa di syang aktibidades sa pang araw araw nyang
buhay na nagpapakita ng positibong aspeto ng kapwa, matapos nyang
magtinda ay nagsisilbi syang guro ng mga batang kalye at ito ay matibay na
pagpapakita ng kagandang loob at self dignity na tinatalakay rin sa
papel ni enriquez, na kahit anong katatayuan mo sa buhay ay hindi magiging
hadlang

upang

maipakita

mo

ang

positibing

pakikipag

kapwa

at

kagandahang loob sa kapwa.


Sa sumunod na liriko binanggit ni Gloc 9 ang mga katagang pang araw araw
na nagiging reklamo ng mga Pilipino, nandyan ang mahabang listahan ng
utang, pila sa tren at iba pang uri ng transportasyon, walang pang aral, at
pati na rin ang di prebihiyong pag papagamot. Sumasalamin dito ang akda
ni Enriquez tungkol sa kalayaan, katarungan at karapatan. Sa kasunod na
eksena rin na nagpapakita ng positibong aspeto, na kung saan isang
babaeng buntis ang sumakay ng bus at agad naman syang pinakitaan ng

kagandahang loob at shared inner self ng isang lalaki. Nailarawan rin dito
ang pagkaka isa dahil sa pagtutulungan ng mga tao sa bus na kahit hindi
naman nila kilala ang isat isa ay hindi nag atubiling tumulong sa
nanganganak na buntis.
Sa kasunod na eksena rin ay tila pagpapakita ng mga pakikipag kapwa
ngunit sa pamamagitan ng protesta na tila humihingi sila ng katarungan
para sa adhikaing mas mapapabuti ang kapwa nila mamamayan . Narito rin
ang mga batang nanlilimos, matandang may dalang santo at lumalakad ng
nakaluhod papuntang altar ng simbahan pati na rin ang babeng kolehiyala
na nakapag uwi ng medalya ngunit sa kabila ng turo sa simbahan ng
kagandahng pag uugali gayon din sa paaralan hindi pa rin maipakita sa
bawat isa ang tunay na kahulugan ng kapwa o pakikipag kapwa.