You are on page 1of 11

MANUAL PENGGUNAAN BORANG

LAPORAN PROGRAM ANAK ANKGAT LINUS 2.0 TAHUN 2015

1. Borang A
a. Perlu disediakan oleh Ketua Penyelaras Program LINUS 2.0 dan
disahkan oleh Guru Besar.
b. Pelancaran Program Anak Angkat perlu dibuat seawal mungkin
dalam bulan Februari dan dihantar ke Unit LINUS PPD Klang
sebelum 20 Februari 2015.
c. Lampiran A hendaklah disertakan bersama-sama Borang A.
2. Borang B
a. Perlu disediakan sebelum Saringan 2 - Bertulis (sebelum
1 Oktober 2015) .
3. Borang C
a. Perlu diperbanyakkan untuk semua guru yang telah dilantik
sebagai ibu/bapa angkat.
b. Setiap guru yang dilantik hendaklah mengisi Borang C (Rekod
Perjumpaan Program Anak Angkat LINUS) setiap kali
perjumpaan dengan murid terlibat.
c. Rekod tersebut hendaklah diserahkan kepada Ketua
Penyelaras Program setiap hari Jumaat untuk dirujuk dan
disahkan oleh Guru Besar.
4. Borang D
a. Perlu diperbanyakkan untuk semua guru yang dilantik sebagai
ibu / bapa angkat.
b. Borang ini perlu ditandatangani, diserahkan kepada Ketua
Penyelaras Program, disahkan oleh Guru Besar dan dihantar
ke Unit LINUS PPD Klang sebelum Saringan 2 - Bertulis
(sebelum 1 Oktober 2015)
5. Borang E
a. Rekod Penguasaan Murid (Anak Angkat) mengikut Konstruk
yang dikuasai perlu dinyatakan dalam Borang E yang
disediakan.
b. Rekod ini hendaklah diisi setiap penghujung bulan bagi
melihat perkembangan murid yang dibimbing sebagai anak
angkat.

c. Rekod ini juga perlu diberikan kepada Ketua Penyelaras


Program untuk dilaporkan dan disahkan oleh Guru Besar.
**Borang A, B,C,D dan E yang disediakan hendaklah disimpan di
dalam Folder Pengurusan bersama Pelan Strategik LINUS /
Laporan Program

BORANG
A

LA

LAPORAN PELANCARAN PROGRAM ANAK


ANGKAT LINUS 2015
SK LA SALLE, KLANG

TARIKH

: 23 FEBRUARI 2015

MASA

: 7.30 PAGI

TEMPAT

KETUA PENYELARAS LINUS

DEWAN TERBUKA SKLS


: MOHD FAQHREEL AIZAD B ISMAIL

GURU ANGKAT : (RUJUK LAMPIRAN)


ANAK ANGKAT : (RUJUK LAMPIRAN)

AKTIVITI

1. Ucapan pengerusi majlis.


2. Gimik pelancaran yang di sempurnakan oleh

GPK 1.
3. Penyerahan anak angkat kepada ibu bapa angkat.
4. Taklimat Program Anak Angkat Linus SK La Salle,
Klang kepada ibu bapa angkat.

LAPORAN BERGAMBAR

Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

................................
.............

....................

Penyelaras Program LINUS 2.0

Guru Besar

SK LA SALLE, KLANG
KLANG

SK LA SALLE,

LAMPIRAN A

SENARAI NAMA GURU ANGKAT DAN ANAK


ANGKAT
PROGRAM LINUS 2.0 TAHUN 2015

NAMA SEKOLAH

: SK LA SALLE, KLANG

JUMLAH GURU TERLIBAT


BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

NAMA MURID
RAHUL MAVI
SHARWIN
THARVIN
MUHAMAD AMIRUL
HAKIM
SAACHEN JUDE
AMOS JEBARAJ
DANNIEL AFFENDY
DEVIYAN
MUHAMMAD AMMAR
QABIL

: 19 ORANG
KEL
AS
3R
3R
3R

LBM
/

NUM

LBI
/
/
/

NAMA BAPA/IBU ANGKAT


MOHD NAZRI MOHD NASIR
PN MOHANA
PN PUVANES

/
/

3R
3R
2R
2R
2R

/
/
/

PN THANES
EN INDERJIT
PN ZARINA
EN FAQHREEL
EN YAAKOB

2R

EN ABU BAKAR

NARESH

2R

RUVEN

2R

SHARVAJITBALAN

2R

TILIPAN RAM

2R

VISSHAN

2R

DIWINEYASH

2R

ANAND

2R

EN CHE WAN

DIALAN

2R

EN SYED

PN HANIZA
EN KHAIRUL

PN SELVARANI

/
/

EN SALLEH
EN MOHAMAD NAZRI MD
SALAN

PN VIJAYA

1
8 SYLVA VINCENT DASS

2R

Disediakan Oleh :

PN ZULIANI

Disahkan Oleh :

................................
.............

....................

Ketua Penyelaras Program LINUS 2.0

Guru Besar

SK LA SALLE, KLANG
KLANG

SK LA SALLE,

BORANG B

LAPORAN

PROGRAM ANAK ANGKAT LINUS 2015

SK/SJKC/SJKT______________________________________

NEGERI

: SELANGOR

DAERAH

: KLANG

PERKARA
MENTOR
LINUS

: LAPORAN

PROGRAM PROFESIONALISME

SK/SJKC/SJKT___________________________________TAHUN 2015

NEGERI

: SELANGOR

DAERAH

: KLANG

TEMPAT

: SK/SJKC/SJKT__________________________

TARIKH

: ______FEB 2015 -

PEGAWAI PENYELARAS
PENYELARAS LINUS )

______ SEPT 2015

: _____________________( KETUA

BILANGAN GURU ANGKAT :

1. LELAKI

2. PEREMPUAN : ______
BILANGAN ANAK ANGKAT

2. PEREMPUAN

: ______ orang
orang

1. LELAKI

: _______orang

: _______orang

AKTIVITI :
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
4.
_________________________________________________________________________
5.
_________________________________________________________________________

KEKUATAN :
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________

KELEMAHAN

1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________

LAPORAN PROGRAM

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

LAPORAN BERGAMBAR

Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

................................
.............

....................

Ketua Penyelaras Program LINUS 2.0

Guru Besar

SK/SJKT/SJKC _____________
_____________

SK/SJKT/SJKC

BORANG C

REKOD PERJUMPAAN
PROGRAM ANAK ANGKAT LINUS

NAMA GURU ANGKAT : ZULIANI BT ZAKARIA


NAMA ANAK ANGKAT

: SYLVA VINCENT DASS

KELAS

: 2RADIANT (NUMERASI )

TARIKH
__________________

: __________________

LOKASI
Makmal dsb)

MASA

: __________________ (Contoh : Kantin, Bilik Guru,

AKTIVITI (CONTOH)
DIGRAF

: MENGEJA DAN MENULIS 6 PERKATAAN


*(SENARAIKAN 8 PERKATAAN TERSEBUT)

1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
4.
_________________________________________________________________________
5.
_________________________________________________________________________

IMPAK

1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________

Disediakan Oleh :
................................
.............
Ibu / Bapa Angkat Program LINUS 2.0
SK LA SALLE, KLANG

Disahkan Oleh :
....................

SK LA SALLE, KLANG

BORANG D

REKOD PERJUMPAAN GURU ANGKAT DENGAN ANAK


ANGKAT
Nama Ibu/Bapa Angkat: ZULIANI BT ZAKARIA
BIL

NAMA MURID /
ANAK ANGKAT

Tarikh Laporan :

Tarikh Perjumpaan

CATATAN

1.
SYLVA VINCENT
DASS

Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

................................

.................................

Ibu / Bapa Angkat Program LINUS 2.0

Guru Besar

SK LA SALLE, KLANG
BORANG E

REKOD PENGUASAAN(KONSTRUK) ANAK ANGKAT (LITERASI /


NUMERASI )
Nama Ibu/ Bapa Angkat : ZULIANI BT ZAKARIA
_______________
BI
L

NAMA

TOV

1.

SYLVA VINCENT
DASS

MAC

Disediakan Oleh :

APR

MEI

JUN

JULAI

Tarikh
OGOS

SEPT

Disahkan Oleh :

Laporan
OKT

CATATAN/JUSTIFI
KASI

................................

.................................

Ibu / Bapa Angkat Program LINUS 2.0

Guru Besar