Oslobodite lični potencijal

Action NLP Business Practitioner

Gordana Berger
22. Februar 2011.

Iskreno verujem da je u svakom od nas skriven
uspavani džin.
Svako od nas poseduje talenat, dar, delić svoje lične
genijalnosti, koji samo čeka da bude otkriven.
Anthony Robbins

Action NLP

• Šta je to što predstavlja razliku između nekoga ko je
relativno uspešan i nekoga ko je izuzetan u primeni iste
veštine?
• Šta jednu osobu čini prvoklasnom, a drugu prosečnom u
obavljanju istog zadatka?
• Kreatori NeuroLingvističkog Programiranja:
Richard Bandler i John Grinder
(Kalifornijski univerzitet u Santa Kruzu (UCSC)

Nastanak NLP-a

• Izučavajući rad najuspešnijih terapeutskih komunikatora:
Fritz Perls, kreatora Geštalt terapije
Virginia Satir porodičnog terapeuta
Milton Erickson hipnoterapeut i psihijatar

NLP
• Neuro – nervni sistem.
•Linguistic – ono što kažemo, verbalno i neverbalno
• Programming – unutrašnje programe razmišljanja

Action NLP Business Practitioner
• Zašto Action NLP?
• Fokus sa pitanja da li možemo da ostvarimo željene
rezultate, i zašto nam se nešto dešava, na pitanje
kako da ostvarimo naše željene rezultate
• Balans dva sveta: unutrašnjeg i spoljašnjeg
• Znanje nije dovoljno, potrebna je akcija!
• Naša misija: Inspirisati ljude da kreiraju pozitivniji pogled na
svet koji uključuje akciju: akciju u samim ljudima i akciju
između ljudi!

Točak života

Samo-spoznaja - most na našem putovanju

1. Modul: Otkrijete NLP - Veštine efektne komunikacije

• Vodeća uverenja uspešnih
• Zapažanje neverbalnih poruka sagovornika (kalibriranje)
• Kreiranje raporta (prisnosti) i kvalitetnog odnosa sa
okolinom
• Postizanje fleksibilnosti u komunikaciji
• Prepoznavanje promena neverbalnih signala i tumačenje
• Poboljšanje moći zapažanja
• Prepoznavanje primarnog sistema predstavljanja
sagovornika

2. Modul: Krirajte svoja resursna stanja

•Prepoznavanje ličnog stanja i state management
• Aktiviranje svih potrebnih resursa
• T.O.T.E. Model strukture uspešnog postizanja ciljeva
• Perceptualne pozicije i prednosti disociranosti u kriznim
situacijama
• You must be the change you want to see in the world.
Gandhi

3. Modul: Ostvarite uticaj kroz efektniju komunikaciju

• Postavljanje moćnih pitanja
• Filtriranje informacija radi efektnije komunikacije
• Upotreba NLP sidra
• Pronalaženje balansirane unutrašnje igre
• Psihološko prepoznavanje - B.A.G.E.L. Model

4. Modul: Upoznajte moć iniciranja promena

• Upoznavanje ličnih životnih vrednosti i identifikacija
ograničavajućih
• Rešavanje konfliktnih uverenja
• Prepoznavanje internog predstavljanja uverenja i
moćne vežbi tranformacije
• Smanjenje ličnog stresa i kreiranje pozitivnog
emocionalnog balansa
• Rezumevanje Principa pozitivne namere
• Prepoznavanje načina donošenja odluka

5. Modul: Izgradite viziju i kreirajte svoju budućnost

• Postavljanje ciljeva koristeći Vremensku liniju
• Action Model Vizualizacija ciljeva
• Strategije uspešnog dostizanja ciljeva
• Uokviravanje i ponovno uokviravanje
• Rad na prepoznavanju Logičkih nivoa
• Definicija iskustva i uticaj na životne rezultate
• www.amc.rs/content/kreiranje-licne-vizije

6. Modul: Otkrijete magiju govornog jezika

• Govorni obrasci postavljanja preciznih pitanja pomoću
Metamodela
• Prepoznavanje skrivenih Metaprograma na
osnovu slušanja govornog jezika drugih
• Korišćenje novih govornih obrazaca radi povećanja uticaja
• Usavršavanje veština davanja konstruktivnih
povratnih informacija

7. Modul - Kreirajte ličnu strategiju uspeha

• Sistematično kreiranje sadašnjosti i budućnosti
• Kreativno prevazilaženje izazova - model Diznijeve
strategije kreativnosti - Robert Dilts

Robert Dilts i Gordana Berger – NLPU Santa Cruz

8. Modul – Internacionalna sertifikacija

• Redovnim prisustvom na modulima i uspešnim ispunjenjem
ciljeva programa Action NLP Business Practitioner
• Po trening standardu Action Management Consulting kuće i
• The Professional Guild of NLP – Internacionalne NLP
Asocijacije iz Londona

Čestitamo na Vašoj spremnosti na akciju!

Ne preživljava ona vrsta koja je najjača,
niti najinteligentnija, nego ona vrsta koja je
najprilagodljivija promenama.
Charles Darwin