You are on page 1of 12

‫אליס מונרו‬

‫מי את חושבת שאת?‬
‫סיפורים על ְפלוֹ ורוֹ ז‬

‫מאנגלית‪ :‬אורטל אריכה‬

‫כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן — מוציאים לאור‬

9

‫אליס מונרו‬

‫‪10‬‬

‫מי את חושבת שאת?‬

‫‪11‬‬

‫אליס מונרו‬

‫‪12‬‬

‫מי את חושבת שאת?‬

‫‪13‬‬

‫אליס מונרו‬

‫‪14‬‬

‫מי את חושבת שאת?‬

‫‪15‬‬

‫אליס מונרו‬

‫‪16‬‬

‫מי את חושבת שאת?‬

‫‪17‬‬

‫אליס מונרו‬

‫פלו היתה אז ודאי בתחילת שנות השלושים לחייה‪ .‬אישה‬
‫צעירה‪ .‬היא לבשה בדיוק את אותם הבגדים שהיתה לובשת אישה‬

‫‪18‬‬