You are on page 1of 1

27 2016

--[ -A

17

vU Nx
J Nx -- , B u- N- (NCF) u ~ j
.. yN-- Uv N-x -E - E-
- a . v h u pA- Eh
210 NL- o * 420 NL- o- --E- E- g -.
Y, A- u- -l - - -- vC (organic) u- -l v - - d DE l . - - - v- - - 4 - --- -
- - . - N- :
-) -Eo - -G) 'Lab to Land' L-- ----
-) F Ey -~- --) j- T --AE Lp-

-- JnG-%Cl
J Nx
J Nx v v - 1966-72 ,
1973-80 , 1981-90 u E- hC. Jn \- - - J
J Nx v -E-- a.
-J 2004 vy Major

Agricultural Programme
.50,000 x v--*C. DE -
2004 . .. yN-- u-~-
v vy B N- (NCF National Commission on Farmers) EN-*C. --C u- --l- u--
v-R (Agricultural Renewal Action Plan)
v v C.
DE
- - E h, v
vA .-t- 2006 W 3
jq v v - ' J
N-x -E - E- - a. - J - - {
v -R- B-- - u-
4% -E DEo - { v -R v - - J- - .

d .. yN-- ,
. t--- --. --N:
) N p-- - -E u B- -L.

CJ vo

-J- -Nx--E --C -L-C?


d v u---E vu yL.
G) -F x , F Ey ---h, { F Ey %Cl
L.
) -j f- 4% T_--L. u d ECE p , v%A j-Ku - j- --L.
) pAh, NE-, -u- ---Eh,
\ \--- v---dL.
Y--h h -, -A l- x
E C-- -- N-J*
pAh, NE--T -A l- -y L.
) Nh- u %Cl, s, \
NE---E Nc YEo, --o--@E
--T---L.
>) -- p-- --E Nc---YEo
--T-L.
j - - vy 2006
W 1 2006-07 -q-Eo u- --l -q- v--*C.
10.

J Nx -- ?
. v-tu
2) d .. yN
3) K_ J-
4) -
11. J Nx--E C LC
?( p v u- vA
).
1)
2)
b
3) . v-tu
4) b o-
12. u- Y-h v- t x,
-- C C- - %d-?
1) L-pq
2) u>-
3) b-
4) q
13. v u- >x (IADP) p v--iC?
1)

1.

-- - u-
j -- @N-h-o?
1) 51%

2) 52%

3) 53%

4) 54%

2.

va o E-u-T (Disguised un-employment) C E--hC?


1) u-
2) J-v-N
3)
4) NQ u
3. 2015-16 Jn y v B--
(GDP) u- ?
1) 17.4%

2) 18.5% 3) 19.6% 4) 20.7%

4. 2013-14

u-, - %Cl
?
1) 3.2%

2) 4.2%

3) 5.2%

4) 6.2%

5. 2011-12

h --x u
ph C?
1) 8.1%

2) 9.2%

3) 11.3% 4) 12.3%

6. 2015-16

Jn y v 2015-16
u pAh ?(NL o-x)
1) 257.1

7.

3) 252

4) 253.2

o -{ v-R- u-, -
x P-* %Cl- ?
1) 2%

8.

2) 265

2) 3%

3) 4%

4) 5%

'J Nx Eo d-- -T*C ?


1) d NL
2) v- t x
3) K_ J-
4) d .. yN--
9. v J Nx -- ?
1) d NL
2) v- t x
3) . v-tu
4) d .. yN--

1) 1960

2) 1961

3) 1964

4) 1965

14.

v u- >x --E j >x


C?
1) p -J
2) Pa -J
3) %g
4) x
15. v u- v (IAAP) p v--iC?
1) 1963

16.

2) 1964

3) 1965

4) 1966

u- u C C- T- h
- (HYVP) - Eo
- J N-x Eo p vG- - ?
1) 1962-63

2) 1963-64

3) 1964-65

4) 1965-66

17. Lerma Rojo, Sonara - 64


(HYV)

C C-
C-

-
-C-*-N?
1) 2) J 3) *--u 4)
18. 'IR-8' C C-
-C-*C?

J Nx v- *o, jj %d vD--J-*C. J Nx-


-y-, l j v- .
yN-- - - N-E
u- M, -x, o-,
j, l -- o j, -- E ho j, - %h
-d j---JF j (Farmer) J---E vy El-P-*C.
u p --- p-- --E vu h Z %
N 201011 BGREI
v-G- (Bringing Green Revolution in
Eastern India). -D-E 2013-14 .1000
x --.
p --- 7 Zj , G,
Bh--, ^, , p h v
v, Pa J -J
pAh vu a.
J Nx v- u---pAh
JT, v v--E C
C.
1)

2) 3) J 4) *--u
'J Nx v- C x
Ej %d vD--J-*C?
1) 2) J 3) \- o 4) jFo
20. ' n -q p-jC?
19.

1) 1963
21.

2) 1964

3) 1965

- Nx
-u-- N, J Nx-
y Nx, FL Nx E
CEo ~u El-P-. O-Eo-E L
- Nx \--o.

vAg Nx
vE v D --E-*a Nx-
C N vA-C.
a) 'Saffron energy' Nx '--hE T
n --T---
b) y Nx (White Revolution) --G-%-ClE, ~-Eo C-
c) FL Nx (Blue Revolution) q u- ~, D v~ -, -F ~ -d.

4) 1966

(National
Commission on Farmers - NCF)

'B

--
---
-d-- -v

N-

J
u-~- p ?
1) -
2) . -v-
3) -J Ou
4) d .. yN--
22. 2006 W 3 J Nx--E
E*aC ?
1) E D
2) D
3) d t- 4) . *-
23. C-- vy 'u- --l -q- Eo v--*C?
1) 2006-07

2) 2007-08

3) 2008-09

4) 2009-10

24.

J Nx Ej %d vD--J*C?
1) l -
2) u
3) *o, j
4) jFo
25. p --- J Nx-Eo
p v-G-?
1) 201011
2) 201112
3) 200910
4) 200809

----
1-3

6-4

11-3

16-4

21-4

2-1

7-3

12-4

17-1

22-3

3-1

8-1

13-1

18-3

23-1

4-2

9-2

14-2

19-4

24-3

5-4

10-2

15-3

20-3

25-1.

-Nx-

--C-

J Nx

u-
( p-h)


(q u J-v)
T pAh
-u-
x/ apple
x J-v
- pAh

-y- Nx
FL Nx
Nx
Nx
yg Nx
Nx
v Nx

x 2017
B u Ny-N-u--x 201718 Nu q--E @, @ qx v--E Ey-
t- d (x) 2017 u
- E--Jq --h -C.
q: vu- vv (-x
-v- --H q)
|: Bh-gj L.
: 20 x N--.
d vu- vv (-- )
q uC: C
|: -- H -- --q-- -|- ---L.
-h: 1 -J 2017 * -j -h -- .
*J C: 31 Ja
-j: www.clat.ac.in