You are on page 1of 2

OPIS RADNOG MESTA

1. Radno mesto: Vii operater procesiranja


2. Organizaciona celina: Operacije/Seenje i presovanja
3. Za svoj rad odgovara: Tim lideru seenja i presovanja
4. Direktno podreena radna mesta: /
5. Opis posla:

Odgovornost za adekvatno izvrenje svih radnih zadatka u okviru tehnolokog


postupka procesiranja (runo krimpovanje, ultrasonino zavarivanje,
zatopljavanje i runo tvistovanje) , u skladu sa zakonskim propisima i internim
standardima;
Uestvovanju u reavanju problema na runom krimpovanju, ultrasoninom
zavarivanju, zatopljavanju i runom tvistovanju koje nisu u mogunosti da
proizvedu skladu sa zahtevima
kvaliteta;provera ostvarenih ciljeva
procesiranja u odnosu na zadate;
Struno usavravanje i dodatno obuavanje operatera na procesiranju;
U odsustvu Tim lidera preuzima svu odgovornost i obavezu organizacije i
nadzora svih radnih zadatka u okviru tehnolokog postupka procesiranja, u
skladu sa zakonskim propisima i internim standardima, u saradnji sa efom
smene;
Sprovoenje dnevnih provera potovanja radnih instrukcija i redovno
auriranje istih u skladu sa internim standardima kompanije;
Uee u definisanju prostornog rasporeda na procesiranju(runo krimpovanje,
ultrasonino zavarivanje, zatopljavanjei runo tvistovanje), ergonomskih
standarda i radnih instrukcija u saradnju sa lanovima tima i drugim
rukovodiocima Operacija;
Odgovornost za adekvatnu primopredaju radnog mesta sa svom pripadajuom
opremom prilikom predaje smena i odravanje radnog mesta, alata i opreme u
istom i urednom stanju u skladu sa standarima kompanije;
Korienje maina i ureaja u sklopu proizvodnog procesa u skladu sa
standardima radnih operacija;
Obezbeivanje adekvatnog odravanja i podeavanja opreme i ureaja u
saradnji sa odeljenjem Odravanja;
Voenje kontrolnih listi i svih drugih neophodnih evidencija i izvetaja po
nalogu pretpostavljenog u zahtevanom sadraju i formi;
Odgovornost za potovanje zakonskih normi i internih standarda u vezi zatite
na radu, protiv poarne zatite i zatite okoline;
Stalno razvijanje produktivnosti i efikasnosti u svom domenu rada a u skladu
sa zahtevima kvaliteta i klijenata;
Sve druge obaveze dodeljene od neposrednog rukovodioca u vezi sa gore
navedenim.

6. Zahtevani uslovi:
III ili IV stepen strune spreme
1 godina radnog iskustva

__________________________
_______________________
Supervizor seenja i presovanja
Zaposleni