You are on page 1of 2

brugge.

be

PREVENTIE

Vuurwerk

VerkNal het Niet!

10 TIPS OM VUURWERK VEILIG TE GEBRUIKEN


Voor je vuurwerk mag afsteken
moet je steeds de schriftelijke
toestemming hebben van de Burgemeester. Schriftelijke aanvraag
bij de stedelijke dienst vergunningen. Op de nacht van 31 december
op 1 januari is geen toestemming
nodig voor vuurwerk tussen 23.00u
en 02.00u door en bestemd voor
particulieren.
Vuurwerk en alcohol zijn geen
goede vrienden. Zorg voor een
Bob of laat de kurken pas na het
vuurwerk knallen.
Ontsteek vuurwerk op een open en
veilige plaats: dus bijvoorbeeld niet
bij droog hout of op een plaats waar
veel mensen samen zijn.
Hou toeschouwers op voldoende
afstand van de plaats waar het
vuurwerk wordt afgestoken. Vuurwerk maakt veel lawaai: let op je
eigen oren, maar ook die van de
toeschouwers en buren en eventuele dieren in de buurt.
Ontsteek vuurwerk met iets dat
smeult, zoals een lont. Gebruik
geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft.

Het is verboden om vuurwerk te


kopen en /of af te steken wanneer
je jonger bent dan 16 jaar. Als je
vuurwerk aankoopt, koop dan wettelijke en veilige producten. Lees
de gebruiksaanwijzing aandachtig.
Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk, houd de arm gestrekt bij
het aansteken van de lont en buig
het lichaam niet over het vuurwerk.
Plaats een vuurpijl in een buis die
verticaal in de grond vastzit. De
buis moet minstens even lang zijn
als de stok van de vuurpijl. Flessen
zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen.
Vuurwerk dat niet ontploft, mag
je nooit opnieuw aansteken. Giet
er een emmer water over en laat
het een nachtje liggen. Let erop
dat kinderen niet met dit vuurwerk
gaan spelen.
Zorg ervoor dat je steeds water of
een brandblusapparaat bij de hand
hebt. Loopt er toch iets mis? Bel
dan de hulpdiensten (112). Spoel
brandwonden uitgebreid met water.