You are on page 1of 28

ESK YUNAN HEYKEL SANATI

HAZIRLAYAN
TUE YCETRK

ESK YUNAN HEYKEL SANATI


ESK YUNAN HEYKELCLNN BRBRN
ZLEYEN 3 ANA DNEM VARDIR
1- ARKAK (ARCHAIC) DNEM
2- KLASK (CLASSICAL) DNEM
3- HELENK (HELLENISTIC) DNEM

ARKAK DNEM
ARKAK DNEM MLATTAN NCE 800-500
YILLARI ARASINDA YER ALIR
HEYKELLER TAPINAK GRLERNE DZLM
VEYA ANIT MEZARLARA DKLMLERDR
HEYKELLER GENELLKLE BR KADE ZERNE
YERLETRLMLERDR

BU DNEMN K BYK EKOL VARDIR


1- GRT PELEPONES (Delfilli atlet, Louvre kadn)
2- YONYA (Efes Artemis, Didim oturan adam)

ARKAK DNEM
HEYKELLERNN ZELLKLER
HEYKELLER GENELDE HAREKETSZ
GRNMLDR
BAZEN SOL BACAK NE DORU YAYLANMITIR
YZ VE VCUT NE BAKAR (FRONTAL)
POZSYONDADIR
BONCUK DZS SALAR VE BYK GZLER VARDIR

DAHA OK DEAL LDE NSAN, AZ MKTARDA


HAYVAN FGR VARDIR
ANA TPLER KOUROS (ERKEK) VE KORE (KADIN)
HEYKELLERDR

KOUROS (ERKEK) HEYKELLER


GENELLKLE NORMAL NSAN BOYUTLARINDADIR

HEMEN HEPS MERMERDEN YAPILMITIR


YZLER VE VCUT NE BAKAR
SOL BACAK HAFF NE YAYLANABLR

ELLER YANLARDA VE VCUDA BTKTR


KESN VCUT SMETRS VARDIR,ELP BKLME
GRLMEZ
HEMEN HEPS IPLAKTIR

DEAL TPLER TANRILAR, SAVAILAR VE


ATLETLERDR

KOUROS (ERKEK) HEYKELLER

YZ VE VUCUT NE BAKIYOR. KOLLAR VCUDA YAPIIK. GENELDE IPLAK

KOUROS (ERKEK) HEYKELLER

KORE (KADIN) HEYKELLER


KOUROS HEYKELLERNN IPLAK OLMASINA
KARIN KORELER ELBSELDR
RT ALTINDAN VCUT KIVRIMLARI
VURGULANMITIR
YZLERDE YAPMACIK BR GLMSEME FADES
BULUNABLR
DEAL TP OLARAK TANRIALAR VE LMSZ
RUHLAR(NYMPHIS) KULLANILMITIR

KORE (KADIN) HEYKELLER

KORE (KADIN) HEYKELLER

ARKAK HAYVAN
HEYKELLER

KLASK DNEM

MLATTAN NCE 500-323 YILLARI ARASINI


KAPSAR

HEYKELLERDE ARKAK DNEMN


HAREKETSZ DURUU YERNE HAREKETL
POZSYONLAR LENMTR

DSK ATAN ADAMDA OLDUU GB YZ VE


ELLER FARKLI YNLERE BAKAR, VCUT
ASMETRK BR POZSYONDA VE ELP
BKLMTR

YZ FADELER CDDDR

BA VCUT ORANI 1 e 6 VEYA 7 OLARAK


SABTLENMTR

SANATILAR ESERLERNE MZA


KOYMULARDIR

KLASK DNEM
HEYKELTRALARI
MLATTAN NCE 5. YZYIL SANATILARI
MRON (MYRON) :Disk atan adam
FDYAS (PHDAS): Partenon Zeus kabartmalar

MLATTAN NCE 4. YZYIL SANATILARI

PRAKSTELES ((PRAXTELES) : Knidos afroditi

LEOHARES (SCAPOS) :Belveder Apollonu

BRYAKSS

KLASK DNEM HEYKELLER

Zeus
Phydias

Kritios Boy

KLASK DNEM HEYKELLER

Dis atan adam


Myron

Athena and Marsyas


Myron

KLASK DNEM HEYKELLER

Hermes of Praxiteles

PRAXITELES
Cridian Aphrodite

KLASK DNEM HEYKELLER

Relief of a Maenad

HELENSTK DNEM

MLATTAN NCE 323-30


YILLARINI KAPSAR

HAREKETL HEYKELLERE
REALSTK HEYECAN
KATILMITIR.

DUYGULARI DIA
YANSITAN YZ FADELER
VARDIR

GRUP HEYKELLER
YAYGINDIR

Lakoon ve oullar
Hagesandros, Polydoros, and Athenodoros.

HELENSTK DNEM
HELENSTK DNEMN K BYK EKOL VARDIR
1- BERGAMA EKOL
Apollo ba, Bergamada zeus tapna
kabartmalar, skender lahdi

2- RODOS EKOL
Lakoon ve oullar, Nemrut da
heykelleri

HELENSTK DNEM
HEYKELLER

BERGAMA ZEUS TAPINAI KABARTMALARI


AFRODT Alexandros

of Antioch

HELENSTK DNEM
HEYKELLER

UYUYAN EROS

OCUK

HELENSTK DNEM
HEYKELLER

SKENDER BAI

NEMRUT DAI HEYKELLER

FDYAS -PHIDIAS -PHEIDIAS

MLATTAN NCE 490-430


YILLARINDA ATNADA
YAAYAN NL ESK
YUNAN HEYKELTRAIDIR.

PERKLES VE SOFOKLESN
ADAIDIR

SANATA RESSAM OLARAK


BALAMI, HEYKEL
AGELEDASDAN
RENMTR

PERSLER TARAFINDA
YIKILAN ATNANIN YENDEN
NASINDA BR OK
GREV ALMITIR

FDYAS -PHIDIAS -PHEIDIAS

MLATTAN NCE 444 DE


PERKLESN ATNANIN TEK
HAKM OLMASINDAN
SONRA UZUN SRE ONUN
EN YAKIN ARKADAI VE
SANAT DANIMANI
OLMUTUR.

ATNA AKROPOLNDE YER


ALAN VE PERSLER
TARAFINDAN YIKILAN
PARTENON YAN ATHENA
TAPINAI PERKLESN
EMR LE MLATTAN NCE
448-438 YILLARI ARASINDA
YENDEN NA EDLMTR

ATNA AKROPOL

FDYAS -PHIDIAS -PHEIDIAS

PARTENONUN GRNE
BR OK HEYKEL VE
KABARTMA
SIRALANMITIR

ANCAK FLD VE ALTIN


KAPLAMALARLA YAPILAN
DEV ATHENA HEYKEL
FDYASIN AHASERDR

ATHENA YUNAN SANAT,


STRATEJ, BARI VE
SAVAIN TANRIASI. ROMA
MTOLOJSNDE MNERVA
DYE ANILIR. BABASI
TANRILARIN BAI ZEUS,
ANNES SE ZEUS'UN LK
KARISI OLAN HKMET
TANRIASI METS' TR.

1982 YILINDA YAPILAN BR ATHENA


KOPYASI

FDYAS -PHIDIAS -PHEIDIAS

ORJNAL ATHENA HEYKEL


VE EVRESNDEK 500 DEN
FAZLA ALTIN VEYA FLD
KABARTMANIN 10 YIL
NDE TEK BAINA FDYAS
TARAFINDAN YAPILMADII
EMRNDE BROK
HEYKELTRAIN ALITII
DNLR. ANCAK
DAHCE PLANLANMI
DESENLER VE YERLEM
TAMAMEN ONUN ESERDR.

DMANLARI ATHENA
TAPINAI YAPILIRKEN
FDYASI BYK MKTAR
ALTIN ALMAKLA THAM
EDERLER. PERKLES LE
ARASI BOZULAN FDYAS
ATNADAN MORA
YARIADASINDA BR EHR
DEVLET OLAN ELSE G
EDER

ELS EHR OLYMPANIN


OLDUU YERDR

FDYAS -PHIDIAS -PHEIDIAS

FDYAS ELS EHRNDE


BULUNDUU SIRADA (M 437433 ) OLYMPADA NA
EDLEN ZEUS TAPINAINDA
ALIMI , ALTIN VE FLD
KAPLAMA ZEUS HEYKELN
YAPMITIR.BU HEYKEL
DNYANIN 7 HARKASINDAN
BRDR.

ANCAK DMANLARI
BURADA DA ONU RAHAT
BIRAKMAZ, HIRSIZLIKLA
SULANIR, HAPSE ATILIR VE
BR RVAYETE GRE DAM
EDLR

ZEUS HEYKELNN TEMSL RESM