You are on page 1of 48

XX

, 27. 2016. e

/Broj

72

Godina XX
Utorak, 27. septembra/rujna 2016. godine
ISSN 1512-7508 -
ISSN 1512-7486 -
ISSN 1512-7494 -


1052

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.500,00 ,


.
2.
( )


,

.

3.
( )


.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-100/16

06. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.500,00 KM, Udruenju knjievnika Republike Srpske kao podrka i pomo za organizovanje Prvih meunarodnih
susreta pisaca u Republici Srpskoj.

72 - 2

lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja knjievnika Republike Srpske.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje knjievnika Republike Srpske da
dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-100/16
lan Predsjednitva BiH
6. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.500,00 KM, Udruzi knjievnika Republike Srpske
kao potpora i pomo za organiziranje Prvih meunarodnih
susreta pisaca u Republici Srpskoj.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge knjievnika Republike Srpske.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga knjievnika Republike Srpske da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-100/16
lan Predsjednitva BiH
6. rujna 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, v. r.
Sarajevo

1053

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,

, 27. 9. 2016.1.
( )2016. , 1.000,00 ,
""
,
.
2.
( )


,

"" .
3.
( )
""

.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-101/16
06. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Sportskom ribolovnom drutvu "Ulog"
Kalinovik kao podrka i pomo za realizaciju projekta
poribljavanja, zatite i uvanja ribolovnih voda.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Sportskog ribolovnog drutva "Ulog" Kalinovik.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Sportsko ribolovno drutvo "Ulog" Kalinovik
da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

, 27. 9. 2016.

lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-101/16
6. septembra 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Sportskom ribolovnom drutvu "Ulog"
Kalinovik kao potpora i pomo za realizaciju projekta
poribljavanja, zatite i uvanja ribolovnih voda.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Sportskog ribolovnog drutva "Ulog" Kalinovik.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Sportsko ribolovno drutvo "Ulog" Kalinovik
da dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-101/16
6. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.

1054

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 700,00 ,

72 - 3

""
.
2.
( )


,

"" .
3.
( )
""

.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-102/16
06. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 700,00 KM, Klubu borilakih sportova "Tigar"
Kostajnica kao pomo za organizaciju meunarodnog karate
turnira.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Kluba borilakih sportova "Tigar" Kostajnica.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Klub borilakih sportova "Tigar" Kostajnica
da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-102/16
lan Predsjednitva BiH
6. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj

72 - 4

101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava


interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 700,00 KM, Klubu borilakih sportova "Tigar"
Kostajnica kao pomo za organizaciju meunarodnog karate
turnira.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Kluba borilakih sportova "Tigar" Kostajnica.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Klub borilakih sportova "Tigar" Kostajnica da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-102/16
6. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.

1055

16. (3)

2016. ("
'", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 2.000,00 ,

.
2.
( )


,

.

, 27. 9. 2016.

3.
( )


.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-103/16

06. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000.00 KM, Savezu izviaa u Bosni i Hercegovini
kao podrka i pomo za organizaciju seminara za izviake
instruktore.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Saveza izviaa u Bosni i Hercegovini.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Savez izviaa u Bosni i Hercegovini da
dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-103/16
lan Predsjednitvo BiH
6. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

, 27. 9. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM, Savezu izviaa u Bosni i Hercegovini
kao potpora i pomo za organizaciju seminara za izviake
instruktore.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Saveza izviaa u Bosni i Hercegovini.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Savez izviaa u Bosni i Hercegovini da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH". Broj 04-02-2-629-103/16
Broj 04-02-2-629-103/16
6. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.

1056

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 500,00 ,
""
.
2.
( )


,

"" .
3.
( )
""

.

72 - 5

4.
( )

" ".
04-02-2-629-104/16
06. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 500,00 KM, Udruenju za ouvanje batine "Dijak"
Priboj kao podrka i pomo za izdavaku djelatnost.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja za ouvanje batine "Dijak" Priboj.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje za ouvanje batine "Dijak" Priboj
da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-104/16
lan Predsjednitva BiH
6. septembra 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 500,00 KM, Udruzi za ouvanje batine "Dijak" Priboj
kao potpora i pomo za izdavaku djelatnost.

72 - 6

lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge za ouvanje batine "Dijak" Priboj.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga za ouvanje batine "Dijak" Priboj da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-104/16
lan Predsjednitva BiH
6. rujna 2016. godine
Dr. Mladen Ivani, v. r.
Sarajevo

1057

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 4.500,00 ,
.
2.
( )

,
.
3.
( )

.
4.
( )
,
" ".
02-02-2-629-105/16
05. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stav (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

, 27. 9. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 4.500,00 KM, Narodnom pozoritu Sarajevo.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Narodno pozorite Sarajevo da dostavi
izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-105/16
5. septembra 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Bakir Izetbegovi, s. r.
Na temelju lanka 16. stavka (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 4.500,00 KM, Narodnom pozoritu Sarajevo.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Narodno pozorite Sarajevo da dostavi
izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-105/16
5. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Bakir Izetbegovi, v. r.

, 27. 9. 2016.

1058

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ,
""
.
2.
( )


,

"" .
3.
( )

""
.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-106/16

06. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Udruenju graana poljoprivrednika
"Agrorazvoj" Kalesija kao podrka i pomo za rad udruenja.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja graana poljoprivrednika "Agrorazvoj"
Kalesija.

72 - 7

lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje graana poljoprivrednika
"Agrorazvoj" Kalesija da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku
dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-106/16
6. septembra 2016. godine
Sarajevo

lan Predsjednitva BiH


Dr. Mladen Ivani, s. r.

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Udruzi graana poljoprivrednika
"Agrorazvoj" Kalesija kao potpora i pomo za rad udruge.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge graana poljoprivrednika "Agrorazvoj"
Kalesija.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje
se
Udruga
graana
poljoprivrednika
"Agrorazvoj" Kalesija da dostavi izvjee o namjenskom utroku
dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-106/16
6. rujna 2016. godine
Sarajevo

1059

lan Predsjednitva BiH


Dr. Mladen Ivani, v. r.

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,

72 - 81.
( )2016. , 3.000,00 ,
.
2.
( )


,

.
3.
( )


.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-107/16
06. 2016.


, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM, Fudbalskom klubu Podgrme Otra
Luka kao podrka i pomo za rad kluba.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Fudbalskog kluba Podgrme Otra Luka.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Fudbalski klub Podgrme Otra Luka da
dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

, 27. 9. 2016.

lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-107/16
6. septembra 2016. godine
Sarajevo

lan Predsjednitva BiH


Dr. Mladen Ivani, s. r.

Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 3.000,00 KM, Nogometnom klubu Podgrme Otra
Luka kao potpora i pomo za rad kluba.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Nogometnog kluba Podgrme Otra Luka.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Nogometni klub Podgrme Otra Luka da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-107/16
6. rujna 2016. godine
Sarajevo

1060

lan Predsjednitva BiH


Dr. Mladen Ivani, v. r.

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,

, 27. 9. 2016.1.
( )2016. , 6.000,00 , "13.
" 21. ""
.
2.
( )


,
"13. "
.
3.
( )
"13. "
.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-108/16
07. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 6.000,00 KM, Udruenju "13. rujan" Jajce za
organiziranje 21. godinjice vojno-redarstvene operacije "Maestral" i Dana oslobaanja Opine Jajce.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja "13. rujan" Jajce.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje "13. rujan" Jajce da dostavi
izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

72 - 9

lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-108/16
7. septembra 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, s. r.
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 6.000,00 KM, Udruzi "13. rujan" Jajce za organiziranje
21. obljetnice Vojno- redarstvene operacije "Maestral" i Dana
oslobaanja Opine Jajce.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge "13. rujan" Jajce.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga "13. rujan" Jajce da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-108/16
7. rujna 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, v. r.1061

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 1. ) 6.

,

(" ", . 19/09 10/12),
6.

(" ",
102/10), , 68.
18. 2016. ,

72 - 10

1.
( )


(
: ),


(" ", 102/10).
2.
( )
(1) :
)
2.000,00 ,
)
1.500,00 ,
)
1.000,00 .
(2) (1).
3.
( )
2.

.
4.
()


.
5.
( )

" ".

181/16

18. 2016.
, . .

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 1. taka c) i lana 6. Odluke o
kriterijima za utvrivanje novane naknade za rad u upravnim
odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim
tijelima iz nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), a u vezi s lanom 6. Odluke o
osnivanju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i
prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", broj 102/10), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. augusta 2016. godine,
donijelo je

, 27. 9. 2016.

ODLUKU

O JEDNOKRATNOJ NAKNADI ZA RAD KOMISIJE ZA


PRIZNAVANJE PRIRODNIH MINERALNIH I
PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U BOSNI I
HERCEGOVINI
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom utvruje se jednokratna naknada za rad
lanovima Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i
prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini (u daljnjem
tekstu: Komisija), imenovanih Odlukom o osnivanju Komisije za
priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 102/10).
lan 2.
(Visina jednokratne naknade)
(1) Jednokratna naknada za rad u Komisiji utvruje se:
a) za predsjednika Komisije u jednokratnom iznosu od
2.000,00 KM,
b) za ostale lanove Komisije u jednokratnom iznosu od
1.500,00 KM, a
c) za tehnikog sekretara Komisije u jednokratnom
iznosu od l.000,00 KM.
(2) Jednokratna naknada za rad iz stava (1) ovog lana
isplauje se nakon to Vijee ministara Bosne i
Hercegovine osnuje novu Komisiju za priznavanje
prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i
Hercegovini.
lan 3.
(Osiguranje sredstava)
Jednokratne naknade iz lana 2. ove odluke isplauju se na
teret budeta Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Izvrenje)
Za izvrenje ove odluke zaduuje se Agencija za sigurnost
hrane Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 181/16
Predsjedavajui
18. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 1. toka c) i lanka 6. Odluke
o kriterijima za utvrivanje novane naknade za rad u upravnim
odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim
tijelima iz nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), a u vezi s lankom 6. Odluke o
osnivanju Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i
prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", broj 102/10), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

, 27. 9. 2016.

ODLUKU

O JEDNOKRATNOJ NAKNADI ZA RAD


POVJERENSTVA ZA PRIZNAVANJE PRIRODNIH
MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U
BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom utvruje se jednokratna naknada za rad
lanovima Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i
prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), imenovanih Odlukom o osnivanju
Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih
izvorskih voda u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
broj 102/10).
lanak 2.
(Visina jednokratne naknade)
(1) Jednokratna naknada za rad u Povjerenstvu utvruje se:
a) za predsjednika Povjerenstva u jednokratnom iznosu
od 2.000,00 KM,
b) za ostale lanove Povjerenstva u jednokratnom iznosu
od 1.500,00KM, a
c) za tehnikog tajnika Povjerenstva u jednokratnom
iznosu od 1.000,00 KM.
(2) Jednokratna naknada za rad iz stavka (1) ovoga lanka
isplauje se nakon to Vijee ministara Bosne i
Hercegovine osnuje novo Povjerenstvo za priznavanje
prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i
Hercegovini.
lanak 3.
(Osiguranje sredstava)
Jednokratne naknade iz lanka 2. ove odluke isplauju se na
teret prorauna Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Provedba)
Za provedbu ove odluke zaduuju se Agencija za sigurnost
hrane Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora
Bosne i Hercegovine.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 181/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

1062

8.
(" ", . 61/04,
49/09, 42/12, 87/12 32/13) 17.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07 81/07, 94/07 24/08),
, 70.
24.08.2016. ,


"

"
1.
( )
(1) "

", 88, .

(2)

72 - 11

(1)

3.780.000,00

,

.
2.
( )
1. :

( 8215)
( 8216)
( 8212)

112.000,00
868.000,00
2.800.000,00

3.
( )

,
:
)
- 200.000,00 2013. ,
2014.
- 2014.
2015.
- 2015.
- 2016. ( 372.000,00 ,
112.000,00
8215)
- 2017.
)

2016.
8216 -

)
- 2016.
- 2017.

868.000,00
199.882,06
117,94
285.000,00
260.000,00
123.000,00
112.000,00
112.000,00

2.800.000,00
1.244.000,00
1.556.000,00

4.
( )
(1)
,


,
.
(2)


().
5.
( )

1.
.
6.
( )


.
7.
( )
(1)
" ".

72 - 12

(2)


"


",
2011. 2013. (" ", 4/10).

194/16

24. 2016.

, . .

Na osnovu lana 8. Zakona o finansiranju institucija Bosne


i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12,
87/12 i 32/13) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH, br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 70. sjednici odranoj 24.08.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU VIEGODINJEG PROJEKTA


"REKONSTRUKCIJA OBJEKTA I NADOGRADNJA
SPRATA ZA SMJETAJ TUILATVA BOSNE I
HERCEGOVINE"
lan 1.
(Predmet i cilj Odluke)
(1) Odobrava se Projekt "Rekonstrukcija objekta i nadogradnja
sprata za smjetaj Tuilatva Bosne i Hercegovine", na
adresi Kraljice Jelene 88, Sarajevo.
(2) Projekt iz stava (1) ovog lana u vrijednosti od
3.780.000,00
KM
ukljuuje
izradu
projektne
dokumentacije, rekonstrukciju i nadogradnju objekta i isti
e se uvrstiti u program viegodinjih projekata.
lan 2.
(Namjena sredstava)
Sredstva iz lana 1. ove odluke koriste se za:
Izradu projektne dokumentacije (ekonomski kod 8215)
Rekonstrukciju objekta
(ekonomski kod 8216)
Nadogradnju objekta
(ekonomski kod 8212)

112.000,00 KM
868.000,00 KM
2.800.000,00 KM

lan 3.
(Izvor finansiranja i dinamika realiziranja)
Projekt se finansira iz budeta institucija Bosne i
Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a
realizira se u sljedeim fazama:
a) rekonstrukcija objekta
868.000,00 KM
- od odobrenih 200.000,00 KM u 2013. godini, preneseno i
199.882,06 KM
utroeno do kraja 2014. godine
- prenesena neutroena sredstva iz 2014. godine u 2015. godinu
117,94 KM
- budet za 2015. godinu
285.000,00 KM
- budet za 2016. godinu (odobreno 372.000,00 KM, a sredstva u
iznosu od 112.000,00 KM e se restrukturirati na ekonomski kod
260.000,00 KM
8215)
- potrebna sredstva u budetu za 2017. godinu
123.000,00 KM
b) Izrada projektne dokumentacije
112.000,00 KM
Sredstva se osiguravaju restrukturiranjem budeta Ministarstva
pravde BiH za 2016. godinu s ekonomskog koda 8216 112.000,00 KM
rekonstrukcija i investiciono odravanje
c) nadogradnja objekta
2.800.000,00 KM
- budet za 2016. godinu
1.244.000,00 KM
- potrebna sredstva u budetu za 2017. godinu
1.556.000,00 KM

lan 4.
(Auriranje Pregleda viegodinjih kapitalnih ulaganja)
(1) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine e na osnovu ove
odluke s Ministarstvom finansija i trezora Bosne i
Hercegovine za svaku fiskalnu godinu vriti auriranje

, 27. 9. 2016.

Pregleda viegodinjih projekata u budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine, u skladu s odobrenim budetom institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine, koji usvaja Parlamentarna skuptina Bosne i
Hercegovine.
(2) Praenje realiziranja ovog viegodinjeg projekta vrit e se
preko posebno otvorenog projektnog koda u
Informacionom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU).
lan 5.
(Izvjetavanje o realiziranju viegodinjeg projekta)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine e nakon
zavretka Projekta iz lana 1. ove odluke dostaviti izvjetaj
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine.
lan 6.
(Ovlast za izvrenje)
Za realiziranje ove odluke zaduuju se Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine.
lan 7.
(Stupanje na snagu)
(1) Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u
"Slubenom glasniku BiH".
(2) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da vai Odluka o
odobravanju "Projekta rekonstrukcije objekta koji trenutno
koristi Specijalna policija Federacije Bosne i Hercegovine u
svrhu izmjetanja Tuilatva Bosne i Hercegovine", koji e
se uvrstiti u Program viegodinjih kapitalnih ulaganja za
period 2011. - 2013. godine ("Slubeni glasnik BiH", broj
4/10).
Predsjedavajui
VM broj 194/16
Vijea ministara BiH
24. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 8. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 70. sjednici odranoj 24. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU VIEGODINJEG PROJEKTA


"REKONSTRUKCIJA OBJEKTA I NADOGRADNJA
KATA ZA SMJETAJ TUITELJSTVA BOSNE I
HERCEGOVINE"
lanak 1.
(Predmet i cilj Odluke)
(1) Odobrava se "Projekt rekonstrukcija objekta i nadogradnja
kata za smjetaj Tuiteljstva Bosne i Hercegovine", na
adresi Kraljice Jelene 88, Sarajevo.
(2) Projekt iz stavka (1) ovog lanka u vrijednosti od
3.780.000,00
KM
ukljuuje
izradu
projektne
dokumentacije, rekonstrukciju i nadogradnju objekta i isti
e se uvrstiti u program viegodinjih projekata.
lanak 2.
(Namjena sredstava)
Sredstva iz lanka 1. ove Odluke koriste se za:
Izradu projektne dokumentacije (ekonomski kod 8215)
Rekonstrukciju objekta
(ekonomski kod 8216)
Nadogradnju objekta
(ekonomski kod 8212)

112.000,00 KM
868.000,00 KM
2.800.000,00 KM

, 27. 9. 2016.

lanak 3.
(Izvor financiranja i dinamika realiziranja)
Projekt se financira iz Prorauna institucija Bosne i
Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, a
realizira se u sljedeim fazama:
a) rekonstrukcija objekta
868.000,00 KM
- od odobrenih 200.000,00 KM u 2013. godini, preneseno
199.882,06 KM
i utroeno do kraja 2014. godine
- prenesena neutroena sredstva iz 2014. godine u 2015.
117,94 KM
godinu
- Proraun za 2015. godinu
285.000,00 KM
- Proraun za 2016. godinu (odobreno 372.000,00 KM, a
sredstva u iznosu od 112.000,00 KM e se restrukturirati
260.000,00 KM
na ekonomski kod 8215)
- potrebna sredstva u Proraunu za 2017. godinu
123.000,00 KM
b) Izrada projektne dokumentacije
112.000,00 KM
Sredstva se osiguravaju restrukturiranjem Prorauna
Ministarstva pravde BiH za 2016. godinu s ekonomskog
112.000,00 KM
koda 8216 - rekonstrukcija i investicijsko odravanje
c) nadogradnja objekta
2.800.000,00 KM
- Proraun za 2016. godinu
1.244.000,00 KM
- potrebna sredstva u Proraunu za 2017. godinu
1.556.000,00 KM

lanak 4.
(Auriranje Pregleda viegodinjih kapitalnih ulaganja)
(1) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine e na temelju ove
Odluke s Ministarstvom financija i trezora Bosne i
Hercegovine za svaku fiskalnu godinu vriti auriranje
Pregleda viegodinjih projekata u Proraunu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine, sukladno oodbrenom Proraunu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine koji usvaja Parlamentarna skuptina Bosne i
Hercegovine.
(2) Praenje realiziranja ovog viegodinjeg projekta vrit e se
preko posebno otvorenog projektnog koda u
Informacijskom sustavu financijskog upravljanja (ISFU).
lanak 5.
(Izvjetavanje o realiziranju viegodinjeg projekta)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine e nakon
zavretka Projekta iz lanka 1. ove odluke dostaviti izvjee
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine.
lanak 6.
(Ovlast za izvrenje)
Za realiziranje ove odluke zaduuju se Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i
Hercegovine.
lanak 7.
(Stupanje na snagu)
(1) Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se u
"Slubenom glasniku BiH".
(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da vai Odluka o
odobravanju "Projekta rekonstrukcije objekta koji trenutno
koristi Specijalna policija Federacije Bosne i Hercegovine u
svrhu izmjetanja Tuiteljstva Bosne i Hercegovine" koji e
se uvrstiti u Program viegodinjih kapitalnih ulaganja za
razdoblje 2011. - 2013. godine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 4/10).
Predsjedatelj
VM broj 194/16
Vijea ministara BiH
24. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

1063

17., 23.
("
", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08)
18.

72 - 13

(" ", .
5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09,
87/12, 6/13 19/16), ,
69. 23. 08. 2016. ,

I -
1.
()

( :
)


,
,
, .
2.
( )
(1)("
- ", 10/08) (
:
),
.

,


.
(2)

, ,


.
(3)

(
) (
).
(2) ,

,
,
,
.
(4)

,
:
)

72 - 14

)
)
)
(5)" " ,

:
)
;
)
;
)
;
).
3.
( )
(1)
2. (4)
.


2. (4) ,


.
(2)
2. (4)
: )
, ) ,
) ,
) 10 , )
,

, .
(3)

10
,
,
,
,
10
,

, .
(4)

,

,
4. .
II -

4.
( )
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

, 27. 9. 2016.

,
,

, ,

.
, 20
.
:
)

)

)

)
)
)
)

) .

, ,
,
,

,

,

, ,24
.

,
,
,
,


,

.
, ,

.


,


.


.
,
.

, 27. 9. 2016.

, .


.
(8)
.
(9)

-

,

,


.

.

.
(10) ,
.
(11)

.


15
.
III -
5.
( )
(1).
(2)

, ,

,

.
(3)

,
,

.

.
(4)


,


. 20

72 - 15

,
, ,


,
,
.
(5)


, (4)


,
,

,
(4)
.
(6)

3.
.
(7)
,

.
,
,
. ,

.


.
(8)

,

. ,.

.
(9)
,

..
(10)
,
.
(11)

,
,

.

72 - 16


30 .
IV -

6.
( )
(1) ( :
) , ,.
(2) :
)
,
;
),


;
) ,
;
)

- ;
)

.
7.
( )
(1) :
) ;
)

;
) ,

;
)


;
)
, .
(2) :
)
;
)
, ,

,
;
)
, ,
;
)
,
;
)
,
.

(3)

, 27. 9. 2016.


,
.
(4).
(5)
,
,

(4)
, 20
.
(6)
.
8.
( )
(1) ,

.
(2) ,
.
(3)
,


. ,
.


.
(4)
.
(5) ,
, ,
,
.


.
(6)
.

30
.
V -

9.
( )
(1) ( :
)

.
(2)
,

.
(3)
,

.
(4)

, 27. 9. 2016.

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)


,

.


,

.
(5) ,

,

40 .
,
,
,

, ,

.
:
)


,

;
)
,;
)
,

;
)

,


;
)


;
) , ,
,


;
)


.
10.
( )
,
,
,

72 - 17

, ,


,

.


.

40
.
(2) ,
, .
,
.


.
(3)
,
.
(4)
,

.


.
(5)

.

40 .
VI -
11.
( )
(1)
,
:
)
;
)
;
)
;
)

.
(2)

(1)
,
40 ,

,


,

72 - 18, ,
" "

, .
(3) (2) :
)


;
)

7.
(1) ,

(1)
) ) ,

.


(2) ,
;
),
.
(4)


11. (1)

.
(5)

11. (1).
VII -

12.
( )
(1)
-


.
,

,
.

, 27. 9. 2016.

(2)


,
,.
13.
( ,
,
)
(1)

, ,


,
.
(2) ,
,

,

,
,,
.

(3)

, ,

,

, ,
2. (3) ,
.
VIII -
14.
( )


("
", 8/16).
15.
( )

" ".
197/16

23. 2016.

, . .

Na osnovu lana 17., a u vezi s lanom 23. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanom 18.
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine je na 69. sjednici, odranoj
23.8.2016. godine, donijelo

, 27. 9. 2016.

ODLUKU

O SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH


INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
POGLAVLJE I. OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet)
Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih
integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka)
definiraju se: institucionalni i operativni sistem i nain
ostvarivanja koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na
provoenju aktivnosti vezanih za proces integriranja Bosne i
Hercegovine u Evropsku uniju, zajednika tijela u okviru sistema
koordinacije, njihov sastav, te nadlenosti i meusobni odnosi.
lan 2.
(Koordinacija procesa evropskih integracija)
(1) Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva
aktivnosti koje se provode s ciljem osiguranja to veeg
stepena usklaenosti i koherentnosti u radu institucija na
svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini vezanih za
izvrenje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju izmeu Evropskih zajednica i njihovih drava
lanica i Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH Meunarodni ugovori", broj 10/08) (u daljnjem tekstu:
Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju), kao i drugih
obaveza iz procesa evropskih integracija. Sistemom
koordinacije ureuje se i nain ostvarivanja komunikacije
izmeu institucija u Bosni i Hercegovini, s ciljem
osiguranja i iznoenja usaglaenog stava u ime Bosne i
Hercegovine u komunikaciji sa institucijama Evropske
unije.
(2) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i
Hercegovini zasniva se na principima potivanja postojee
unutranje pravne i politike strukture u Bosni i
Hercegovini i zatite ustavima definiranih nadlenosti svih
nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima
obuhvaenim procesom evropskih integracija, osiguranja
vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za
blagovremeno i djelotvorno ispunjavanje obaveza iz
procesa evropskih integracija iz njihove nadlenosti.
(3) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i
Hercegovini ostvaruje se na horizontalnom (koordinacija
unutar jednog nivoa organizacije vlasti) i vertikalnom nivou
(koordinacija izmeu razliitih nivoa organizacije vlasti). U
skladu sa stavom (2) ovog lana, strukture i modalitete
ostvarenja horizontalne koordinacije svaki nivo vlasti
ureuje samostalno, u skladu sa svojim ustavnim poretkom
i upravno - pravnim specifinostima, kapacitetima i
potrebama, te oni nisu predmet ove odluke.
(4) S ciljem djelotvornog provoenja vertikalne koordinacije
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini,
uspostavljaju se sljedea zajednika tijela:
a) Kolegij za evropske integracije
b) ministarske konferencije
c) Komisija za evropske integracije
d) radne grupe za evropske integracije
(5) S ciljem nadzora nad provoenjem Sporazuma o
stabilizaciji i pridruivanju i osiguranjem funkcionalne
povezanosti izmeu tijela unutranjeg sistema koordinacije
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini te
djelovanja i zastupanja usaglaenog "ednog glasa" u ime
Bosne i Hercegovine, u sastavu zajednikih tijela izmeu
Bosne i Hercegovine i Evropske unije u ime Bosne i
Hercegovine djeluju:
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Vijea za stabilizaciju i pridruivanje;

b)

72 - 19

Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru


Odbora za stabilizaciju i pridruivanje;
c) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
pododbor za stabilizaciju i pridruivanje;
d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih
zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i
Evropske unije koja se uspostavljaju u skladu sa
Sporazumom o stabilizaciji i pridruivanju.
lan 3.
(Nain odluivanja)
(1) Nain odluivanja u svim tijelima koja se uspostavljaju u
skladu sa lanom 2. stav (4) ove odluke je konsenzus.
Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini
obavezne su osigurati uee svojih predstavnika na
sjednicama tijela koja se uspostavljaju u skladu s lanom 2.
stav (4) ove odluke, pod uslovom da se pozivi za sjednice
obavezno dostavljaju svim lanovima tijela najkasnije pet
radnih dana prije datuma odravanja sjednice.
(2) Kvorum za odravanje sastanaka i usvajanje odluka u
tijelima iz lana 2. stav (4) ove odluke obavezno ine
ovlateni: a) predstavnik Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, b) predstavnik Vlade Republike Srpske, c)
predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, d)
predstavnici svih 10 vlada kantona, e) predstavnik Vlade
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa
ustavnim nadlenostima za materiju koja se razmatra na
sjednici, odnosno koja je predmet odluke.
(3) Sve odluke usvojene u razliitim tijelima u sistemu
koordinacije mogu biti preispitane pred viim tijelom u
sistemu koordinacije u roku od 10 dana od njihovog
donoenja, a od strane ovlatenih predstavnika Vijea
ministara Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade
Republike Srpske, predstavnika svih 10 vlada kantona i
predstavnika Vlade Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, a
u skladu sa ustavnim nadlenostima za materiju koja se
razmatra na sjednici, odnosno koja se preispituje.
(4) U sluajevima kada neko od tijela u sistemu koordinacije ne
usaglasi poziciju o odreenom pitanju, isto e biti upueno
viem nivou u sistemu koordinacije zakljuno s Kolegijem
za evropske integracije, koji se sastaje i djeluje u skladu s
lanom 4. ove odluke.
POGLAVLJE II. KOLEGIJ ZA EVROPSKE
INTEGRACIJE
lan 4.
(Kolegij za evropske integracije)
(1) Kolegij za evropske integracije je najvie politiko tijelo u
sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i
Hercegovini, koje osigurava usaglaenost stavova o
kljunim, stratekim i politikim pitanjima u oblasti
evropskih integracija te, u krajnjoj instanci, otklanja
evenutalne zastoje u ispunjavanju obaveza iz procesa
integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
(2) Kolegij za evropske integracije uspostavlja se na
konstituirajuoj sjednici koju saziva predsjedavajui
Kolegija za evropske integracije u dogovoru sa
zamjenicima predsjedavajueg Kolegija za evropske
integracije, najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja
na snagu ove odluke.
(3) lanovi Kolegija za evropske integracije su:
a) predsjedavajui Vijea ministara Bosne i Hercegovine
b) zamjenici predsjedavajueg Vijea ministara Bosne i
Hercegovine
c) predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
d) dva lana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

72 - 20

e) predsjednik Vlade Republike Srpske


f)
dva lana Vlade Republike Srpske
g) gradonaelnik Brko Distrikta Bosne i Hercegovine
h) predsjednici vlad kantona.
(4) Predsjedavajui Vijea ministara Bosne i Hercegovine,
predsjednici vlad entiteta, kantona i gradonaelnik Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine, u sluaju sprijeenosti,
mogu ovlastiti lana Vijea ministara Bosne i Hercegovine,
odnosno lana vlad entiteta, kantona i Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine, da u punom kapacitetu i s punim
pravima i obavezama uestvuje na sastanku Kolegija,
izuzev prava predsjedavanja. U sluaju zastupanja,
predsjedavajui Vijea ministara Bosne i Hercegovine,
predsjednici vlad entiteta, kantona i gradonaelnik Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine duni su o tome u pisanoj
formi izvijestiti sve lanove Kolegija za evropske
integracije najkasnije 24 sata prije odravanja sjednice
Kolegija za evropske integracije.
(5) U skladu sa iskazanom potrebom i u zavisnosti od pitanja
koja su predmet razmatranja Kolegija, njegovoj sjednici na
usaglaen
poziv
predsjedavajueg
i
zamjenika
predsjedavajueg Kolegija, mogu prisustvovati i drugi
resorno nadleni ministri, odnosno rukovodioci institucija
sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u svojstvu
izvjestilaca prema tematskim oblastima, odnosno takama
dnevnog reda i u skladu sa ustavnim nadlenostima za
oblast koja se razmatra. Pozvani izvjestioci iz Vijea
ministara Bosne i Hercegovine, vlad entiteta, kantona i
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine nemaju pravo glasa u
Kolegiju.
(6) Funkciju predsjedavajueg Kolegija za evropske integracije
obavlja predsjedavajui Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, a funkciju njegovih zamjenika predsjednici
vlad entiteta. Predsjedavajui Kolegija zakazuje sastanke
uz prethodnu saglasnost njegovih zamjenika.
(7) Sjednice Kolegija za evropske integracije saziva
predsjedavajui Kolegija na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg
drugog lana Kolegija. U sluaju sprijeenosti
predsjedavajueg, sjednicom Kolegija predsjedavaju
njegovi zamjenici. Sjednice Kolegija za evropske
integracije odravaju se najmanje dva puta godinje, a po
potrebi i ee. Poziv za sjednicu Kolegija obavezno se
dostavlja svim lanovima Kolegija najkasnije pet radnih
dana prije dana odravanja sjednice.
(8) lanovi Kolegija obavezni su da prezentiraju usaglaen stav
u ime nivoa vlasti koji predstavljaju.
(9) Kolegij e formirati Savjetodavno tijelo sastavljeno od
savjetnika za evropske integracije ija je uloga da prua
politiko - strunu podrku radu Kolegija i ministarskim
konferencijama, osigurava komunikaciju izmeu politikog
i tehnikog nivoa u sistemu koordinacije, te priprema
prijedloge moguih rjeenja za otklanjanje zastoja koji
eventualno nastanu u ispunjavanju obaveza Bosne i
Hercegovine u oblasti evropskih integracija. Svaki lan
Kolegija imenovat e po jednog predstavnika u
Savjetodavno tijelo. Nain rada i sastav Savjetodavnog
tijela bit e reguliran poslovnikom o radu Kolegija.
(10) Funkciju sekretarijata, odnosno sekretara Kolegija obavlja
Direkcija za evropske integracije.
(11) Kolegij za evropske integracije donosi poslovnik o radu
kojim se reguliraju sva tehnika pitanja vezana za nain
njegovog rada. Nacrt poslovnika o radu Kolegija za
evropske integracije izrauje Direkcija za evropske
integracije i dostavlja ga svim lanovima Kolegija
najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove
odluke.

, 27. 9. 2016.

POGLAVLJE III. MINISTARSKE KONFERENCIJE


lan 5.
(Ministarske konferencije)
(1) Ministarske konferencije su tijela u sistemu koordinacije
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ijim
djelovanjem se osigurava sveobuhvatan i ujednaen pristup
nadlenih institucija sa svih nivoa vlasti u pojedinim
sektorskim oblastima obuhvaenim procesom evropskih
integracija.
(2) Ministarske konferencije sastoje se od resorno nadlenih
ministara iz Vijea ministara Bosne i Hercegovine, vlada
entiteta, vlada kantona i predstavnika Vlade Distrikta Brko
Bosne i Hercegovine, u skladu s njihovim ustavnim
nadlenostima za materiju koja se razmatra ili za oblast za
koju je ministarska konferencija formirana.
(3) Ministarske
konferencije
doprinose
prevladavanju
eventualnih zastoja u ispunjavanju obaveza Bosne i
Hercegovine u procesu evropskih integracija, te procesu
programiranja pomoi Evropske unije, a koji nisu mogli biti
rijeeni u okviru tehnikih i operativnih tijela u sistemu
koordinacije. S ciljem realizacije obaveza koje proistiu iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, ministarske
konferencije definiraju zajednike smjernice i platforme za
djelovanje operativnih i tehnikih tijela u sistemu
koordinacije u pojedinanim sektorskim oblastima
obuhvaenim procesom pristupanja Evropskoj uniji.
(4) Na svojoj prvoj sjednici Kolegij za evropske integracije
pokree inicijativu za uspostavljanjem sektorski
koncipiranih ministarskih konferencija u skladu s
poglavljima pravne teevine Evropske unije, te u skladu sa
ustavnim nadlenostima pojedinih nivoa vlasti za oblast za
koju se ministarska konferencija uspostavlja. Najkasnije u
roku od 20 dana od dana pokretanja inicijative za
uspostavljanjem ministarske konferencije, Vijee ministara
Bosne i Hercegovine, entitetske vlade, Vlada Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalne vlade dune su
usvojiti jednoobrazno uputstvo kojim se ureuje predmet
djelovanja ministarske konferencije, kao i meusobni
odnosi, prava i obaveze u okviru ministarske konferencije
koja se uspostavlja.
(5) Jednoobrazno uputstvo kojim se definira uspostavljanje
ministarske konferencije u pojedinim sektorskim oblastima,
te ureuju pitanja iz stava (4) ovog lana izrauje Direkcija
za evropske integracije najkasnije u roku od 10 radnih dana
od dana stupanja na snagu ove odluke, te uputstvo dostavlja
Kolegiju za evropske integracije na prethodno odobravanje,
a potom prosljeuje Vijeu ministara Bosne i Hercegovine i
vladama entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine iz stava (4) ovog lana na konano usvajanje.
(6) Predsjedavajueg ministarske konferencije i njegova dva
zamjenika biraju njeni lanovi u skladu s odredbama lana
3. ove odluke na prvoj sjednici ministarske konferencije.
(7) Sjednice ministarskih konferencija odravaju se po potrebi,
u skladu s dinamikom rada tehnikih i operativnih tijela u
sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i
Hercegovini. Sjednicu ministarske konferencije, na vlastitu
ili inicijativu bilo kojeg njenog lana, saziva njen
predsjedavajui. U sluaju odsustva predsjedavajueg,
sjednicu mogu sazvati i sjednicom kopredsjedavati
zamjenici predsjedavajueg. Poziv za sjednicu ministarske
konferencije obavezno se dostavlja svim lanovima
ministarske konferencije najkasnije pet radnih dana prije
dana njenog odravanja.
(8) U sluaju sprijeenosti, lan ministarske konferencije
ovlastit e svog zastupnika koji e u punom kapacitetu
uestvovati u radu ministarske konferencije.

, 27. 9. 2016.

O ovakvim situacijama, lan ministarske konferencije


duan je pisanim putem upoznati predsjedavajueg i
zamjenika predsjedavajueg ministarske konferencije
najkasnije dva dana prije odravanja sjednice ministarske
konferencije. Ovlateni zastupnik lana ministarske
konferencije nema pravo predsjedavanja ministarskom
konferencijom.
(9) U sluaju da ministarska konferencija ne moe zauzeti stav
o odreenom pitanju, predsjedavajui konferencije dato
pitanje prosljeuje Kolegiju za evropske integracije da
usaglasi njegovo ijeenje. Upueni zahtjev sadrava
obrazloenje spornog pitanja i prijedloge moguih modela
za njegovo rjeavanje razmatrane na sjednici ministarske
konferencije.
(10) Funkciju sekretara ministarske konferencije obavlja
imenovano lice iz institucije predsjedavajueg, u saradnji s
Direkcijom za evropske integracije.
(11) Sva ostala tehnika pitanja vezana za nain rada
ministarskih konferencija bit e regulirana jedinstvenim
poslovnikom o radu koji, uz prethodno odobrenje Kolegija
za evropske integracije, usvaja svaka pojedinana
ministarska konferencija na svojoj konstituirajuoj sjednici.
Direkcija za evropske integracije duna je nacrt
jedinstvenog poslovnika o radu ministarskih konferencija
dostaviti Kolegiju za evropske integracije najkasnije u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
POGLAVLJE IV. KOMISIJA ZA EVROPSKE
INTEGRACIJE
lan 6.
(Komisija za evropske integracije)
(1) Komisija za evropske integracije (u daljnjem tekstu:
Komisija) je tijelo zadueno za opu, tehniku, operativnu i
metodoloku koordinaciju s ciljem osiguranja to vieg
stepena sveobuhvatnosti u radu nadlenih institucija na
svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti
evropskih integracija.
(2) U ostvarivanju svog djelokruga Komisija posebno:
a) prati ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o
stabilizaciji i pridruivanju, kao i drugih obaveza iz
procesa evropskih integracija;
b) sarauje s lanovima Stalne delegacije Bosne i
Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju i
pridruivanje u kontekstu njihove pripreme i uea
lanova Stalne delegacije na sastancima Odbora, te
osiguranja jedinstvenih stavova koje su lanovi Stalne
delegacije Bosne i Hercegovine na sastancima Odbora
obavezni zastupati;
c) na opem nivou, koordinira i usmjerava rad radnih
grupa za evropske integracije;
d) raspravlja o svim otvorenim pitanjima i utvruje
smjernice rada u procesu evropskih integracija na
operativno-tehnikom i metodolokom nivou;
e) blisko sarauje s ministarskim konferencijama u vezi
sa svim otvorenim pitanjima u procesu evropskih
integracija.
lan 7.
(Sastav Komisije)
(1) Stalni lanovi Komisije su:
a) direktor Direkcije za evropske integracije;
b) po jedan predstavnik vlada entiteta koji je u ime vlade
entiteta zaduen za poslove koordinacije procesa
evropskih integracija;
c) po jedan predstavnik vlad kantona, koji je u ime
vlad kantona zaduen za poslove koordinacije
procesa evropskih integracija;

d)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

72 - 21

jedan predstavnik Vlade Brko Distrikta Bosne i


Hercegovine koji je u ime Vlade Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine zaduen za poslove koordinacije
procesa evropskih integracija;
e) imenovano lice u ime Direkcije za evropske
integracije, u svojstvu sekretara Komisije.
Dopunski lanovi Komisije su:
a) predsjedavajui radnih grupa za evropske integracije;
b) po jedno imenovano lice u ime institucija s nivoa
Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine zaduenih za davanje
miljenja, odnosno ocjenu usklaenosti akata s
pravnom teevinom Evropske unije;
c) po jedan lan Koordinacionog odbora IPA-e s nivoa
Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Distrikta
Brko Bosne i Hercegovine;
d) predstavnici drugih institucija sa svih nivoa vlasti u
Bosni i Hercegovini, u skladu s pitanjima koja su
predmet razmatranja Komisije;
e) predstavnici nevladinog sektora i akademske
zajednice, u skladu s pitanjima koja su predmet
razmatranja Komisije.
Dopunski lanovi u radu Komisije uestvuju po pozivu
predsjedavajueg, a na osnovu prethodno osigurane
saglasnosti svih njenih stalnih lanova.
Svi nadleni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini e
najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove
odluke Direkciji za evropske integracije dostaviti
imenovanja svojih predstavnika u Komisiji.
Vijee ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o
uspostavljanju Komisije za evropske integracije, na
prijedlog Direkcije za evropske integracije, a nakon
dostavljanja imenovanja predstavnika svih nivoa vlasti u
Bosni i Hercegovini u skladu sa stavom (4) ovog lana,
najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove
odluke.
Strunu i tehniku podrku radu Komisije prua Direkcija
za evropske integracije.
lan 8.
(Nain rada Komisije)
Sastanke Komisije saziva predsjedavajui, na vlastitu ili
inicijativu bilo kojeg njenog stalnog lana.
Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva
mjeseca.
Funkciju predsjedavajueg Komisije obavlja direktor
Direkcije za evropske integracije, a funkciju njegovih
zamjenika predstavnici vlad entiteta koji su zadueni za
poslove koordinacije procesa evropskih integracija. U
sluaju sprijeenosti predsjedavajueg, sjednicom Komisije
predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za sjednice se
obavezno dostavlja svim stalnim lanovima Komisije
najkasnije pet radnih dana prije dana odravanja sjednice
Komisije.
Funkciju sekretara obavlja imenovano lice iz Direkcije za
evropske integracije.
U sluaju sprijeenosti, stalni lan Komisije moe
imenovati zamjenika koji e, u punom kapacitetu, izuzev
prava predsjedavanja, uestvovati na sastanku Komisije.
Stalni lan je o tome duan pisanim putem obavijestiti
predsjedavajueg i zamjenike predsjedavajueg Komisije
najkasnije dva dana prije dana odravanja njenog sastanka.
Komisija usvaja poslovnik o radu kojim se reguliraju sva
tehnika pitanja vezana za njen rad. Direkcija za evropske
integracije dostavlja Komisiji nacrt njenog poslovnika o
radu najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove
odluke.

72 - 22

POGLAVLJE V. RADNE GRUPE ZA EVROPSKE


INTEGRACIJE
lan 9.
(Radne grupe za evropske integracije)
(1) Radne grupe za evropske integracije (u daljnjem tekstu:
radne grupe) predstavljaju operativna tijela u sistemu
koordinacije koja djeluju u skladu sa smjernicama koje
definira Komisija.
(2) Radne grupe uspostavljaju se u skladu s pravnom
teevinom Evropske unije, te u skladu s tematskim
poglavljima i lanovima Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju.
(3) Radne grupe ine predstavnici nadlenih institucija sa svih
nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim
ustavnim nadlenostima za oblasti za koje se radne grupe
uspostavljaju.
(4) Inicijalnu identifikaciju nadlenih institucija sa svih nivoa
vlasti u Bosni i Hercegovini iji e predstavnici uestvovati
u radu radnih grupa sainjava Komisija za evropske
integracije, te istu prosljeuje nadlenim nivoima vlasti u
Bosni i Hercegovini s ciljem potvrivanja te identifikacije.
(5) Imenovanje svojih lanova radnih grupa obavljaju
identificirane nadlene institucije na svim nivoima vlasti u
Bosni i Hercegovini, te njihova imenovanja prosljeuju
Komisiji na konano objedinjavanje liste imenovanih
predstavnika u radnim grupama.
(6) Nakon zaprimljenih imenovanja iz stava (5) ovog lana,
Direkcija za evropske integracije dostavlja prijedlog Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine koje donosi odluku o
uspostavljanju radnih grupa najkasnije u roku 40 dana od
dana stupanja na snagu ove odluke.
(7) U zavisnosti od potreba rada radne grupe, predsjedavajui
radne grupe, uz saglasnost njegovih zamjenika, moe
pozvati predstavnike drugih institucija sa svih nivoa vlasti u
Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija, naune i
strune radnike i sve druge koje nisu lanovi radne grupe da
uestvuju u njenom radu.
(8) Radne grupe zaduene su za:
a) tehniku finalizaciju pisanog materijala koji institucije
u Bosni i Hercegovini izrauju za potrebe
informiranja Evropske komisije i drugih institucija
Evropske unije, te tehniku finalizaciju drugih
materijala koji proizilaze iz obaveza prema
Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju i u procesu
evropskih integracija;
b) participaciju u procesu programiranja sredstava
pomoi Evropske unije, primarno u kontekstu
identifikacije potreba za osiguranjem finansijske i
tehnike podrke Evropske unije institucijama u Bosni
i Hercegovini u realizaciji njihovih obaveza u okviru
evropskog integracionog procesa;
c) utvrivanje potrebe za prevoenjem pravne teevine
Evropske unije, u saradnji sa institucijama na svim
nivoima vlasti koje se bave prevoenjem u oblasti
evropskih integracija;
d) utvrivanje potrebe za organiziranjem obuka i
edukacija u pojedinanim oblastima ili pitanjima
pravne teevine Evropske unije, u saradnji sa
institucijama na svim nivoima vlasti zaduenim za
poslove organizacije i koordinacije procesa obuka i
edukacija;
e) razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse izmeu
resorno nadlenih institucija na svim nivoima vlasti s
ciljem efikasne realizacije obaveza iz procesa
evropskih integracija;

f)

, 27. 9. 2016.

u okviru pretpristupnih pregovora, radne grupe, uz


njihovo kadrovsko jaanje, obavljat e funkciju
pregovarakih timova u ime Bosne i Hercegovine po
pojedinanim oblastima pravne teevine Evropske
unije;
g) radne grupe svojim djelovanjem ni na koji nain ne
mogu nadomjestiti nadlene institucije sa svih nivoa
vlasti u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u
procesu evropskih integracija.
lan 10.
(Organizacija i nain rada radnih grupa)
(1) Listu kandidata predsjedavajuih radnih grupa, na nivou
pomonika ministra ili rukovodioca, odnosno zamjenika
rukovodioca institucije, kao i njegova dva zamjenika,
sainjava Komisija za evropske integracije vodei rauna o
ustavnim nadlenostima pojedinih institucija sa svih nivoa
vlasti u oblastima i pitanjima kojima se pojedine radne
grupe bave, te vidljivosti i odgovornosti svih nivoa vlasti u
procesu evropskih integracija. Direkcija za evropske
integracije listu koju potvrdi Komisija za evropske
integracije dostavlja Vijeu ministara Bosne i Hercegovine,
u formi prijedloga, na usvajanje. Rok za imenovanje
predsjedavajuih i zamjenika predsjedavajuih radnih grupa
je 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
(2) Sastanke radnih grupa, na vlastitu ili inicijativu bilo koja
njena tri lana, saziva predsjedavajui. U sluaju
sprijeenosti predsjedavajueg, sastanak radne grupe
sazivaju i njime predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za
sastanak obavezno se dostavlja svim lanovima radne grupe
najkasnije pet radnih dana prije dana njegovog odravanja.
(3) Funkciju sekretara radnih grupa obavlja imenovano lice iz
institucije predsjedavajueg, u saradnji s Direkcijom za
evropske integracije.
(4) U sluaju da radna grupa ne moe postii konsenzus o
odreenom pitanju, predsjedavajui radne grupe ili njegovi
zamjenici upuuju Komisiji zahtjev da usaglasi rjeenje
spornog pitanja. Upueni zahtjev sadrava obrazloenje
spora i prijedloge moguih modela za njegovo rjeavanje
koji su razmatrani na sastanku radne grupe.
(5) Komisija usvaja jedinstveni poslovnik o radu kojim se
reguliraju sva tehnika pitanja vezana za rad radnih grupa.
Direkcija za evropske integracije dostavlja Komisiji nacrt
jedinstvenog poslovnika o radu najkasnije 40 dana od dana
stupanja na snagu ove odluke.
POGLAVLJE VI. STALNE DELEGACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U OKVIRU ZAJEDNIKIH TIJELA
BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE ZA
NADGLEDANJE PRIMJENE SPORAZUMA O
STABILIZACIJI I PRIDRUIVANJU
lan 11.
(Stalne delegacije Bosne i Hercegovine)
(1) U skladu s rjeenjima iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju, u okviru zajednikih tijela izmeu Bosne i
Hercegovine i Evropske unije djeluju:
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Vijea za stabilizaciju i pridruivanje;
b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Odbora za stabilizaciju i pridruivanje;
c) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru
pododbora za stabilizaciju i pridruivanje;
d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih
zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i
Evropske unije koja se uspostavljaju u skladu sa
Sporazumom o stabilizaciji i pridruivanju;

, 27. 9. 2016.
(2)

lanove stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u


zajednikim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije
iz stava (1) ovog lana utvruje Vijee ministara Bosne i
Hercegovine posebnom odlukom najkasnije u roku od 40
dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u skladu s
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, te
vodei rauna o ustavnim nadlenostima pojedinih nivoa
vlasti u Bosni i Hercegovini u oblastima koje su predmet
razmatranja zajednikih tijela, kao i o potrebi osiguranja
odgovarajue funkcionalne povezanosti izmeu tijela
unutranjeg sistema koordinacije procesa evropskih
integracija u Bosni i Hercegovini, s jedne, te djelovanja i
zastupanja usaglaenog, "jednog glasa"u ime Bosne i
Hercegovine u okviru zajednikih tijela Bosne i
Hercegovine i Evropske unije, s druge strane.
(3) U skladu s rjeenjima stava (2) ovog lana:
a) lanovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u
okviru Vijea za stabilizaciju i pridruivanje su
imenovani lanovi Vijea ministara Bosne i
Hercegovine;
b) lanovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u
okviru Odbora za stabilizaciju i pridruivanje su stalni
lanovi Komisije navedeni u lanu 7. stav (1) ove
odluke, predsjedavajui i zamjenici predsjedavajueg
u stalnim delegacijama u ime Bosne i Hercegovine u
tijelima navedenim u stavu (1) ta. c) i d) ovog lana,
te druga imenovana lica koja utvruje Vijee
ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.
Predsjedavajui delegacije u ime Bosne i Hercegovine
u Odboru za stabilizaciju i pridruivanje bit e utvren
u skladu sa stavom (2) ovog lana, a na osnovu
usaglaenog prijedloga lanova Odbora.
c) lanovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u
okviru pododbora za stabilizaciju i pridruivanje i
drugih tijela koja se uspostavljaju u skladu sa
Sporazumom o stabilizaciji i pridruivanju su
predsjedavajui i zamjenici predsjedavajuih radnih
grupa koje se bave pitanjima obuhvaenim radom
sektorski koncipiranih pododbora, odnosno drugih
tijela uspostavljenih na osnovu Sporazuma o
stabilizaciji i pridruivanju.
(4) Sva tehnika pitanja vezana za nain rada predstavnika
Bosne i Hercegovine u zajednikim tijelima Bosne i
Hercegovine i Evropske unije iz lana 11. stav (1) ove
odluke regulirana su zajednikim poslovnicima o radu
zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i Evropske
unije.
(5) lanovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u
zajednikim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije
iz lana 11. stav (1) ove odluke duni su na sastancima
zajednikih tijela zastupati i prezentirati iskljuivo stavove i
pozicije definirane u okviru tijela sistema koordinacije
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
POGLAVLJE VII. OSTVARIVANJE KOMUNIKACIJE U
OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA
lan 12.
(Komunikacija sa institucijama Evropske unije)
(1) Direkcija za evropske integracije djeluje kao struno i
tehniko - operativno tijelo koje ostvaruje komunikaciju s
Evropskom komisijom i Delegacijom Evropske unije u
Bosni i Hercegovini za potrebe procesa evropskih
integracija. U realizaciji ove komunikacije Direkcija za

72 - 23

evropske integracije blisko sarauje i blagovremeno


informira koordinirajue institucije na nivou entiteta,
kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.
(2) U komunikaciji s Evropskom komisijom i drugim
institucijama Evropske unije, te Delegacijom Evropske
unije u Bosni i Hercegovini, iskljuivo sadraj koji je
prethodno usaglaen u okviru sistema koordinacije procesa
evropskih integracija u Bosni i Hercegovini moe biti
predstavljen kao jedinstven stav u ime Bosne i
Hercegovine.
lan 13.
(Komunikacija izmeu institucija Bosne i Hercegovine, entiteta,
kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u procesu
evropskih integracija)
(1) Komunikacija izmeu institucija Bosne i Hercegovine,
entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u
oblasti evropskih integracija ostvarivat e se iskljuivo na
nain definiran ovom odlukom, uz potpuno uvaavanje
principa i rjeenja koja su u njoj sadrana.
(2) Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, entiteta,
kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u tijelima
sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija u Bosni
i Hercegovini, te, posebno, koordinirajue institucije u
oblasti evropskih integracija na nivou Bosne i Hercegovine,
entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine,
obavezni su da ostvaruju intenzivnu i transparentom
komunikaciju i saradnju s ciljem olakavanja
blagovremenog i efikasnog ispunjavanja obaveza Bosne i
Hercegovine u procesu pridruivanja, odnosno pristupanja
Evropskoj uniji.
(3) Komunikacija izmeu institucija Bosne i Hercegovine,
entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine
provodit e se u skladu s rjeenjima iz ove odluke, te
uvaavajui modalitete i principe horizontalne koordinacije
u okviru svakog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji, u
skladu s lanom 2. stav (3) ove odluke, nisu predmet njenog
reguliranja.
POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 14.
(Stavljanje propisa van snage)
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka
o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 8/16)
lan 15.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 197/16
Vijea ministara BiH
23. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17., a u svezi s lankom 23. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lankom
18. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici odranoj
23.8.2016. godine, donijelo je

72 - 24

ODLUKU

O SUSTAVU KOORDINACIJE PROCESA EUROPSKIH


INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
POGLAVLJE I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet)
Odlukom o sustavu koordinacije procesa europskih
integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvruju se institucionalni i operativni sustav i nain ostvarivanja
koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na provoenju
aktivnosti vezanih uz proces integriranja Bosne i Hercegovine u
Europsku uniju, zajednika tijela unutar sustava koordinacije,
njihov sastav, nadlenosti i meusobni odnosi.
lanak 2.
(Koordinacija procesa europskih integracija)
(1) Koordinacija procesa europskih integracija podrazumijeva
aktivnosti koje se provode u cilju osiguranja to vieg
stupnja usklaenosti i koherentnosti u radu institucija na
svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini vezanih uz
ispunjavanje ugovornih obveza iz Sporazuma o stabilizaciji
i pridruivanju izmeu Europskih zajednica i njihovih
drava lanica i Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH - Meunarodni ugovori", broj 10/08, u daljnjem tekstu
Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju), kao i drugih
obveza iz procesa europskih integracija. Sustavom
koordinacije ureuje se i nain ostvarivanja komunikacije
izmeu institucija u Bosni i Hercegovini, u cilju osiguranja
i iznoenja usuglaenog stajalita uime Bosne i
Hercegovine u komunikaciji s institucijama Europske unije.
(2) Koordinacija procesa europskih integracija u Bosni i
Hercegovini temelji se na naelima potivanja postojee
unutarnje pravne i politike strukture u Bosni i Hercegovini
i zatite ustavima utvrenih nadlenosti svih razina vlasti i
njihovih institucija u pojedinim podrujima obuhvaenim
procesom europskih integracija, osiguranja vidljivosti te
odgovornosti svih razina vlasti za pravovremeno i
djelotvorno ispunjavanje obveza iz procesa europskih
integracija iz njihove nadlenosti.
(3) Koordinacija procesa europskih integracija u Bosni i
Hercegovini ostvaruje se na horizontalnoj (koordinacija
unutar jedne ustrojstvene razine vlasti) i okomitoj razini
(koordinacija izmeu razliitih ustrojstvenih razina vlasti).
U skladu sa stavkom (2) ovoga lanka, svaka razina vlasti
samostalno ureuje strukturu i nain ostvarivanja
horizontalne koordinacije, sukladno svojem ustavnom
poretku i upravno-pravnim specifinostima, kapacitetima i
potrebama, te oni nisu predmetom ove Odluke.
(4) U cilju djelotvorne provedbe okomite koordinacije procesa
europskih integracija u Bosni i Hercegovini, uspostavljaju
se sljedea zajednika tijela:
a) Kolegij za europske integracije
b) ministarske konferencije
c) Povjerenstvo za europske integracije
d) radne skupine za europske integracije.
(5) U cilju nadzora nad provedbom Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju i osiguranja funkcionalne povezanosti izmeu
tijela unutarnjeg sustava koordinacije procesa europskih
integracija u Bosni i Hercegovini te djelovanja i zastupanja
usuglaenog "jednog glasa" uime Bosne i Hercegovine, u
sastavu zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i
Europske unije uime Bosne i Hercegovine djeluju:
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Vijea za stabilizaciju i pridruivanje;
b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Odbor za stabilizaciju i pridruivanje;

c)

, 27. 9. 2016.

Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru


pododbora za stabilizaciju i pridruivanje;
d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih
zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i
Europske unije koja se uspostavljaju u skladu s
Sporazumom o stabilizaciji i pridruivanju.
lanak 3.
(Nain odluivanja)
(1) Nain odluivanja u svim tijelima koja se uspostavljaju u
skladu s lankom 2. stavkom (4) ove odluke je konsenzus.
Institucije na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini
obvezne su osigurati sudjelovanje svojih predstavnika na
sjednicama tijela koja se uspostavljaju u skladu s lankom
2. stavkom (4) ove Odluke, pod uvjetom da se pozivi za
sjednice obvezno dostavljaju svim lanovima tijela
najkasnije pet radnih dana prije dana odravanja sjednice.
(2) Kvorum za odravanje sastanaka i usvajanje odluka u
tijelima iz lanka 2. stavka (4) ove Odluke obvezno ine
ovlateni: a) predstavnik Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, b) predstavnik Vlade Republike Srpske, c)
predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, d)
predstavnici svih 10 vlada kantona, e) predstavnik Vlade
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu s ustavnim
nadlenostima za materiju koja se razmatra na sjednici,
odnosno koja je predmetom odluke.
(3) Sve odluke usvojene u razliitim tijelima u sustavu
koordinacije mogu biti preispitane pred viim tijelom u
sustavu koordinacije u roku od 10 dana od njihovog
donoenja, a od strane ovlatenih predstavnika Vijea
ministara Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade
Republike Srpske, predstavnika svih 10 vlada kantona i
predstavnika Vlade Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, a
u skladu s ustavnim nadlenostima za materiju koja se
razmatra na sjednici, odnosno koja se preispituje.
(4) U sluajevima kada neko tijelo u sustavu koordinacije ne
usuglasi stajalite o odreenom pitanju, isto e biti upueno
vioj razini u sustavu koordinacije, zakljuno s Kolegijem
za europske integracije, koji se sastaje i djeluje u skladu s
lankom 4. ove Odluke.
POGLAVLJE II. KOLEGIJ ZA EUROPSKE
INTEGRACIJE
lanak 4.
(Kolegij za europske integracije)
(1) Kolegij za europske integracije je najvie politiko tijelo u
sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i
Hercegovini, koje osigurava usuglaenost stajalita o
kljunim, stratekim i politikim pitanjima u podruju
europskih integracija te, u krajnjoj instanciji, otklanja
evenutalne zastoje u ispunjavanju obveza iz procesa
integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
(2) Kolegij za europske integracije uspostavlja se na
konstituirajuoj sjednici koju saziva predsjedatelj Kolegija
za europske integracije u dogovoru sa zamjenicima
predsjedatelja Kolegijuma za europske integracije,
najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
(3) lanovi Kolegija za europske integracije su:
a) predsjedatelj Vijea ministara Bosne i Hercegovine
b) zamjenici predsjedatelja Vijea ministara Bosne i
Hercegovine
c) predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
d) dva lana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
e) predsjednik Vlade Republike Srpske
f)
dva lana Vlade Republike Srpske

, 27. 9. 2016.

g) gradonaelnik Brko Distrikta Bosne i Hercegovine


h) predsjednici vlad kantona.
(4) Predsjedatelj Vijea ministara Bosne i Hercegovine,
predsjednici vlada entiteta i kantona i gradonaelnik Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine, u sluaju sprijeenosti,
mogu ovlastiti lana Vijea ministara Bosne i Hercegovine
odnosno lana vlad entiteta, kantona i Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine da u punom kapacitetu sa punim
pravima i obvezama sudjeluje na sastanku Kolegija, izuzev
prava predsjedanja. U sluaju zastupanja, predsjedatelj
Vijea ministara Bosne i Hercegovine, predsjednici vlad
entiteta i kantona i gradonaelnik Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine duni su o tome izvijestiti sve lanove
Kolegija za europske integracije u pisanom obliku
najkasnije 24 sata prije odravanja sjednice Kolegija za
europske integracije.
(5) U skladu s iskazanom potrebom i ovisno o pitanjima koja
su predmetom razmatranja Kolegija, njegovoj sjednici, na
usuglaen poziv predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja
Kolegija, mogu biti nazoni i drugi resorno nadleni
ministri odnosno rukovoditelji institucija sa svih razina
vlasti u Bosni i Hercegovini u svojstvu izvjestitelja po
tematskim podrujima odnosno tokama dnevnoga reda i u
skladu s ustavnim nadlenostima za podruje koja se
razmatra. Pozvani izvjestitelji iz Vijea ministara Bosne i
Hercegovine, vlad entiteta, kantona i Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine nemaju pravo glasa u Kolegiju.
(6) Funkciju predsjedatelja Kolegija za europske integracije
obnaa predsjedatelj Vijea ministara Bosne i Hercegovine,
a funkciju njegovih zamjenika predsjednici vlad entiteta.
Predsjedatelj Kolegija zakazuje sastanke uz prethodnu
suglasnost njegovih zamjenika.
(7) Sjednice Kolegija za europske integracije saziva
predsjedatelj Kolegija na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg
drugog lana Kolegija. U sluaju sprijeenosti
predsjedatelja, sjednicom Kolegija predsjedaju njegovi
zamjenici. Sjednice Kolegija za europske integracije
odravaju se najmanje dva puta godinje, a po potrebi i
ee. Poziv za sjednicu Kolegija obvezno se dostavlja
svim lanovima Kolegija najkasnije pet radnih dana prije
dana odravanja sjednice.
(8) lanovi Kolegija obvezni su izloiti usuglaeno stajalite
uime razine vlasti koju predstavljaju.
(9) Kolegij e osnovati Savjetodavno tijelo, koje e initi
savjetnici za europske integracije ija je uloga pruati
politiko-strunu podrku radu Kolegija i ministarskim
konferencijama, osiguravati komunikaciju izmeu politike
i tehnike razine u sustavu koordinacije, te pripremati
prijedloge moguih rjeenja za otklanjanje zastoja koji
eventualno nastanu u ispunjavanju obveza Bosne i
Hercegovine u podruju europskih integracija. Svaki lan
Kolegija imenovat e po jednoga predstavnika u
Savjetodavno tijelo. Nain rada i sastav Savjetodavnog
tijela bit e ureeni poslovnikom o radu Kolegija.
(10) Funkciju tajnitva odnosno tajnika Kolegija obavlja
Direkcija za europske integracije.
(11) Kolegij za europske integracije donosi poslovnik o radu
kojim se ureuju sva tehnika pitanja vezana uz nain
njegova rada. Nacrt poslovnika o radu Kolegija za europske
integracije izrauje Direkcija za europske integracije i
dostavlja ga svim lanovima Kolegija najkasnije u roku od
15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

72 - 25

POGLAVLJE III. MINISTARSKE KONFERENCIJE


lanak 5.
(Ministarske konferencije)
(1) Ministarske konferencije su tijela u sustavu koordinacije
procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ijim
se djelovanjem osigurava sveobuhvatan i ujednaen pristup
nadlenih institucija sa svih razina vlasti u pojedinim
sektorskim podrujima obuhvaenim procesom europskih
integracija.
(2) Ministarske konferencije ine resorno nadleni ministri iz
Vijea ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta, vlada
kantona i predstavnika Vlade Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine, u skladu s njihovim ustavnim nadlenostima
za materiju koja se razmatra ili za podruje za koje je
osnovana ministarska konferencija.
(3) Ministarske
konferencije
doprinose
prevladavanju
eventualnih zastoja u ispunjavanju obveza Bosne i
Hercegovine u procesu europskih integracija i procesu
programiranja pomoi Europske unije, a koji nisu mogli biti
rijeeni unutar tehnikih i operativnih tijela u sustavu
koordinacije. U cilju ispunjavanja obveza koje proizlaze iz
Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, ministarske
konferencije utvruju zajednike smjernice i platforme za
djelovanje operativnih i tehnikih tijela u sustavu
koordinacije u pojedinanim sektorskim podrujima
obuhvaenim procesom pristupanja Europskoj uniji.
(4) Kolegij za europske integracije na svojoj prvoj sjednici
pokree inicijativu za uspostavu sektorski koncipiranih
ministarskih konferencija u skladu s poglavljima pravne
steevine Europske unije i u skladu s ustavnim
nadlenostima pojedinih razina vlasti za podruje za koje se
uspostavlja ministarska konferencija. Najkasnije u roku od
20 dana od pokretanja inicijative za uspostavu ministarske
konferencije, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, vlade
entiteta, Vlada Brko Distrikta Bosne i Hercegovine i vlade
kantona dune su usvojiti jednoobrazni naputak kojim se
ureuje predmet djelovanja ministarske konferencije, kao i
meusobni odnosi, prava i obveze unutar ministarske
konferencije koja se uspostavlja.
(5) Jednoobrazni naputak kojim se utvruje uspostava
ministarske konferencije u pojedinim sektorskim
podrujima i ureuju pitanja iz stavka (4) ovoga lanka
izrauje Direkcija za europske integracije najkasnije u roku
od 10 radnih dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, te
ga dostavlja Kolegiju za europske integracije na prethodno
odobravanje, a potom prosljeuje Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine i vladama entiteta, kantona i Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine iz stavka (4) ovoga lanka na konano
usvajanje.
(6) Predsjedatelja ministarske konferencije i njegova dva
zamjenika biraju njezini lanovi u skladu s odredbama
lanka 3. ove Odluke na prvoj sjednici ministarske
konferencije.
(7) Sjednice ministarskih konferencija odravaju se po potrebi,
u skladu s dinamikom rada tehnikih i operativnih tijela u
sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i
Hercegovini. Sjednicu ministarske konferencije, na vlastitu
ili inicijativu bilo kojeg njezinog lana, saziva njezin
predsjedatelj. U sluaju odsutnosti predsjedatelja, sjednicu
mogu sazvati i sjednicom supredsjedati zamjenici
predsjedatelja. Poziv za sjednicu ministarske konferencije
obvezno se dostavlja svim lanovima ministarske
konferencije najkasnije pet radnih dana prije dana njezinog
odravanja.

72 - 26

(8)

U sluaju sprijeenosti, lan ministarske konferencije


ovlastit e svojeg zastupnika koji e, u punom kapacitetu,
sudjelovati u radu ministarske konferencije. lan
ministarske konferencije duan je o ovakvim sluajevima
pisanim putem upoznati predsjedatelja i zamjenika
predsjedatelja ministarske konferencije najkasnije dva dana
prije odravanja sjednice ministarske konferencije.
Ovlateni zastupnik lana ministarske konferencije nema
pravo predsjedanja ministarskom konferencijom.
(9) U sluaju da ministarska konferencija ne moe zauzeti
stajalite o odreenom pitanju, predsjedatelj konferencije
dato pitanje proslijeuje Kolegiju za europske integracije da
usuglasi njegovo rjeenje. Upueni zahtjev sadrava
obrazloenje spornog pitanja i prijedloge moguih modela
za njegovo rjeavanje razmatrane na sjednici ministarske
konferencije.
(10) Funkciju tajnika ministarske konferencije obavlja
imenovana osoba iz institucije predsjedatelja, u suradnji s
Direkcijom za europske integracije.
(11) Sva ostala tehnika pitanja vezana uz nain rada
ministarskih konferencija bit e ureena jedinstvenim
poslovnikom o radu koji, uz prethodno odobrenje Kolegija
za europske integracije, usvaja svaka pojedinana
ministarska konferencija na svojoj konstituirajuoj sjednici.
Direkcija za europske integracije duna je dostaviti nacrt
jedinstvenog poslovnika o radu ministarskih konferencija
Kolegiju za europske integracije najkasnije u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
POGLAVLJE IV. POVJERENSTVO ZA EUROPSKE
INTEGRACIJE
lanak 6.
(Povjerenstvo za europske integracije)
(1) Povjerenstvo za europske integracije (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) jest tijelo zadueno za opu, tehniku,
operativnu i metodoloku koordinaciju u cilju osiguranja to
vieg stupnja sveobuhvatnosti u radu nadlenih institucija
na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini u podruju
europskih integracija.
(2) U ostvarivanju svoga djelokruga, Povjerenstvo posebno:
a) prati ispunjavanje obveza iz Sporazuma o stabilizaciji
i pridruivanju, kao i drugih obveza iz procesa
europskih integracija;
b) ostvaruje suradnju s lanovima Stalne delegacije
Bosne i Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju
i pridruivanje u smislu pripreme i sudjelovanja
lanova Stalne delegacije na sastancima Odbora, te
osiguranja jedinstvenih stajalita to su ih obvezni
zastupati lanovi Stalne delegacije Bosne i
Hercegovine na sastancima Odbora;
c) na opoj razini, koordinira i usmjerava rad radnih
skupina za europske integracije;
d) raspravlja o svim otvorenim pitanjima i utvruje
smjernice za rad u procesu europskih integracija na
operativno-tehnikoj i metodolokoj razini;
e) ostvaruje
blisku
suradnju
s
ministarskim
konferencijama u svim otvorenim pitanjima u procesu
europskih integracija.
lanak 7.
(Sastav Povjerenstva)
(1) Stalni lanovi Povjerenstva su:
a) ravnatelj Direkcije za europske integracije;
b) po jedan predstavnik vlad entiteta koji je, uime vlade
entiteta, zaduen za poslove koordinacije procesa
europskih integracija;

c)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

, 27. 9. 2016.

po jedan predstavnik vlad kantona koji je, uime vlada


kantona, zaduen za poslove koordinacije procesa
europskih integracija;
d) jedan predstavnik Vlade Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine koji je, uime Vlade Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine, zaduen za poslove
koordinacije procesa europskih integracija;
e) imenovana osoba uime Direkcije za europske
integracije, u svojstvu tajnika Povjerenstva.
Dopunski lanovi Povjerenstva su:
a) predsjedatelji radnih skupina za europske integracije;
b) po jedna imenovana osoba uime institucija s razine
Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine koje su zaduene za
davanje miljenja, odnosno ocjenu usklaenosti akata
s pravnom steevinom Europske unije;
c) po jedan lan Koordinacijskog odbora IPA s razine
Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine;
d) predstavnici drugih institucija sa svih razina vlasti u
Bosni i Hercegovini, u skladu s pitanjima koja su
predmetom razmatranja Povjerenstva;
e) predstavnici nevladinog sektora i akademske
zajednice, u skladu s pitanjima koja su predmetom
razmatranja Povjerenstva.
Dopunski lanovi sudjeluju u radu Povjerenstva po pozivu
predsjedatelja, a temeljem prethodno osigurane suglasnosti
svih njegovih stalnih lanova.
Sve nadlene razine vlasti u Bosni i Hercegovini dostavit e
Direkciji za europske integracije najkasnije u roku od 10
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovanja
svojih predstavnika u Povjerenstvo za europske integracije.
Vijee ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o
uspostavi Povjerenstva za europske integracije, na prijedlog
Direkcije za europske integracije, a nakon dostave
imenovanja predstavnika svih razina vlasti u Bosni i
Hercegovini, u skladu sa stavkom (4) ovoga lanka,
najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Strunu i tehniku podrku radu Povjerenstva prua
Direkcija za europske integracije.
lanak 8.
(Nain rada Povjerenstva)
Sastanke Povjerenstva saziva predsjedatelj na vlastitu ili
inicijativu bilo kojeg njegovog stalnog lana.
Povjerenstvo se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva
mjeseca.
Funkciju predsjedatelja Povjerenstva za europske integracije obnaa ravnatelj Direkcije za europske integracije, a
funkciju njegovih zamjenika predstavnici vlad entiteta koji
su zadueni za poslove koordinacije procesa europskih
integracija. U sluaju sprijeenosti predsjedatelja, sjednicom Povjerenstva predsjedaju njegovi zamjenici. Poziv za
sjednice obvezno se dostavlja svim stalnim lanovima
Povjerenstva najkasnije pet radnih dana prije dana njezinog
odravanja.
Funkciju tajnika vri imenovana osoba iz Direkcije za
europske integracije.
U sluaju sprijeenosti, stalni lan Povjerenstva moe
imenovati zamjenika, koji e u punom kapacitetu, izuzev
prava predsjedanja, sudjelovati na sastanku Povjerenstva.
Stalni lan duan je o tome pisanim putem obavijestiti
predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Povjerenstva
najkasnije dva dana prije odravanja njegovog sastanka.

, 27. 9. 2016.
(6)

Povjerenstvo usvaja poslovnik o radu kojim se ureuju sva


tehnika pitanja vezana uz njegov rad. Direkcija za
europske integracije dostavlja Povjerenstvu nacrt njegovog
poslovnika o radu najkasnije 30 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
POGLAVLJE V. RADNE SKUPINE ZA EUROPSKE
INTEGRACIJE
lanak 9.
(Radne skupine za europske integracije)
(1) Radne skupine za europske integracije (u daljnjem tekstu:
radne skupine) jesu operativna tijela u sustavu koordinacije
koja djeluju u skladu sa smjernicama to ih odredi
Povjerenstvo.
(2) Radne skupine uspostavljaju se u skladu s pravnom
steevinom Europske unije te u skladu s tematskim
poglavljima i lancima Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju.
(3) Radne skupine ine predstavnici nadlenih institucija sa
svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s
njihovim ustavnim nadlenostima za podruja za koja se
uspostavljaju radne skupine.
(4) Inicijalnu identifikaciju nadlenih institucija sa svih razina
vlasti u Bosni i Hercegovini iji e predstavnici sudjelovati
u radu radnih skupina sainjava Povjerenstvo za europske
integracije, te istu proslijeuje nadlenim razinama vlasti u
Bosni i Hercegovini s ciljem potvrivanja te identifikacije.
(5) Imenovanje svojih lanova radnih skupina obavljaju
identificirane nadlene institucije sa svih razina vlasti u
Bosni i Hercegovini, te isto proslijeuju Povjerenstvu za
europske integracije na konano objedinjavanje popisa
imenovanih predstavnika u radnim skupinama.
(6) Nakon to zaprimi imenovanja iz stavka (5) ovoga lanka,
Direkcija za europske integracije dostavlja prijedlog Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine, koje donosi odluku o
uspostavi radnih skupina najkasnije u roku 40 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
(7) Ovisno o potrebama rada radne skupine, predsjedatelj radne
skupine, uz suglasnost njegovih zamjenika, moe pozvati
predstavnike drugih institucija sa svih razina vlasti u Bosni i
Hercegovini, nevladinih organizacija, znanstvene i strune
djelatnike i sve druge koje nisu lanovi radne skupine da
sudjeluju u njezinom radu.
(8) Radne skupine zaduene su za:
a) tehniko finaliziranje pisanog materijala koji
institucije u Bosni i Hercegovini izrauju za potrebe
informiranja Europske komisije i drugih institucija
Europske unije, te tehniku finalizaciju drugih
materijala koji proizlaze iz obveza prema Sporazumu
o stabilizaciji i pridruivanju i u procesu europskih
integracija;
b) participaciju u procesu programiranja sredstava
pomoi Europske unije, prvenstveno u smislu
utvrivanja potreba za osiguranjem financijske i
tehnike podrke Europske unije institucijama u Bosni
i Hercegovini u ispunjavanju njihovih obveza u
sklopu europskog integracijskog procesa;
c) prepoznavanje potrebe za prevoenjem pravne
steevine Europske unije, u suradnji s institucijama na
svim razinama vlasti koje se bave prevoenjem u
podruju europskih integracija;
d) utvrivanje potrebe za organiziranjem obuka i
edukacija iz pojedinanih podruja ili pitanja pravne
steevine Europske unije, u suradnji s institucijama na
svim razinama vlasti zaduenim za poslove
organiziranja i koordiniranja obuka i edukacija;

e)

72 - 27

razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse izmeu


resorno nadlenih institucija na svim razinama vlasti u
cilju uinkovitog ispunjavanja obveza iz procesa
europskih integracija;
f)
u sklopu pretpristupnih pregovora, radne skupine, uz
njihovo kadrovsko jaanje, obnaae funkciju
pregovarakih timova uime Bosne i Hercegovine po
pojedinanim podrujima pravne steevine Europske
unije;
g) radne skupine svojim djelovanjem ni na koji nain ne
mogu nadomjestiti nadlene institucije sa svih razina
vlasti u ispunjavanju obveza Bosne i Hercegovine u
procesu europskih integracija.
lanak 10.
(Ustrojstvo i nain rada radnih skupina)
(1) Listu kandidata predsjedatelja radnih skupina na razini
pomonika ministra ili rukovoditelja odnosno zamjenika
rukovoditelja institucije, kao i njegova dva zamjenika
sainjava Povjerenstvo za europske integracije, vodei
rauna o ustavnim nadlenostima pojedinih institucija sa
svih razina vlasti iz podruja i pitanja kojima se bave
pojedine radne skupine, te vidljivosti i odgovornosti svih
razina vlasti u procesu europskih integracija. Direkcija za
europske integracije, listu koju potvrdi Povjerenstvo za
europske integracije, dostavlja Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine u obliku prijedloga na usvajanje. Rok za
imenovanje predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja radnih
skupina je 40 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2) Sastanke radnih skupina, na vlastitu ili inicijativu bilo koja
njezina tri lana, saziva predsjedatelj. U sluaju
sprijeenosti predsjedatelja, sastanak radne skupine sazivaju
i njima predsjedaju njegovi zamjenici. Poziv za sastanak
obvezno se dostavlja svim lanovima radne skupine
najkasnije pet radnih dana prije dana njegovog odravanja.
(3) Funkciju tajnika radnih skupina obavlja imenovana osoba iz
institucije predsjedatelja, u suradnji s Direkcijom za
europske integracije.
(4) U sluaju da radna skupina ne moe postii konsenzus o
odreenom pitanju, predsjedatelj radne skupine ili njegovi
zamjenici upuuju Povjerenstvu zahtjev za usuglaavanje
rjeenja spornog pitanja. Upueni zahtjev sadrava
obrazloenje spora i prijedloge moguih modela za njegovo
rjeavanje koji su razmatrani na sastanku radne skupine.
(5) Povjerenstvo usvaja jedinstveni poslovnik o radu kojim se
ureuju sva tehnika pitanja vezana uz rad radnih skupina.
Direkcija za europske integracije dostavlja Povjerenstvu
nacrt jedinstvenog poslovnika o radu najkasnije 40 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke.
POGLAVLJE VI. STALNE DELEGACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U ZAJEDNIKIM TIJELIMA BOSNE I
HERCEGOVINE I EUROPSKE UNIJE ZA
NADGLEDANJE PRIMJENE SPORAZUMA O
STABILIZACIJI I PRIDRUIVANJU
lanak 11.
(Stalne delegacije Bosne i Hercegovine)
(1) U skladu s rjeenjima iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju, u zajednikim tijelima izmeu Bosne i
Hercegovine i Europske unije djeluju:
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Vijea za stabilizaciju i pridruivanje;
b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru
Odbora za stabilizaciju i pridruivanje;
c) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru
pododbor za stabilizaciju i pridruivanje;

72 - 28
d)

stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih


zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i
Europske unije koja se uspostavljaju sukladno
Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju.
(2) lanove stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u
zajednikim tijelima Bosne i Hercegovine i Europske unije
iz stavka (1) ovoga lanka zasebnom odlukom utvruje
Vijee ministara Bosne i Hercegovine najkasnije u roku od
40 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, u skladu s
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, te
vodei rauna o ustavnim nadlenostima pojedinih razina
vlasti u Bosni i Hercegovini u podrujima koje su
predmetom razmatranja zajednikih tijela, kao i o potrebi
osiguranja odgovarajue funkcionalne povezanosti izmeu
tijela unutarnjeg sustava koordinacije procesa europskih
integracija u Bosni i Hercegovini, s jedne, te djelovanja i
zastupanja usuglaenog "jednog glasa" uime Bosne i
Hercegovine u zajednikim tijelima Bosne i Hercegovine i
Europske unije, s druge strane.
(3) U skladu s rjeenjima stavka (2) ovoga lanka:
a) lanovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u
okviru Vijea za stabilizaciju i pridruivanje su
imenovani lanovi Vijea ministara Bosne i
Hercegovine;
b) lanovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u
okviru Odbora za stabilizaciju i pridruivanje su stalni
lanovi Povjerenstva iz lanka 7. stavka (1) ove
Odluke, predsjedatelji i zamjenici predsjedatelja u
stalnim delegacijama Bosne i Hercegovine u tijelima
iz stavka (1) to. c) i d) ovoga lanka, te druge
imenovane osobe koje zasebnom odlukom utvruje
Vijee ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj
delegacije uime Bosne i Hercegovine u Odboru za
stabilizaciju i pridruivanje bit e utvren u skladu sa
stavkom (2) ovoga lanka, a na temelju usuglaenog
prijedloga lanova Odbora;
c) lanovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u
okviru pododbor za stabilizaciju i pridruivanje i
drugih tijela koja se uspostavljaju sukladno Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju su predsjedatelj i
zamjenici predsjedatelja radnih skupina koje se bave
pitanjima obuhvaenim radom sektorski koncipiranih
pododbora, odnosno drugih tijela uspostavljenih na
temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju.
(4) Sva tehnika pitanja vezana uz nain rada predstavnika
Bosne i Hercegovine u zajednikim tijelima Bosne i
Hercegovine i Europske unije iz lanka 11. stavka (1) ove
Odluke ureena su zajednikim poslovnicima o radu
zajednikih tijela izmeu Bosne i Hercegovine i Europske
unije.
(5) lanovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u
zajednikim tijelima Bosne i Hercegovine i Europske unije
iz lanka 11. stavka (1) ove Odluke duni su na sastancima
zajednikih tijela zastupati i iznositi iskljuivo stajalita i
pozicije utvrene unutar tijela iz sustava koordinacije
procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini.
POGLAVLJE VII. OSTVARIVANJE KOMUNIKACIJE U
PODRUJU EUROPSKIH INTEGRACIJA
lanak 12.
(Komunikacija s institucijama Europske unije)
(1) Direkcija za europske integracije djeluje kao struno i
tehniko-operativno tijelo koje ostvaruje komunikaciju s
Europskom komisijom i Delegacijom Europske unije u

, 27. 9. 2016.

Bosni i Hercegovini za potrebe procesa europskih


integracija. U ostvarivanju ove komunikacije Direkcija za
europske integracije ostvaruje blisku suradnju i
pravovremeno obavjetava koordinirajue institucije na
razinama entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
(2) U komunikaciji s Europskom komisijom i drugim
institucijama Europske unije te Delegacijom Europske unije
u Bosni i Hercegovini kao jedinstveno stajalite uime Bosne
i Hercegovine moe biti predstavljen iskljuivo sadraj koji
je prethodno usuglaen unutar sustava koordinacije procesa
europskih integracija u Bosni i Hercegovini.
lanak 13.
(Komunikacija izmeu institucija Bosne i Hercegovine, entiteta,
kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u procesu
europskih integracija)
(1) Komunikacija izmeu institucija Bosne i Hercegovine,
entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u
podruju europskih integracija ostvarivat e se iskljuivo na
nain odreen ovom Odlukom, uz puno uvaavanje u njoj
sadranih naela i rjeenja.
(2) Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, entiteta,
kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine u tijelima
sustava koordinacije u podruju europskih integracija u
Bosni i Hercegovini te, posebno, koordinirajue institucije u
podruju europskih integracija na razini Bosne i
Hercegovine, entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine obavezni su ostvarivati intenzivnu i
transparentnu komunikaciju i suradnju u cilju olakavanja
pravovremenog i uinkovitog ispunjavanja obveza Bosne i
Hercegovine u procesu pridruivanja, odnosno pristupanja
Europskoj uniji.
(3) Komunikacija izmeu institucija Bosne i Hercegovine,
entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine
provodit e se u skladu s rjeenjima iz ove Odluke te uz
uvaavanje modaliteta i naela horizontalne koordinacije
unutar svake razine vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji, u
skladu s lankom 2. stavak (3) ove Odluke, nisu predmetom
njezinog ureivanja.
POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 14.
(Stavljanje propisa izvan snage)
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage
Odluka o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 8/16).
lanak 15.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 197/16
Predsjedatelj
23. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

1064

22. (1) (3) )


(" ", . 48/05, 76/07
80/09) 17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 71. 31. 2016.
,

, 27. 9. 2016.

1.

,
:
a) ,
b) ,
c) .
2.
" ".
195/16

31. a 2016.

, . .
Na osnovu lana 22. stav (1) i stav (3) taka a) Zakona o
konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i
lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71.
sjednici odranoj 31. augusta 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI TRI LANA


KONKURENCIJSKOG VIJEA BOSNE I
HERCEGOVINE
1. Imenuju se vrioci dunosti tri lana Konkurencijskog
vijea Bosne i Hercegovine do okonanja konkursne
procedure, a najdue tri mjeseca i to:
a) Maida ampara,
b) Gordana ivkovi,
c) Stjepo Pranji.
2. Ovo Rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 195/16
Vijea ministara BiH
31. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 22. stavak (1) i stavak (3) toka a) Zakona
o konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09)
i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71.
sjednici odranoj 31. kolovoza 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRITELJA DUNOSTI TRI LANA


KONKURENCIJSKOG VIJEA BOSNE I
HERCEGOVINE
1. Imenuju se vritelji dunosti tri lana Konkurencijskog
vijea Bosne i Hercegovine do okonanja konkursnog
natjeaja, a najdue tri mjeseca i to:
a) Maida ampara,
b) Gordana ivkovi,
c) Stjepo Pranji.
2. Ovo Rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 195/16
Vijea ministara BiH
31. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

72 - 29

1065

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 92. (3) )
(" ",
39/14), , 71.
31.08.2016. ,


I
1.
( )
(
: )
( : )
.
2.
(
)
(1) ( :
)


.
(2)
(
: ).
3.
( )
(1) :
) ,
b) ,
)
,
d)

,
)

,
f)

,
g) , ,

( , , .),
h)

, ,

,
i)

,
)

(,

,
,
.),
k) ,
,

.
(2)
,

101. (1) ) .

72 - 30

4.
( )

:
) ,
b) ,
) .
5
( )

:
)
,
) ,

.
6.
( )

,

:
) ,
)
,
) (),
) ,

.
7.
( )

,
,
.
II
8.
( )
(1)
3. (1)
) ) .
(2) ,

3. (1)
) ) .
(3) ,

3. (1)
) ) .
(4) . (2) (3)
:
)
,
b) ,
) ,
d) ,
)
.
(5)
(4) .
(6) .

, 27. 9. 2016.

9.
( )
(1) , 3.
,
,

,

.
(2) , ,

.
10.
( )
(1)
9. (1),


.
(2)
,

.
(3)

94. 114.


III

11.
(
)
(1) 9. (1)
,

,
(2)
116. (1)
.
12.
( )
(1)

,
.
(2)

.
13.
( )
, ,

(" ",
62/15),
" "

11. .

, 27. 9. 2016.

IV
14.
( )
(1)
,

,
.
(2)
:
) 75.

87. 90. ,
)


,
,
)


,
)
.
(3) ,
, ,

,

"

"

.
15.
( )


,


,
.
16.
( )
(1)

,

"Document management"
(OWIS).
(2)


.
17.
(
)

30.
.
V
18.
( )


(" " . 48/08 50/10).

72 - 31

19.
( )
8 ()
" ".
196/16

31. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 92. stav (3) taka e) Zakona o
javnim nabavkama ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odranoj
31.08.2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O PRAENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI


I OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o praenju postupaka javnih nabavki (u daljem
tekstu: Pravilnik) definie se sistem praenja primjene Zakona o
javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskih
akata u Bosni i Hercegovini.
lan 2.
(Definicija praenja i nadlenost Agencije za javne nabavke BiH)
(1) Praenje postupka javne nabavke (u daljem tekstu:
praenje) u smislu ovog Pravilnika je ispitivanje
usklaenosti pojedinanih postupaka javne nabavke koje
provode ugovorni organi u Bosni i Hercegovini sa
Zakonom i podzakonskim aktima.
(2) Za provoenje praenja postupaka javnih nabavki nadlena
je Agencija za javne nabavke BiH (u daljem tekstu:
Agencija).
lan 3.
(Izvori praenja)
(1) Izvori na osnovu kojih Agencija provodi praenje su:
a) obavjetenja o nabavci,
b) obavjetenja o dodjeli ugovora,
c) obavjetenja o ponitenju postupka javne nabavke,
d) obavjetenja o dodjeli ugovora putem pregovarakog
postupka bez objave obavjetenja,
e) dobrovoljna ex ante obavjetenja o transparentnosti,
f)
izvjetaji o postupku javne nabavke kod postupaka
male vrijednosti,
g) planovi nabavki, a po zahtjevu ponuaa, ugovornih
organa i drugih zainteresiranih strana (nevladinih
organizacija, medija, i sl.),
h) osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora koji se
objavljuju na internetskim stranicama ugovornih
organa, a po zahtjevu ponuaa, ugovornih organa i
drugih zainteresiranih strana,
i)
zahtjevi ugovornih organa i ponuaa upueni
Agenciji sa zahtjevom za provoenje praenja,
j)
zahtjevi od strane drugih nadlenih institucija
(inspekcija, policijskih organa, sudova, tuilatava i
dr.),
k) izvjetaji nadlenih ureda za reviziju, u dijelu
izvjetaja koji se odnose na javne nabavke, u
edukativne svrhe sprjeavanja najeih greaka u
istim.
(2) Izvori praenja ne mogu biti tenderske dokumentacije koje
sainjavaju ugovorni organi, a na koje zainteresirani

72 - 32

ponuai imaju pravo albe u skladu s lanom 101. stav (1)


taka b) Zakona.
lan 4.
(Kriteriji za praenje)
Kriteriji na osnovu kojih Agencija provodi praenje su:
a) procijenjena vrijednost nabavke,
b) teina nepravilnosti,
c) posredan znaaj.
lan 5.
(Procijenjena vrijednost nabavke)
Kod odreivanja vrijednosti nabavke u postupku praenja
uzima se u obzir:
a) procijenjena vrijednost javne nabavke ukoliko je
postupak nabavke u toku, ili
b) ugovorena vrijednost nabavke, ukoliko je izvren
izbor najpovoljnijeg ponuaa i ugovor sa istim
zakljuen.
lan 6.
(Teina nepravilnosti)
Teina nepravilnosti je stepen povrede Zakona i
podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki posebno ukoliko je
dokazana povreda osnovnih principa javnih nabavki definisanih
Zakonom:
a) troenje javnih sredstava,
b) pravedna i aktivna konkurencija meu ponuaima,
c) jednak tretman (nediskriminacija),
d) transparentnost, s posebnim naglaskom na ispunjenost
uslova za primjenu pregovarakog postupka bez
objave obavjetenja o nabavci.
lan 7.
(Posredan znaaj)
Posredan znaaj se odnosi na povezanost konkretne
nabavke sa nabavkama iz prethodnih postupaka, kao i sa
nabavkama koje se planiraju u vezi s njom u budunosti, te da li
se nepravilnosti kod datog ugovornog organa ponavljaju.
II POSTUPAK PRAENJA
lan 8.
(Pokretanje postupka praenja)
(1) Postupak praenja po slubenoj dunosti Agencija provodi
na osnovu izvora iz lana 3. stav (1) taaka od a) do e) ovog
Pravilnika.
(2) Postupak praenja po zahtjevima ponuaa, ugovornih
organa i drugih zainteresiranih strana Agencija provodi na
osnovu izvora iz lana 3. stav (1) taaka od f) do i) ovog
Pravilnika.
(3) Ponuai, ugovorni organi i druge zainteresirane strane
mogu se obratiti Agenciji i sa zahtjevom za praenje na
osnovu izvora iz lana 3. stav (1) taaka od a) do e) ovog
Pravilnika.
(4) Zahtjev za praenje iz st. (2) i (3) ovog lana mora
sadravati:
a) naziv ugovornog organa koji je navodno poinio
povredu Zakona i podzakonskih akata,
b) naziv i adresu podnosioca zahtjeva,
c) precizne podatke o izvoru,
d) opis injeninog stanja, i
e) referirajuu odredbu Zakona i podzakonskih akata
koja je u postupku javne nabavke prekrena.
(5) Zahtjev za praenje koji ne bude sadravao sve podatke iz
stava (4) ovog lana odbacuje se kao nepotpun.
(6) Anonomni zahtjevi se ne razmatraju.

, 27. 9. 2016.

lan 9.
(Postupanje Agencije)
(1) Kada Agencija, na osnovu izvora iz lana 3. ovog
Pravilnika, utvrdi da je dolo do odreenih povreda Zakona
i podzakonskih akata, obratit e se ugovornom organu
dopisom u kojem e ukazati na uinjene nepravilnosti i
naloiti da se iste otklone, ukoliko je iste mogue otkloniti u
Zakonom utvrenim rokovima.
(2) Agencija e periodino, najmanje jednom godinje, i po
potrebi putem informativnih materijala i broura ukazivati
na uoene nepravilnosti.
lan 10.
(Postupanje ugovornog organa u postupku praenja)
(1) Ugovorni organ je duan postupiti po dopisu iz lana 9. stav
(1), otkloniti nepravilnosti ukoliko je iste mogue otkloniti
u Zakonom utvrenim rokovima i o tome obavijestiti
Agenciju najkasnije u roku od sedam dana od dana
otklanjanja uoenih nepravilnosti.
(2) Ukoliko ugovorni organ ne postupi po dopisu Agencije,
duan je u roku od sedam dana od prijema tog dopisa
obavijestiti Agenciju o razlozima zbog kojih nije otklonilo
uoene nedostatke.
(3) Ukoliko se prijem dopisa za ispravku nepravilnosti
vremenski podudara sa periodom obustave postupka zbog
albenog postupka iz lanova od 94. do 114. Zakona,
ugovorni organ ne postupa po dopisu Agencije ali je duan
istu izvijesiti o tome.
III POSTUPANJE SA UTVRENIM
NEPRAVILNOSTIMA
lan 11.
(Postupanje po utvrenim nepravilnostima u postupku praenja)
(1) Agencija u dopisu iz lana 9. stav (1) ovog Pravilnika
ugovornom organu ukazuje da e, u sluaju da u
ostavljenom roku isti ne otkloni uoenu nepravilnost, osim
u opravdanim sluajevima zbog kojih nije bilo mogue
ukloniti nepravilnost, informacije o navedenom biti
prikazane u redovnom godinjem izvjetaju o praenju
postupaka javnih nabavki za prethodnu godinu.
(2) Agencija podnosi prekrajnu prijavu kod nadlenog sudu za
prekraje u skladu sa lanom 116. stav (1) Zakona.
lan 12.
(Edukativne preporuke)
(1) Agencija u redovnom godinjem izvjetaju o izvrenim
praenjima javnih nabavki naznaava uoene najee
greke do kojih se dolo vrenjem praenja te preporuke za
otklanjanje istih.
(2) Sastavni dio redovnog godinjeg izvjetaja o izvrenim
praenjima ini edukativni pregled najeih greaka u
postupcima javnih nabavki.
lan 13.
(Obaveza ovlatenih predavaa)
Svi ovlateni predavai javnih nabavki, iji status, prava i
obaveze se definiu Pravilnikom o obuci ovlatenih predavaa
("Slubeni glasnik BiH", broj 62/15), duni su u program obuka
koje dre uvrstiti posebnu temu "Praenje postupaka javnih
nabavki" koja e obuhvatati najee greke ugovornih organa i
edukativne preporuke iz lana 11. ovog Pravilnika.
IV KOORDINACIJA U POSTUPCIMA PRAENJA
lan 14.
(Interna koordinacija u postupcima praenja)
(1) Agencija e internim aktom definisati internu koordinaciju
u procesu praenja, na nain da se osigura saradnja i
podrka svih organizacionih jedinica u Agenciji,
organizacionoj jedinici nadlenoj za poslove praenja.

, 27. 9. 2016.

(2)

Ostale organizacione jedinice u Agenciji e osigurati


periodino dostavljanje:
a) izvjetaja o postupku javne nabavke iz lana 75.
Zakona kod postupaka male vrijednosti iz lanova od
87. do 90. Zakona,
b) informaciju o najeim pitanjima i zapaanjima iz
evaluacijskih formulara koje popunjavaju polaznici
obuka odranih od strane ovlatenih predavaa javnih
nabavki, a koji se dostavljaju Agenciji,
c) informaciju o najeim pitanjima i zapaanjima iz
izvjetaja o odranoj obuci koju Agenciji podnose
ovlateni predavai javnih nabavki, i
d) druge relevatne podatke neophodne za vrenje
praenja.
(3) Proces praenja, kroz rezultate i pregled efekata primjene
Zakona i podzakonskih akata, sa analizom, moe biti
osnova za pokretanje inicijative za izmjene Zakona i
podzakonskih akata, kao i objave stavova u rubrici
"najea postavljana pitanja" na internetskoj stranici javnih
nabavki.
lan 15.
(Eksterna koordinacija u postupcima praenja)
Agencija putem koordinativnih sastanaka sa uredima za
reviziju i drugim zainteresiranim stranama ukazuje na uoena
postupanja, te u suradnji sa istim daje edukativne informacije na
internetskoj stranici Agencije sa preporukama za dalja postupanja
kod konkretnih sluajeva loe, ili pogrene primjene Zakona ili
podzakonskih akata u vezi sa javnim nabavkama.
lan 16.
(Voenje slubene evidencije praenja u Agenciji)
(1) Organizaciona jedinica nadlena za poslove praenja vodi
posebnu slubenu evidenciju praenja u Agenciji, i to u
tampanoj verziji u posebnim registratorima prema
odredbama propisa koji se odnose na arhiviranje i u
Document management sistemu koji se koristi u Agenciji
(OWIS).
(2) Slubene evidencije praenja se vode na pregledan i
najefikasniji nain koji omoguava laku i jednostavnu
pretragu obraenih predmeta koji se odnose na praenje.
lan 17.
(Podnoenje godinjeg izvjetaja o praenju Vijeu ministara
BiH)
Agencija podnosi godinji izvjetaj o izvrenim praenjima
Vijeu ministara BiH najkasnije do 30. juna tekue godine za
prethodnu godinu.
V PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 18.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabavki ("Slubeni
glasnik BiH" broj 48/08 i 50/10).
lan 19.
(Zavrne odredbe)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 196/16
31. augusta 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajui
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 92. stavak (3) toke e)

72 - 33

Zakona o javnim nabavama ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/14),


Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odranoj
31.08.2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O PRAENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVA


I OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o praenju postupaka javnih nabava (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se sustav praenja primjene
Zakona o javnim nabavama (u daljnjem tekstu: Zakon) i
podzakonskih akata u Bosni i Hercegovini.
lanak 2.
(Definicija praenja i nadlenost Agencije za javne nabave BiH)
(1) Praenje postupka javne nabave (u daljnjem tekstu:
praenje) u smislu ovog Pravilnika je ispitivanje
usklaenosti pojedinanih postupka javne nabave koje
provode ugovorna tijela u Bosni i Hercegovini sa Zakonom
i podzakonskim aktima.
(2) Za provedbu praenja postupaka javnih nabava nadlena je
Agencija za javne nabave BiH (u daljem tekstu: Agencija).
lanak 3.
(Izvori praenja)
(1) Izvori na temelju kojih Agencija provodi praenje su:
a) obavijesti o nabavi,
b) obavijesti o dodjeli ugovora,
c) obavijesti o ponitenju postupka javne nabave,
d) obavijesti o dodjeli ugovora putem pregovarakog
postupka bez objave obavijesti,
e) dobrovoljne ex ante obavijesti o transparentnosti,
f)
izvjea o postupku javne nabave kod postupaka male
vrijednosti,
g) planovi nabava, a po zahtjevu ponuditelja, ugovornih
tijela i drugih zainteresiranih strana (nevladinih
organizacija, medija, i sl.),
h) osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora koji se
objavljuju na internetskim stranicama ugovornih
tijela, a po zahtjevu ponuditelja, ugovornih tijela i
drugih zainteresiranih strana,
i)
zahtjevi ugovornih tijela i ponuditelja upueni
Agenciji sa zahtjevom za provedbu praenja,
j)
zahtjevi od strane drugih nadlenih institucija
(inspekcija, policijskih tijela, sudova, tuiteljstava i
dr.),
k) izvjea nadlenih ureda za reviziju, u dijelu izvjea
koji se odnose na javne nabave, u edukativne svrhe
sprjeavanja najeih greaka u istim.
(2) Izvori praenja ne mogu biti tenderske dokumentacije koje
sainjavaju ugovorna tijela, a na koje zainteresirani
ponuditelji imaju pravo albe sukladno lanku 101. stavak
(1) toke b) Zakona.
lanak 4.
(Kriteriji za praenje)
Kriteriji na temelju kojih Agencija provodi praenje su:
a) procijenjena vrijednost nabave,
b) teina nepravilnosti,
c) posredan znaaj.
lanak 5
(Procijenjena vrijednost nabave)
Kod odreivanja vrijednosti nabave u postupku praenja
uzima se u obzir:
a) procijenjena vrijednost javne nabave ukoliko je
postupak nabave u tijeku, ili

72 - 34
b)

ugovorena vrijednost nabave, ukoliko je izvren izbor


najpovoljnijeg ponuditelja i ugovor sa istim zakljuen.
lanak 6.
(Teina nepravilnosti)
Teina nepravilnosti je stupanj povrede Zakona i
podzakonskih akata iz oblasti javnih nabava, posebno ukoliko je
dokazana povreda temeljnih naela javnih nabava definiranih
Zakonom:
a) troenje javnih sredstava,
b) pravedna i aktivna konkurencija meu ponuditeljima,
c) jednak tretman (nediskriminacija),
d) transparentnost, s posebnim naglaskom na ispunjenost
uvjeta za primjenu pregovarakog postupka bez
objave obavijesti o nabavi.
lanak 7.
(Posredan znaaj)
Posredan znaaj se odnosi na povezanost konkretne nabave
sa nabavama iz prethodnih postupaka, kao i sa nabavama koje se
planiraju u svezi sa njom u budunosti, te da li se nepravilnosti
kod datog ugovornog tijela ponavljaju.
II POSTUPAK PRAENJA
lanak 8.
(Pokretanje postupka praenja)
(1) Postupak praenja po slubenoj dunosti Agencija provodi
na temelju izvora iz lanka 3. stavak (1) toaka od a) do e)
ovog Pravilnika.
(2) Postupak praenja po zahtjevima ponuditelja, ugovornih
tijela i drugih zainteresiranih strana Agencija provodi na
temelju izvora iz lanka 3. stavak (1) toaka od f) do i)
ovog Pravilnika.
(3) Ponuditelji, ugovorna tijela i druge zainteresirane strane
mogu se obratiti Agenciji i sa zahtjevom za praenje na
temelju izvora iz lanka 3. stavak (1) toaka od a) do e)
ovog Pravilnika.
(4) Zahtjev za praenje iz st. (2) i (3) ovog lanka mora
sadravati:
a) naziv ugovornog tijela koje je navodno poinilo
povredu Zakona i podzakonskih akata,
b) naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
c) precizne podatke o izvoru,
d) opis injeninog stanja, i
e) referirajuu odredbu Zakona i podzakonskih akata
koja je u postupku javne nabave prekrena.
(5) Zahtjev za praenje koji ne bude sadravao sve podatke iz
stavka (4) ovog lanka odbacuju se kao nepotpun.
(6) Anonomni zahtjevi se ne razmatraju.
lanak 9.
(Postupanje Agencije)
(1) Kada Agencija, na temelju izvora iz lanka 3. ovog
Pravilnika, utvrdi da je dolo do odreenih povreda Zakona
i podzakonskih akata, obratit e se ugovornom tijelu
dopisom u kojem e ukazati na uinjene nepravilnosti i
naloiti da se iste otklone, ukoliko je iste mogue otkloniti u
Zakonom utvrenim rokovima.
(2) Agencija e periodino, najmanje jednom godinje, i po
potrebi putem informativnih materijala i broura ukazivati
na uoene nepravilnosti.
lanak 10.
(Postupanje ugovornog tijela u postupku praenja)
(1) Ugovorno tijelo je duno postupiti po dopisu iz lanka 9.
stavak (1), otkloniti nepravilnosti ukoliko je iste mogue
otkloniti u Zakonom utvrenim rokovima i o tome
obavijestiti Agenciju najkasnije u roku od sedam dana od
dana otklanjanja uoenih nepravilnosti.

(2)

, 27. 9. 2016.

Ukoliko ugovorno tijelo ne postupi po dopisu Agencije,


duno je u roku od sedam dana od primitka tog dopisa
izvijestiti Agenciju o razlozima zbog kojih nije otklonilo
uoene nedostatke.
(3) Ukoliko se primitak dopisa za ispravku nepravilnosti
vremenski podudara sa periodom obustave postupka zbog
albenog postupka iz lanaka od 94. do 114. Zakona,
ugovorno tijelo ne postupa po dopisu Agencije ali je duno
istu izvijesiti o tome.
III POSTUPANJE SA UTVRENIM
NEPRAVILNOSTIMA
lanak 11.
(Postupanje po utvrenim nepravilnostima u postupku praenja)
(1) Agencija u dopisu iz lanka 9. stavak (1) ovog Pravilnika
ugovornom tijelu ukazuje da e, u sluaju da u ostavljenom
roku isto ne otkloni uoenu nepravilnost, osim u
opravdanim sluajevima zbog kojih nije bilo mogue
ukloniti nepravilnost, informacije o navedenom biti
prikazane u redovitom godinjem izvjeu o praenju
postupaka javnih nabava za prethodnu godinu.
(2) Agencija podnosi prekrajnu prijavu kod nadlenog sudu za
prekraje u skladu sa lankom 116. stavak (1) Zakona.
lanak 12.
(Edukativne preporuke)
(1) Agencija u redovitom godinjem izvjeu o izvrenim
praenjima javnih nabava naznaava uoene najee
greke do kojih se dolo vrenjem praenja te preporuke za
otklanjanje istih.
(2) Sastavni dio redovitog godinjeg izvjea o izvrenim
praenjima ini edukativni pregled najeih greaka u
postupcima javnih nabava.
lanak 13.
(Obveza ovlatenih predavaa)
Svi ovlateni predavai javnih nabava, iji status, prava i
obveze su definirani Pravilnikom o obuci ovlatenih predavaa
("Slubeni glasnik BiH", broj 62/15), duni su u program obuka
koje dre uvrstiti posebnu temu "Praenje postupaka javnih
nabava" koja e obuhvaati najee greke ugovornih tijela i
edukativne preporuke iz lanka 11. ovog Pravilnika.
IV KOORDINACIJA U POSTUPCIMA PRAENJA
lanak 14.
(Interna koordinacija u postupcima praenja)
(1) Agencija e internim aktom definirati internu koordinaciju
u procesu praenja, na nain da se osigura suradnja i
podrka svih organizacionih jedinica u Agenciji,
organizacionoj jedinici nadlenoj za poslove praenja.
(2) Ostale organizacione jedinice u Agenciji e osigurati
periodino dostavljanje:
a) izvjea o postupku javne nabave iz lanka 75.
Zakona kod postupaka male vrijednosti iz lanaka od
87. do 90. Zakona,
b) informaciju o najeim pitanjima i zapaanjima iz
evaluacijskih formulara koje popunjavaju polaznici
obuka odranih od strane ovlatenih predavaa javnih
nabava, a koji se dostavljaju Agenciji,
c) informaciju o najeim pitanjima i zapaanjima iz
izvjea o odranoj obuci koju Agenciji podnose
ovlateni predavai javnih nabava, i
d) druge relevatne podatke neophodne za vrenje
praenja.
(3) Proces praenja, kroz rezultate i pregled efekata primjene
Zakona i podzakonskih akata, sa analizom, moe biti
osnova za pokretanje inicijative za izmjene Zakona i
podzakonskih akata, kao i objave stavova u rubrici "naje-

, 27. 9. 2016.

a postavljana pitanja" na internetskoj stranici javnih


nabava.
lanak 15.
(Eksterna koordinacija u postupcima praenja)
Agencija putem koordinativnih sastanaka sa uredima za
reviziju i drugim zainteresiranim stranama ukazuje na uoena
postupanja, te u suradnji sa istim daje edukativne informacije na
internetskoj stranici Agencije sa preporukama za daljnja
postupanja kod konkretnih sluajeva loe, ili pogrene primjene
Zakona ili podzakonskih akata u svezi sa javnim nabavama.
lanak 16.
(Voenje slubene evidencije praenja u Agenciji)
(1) Organizaciona jedinica nadlena za poslove praenja vodi
posebnu slubenu evidenciju praenja u Agenciji, i to u
tiskanoj verziji u posebnim registratorima prema
odredbama propisa koji se odnose na arhiviranje i u
Document management sustavu koji se koristi u Agenciji
(OWIS).
(2) Slubene evidencije praenja se vode na pregledan i
uinkovit nain koji omoguava laku i jednostavnu pretragu
obraenih prdemeta koji se odnose na praenje.
lanak 17.
(Podnoenje godinjeg izvjea o praenju Vijeu ministara BiH)
Agencija podnosi godinje izvjee o izvrenim praenjima
Vijeu ministara BiH najkasnije do 30. lipnja tekue godine za
prethodnu godinu.
V PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 18.
(Prestanak vaenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabava ("Slubeni
glasnik BiH", br. 48/08 i 50/10).
lanak 19.
(Zavrne odredbe)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 196/16
31. augusta 2016. godine
Sarajevo

1066

Predsjedatelj
Vijea ministara BiH
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), , 2. (4)

2016. ("
", 18/16) 6. (3)

" " 2016.
(" ", 18/16),
, 67. , 1.
2016. ,

72 - 35"
" "
" 2016.
1.
" " "
" 2016. (" ",
55/16) 2. (1) :
"(1)

,


.".
2.
4. (1) . ) ) :
") // ,
;
) ;".
. ) ) .
3.
5. (2) " "
: " ".
4.
6. (2) .
(3) (2).
(3) (2) :
" , 15 ()
," .
5.

" ",


.

182/16

1. 2016.
, . .

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, a radi izvravanja obaveza iz lana
2. stav (4) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za
sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini
za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 18/16) i lana 6.
stav (3) Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekueg granta
"Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016. godinu
("Slubeni glasnik BiH", broj 18/16), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 67. sjednici, odranoj 1. avgusta 2016. godine,
donijelo je

72 - 36

UPUTSTVO O IZMJENAMA

UPUTSTVA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA


OBEZBIJEENIH NA POZICIJAMA TEKUIH
GRANTOVA "SUFINANSIRANJE PROJEKATA
INSTITUCIJA KULTURE" I "SUFINANSIRANJE
SPORTSKIH MANIFESTACIJA" ZA 2016. GODINU
lan 1.
U Uputstvu o postupku dodjele sredstava obezbijeenih na
pozicijama tekuih grantova "Sufinansiranje projekata institucija
kulture" i "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016.
godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 55/16) u lanu 2. stav (1)
mijenja se i glasi:
"(1) Zahtjeve za dodjelu sredstava mogu podnijeti pravna lica
u Bosni i Hercegovini koja realiziraju projekte ili
programe iz oblasti kulture, odnosno sporta ili koja
podravaju i podstiu kulturna i sportska deavanja koja
su od interesa za Bosnu i Hercegovinu.".
lan 2.
U lanu 4. stav (1) ta. a) i b) mijenjaju se i glase:
"a) prijedlog projekta/programa/deavanja na aplikacionom obrascu koji mora biti popunjen, potpisan i
ovjeren slubenim peatom podnositelja projekta;
b) rjeenje o registraciji u ovjerenoj kopiji;".
Ta. e) i f) briu se.
lan 3.
U lanu 5. stav (2) rijei: "i sekretara" zamjenjuju se
rijeima: "sekretara i tehnikog saradnika".
lan 4.
U lanu 6. stav (2) brie se.
Dosadanji stav (3) postaje stav (2).
U stavu (3) koji je postao stav (2) rijei: "bez odlaganja, a
najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnoenja
zahtjeva," briu se.
lan 5.
Ovo uputstvo stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH", te se primjenjuje sve do
usvajanja Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za narednu
budetsku godinu.
Predsjedavajui
VM broj 182/16
Vijea ministara BiH
1. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, a radi izvravanja obaveza iz
lanka 2. stavak (4) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za
sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini
za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 18/16) i lanka 6.
stavak (3) Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekueg
granta "Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2016. godinu
("Slubeni glasnik BiH", broj 18/16), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 67. sjednici, odranoj 1. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

, 27. 9. 2016.

NAPUTAK O IZMJENAMA

NAPUTKA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA


OSIGURANIH NA POZICIJAMA TEKUIH GRANTOVA
"SUFINANCIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA
KULTURE" I "SUFINANCIRANJE SPORTSKIH
MANIFESTACIJA" ZA 2016. GODINU
lanak 1.
U Naputku o postupku dodjele sredstava osiguranih na
pozicijama tekuih grantova "Sufinanciranje projekata institucija
kulture" i "Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2016.
godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 55/16) u lanku 2. stavak
(1) mijenja se i glasi:
"(1) Zahtjeve za dodjelu sredstava mogu podnijeti pravne osobe
u Bosni i Hercegovini koje realiziraju projekte ili programe
iz podruja kulture, odnosno sporta ili koje podravaju i
potiu kulturna i sportska deavanja koja su od interesa za
Bosnu i Hercegovinu.".
lanak 2.
U lanku 4. stavak (1) to. a) i b) mijenjaju se i glase:
"a) prijedlog projekta/programa/deavanja na aplikacijskom obrascu koji mora biti popunjen, potpisan i
ovjeren slubenim peatom podnositelja projekta;
b) rjeenje o registraciji u ovjerenoj preslici;".
To. e) i f) briu se.
lanak 3.
U lanku 5. stavak (2) rijei: "i tajnika" zamjenjuju se
rijeima: "tajnika i tehnikog suradnika".
lanak 4.
U lanku 6. stavak (2) brie se.
Dosadanji stavak (3) postaje stavak (2).
U dosadanjem stavku (3) koji je postao stavak (2) rijei:
"bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana
podnoenja zahtjeva," briu se.
lanak 5.
Ovaj naputak stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH", te se primjenjuje sve do
usvajanja Prorauna institucija Bosne i Hercegovine
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za narednu
proraunsku godinu.
Predsjedatelj
VM broj 182/16
Vijea ministara BiH
1. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

1067

8. (7)

(" ", . 44/03, 52/04, 34/07, 4/08
49/09), 20. (3)
(" ", 89/05),
53. (" ", . 32/02
102/09) 12.
02.09.2016. ,

, 27. 9. 2016.

1.
5. (1) ) 3)

(" ", 29/13),
:
"3).
,

,

,
,
,
,
,
,
;


,
;

;


;
,
;


, ,
, ,

, ,
,


,

;

;

,
,


."
2.
7. (1) ) 2),
:
"2)

, ,

,

, ,

, ,
,

72 - 37,

,
;

,

;

,
. "
3) , ""
",
".
3.
26. (4) )
,
, :
"

; ,
, ,
;

;

;


;

;;
, ;

;
,
;

,

, ,

,
,

, ,

,
."
) ,
,
, :
"


;
;


72 - 38

;
, ;
;
,
;

,

,
,

,
,
,
,

, ."
) ,
,
, :
"


;
;;
, ;

,

,
,

,
,
,
, ,
;
,
;
;
."
) ,
, ,
:
" ,
,
;
;

; ,
,

;
;

;
;
;

;
, ."

, 27. 9. 2016.

4.
30. (8) )
,
, :
" ,
,
;
,
, ,
;
;
,
, ,

,
,
,
,
,
,
;
;
;

;
;
,
;
;
;
."
) ,
,
, :
"
;;
;
,
; ;

;
;
, ,


,

, ,
,

;
;
;
,
."
) ,
,
, :
" ;
;
,
;

, 27. 9. 2016.

, ,

,
,
;
;
,
;
;
,
;
;
;
."
) ,
,
, :
" ;
;
,
;
, ,

,
,

; ;
,

;
;
,
; ;
;
."
5.

" ".
02-2-1565/16

8. 2016.
, . .
Na osnovu lana 8. stav (7) Zakona o sistemu indirektnog
oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), lana 20. stav (3) Zakona o
Upravi za indirektno oporezivanje ("Slubeni glasnik BiH", broj
89/05), lana 53. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br.
32/02 i 102/09) i odobrenja Upravnog odbora datog na 12.
sjednici odranoj dana 02.09.2016. godine, direktor Uprave za
indirektno oporezivanje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ


ORGANIZACIJI UPRAVE ZA INDIREKTNO
OPOREZIVANJE
lan 1.
U lanu 5. stav (1) taka g) alineja 3) Pravilnika o
unutarnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje
("Slubeni glasnik BiH", broj 29/13), mijenja se i glasi:
"3). Odsjek za kontrolu vri implementaciju strategije
kontrole putem operativnih uputstava, vri nadzor
pravilnosti i zakonitosti rada grupa za kontrolu u
regionalnim centrima, analizira izvjetaje o izvrenim
kontrolama i postignutim rezultatima, te predlae
mjere za unaprjeenje istih, prua strunu pomo

72 - 39

grupama za kontrolu u regionalnim centrima,


koordinira rad grupa za kontrolu u regionalnim
centrima, izdaje naloge za postupanje, razvija
standarde za analizu rizika i selektivnosti sistematske,
sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; u skladu sa
meunarodnim sporazumima o carinskoj suradnji vri
provjere
po
zahtjevima
drugih
carinskih
administracija drugih zemalja, izrauje i provodi
programe mjera naknadne kontrole; surauje sa
organizacionom jedinicom Uprave po pitanju
utvrivanja kriterija selektiviteta; prati rad i
obezbjeuje jednoobraznu primjenu propisa od strane
grupa za kontrolu u regionalnim centrima; izrauje
godinji plan kontrole, predlae i uestvuje u izradi
operativnih uputstava za provoenje kontrole; po
potrebi vri poslove naknadne kontrole pravilnosti
provedenog postupka u pogledu svrstavanja,
vrijednosti, porijekla i krajnje upotrebe robe, vri
poslove predkontrole, izrauje zapisnike o
predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, izrauje izvjetaje o
provedenoj kontroli, vri poslove voenja
prvostepenog upravnog postupka i izrade rjeenja u
upravnim stvarima za koje je nadlean Odsjek, po
potrebi izdaje prekrajni nalog i podnosi nadlenom
organu zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka;
daje prijedlog strune obuke za zaposlene u Odsjeku i
grupama u regionalnim centrima; ostvaruje suradnju
sa drugim organizacionim jedinicama po pitanjima iz
djelokruga svog rada, sainjava izvjetaje i
informacije o radu Odsjeka, prua strunu pomo za
potrebe postupka u kojima Uprava uestvuje pred
sudovima i drugim organima po pitanjima proisteklim
iz rada Odsjeka."
lan 2.
U lanu 7. stav (1) taka b) alineja 2), mijenja se i glasi:
"2) Grupa za kontrolu vri poslove naknadne kontrole
pravilnosti provedenog postupka u pogledu
svrstavanja, vrijednosti, porijekla i krajnje upotrebe
robe u skladu sa godinjim planom kontrole ili na
zahtjev direktora, organizacionih jedinica UIO ili na
zahtjev drugih institucija, vri poslove predkontrole,
izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli,
odluuje o primjedbama na zapisnik, izrauje
izvjetaje o provedenoj kontroli, vri poslove voenja
prvostepenog upravnog postupka i izrade rjeenja u
upravnim stvarima za koje je nadlena grupa, izdaje
prekrajni nalog i podnosi nadlenom organu zahtjeve
za pokretanje prekrajnog postupka, uestvuje u izradi
i provoenju programa mjera naknadne kontrole;
ostvaruje kontinuiranu suradnju sa Odsjekom za
kontrolu i podnosi izvjetaj o svom radu, uestvuje u
izradi godinjeg plana i operativnih planova i
uputstava za provoenje kontrole; ostvaruje suradnju
sa drugim organizacionim jedinicama po pitanjima iz
djelokruga svog rada, izrauje izvjetaje i informacije
o radu Grupe."
U alineji 3) iste take, iza rijei "dabina" dodaju se rijei ",
osim po pitanjima koja proistiu iz naknadne kontrole".
lan 3.
U lanu 26. stav (4) taka b) radno mjesto STRUNI
SAVJETNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga
rada Odsjeka i uestvuje u implementaciji istih; uestvuje u

72 - 40

pripremi prijedloga uputstava, instrukcija, objanjenja, te drugih


propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; uestvuje u
postupcima usklaivanja carinskih propisa s carinskim propisima
Evropske unije po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; prua strunu
pomo organizacionim jedinicama u ijoj nadlenosti je
prethodna i naknadna kontrola; priprema strune prijedloge za
otklanjanje uoenih nedostataka u provoenju kontrole i za
obezbjeenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa
po tim pitanjima; priprema odgovore i izjanjenja na upite i druge
podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; uestvuje u
pripremi izjanjenja i miljenja na prijedloge propisa dostavljenih
od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadlenih
organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka;
vri analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i
fleksibilne kontrole; uestvuje u izvoenju programa strune
obuke po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema planove i
izvjetaja o radu Odsjeka, kao i druge izvjetaje i informacije iz
djelokruga Odsjeka; po nalogu efa Odsjeka vri kontrolu
pravilnosti provedenih postupaka od strane Grupe za kontrolu, po
potrebi vri poslove predkontrole i naknadne kontrole i izrauje
zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostepenog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlean
Odsjek, donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka, prati izvrenje naloenih mjera, izrauje izvjetaje o
provedenoj kontroli i obavlja druge poslove koje mu odredi ef
Odsjeka, za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka."
Taka c) istog stava, radno mjesto VII STRUNI
SURADNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"priprema strune prijedloge za otklanjanje uoenih
nedostataka u provoenju kontrole i za obezbjeenje
jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim
pitanjima; priprema druga pojedinana akta u vezi poslova iz
djelokruga Odsjeka; uestvuje u pripremi izjanjenja i miljenja
na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih
jedinica Uprave i drugih nadlenih organa u dijelu koji se odnose
na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja podatke za analizu
rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne
kontrole; uestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave;
uestvuje u izradi planova i izvjetaja o radu Odsjeka, kao i
drugih izvjetaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; po nalogu
efa Odsjeka vri kontrolu pravilnosti provedenih postupaka od
strane Grupe za kontrolu, po potrebi vri poslove predkontrole i
naknadne kontrole i izrauje zapisnike o predkontroli i naknadni
kontroli, odluuje o primjedbama na zapisnik, vri poslove
voenja prvostepenog upravnog postupka u upravnim stvarima za
koje je nadlean Odsjek, donosi rjeenje u okviru svoje
nadlenost, izdaje prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za
pokretanje prekrajnog postupka, prati izvrenje naloenih mjera,
izrauje izvjetaje o provedenoj kontroli i obavlja i druge srodne
poslove iz koje mu odredi ef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je
efu Odsjeka."
Taka d) istog stava, radno mjesto STRUNI SURADNIK
ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis poslova,
mijenja se i glasi:
"priprema prijedloge za otklanjanje uoenih nedostataka u
provoenju kontrole i za obezbjeenje jednoobrazne primjene
carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema druga
pojedinana akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; uestvuje
u pripremi izjanjenja i miljenja na prijedloge propisa
dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih
nadlenih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga
Odsjeka; prikuplja podatke za analizu rizika i selektivnost
sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; po nalogu efa

, 27. 9. 2016.

Odsjeka vri kontrolu pravilnosti provedenih postupaka od strane


Grupe za kontrolu, po potrebi vri poslove predkontrole i
naknadne kontrole i izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj
kontroli, odluuje o primjedbama na zapisnik, vri poslove
voenja prvostepenog upravnog postupka u upravnim stvarima za
koje je nadlean Odsjek, donosi rjeenje u okviru svoje
nadlenost, izdaje prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za
pokretanje prekrajnog postupka, prati izvrenje naloenih mjera,
izrauje izvjetaje o provedenoj kontroli, uestvuje u radu
Komisija i drugih tijela Uprave; uestvuje u izradi planova i
izvjetaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvjetaja i informacija iz
djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu
odredi ef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka."
Taka e) istog stava, radno mjesto SURADNIK ZA
KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis poslova, mijenja se
i glasi:
"vri informatike poslove, radi sa bazama podataka koje
koristi Uprava, radi analize istih kao pripreme u obavljanju
kontrola; vri tehniku pripremu za izradu naloga za naknadnu
carinsku kontrolu; vodi odgovarajue evidencije vezane za
naknadnu carinsku kontrolu koje se vode u Odsjeku; vri poslove
prikupljanja, sortiranja evidentiranja i analiziranja rezultata
izvrenih kontrola, odvojeno po organizacionim jedinicama i
aspektima kontrole; izrauje izvjetaje i informacije na osnovu
izvrenih analiza; prua tehniku podrku na radnim sastancima i
radionicama koje se organiziraju u okviru projekata u kojima
uestvuje Odsjek; obavlja internu i eksternu komunikaciju sa
drugm licima; vri poslove rukovoenja jednostavnijim i
sloenijim poslovima; prilagoavanje promjenama i inovacijama
koje se uvode u radu Odsjeka; vri i druge poslove koje odredi
ef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka."
lan 4.
U lanu 30. stav (8) taka a) radno mjesto EF GRUPE ZA
KONTROLU u Regionalnom centru Banja Luka, u dijelu koji se
odnosi na opis poslova, mijenja se i glasi:
"rukovodi radom Grupe, vri raspored zadataka i kontrolira
njihovo izvravanje, te obavlja najsloenije poslove iz
nadlenosti Grupe; vri nadzor pravilnosti i zakonitosti rada
grupe, organizira poslove naknadne kontrole svrstavanja,
utvrivanje carinske osnovice, porijekla i krajnje upotrebe robe;
izdaje naloge za vrenje kontrole; po potrebi vri poslove
predkontrole i naknadne kontrole, izrauje zapisnike o
predkontroli i naknadni kontroli, odluuje o primjedbama na
zapisnik, vri poslove voenja prvostepenog upravnog postupka
u upravnim stvarima za koje je nadlena Grupa, donosi rjeenje u
okviru svoje nadlenost, izdaje prekrajni nalog i podnosi
zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka, prati izvrenje
naloenih mjera, izrauje izvjetaje o provedenoj kontroli, razvija
standarde za analizu rizika i selektivnosti sistematske,
sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; koordinira i ostvaruje
suradnju Grupe sa drugim organizacionim jedinicama; stara se o
pravilnoj i jednoobraznoj primjeni propisa u radu Grupe; izdaje
miljenje o izvrenoj predkontroli po pojednostavljenim
postupcima; uestvuje u izradi operativnih uputstava za
provoenje kontrole; organizira i sudjeluje u izradi planova i
izvjetaja o radu, kao i drugih izvjetaja i informacija iz
djelokruga rada; stara se o izvjetavanju Odsjeka za kontrolu o
izvrenim kontrolama; vri i druge poslove koje mu odredi ef
Odsjeka za kontrolu; za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka za
kontrolu."
Taka b) istog stava, radno mjesto STRUNI SAVJETNIK
ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis poslova,
mijenja se i glasi:
"prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga
rada Grupe i uestvuje u implementaciji istih; priprema strune
prijedloge za otklanjanje uoenih nedostataka u provoenju

, 27. 9. 2016.

kontrole i za obezbjeenje jednoobrazne primjene carinskih i


drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjanjenja
na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Grupe;
vri analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i
fleksibilne kontrole; vri poslove predkontrole; vri poslove
naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima;
uestvuje u izradi operativnih uputstava za provoenje kontrole;
izrauje zapisnike o predkontroli i naknadni kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostepenog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena
Grupa i donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka, prati izvrenje naloenih mjera, izrauje izvjetaje o
provedenoj kontroli, predlae privremeno ili trajno ukidanje
odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje
suradnju sa drugim organizacionim jedinicama; priprema planove
i izvjetaja o radu kao i druge izvjetaje i informacije iz
djelokruga Grupe; obavlja i druge poslove koje mu odredi ef
Grupe, za svoj rad odgovoran je efu Grupe."
Taka c) istog stava, radno mjesto VII STRUNI
SURADNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"vri poslove predkontrole; vri poslove naknadne kontrole
u provedenim carinskim postupcima; vri analizu rizika i
selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole;
izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostepenog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena
Grupa, i donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog; podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka i prati izvrenje naloenih mjera; izrauje izvjetaje o
provedenoj kontroli, predlae privremeno ili trajno ukidanje
odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje
suradnju sa drugim organizacionim jedinicama; uestvuje u izradi
planova rada i izvjetaja o radu, kao i drugih izvjetaja i
informacija iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu
Komisija i drugih tijela; vri i druge poslove koje mu odredi ef
Grupe; za svoj rad odgovoran je efu Grupe."
Taka d) istog stava, radno mjesto STRUNI SURADNIK
ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis poslova,
mijenja se i glasi:
"vri poslove predkontrole; vri poslove naknadne kontrole
u provedenim carinskim postupcima; vri analizu rizika i
selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole;
izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostepenog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena
Grupa, i donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka; te prati izvrenje naloenih mjera; izrauje izvjetaje o
provedenoj kontroli, predlae privremeno ili trajno ukidanje
odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje
suradnju sa drugim organizacionim jedinicama; uestvuje u izradi
planova rada i izvjetaja o radu, kao i drugih izvjetaja i
informacija iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu
Komisija i drugih tijela; vri i druge poslove koje mu odredi ef
Grupe; za svoj rad odgovoran je efu Grupe."
lan 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Direktor
Broj 02-2-1565/16
Dr. Miro Dakula, s. r.
08. septembra 2016. godine

72 - 41

Temeljem lanka 8. stavak (7) Zakona o sustavu neizravnog


oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br.
44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), lanka 20. stavak (3) Zakona o
Upravi za neizravno oporezivanje ("Slubeni glasnik BiH", broj
89/05), lanka 53. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br.
32/02 i 102/09) i odobrenja Upravnog odbora danog na 12.
sjednici odranoj dana 02.09.2016. godine, ravnatelj Uprave za
neizravno oporezivanje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ


ORGANIZACIJI UPRAVE ZA NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE
lanak 1.
U lanku 5. stavak (1) toka g) alineja 3) Pravilnika o
unutarnjoj organizaciji u Upravi za neizravno oporezivanje
("Slubeni glasnik BiH", broj 29/13), mijenja se i glasi:
"3). Odsjek za kontrolu vri implementaciju strategije
kontrole putem operativnih uputa, vri nadzor
pravilnosti i zakonitosti rada grupa za kontrolu u
regionalnim centrima, analizira izvjea o izvrenim
kontrolama i postignutim rezultatima, te predlae
mjere za unaprjeenje istih, prua strunu pomo
grupama za kontrolu u regionalnim centrima,
koordinira rad grupa za kontrolu u regionalnim
centrima, izdaje naloge za postupanje, razvija
standarde za analizu rizika i selektivnosti sistematske,
sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; sukladno
meunarodnim sporazumima o carinskoj suradnji vri
provjere
po
zahtjevima
drugih
carinskih
administracija drugih zemalja, izrauje i provodi
programe mjera naknadne kontrole; surauje sa
organizacijskom jedinicom Uprave po pitanju
utvrivanja kriterija selektiviteta; prati rad i osigurava
jednoobraznu primjenu propisa od strane grupa za
kontrolu u regionalnim centrima; izrauje godinji
plan kontrole, predlae i sudjeluje u izradi operativnih
uputa za provoenje kontrole; po potrebi vri poslove
naknadne kontrole pravilnosti provedenog postupka u
pogledu svrstavanja, vrijednosti, podrijetla i krajnje
uporabe robe, vri poslove predkontrole, izrauje
zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli,
odluuje o primjedbama na zapisnik, izrauje izvjea
o provedenoj kontroli, vri poslove voenja
prvostupanjskog upravnog postupka i izrade rjeenja u
upravnim stvarima za koje je nadlean Odsjek, po
potrebi izdaje prekrajni nalog i podnosi nadlenom
organu zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka;
daje prijedlog strune obuke za zaposlene u Odsjeku i
grupama u regionalnim centrima; ostvaruje suradnju
sa drugim organizacijskim jedinicama po pitanjima iz
djelokruga svog rada, sainjava izvjea i informacije
o radu Odsjeka, prua strunu pomo za potrebe
postupka u kojima Uprava sudjeluje pred sudovima i
drugim organima po pitanjima proisteklim iz rada
Odsjeka."
lanak 2.
U lanku 7. stavak (1) toka b) alineja 2), mijenja se i glasi:
"2) Grupa za kontrolu vri poslove naknadne kontrole
pravilnosti provedenog postupka u pogledu
svrstavanja, vrijednosti, podrijetla i krajnje uporabe
robe sukladno godinjem planu kontrole ili na zahtjev
ravnatelja, organizacijskih jedinica UNO ili na zahtjev
drugih institucija, vri poslove predkontrole, izrauje
zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli,

72 - 42

odluuje o primjedbama na zapisnik, izrauje izvjea


o provedenoj kontroli, vri poslove voenja
prvostupanjskog upravnog postupka i izrade rjeenja u
upravnim stvarima za koje je nadlena grupa, izdaje
prekrajni nalog i podnosi nadlenom organu zahtjeve
za pokretanje prekrajnog postupka, sudjeluje u izradi
i provoenju programa mjera naknadne kontrole;
ostvaruje kontinuiranu suradnju sa Odsjekom za
kontrolu i podnosi izvjee o svom radu, sudjeluje u
izradi godinjeg plana i operativnih planova i uputa za
provoenje kontrole; ostvaruje suradnju sa drugim
organizacijskim jedinicama po pitanjima iz djelokruga
svog rada, izrauje izvjea i informacije o radu
Grupe."
U alineji 3) iste toke, iza rijei "pristojba" dodaju se rijei
", osim po pitanjima koja proistiu iz naknadne kontrole".
lanak 3.
U lanku 26. stavak (4) toka b) radno mjesto STRUNI
SAVJETNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga
rada Odsjeka i sudjeluje u implementaciji istih; sudjeluje u
pripremi prijedloga uputa, instrukcija, objanjenja, te drugih
propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; sudjeluje u
postupcima usklaivanja carinskih propisa s carinskim propisima
Europske unije po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; prua strunu
pomo organizacijskim jedinicama u ijoj nadlenosti je
prethodna i naknadna kontrola; priprema strune prijedloge za
otklanjanje uoenih nedostataka u provoenju kontrole i za
osiguravanje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po
tim pitanjima; priprema odgovore i izjanjenja na upite i druge
podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; sudjeluje u
pripremi izjanjenja i miljenja na prijedloge propisa dostavljenih
od drugih organizacijskih jedinica Uprave i drugih nadlenih
organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka;
vri analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i
fleksibilne kontrole; sudjeluje u izvoenju programa strune
obuke po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema planove i
izvjea o radu Odsjeka, kao i druge izvjea i informacije iz
djelokruga Odsjeka; po nalogu efa Odsjeka vri kontrolu
pravilnosti provedenih postupaka od strane Grupe za kontrolu, po
potrebi vri poslove predkontrole i naknadne kontrole i izrauje
zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostupanjskog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlean
Odsjek, donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka, prati izvrenje naloenih mjera, izrauje izvjea o
provedenoj kontroli i obavlja druge poslove koje mu odredi ef
Odsjeka, za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka."
Toka c) istoga stavka, radno mjesto VII STRUNI
SURADNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"priprema strune prijedloge za otklanjanje uoenih
nedostataka u provoenju kontrole i za osiguravanje
jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim
pitanjima; priprema druga pojedinana akta u svezi poslova iz
djelokruga Odsjeka; sudjeluje u pripremi izjanjenja i miljenja
na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacijskih
jedinica Uprave i drugih nadlenih organa u dijelu koji se odnose
na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja podatke za analizu
rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne
kontrole; sudjeluje u radu Povjerenstava i drugih tijela Uprave;
sudjeluje u izradi planova i izvjea o radu Odsjeka, kao i drugih
izvjea i informacija iz djelokruga Odsjeka; po nalogu efa
Odsjeka vri kontrolu pravilnosti provedenih postupaka od strane

, 27. 9. 2016.

Grupe za kontrolu, po potrebi vri poslove predkontrole i


naknadne kontrole i izrauje zapisnike o predkontroli i naknadni
kontroli, odluuje o primjedbama na zapisnik, vri poslove
voenja prvostupanjskog upravnog postupka u upravnim
stvarima za koje je nadlean Odsjek, donosi rjeenje u okviru
svoje nadlenost, izdaje prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za
pokretanje prekrajnog postupka, prati izvrenje naloenih mjera,
izrauje izvjea o provedenoj kontroli i obavlja i druge srodne
poslove iz koje mu odredi ef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je
efu Odsjeka."
Toka d) istoga stavka, radno mjesto STRUNI
SURADNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"priprema prijedloge za otklanjanje uoenih nedostataka u
provoenju kontrole i za osiguravanje jednoobrazne primjene
carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema druga
pojedinana akta u svezi poslova iz djelokruga Odsjeka; sudjeluje
u pripremi izjanjenja i miljenja na prijedloge propisa
dostavljenih od drugih organizacijskih jedinica Uprave i drugih
nadlenih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga
Odsjeka; prikuplja podatke za analizu rizika i selektivnost
sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; po nalogu efa
Odsjeka vri kontrolu pravilnosti provedenih postupaka od strane
Grupe za kontrolu, po potrebi vri poslove predkontrole i
naknadne kontrole i izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj
kontroli, odluuje o primjedbama na zapisnik, vri poslove
voenja prvostupanjskog upravnog postupka u upravnim
stvarima za koje je nadlean Odsjek, donosi rjeenje u okviru
svoje nadlenost, izdaje prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za
pokretanje prekrajnog postupka, prati izvrenje naloenih mjera,
izrauje izvjea o provedenoj kontroli, sudjeluje u radu
Povjerenstava i drugih tijela Uprave; sudjeluje u izradi planova i
izvjea o radu Odsjeka, kao i drugih izvjea i informacija iz
djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu
odredi ef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka."
Toka e) istoga stavka, radno mjesto SURADNIK ZA
KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis poslova, mijenja se
i glasi:
"vri informatike poslove, radi sa bazama podataka koje
koristi Uprava, radi analize istih kao pripreme u obavljanju
kontrola; vri tehniku pripremu za izradu naloga za naknadnu
carinsku kontrolu; vodi odgovarajue evidencije vezane za
naknadnu carinsku kontrolu koje se vode u Odsjeku; vri poslove
prikupljanja, sortiranja evidentiranja i analiziranja rezultata
izvrenih kontrola, odvojeno po organizacijskim jedinicama i
aspektima kontrole; izrauje izvjea i informacije na temelju
izvrenih analiza; prua tehniku podrku na radnim sastancima i
radionicama koje se organiziraju u okviru projekata u kojima
sudjeluje Odsjek; obavlja internu i eksternu komunikaciju sa
drugm osobama; vri poslove rukovoenja jednostavnijim i
sloenijim poslovima; prilagoavanje promjenama i inovacijama
koje se uvode u radu Odsjeka; vri i druge poslove koje odredi
ef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka."
lanak 4.
U lanku 30. stavak (8) toka a) radno mjesto EF GRUPE
ZA KONTROLU u Regionalnom centru Banja Luka, u dijelu
koji se odnosi na opis poslova, mijenja se i glasi:
"rukovodi radom Grupe, vri raspored zadataka i kontrolira
njihovo izvravanje, te obavlja najsloenije poslove iz
nadlenosti Grupe; vri nadzor pravilnosti i zakonitosti rada
grupe, organizira poslove naknadne kontrole svrstavanja,
utvrivanje carinske osnovice, podrijetla i krajnje uporabe robe;
izdaje naloge za vrenje kontrole; po potrebi vri poslove
predkontrole i naknadne kontrole, izrauje zapisnike o
predkontroli i naknadni kontroli, odluuje o primjedbama na
zapisnik, vri poslove voenja prvostupanjskog upravnog

, 27. 9. 2016.

postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena Grupa, donosi


rjeenje u okviru svoje nadlenost, izdaje prekrajni nalog i
podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka, prati
izvrenje naloenih mjera, izrauje izvjea o provedenoj
kontroli, razvija standarde za analizu rizika i selektivnosti
sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; koordinira i
ostvaruje suradnju Grupe sa drugim organizacijskim jedinicama;
stara se o pravilnoj i jednoobraznoj primjeni propisa u radu
Grupe; izdaje miljenje o izvrenoj predkontroli po
pojednostavljenim postupcima; sudjeluje u izradi operativnih
uputa za provoenje kontrole; organizira i sudjeluje u izradi
planova i izvjea o radu, kao i drugih izvjea i informacija iz
djelokruga rada; stara se o izvjetavanju Odsjeka za kontrolu o
izvrenim kontrolama; vri i druge poslove koje mu odredi ef
Odsjeka za kontrolu; za svoj rad odgovoran je efu Odsjeka za
kontrolu."
Toka b) istoga stavka, radno mjesto STRUNI
SAVJETNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga
rada Grupe i sudjeluje u implementaciji istih; priprema strune
prijedloge za otklanjanje uoenih nedostataka u provoenju
kontrole i za osiguravanje jednoobrazne primjene carinskih i
drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjanjenja
na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Grupe;
vri analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i
fleksibilne kontrole; vri poslove predkontrole; vri poslove
naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima;
sudjeluje u izradi operativnih uputa za provoenje kontrole;
izrauje zapisnike o predkontroli i naknadni kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostupanjskog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena
Grupa i donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka, prati izvrenje naloenih mjera, izrauje izvjea o
provedenoj kontroli, predlae privremeno ili trajno ukidanje
odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje
suradnju s drugim organizacijskim jedinicama; priprema planove
i izvjea o radu kao i druga izvjea i informacije iz djelokruga
Grupe; obavlja i druge poslove koje mu odredi ef Grupe, za svoj
rad odgovoran je efu Grupe."
Toka c) istoga stavka, radno mjesto VII STRUNI
SURADNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"vri poslove predkontrole; vri poslove naknadne kontrole
u provedenim carinskim postupcima; vri analizu rizika i
selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole;
izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o
primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostupanjskog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena
Grupa, i donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog; podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka i prati izvrenje naloenih mjera; izrauje izvjea o
provedenoj kontroli, predlae privremeno ili trajno ukidanje
odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje
suradnju sa drugim organizacijskim jedinicama; sudjeluje u izradi
planova rada i izvjea o radu, kao i drugih izvjea i informacija
iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu Povjerenstava i
drugih tijela; vri i druge poslove koje mu odredi ef Grupe; za
svoj rad odgovoran je efu Grupe."
Toka d) istoga stavka, radno mjesto STRUNI
SURADNIK ZA KONTROLU, u dijelu koji se odnosi na opis
poslova, mijenja se i glasi:
"vri poslove predkontrole; vri poslove naknadne kontrole
u provedenim carinskim postupcima; vri analizu rizika i
selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole;

72 - 43

izrauje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odluuje o


primjedbama na zapisnik, vri poslove voenja prvostupanjskog
upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadlena
Grupa, i donosi rjeenje u okviru svoje nadlenosti, izdaje
prekrajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog
postupka; te prati izvrenje naloenih mjera; izrauje izvjea o
provedenoj kontroli, predlae privremeno ili trajno ukidanje
odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje
suradnju sa drugim organizacijskim jedinicama; sudjeluje u izradi
planova rada i izvjea o radu, kao i drugih izvjea i informacija
iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu Povjerenstava i
drugih tijela; vri i druge poslove koje mu odredi ef Grupe; za
svoj rad odgovoran je efu Grupe."
lanak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Ravnatelj
Broj 02-2-1565/16
Dr. Miro Dakula, v. r.
08. rujna 2016. godine1068

8. 2. )
(" ", 26/04
42/04),2016.
1.
2016.
1.293 .
10-43-7-1-1136-1-2/16
15. 2016.

, . .
Na osnovu lana 8. stav 2. taka h) Zakona o statistici
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 26/04 i
42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

SAOPENJE

O PROSJENOJ MJESENOJ BRUTO PLAI


ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2016.
GODINE
1. Prosjena mjesena bruto plaa po zaposlenom ostvarena u
Bosni i Hercegovini za juli 2016. godine iznosi 1.293 KM.
Broj 10-43-7-1-1136-1-2/16
15. septembra 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Juki, s. r.
Na temelju lanka 8. stavak 2. toka h) Zakona o statistici
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 26/04 i
42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

72 - 44

PRIOPENJE

O PROSJENOJ MJESENOJ BRUTO PLAI


ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA SRPANJ
2016. GODINE
1. Prosjena mjesena bruto plaa po zaposlenom ostvarena u
Bosni i Hercegovini za srpanj 2016. godine iznosi 1.293
KM.
Broj 10-43-7-1-1136-1-2/16
15. rujna 2016. godine
Ravnatelj
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Juki, v. r.

1069

7. 2.

(" ", 50/08) 8. 2.
)
(" ", 26/04 42/04),2016.
1.

2016. 832 .
10-43-7-1-1136-1-2/16
15. 2016.

, . .
Na osnovu lana 7. stav 2. Zakona o plaama i naknadama
u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",

, 27. 9. 2016.

broj 50/08) i lana 8. stav 2. taka h) Zakona o statistici Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04),
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

SAOPENJE

O PROSJENOJ ISPLAENOJ MJESENOJ NETO


PLAI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
JULI 2016. GODINE
1. Prosjena isplaena mjesena neto plaa po zaposlenom
ostvarena u Bosni i Hercegovini za juli 2016. godine iznosi
832 KM.
Broj 10-43-7-1-1136-1-2/16
15. septembra 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Juki, s. r.
Na temelju lanka 7. stavak 2. Zakona o plaama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 50/08) i lanka 8. stavak 2. toka h) Zakona o
statistici Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
objavljuje

PRIOPENJE

O PROSJENOJ ISPLAENOJ MJESENOJ NETO


PLAI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
SRPANJ 2016. GODINE
1. Prosjena isplaena mjesena neto plaa po zaposlenom
ostvarena u Bosni i Hercegovini za srpanj 2016. godine
iznosi 832 KM.
Broj 10-43-7-1-1136-1-2/16
15. rujna 2016. godine
Ravnatelj
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Juki, v. r.


1052
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1053
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1054
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)

1055
1
1
2

1056

2
2
3
3
3

1057

Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue


priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
a
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

, 27. 9. 2016.
1058


( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (bosanski jezik)
1059
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1060
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (hrvatski jezik)


1061


( )
Odluka o jednokratnoj naknadi za rad Komisije za
priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih
izvorskih voda u Bosni i Hercegovini (bosanski
jezik)
Odluka o jednokratnoj naknadi za rad Povjerenstva
za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih
izvorskih voda u Bosni i Hercegovini (hrvatski
jezik)
1062
"
"
( )
Odluka o odobravanju viegodinjeg projekta
"Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za
smjetaj Tuilatva Bosne i Hercegovine"
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju viegodinjeg projekta
"Rekonstrukcija objekta i nadogradnja kata za
smjetaj Tuiteljstva Bosne i Hercegovine"
(hrvatski jezik)
1063

( )
Odluka o sistemu kordinacije procesa evropskih
integracija u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Odluka o sustavu koordinacije procesa europskih
integracija u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
1064

( )
Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti tri lana
Konkurencijskog vijea Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)

7
7
7
7
8
8
8
9
9

10

10

11

12

12
13
18
23
28
29

72 - 45

Rjeenje o imenovanju vritelja dunosti tri lana


Konkurencijskog vijea Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
1065
( )
Pravilnik o praenju postupaka javnih nabavki
(bosanski jezik)
Pravilnik o praenju postupaka javnih nabava
(hrvatski jezik)
1066

"
" "
" 2016.
( )
Uputstvo o izmjenama Uputstva o postupku
dodjele sredstava obezbijeenih na pozicijama
tekuih grantova "Sufinansiranje projekata
institucija kulture" i "Sufinansiranje sportskih
manifestacija" za 2016. godinu (bosanski jezik)
Naputak o izmjenama Naputka o postupku dodjele
sredstava osiguranih na pozicijama tekuih
grantova "Sufinanciranje projekata institucija
kulture" i "Sufinanciranje sportskih manifestacija"
za 2016. godinu (hrvatski jezik)


1067

( )
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje
(bosanski jezik)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje
(hrvatski jezik)


1068

2016. ( )
Saopenje o prosjenoj mjesenoj bruto plai
zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli 2016.
godine (bosanski jezik)
Priopenje o prosjenoj mjesenoj bruto plai
zaposlenih u Bosni i Hercegovini za srpanj 2016.
godine (hrvatski jezik)
1069

2016. ( )
Saopenje o prosjenoj isplaenoj mjesenoj neto
plai zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli
2016. godine (bosanski jezik)
Priopenje o prosjenoj isplaenoj mjesenoj neto
plai zaposlenih u Bosni i Hercegovini za srpanj
2016. godine (hrvatski jezik)

29
29
31
33

35

35

36

36
39
41

43
43
43
44
44
44

72 - 46

, 27. 9. 2016.

, 27. 9. 2016.

72 - 47

72 - 48

, 27. 9. 2016.

: , 1, - :
- : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, :
722-074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - ,
: UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - :
"" . . - : - 20 .
" " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002.
. II 2016. " " " "
120,00 , " " 110,00 .
Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00