You are on page 1of 9

41

(61)

ნოემბერი-დეკემბერი
NOVEMBER-DECEMBER

2016

კონფერენცია ქალთა გაძლიერების
ინიციატივების შესახებ
CONFERENCE: THE WOMEN'S EMPOWERMENT
PRINCIPLES, EQUALITY MEANS BUSINESS

ადვოკატირების გამოცდილების
გაზიარება ბელორუსში
SHARING BEST PRACTICES IN ADVOCACY

გვ.

3

გვ.

4

მედიატური ეკომიგრანტებით
დასახლებულ სოფლებში
MEDIA TOUR IN THE
VILLAGES OF
ECO-MIGRANTS
გვ.

2

we

5 ნოემბერი, 2016
მედიატური ეკომიგრანტებით დასახლებულ
სოფლებში

NOVEMBER 5, 2016
MEDIA TOUR IN THE VILLAGES OF
ECO-MIGRANTS

არასამთავრობო ორგანიზაცია “სიდა” ახორციელებს ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებულ პროექტს „მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება
ეკომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული
შესაძლებლობების გაძლიერების გზით” ქვემო ქართლის, კახეთის და
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, რომელიც ითვალისწინებს
ეკომიგრანტებისთვის სოციალური და ეკონომიკური
შესაძლებლობების ზრდას.

Civil Development Agency (CiDA) is implemen ng a project that
aims to improve the economic condi on of eco-migrants living in
the Kvemo Kartli, Kakhe and Samtskhe -Javakhe regions of
Georgia.

პროექტის ფარგლებში, 4-5 ნოემბერს ,,სიდას“ ორგანიზებით კახეთის
ორ სოფელში (სამთაწყარო და ჰერეთისკარი) გაიმართა მედიატური.
ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ,,სიდას“ მიერ
განხორციელებულ პროექტებს, მათ მოინახულეს ეკომიგრანტების
საცხოვრებელი პირობები და ადგილზე ნახეს თუ რა პირობებში უწევთ
მათ ცხოვრება.
,,სიდას“ პროექტის ფარგლებში სოფელ სამთაწყაროში დაფინანსდა
13 ბიზნეს იდეა. სასოფლო-სამეურნეო სფერო:
1. მექანიზაცია-4 პროექტი (4 ბენეფიციარი); 2.
მებაღეობა/მებოსტნეობა- 4 პროექტი (4 ბენეფიციარი); 3.
მევენეხეობა-1 პროექტი (1 ბენეფიციარი);
არასასოფლო-სამეურნეო სფერო: 1. საკონდიტრო წარმოება-2
პროექტი (2 ბენეფიციარი); 2. სამკერვალო სალონი -1 პროექტი (1
ბენეფიციარი); 3. სილამაზის სალონი-1 პროექტი 1 ბენეფიციარი)
ასევე, სოფელში შეიღობა/შეიფუთა წყლის რეზერვუარები და
სასმელი წყლის ქსელი მოწესრიგდა.
სოფელ ჰერეთისკარში ,,სიდამ“ 41 ბიზნეს იდეა დააფინანსა, ესენია:
სასოფლო-სამეურნეო სფერო: 27 პროექტი, 35 ბენეფიციარი;
1. სათბურე მეურნეობა (მარწყვი, კიტრი, ვარდები) - 9 პროექტი (13
ბენეფიციარი); 2. მექანიზაცია-1 პროექტი (4 ბენეფიციარი); 3.
მებაღეობა (ჟოლო, ალუჩა) - 16 პოექტი (16 ბენეფიციარი); 4.
მეფუტკრეობა- 1 პროექტი (2 ბენეფიციარი);
არასასოფლო-სამეურნეო სფერო; 4 პროექტი, 6 ბენეფიციარი;
1. სილამაზის სალონი- 2 პროექტი (2 ბენეფიციარი); 2. სამკერვალო
სალონი- 1 პროექტი (2 ბენეფიციარი); 3. თექის წარმოება -1 პროექტი
(2 ბენეფიციარი);
პროექტი ხორციელდება ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან
“საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია” (სიქა) და
რეგიონის განვითარების ცენტრთან (RDC) ერთად.

2016

41
NOVEMBER

(61)

DECEMBER

P.

2

connect

The project, “Raising the Economical and Infrastructural
Capabili es of Eco-Migrants in Managing the Migra on
Process”, is funded by the European Union and is implemented
by the Civil Development Agency (CiDA), Regional Development
Center (RDC) and the Georgian Associa on for Educa onal
Ini a ves (SIQA).
The project includes three components: 1. Support women ecomigrants for small business start-ups 2. Rehabilita on of
infrastructure 3. Advocacy
Within the project, CiDA arranged a media tour in the region of
Kakhe . Media representa ves (TV, Online and Press) had the
opportunity to see projects carried out by CiDA, be apprised of
the living condi ons of the eco-migrants, and talk personally
with eco-migrants about their problems and challenges. During
the tour, journalists visited two remote villages of the Kakhe
region (populated by eco-migrants from Adjara region),
Samtatskaro and Here skari.
In Samtatskaro, within the project, CiDA has financed 13
business ideas, as follows:
In the Agriculture Field: Mechaniza on – 4 projects (4
beneficiaries), Gardening – 4 projects (4 beneficiaries), Vine
growing – 1 project (1 beneficiary),
In the Non-Agriculture Field: Confec onary – 2 projects (2
beneficiaries), Sewing salon – 1 project (1 beneficiary), Beauty
salon – 1 project (1 beneficiary),
In addi on, a water reservoir has been repaired thereby
improving the potable water system.
In Here skari, within the project, CiDA has financed 14 business
ideas, as follows:
In the Agriculture field: Green house (strawberry, cucumber,
roses) – 9 projects (13 beneficiaries), Mechaniza on – 1 project
(4 beneficiaries), Gardening (Raspberries, plum) – 16 projects
(16 beneficiaries), Bee keeping – 1 project (2 beneficiaries).
In the Non-Agriculture field: Beauty salon – 2 projects (2
beneficiaries), Sewing salon – 1 project (2 beneficiaries), Wool
felt produc on – 1 project (2 beneficiaries).
Overall, about 20 ar cles, online news and TV stories have been
published within the tour.

21 ნოემბერი, 2016
ადვოკატირების გამოცდილების გაზიარება
ბელორუსში
20-21 ნოემბერს, ,,სიდას" აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად
დევდარიანი იმყოფებოდა ბელორუსში ადგილობრივი
ორგანიზაციის SYMPA მიწვევით. მიწვევის მიზანი იყო
ადვოკატირების სფეროში საქართველოს გამოცდილების გაზიარება
ბელორუსში დაინტერესებული ჯგუფებისთვის.
მინსკსა და ვიტებსკში ჩატარდა ორი შეხვედრა, რომელსაც
ესწრებოდნენ ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები,
სამოქალაქო ლიდერები, ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და სხვა დაინტერესებული
პირები.
ზვიად დევდარიანმა მონაწილეებს გააცნო ადვოკატირების თეორია
და სამი სხვადასხვა კამპანიის შესახებ პრაქტიკული ინფორმაცია:
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, კამპანია "ეს შენ
გეხება" და ქალთა მოძრაობა.
პირველი კონტაქტი ბელარუსში მოქმედ არასამთავრობო
ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ა S Y M PA - ს ა დ ა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი მ ო ქ მ ე დ
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდას" შორის შედგა
საქართველოში ორგანიზებული სასწავლო ტურის ფარგლებში,
როდესაც ,,სიდას" დირექტორმა ბელორუსიიდან ჩასულ სტუმრებს
გაუზიარა გამოცდილება თვითმმართველობის და ადგილობრივი
განვითარების სფეროში.

NOVEMBER 21, 2016
SHARING BEST PRACTICES IN
ADVOCACY
From November 20-21,2016 CiDA's Execu ve
Director Zviad Devdariani visited Belarus where he
was welcomed by local Civil Society Organiza on
SYMPA. The visit aimed to share best Georgian
prac ces in advocacy to the organiza on's staff and
interested people.
Mee ngs were held in two ci es of Belarus, Mink
and Vitebsk, and were a ended by CSO leaders,
NGO representa ves, media and local authori es.
Devdariani introduced them to the theory of
advocacy based on three prac cal examples: It
Affects You, The Women's Movement and Reform of
Local Self -governance.
First contact between SYMPA and CiDA was made
previously, when CiDA shared informa on with
Belarusian colleagues in Georgia on related topics.

2016

41

(61)

ნოემბერი
დეკემბერი

გვ.

3

2 დეკემბერი, 2016
კონფერენცია ქალთა გაძლიერების
ინიციატივების შესახებ
2 დეკემბერს გაიმართა კონფერენცია ,,ქალთა გაძლიერების
პრინციპები: თანასწორობა ნიშნავს ბიზნესს.“
კონფერენცია ორგანიზებული იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა
(UN Women) და არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდას“ მიერ,
რომელიც გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს
ქსელის სამდივნოს წარმოადგენს.
კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს ბიზნეს სექტორში
გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების
ინიციატივებს და მას ბიზნეს სექტორის, არასამთავრობო და
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
კონფერენციაზე ბიზნეს კომპანიებმა ქალთა გაძლიერების
პრინციპების (WEPs) განსახორციელებლად შემუშავებული
სამოქმედო გეგმების პრეზენტაცია გამართეს. პრეზენტაციების
შემდეგ, გაიმართა ხელმოწერის ცერემონია, სადაც კომპანიებმა,
რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია გენდერული თანასწორობა და
ქალთა გაძლიერება, ხელმოწერით დაადასტურეს საკუთარი
მხარდაჭერა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს
გლობალური შეთანხმების ერთობლივი ინიციატივის - ქალთა
გაძლიერების პრინციპების მიმართ (WEPs). unwomen1
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (სიდა) აქტივობები,
კორპორაციული პასუხისმგებლობის წახალისების მიმართულებით,
მხარდაჭერილია, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის
(EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული,
ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში.

DECEMBER 2, 2016
CONFERENCE: THE WOMEN'S
EMPOWERMENT PRINCIPLES, EQUALITY
MEANS BUSINESS
On December 2, 2016 UN Women Georgia and the Civil
Development Agency (CiDA), Secretariat for the UN Global
Compact Network Georgia, hosted a conference dedicated to
private sector ini a ves to promote gender equality and
women's empowerment in Georgia. The conference was
a ended by representa ves of businesses, interna onal and
non-governmental organiza ons.
At the conference, business companies presented Ac on
Plans for implementa on of the Women's Empowerment
Principles (WEPs). A er presenta ons, CEO's of the
companies signed a statement of support of Women's
Empowerment Principles and expressed their support for
advancing equality between women and men. Signatories
encouraged other business leaders to join them and use the
Principles as guidance for ac ons that they can all take in the
workplace, marketplace and community to empower women
and benefit our companies and socie es.
Principle 1: Establish high-level corporate leadership for
gender equality
Principle 2: Treat all women and men fairly at work – respect
and support human rights and nondiscrimina on
Principle 3: Ensure the health, safety and well-being of all
women and men workers
Principle 4: Promote educa on, training and professional
development for women
Principle 5: Implement enterprise development, supply chain
and marke ng prac ces that empower women
Principle 6: Promote equality through community ini a ves
and advocacy

2016

41

(61)

NOVEMBER
DECEMBER

P.

4

Principle 7: Measure and publicly report on progress to
achieve gender equality

21 დეკემბერი, 2016
საინფორმაციო ტური ლაგოდეხში

DECEMBER 21, 2016
LAGODEKHI SETS THE MODEL OF CIVIC
PLATFORM IN RURAL DEVELOPMENT

21 დეკემბერს ლაგოდეხს ეწვია ადგილობრივი თვითმმართველობის, კერძო
სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ორმოცზე მეტი
წარმომადგენელი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. სასწავლო ტურის
მიზანი იყო ადგილობრივი განვითარების ახალი ფორმის, ე.წ. ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფების (LAG) საქმიანობის გაცნობა.
სასწავლო ტური განხორციელდა ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD)
მხარდაჭერით. ღონისძიება შედგა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით, სამოქალაქო
განვითარების სააგენტოსთან (CiDA) და ქეა საერთაშორისოსთან კაკასიაში
თანამშრომლობით.
სასწავლო ტურის მონაწილეები შეხვდნენ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის
(LAG) წევრებს და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, გაეცნენ
მიმდინარე ინიციატივებს სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროში. მათ ასევე
იმსჯელეს სოფლის განვითარების ევროპული გამოცდილებისა და
საქართველოში ამ მიმართულებით არსებული გეგმების შესახებ.
„2016 წლის ბოლომდე საქართველოს მიიღებს სოფლის განვითარების
სტრატეგიას, სადაც ხაზგასმული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის, ბიზნესისა
და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის როლი სოფლის განვითარების
პროცესში. ევროკავშირის გამოცდილება ამ სფეროში ჩვენთვის უაღრესად
მნიშვნელოვანია“, - განაცხადა მარიკა გელაშვილმა, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს რეგიონებთან კოორდინირების დეპარტამენტის
უფროსის მოადგილემ, სასწავლო ტურის მონაწილეებთან შეხვედრაზე.
ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) დაარსდა 2016 წლის
თებერვალში ევროკავშირისა (EU) და ქეა საერთაშორისოს ხელშეწყობით. მას
შემდეგ, ის აქტიურადაა ჩართული ისეთ მუნიციპალურ საკითხებში, როგორიცაა
სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეკონომიკური, სოციალური და
გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარება და დასაქმება. ჯგუფი შედგება 100
წევრისაგან, რომლებიც წარმოადგენენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, კერძო
სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებას.
”ქვეყანაში ერთ-ერთი გამოწვევა ნამდვილად გვაქვს დეცენტრალიზაციის
პროცესი, ადგილობრივი განვითარება და ამ პროცესში ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ნაწილი გააწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა
ჩართულობაა. პროგრამა ემსახურება ადგილობრივ განვითარებას, ეს არის
ევროპული მოდელი თუ როგორ უნდა აქტიურობდნენ ადამიანები, სამოქალაქო
საზოგადოების, ბიზნესისა თუ თვითმმართველობის წარმომადგენლები, თვიანთი
რაიონების განვითარებისათვის”,- განაცხადა ,,სიდას“ აღმასრულებელმა
დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა.
ლაგოდეხი, ბორჯომი და ყაზბეგი პირველი სამი მუნიციპალიტეტია
საქართველოში, სადაც დაინერგა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG)
პრაქტიკა. ასეთ ჯგუფებში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც
დაინტერესებულია თავისი მუნიციპალიტეტის განვითარებით. უახლოეს
მომავალში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAG) ამოქმედდება კიდევ
ხუთ მუნიციპალიტეტში - დედოფლისწყაროში, თეთრიწყაროში, ახალქალაქში,
ხულოსა და ქედაში.
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) სოფლის განვითარების ევროპული
მიდგომის, ე.წ. LEADER-ის, ერთ-ერთი ინსტრუმენტია.

Up to 40 representa ves of local municipali es, businesses, civil
society and community organisa ons from different regions of
Georgia visited Lagodekhi on 21 December 2016 to share
experience of the Local Ac ons Groups (LAGs) that work to engage
local residents in rural development.
The study visit took place in the framework of the European Union's
Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural
Development. It was organized by the United Na ons Development
Programme (UNDP) and the Ministry of Agriculture of Georgia, in
coopera on with the Civil Development Agency (CiDA) and CARE
Interna onal.
The study tour par cipants met with representa ves of the
Lagodekhi Local Ac on Group (LAG) and the Head of Lagodekhi
Municipality, and received informa on about the ongoing
ini a ves in the field of rural economy and social issues. They also
discussed the European models of rural development and their
relevance to Georgia.
“Georgia is adop ng its first Rural Development Strategy this year,
which will point out to the role of local residents, businesses and
civil society in rural development. We a ach par cular importance
to sharing successful European prac ces in this field,” said Marika
Gelashvili, Deputy Head of Regional Coordina on Department of
the Ministry of Agriculture of Georgia, at the mee ng with the study
tour par cipants.
The Lagodekhi Local Ac on Group (LAG) was established in
February 2016 with assistance from the European Union and
ENPARD implemen ng partner organisa on CARE Interna onal.
Since then it has been taking ac ve part in some major aspects of
municipal life, such as agriculture development, economic and
environmental issues, municipal budge ng and employment. The
Lagodekhi L A G lists up to 100 members, including for
representa ves of local governance, private sector and civil society.
,,One of the main challenges we face currently is decentraliza on
process in our country. Most important part in this process is
ci zens' engagement in decision making. This program is oriented
on local development, it represents European model which shows
how people should act and contribute in their regions'
development,” said Zviad Devdariani, Execu ve Director of CiDA.
Lagodekhi, together with Borjomi and Kazbegi, is one of the three
municipali es in Georgia to pilot the European prac ce of Local
Ac on Groups (LAGs) as a driving force of rural development. Local
Ac on Groups are open to any ci zen who takes interest and wishes
to contribute to the success of their municipality. This model will be
soon extended to five new municipali es – Dedoplistskaro,
Tetritskaro, Akhalkalaki, Khulo and Keda.

2016

41

(61)

ნოემბერი
დეკემბერი

გვ.

5

მედია ჩვენ შესახებ

MEDIA ABOUT US

2016

41

(61)

NOVEMBER
DECEMBER

P.

6

we

connect

ნოემბერი
NOVEMBER

დეკემბერი
DECEMBER

2016

41

(61)

ნოემბერი
დეკემბერი

გვ.

7

მედია მონიტორინგის ანგარიში

MEDIA MONITORING REPORT
01.01.2016-30.12.2016

2016

41

(61)

NOVEMBER
DECEMBER

P.

8

we

connect

გილოცავთ შობა-ახალ წელს!
Merry Christmas And a Happy New Year!