You are on page 1of 61

KARDYOLOJ

(YREK BLM)
TRKE TERMLER
KILAVUZU

TKD yelerinin nerileriyle geniletip gncelleyenler:


Prof. Dr. Esmeray Acartrk - Prof. Dr. Vedat Sansoy

(Tamamlandktan sonra Trk Dil Kurumu Tp Terimleri Kurulu ile birlikte gzden geirilmitir.)

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

NSZ
an aan bir eitim anlayna sahip olan Mustafa Kemal Atatrk, bilim dili olarak kullanlan
Farsa ve Arapa yerine Trkeyi ne kararak dilimizi bamszlna kavuturmu, yceltmi ve
"Trk demek dil demektir. Ulusalln ok belirgin zelliklerinden birisi dildir. Trk ulusundanm diyen
insanlar her eyden nce ve mutlaka Trke konumaldr. Trke konumayan bir insan Trk
kltrne, topluluuna balln ne srerse buna inanmak doru olmaz" diyerek dil konusunun
nemini vurgulamtr.
Aydn kii, Trkenin sadeletirilmesi iin zen gstermeli, dilimizi kirleten yabanc szckleri yaz ve
konuma dilinden karmak iin aba harcamal ve bilim dili olarak da Trkeye nem vermelidir.
Ulusal bir bilim dili yaratmaya katkda bulunmak da her aydnn grevidir. Bu konuda son yllarda
pek ok alma yaplm ve her bilim dal, dilini Trkeletirmek ve sadeletirmek iin ciddi bir aba
iine girmitir. Trk Kardiyoloji Derneinin bu konudaki duyarll da bilinmektedir. Daha nce
hazrlanp baslm szlklere sahip olan derneimiz, bu yl kardiyoloji bilim dilinin yeniden gzden
geirilerek dzenlenmesi grevini bize vermitir.
Bu onurlu grevi aldmzda nasl bir yaklam iinde olabiliriz kararn verirken ok dndk. Dile
yerlemi Latince, Farsa, Arapa, ngilizce ve Franszca pek ok yabanc szck olduunu ve
bunlarn hem konuma hem de yaz dilimizde byk yer tuttuunu gz nne alarak grevimizi nasl
yapacamz kararna ulatk. ncelikle, kullanlan yabanc szcklerin anlamlarn, szlklerde
olduu gibi, aklamak yerine onlara bire bir Trke karlklar vermeyi yeledik. Bylece bu eserin
ad Kardiyoloji Terimler Szl deil Kardiyoloji (Yrek Bilimi)Trke Terimler Klavuzu oldu.
almamz, lkemizde bata Trk Dil Kurumunun Trke ve ngilizce szlkleri olmak zere,
niversitelerin almalarn ve bireysel olarak baslan pek ok yayn kaynak alarak gerekletirdik.
Konuma dilimize girmi yabanc szcklerin Trke kurallara gre yazln verdikten sonra bunlara
uygun grlen Trke karlklarn yazdk. Her szc tek tek irdeleyerek, doru yazllarn da
yazm klavuzlarndan pek ok kez kontrol ederek ya da Trkenin kurallarn gz nnde
bulundurarak setik. ok kullanlan baz ngilizce szckleri de italik yazarak Trke karlklarn

iii

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

verdik. talik yazlan szcklerin Trkelerinin zaman iinde bulunacan umuyoruz. Yabanc
szcklere her zaman karlk bulamadk ve onlar sadece doru yazllar ile braktk.
Pek ok szcn Trke karl belki de ilk bakta yadrganacaktr. Ancak, nasl ki Trkemiz hzla
yabanc dillere deiim gsterdiyse, bizlerin abasyla ve bu szckleri sklkla kullanmamz
sayesinde, sz konusu terimler dilimizde yeniden arnma ansna sahip olacaktr. Yllar nce
kullandmz art, problem, cevap gibi kelimelerin yerine bugn ok doal bir biimde koul,
olanak, yant szcklerini kullanyoruz. nanyoruz ki imdi yadrgayacamz szckler ileride
benimsenecek ve dilimize yerleecektir.
Tm gcmzle uramamza karn eksiklerimizin ve eletiriye ak pek ok noktann olmas
kanlmazdr. Dilin zellii devingen oluudur. Zaman iinde deiime, geliime urar. Yeni
szckler bulduumuzda, bu szckleri Trk Dil Kurumunun nerileri ile geneladaki klavuzumuza
ekleyeceiz. Greve balarken nerilere ak olduumuzu e-mektup ile herkese duyurmutuk. Ancak
ok az kiiden neri geldiini zlerek belirtmek isteriz. Eserin ortaya knda aylarca sren abalar
iin kurul bakan Prof. Dr. Cengiz Yaknc ile Prof. Dr. Hamza Zlfikar bata olmak zere Trk Dil
Kurumu Tp Terimleri Kurulunun deerli yelerine ne kadar teekkr etsek azdr.
Her konuda olduu gibi dil konusunda da bir balang gereklidir. Kardiyoloji (Yrek Bilimi) Trke
Terimler Klavuzunun da bu balangca bir adm saylmasn diliyor; alanla ilgili bilim insanlarnn
konumuza kar duyarl olmasn bekliyoruz.

Prof. Dr. Esmeray Acartrk

iv

Prof. Dr. Vedat Sansoy

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

A
abdomen
abdominal
abdominokardiyak refleks
aberan
aberan iletim
aberasyon
abetalipoproteinemi
ablasyon
abondan
absolut
absolut refrakter periyot
absorpsiyon
abstinans
adale
adaptasyon
adaptif
adaptr
adenokarsinom
adenom
adenomatz
adenomegali
adenopati
adenozin
adenozin trifosfat
adenozin trifosfataz
adezif
adezyon
adipz doku
adjuvan
adolesan
adolesans
adrenal bez
adrenalin
adrenerjik
adsorban
adsorpsiyon
adventisya
advers
advers etki
aerob
aerobik
aerofaji
afaji
afazi
afebril
aferent

karn
karn
karn-yrek refleksi
sapm
sapm ileti
sapma
yokedim
ar, ok fazla, bol
tam, mutlak
mutlak duyarsz dnem
emilim, sourma
yoksunluk
kas
1.uyum 2.uyarlama
uyarlayc
uyarlayc
ktcl bez uru
iyicil bez uru
beze bymesi
bez hastal

yapkan, yapan
yapma, bitime
ya dokusu
yardmc
ergen
ergenlik
bbrekst bezi

yzeren
yzerme
d zar, d katman
yan, ters, istenmeyen
yan etki
havacl
havacl
hava yutma
yutamama
konuamama
atesiz
getirgen

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

afinite
afoni
afterload
agenezi
agltinasyon
agoni
agonist
agregan
agregat
agresif
airway
ajan
ajitasyon
ajite
akardiya
akinetik
akinezi
akiz
akreditasyon
akromegali
akronim
akrosiyanoz
akselerasyon
akseleratr
akselere
aksesuar
aksesuar yol
aksilla
aksiller
aksis
aksiyal
aksiyon potansiyeli
aktif
aktin
aktivasyon
aktivatr
aktivite
aktomiyozin
aktel
akustik
akustik empedans
akustik glge
akustik grntleme
akustik pencere
akut
akut miyokart enfarkts
akmlasyon
akmle olmak
albmin

ekim
ses yitimi
artyk
olumama, yokluk, gelimezlik
kmeleme
can ekime
benzer etkili
kmeletirici
kme
1. saldrgan 2. yaylgan
hava yolu aygt
1. etken 2.ila 3.ara
1.ar huzursuzluk 2.alkalama, alkalanma
ar huzursuz
yrek yokluu, yrek gelimezlii
devinimsiz, hareketsiz
devinimsizlik, hareketsizlik
edinilmi
kredilendirme, deer bime
u irilemesi
ksaltma
ularda morluk
hzlanma
hzlandrc
iddetlenmi
yardmc, ek
ek yol
koltukalt
eksen
eksensel
ekinleebilir gizil g
etkin
1.etkinleme 2.etkinletirme
etkinletirici
etkinlik
gncel
yanklanm
yanklama direnci

ivegen, keskin
kalp krizi
birikim
birikmek

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

aldolaz
aldosteron
aldosteronizm
alegori
alegorik
alel
alerjen
alerji
alerjik
alfa adrenerjik blokaj
alfa blokaj
alfa bloker
algoritma
aliasing
alimentasyon
alkaloz
alkol
alkolik
alkolizm
allogreft
alternan
alternan akm
alternatif
alveol
alveoler
amarozis
amarozis fugaks
ambulans
ambulatuvar
amfizem
amiloidoz
amiyodaron
amiyotrofi
amnezi
amorf
ampirik
ampiyem
amplitt
amptasyon
anabolik
anabolizma
anaerobik
anafilaksi
anafilaktik
anakrot entik
anakrot nabz
analeptik
analitik
analiz

simge
simgesel
trgen

ak basamaklar
grnt kaymas
beslenme, gda verme

alkol bamls
alkol bamll
e tr doku, homogreft
deiimli
seenekli, seenek
hava kesesi
krlk
geici krlk
cankurtaran
ayaktan, gnbirlik

kas erimesi
bellek yitimi
ekilsiz
deneyimsel
irin birikimi
genlik
u kesimi
yapmsal
yapm
oksijensiz, havasz

kan kolda entik


entikli nabz
glendirici
zmleyici, zmsel
zmleme

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

analjezi
analjezik
analog
analoji
anamnez
anastomoz
anazarka
anekdot
anemi
anemik
anerji
anerjik
anestezi
anevrizma
anevrizmektomi
anglasyon
angler
anhidroz
animasyon
anizokori
anizositoz
anjina pektoris
anjiyogenez
anjiyografi
anjiyokardiyografi
anjiyoplasti
anjiyoskopi
anjiyospazm
anjiyotensin dntrc enzim
anksiyete
anoksi
anomali
anoreksi
anormal
anormallik
antagonist
antagonizma
antasit
antegrat
antemortem
antenatal
anteriyor
anteroinferiyor
anterolateral
anteroposteriyor
anterosuperiyor
antianjinal
antiaritmik
antibakteriyel

ar kesimi
arkeser, ar kesici
benzeik, ilevde
benzeim, ilevdelik
yk
azlatrma
yaygn dem
ksa yk
kanszlk
kansz
duyarszlk
duyarsz
duyu yitimi
balonlama
alanma
asal
1.terlememe 2.susuz
canlandrma
gzbebei eitsizlii
alyuvar eitsizlii
gs ars
damar oluumu
damar grntlemesi
damar- yrek grntlemesi
damaram
damargzlemi
damar kaslmas
kayg
oksijensizlik
sapaklk
itahszlk
olaand, doal olmayan
olaandlk
kart etkin
kart etkinlik
asit giderici
ne doru
lm ncesi
doum ncesi
n
nalt
nyan
narka
nst

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

antibiyotik
antidepresan
antidiretik
antidiyabetik
antidiyareik
antidot
antiemetik
antienfektif
antienflamatuvar
antihipertansif
antijen
antikoaglan
antikolinerjik
antikonvlsif
antikor
antioksidan
antipiretik
antiproliferatif
antiseptik
antitrombotik
anler
anls
anri
aort
aort koarktasyonu
aortik rut
aortokoroner baypas
apandis
aparey
apatetik
apati
apeks
apikal
aplastik
aplazi
aplikasyon
apne
apolipoprotein
apopleksi
apoptoz
apse
araidonik asit
aritmi
arjinin
arrest
artefakt
arter
arteriyol
artifisiyel

kknlk giderici

srgnkeser
panzehir
kusmakeser
bulakeser
yang giderici
tansiyon ilac
phtnler
nbet nleyici

ate drc
oalm nleyici
mikropkran
halkams, halka eklinde
halka
idrar yokluu
ana atardamar
aort kk
aortokoroner kprleme
kr boluk
aygt
duyarsz, kaytsz
kaytszlk
tepe
tepeye ait
gelimemi
gelimezlik
yzeysel uygulama
soluk durmas
kanagan
programlanm hcre lm
irin kesesi
ritim dzensizlii
durma
grntbozan
atardamar
atardamarck
yapay

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

artrit
asemptomatik
asendan
asenkron
asetilkolin
asfiksi
asidite
asidoz
asimilasyon
asinerji
asit
asit-baz dengesi
asiyanotik
aspirasyon
aspleni
assisted device
assit
asteni
astenik
astm
ataksi
atelektazi
atenasyon
aterektomi
aterojen
aterom
ateroskleroz
atipik
atoni
atonik
atopi
atopik
atrezi
atriyal
atriyal fibrilasyon
atriyal flatter
atriyal natriretik hormon
atriyal natriretik peptit
atriyal septal defekt
atriyal situs
atriyoventrikler disosiyasyon
atriyoventrikler dm
atriyoventrikler kavak
atriyum
atrofi
atrofik
atropin
avantaj
avaskler

eklem yangs
belirtisiz, belirtivermez
kan
ezamanl olmayan
havasz kalma
asitlik
zmleme
e etkimesizlik

morarmam
emme, somurma
dalak yokluu
destekleyici aygt
karnda sv birikimi
g yitimi
gc yitik
yelpik
sarsaklama
zayflama, zayflatma, azalma, azaltma

damar sertlii
rnek d, tipsiz
gergi yitimi

1. doutan tkanklk, 2. doutan gelimezlik


kulaka ait

kulakk konumu
kulakk-karnck uyumsuzluu
kulakk-karnck dm
kulakk-karnck kava
kulakk
krelme
krelmi
yarar, stnlk
damarsz

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

B
backscatter
barsak
bakterisit
bakteriri
bakteriyel
bakteriyemi
bakteriyostatik
balans
balotman
bant
bar
bariyer
barorefleks
baseline
batn
baypas
bazal
benign
bias
bifazik
bifit
bifokal
bifrkasyon
bigemini
bikspit
bilateral
bimodal
biplan
bipolar
bistri
bivalan
biyoprotez
biyopsi
biyoyararlanm
blok,-u
blokaj
bloke etmek
bloker
bolus
bradiaritmi
bradikardi
bran
bridge
brit
bronkografi
bronkospazm
bron
broniyektazi

geri salm
bakterikran
bakterili ieme

bakterisavar
denge
bngldama
erit
ubuk
engel
basn tepkesi
1. temel izgi 2. balang
karn
kprleme
1. temel 2.alt
iyi huylu, iyicil, selim
yanl
iki evreli
ayrk, atall
iki odakl
atallanma
ikili
iki yaprakl
iki yanl
iki kalpl
iki dzlemli
iki kutuplu
neter
iki deerlikli
para alm
engel,
engel, engelleme
engellemek
engelleyici
hzl
yava nabz, yava vuru
dal
kpr
yapklk

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

broniyolit
bruit
bukkal

uultu
yanak ii
C
yakalama
tambakm
aygt
saat ibresi ynnde
omaklama
katsay
sarg
gven aral
dzeltilmi
saat ibresi tersi ynnde
eleme
aprazlama
kesitsel
zgemi
eri
kesim

capture
check-up
cihaz
clockwise
clubbing
coefficient
coil
confidence interval
corrected
counter-clockwise
coupling
cross over
cross-sectional
curriculum vitae
curve
cut off
D
dansite
dansitometre
data
debi
debil
debilite
debridman
debris
dedektr
dedektr
defekasyon
defekt
defektif
defeyans
defibrilasyon
defibrilatr
defisit
defleksiyon
deformasyon
deformite
degradasyon
degranlasyon
dehidratasyon
dehidrogenaz
dejenerasyon
dejeneratif
dejenere
dekalsifikasyon

younluk
younlukler
veri
dkn, gsz
dknlk, gszlk
kazma
dknt
bulucu
belirleyici
dklama
eksiklik, kusur
kusurlu
baylma

fark, eksiklik
biimsizlik
biim bozukluu
bozulma, ykm
suyitimi
yozlama
yozlatrc
yoz
kiresizleme

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

dekat
dekompansasyon
dekompanse
dekompresyon
dekonjestan
dekreendo
dekstrokardi
dekstroz
dekbitus
dekbitus lseri
deliriyum
demans
demarkasyon
demografik
demonstrasyon
demonstratif
denatrasyon
denatre
denervasyon
deontoloji
departman
deplesyon
depo
depolarizasyon
depresan
depresif
depresyon
derivasyon
derivatif
desatre
deselerasyon
desendan
desensitizasyon
destrksiyon
destrktif
dearj
detay
determinan
determinasyon
deviyasyon
dezavantaj
dezenfektan
dezoryantasyon
diabetes mellitus
difazik
diferansiyasyon
diferansiye
diferansiyel siyanoz
difz

onyl
dengelenememe, dnleyememe
dengelenememi, dnlenememi
basn giderme
iddeti azalan
sada yrek
yatar durumda
yatak yaras
ldrma
bunama
snr izgisi
kiisel bilgiler
gsterme, grsel anlatm
tantc
bozunma
bozunmu
sinirsizletirme
davran kurallar bilimi
1. blm 2. ana bilim dal
tkenme
kutupsuzlatrma, kutupsuzlama
basklayc
kkn
kknlk, knt
trev
tremi
younluu azalm
yavalama
inen
duyarszlama, duyarszlatrma
ykm
ykc
boalm
ayrnt
belirleyici
belirleme
sapma
zarar
mikropsuzlatran
ynelim kayb
eker hastal
iki evreli
farkllama
farkllam
yaygn

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

difzyon
digoksin
dihidropiridin
dijital
dilatasyon
dilate
dilatr
dilsyon
dinamik
dipolar
direksiyonel
direkt
diseksiyon
dissemine
dissemine intravaskler koaglasyon
disfaji
disfoni
disfonksiyon
diskinezi
diskordan
diskordans
diskret
diskriminan
dislipidemi
dislipoproteinemi
disosiyasyon
disosiye
dispepsi
dispersiyon
displastik
displazi
displazik
dispne
disproporsiyon
disposable
disritmi
distal
distansiyon
distoni
distres
distribsyon
distrofi
diretik
direz
divalan
divertikl
diyabet
diyabetik
diyaforez

10

gei

1.saysal 2.parmakla 3.parmakta 4.yrek ilac


genileme
genilemi
genileten
seyreltme
devingen
iki kutuplu
ynlendirilmi
dorudan, dz
kesayr
yaygn
yaygn damarii phtlama
yutma bozukluu
ses bozukluu
ilev bozukluu
devinim bozukluu,
benzemez, uyumsuz
benzemezlik, uyumsuzluk
ayr, farkl
ayrt edici

ayrma, ayrm, ayrtrma


ayrm, ayr
sindirim bozukluu, hazmszlk
dalm
geliimi bozuk
geliim bozukluu
geliimi bozuk
solunum gl
orantszlk
kullanat, tek kullanmlk
ritim bozukluu
u, uzak
gerginlik, ikinlik
gergi bozukluu
skntl, sknt
dalm, datm
byme bozukluu
idrar sktrc
idrar atm
iki deerli
cepik
eker hastal
eker hastas
terleme

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

diyafragma
diyafram
diyagonal
diyagram
diyaliz
diyalizat
diyare
diyastol
diyastolik
diyatermi
diyatez
diyet
diyetetik
diyetisyen
dizri
dogma
dokman
dominans
dominant
done
donr
dorsal
dorso- lomber
down-regulation
doz
dozaj
dozimetre
dren
drenaj
dual
duble
duodenal
duodenum
duplikasyon

ble
ble
kegen
izge
szme
diyaliz rn
ishal
geveme
gevemeye ait
s uygulamas
yatknlk
beslenme
besin bilimi
beslenme uzman
1. arl ieme, 2.ieme gl
belge
basknlk
baskn
veri
verici, bac
srt, arka
srt-bel
azaltarak dzenleme
dozlama
nler
akta
boaltma
ikili
ift
onikiparmak barsa
ikileme, iftlenme
E

efektif
eferent
efervesan
efor
efzyon
ego
egofoni
egzama
egzersiz
ejeksiyon
ejeksiyon fraksiyonu
ekarte etme
ekartr
ekilibriyum

etkin
gtrgen
kpren
aba
1.sv birikimi, 2.szma
benlik
kei sesi
altrma
atma
atma yzdesi
1. dlama 2. ayrma
ayrga
denge

11

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

ekimotik
ekimoz
ekip
ekipman
ekivalan
eklampsi
eko
ekojen
ekojenite
ekokardiyograf
ekokardiyografi
ekokardiyogram
eksantrik
eksaserbasyon
eksfoliyatif
ekshalasyon
eksitabilite
eksitasyon
eksite etmek
eksitus
eksize etmek
eksizyon
ekskresyon
eksoftalmi
eksojen
ekspanse olmak
ekspansiyon
ekspektoran
ekspektorasyon
eksperimental
ekspirasyon
ekspiriyum
eksplorasyon
eksploratuvar
ekspozisyon
ekspresyon
ekspulsiyon
ekstansiyon
ekstansr
ekstansif
eksteriyor
eksternal
ekstirpasyon
ekstrakorporal
ekstraksiyon
ekstraksiyon
ekstramral
ekstraseller
ekstrasistol

12

morartan
morart
takm
donanm
edeerlik
gebelik nbeti, gebelik basts
yank
yank veren
yanksallk

urak, d merkezli
alevlenme
soyulgan
soluk verme
uyarlabilirlik
uyarma
uyarmak
lm
kesip karmak
kesip karma
boaltm
brtlek gz
dsal, dkaynakl
genilemek
genileme
balgam sktrc
balgam karma
deneysel
soluk verme
solukverim
aincele
inceleyici
sergileme, sergi
davurum
dar itme
genileme
aan, geren
yaygn
d
d, dsal
tmyle karmak
beden d
1.ekkar 2. ztleme
ekkarm, karm
duvar d
hcre d
erken vuru

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

ekstravazasyon
ekstraversiyon
ekstravert
ekstre
ekstrem
ekstremite
ekstrensek
ekstbasyon
eksda
eksdasyon
ektazi
ektoderm
ektopi
ektopik
ektropiyon
ekzantem
ekzojen
ekzokrin
ekzositoz
ekzoterik
ekzotoksin
elastik
elastisite
elefantiyazis
elektif
elektriksel alternans
elektrofizyoloji
elektrokardiyograf
elektrokardiyografi
elektrokardiyogram
elektrokoter
elektrolit
elektroliz
elektrook
elektrot
elektroversiyon
elevasyon
elevatr
eliminasyon
elipsoit
elongasyon
emboli
embolizasyon
embriyo
emetik
emezis
emisyon
emosyon
emosyonel

damardszma
da dnklk
da dnk
z, zt
ar, u
ye (uzuv)
dsal
boru karm
yang svs
yang svs szm
genileme
d deri
yerdlk
yerd
da katlanm
dknt
dsal
d salg
gze dna kma, knt
dsal
dzehir, da
esnek
esneklik
fil hastal
1.seici, semeli 2. istemli
elektriksel deikenlik

elektrikle dzeltme
1.ykselme, ykseltme 2. kaldrma
1.ykselte 2.kaldra
eleme
oval
uzama
tkanma, pht tkac
tkalama, tkalanma
ndlt, , dlck, oulcuk
kusturucu
kusma
da yaym
heyecan
duygusal, dokunakl

13

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

empati
empedans
emplantasyon
empotans
emlsiyon
endeks
endeksleme
endemi
endemik
endiferansiye
endikasyon
endikatr
endirekt
endoderm
endojen
endokart
endokardit
endokrinoloji
endomiyokardiyal
endoskop
endoskopi
endotelin
endotermik
endotoksin
endksiyon
endrasyon
enfarkts
enfeksiyon
enfeksiyz
enfekte
enfestasyon
enflamasyon
enflamatuvar
enflenza
enfraruj
enjeksiyon
enjektr
enkontinans
ensefalit
ensektisit
ensidans
enstrman
entegrasyon
enteral
entoksikasyon
entolerans
entomoloji
entrensek
entbasyon

14

duygudalk
zdiren
ieyerleim, ekim
cinsel yetersizlik
sv aslt
dizin, liste, iaret, belirte, gsterge
1. gstergeleme 2.dizinleme
yerel hastalk
yerel
farkllamam
1.kullanm alan 2.gereklilik
gsterge, belirte
dolayl
1.i deri 2.i katman
isel, i kaynakl
yrek ii katman
yrek ii katman yangs
hormon bilimi
igre
igrm, ibak
salan
iau, izehir
1.balatma 2.tetikleme 3.uyarma
sertleme, sertlik
kalp krizi
bulama, bula
bulac
bulam
asalak bula
yang
yangl
grip
kzl tesi
ine yapma
ine, rnga
karma, tutamama
beyin yangs
bcekkran
grlme skl
aygt, alet
btnleme
barsak yoluyla
aulanma, zehirlenme
dzmszlk
bcek bilimi
isel
boru sokumu, boru yerletirme, borulama

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

entbe
enrez
enzim
eozinofil
epanman
epidemi
epidemik
epidemiyoloji
epiderm
epidermal
epidural
epifiz
epigastrik
epigastriyum
epikardiyak
epikardiyal
epikart
epikriz
epilepsi
epileptiform
epileptik nbet
epinefrin
epizot
epistaksis
epitelyum
eradikasyon
ergometre
ergometri
eritem
eritematz
eritroblast
eritropoietik
eritrosit
eritrosit sedimantasyon hz
erizipel
erozif
erozyon
erpsiyon
esansiyel
etap
etik
etimoloji
etiyoloji
etiyolojik
etnik
evantrasyon
evoked potential
evolsyon
ex vivo

boru taklm
idrar karma

sv toplanmas
salgn
salk aratrmalar bilimi
st deri
st derisel
dura st
1. kemikucu 2.bir i salg bezi
st orta karn

k zeti
sara
tutarks
sara nbeti, tutark, tutarga
adrenalin
atak
burun kanamas
epitel
yokedim
iler
i lm
kzart
kzark
kk alyuvar
alyuvar
alyuvar kelme hz
ylanck, kzlyel
andrc
anma, andrma
dknt
1.temel 2.nedeni bilinmeyen
adm, aama, basamak
1.tre bilimi 2. trel
kken bilimi
neden, nedenler, neden bilimi
nedensel
budunsal
karn dna kma
uyarlm yantlar, uyartlm yantlar
evrim
canl dndaki ortamda

15

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

F
fagosit
fagositoz
faktr
familyal
fantom
farengeal
farenjit
farenks
fascies mitrale
fasikl
fasiyal
fasya
fatal
fatalite
faz
febril
fees
fekal
femoral
femur
fenomen
fenotip
feokromositoma
fermantasyon
ferment
fertil
fertilite
fertilizasyon
fetal
fets
fiber
fibril
fibrilasyon
fibrin
fibrinojen
fibrinoliz
fibrinz
fibroblast
fibromatz
fibromiyozit
fibronektin
fibrotik
fibrz
fiks
fiks split
fiksasyon
filament

16

yutargze
gze yutumu
etmen
ailevi
yalanc, hayalet
yutak yangs
yutak
al yanak mor dudak
demetcik, dalck
1. yz 2. akzar
akzar
lmcl
lm, ldrclk
evre, dnem
ateli
dk
dksal
uyluk kemii
olaand durum, grng
soyserim
mayalanma
maya
dllenebilen dlleyebilen
dllenebilirlik, dlleyebilirlik
dllenme, dlletme
dltsel
dlt
lif, iplik
lifik, iplikik

fibrin erimesi
fibrinli
fibromlu

ipliksi
lifli, ipliksi
sabit
sabit ayrlma, sabit iftlenme
1. sabitlenme 2. saplant
lifcik

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

filiform
filtrasyon
filtrat
filtre
final
fissr
fistl
fizyoloji
fizyon
fizyopatoloji
flatter
flebolit
flebotomi
flegmon
fleksibilite
fleksiyon
fleksr
fleksura
flep
florokarbon
floroskopi
flovmetre
flu
flktan
flktasyon
fobi
fokal
fokus
folikl
fonksiyon
fonksiyonel
fonokardiyograf
fonokardiyografi
fonokardiyogram
foramen
form
formasyon
format
forml
formlasyon
fossa
fragman
fragmantasyon
frajil
frajilite
fraksiyon
fraktr
frekans
fremitus

1. ipliksi 2.zayf nabz


szme, szlme
sznt
szge
son
atlak
akarca
ilev bilimi
blnme, oalma
ilev bozukluu bilimi
toplardamar ta
1. toplardamar kesisi 2. toplardamardan kan alma
ba doku yangs
esneklik
bklme, bkme
bkc, eici
dneme, bknt
1. sapl doku 2.kanatck

akler
bulank
dalgal
dalgalanma, dalga duygusu
korku
odaksal
odak
kesecik
ilev
ilevsel

delik
biim
biimlenme
biim
zm yolu
1.biimlendirme 2.bileim
ukur
para
paralanma
krlgan
krlganlk, dirensizlik
para, blm, kesim
krk
sklk
ele gelen titreim

17

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

friksiyon
frontal
frotman
fulminan
fundus
fungus
fziform
fzyon

srtnme
n, alna
srtnme sesi
ktleen, arlaan
dip
mantar
isi
kaynama, kaynam
G

gaita
galo ritmi
galvanometre
gama
gamagloblin
gangliyon
gastralji
gastrit
gastroenteroloji
gastroskopi
gen
genetik
genital
genitoriner
genom
genotip
geriyatri
gestasyon
gestasyonel
gingiva
glandula
glikojen
glikozit
glikozri
global
globler
globlin
glokom
glomerl
glomerler filtrasyon
glomerlonefrit
gode
gradyan
grafik
granl
granlasyon
granler
granlom
granlomatz
granlosit

18

dk
drtnal sesi

dm
mide ars
mide yangs
sindirim bilimi
mide grm, mide baks
kaltlk
1.kaltm bilimi 2.kaltsal
eeysel, cinsel

soyyap
yallk bilimi
gebelik
di eti
bez

1. genel 2.kresel
yuvarms
karasu
yumakk

ukurcuk
fark
izge
tanecik
taneciklenme
tanecikli

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

greft
grip
grup
guatr
gudde
gut

yama
kme
bez
damla hastal
H

habis
habitus
hafza
hakimiyet
halsinasyon
hamile
harabiyet
hararet
hareket
haricen
harici
hariciye
harmoni
hasar
hasta
hastalk
hastalk taslama
hastane
hat
hata
hayati
hayatiyet
hazard ratio
heliks
hemagltinasyon
hemanjiyom
hematemez
hematojen
hematokrit
hematolog
hematoloji
hematolojik
hematom
hematopoez
hematopoietik
hematri
hemiblok
hemiparezi
hemipleji
hemodinami
hemodinamik
hemodiyaliz

kt, ktcl, kt huylu


duru
bellek
basknlk
varsan
ykl, ayl, gebe
ykm, zedelenme
ate, s
devinim
dtan
d, dsal
genel cerrahi
uyum, ahenk
zedelenme, bozulma
sayr
sayrlk
sayrmsama
sayrlarevi
izgi
yanlg, yanl
yaamsal
canllk, dirimsellik
risk oran
sarmal
kan kmelemesi
kan damar uru
kan kusma
kan yoluyla
kanbilimci
kan bilimi
kanbilimsel
kan topla
kan yapm
kan yapc
kanl ieme
1.dalck bloku 2. yar blok
yar fel
kan devinimsel
kanszdrm

19

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

hemofili
hemoglobin
hemogram
hemokromatoz
hemolitik
hemoliz
hemoptizi
hemoraji
hemorajik
hemoroit
hemosideroz
hemostatik
hemostaz
heparin
heparinizasyon
hepatit
hepatojgler refl
hepatomegali
hepatoseller
hepatosplenomegali
hepatotoksik
heredite
herediter
herni
herniyasyon
herpes
heterojen
heterojenik
heterojenite
heterotopi
heterotopik
heterozigot
hezeyan
hibernasyon
hibrit
hidralazin
hidrasyon
hidrofil
hidrojen
hidroklorik asit
hidrostatik basn
hijyen
hijyenik
hikye
hilus
hiperaktivite
hipereksitabilite
hiperemezis
hiperemi

20

kan saym
demir birikimi
kanykml
kanykm
kanl balgam
kanama
kanamal
basur, mayasl
demir birikimi
kanama durdurucu
kanama durmas

karacier yangs
karacier bymesi
karacier gzesi
karacier-dalak bymesi
karaciere zararl
soyaekim
soyaekimli
ftk
ftklama
uuk
oktrel
oktrelli
oktrellik
yerdlk
yerd
krma, melez
sabuklama, samalama
k uykusu
krma, melez

sueken
tuzruhu
su basnc
salk bilgisi
salkl
yk
gbek
ar etkin
ar uyarlganlk
ar kusma
ar kanlanma

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

hiperestezi
hiperglisemi
hiperinslinemi
hiperkalemi
hiperkapni
hiperkinetik
hiperkinezi
hiperkolesterolemi
hiperlipidemi
hiperplazi
hiperpne
hiperpotasemi
hipersekresyon
hiperseller
hipersensitivite
hipersomni
hipertansiyon
hipertiroidi
hipertoni
hipertonik
hipertrofi
hipervolemi
hipnoz
hipoaktivite
hipoalbminemi
hipoderm
hipodermik
hipofiz
hipoglisemi
hipokalemi
hipokondri
hipokondriyak
hipoksemi
hipoksi
hipoplazi
hipoplazik
hipopotasemi
hipotalamus
hipotansiyon
hipotermi
hipotez
hipotiroidi
hipotonik
hipovolemi
hirsutizm
histamin
histerezis
histoloji
hiyatus

ar duyumsarlk
kan ekeri ykseklii
inslin ykseklii
potasyum ykseklii
karbondioksit ykseklii
ar devinimli
ar devinim
kolesterol art
ya ykseklii
ar geliim
hzl- derin soluma
potasyum art
1.ar salg 2.ar salglama
artm gzeli
ar duyarllk
ar uyku
yksek kan basnc
argergi, aryounluk
1.ar gergin 2. ar youn
irileim
oylum fazlal
uyutma
etkinlik azalmas
albmin azl
alt deri
deri alt
smks bez
eker dm
potasyum azl
hastalk hastal
hastalk hastas
oksijen azl
oksijen azl
az geliim
az gelimi
potasyum azl
dk kan basnc
dk s
varsaym
1. gevek 2. az youn
kan hacmi dkl
ar kllanma

doku bilimi
aklk yark

21

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

holodiyastolik
holosistolik
homeostaz
homogreft
homojen
homolog
homozigot
horizontal
hormon
hospitalizasyon
host
humma
humoral
hcre

idantik
idiyopatik
idiyosenkrazi
iliyak
imaj
immatr
immn
immnite
immnizasyon
immnspresif
impakt
imperfore
impermeabl
implantable cardioverter defibrillator
impuls
impulsif
in vitro
in vivo
inaktif
inaktivasyon
indklemek
indksiyon
indktr
inervasyon
infant
inferiyor
inferolateral
infiltrasyon
influks
infzyon
inguinal
inhalasyon
inhaler
inhibitr

22

diyastol dolduran
sistol dolduran
dengeleim
trde yama
badak , trde
kkde
z kaltml
yatay
hastaneye yat
ev sahibi konak
ateli hastalk
salgsal,
gze
zde
zgnduyarlk
grnt
olgunlamam
bak, baksal
baklk
baklama
baklk basklayc
etki
doutan kapal, delinmemi
geirgensiz, geirmez,
yerletirilebilen kardiyoversiyon defibrilatr
uyar, drt
drtsel, itici
yapay ortamda
canlda
ilemez, almaz, durgun
hareketsizlik, etkisizlik, almazlk
uyarmak, balatmak
uyarm, balatma
balatc, uyarc
sinir donanm
bebek
alt
alt-dyan
szma, szlme
iakm
damardan sv aktarm
kask
1.soluk alma 2.solukla ekme
1.solunan madde 2.solutucu
engelleyici

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

inkomplet
inoperabl
inotropi
inotropik
inspeksiyon
inspirasyon
inspiryum
inslin
intensif
intensite
interaksiyon
interaktif
interferans
interiyor
interkostal
interlober
intermitan
internal
internet
interval
interventrikler
intima
intraaortik
intraarteryel
intraatriyel
intrakardiyak
intrakoroner
intramral
intramskler
intravenz
intrinsik
invazif
inversiyon
iritasyon
irregler
irreversibl
iskemi
istmus
iyonik
iyonizasyon
izolasyon
izomer
izometrik
izomorfik
izotonik
izotop
izovolmetrik

tam olmayan, tamamlanmam, eksik


ameliyat edilemez
kaslma gc
kaslma gcn artran
gzle izleme
soluk alma
soluk alma
youn
younluk
etkileim
etkileimli
parazit, karma
i
kaburgalararas
loplararas
aralkl
i
genela
aralk
karncklararas
damar i katman
aort ii
atardamar ii
kulakck ii
yrek ii
duvar ii
kas ii
toplardamar ii
isel
giriimsel, giriimci, yaylmac
tersine evirme
tahri
dzensiz
geri dnsz
yetersiz kanlanma
balant, kpr
iyonlama, iyonlatrma
yaltm
eiz
1.e ll 2.kas gerici
e yapl
1.e younluklu 2.e basnl
e hacimli
J

jel

pelte

23

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

jelatin
jeneralize
jenerasyon
jeneratr
jigantizm
jinekomasti
junction
jgler
jvenil

yaygn
kuak
rete
devlik
kavak
genlik
K

kadavra
kadran
kalibrasyon
kalitatif
kalite
kalp
kalp yetersizlii
kalsifikasyon
kalsinoz
kalsiyum
kangren
kanserojen
kantitatif
kanl
kaotik
kapasitans
kapiler
kapsl
karakteristik
kardit
kardiyak
kardiyak arest
kardiyojenik
kardiyolipin
kardiyolog
kardiyoloji
kardiyomegali
kardiyomiyopati
kardiyomiyotomi
kardiyopulmoner
kardiyotoksik
kardiyotonik
kardiyovaskler
kardiyoversiyon
karnitin
karotis
karsinoit
kaskat
kaeksi

24

drtte bir
1.ayarlama 2.ap
nitel, niteliksel
nitelik
yrek
yrek yetersizlii
kirelenme

kansere yol aan


llebilir, nicel
borucuk
yklenim
klcal, klcal damar
klf, jelatin klf
belirleyici, ayrt edici
yrek yangs
yrek
yrek durmas
yrek
yrek bilimci
yrek bilimi
yrek bymesi

yrek-akcier
yree zararl
yrei glendirici
yrek-damar

zincir
erimilik

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

kaektik
katabolizma
katarakt
katekolamin
kateter
kateterizasyon
katgt
katot
kauda
kavern
kavite
kazeifikasyon
kemoatraktan
kemotaksi
kemoterapi
kemoteraptik
kifoskolyoz
kifoz
ki-kare testi
kinetik
kinezi
kist
klasifikasyon
klasik
klavikula
kleft
klemp
klik
klinik
klinisyen
klirens
klodikasyo
klon
klonlama
klonus
koagulm
koaglan
koaglasyon
koaglopati
koaptasyon
koarktasyon
kognitif
kohezyon
kohort almas
koinsidans
koinsidental
kolaborasyon
kolajen
kolanjit

erimi
ykm
akbasma, perde

bir cins diki ipi


eksiu
kuyruk
oyuk
boluk
peynirleme
kimyasal ekici
kimyasal ekim
ila tedavisi
ila
al kamburluk
kamburluk
devinimli
devinim
kese, torba
snflama, snflandrma
allm, geleneksel, bilinen
kprck kemii
yark
skma halkas
trt, tk sesi, t sesi

temizlenme
topallama
elenik
eleme
kaba seirme
pht
phtlatrc, phtlatran
phtlama
phtlama bozukluu
kavuum
daralm
bilisel
yapma
ortakz almas
rastlant
rastlantsal
ibirlii
safra yolu yangs

25

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

kolaps
kolateral
koleksiyon
kolektif
kolelitiyaz
kolesistit
kolesterol
kolik
kolimasyon
kolimatr
kolinerjik
kolit
kolon
koloni
kolonizasyon
koma
kombinasyon
kombine
komisr
komisrotomi
komorbidite
komosyo
kompakt
kompansasyon
kompansatuvar
kompanse
komparatif
kompartman
kompetan
kompetans
kompetisyon
kompetitif
kompleks
kompleman
komplet
komplikasyon
komplike
kompliyans
komponent
kompozisyon
kompozit
kompres
kompresr
kompresyon
komnikasyon
kondansasyon
kondisyon
kondisyonel
kondksiyon

26

gme, kme
yan yana, yannda bulunan, yan dal
toplanma, birikme
toplu, ortaklaa
safra kesesi ta
safra kesesi yangs
sanc
snrlama, ynlendirme
snrlayc, yn verici
kaln barsak yangs
kaln barsak
kme, topluluk
kmelenme
birleim
birleik
birleim yeri
elik eden bozukluk
sarsnt
sk, youn
dengeleme
1. dengeleyici 2. dnleyici
dengelenmi
karlatrmal
blme
ibilen
ibilirlik
yarma
yarmal
karmak, aprak
tam
karnt, fesat
karmak, aprak
1. uyum 2. esneklik
para, bileen
tmleik
bileik
bask, sktrma
sktrc
bask, sktrma
iletiim
younlama
erk, g, durum, koul
koullu
iletim

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

kondktans
konektif doku
konektr
konfigrasyon
konfirmasyon
konfzyon
kongre
konjenital
konjestif
konjestiyon
konjgasyon
konjge
konkav
konkomitan
konkordan
konkordans
konkzyon
konsantrasyon
konsantre
konsenss
konsepsiyon
konsept
konservatif
konsey
konsolidasyon
konstant
konstipasyon
konstitsyon
konstitsyonel
konstriksiyon
konstriktr
konsltan
konsltasyon
kontaminasyon
kontamine
kontent
kontin
kontraksiyon
kontraktil
kontraktilite
kontralateral
kontrasepsiyon
kontraseptif
kontrast
kontrast madde
kontrendikasyon
kontrendike
kontrol,-
kontr

iletkenlik
badoku
balayc
biim, yap
dorulama
bilin bulankl
kurultay
doutan
gllenme
balama, balanma, birleme
balanm, birlemi
ibkey
elik eden
uygun
uyumluluk
sarsnt
younlama, younlatrma
youn, deriik, younlam
uzlama, oydama
dllenme
kavram
1. koruyucu-kollayc 2. tutucu
kurul
sertleme
sabit, deimez, katsay
kabzlk
yap
yapsal
bzlme, daralma
bzc
danman
danma
bulama, kirlenme
bulak
ierik
srekli, devaml
kaslma
kaslabilir
kaslabilirlik, bzlebilirlik
karyan
gebelik nleme
gebelik nleyici
ztlk, kartlk
kullanm sakncas
sakncal
denetim, yeniden deerlendirme
snr

27

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

kontzyon
konvalesans
konvansiyonel
konveks
konverjans
konversiyon
konverting enzim
konvlsiyon
kooperasyon
koopere
koordinasyon
koordinatr
kor
korda
korelasyon
korele
koronal
koroner
korozif
korozyon
korpus
korpskl
korpskler
korteks
kortikal
kosta
kost-efektif
kot
koter
koterizasyon
kovalan
kovaryans
kramp
kraniyal
kraniyum
kreatin
kreatinin
kreendo
kriptojenik
kristal
kristalize
kriter
kritik
kriz
kromozom
kronik
kronoloji
kronolojik
kronometre

28

ezilme, rselenme
derlenme-toparlanma
geleneksel, allagelmi
dbkey
yaklama
dnm
dntrc enzim
havale
ibirlii
iletiim kurulabilen
egdm
egder
i, ekirdek, yrek
erit, erit biimli yap
iliki
ilikili
yanay-dikey
andrc
anma
gvde
parack
parackl
d katman, kabuk
kaburga
maliyet etkililik
kaburga
dala
dalama
ortak deerli
ortak deiken
kas tutulmas
ba, kafa

giderek artan
nedeni bilinmeyen
1.billur 2.kum
billurlam
lt
ciddi, nemli, eletiri
bunalm
sregen
tarih sras
tarih srasyla
sreler

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

kronotropik
kronotropizm
kros
ksantom
kseroderma
ksifoit
kuadrikspit
kuartil
kuplet
kurvatr
kltr
kmlasyon
kmlatif
kr
kratif
kspis

yrek hzn deitiren


apraz
sar renkli plak, sar renkli topak
alt sternum
drt yaprakkl
drtte birlik
ikili erken vuru
erilik
besiyeri, ekim
birikim
birikici
tam saaltm
1.saaltc 2. iyiletirici
yaprakk
L

labil
labilite
laboratuvar
laksatif
lamina
laminar
larenjit
larenks
laserasyon
latent
lateral
lateralizasyon
lavaj
leaflet
leak
lenf
lenfadenopati
letal
letarji
levator
levokardi
lezyon
libido
ligament
ligasyon
likidite
likit,-di
limit
limitasyon
lineer
lipit, -di
lipoit

1.oynak 2.kararsz 3. deiken


1. oynaklk 2. deikenlik
mshil
kat, katman, ince tabaka
katmanl
grtlak yangs
grtlak
yrtlma
gizli
1.yan 2. d
ykama
yaprakk
szma
akkan, lenf svs
akkan dm bymesi
ldrc
uyuklama
kaldrc
solda yrek
doku bozukluu
cinsel gd
ba
balama
akkanlk
sv, akkan
snr
snrlama, kstlama
dorusal, izgisel
ya
yas,yal

29

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

lipom
literatr
lizis
lob
lobl
lojistik
lokal
lokalizasyon
lokus
lokle
lomber
longitudinal
lkosit
lusitropi
lksasyon
lmen

kaynaka
dalma, erime
para
parack
yerel
yerleim
konum, yer
yuval
bel
uzunlamasna
akyuvar
geveme
kk
borumsu boluk
M

magnezyum
magnifikasyon
magnitt
majr
makrofaj
makroglobulin
makrogloblinemi
makroglossi
makrolit
makroskopik
maksilla
maksimum
makl
makler
maklopapler
malabsorpsiyon
malformasyon
malforme
malign
malignite
malntrisyon
malpozisyon
malpraktis
mamografi
mandibula
mandibler
manifest
manifestasyon
maniplasyon
manometre
manuel
manyet

30

byltme
byklk, nem, boy
1. byk 2. nemli 3. iddetli 4. temel

stene
en ok, en yksek
benek
benekli
benekli-kabartl
emilim bozukluu
1. oluum bozukluu 2.biim kusuru
biim kusurlu
ktcl, kt huylu
ktcl hastalk
beslenme bozukluu
konum bozukluu
kusurlu uygulama
meme filmi
altene
belli, ak, ortada
belirti, gsteri
1. ynlendirme 2. elle altrma, kullanma
basnler
1. elle 2.el kitab
mknats

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

manyetik
manyetik rezonans
marantik
marj
marjinal
marker
masaj
maserasyon
masif
maternal
materyal
matite
matriks
matr
matrasyon
matrite
mayi
medikal
meditasyon
mediyal
mediyasten
mediyastinal
mediyastinit
mediyatr
medulla
medya
medyan
megalosit
mekanizma
melena
membran
membranz
menenjit
menopoz
mental
metaanaliz
metabolik
metabolit
metabolizma
metaplazi
metastaz
meteorizm
methemoglobin
metodoloji
metot
mezenter
mezoderm
mezotel
middiyastolik

dkn
snr
dlak, snrda, sra d
belirte
piik
youn, yaygn
anneye ait
gere, rnek
tok ses
ara madde
olgun
olgunlama
olgunluk
sv
tbbi
iyan, orta, ortada

arac
1. en i 2. ilik
orta tabaka, ortam, besiyeri
ortanca, orta izgide, orta
dzenek
kara dk
zar
zarms, zarl, zarlardan olumu
beyin zar yangs
zihinsel, anlaksal
toplu zmleme

doku dnm, dnm


srama

yntem bilimi
yntem
ince barsak asks
orta deri
orta katman
diyastol ortas

31

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

midriyatik
midriyazis
midsistolik
migrans
migrasyon
mikotik
mikoz
mikroalbminri
mikroanjiyopati
mikrobiyoloji
mikroemboli
mikroembolizasyon
mikroftalmi
mikrokardi
mikroorganizma
mikrorentran
mikrosefali
mikrosit
mikrositer
mikroskopik
mikrovaskler
miksoma
miksomatz
miksdem
mikst
miliyer
mimetik
minimal
minr
mitojenik
mitokondri
mitoz
mitral
miyalji
miyasteni
miyektomi
miyelin
miyelinizasyon
miyofibril
miyofibrom
miyoglobin
miyokardit
miyokart
miyoliz
miyopati
miyoplasti
miyorelaksan
miyosit
miyotomi

32

gzbebei bytc
gzbebei bymesi
sistol ortas
gezici, gmen
g
mantara bal
mantar hastal
klcal damar bozukluu
kk tkanma
kk phtlarla tkalanma
gz kkl
kalbin kk olmas
mini canl
kk yeniden girili
ba kkl
kk alyuvar
kk alyuvarl
kk damarsal

karma, kark
dar tanemsi, sepki
benzer etkili, benzeyen
en az, en kk, en dk
nemsiz, kk, hafif

eeysiz blnme
kas ars
kas gszl
kas karlmas
sinir klf
kas lifi

yrek kas yangs


yrek kas
kas erimesi
kas hastal
kas onarm
kas gevetici
miyokart gzesi
kas kesisi

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

miyotoni
miyozin
miyozis
miyozit
mobil
mobilite
mod
modalite
model
modem
moderatr
modern
modifikasyon
modifiye
modl
modlatr
modler
monitr
monitrizasyon
mononkleer
mononkleoz
monoterapi
morbidite
morbit
morfoloji
mortal
mortalite
motilite
motivasyon
muayene
mukoit
mukoza
mulltifokal
multidisipliner
multifaktriyel
multilokler
multinodler
multinkleer
multipl
multiplan
multipolar
multisentrik
multivalan
multivaryant
mural
murmur
muskler
muskloskeletal
mutajen

kas gerilmesi
gz bebei klmesi
kas yangs
devingen, hareketli
devingenlik, hareketlilik
yntem, usul, tarz,yol
ekil, usul, tarz
rnek, kalp
evirge
toplant yneticisi
ada
deitirme, deiiklik
uyarlanm, deitirilmi
birim
dzenleyici
birimsel
izlem aygt
aygtla izlem
tek ekirdekli
tek ekirdekli akyuvar oalm
tek ilala tedavi
hasta olma oran
hastalkl, hastala yol aan
biim bilimi, biim
lmcl
lm, lm skl
devingenlik
gdleme, zendirme
bak
smks
ok odakl
ok alanl
ok etmenli
ok odackl
ok dmckl
ok ekirdekli
ok, oklu, oul
ok dzlemli
ok kutuplu
ok merkezli
ok deerlikli
oklu deiken
duvarsal
frm
kassal
kas-iskelet sistemi
soydeitirici

33

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

mutant
mutasyon
mutilasyon
mkz
Msin

soydeiime uram
soydeiim
sakatlama
smks
N

nabz
narkolepsi
narkotik
nativ
natriretik
natrirez
natriyum
natrel
nefropati
negatif
nekroz
neonatal
neoplazi
nervus
net
network
nevral
nevralji
nevs
nidus
ni
nitrat
nitrik oksit
nitrogliserin
nitrojen
nitroprusit
nod
nodl
noktri
noktrnal
nomenklatr
nomogram
noninvazif
nonpalpabl
nonspesifik
nonsustained
norepinefrin
normal
normoaktif
normoseller
normotonik
nosyon
notch

34

vuru, atm
uyuturucu
doal
sodyum ieten
sodyum ieme
sodyum
doal
bbrek bozukluu
eksi
l doku
yenidoan
ur
sinir
ak,a
a, ebeke, a rgs
sinirsel
sinir ars
ben
yuva
oyuk, yuva

azot
dm, yumru
dmck, yumrucuk
gece idrara kma
geceye ilikin
adlar dizgesi, adlandrma
eri
giriimsel olmayan, kansz, yaylmayan
ele gelmeyen
zgl olmayan
sreksiz
noradrenalin
olaan
olaan etkinlikte
olaan hcreli, olaan gzeli
olaan deriimli, olaan gergili
kavram, gr
entik

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

nozokomiyal
nrofibrom
nrojenik
nroloji
nromskler
nropati
ntr
ntralizasyon
nulipar
numune
nans
nkleol
nkleus
nks
ntrisyon
ntriyent
nve

hastane kaynakl
sinirsel, sinir kkenli
sinir bilimi
sinir-kas
sinir hastal
etkisiz, yksz, yansz
etkisizleme, etkisizletirme
hi dourmam
rnek
ince ayrm
ekirdekik
ekirdek
yineleme
beslenme
besin, besleyici
ekirdek
O

obez
obezite
obje
objektif
oblik
obliterasyon
oblitere
observasyon
obstetrik
obstrksiyon
obstrktif
odds ratio
oditoryum
oftalmopleji
oklde
oklzif
oklzyon
oksidan
oksidasyon
oksidatif
oksijenizasyon
oksipital
oligri
ondlan
ondlasyon
onkojen
onkoloji
onkotik basn
opak
opasite
opening snap

iman
imanlk
nesne
nesnel
eik
kapanma
kapanm
gzlem, gzlemleme
tkanklk, engel
tkayc, engelleyici
olaslk oran
dinleme salonu
gz felci
tkal
kapayc, tkayc
kapanma, tkanma
oksitleyici
oksitlenme, ykseltgenme
oksitleyen
oksijenlenme
orta kafa
idrar azalmas
dalgal
dalgalanm, dalgalanma
kanser oluturan
kanser bilimi
parack basnc
k geirmez, saydam olmayan
kgeirmezlik, kgeirmez alan
alma sesi

35

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

operabl
operasyon
operatr
oportnist
opsiyon
opsiyonel
optimal
oral
orbita
order
organik
organizasyon
organizatr
organize
organizma
organomegali
orijin
orijinal
orofarenks
ortodromik
ortostatik
oryantasyon
oryante
osilasyon
oskltasyon
ossez
ossifikasyon
osteofit
osteogenez
osteoit
osteojenik
osteoliz
osteomalazi
osteoplasti
osteoporoz
ostiyum
otogreft
otoimmnite
otoimmnizasyon
otoklav
otolog
otomasyon
otomatik
otomatizm
otonom
otonomi
otopsi
otorite
otozom

36

ameliyat edilebilir
ameliyat, ilem
cerrah, iletmen
frsat
seenek, seme
semeli
en uygun
1. az 2.azdan 3.az yoluyla
gz ukuru, gz ana
buyruk
yaplanma, dzenleme, rgt, kurulu
dzenleyici
yaplanm, dzenlenmi
canl
organ bymesi
kken
zgn, asl
orta yutak
normal yoldan
ayaktayken oluan
ynelim, uyum
uyumlu, ynelimli
salnm
dinleme
kemik, kemiksi
kemikleme
kemik knt
kemik oluumu, kemik geliimi
kemiksi, kemiksi doku
kemik oluturan
kemik erimesi
kemik zayflamas
kemik onarm
kemik erimesi
az, delik, aklk
zyama
zbaklk
zbaklanm
znden
zilerlik, zdevinim
ziler, zdevinimli
zilerlik, zdevinim
zerk
zerklik
ceset incelemesi
yetkili, uzman, yetke

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

1.k 2.dak
km
ayaktan hasta
1.debi 2.kt
yumurtalk
dozam
abartl tahmin
ar byme
1.binime 2.rtme
ar yklenme
ata biner aort
fazla kilolu
yumurtams
yumurta
yumurtlama
geiimli
geiim krlganl
geiim

outflow
outlet
outpatient
output
over
overdose
overestimate
overgrowth
overlap
overload
overriding aorta
overweight
ovoit
ovum
ovlasyon
ozmotik
ozmotik frajilite
ozmoz

dem
dematz
karyot
strojen
zofagus

demli
ekirdekli
yemek borusu
P

pacemaker
pacing
palmar
palpabl
palpasyon
palpitasyon
palyasyon
palyatif
pannus
pansistolik
papiller
paradoks
paradoksal
parakrin
paralel
paralitik
paralizi
parametre
parankim
parapleji
parasistol
parasternal
paravertebral
parenteral

yrek pili
uyar verme
el ayas
ele gelen
elle inceleme
arpnt duygusu, helecan
hafifletme, azaltma
1. rahatlatc 2. geici
sistol boyunca
eliki
elikili
kout
felli
fel
deiken, deitirgen
zekdoku
alt yar felci
sternum yan
omurga yan

37

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

parestezi
parezi
paroksismal
paroksizm
parsiyel
partikl
parvus
pasaj
pasif
patch
patensi
patent
patern
patogenez
patognomonik
patojen
patolojik
pause
peak
pedikl
pektinet kas
pektoral
pektus
pektus ekskavatum
pektus karinatum
pelvis
penetran
penetrans
penetrasyon
pentaloji
peptik
peptit
per oral
per os
perforan
perforasyon
perforatr
performans
perfzyon
periarterit
periferik
perikardit
perikardiyektomi
perikardiyosentez
perikardiyotomi
perikart
peristaltizm
periton
peritonit

38

uyuma, karncalama
hafif fel
nbet
ksmi
tanecik, parack
kk
gei, geit
edilgen
yama
aklk
ak
rnek, kalp
hastalk oluumu
tan koydurucu
hastalk yapc
hastala ait
duraklama, ara
tepe, zirve
1.ayak 2.sap
tarak dii eklinde kas
gse ait
gs
kundurac gs
gvercin gs
leen
delici, ieri geen
delip geme, iine geme
beli
sindirimsel
azdan
azdan
delici
delinme
delge
verim, baarm, gsteri
kanlanma
evresel
yrek zar yangs
yrek zar karlmas

yrek zar
karn zar
karn zar yangs

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

perivaskler
periyodik
periyot
perksyon
perktan
perlingual
permanent
permeabilite
permeabl
pernisiyz
peroperatif
perpendikler
persentil
persepsiyon
persistan
persistans
perspektif
perspirasyon
pilot alma
pirojen
pitoz
piyojen
plak
plan
planimetri
plasebo
plasenta
platelet
plato
plazma
plazmaferez
plazminojen
pleksus
pleomorfik
pleomorfizm
pletismografi
pletore
pletorik
plevra
plretik
plrezi
plrit
pnmatizasyon
pnmoni
polarite
polarizasyon
polidaktili
polidipsi
polifaji

damar evresi
dnemsel, sreli yayn
dnem, devir, sre
vurma, arpma
deri yoluyla
dil yoluyla
srekli, kalc
geirgenlik
geirgen
ktcl
ameliyat iinde
dikey, dik
yzdelik
alg, alglama
srarc
srarclk
bak as
terleme
ncl alma
ate ykseltici
dklk
irin yapan
dzlem
dzlem izimi
yalanc ila
dlei
trombosit, kan pulcuu
dzlk

a
ok biimli
ok biimlilik
kan bolluu
akcier zar

akcier zar yangs


havalanma
akcier yangs
kutupluluk
kutuplama
fazla parmakllk
ar su ime
ar yeme

39

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

poliform
polijenik
polikistik
poliklinik
polimer
polimerizasyon
polimorf
polimorfizm
polip
polisitemi
poliri
pollakri
ponksiyon
poplasyon
portabl
portal
posteriyor
posterolateral
posteromediyan
postmortem
postoperatif
postprandiyal
postr
potansiyel
potent
pozisyon
pozitif
pozitron
pozoloji
pragmatik
prandiyal
pratik
pratik
prebiyotik
preconditioning
prediktif
prediktr
predispozan
predispoze
predispozisyon
prediyabet
prednizolon
preejeksiyon
preeklampsi
preeksitasyon
prehipertansiyon
prekapiller
preklinik
prekordiyal

40

ok biimli
ok genli
ok kesecikli

ok biimli
ok biimlilik

bol idrar
sk idrar
delme
toplum
tanabilir
arka, arkada
arka-yan
arka-i
lm sonras
ameliyat sonras
tokluk
duru
gizil
gl, kudretli
durum, konum
art, olumlu
l bilimi
yararc
yemek n
uygulama
klgl, uygulamal
nkoullanma
ngrl
ngrdrc
yatknlatran, eilimli klan
yatkn, eilimli
yatknlk

ejeksiyon ncesi
erken uyarlma

klinik ncesi
yrek blgesine ait

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

prekordiyum
prekrsr
preliminer
preload
prematre
premedikasyon
prenatal
prensip
preoperatif
preparasyon
preparat
presenkop
presipitan
presipitasyon
presistolik
presr
pretibiyal
prevalan
prevalans
prevensiyon
preventif
prezantasyon
primer
primitif
primordiyal
problem
prodrom
prodromal
profil
profilaksi
prognostik
prognoz
program
progres
progresif
progresyon
projeksiyon
prokoaglan
proksimal
prolapsus
proliferasyon
prolifere olmak
promotor
prop
proporsiyon
proporsiyonel
prosedr
proses
prospektif

yrek n blgesi
nc
ncl
nyk
erkendoan
hazrlayc tedavi
doum ncesi
ilke
ameliyat ncesi
hazrlama

keltici, hzlandrc
kelme, hzlandrma
sistol ncesi
kan basnc ykselten
tibiya nnde
sk, yaygn
sklk, yaygnlk
nleme, koruma, korunma
koruyucu, nleyici
sunma, sunu
birincil
ilkel
1.taslaksal 2.ilkel
sorun
nbelirti, n
ncl, nbelirtili
dkm, yandan grn
n koruma, koruyucu tedavi
ngrmsel
ngrm
izlence
ilerleme, izlem
ilerleyici
ilerleme, gelime
tasarm, yanstma
phtlama ncs
yakn, yaknsal
sarkma
oalma
oalmak
kurucu, gelitiren
balk, sonda, boru
orant
orantl
ilem
ilem, sre
ileriye dnk

41

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

prospekts
protagonist
proteinri
proteksiyon
protektif
protez
protodiyastolik
protokol
prototip
protrombin
provokasyon
provokatif
prrit
psikojen
psikosomatik
psikotrop
psikoz
psdoagltinasyon
psdoanevrizma
psdotmr
puan
puberte
pulmoner
pulsasyon
pulsatil
pulsus
pupilla
prlan
pstl
ptrefaksiyon

tantmalk
benzer etkili
protein ieme
koruma, korunma
koruyucu
takma, yapay
erken diyastolik
yntem, tutanak
n model, ilk rnek
kkrtma
kkrtc
kant
ruhsal kkenli
ruhsal-bedensel
ruhsal etkin
yalanc kmeleim
yalanc anevrizma
yalanc tmr
erinlik, blu
akcier
nabazan
nabz gibi atan, titreen
nabz
gzbebei
irinli
irinli kabarck
kokuma, rme
R

rabdomiyoliz
rabdomiyom
radikal
radiyal
radyasyon
radyoaktif
radyoaktivite
radyodozimetri
radyofrekans
radyografi
radyogram
radyoizotop
radyoloji
radyonklit anjiyografi
radyonklit ventriklografi
radyoopak
radyoopasite
radyoterapi

42

izgili kas erimesi


izgili kas uru
kkten
nsal
nm, n
nyayan
nler
nekim

n bilimi

ngeirmez
ngeirmezlik
nsaaltm

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

radyus
rafine
ral
random
randomize
rapel
rapor
rasyo
rasyonalizasyon
rasyonel
ra
rat
ravolfiya
reabsorpsiyon
reaksiyon
reaksiyoner
reaktan
reaktif
reaktivasyon
reaktivite
realite
reanimasyon
rebound
redistrbsyon
redksiyon
redktan
redkte
redktr
reel
reentran
reentri
referans
refleks
refleksiyon
reflektif
reflektr
refl
reform
reformasyon
refraksiyon
refrakter
refrakter periyot
regresif
regresyon
reglarite
reglasyon
reglatr
regle
regler

yarap
ar, saf
trt
rastgele
rastgele
pekitirme
tutanak
oran
akla uydurma
aklc, ll
dknt
san
geri emilim
tepki, tepkime
tepkisel
tepkimeye katlan
tepkili, ayra
yeniden etkinletirme
tepkililik
gereklik
yeniden canlandrma
geri tepme
yeniden dalm
indirgeme
indirgeyici
indirgenmi
indirgeyici
gerek
yeniden giren
yeniden giri
kaynak
tepke
yansma
yanstc
yanstc, yansta
gerika
iyiletirme, dzeltme
biimlendirme
krlma
yantsz, tepkisiz
duyarsz dnem
gerileyici
gerileme
dzenlilik
dzenleme, ayarlama
dzenleyici
ayarl, dzenli
dzenli

43

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

regrjitan
regrjitan jet
regrjitan velosite
regrjitan volm
regrjitasyon
rehabilitasyon
rehber
rejeksiyon
rejenerasyon
rejeneratif
rejim
rejyon
rejyonal
rekalsifikasyon
rekanalizasyon
rekoleksiyon
rekombinan
rekombinasyon
rekonstrksiyon
rekonstrktif
rektus
rekren
rekrens
relaks
relaksan
relaksasyon
relaps
relasyon
remisyon
remitan
remnant
remodeling, remodelling
renin
renografi
reorganizasyon
reparasyon
reperfzyon
repetetif
replasman
replikasyon
repolarizasyon
represr
reprezant
reprint
reprodksiyon
reprodktif
repulsiyon
resenkronizasyon
reseptivite

44

gerikaan, gerigelen
gerika jeti
gerika hz
gerikaan hacim
gerika, geriak
esenlendirme
klavuz
ret, reddetme
yeniden oluma, yenilenme
yenileyen
1.diyet 2.uygulama biimi
blge
blgesel
yeniden kirelenme
yeniden yolama
yeniden toplanma
yeniden dzenlenmi
yeniden dzenleme
onarm
onarc
doru, dz
yineleyen
yineleme
gevek
gevetici
geveme
nks
ilgi
azalma, gerileme
kesikli, oynak
kalnt
yeniden biimlenme
bbrek grafisi
yeniden dzenleme
onarma
yeniden kanlandrma
yineleyen
yenileme, yerine koyma
elenme
yeniden kutuplanma
basklayc
tantmc
ek bask
oalma, oaltm
retici, reten
itme, geri tepme, uzaklatrma
yeniden ezamanlandrma
alabilirlik

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

reseptr
resesif
reset
resiprokal
resiprokasyon
respirasyon
respiratuvar
rest
restenoz
restorasyon
restriksiyon
restriktif
ressitasyon
retansiyon
retardasyon
retarde
retart
retikulum
retikler
retikloendotelyum
retiklosit
retina
retinopati
retraksiyon
retrofarengeal
retrograt
retrokaval
retronazal
retroperitoneal
retrospektif
retrosternal
retroversiyon
reverberasyon
revers
reversal
reversibilite
reversible
revir
revizyon
rezeksiyon
rezerv
rezervuar
rezid
rezidel
rezistan
rezistans
rezolsyon
rezonans
rezorpsiyon

alc, alma
ekinik
kurma, yerine koyma
karlkl
karlkl oluma
solunum
solunumsal
dinlenme
yeniden daralma
onarm
kstlama
kstlayc
yaama dndrme
birikme
gerilik, gecikme
geri kalm
uzun etkili
ack
as
as alyuvar
a tabaka
ekilme, bzlme
yutak arkas
geriye doru
vena kava arkas
burun arkas
karn zar arkas
geriye dnk
sternum arkas
geriye dnklk
yanklanma
tersine
ters evirme, tersine dndrme
geri dnebilme
geri dnl
bakm odas
gzden geirme, dzeltme
kesip karma
yedek
kaynak, havuz
kalnt, artk
kalan, kalnt, artk
direnli
diren
zlme
titreim
emilim

45

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

ribonukleik asit
rigor
rijidite
rijit
riketsiya
riketsiyal
ring
rinit
risk
ritim
ritmik
rol
romatizma
romatizmal ate
romatoit artrit
ronflan
ronkus
rotablatr
rotasyon
rotasyonel
rotatuvar
rlatif
rtar
rudimenter
ruhsat
rulman
rutin
rptr

katlk
katlk
kat, sert

halka
nezle
dizem
dizemli

kaba ses
hrlt

dner
greceli
gecikme
gelimemi
yuvarlanma
allagelen
yrtlma
S

sabit
sabite
sagital
salin
salvo
santral
santrifj
sarkoidoz
sarkolemma
sarkomer
sarkoplazmik retikulum
satellit
satrasyon
satre
sedanter
sedasyon
sedatif
sedimantasyon
sediment
sefalik

46

duraan
katsay
n-arka dikey
tuzlu zelti
yaylm atei
merkezi
merkezka aygt

uydu
doygunluk, doyma
doymu, doygun
oturgan
yattrma
yattrc
kelme, kelim, tortulama
kelti, tortu
ba

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

segmantal
segment
segmentasyon
sekans
sekel
sekonder
sekresyon
seksiyon
sektr
seleksiyon
selektif
selektivite
seller
sembol
semikantitatif
semilner
semipermeabl
semisirkler
semiyoloji
sempozyum
semptom
semptomatik
semptomatik tedavi
semptomatoloji
sendrom
senil
senilite
senkop
senkron
senkronizasyon
sensibilite
sensitivite
sensitizasyon
sensoriyel
sensr
sentetik
sentez
sentil
separasyon
separatr
septasyon
septik
septostomi
septum
seri
seroloji
serz
serum
sesil

blmsel, dilimsel
blm, kesim
blnme, paralanma
dizi, sra
hastalk kalnts
1.ikincil 2. ilikili
salg, salglama
blm
kesim, blge
seim, eleme
seici
seicilik
gzesel
simge
yar nicel
yarm ay
yargeirgen
yarm daire
belirti bilimi
tartmal oturum, bilgi leni
belirti
belirtili
belirti tedavisi
belirtiler, belirtiler bilgisi
belirge
yal
yallk
baylma
ezamanl
eleme, ezamanlama
duyarlk
duyarllk
duyarlama, duyarlanma
duyumsal
alglayc, duya
yapay
yapm, bireim
yzde birlik
ayrlma, ayrma, ayrm
ayrc
blmelenme
bulac
ara blme
dizi, hzl, art arda

sapsz

47

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

sestamibi
sezaryen
sferik
sfigmomanometre
sfinkter
sheath
sibilan
sifilis
sikatris
siklik
siklus
simbiyotik
simbiyoz
simetri
simetrik
simultane
simlasyon
sinaps
sindaktili
sinerjetik
sinerji
sinerjik
sinerjist
sinerjizm
sinistra
sinoatriyal
sinonim
sinovya
sintigrafi
sintilasyon
sins
sinzal
sinzoidal
sinzoit
sinyal
sirkadiyen
sirkumferansiyel
sirkumfleks
sirklasyon
sirkler
sistematik
sistemik
sistolik
sitasyon
sitogenetik
sitogenez
sitokin
sitoliz
sitoplazma

48

kresel
kan basnc leri
bzc, bzge
klf
slk gibi ses karan
frengi
yara izi, nedbe
dngsel, halkasal, evrimsel
dng, evrim
ortakyaar
ortak yaam
bakm
bakml
annda, e zamanl
benzetim
kavak
yapk parmakllk
e etkin
e etkime
e etki
e etkin ila
e etkinlik
sol, soldaki
e anlaml
eklem svs
salm
boluk,kvrm, girinti
sins erisi biiminde
sins erisi
im, iaret
gnlk
evresel
kvrlan, kvrk
dolam
dairesel
dzenlilik, dizgesel
yaygn
kaynak gsterimi, atf
gze kalt bilimi
gze oluumu
gze erimesi
gze svs

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

situs
situs inversus
situs solitus
siyanoz
skala
skar
skleroz
sklerozan
skolyoz
skor
skorlama
slayt
sodyum
solit
soliter
solubilite
solsyon
solvent
somatik
somnolans
spazm
spazmodik
spazmolitik
spazmoliz
spektral
spektrum
speklasyon
speklatif
spekle etmek
spesifik
spesifikasyon
spesifisite
spesiyal
spesiyalite
spinal
spiral
splanknik
splenektomi
splenomegali
splinter
splinter hemoraji
split
spondilit
spontane
stabil
stabilizasyon
standart
statik
stenoz

durum, konum
ters konum
doru konum
morarma
gsterge izelgesi, dizi, sra, lek
yara izi, nedbe
sertleme, sertlik
sertletiren
eri omurga
puan, deer
puanlama, deerlendirme
saydam, yans
kat
tek
znrlk
zelti, eriyik, zm
zc
bedensel
uyuklama
kaslm
kaslml
kaslm zen
kaslm zlmesi
grntsel
yelpaze
dayanaksz gr, kurgu
kurgusal
kurgulamak
zgl
zellik
zgllk
zel
zellik
sarmal

dalak bymesi
kymks
kymks kanama
ayrlma, yarlma
omur yangs
kendiliinden, zzne
kararl
dengeleme
tekbiim
daralma, darlk

49

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

stent
sterilize
sternum
stetoskop
stimls
stiffness
stimlasyon
strain
stratifikasyon
streptokinaz
stres
striktr
strktr
subaortik
subjektif
subkostal
subktan
substrat
subtotal
subtraksiyon
subungual
sufl
sulkus
sumasyon
suprasternal
supraventrikler
sustained
su
sperfisyel
speriyor
srvey
srvi
str

kafes
mikroptan arndrlm
iman tahtas
dinleme aleti
uyar, uyaran
sertlik
uyarm
zorlanma, gerilme
katmanlama
zorlanma, gerilim
daralma, darlk
yap
aort alt
znel
kaburga alt
deri alt
1.etkilenen madde 2. zemin
tam olmayan
karma
trnak alt
frm
oluk
rtme, binime

srekli
yzeysel, s
st, yukar
anket, tarama
sakalm
diki

ant
ikayet
ilz
ok

balant
yaknma
akkans
T

tabaka
tabii
tabir
tablet
tablo
tahlil
takdim
takip
talamus
talasemi

50

katman
doal
terim
yass hap
durum, izelge
inceleme, zmleme
sunum
izlem
Akdeniz kanszl

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

talyum
tampon
tamponat
tansiyon
tardif
tardus
taiaritmi
taifilaksi
taikardi
taipne
tedavi
teknesyum
teknik
telekardiyografi
telekardiyogram
telemetre
telemetri
telenjiyektazi
telepati
tema
temporal
tenar
tendon
tenezm
teori
teorik
terapi
terapist
teraptik
teratojen
term
termal
terminal
terminasyon
terminoloji
termodilsyon
termometre
termometri
termoreglasyon
termoreglatr
termostat
tersil
tersiyer
test
tehis
tetani
tetanos
tetkik
tetraloji

tka, yastk
gerilim, gerginlik, basn
ge
ge
hzl ve dzensiz nabz
diren geliimi
hzl nabz
hzl soluma
iyiletirme, saaltma
uygulaym

uzler, uzaklkler
uz lm
klcal damar genilemesi
teduyum
anadnce, izlek
zamansal, akak
elayasnn ba parmak taraf
kiri
arl knma
kuram
kuramsal
iyiletirme, saaltma
iyiletiren, saaltman
saaltc
dnem, dnem sonu
ssal
u, son
son verme, bitirme
terimler dizgesi, adlandrma
sler
slm
s dzenleme
s dzenleyici
sdenetir
te birlik
ncl, nc
deney, snav, deneme
tan
kesintili kaslma
kazkl humma
aratrma, inceleme
drtlk

51

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

tetrasiklin
tez
tibia
tidal
tik
tilting table test
timpanizm
tims
tinnitus
tipik
tiroidektomi
tiroit
tirokalsitonin
tiroksin
tirotoksikoz
titrasyon
titre
tiyazit
tofs
toksemi
toksik
toksikoloji
toksikoz
toksin
toksisite
toksoplazma
tolerabilite
tolerans
tomografi
ton
tonal
tonik
tonisite
tonsil
tonsillektomi
tons
topik
topikal
torakosentez
torakotomi
toraks
torasentez
torsiyon
tortikolis
tortz
total
trabekl
trabeklasyon
trakea

52

sav
kaval kemii, incik
gelgitsel
seirti
eimli masa deneyi
davulsu ses
uykuluk
nlama
zgn, olaan
tiroit bezinin karlmas
kalkan bezi

kalkan bezi zehirlemesi


e deerleme
e deriim
yumru
kan aulanmas, kan zehirlenmesi
aulu, zehirli
au bilimi, zehir bilimi
aulanma, zehirlenme
au
aulayc etki
katlanlrlk
1. dzm 2. yantszlk 3. hogr
kesitekim
tn, titrem
tnmsal
1. gergili 2.glendirici
gergi
bademcik
bademcik karm
1.gergi 2. dirilik, g
konu, balk
yerel, blgesel
plevradan sv boaltma
gs am
gs
akcier zar svs rneklemesi
burulum
eri boyun
kvrml, eri br
toplam, tam, tm
kiriik, demet, blmecik
blmelenme
ana soluk borusu

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

trakeit
trakeotomi
traksiyon
trakt
trankilizan
transdser
transfer
transformasyon
transfzyon
transit
transiyen
transizyon
transizyonel
transjenik
transkateter
transkripsiyon
transktan
translokasyon
translminal
translsen
transmembran
transmisyon
transmral
transzofageal
transparan
transplantasyon
transport
transpozisyon
transseptal
transtorasik
transda
transvers
transversal
trase
travay
travma
travmatik
travmatizasyon
treadmill
tremor
trend
triaksiyel
triangler
trifaze
trifazik
trigeminal
trigemini
trigliserit
trigon

ana soluk borusu yangs


soluk borusunu delme
ekme
yol
yattrc
evirici, dntrc
aktarma, tama
dnm
kanaktarm
gei
geici
gei, deime
deiici
gen aktarml
kateter yoluyla, boru yoluyla
kopyalama
deri yoluyla
yer deiim
i boluk yoluyla
yar saydam
zar yoluyla
aktarm, iletim, gei
duvartutan, duvar geili
yemek borusu yoluyla
saydam
organ-doku aktarm
tanm, tama
yer deiimi
septum yoluyla
gs duvar yoluyla
kansuyu sznts
yatay, enine
enine
yol, iz
doum sreci
rselenme, rseleme
rseleyici
rseleme, rseleyici
kou band
titreme
eilim
eksenli
keli
fazl
fazl
z
l
gen

53

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

trikspit
tril
triloji
trimester
triplet
tripsin
tripsinojen
trismus
triyaj
triyat
trofi
trombin
tromboemboli
tromboflebit
trombojen
trombokinaz
tromboksan
tromboliz
tromboplastik
tromboplastin
trombosit
trombositopeni
trombositoz
tromboz
trombs
trunkal
trunkus
tunika
turgor
turnike
tue
tberkl
tberklin
tberkloz
tbl
tbler
tmr
tmral

yaprakkl
titreim
l

trblan
trblans

burgal, girdapl
burga, girdap

l erken vuru

ene kilitlenmesi
nceleme, ivedilii belirleme, belirayr
lk
byme
pht tkac tkanmas
phtl toplardamar yangs

pht erimesi
phtlatrc
kan pulcuu
kan pulcuu azl
kan pulcuu okluu
pht tkac olumas
pht tkac
gvdesel
gvde
katman, rt
gergi, dolgunluk
evirge
dokunum
tmsekik, yumrucuk
verem
borucuk
borucuksu
ur
ura benzer

U
ulkus
ulna
ultrafiltrasyon
ultrafiltrat
ultrasonografi
ultrastrktr
ultraviyole

54

yara
dirsek kemii
ince szme
ince sznt
ince yap
mortesi

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

umbilikus
ungual
unstable
up-regulation
uterus
uvula

gbek
trnaa ait
kararsz
artrarak dzenleme
dlyata
kk dil, dilcik

lser
lserasyon
niaksiyal
nidireksiyonel
nifokal
niform
nilateral
nipolar
nite
nivalan
nivaryant
niversal
rikozri
rtiker
tilizasyon

yara
yaralama
tek eksenli
tek ynl
tek odakl
tek biimli, tek ekilli
tek yanl
tek kutuplu
birim
tek deerli
tek deikenli
evrensel
rik asit ieme
kurdeen
kullanm
V

vaka
vaksin
vaksinasyon
vakum
vakuol
valans
valf
validasyon
valvotomi
valvl
vaporizatr
varis
variyabilite
variyans
variyant
variyasyon
vasat
vasklarizasyon
vaskler
vazoaktif
vazodepresr
vazodilatasyon
vazodilatatr
vazodilatr
vazokonstriksiyon
vazokonstriktr

olgu
a
alama
havasz boluk
koful
deer, deerlik
kapak
onaylama, geerlik lme
kapak kesimi
kapakk
buharlatrc, pskrte
toplardamar genilemesi
deikenlik
deiken, deikenlik, deiirlik
deiik, eit, deiik biim
eitleme, eitlilik, deiim
besi yeri, ortam, orta
damarlanm
damarsal
damar etkinletirici
damar basklayc
damar genilemesi
damar geniletici (sfat)
damar geniletici (isim)
damar bzlmesi
damar bzc

55

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

vazomotor
vazopresr
vazorelaksan
vazospazm
vejetaryen
vejetasyon
vejetatif
vektr
velosite
ven
venom
venz
ventilasyon
ventilatr
ventral
ventrikl
ventriklografi
venl
versiyon
vertebra
verteks
vertigo
vertikal
vezika
vezikl
veziklasyon
viable
vibrasyon
vijilans
viral
virilizan
virlan
virs
viser
viseral
viskozite
viskz
vital
vitalite
vitrz
viyabilite
viyal
vizit yapmak
vizel
vizyon
vokal kord
volatil
volonter
voltaj

56

damar devinimi
damar bzc
damar gevetici
damar kaslmas
etyemez
kabart
bitkisel
bileke, yney, tayc
hz
toplardamar
au, zehir
1.solutma 2.havalandrma
1.solutucu 2.havalandrc
1.n 2.karn
karnck
toplardamarck
tr, ekil, uyarlama
omur
tepe, doruk, kafa tepesi
ba dnmesi
dikey, dey
kese, torba
kesecik, torback, sulu kabarck
keseciklenme, torbacklanma
canl, yaayabilir
titreim
uyanklk, tetikte olma
erkeksiletiren
hastalk oluturan, aulu, ldrc
i organ
akmazlk, adallk
akmaz, adal
yaamsal
yaam gc, canllk
cams
canllk, yaayabilirlik
sv ila iesi
hastalar dolamak
grsel
grme, gr, uzgr,uzak grllk, gsterim
sesteli
uucu, buharlaan
gnlll, istemli

KARDYOLOJ (YREK BLM) TRKE TERMLER KILAVUZU

volm
volmetrik
vulnerable

hacim
hacimsel
hassas, kolay zedelenir
W
gezici, dolaan
ykanma
dalga
dalga boyu
ayrma
a, perde
u
u basn, tkal basn
hlt
altay

wandering
wash-out
wave
wave-length
weaning
web
wedge
wedge pressure
wheezing
workshop
Y
yatrojenik

hekimlerin yol at
Z

zatrre
zehir
zigoma
zigot
zimojen
zon
zona

akcier yangs
au
elmack kemii
dllenmi yumurta
nenzim
blge, kuak
kuakca

57