You are on page 1of 4

RELACIJSKA ALGEBRA

Za zadani model podataka napiite izraze relacijske algebre za sljedee upite:


1. ZADATAK:

a) Ispii naziv artikala koji su barem jednom prodani po cijeni od 10Kn.


b) Ispii ime i prezime kupaca koji kupuju samo kod onog prodavaa koji se zove
kao i kupac.
c) Ispii ifru artikala pod uvjetom da ih je kupio kupac Mate Mati, ili ih je prodao
uposlenik imena Jure.
d) Ispii ime i prezime kupaca koji su kupili bar jedan artikal, ali nisu kupili artikal
naziva Sir.
2. ZADATAK:

e) Ispii naziv slastiarnica koje posjeuje barem jedno dijete.


f) Ispii ime i prezime djece koja posjeuju samo one slastiarnice koje prodaju
njihov najdrai sladoled.
g) Ispii nazive slastiarnica koje prodaju najdrai sladoled djece koja se zovu Jure.
h) Ispii nazive slastiarnica koje ne prodaju najdrai sladoled djece koja se zovu Jure.

3.ZADATAK:
Baza podataka sadri relacije sa shemama:
PRODAVA (pid, ime, prezime, mjesto, adresa)
GSM (gid, marka, tip)
PRODAJA (pid, gid, sid, cijena, koliina, datum)
STRANKA (sid, ime, prezime, mjesto, starost)
(napomena: u tablici STRANKA se nalaze samo one stranke koje su ve kupile neki GSM aparat)

Napiite izraze relacijske algebre za sljedee upite:


a) Ispiite imena i prezimena onih stranki koje su nekad kupile GSM aparat marke
NOKIA ili SONY.
b) Ispiite imena i prezimena onih prodavaa koji prodaju samo GSM aparate marke
NOKIA.
c) Ispiite imena prodavaa koji su nekoj stranki iz mjesta Split prodali aparat marke
NOKIA prije 1.8.2002., a marke SONY nakon 1.9.2002.godine.
NORMALIZACIJA
1. ZADATAK:
Zadana je tablica u kojoj su svi atributi obavezni:
PODUZEE (Naziv, Matini_Broj, Adresa, Mjesto, Drava, Djelatnost)
PK (PODUZEE)=(Naziv, Djelatnost)
Jedno poduzee moe obavljati vie razliitih djelatnosti.
a) U kojoj normalnoj formi se tablica nalazi i zato?
b) Do kraja napravi postupak normalizacije. Sve radnje obrazloi.
2. ZADATAK:
Zadana je tablica u kojoj su svi atributi obavezni:
VELEUCILISTE (Naziv, Maticni_Broj, Adresa, Mjesto, Rektor, Odjel, Procelnik_Odjela)
PK(STUDENT) = (Naziv, Maticni_Broj)
c) U kojoj normalnoj formi se tablica nalazi i zato?
d) Do kraja napravi postupak normalizacije.
3.ZADATAK:
Zadana je tablica:
STUDENT (ime, prezime, JMBG, adresa, mjesto, drava, obrazovni_program)
e) U kojoj normalnoj formi se tablica nalazi i zato?
f) Do kraja napravi postupak normalizacije.
4.ZADATAK:
Zadana je tablica:
SLASTICARNICA (ID_Slast, Naziv_Slast, Adresa_Slast, Mjesto_Slast, Zupanija_Slast, Drzava_Slast,
Naziv_Sladoleda, Ime_Kupca, JMBG_Kupca)

PK (SLASTICARNICA) = (ID_Slast, Naziv_Slast)


g) U kojoj normalnoj formi se tablica nalazi i zato?
h) Do kraja napravi postupak normalizacije.

RIJEI SLJEDEE PROBLEME:


1. PROBLEM:

TAB A (ID TAB A, Atribut1A, Atribut2A)


TAB B (ID TAB B, Atribut1B, Atribut8B)

PK (TAB A) = (ID TAB A)


PK (TAB B) = (ID TAB B)

2. PROBLEM:

3. PROBLEM:

FUNKCIONALNE OVISNOSTI
1.ZADATAK:Koje funkcionalne ovisnosti postoje u danom primjeru?
X

Y
Ja
Ti
Ti
Ja
Ja

Mi
Vi
Mi
Oni
Svi

S
Da
Ne
Ne
Da
Moda

T
Tko
Zato
Tko
Kada
Koliko

Odgovor:_____________________________________________________________

2.ZADATAK: Dopuni prazna polja tako da vrijede/ne vrijede sljedee tvrdnje:


a) X Y DA,
Y X DA

X
1
2

Y
A
B

b) X Y DA,
Y X NE

X
1
2

Y
A
B

c) X Y NE,

d) X Y NE,

Y X DA

Y X NE

X
1
2

Y
A
B

X
1
2

Y
A
B