You are on page 1of 3

HELENSTK HEYKEL 01.01.

2017
Heyecanl ve Hareketli konular ilenmitir.
Grup Heykeller yaygnlk kazanmtr.
Heykellerde duygularn da yanstld etkileyici(ifadeler) sahneler grlr.(Patetik
etki)
Portrelerde ideal ller kullanlmtr.
Philippeionla birlikte egemenlik tanrlardan baka baz kraliyet slalelerine de
geer, Diadoklar dnemi yaanr.
Klasikte bele biraz daha yakn olan kemer Helenistikte gs altna ekilmi ve
sklatrlmtr.
Helenistik klieden szedilemez, yeni kavramlar ortaya kar.
deal Dnr Kavram: Helenistikte eskiden de varolan ancak bu dnemde moda
olan filozof heykelleri vardr. Bunlardan biri Menanderdr. Bu bst heykellerle
birlikte portre ortaya kar. Eskiden ynetici ve heroslarn portreleri yaplrken bu
dnemde filozof ve yazarlarn da yaplmaya balanmtr: Demostenes, Epikuros
gibi. Filozoflar daha idealize yaplrken dnrler biraz daha gereki yaplmtr.
Sanat nceleri elit bir kesim iin yaplrken bu dnemde halka biraz daha
yaklalmtr.
Helenistik dnemde duran, sakin, koan figrlerin yn sra, yatan, uyuyan figrler
de yaplyor.
LYSPPOS
Helenistie Lysipposla birlikte girilir. skenderin zel portre heykeltra olduu iin
nemli bir kii olarak saylmtr. Lysippos Polykleitosun 1/8 orann 1/9 yapar,
bylelikle eserler hem incelmi hem ykselmi olur. Erkek figrne kazandrd
yenilik, vcutlarn incelterek heykele belli bir hareket ve hafiflik katmtr.
Polykleitostan ayrld en nemli nokta budur. Lysippos yapt tun heykellerde
insanlar olduklar gibi deil, kendisine grndkleri gibi betimlemeye nem
vermitir. Klasiin deerlerinden ok ayrlm deildir. alt en nemli tanr
heykeli Hermestir.
Sandal balayan Hermeste onun doal halini vermitir.
Oturan Hermeste bir tanrnn da yorulup oturabileceini ifade etmitir.
Herakles Farnese: yorulmu bitkin bir Herakles. Sa elinde arkada 3 elma tutuyor.
Grevi yeni bitmi. Dnyay tad iin ok yorgun.
Apoksimenos: kendini temizleyen atlet heykeli. Bu heykelde klasik duru halen
devam eder. Bir bacak tayc bir bacak serbest. Salarda Polykleitostan ayrlan
nokta salarn hacimli olmas.
DODALSES
* Banyodaki Aphrodite: heykelin en nemli zellii melmi olmas, yani
duruunun farkll.
ANTOKHEA TYKHES

Eutychidesin eseridir. Altnda bir nehir tanrs vardr. Tanrann oturduu ta


ehrin ina edildii kayalklar simgeler. Banda kale grnmnde bir ta vardr.
Elinde buday demeti tutar. Antiokheia ehrine kiileri balayabilmek iin oraya
zel bir tykhe oluturuluyor. Kent ve tykhe kavram birletiriliyor. Ayn zamanda bir
himaye ve gzeticilik sz konusu. Hem dini hem siyasi bir birleme vardr.

BERGAMA HEYKEL OKULU


Bergama Byk Attalitler Grubu
Yaral Galat: yenilmi, ba ne eik, plak, silahlar bir yana dm, lmcl bir
yara alm, yere km bir eliyle destek almaya alyor. lm izgisine gemek
zere ok yaknlam. Yaral Galat, kalkan zerine oturmu bir Galat askerinin
sa eline dayanarak, ban nne eerek yenilgi sonras hznn yanstmaktadr.
Karsn ldren Galat: ly betimleme baarl. Biri yaam izgisini gemi dieri
ise hala hayatta. izgi, iki heykel arasnda hem bir olay anlatyor. Hem ideoloji hem
de zaman kavramlar var. bu eserler erken bergama okulunun bilinen en zgn
eserleridir.
nfaz Sahnesi: Marsias, skitli, Apollon. Marsiasn yzndeki ifade Bergama
patetii. Bergama okulunda oul anlatm var, grup heykelleri younlukta.
skender Lahdi: Bu dnemin en nemli yaptlarndan biri, stanbul Arkeoloji
Mzesindeki skender Lahdidir. Suriyede Saydada bulunmu olan bu lahdin
zerinde Byk skender tasvir edilmitir. Ama bu lahit aslnda Fenikede yerli bir
krala aittir. Kral byle bir lahit yaptrmakla kendisine skender ss vermek
istemitir. Bir yznde aslan av bir yznde Dou-Bat sava anlatlmtr. Ayak
altndaki ller dank haldedir. 3l 2li gruplar yoktur. ok baarl olmamakla
birlikte yksel anlatm balamtr.
ALEXANDRA HEYKEL OKULU
Msr sanatyla olan etkileim sonucu Yunan idealizmi kaybolur ve realizm akmna
geilir. Alexandria okulunu dierlerinde ayran zellik realizmdir. skenderiye okulu
klasik betimin dna kar salkl, dik duran, gen, ideal heykeller dnda yallar
sradan insanlar ve gndelik ileri anlatan eserler yapmlardr. Artk skenderiye
okulunda Helen ideali yok olmutur. Sanatlar realizmde geliir ve patos ortaya
kar.
Yal Sarho Kadn Heykeli: 1.20 m ykseklikte ufak boyutlu. stndeki elbise
gsterili, kucanda arap iesi tutuyor. araba ulat iin mutlu, glmsyor.
Kadn yalanp gzden dm bir hetera. Kadnn yallk ve zayflktan kemikleri
km, yzndeki izgiler belirgin.

Pazardan Dnen Kadn Heykeli: iyi bir elbisesi ve terlikleri var. salar bakml ve
toplu.
Uyuyan Satyr: en belirgin zellii doal bir kaya zerine postunu atp uzanm
olmas. Hayatn iinden deilde mitolojik bir varlk olduundan idealist tipte
yaplm. Bandan sarmaktan yaplm trensel bir ta tayor. Kaslar gereki,
idealist bir tipte yaplm olmasna ramen gnlk sradan bir i yapyor.
Ariadne: Kaya zerinde uzanm deniz yolculuundan sonra Naxosta dinleniyor.
Diken karan ocuk, balk, zenci ocuk dier eserler.