You are on page 1of 39

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

T
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakképesítés
Komplex szakmai vizsga
Szóbeli vizsgatevékenysége
A vizsgafeladat megnevezése:

Adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat, vagy adóelőleg és adószámítási
feladatokat tartalmaz adónemenként és az elektronikus bevallás és a számítási feladatokon
kívül az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét
tartalmazza.
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján
közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 30 perc; az a) tételrész 25 perc, a
b) tételrész 5 perc). A b) tételrész kifejtése 10 perc.
A vizsgafeladat aránya: 25%
Jóváhagyta:

Kincses-Aigner Márta
osztályvezető
Segédeszköz: az útmutatóban foglaltak alapján használható
Érvényes: 2016. április 10-től
A tételsor a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben foglalt Pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

2016

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége
Adózási feladatok vizsgafeladat

1. tétel
a)
Elektronikus adóbevallás
Készítse el az alábbi adatok ismeretében Sebes Lóránd 2015. évi személyi jövedelemadó
bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült.
A bevallás beazonosítása miatt kivételesen a születési nevéhez a saját nevét írja!
A magánszemély adatai:
Neve: Sebes Lóránd
Születési neve: vizsgázó neve
Anyja neve: Marton Anna
Állampolgársága: magyar
Születés helye, ideje: Kistarcsa, 1965.05.09
Adóazonosító jele: 835 922 0956
TAJ száma: 026 105 372
Levelezési címe: 7 400 Kaposvár, Nádirigó utca 8.
Pénzforgalmi fizetési számlája: OTP Bank Nyrt. 11785017 - 15115007
A kapott jövedelemigazolásokról Sebes Lóránd a következőket összegezte:
Munkaviszonyból származó bérjövedelem: 2 952 000 Ft
Megbízásból származó bevétele: 240 000 Ft, 10% költséghányadot számolt el.
Osztalékjövedelem és levont adója: 600 000 Ft, 96 000 Ft
A kifizetők által levont összes adóelőleg: 386 880 Ft
Egyéb információk:
A kifizetők igazolása alapján a magánszemélytől levont és befizetett járulékok és
egészségügyi hozzájárulás a 2015. naptári év folyamán:
Levont járulék, illetve hozzájárulás
egészségbiztosítási járulék
nyugdíjjárulék
egészségügyi hozzájárulás 14%-os

Alapja
3 168 000
3 168 000
600 000

Összege
269 280
316 800
84 000

Sebes Lóránd elvált, gyermekét egyedül neveli, gyermeke után családi pótlékot kap.
(kedvezményezett eltartott)
A gyermek neve: Sebes Zalán
Adóazonosító jele: ----Születésének időpontja, helye: 2001.01.16. Kaposvár
Anyja születési neve: Simon Margit
A gyermek lakcíme: megegyezik az apa lakcímével.
Az adózó a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás tekintetében arról
nyilatkozott, hogy túlfizetés esetén a teljes összeget visszakéri. A magánszemély az 1+1%-ról
nem nyilatkozott.
Jelölje:
a kiállított nyomtatvány számát:
a küldésre kijelölt fájl nevét:

20 p
Elért eredmény (%): ………………..
2

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége
Adózási feladatok vizsgafeladat

b)

Értelmezze az összevonásra kerülő bevételek (kiemelten a munkaviszonyból
származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói „kivétre”)
jövedelemtartalmát!

3

A vállalkozó nem nyilatkozott az 1+1%-ról. 4 . tétel Készítse el a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó 2015. évi pénztárkönyvének összesített adataiból: 10 060 480 Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel 3 415 622 Anyag és árubeszerzés költsége 0 ebből: eladott közv. ill. Hévízi út 4.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 2. név 87 400 Ft III. szolgáltatás 4 438 500 Munkabér és közterhei 2 220 000 ebből: a vállalkozói jövedelem kivét 599 400 ebből: a vállalkozó saját szoc.41 Adóazonosító jele: 839 137 0402 A személyi jövedelemadó előleg befizetése 2015.26 Balatonaliga Székhelye. helye: 1974. évben a következőképpen alakult: I. A bevallás beazonosítása miatt kivételesen a születési nevéhez a saját nevét írja! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Mokos Sándor Születési neve: vizsgázó neve Anyja neve: Nagy Mercédesz Születés ideje.02. név 92 000 Ft II. évi személyi jövedelemadó bevallását! A vállalkozó személyi jövedelemadó bevallása határidő előtt elkészült. illetve befizetett hozzájárulás egészségbiztosítási járulék nyugdíjjárulék egészségügyi hozzájárulás 14%-os előleg Alapja 2 220 000 2 220 000 Összege 188 700 222 000 0 Mokos Sándornak nincs kedvezményezett eltartott gyermeke. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. levelezési címe: 1036 Budapest. 11712004-01076143 Adószáma: 42181316 – 2 . adója 1 619 100 ebből: egyéb bérköltség 1 554 800 Egyéb termelési kezelési költség és ráfordítás Analitika alapján a 2015-ös évben elszámolt értékcsökkenési leírás összege 618 540 Egyéb információk: Az egyéni vállalkozótól levont és befizetett járulékok és egészségügyi hozzájárulás a 2015. naptári év folyamán: Levont járulék. név 118 000 Ft IV. hozzájár. név 80 000 Ft összesen: 377 400 Ft Részlet a vállalkozó 2015.

akkor a jövedelem nyereség minimum szerinti adózást választja. Ha a hasonlítási adóalap nem éri el a jövedelem nyereség minimumot. Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. Veszteség esetén a jövedelem nyereség minimum alapján adózik. A korábbi évekről áthozott.. hogy a túlfizetés összegét az adófolyószámláján kívánja hagyni. elhatárolt vesztesége nulla. Az adózó az esetleges adó túlfizetésről úgy nyilatkozott.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat Kisvállalkozói kedvezmény igénybevételére nem került sor. A vállalkozó csekély összegű támogatást nem vett igénybe. b) Ismertesse az egyéni vállalkozók adózási szabályait a személyi jövedelemadóban! 5 .

2016. b) Ismertesse a személyi jövedelemadó szerepét és mutassa be alanyait! Definiálja a jövedelmet. vagy megbízási díj . .gyermekek utáni családi adó..és járulékkedvezmény / vagy első házasok kedvezménye Határozza meg a jövedelmek utáni adóelőleget és a kézhezkapott nettó havi bérjövedelmet! 20 p Elért eredmény (%): ………………. a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadó rendszerében! 6 . tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: . évre vonatkozóan munkaviszonyból származó havi alapbér.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 3.egyéb jövedelem: jutalom.

értéke Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Bérjárulékok Eladott (közvetített) szolgált Értékcsökkenési leírás Iparűzési adó Fizetendő kamat és árf diff. Csekély összegű (de minimis) támogatást nem vett igénybe. A vállalkozás adatai: Vállalkozás rövidneve: Solt Bt. alkalmazottat nem foglalkoztat. eva előleg kötelezettsége és fizetése 2015. haszn. évi utolsó főkönyvi kivonatának részlete*: Fők. után Biztosítótól kapott kártérítés Forgóe. 7 Követel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 054 650 3 145 800 35 420 862 000 14 820 16 112 690 T egyenleg K egyenleg 188 400 214 600 154 700 1 560 000 444 600 35 420 224 300 153 000 42 852 38 155 0 0 0 0 0 3 056 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 054 650 3 145 800 35 420 862 000 14 820 16 112 690 . Adószáma: 21489822-3-41 Bankszámlaszáma: Budapest Bank 10102103-57069000-01000002 A bt. Kert utca 12. 20-ig 1 860 E Ft 5 650 E Ft A Solt Bt. 2015. csak a beltag dolgozik a vállalkozásban. A vállalkozás mikro vállalkozásnak minősül. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a Solt Bt. kam. A vállalkozásnak általános forgalmi adó és szakképzési hozzájárulás kötelezettsége nincs. 2015. név 1 011 E Ft feltöltés dec. név 1 437 E Ft II. levelezési címe: 1037 Budapest. Összes forgalom: Tartozik 188 400 214 600 154 700 1 560 000 444 600 35 420 224 300 153 000 42 852 38 155 0 0 0 0 0 3 056 027 *A főkönyvi kivonatban az árbevétel áfát is tartalmaz. ill. évi eva bevallását! A bevallás határidő előtt készült el. innovációs járulék fizetésére nem kötelezett. A bt. szám 811 812 813 821 823 815 83 8673 8721 8722 911 912 913 965 9741 Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolg. név 1 342 E Ft III. kölcs. A betéti társaság a számviteli törvény alatt kettős könyvvezetésre kötelezett. évben a következőképpen alakult: I. Fizetett pénzforgalmi jutalék Árbevétel műszaki tervezésből Árbevétel szaktanácsadásból Árbevétel tel. között kim.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 4. Székhely.

továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott bevételként elszámolt kártérítés összege. továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól. bevétel): Befizetés vagy túlfizetés összege (E Ft): /a megfelelő szövegrészt húzza alá!/ Az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló 2002.12 3 850 1 040 Összesen: 8 200 2 214 Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: Az eva adóalanyiság feltétele (max. annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel. évi XLIII. törvény részlete (5) Az eva alapját csökkenti jogszabály vagy jogerős bírósági.09. kártalanítás. 10753998-2-41 KUHO-8 641165 2015.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat Részletező. illetve hatósági határozat alapján kapott kártérítés..03. 10753998-2-41 KUHO-8 641174 2015.az összesítő jelentés készítéséhez: Adó A partner Teljesítés Adóalap Partner neve Számlaszám adószáma dátuma ezer Ft-ban Centrál Mosodák Zrt.05 4 020 1 085 Centrál Mosodák Zrt. kiemelt adatok . 20 p Elért eredmény (%): ……………….eladói minőségben . b) Sorolja fel az egyéni vállalkozó által választható jövedelemadó formákat és azok feltételeit! 8 .

annak bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályokat! 9 . lakóház és egyéb ingatlan).. az osztalékból származó jövedelem Határozza meg az egyes jövedelmekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó kötelezettséget! 20 p Elért eredmény (%): ………………. és .az ingóság és ingatlan értékesítés (lakás.a kamatjövedelem.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 5. b) Értelmezze az adóelőleg fizetés szerepét a személy jövedelemadó rendszerében! Ismertesse az adóelőleg megállapítására. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: .

foglalkozás /FEOR kód/: Műszaki rajzoló. Siklósi Bence egyéni vállalkozónak egy alkalmazottja van. ill. a családi pótlékot is ő kapja.15 Budapest Kiss Róza Bojtár Emese 2007.01 Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr. Kazal u. 2012.03. A vállalkozás gyakorlati képzést nem folytat. Bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-05274628 Adószáma: 50659733-2-41 A vállalkozó adóazonosító jele: 839 201 4847 Alkalmazott neve: Bojtár Kolos Születési neve: Bojtár Kolos Anyja neve: Szép Veronika Állampolgársága: magyar Születés helye: Pacsa Születés ideje: 1972.01.10 Budapest Kiss Róza Alkalmazás kezdete.14 Budapest Kiss Róza Bojtár Dennis 2005.03. nonprofit társaságnak nem minősül. levelezési címe: 1038 Budapest. Rókaláb utca 4.02. járulékokról! A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettséget csökkentő tétel nem volt a vállalkozásnál. szerkesztő (3136) Heti munkaórák száma: 40 óra 10 .03. április hónapra a vállalkozó bevallását egy alkalmazott bérjövedelméhez kapcsolódóan a kifizetésekkel. 1. A vállalkozás és az alkalmazott adatai: Vállalkozó neve: Siklósi Bence Székhely. Havi bruttó munkabére: 204 000 Ft A családi adóalap és járulék kedvezményt Bojtár Kolos a munkáltatónak tett nyilatkozata alapján három gyermeke után egymaga érvényesíti. A gyermekek adatai: Név Születési idő. hely Anyja neve Bojtár Martin 2002. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el 2016.17 Adóazonosító jele: 838 426 4694 TAJ száma: 106 096 206 Lakcíme: 1038 Budapest.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 6. juttatásokkal összefüggő adókról.

b) Sorolja fel a bért terhelő járulékokat és adókat! Értelmezze a bruttó „bér” és a nettó „bér” fogalmát! 11 . évi CXVII. (2) A családi kedvezmény . § (1) A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe. bb) 2017-ben 100 000 forint. Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ……………….54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat A személyi jövedelemadóról szóló 1995. c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. törvény részlete Családi kedvezmény 29/A.az eltartottak lélekszámától függően . 29/B.kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén 66 670 forint. bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29.. bc) 2018-ban 116 670 forint. b) kettő eltartott esetén ba) 2016-ban 83 330 forint.

§ (1) Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29.döntésük szerint . adóazonosító jele: 840 094 0717 Alkalmazás kezdete: 2010.16 Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr. (4) Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe. A vállalkozás gyakorlati képzést nem folytat. törvény részlete 29/C. amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 7. juttatásokkal összefüggő adókról. 12 .az összeg megosztásával közösen érvényesítik. április hónapra a Bátor Kft. de az említett időtartamon belül utoljára az a hónap. járulékokról! A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettséget csökkentő tétel nem volt a vállalkozásnál. levelezési címe: 1031 Budapest. 11712004-01076143 Adószáma: 28139638-2-41 Alkalmazott neve: Szende Mártonné Születési neve: Szokla Mária Anyja neve: Kenéz Judit Állampolgársága: magyar Születés helye: Vekerd Születés ideje: 1984. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. (3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként 33 335 forint.20) Férj neve: Szende Márton. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el 2016.10. Székhely. bevallását egy részmunkaidős alkalmazott bérjövedelméhez kapcsolódóan a kifizetésekkel. A vállalkozás és az alkalmazott adatai: Vállalkozás neve: Bátor Kft. ideértve azt az esetet is. Pénzforgalmi fizetési számla: OTP Bank Nyrt. amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá (5) A kedvezményt a házastársak .06. foglalkozás /FEOR kód/: Statisztikai ügyintéző (3615) Heti munkaórák száma: 20 óra A személyi jövedelemadóról szóló 1995. ill. évi CXVII. ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. (2) Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti.25 Adóazonosító jele: 843 031 0231 TAJ száma: 088 651 286 Havi bruttó munkabére: 65 000 Ft Családi adókedvezmény: ----Első házasok kedvezménye: az adózó egyedül érvényesíti (házasságkötés ideje: 2015. Csenge utca 13. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.03.

1997. 6. azt egész számra fel kell kerekíteni Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. b) ha az adott naptári időszakban ténylegesen elért nyugdíjjárulék-köteles kereset kevesebb. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.a (2) bekezdés szerint . §) a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítására és vezetésére kötelezett. ennek hiányában a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv számítja ki.úgy kell kiszámítani. majd c) az így kapott hányadost meg kell szorozni az adott időszak naptári napjainak számával. hogy a) meg kell állapítani az említett időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetet (jövedelmet) és az erre az időszakra . Ha az eredmény nem egész szám.számított minimálbér összegét.) Korm. akkor a nyugdíjjárulék-köteles kereset (jövedelem) összegét el kell osztani az a) pont szerint megállapított minimálbér összegével.a biztosítási jogviszony időtartamára . 39.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló .. b) Tegyen különbséget adózó és adóhatóságok között! Ismertesse az adóhatóságok hatáskörét és illetékességét! 13 . (X. § (1) Az arányos szolgálati időt (Tny. évi LXXXI. rendelet részlete 56. A szolgálati időt az adott naptári évre (évben) . mint az ugyanazon időszakra vonatkozó minimálbér összege.

adózás előtti eredmény. . b) Ismertesse a társasági adó adóalap-korrekciós tételeinek szerepét! Értelmezze az adózás utáni eredményt! 14 .osztalékfizetés összege Határozza meg az adózás utáni eredményt és a tulajdonosoknak fizetett osztalék összegét! 20 p Elért eredmény (%): ………………. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 8..korrekciós tételek (minimum 8) .

Készítse el április hóra a vállalkozó jövedelem kivétjéhez kapcsolódó bevallását a járulék. Székhely. ill. járulékszámítás alapja 129 000 185 000 Ft után A bevalláshoz a vállalkozó adatai: Vállalkozó neve: Szőke Tamás Születési neve: Szőke Tamás Anyja neve: Kukta Sarolta Állampolgársága: magyar Születés ideje.50% 1.10.04. Töltse ki az alábbi hiányos táblázatot! Az egyéni vállalkozó járulékfizetésére vonatkozóan végezze el az alábbi számításokat.és adókötelezettségéről! A vállalkozó személyesen folytatott főtevékenysége középfokú végzettséget igényel. Kossuth út 5. 11742111-01905135 Havi jövedelemkivétje: 185 000 Ft Tevékenység kezdete: 2002.10 Alkalmazás minősége: főfoglalkozású egyéni vállalkozó 15 . Nyilatkozott arról. lakcíme: 1186 Budapest. és merőpiaci járulék Nyugdíjbizt. Szeged Adószáma: 46264626-2-43 Adóazonosító jele: 840 094 0717 TAJ száma: 034 324 905 Szőke Tamásnak három kiskorú gyermeke van. hogy a bevallásnál a számítás eredményét fel tudja használni! Adó.5 10% 1 Az adó-.járulék nemek Szociális hozzájárulási adó Egészségbizt.10. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. tétel a) Elektronikus adóbevallás Szőke Tamás kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. helye: 1976.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 9.125 8. hogy a családi adóalapés járulékkedvezményt egyedül érvényesíti. járulék Mértéke Szorzó % 27% 1.

b) Ismertesse az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének eseteit! 16 .kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén 66 670 forint. c) az. d) a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult. bb) 2017-ben 100 000 forint..54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat A személyi jövedelemadóról szóló 1995. aki a családi pótlékra saját jogán jogosult. 29/B. bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint. bc) 2018-ban 116 670 forint. törvény részlete Családi kedvezmény 29/A. évi CXVII. § (1) A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe. Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. napjától megszületéséig). b) kettő eltartott esetén ba) 2016-ban 83 330 forint.az eltartottak lélekszámától függően . (2) A családi kedvezmény . b) a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. (4) Kedvezményezett eltartott a) az.

04. A kft. átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében alkalmazandó. főtevékenysége építőipari tevékenység. A fordított adózás az áfa törvény 142. 11785017 . 2015. A fordított áfás számlákat a bevallás megfelelő soraiba ki kell emelni. A vállalkozásnak az előző időszakokról 102 E Ft áthozott áfa követelése volt.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 10. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a Mese Kft.27 kp9e-a 589021 beruházás (gép) összesen 27%-os együtt összesen 17 2 455 000 482 600 5 941 965 5 982 945 áfa 27% bruttó 662 850 130 302 1 604 331 1 606 380 3 117 850 612 902 7 546 296 7 589 325 . ha az adófizetésre a termék beszerzője.15115007 Adószáma: 10884027-2-41 Az áfa analitikából csak az összesen sorokat adjuk meg és azokat. amelyekkel még külön is van feladata. alvállalkozótól befogadott fordított áfás számlát (*). karbantartási. Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: Vállalkozás neve: Mese Kft. amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. sem vevői minőségben összesítő jelentést készítenie. tisztítási. is kiállított a megrendelő felé fordított áfás számlát (**). A fordított áfás számlákra kiállításkor ezt írják: „fordított adózás”. illetve a kft. szla. levelezési címe: 1131 Budapest. átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles. ill.13 mko8-q 658355 alváll. bővítése. fenntartási. Vőlegény utca 16. 2016. feltéve. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. hogy az ingatlan létrehozatala.04. takarítási. javítási. Székhely.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési. A Mese Kftnek erre a bevallási időszakra nem kell sem eladói. április havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Az április havi áfa analitika a következő: adóalap áfa 5% bruttó Előzetesen felszámított levonható áfa összesen 5%-os 40 980 2 049 43 029 adóalap *2015. szolgáltatás igénybevevője kötelezett. A kft.

13 mko8-q 658355 alváll. ** kimenő fordított áfás számla bruttó 3 117 850 10 687 812 4 200 000 14 887 812 20 p Elért eredmény (%): ………………. sorolja fel az adólevonási jog korlátozásának eseteit! 18 .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat adóalap áfa 27% Fizetendő áfa *2015.18 kbuv-9 482167 árbevétel 4 200 000 összes árbevétel 12 615 600 2 272 212 * bejövő fordított áfás számla. 2 455 000 662 850 összesen 27%-os 8 415 600 2 272 212 **2015.04. b) Értelmezze az adólevonási jog szerepét az áfa rendszerében.04. szla..

Vállalkozás neve: Mónus Kft. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a Mónus Kft.08 9 655 2 607 2016. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. kiemelt adatok .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 11.eladói minőségben . levelezési címe: 1137 Budapest. 11712004-01856127 Adószáma: 18529904-2-41 Az április havi áfa bevallás elkészítéséhez szükséges kiemelt sorok az alábbiak: adóalap áfa 27% bruttó Előzetesen felszámított levonható áfa összesen 27%os 7 456 067 2 013 138 9 469 205 együtt összesen 7 456 067 2 013 138 9 469 205 Ebből: tárgyi eszköz (gép) beruházás 1 272 500 Fizetendő áfa összesen 27%os összes árbevétel 343 575 adóalap áfa 27% 22 916 000 6 187 320 22 916 000 6 187 320 1 616 075 bruttó 29 103 320 29 103 320 Részletező. b) Sorolja fel az áfa adómértékeket egy-egy példával szemléltetve! Értelmezze a különféle adómértékek alkalmazásának funkcióit! Mutassa be az előzetesen felszámított adó megosztásának szabályát! 19 . Székhely.16 8 143 2 199 Összesen: 17 798 4 806 Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. Mobil Kft.04. április havi áfa bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. ill. A Mónus Kft-nek erre a bevallási időszakra eladói minőségben összesítő jelentést kell készítenie. A partner adószáma 10429549–2-13 10429549–2-13 Számlaszám kbuv-9 482166 kbuv-9 482168 Adóalap Adó Teljesítés dátuma ezer Ft-ban 2016.04.az összesítő jelentés készítéséhez Partner neve Mobil Kft. A kft-nek az előző időszakról áthozott áfa követelése 128 E Ft. Sebes utca 9..

b) Mutassa be a számlázás szabályait! Értelmezze az adómentesség szabályait az áfa rendszerében! 20 . illetve beszerzés .a vállalkozás értékesítései és beszerzései (minimum 10 tétel) . tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 12.különböző adómérték és adómentes értékesítés..tételek adólevonási jog korlátozására Készítse el az áfa-bevallást! 20 p Elért eredmény (%): ……………….

ill.hu) a telefonszámhoz a saját telefonszámát! A bevallásra kötelezett vállalkozó adata: Vállalkozó. (pl. munkáltató neve: Romhányi és Társa Bt. Székhely. b) Ismertesse az adómegállapítás formáit! 21 .26 Adóazonosító jele: 839 137 0402 TAJ száma: 106 279 937 Havi bruttó munkabére: 152 000 Ft Alkalmazás kezdete: a vizsgát követő nap Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr. szakképzettsége: Bérügyintézői részszakképesítés Az ezt igazoló okiratot kiállító intézmény neve: OKTÁV Továbbképző Központ Az okirat száma: CXBC 037401 Jelölje: a kiállított nyomtatványok számát: a küldésre kijelölt fájlok nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. heti 40 óra A biztosított magánszemély végzettsége.02. foglalkozás: 4122 Bérelszámoló Heti munkaórák száma: teljes munkaidős foglalkoztatás. Pajtás utca 3.. képzettsége. az e-mail címhez a saját nevét írja és egy szolgáltatót. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a munkáltató által a mai napon (a vizsga napja) Komlóssy Attila munkavállaló bejelentését! Az ügyintézőhöz a saját nevét írja. levelezési címe: 1131 Budapest. upcmail.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 13. Adószáma: 21489822-2-41 Adózó vagy képviselője (meghatalmazott) neve: Romhányi Mihály A bejelentett munkavállaló adatai: Neve: Komlóssy Attila Születési neve: Komlóssy Attila Anyja neve: Rumos Valéria Állampolgársága: magyar Születés helye: Háromfa Születés ideje: 1974.

aki Rezsnyák Norbert egyéni vállalkozónál. munkáltató neve: Rezsnyák Norbert Székhely. foglalkozás (FEOR): 3631 Konferencia és rendezvényszervező Heti munkaórák száma: részmunkaidős foglalkoztatás. Futár utca 7.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 14.01 Az alkalmazás vége: 2016.08.. a vizsga előtti nap Alkalmazás minősége: munkaviszony Munkakőr. levelezési címe: 1131 Budapest. heti 20 óra Jelölje: a kiállított nyomtatványok számát: a küldésre kijelölt fájlok nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. . tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a mai napon (a vizsga napján) Sümegi Jolán munkavállaló kijelentését. ill.06. 2013.17 Adóazonosító jele: 834 926 1714 TAJ száma: 073 617 590 Az alkalmazás kezdete. t-online.hu) a telefonszámhoz a saját telefonszámát! A bevallásra kötelezett vállalkozó adata: Vállalkozó. Adószáma: 50659733-2-41 Adóazonosító jele: 853 138 4133 A kijelentett munkavállaló adatai: Neve: Sümegi Jolán Születési neve: Sümegi Jolán Anyja neve: Németh Kordélia Állampolgársága: magyar Születés helye: Pusztamérges Születés ideje: 1962.mint munkáltatónál . (pl. b) Jellemezze az adókötelezettségek nem teljesítéséből eredő jogkövetkezmények formáit! 22 .dolgozott! Az e-mail címhez a saját nevét írja és egy szolgáltatót.

megosztási szabályok alkalmazása az előzetesen felszámított áfá-nál Készítse el az áfa-bevallást! 20 p Elért eredmény (%): ………………. b) Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit! 23 .tételek száma minimum 10 .a vállalkozás adóköteles és adómentes tevékenységet is végez ..54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 15. . tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat t Tartalma: .általános forgalmi adó elszámolás adott bevallási időszakban.

az adó mértéke definiálásával! 24 . ill. Róbert Ferenc egyéni vállalkozónak 2016.a fennmaradó áfa túlfizetést a vállalkozás az adóhatóságnál hagyja a (103-adónemen) a saját személyi jövedelemadó számlájára vezetve. valamint . b) Csoportosítsa az adókat! Az egyes csoportosított adótípusokhoz rendeljen egy-egy adónemet és mutassa be azokat az adó alanya. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.minden tartozást a túlfizetésből rendeznek.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 16. 11742111-20035138 Adószáma: 46264626 – 2.. Készítse el az átvezetési kérelmet a következők figyelembevételével: . tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a mai napon Róbert Ferenc kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó átvezetési kérelmét! A bevalláshoz a vállalkozó adatai: Vállalkozó neve: Róbert Ferenc Székhely.és járulék tartozásai: Vállalkozó Alkalmazott Adó Adó Együtt Adónemek után után nem nem Ft-ban Ft-ban Ft-ban Személyi jövedelemadó 4 500 103 19 000 290 23 500 Nyugdíjbiztosítási alapot megillető 3 000 125 13 000 291 16 000 bevételek Egészségbiztosítási alapot megillető 7 050 124 11 000 293 18 050 bevételek Szociális hozzájárulási adó 0 258 35 000 258 35 000 Szakképzési hozzájárulás 0 --2 000 182 2 000 Összesen 14 550 --80 000 --94 550 A 103-es adónemre vezetendő összeg: Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. év e hónapjában az alábbi szja. Velence utca 14. az adó alapja.41 Adóazonosító jele: 830 914 2625 Adatok a feladat megoldásához: A vállalkozónak az adófolyószámla egyenlege alapján általános forgalmi adó (104-es adónem) számláján 122 000 Ft valós túlfizetése van. levelezési címe: 1035 Budapest.

nyaraló) és telekadó fizetési kötelezettsége . adómérték. adóalap. adókedvezmény. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: .magánszemély építményadó (ház. adótárgy..54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 17. b) Definiálja az adózási alapfogalmakat: adóalany.idegenforgalmi adófizetési kötelezettség Határozza meg a család (magánszemély) adófizetési kötelezettségét a helyi önkormányzat(ok) felé! 20 p Elért eredmény (%): ………………. .magánszemély gépjárműve utáni adókötelezettség. adómentesség. garázs. adókötelezettség! 25 .

lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). I. (2) Az adó alapja az autóbusz.…. szeptember 15-én történt.gyártási évet követő 16. § (1) Az adó mértéke a 6.hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye. nyergesvontató.gyártási évet követő 8-11. kilowattban kifejezve. Gépjárműadó a 2016. illetve üzembehelyezése 2012. b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű. negyedévi cégautóadó bevallását! A kft. levelezési címe: 1035 Budapest. autóbusz esetén 850 Ft. naptári évben 300 Ft/kilowatt.ide nem értve az autóbuszt . Hunor utca 12. A gépjármű forgalomba.4 16V Style Hengerűrtartalom: 1390 cm3 Legnagyobb leadott teljesítmény: 63 kW (85 LE) A gépjármű gyártási éve: 2012. 2016. (2) Az adó mértéke a 6. évi LXXXII. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el az alábbi adatok ismeretében a Töreky Kft. a nyergesvontató. s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. naptári évben 185 Ft/kilowatt. .36-tal kell osztani. Az adó mértéke 7. nyergesvontató. törvény részlete Az adó alapja 6. A gépjárműadóról szóló 1991. a lakókocsi.gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt. akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1. .gyártási évet követő 4-7. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve. 26 .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 18. Ft A gépjármű környezetvédelmi osztály-jelzése: 09 A vállalkozás az I. ill. a gépkocsi első tulajdonosa. . félévi gépjárműadót határidő előtt befizette. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza. A vállalkozás adatai: A vállalkozás neve: Töreky Kft.gyártási évet követő 12-15. 11712004 – 05503278 Adószáma: 12226641-2-41 A személygépkocsi adatai: Típusa: Seat Ibiza 1. Pénzforgalmi fizetési számla: OTP Bank Nyrt. Székhely. naptári évben 230 Ft/kilowatt. A bevallás határidő előtt elkészült. akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. évre: ….. autóbusz esetén 1380 Ft. a kft. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű . (3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. . tulajdonában egy személygépkocsi van. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű .

17/E. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki. ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. „14-15” teljesítménye (kW) esetén osztályjelzések esetén osztályjelzések esetén 0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft 51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft 91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft 120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: A kivetett éves gépjárműadó összege (Ft) Érvényesített havi gépjárműadó (Ft) Befizetendő cégautóadó tartozás (Ft) 20 p Elért eredmény (%): ………………. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. § Az adó havi mértéke személygépkocsinként. a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő: Környezetvédelmi osztály-jelzés A gépjármű hajtómotorjának „0”-„4” osztályjelzések „6”-„10” „5”.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat (3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft. b) Jellemezze a gépjárműadót és a cégautóadót! Ismertesse a gépjárműadó és cégautóadó összevezetésének feltételeit! 27 .. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni.

raktár.egyéni vállalkozó építményadó fizetési (iroda.egyéni vállalkozó helyi iparűzési adója . b) Mutassa be az összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény/első házasok kedvezménye és adókedvezmény figyelembevételével) módszerét! 28 .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 19.) kötelezettsége . .egyéni vállalkozó tehergépjárműve utáni adókötelezettség. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: .fizetési kötelezettség összesítve az önkormányzat felé Határozza meg a vállalkozó helyi adófizetési kötelezettségét! 20 p Elért eredmény (%): ……………….. üzlethelység stb.

Készítse el a bejelentkezést az egészségügyi szolgáltatási járulék alá a vizsga napjának dátumával! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Moha Ferenc Születési neve: Moha Ferenc Anyja neve: Gaál Anna Születés ideje. s ezzel egyidejűleg. Adóazonosító jele: 839 388 5167 Az átvállalás kezdete: a vizsga napja A tevékenység szüneteltetésének kezdete: a vizsga napja Jelölje: a kiállított nyomtatvány számát: a küldésre kijelölt fájl nevét: 20 p Elért eredmény (%): ………………. 11712004-01076143 Adószáma: 50659733-2-41 Adóazonosító jele: 839 137 0402 TAJ száma: 106 279 937 A tartozást átvállalja: vizsgázó neve A tartozást átutalással kívánja teljesíteni.bejelentkezett az egészségügyi szolgáltatási járulék alá.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 20. helye: 1974..hogy legyen egészségbiztosítása . Más EGT tagállamban biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik. Kecske utca 4. levelezési címe: 1034 Budapest. Bevétel nélkül nem tudja fizetni a kötelező járulékokat.26 Görgeteg Székhelye.02. . Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. b) Ismertesse az adókötelezettség szabályait! 29 . ill. tétel a) Elektronikus adóbevallás Moha Ferenc kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak két hónapja nincs a vállalkozásában bevétele. Bejelentette vállalkozásának a szüneteltetését.

osztalék utáni adófizetési kötelezettség személyi jövedelemadó Számítsa ki az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó kötelezettségét! 20 p Elért eredmény (%): ………………. b) Ismertesse az ellenőrzés célját és sorolja fel azok fajtáit! 30 .54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 21. tétel a) A szaktanár által összeállított adószámítási feladat Tartalma: ..egyéni vállalkozó adókötelezettsége a vállalkozói rendszerében .vállalkozói kivét utáni adó és járulékfizetési kötelezettség .

31 . évi pénztárkönyvének záró összesített adataiból: 8 385 250 Vállalkozói adóalapba beszámító bevétel 2 735 750 Anyag és árubeszerzés költsége 0 Eladott közvetített szolgáltatás Használja az adóelőlegek kiszámításánál a mellékelt táblát! Iparűzési adó előlegek: I.hu/web_hair/ufo. ha az alábbi linken felmegy a budapesti önkormányzat honlapjára: https://ssl. év Válaszoljon az alábbi kérdésre a 2015. Budapesten a helyi iparűzési adó mértéke 2015-ben 2%. A bevallást kétféle módon tudja elkészíteni:  a mellékelt nyomtatványon. év 58 500 2017. Pirkadat utca 2. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.10.2015. évvel kapcsolatosan! A vállalkozó tartozása/túlfizetése iparűzési adóból: /a megfelelőt húzza is alá/ 20 p Elért eredmény (%): ………………. Kamond Székhelye: 1037 Budapest. helye: 1976. évi iparűzési adó bevallását! A bevallás határidő előtt elkészült. Részlet a vállalkozó 2015.do?_ID=2015-20 Amennyiben papíralapon készíti el bevallását. félév 2015. év 42 800 61 300 104 100 2016..10. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a főfoglalkozású egyéni vállalkozó – Rudas Bertalan . úgy használja a mellékelt nyomtatványt! Ha az online módot választja. a saját nevét is írja a fájlnévbe! A vállalkozás adatai: Vállalkozó neve: Rudas Bertalan Anyja neve: Bakács Katalin Születés ideje.budapest. vagy  online módon.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 22. félév II. akkor a bevallás elkészültével az elkészült pdf állományt mentse el a dokumentumok könyvtárba. 11712004-01076143 Adószáma: 50659733-2-41 Adóazonosító jele: 840 094 0717 KSH számjele: 50659733-9604-231-01 Adószámla azonosító: 101887719 A vállalkozónak más adóhatósággal szembeni tartozása nincs.

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat b) Sorolja fel a helyi önkormányzatok bevételi forrásait! Mutassa be helyi iparűzési adó jelentőségét az önkormányzat életében! 32 .

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 33 .

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 34 .

Fizetendő kamat 35 . értéke 18 352 400 0 18 352 400 0 821. Bérköltség 5 142 160 0 5 142 160 0 823. ért. év 2017.budapest. az esetleges adótúlfizetés összegéről nem nyilatkozott.hu/web_hair/ufo. Ért. A társaságnak más adóhatóságnál tartozása nincs. 0 42 530 0 42 530 0 8721. immat./ 6 846 330 2 955 375 0 2 955 375 0 83.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 23. Értékcsökkenési leírás 4 255 000 3 820 400 434 600 861. /alváll. Bankszámlaszáma: OTP Bank NYRT 11742111 . úgy használja a mellékelt nyomtatványt! Ha az online módot választja. társasági adóalany. akkor a bevallás elkészültével az elkészült pdf állományt mentse el a dokumentumok könyvtárba. tárgyi e. Anyagköltség 2 553 622 0 2 553 622 0 812.do?_ID=2015-20 Amennyiben papíralapon készíti el bevallását.a mellékelt nyomtatványon. év 2016. félév 325 600 635 800 A vállalkozás adóalap megosztásra nem kötelezett. A társaságnak iparűzési adó feltöltési kötelezettsége 2015. félév 310 200 335 000 II. ha az alábbi linken felmegy a budapesti önkormányzat honlapjára: https://ssl. vagy . év I. évi iparűzési adó bevallását! A bevallás határidőre elkészült. A bevallást kétféle módon tudja elkészíteni: . Budapesten a helyi iparűzési adó mértéke 2015-ben 2%. évi utolsó főkönyvi kivonatából: Főkönyvi Megnevezés Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg szám 12 538 420 0 12 538 420 0 811. Részlet a betéti társaság 2015. évre vonatkozóan nem volt. Székhely.20217727 Adószáma: 28139638-2-41 KSH számjele: 28139638-7112-117-01 Adószámla azonosító:100588995 Használja a mellékelt táblázatot az adóelőlegek kiszámításához! Iparűzési adóelőlegek: 2015. Bérjárulékok 0 6 846 330 0 815. tétel a) Elektronikus adóbevallás Készítse el a betéti társaság 2015. könyv szer. ill. Eladott (közv) szolg. Igénybe vett szolg. telj. a saját nevét is írja a fájlnévbe! A vállalkozás adatai: Vállalkozás rövidneve: Medve Bt.online módon. Egyéb szolg. A Medve Bt. Gyöngyház utca 4. levelezési címe: 1132 Budapest. 648 155 0 648 155 0 813.

. immat. Forgóe. Építőipari tev. Ért. 912. között kimut. évvel kapcsolatosan! A vállalkozó tartozása/túlfizetése iparűzési adóból: /a megfelelőt húzza is alá/ 20 p Elért eredmény (%): ………………. b) Sorolja fel a helyi adók típusait! Mutassa be azok funkcióit! 36 . Árbevétel műszaki tanácsadás 961. kamatok Tartozik Követel T egyenleg K egyenleg 0 42 120 680 0 0 6 972 140 0 0 618 000 0 0 8 136 0 53 333 992 53 539 356 49 513 592 42 120 680 6 972 140 618 000 8 136 49 718 956 Válaszoljon az alábbi kérdésre a 2015. bevétele 9741.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat Főkönyvi Megnevezés szám 911. árbev. tárgyi e.

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 37 .

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat 38 .

50%) Érdemjegy 90 – 100% jeles (5) 80 – 89% jó (4) 65 – 79% közepes (3) 50 – 64% elégséges (2) 0 – 49% elégtelen (1) * A szóbeli vizsgatevékenység b) része csak akkor kezdhető meg. Dátum: ……………………………….. vagy adóelőleg és adószámítási feladatokat a jelölt legalább 50%-os szinten teljesítette. ha az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat. aláírás 39 . vagy adóelőleg.és adószámítás (min.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve Tétel Eredmény%-ban a) elektronikus adóbevallás. **A szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 50%.