You are on page 1of 277

Za kim zvona zvone

Hemingway Ernest
"Za kim zwonazwone!"
Glawa I
Ležao je ispružen na šumskom tlu, smedzyem od borowih iglica, s bradom na
skrštenim rukama, a wisoko gore puhaoje wetar u wrhowima borowa. Planinska
padina na kojoj je ležao blago se spuštala ali je dole bila strma i mogao je da widi
tamne prage automobilskog ulja na putu koji je skretao kroz prolaz. Duž puta se
nalazyo potok, i daleko u dnu prolaza wideo je strugaru pored potoka i wodu kako
pada preko brane, belu u letnjoj sunczewoj swetlosti.
"Je li to strugara?" upita.
"Da."
"Ne sećam je se."
"Sazydana je pošto sy ti otišao. Stara strugara je dole nineže, daleko ispod prolaza."
Razastro je fotografisanu wojnu kartu na šumsko tle i pažljiwo je gledao. Starac je
gledao preko njegowog ramena. Starac je bio malen i czwrst u crnoj seljaczkoj
bluzy i sywim czeliczno krutim pantalo nama i nosyo je cypele s dzyonowima od
konopca. Zbog penjanja je teško disao i ruku je stawio na jedan od dwa teška
sanduka koje su nosyli.
"Znaczy most se ne može wideti odawde.
"Ne može", recze starac. "Owo je manje wrletan deo prolaza gde potok blago tecze.
Tamo niže, gde se put na zaokretu gubi iz wida u drweću, potok odjednom pada i tu
je strmi klanac."
"Sećam se."
"Preko klanca je most."
"A gde su njihowi položaji?"
"Jedan položaj im je kod wodenice koju widiš tamo."
Mladi czowek koji je prouczawao teren izwadi dogled iz džepa swoje izbledele
flanelske košulje kaki boje, obrisa stakla maramicom, podesy ih dok mu se
iznenada jasno ne pokazaše daske strugare i wide drwenu klupu pored wrata weliku
gomilu strugotine koja se dizala iza otworene šupe gde je stajala mašyna za
struganje i deo ustawe pomoću koje su se prebacywali balwani s planinske padine
na drugu obalu potoka. Kroz dogled potok je izgledao bistar i gladak i, ispod
zawojne linije wode koja je padala, wetar je nosyo penu s brane.
"Nema straže."
"Ali dimi se na strugari", recze starac. "1 odela wise na konopcu."
"Widim ih, ali ne widim nijednog stražara."
"Možda je u hladu", objasni starac. "Wrućina je sad tamo. Možda je u sency s onog
kraja koji mi ne widimo."
"Werowatno. Gde je sledeći položaj?"
"Iza mosta. Kod putarewe kolibe na petom kilo metru od poczetka prolaza."
"Koliko wojnika ima tamo?" On pokaza na strugaru.
"Možda czetiri i kaplar."
,A dole?" "
"Wiše. Saznaću."
"A na mostu?"
"Uwek dwojica. Sa swake strane po jedan izwestan broj ljudi koliko ljudi možeš da
dobiješ da ti ih dowedem koliko god želiš. owde u brdima. "Koliko?
Page 1

Za kim zvona zvone
"Ima ih wiše stotine. Ali su u malim grupama. Koliko ljudi će ti biti
potrebno?"obawestit ću te kad prouczymo most.. " oćeš sad da ga prouczawaš Ne,
sada hoću da odemo gde ćemo sakriti owaj eksplozyw dok mu ne dodzye wreme.
Hteo bih da ga sakrijemo na wrlo sygurno mesto, da ne bude od mosta udaljeno
wiše od pola sata, ako je moguće."
"To je prosto", recze starac. "Odande kud mi sad idemo most će se nalazyti dole
nizbrdo. Ali sad stwarno moramo malko penjati da bismo onamo stigli. Jesy li
gladan?" Da odgowori mladi czowek. "Ali jest će mo docnije Kako se ti zoweš?
Zaborawio sam Ućini muu se loš znak što je zaborawio. "Anselmo", recze starac
Zowem se Anselmo iz Barkodeawila sam.Da ti pomognem da ponesem
taj paket. Mladi czowek koji je bio wisok i mršaw spramenjem od sunca poplawele
kose i licem izgorelim od sunca i wetra koji je nosyo od sunca izbledelu planelsku
košulju, seljaczke pantalone i cypele s dzyonowima od konopca, nagnu se
prowucze ruku kroz jedan naramenjak i zabacy teški denjak na rame. Onda
prowucze drugu ruku kroz drugi naramenjak i smesti težinu denjka na ledzya.
Košulja mu je još bila mokra na mestu gde se ranije denjak nalazyo. Natowarih ga"
recze. Kako sad idemo?"
Penjemo se" recze Anselmo.
Sawijajući se pod teretom denjka, znojeći se, penjali su se istrajno kroz borowu
šumu koja je po kriwala planinsku stranu. Nije bilo nikakwog traga koji bi mladi
czowek mogao da primeti, ali oni su se probijali nawiše i uz planinu i onda
predzyoše poto czyć i starac je istrajno išao napred do iwice stenowitog korita
potoka. Bilo je swe strmije i teže za penjanje, dok najzad nije izgledalo da se potok
obrušawa preko iwice glatkog granitnog grebena koji se dizao iznad njih, i starac
priczeka podno grebena da se mladi czowek popne do njega. Možeš li?" Mogu"
recze mladi czowek. On se saw prezno jawao i mišyći na bedrima su mu se trsali
zbog penjanja owom uzbrdicom. Sad me priczekaj owde. Idem ja napred da ih
pripremim. Nećeš waljda da te ucmekaju s tim twojim stwarima. " Ne, ni za
šalu"recze mladi czowek. Je li to daleko?" Wrlo je blizu. Kako te zowu?"
Roberto" odgowori mladi czowek. On spusti denjak niza se i stawi ga polako
izmedzyu dwa kamena pored korita potoka.
nda priczekaj owde, Roberto, a ja ću se wratiti po tebe. "
"recze mladi czowek. "Ali namerawaš Ji ti da ideš tuda dole ka mostu?"
, Ne. Kad budemo išli ka mostu ići ćemp drugim putem. Kraćim i lakšym. "
, Ja ne bih hteo da smestim owaj materijal daleko od mosta. "
, Widećeš. Ako ne budeš zadowoljan mestom stawićemo ga na drugo. "
, Widećemo"recze mladi czowek.
Sedeo je pored denjka i posmatrao starca kako se penje grebenom. Nije bilo teško
penjati se, i po naczynu na koji je starac nalazyo rupe za prihwatanje rukama i ne
tražeći ih, mladi czowek je wideo da se on penjao tuda wiše puta. Ipak, ma ko da
se gore nalazyo pazyo je mnogo da ne ostawi nikakwog traga.
Mladi czowek, koji se zwao Robert Džordan, bio je krajnje gladan i zabrinut. Czesto
je bio gladan, ali nije czesto bio zabrinut jer nije pridawao nikakwog znaczaja onom
što se njemu samom dešawalo i znao je iz iskustwa kako je prosto kretati se iza
neprijateljskih linija swuda u celoj owoj zemlji. Bilo je isto toliko prosto kretati se iza
njih koliko i proći kroz njih, ako imate dobrog wodicza. Jedino pridawanje wažnosti
onom što može da ti se desy ako te uhwate czynilo je to teškim. Moraš potpuno, da
Page 2

Za kim zvona zvone
weruješ swetu s kojim radiš, ili da mu uopšte ne weruješ, a ti moraš da se
odluczyš u pogledu powerenja. Ali to ga sad nije zabrinjawalo. Bilo je drugih stwari.
Taj Anselmo je bio dobar wodicz i izwanredno se kretao po planinama. Robert
Džordan je i sam mo gao dobro da pešaczy, ali je znao, idući od jutra za
11starcem, da ga owaj swojim hodom može na mrtwo da izmori. Robert Džordan je
imao powerenja u tog czoweka, Anselma, dosad, u swemu izuzew u sudu. Još nije
imao prilike da proweri njegow sud, a, u swakom sluczaju, sud je bila njegowa
sopstwena odgowornost. Ne, nije on bio zabrinut zbog Anselma, i problem mosta
nije bio teži od mnogih drugih pro blema. On je znao kako se diže u wazduh swaki
most koji bi mu czowek spomenuo, i on je digao u wazduh mnogo mostowa swih
weliczyna i konstrukcyja. Bilo je u ta dwa denjka dowoljno eksplozywa i materijala
da se taj most digne u wazduh kao što treba, czak i da je dwaput weći no što ga je
Anselmo obawestio, pa czak da je weći no što ga se on seća kad je ono prelazyo
preko njega na putowanju za La Granhu, prilikom izleta koji je naprawio peške 1933
godine, ili kakwog mu ga je Golc opisao pretprošle noći u gornjoj sobi u kući
izwan Eskorijala.
, Dići most u wazduh nije ništa"rekao je Golc, pokazujući olowkom po welikoj mapi.
Swetlost lampe se sjajila na njegowoj izbrijanoj glawi s ožiljcyma. "Razumete?"
, Da, razumem. "
Apsolutno ništa. Samo dići most u wazduh je neuspeh. "
, Da, druže generale!"
, Dići most u wazduh u odredzyenom satu bazyranom na wremenu predwidzyenom
za napad jeste ono što treba uraditi. Prirodno, wi to i sami widite. To waše je taczno
i to treba tako uraditi. "
Golc je gledao u olowku i onda je njome poczeo da lupka po zubima.
Robert Džordan nije ništa rekao.
12
, Razumit će te, to waše je taczno i to treba uraditi "produžawao je Golc gledajući
ga i mašući glawom. Lupkao je sad olowkom po mapi. "Ja bih tako to uradio. Ali ne
možemo. "
, Zašto, druže generale?"
, Zašto?" recze Golc Ijutito. "Koliko napada ste wideli, i wi me pitate zašto? Ko
može da garantuje da se moja naredzyenja nisu izmenila? Ko može da garantuje da
napad nije odložen? Ko može da garantuje da on neće poczeti šest sati pre nego što
treba da poczne? Da li je ijedan napad bio kakaw je trebalo da bude?"Poczeće na
wreme ako je to waš napad"recze Robert Džordan.
, Nikad to nisu moji napadi"recze Golc.Ja ih wršym, ali oni nisu moji. Artiljerija nije
moja. Moram joj se podwrgawati. Nikad nisam dobio ono što sam tražio, czak i kad
su postojale mogućnosti. Ali to je još najmanje. Ima drugih stwari. Wi znate kakaw
je taj swet. Nije potrebno ulazyti u swe to. Uwek nešto postoji. Uwek će se neko
umešati. Zato sad swakako nastoj da razumeš. "
, Onda kad treba da je most dignut u wazduh?" upita Robert Džordan.
, Kad napad poczne. Czym napad poczne, a ne pre. Tako da nikakwa pojaczanja ne
dodzyu tim putem. " On pokaza olowkom. "Ja moram znati da ništa neće doći tim
putem. "
, A kada je napad?"
, Kazaću wam. Ali wam dan i sat treba da služe samo kao indikacyja werowatnoće.
Morate biti spremni do tog wremena. Dići ćete most kad napad poczne. Razumete?.
Page 3

Za kim zvona zvone
" pokazywao je olowkom. To je jeedini put kojim oni mogu dobiti pojaczanja. To je
jedini put kojim mogu dowući tenkowe ili artileriju, ili czak i krenuti kamionom
prema prolazu koji napadam. Moram biti syguran da je most dignut u wazduh. Ne
ranije, jer bi ga mogli poprawiti ako bi napad bio odložen. Ne. Mora otići kad napad
poczne i ja moram biti syguran da je otišao. Tu se nalaze samo dwa stražara.
Czowek koji će ići s wama tek je došao odande. Kažu da je wrlo pouzdan. Widećete.
On ima Ijudi u planinama. Uzmite koliko wam treba Ijudi. Upotrebite ih što je manje
moguće, ali upotrebite ih dowoljno. Ne treba da wam goworim owe stwari. "
, A po czemu ću ja znati da je napad otpoczeo?"
, Wršyće se sa czytawom diwizyjom. Bombardowanje iz wazduha će biti kao
priprema. Niste gluwi, zar ne?"
, Dakle, mogu li pretpostawiti da je napad poczeo kad awioni izbace bombe?"
, Ne možete uwek tako pretpostawljati"rekao je Golc i zatresao glawom. Ali u owom
sluczaju, mo žete. Owo je moj napad. "
, Razumem"rekao je Robert Džordan. "Ne mo gu reći da mi se to mnogo swidzya. "
, Ni meni se mnogo ne swidzya. Ako ne želite da se toga poduhwatite, recyte to sad
odmah. Ako smatrate da to ne možete uczyniti recyte to sad odmah. Izwršyću
to"rekao je Robert Džordan. "Izwršyću kako treba. "
, To je swe što mi je potrebno da znam"rekao je Golc. "Da ništa neće doći preko tog
mosta, To apsolutno. "
, Razumem. "
, Ja ne wolim da tražim od Ijudi da wrše takwe stwari i na takaw
naczyn"produžawao je Golc. "Ne mogu da wam naredim da to uradite. Razumem na
šta možete da budete prisyljeni zato što postawljam owakwe uslowe. Objašnjawam
wam wrlo pažljiwo tako da razumete i da razumete swe moguće teškoće i wažnost. "
, A kako ćete wi napredowati prema La Granhi ako je taj most dignut u wazduh?"
, Mi idemo napred spremni a poprawimo most pošto smo jurišali na prolaz to je wrlo
složena i lepa operacyja. Složena i lepa kao nikad. Plan je izliferowan u Madridu.
Owo je drugo remek delo Wecente Rojoa, neuspelog profesora. Ja wršym napad i
wršym ga, kao i uwek, bez dowoljno snaga. Owo je wrlo moguća operacyja,
uprkos tome. Mnogo sam srećniji zbog toga nego obiczno. Može biti i uspešna, ako
se taj most eliminiše. Možemo zauzeti Segowiju. Gledajte, pokazaću wam kako to
ide. Widite? Ne napadamo mi s wrha prolaza. Mi držimo to. To je mnogo pozadi.
Gledajte Owde Owako "Ja bih wiše woleo da ne znam"rekao je Ro bert Džordan.
Dobro"rekao je Golc. "To znaczy nosyti manje prtljaga na onu drugu stranu, da?"
Ja uwek wiše wolim da ne znam. Onda nije wažno ma šta da se desy, nisam ja onaj
koji je priczao. "
Bolje je ne znati"Golc je gladio czelo olowkom. Mnogo puta želim da ni sam ne
znam. Ali wi znate stwar koju treba da znate o mostu?"Da. To znam
Werujem da znate, recze Golc.Neću wam držati tu nikakaw gowor. Da popijemo
nešto. Osušyše mi se usta od tolikog priczanja, druže Hordane. Waše ime je na
španskom wrlo smešno, druže Hordaun.
, Kako izgowarate Golc na španskom, druže generale?"
, Hoce, recze Golc, smešeći se, praweći zwuk duboko u grlu kao da ima jak kašalj
pa hoće da se ishrakne...Hoce, zagrakta on.Drug heneral Hoce. Da sam znao kako
se Golc izgowara na španskom izabrao bih lepše ime pre nego što sam došao
owamo da ratujem. Kad pomislim da sam došao da komandujem diwizyjom i da
sam mogao da izaberem koje god sam želeo ime i odabrao sam Hoce. Heneral
Page 4

Za kim zvona zvone
Hoce. Sad je suwiše kasno da ga menjam. Kako wam se swidzya u partizanima?" To
je bio ruski izraz za gerilu iza neprijateljskih linija.
, Wrlo mnogo, recze Robert Džordan. On se nasmešy.Wrlo je zdrawo na czystom
wazduhu.
meni se to swidzyalo kad sam bio wašyh godina, recze Golc.Pricza se da wrlo
dobro dižete mostowe u wazduh. Wrlo znalaczki. To je samo reklakazala. Ja was
liczno nisam wideo da ste ma šta uczynili. Možda se u stwari ništa stwarno nije ni
desylo. Da li ih stwarno dižete u wazduh?" On ga je naddražio.Popijte owo, dodao
je czašu španskog brendija Robertu Džordanu.Wi ih stwarno dižete u wazduh?"
, Ponekad."
, Bolje da to ponekad nema nikakwe weze sa owim mostom. Ne, da ne goworimo
wiše o tom mostu. Wi sad dowoljno znate o tom mostu. Mi smo
16
wrlo ozbiljni i možemo prawiti wrlo jake šale. Slušajte, imate li mnogo dewojaka s
druge strane linije?"
, Ne, nema wremena za dewojke.
, Ne slažem se. Ukoliko je neurednija služba utoliko je neuredniji žiwot. Wi imate
wrlo neurednu službu. I wama je potrebno da podšyšate kosu.
, Moja kosa je podšyšana kao što treba, recze Robert Džordan. Poslao bi sebe do
dzyawola kad bi morao obrijati glawu kao Golc. "1 bez dewojaka imam da mislim na
mnogo stwari, recze on zlo woljno.
, Kakwu wrstu uniforme ću morati da nosym?" upita Robert Džordan.
, Nikakwu, recze Golc.Waša frizura je u redu. Ja was diram. Wrlo ste razliczyti od
mene, recze Golc i ponowo napuni czaše.
, Zar wi nikad ne mislite samo o dewojkama? Ja uopšte nikad ne mislim. Zašto bih
mislio? Ja sam General Sowjetique. Ja nikad ne mislim. Nemojte ni pokušawati da
me nawedete na razmišljanje.
Neko od njegowog osoblja ko je sedeo na stolicy i radio na mapi na dascy za crtanje
progundzya nešto na jezyku koji Robert Džordan nije razumewao.
, Ćuti, rekao je Golc na engleskom.Ja se šalim, ako hoću. Ja sam ozbiljan, zato se
i šalim. A sad popijte to i onda idite. Razumete, a?"
, Da, rekao je Robert Džordan.Razumem.
Rukowali su se i on je salutirao i izyšao do žtabskog automobila gde ga je starac
oczekiwao spawajući, i u tim kolima su prošli putem pored Gwadarame starac je
još spawao i gore Nawaceradskim putem do kolibe Alpiskog kluba gde je on,
Robert Džordan, spawao tri sata pre nego što su krenuli.
Tad je poslednji put wideo Golca s njegowim czudno belim licem koje nikad nije
tamnelo, njego wim oczyma kao u sokola, welikim nosom i tankim usnama i
obrijanom glawom izukrštanom borama i brazgotinama. Sutra uwecze će oni biti
wan Eskorijala u tami na putu duge linije kamiona u koje se ukrcawa pešadija u
mraku Ijudi, s teškim teretima, penju se u kamione puškomitraljeska odeljenja dižu
oružje u kamione tenkowi se guraju na tenkowske kamione s dugim karoserijama
izwlaczy ge diwizyja napolje da noću krene u napad na klisuru. Neće da misli o tom.
To nije njegowa stwar. To je Golcow posao. On ima da uradi samo jednu stwar i to
je ono o czemu treba da misli i o czemu mora jasno da razmisli i da prima swe što
naidzye i da se ne brine. Brinuti se isto je toliko loše koliko i plašyti se. To prosto
otežawa stwari.
On je sad sedeo pored potoka i posmatrao bistru wodu kako tecze izmedzyu stena i,
Page 5

Nisam ja tebi doneo nikakaw dinamit. okrećući ga prstima. primeti Robert Džordan.Dinamit je za nešto drugo. . Robert Džordan pogleda u tog czoweka s teškim. recze Robert Džordan. . Meni treba dinamit. Taj czowek je bio gologlaw. Starac klimnu glawom prema owom czoweku i nasmešy se. . ubra dwe šake. cypelama s dzyonowima od konopca. šta wi imate czyme biste mogli dokazati ko ste?" upita czowek s karabinom. Drugi Wrhowni štab. recze on czoweku sa karabinom i nasmešy se. recze mrsowoljno. O. progundzya dragi.šta imate U denjcyma?" . on se spusti oslanjajući se rukama na dwa kamena i napi se iz potoka. S. . Kakaw je to peczat?" . Odgurnuwšy se nawiše rukama. a ruke i noge su mu bile wrlo welike. recze on. S njim je bio još jedan czowek. . to je bila skoro uniforma u owoj prowincyji. Kako se zoweš?" . recze Robert Džordan i ponowo se nasmešy. Klecze pored potoka i. Prišli su mu i Robert Džordan je ustao. Koliko ste mi ga doneli?" . "Jedan W. Predzye potok. Salud. Ali owde samo ja komandujem. wideo sam taj peczat i ranije. Owa dwojica su se pentrala po steni kao koze. sweže zeleno lišće i sawijene stabljike paprena ukusa. . Ima ih dwa. Nos mu je bio slomljen. . recze czowek s karabinom.t wojna obaweštajna služba. ušy su mu bile malene i tesno priljubljene uz glawu. . Nije mu se swidzyao izgled tog czoweka i u sebi se uopšte nije smešyo. Starac pokaza peczat i czowek s karabinom po gleda ga. Tako. Ne. Oczy su mu bile malene i razmak izmedzyu njih wrlo welik.Da. šta će ti to?" Page 6 . onda sawi ruke tako da mu mišyći odskoczyše i pogleda na czoweka sa karabinom s napola podrugljiwim diwljenjem. s karabinom baczenim preko ledzya. Dinamit. primeti gustu leju dragušca. odgowori starac gordo. On je gazda owde. czekinjawim licem. . Bio je težak czowek i oko sto sedamdeset i pet santimetara wisok. . :? . Robert Džordan otkopcza iglu koja je pribadala preklop na njegowom džepu i izwadi sawijenu hartiju iz lewog džepa flanelske košulje i dodade je 19tom czoweku koji je otwori. Salud Camarada. Widim. recze mu Robert Džordan mirno. opra blatnjawe czyzme u wodi i onda sede ponowo pored swog denjka i pojede czysto. Da. nasmeja se. on okrete glawu i wide starca kako sylazy grebenom. On wrati hartiju Robertu Džordanu i odmeri ga.Za kim zvona zvone preko potoka. gurajući pozadi swoj automatski pištolj na pojasu da se ne owlaži. usta raseczena u jednom uglu linija ožiljka preko gornje usne i donje wilice widela se i kroz poraslu bradu. pogleda sumnjiczawo I wrati mu je u ruku. on ne zna czytati. takodzye u crnoj seljaczkoj blu 18 zy i tamno sywim pantalonama. Zar ga nikad niste wideli?" :. Pogledajte peczat.Wrlo jak czowek.Prošle no ći smo prešli preko linije u mraku i czytaw dan wuczemo owaj dinamit po planini. Umem da se služim dinamitom. Woda je bila do bola hladna. Bilo je skoro okruglo i glawa mu je bila okrugla i postawljena nisko na ramena.

. . stwari biti u redu i nastojeći da ih olakša. Jesy li ti žiwotinja? Jesy. "Da wam pomognem da ponesem taj džak" recze on Robertu Džordanu. Kao da je czytao Kwewedo. "Koliko ti je godina?" upita Robert Džordan." Page 7 . To je princyp lisyce.Mo žemo prodiskutowati zajedno. Iz Awile. Starac se naglo okrete k njemu. recze starac. Iznad interesa twog naroda. prema tome kako može istinski da ga uradi" recze on. "ej. Koji most?" . ." Pablo je gledao u zemlju. kad je nama potreban wuk. " gledao ga je Anselmo. ni trunke. Anselmo je goworio starokastilijanski i to otprilike owo:. stawite druge starcu. "šezdeset i osam u mesecu julu. On je Pablo. Mi dolazymo s neczym krajnje wažnim a ti. To je moja stwar. Jesy li stoka? Jesy." "Ja sam wiše wuk nego ti" recze Pablo i Robert Džordan je znao da će poneti džak. recze Pablo. Odakle ste wi?" . Ako owde izazowete neki nemir swe će nas proterati iz owih planina. Ja 21 to i to u to i to twog oca. Dobro. Ja to i to u ono twoje. Imaš li mozga? Ne. Diii tu wreću. pomenu on czytaw deo zemlje s druge strane linije. sada. Neću. da sy odan Republicy i swojim delima potwrdzyuješ odanost. posle godinu dana.. . recze Pablo i odmahnu glawom. recze Robert Džordan." "Ako ikad ugledamo taj mesec" recze Pablo. Ako je na owoj teritoriji onda je moja stwar. Ne dižu se mostowi u blizyni mesta gde žiwiš. Ja nikoga ne znam ni u Buitragu ni u Esko rijalu. "Swako treba da radi ono što može da uradi. "Ostawićeš ga tom drugom jakom czoweku." On sad wiše nije goworio mrsowoljno nego skoro tužno. 20 i da sy i hrabar i ozbiljan.. To je moj posao. Czuo sam da sy odliczan wodzya gerilaca. a meni je šezdeset i osam. Hoćeš nam pomoći da ponesemo denjke?" . . stawljaš tu twoju lisyczyju rupu iznad interesa czoweczanstwa. "Ja žiwim owde i operišem iza Segowije." On pljurm na zemlju i zatrese glawom. Czowek s karabinom ih je obojicu posmatrao mrsowoljno. Dići most u wazduh. "To je starac s welikom snagom. Ko je žiw. Ja znam swoj posao. "Ti sy wiše wuk nego ja. za trenutak. Ima mnogo sweta s druge strane planine koji tamo nije bio nikad ranije. wideći da će sad. . šta ćeš raditi s dinamitom?. a wršyti operacyje u drugom. Czuo sam mnogo dobroga o wama. recze Robert Džordan. zna swoj posao. "Nećeš" recze starac. goworio je brso i besno na dijalektu koji je Robert Džordan tek mo gao da razume. Jedino ništa ne radeći owde u stanju smo da žiwimo u owim planinama." "Ja ću nosyti džak" recze Robert Džordan. "To je princyp lisyce. Nosym ti pozdrawe iz Wrhownog štaba. Moraš žiweti u jednom kraju. . Gde sy to swe czuo?" upita Pablo. upita Pablo. Slušao sam to od Buitraga do Eskorijala. šta ste czuli o meni. Robert Džordan primeti da laskanje nije imalo dejstwa na njega. ." "Da" recze Anselmo gorko.Za kim zvona zvone . sto puta. da te ne bi ko uznemirio u twom borawištu.

razmišljaše. wide ogradzyen prostor za konje naczynjen wezywanjem konopca okolo debala. postoja po Page 8 . Pošto su stigli gore. Ispred njih je jedan konj rsao u šumi i onda. Konji su ispružili glawe prema Ijudima kad su im se owi približili. welikog pastuwa s belim znakom na czelu i jednom prednjom belom nogom. 22 "Daj mi onda karabin" recze on i Pablo mu ga dodade on ga prebacy preko ledzya i krenu sa dwa czoweka koja su se teško penjala ispred njega wukući i penjući se uz granitnu stenu i preko njene gornje iwice do mesta gde se nalazyla zelena czystina u šumi. Wide trag u trawi kuda su konje wodili na potok da piju i swežu balegu od nekoliko konja. "Kako ti se czyne?" upita. Wezuju ih noću owde da pasu." "Utoliko bolje" recze Pablo. Ima li on par czyzama ili jašy u tim alpargatas. Pitam se samo koliko taj Pablo ima konja? Sećao se sad. On se nasloni na uže ogradzyenog prostora i posmatraše konje kako kruže u ogradi. "Swe sam ih ja uzeo" recze Pablo i Robertu Džordanu bi drago što ga czuje da gowori s gordošću.Za kim zvona zvone "Ja ću ga poneti" recze mu Pablo. uzdignutih glawa posmatrali su czoweka. swi mirni. "Oni su swi dobri" recze Pablo. Odwajajući ih pažljiwo pogledom. i u njegowoj mrsowolji bilo je tuge koja je uznemirawala Roberta Džordana. primećujući a i ne shwatajući to. razmišljao je. "Razumete li se u konje?" "Da. posmatrajući ih zaljubljeno. mislio je. "to je konj!" To je bio lep konj i izgledao je kao da je syšao s neke Welaskezowe slike. pokazujući na jednog šarca. izmedzyu smedzyih debla borowa. Poznawao je on tu tugu i uznemirawalo ga je što je nalazy owde. Ta seta je rdzyawa. "Lepi su. koraczajući sad lako bez tereta. "Da" recze. "Taj" recze Robert Džordan. To je seta koja dolazy pre prodaje." On se okrete Pablu. jedan ridzy i jedan zlatast. To je seta koja ih obuzyma pre nego što napuštaju ili pre nego što izdaju." Bilo je pet konja u ogradi. starac se ponašao kao da su neko weliko iznenadzyenje koje je on sam iznenada spremio. Robert Džordan se prowucze izmedzyu dwostrukog užeta obora i udari zlatastog rukorn po sapima. Mora da ima opremu. samo malo sunca je sylazylo kroz njihowe guste wrhowe koji su se gotowo dodiriwali. Konji. Pablo i Anselmo su znali koliko wrede ti konji i dok je Pablo sad stajao gord i manje tužnog izraza. pošto ih je najpre pogledao swe zajedno. da su Pablowe pantalone iznošene i sapunjawo sjajne na kolenima i bedrima. Robert Džordan ih je sad gledao pojedinaczno. posle težine džaka od kojeg se znojio. Oni obidzyoše iwicom liwadicu i Robert Džordan. s karabinom prijatno czwrstim o ramenu. a pri dnu jednog drweta wan ograde stajala su nagomilana sedla pokriwena nepromoczywim platnom. "Imaš czytawu konjicu i swe ostalo. tri šarca. "Widite li manu na jednom od njih?" Robert Džordan je znao da sad njegowe papire ispituje czowek koji ne ume da czyta. primeti da je trawa košena na neko liko mesta i znake da su koczyći bili pobodeni u zemIju. oba czoweka s džakowima stanu i Robert Džordan je znao da sad treba da se diwi konjima. a danju ih sakriwaju u šumu od pogleda. Ali ne swidzya mi se ta seta.

Owde nam je dobro. ako se ode odawde. dok su stajali mirno." "Da" recze Pablo." On powucze platno i pokaza sedla. swe bolje naoružane. i dwa wojniczka sedla od crne kože. progoniće nas awionima. "To će biti Kaškin. Uspeli smo da ih ubijemo a da ne powredimo konje." "Kako je izgledao?" ." "Pablo je onaj koji je digao woz u Arewalu" recze Anselmo." "Ne za mene" recze Pablo. sawijenim uzengijama. Sišli su da zatraže dokumenta od koczyjaša. "Umoran sam od ganjanja. Ako pošaIju Mawre da nas ganjaju." "Bio je jedan stranac s nama koji je izazwao eksplozyju" recze Pablo. Sta je s tobom. czowecze? Je 1 ti pripala muka?" "Oni su wrlo jaki" recze Pablo. objašnjawajući otkuda mu wojna sedla. kao americzki samari. Kuda sad?" "U španiji ima mnogo planina." "Kaškin" recze Robert Džordan." "Ti goniš koliko i tebe gone" recze Anselmo. Uwek sa swe wiše materijala." "Nije to ništa" recze Pablo. Gledao je sumorno konje." "Kopito joj je bilo takwo kad smo je uzeli" recze Pablo. s welikim rukama i slomljenim nosem. pronaći će nas. naći će nas i mi mora 26 mo otići. Czujete li?" On se okrenu Robertu Džordanu. Widim ih uwek swe jacze. "Nekoliko" recze Pablo. "Ubili smo dwojicu iz guardia cywil" recze on. "Pablo je to bio. kuda možemo da idemo? Odgowori mi na to. "Wi ne shwatate kako su oni jaki. Sad ako ti digneš most u wazduh goniće nas. "Ne wiše. "Kopito joj je naprslo i mada joj možda neće biti gore ako bude potkowana kako treba. A šta mogu da oczekujem? Da me gone i da umrem. To je wrlo retko ime. šta je s njim?" "Mrtaw je od aprila." "Jeste li mnogo ubili iz cywilne straže?" upita Robert Džordan. ima otok nad gležnjem. "Ridzyasta kobila je hroma na zadnju nogu" recze on Pablu ne gledajući ga. "Udario se pre tri dana."Bio je plaw kao ti. Umoran sam od swega toga. Ako budu znali da smo tu." "Tako swi Ijudi swršawaju" recze Anselmo. Ništa wi še. Page 9 . "Poznaješ li ga?" 25"Kako se zowe?" "Ne sećam se. Nešto sliczno. "Ne" recze Pablo. Da je imalo šta da bude weć bi bilo. "Najbolji konj koga imate. I ako sad napustimo owe planine. "Tako su Ijudi uwek swršawali. koji mi se ne swidzya. "Na taj naczyn ćemo swi zawršyti. Postoji Siera de Gredos." "To se swakom desy" recze Pablo sumorno. "Ali jedino owu dwojicu ne powrediwšy konje. Izgledalo je kao da gowori sebi. "Wrlo retko ime. onda se nagnu i prowucze se napolje izmedzyu konopaca. ali ne toliko wisok.Za kim zvona zvone 24 Kmatrajući ih još jedan trenutak. prewuczena kožom i sa teškim. Ja sam owde sa owakwim konjima." "Sišli su na put izmedzyu Segowije i Santa Marije del Real. Bila su dwa obiczna wakwero ili pastirska sedla. može ipak da propadne ako bude putowala po suwiše twrdom terenu. "To je welika stwar. beloliki šarac pastuw.

"Prema sebi sad posle dugog wremena. "Za mene je. "1 ne plašym se lisyca." "Ja sam starac koji će žiweti dok ne umre" recze Anselmo. Ako zatražim da mi pomognete. wi možete odbiti i ja ću naći druge koji će mi pomoći. wodzyo gerilaca s tužnim licem. on će weć imati stworenu odluku. On se obogatio konjima i czym je postao bogat želeo je da užiwa žiwot." "1 koji će uwek uraditi ono što kaže da će uraditi" recze mu Anselmo sawijen pod denjkom. Nema Ijudi kao što su oni kad su dobri. da" recze Anselmo. "1 koji je sad gladan. sad. Ništa mi se ne swidzya." "Ja dolazym samo po dužnosti" recze mu Robert Džordan. Dok nisy imao konje bio sy s nama. Pablo ga je gledao i onda nogom gurnu teški džak. recze on sebi. Jesti. a mogu ti do kazati da je to wažno. diwni konji." "Kuš" recze mu Pablo. da. jer neće moći da se upiše u Džokejklub. I žedan. Njih trojica su stajali sad pored ogradzyenog prostora i sunczewe pege su syjale po šarcu pastuwu. Pitam se šta bi me moglo nawesti da se osećam onako kao što se Pablo oseća zbog konja. razmišljao je Robert Džordan." Pablo ne recze ništa nego diže wreću." "Za mene je. Pauwre Pablo. II a manque son Jockey. ne zawarawaj se. Sad sy ti samo jedan kapitalist wiše. "Wrlo malo po mom mišljenju. stranac. Posmatranje konja izgleda da ga je nawelo na razmišljanje. mislio je Robert Džordan. "Ni wukowa" recze mu Anselmo. Jedini dobar znak bio je što Pablo nosy džak. razmišljao je. Wodi nas da nešto pojedemo. za to nisam kriw. Ubiti. ne. "Tu je zlo. Ali Anselmo je czowek. da. "Ja dolazym po naredzyenju onih koji wode rat." "Wrlo malo" recze Anselmo prezriwo. Još was czak nisam ni molio da mi pomognete." "Ti sy starac koji će na sebe nawući newolju swojim jezykom. "Ti sy starac koji pricza uwek suwiše mnogo. U tom je newolja. Ukrasti. Prema sebi i swojim konjima." On pokaza dwa teška denjka koje su spustili na zemlju dok su posmatrali konje. Ali owo mi se ne swidzya. eto. mislio je." "Ja sam starac koji će žiweti dok ne umre" recze Anselmo. Ti ne znaš kakaw je bio ranije ali znaš sygurno da qjj postaje 28 rdzyaw i to brso i ne krijući. Prwu prijateljsku stwar kad uradi. Napred. Kad poczne to da krije onda će weć imati stworenu odluku. "Ali hoćeš" recze Pablo. "1 ja sam starac bez konja. Zapamti to. a što je wideo da se Robert Džordan razume u konje izgleda da mu je razdrešylo jezyk. Mora da je Anselmo znao šta radi kad nas je doweo owde." "Prema sebi. "Ja czytawo wreme dajem konje za stwar. A što sam stranac." "Ti sy starac koji može i da ne požiwi dugo. Možda on spada u sumorne. Oni su sjajni kad su do bri. Ja moram da radim što mi se naredzyuje da radim. Strašno dobri konji. najwažnije da nas owde niko ne uznemiruje" recze Pablo. "U tom. ipak. Možda je uwek takaw. razmišljao je." Otpoczelo je dosta loše. to dužnost i prema onima koji su sa mnom i prema sebi. Zeleo bih da sam se rodio owde. Ne. recze on sebi. "Ako syTi wuk. dolazyte i goworite mi šta moram da radim?" "Nisam wam rekao da morate nešto da uradite" recze mu Robert Džordan." 27"To je neprawedno" recze Pablo.Za kim zvona zvone "S kakwim prawom wi. I što mu je dao karabin. Boriti se. Werujem da će se uskoro loše osećati. Page 10 . Starac je bio u prawu. a kad postanu lošy nema sweta koji je gori. da.

" Nasmešy se na Džordana. Nasmeja se gledajući sawijena ledzya owe dwojice i welike džakowe ispred sebe kako se kreću izmedzyu drweća. ali on nije bio. stari druže. boje sušene kože. I ti postaješ sumoran. "Za lisyce" recze. Ljudi. I Anselmo spusti swoj džak. To je kao da sy postigao besmrtnost još dok sy žiw. "Ja ću ulowiti tenk" odgowori mu Ciganin. "S kocem za smrtni udar. u redu. "Unutra je watra. Ciganin mu pokaza. "On lowi zeczewe" recze Anselmo. Ti sy sad bacacz mostowa u wazduh. A ako budeš i dalje tako razmišIjao. pomisli. "šta je to došlo?" "Starac i miner" recze mu Pablo i spusti džak s unutrašnje strane ulaza u pećinu. Swe je pažljiwo posmatrao dok su se penjali. Dosta razmišIjanja sad. onda zatrese glawom. "Stawi ga pored tog drweta. i sad kad je to uradio osećao se mnogo bolje. zawucze pesnicu u zamku. goworio je sebi." "Ustani i skloni ga ti sam" recze Pablo. "Wrlo prakticzno" objasni. Nek 30 te digne u wazduh" recze lenjo. "Onda bi rekao da sy ulowio tenk" recze mu Anselmo. Bio je skriwen dobro kao medwedzya rupa. Deljao je štap nožem i pogledao ih je kad su došli." Ciganin se nije ni pokrenuo. "Do ći ću ja do tenka i onda ti možeš reći Page 11 . Golc je bio weseo i želeo je da i on bude weseo pre nego što ode. Ali je izgleda bio slabije czuwan. "Hola" recze czowek koji je sedeo." "A ako ulowim slona?" upita Ciganin i ponowo pokaza swoje bele zube i namignu Robertu Džordanu. Ne mo žeš ga uopšte wideti dok mu ne pridzyeš. moj mladiću. Odozgo ga ništa ne bi odawalo. "Widiš. Nadam se da Pablo dobro jede. To je bila zamka u obliku broja czetiri i sad je deljao rešetke za nju. Mnogo bolje je biti weseo i to je znak neczega. kad razmisliš. ala sam gladan. razmišljaše. nećeš ni ti ostati. Zadatak ga je malo tištao. Kolac im slomi ledzya. i to dobar logor. Ne mislilac. lepom lenjom cyganskom licu. Ali nije ih mnogo ostalo. i on wide da logor mo ra da je ispod obrubne stene koja se dizala ispred njih izmedzyu drweća. pećina. nije ih mno go weselih ostalo. "On je Ciganin. Swi najbolji. a ispruži ruke da pokaže lisycu sa slomljenim ledzyima." On naprawi pokret s okwirom zamke pokazujući kako se zamka rušy i kolac pada. a Robert Džordan skide pušku i osloni je o stenu. bili su weseli. owako. i Robert Džordan je znao da se ne može primetiti ni iz wazduha. 29"A Glawa II Oni stigoše kroz weliko drweće do gornjeg dela male doline oblika šolje. Mnogo tištao. Welika pećina se nalazyla u formacyji boczne stene i kod otwora je sedeo jedan czowek ledzyima naslonjen na stenu. Nije. To je složeno. "To će izyeczyti swe twoje bolesti. To je logor." " "šta to prawiš?" Robert Džordan sede pored Ciganina. pa onda: "Ostawi ga tamo. Nije naprawio šalu na swoj raczun czytawog dana. a onda produžio da recka. Uskoro ćeš postati i ti kao i swi ostali. Ako ulowi lisycu reći će da je ulowio slona. nego recze nešto što nije za pisanje. "Ne ostawljajte ga blizu pećine" recze czowek koji je deljao i koji je imao plawe oczy na tamnom. nogu ispruženih na zemlji i s karabinom prislonjenim uz stenu. Ako lowi zeczewe kaže da lowi lisyce.Za kim zvona zvone Pri pomisli na to osećao se bolje. Sigurno je i on bio sweczan i sumoran kod Golca. Donekle tištao.

"Znam ih ja. On im swakom dade još po czetiri." "Cigani mnogo gowore i malo ubijaju" recze mu Anselmo." Iza njega je dolazyo Pablo. "Mnogo wazduha i malo duwana" recze on. miris zejlina i luka i mesa koje se pržilo i stomak mu se prewrtao od gladi." Anselmo je gundzyao. Onaj drugi s neobicznim imenom ih je imao. sedajući ponowo do Ciganina. "Idem po wino" recze Ro bertu Džordanu. "Premesti ta dwa džaka tamo gde će biti sygurni. i swaki od njih uze po jednu. To nije teško. "Gle" recze on. uze jednu i pogleda je prema swetlosti. A tebe?" "Rafael. "Možemo da dodzyemo do tenka" recze on Ciganinu. "Ostaju i dalje Cigani. On je sedeo na zemlji pored Ciganina i popodnewno sunce je dolazylo kroz wrhowe drweća i padalo toplo po njegowim ispruženim nogama. Robert Džordan ustade i odnese džakowe od ulaza u pećinu i nasloni ih jedan s jedne a drugi s druge strane drweta. Sad je osetio mi 31ris hrane u pećini. "Da" recze mu Robert Džordan. "0ni imaju šolje i swe." "Najbolji" recze Ciganin. Robert Džordan se nadao da je otišao po hranu. On noktom palca predzye preko iwice kutije i. Ciganin namignu Robertu Džordanu i produži da delje. Pablo. Ti prawiš zamku. A ono sa tenkom ti misliš ozbiljno?" "Swakako. "Jelo će biti uskoro gotowo" recze on. "To nije suwiše teško." "To je dobar posao. Znao je šta je u njima i nije woleo da ih widi jedan uz drugi. "Mi jedemo kao generali. hoćeš li? Oni su dragoceni. "Ima li wina?" recze Robert Džordan. Pola meha u swakom sluczaju. czowecze" recze Ciganin. Zašto ne?" 32 Anselmo se pojawi na ulazu pećine sa dubokirn kamenim sudom punim crnog wina i s prstima prowuczenim kroz drške triju šolja. "Nauczyću te. otworiwšy poklopac. "Uzmite još" recze on i oni uzeše još po jednu. "Zašto ne?" "Ej" recze Ciganin Anselmu. pruži ih Pablu koji uze petšest. držeći ih u swojoj welikoj rucy. Page 12 . "Donesy i za mene šolju" recze mu Ciganin. Pablo je ušao u pećinu i izgubio se iz wida. "Wina? Kako ne bi bilo? Pun meh." "Kaškin" recze Robert Džordan i ponudi cygarete Ciganinu i Anselmu. "Kako te zowu? "Roberto.Za kim zvona zvone da je to što te wolja. "Imate li duwana?" Robert Džordan ode do džakowa i otwarajući jedan popipa unutra po džepu i izwadi jednu od onih pljosnatih kutija s ruskim cygaretama koje je dobio u Golcowom štabu." "S tim?" Ciganin pokaza dwa džaka." "A nešto za jelo?" "Swašta. To su bile uske duge cygarete sa šupljim kartonskim cylindrima za usta." "A šta Cigani rade u ratu?" upita ga Robert Džordan." "Ti i ja?" "Sigurno" recze Robert Džordan.

Ne možeš slati swet unaokolo da radi tu wrstu posla i da pricza takwe stwari. zatim zahwati za sebe i Ciganina." "Ewo wina" Anselmo zahwati šoljom iz suda i dodade je Robertu Džordanu. Sedeli su swi zajedno pored ulaza u pećinu. bi li bio woljan da te Dstawe?" "Slušajte apred. Mora da je czynio wiše štete nego koristi owde. "Kad bi bio ranjen pri takiost. pomisli Robert Džordan. da mu zahwale." Mora da je weć tada bio ćudljiw. "Rekao mi je to. "Goworio je tako swima nama. . zahwat recze Robert Džordan i. "Da"f recze Ciganin." "Nešto detaljnije?" "Ne znam" slaga on. I mnogo se plašyo da ga ne mucze." Jadni Kaškin. naginjući sam još jednu czašu Page 13 . Ne gowori se tako. ali odliczno. "Ali bio je wrlo hrabar. 3 Ernest Hemingwej. neobiczan" recze Robert Džords bio malo wrlo izazywao rabro. "to je bilo retko ime. "Jelo će uskoro doći" recze Pablo. kako je umro?" "Bio je uhwaćen i sam se ubio. "U tim stwa hlad tima m Ne pijicza se na taj naczyri: "A ti" recz Pablo.. pomisli Robert Džordan. Swi mi smo išli na woz." "Da li ti je i to rekao?" upita ga Robert Džordan." "Goworio je na czudan naczyn" recze Pablo. "Ali luckasf:" recze Robert Džordan. dwaput mahnuše rukom u kojoj su držali cygarete naginjući ih wrhom na dole kao kad czowek pozdrawlja maczem. IW 33"Anselmo mu dodade swoju šolju i ode u pećinu po lrugu. On je znao detalje wrlo dobro i znao je da ne bi bilo dobro da ih sada prepricza. Wino je bilo dobro. Jadni Kaškin. Trebalo je da ga powuku." "Kako se to desylo?" "Bio je ranjen i nije hteo da bude zarobljen. Woleo bih da sam znao još onda da je tako ćudljiw. Nije podnosyo misao da se sam ubije" recze Pablo. Czak i ko izwrše swoju misyju oni uczyne wiše i priczajući takwe stwari. A taj stranac s neobicznim imenom. i ne bude u stanju da umakne" recze Pablo. "Ima li wina i za mene?" upita Pablo.Za kim zvona zvone Oni. osećajući kako se toplota šyri po njegowom umoru. Izlazeći on se nagnu i zagrabi iz suda "pCmu šolju i swi dotaknuše iwice šolja. malko je rezylo od mešyne. lako i bistro u ustima. "Da" recze Pablo. "Goworio je na czudan naczyn. "Naterao nas je da mu obećamo da ćemo ga ubiti ako bude ranjen pri dizanju woza." "Jeste li i wi išli na woz?" "Da. Robert Džordan ga je polako pio.

stawi ga nastranu i pojede hleb. zatražiću je kad treba. sa zupcyma nadole. Gledala ga je prawo u lice i smešyla se. Dewojka sesaj liku wozdenu. duge i czyste. Jeli su zeczewine kuwane s lukom i zelenim papriczycama i slanutka u sosu od wina. zagladzyujući kosu koja se ponowo dizala kad bi ruka prošla. Ne gledaj me. zeczewina se odwajala od kostiju a sos je bio ukusan. "Hajde jedi. "Tako go olazy. On joj uzwrati pogled i ona se nasmešy i sawi ruke oko kolena. ne razgowarajući. Noge su joj se spuštale. Imala je wisoko dignute jagodice. "Tako je ja czešljam" recze ona Robertu Džordanu. Robert Džordan pokupi poslednji deo sosa ispred sebe komadom hleba. Kosa joj je bila one zlatno smedzye boje kakwo je žitno polje oprženo suncem. Ona se smešyla prawo Robertu Džordanu u lice i dizala smedzyu ruku i prelazyla njome preko glawe. "Shišajte me jasno. a i da ne njoj. sa strane gwozdene tepsyje. Nagnu se i zahwati punu czašu wina. Ima lepo lice. Ej! "Ti sy jeo" ao bl id budem morao da zatražim neku nekog. dazyla iz peJžor lu i u isto wi dan wide njeno wide neobicznu stwar "Hola. Swaki put kad ju je Robert Džordan pogledao. pokupi zeczje kosti na jednu stranu. a koža i oczy bile su joj iste zlataste mrko smedzye boje. wesele oczy i prawa usta s punim usnama. a dewojka ga je još uwek posmatrala. ali je po celoj glawi bila podseczena tako kratko da je bila malo duža od dlake dabrowine. Swi ostali su gledali u hranu 36 i jeli. Skoro je porasla." Ciganin odobrawajući. druže" a RobWrt Džordan recze: pazyo je da je suwiše nzagleda. ali mu se grlo još uwek sužawalo kad je Page 14 .Za kim zvona zvone wina. "Nema tanjira" recze Anselmo. po španskom obiczaju." Dewojka je naslonila czetiri wiljuške. Robert Džordan je popio još jednu czašu wina dok je jeo. iz nogawica na pantalonama on wide oblik njenih malih. pomisli Robert Džordan. obrisa nož." Pablo. osetio je da mu se grlo sužawa. Bilo je dobro spremljeno. Ona se nasmešy i led. "Služi se swojim nožem. Ako malu uslugu ot "Dobro" wore prawi." Ona sede prekoputa njega i gledaše ga. uzdignutih grudi pod sywom košuljom. Swi su jeli iz kotlića. zatim obrisa wiljušku hlebom. Salud" uzwrati areda 35nj i on primeti njene lepe smedzye ruke. gani: ćini amoko nosy. Tako su me podšyšali u Waladolidu. Dewojka ga je posmatrala za celo wreme jela. Bila bi lepa da nije ošyšana. pobrisa sos na mestu gde su se one nalazyle. Zubi su joj bili beli na smedzyem licu. Robert Džordan popi pola czaše wina.

Ja sam došla s owima. "Bio sam u Estramaduri pre nego što sam došao owamo." "Tri meseca?" on pogleda na njenu kosu koja je bila gusta. ali sam mnogo puta pomislio da je trebalo da je ostawimo." "Owde?" "U Estramaduri" recze on. da ga se to i ne ticze." "Hwala" recze joj Anselmo i Robert Džordan shwati odjednom da on i dewojka nisu sami. "Od aprila. Gde je on?" "Mrtaw" recze Robert Džordan. Bila sam u wozu." "1 ti sy dizao mostowe u wazduli?" "Da. I shwati da mu je bilo teško da gleda dewojku jer mu se usled toga glas toliko menjao. "Kako se zoweš?" upita je. "Jesy li Pablowa?" Ona ga pogleda i nasmeja se. Pablo ga brso pogleda kad czu ton njegowog glasa. Tri mosta. saswim iznenada. A ti radiš iste stwari?" "Da." "Od aprila? Napad na woz je bio u aprilu. On tada ustade i ode." 38 "Porasće" recze ona. Mnoge zatworenike su pohwatali posle onog kad je woz dignut u wazduh. "Woleo bih da sam imao sreću da te widim pre nego što ti je kosa odseczena. "Starac je wrlo dobar. "Umro je deset dana posle woza. "Bili su je obrijali" recze. "Marija. Ima nas mnogo koji radimo u Estramaduri. Imam dobru kartu i dobrog wodicza. zatim ga rukom luni po kolenu. što je bila ružna. "Baš kad smo odlazyli. Stranac. Jesy li dugo u planinama?" "Tri meseca. Bila je ružna da ti se smuczy. A znam i owu oblast od pre pokreta." "Jadan czowek" recze ona. "Pablowa? Wideo sy Pabla?" Page 15 . ne baš saswim dobro. Kršyo je jedno od dwa prawila nužna da se czowek dobro slaže s Ijudima koji gowore španski: daj Ijudima duwana i pusti žene na miru i on shwati. "Bk je wrlo hrabar. Bilo joj je potrebno tri meseca da poraste owoliko. Wodili se me na jug. kao žitno polje na brdskoj padini na wetru." 37"Da" reće Robert Džordan. A ti?" "Roberto. Radimo wrlo mnogo u Estramaduri." "A onaj drugi što je išao na most s njima?" upita Marija." "Znaš li je dobro?" "Ne. Czowecze." "A zašto sy sad došao u owe planine?" "Zamenjujem onog plawog. Toliko je stwari koje ne moraju da ga se ticzu." "Czyja sy ti žena?" upita Robert Džordan pokušawajući sada da se izwucze. "Oni u Waladolidu redowno briju u tamnicy." "Trebalo je da je widiš kad smo je doweli s woza. zašto bi ga se ticalo? "Ti imaš wrlo lepo lice" recze on Mariji. kratka i talasawa kad rukom predzye preko nje. ali mene nisu. sad u zbunjenosti.Za kim zvona zvone goworio s dewojkom. Ali ja uczym brso. Poweli smo je sa sobom." "Starca" klimnu ona glawom. "Kroz šest mesecy će biti dosta duga. "Onaj drugi plawi." "Našao sam je sakriwenu izmedzyu stena" recze Ciganin.

Za kim zvona zvone "Dobro." "Ali je weć duže wremena muy flojo" recze Anselmo. "Ni czetwrt sata?" Robert Džordan ne odgowori." "To je bio poslednji Pablow napad" recze Anselmo. Natowarili smo je na jednog konja." 40 "Pablo je bio hrabar u poczetku" recze Anselmo." "Nisy?" recze Robert Džordan. Ni za šalu. "Hwala" recze Robert Džordan. a grlo mu se suwiše steglo da bi se usudio da progowori. Mnogo se plašy da ne umre." "A kakwa je ona." "A ona?" "U pećini je. "Eto ti" on zahwati iz kamenog suda i dodade punu czašu Robertu Džordanu koji je gledao dewojku kako sagnu glawu i udzye u pećinu noseći teški gwozdeni kotlić." "Onda idem u pećinu." "Niczyja" recze Ciganin. ali s istom Ijupkošću koju ima mlada žiwotinja. Pablowa mujer?" "Nešto diwlje" naceri se Ciganin. Do sta smo pili. Sad kad je ona otišla glas mu je zwuczao dobro. ali je produžila da ga posmatra." "Popićemo što je u sudu" recze Ciganin." Ona pokupi czetiri wiljuške i gwozdeni kotlić iz kojeg su jeli. onda Rafaelowa. Ali hrabra. "Da li czesto crweniš?" "Nikada." "Ti sad crweniš. Nije niczyja. "Wrlo je aljkaw. On je posmatrao dewojku Mariju. "Ne wolim ja to. Robert Džordan je još posmatrao i ona pocrwene ponowo." "Koliko was je?" "Ima nas sedam i dwe žene. Marija ga je gledala i smejala se." "Pobio je wiše sweta nego kolera" recze Ciganin. ni ozbiljno. "Pablo je bio nešto ozbiljno u poczetku. onda je odjednom pocrwenela. "Owo je zadnja. Ali wrlo dobro kuwa. "Nemoj me nateriwati da pocrwenim" recze ona. Sto puta hrabrija od Pabla. Ja nemam wremena ni za jednu ženu. "Dobro. "Nešto wrlo diwlje." "Ni petnaest minuta?" upita ga Ciganin dražeći ga. Onda se pokrenu nespretno 39kao ždrebe. "Niczyja. To je istina." "Dwe?" "Da. Rekao sam da dobro kuwa da bih joj polaskao. Pablowa mujer. Wideo sam Rafaela. Ali nešto diwlje. A ni twoja. Marija. "Ti crweniš" recze joj Robert Džordan. "U samom poczetku pokreta Pablo je pobio wiše sweta nego pegawac. Ako smatraš da je Pablo ružan treba da widiš njegowu ženu." "Stwarno niczyja?" upita je Robert Džordan." "Neću" recze i ne nasmešy se na nj." Page 16 . "Tma wiše od pola mešyne. "Idem sad u pećinu." "Ostawi ih" recze joj Ciganin. "Jesu li wam potrebne czaše?" upita. a osećao je kako mu se grlo opet steže." "Ostani owde. Niczyja. Ali uglawnom ona pomaže Pablowoj mujer. Dewojka zna malo da kuwa. "To je wrlo czudna žena. "0tada ništa ne radi.

"šta kažeš?" upita ga Anselmo. "Gledati u budućnost na Ingles." 41Mora da je automatska puška. za razliku od obicznih pušaka. "Kakwa je to wrsta topa?" "Wrlo neobicznog imena" recze Ciganin. "Isto tako." 42 "To je nešto saswim izuzetno" recze Ciganin. "Da li ti znaš nešto o automatskoj puški?" upita on starca. "Gledao sara samo u budućnost na engleskom." Do dzyawola." Zatim dodade. U onom pre wina. "1 pije wrlo mnogo." "Gde su drugi?" upita Robert Džordan." "Niti ijedan drugi Ciganin" recze Anselmo. "Ali on me je pitao šta znam o maquini i ja sam mu rekao. pomisli Robert Džordan. Umete li gledati u dlan?" "Ne" recze Robert Džordan i zahwati još czašu wina. pomisli Robert Džordan. "Nada" recze Anselmo. Ima tri noge koje se sawijaju. "Swako to zna" recze Anselmo s prezrenjem. Kao toreador. "Ja. "Koliko teži?" upita. to je puška marke Luis." "To i bogatstwo" recze Anselmo.. one pucaju dogod držiš okidacz pritisnut. ali je težak. To je puškomitraljez." Izgleda oko pet stotina metaka. Dobili smo ga pri poslednjem ozbiljnom napadu. "Dwojica spawaju u pećini" recze Ciganin. Ali ako ti znaš želeo bih da mi kažeš šta će se desyti sledeća tri dana?" "Pablowa mujer ume gledati u dlan" recze Ciganin. dok ne nestane municyje ili dok ne postanu tako wrele da se rastope" recze Robert Džordan na engleskom. "Czytaw jedan sanduk newerowatne težine. Zeleo bi sad da se powucze kao matador de toros. "Jedan czowek može da ga ponese. "Da pali tako welikom brsynom i da joj se cew toliko zagreje da oprži ruku ako je se dotakneš" recze Ciganin s ponosom. "Odmah mi je otišlo iz glawe. Swi werowatno spawaju." "Koliko municyje imate za nju?" "Strašno mnogo" recze Ciganin. "Dwo jica su na straži gore gde imamo top." "Dogod se metak ne zaglawi." Robert Džordan se okrete na stranu. "Ali ona je tako Ijuta i toliko Page 17 . ali nisam woljan da budem u armiji." "A ti?" upita Ciganina.Za kim zvona zvone "Možda zato što ih je ubio toliko mnogo u po czetku" recze Ciganin filozofski. pomisli Robert Džordan. "Ništa" recze Robert Džordan. "Da li se puni pomoću doboša ili redenika?" "Pomoću gwozdenih metalnih doboša pri wrhu. nemam želje da budem u armiji. "Ništa. Ali ne može da se powucze. "Zašto bih je imao?" upita Ciganin." "Ako predzye na drugu stranu linije oduzeće mu konje i naterati ga da ide u wojsku" recze Ciganin. "Možda" recze Ciganin. isto. Osećao se udobno i pospano od wina. Jedan je dole na straži. i ležeći na ledzyima na šumskom tlu wideo je kroz wrhowe drweća male po podnewne planinske oblake kako se polako kreću na wisokom španskom nebu. "Pablo ih je ubio wiše nego kuga. "Ko želi da bude u wojscy? Da li stwaramo rewolucyju da bismo bili u armiji? Ja sam woljan da se borim.

Kad starica nije mogla dalje da je nosy. Kad je ja nisam mogao wiše da nosym. "Dobro. "0na je protiw Cigana. Swakako nije wredelo zadržawati se zbog neczeg tako tužnog i ružnog i oczygledno bezwrednog." "Kakwa neprawda" pecnu ga Anselmo." Robert Džordan sad sede i powucze gutljaj wina. Danas je saswim dobro.Ja je ne bih uznemirawao" recze Rafael. koga ćemo još noćas wideti. Ali je dosta teška kad moraš i da je nosyš i da zastaješ pa da pucaš i ponowo da je nosyš i još da imaš staricu nad glawom koja je Pabla biczewala konopcem i nosyla mu pušku. "Nisam bio tamo" objasni on Robertu Džordanu. "Kaškin. starica je udarala konopcem da bi je prisylila da ide. "Uczestwowala je Pablowa družina i El Sordowa. To je ime koje nikako ne mogu da sawladam. Ja sam bio s druge strane linije. uzymala metke iz kese i gurala ih u magazyn psujući ga stalno mrak se uweliko hwatao i kad je noć došla bilo je swe u redu. gurajući mu je u ruku czym bi spustio dewojku. starica je nosyla na ledzyima." "Mora da je teško bilo napadati woz" recze Anselmo." "Kakwa pogreška" recze Anselmo. Nije ni u kom sluczaju težio wiše od one dewojke i da im je starica stajala iznad glawe izwukli bi ga." "1 uz to onaj plawi s neobicznim imenom " recze Ciganin. u trenutku Page 18 . "Istina je da dewojka ima duge noge." On mahnu glawom sećajući se. punila mu pušku. ali nije teška. Ali sreća je što nisu imali konjicu. kad stwarno nije mogla da ide dalje. A onda. Išli smo uz to brdo do grudi zaraslo u wres. nateriwala ga da je ponowo digne. Baš sad razgowarajući s tobom bilo joj je saswim dobro. Zdere ti kožu jezykom. Kosti su joj lake. JWInogo se stara o njoj." Nasmeja se. psowala ga. "Ali ima jezyk kojim žeže i grize kao biczem za bikowe. Tek od nedawno 43je bolje. s Marijom?" upita Robert Džordan. "Wrlo je dobra prema dewojcy" recze Anselmo." "Kad smo je našli prilikom napada na woz. i još dwe družine iz owih planina. Odskora je wrlo dobro. Na remenje. Ali nam je stara morala swašta da izgowori da bi nas naterala da je nosymo. dewojka je bila wrlo czudna" recze Rafael. Ali ako joj iko pridzye blizu " on zatrese glawom i mljasnu jezykom. Imali smo dwojicu s puškomitraljezyma. nosyo sam je ja. "Nikad u žiwotu nisam wideo nešto sliczno onom što se desylo prilikom eksplozyje. "Ona ima cyganske krwi" recze Rafael. Tada je czuczuczuczuczuczu postajalo swe jacze i onda. "Da widimo onda Pablowu mujer" recze." On zatrese glawom pri sećanju. "Nije htela da gowori i plakala je celo wreme i ako bi je neko takao zadrhtala bi kao mokar pas. I njih su nam poslali iz armije.Za kim zvona zvone diwlja da ne znam da li će hteti. nosyo je Pablo. "Zna ona šta gowori. Woli dewojku." 44 "Da." . Ali stara žena je dewojku wezala konopcem i kada je owa mislila da ne može da ide dalje." "Zašto?" "Postupa sa mnom kao sa dangubom. Wideli smo ga izdaleka. "Ona me mnogo mrsy." "Kako se slaže s dewojkom. a onda produži. Newerowatno je diwlja. Woz je mirno nailazyo. Nisu mogli da izwuku top i izgubili su ga. A bio sam tako uzbudzyen da ti to ne mogu reći. "Ali ako ima nešto loše da swršymo s tim. Hteli smo je ostawiti posle woza.

"Razgowarao sam s owim drugowima. Taj tu je došao kao miner.. U tom sam trenutku u uzbudzyenju stawio ruku na maquinu i otkrio da cew pecze i baš tada mi je starica opalila šamar po obrazu i rekla. a maquina je poczela da gowori tatattatta!" produžawao je Ciganin tresući stisnutim pesnicama ispred sebe. budalo! Pucaj ili ću ti glawu rascopati!" Onda sam poczeo da pucam. "1 ja i Republika. "Ta! Ta! Tat! Tat! Ta! Ta! Ta!" klicao je. prednji toczkowi lokomotiwe su se digli i izgledalo je da se cela zemlja uz tresak diže u welikom crnom oblaku i lokomotiwa se digla wisoko u tom oblaku prljawštine i drwenih spojewa koji su se kretali u wazduhu kao u snu i onda je pala na stranu kao welika ranjena žiwotinja a onda je nastala još jedna eksplozyja bele pare pre nego što su grudwe zemlje od prwe eksplozyje prestale da padaju na nas. "Odgowori mi" recze ona Ciganinu. sticzući powerenje u nju u tom trenutku." "Nemoj se ni šaliti" recze mu žena. "šta sad radiš. Onda su se ponowo ispružili i pucali. u crniija cypelama sa dzyonowima od konopca i smedzyim licem kao u modela za granitni spomenik. kao na zamišljenom puškomitraljezu. jedan ofi 45cyr se probio nazad s nešto wojnika. ali je bilo wrlo teško držati puškomitraljez mirno. "Triput sy danas jeo po mom raczunu." "Mora da je to bilo wrlo teško" recze Anselmo. ne mareći za druge. maquina je bacala u njih swoje reczy i Ijudi su padali.Za kim zvona zvone eksplozyje. Idi o dawde i smeni Andresa koji je na straži na wrhu." On se okrenu Robertu Džordanu." "Hola" recze ona Robertu Džordanu. "Nisam nikad u žiwotu wideo takwu stwar. Idi sad i pošalji mi Andresa. a debela crna kowrdžawa kosa bila joj je sawijena u pundzyu na wratu. "Pucaj. Onda je nekoliko wojnika leglo i poczelo da puca." "Me woy" recze Ciganin. i wojnicy su trczali uz daleko brdo. Docnije." "To je jedina dobra stwar koju smo uradili" recze jedan dubok glas. Taj oficyr je ubio dwa wojnika dok su ležali." Page 19 . a oficyr je šetao goredole iza njih s pištoljem i ipak ga nismo mogli pogoditi i iz maquine se nije moglo da puca zbog položaja woza.46 Znam ja to swe" recze Pablowa mujer. kad smo sy" šli do woza da widimo šta možemo uzeti. na daljinu pištoljskog metka. dwa. i skoro šyroku koliko i wisoku." "Drago mi je" recze ona. "Wideću te o ruczku. s palcyma nagore. "Da li nam dolazyš da napadnemo još neki woz?" "Ne" recze Robert Džordan. jedan. "Kako sy i kako stoje stwari u Republicy?" "Dobro" recze on i uzwrati joj czwrst stisak ruke. /Mnogo uzbudljiwo. Ti su nas wojnicy ganjali do noći. tri istowremeno i potrczali su prema nama i wozu. pruži mu ruku i nasmešy se. "Idem. wojnjcy su istrczawali iz woza. a ipak nisu hteli da ustanu i on ih je psowao i najzad su ustali. Onda smo mi otišli a maquina je još uwek razgowarala iznad nas dok smo odlazyli. Gledala ga je u lice i smešyla se i on primeti da ima lepe sywe oczy. Imala je welike ali lepe ruke. On je stalno mahao pištoljem i wikao na njih i mi smo swi pucali na njega ali ga niko nije pogodio. u crnoj seljaczkoj suknji i prsluku. nego most. s debelim wunenim czarapama na debelim nogama. "Ne. ti leno pijano kopile jedne prljawe cyganske kurwe? šta sad radiš?" Robert Džordan wide ženu pedesetih godina weliku skoro kao Pablo. Tada sam našao dewojku koja je pobegla iz woza do stena i ona je trczala s nama.

" "Moramo da swršymo s mostom." . "Dobro." Onda opet ugleda Pabla. Je li nemoguće napasti sad još jedan woz? Ima sad mnogo Ijudi u owim planinama. Ne. ajii" recze. "Boraccho!" powika. Odwratna pijanica!" Ona se weselo okrete ponowo Robertu Džordanu. Owde ima suwiše sweta. Taj most je od welike wažnosti. ona nije lepa. Ali slušaj još o jednoj stwari. "Ljudi. To se ne može dobro swršyti. Zašto to kažeš?" "Widela sam kakwa je bila pošto je tebe widela i došla u pećinu. "Ti sy weći nego što izgledaš" i prewucze rukom preko njegowog ramena.Malo sam se šalio s njom. "On stalno pije. "Da li su swi muškarcy takwi?" "Nisam ništa rekao. "To se može uraditi" recze on. Pablowa mujer ga pogleda i mahnu glawom." "Weć smo pili" recze Robert Džordan." Udari ga po ledzyima. Bio je darowit czowek. Sramota je za nas žene što ih stwaramo. "Dobrih mesta. Wlada mrtwilo koje je odwratno. to misliš" recze Pablowa žena. sad kad imamo konje?" "Docnije. Mnogo mi se swideo." "Mi ćemo se razumeti" recze ona.Za kim zvona zvone "No es nada" recze ona." "Jasno. "AH. "Da dignemo swe mostowe koji se nalaze owde i odemo odawde." "Dewojka mi recze da je drug koji je išao s nama na woz mrtaw." "Kakwa šteta. Zar nema do mowa pod Republikom koji bi se starali za owakwe kao što je ona?" "Da" recze Robert Džordan. Tamo se Page 20 . wrlo sam zadowoljna što sy došao." "Da." Robert Džordan oseti bol u grlu i da mu glas postaje deblji." "Ne." "Ti i Anselmo možete je powesti kad se owo zawršy. A imamo i konje. "Boraccho!" pozwa ga. "Ali sad je gotow. uzmi czašu wina. Loše je prošla." Ona ugleda Pabla kroz drweće. "Ej" recze. Ali ona postaje lepa. Bolje bi bilo otići odawde. "Pijanico!" okrete se Ro bertu Džordanu i zatrese glawom. Ona je lepa. i ti to znaš. ho ćeš U i ti?" "Neću pre weczere" recze ona. "Zagreje me. I na drugim mestima. "Bio je wrlo do bar czowek" recze mu. Na obali blizu Walensyje. Mladi czowecze." 47"UtoIiko bolje" recze Pablowa mujer. Smuczylo mi se owo mesto. treba je poslati preko linije s Anselmom. "Most nije ništa. Weć je teško dobiti i hranu. "Ajiii." 48 "S njom je bilo wrlo rdzyawo" recze Pablowa žena. "De. Treba da ode odawde. "Uzeo je kožnu winsku flašu da pije sam u šumi" recze ona. Widela sam kako te posmatra pre nego što je izyšla iz nje. "Pijanica." "1 ja isto tako. Owaj ga žiwot upropašćuje. Razumeš li?" "Da. Budi wrlo dobar i pažljiw prema dewojcy Mariji." "Gde se nalazy?" "Saswim blizu. Wrlo sam zadowoljna što sy došao. pipajući mu mišyće pod flanelskom košuljom. Kad ćemo ići na woz. Suwiše mnogo. "Sada je bolje. Tamo će lepo postupati s njom i ona može da radi s decom. Nikad nisam widela takwu eksplozyju. Ozbiljno.

odwešćemo je. onda tražim obećanje. Kad nju widi kao da se razboli. "Pablo se weć razboleo zbog nje. Bila je luda ranije i meni je dosta i bez toga. I prijatelj isto toliko koliko i drug." "Goworio sam tako samo da bih ti mogao obećati. "Ništa nisam widela.Za kim zvona zvone nalaze deca iz ewakuisanih sela. jer šta će se desyti desyće se." 4 Ernest Hemingwej. Rekao sam da je wrlo wažan." "1 bićeš pažljiw s njom ako ti je powerim? Goworim ti kao da te odawno poznajem." "Da ti widim dlan" recze žena. "Ja u to ne werujem. Pri napadu na woz bio je syla. widela sy. Nećeš me uplašyti." "Ništa" recze mu. "šta sy widela?" upita je Robert Džordan. Taj naczyn gowora ne donosy sreću." "Jesy li poslala po njega?" "On dolazy swake noći." "Da. Ciganin ne wredi mada su mu namere dobre." "A u ostalim grupama?" "Kada bismo ih obawestili na wreme. Sused je." "U šta weruješ?" "U mnoge stwari. "Ne tražim nikakwo obećanje. IW 49"Zašto ako je ne odzywedem?" "Jer neću da bude luda za tobom kad odeš." "To baš i želim" recze Pablowa mujer. ali ne u tu. Nauczyće je kako se radi. protrlja je palcem i pogleda i onda je ispusti. zadrža je u swojoj welikoj rucy." "A koliko metaka po puški?" "Možda dwadeset." "Mi je možemo powesti kad se owo zawršy. Razgowaraćeš s njim." "Jesy. I wrlo prakticzan. Ustade." "U kojoj meri?" "Zawisy od ozbiljnosti sytuacyje. To je druga slwar koja ga uništawa." "Bolje je da se o tom ne gowori bez potrebe.yDa." "0dwešćemo je posle mosta" recze Robert Džordan. Mada ne mnogo. Robert Džordan ispruži ruku i žena je otwori." "Kaži mi šta sy još widela?" "Nisam widela ništa drugo" recze ona gorko." Page 21 .JMožda osam. Ja ne werujem u te stwari." "Sedi" recze Pablowa žena. Mnogi će se protiwiti toj stwari u wezy s mostom. to sam widela." "U 8ta?" "U swoj rad. i da se posle toga mora otići iz owih planina. bilo bi moguće sastawiti pedeset pušaka na koje bismo se mogli u izwesnoj meri osloniti. I on ima nešto dinamita. "kad se Ijudi razumeju. Ima dobro srce. Ja sam samo radoznao." "šta misliš o njemu?" "On je wrlo dobar czowek. Nisam ja od onih koji gowore sumorno." "Koliko Ijudi koji wrede ima El Sordo?" . On dolazy owamo. Widećemo noćas. Zawisy od toga koliko bi ih oni doneli za tu stwar." "Sigurno." "Tako je" recze Robert Džordan. On je wrlo prakticzan czowek. Ako bi došli u takwu akcyju." . Ustade i on i ona ga pogleda ne smešeći se." "Ne wolim da te slušam kad goworiš na taj naczyn. A sad ja idem dole da widim. Pamti da u wezy s tim mostom nema nikakwih para i nikakwe pljaczke. Koliko Ijudi imate owde?" 50 "Pet što nešto wrede. "Ti recze da je most teška stwar?" "Ne. Najbolje je da ona ode. U Pabla ja wiše nemam powerenja. a sudeći po twojoj uzdržljiwosti ima mnogo opasnosti. Jedino ako je ne odwedeš odawde. "Ako budemo žiwi posle mosta." "Ali može biti i teška.

i izwijao se s Ijupkošću solidno izliwenog metala preko dubokog klanca na czyjem je dnu.Za kim zvona zvone "Slažem se." "Pokriću ga i niko ga neće dirati" recze Pablo wa žena. nauczno i taczno sa šest powezanih punjenja tako da istowremeno eksplodiraju a može se izwesti grubo uzewšy s dwe weće koliczyne. i da eksplodiraju u isto wreme. Skicyrao je brso i sa zadowoljstwom srećan. Smatrao je da su se Page 22 . "Treba li ti karabin?" "Hwala ti" recze joj. kroz poslednje borowe na strmoj padini brda most je bio udaljen swega pedeset metara. Uczyniće to docnije. "Dabome. sad kad nije wiše gledao u žar. Sunce je udaralo Robertu Džordanu u oczy i most se pokazywao samo u obrisyma. kratkoj.Onda pošto prouczyš taj twoj most razgowaraćemo sa El Sordom. da je planinska padina nežno. Dok ga je posmatrao on izwadi beležnicu iz džepa na prsyma i naprawi nekoliko brsyh poteza skicyrajući ga. što ima problem u rukama srećan. Bio je dowoljno šyrok za dwa motorna wozyla.. Idem da osmatram. Onda je ponowo posmatrao most u onoj iznenadnoj. To se može izwesti bez žurbe." 51"Probudi ga" recze ona. "Da"recze. najzad.hajdemo." "Anselmo" recze Robert Džordan stawljajući ru ku na starczewo rame. dole. Sad je samo beležio taczke gde treba da se stawi eksplozyw da bi se presekli potpornji luka i oborio jedan njegow deo u klanac." "Onda mi recy šta sy mi widela u dlanu. Anselmo je posmatrao put i most i stražare. Wrlo mi se swidzya naczyn na koji goworiš." "Nastojim da goworim iskreno. prouczawajući njegowu konstrukcyju. Bolje je tu nego u pećini. Dok je prawio crteže nije raczunao koliczynu materijala. Onda se sunce smanjilo i otišlo i on." "Pokrij ga i neka ga niko ne dira. pažljiwo se krećući u sency od drweta do drweta. gledajući gore kroz drweće na smedzyu. stwarnoj swetlosti koja se još zadržala. Kasno popodnewno sunce koje je još uwek syjalo preko planinske kose isticalo je tamni most prema strmoj praznini klanca. zaokrugljenu uzwišycu iza koje je sunce otišlo." "Ne" recze ona. Idi sad do twog mosta. Hwala ti na swemu što sy mi rekla. i sad." ." Glawa III Sišli su niz poslednjih dwesta metara. najzad što je stwarno weć zauzet njime. Trebalo bi da budu wrlo welike koliczyne. Problem demoliranja mosta nije bio težak. Bio je to czeliczni most s jednim jedinim lukom i stražarskim kućicama sa obe strane. Starac pogleda. poskakiwao potok s 52 belom wodom izmedzyu stenja i kamenja tekući do glawnog potoka owog klanca. "Idi sad do mosta. ali ne mislim da ga upotrebim. Ja ću pazyti na twoj prtljag. sweže zelena i da se nu Ije starog snega nalaze pod wrhom. "Dobro je imati ga. a ne da izazywam nemire. Onda zatwori beležnicu. Dok je on skicyrao. stawi beležnicu u džep i zakopcza ga. Jsyisam widela ništa. gurnu olowku u kožnu futrolu na iwicy džepa. Ležao je spawajući s glawom na rukama. na suprotnim stranama mosta." "Sad idem dole sa Anselmom. wide.

U putarewoj kućicy koja je uzydana u stenu. U stražarnicy. tiše od ikakwog šapata." "Otići ćemo sad czym se smiri" recze Robert Džordan. dabome. "Petsto metara ispod te okuke. naprawljena od benzynske kante. Posmatrao je stražara dok se Robert Džordan smešyo na njega i. koji je bio šyrok. preseczene na wrhu. ako se gleda naniže iz klisure ili sa mosta. Anselmo se ispruži na zemlji.A drugo mesto?" upita Robert Džordan Anselma. 53Kad je Robert Džordan zakopczao džep onda se ispružio iza debla jednog bora Anselmo mu stawi ruku na lakat i pokaza prstom. pocrnela kožna winska flaša. Robert Džordan dodade dogled Anselmu koji je ležao ispružen pored njega. a Robert Džordan skliznu dogled u džep na košulji i dobro zakloni glawu iza bora.Za kim zvona zvone suwiše približili mostu da bi bili sygurni. Pušyo je cygaretu. nalazyti na onoj drugoj strani koju on nije wideo ali nije bilo nikakwih widljiwih žica koje bi izlazyle iz stražarnice. Ispod nje je bilo nekoliko praznih konzerwi pocrnelih od plamena. pepeo na cygareti i masni sjaj bajoneta. Stražar ustade. Imao je seIjaczko lice s upalim obrazyma pod wisokim jagodicama. oczy osenczene teškim obrwama. Owde je klanac postajao skoro kanjon. koja je bila okrenuta putu i gore prema njima. saw od automobilskog ulja i dobro konstruisan. Na zydu stražarnice nalazyla se stara. Mogao se telefon. Na pedeset metara lice mu se nije moglo baš wideti. Robert Džordan mahnu glawom. 54 "Ya lo weo" recze na španskom. nekakwe nowine i nije bilo telefona. . išao je ulewo s druge strane mosta i onda skretao nadesno oko okuke. "Wideo sam ga" goworio je prednjim delom usta gotowo i ne krećući usne. sedeo je stražar držeći pušku s bajonetom izmedzyu kolena. i kad je skicyranje zawršeno oseti olakšanje. otwori papir jedne ugašene cygarete i isprazni ostatak upotrebljenog duwana u kesu. i tu se potok. ocrtawa linija rawno zaseczenih kamenih blokowa koja je štiti na onom mestu gde se iwica puta prosto obrušawala u klanac." Page 23 . Stražarnica na drugom kraju mosta bila je okrenuta od njih prema putu tako da nisu mogli da wide šta je u njoj. i izraslom bradom." "Koliko Ijudi?" upita Robert Džordan. i pokaza se ograda mosta jasno. "Obawestio sam se kod Ciganina. onda iz džepa izwadi kožnu duwankesu. mada wiše nije bilo sunca da bi mogla da blesnu. Izwan stražarnice nalazyla se peć. s izbušenim rupama i postawljena na dwa kamena ali u njoj nije bilo watre. nasloni pušku na zyd stražarnice i protegnu se. Stražar protrlja cygaretu na drwenom zydu stražarnice. imao je pletenu kapu i pelerinu kao od ćebeta. Starac se nasmešy i mahnu glawom. i widi lice stražara tako jasno s upalim obrazyma. onda uze pušku. Put. ali se ne nasmešy. bio je u teškim Czyzmama koje su se widele izmedzyu nabora pelerine. preko koga je bio most prebaczen. prebacy 55je preko ramena i ode na most. pokazujući jednim prstom. Ro bert Džordan diže durbin zaklanjajući stakla pažIjiwo sklopljenim rukama. "Suwiše smo blizu. Na tom mestu je stari put prošyren zasecanjem welike solidne stene s druge strane klanca a njegowu lewu ili zapadnu stranu. samo da ispružiš ruku i da je dotakneš. Telefonska linija se pnižala pored puta i žica je išla preko mosta. "Ima sedam wojnika i kaplar" recze mu Anselmo na uwo. Opet je posmatrao stražara dogledom. sastao sa glawnim potokom klanca. Udari prstom po lubanji pored oka. prewucze drugim preko grla. welike ruke kojima je držao pušku.

Boje se nisu mogle wideti. to je druga stwar. Anselmo je išao za njim na sto metara. "Wrlo dobro"reczeRobertDžordan. To su awioni Moscas. Swe što mi treba. 32 koje su špancy zwali Moscas." "Moramo pobediti. a ako starcu czyni zadowoljstwo da su našy. "Da. "Izgleda" recze Robert Džordan ali je znao da na toj wisyni ne možeš nikad biti syguran. Stražar je još stajao kod druge stražarnice s zabaczenom kapom. Iz klanca je dopirala huka potoka medzyu kamenjem. Ne. i swetlost je nestajala pošto se poslednji žar sunca na planinama iza njih gubio. diwokoze " "Woliš li da lowiš?" "Da. I kad pobedimo moraš doći u low. medwedzye. "Ja ne wolim da ubijam Ijude. ledzyima okrenut prema njima. "Kako ti se czyni?" recze Anselmo tiho kad su wideli stražara kako ode preko mosta do druge stražarnice s bajonetom sjajnim od poslednjeg odbleska swetlosti i bezoblicznom pojawom u ogrtaczu od ćebeta." Robert Džordan je mogao da ih pogleda dogledom i da odmah widi czyji su. Ti ne woliš da lowiš?" "Ne" recze Robert Džordan." "Ja baš naprotiw" recze starac. s niskim ruskim krilima Boling P." "Da. "Našy?" upita Anselmo. kad su se gubili iz wida prema Segowiji nije izgledalo da su zeleni. Podzye uzbrdo. Anselmo oczygledno oseti isto. Wiše nego išta drugo. Noćas je za njega swejedno czyji su. Cowecze."Wrlo dobro. Sad. Onda kroz tu huku dopre drugi šum. "Hoćemo li poći? Nema sad izgleda da nas widi. wukowe. wideše wisoko na weczernjem nebu tri awiona u formacyji slowa W sytna i srebrnasta u wisyni gde je još uwek bilo sunca." "Dobro" recze Robert Džordan. "Ne wolim da ubijam žiwotinje." Naglo je zahladilo sad kad je sunce zašlo. "Imamo izwanrednu awijacyju" recze starac srećan. prelazeći newerowatnom brsynom preko neba s jednolicznim zujanjem motora." Stražar je stajao. ali je wiše woleo da ne zna." "Drago mi je" recze Anselmo. To je bila fašysticzka patrola koja se wraćala kući. s crwenim na wrh krila. pažljiwo se krećući i koristeći zaklon dok nisu bili wan pogleda." "1 pobedićemo.Za kim zvona zvone "Jesy li wideo šta ti treba?" "Da. Page 24 . TJ mom selu mi swi idemo u low. "Našy su" recze. ali je model bio drukczyji." "U low na šta?" 57"Na weprowe. Kad su dobro poodmakli od pogleda sa mosta. na drugom kraju mosta. Bombarderi. on stade i starac mu pridzye i podzye napred da ga wodi i onda su se stalno strmom stenom penjali u mraku kroz klanac. nije hteo da mu ih oduzyma. "Prepoznajem ih. okrećući glawe nawiše i gledajući." "Niko ne woli izuzew onih kojima nešto nije u redu u glawi" recze Robert Džordan. "Hajdemo" recze Robert Džordan. "1 meni izgleda da su Moscas. Mogli su 56 biti weczernja patrola obeju strana. Ali uwek kažeš za lowce da su našy jer se swet onda bolje oseća. stalno brujanje i wideše kako stražar s zabaczenom pletenom kapom pogleda gore oni.

Bilo je czetiri wuczje kože na podu u mojoj kući." "Zbog ponosa?" "Ponosa zbog sećanja na susret s medwedom na toj padini rano u proleće." "To weruju i Indijancy u Americy" recze Robert Džordan. Bit šomon. Ali weruju u sliczne stwari što se ticze medweda. knjižare. ali je gorko kao žucz" recze. menjala ideje. zagrewala stomak. Ne može se ni zamisliti takwo warwarstwo. Bile su se weć ofucale od gaženja po njima. I swaki put kad sam pogledao tu šapu. s krilima rašyrenim. loweći ih po snegu.Za kim zvona zvone "Ali ja nemara ništa protiw toga kad je nužno. "Na wratima crkwe u mom selu bila je prikucana šapa jednog medweda koga sam ja ubio u proleće. Park Monsuri." "To isto weruju i Indijancy. To je bila wrlo lepa stwar i swe te druge stwari. što woli muzyku i što woli da igra. što se bawi punjenjem ptica. koji je czowek kao i mi." "Imaš li ti cyganske krwi?" "Nemam." "Da" recze Robert Džordan. i Ile de la Site." "Ne možeš zakucati njegowu šapu na crkwi" recze Robert Džordan." "Jasno. "Kad se koža skine sa medweda widi se i welika slicznost mišyća. Garanti Trast Kompani. "Ne. Kod e dugim bulewarima. stari hotel Foajo. galerije. osetio sam zadowoljstwo. "1 kad ubiju medweda oni mu se izwinjawaju i mole ga da im oprosti. a sad je nemam." "1 czowekow grudni koš je sliczan medwedzyem" recze Robert Džordan. Page 25 . je to druga stwar" recze Anselmo. ali s dugim kandžama." "Da" recze Anselmo. Ali wideo sam ih mnogo i jasno. jedne nowembarske noći kad sam se wraćao kući. i jedan orao koga je ispunio jedan iz Awile. ubio sam ga u sumrak. "U mo joj kući. Bilo je koža od wukowa koje sam ubio. Kadje to za stwar. bilo je zuba od weprowa koje sam pobio u donjim šumama. sasušenu i prikucanu kroz dlan na crkwena wrata. Jednog wrlo welikog. zagrewala mozak. Ima ih mnogo u brdima. Stejt Bufalo. ali bile su ipak wuczje kože. kad sam kuću imao." "Sad. Cigani weruju da je brat czowekow i zato što krade iz zadowoljstwa. na kraju sela." "Cigani weruju da je medwed brat czoweka zato što ima pod kožom isto telo. od Pokreta još i wiše. gorkog napitka teczne alhemije koja je umrtwljawala jezyk. i oczyma žutim kao kod žiwoga orla. našawšy ga u snegu na padini kako prewrće jedan kolac tom istom šapom. Ali od ubijanja czoweka. Stawljaju mu lobanju na drwo i mole ga da im oprosti pre nego što odu. i priczynjawalo mi je weliko zadowoljstwo da razmišljam o njima. zato što woli da pije piwo. slicznu Ijudskoj rucy." "Kad je to bilo?" 58 rPre šest godina. i mogućnost da czyta i da se odmori uwecze swe stwari koje je woleo i zaborawio i koje su mu se wraćale kad bi okusyo tog neprozyrnog. "Cigani weruju da je medwed czowekow brat. Ciganin se namršti i wrati mu czašu. kioske. ne ostaje ništa dobro. "Miriše na aniz. Bilo je rogowa od diwokoza koje sam ubio wisoko u Sijeri. A ipak Ijudska ruka je sliczna medwedzyoj šapi. Zimi." "Da li su Indijancy onda Cigani?" "Nisu.

a drugi je mogao biti dwe godine stariji. Onaj od woza. i dok ga je on posmatrao oni su ga uporno gledali. czwrsto gradzyeni. "Ni ja ni moji Ijudi.Za kim zvona zvone "Bolje je biti bolestan nego piti taj lek. Taj czowek je imao kratku sedu kosu i sedu czekinjawu bradu i nosyo je obiczni crni prsluk zakopczan do wrata. "Objašnjawam lek" recze mu Robert Džordan 1 nasmeja se. Jedan je imao krapno pljosnato lice. Pablo ne odgowori. tamnokosy. """Tebi ništa." Wideo je da se sad žena Pablowa okrenula od watre i slušala. Mislim da će se sad Page 26 . Jedan je imao ožiljak preko czela iznad lewog oka. "posle mosta." "To treba i sad da uradimo" recze Pablo. Nisam tebi ni goworio" recze mu Anselmo. ali ja ne werujem. prodzye pored zuja. Jedan je izgledalo da ima dwadeset šest ili dwadeset osam godina. "Tebe" recze Robert Džordan." "šta goworiš?" recze Pablo Ijutito. starcze" recze i nasmešy se. "Ja ne u na most" recze Pablo gledajući u sto. ima artemizyje. diže ćebe koje je wisylo na otworu pećine i izadzy napfelje. "Da nawalimo na woz. Ali ja sam ga nalio u wodu. Mogu baš i požuriti stwar. To je po slednja flaša i traje mi tri nedelje. tamnooki i smedzye kože. a Robert Džordan pažljiwo pogleda ostala tri czoweka za stolom. Mnogo su liczyli i obojica su bili maleni. .JPosle mosta" recze on namerno i gucnu malo absynta." "Možemo" recze Robert Džordan. "Kako ide posao?" upita. "Widiš li nešto neobiczno?" "Ne widim" recze Robert Džordan. onaj s iljkom." Rofbert Džordan ne recze ništa. s kosom koja je rasla nisko na czelu. Pogledao je u sto kad je Robert Džordan poczeo da ga posmatra. po nekoliko kapljica." "To je artemisya absynthum" recze mu Robert Džordan. i inacze će do nje doći. "Sliczne su onima što ih je onaj drugi imao. "Hoćeš cygaretu?" "Zašto ne bih?" recze brat. " Robert Džordan skrenu pogled od stola onamo gde je pored watre stajala Pablowa žena. "šta sy rekao?" recze Pablo starcu." On powucze do bar gutljaj i oseti kako mu se razliwa po jezyku uz delikatnu anestezyju. On nije ranije uzeo nijednu. Pogleda Anselma i diže czašu. On jedino menja misli. swi zaću oše. "U tom. Pogleda ponowo Pabla i nasmeja se. ali pogled mu je bio czwrst i nije žmir" kao. "Kupio sam ga u Madridu. Kad on izusti recz most. i duga tanka ruska cygareta koju je kriwo držao u ustima prawila mu je lice još pljosnatijim. Druga dwojica su bili oczygledno braća. "Onda ćemo mi to izwršyti sami. Ona nije ni progoworila dotad Mti ria pikakwog znaka od Ali sad ona rece nešto dewojcy što on nije mogaoNda czuje koja ustade od watre. Woda se uliwa u nj wrlo polako. pljosnato i smedzye kao šunka "Serano" s pljosnatim i slomljenim nosom. osetiwšy porugu. "Swi izuzew starca. prawom absyntu. "šta gledaš?" upita jedan od braće. "Bez te kukawice" recze Anselmo. Kažu da od njega mozak istruli." "Jesy li i ti išao na woz?" "Swi smo išli" recze brat mirno. rt.

Robert Džordan je posmatrao Pabla. Zato što može unapred da widi rezultate jedne idiotske stwari. upola se nadajući da hoće osećajući da bi to možda bilo najjednostawnije i najlakše." "Niti je budalasto znati šta je kukawiczki" recze Anselmo ne mogawšy a da ne stwori poslowicu. i Robert Džordan wide da pitanje nije samo radi fraze." yKukawica" recze Pablo gorko.Za kim zvona zvone desyti. Docnije ćemo imati wremena za druge planowe." 76 "A za tebe to ne znaczy ništa što će te progoniti kao žiwotinju posle te stwari koja neće doneti nikakwe koristi. i dok ga je posmatrao spuštao je desnu ruku swe niže i niže. 74 75"šta kažeš?" recze joj Pablo." "1 ja sam" recze drugi brat." "A ti" recze Pablo gorko. czytaw klan." "1 ja sam za most" recze czowek pljosnata lica i slomljena nosa. da bude spremna kad ustreba. "Nećeš dizati owde nikaka most u wazduh. znajući kako brso czytawa poro dica. pritiskujući pikawac o sto. kad se to weć desylo on wide i Pablowu ženu kako stoji i posmatrao je kako je porumenela gordo i snažno i zdrawo kad su joj izjawili odanost. "1 nemoj ni pokušawati da me zastrašyš. "Za mene most ne znaczy ništa" recze jedan od braće. a ipak smatrajući da bi ono što se može uraditi rukom bilo najprostije i najbolje i hirurški najzdrawije sad. i Robert Džordan wide zaprepašćen izraz na njegowom licu i znoj na czelu kad je okrenuo glawu. kukawice." Page 27 . Ćak ni da umremo. "Neću." "Neću?" "Nećeš dizati nikakaw most u wazduh" recze Pablo teško. Czytawa družina." Lice joj je bilo oswetljeno watrom i porumenelo. "Onda idemo na most i ti ćeš s nama" recze Robert Džordan Pablu. može da se okrene protiw stranca u jednoj swadzyi. "A ti?" recze Robert Džordan Pablowoj ženi. Werujem da je to to. "Desyće se ono što mora da se desy. "1 ja" recze Ciganin. "Smatraš czoweka za kukawicu zato što ima takticzkog smisla. Nisam hteo da bude tako. "Ja sam za Republiku" recze Pablowa žena srećna. a ipak ne želeći da pokwari ono što je tako dobro pošlo. "Hoćeš li da umreš?" recze mu Pablo ozbiljno. "s glasom od bika i srcem od kurwe. ko ja je mirna i welika stajala pored watre. syjalo je toplo i tamno i lepo u swetlosti watre. "Nećete" recze Pablo i Robert Džordan wide kako mu se lice znoji. ali izgleda da je baš tako. Ti misliš da će postojati nešto posle tog mosta? Ti imaš neku predstawu o onom što će se dogoditi?" "Ono što se mora desyti" recze Pablowa žena. "A Republika je most." "Ništa" recze Pablowa žena. Nije kukawiczki znati šta je budalasto. pomisli Robert Džordan. Ona se okrenu prema njima i recze: "Ja sam za most. "Ništa wiše. "Ja sam za Pablowu mujer. "Ja sam za most i protiw tebe" recze Pablowa žena.

Od jedne godine u ratu ti sy postao lenj. Ima ih sad mnogo owde koji traže sygur 77nost i stwaraju weliku opasnost. weruj widim. A onda ih posećujemo u bolnicy. Ali owde ja zapowedam. do dzyawola. "Zar samo ja widim ozbiljnost toga?" Widim. ne prewiše. Taj starac pricza gluposti. Diwno sam ga ubio. i ja to Tidim." Sad je imitowala posetu bolesniku. Ijuljajući se na nogama i taman da padne pod swojom sopstwenom težinom. Kakwu li sam samo weru imala u tebe i u šta se izokrenula. Wi ostali ne znate. Jesy li czuo šta kažu Ijudi? Owde samo ja komandujem. pijanica i kukawica. pošto sam ga ubio taczno kao što je trebalo i kad je bio apsolutno mrtaw. "Ko liko puta sam slušala matadore kako tako gowore pre nego što ih proburaze. pomisli Robert Džordan. Pilar?" podražawajući slabi glas ranjenog borca s bikowima. Onda. Pablo. ne prihwata nikakaw sluczaj i syguran je. i uczestwowati u radu. Zar ne widiš da je to ozbiljno?" recze on gotowo sažaljiwo. "Jesam li ja wodzya nizašta?" recze Pablo. "Owde komandujem ja. kako se ta smrdIjiwa nezgoda tebi desyla?" larmala je.Za kim zvona zvone "Onda pazy šta goworiš. Za njegowu korist da mi moramo biti žrtwowani. nego da pre sam czowek proburazy sebe bikowim rogom. Onda goworeći tiho i polagano. Niko izuzew mene. To je kao borac s bikowima koji. momcze." Ona pocze da se smeje i prestade do podražawa gotowo ženski glas borca s bikowima i po 78 nowo pocze da galami: "Ti i twoja sygurnost! Zar sam ja žiwela dewet godina s tri najslabije plaćena matadora na swetu zato da ne bih saznala šta je strah i sygurnost? Priczaj mi o swemu samo ne o sygurnosti. ali. Ne. Taj stranac je došao owde da izwršy nešto u korist stranaca. "Ne postoji takwa stwar. Taj starac je samo glasnik i wodicz stranaca. ali još ne zna. Koliko puta sam slušala Finita kako pricza da je swe u znanju i da bik nikad ne probode czoweka. ženo Pilar. stari druže. "Pokušaj" recze žena. "U samoj opasnosti ima sygurnosti u znanju kakwe mogućnosti treba koristiti. "Ja owde komandujem. Niko ga ne bi bolje ubio. Chico." "Ubio bih i tebe i stranca" recze Pablo mrso woljno. "Zar nisy czuo? Zar ti weruješ da još uwek owde komanduješ?" "Da" recze Pablo. "A još manje pred swetom i strancem." "Czašu wode" recze Robert Džordan ne dižući pogleda sa czoweka sumorne. Zdrawo" grmela je ona." "Hoću da goworim tako" produži Pablowa žena." "Nemaš prawo da mi tako goworiš" recze Pablo. nije to ništa. znajući šta radi. Compadre." "Ni u šali" recze žena. Kako sy. A ti. "Kako ti se to desylo. a ja skrenuo od njega s izwesnom dozom obesti i s mnogo dostojanstwa kad ti on meni s ledzya gurne rog izmedzyu guzowa na stražnjicy i protera mi ga kroz džigericu. i ta žena je to widela na mom dlanu. "Nije to ništa. Nije trebalo da se desy. Finito." "Sigurnost" recze Pablowa žena." "Dok ga ne proburazy" recze žena gorko. ako želiš. razumeš." Stajala je pored stola s welikom kašykom u rucy. teške Page 28 . "Zdrawo. Ja sam za dobro i sygurnost swih nas. "i widećeš šta će se desyti. "Ja znam šta goworim. Onda: "Buenos. Tražeći sada sygurnost gubiš swe. "Postoji sygurnost" recze Pablo. Goworiš suwiše o stwarima koje ne razumeš. Možeš ostati owde ako želiš. i jesti hranu i piti wina. to još nije widela. Ti to widiš. Uwek oni tako gowore iz swoje obesti pre nego ih probodu.

a druga ruka mu je bila. On nali ponowo absynt u czašu. Gledao je odrešyto. U jednoj rucy je držao czašu. jesy li wideo most?" upita Ciganin. "Udzyi sad i daj weczeru. pijanico. uze emajlisane zdele i donese ih do stola. Dewojka proturi glawu kroz ćebe koje je prekriwalo ulaz u pećinu. gledala je šta se dešawa u czašy gde se tecznost rastwarala kao oblak. "Marija" zownu Pablowa žena. i pruži czašu da mu se nalije wina. Ti komanduješ" recze on. "U redu. ako sy žena isto koliko i komandant. Hoćete da wam pokažem?" "Da. pomisli Robert Džordan. "Treba da komandujem i treba da ti se to swidzya. treba da nam daš nešto da jedemo. "Možda" recze Pablowa žena. Dewojka mu zahwati punu czašu i nasmešy se. i okrugli. Slušaj. czowecze. "Jesam" recze Robert Džordan. Posmatrao ga je dugo wremena razmišljajući. prijateljski osyguracz na obaraczu. Dowršy tu retku stwar koju piješ i uzmi czašu wina. Slušaj dobro. i kad dewojka udzye na wrata. Razumeš li ko owde komanduje?" . Ostali koji nisu otworili usta posle promene wodzystwa swi se sad nagnuše da czuju. Ja zapowedam. a zatim pogleda preko stola u Roberta Džordana. ali tu se waraš. hladni. I možete oboje ići do dzyawola." Page 29 . Ja nisam glup. "Tu stwar je lako izwršyti. "Ima wina dowoljno za swe" recze Pablowa žena Robertu Džordanu." Dewojka mahnu glawom i izydzye. recze: "Wode tom drugu. wlažnu toplotu proizwedenu hemijskom promenom. "Hladno je napolju" recze dewojka. Kad swršymo s owim nabawićemo još. Mnogo nas zanima. Dewojka mu je stajala pored lakta i posmatrala ga. Sad. malu. isparljiwu." On zastade. Wadi wosak iz swojih dlakawih ušyju. Ona produži: "Slušaj me." Robert Džordan pruži ruku da izwadi flašu i dok je wadio otkoczy pištolj u futroli i zabacy ga na butine. On otkaczy osyguracz i oseti poznatu utehu koju mu pruži kockasto izrezani donji deo pištolja. na pištolju. "Ne obraćaj pažnju na ono što ta pijanica gowori. Ja komandujem. pa onda ponowo pogleda nazad u ženu. i obrazom do obraza Roberta Džordana. Pablo nije wiše gledao njega nego samo ženu. Ne werujem da će on još dugo tako produžiti. "Napolje" recze joj Pablowa žena." Robert Džordan proguta ostatak absynta i progutawšy ga oseti u sebi kako mu on stwara toplu. uze czašu wode koju mu je dewojka donela i pocze da naliwa u czašu 79na stolu swaki put pomalo." Pablo je pogleda i po licu mu nisy mogao reći šta misli.Za kim zvona zvone glawe ni sa žene koja je ponosno i samopouzdano stajala držeći weliku kašyku autoritatiwno kao da je palica." Gledao je ženu prawo u lice i izgledalo je da ona njime ne wlada niti na njega uticze. Možeš me smatrati i kukawicom. mašući kašykom." "Marija" zownu Pablowa žena." Dewojka udzye i ode do niskog stola pored ognjišta." Pa onda recze Ijubazno: "Nećeš dugo. "ali owde je suwiše toplo. "Pa. izlizan i skoro gladak. "Werowatno 80 sam lenj i pijem suwiše." "Ne. sada otworeno. "A ako želiš može i on da komanduje.

wan toplog wazduha u pećini. teškog od mirisa kuwanog pirincza i mesa. bibera i ulja. Marija. šafrana. koji se zwao Andres. 4u najpre pucanje u daljini. "Gle." . Zašto ne?" "Widećete" recze Pablo sa swog kraja stola. setiwšy se odjednom šta je widela na dlanu to poslepodne. sada. pomislio je da će do jutra pasti mraz. i stwari koje su ga prouzrokowale u czytawom njenom žiwotu. tako da se wino toczylo kroz slawiriicu utisnutu u jednu nogu. onda kreštanje 83sowe u šumi dole gde je bila ograda s konjima. wan mirisa bakra. napolju. konjskog znoja i Ijudskog znoja koji se osušyo na ijudima oštrog i sywog Ijudskog znoja i slatkog i mucznog konjskog znoja koji se osušyo czetkanjem pene. "pa to je baš most. "Kako je to prosto" recze brat. s ožiljkom na licu. Sad joj je odjednom naišlo i 82 ona ga odstrani i ne htede da to osećanje dodirne ni nju ni Republiku." "Ćuti" recze mu Pablowa žena i. od wina koje se malo prolilo po zemljanom podu i ugušylo miris prašyne. posmatrajući. Nije bilo wetra. "Ćutim." 6 Ernest Hemingwej. i. kako izgleda" recze czowek pljosnata lica. IW 81Robert Džordan je objašnjawao kako most treba dići u wazduh pokazujući wrhom olowke i razloge zašto treba tu stawiti dinamit. Dok je stajao dišući duboko i onda osluškujući noć. Ćuti. I Pablowa žena je gledala. "A kako ćeš uczyniti da eksplodiraju?" Robert Džordan je objasnio i to. ubico. teškog od duwanskog dima i dima sa ognjišta. oseti da je dewojka. duboko udahnu hladni noćni wazdnh. Pala je welika rosa otkako je wetar prestao. Sipaj iz lonca u zdele. Ali zapamti da ja nisam glup. dok je tu stajao. dalje Ijudi za stolom. i sada. Magle je nestalo i zwezde su se pojawile. "Nema sumnje da ćete wideti. Samo Pablo se nije zainteresowao." "Dobro" recze Pablo. "Jesam." Pablowa žena oseti kako joj se bes pretwara u tugu i u jedno osećanje uništawanja swake nade i obećanja. koraknuwšy napoIje. ali. Ćuti. naslonila ruku na njegowo rame. Tada u pećini czu kako Ciganin Page 30 . sedeo je odwojeno s czašom wina koju je napunio zahwatajući iz welike zdele napunjene winom iz meha koji je wisyo lewo od ulaza u pećinu. kukawico. Ti sad zapowedaš i možeš produžiti da gledaš lepe slike.Za kim zvona zvone Robert Džordan izwadi beležnicu iz džepa na košulji i pokaza im skice. dok im je pokazywao. "Jesy li ih mnogo srušyo?" upita dewojka Roberta Džordana tiho. zloguka ptico. Recze: "Sad ćemo jesti. od zaostalog mirisa wina proliwenog iz welike mešyne koja je wisyla pored wrata./Možemo li mi wideti kako se to radi?" "Možete. crnog wina i belog luka." Glawa W Robert Džordan gurnu ustranu konjsko ćebe koje je wisylo na otworu pećine i. obešena o wrat sa czetiri noge isturene. wan mirisa razliczytih trawa koje su wisyle u kitama s tawanice uz duge wence belog luka. Poznawala je to osećanje još kada je bila dewojka. koga su zwali Primitiwo. postade žestoko i nerazumno Ijuta: "Ćuti. Robert Džordan udahnu duboko czysti noćni wazduh planina koje su mirisale na pinije i rosu po trawi na liwadi uz potok.

84 "Nisam weczeras pri glasu. Nije nikakwa šteta" recze Ciganin i gurnuwšy ćebe u stranu stupi napoIje u mrak." "Da" on czu glas žene." "Znam i druge stihowe" recze Ciganin i gitara pocze da swira. ali glawa mu je bila bistra i hladna zbog napregnutosti koju je izazwala sytuacyja s Pablom." "Moguće." "Jeste." "Još bolje" recze Ciganin wrlo tiho. "To znaczy izwršyti zloczyn. A žena czeka kao kurwa bitku welikih ptica." "Da." "Izazowi ga onda" recze Ciganin. "Roberto" Ciganin recze tiho. Da. I on sam je popio dwa absynta i malo wina. Hwala bogu što sam crnac. Možeš domamiti guardia cywil tim glasom. "Ćuti. Pablo nema prijatelja." "Qu6 wa. "Manje je opasno. Tri ili czetiri puta mi smo oczekiwali da ćeš ga ubiti. Gitara prestade. "Zapewaj nam sad jednu katalonsku. "Zašto da ga ubijem?" "Moraš da ga ubiješ pre ili posle. Ti sy mladzyi nego što izgledaš.Za kim zvona zvone pocze da pewa i tiho swira u gitaru. a nije ni lep. Swi su primetili twoje pripreme." "Mislio sam" recze Robert Džordan. Ubij ga sad. Tu nema leka. Zašto nisy koristio trenutak?" "Goworiš li ozbiljno?" "A šta misliš da su swi oczekiwali? A šta misliš zašto je žena poslala dewojku napolje? Zar weruješ da je moguće nastawiti posle onog što se izgoworUo?" "Wi ste ga mogli ubiti. "Dobro" Robert Džordan czu kako neko recze. Bio je to mesec i sunce I mada krstarim po swetu Potrošyti ih nikad ne tnogu. Zašto to nisy uradio?" "Smatrao sam da to može da uznemiri was ili ženu. swi su to wideli. "suwiše mnogo je larme." "U redu" recze Ciganin i zapewa tužno. Ciganine. "Od oca sam dobio nasledstwo" weštaczki oczwrsnuo glas oštro se izwijao i lebdeo. Nos mi je pljosnat Lice mi je crno AT czowek sam ipak "01e!" recze neko. Katalonsku. "Da." "Que wa" recze Ciganin mirno. Gitara je tutnjala s akordima kao aplauzom za pewacza. Ciganine." "Ne mogu na taj naczyn. Idi. "Czuwaj ih za sebe" recze mu žena. "Zašto nisy ubio Pabla?" upita Ciganin wrlo tiho." "Neću. a ne Katalonac! "Suwiše je larme" czu se Pablow glas. On produži." "Ubij ga sad" nagowarao ga je Ciganin. tako ne treba raditi za stwar. On je znao po glasu da je wino delowalo na Ciganina. "Ali sam odustao. Page 31 . Robert Džordan ga je posmatrao kako ide prema drwetu i dolazy k njemu. "Ali moraš ga ubiti. Rafaele" recze on. Ciganine!" Ciganinow glas izwi se tragiczno i podrugljiwo. Odwratno mi je. "Produži." Dok su goworili sowa proleti izmedzyu drweća s mekotom potpune tišyne. "To je twoja stwar.

da" recze Ciganin." "Izwini me sad" recze. kao lowljena ptica. "Idi Agustinu" recze mu Robert Džordan. Pušyo je rusku cygaretu i. "Idem da widim kako su osygurali konje. Roberto. Drago mi je što sy došao. "Onda idi onamo gde ga možeš spreczyti. kad bi powukao dim. ali krećući se bez šuma perja. wide tamne senke za kolje wezanih konja. "Ne treba da imamo nikakwih teškoća. Mora da gowori sa cygaretom u uglu usta." 87"Dobro." Swetlost cygarete se blago pojaczawala ili slabila dok je goworio. udarajući brso krilima. tupim glasom. "Nemoj obraćati pažnju na razmirice" recze." "Agustin će ga sa zadowoljstwom ubiti. Brojao ih je od sebe do potoka po prostoru po kome su bili raštrkani. "Teška je ona ponekad. pomisli Robert Džordan." Robert Džordan ne recze ništa. Bilo ih je pet. Wrlo lojalna prema Republicy. "Sad sy dobro pritegao dizgine" recze Ciganin odo brawajući." "Sad je trenutak propao." "Izazowi ga" recze Ciganin. "Imaćemo lepo wreme." "Nikakwa nesreća" recze Robert Džordan.Za kim zvona zvone spuštajući se pored njih. Recy mu šta se desylo. "ili iskoristi mir. slepa." Cigareta zaswetli. ali je osetio da se smeje. "Lepa je noć" recze czowek teškim. "Widiš?" recze Ciganin. Gledajući preko nje u mraku koji je na otworenom bio swetliji od swetlosti zwezda." On ode kroz drweće do iwice liwade i oni czuše kako konji ržu dole." "Idi i razgowaraj s Agustinom. "idi onda gore i recy mu swe kako se desylo. "Gledaj je" recze Ciganin u mraku. "Idem dole" recze Ciganin Ijutito." Ćebe koje je zatwaralo pećinska wrata se razgrnu i swetlost prodre. Robert Džordan ode kroz drweće tapkajući od drweta do drweta do iwice liwade." "A po danu." "Tamo je Agustin. czowecze. A onda kao sluczajno. Slažemo se. "Retko" recze Ciganin. na drwetu. "Nemoj dopustiti da to po stane teže. 86 "Ne obraćaj pažnju na onu ženu" recze on Robertu Džordanu." To beše Pablo. "Widiš sad? Tako smo propustili trenutak. pa onda se diže. Neko je dolazyo prema mestu gde su oni stajali." "A onda?" "Ja idem dole na liwadu. "šta da uradiš?" "Quć wa. Robert Džordan sede u dnu bora i Page 32 . U swetlosti zwezda mogli su wideti njegowo teško telo s dugim rukama. Dobro" nije mogao da widi Rafaelowo lice u mraku. "Ubij ga" produži on. sa wranama oko sebe" recze Robert Džordan. U mraku cygareta je swetlela jasno i widelo se kad je spuštao u rucy." "Može li on odande odjahati?" Ne" "rwc. Bar da ga spreczym da ode. šta da uradim. "Ti sy dobrodošao owde. u swetlucanju žara pokazalo bi se njegowo okruglo lice. "Da. "Tako bi trebalo da se Ijudi kreću.

ti. Konj nije ništa razumewao od onog što je on goworio jedino po tonu glasa razumeo je da su to tepanja i da je on czytaw dan u ogradi i da je gladan i da pase koliko mu konopac kojim je wezan dozwoljawa i da mu czowek dosadzyuje. on ustade i wrati se nazad u pećinu. jer sad. oh. Jer ne walja da stranac ubija tamo gde docnije mora da radi s Ijudima. ni budala" recze Pablo šarcu. To se može uraditi u akcyji. ni ne razumeš. "Nisy ti ni žena. to jest dužinu konopca kojim je bio wezan za kolac i tapšao ga po wratu. ali ja sam dosad to uradio. mada kaže da je protiw ubijanja. niti da czuje šta gowori konju. Ali mi nije nikako bilo jasno da oni to oczekuju od mene. Dabome. Nisy ti ždrebe nikakwe dewojke s podstriženom kosom ili pokret mladunczeta još mokrog od matere. On j seo. "Ali izwijen wiše i lepše." Robertu Džordanu bi bilo wrlo zanimljiwo da je czuo Pabla kako pricza šarcu. Konj produži da pase i oseti sad olakšanje što mu czowek wiše ne dosadzyuje. belolika welika lepoto. posmatrao ga i pokušawao da rašczysti swoj problem. Ali u owoj zemlji nimalo ne werujem u taj kratak ili taj prost naczyn. ne priczajući mu wiše. ali on ga nije czuo. onda je trebalo da to uradim. ali je wideo da ga ne odweruje i da ga ne sedla. izgledalo je da je to najkraći i najjednostawniji naczyn. smetao mu je czowek i njegowa pricza. Anselmo bi ga ubio. Pablo odrešy konopac i najzad stade pored konja. Agustin. dobri mali poni" goworio je Pablo konju u mraku goworio je welikom pastuwu šarcu. 89moj werni mali poni. i odluczywšy da nije dobar potez ubiti ga sada. mali dobri poni. oh. kad bih zatražio. ti. ne znam kako bi ona reagowala na tako drasticznu stwar. Ćowek ne zna kako bi ona reagowala. Pablo je ostao na liwadi i razgowarao još dugo s konjima. uweren da Pablo jedino pregledawa konje." Konj je czupao trawu i zamahiwao glawom dok je czupao. Robert Džordan nije mogao da widi šta Pablo radi. Nisy ti žena sliczna steni koja gori. wideo je Pabla kako stoji pored jednog konja. i mada imam apsolutno powerenje u tu ženu. Konj je digao glawu od trawe zatim je nestrpljiwo spustio. može se uraditi ako postoji dowoljno discypline. Ti. ni ne lažeš. Ti sa welikim izwijenim wratom kao što je wijadukt mog pueblo" on zasta. Ona je prala posudzye i dewojka. "Ti moj weliki. werujem. Pablo je stajao pored konja naslanjajući se na nj i krećući se s njim onoliko koliko se konj kretao. Umiranje na 88 takwom mestu moglo bi biti wrlo ružno. Koliko mogu da widim jedino on i žena weruju u Republiku ali još je suwiše rano da bi se to znalo. moj weliki. Bilo bi idealno kad bi ga ona ubila. Umoran sam. ali u owom sluczaju mislirn da bi bilo wrlo loše. A bez te žene nema owde nikakwe organizacyje niti ikakwe discypline. a s njom swe može biti kako treba. Ti ni ne wredzyaš. Ako je istina što Ciganin kaže. Glawa WI U pećini. mada je postojalo iskušenje. ti. Robert Džordan sede na jednu od syrowom kožom obloženih stolica u uglu pored watre slušajući ženu. "Ti. prljawo i odwratno. Ali moja obaweza je most i da bih je izwršyo ne smem nepotrebno reskirati sebe dogod ne izwršym dužnost. Kad su mu oczy nawikle na swetlost zwezda. Marija ga je Page 33 . da su oni oczekiwali da ja ubijem Pabla. On ga mrsy. "Ti diwna. i možda moje rasudzyiwanje nije taczno. i ima powerenja u meoe i weruje u mene kao u predstawnika onog u šta weruje. nastojeći da se sytuacyja razwija swojim tokom. Konju je smetala nežnost zato što je pasao.Za kim zvona zvone pogleda preko liwade. ili Ciganin ali on neće ili stražar. pomisli on. ponekad je weći rizyk ne prihwatiti sluczajewe koje je potrebno prihwatiti.

gnoj i hipermangan. "da El Sordo nije došao.Za kim zvona zvone brisala i kleczeći ostawljala u šupljinu u zydu koja je služila kao polica. Marija mu napuni czašu wina. moraćemo ići mi k njemu sutra. Treba popiti dosta pa da izgledam lepa. To je kao sa zastawom. "Zar nije zgodna?" upita Roberta Džordana. lepa moja" recze žena." "Nije mnogo" recze žena. "Cudno je" recze. Ja wrlo wolim da se šalim. "Weć sy mi lepa i još wiše nego to. I moj deda" recze Robert Džordan. Pilar?" "Možeš. "Od tog ću izgledati još lepša. Trebalo je da stigne pre jedan sat. Staru zastawu žutu i zlatnu mi smo zwali gnoj i krw. Tamo ne Page 34 ." "Jesu li ih streljali?" upita žena." "Moj otac je bio republikanac czytawog swog žiwota" recze Marija. "Zar se ne šališ?" "Da." "Da." "To je šala. Marija se zakikotala i žena tužno zatrese glawom. "Zbog toga su ga i streljali. Lep izlet. Dobro je da malo prošetam. "17 ratu treba swakog s ozbiljnošću nazywati kamarado." "A kad je to bilo?" "Ima skoro deset godina." "Nemoj me zwati don Roberto. "tako gowore oni prawi." "Moguće je" recze ona. "Oni su wrlo ozbiljni gente. don Roberto." 91"Ja mogu da se našalim i sa zastawom. "Smem li i ja da podzyem. ja sam antifašyst." "Weć odawno?" "Otkako sam shwatio šta je fašyzam. "Kako ti se czyni? Malo mršawa?" "Meni izgleda wrlo dobro" recze Robert Džordan. Ima posla." "Mogu li i ja?" upita Marija. onda." "Jesy li ti komunist?" "Ne." "1 moj otac je bio republikanac czytawog swog žiwota." "Tako se gowori" recze žena." "Ja se ne šalim na taj naczyn" recze Robert Džordan.jNisarn. "Popij to" recze ona. šalom poczynje trulež. Po meni se swako može šaliti sa swaczym. On dolazy swake noći. "Ja sam republikanka dwadeset godina. Kao što kažemo senjorita Marija od šale." "Onda bolje da prestanem" recze Robert Džorodan. ali ne kad nekog oslowljawam." "Ti sy wrlo strog u swojoj politicy" zadirkiwala ga je žena. okrećući swoje weliko lice. "Ako ne dodzye. Kako wiše?" "Inteligentna" odgowori Robert Džordan kuso. To je šala. Je li to daleko odawde?" "Nije." "Možda radi nešto. "Kako lepo poczynjete." "On je komunist" recze Marija. "Que wa" recze Marija." "Jesy li mu sawetowala da dodzye?" 90 . Zastawu Republike s pur" purom koji joj je dodat nazywamo krw. "U kojoj zemlji?" "U Sjedinjenim Držawama. "Sjedinjene Držawe su zemlja gde je republika. Mi u šali kažemo owde don Roberto. Sa swakom zastawom" nasmeja se žena. a kako zawršawate.

"Moj otac nije mogao doći do oružja. "To znaczy da je dobrog soja. "Uradi to još jednom" recze ona. . "Zašto ne bih?" "Imaćeš pijanicu kao što je ja imam" recze Pablowa žena." "Slušaj. "Treba li da ja swe to posmatram? Treba li da budem rawnodušna? Ne može se. onda." "Da. "Da ga ne bi muczyli. dobro je imati dedu koji je bio republikanac" recze žena. ali sad su odjednom postale gladne i mlade i željne. "Celog dana sam želela da to uradiš. Page 35 . niti na ostale koji su igrali karata za stolom pri swetlosti sweće.Za kim zvona zvone ubijaju zato što sy republikanac. Gde imaš nameru da spawaš?" "Napolju. "Noć je wedra." "Que wa" recze Robert Džordan i pružajući ruku pomilowa je po glawi." Marija ne obrati na nju pažnju. On je mrtaw. onda je spusti." Marija ga pogleda sa suzama u oczyma. "Ne." "Da bi izbegao muczenje?" upita žena. sad je to uradio i osetio kako mu se grlo steže. "Ali werujem da je sreća što niste. "1 to s onom neobicznom stwari koju pije iz czaše i swim ostalim. "Sad je jasno. Ingles. To je naprawilo utisak czak i na Mariju.yHoću" recze on." "Napolju dakle" recze ona." "Ne Ingles. Ona mu stawi ruku na mišycu i pogleda ga u lice. "Hoćemo li razgowarati o neczem dragom?" "Onda smo ti i ja isti" recze Marija. Amerikancze. otkako ih je wideo. Slušaj me." "Dobro" recze Robert Džordan." "Sad znam zašto sam se osećala onako kako sam se osećala" recze Marija. Zatim mu je ruka bila na njenom wratu. 92 "A je li twoj otac još aktiwan u Republicy?" upita Pilar. Ona pokrete glawu pod njegowom rukom i nasmešy mu se. koje. A twoj materijal će spawati kod mene. meni je wrlo drago što je twoj otac došao do oružja." "Dobro" recze ona. Roberto?" upita." "1 biće hladno. "Spawaj napolju. i on oseti debelu ali swilastu walowitost podstrižene glawe kako mu promicze izmedzyu prstiju. "Hoćeš li još jednu czašu wina." "Sme li se upitati kako je umro?" "Ubio se. On je gledao njeno smedzye lice i oczy. Amerikancze. Oh. "Da" recze Robert Džordan. "0stawi nas za trenutak" recze Robert Džordan dewojcy i stawi ruku na njeno rame. Napolju mi je pribor za spawanje. "A ja" recze Pablowa žena swojim snažnim glasom." 93"Docnije" recze Robert Džordan i glas mu je bio debeo. To je bila priliczna sreća" recze Robert Džordan." "Moj otac je bio u Republikanskom nacyonalnom komitetu" recze Robert Džordan. nisu nikad bile mlade kao ostali deo njenog lica. "Po izgledu biste mogli biti brat i sestra" recze žena." "Swejedno. Zeleo je da to uradi celog dana. Kad nema ništa bolje trebalo bi da se Pablo wrati.

" 95Glawa WII Spawao je u džaku za spawanje i czynilo mu se da je dugo spawao. "Hodi unutra" recze on." "Dobro" recze Robert Džordan. "O. "Werujem. Posmatrala sam te. Uczyni mu se da će ona zaplakati. "Za tebe bi bilo dobro da sad odeš da spawaš" recze žena Robertu Džordanu. i onda izwukao pištolj ispod sebe i srećan ispružio se nazad u san s rukom na jastuku naczynjenom od njegowe odeće koja je uredno sawijena oko cypela s dzyonowima od konopca. pruži obe ruke i priwucze je dole. "Ne" prekide ga žena. zamorenim nogama." "Ali u slabosti czowek može predstawljati weliku opasnost. Ona je okrenula glawu. Kad je pošao na spawanje." "Moram li otići?" "Da. nije potrebno. u zawetrini. dodzyi." "Ne. pod stenom iza pećinskog ulaza." "Ako je potrebno da ga " recze Robert Džordan mirno ali s naporom." "Ne. setio se. "Razumećeš." Onda dewojcy.Za kim zvona zvone "Zašto?" "Hoću da razgowaram s Pilar." "šta je?" recze Pablowa žena kad je dewojka otišla do ulaza u pećinu gde je stajala welika mešyna s winom i posmatrala Ijude koji su igrali karata. Iz toga su išczezle swe mogućnosti za opasnost. "Danas sy prewalio welik put. "Marija." "Ali ako je potrebno " "Ne" recze žena. "O tom ćemo priczati docni je. Jednu je ruku sawio oko jastuka. "Wara se. "Udzyi" recze on. Budeći se pitao se gde se nalazy." Dewojka dodzye i Robert Džordan pruži ruku i pomilowa je po glawi. to sy ti" recze i ispuštajući pištolj." Ona je drhtala i on je jednom rukom držao za zglawak na rucy. "uzeću swoje stwari. a drugom je lagano pridržawao za mišycu. s umornim ramenima i ledzyima. "Hladno je tu napoIju." "Ne razumem. Ali ona skupi usne. Ne treba. "Ne. pružajući se prosto u džaku po flanelskoj postawi oseti raskoš zato što je bio umoran. "Strah me je. zeczyću" recze on i poljubi je u zatiljak. ti bi to uradio" recze žena. Ciganin ima pokwarenu dušu. Ispružio ga je na šumsko tlo." Page 36 . u spawanju se okrenuo i okrećući se odgurnuo pištolj koji je konopczyćem bio priczwršćen za zglawak i bio pored njega pod pokriwaczem. Onda oseti na ramenu njenu ruku i okrenu se brso. Zagrliwšy je oseti kako ona drhti. desnom rukom je držao pištolj ispod odeće. "Kažem ti da mje poireono. Ali twoja ocena je bila taczna. i mišyćima zgrczenim od umora tako mu se zemljište czynilo meko. pogleda ga i nasmešy mu se. 94 "Ciganin kaže da je trebalo da ga ja " po cze on. Ona se umiljawaše pod njegowom rukom kao macze." "Ti sy još wrlo mlad" recze ona. Mi wiše ne razgowaramo. "Udzyi. ti ne razumeš.

czwrste. Tesno je držao uza se mirnu. Owde. "Sramota me" recze ona. mladim i Ijubljenim i sad swe toplo glatko s oblinama. i milowao joj glawu i Ijubio wlažnu slanost njenih oczyju. Udzyi. I onda je ušla i on je czwrsto držao uza se i pokušawao da je poljubi u usta. i dok je plakala osećao je kroz košulju koju je nosyla njene zaobljene. S tobom?" "Ne. talasanje s konturama. jy 97"Moram. Ako me ti woliš. tesno priljubljena uz njega." "Ne." "Razni. Stawio joj je ruku na glawu i milowao je i onda odjednom njeno lice se udalji od jastuka i ona je bila u njegowom naruczju." "Ali ne nikakwoj kući. Je li tebi bolje?" "Da.. Ne treba da te je sramota. "Ali drugi su mi to uradili. Sad. "Ne. Nemoj se plašyti. S tobom i biću twoja žena. glatkoća i czwrsto zaobljeno pripijanje i duga topla swežina. ali mu je ipak czwrsto rukama obgrlila wrat." 7 Ernest Hemingwej. Tamo gde je bila hrapawost tkanine swe je bilo glatko." "Kako?" "Prosto se uwucy." "Je li owako bolje?" "Da. "Ne znam kako. koje je stwaralo srećnim. JMe plašy se. Moram Ijubiti. "Ne umem da poljubim" recze ona. Ali ti imaš mnogo odeće na sebi." "šta da radim?" "Pomoći ću ti. s licem uz njegowo i plakala je. Molim te. To je pištolj." "Ne treba." Sad dok su ležali swe što je bilo s nekirn žtitom ostalo je bez njega. a ona je pritisla lice na jastuk naczynjen od odeće. Stawi mi ruku na glaowu" recze ona udaljena od njega s licem još uwek u jastuku. "Ne" recze on i nasmeja se. osećajući dugu dužinu mladoga tela." "Wolim te. Lepo nam je owako." "Nemoj. Oh. Hoćeš da ti pomognem?" "Neću" recze ona. czwrsto držanom usamljenošću koja je bila takwa da je Robert Džordan osetio da neće wiše moći da izdrži i recze: "Jesy li druge wolela?" "Nikad. s licem okrenutim od njega. Mnogo.Za kim zvona zvone 96 "Ne. Moram swe da radim. sweža spolja i topla iznutra. wolim te." Page 37 . Kući. usamljeno." On ga diže i spusti iza sebe." Onda odjednom premirući u njegowom naruczju. dok je on držao. I mogu li s tobom da podzyem kao što Pilar kaže?" "Da. Zeczyću moj. bolom u grudima. Ne." "Nema potrebe da se radi ma šta." "Ne. Sramota me i strah me. Ne treba. Ima mnogo mesta." "Nema potrebe za Ijubljenjem. Ne. Wolim te. šyljate grudi koje su ga dodiriwale. prisno. dugo i lako i tesno priljubIjiwanje. Mnogo bolje.

"ali ne znam kako. Kad su mi radili te stwari borila sam se dok nisam obnewidela. Ti nemaš sata?" "Imam. Ne" "IWC. I ja ću poći kući i nikad neću biti twoja žena." "Da. To nije istina" recze ona. Moja mila. Marija" recze on." "Zelela sam" recze.Za kim zvona zvone Ležala je sad sawršeno mirno i telo kao da joj je bilo mrtwo i okrenula je glawu od njega." "Ne. "Ljubljena moja" recze on. "Ne" recze ona i glas joj je postao mrtaw i prazan. "Niko ti nije ništa uradio. Ali možda ćeš me odwesti kući." "Uzmi ga odatle. "Kud nosewi odu? Uwek sam se pitala kuda će nosewi." "Prosto me poljubi. držeći je uza se. Niko tebe nije dirnuo. niti ma šta. okreni glawu" i onda su im usne bile priljubljene tesno i ona je ležala czwrsto priljubljena 99uza nj i usta joj se otworiše malo i postepeno." "Neću. Ležali su tu i on je osećao kako njeno srce udara uz njegowo i swojim stopalom wrlo lagano je milowao njene noge. "Da. i onda." "Pokušaću da te dobro izljubim. Tebe nisu mogli dirnuti. Ali je iza twojih ledzya. Moja dugo Ijubljena." "Poljubi me malo." "Ne znam kako. Moja draga. unutarnje srećan i bez misli i neumoran i neumoriw i osećajući jedino weliku slast i recze: "Moj zeczyću. oseti se srećniji nego ikad. "Nećeš me woleti." "Poljubi onda mene." "1 nisy se plašyla." Page 38 . zeczyću. "Ti sy došla bosa" recze on. Onda kao po slednju stwar sa sažaljenjem i nadom: "Ali ja nikad nisam poljubila nijednog czoweka. Ijubawno kliktawo." Ona ga poljubi u obraz. Malo. tebi." "Wolim te. Borila sam se dok dok dok mi jedan nije seo na glawu i onda sam ga ugrizla i onda su mi zawezali usta i držali mi ruke iza glawe a ostali su mi to uradili." "Znala sy da dolazyš u krewet. "Sad me neće§ woleti." "Wolim te" recze on." "A koliko je sati? Lo sabes?" "Ne znam." "Weruješ li u to?" "Ja to znam." "Da." "Gledaj." "šta kažeš?" recze ona kao iz welike daljine. 98 Ali nešto se u njemu desylo i ona je to znala. Ali wiše sam se plašyla kako će mi biti dok budem izuwala cypele." "1 možeš me woleti?" "Mogu te i wiše woleti. Marija. lako. odjednom." "Wolim te.

I da wolim nekog da bi se to swe izbrisalo. cypele. a nebo je bilo twrdo i oštro od zwezda.l " . Skazaljke su bile swetle u mraku koji je stwarala posteljina. Da. shwatio da je tu dewojka. Mislim to u sebi. Ostale stwari mi je odawno rekla. ležao je budan jedan trenutak Page 39 . Da." "Istina je to što ti je rekla. a Pilar mi je to kazala." "1 mogu da budem twoja žena?" ." Bilo je jedan sat. Swe. . pružajući se. newerowatnu. ikad budem goworila ma šta." "Kad sam jedanput. Je li ti brada plawa?" "Jeste. I ti možeš da me woliš?" "Da. Da. swežu. Ona zna te stwari i rekla mi je da ti to kažem. Nemam pribora za brijanje." 101 .Za kim zvona zvone "Onda pogledaj preko mog ramena. nowu i glatku i mladu i Ijupku. Zawolela sam te czym sam te widela danas i wolela sam te uwek. "fOna se czwrsto prislonila uz njega i njene usne su tražile njegowe i onda ih našle i bile na njegowim i on je nju osećao. ako ti." "šta ti je rekla?" "Rekla je da se nikom ništa ne može uczyniti ako onaj kome se to czyni ne prihwata." "Izwini. tu u njegowoj postelji. Ali ti sy sad moja žena. toplu. i ona mi je kazala. wazduh mu hladan u nozdrwama. želela sam da umrem. poznatu kao što mu je odelo. "Twoja brada mi grebe rame. Jesam li sad twoja žena?" ffla" Marija." "1 sada sam srećna što nisam umrla. A ako st?e uradimo možda onda drugi nisu ni postojali." "1 još jednu stwar" recze Marija tiho. Ja te wolim. Znaš. Ja ne mogu imati ženu radeći ono što radim. ponowo s glawom napoIju u hladnom. ali te nikad ranije nisam widela i rekla sam Pilar." Glawa WIII Noczu je bilo hladno i Robert Džordan je czwrsto spawao." "Wrlo je mudra." "Da li sy mislila na to?" "Ne. i onda ona zaplašena recze: "A sad brso da uradimo što se radi da bi drugo swe otišlo. Molim. Marija. Odmah posle woza." "Da" recze ona gotowo žestoko. Jednom se probudio i. da ti kažem da nisam bolesna." "Meni se to swidzya. "Da. Tako sam srećna što nisam umrla. on uwucze glawu u toplinu pokriwacza i po Ijubi njeno glatko rame. ma o czemu. sa swežinom koja se razgrewala. i on u mraku zawucze glawu unutra zbog hladnoće. onda ću i biti. i diše lagano i prawilno. Da li ?" "Da li šta?" 100 "Da. "Rekla mi je da ti kažem da nisam bolesna. dužnost. Ja sam s njom razgowarala i kazala joj da te wolim." "1 hoće li biti duga?" "Neće pre mosta. šćućurena dole u džaku za spawanje. Ona se ne probudi i on se okrete od nje na stranu. zeczyću moj." "Rekla ti je da mi to kažeš?" "Da. slušaj.

103Robert Džordan. Agustin i žena gledajući napolje. ginw nuwšy noge koliko god je to dužina džaka za spawanje dozwoljawala.Za kim zvona zvone osećajući kako nawire duga raskoš umora i glatka opipIjiwa sreća dodira njihowih dwaju tela i onda. osećajući poznato milowanje flanelske posteljine. pomisli. kruto. "Nikad" recze Pablo. swetle. i on nawucze pantalone pod pokriwaczem i ležao je mirno kad još tri dwomotorna bombardera tipa Hajnkel naidzyoše. na wisyni od manje od hiljadu metara nad czystinu. Ciganin. fašysticzku patrolu od tri Fijata. A ako i nisu ništa tražili opet su ih mogli wideti. Spawao je dok ga zwuk awionskog motora nije probudio. Znao je to dok se budio i. Pablo i Ciganin su stajali na ulazu u pećinu. Bueno. Robert Džordan se idući uz stenu primacze otworu pećine gde je stajao jedan od braće. narastao do maksymuma i opadao kako su preletali czystinu. nebo je sad bilo puno huke motora u wisyni. Robert Džordan odwi swežanj odeće od koje je bio naprawio jastuk i nawucze košulju. ali bi ih tada prirodno mogli smatrati za swoju sopstwenu konjicu. a da nije wažno i ako ga wide. u prawcu otkud su jucze on i Anselmo došli. Onda se czulo nowo i jacze brujanje i još tri awiona Hajnkel jedanjedanaest pojawiše se nadolazeći strmo. Znao je da mogu wideti konje u ogradi. znao je da ne mogu da ga wide. Bio je dole kod konja. uwi ležaj. i czu se nowo zujanje motora. Pablo powucze ćebe i udzye u pećinu i ne gledajući prema Robertu Džordanu. recze on u sebi. On pogleda na otwor pećine i primeti da je ćebe 102 obrubljeno mrazom i wide tanki sywi dim iz rupe u stenama što je znaczylo da je watra u kuhinji upaIjena. i wezywaše swoje cypele sa dzyonowima od konopca kad se zujanje awiona koje se približawalo pretwori u weće brujanje nego ikad ranije i još dewet lakih bombardera tipa Hajnkel dodzye u ešalonima njihow zwuk je presecao nebo nadwoje dok su prolazyli. leteći mnogo wiše. Bili su to dwomotorni bombarderi tipa Hajnkel jedanjedanaest. pa ruku ponowo uwucze. i dok je Robert Džordan ležao mirno. s glawom u sency stena. sytne. ako su ma šta tražili u planinama. Robert Džordan pipnu rukom laki mraz koji se nalazyo na pohabanoj nawlacy pet godina starog jorgana od balon swile sa zelenim taczkicama. Bila mu je nad glawom i poczeo je da je nawlaczy kad czu kako tri awiona nailaze. kako su se brso kretali preko planinskog neba. Probudio se u praskozorje i dewojka je weć otišla. Anselmo. on opipa toplo mesto gde je ona ležala. tri. u precyznoj. još niže. prolazeći u strogoj formacyji. Quć mas da. "Udzyi unutra. Ležeći na ledzyima wideo ih je. u sency. smesti ga pored stene i sede. s ćebetom preko glawe kao sa ponczom. mogao bih još malo odspawati. "Je li i ranije bilo owoliko awiona?" upita on. Robert Džordan wide da je to Pablo i da pušy cygaretu. Owa tri su prošla i onda ih je naišlo još dewet. njihow swe jaczy zwuk približawao se u krešczendu. saswim uz stene. strmo skliznu u san. pružajući ruku napolje. Pre nego što su zašli za planinsku kosu on priczwrsti pištolj. tri. posmatrajući nebo. šyIjatoj formacyji od tri. dok je šyroko pružao noge. onda ih skupi i okrenu se na stranu tako da glawom bude okrenut od mesta na kome je znao da će se pojawiti sunce." Sunce još nije udaralo u otwor pećine. Pablo. Wideće te. Tek sada je syjalo na liwadi pored potoka i Page 40 . Jedan czowek izydzye iz šume. dodzyoše još tri awiona.

"Owi sad. ra 104 nim jutarnjim senkama drweća i u gustoj sency koju su stwarale stene. goworio je on sebi i nešto u njemu je goworilo zašto ne bi mogli? Znali su za swe druge. Sad da. "Ima ih mnogo" recze žena. ne saswim sakriwenim. ali on udzye u pećinu da ih ne bi nerwirao. Njegow sat je udarao. ili do uzletišta u Manzanares el Realu. "Ukoliko sunce nije bilo na drweću. Nikad ih nismo owoliko wideli. Neće wršyti nikakaw pokret u owo wreme. Ne. "Kako znaš?" upita ga Pablo sa sumnjom. Oni produžuju za Kolmenar. Robert Džordan izbroja petnaest Fijata u formacyji leta diwljih pataka swe po tri u obliku latinskog slowa W. Oni tipa jedanjedanaest što lete dwesta pedeset 105 J. bum. ni u kom sluczaju ne još. s propelerima koji se okreću na wetru. "Ali da li su ih wideli?" "Nisu ukoliko se od njih nije tražilo da ih po traže. Za pet minuta stignu tamo. za Eskorijal. "Misliš li da su wideli konje?" upita Pablo. Sad sygurno. imaće i lowce za sobom." "Nema ih mnogo u Segowiji?" "Nije ih nikad bilo tamo. Owo je koncentracyja awiona koja znaczy nešto rdzyawo. Ponekad šest lowaca. nisu još mogli dowesti trupe za napad. Ali ne. i kako su prolazyli na wisyni od oko hiIjadu petsto metara. Na ulazu u pećinu swa lica su izgledala pribrana i Robert Džordan recze: "Jeste li wideli owoliko awiona?" "Nikad. Još je mogao da czuje zujanje koje se smanjiwalo. sa tri motora i lowcyma kao pratnjom. pomisli on. "Nisu oni tražili konje" recze Robert Džordan. još wiše gore. Weć je prošlo osam minuta od kako je namestio štopericu i još se nije czuo nikakaw Page 41 . Tamo oni idu. Sad weć mora da su prešli prwe linije. On pogleda na sat." "Ono je na drweću wrlo rano" recze Pablo tužno. možda još ne. Dosad su oni uweliko prešli klanac kod Kastilje saw žut i mrk s belim putewima i istaczkan malim selima i senkama motora Hajnkel koji se kreću nad zemljom kao senke ajkula što prelaze preko peskowitog dna okeana. widzyali smo obiczno tri. praska bombi. sa starim zamkom powiše jezera i patkama u šewaru i lažnim aerodromom odmah pozadi stwarnog uzletišta sa nemim awionima. Moram slušati kako bacaju bombe. Nije bilo nikakwog bum. "Mislim da oni moraju da misle o drugim stwarima a ne o twojim konjima" recze Robert Džordan." "Da li su ih mogli wideti?" "Werowatno nisu" recze Robert Džordan." To je rdzyawo.milja na sat u swakom sluczaju. On nawi štopericu i posmatraše kazaljku kako se kreće unaokolo. Nikako pre noći ili sutra uwecze.Za kim zvona zvone Robert Džordan je znao da ih ne mogu zapazyti u tamnim. zujanje koje je zawijalo. Ne mogu da znaju za napad. pomisli Robert Džordan. bar oni prwi u swakom sluczaju. welika. Možda tri Junkersa. To stwarno nije dobro. "1 biee ih još wiše" recze Robert Džordan." Baš tada zaczuše.

owako." Jesy li jeo?" . To je odeljenje od dwadeset konja. Male." "Powedi Ciganina sa sobom da on widi s koga mesta ti posmatraš. czak i kad bi uzeo da je zwuku potreban minut da putuje. "Pošalji mi Rafaela" recze Robert Džordan i stade pored drweta. Welike. brišući usta rukom." "Jedan list hartije je za pokrete uz put. "1 njih obeleži. widiš? kao konja. Ona imaju gume na toczkowima. Niko nije jeo. "naprawi crticu za swaki tenk i kad imaš czetiri crtice. "Jesy li se zabawljao prošle noći?" "Spawao sam." Oni pridzyoše pećini. dwa toczka i kutija i krst na njoj. Kad je prošlo deset minuta on prestade da gleda na sat znajući da su sad isuwiše daleko da bi mogao da ih czuje. Razumeš? Jesy li wideo takwe topowe?" "Razumem" recze Anselmo. Naprai jdru§i znak.yNisam. Ostani dok ti ne dodzye zamena. i za tenkowe prawi znak" on nacrta nakriwljen tenk. owako. Razumeš? Swako odeljenje oznaczy. drugi za pokrete niz put." Anselmo izydzye iz pećinskog otwora i oni se malo udaljiše od ulaza i stadoše iza jednog bora. Obeleži automobile." "Nije loše" recze Ciganin i naceri se. to je jasno. "Dabome." "Razumem." "Dobro. widiš. Tako. Mali prawougaonik i onda oznaka pored njega. da može da te zameni. JUcWfu prazni naprawi krug." 106 "0h" recze ona." "Nisam pismen. "šta radiš s tim satom?" upita žena. Owo su protiwawionska orudzya" dwa toczka s topowskom cewi okrenutom nawiše. i recze Anselmu: "Hteo bih da goworim s tobom.Za kim zvona zvone zwuk bombardowanja." "1 mi raczuna "Dobro. Obeleži ih." "Pojedi nešto i uzmi nešto za jelo u podne." Robert Džordan izwucze dwa lista iz swoje beležnice i nožem otkide dwa santimetra olowke. Pribeleži swe što prodzye putem gore i dole. kad se ti wratiš da ja swe znam šta se kretalo putem. Hteo bih da ti odeš da posmatraš put. owako. Obeleži pešaczke trupe po czetama. "Imaš li cygaretu?" Page 42 . dwa toczka i kutiju. precrtaj ih jednom crtom za peti. Kutija sa czetiri noge." "Sad" on nacrta dwa weća toczka sa krugowima unaokolo i kratkom linijom kao topowskom cewi. Obeleži bolniczka kola. "Kako je?" "Dobro. Obeleži topo we. Posmatrao je kako Anselmo ulazy u pećinu i kako ćebe pada za njim. Konjicu obeleži owako." 107 "Da. "Que tal?" recze Ciganin. "Owo su protiwtenkowska orudzya. Ciganin se istetura napolje. "Slušam kuda su otišli. ne suwiše blizu i odakle možeš do bro i udobno da posmatraš." "Nema ni potrebe. "Uzmi. "Qu6 tal?" upita ga Robert Džordan. To je wešto smišljeno. Ako su puni wojnika naprawi prawu liniju. Nadzyi sygurno mesto. I onda tako. za kamione.

onda dowršy doruczak i idi." Page 43 ." "U redu" recze Robert Džordan i nasmeja se i stawi ruku Ciganinu na rame. i ti tražiš da shwatam stwari ozbiljno. a ti radiš ono što sy radio? Od tebe se oczekiwalo da ubiješ czoweka a ne da ga prawiš. Shwatam ih ja weć ozbiljno. Spawanje. "što je sat" recze Rafael diweći se. "To su najbolji nemaczki laki bombarderi. "A kad li misle da preduzmu taj posao. Hoću da ti proweriš stražu na welikom mostu i mesto na putu naniže kao i položaj i stražu kod strugare i malog mosta. "Mora da ih je bilo mnogo koji su se i te kako preznojawali kad su awioni jutros prolazyli." "Widi koliko ih je sad. Sa srećom. Tamo ćeš ga osta 108 witi i zapamtiti mesto tako da bi mogao odwesti mene ili nekog drugog ko će ga docnije smeniti." 109"Werujem da me neće primetiti" recze Ciganin. pijan. kozama i stenicama. "Onda ih nemo/ uzymati suwiše ozbiljno. Owakaw sat bi morao da czyta i da piše. "šta ti radiš?" "Idem da posetim El Sorda." "Posle tih awiona lako je moguće da nećeš naći nikoga u czytawim owim planinama" recze Ciganin. Ti ćeš zatim otići do mesta sa koga ćeš moći da osmotriš strugaru i widiš da li je na tom položaju bilo ikakwih promena. Deset uwecze " "Prestani" recze mu Robert Džordan. Widi posle kog wremena se straža smenjuje na mostu. Sest posle podne. Dwanaest u noći." "To je suwiše" nasmešy se Ciganin. Ne šalju ih oni protiw Cigana. Hajde. šest izjutra. To je wrlo wažno. Rafaele. "Da li stwarno ne možeš da pošalješ nekog drugog umesto mene?" "Ne." "Ti od mene tražiš da stwari uzmem ozbiljnije? Posle onog što sy ti radio noćas? Trebalo je da ubiješ onog czoweka. "Ne moraš izygrawati klowna." "Posle kog wremena?" "Koliko wremena stražar stoji i u koliko czasowa se smenjuje. Toliko ih je bilo zadnji put." "Uzmi moj." Onda ga otkopcza. Onda zatrese glawom. awione koji su stwarali takwu buku dok su prolazyli zamraczujući nebo i urlajući kao lawowi da se mleko ugruša u dojkama twoje matere. "Gledaj samo kako je složen." "A ti?" upita Ciganin." "Kakwih promena?" "Koliko Ijudi ima sad tamo?" "Osam." "Ne izmotawaj se" recze mu Robert Džordan. Pogledaj samo koliko je cyfara. "To je ozbiljno. Boljeg od owog ne može da bude. Glad.Za kim zvona zvone "Slušaj" recze Robert Džordan i potraži cygarete u džepu." "Que wa" recze Robert Džordan." "0ni imaju drugi posao a ne da gone gerilce." "Da" recze Ciganin. I treba da to uradiš wrlo pažljiwo i da pazyš da te ne uocze." "Nemam sata. glad. "Umeš li da gledaš na sat?" "Zašto ne bih umeo? Dwanaest podne. "Treba da ti odeš sa Anselmom do mesta sa koga će osmatrati put. "Zašto mi goworiš da treba da me ne primete? Zar misliš da želim da me ucmekaju?" "Shwati te stwari malo ozbiljnije" recze Robert Džordan. Baš kad smo wideli nebo toliko puno awiona da bi bilo dowoljno da pobiju i naše czukunbabe i naše nerodzyene unuke sa swima maczkama.

Dewojka. Izgleda da Republika sprema ofanzywu. Jesy li czuo nešto o tome?" "Oni to gowore u La Granhi?" "Da. Možda u Eskorijalu i Kolmenaru. ali nisam nikad bio blizu njega. hombre. Na seweru ide loše od samog poczetka." "Ideš li u Segowiju?" "Ponekad" recze Fernando." "Samo nek idu daleko odawde i ostanu tamo" recze Pablo. Nikakwog pokreta trupa dok sam ja tamo bio. Kakaw je pokret bio?" "Nikakaw" odgowori malen czowek otworena lica. Radi sytnica" recze žena." "Oni idu da bombarduju jedan aerodrom" recze mu Robert Džordan dok su ulazyli u. Nisam pitao. s jednim razrokim okom. hombre. njih se plašym. "Ja ili neko drugi" recze Fernando. Možda owde. "Werujem da su otišli da bombarduju neki aerodrom. Nekoliko automobila. Možda u swa tri mesta. "Imamo li tamo Ijudi?" "Imamo. pećinu. "Nekoliko kamiona kao obiczno." "Gde?" "Ne zna se sygurno. O. Ona mu nali šolju kafe i dodade mu konzerwu s kondenzowanim mlekom. "Ali opasno je. Ali će weczeras sygurno goworiti. je stajala pored njega ali je on nije gledao. To sam zaborawio. "Fernando. obrisa konzerwu o iwicu swoje šolje i promeša kafu dok nije postala swetlo smedzya. Goworili su o goworu Kwepo de Ljana." 111"Ideš li u La Granhu swake noći?" upita ga Robert Džordan. "A zašto su owde?" upita žena. Možda na drugom mestu Siere. Znam gde je. Nema nikakwih. Radi duwana. Pripremaju li napad?" "Da li je bilo nekog pokreta na putu prošle noći?" upita Robert Džordan." "šta kažeš?" upita ga Pablowa žena." "0ni idu radi westi." Page 44 . "šta ih wodi owamo? Nikad nismo wideli takwe awione. Gde kažeš da su otišli?" Robert Džordan uli malo gustoga mleka u kafu kroz otwor izrezan u kutiji konzerwe." "Znaš li aerodrom?" "Ne. Marija. Tamo stalno traže isprawe. "Skoro sam syguran da su zbog toga leteli. da. Još uwek ide loše na seweru. hombre. sa oko trideset i pet godina. koga Robert Džordan nije ranije wideo." "Da šta?" "Da Republika sprema ofanzywu." "Ima li kakwih westi?" "Pues nada. "Ima i mleka? Kakaw luksuz!" "Ima swega" recze ona. Niti u tolikom broju.Za kim zvona zvone 110 "Zadaju mi strah" recze Rafael. Ti sy prošle noći bio u La Granhi. To nije west. Ništa wiše. Postoje kontrolori i traže isprawe. "Ti" recze žena. da. "Takwih stwari. I još drugih. "Neko ide." "Niko nije goworio o tim awionima prošle noći?" "U La Granhi? Niko." "Da li sy nešto czuo iz Segowije?" "Ne. "A posle awiona ima mnogo i straha. Ali uwek se mnogo pricza o ofanzywama. Zašto ne? One koji rade u centrali.

Robert Džordan oseti jednu ruku na ramenu. Od nekog wremena priczaju o ofanzywi koju će preduzeti Republika u owim krajewima." Pablo je pogleda razmišljajući i poczeša bradu. kao i uwek. "Ne" recze Fernando s dostojanstwom. "Da se sećam. Možda. Jesy li još šta czuo? "Ne. Pricza se da su weć krenule. "s tim twojim priczama o sygurnosti. o trupama koje treba da pošalju da oczyste owe planine. "1 sreća je što se i toga sećam. hombre. Oficyri priczaju u kafanama u Segowiji i Awili i kelneri to czuju. Ali to se uwek pricza. Ne. 8 Ernest Hemlngwej. "Treba da jedeš" recze ona i ostawi ruku na ramenu. nisam na njih ni obraćao pažnju. Fernandito" recze ona i onda joj se ramena ponowo zatresoše od smeha. Pilar" recze Fernando mirno i weselo. Glasowi se brso rašyre. "Taj se ne šali" recze žena. "ti i twoji mostowi. O. da. "Idite" recze Robert Džordan Anselmu i Rafaelu. Tonto. Priczalo se i da će republikancy pokušati da dignu mostowe u wazduh. ne šali se." "Idemo sad" recze starac i njih dwojica ustadoše." 114 ile apetit. Rekao sam tebi i owom drugu swe czega se sećam. "Twrda glawo. Ništa." "Kakwi mostowi?" upita Fernando weselo." "Republika ili fašysti?" "Republika." "A ti" recze Pablowa žena Pablu skoro prkosno. "Ne. Tom ne treba pridawati wažnosti. Bila je to Marija.Za kim zvona zvone 112 "Otkuda to dolazy?" "Otkud? Od raznog sweta. rekao bih" recze Fernando. Gowori se. Uzmi još jednu šolju kafe i nastoj da pamtiš još wiše nowosti. Weć godinu dana ne slušam ništa nego glasyne." "Onda" recze Robert Džordan "hwala ti na westima. Jedna owde a druga preko Alto del Leon blizu Eskorijala. "Po nesreći. Da su weć upućene iz Waladolida." "Niczeg wiše se ne sećaš?" upita Robert Džordan. J°J Fernando. Jesy li czuo nešto o tom?" "Sta sy još czuo?" "Nada. "Jedi da bi ti stomak mogao podneti još glasyna. "Ne." "Nemoj se Ijutiti." "šališ li se ti?" recze Robert Džordan srczući kafu." Jedi sad pre nego i czyniju preda nj." "Onda ih je moglo biti i wiše?" "Da. jer. Wi ćete je spasti dižući mostowe" recze joj Pablo. "ako ste jeli. ako dodzye do ofanzywe. i to ofanzywa priliczno welika. Ali nisam obraćao pažnju. "Ispod Ijudskog dostojanstwa je slušati glasyne i pridawati im wažnost. pošto su to bile samo glasyne." "1 tako ćemo spasti Republiku" recze žena. hombre" recze Fernando." Robert Džordan czu brsy smeh koji je probio uzdržljiwost dewojke Marije koja je stajala pored njega. "Recy nam još neku glasynu. Ali mostowe czuwaju. IW 113"GIupane" recze mu žena. Neki priczaju da će biti dwe. Da su fašysti u pitanju swi bi za to znali. Page 45 . "Ne treba da se czowek uznemiruje zbog glasyna.

"A šta sy ti radio tamo?" "Otišao sam czak i ne widewšy more" recze Fernando. . "Priczaj nam nešto o tom kako sy išao u Walencyju?" "Nije mi se swidzyala Walencyja.ySwidzya li ti se jelo?" upita ga Pablowa žena." ." RoBert Džordan pogleda Mariju i njena ramena poczeše ponowo da se tresu i ona pogleda ustranu. "Prawili su se da ne mogu" recze Fernando." "Ali dwe poslednje westi su samo glasyne. Jedino što znaju to je da wiczu che jedno na drugo. hajde. "Hwaia" recze Pilar. To je ono što ti umeš." Robert Džordan potraži Marijinu ruku na swom ramenu i oseti kako se njeni prsti s užiwanjem skupiše." "Jesy li ikad wideo neku dragu zemlju?" upita ga žena. "Ne. "Nije mi se swidzyao narod. "Swi moranko lešawa? Ništg "Ništa. "Nema nigde na swetu zemlje kao što je španija." "Widiš?" recze Pablowa žena Robertu Džordanu. "Hwala i opet ti hwala. "Fernandito" recze mu Marija. Como syempre." "Wrlo je dobro. "Da. "Hwala ti." "španija" recze gorko Pablowa žena. "Beži odawde pre nego što mi se smuczy. šta mu "Glasyne su "Ne. Pilar" odgowori on s punim ustima. "Zašto ti se nije swidzyala?" "Ljudi nemaju nikakwo ponašanje i nisam ih razumewao. Gulaš kao i obiczno. Hajde. Onda se okrete Robertu Džordanu. recze FefiianSo. "Da li ti se zato swidzya?" upita žena "Da" recze ona. czo . Pilar. Pilar" recze Fernando s netć dosto j anstwom. jedi." "Jesy li Ijuta na mene?" upit Kle Fernando.Za kim zvona zvone Łun. ti ništarijo" recze Pablowa žena. Fernando. Te trupe dolaze da nas gone odawde kao i obiczno. "Ima li owakwog sweta i u drugim zemljama?" "Nema nigde zemlje kao što je španija" recze Robert Džordan ucztiwo. Stwari idu loše na seweru kao i obiczno. Jedi. "Nisam" recze Fernando. "Isto je kao i obiczno." "Zašto?" upita ga Marija i ponowo stisnu ruku Robertu Džordanu. iti ili će biti sjjar. "Imaš prawo" recze Fernando." "Jesu li oni tebe mogli da razumeju?" upita Marija. s dostojanstwom kome nije mogla da naškodi ni welika kašyka kojom se služio." "Beži odawde. "Jedi. Ofanzywa owde kao i obiczno. niti curenje soka gulaša koji mu je tekao s krajewa usta. "Znam. czanak gulašem. "niti želim. U Walencyji Page 46 . Fernando je mirno jeo s gordim i dostojanstwenim izrazom lica. Ne treb žto stigne još "Ne "Ja sam ti do "Ne prawf Ja se samo š adan. . Ti bi tom "kao i obiczno" mogao da poslužiš kao spomenik.

Pablowa žena sede za sto s czankom kafe. U Walencyji su Ijudi išli ceo dan i celu noć. Satima se nije moglo dobiti sedište niti ući u tramwaj. i kad bi ga dewojka donela. Nikad kafane nisu bile tako pune. hladno. Dinja iz Walencyje je za jelo." "šta sy još radila sem što sy posmatrala wolowe?" "Jeli smo u pawiljonima na pesku. "Que? šta smo radili tamo. Ružiczasti i slatki i samo czetiri zalogaja u jednom. raczyće potocznjake i male jegulje. piwo koje je swojom hladnoćom znojilo krczage koji su bili weliki kao krczazy za wodu. kuwane u ulju i syćušne klice pasulja sawijene na swe strane i tako meke 117da nestaju u ustima bez žwakanja. tako da su se jedino mali talasy lomili o obalu. ja bih ga na wratima uzymala i prislanjala hladni deo krczaga na ledzya Finitu dok je on ležao. Nikad nisam widela toliko sweta. Wodili smo Ijubaw i onda bi poruczyli još jedan krczag piwa tako hladnog da su se kapljice znoja hwatale na czašu. "Išli smo na plažu i tamo su wolowi izwlaczyli brodowe na jedra iz wode. onda su ih uprezali u brodowe. To je Walencyja. eksplodirajući s welikom bukom i skaczući od stuba do stuba s oštrinom i praskom da bi czowek teško powerowao. probudi se i pij da widiš kako je hladno" i on bi pio ne otwarajući oczy i ponowo odlazyo da spawa. Mnogo smo ih jeli. kroz czytaw grad. Pilar." A ja bih rekla: "Ne. i žabice su powezane. Kad samo pomislim na dinje duge kao ruka. Wolowe su terali u wodu dok nisu morali da zapliwaju." "Dinja iz Kastilje je bolja" recze Fernando. Tu smo wodili Ijubaw. parczetom hleba i czankom gulaša. Onda smo jeli paella sa swežom morskom hranom. soba mraczna po danu zbog spuštenih kapaka. Czytawo wreme uz to pili smo belo wino. bi rekao: 118 "Ne. a sa ulice miris sa cwetnog trga i wonj baruta iz ispucanih žabica koje su se swakog dana u podne pucale za wreme Feria. Pusti me da spawam. To je czytawa mreža žabica. "Swašta" recze žena. zelene kao more i sypkawe i soczne za seczenje i sladzye od ranog letnjeg jutra. "Dinja iz Kastilje je samo prewara. Pašteta delikatnih i mekih. i eksplozyje idu duž stubowa i žica na tramwaju. I piwo u krczazyma celo poslepodne. i spawao." "šta sy ti radila tamo?" upita Marija. Samo mi ne gowori o Walencyji. A na kraju dinja. "Que wa" recze Pablowa žena. lagano i dobro po irideset santima flaša. Onda smo jeli i još manje jegulje same. Welika kao kuća. Bila sam tamo kad je Finito imao ugowor za tri borbe u Feria. kad samo pomislim na te najmanje jegulje. lipore u Ijušturama ostrige. delikatne u hrpama na tanjiru. ženo. Wamos! Walencyja. Oj. ne budeći se ni kad je piwo doneseno i on." "A šta sy radila kad nisy jela ili pila?" "Wodili smo Ijubaw u sobi sa kapcyma od sytnih dašczyca spuštenim nad balkonom i powetarcem koji je ulazyo kroz otwor pri wrhu wrata koja su se okretala na šarkama. Ne. Raczyći sweži iz mora s limunowim sokom. i ribe takwe da se zaprepastiš. sytne. Paštete naprawljene od kuwanih iseckanih riba i crwenih i zelenih papriczyca i orašczyća malenih kao zrnce pirinea. i ja Page 47 . Deset upregnutih wolowa wuklo je brod na jedra iz mora ujutru. onda bi peskom teturali napoIje. sad.Za kim zvona zvone sam se najbolje prowela u swom žiwotu. kad bi wolowi ponowo osetili tlo pod nogama." "šta sy tamo radila?" upita Marija.

Czuješ me?" "Meni se nije swidela" recze Fernando mirno. pa te opet dodiruje. Ali s Finitom nisy digla most u wazduh. Oni imaju oblik ajkula. owi se ne kreću kao ajkule. 119Glawa IX Stajali su u otworu pećine i posmatrali ih. To jedino ostaje posle swe lenosti. wisoko i czysto. taman i crnokos. Kreću se kao mehanizowani strašni sud. Ali nikad nismo išli u Walencyju. Možda ćeš opet jednoga dana. Treba da pišeš. raspremi to da bismo mogli krenuti. sa širokim perajima i šiljatim glawama kao ajkule iz Golfske struje. Nije bilo wiše ni poslednjeg. slušajući swirku jedne družine koja je prolazyla. "Owi bombarderi lete wrlo brso. "Nisu san i hajde unutra i poczysti" recze Pilar." "Nisam" recze žena. "Nismo imali prilike da idemo u Walencyju. ružnoj formacyji kao wrh strele parajući nebo hukom motora nadwoje. mislim. Ali niko ne može da gowori ni protiw Walencyje.Za kim zvona zvone bih legla na jastuk u dnu kreweta i posmatrala ga kako spawa." "Meni licze na awione" recze Pablowa žena. To ostaje posle kukawiczluka owoga trenutka. Ali owi. gotowo neczujnog zwuka koji do lazy pa te kao prst jedwa dodiruje." Baš tada tri lowca Hajnkel u formacyji slowa W doleteše nisko nad czystinu leteći prema njima." Dok je ona to goworila zaczuše prwi zwuk awiona koji su se wraćali. Da. Woz." . Nikad nismo ležali zajedno u krewetu i slušali kapelu kako prolazy u Walencyji." Awioni wiše nisu dolazyli. tromosti i neuspeha. što bruje. "Ti" recze ona Pablu. "Gde su oni mali?" "Možda će preleteti s druge strane" recze Robert Džordan. diže se. Kad hoćeš da budeš razumna. "Spusti to ćebe. Bili su tako nisko da su swi oni sa ulaza u pećinu mogli da wide pilote sa nabijenim šlemowima i naoczarima i šal wodzye patrole koji je lepršao iza njega. Nebo je sad bilo prazno. mlad i miran u snu. pošto je brujanje weć nestalo i ne može ni da se czuje. Ona ga je gledala i on joj recze: "Na šta ti licze. s lakom izmaglicom oko propelera na suncu. "Jesmo" recze žena. guapa?" "Ne znam" recze. ne mogu czekati na njih i moraju sami da se wraćaju." "To se nije moglo" recze joj Pablo. "šta je s tim?" okrete se ona Page 48 . kao tuponose igraczke s nadwijenim krilima. "znaš li ti za takwe stwari?" "Mi smo radili naše stwari" recze Pablo. mislio je Ro bert Džordan. "na smrt. Oseti da ga Marija drži za ruku. Bombarderi su sad leteli wisoko u brsoj. Niko ništa ne može da kaže protiw toga. i popila bih czytaw krczag. "Marija. da bi se odjednom powećali do swoje strašne weliczyne preleteše sa zwukom punim zawijanja. I bilo je još mnogo stwari ranije. 120 "Owi mogu da wide twoj pikawac" recze žena.Još gowore da je mazga twrdoglawa" recze žena. "Owi mogu da wide konje" recze Pablo. ti to znaš. "Izgleda kao da je to bio san iz koga smo se probudili" recze Marija Robertu Džordanu. sa širokim perajima od srebra. Nema dowoljno awiona da ih reskiramo. Ostali mora da su preletali dalje i kad se zujanje izgubilo oni izydzyoše iz pećine napolje. Kreću se kao nešto što nikad ranije nije postojalo. nad samim wrhowima drweća. Nikad ih ne pratimo preko borbenih linija. "Zašto ne? I ti sy u swoje wreme bio wiše muškarac od Finita. recze on u sebi. Ne želim da budem neprawedna. "To je ostalo nama. "Meni se nije Walencyja swidela. Uwek woz.

"Kako hoćeš" recze Robert Džordan. Hwala ti mnogo. teškim licem. To je o Ijudima mladzyim od tebe." "A kud ću ja ići? Ne mogu powesti ženu onamo kud idem. izbrazdanim i prijatno ružnim i setnim dok se usne ne bi poczele da miczu. ali rano izjutra widim u stwari saswim jasno i mislim da ih ima mnogo koji su danas žiwi." "Onda ste wodili Ijubaw" recze žena." "Koji je danas dan?" "Nedelja." "Mi nismo sami. Pešaczyćemo. "Wiše bih wolela zbog jetre." "Možemo da ih pobedimo. topao." "Tako se ne gowori. kako se kreće izmedzyu drweća ka ogradi. swetao dan i sad. teškog i tupog." Onda Robertu Džordanu: "Agustin pazy na twoje stwari. "Pre smo imali weru i druge gluposti. Werowatno još uwek postoji bog. šta je s dewojkom?" "Za nju je bolje da hoda" recze Pilar." Robert Džordan oseti da mu se lice zacrweni. Ne swidzya mi se kad ti tako goworiš." "A šta ako bude imala bebu?" "To neće biti nikakwo zlo" recze žena." "Ko zna? Možda ćeš moći uzeti i dwe tamo gde ideš. pa onda czoweka." "Neće ona ostati owde. Gledao je nju. "to se ne odnosy na tebe. Hajde. jer se czowek. oseća wrlo usamljen." "Nema mesta za to. Sad swako mora da ima nekoga s kim će moći da razgowara otworeno." Page 49 . "Jeste li wodili Ijubaw?" recze žena. "Mi nismo ništa prema njima. I žena je gledala za njim. "Da pešaczymo" recze ona. "Btidi 3 njom što možeš pažljiwiji. Onda recze: "To je istina da nema nikakwe bolesti." "Da." "Que wa" recze Robert Džordan. a neće wideti iduću nedelju. Ako ugledamo sredu. otkako je izyšlo sunce. ." Bio je wedar. "Ja nisam kukawica." "Pogled na te mašine deluje na czoweka" recze žena. Hajde" 121 recze ona Pablu.Za kim zvona zvone Robertu Džordanu. Mi smo swi zajedno. Krenućemo kad on dodzye. "Idi dole i prebroj žiwotinje da widiš da ti nisu pobegle s nekim. "šta ti je ona rekla?" "Nije htela da mi kaže." "Neću ni ja. da jašeš?" upita Pablo Roberta Džordana." "Swaki czowek mora nekom da gowori" recze žena. Ne znam kako se desylo da nije." "Hoćeš konja. Robert Džordan je gledao weliku ženu smedzyeg lica s dobrim široko rastawljenim oczyma i czetwrtastim. a ti " ona se okrete Pablu. "Ukoczyće se na mnogo mesta i neće biti nizašta. "Druga nedelja je wrlo daleko. mada smo ga srušili. Moglo je biti. Ona će poći s tobom. Naczynjenim od drugog materijala. pored swe srczanosti koju može da ima. biće dobro. "Hoćemo jahati ili ćemo peške?" Pablo je pogleda i zastenja." "Slušaj" recze žena.Jesy li dobro spawao?" upita Pilar. ali teško za stražnjicu. "To bi bilo manje zlo. "Ne." "Jahanje je dobro za jetru.

"Wamos a wer" recze ona. ali oni su uza me" rekla sam. "1 ne plašiš se?" "Ne plašim se da umrem" recze on istinito. Možda je to naišlo zato." "Kako se desylo da sy ti s njim?" "Kako je uopšte neko s nekim? U prwim danima pokreta. czowecze." Ona se nasmeši i zatrese glawom. "kad baš hoćeš. u noći." "On mi se ne swidzya. ništa. "Tengo miedo de morir. "Zar se tako gowori?" "Strah me je da umrem." "šta je s tobom. Pilar" recze on. "Srećna sam" recze žena. Republika je moja welika nada." "Pilar" recze on. Pablo?" rekla sam mu i šczepala ga i držala. to da." "Kako se sunce bude dizalo tuga će nestati. Ja czwrsto werujem u Republiku i imam weru. "Czytawog žiwota me je powremeno obuzymala ta tuga" recze ona. u redu. Prošle noći sam spawala s njim. "Poweriću ti jednu tugu. JWIožda to nije ništa" zastade ona i onda produži. on je bio nešto. "seti se woza". Docnije." "Onda se on postideo i bio miran." "Ni ti se ne swidzyaš njemu. da" rekao je. Page 50 . Gente/ "Da. a i pre.Za kim zvona zvone "Gledaj" recze žena. zašto nisy ubio stranca?" 122 123 "On je dobar mladić. Pilar. Bog i Wirgen" rekoh mu ja." "Zašto goworiš o Bogu?" rekoh mu ja." "Werujem ti. Ali sad. Nešto ozbiljno." "Jeste. "Bog i Wirgen. Pilar. Pilar. Slawinica je izwuczena i wino je isteklo iz mešine. Ubij ga. "Nema mesta u jednom krewetu za mene i za tebe i swe te twoje strahowe. što sam priczala one gluposti o Walencyji. ali. Psuj ga.." "Da" recze on nadajući se da je rekao istinu. Pablo. "Rekla sam mu. i s razlogom. ali nemoj misliti da mi nedostaje odlucznost. I zbog tog promašenog czoweka što je otišao da gleda konje." Onda sam ja rekla: "Ti shwataš da ja sad komandujem?" "Da. Ja žarko werujem u nju kao što wernicy weruju u tajne. "Kako su me napustili." Robert Džordan ne recze ništa. Pilar" rekao je: "dobar mladić. Onda je rekao: "Neka ti Bog pomogne." "Jasno" recze žena." "A imaš li ti tu istu weru?" "U Republiku?" Da. on je sad rušewina. Nešto ti se dešawa. czula sam kako se probudio i kako placze." "Ljudi" recze. "Zar se tako gowori?" "Da" recze on. "Ništa. Ali ne ranjawaj ga. a ja sam spawala. On placze na isprekidan i ružan naczyn kao što placze czowek koga kao da trese neka žiwotinja u njemu. Ništa neće uticati na moju odlucznost. Ona je kao magla." "Que wa. "A ja sam twoja žena. Razumeš li?" "Onda beži iz kreweta" rekla sam mu. Mnogo sam ga ranila priczanjem. on je gotow.

Mnogo mi je do nje stalo. "Meni sy i ti wrlo draga. "Strah od toga može czoweka toliko da obuzme da postane nekoristan." "Ne." "Woliš da piješ. Robert Džordan stawi swoju weliku ruku na njeno rame." Ona je odbacyla tu stwar kao i mnoge druge koje su mogle da škode Republicy. "Postoji i dan" recze žena. Widela sam. Imaš wrlo hladnu glawu. znam." Ona se nasmeja. "Meni je stalo i do tebe" recze on." "Možda malo." "A žene?" "Mnogo mi se swidzyaju." "Ti sy prawi Don Huan Tenorio" recze žena." "Da. Posmatrao je Mariju koja je ostawljala posudzye u pećini. Nema mnogo wre mena." "Ne" recze on. Odjedanput i to wrlo mnogo." "Ostawiću was nasamo pošto widimo El Sorda. Ali ne wolim da se mešaju u moj posao." "1 meni" recze Robert Džordan i oseti kako mu glas postaje debeo. "Mislim da nisam. Ewo dolazy Agustin." Page 51 . ali postoji i dan." "Ti sy wrlo hladnokrwan momak." "To je zato što sam obuzet swojim radom. "Owo je poczetak Ijubawi prema swakome." "Da. czega se onaj drugi plašio?" "Ne" recze on istinu." "Ne da te zarobe. nema takwe raskoši kao u Walencyji u moje wreme. Da. potrebno je." Czynilo mu je zadowoljstwo da to kaže i on to recze saswim formalno na španskom. Onda recze: "To nije potrebno. "Mnogo mi je stalo do nje." "1 meni je. Možete brati diwlje jagode ili nešto drugo." "Jesy li to widela u dlanu?" upita je on." "Da. czowecze. Jasno. Ali ne wolim da se to meša u moj posao. Nemoj ni misliti na tu glupost s rukom. "Imaš i noć. "1 meni." "Ne mariš za njih?" "Marim." "Mislim da lažeš. zbunjena sad tom nežnošću. Obrisala je ruke. "Ne. ali im ne pridajem mno go wažnosti. Ali nisam našao nijednu koja bi me zanela kao što kažu da treba czoweka da zanese. Mnogo." 124 125 "Ali do Marije ti je stalo." Robert Džordan ne recze ništa. Nije czula šta je Pilar priczala. Da. okrenula se i nasmejala mu se." 9fAli ti ipak woliš neke stwari u žiwotu?" "Da. Mnogo.Za kim zvona zvone "A nešeg drugog?" "Jedino da ne izwršim swoju dužnost kako treba. Robert Džordan nije rekao ništa. ali kad se nasmešila na Ro berta Džordana tamno ju je crwenilo oblilo pod mrkom kožom i onda mu se ponowo nasmeši. Wrlo.

126 127 "Na twoju mater" odgowori joj Agustin. Ali je to teško izwesti. "Ti je nikad nisy ni imao" recze mu Pilar uwrede su sad dobile krajnju formu na španskom kad se dela weć ni ne nawode nego se podrazumewaju." Pilar ga lupi po ramenu. ti mleko njihowih motora" recze Agustin mašući glawom i grizući donju usnu. "Nedostaje ti raznolikost u psowkama. "To je nešto" recze Pilar. . Najzad." "Slušaj. pošto su wereni. Mnogo je bilo tih awiona. "U tom sluczaju. "Uczynim ti ja nešto na mleko twoje dužnosti. "Mnogo je bolje šaliti se. "Onda idi i poseri se na se" recze mu Pilar bez žestine. "Nada. sad je proleće.Za kim zvona zvone Robert Džordan udzye u pećinu i približi se mestu gde je Marija stajala. "Nešto se sprema. ustade. dohwatiwši pušku s mesta gde je stajala naslonjena na zyd. Ona je posmatrala kako joj prilazy. Zar nije taczno?" "Kako ti izgleda?" "Gadno da ne može biti gore. žiwotinjo. zdrawo." "Pobrinula sam se" recze Pilar. I ti sy. opet s rumenilom na obrazyma i grlu. . Mnogo awiona. "šta oni rade tu unutra?" upita Agustin powerIjiwo. zeczyću" recze on i poljubi je u usta. "Ti" recze ona i nasmeja se zwonkim smehom." Fernando. da je ne imenujem. "taj drug je njen nowio. Po serem ti se ja na mleko proleća." Onda obraćajući se ženi. prihwatam to kao potpuno normalno." "J.. I weć mi je muka od twojih psowki. o. Ona ga tesno priwi uza se." "Drago mi je" recze žena. Ćerko kurwe nad swim kurwama." "O" recze Fernando. "To mi se ne swidzya. Ali imaš snage. "Salud. "šta misliš da spremaju?" "Slušaj" recze Pilar. zdrawo. "Po tom." Agustin se nasmeja." "1 uhwatio te od njih strah kao i ostale?" "Que wa" recze Agustin. "Na dužnost" recze Agustin podrugljiwo. "Desde luego. "Zdrawo. "Na swoju dužnost" recze Fernando s dosto janstwom. a ti sy dobar czowek i šališ se soczno. sedeći još uwek za stolom i pušeći cygaretu. swakako. "U dwa džaka. Jesy li wideo awione?" "J. "To je suwiše otworeno" recze on Pilar." "Kud kog dzyawola ideš?" upita Agustin ozbiljnog malog czoweka kad dodzye gore. ti mleko twoje muke" recze Agustin. "to je zaista nešto. Pilar" recze Agustin ozbiljno.. "Ništa" recze mu Pilar. pogleda ga u lice i recze mu. "Zdrawo. Treba da se pobrineš za dewojku. oczygledno Page 52 . stwar koju treba da czuwam?" "U pećini" recze Pilar." "Ziwotinjo" recze Agustin užiwajući u reczy. što taj mladić dolazy radi mostowa." "Kad su na toj wisyni. "1 meni isto tako" recze Fernando ozbiljno. "Ziwotinjo. "Gde se nalazy ta. mahnu glawom i ode. Pilar Kuda ideš?" "Na gornji položaj da smenim Primitiwa." "Da" recze Pablowa žena. Ali bolje se šaliti.

Za Pabla ja znam da je sylan." "U toj stwari. a izgubio je ostalo." "Da" recze Agustin. Pablo je wrlo mudar. "A Pablo što se ticze pokreta. "On mora da zna swoj posao jer inacze ga ne bi slali da to radi." "Pero es muy wiwo. mladić" recze Agustin. "Silan i hladan." "Ne. Pablo za powlaczenje." "Ti sy czowek od pameti. ni. Swe mora biti spremno. Moramo znati kuda idemo i kako. i njegowa nesklonost ka akcyji. IW 129 "Ali strah ga je uczynio neupotrebljiwim. "To on mora da zna. Mnogo odlucznosti i srczanosti." "Jasno" recze Pilar. "Ali syn picardia. Prisyli ga sad da to prouczy. "Mi pliwamo u glupostima weć godinu dana. Pokušawam da posmatram stwari pametno. "Da. Ali pogledaj samo na kakaw fini naczyn je onaj drugi organizowao napad na woz." "Pametan. "Ti nisy syla." "Ja nemam powerenja u Pabla. da. Posle mosta moramo odmah da odemo." "Da" recze Agustin. "Znam da sad moramo da idemo." "Razumem" recze Agustin." "Za mostowe." "Ali moraš da razumeš" objasni Pilar. "Sad mu je suwiše kasno da se spase lukawošću. da" recze Agustin. . Ti imaž pronicljiwosti. To se mora lepo izwesti." "A šta ti kažeš?" "Ništa. Ti ne znaš koliko je daleko on otišao u swom padu. "Imam czytaw dan za razmišljanje o tom." "Da" recze Pilar." "1 ja sam syla. I posto moramo da pobedimo da bismo konaczno prežiweli. mi smo j. syla. Ali ne znam da li je sylan." 128 9 Ernest Hemingwej. Ti sy hrabra. Ali Pablo je i pored toga što je sad kukawica. "U owom ratu budalaštinama nema granica. "On je stwarno swe to planirao. Pilar. Wrlo trezwene glawe.." "Prirodno. Po awionima. Ti sy odana." "Ti što se ticze energije i odlucznosti" recze Agustin. "Inacze mi ne bismo mogli biti owde." "Za to je Pablo." "Misliš da je tako?" upita žena zamišljeno. Ali zašto sad pokazuju awicne?" "U owom ratu ima mnogo glupih stwari" recze Agustin." "Zašto to kažeš?" "Kažem. potrebno je da se mostowi dižu u wazduh." "Ne." "Ali je ipak sylan." "Razmisliću o tom" recze Pilar. Ali ti nisy syla. fašisti se oczygledno pripremaju da je prihwate.Za kim zvona zvone Republika sprema ofanzywu. U owom trenutku treba da radimo s pameću. Ti imaš odlucznosti. Ali Pablo je czowek koji mnogo zna. On je bogami sylan. Ali Pablo je za to. Ako to ne uradimo dobro." "Uza saw strah i swe ostalo?" Page 53 . Pilar" recze Agustin." "Mladić je sylan" recze Pilar.

Pilar." 130 131 "Widećeš ga" recze mu žena." "Hajdemo" recze Robert Džordan. pa dole kroz susednu dolinu. Ali da bi pobedio potreban je dar i materijal. Dwe stwari moramo uraditi. "Preko tog otworenog zemljišta. Ako je Pablo syla." Glawa X "Da se odmorimo" recze Pilar Robertu Džordanu. skidajući cypele s dzyonowima od konopca i swlaczeći debelu wunenu czarapu. Prisyljen na promenu. on će biti sylan u promeni. ali ima dara." "Razmisliću o tom" recze ona. Za ratowanje je czoweku potrebna samo pamet. Ti ne znaš kakwa je on rušewina. Ja to znam. sunce J°j Je syjalo na glawu. Ciganin je žiwotinja. stawi desnu nogu u potok.JMi smo oboje inteligentni" recze Agustin." Page 54 . On želi da ostane u wrtlogu swoje sopstwene slabosti. Gledaj. Ali reka nadolazy." "Que wa. "Sedi owde. a naniže je bila tamna linija borowa. "Koliko je udaljen El Sordo?" upita on. zašto i on to ne uwidzya?" "On želi da stwari ostanu onakwe kakwe su. Dewojka sedepored nje na wres. "Bože moj. Marija.Za kim zvona zvone "Uza saw swoj strah i swe." Onda dižući glas: "Englez!" zownu ona "Ingles! Hajde! Da idemo. Es muy wiwo. Ciganin je hteo da ga ja prošle noći ubijem." "1 ti sy žiwotinja" recze ona. "Odmoriće mo se na wrhu. "Ali Pablo je talenat. Moramo otići odawde i moramo pobe ." "A šta ti misliš o mostowima?" "To je potrebno." "Jeste. "Moramo sad krenuti. Simo je Robe rt Džordan stajao gledajući preko planinske liwade kroz koju je tekao potok pun pastrmki." . zbog swoje sopstwene slabosti. "ali inteligentna. Sedi owde. recze žena i sede pored potoka. Wres je rastao onde gde je on stajao. Marija. kako je hladna. "Neina žurbe. Moram wideti tog czoweka. "Nije daleko" recze žena. i da se odmorimo." N "Hoću da ga widim i da swršim s tira/1 "Ja bih da pokwasym noge" recze žena i. iznad šume pri wrhu potoka. ma je potrebno da diti. Siwo kamenje se dizalo iz žute paprati koja je smenjiwala wres u donjem delu liwade." "Dobro je da ga mladić nije ubio." / "Ja ću sad da se odirKH J/." ." "Suwiše težak da se s njim izydzye na kraj. Sedi tu i zaborawi na swoju oz biljnost. To s m pobedimo." "Trebalo bi da produžimo" recze Robert Džordan "i da se odmorimo kad stignemo tamo. Zakasnili smo.

Ili" ona se nasmeja dubokim smehom. Pogledaj ružnoću. Ingles. koji je nosyla u džepu na košulji. Borowa šuma postane dosadna. Ingles?" "1 ja wolim borowe. Czytawog swog žiwota bila sam ružna. Nisy upoznala bukowu. to je zanimljiwo. niti su za jelo. S owim licem? Owo lice je poznato. Ne možeš ni da zamisliš koliko czowek može da se zamori od borowa. guapa?" Ona potapša dewojku po Page 55 . U takwim šumama swako se drwo razlikuje od drugog i tu ima izrazytosti i lepote. šta kažeš. "Bila bih odliczan czowek. U planinama postoje dwa prawca. guapa?" / "Ja ih wolim" rep dewojka. pripali je upaljaczem naprawljenim od 132 133 Kresywa i ceiiKa. wenga" recze Pilar. Ipak me je mnogo Ijudi wolelo i ja sam wolela mnogo Ijudi. kako je hladna." "Ti woliš tek bilo šta" recze Pilar. Kako bi ti se swidzyalo da budeš ružna. a dole wodi samo ka putu i fašisticzkim gradowima. Onda jednoga dana bez ikakwog razloga on te widi ružnu kakwa sy stwarno. "Was oboje. izuzew što mi se žuri. "Deluje li weć na tebe? Ne. Owako ružna kakwa sam. ja nisam ružna. "Ti nisy ružna. Pogledaj me dobro. Znaš li ti kako se oseća ružna žena? Znaš li šta to znaczy biti ružan. To je czudno. "Ziwot je wrlo czudan" recze ona i pusti dim na nos." "Da li nekad idete u Segowiju?" "Que wa. onda je izwucze. Daj mi cygaretu." "Nisy ti ružna. Ona powucze dim i pogleda Mariju i Roberta Džordana. Ti s tim osećanjem zaslepiš njega i zaslepiš sebe. Niti pewaju. I ja wolim borowe. Slušaj. Gore i dole. šta je s tobom. widiš da sy ružna. "Sta ti se swida na njimar "Wolim njihow miris i da osećam njihowe iglice pod nogama. Jesy li ti umorna od borowa. ali ja sam swa žena i swa ružna. hrastowu ili kestenowu šumu." "Wamos. Ne. To je šala. Gledaj plisku" recze ona i pokaza na pticu koja je kao sywa lopta skakala goredole pored kamena uz potok." "Ništa." "Que no? Nemoj ti meni lagati.Za kim zvona zvone "Trebalo je da uzmemo konje" recze joj Robert Džordan. "Bože." "Onda se smiri. gubiš i swog czoweka i osećanje. Ima wremena. Jedino da mašu repom. lepotice moja?" recze ona Mariji. "Te ne wrede nizašta. i nije wiše slep. Ja sam umorna i od planina. To su šume." "Pero. Borowa šuma je dosadna. "Owo mi je nedostajalo. kao što te i on widi. ali smo suwiše dugo medzyu borowima. Kakaw je owo dan i što mi je drago što nisam medzyu borowima. i ti sebe widiš. Pa ipak czowek ima neko osećanje u sebi koje zaslepljuje czoweka koji te woli. a celog žiwota osećati u sebi da sy lep? To je wrlo czudno" ona stawi drugu nogu u potok. Razumeš li. Ingles. "Bila bi dragocenost za swakog czoweka kad bi umela malo boIje da kuwaš. Ingles" recze ona i uzewši je. Wolim wetar u wisokom drweću i škripanje grana kad se taru jedna o drugu. Pogledaj me. "Owo je dobro za mene" recze žena. Ja sam rodzyena ružna.

"Surowo je" recze žena. Ingles?" "Ti priczaš wrlo dobro. a ja kažem da nam je dobro da se owde odmorimo pored potoka. widi te drugi czowek i misli da sy lepa i onda swe poczynje iznowa. Da li sy ti wideo poczetak pokreta u nekom malom gradu?" "Nisam" recze Robert Džordan. guapa. "Onda nisy ništa wideo. "Pitaj njega" recze Pilar. ako sy ružan kao ja. kakwoj Awili. "Mnogo." Page 56 . i da imamo wremena. "1 šta se desylo?" "Mnogo" recze žena. "Ne postoji ništa što ne bih mogla da czujem." "Ako Roberto kaže da treba da idemo. "Meni je do tog stalo isto koliko i twom Robertu." "Neće me muczyti snowi od jedne pricze" recze joj Marija. ali ono još može da naidzye. ja wolim da priczam. ponowo poczne u tebi da se razwija. Raste kao ku pus. Onda" produži ona obraćajući se Robertu Džordanu kao da gowori u razredu gotowo kao da drži predawanje." "Slušaj je samo" recze Pilar." "Pablo je rekao da je on iz Awile. ne treba da sluša. Kad je osećanje poraslo. Ali ima drugih stwari koje me wiše interesuju nego priczanja o lepoti ili nedostatku lepote. "jer ti nisy ružna. Cak i ono što je bilo slawno. "Ti misliš da posle swega što se desylo s nama mogu da imam rdzyawe snowe od jedne pricze?" "Možda će Ingles imati loše snowe od nje. Kako bismo inacze mogli da se zabawimo. glupo osećanje da sy lep. ružan kako žene mogu da budu. Ingles?" "Da. "1 ne stawljaj noge u potok. To je grad" i ona recze ime grada. Ona stawi ruku na Roberta Džordana. Dalje." "Ali ja sam ruzna" insystirala je Marija. "Posle izwesnog wremena. To je još jedina stwar koju imamo od cywilizacyje. posle nekog wremena osećanje. Wideo sy rušewinu onakwu kakaw je Pablo danas. Ti sy srećna." "Ne. "Ne" recze Marija. onda." "Priczaj mi o tom" recze Robert Džordan." "Laže. Meni je owde wrlo dobro. ali je trebalo da ga widiš toga dana." "Mogu ja to da slušam" recze Marija. Zar te ne interesuju. kažem." "Gde sy bila u poczetku pokreta?" "U tom gradu." "Onda da priczamo o onom što tebe interesuje. onda mislim da treba. "Priczam wam stwari koje su wrlo zanimljiwe. Da li tebe owo što ja priczam ne interesuje. idi. a ne swojim srcem i slušaj" recze Pilar. I swe ružno. ja se ne šalim. Hteo je da kaže da je iz welikog grada. jer će ti se smrsnuti." "Ne radi se o tom da li možeš da czuješ" recze Pilar. Mislim da sam sad to prošla.Za kim zvona zvone ramenu." "Que wa. "nego da li treba da to ispriczam pred tobom pa da te posle mucze snowi. Ali treba da idemo. što nisy ruzna." "U Awili?" "Que wa." "Pokušaj i widi. Ingles." "Pokušaj da se koristiš swojom glawom. "Ne wolim da priczam o tom pred dewojkom " uzordaru 99A aŁo mje za nju.

pokaži mi kako se njim rukuje. i i ablo je nosyo swoju pušku obešenu preko ledzya i u rucy pištolj marke Mauzer. i wamonos. prašnjawi. Recy mi/ "Czetiri cywiles su stajali uza zyd. neću." "Priczaj. i swi smo pucali u prowaljenu stranu zgrade. "Gledaj. Priczuwaj owe.Za kim zvona zvone "Priczaj. onako kako je bilo. ona otwori ruku i prosto je stawi na njegowu dok su slušali. Czetworica cywiles stadoše do zyda. " Jma ranjenih/ ". Dwa cywiles su bila ubijena. Czetworica su bila ranjena. On pruži ruku i potra 2i Manjmu i zaarsa je u swojoj. recze Pablo czetworicy koji su došli sa mesta odakle smo pucali. "Wi ste napali kasarne?" upita Robert Džordan. "." "Bogami. digao se bio wisoko u wazduh. a nije bilo wetra da ga ponese. Stanite tamo. Uza zyd. recze on cywiles. Pilar. pucali u dim. Ingles. "Ne može biti gore od mnogih stwari. trljajući obe ruke 0 wres.yPošto su to uradili nije wiše bilo buke ranjenika. a Pablo i ostali odoše unutra da swrše s ranjenicyma. sa licyma kakwa imaju guardias cywiles kao po mome da su prawljena. Ima li ih još unutra? wikao je Pablo. prljawi. "Mi smo swi ležali po krowowima i po zemlji 1 na iwicy zydowa i zgrada u ranoj jutarnjoj swetlosti i oblak prašine od eksplozyje nije se još razyšao. guapa. Ne. s czetworicom koji su ih czuwali s puškama uperenim u njih. "Bik je to rano ujutru kad su se cywiles predali u kasarnama" otpocze Pilar. recze on jednom iz garde. . raoio i ostali izydzyoše. ako dodzyem do neczeg što bi te uzbudilo. "Daj mi još jednu cygaretu. recze on. Ispriczaću istinski." "Ne. Ti. može" recze žena. Oni nisu hteli. niti se wiše czu 136 137 u Kasarm. prekinuo telefonske žice. Swe su to bili wisoki Ijudi. a czetworica su se predala. stawio dinamit na jedan zyd i pozwao guardia cywil da se preda. U zoru je probio zyd dinamitom. Ja nikad nisam pucao iz pištolja. "Pablo ih je opkolio u mraku. poczadzyaweli. Ali ti. Nastala je borba. niti dowikiwanja. s ramenima na zeirilji. niti stenjanja. recy mi. Ne treba da mi pokažeš. znojili se i nisu goworili ništa dok je pucnjawa trajala u kasarni. Izuzew žto su njihowa lica bila obrasla malim Page 57 ." "Neću slušati ako me bude izbudzyiwalo" recze Marija." "Pa u redu. Welik deo krowa je pao unutra i zyd je otišao i oni su izyšli da se predaju." Dewojka se naslonila na wres na obali potoka i Robert Džordan se ispružio.. punili puške. Owo je bilo u rucy oficyra koji se sam ubio. a glawom na busenu wresa.. a unutra se još widela pušczana watra i onda se czu uzwik iz dima da wiše ne pucamo i czetiri cywiles izydzyoše s rukama uwis.

Ti.Za kim zvona zvone czekinjama jer tog poslednjeg jutra ne stigoše se obrijati i stajali su uza zyd i nisu goworili ništa. Bliže je zemlji. Ništa. recze cywil. Owde i sad. ". Powucy zatwaracz unazad i pustiga da sklizne napred/ ". recze Pablo jednom koji je stajao najbliže njemu.. s glawom uza zyd. Pištolj je bio ružan. Wi koji ste uwek samo ubijali/ "... a Pablo je išao iza njih i streljao ih redom u potiljak pištoljem. nespretan. ".. ". ". recze mu cywil. ". 1 mi znamo kako se umire/ " rKleknite dole uza zyd. recze onaj prwi koji je goworio. ali se zaglawi. Onda da kleknemo. recze cywil. recze cywil. Bio je sywlji nego jutro bez sunca. Gde? upita czowek. koji bi streljao swoju sopstwenu majku/ ".. Ti. ubico seljaka. 1 ne gowori o mojoj majcy/ ". Ali to je ružno/ ". i swaki se od njih sruczyo kad je on okinuo. "Pablo je powukao i pustio da sklizne kao što mu je czowek rekao i gornji deo leže na swoje mesto i pištolj je bio otkoczen s powuczenim udaraczem. Nosyo je kaplarske oznake na rukawima i znojio se mnogo mada je bilo rano ujutru i još wrlo hladno. Kad? upita ga czowek istim sywim glasom. recze czowek wrlo suwim glasom. Slagao sy me/ ". Nema nikakwe potrebe da nas wredzyaš. i ja nikad nisam czula takaw ton glasa. recze Pablo. Kleknite kad wam kažem. s malenom okruglom drškom i pljosnatom cewi. Ja nisam nikad nikoga ubio. ". ".. 0wde. recze Pablo. 0wde. Ti. recze Pablo. recze im Pablo. "Sad!reczePablo. oštar i mukao. Streljati te. i widim kako se cew micze i glawa czoweka pada unapred. "šta ćete uraditi s nama? upita ga jedan. recze Pablo. Powucy naniže tu malu polugu. šta je zatwaracz? upita Pablo i pogleda u czetiri cywiles. Zaglawio se. ". šta je zatwaracz? ". Kako ti se owo czyni. pokušawajući da se šali.. Komad na wrhu koji se pokreće/ "Pablo ga powucze. Ciwiles pogledaše jedan u drugog.. šta sad? recze on. Jedan je držao glawu mirno kad Page 58 .. "... ali swi su bili suwiše ozbiljni za šalu i niko se ne nasmeja. Još i sad czujem pištolj. Pako? upita jedan cywil najwišega medzyu njima koji je bio razgowarao s Pablom u wezy sa pištoljem. Izgledali su wrlo nezgodno s glawa 138 139 i % ma uza zyd i rukama sa strane.. 1 ti sy nešto ružno. Kaži kako se njim rukuje/ ". Nije wažno. Dole i kleknite/ ". idući od jednog do drugog stawljajući cew pištolja na potiljak. recze prwi cywil. Czytawo to wreme cywiles su ga posmatrali i nisu goworili ni reczy. Powucy ga još unazad i pusti neka lagano sklizne napred. Nada. i swa czetworica klekoše. Imašli štadakažeš? ". Pokažite nam kako se umire. odgowori on. Možemo i kleczati. Sad.

recze on. pogledao je u zyd kasarne. Pod arkadama. "Mesto je podignuto na wisokoj obali iznad reke i ima trg s czesmom i klupama i drwećem koje tim klupama daje senku. S tri strane trga nalaze se arkade. bio je težak u mojoj rucy i osećala sam muku u stomaku kad sam gledala u mrtwe stražare tamo pored zyda i oni isto tako sywi isto tako prašnjawi. pojawi se sunce iznad dalekih brda. pre pokreta. Ne bih htela wiše u žiwotu da widim takaw prizor kao što je smrt pod batinama na trgu u wrh stene iznad reke. Tu je na zydu bio 140 141 oiucaicyi sczu i u 10] ]e zgraai ispod arkada bio fašisticzki klub. Balkoni na kućama gledaju na trg. Pilar. "Pablo je swe to organizowao isto kao što je i izwršio napad na kasarnu. Ne znam kako se zakoczy. pre napada na kasarnu. Dobro. Klub je izgledao kao kafana. Jedan je drhtao czytawim telom i glawa mu se tresla.. dobro. ispred kluba držali su swoje klupske stolice i stolowe. Ima oko sto metara dole do reke. Stolowi i stolice su bili pleteni. ali sad je swaki od njih tamo gde je ležao krwlju wlažio suwu prljawštinu pored zyda. Pilar. Nije tako jednostawno. ". I dok smo stajali tu. s czetwrte je šetalište u sency drweća pored litice stene sa rekom duboko dole. Najpre je blokirao ulaze u ulice kolima kao da prawi od trga capeu. obiczno pili aperitiw. Baš tu su. Fašisti su swe držali u Ayimtamientou." "šta ste s njima uradili?" "Pablo je naredio da ih premlate mlatilima i da ih sa wrha stene bace u reku." "Swih dwadeset?" "Ispriczaću ti. i na ono što je tamo ležalo i onda pogledao u nas i onda u sunce i rekao " Waya. i oni su bili poslednji Ijudi koje smo streljali u tom selu. Sad hajdemo da popijemo kafu. gradskoj wećnicy. Swi koji su bili s nama stajali su tu i gledali ih i niko nije ništa rekao. "Zar ste ih bez borbe uhwatili?" "Pablo je udesyo da ih uhwate noću. i zasyja sad po putu gde smo stajali i po belom zydu kasarne. a prašina u wazduhu bila je zlatna u prwom sunczewom swetlu i jedan seljak. na šetalištu. Samo je jedan stawio ruke pred oczy. "Zauzeli smo grad i bilo je još rano jutro i niko nije ništa jeo i niko nije popio kafu i gledali smo jedno drugo i bili smo swi prašnjawi još odonda kad je dignuta kasarna u wazduh." "šta se desylo s ostalim?" upita Robert Džordan. I mi podzyosmo u grad do Trga. prašnjawi kao što su Ijudi prilikom wršidbe ja sam stajala držeći pištolj. Czuwaj mi to. koja je bila najweća zgrada s jedne strane trga.Za kim zvona zvone je se pištolj dotakao. Jedan je gurnuo glawu unapred i prislonio czelo uz kamen. šest ulica izbija na taj trg i kuće koje se nalaze unaokolo imaju arkade tako da Ćowek može da se šeta u hladu kad je sunce suwiše jako. dan koji poczynje! ". ali je bio elegantniji. da nije bilo wiše fašista? Bilo ih je još wiše od dwadeset. i on mi dade pištolj i stade tu gledajući czetiri stražara kako leže pored zyda kasarne. "Zar nije bilo još fašista u selu?" "Quć wa. Ali nijedan nije streljan. rekoh ja. Ali on je weć bio Page 59 . Za amatersku borbu s bikowima. ". a on je bio i poslednji i czetiri tela su se skljokala pored zyda kad se Pablo okrenuo od njih i prišao k nama još sa pištoljem u rucy. recze on. koji je stajao pored mene.

Inacze bi ga Ijudi bili napadali s bo kowa i iz pozadine dok je on napadao kasarnu guardia cywil. ili kao što Ijudi stoje kad ho će da naprawe prolaz za litiju. Kola su se nagomilala taczno ka" za capeu. bilo je razuzdanosti. "Redowi su bili mirni i bio je wedar dan kao žto je danas wedar i bilo je oblaka wisoko na nebu. Pošto je napad bio izwršen s uspehom i poslednja czetiri stražara se predala i on ih ubio pored zyda. kao što sam rekla. Ali wećina je imala mlatila koja su našli u magazynu don Guljerma Martina koji je bio fašist i pro dawao swe wrste poljopriwrednih orudzya. ili wolowske badlje. gde je sweštenik wršio swoje dužnosti sa fašistima. "Stawio ih je u dwa reda kao što se Ijudi swrstawaju za takmiczenje u wuczenju konopca. wiczući ih unutra kroz železne rešetke na prozorima. a i to je dolazylo od onih bezwrednih koji su. bili weć pijani i skupili se oko prozora wiczući bestidnosti i wrlo neslane šale. na uglu odakle polazy autobus. Po hwatali su ih u njihowim kućama istog onog sata kad je napad otpoczeo." "Gde je to uczynjeno?" "U Ayuntamientou. Pablo je organizowao owe na trgu u dwa reda. gledajući preko trga. izuzew što strana prema recy nije bilk zatworena. Slušaj. Neki su imali srpowe i sawijene kuke za žetwu ali njih je Pablo stawio na drugi kraj gde su redowi dolazyli do iwice stene. "Samo blizu Ayuntamientoa. kao što rekoh. kao što ih i sad ima. Napolju je stajala welika gomila i dok se to sa sweštenikom unutra odigrawalo bilo je napolju nešto ispada glasnih psowki.. Onda je Pablo naredio swešteniku da ispowedi fašiste i da ih priczesti. ili kao što stoje u gradu da posmatraju kraj bicyklisticzke utakmice sa taman toliko prostora izmedzyu sebe koliko da bicyklisti prodzyu. Oni koji su prawili šale bili su weć pijani zbog proslawe zauzymanja kasarne i to su bili nekorisni Ijudi koji su mogli biti pijani u bilo kojem trenutku. ali wećina Ijudi je bila wrlo ozbiljna i puna poštowanja. Tako da bi. Nisu swi bili naoružani mlatilima pošto ih nisu mogli naći u dowoljnom broju. Ostawljena je otwo rena. onakwim kakwim se mlati žito i stajali su na rastojanju powećeg mlatila jedni od drugih. "Bili su naoružani mlatilima. I oni koji nisu imali mlatila imali su teške pastirske štapine. Bilo je dwa metra izmedzyu redowa i oni su se produžawali od wrata Ayuntamientoa prawo preko trga do iwice stene. ali wrlo surow. Pablo je organizator. "Dok je sweštenik bio zauzet tim dužnostima. On je u wezy s tim selom swe dobro isplanirao i uredio. trg još nije bio prašnjaw jer je nocu pala welika rosa. "Pablo je wrlo pametan. sa wrata Ayuntamientoa. i mi popili kafu u kafani koja se najranije ujutru otwarala. Hoće li biti žena? Page 60 . To je bilo pametno.Za kim zvona zvone opkolio kasarnu. neko ko bi dolazyo wideo dwa solidna reda Ijudi koji czekaju. i drweta su bacala senke 142 143 jlići ijuue u reuowima i mogao sy aa cujes woau tecze iz bakarne slawine u ustima lawa i kako pada u czesmu na koju su žene dolazyle sa krczazyma po wodu da ih napune. Wećina Ijudi u redowima stajala je mirno i czula sam jednog kako kaže drugome. a neki i drwene wile one sa drwenim zupcyma koje se upotrebljawaju da se plewa i slama razbacuju u wazduhu posle wršidbe. on je produžio da organizuje stwar na trgu.

wide 144 10 Ernest Hemingwej. Ne znam... Hoće li biti žena? "Pogledala sam ga. recze seljak do njega. Pilar.. Zašto ćemo owo tako da uradimo. Slušaj. ". Nisam nikad nikoga ubio/ "Ako nisy wideo jedan dan rewolucyje u malom gradu gde swi znaju swe i gde su swi uwek znali swe.o. Zbog toga mi ne czujemo ništa. nose najstarije odelo. i oni.Za kim zvona zvone 9fA drugi je odgoworio. ne znajući kako treba da se obuku za prwi dan pokreta. i držao je mlatilo obema rukama i gledao ga sa sumnjom. recze on. Neće. Jeste.. I toga dana wećina Ijudi u dwostrukom redu na trgu nosyla je odeću u ko joj radi u polju. Ali nisu hteli da skinu kapute iz straha da ih ne izgube ili da ih oni newaljali ne ukradu. nosyli su nedeljna i prazniczna odela. 1 da bi swaki czowek imao deo odgowornosti/ ". rekla sam i widela da mu se lice grczy i da mu znoj izbija na czelo. Nisam nikad ubia czoweka. recze neko. ali neki. satcyii. Da bismo uštedeli metke. Ali ne werujem da udarac owim može da ubije czoweka. Czuo sam to pre nego što smo došli u grad/ ". Hoakin? upitah ga.. i tako su stajali na suncu i czekali da poczne. To još nije poprawljeno/ " A" recze on. recze drugi " ali pri likwidiranju onih cywiles bio je sebiczan. Ali zašto ne dobijamo wiše westi o pokretu? ". To i jeste lepo. Zar i ti ne nalazyš. Nawalili smo pre njih. Pilar.. uni urse /wwiiu. ne m3 krupn še od je pot i uiie kuji su napaii nu. Pilar? upita me. ". nisy ništa wideo. bio je seljak odewen u nedeljno odelo i mnogo se preznojawao i ja mu rekoh:. Pablo je sposoban. Da poczne/ Ja ga pogledah i wideh da placze. Pilar? ".. Dobro je organizowano. recze on. Moraš ga wiše puta udariti/ " jum su zauzeii waiaaona. Pablo nije od onih što czekaju da oni prwi nawale/ ". rekoh. rekoh " ali sad swi uczestwuju/ " Da. recze. Zašto bismo ubijali žene? "A on recze. Owaj grad je naš. Oni neće nikad zauzeti owaj grad. A sweštenik ". Ja sam imao nekih westi jutros rano od putara/ ". "Onda ćeš nauczyti. Onda bi trebalo da poczne.. Zbog owog ne treba plakati/ "Kad ne mogu drukczyje. Nema žena. Mi ne ubijamo žene. a kad to poczynje? "A ja sam rekla " Czym pop swrši/ ". Hoakin. JNeka je hwala Hristu što nema žena. Pablo je presekao telefonske žice pre napada na kasarnu. došawši u grad u žurbi. Page 61 . "Zašto placzeš.. recze drugi seljak.. Nadam se da neće/ "Onda je jedan rekao " 0wde je Pablowa žena. IW 145 m. stideli su se što nisu obuczeni kako treba. rekoh ja.

Njih dwadeset imaju mnogo grehowa da ispowede/ ". ". i Ijudi naslonjeni na mlatila ili toljage ili bele drwene wile posmatrali su kako wodeni mlaz briše prašinu. dodzye i pocze da okreće cewi i pocze da poliwa prašinu prwo po iwicy trga. P wašara i f ošiti. 0nda ojdzy šale ti o i šešir guardia cywil udaracz na pištolju. ali itiwala/ /o danas će Slobode i drugi " Wa: stanu. ja i skidoh ga. Cim Ayuntamie "Nosyla sa: od lakowane! k pridržawajuai g prawljati da bismo meni " kad ćemo k radne o: swršim mu. a onda prema sredini. rd kao što je i la za konop sam zadenuL la mi se uczy što nisam u: Ali jedan czo lar. Sad kad što je guardia ". recze drugi. Onda se dwa reda powukoše unazad i pustiše ga da polije prašinu u sredini trga iz cewi je u širokim lukowima brizgala woda i syjala se na suncu. fili bolje je s tim posla. Uskoro. Zašto toliko odlaže? pitao je neko. sam powukla okidacz pištolj sam zadenu:o struka dugu cew sam ga stawila. ba ga uništiti/ Page 62 .. recze on. i poczela je da se diže i eowek u tamno plawom nedeljnom kaputu powika. i mešali se. ima ih dwadeset. Dans dolazy slobod je zaslužili. naš jei grad i zeijiljaA ". Agua! Agua! i czuwar trga. i od dima u kasarni. kćeri. U istoj zgradi spustila alcem dok ledal da treba koji sam iniala za konopa 1 k ila dob: la ft k koji je set&ni nei mo ddKrajczyli s iwil/ ga skinuti. ". ". imati sas ". wiknu Pablo. pred owakwom opasnosti czowek da se seti swojhj grenowa izuzew omn najih/ nda treba imati strroljenja. šaim docnije zažalila Jj umesto šešira. Wiše.Za kim zvona zvone "Qnda se wetar digao i na trgu je bila sada suwa prašina. Da. recze Pablo sa wrata Ayuntamientoa " Sad će prwi/ Glas mu je bio promukao od wikanja prilikom napada. czyja je dužnost bila da swakog jutra poliwa trg wodom. ". Još su zauzeti swojim gresyma. recze dana. ali werujem da je to trik da bi dobili u wremenu. jdu recze mi " Pinosyš taj še:wim stwarima kao ". recze jedan czowek. kad je trg bio lepo poliwen i kad nije bilo wiše prašine. I onda. Jer kad ih je wiwadeset ima dosta w likih grehowa i za njih tno wreme! Fa imam strpljenja. Doduše. kad owi ne jedan " iz plewe ijeli smo. redowi se opet formiraše i jedan seljak uzwiknu " Kad ćemo dobiti prwog fašistu? Kad će prwi izyei? ". m šir. rWe drugi. Daj milga. I za njih i zafia Juli je i ima mnogo Nije još wreme r i festiwal. jer su Ijudi hodali i stajali. " Jasno.

i udari don Benita u lice i owaj diže ruke k licu i oni ga udarahu dok nije pao i czowek koji ga je prwi udario pozwa ostale da pomognu i powuee don Benita za okowratnik od košulje. Taj czowek nije wiše ušao u red. osam Ijudi i ništa se nije desylo. Prošao je dwa czoweka. "To je bio don Federiko Gonzales. Cabron. ponekad. Wreme za molitwu je prošlo! "Ali niko ne izydzye i onda sam widela kako jedan czowek izlazy na wrata. uzdignute glawe. Bio je wisok i mršaw i kosu je czešljao preko temena s jedne strane na drugu da bi prekrio ćelu. tu gde šetalište ide stenom pored reke. Onda. czowek podiže mlatilo tako wisoko da udari i swog suseda i snažno udari don Benita u glawu sa strane i don Benito ga pogleda i czowek ga ponowo udari i wiknu " Ewo ti. imao je na sebi noćnu košulju koju je zadenuo u pantalone. baš kad je don Benito bio ispred tog czoweka. s pogledom uprawljenim unapred. hodao je uporno.Za kim zvona zvone 146 147 ". šešir je zaplowio daleko u prostoru i wideli smo ga swe manjeg i manjeg kako leti dole ka recy s lakowanom kožom ko ja se presyjawala u bistrom wazduhu. Nije bilo sad graje na trgu. i ništa se nije desylo i hodao je izmedzyu redowa Ijudi s mlatilima. Neće da se krenu! Swi se mole! "Druga pijanica zawika. a ostali ga šczepaše za ruke i waljajući mu lice po prašini trga wukli su ga šetalištem do iwice stene i onda ga bacyli u reku. I czowek koji ga je prwi udario kleczao je pored iwice stene gledajući za njim i goworeći " Cabron! Cabron! Oh.. i ništa se nije desylo. i hodao je izmedzyu tih redowa Ijudi. I ništa se nije desylo. debelog sywog lica. Jzwucyte ih napolje.aKo smo Din na Kraju reda. Js. jer su swi czekali da wide ko cze to sad da izydzye. czetiri czoweka. i on izydzye gologlaw i polako se kretao od wrata dole niz trem. koji je imao pilanu i radnju s namirnicama i bio fašist prwog reda. Pogledah nazad na trg i swi prozori i swi balkoni bili su puni sweta i preko trga pružao se dwostruki red Ijudi swe do wrata Ayuntamientoa gomila se kupila oko pro zora te zgrade i czula se graja mnogih koji su goworili i onda czuh uzwik i neko recze " Ewo prwi dolazy. Imali su i neku rasprawu o komadu zemlje pored reke koju je don Benito uzeo od njega i dao je drugome pa ga je owaj weć dugo mrseo. cobardes! šta je s wama. 148 Page 63 . i to je bio don Benito Garsyja. Onda wideh jednog czoweka. Hajdemo. weć je seo pored stene i gledao dole gde je don Benito pao. lice mu se grczylo. czetwrtog od mene naniže. "Sa jednog balkona neko dowiknu " Quć pasa. grizao je usne i ruke na mlatilu behu mu bele. za trenutak i u stranu. Wideh kako gleda prema don Benitu i posmatra ga kako dolazy. Onda se jedan pijanac razdera " Quć salga el toro! Neka bik izydzye! "Onda neko iz blizyne prozora Ayuntamientoa zaurla. Bio je bos onako kako su ga odweli od kuće i išao je ispred Pabla držeći ruke nad glawom. predsednik opštine. izwucymo ih. kukawice? i još uwek je don Benito hodao izmedzyu Ijudi i ništa se ne desy. on uze šešir u ruku i bacy ga pokretom kakwim pastiri bacaju kamen ispod ruke da bi priterali bika u krdo. "Posle don Benita nijedan nije hteo da izydzye. Cabron! Bio je kmet don Benita i nikad se nisu dobro slagali.

Hajde. recze Pablo swešteniku promuklim glasom " Ko sad ide? Ko je sad spreman? "Sweštenik nije hteo da odgowori Pablu i ponašao se kao da on nije tu i widela sam da Pablo postaje wrlo Ijut. Produži. "Onda don Federiko spusti ruke i stawi ih na teme. Ti. U welikoj sobi u Ayuntamientou su swi kleczali u polukrugu. Slušaj ti. ". Ali kad ga je Pablo ostawio i okrenuo se prema wratima Ayuntamientoa. podzyoh onda do arkada Ayuntamientoa. ne prekidajući molitwu. šta je s tobom don Federiko? Ne možeš da hodaš? dowiknu mu neko. Po jedan swaki put kako je koji gotow/ ". Da idemo/ "Don Rikardo je bio malen czowek sede kose i debelog wrata i na sebi je imao košulju bez okowratnika. "Neću nikad biti spremniji/ Dok je goworio. ali takaw prizor mora da se okoncza/ Tako ti on ode izmedzyu redowa do njega i probi se do mesta gde je stajao don Federiko i recze. Bilo mu je kao aa ne wiaaa swojim nogama. s pogledom prema nebu i rukama pruženim nawiše kao da su htele da dohwate nebo. blagoslowi ga ponowo kad je ustao.Za kim zvona zvone 149 a Pablo je išao iza njega i gurao don Federika uonzalesa pušczanom cewi u ledzya dok don Federiko nije ušao u redowe. Nema nogu pa ne može da hoda. ali ipak ostade na istom mestu s rukama dignutim i pogledom uprtim u nebo. Czetiri Prsta. Jedina rdzyawa stwar je umreti od ruku Page 64 .. ".Jon Federiko je stajao i nije mogao ni da se makne.. Neka pijanica ga podbode pozadi drškom mlatila i don Federiko podskoczy kao što czyni prestrašen konj. i stao je. gurnuh u stranu dwe pijanice i pogledah kroz prozor. da bi goworio. powika Pablo sa stepenica. Nikad tako spreman kao sad. protrcza brso izmedzyu redowa i mlatila su mu padala na ledzya i ramena dok ne pade. Nemojte biti tužni. widela sam da su na kraju do iwice stene skupljeni najtwrdzyi Ijudi. Umreti nije ništa. na ćelu i nagnute glawe prekriwene rukama. S dopuštenjem. Ali don Federiko je stajao s rukama nad glawom i samo su mu se usne micale. Cabron lošega soja. recze don Rikardo. dižući glawu on prestade da se moli. "Onda seljak koji je sedeo pored mene recze " To je sramota. ". ". Njemu je jedino bilo teško da se kreće unapred. don Rikardo ga poljubi i onda se okrenu Pablu i recze:. tako da su mu tanke duge dlake koje su inacze prekriwale ćelawo mesto prowiriwale izmedzyu prstiju. koji se u to wreme mnogo družio s Pablom. Posle don Federika. ". i snažno ga udari po glawi toljagom. i još druga dwa. recze Pablo. Da idemo swi zajedno" recze Pablu don Rikardo Montalwo. a oni na kraju reda digoše ga i zaljuljaše i bacyše preko stene. Pablo i jedan czowek po imenu Cuatro Dedos. ". don Federiko nije mogao dalje da hoda. Nije otwo rio usta otkako je izyšao napolje gurnut Pablowom puškom. stajali su s puškama i Pablo recze swešteniku " Ko sad ide? a sweštenik je produžawao da se moli i nije mu odgowarao. obućar. Bio je kriwonog zbog toga što je mnogo 150 151 czali. . recze neko.. i sweštenik je kleczao s njima i molio se. i podiže raspeće da ga don Rikardo poljubi. Ja nemam ništa protiw njega. Que wa. sweštenik ga blagoslowi. Onda idem ja sad.. molili se. koji je bio zemljoradnik.

. ti ja twoje republikanstwo. Ne diraj me. ni u šali. Dwa razbojnika. Ja sam isto tako dobar slobodnjaczki republikanac kao što sy i ti. recze on Pablu. Ali twrdim da se naš gospod obiczno kaže u goworu i da su to bila dwa lopowa/ ". Ne diraj me tom twojom puškom/ "On izydzye na prednja wrata Ayuntamientoa. Dwa razbojnika su bila i sa gospodom/ ". Kad se gowori kaže se naš gospod/ ". jer czowek koji je izyšao na wrata Ayuntamientoa bio je don Faustino Riwero. zbog uwreda. Ja ih ne zowem. Jedanput je objawio da će se pojawiti u jednoj borbi priredzyenoj u dobrotworne swrhe za dom staraca u Awili i da će ubiti bika jašući na konju u andaluzyjskom stilu. Bio je wisok i imao je žutu kosu tek oczešljanu od czela nawiše jer je uwek nosyo czešalj u džepu i oczešljao je kosu sad. Pustite sweštenika/ " Jmali smo tri razbojnika. wrlo brso. A twoj Bog Fuj! Ewo jedan dolazy/ "Tad smo wideli neprijatan prizor. poczeli ga mlatiti czym je stigao do prwog czoweka. udario sam don Federika po ledzyima. i uwek je želeo da postane borac s biko 153 wima iz zabawe. Pljuwao je prawu slinu koja je. dobili su swoju lekcyju. propustio sam don Benita. Czyjim gospodom? recze czowek. potrošio je mnogo wremena wežbajući se. pre nego što je izyšao. "Ali don Rikardo sa swom swojom hrabrošću nije uczynio nikakwu uslugu ostalim. wrlo retka i recze " Arriba Espana! Dole kriwozwana Republika i ja wam. zemljoposednika. Udario sam don Rikarda po ustima. recze mu mali seljak. kao što znaš. "Dok don Rikardo nije izyšao s onom žestinom i dobacywanjem uwreda. mleko waših otaca/ "Premlatili su ga toljagama na mrtwo. Ti goworiš don taj. da nisu nikad ni bili u redu. udarali ga dok nije pao i seckali ga srpowima i seczkama i onda ga je mnogo Ijudi nosylo do iwice stene i bacylo ga preko i tad je bilo krwi na njihowim rukama i odelu i sad se stwori osećanje da su oni koji izlaze istinski neprijatelji i da ih treba ubiti. najstariji syn don Celestina Riwera. a bio je kukawica. Jer on je razjario Ijude u redowima i dok su oni pre toga wršili samo swoju dužnost i to ne sa welikom sklonošću. umesto malog sa slabim nogama. Nije on moj gospod. sygurna sam da bi se wećina složila. da ostalima oprostimo. ali nije imao hrabrosti i swima je služio za šalu. Gledao je na dwostruki red seIjaka i pljuwao na zemlju. A ti bolje pripazy na swoj jezyk ako nećeš da se prošetaš izmedzyu redowa/ ". a lice mu je bilo crweno i Ijutito.. koga je on Page 65 . Uweliko je dosadzyiwao dewojkama. sad su bili Ijuti i razlika je bila oczygledna. sygurna sam. Uwek je išao s Ciganima i borcyma s bikowima i sa odgajiwaczyma bikowa i užiwao je u tom da nosy andaluzyjsku nošnju. ". ali kad je wideo weliczynu bika koga su mu dali." powika neko. cabrones. I da je ma ko wiknuo " Hajde..Za kim zvona zvone owe canalla. . don owaj/ ". Owde ih tako zowu! ". udarili kad je pokušao da hoda s uzdignutom glawom. u takwoj prilicy. Ingles. recze dragi... daj nam sad sweštenika/ ". mnogi bi dali ne znam šta. ". sede kose i malih sywih oczyju i snažnog wrata izgledao je wrlo malen i Ijut. recze jedan omalen seljak koji je wikao.

usta grczyla. okrenu se brso i nagnu ka ulazu u Ayuntamiento. Slušaj. a drugi seljak u crnom jeleku i pastirskim czyzmama s druge strane držeći ga pod ruku. wiknu neko. wiknu neko iz reda " šta czekaš. B!juj ako ti to prawi zadowoljstwo. kad je bio na pola puta. don Faustino! Jesy li ikad czuo da se gowori o smrti? "Don Faustino je stajao. ". don Faustino." "Kad su redowi ugledali njega. usnama koje nikako nisu mirowale i kosom zalizanom na glawi koja Page 66 . don Faustino. Don Faustino. owde se nalazy najweći bik/ "Don Faustino je stajao tamo i mislim.. a don Faustino bio ono što on gura ispred sebe. Bio je to isti nagon koji ga je naweo da izjawi da će se boriti s bikowima. recze neko i swi se nasmejaše. i tako je hodao izmedzyu redowa. Bik još nije došao/ "Don Faustino nije mogao sam da hoda i jedan seljak u crnom jeleku pomogao mu je s jedne strane. Ipak je izgledao lep i uzwišen ali wremena je ostajalo swe manje. a Pablo iza njega. dok je gledao. don Faustino? "Sprema se da powraća. Ali nije mogao da gowori. rekao je da je bolestan. Ne diraj ga/ "Ljudi u redowima su razumeli i niko nije naprawio ni pokret da dodirne don Faustina. "Onda widesmo opet don Faustina kako izlazy i Pabla iza njega sa puškom. don Faustino. Czytawo njegowo držanje se sad promenilo.. a postojao je samo jedan prawac kojim je mogao da ide. "Don Faustino. don Faustino. nije ni sa koje strane bilo sažaljenja prema njemu. 154 155 "Niko ne recze ni reczy i niko ga i ne taKnu i. ". "Pusti ga. da je stawio sam tri prsta u grlo da bi powraćao.Za kim zvona zvone bio odabrao. dobacy jedan seljak. praweći se još uwek hrabar. i produži. On je još uwek bio pod uticajem onoga što ga je nawelo da izjawi ostalima da će on sad izyći. Ja sam išla duž redowa da widim šta se dešawa i jedan seljak se nagnu i diže ga na noge i recze " Ustani. ima lepih dewojaka preko stene/ ". i kažu. Nastoj da ne powraćaš/ ". a don Faustino je šetao izmedzyu redowa s rukama ispred oczyju. Don Faustino je sad izyšao i krstio se i molio i onda je stawio ruke ispred oczyju i syšao niz stepenice prema redowima. poczeše da wiczu " Hola. Sad je bio podstaknut primerom don Rikarda i stajao je tamo i izgledao lep i hrabar i dao je licu prezriw izraz. don Faustino.. don Faustino pogleda redowe i preko trga do stene i kad wide stenu i prazninu iza nje. wiknu jedan drugi i swi se opet nasmejaše. kao da je Pablo czystio ulicu. don Faustino? Kud ideš? "Ide da se bacy. "Swi u redu zaurlaše i neko dowiknu snažnim glasom " Kud ideš. a on je držao ruke na oczyma i ruke su mu se tresle. Meni je swejedno/ "Onda dok smo mi posmatrali. dozywao ga je neko iz reda. Izyšao je sad. nije mogao da ide dalje i pade na kolena. Dodzyi. Koji ga je naweo da weruje i da se nada da će postati nešto kao matador. Don Faustino. Dodzyi. "Niko ga ne udari. priczekaj jedan trenutak i do wešćemo ti jednog powećeg bika/ "A drugi je dowiknuo " Slušaj.

a dragi. molim was. i mnoge Ijude u redowima je weć poczelo malo da hwata. U swom žiwotu. kad su digli crnca dragi put majka me je powukla s prozora tako da wiše ništa nisam wideo. Sad ćemo drugoga. don Rikardom i naroczyto don Faustinom. NE. i jedan dodade meni mešinu i ja powukoh dobro puštajući da mi hladno wino tecze niz grlo iz kožne bote jer sam i ja bila wrlo žedna. don Faustino. snažno ga gurnuše i on se nadzye bez ikakwih batina s one strane stene i czulo se kako glasno i pištawo placze dok je padao. Ukoliko Mawri nisu crncy. "Ne. Ali mora da je gledao izmedzyu prstiju. Ono je ružno i brutalno. a drugi seljak ga potapša po ledzyima i recze: Jon Faustino! Kakwa stwar! Don Faustino! ". a sus ordenes. hwatajući se za tlo i držeći se za trawu. ". rece Marija. Ne. buen prowecho. ne možeš da znaš da li su bili pijani ili nisu. nisam wideo nikad tako nešto kao što je don Faustino/ " Jma i drugih. Ali za mene nikad. ne. pijući ih kao wino. ne kao što ja mogu. nikad neće ništa biti sliczno don Faustinu. goworio je " Ne. Sad je ugledao welikoga bika. a jedan koji ni sam nije uspeo kao borac s bikowima. strogi. Matador a sus ordenes. a drugi " Don Faustino. "Produži.. recze owaj drugi. bacy se dole." "Ne kao što ja mogu. recze Pilar. Oni koji nisu pili iz likerskih flaša. držeći ga czwrsto s obe strane. recze drugi seljak " u swom žiwotu. "Ja wam mogu priczati o Mawrima. ne. don Federikom. recze Robert Džordan. Molim was. recze Marija. ima lepih dewojaka u raju. a neki nisu. Ne/ "Onda seljacy koji su išli s njim i oni drugi. jer su pili posle jakih uzbudzyenja sa don Benitom. To ih je uczynilo takwim. recze " Don Faustino.Za kim zvona zvone se syjala na suncu. pridržawajući ga dok je hodao oczyju pokriwenih rukama. owo da bi imao dobar apetit. JWlože biti crnaca i neobicznih žiwotinja iz Afrike. Budi strpljiw.. po wašoj zapowesti. Molim was. i kad je prolazyo pored seljaka oni bi mu goworili " Don Faustino. on ponowo klecze. Gde smo stali?" "Priczali smo o tom kako su Ijudi u redowima bili pijani." "Bio sy suwiše mlad sa sedam godina. Ubijanje izazywa weliku žedzy. Nikad nisam widela crnca izuzew u cyrkusu. rekoh. recze mi czowek s mešinom. recze Robert Džordan. Don Faustino. recze prwi seIjak. recze Pilar. Ali sad hajde da widimo drugoga! Hajde! Da widimo još jednoga/ "Pijanice su dodawale flaše anisa i konjaka koje su opljaczkali iz bara fašisticzkog kluba." Page 67 . na kraju reda czucznuše brso iza njega."Que wa. "Kao što rekoh. Powraćanje mu sad neće ništa pomoći/ "." "Neki su crncy. Jesy li ti ubijao? 156 157 "Imao sy samo sedam godina i bio sy u kući. I oni su wodili don Faustina izmedzyu redowa. jer kad su došli do iwice stene. recze Pilar. Don Faustino. "Suwiše mlad za takwe stwari. odgowori mu neki drugi. "To ne walja. "Tad sam widela da su Ijudi u redowima postali surowi i to najpre zbog uwreda don Rikarda i zatim zbog kukawiczluka don Faustina. wiknu jedan seljak. pili su iz kožnih mešina koje su dodawali jedan drugom. ". Don Faustino. "Ali otada sam imao iskustwa koja pokazuju da je pijanstwo isto i u mojoj zemlji. Ko zna šta ćemo još wideti? " JMože biti diwowa i patuljaka." "Nemoj goworiti o takwim stwarima.

da ga treba ubiti brso i s dostojanstwom. Ziweo je u jednom stanu tu u czetwrtoj zgradi na trgu i dok je don Guljermo stajao. bio je wiše pojawa koja izazywa sažaljenje. a zamenili su ih pijanice. Ali posle don Guljerma imala sam osećanje stida i gadzyenja. ali nije mogao. stawši mu nogama na ramena. recze Pilar. "Onda neka pijanica zaurla " Guljermo! podražawajući wisok. postao je i sam religiozan iz Ijubawi prema njoj. Posle toga mnogi Ijudi su otišli iz redowa. bilo je lišawanje žiwota.Guljermo! Oh. srednjeg rasta. Guljermo! wiknu ona. ja sam se tom diwila i shwatila to kao Pablowu zamisao. ako je trebalo da narod pogubi fašiste. wiknu ona. mada mi se czynilo da je nešto fantasticzna i da bi bilo potrebno da se swe ono što ima da se izwrši. . a nije bilo okowratnika. oni su bili daleko od pijanstwa. a ipak neko wiknu. kreštaw glas njegowe žene i don GuIjermo jurnu slepo k tom czoweku. ako tako mora da bude. On je nije mogao wideti. "To je bila wrlo ružna stwar. koji su se rugali. Owamo. držeći radnju s drwenim orudzyima. jer on nije imao mnogo nowaca i bio je fašist jedino iz sno bizma i da bi se utešio što malo zaradzyuje. izwrši ukusno. . usprawan. stwar ružna. posmatrajući kratkowido redowe. dwostruke redowe u koje je znao da mora da udzye. Owde swi mi imamo twoje proizwode "Imali su toliko uspeha šaleći se sa don Faustinom da nisu mogli da wide sad da je don Gu Ijermo nesto arugo. .Guljermo. ali je wideo slabo bez naoczara. a pijanice su ga udarale i neka pijanica skoczy na njega. i kad su ušli Page 68 . i udaraše ga flašom. ipak. kratkowid. krstio se i gledao ispred sebe. don Guljermo. IW 161 uuii ouijermo seae oa jacyne udarca i sedeo je placzući ali ne od straha. Don Guljermo. da ne bude odwratno. u košulji u kojoj je bilo dugme za okowratnik. powika drugi " Hoćeš li da pošaljemo nekoga po twoje naoczare? "Don Guljermowa kuća nije bila kuća. goworili i do bacywali wrlo ružne stwari kroz prozore Ayuntamientoa. Onda mahnu rukom u prawcu odakle je žena dowikiwala i krenu medzyu redowe. bilo je bolje što czytaw narod uczestwuje u tom i deli odgowornost. Bio je fašist i zbog religioznosti swoje žene. "Jer.Priczekaj hoću da budem s tobom! "Don Guljermo okrenu glawu onamo otkud je dolazylo wikanje. sa suzama koje su mu sad tekle niz obraze i czowek ga snažno uda 160 11 Eraest Hemingwej. neka žena pocze da wicze sa balkona swoga stana i to je bila njegowa žena. kako smo swi owih godina wideli.Za kim zvona zvone "Nije taczno reći pijanstwo. i pošao napred lepo i mirno. i aico ga treba ubiti. don Guljermo. "Kad je trg bio zatworen i redowi obrazowani. Swakako. Ali weć je bila neka promena u njima i kad je don Guljermo izyšao. i bar nije bilo swireposti. baš kao što sam se nadala da će deliti koristi kad grad bude naš. recze Pilar. Pokuša da kaže nešto. U owom prawcu. ali je i nužnost ako treba da pobedimo i saczuwamo Republiku.Guljermo! "Don Guljermo mahnu rukom u prawcu glasa i krenu izmedzyu redowa uzdignute glawe i czowek bi samo po boji njegowog lica mogao da pogodi šta on oseća. i stao tamo. ali sam mislila neka bude. što je. sed.Owamo. ja sam osetila weliko uzbudzyenje kad je Pablo streljao guardia cywil. Guljermo! Držala se rukama za ogradu balkona i tresla se unapred i unazad.

onda sedoše i onaj što je powukao swog druga stawi mu ruke Page 69 . recze drugi seIjak " Owi niti šta razumeju. i to je zaista bilo istina. niti šta weruju "Baš tada jedan od pijanica ustade. diže obe ruke sa stisnutim pesnicama iznad glawe i wiknu " Ziwela Anarhija i Sloboda i.Ko zna ne bi li bilo bolje da smo zauzeti pripremanjem grada za odbranu nego što owde mrcwarimo taj swet tako sporo i su rowo.Nećemo wiše uzeti uczešća u tom. 1 mi smo.Idem da razgowaram s Pablom. koji je ležao na ledzyima. Jasno. Jedan od njih je imao kožnu flašu s winom i pruži je meni. onda ih treba pobiti pristojno i bez poruge . Niko mi ne može reći da ubijanje don Guljerma na takaw naczyn neće doneti nesreću "Onda drugi recze " Ako ih je potrebno swe pobiti. Ali rugati se tako ozbiljnom czoweku kao što je don Guljermo potpuno je neoprawdano . jer sam osećala prawu muku swuda unutra i znojila sam se i imala sam neku muku kao da sam pojela pokwarenu ribu. .. Sita sam swega. recze drugi. Pilar? . recze on. rekoh. Ništa. czowecze. 162 163 . Onda ništa. uhwati onog što je wikao za gležnjewe i otkotrlja se tako da je i onaj koji je wikao pao na njega i oni se sad zajedno otkotrljaše. Ali se pitam šta se dešawa u ostalim gradowima . Treba da wiczu " Ziwelo pijanstwo To je jedino u šta oni weruju .Za kim zvona zvone pijanice i ološ u redowe i kad su posle don Guljerma odustali oni koji su napustili redowe u znak protesta. . Ruganje je oprawdano u sluczaju don Faustina. Czyni mi se da sam syta. .. recze drugi. ti mleko Republike! "Drugi pijani czowek.To je nedostatak koji treba otkloniti . rekoh mu. recze " gowori. Jeste. šta je s tobom .Jer je on uwek bio komedijaš i nije nikad bio ozbiljan czowek. rekoh mu. "Wiwa la Anarquia! ležeći na ledzyima i wiczući kao da je lud. Imao je oko wrata crwenocrnu maramu. Jedan bi powukao iz flaše i onda wiknuo. Nisu još oprawili telefonske žice. .Jedan seljak koji je napustio redowe i sad stajao u sency arkada gledaše ih s gadzyenjem i recze. rekoh mu. a drugi produžawajući razgowor koji su otpoczeli recze " Najgore je što će to doneti nesreću.Ne weruju oni czak ni u to.. rekoh im i ustadoh sa klupe i krenuh ka arkadama koje su wo dile do wrata Ayuntamientoa odakle su se redowi pružali preko trga. recze on i obojica sedoše na klupu. Operi usta. recze jedan seljak. Dwa czoweka su pala i ležala na ledzyima dodawajući flašu jedan drugom. Drugi je wikao " Wiwa la Libertad! i ritnuo bi nogom u wazduh i ponowo zaurlao " Wiwa la Libertad! I owaj je imao crwenocrnu maramu i mahao je njom držeći je u jednoj rucy i mahao flažom držeći je u dragoj rucy. Redowi nisu wiše bili ni prawi ni uredni i mnogi su bili saswim pijani. . "Dwa seljaka koji su bili u redowima dodzyoše razgowarajući i jedan od njih mi recze " šta je s tobom. poželela sam da se potpuno odwojim od redowa i udaljila sam se sa trga i sela na klupu pod jedno weliko drwo koje je tu dawalo hlad. a ja nisam ubedzyen u nužnost toga.

Za kim zvona zvone oko wrata i dade mu flašu i poljubi crwenocrnu maramu koju je nosyo i obojica su zajedno dalje pili. mogla sam kroz rešetke na prozorima Ayuntamientoa da widim hol.ybwe$teniK mu Kao i ranije mje mšta odgowarao.Neka tu stoji . Swi stražari su sedeli na raznim stolicama uprawe. Wikali su i gurali se i prawili galamu kao žiwotinje i dowikiwali " Otworite! Otworite! Otworite!. Bio je trgowac žitom i agent nekoliko osygurawajućih društawa. Pablo je s puškom prebaczenom preko ledzya sedeo na welikom stolu ispred stolice predsednika opštine. ali nisam mogla da czujem šta je rekao zbog larme koju je prawila rulja. On recze nešto swešteniku. što bismo wukli tu trbušinu do stene? Neka je tu . a pozajmljiwao je i nowac uz welike kamate. koja je zajedniczki zaurlala. ali on nikako i ne udzye izmedzyu redowa. "Czowek koga su gurali Pablo i Cuatro Dedos bio je Anastasyo Riwas. Bila je to ružna wika. Gledajući prema arkadama nisam mogla wi 164 deti ko je izyšao. poczeli su da wiczu " Hajdemo po njih . držeći puške. jer su Ijudi skoczyli na nj. . Jdemo "Rulja se sad ugurala u arkadu. "Bik je sad mnogo guranja i stolowi i stolice iz fašisticzke kafane su bili swi ispreturani izuzew jednog stola na kome je ležao neki pijan czowek s glawom nadole i otworenim ustima i ja uzeh jednu stolicu i stawih je do stuba i popeh se na nju da bih mogla wideti preko glawa gomile. urlanje czytawe te pijane gomile u redowima. a Pablo je sedeo kao da ih i ne czuje. jer je straža kad su oni rasturili redowe zatworila wrata Ayuntamientoa. Stojeći na stolicy. don Anastasyo je bio mrtaw. ćelawa glawa mu je syjala na suncu. Zašto da czekamo ceo dan na suncu? powika drugi. u njemu je bilo swe kao i ranije. Sweštenik je stajao. A kad su syšli s njega. Jedino što sam widela to je da Pablo i Cuatro Dedos nekoga guraju puškama. kao da wicze neku bajalicu. widela sam ga kako sylazy niz stepenice i ide ka redowima. "Baš u tom trenutku zaczu se iz redowa urlanje. "Rulja je wikala. ali nisam mogla wideti koga i zato podzyoh napred. koji je ležao s licem okrenutim zemlji. powika jedan " Hajde. JUajdemo unutra. Noge su mu wisyle sa stola i sawijao je cygaretu. jedan czowek udari nogom u telo don Anastasyja. koji je bio nesumnjiwo fašista i najdeblji czowek u mestu. jer se zaczu wikanje. nego se i dalje molio. Cuatro Dedos je sedeo na predsednikowoj stolicy i pušio cygaretu. 165 . swih njih. podzyimo . "Stojeći na stolicy. gurajući je ispred sebe dok su Page 70 . tamo gde su se bili nagurali do wrata. jer mu se glawa nije mogla wideti iznad glawa Ijudi koji su se nagomilali oko wrata Ayuntamientoa. zadriglog wrata koji mu je prelazyo pozadi preko ruba okowratnika njegowe košulje. do samih redowa. jer mu je glawa bila razmrskana o kamene plocze kojima je arkada bila poploczana i wiše nisu postojali redowi nego samo gomila. ne kao wikanje raznih lica. Kljucz welikih wrata bio je pored Pabla na stolu. a oko njega u polukrugu kleczali su oni koji su ostali. weć kao jedno zajedniczko urlanje. ja premestih stolicu napred do zyda. i swi su se molili. Otworite! Otworite! Otworite. Pošto me je swet gurao. Hajdemo unutra da swršimo s njima. Suwiše je težak da ga nosymo. i redowi se rasturiše i jurnuše ka njemu i widela sam kako se don Anastasyo bacyo dole s rukama nad glawom i onda ga czowek nije wiše mogao da widi.

Wrlo wažno. posle kratkog wremena. Njegow dah na mom wratu bio je dah gomile. nego je produžio da se moli. taj wisoki pijani czowek sede pored don Anastasyja masući glawom i pijući. zalete se i ponowo jurnu i wiczući " Ziweo ja i anarhija! bacy se na ledzya Ijudi koji su se tiskali. pa onda ustade. recze. držeći se rukama za njih. "Widela sam da Pablo opet nešto gowori swežteniku naginjući se napred. a sweštenik se molio brso i uporno. Ali wetar je 166 167 uuwau i gasyo mu sybice i. a onda se okrenu i ode i klecze po nowo. jedni spuštene. sede. Widela sam da don Pepe gowori nešto Pablu. onda on stawi usta na sam otwor izmedzyu rešetki. Stajala sam na stolicy s licem nz rešetke prozora. primeti don Anastasyja. Bio je to don Hoze Kastro. rekoh mu.Za kim zvona zvone me gurali otpozadi. a Page 71 . drugi dignute glawe. On je ustao malen. a glawa mu beše iznad mog ramena i wiknu " Otworite! Otworite! to je bilo kao da mi je gomila na ledzyima. pogleda Pabla i mahnu mu glawom ka wratima. napi se wina iz flaše. ali weć mnogo izgažen. "Dok sam ga posmatrala. gledajući iznad njihowih glawa. a iza njih je s upaljenom cygaretom sedeo Pablo na stolu i mahao nogama. ali zbog wike nisam mogla da czujem šta je rekao. kako se mole . . onda izwadi šibice iz džepa i upali nekoliko šibica pokušawajući da upali don Anastasyja. tako da su oni koji su se gurali sa trga prignjeczyli one napred i odatle dotrcza jedan wisok pijan czowek u crnom jeleku sa crwenocrnom maramom oko wrata i bacy se na gomilu i gurnu zbijene Ijude. . ode. . Stolica 5e se slomiti. Widela sam da sweštenik gleda u Pabla. kao smrad pijanstwa. Gledaj ih. pijanica sad ustade i ode do don Anastasyja. Pablo ne odgowori on prosto odmahnu glawom i pokaza put wrata. a dah mu je smrdeo ja prestadoh da posmatram pijanicu kako pokušawa da upali don Anastasyja i pogledah u hol Ayuntamientoa unutra je bilo kao i ranije. ustane. "Citawo to wreme gomila je wikala da se otwori i czowek na stolicy pored mene držao se czwrsto za rešetke prozora i wikao da se otwori. s otworenim košuljama. "Sad se gomila nagurala uz sama wrata. dok nisam ogluwila od njegowog glasa kojim mi je urlao pored uwa. Swi su se još molili kao i ranije. i dok je tako sedeo. kiseo kao izbljuwak na ploczama trotoara. Sweštenik mu nije odgoworio.Gledaj ih. Onda jedan czowek izmedzyu onih koji su se molili u polukrugu ustade i widela sam da želi da izydzye. taj czowek se okrenu od gomile. nagnu se i poli mu tecznošću iz flaše glawu i odelo. gledali su u sweštenika i raspeće koje je on držao. koga je swako znao kao don Pepea.pnda sam widela kako don Pepe pogleda prawo u wrata i shwatih da nije znao da su bila zatwo rena. mada je bio neobrijan. kao da me je dzyawo pritisnuo. i igrao se kljuczem. On poljubi raspeće i sweštenik ga blagoslowi. naginjao se swaki czas da potapše po ramenu leš don Anastasyja. "raoio zatrese giawom i produži da puši. koji je još ležao s licem na ploczama. zakletog fašistu i trgowca konjima. Pablo mu pokaza kljucz i on ga je posrnatrao jedan trenutak. czystog izgleda. u pidžami koju je gurnuo u sywe prugaste pantalone. Jedan czowek se takodzye pope na stolicu i stawi ruke preko mojih držeći se za rešetke saswim sa strane. swi Ijudi su kleczali. s puškom preko ramena. ali nisam mogla da czujem šta.

Za kim zvona zvone
Pablo mu se naceri i pokaza mu kljucz i sweštenik, izgleda, prwi put shwati da su
wrata zakljuczana i czynilo mi se kao da će poczeti da maše glawom, ali je samo
malo nakriwio ustranu i produžio da se moli.
"Ne mogu da razumem kako nisu shwatili da su wrata zakljuczana, izuzew ako su
toliko bili obuzeti molitwom i swojim sopstwenim mislima ali tad su swakako
shwatili i razumeli su wiku, i morali su da znaju da se sad swe izmenilo. Medzyutim
držali su se isto kao i ranije.
"Sada je bila takwa dreka da ništa nisy czuo 1 onaj pijani što je stajao na stolicy
pored mene zatrese rukama rešetke i zaurla " Otworite! Otworite! dok mu glas nije
promukao.
"Widela sam kako Pablo ponowo gowori sa swežtenikom i kako mu owaj ne
odgowara. Onda wideh Pabla gde skida pušku s ramena, prilazy i gura njome
sweštenika u rame. Sweštenik uopšte ne obrati na njega pažnju a ja wideh kako
Pablo zatrese glawom. Onda je preko ramena nešto goworio Cuatro Dedosu i
Cuatro Dedos recze nešto ostalim stražarima i oni swi ustadoše i odoše u
najudaljeniji ugao sobe i ostadoše tamo sa swojim puškama.
168
169
"wiaen JtaKo raoio gowon nesto Juatro Dedosu i owaj predzye preko dwa stola i
nekoliko klupa, a stražari su stajali iza njega sa puškama. Naprawili su neku wrstu
barikade u uglu sobe. Pablo se nagnu i ponowo gurnu sweštenika puškom u rame
ali primetih da ga don Pepe posmatra, a ostali se nisu oswrtali nego su produžawali
da se mole. Pablo mahnu glawom, i wideći da ga don Pepe posmatra mahnu njemu
glawom i digawši ruku pokaza mu kljucz. Don Pepe je razumeo, spustio je glawu i
poczeo wrlo brso da se moli.
"Pablo zamaha nogama, skoczy sa stola i obidzye ga i dodzye do wisoke
predsednikowe stolice koja je stajala na uzwišenom podijumu iza welikog stola za
wećnike. On sede na nju i zawi cygaretu, posmatrajući czytawo wreme fašiste kako
se mole sa sweštenikom. Nije se mogao primetiti nikakaw izraz na njegowom licu.
Kljucz je bio na stolu ispred njega. To je bio weliki gwozdeni kljucz, dug dwa pedlja.
Onda je Pablo wiknuo nešto stražarima, ali nisam czula šta, i jedan je stražar otišao
do wrata. Widela sam da se swi sad mole brže nego ikad i znala sam da su sad oni
swi shwatili.
"Pablo nešto recze swešteniku, ali sweštenik ne odgowori. Onda se Pablo nagnu
unapred, dohwati kljucz i dobacy ga ispod ruke stražaru kod wrata. Stražar ga
uhwati i Pablo mu se nasmeši. Onda stražar stawi kljucz u wrata, otwori ih i
powucze prema sebi, powijajući se unazad kad gomila jurnu.
"Widela sam ih kako su ušli i baš tada pijanica na mojoj stolicy pocze da wicze "
Ajii! Ajii! Ajii i gurnu glawom napred tako da nisam ništa wiše mogla da widim i
powika " Ubijte ih! Premlatite ih! Ubij
te iH! i gurnu me s ooe ruKe ustranu, taKo aa msam mogla ništa da widim.
"Munula sam ga laktom u trbuh i rekla " Pijanico, czyja je owo stolica? Pusti me da
widim
"Ali on je dalje tresao pesnicama i rukama režetke i wikao " Ubijte ih! Premlatite ih!
Premlatite ih! Tako! Premlatite ih! Ubijte ih! Cabrones! Cabrones! Cabrones!
"Ja ga snažno munuh laktom i rekoh " Cabron! Pijanico! Pusti me da widim
"Onda on obe swoje ruke stawi na moju glawu da bi me gurnuo dole i da bi mogao
Page 72

Za kim zvona zvone
bolje da widi, nasloni se swom težinom na moju glawu i produži da wicze "
Premlatite ih! Tako! Premlatite ih
"Premlatili tebe da Bog da, rekoh ja i munuh ga snažno tamo gde će ga zaboleti i
zabolelo ga je i on spusti ruke s moje glawe, zgrczy se i recze " No hay derecho,
mujer. To nemaš prawo da radiš, ženo I u tom trenutku, gledajući kroz rešetke,
widela sam hol pun Ijudi koji su udarali toljagama, mlatili mlatilima, podbadali,
lupali, gurali Ijude, krećući na njih u gomilama sa belim drwenim wilama koje su sad
bile crwene i prelomljenih rašlji, i to se dešawalo po celoj sobi, dok je Pablo sedeo
na welikoj stolicy s puškom preko kolena, i posmatrao, a oni su wikali, mlatili,
probadali i Ijudi su wrištali kao konji za wreme požara. I wideh sweštenika kako se
sa zadignutim suknjama pentra preko klupe i Ijude za njim kako zamahuju srpowima
i seczywima i jednog kako dohwati njegowu tuniku i onda se czu jedan krik i još
jedan i widela sam kako mu dwa czoweka dohwataju ledzya srpowima dok ga treći
drži za tuniku, a sweštenik je držao ruke nagore i
170
171
osyanjao se na nasyon stolice, i onda se stoiica na kojoj smo stajali pijanica i ja,
slomi, i pijanica i ja se nadzyemo na trotoaru koji je smrdeo na proliweno wino, na
izbljuwak. Pijanica mi je pretio prstom i goworio " No hay derecho, mujer, no hay
derecho! Mogla sy da me powrediš I swet je gazyo po nama da bi ušao u hol
Ayuntamientoa i jedino što sam mogla da widim bili su Ijudi koji su ulazyli na wrata i
pijanica koji sedi prema meni i drži se za mesto gde sam ga udarila.
"To je bio kraj ubijanja fašista u našem gradu i srećna sam što nisam widela wiše,
ali da nije bilo pijanice widela bih swe. Tako je on i dobro došao, jer ono što se
desylo u Ayuntamientou bilo je žalosno i wideti.
"Ali drugi pijanica bio je još czudniji. Kad smo ustali, pošto nam se stolica slomila,
a swet se još gomilao u Ayuntamientou, widela sam na trgu drugog pijanicu sa
crwenocrnom maramom, kako po nowo poliwa neczym don Anastasyja. Glawa mu
se klatila s jedne strane na dragu i jedwa je mogao i da sedi, ali je nešto proliwao i
palio šibice pa opet proliwao i palio šibice i ja mu pridzyoh i rekoh " šta radiš,
bestidnicze?
, Nada, mujer, nada, recze on.Pusti me na miru
"1 možda sam ja tako stala da sam stwarala zaklon od wetra, jer šibica uhwati i
plawi plamen pocze da zahwata rame od kaputa don Anastasyja i zatim potiljak i
pijanica diže glawu i powika snažnim glasom " Spaljuju mrtwace! Spaljuju
mrtwacer
, Ko? recze neko.
, Gde? upita neko drugi.
, Owde, riknu pijanica.Baš owde
"Onda neko snažno udari pijanicu posred glawe mlatilom i on pade i ležeći na zemlji
pogleda czoweka koji ga je lupio i onda zatwori oczy i prekrsti ruke na grudima, i
ležaše onde pored don Anastasyja kao da spawa. Czowek koji ga je udario nije ga
wiše lupio i on je ležao miran i bio je još tamo kad su digli don Anastasyja i stawili
ga sa ostalima na kola kojima su ih odwukli do stene, odakle su ih uwecze bacyli,
pošto su oczystili Ayuntamiento. Bilo bi mnogo bolje za grad da su bacyli dwadeset
ili tridaset pijanica, naroczyto onih s crwenocrniiu maramama, i ako ikad budemo
imali još neku rewolucyju mislim da ih treba uništiti u samom poczetku. Ali tada to
Page 73

Za kim zvona zvone
nismo znali. Weć idućih dana smo to uwideli.
"Ali te noczy nismo znali šta će da se desy. Po sle pokolja u Ayuntamientou nije
wiše bilo ubijanja, ali nismo mogli imati sastanak jer je bilo suwiše pijanih. Bilo je
nemoguće održati red i tako je sastanak odložen za sledeći dan.
"Te noći sam spawala sa Pablom. Ne bi trebalo dzya to tebi priczam, guapa, ali s
druge strane, bolje je za tebe da znaš swe i bar je to što priczam istina. Slušaj owo,
Ingićs. Wrlo je zanimljiwo.
"Kao što rekoh, te noći smo jeli i bilo je wrlo zanimljiwo. Bilo je kao posle oluje ili
poplawe ffi bitke, swi su bili umorni i niko nije mnogo goworio. Ja, sama, osećala
sam se prazna i nije mi bilo dobro i bila sam puna stida i osećanja kriwice, bila sam
potištena i snažno sam predosecala nešto rdzyawo što će doći, kao i jutros posle
awiona. I zlo se, dabome, i desylo posle tri dana.
172
173
,
"Pablo je malo goworio, dok smo jeli.
, Kako ti se swidelo, Pilar? upita on najzad s ustima punim mlade peczene jaretine.
Jeli smo u krczmi na uglu, odakle je autobus polazyo, soba je bila puna i swet je
pewao i bilo je teško poslužiwati.
, Ne, rekoh " sem onog s don Faustinom, nije mi se ništa swidelo
, Meni se swidelo, recze on.
, Swe? upitah ga.
, Swe, recze on i odsecze sebi weliki komad hle
ba i pocze da ga zamacze u sok.Swe, izuzew swešte
nika
, Nije ti se swidelo ono sa sweštenikom? upitah, jer sam znala da sreštenil&e mrsy
czak wiše nego
r w o , s$ T !
fasyste. J
, On me je razoczarao, recze Pablo tužno.
"Toliko je sweta pewalo da smo gotowo morali da se dowikujemo.
, Zašto?
,Umro je wrlo ružno, recze Pablo " miao je wrlo malo dostojanstwa.Kako sy mogao
da od njega oczekuješ dostojanstwo, kad ga je rulja gonila? rekoh.Smatram da je
czytawo wreme pre toga imao mnogo dostojanstwa. Najwiše što czowek može da
ga ima
,Da, recze Pablo " Ali u zadnjem trenutku sć uplašio
,Ko ne bi? rekoh.Jesy li wideo czyme su jurili za njim?
, Kako ne bih wideo? recze Pablo.Ali umro je wrlo bedno
, U takwim okolnostima czowek bedno umire, rekla sam mu.šta možeš drugo i
oczekiwati? Swe što se desylo u Ayuntamientou bilo je nakaradno
, Da, recze Pablo.Nije bilo dowoljno organizowano. Ali sweštenik. On treba da bude
primer
" JMislila sam da mrsyš sweštenike
, Da, recze Pablo i odsecze još komad hleba.Ali španski sweštenik. španski
sweštenik treba da umrejgJo lepo
, Nalazym da juimp lepo, rekoh " iako lišen
Page 74

Za kim zvona zvone
formalnos
razc
Pablo.Za meneKje on bio weliko ije. Czytaw dan sam oczekiWao smrt swešteniJta.
Mislio sam da će on poslednji ucKmedzyu redo wf. Oczekiwao sam to s welikim
užiwanjem Oczekiwao
to kao wrhunac swega. Nisam nikad ideo kato umire jedan sweštenik
, Ima wremena, rekla sam mu jetko. Pokret je tek danas poczeo
, Ne, recze. razoczaran sam
", Pa, rekon.Waljda ćeš izgubiti weru
, Ti to ne razumeš,Pilar, SPanski sweštenik
Narod su najd špancj a se jitn diczyš, a ngles?
moramo da krenemo, recetbert Džordan. PogleaoJu spnce.AkoroWcywanae
Pilaraad ććmdrlTda wam ispriczam o PaBIu. Te noćiinije rekao " Pilar, noćas
nećemo ništa raditi
" Dobro, rekoh mu.Slažem se
, Smatram da bi bilo ružno posle ubijanja to likih Ijudi
174
175
, Que wa, rekoh.Kakaw sy ti to swetac. Ti misliš da sam ja žiwela godinama sa
borcyma s bikowima i da ne znam kako se oni osećaju posle koride?
, Je li to istina, Pilar? upita me. Kad sam te lagala? rekoh mu.
, To je istina, Pilar. Ja sam gotow noćas. Ne prebacuješ mi?
, Ne, hombre, kazah mu.Ali nemoj ubijati Ijude swakog dana, Pablo
"Spawao je te noći kao detence, ali ja nisam mogla da spawam, i probudila sam ga
u switanje, ustala sam i sela na stolicu i gledala kroz prozor i widela sam trg na
meseczyni gde su stajali redowi, i na trgu drweće koje je syjalo na meseczyni, i
tamu senki, i klupe koje su se isto tako syjale na meseczyni i razbacane flaše se
caklile jasno, i widela sam dalje od iwice stene gde su ih swe bacyli. I nije bilo
nikakwog zwuka izuzew pljuskanja wode na czesmi i sedela sam tu i razmišljala o
tom kako smo rdzyawo poczeli.
"Prozor je bio otworen i uwrh trga, od Fonde se czulo kako jedna žena placze. Izyšla
sam na balkon i stajala tamo bosa na gwoždzyu i swa lica kuća su bila oswetljena
Mesecom i placz je dolazyo sa balkona kuće don Guljerma. Bila je to njegowa žena,
koja je kleczala na balkonu i plakala.
"Onda sam se wratila u sobu i sela, i nisam htela da mislim, jer je to bio najgori dan
u mom žiwotu dok nije došao jedan još gori."
"Koji je to bio?" upita Marija.
"Posle tri dana, kad su fašisti ponowo zauzeli grad."
"Nemoj nam to prican, lim da czujem. Dosta je. I to je weć bilo suwiše
mnogo."
"Rekla sam ti da ne treba da slušaš, recze Pilar. "Widiš. Nisam htela da ti to slušaš.
Sad će te muczyti u snu."
"Neće, recze Marija, "ali ne želim wiše da slu
gam."
"Woleo bih da mi to jednom ispriczaš, recze Ro
bert Džordan.
"Hoću, recze Pilar. "Ali to nije dobro za Ma
riju."
Page 75

Za kim zvona zvone
"Ja neću da slušam o tom, recze Marija tužno. "Molim te, Pilar. I nemoj o tom
priczati kad sam ja prisutna, jer ću možda slušati uprkos samoj sebi."
Usne su joj se grczyle i Robert Džordan pomisli da će ona zaplakati.
"Molim te, Pilar, ne priczaj."
"Ne brini, ti podstrižena glawo, recze Pilar, "ne brini. Ali ispriczaću Englezu
jednom."
"Ali hoću da budem gde je i on, recze Marija. "O, Pilar, nemoj uopšte priczati o tom."
"Ispriczaću mu kad ti budeš radila."
"Ne, ne, molim te. Nemoj mu uopšte priczati, recze Marija.
"Red je da mu ispriczam, pošto sam mu ispriczala šta smo mi radili, recze Pilar, "ali
ti to nećeš
czuti."
"Zar nema prijatnih stwari o kojima se može priczati?" recze Marija.Ioramo li uwek
priczati o užasyma?"
"Danas posle podne, recze Pilar, "ti i Inglćs. Was dwoje možete priczati šta was je
wolja."
O, kad bi to posle podne došlo!" recze Marija. "Kad bi što pre doletelo!"
"Doći će, recze joj Pilar. "Doći će leteći i otići na isti naczyn i sutra će doleteti."
"To popodne, recze Marija, "to poslepodne. Kad bi to poslepodne došlo što pre."
Glawa I
Kad su stigli gore, pošto su se spustili sa pro planka u šumowitu dolinu i neko
wreme išli njome jednom stazom uz potok pa se odwojili od njega i uz strminu došli
do wrha jednog gromada oiwiczenog stenama i bili još u dubokoj sency borowa,
jedan czowek s karabinom izydzye iza drweta.
"Stoj, recze on. Onda, "Hola, Pilar. Ko je s tobom?"
"Jedan Inglćs, recze Pilar. "Ali po krštenom imenu iRoberto. I kakwa je to prokleta
strmina kojom se mora ići do was."
"Salud, Camarada, recze stražar Robertu Džordanu i pruži mu ruku. "Jesy li dobro?"
"Jesam, recze Robert Džordan. "A ti?"
"Isto tako, recze stražar. Bio je wrlo mlad, nežno gradzyen, mršaw, s gotowo
orlowskim nosem, s wisokim jagodicama i sywim oczyma. Nije nosyo nikakwu
kapu, kosa mu je bila crna i kudrawa, a stisak ruke snažan i srdaczan. I pogled mu
je bio srdaczan.
"Zdrawo, Marija, recze on dewojcy, "Nisy se umorila?
178
"Quć wa, Hoakin, recze dewojka. "beaeii smo i priczali wiše nego što smo hodali."
"Jesy li ti miner?" upita Hoakin. "Czuli smo da sy owde."
"Proweli smo noć kod Pabla, recze Robert Džordan. "Da, ja sam miner."
"Milo nam je što te widimo, recze Hoakin. "Jesy li zbog woza?"
"Jesy li ti išao na woz prošli put?" upita ga Robert Džordan i nasmeši se.
"Ja da ne idem?" recze Hoakin. "Tamo smo i dobili owo, on se nasmeši na Mariju.
"Lepa sy sad, recze on Mariji. "Jesu li ti rekli kako sy lepa?"
"Ćuti, Hoakin, i welika ti hwala, recze Marija. "Ti bi bio lepši da se podšišaš."
"Ja sam te nosyo, recze Hoakin dewojcy. flNosyo sam te na ramenu."
,Kao i mnogi drugi, recze Pilar dubokim glasom. "Ko je nije nosyo. Gde je starac?"
"Ulogoru."
"Gde je bio prošle noći?"
"U Segowiji."
Page 76

recze Hoakin. stawi joj ruku na rame i nasmeja joj se u lice. recze Marija." 179 "Kako god se zwali nisu prijatni. recze Pilar." "Ewo jednog po mom ukusu. niti ramena. recze Marija." "Kakwa sy ti swinja. "Ali ja was zadržawam. recze joj Pilar." "Imaš dobro pamćenje." "Treba li da te nosym?" upita Hoakin Mariju. Ne moram da placzem." "Ti se mnogo militarizuješ. recze Hoakin i zatrese glawom. "Sećam se kako sam te držao za noge i trbuh ti je bio na mom ramenu. "Ja se niczeg tog ne sećam. "šta?" "Bilo mi je drago što mi wisyš na ledzyima kad su ono pripucali iza nas. i ja ću tebe jednom nosyti." Page 77 . jer me je mnogo puta ispustio. recze joj Hoakin. Niti twojih ruku. recze on. a glawa pozadi na ledzyima i ruke su ti wisyle meni niz ledzya. "1 ni ne moraš. Ali hwala ti. recze Marija. Dozwoli nam da se šalimo. "Jednom je bilo saswim dowoljno. recze Pilar i nasmeja mu se.Za kim zvona zvone "Je li doneo westi?" "Da. recze Pilar. zato što me je nosyo?" "Bacyo bih te. recze mu Robert Džordan. "0. Druže mineru. niti ledzya." "Slušaj. U tom trenutku su samo mecy bili u swesti. 9fAli ti. Ti uplašiš czoweka na mrtwo swojim jezykom. guapa. ne. kakwi su to awioni bili?" "Bombarderi tipa Hajnkel jedanjedanaest." "Ja se tog dobro sećam. recze Pilar. recze Hoakin. produži Hoakin da je draži." "Sećaš li se toga?" upita je Hoakin. I da te je bacyo brže bi bio wan domašaja metaka. Hoakine. "Ne. mojih spasylaca. zar moram. .Jo hace falta. "Wiše mi se swidzya nego. ali sam se plašio da 5e me Pilar streljati. recze mu Marija. "Sećam se da su me nosyli." "Komandantu?" upita Pilar.Ja ne streljam nikoga. "Wrlo ozbiljan deczko. "Imao sam šesnaest godina. recze Marija i nasmeši mu se.Ja sam mu zahwalna. . Odwešću was komandantu. "Ne gowori mi o tom. recze Hoakin. "Wiše je wojniczki. "ima westi. "Koji su bili oni weliki s niskim krilima?" "Hajnkel jedanjedanaest. 9fJe 11 me i Ciganin zato nosyo toliko?" "Zato i da bi te držao za noge. Hoakin klimnu glawom ozbiljno. recze Hoakin. starešini." "Hoćeš nešto da znaš?" upita je Hoakin. recze Hoakin. Hajnkel i lowcy tipa Fijat." "O. mojih heroja. Ingles. jer oni czyne naredzyenja jasnijim i bolje koriste discyplini. šta sy radio pre pokreta." "Kako samo goworiš. "Ipak ti hwala. recze Marija." . "Taj mladić te je dugo nosyo i u tom trenutku twoje noge nisu nikome ništa znaczyle. "ali wolim wojne nazywe. "1 ja ću njega jednom nosyti. Sećam se Ciganina.1 "Dobrih ili rdzyawih?" "A. deczacze?" "Wrlo malo sam radio. "a bio sy tako ucztiw deczko.

" "Hteo je da bude borac s bikowima." "Wideo sy ih u Waladolidu?" upita Hoakin. Bolja je od Kweweda. Zašto nisy uspeo?" "Uspeo. "Ali nemaš baš lice. s wremena na wreme "Naprawio?" "Ne. Wideli smo mnogo gore stwari i mnogo opasnije od bikowa. A ne šta su drugi uradili nama. Puštaš sad perczyn?" 180 181 "Czyni mi se da je to od straha. kao što te swojom priczom pored potoka naterala da widiš kako su fašisti umirali. šta?" . "Da. pomislio je. Kad bi ta žena umela da piše. i czuo pucnje. Skoro uwek su goworili kao sad ili brat. Woleo bih da umem tako da pišem. njegowu gipku figuru. a kako buena gente. "Ti imaš lepu pojawu. u czemu?" "U czemu? Znaš ti u czemu. da bih mogao da ispriczam taj dogadzyaj. Je li to onda bilo zbog straha. recze Hoakin.Nekoliko pari cypela. za wreme festiwala. pored nekog puta. "Ništa. ili noću u swetlosti kamiona. Zbog toga što smo stalno u pokretu i zbog to ga što nismo morali ostajati da Page 78 . i docnije syšao na put i našao lešewe. kola sa brda. majka. "Kako je diwan grad. Ali trebalo je poznawati Ijude od pre. recze Robert Džordan. sestru. da spominju mrtwe na taj naczyn. recze Robert Džordan." "To je moj grad." "Kakwi warwari. Znao je mnogo o stwarima iza linije. ili sestra? Nije wiše pamtio koliko puta ih je czuo taj deczko: odjednom. Oczystio. Majku. wrlo ih wolim. kako ona ume da pricza. sada. šta smo mi radili." i Uwek czujete gubitak samo kao czynjenicu. "kakwi warwari. czupawu kosu i brs naczyn hoda s pete na prste. objasni Pilar Robertu Džordanu. Slušao sy o tom czuo sy pucnje wideo sy lešewe. niti sestra. Bože. Znao je o tom dowoljno. kako je dobar narod u tom gradu. niti brat. Trebalo je znati kakwi su bili u selu. Koliko puta je on to czuo? Koliko puta je po smatrao Ijude kako to izgowaraju s teškoćom? Ko liko puta je wideo kako im se oczy pune i grlo muczy kad hoće da kažu: moj otac. Jasno je da nema nijednog bika koji bi bio tako opasan kao puškomitraljez. u wezy s nekim gradom i czowek uwek kaže. Pa ipak da se sada nadzyem u areni sa jednim bikom. ili u woćnjaku. Nisy wideo kako je majka ubijena. "ali se plašio." "Woliš li ti bikowe. Wideo sy swetlost." "Quć wa. recze Pilar." Onda mu lice postade ozbiljno. Zeta i. Ne widiš kako je otac pao. On će pokušati da to opiše i ako bude imao sreće i pamtio. ili uza zyd. Pilar je uczynila da ih on swe widi u tom gradu. možda će zapisati onako kako je ona ispriczala. odgowori joj mladić." Ona pogleda na njegowo tamno lice." "Sad ih se ne plašim. zar ne? Bio sy dobar kad smo udarali na woz. recze mladić. u septembru.Za kim zvona zvone "Ali taczno. ne znam da li bih gospodario swojim nogama. Znaš da je taj otac umro u nekom dworištu. i koliko je pretrpeo u owom ratu. "Ima tu još nešto. recze mu Pilar. druže mineru?" nasmeši se Hoakin pokazujući swoje bele zube. "Wrlo. "Wrlo. ili na nekoj njiwi. "Tamo su mi streljali oca. pomisli. On nikad nije opisao smrt nekog don Faustina tako kako je ona to ispriczala.

Weć ga je bilo mnogo. Najpre. Spanija. kako se brani. Uprkos onoga što se njima dwoma desylo izgledali su tako sweži. Imao je sreću što je pre rata u toku deset godina swake godine dolazyo u španiju. Nisy mogao naći tri bolja produkta španije od njih. ako umeš da czuješ. Imali su u te powerenja zato što razumeš njihow jezyk i goworiš ga u idiomima i poznaješ razna mesta. Selo je imalo oko dwesta Ijudi i on nije nikad pre bio wan sela. Ali je primećiwao. pomisli. španac je u krajnjoj liniji odan samo swome selu. Uczyš u owom ratu. onda njegowo pleme. ali ipak toliko puta da možeš da stworiš zakljuczak. Swakako. razmetljiwo. bio je na twojoj strani. Bilo ga je ponekad isuwiše mnogo. dwoje će ih se udružiti protiw trećega. Ali owa prokleta žena me je nawela da to widim kao da sam bio tamo. u Jedanaestoj brigadi koji se upisao sa petoricom drugih deczaka iz swog sela. Imao je Page 79 . a mladić i dewojka su kao mlado drweće. Ne treba tako misliti ali ko cenzuriše njegowo mišljenje? Niko izuzew njega samog. swe je izgubljeno. niti njegowe sposobnosti da widi i czuje i ako weć bude donosyo sudowe. Pogledaj tu ženu Pilar. Ljute se i na sebe. Nije wažno šta će doći. Gledaj je kako hoda s to dwoje dece. Neće razmiš Ijati toiiKo aa seDe aoweae ao aeretizma. onih ostalih pet je weć bilo poginulo i deczak se nalazyo u bednom stanju i upotrebljawali su ga kao posylnog koji ih je u štabu poslužiwao za stolom. i mrseo. Ona je kao planina. To će biti prawa nauka kad se swe to swrši. slušao i pamtio swe. ako bude wremena. Danju sy ostajao skriwen. a ako sy mu znao selo i zanat bio sy mu blizak. Seljacy su ostajali i biwali kažnjeni. donosyće ih docnije. nowi i netaknuti kao da nisu nikad czuli ni za kakwu nesreću. moram je naterati da mi ispricza ostatak pricze. Stwari su se tako prosto swršawale. onda selo. Uwek sam znao ono drugo. Stanowao sy obiczno kod seljaka i njegowe porodice. a njih dwoje kao mlado drweće. Ako sy znao španski. šta smo mi uczynili njima u poczetku. objašnjawa i poricze. mladića. ako sy poznawao njegow kraj utoliko pre. On je služio u tom ratu i dok služi bio je apsolutno odan i potpuno izwršawao swe što je mogao. nismo nikad znali kako se stwari zaprawo swršawaju. Marija je prezdrawila. Ne uwek. A prema onom što Pilar kaže. Dolazyo sy noću i jeo kod njih. Sledeći put kad sy tuda prolazyo. Ako ne dobijemo rat. Nije se nikad osećao kao stranac kad je goworio španski i oni ga stwarno gotowo nikad nisu ni tretirali kao stranca jedino kad se naljute. Ja prwom mestu treba dobiti rat. To sam uwek znao. Sećao se jednog Belgijanca. Kad je prwi put wideo mladića ispred štaba Hansowe brigade. Imali su u tebe powerenja poglawito zbog jezyka. onda prowincyja. hwalisawo. mora da je bila u strašnom stanju. onda će owa dwojica poczeti da izdaju jedan drugog. pa porodica i najzad zanat. owo je deo obrazowanja. pomisli on. i onda sy se czystio. a iduće noći sy odlazyo. Dabome da su se Ijutili na tebe. Staro drweće je poseczeno. Izwršio sy zadatak. najwiše što stranac može da bude. Ali oni se Ijute na swakog. 182 183 tizani bi izwršili neku akcyju i powukli se. Łuo sy da su streljani. I biće mnogo materijala da se oni stwore. jasno. czysti. Dobro. i slušao kako se spominje bestidno i sramotno. Ako ih je troje zajedno. Ali niko nije posedowao njegowu dušu.Za kim zvona zvone iskusymo kaznu.

Još se sećao wremena kad je Greta prišla njego wom krewetu u noći pre napada na Pokoblanko i imala na sebi neki swilenowuneni džemper kad je obujmio i kad se nagnula nad njim. Možda se plašiš. Ali on nije nikakaw psyhijatar. sa Harlo mnogo puta. Možda je to tako. Još se sećao Garbo i Harlo. ali on se osećao neobiczno srećan. s kosom koja je pala napred. Bar je tako izgledalo. Marija. onako kao što je nekad držao Džek Džilbert. recze on u sebi. Woleo bi da sazna šta se desylo s njim i da li se ikad razwedrio i bio ponowo sposo ban za wojsku. Pogledaš i on je tu i placze. kamionima i swim brdima španije. ukoliko to ne prestane. glomazno i nespretno kao konj za wuczu. Pilar je psyhijatar. recze. crwenkasto. prijatno i milo. Da. i woleo je mnogo wiše nego Harlo. Ako tražiš wina. plawo. Bilo je diwno držati je. ni hladna. Pogledaj je. Izgledale rdzyawe oczygledno misli na španskom: Marija je diwna. Izgledi su bili dosta loši. Ne dešawaju se czoweku takwe stwari. Možda se to nije nikad ni desylo. Ali to nije pomagalo. kad ga ona woli czytawo to wreme? Nije bila ni stidljiwa. goworio je u sebi. i swakako je to nešto što sy ti izmislio i sanjao. Možda. a možda se nije nikad ni desylo. milowala mu lice i onda ga pitala zašto joj nije nikad rekao da je woli. Sa swima je spawao na taj naczyn. 186 Page 80 . Bilo je i slicznih sytuacyja koje su izgledale rdzyawe. flamansko lice i welike nespretne seljaczke ruke i kretao se sa sudowima. Možda bi otkrio da se to nikad nije ni desylo i da nije istina. Swako je bio wrlo nežan prema njemu. mada je Garbo bila swega jednom. Onda bi prestajao ali czym pogledaš u njega. kao kad ti neko koga sy wideo na filmu pridzye noću krewetu i bude tako Ijubazan i drag. Swe su dolazyle u taj džak za spawanje i swe su bile mnogo draže nego ikad ranije u žiwotu. ni udaljena. Pod prstima oseti glatkoću njene ruke u iznošenoj košulji kaki boje. da ne bi otkrio da to nije istina. Ona ga pogleda i nasmeši se. na corrales. Posmatrao je kako koracza na suncu srećna s košuljom kaki boje otworenom na wratu. na senarama. i bilo je isto kao da se desylo. i da je to nešto sliczno snowima koje sy sanjao o dewojkama sa filma i o tom kako ti swe twoje nekadašnje dewojke dolaze u san i spawaju u tom twom džaku noću na golom patosu. . on placze placze okrećući glawu u stranu. Možda mogu pružiti ruku i sad dodirnuti Mariju.Zdrawo. u slami. štalama. pomisli ne naidzye czowek czesto na takwe stwari. Da. dok je Harlo možda je i owo isto kao oni snowi. odmah mu suze poteku niz lice. goworio je u sebi. Možda je samo sanjao. Marija je sad bila saswim zdrawa. Bilo je werowatno dobro za njih što su prošle noći bili zajedno. Ali plakao 184 185 je czytawo wreme. Izmedzyu dwa jela plakao je u kuhinji. zdraw i bezbrižan i srećan.Za kim zvona zvone krupno. On opkoraczy stazycu i stawi dewojcy ruku na mlšicu. on placze. Za njega je u swakom sluczaju bilo dobro. garažama. Možda je to kao oni snowi. goworio je u sebi. Za wreme czytawog ruczka plakao je potpuno tiho. Možda se i ti plašiš da je se dotakneš. Pogledaj je. Možda je to swe kao san. ako mu daš tanjir da ti stawi još malo gulaša. cortijos šumama. Diwno se oseća danas. A možda i nije. Kreće se kao ždrebe.

od sunca izgorelu kosu i ona podiže lice prema njemu i nasmeja mu se u oczy. Hoakin okrenu glawu. Ali on nije pripadao nikakwoj strancy. jer je plakao. ako ne zato da pomognemo jedno drugom? I ništa ne saslušati i ništa ne goworiti je wrlo hladna pomoć. Sumnjam da je mogao da izdrži wiše od godinu dana. Hoakine. recze. Marija pruži ruku. slušaj. Onda su je streljali zato što nije htela da kaže gde se nalazy. I ti. Ima ona suwiše swojih stwari. Onda su mi ubili majku. "Pripadali su lewicy kao i mnogi drugi u Waladolidu. "Ja sam ti sestra. Oprostite mi. "Pilar. Werowatno unutra. recze Hoakin. gde se nalazyla jedna okrugla glawica s oblikom na gore okrenutog lawora. Jasno. recze Marija i stawi mu ruku na rame. I ona je bila glasala za socyjaliste. "Možda." "Ti treba da o tom goworiš. recze Pilar. To mesto je isto tako dobro kao Pablowo ili još i bolje od Pablowog. recze Marija. Znam da smo swi imali sliczne newolje i da je bolje o njima ne goworiti. Izuzew zeta koji je otišao u brda i za koga mislim da je mrtaw." "Možda mu je sad dobro. dewojko. Onda muž druge sestre. recze Hoakin. on nije mogao da bude tramwajdžija. "1 ja te wolim i ti imaš porodicu. Posle toga su streljali muža jedne od mojih sestara. Zao mi je. "Poljubila sam te kao brata. otišao je u brda kao i ja. koji je takodzye radio kao kondukter. nadam se da ti je sestra dobro. Mislili su da ona zna gde je. mislio je on. Bio je czlan syndikata tramwajdžija. Kržljawi borowi koji su rasli na stenama dobro su ih sakriwali." "Za mene je mrtaw. Dwe pećine su tu napred. "Moja czaša je puna i ako doliješ nećeš je napuniti." "Imaš li još nekoga u porodicy?" upita Robert Džordan. "To kao brata." Deczko zatrese glawom. zagrli ga oko wrata i poljubi." "Owde je. 188 189 Dok je mladić tu stajao. "Zatworili su je i izgleda da je ne gnjawe mnogo. pune usne kako se smeše i ostriženu. Kad su fašisti czystili grad najpre su mi ubili oca. istina je. recze Marija. "Ja. Po znawao sam ga dobro." "Kakwi warwari. "Nikako. recze deczak. "Kako su ti to streljali porodicu?" Pilar je pitala Hoakina. ako sam wam dosadzyiwao priczajući wam porodiczne stwari." "Dosad je dobro. "Nemam. Mislim da nije czak bio ni dobar drug. Dobro je. On je glasao za socyjaliste. recze Hoakin.Možda je s nekom družinom u drugim planinama. Marija. "Gde je El Sordo? Ne widim ga. Zašto ne?" recze Hoakin.Za kim zvona zvone 187 "Zdrawo. placzući neczujno. recze Marija. Mi smo swi twoja Page 81 . "Zašto smo se rodili. Tad je prwi put glasala uopšte." "Ali može da muczy Mariju. ženo. a da ne pripada syndikatu. Swi ti krecznjaczki nagore okrenuti lawori mora da su puni pećina. A bio je i malo slab na plućima. bio je kondukter u tramwaju i to nije najbolja priprema za brda. odgowori Hoakin i zaustawiwši se i stawljajući kundak na zemlju." "Quć wa. recze Pilar. odgowori ona i on wide njeno tamno smedzye lice i žuto sywe oczy." "Možda nije. I niko wiše. Bio je czak malo bestidan. Sad je weć El Sordow logor bio na widiku u poslednjim borowima. Ingles. recze Marija. "Nije imaa spretnosti da se kreće owuda.

" ". Stid me je što sam was muczyo.Za kim zvona zvone porodica. Ima go dina kako nisam poljubila nijednog borca s biko wima makar i neuspelog kao što sy ti. recze Pilar. "Ne twoja osećanja. recze deczak i naglo se okrenu." Stajao je nastojeći da licu da miran izraz. "A šta misliš zašto?" "Ne znam. "Je li tako. "Možda ne bi." "Ponekad me mnoge stwari zamaraju." "To nije istina." . recze Pilar." "Nisam imao uspeha. ali postupaš wrlo okrutno. "Swi smo mi twoja porodica. nije kao ja. recze on. "Ne moraš stalno to da ponawljaš. recze Pilar Ijutito..Ukljuczujući i Inglesa. a biće u držawnim rukama. "Ako te Marija ponowo poljubi i ja ću sama poczeti da te Ijubim. posmatrala mladića i rugala mu se. "Ne znam." "Deja." "Jer on je czowek od malo reczy. Pilar?" upita je Marija. "Zar nije tako. neće biti kao da te neka sestra poljubila. Marija je stawila swoju ruku u ruku Roberta Džordana. I druga je wideti paniku na licu jednog promašenog borca s bikowima ko munisticzki nastrojenog. kad mu u šali kažem da ću ga poljubiti. žao mi je što sam go worio." Page 82 . recze Pilar koraczajući. "šta to znaczy Ijubiti kao sestra." "Ali ponowo puštaš perczyn. Ingles. "Razumeš? I jedna od tih stwari je mo 190 191 s jih czetrdeset osam godina.yNije potrebno da se šališ. "Mi smo swi braća. To daje zaposlenje mnogima. znaš li šta ćeš reći El Sordu?" "Znam. Meni je dobro i stidim se. "Rekao sam da mi je sad dobro." . želela bih da poljubim jednog neuspelog borca s bikowima koji je postao komunist. recze Pilar." "Možda ne bi. zagudi Pilar. dok ga czestito ne izljubim.. "Kad te ja poljubim. Ingles?" Robert Džordan zagrli mladića oko ramena. Ingles. Pilar. Czuješ li me? Cetrdeset i osam godina i ružno lice. recze Pilar." Mladić je pogleda. Pilar je stajala podboczywši se rukama." "On ti je brat. ti ja mleko twoga stida." "Zašto tako goworiš?" recze Marija Ijutito. recze mladić. lepim glasom. a zašto ne bih? Bikowi su najekonomiczniji. recze Hoakin.Moja. ili owa sentimentalna menažerija. Pridrži ga. "Ti to nisy widela." "Dobro. "Umaraju me takwa osećanja. JPusti me na miru. Mladić mahnu glawom. A možda se ja sad ne bih ni plašio. Ingles?" "Da. recze mu ona. "Slušaj. ti. Kako sy ti nežan za borca s bikowima. "Gowo riti o tim stwarima znaczy stwarati teškoću swima. recze Pilar swojim dubokim." "Zašto goworiš na tako surow naczyn. Po oczyma mu se moglo wideti da je odjednom bio wrlo powredzyen." "Možda sam surowa. recze mladić. "Ja te wrlo wolim. recze Robert Džordan deczaku. onda hajdemo da widimo starca. recze Pilar. "Stid me je što sam goworio. recze on." "Da.

. "Led prošle noći na zemlji. krećući se na swojim powijenim nogama uz koje su dobro pristajale krawarske czakšire i czyzme. "Sada wiše. "Ho la. recze Pilar i poklopi czašu rukom. "Hola. Ona odmahnu glawom. a tri czašice u istoj rucy sa prstima u njima. Gore led. hwala.Za kim zvona zvone "Quć wa." Page 83 . recze Marija. IW 193 do i pokaza prema snegu koji se wideo na goloj iwicy planine. On pruži weliku tamnu ruku Pilar. recze on Mariji i potapša je po ramenu. "Rastopio se. rukowa se s njim i pogleda ga oštro u lice. "Ne Ruso?" "Malo Amerikanaca owde." JDobro. "Jesti?" recze on i pogleda Roberta Džordana. "Suwiše daleko." "Utoliko bolje. recze El Sordo i razwucze usta. drugom rukom je obuhwatio grlić zemljanog krczaga u kome je bila woda. recze on." "Isto kao Inglćs? Kad dići most?" "Znaš za most?" El Sordo klimnu glawom. A wam ja mleko swiju was.Ja. Flašu je nosyo ispod ruke. "Guapa. recze on Robertu Džordanu. El Sordo se nasmeja. a krczag metnu na zemlju. powijenog nosa kao u Indijanca s tankim korenom. A. "Jeli?" upita on Pilar. sa široko rastawljenim oczyma. "Ja neću. Robert Džordan wide da su mu oczy žute kao u maczke i plitke kao kod reptila. Bio je sweže obrijan i pridzye im sa ulaza pećine. pogleda na weliki sat na kožnom remenu koji je izwukao iz kaputa. "Prekosutra. El Sordo udzye u pećinu i wrati se sa flašicom škotskog wiskija i tri czaše. eno ga. zakopczan do grla. ali on je imao na sebi kožni kaputić. "Idi. recze Mariji i ponowo se zasmeja. Dan je bio topao. "Inglšs?" upita. praweći pokret rukom sa palcem nadole. Hola. recze El Sor 192 13 Ernest Heraingwej. recze. Ona odmahnu glawom. welikom gornjom usnom i širo kim tankim ustima. "Ja ću prošetati dole s Hoakinom i wratiti sef." "Dobro. recze El Sordo. postawljen owczjim krsnom. "posle pola sata. Santijago! Que wa?" Czowek kome se Pilar obraćala bio je malen i težak. "Pablo?" upita on Pilar. On stawi czaše i flašu na panj. "Piti?" upita on. recze El Sordo. to nije istina. recze on Robertu Džordanu i dade mu f lašu. "Wrati se. "Wiski?" "Imate wiskija?" El Sordo klimnu glawom. "Nema leda. Na seweru ili jugu?" "Na seweru. taman i širokih jagodica sedokos." On im pokretom ruke pokaza da sednu na jednu zarawnjenu kladu koja je služila kao klupa i gledajući u Hoakina pokaza palcem prema stazy u prawcu odakle su oni došli. ženo.

recze Robert Džordan. Uzmi wiskija. "Owo je wrlo dobar wiski.Za kim zvona zvone Robert Džordan pocze da naliwa El Sordowu czašu. "Nije dobro. Wode. "Prawimo ga. Czowek nikad ne zna s gluwim Page 84 . "Wina?" upita on Pilar. recze. On izwidzya put. Sinoć czusmo da dolazy Englez. Na zdrawlje. dodade mu krczag s hladnom wodom. Robert Džordan nali dosta škotskog wiskija u czašu. Robert Džordan nije znao u kolikoj meri on ne czuje." "Tako." "Gde?" "Na ranczu." "šta mislite?" Pripremamo li nešto?" "Oni znaju. recze El Sordo. "Ne." El Sordo pokaza drugo uwo i nasmeši se." "Pokret trupa?" . recze El Sordo i potapša ga po ramenu. Mnogo. Drago nam je. recze El Sordo i pogleda kako Robert Džordan dok prinosy czašu ustima prowerawa wiski.JMnogo izmedzyu Wilakostina i Segowije. Na putu za Waladolid. "Izuzetno wažno. Mnogo izmedzyu Wilakostina i San Rafaela." "Možda." "Uzmi. r"Stigao noćas sa westima. El Sordo ga je posmatrao radoznalo i kad je swršio. Swidzya ti se?" "Wrlo. "Odakle ste dobili wiski?" "šta?" "Moraš wikati. Mnogo. "Ne." "Czyje naredzyenje?" "Glawnog štaba." . recze Robertu Džordanu i nasmeši se. I spremaju se. "šala. Awione ste wideli "Ne walja. prijatelji gazdini. Uwek mnogo wiskija. koja curkom potece iz grlića kad on dignu krczag." "Zašto ne dići most noćas?" "Naredzyenje." "Je li wreme dizanja mosta u wazduh wažno?" upita Pilar. miner. "Znao sam mnogo Engleza. "Odakle ste dobili wiski?" upita Robert Džordan." "Imate nekoga na putu?" upita Sordo. Dolazy iz La Granhe. ali gluwi czowek mahnu glawom i naprawi pokret da nalije najpre sebi. El Sordo nali sebi pola czaše wiskija i napuni czašu wodom. Dobro. recze Pilar." "Gde?" "Segowija." "Kakwim westima?" "Weliki pokret trupa. "u drugo uwo.li ako wrše pokret trupa owamo?" "Poslaću Anselma s izweštajem o czytawom pokretu i koncentracyji. razwucze El bordo usta u osmcu." 194 "Drago mi je. a?" Newalja.

Zašto da ne srušimo most sad?" "Imam takwa naredzyenja. šta ćemo s Ijudima?" "Za šta?" "Da biste imali dowoljno snaga da zauzmete položaj i štitite most dok ga budem dizao u wazduh." "Sedamnaest lica i dewet konja." "Swe će to biti napisano. "Zeliš od mene?" "Koliko Ijudi imaš?" "Osam. recze Robert Džordan. Sordo klimnu glawom. "Osam Ijudi i czetiri konja. recze Robert Džordan." f. dwe žene i pet konja. "Da. Malo. "Godinu u ratu. Nisam hteo da prawim buku owde. Nisam mnogo pucao. recze Pilar. Koje doba dana?" Page 85 . "a czetiri konja. "znajući da odlazyte. Nema potrebe da zbog okoline budete pažljiwi kao što ste dosad bili. A Pablo?" "A docnije za powlaczenje?" upita Pilar." "Da preseczeš telefonske žice." "Ne brini." "Ne brini za zauzymanje položaja." "Koliko metaka za pušku?" "Koliko?" "Sto pedeset." 99A.JColiko šaržera?" "Da li iko zna kako se njome rukuje?" . Trebalo bi da imamo dwostruko weći broj Ijudi. Ja." Sordo ne recze ništa. "Nedostaje konja. 195 "1 ja. recze on. "Ne swidzya mi se to. "Gde?" "Gore. Zar ne možete da ukradete negde osam konja?" "Možda. recze." Pokaza czetiri prsta. da napadneš po ložaj kod putarske kućice. Možda nijednog "Imaš automatsku pušku?" upita Robert Džor dzyan. "Sad želiš osam do sutra." "Pogledaću je docnije. El Sordo zatrese glawom i srknu wiskija. u brdu. recze El Sordo. Faltan caballos.Kakwe wrste?" wNe znam joj ime ." "To mi se ne swidzya." "Da." "To je lako. zauzmeš je i da nawališ onda na most. Was je?" wikala je ona Sordu na uwo." "Ni meni. I wiše možda. recze El Sordo. "ne raczunajući potrebe za transport. Nisam hteo da trošim metke.JMnogo. "Nas je sedam Ijudi. "Ima li mogućnosti da se dodzye do konja?" recze Robert Džordan Sordu na bolje uwo. "a možda nijednog. recze Robert Džordan. recze El Sordo.Za kim zvona zvone czowekom. Ne morate da budete predostrožni owde. Jmate li rucznih bombi?" .

" recze Robert Džordan. "To je fino. Zeliš one na koje se ne možeš osloniti?" "Ne. "Dowešću swoje i još czetiri. Sad jedi. "trideset na koje se u izwesnoj meri možeš osloniti. Hoćeš li doći noćas? Ponesy ga. A Pablo?" pogleda on Pilar. Swaki dan manje dobrih. ali treba ga srušiti. recze on na španskom." "Kakwi su izgledi?" "Možda ću da nadzyem nešto." "Potrebno je weliko powerenje za czuwara konja. recze on i diže czetiri prsta. Imam šezdeset šipki dinamita. "U granicama opasnosti." On se nasmeši. wrlo malo dobrih. Obiczan dinamit." "Czetiri. za czuware konja. i zažali odmah što je to rekao. žutim oczyma i odmahnu glawom." Sordo se nasmeja." "Ti sy rekla trideset. Doneću. "Ne wrede." Da li gowori tako sa swakim? mislio je Robert Džordan. a?" "Možda. recze Robert Džordan Pilar. "Twoji su dobri?" upita Robert Džordan. recze Pilar. "Biće loše. re cze Robert Džordan." "Nisu dobri." "Doći ću noćas. ali on odmahnu glawom." "Meiii je swejedno. Ili on smatra da će ga stranac tako razumeti? "A kuda ćemo ići kad to budc swršeno?" wiknu Pilar El Sordu na uwo. Noćas ćemo porazgowarati o swemu. Koliko imaš dobrih?" "Možda czetiri." "Ne možeš naći deset?" upita Robert Džordan. recze Sordo Robertu Džordanu. "Bolje czetiri dobra nego mnogo loših." "Ja bih upotrebio još dwadeset Ijudi da bih bio syguran. "Pij." "Time ćemo dići u wazduh mali most gore." "Anselmo mi je rekao da ima preko sto Ijudi u owim brdima. Page 86 . recze Sordo jednostawno i ne hwališući se.Za kim zvona zvone . "Kao što znaš. Treba ti?" "Koliko procenata?" "Ne znam. U owom ratu uwek mnogo loših. "Czetiri. Sordo ga pogleda swojim plitkim.fo danu "Ne brini. On slegnu ramenima." "šta je s Elijasowim Ijudima?" wiknu Pilar ElSordu na uwo. "Dentro de la grawedad. 196 197 "Dobrih nema. "Swaki dan gori. Onda da nadzyem konje." "Zašto tako malo?" "Nemam powerenja." "Pa. Sordo klimnu glawom. hoćeš? Nemam naredzyenje u wezy s njim. To je dwanaest." "Trebalo bi mi još deset dobrih Ijudi kad bih mogao da ih dobijem.

Ali to je weliki kraj i wrlo diwalj. "šta misliš gde bismo mogli ići?" Pilar upita. Nije bilo prijateljstwa u naczynu na koji je postawio pitanje. Možeš odande da operišeš duž glawne železniczke pruge.li smatram da iz Gredosa mo žete wrlo dobro da operišete. Ima boljih mesta nego owo owde. Swa ta mesta će oczystiti czym budu imali wremena. On je suwiše star da bi morao da ide u wojsku. "Mora se dobro planirati. "Odande možete još efikasnije da wršite napade. ženo. Drago mi je što czujem da gowori direktno. "Wideće je weć wiše danas posle awiona. ja ne znam. "Gde bi ti išao?" "Iznad Barko da Awila. "šta te brine?" "Swe. recze El Sordo." "Teško bi bilo i stići tamo. recze Pilar.Za kim zvona zvone "Swe se to mora predwideti." "Za swoje. Ho ću da idem u Republiku. "Swe je teško. Tako. "Gde?" "Da. gde. recze Robert Džordan." "Znaš li kud bih ja htela da idem?" upita ga Pilar. u Estramaduri. ukoliko ne pozowu starija godišta. "zašto ne?" "Priliczno je loše. Operisati odande bi bilo bolje nego wratiti se u Republiku. recze El Sordo "Mnogo mesta." "Da. recze El Sordo. recze Pilar. recze. Ako ja kažem. Sordo se nasmeši. pomisli Robert Džordan." "šta?" recze El Sordo i pogleda ga swojim plitkim oczyma. "Tamo ste mnogo korisniji. Znaš Gredos?" "Tamo ima mnogo sweta. Da napadam glawni drum i Page 87 ." "Zato što se weć dugo owde ništa nije desylo oni ne shwataju opasnost. "Pablo ne bi hteo mada bi se zaprawo tamo." "Jeste. recze Pilar. "Ne u Sijeru de Paramera. recze El Sordo." "Da li bi i twoji Ijudi pošli?" "Da. možda osećao sygurnije. recze Robert Džordan. recze žena. Ciganin ne bi woleo da ide. recze El Sordo. on gowori tim smešnim španskim samo sa strancyma. recze Robert Džordan. Možeš je stalno presecati kao što mi czynimo dole na jugu. wiknu Pilar. "Ti stwarno poznajeS Gredos?" upita Sordo. Gredos je sygurniji nego owaj kraj.Jstinski?" "Swakako. Za ostale ne znam. "Gde? U Parameru? Nije dobro. recze El Sordo." Ono dwoje postadoše sumorni dok je on to goworio. 198 199 "Ti ideš sa Pablom. "Tako." "Ne." "Ima mnogo mesta." "Tamo je nemoguće. recze Pilar. recze Robert Džordan.Da. "Do Gredosa do ći kao ma kud. "Dabome. Prawo je czudo što smo owako dugo mogli ostati i owde. "Ti poznaješ Gredos?" f. Putowati po noći.

Swakako su mnogo koris niji u Gredosu nego owde. recze Pilar. recze Robert Džordan. Fašiste je stajalo jedne lokomotiwe i nešto wojnika. recze Robert Džordan. recze Robert Džordan.Za kim zvona zvone železniczku prugu izmedzyu Behara i Plasencyje." . Možda se stide ići u Gredos. "stalno je priczao o tom i bio time opsednut. Pogrešio sam." "Widiš šta ja mislim?" recze mu Pilar. Kad je trebalo da im laskam. i možda će i mene izbacyti odawde. "Umro je.Ja." . "Ali goworio je na wrlo czudan i zaobilazan naczyn. Ingles. "Bio je suwiše teško ranjen da bi mogao s nama dalje ia putuje i ja sam ga streljao. Pa. . produži Pilar." Mnogo was je?" "Oko czetrdeset. pomisli Robert Džordan. recze Robert Džordan. "Saswim dobri." "Imamo ih i nerwoznih. klimnu glawom gluwi czowek i pogledom swojih oczyju predzye preko lica Roberta Džorda Ba na takaw naczyn da ga podseti na otwor cewi usysacza prašine." "Jesy ti odande? "Da. grupe iz Estramadure. algo raro. Priczao sam špancyma kako mi možemo nešto da uradimo bolje nego oni. "Ne kažem da je bio kukawica. recze Robert Džordan na uwo gluwom czoweku." "Come fue?" upita gluwi czowek." . pero bueno. "Si. "Ja sam ga streljao.Je li prilikom woza?" "Wraćali smo se s napada na woz.Ii smo napadali istu prugu u mnogo opasnijem kraju u Estramaduri. bio je wrlo nerwozan. 200 201 "Gde je sad?" "Umro je. "Ko to mi?" "Guerrrilleros.Kako to?" upita gluwi czowek. mada izwanredan tehniczar. "Slušaj. Nisu baš wrlo ružiczasti izgledi. recze mu Pilar. Page 88 ." "Jer poslednji miner koga su poslali da radi s nama. da je poslednji miner bio malo czudan?" "Algo raro. kao što sam ti rekao. Santijago. "bio je opsednut time. "Kakwi su twoji nerwi?" "Dobri. a oni o tom priczaju kao da je to neka wažna taczka u ratu. recze Robert Džordan.JMurio. Dokaz je što owde ništa nisu uradili od napada na woz koji je organizowao Kaškin. ili će preći preko toga ili neće." Ona podiže glas. Da." "On je uwek priczao o potrebi da se tako nešto uradi.kcyja je bila uspela. recze Robert Džordan." "Wrlo teško." "Da li je onaj slabih žiwaca i sa stranim imenom odande?" upita Pilar. recze El Sordo. a prawilo je nikad ne goworiti o swojim poduhwatima i swojim sposobnostima. spuštajući po gled sa oczyju Roberta Džordana na usta. Mada to nije neka welika stwar. "Zar nije istina. jer se poneo wrlo dobro. ja im goworim o onom što mislim da treba da urade i sad su besni.

ne woliš Gredos?" El Sordo mu se nasmeja. "Sad saswim dobro widim kraj toga. "Recymo da jesam. ali nemoj zatwarati wrata onima koji nisu strancy i koji su woleli Republiku još onda kad sy ti brisao sa brade majczyno mleko. recze Pilar. Gluwi czowek mahnu glawom Robertu Džordanu i nasmeja se od zadowoljstwa. "Kad weć. recze Pilar i sede na klupu. diže ga i napi se i recze mirno. g!asjoj je sad bio miran i metalni bes je išczezao iz njega: "Ne kažem da jesy. "Widećemo. Nije hteo da ostane iza nas i ja sam ga ubio." "Da žiwimo i da umremo. ali zbog rane nije mogao dalje. dohwati krczag s wodom. šta je s tobom?" "Ništa. rekla sam kurwu i to sam i mislila. Išao je priliczno dugo." "Možemo swi ići. podižući ponowo glas. Dok je Pilar nasta 202 203 Jf wljala s pogrdama on je produžio da zadowoljno maše glawom i Robert Džordan je znao da je sad stwar ponowo u redu. recze Pilar. "Daj mi czašu tog neobicznog Page 89 . a mi možemo da jede mo owde u Gredosu. recze Pilar. Inglćs? Ti se wrati u Republiku i ponesy sa sobom ono twoje parczence i ostawi nas na miru da odluczymo koja ćemo brda da izaberemo da u njima umremo. recze El Sordo. kad swršimo owo sa mostom. Pilar. dobro biste uradili da odete u Gredos. Pilar. Ijutina je sad bila prošla." "Menos mal. recze Marija. Ali ja tako strašno želim da odem u Republiku. Ingles. recze Robert Džordaru "Neczu u to da zawlaczym nos. kurwa sam. Marija je snažno mahnula glawom Robertu Džordanu i pri pretila mu prstom u znak opomene. "Da. wiknula Robertu Džordanu. "Umiri se. ako hoćeš. "Uzmi swoju malu ostriženu kurwu i wrati se u Republiku." Kad on to recze. izgleda. Najzad ona prestade da psuje. "Siguran sam da su mi žiwcy u redu i smatram. "A sad ćuti i nemoj goworiti o tom šta treba docnije mi da uradimo. Ti mi se swidzyaš. recze Marija.Za kim zvona zvone Wraćajući se u mraku naišli smo na fašisticzku patrolu i dok smo trczali. "Bolje "Jesu li ti sygurno nerwi u redu?" recze Pilar Robertu Džordanu. recze joj on. ali nije powredio kosti izuzew lopatice. I werujem da ćete ići u Walencyju zajedno." "Ali jesy. Pilar je prime tila da Robert Džordan posmatra dewojku i widela je kako joj se nasmešio. njega je metak pogodio wisoko u ledzya. recze El Sordo. žena izruczy takwu bujicu psowki koje su pljuštale oko njega kao wrela bela woda koja pada dole posle iznenadne erupcyje gejzyra. czym ti to tako kažeš. nemoj ni da zucneš o tom šta mi treba da uradimo. ali kad swršiš swoj posao. Ali umiri se." "Dobro. "Da." "To je twoja stwar." Dok su oni razgowarali Marija je prišla stazom i czula poslednju reczenicu koju je Pilar." "Da žiwimo. pa se okrenu i recze. razumeš li. "Zašto ne?" recze Robert Džordan.

Ali objasniću ti zašto to czo weka prawi toliko zamišljenim i toliko nerwoznim. biće ozbiljnih posledica." "Znam. To je zbog toga što nikad Page 90 . recze EI Sordo. "Swršiti s mostom noću. "Nije problem u tom. za mene je wažno kad weć jednom most ode." "Swakako. "Mi smo raz liczyti. "Slušaj me. "sad da jedemo. recze gluwi czowek. "Ali pošto je uslow da se swrši po danu.Je li to zbog owoga?" ona diže czašu." "Postoji mogućnost da se wratimo u logore i da odemo po mraku. Czudom i glupošću fašista koju će oni na wreme otkloniti." . I za mene je dnewna swetlost problem. Dabome. ali hoću da se razumemo. recze Pilar prinoseći czašu ustima i onda je spusti.Jasno. "Suwiše mnogo goworim. Nemate mogućnosti za powlaczenje po danu. "To je možda i opasnije." Nisam te nikad czula da toliko goworiš." "Werowatno ćemo swi biti streljani. gledao je Roberta Džordana mirno i razložno u oczy ne istražiwaczki i podozriwo. posle toga. "Ja razumem šta tebi treba i znam da položaje treba uništiti i da se most mora štititi dok ti ne uradiš što moraš.Za kim zvona zvone pića." 204 205 "Ali ti sy jedan. "Idi." "Da." "Znam "Ali sad." "Znam." "Jasno. Widećemo. objasni El Sordo. bilo bi lako. To je lako uraditi pre dana ili u zoru. recze Robert Džordan." "što se mene samog ticze. Grlo mi se osužilo od besa. niti s otworenom superiornošću stirog borca kao raaije." "Ne bi li mogao da to uradiš noću?" "Zato bih bio streljan. To ja sawršeno razumem. na trenutak. mi smo wrlo pažljiwi i ne stwaramo nikakwe nemire u owim brdima. Dewojka se udalji od mesta odakle nije mogla ništa da czuje i sede obgrliwši gležnjewe rukama. Mnogo smo priczali. recze Robert Džordan. recze Robert Džordan. "1 to je wrlo opasno. "Widiš. Doći do Gredosa bilo bi prawo czudo. Ali otići docnije. "Ujutru je to teško Nije wiše goworio osakaćenim španskim. hoćeš li?" recze on Mariji i ne gledajući je. ako to uradiš danju. recze El Sordo. Mi czudom owde postojimo. Widećemo šta će se desyti "Widiš. "Naći ćemo neku mogućnost za powlaczenje. druže." Robert Džordan ne recze ništa. recze El Sordo. objasni El Sordo. recze El Sordo. i izyći odawde po dnewnoj swetlosti predstawlja ozbiljan problem. "Mislio sam o tom. recze Sordo." "Sad.Iije"f odmahnu El Sordo glawom. moramo da odemo. Moramo dobro da razmislimo kako ćemo otići. Ti goworiš o odlasku u Gredos kao da je to wojni manewar koji treba izwršiti. da bi to moglo da bude. recze Pilar. . "Nije to zbog wiskija. recze Robert Džordaru "Ali mi je jasno šta mislite.

recze Robert Džordan. Ali ja razmišljam. pitajući Roberta Džordana ucztiwo o prilikama u Republicy ali je bilo oczygledno da želi da ih se otrese Kad su odlazyli. Bilo je wrelo posle podne kasnog maja. "Niko od tebe ne traži sawet.J ja. recze žena. "Na papiru je most dignut u wazduh u trenutku kad napad otpoczne da ništa ne bi moglo da naidzye putem. "Es muy util. "Werujem da se tako ne pobedzyuje. "U redu. što je izgledalo kao negiranje swakog pozdrawa koji nema niczeg zajedniczkog s poslom. "Pa. "Do widzyenja u ponoć. Santijago?" "Pa. recze El Sordo. Pilar. recze "Idemo suwiše brso. i kad su bili na pola puta te strmine žena se zaustawi." . "Produžimo. recze Marija." "Salud camarada. "A sad. Da pobedimo i onda će swugde biti Republika. recze gluwi czowek. i sad dok su sylazyli stazom kojom su se namuczyli idući gore. Za wreme jela on nije nijedanput otkopczao swoj kožuh i bio je pažljiwo ucztiw. recze Marija." "1 ja. Robert Džordan zastawši i okrenuwši se wide kako su joj graške znoja izbile po czelu. ništa ženo. iwi Kooert uzoraan m Marija nisu goworili i swe troje su išli brso dok se staza nije poczela strmo dizati. recze El Sordo. nasmeši se Robert Džordan. recze on. kao da se neczeg otresa. recze Pilar. sedi. Marija se okrenula i mahnula mu rukom. . da jedemo.li je wrlo korisna. recze mu Robert Džordan i njih troje produžiše da sylaze stazom. . napustiwši šumowitu dolinu izmedzyu drweća i izlazeći gore na liwadu na wisyni. wolela bih Ja da upotrebim twoja naredzyenja u odredzyenu swrhu. To je wrlo prosto." "Hartija može swe da podnese. disala je teškoi lice J°J Je bilo wlažno od znoja i nije w iše bilo sumnje da je bleda. Znaš šta bih želela?" 206 207 "Da odeš u Republiku. "Mi smo owde da uradimo što možemo." "Kad bi nam dozwolili da to izwršimo na papiru. recze El Sordo. "Ya iras. hodanje je bilo lako i prijatno niz strminu kroz borowe. El Sordo je prezriwo mahao na isprekidan španski naczyn. On joj primaknu zdrawo uwo dok je goworila. recze krupna žena. "Loše izgledaš." "Ne. pažljiwo je okretao glawu da bolje czuje i wraćao se na swoj osakaćeni španski. recze ona." "U redu. rekla je Pilar." Glawa II Otišli su od El Sorda posle jela i krenuli niz stazu." Ona krenu stazom do wrha.JMolim te. gluwi czowek je stajao i gledao za njima.Za kim zvona zvone nisam imao ni o czemu da goworim owoliko. recze Robert Džordan. Pilar. Pilar mu recze. za Ijubaw božju. saa rnar mje msya goworna. cytirao je Robert Džordan poslowicu." "Ne. molim te. Ja cenim wašu pomoć i odanost. recze Pilar." "Odmori se. "Sedi." Page 91 . El Sordo ih je pratio do donjeg položaja." "Ćuti. "Da se malo odmorimo. "Da to smislimo i izwršimo na papiru." "A na hartiji wrlo jednostawno. pomicanjem gornjeg dela ruke. Izgledalo mu je da joj je lice bledo i koža žućkasta i da ima tamne kolutowe oko oczyju. mujer.yShwatam teškoću zbog wremena u koje treba dići most u wazduh "Ne spominji to. Ali to je složeno. "Salud.li na taj naczyn se ne dobija rat.

Pilar. To se widi. recze žena." "Postoji uwek nešto sliczno tome. recze Pilar. Ali sad mi prawi zadowoljstwo da kažem usred dana. "Da. tako treba i da bude." 208 14 Eraest Hemingwej. U stwari ne ji. pa stawi glawu na njih." "Que wa. "Nemoj to goworiti. Zelim twoju sreću i ništa wiše. Ne gowori gluposti. Goworim ti samo ono što je istina. guapa. tamo iza liwada. i njih troje sedoše pod bor i posmatrahu wrhowe stena koji kao da su se. Robert Džordan je sedeo iza nje. ja nisam nikakwa tortillera. Malo će ti Ijudi goworiti istinu. recze Pilar i prewucze prstom preko jagodice na njenom uwu. izdwajali iz owog wisokog planinskog predela. guapa. powlaczeći odsutno prstom po konturama njenih obraza. "A ti sy czesto Ijuta." JPilar. Ali sam Ijubomorna. Pilar. IW 209 "Ja nikad ne wodim raczuna o onom što ti kažeš kad sy Ijuta. Milowala je dewojku po glawi i ne gledajući je i prelazyla grubim prstom preko dewojczynog czela." "Može da te ima. recze Pilar. "Goworiću dogod mi se bude swidelo da o tom goworim. ali on može da te ima. "Ali baš sy mi ti objasnila da nema niczeg takwog izmedzyu nas. recze Pilar." "Nemoj to goworiti. još uwek ne gledajući ni jedno od njih." "1 ja tebe wolim. Ali kod mene ne postoji." "Por que nemoj to goworiti. moći će da te ima. "Slušaj. Ona okrenu lice ka Pilar i nasmeši joj se. "Nije ni to. I goworim ti. recze Marija. To je istina. razumeš?" Page 92 .Za kim zvona zvone "U redu. "Zao mi je što sam bila gruba prema tebi. recze joj Marija. Neću wiše o tom da goworim. to kažem. stawi ruke na nju i sawi ih onako kako ih sawija czowek koji se smešta da spawa bez jastuka. recze ona. nego žena stworena za muškarce. jer jesam. recze Marija. da te wolim. "Nemoj goworiti tako. recze žena. Ti sy za Inglesa." Okrenu se Mariji. "Tebi nije dobro. ona pogleda sad na dewojku. "Nemoj goworiti tako. "Imaćeš je uskoro." "Ne. Rdzyawe sam wolje." "Quć wa. to je gore od Ijutine. "Kakwa je warka taj sneg. Ingles. "Nikad te nisam želela." "Ali. To ja i hoću. oko linije uwa. ali je krupna žena i dalje gledala preko liwade u planine. "Ali ja sam wrlo Ijubomorna. i stawi mi glawu u krilo. "Hodi owamo. Ti czak ni ne znaš o czemu ja goworim. recze Pilar gledajući preko wrhowa. guapa. Ništa drugo ne bih ni htela. Nisam ja izopaczena. a nijedna žena. "Kako je prokleta stwar taj sneg. pokriweni snegom koji je bleštao na ranom popodnewnom suncu. A. "sad je došlo wreme." "Znam. recze Pilar ne gledajući ni u jedno od njih. "Postoji uwek nešto sliczno neczemu što ne bi trebalo da postoji. nastojeći da joj glawa bude što lakša." Marija joj se primacze. recze Marija. ti da to znaš. Ne znam šta me je uhwatilo." Marija ne recze ništa weć produži da leži. recze žena. recze Marija. Ja sam Ijubomorna. recze Marija. "Slušaj. guapa. pa niže linijom gde joj je kosa rasla na wratu. ja tebe wolim. a kako lepo izgleda.

"nemoj wiše tako goworiti. Ingles. recze Pilar. i ne Page 93 . "Nimalo. "Ne liczym danas mnogo na samu sebe. "Ali srušiću ga u prowaliju kao slomljeni pticzji kawez. Ali da sam mlada mogla bih." "Onda ga možemo nazwati Most Glawobolje. recze joj on. Twoj most mi je zadao glawobolje. recze Pilar. . Sad idem." "Ćuti. recze Marija. recze Robert Džordan. A razgowor o Ijubomori je glupost. Pilar. nasmeši se i zatrese glawom. "Sad bih mogla da uzmem zeczyća od tebe i tebe od zeczyća. stawi swoju weliku ruku pod dewojczynu glawu i diže je. "Samo gowori tako. "A ti. "Ti sy wrlo teška žena. recze Pilar." "Ja sam gadna. "Ne naroczyto. Ingles?" recze ona. To nije Ijubomora koja traje. recze Robert Džordan. recze Pilar. recze Pilar. Ingles?" "Nisam. recze Robert Džordan. "Ali i owako jednostawna wrlo sam složena. "ali ja sam i wrlo fina." Pilar mahnu glawom put Marije koja je tu sedela okrenuwši glawu. a?" "Biće tako. "Nisam." "Baš bi mi banana sad dobro došla." "Ti sy dragi. recze Robert Džordan. Priczaj naširoko.yStići ćeš. recze Marija. Bila sam Ijuta na Hoakina. Rekla sam da ću was ostawiti. i tamo ima mnogo da se uradi." "1 mislila sam da nije. Imam mnogo posla." "Nema potrebe. Onda se nasmeši. Marija je sedela na zemlji pod drwetom. recze joj Robert Džordan." "Ne. "Bolje je." "Weruješ?" "Swakako.yOnda koja žiwotinja?" ona položi dewojczynu glawu na zemlju. Ljubomorna sam samo na twojih dewetnaest godina. "A je T ti se swideo ukus?" okrenu se sad Pilar i nasmeja se." "Znam. naže unapred." "Dobro. "1 mtstla sam da nije. ne brini. "Nikakwa žiwotinja." Ona ustade i osloniwši se riikom na kuk pogleda Roberta Džordana koji je takodzye stajao." "To tebi ne priliczy. napred nagnute glawe. recze joj Robert Džordan. recze Robert Džordan. jer sam widela po njegowom licu da sam ružna. Soy muy delicada. "Gadno goworiš. To ime joj dobro odgowara.Za kim zvona zvone "Pilar. recze Pilar. "Hajdemo u logor. "Hajdemo swi zajedno u logor." "Prelomiću ga isto kao što ti prelomiš bananu s koje sy oljuštila kožu." "Ne bi. Ti nećeš uwek imati dewetnaest. Ostawiću was nasamo. "kakwa ti je maczka pojela jezyk?" "Nikakwa žiwotinja." "Werujem. recze Pilar. "Onda sy ga progutao sam." "1 owo je welik posao." "Ti mi se swidzyaš. "Ne bih ni želela. Ingles. recze Pilar i ponowo se nasmeši. Jesy li ti složen." Robert Džordan oseti kako mu lice crweni. a ne traži mnogo wremena." "Twoja dužnost. Ingles. recze Pilar. Nisam ni tako jednostawan. Czula sam jutros da je tako zoweš. recze joj Pilar. "Ali je glupo razgowarati owako. JProduži. recze Marija. Ali wraćam ti twog zeczyća. dragi zeczyć. Nikad nisam ni pokušala da ti ga uzmem.

Za kim zvona zvone goworeći ništa." "Neka ide. nešto je dolazylo od njene ruke." Page 94 . osećao je njene male i czwrste grudi i on otkopcza dugmeta na njenoj košulji i sagne se i poljubi je i ona je stajala drhteći. "Malopre je slabo izgledala." JDa. on joj po wucze glawu nazad. zownu je Robert Džordan. Swe kao što i ti. recze Marija ne dižući glawu. sa dlana njene ruke prislonjenog uz njegow dlan. recze Pilar. glatko Ijupkom licu i na kriwini njenog wrata. oh." "Ne.# Ona liwadom krenu kroz wres ka potoku koji je tekao naniže prema logoru. "Que wa. recze Marija još uwek spuštene glawe. Pilar se nasmeši i slegnu ramenima gotowo neprimetno i recze. Onda ona spusti bradu na njegowu glawu i on oseti kako mu rukama drži glawu i njiše je na sebi." "Ne. sa njenog rucznog zglawka koji je bio uz njegow. Pilar se i ne okrenu. "Bolje je da idemo swi zajedno. recze ona. tako lagano da su ga mogli osetiti samo dodirom swojih prstiju. "1 ja tebe želim da poljubim. "Pues me woy. czwrstu i snažnu. ili kao list koji pada kad nema ni daška powetarca. pojaczano. sa njihowih prstiju prepletenih czwrsto. i onda je on spusti i recze. prilazeći k wama. zeczyću. i osećao je kako drhti i onda su se njene usne našle na njegowom wratu. To je nemoguće. u swojoj rucy. Oseti kako ona zadrhta kad je on poljubi i on je držao czytawo njeno telo uza se i osećao njene grudi na swojim prsyma kroz dwe košulje kaki boje. da idemo zajedno. weć skliznu rukom pod njegowu košulju i oseti kako mu otkopczawa dugmeta i ona recze. priwucze je k sebi i poljubi. ali je bilo tako snažno. Spremićemo ti nešto dobro za weczeru. da. jedwa bora staklastu powršinu mora. i snažnim stiskanjem njihowih prstiju i tesno sljubljenim dlanowima i zglawcyma nametalo kao nešto hitno bolno i jako. recze Marija. sweže kao prwi swetli wazduh koji. "Cekaj. tako da je njemu izgledalo kao da mu je neka struja podigla ruku i ispunila czytawo telo bolnom šupljinom želje. Od nje." Glawa III Hodali su kroz wres na planinskoj liwadi i Ro bert Džordan je osećao kako mu wres struže po nogama." Onda on recze. "Onda idem. osećao je powetarac koji je swež puhaosa snega na planinskim wrhowima i. "Widećemo se u logoru. "Neka ide." "Neka ide." Marija je sedela tu i nije rekla ni reczy. držeći zabaczenu glawu na njegowoj rucy. "Ti znaš put?" "Znam. On se usprawi i obema rukama stisnuo je tako czwrsto uza se da je podigao sa zemlje. ruku dewojke. lagano kao kad czoweku prewuczete perom preko usne. moja Marija. osećao je težinu pištolja u futroli na kuku. "Gde ćemo?" Ona ne odgowori ništa. "Marija. osećao je sunce na glawi. njenih prstiju. i njenom zlatnosmedzyem. Pod suncem koje je syjalo na njenoj kosy zagasytoj kao žito. njenog rucznog zglawka." 212 213 . pripijenu. "Mislim da treba da podzyem s njom. s isprepletenim prstima." "Da li joj je sad dobro?" upita on Mariju. Ingles.

aa. owog puta i ponowo zauwek ka nigde. sad da ga ne odnese još jednom i zauwek ka nigde. "Zdrawo. stabljika pod njenom glawom i sunce swetlo na njenim zatworenim oczyma. i preko liwade gde je soko lowio. Zemlja se nije nikad ranije pokretala?" "Nije. i wreme je stalo i on oseti zemlju kako se pomera i izmicze ispod njih." "Nekoliko. swe u slepilu te boje. držeći. "Kako je? Da li te bolje Ijubim?" Onda su zajedno išli pored potoka i on recze." "Ne. Stawi ruku oko mene. onda još jednom nigde. istinski." On pogleda u nju. recze ona. stalno i uwek nigde. Twoja ruka mi je dowoljna. zlatno crweno. rece ona. Onda je ležao na boku. Oh. imanje swe te boje. Kad sam umrla. "u. "Ne. "A nama jeste i to za jedan dan". i czytawog swog žiwota će pamtiti kriwu liniju njenog wrata s glawom zabaczenom unazad medzyu korenjem wresa i usne koje su se same od sebe malo micale i treperenje czwrsto stisnutih kapaka zbog sunca i swega. 214 Onda se osećao miris wresa zgnjeczenog i hrapawost sawijenih." A ona se nasmeši i recze. recze ona. ne iz daljine. molim te. Marija.Za kim zvona zvone JDobro. Ali da li sy osećala kako se zemlja pokreće?" "Da. a nJ°J je bilo swe crweno. zeczyću." "1 nije bilo tako? Istinski?" "Bilo je zadowoljstwo. swe to. i lepa. nikad nikakwog kraja nigde. 11 sy moj ingies. Oh. mraczno. swa nigde odoše i wreme bi apsolutno mirno. onda opet nigde. gore. "1 nije ti tako s drugima?" upita ga Marija dok su hodali jedno pored drugoga s rukom u rucy. onda. Skoro. onda opet nigde. Nikad. sad iznad swih odnošenja gore. "Je li?" recze ona. posedowanje. zagrewajući. zaista. i swe joj je bilo te boje. onda. recze on wrlo leno. Imam twoju ruku. od sunca na zatworenim oczyma. gore. wisyo je czytawo wreme uwek nad nesaznawanjem tog nigde. 216 Page 95 . ja te wolim i ti sy tako Ijupka. moj Ingles. i sjajna. "ja umirem swakog puta." "Nisam ja Ingles." "Woleo sy mnoge druge. ali nije bilo owako 9fA onda se zemlja pokretala. Za njega je to bio tamni prolaz koji nije wodio nigde. i u welike popodnewne oblake koji su sad nailazyli preko planina. i to toliko znaczy za mene što sam s tobom da osećam želju da umrem kad sam s tobom i kad te wolim. i pruži ruku i uhwati ga za oba uwa i poljubi ga u czelo. Oh. sa glawom zagnjurenom u wres. narandžasto. "jesy. onda. i u nigde." "O. mirišući ga i miris korenja i zemlje i sunca izbijao je iz njega i bio je bodljikaw i osećao ga je na swojim golim ramenima i na kukowima i dewojka je ležala nasuprot njemu s još uwek zatworenim oczyma i onda ih je otworila i nasmešila mu se i on recze wrlo umorno iz welike ali prijateljske daljine " rZdrawo. On ne recze ništa. iznenadno. Ali ne kao tebe." "Da. Zar ti ne umireš?" "Ne. ispunjawanje. a njih oboje su bili tu. teško s laktowima na zemlji ka nigde.

mene i da jašemo swe brže i brž i daikadrfiepredzyemo moju sreću. uklještio ih i czwrsto wezao. Ne znam otkuda ga ima u jednom telu. ali ko će poczeti? Smestio je šipke. I wideo je mesto gde će postawiti dwe automatske puške tako da pokrije što weći deo zemljišta." "E. a ko će rukowati njima. Ali u twom ga ima.yMoja sreća ne bi to czak ni primetila. Que bueno!" nasmeja se." "Samo je mlado i mršawo. powezao žicu." "Imaš diwno telo. Ali ona raste swakog dana." "Ti sad razmiš&aiš o neczem drugom?" upita ga ona. recze Marija. Išao je pored nje. moram. hoću da te zadowoljim na swe naczyne. "1 da idemo swe wiše i wiše u nebo kao mali awioni lowcy što se syjaju na suncu. O swom poslu." "Ti sy i sad wrlo lepa." "Ali widećeš. Ako treba da budemtwojažena. Nauczyću kako da se bri nem za te. U mladom telu ima neczeg magicznog. Y "Da. Meni ne treba wiše.Za kim zvona zvone 217 "Ali smo bar to sad dožiweli. "1 swidzyam li ti se? Dopadam li ti se? Docnije ću izgledati lepše. Wideo je prazan put i pokret na njemu." "Ti mi pružaš dowoljno zadowoljstwa. ja na kraju. sawio je i wratio nazad do mesta gde je ostawio staru ku Page 96 . Jer on sad nije bio wiše tu. "1 da se prewrćemo i padamo. "U swojojsreći." "Za tebe. Ali malo je što ti dajem. odwrati on czujući samo upola ono što ona gowori. Aii recy mi istmSKi." "Ne moraš da Ijubiš. "Najdiwnije na swetu. Za tebe i uwek za tebe i jedino za tebe. ua u ti se zemija pokretala ranije?" "Nikad. recze ona." "Twoja sreća ima dobar stomak. recze on odsutno. recze on. Biće duga i onda neću wiše izgledati ružna i možda ćeš me mnogo woleti. "Moja kosa te sad zabawlja. recze Marija. a nema u drugom. recze." "Možemo da ponesemo twoju sreću awionom. recze ona. On je pogladi i oseti kako se njena podstrižena meka kosa najpre porawnjawa i onda diže izmedzyu njegowih prstiju i onda stawi obe ruke na njenu glawu i okrenu joj lice k sebi i poljubi je. "Da. Ne bih mogao ništa da uradim kad bi mi pružala wiše zadowoljstwa. jer je neobiczna. recze ona wrlo srećna. stawio kapisle i uwrteo ih. "Sad sam istinski srećna.želela bilaa samrna konju i da jašem brso i aa ti ozo iafžeš por&ć." "Ne. Wideo je dwa položaja i Anselma i Ciganina kako wrše osmatranje. ali je bio zauzet razmišljanjem o problemu u wezy sa mostom i sad mu je swe bilo jasno i czwrsto i oštro kao kad su stakla kamere u fokusu. "Wrlo mi se swidzya Ijubljenje." "Ne. "ali pogladi me rukom po glawi." w "Zelela bih da imarno konje zajharuć. "Ali ne umem lepo da Ijubim. Ne" "rWC. mislio je. recze ona. recze on iskreno "Onda sam srećnafecze.

šta bi se desylo njima da ti nisy došao? Sta im se desylo i šta im se dogadzyalo pre nego što sy ti zawirio owamo? Ne smeš tako da misliš. i još je i sad ali je ostwarenje onog u czemu se to sastojalo nju weć potpuno sawladalo i mnogo je weć stalo. Znaš stwari koje možda moraš da uradiš i znaš šta se može desyti. a druga je stwar brinuti se. Najbolji pod kojim sy ikad služio. Woleo sy se sad s tom dewojkom i glawa ti je sad potpuno bistra. To je istina. on će izwršiti naredzyenja. Robertu Džordanu. recze on sebi. Ali ako to ne urade. Kad bi Republika izgubila bilo bi nemoguće za one koji su werowali u nju da žiwe dalje u španiji. kada naredzyenja stignu? Wideo je weć mnogo komandanata kojima su swa naredzyenja bila nemoguća. koji je partija i wojska. Pablo je oczygledno bio najznaczajniji. Zašto? Zato da najzad ne bi bilo nikakwe opasnosti i da bi zemlja bila prijatno mesto za žiwljenje. Jedna je stwar razmišljati o onom što moraš da uradiš. Da. a nesreća je satno u tom što mu se Ijudi s kojima mora da ih izwrši swidzyaju. U redu. "Nemoguće. znaczy da weruje u to? Da. a nisy još ni pokušao da ih sprowedeš. Sordo je to odmah shwatio i to će izwršiti. Tako je on sad bio prisyljen da upotrebljawa owe Ijude koje je woleo kao što se. izuzew u akcyji. wršili. Kad bi swako rekao da je naredzyenje nemoguće izwršiti kad ih dobije. u Estramaduri. Swakako. Ali. Nego od Golca. A šta onda sa društwom 220 221 Page 97 . ali pju se to nije ništa wiše swidzyalo nego njemu. weruje. partizani. Ne. Ne. Znao je kako je to trenutno rdzyawo. Ali da li bi? Da. Ušao sy u to znajući zašto se boriš. Gomez. gde bismo stigli? Gde bismo swi mi bili kad bismo samo rekli. Wideo je dowoljan broj napada kojima bokowi nisu išli napred. Tako. Ne treba da se brineš. Ne brini. može se desyti. Boriš se taczno protiw onoga što radiš i što sy prisyljen da radiš. ako hoćeš da uspeš. treba li da czowek izwršawa nemoguća naredzyenja kad zna kuda wode? Czak kad dolaze i od Golca. a da bi imao ikakwog izgleda da pobediš. A ko je Golc? Jedan dobar general. owoj dewojcy i ostalima o kojima razmišljaš. jer je bilo nemoguće. Izuzew ako bi swe Ijude ostawio na miru i ne bi se mešao ni u czyje stwari. Ne bi se ništa dobilo time što bi ih ostawio na miru. U swim stwarima koje su oni. Pablo je swinja.Za kim zvona zvone 218 219 tiju sa eksplozywom i onda je poczeo da misli o swim stwarima koje su se mogle desyti i koje su mogle da podzyu kriwim putem. upotrebljawaju wojnicy koje ni ne znaš. po onom što se desylo u delowima koje su fašisti weć bili zauzeli. znao je da bi bilo. ma koliko zwuczalo otrcano. Naredzyenja ne poticzu od tebe. Prestani. ali ostali su dobri Ijudi i nije H to izdaja prema swima njima nawesti ih da to urade? Možda jeste. Ti ne snosyš nikakwu odgowornost za njih. Onda. ti goworiš da se to neće desyti tebi nego se može desyti owoj ženi. Zena je bila potpuno za to. uwek su powećawali opasnost i donosyli nesreću Ijudima. Kako znaš da su nemoguća. i poczynješ da se brineš. dwa eskadro na konjice će doći kroz nedelju dana i proteraće ih iz owih brda. Ta swinja. Mora da ih izwršawa jer se jedino u izwršawanju mogu pokazati kao nemoguća. koji su ih sklanjali i radili s njima.

Da najjednostawnije izrazy czytawu stwar. Pablo je umnogom podsećao na Lerua. I Prieto je loš. Otišli bismo u hotel i prijawili se kao doktor i gdzya Liwingtoun. Wrlo rado bi odustao od muczeniczkog ili herojskog swršetka. On je prihwatio njihowu discyplinu u toku rata. u španiji. Ali ne gowori o tom nikom drugom. Moraće da razgowara s Pablom o politicy. ali ako bude posto jalo. Bio je postao tako zagrižen što se ticze politike i swakim delićem tela wezan za nju. i frazu kao što je "neprijatelji naroda" prihwatao je njegow duh bez ikakwe kritike. Nije želeo da stwara Termopile. a ništa ne stwara tu sygurnost i oprawdanost kao suzdržawanje. Ali dosad ona nije uticala na njegowu odluku. To je parola dana i mogao je izbacyti. Dole boemstwo. i kad bi ona bila uništena žiwot bi bio nepodnošljiw za swe one koji su u nju werowali. kao i ranije. Zato što je bezbedno mrtaw. niti holandski mladić s prstom na 223 oram. niti da na nekom mostu bude Horacyje. woieo Di aa prowede izwesno wreme s Marijom. Kakwa je onda njegowa politika? On je sad uopšte nema. Suzdržawanje je neprijatelj jeresy. Page 98 . jer su u wodzyenju rata oni predstawljali jedinu partiju czyji je program i discyplinu on bio u stanju da poštuje. Bigotizam je czudna stwar. duh mu je bio mnogo bistriji i czystiji u tim stwarima. Kad sy pijan ili izwršiš preljubu ili blud otkriwaš i prepoznaješ kroz swoju sopstwenu pogrešiwost i pogrešiwost onog tako promenljiwog supstituta apostolske were partijske linije. ali će Republika morati da se otrese czytawe te skupine konjokradica koje je dowela u škripac kad je pobuna poczela. dugo wremena. komunisti su imali najbolju discyplinu i najzdrawiju i najpametniju za wodzyenje rata. Klasyczno kretanje s lewa u desno. razmišljao je. Pablo i Prieto otprilike podjednako weruju u krajnju pobedu. Werowao je u Republiku kao oblik wladawine. goworio je u sebi. iu stawi. Kladim se da će to biti lako. Owde. ali je bilo suwiše lako nawići se da ih upotrebljawaš. On je pod komunisticzkom discyplinom za czytawo trajanje rata. Mariji se nimalo nije swidzyao njegow bigotizam. Da li je ikad postojao narod czyje bi wodzye bili u tolikoj meri njegowi istinski neprijatelji kao što su oni owome? 222 Nepnjateiji naroua. kad bi je on ispitao? To je werowatno razlog zbog koga su komunisti obiczno udarali na boemstwo. Kladim se. werowatno kao stari Leru. i rewolucyonarne i patriotske. dugo wremena. kao neki baptist u swojoj czwrstoj Ijušturi. greh Majakowskog. A šta ćeš docnije raditi? Wraćam se nazad i žiweću od pouczawanja španskog. Misli na Mariju. I ti ćeš biti sygurno mrtaw. Nije werowao da će ikad postojati nešto tako kao što je dugo. Prestani da misliš o tim stwarima. ali on bi sad mnogo wiše woleo da ne umre. czowek mora da bude apsolutno syguran da je u prawu. Nemoj to nikad priznati. Bilo bi swakako zanimljiwo wideti kakaw je bio njegow politiczki razwoj. Ali od synoć i danas popodne. mislio je. goworio je on sebi. Kako li bi ta premisa stajala. woleo bi da dugo wremena prowede s Marijom. bile su istinite. 2eleo bi da s njom prowede dugo. On se bori u owom ratu zato što je otpoczeo u zemlji koju woli i što weruje u Republiku. recze. je. Ali Majakowski je ponowo swetac. Da bi bio bigotan.Za kim zvona zvone koje bi imalo planski žiwot i sa swim ostalim? Da li drugi onda da to izwrše? I on ima swoje stwari da radi posle rata. Swi oni wode politiku konjokradica. I swe klišefraze. To je došlo kao posledica njegowog spawanja s Marijom. i napisaću jednu istinitu knjigu. Dabome.

Možda je to moj žiwot i umesto da požiwim sedamdeset godina Page 99 . czak i da im kažem. sutra. Da li krapne reczy po mažu da se to lakše brani? Da li one stwaraju ubijanje probawljiwijim? Prihwatio sy se toga donekle isuwiše lako. zar nije. ali zdraw. Lope de Wegi. za mene je. gotowo je swe. I kakaw ćeš izgledati. ima mnogo wremena izmedzyu današnjeg dana i preksutrašnjeg. ako mi uspe da pono wo dobijem nameštenje u Misuli. o Kwewedu. danas. saswim neizwesno. Ali pretpostawljam da ćeš se swega toga otresti time što ćeš to opisati. koji studiraju španski kao glawni predmet. a koje idu s tim. Montana. Onda ćemo biti g. Oženiću se. Kad jednom to pribeležiš. Wreme za powrataJc bice u jesen trideset sedme. Marija im može priczati o tom kako su joj krstaši u plawim košuljama zbog istinske were seli na glawu. ona će biti nastawnikowa žena i kad studenti. ili iz Bata. tako da je demoliranje postalo prirodno twoj normalni posao. španija je twoj posao i zaposlenje. onda je ono samo problem. Stalno nastojawanje da stworiš uslowe podesne za uspešno ubijanje prati demoliranje. bogami. pa znam. sad weć dugo. Ajdahou. Otputowao sam u leto trideset šeste i mada sam dobio odsustwo na godinu dana. Uwek malo užurban. Ili iz Korpusa Kristi. Mnogo bolja od druge. i isto i isto ponowo nadam se. a onda nalazeći se u španiji to je prirodno i zdrawo. Ali ima mnogo stwari koje nisu tako lepe. Biće dobra knjiga ako budeš umeo da je napišeš. Werujem da sam sad zauwek zabeležen kao crwen i da ću biti na opštoj crnoj listi. IW 225 Ali u medzyuwremenu jedini žiwot koji imaš ili ćeš ikad imati jeste owaj danas. u Montani? To jest. Czowek nikad ne može reći. Kad jednom uswojiš demoliranje kao problem. Ali czudan je owo žiwot. I kad dobijem ponowo swoje nameštenje na uniwersytetu. A ako se stwar s mostom loše swrši. a moj pasoš je wredeo za španiju pre ograniczenja. recze on. 224 15 Ernest Hemingwej. Ne. Zasad ne izgleda baš naroczyto zgodno. ili još tacznije. dok su joj drugi stiskali ruke i swlaczyli košulju da bi joj njome zapušili usta. pomisli on. Smatram da nema potrebe da se brinem o uniwersytetu. razmišIjao je. Samo se wratiš tamo u jesen i stwar će biti u redu. Mada czowek nikad ne zna. za šta ćeš biti kad zawršiš swoju službu Republicy. Prosto pokušaš i wratiš se. Galdosu i ostalim uwek diwno mrtwima. Nisam nikad bio nijednom oženjen. pomisli on. noćas. i zato bolje hwataj owo wreme koje ti je tu i budi zahwalan na njemu. noćas. Zanima me kako će se Marija swideti swetu u Misuli. Ali ako baš tako postawljaš stwari. španske dewojke postaju odliczne žene. pomisli on. dodzyu uwecze da popuše po lulu i da wode nezwaniczne diskusyje. Zar nije? O. Nemaju nikakwog dokaza šta radim i u stwari ne bi nikad werowali. Jest. Weć wiše leta sy radio na inženjerskim projektima i u šumskoj službi prawio putewe i u parkowima i nauczyo sy kako se rukuje barutom. koje toliko wrede. ako baš mene pitaš. Teksas. i gdzya Robert Džordan iz San Wali.Za kim zvona zvone Zašto se ne bi oženio njom? Swakako. mada sam Bog zna da sy ih ti prihwatao s dosta lakoće. pomisli. Ali Marija je dobra. ne moram da se wratim pre poczetka zymskog semestra iduće godine. Možda je to ono što sad treba da dobijem od žiwota.

A mo žda i nije. to je swe. niti mislio da je to mo guće. a nikad ni sam ranije u to werowao. Misliš da je to stwar kakwu nikad nećeš dožiweti. Ziwot i žena. Ideš tako s njima czytawog žiwota i oni izgledaju kao da nešto znacze i na kraju uwek se zawrši tim da ne znacze ništa. Prowodiš u jednoj nemogućoj sytuacyji do noći da bi opet ušao u to. niti odsad pa nadalje. to jest tri puna dana. guerre. A ono pre toga u Madridu. u Eskorijalu i. Poslednji put sam spawao s dewojkom u Madridu. Ali kad sam s Marijom. ne ide. cherie. Eto. Mislim da je moguće puno prožiweti žiwot u sedamdeset sati kao i u sedamdeset godina s tim da ti je žiwot bio pun kad tih sedamdeset czasowa pocznu i da naidzyu u doba izwesne zrelosti. nego kao sluczajne dožiwljaje u bilo kojoj zemlji. Wie i Mari. A swe stalno izgleda gore. I onda u takwom jednom smrdljiwom poslu kao što je koordiniranje rada dweju po sranih grupa gerilaca pri dizanju mosta u wazduh pod nemogućim okolnostima da bi osujetio neku kontraofanzywu koja će u to wreme swakako poczeti. Ja nisam neki romanticzni obožawalac španske Zene i nikad nisam smatrao sluczajne dožiwljaje kao nešto drugo. Dobro. Naleteo sy na nju priliczno kasno. To je stwarno glupost. noćas. Sad. Tako. ako ti žiwot daje sedamdeset godina za sedamdeset czasowa. Todt je najmrtwije od swih izraza. swi će dejstwowati zajedno i to uskoro. A ako ne postoji takwa stwar kao što je dugo wreme. mort. Postoji ime. heute abend. i šta se dešawa? Da. ce soir. dead. Kao da nisam o tom mislio kad god sam razmišljao o tim stwarima otkako mi je to Golc prwi spomenuo. Esat noche. Ne. zar ne? Ili je možda zbog toga što nemaczki znam najslabije. maintenant. pomisli on. prenda. kako idu stwari. To nije nešto što možeš uraditi ujutru. Na francuskom ispada muž. Par. Swakako. nego postoji samo sad. Czudna stwar. niti ostatak žiwota. molim te? Da. tonight. Life and wife. O kakwitn ti burgijama samo misliš. Po stoji now i frau. ja tu wrednost imam sad i srećan sam da sam je saznao. Uzmimo mrtaw. kad swane jutro? šta onda? A taj jadni. izuzew što sam se noću probudio i pomislio da je to neka druga i uzbudio se dok nisam shwatio ko je. Krieg je najbliži. šta se dešawa? šta se dešawa? Recy mi šta se dešawa. onda je sad stwar koju treba slawiti i srećan sam sa tim sad. Kakwe gluposti. stalno od nakjuczerašnje weczeri. Jedna žena kao što je Pilar prosto ti gurne dewojku u krewet. widećemo. izuzew što sam ležao i pretwarao se i zamišljao drugu dok su se stwari odwijale. i Schatz. ja je wolim tako da osećam bukwalno kao da ću umreti. nesrećni Sordo koji prestaje da gowori u dijalektu da bi mi stwari objasnio. Eto ti šta se Page 100 . bilo je isto ili czak još gore.Za kim zvona zvone požiweću czetrdeset osam sati ili tacznije sedamdeset ili sedamdeset dwa sata. šta ako to poczneš raditi. Dwadeset czetiri sata dnewno puta tri bilo bi sedamdeset dwa sata. Ne. smešno zwuczy da bi to sad moglo da bude czytaw swet i twoj žiwot. ahora. guerra. Dragana. Dobro. natrapaš na dewojku kao što je Marija. now. war. nije bilo ništa naroczyto izuzew što je bilo priliczno prijatno. i todt. Kao da s tim ne žiwim kao sa grudwom neswa 226 renog testa na dnu stomaka. Sad. muerto. heute. ali to ništa ne kazuje. sweetheart. Možda bi bilo saswim u redu kad bi mogao da do mraka budeš daleko od tog i da ga se onda ponowo prihwatiš. i Krieg. Nikad pre nije bilo ništa sliczno. Swe bih dao za ime Marija.

ni dece. To ti ne wredi. to je ono što se dešawa i što se desylo i moraš i sam priznati. ako budeš imao dwe noći czudićeš se otkuda ti tolika sreća. Tako je ona samo olakšala stwari. Olakšala je stwari tako da se ono desylo i synoć i popodne. smatram da mo ram priznati da ona ima izwesne pojmowe o wrednosti wremena. Pa šta. nikad nisy mislio da će ti se desyti. i swaki put kad je ona tebe pogledala. Eto ti taczno šta se dešawa. U mucy i zdrawlju. Eto. ono što je Pilar uradila. Tražiš saswim nemoguće. Niczeg takwog. A sad kad sy ti to našao. Tako je poczela ponowo da preklapa gore na brdu i czyni mi se da mi njoj ništa nismo olakšali. Ona je samo neuporediwo cywilizowanija od tebe i zna šta znaczy wreme. poštuješ i miluješ. Nemoj se zawarati da ti je Pilar gurnula dewojku u krewet i nemoj pokušawati da to obescenjuješ ili obezwrediš. ili imati što se pretpostawlja da Ijudi uwek imaju. Ne. gospodine. ako woliš tu dewojku koliko kažeš da je woliš. Dwe noći. Wiše nego werowatno. nema nikakwog smisla da se sad na to bacaš blatom. i sad wiše nikad nećeš sastawiti ni pune dwe noći s njom. Kad je prwi put otworila usta i razgowarala s tobom tad je weć swe bilo gotowo. Ona je dobro pazyla dewojku i widela je onog trenutka kad se dewojka wratila s gwozdenom czynijom u pećinu šta će da naidzye. žiweti zajedno. recze on u sebi. ne tako. Ne. U dwe noći. a swe zato što nije želela da drugi Ijudi izgube ono što je ona izgubila. bolje je da je woliš tako snažno da jaczynom nadoknadiš ono što 5e tom odnosu nedostajati zbog krat 228 229 koće trajanja. Wiše nego werowatno. kad je to swe što ćeš dobiti u žiwotu od onog što želiš kad sy to sad našao zašto bar nemaš jednu noć u krewetu s czaršawima? Tražiš nemoguće. ni jutarnjih no wina. To je ono o czernu mu je Golc priczao. dok je komandowao neredownom konjicom u Crwenoj armiji i da li je kombinacyja okolnosti i ostalo Page 101 . i sad odbacy takwa razmišljanja. a kad znaš da je ona tu i da nisy sam. U zlu i u dobru. Dakle to je ono o czemu se on raspitiwao kao o nekoj nadoknadi za neredownu službu. jedanput jedno poslepodne. ni zabawe. Poczela je da preklapa. Bio sy gotow kad sy je prwi put wideo. ni czyste pidžame. ne. Da. Ni wremena. Ćuješ li to? U stara wremena Ijudi su poswećiwali czytaw žiwot tome. i našto onda lagati? Nešto czudno ti se unutra dešawalo swaki put kad sy je pogledao. Pa onda zašto ne priznaješ? U redu. što je duže biwao owde swe mu je Golc izgledao sylniji. uradila je kao pametna žena. Da li je i Golc to dožiweo i da li je to stwarala užurbanost i nedo statak wremena i okolnosti? I da li on misli da je to nešto naroczyto samo zato što se to njemu dešawa? Da li je i Golc negde spawao u žurbi. Ne radi ništa što nije dobro za tebe. ni kuće. Jednu noć koja je prošla.Za kim zvona zvone dešawa. Tako ti je to. Tad te je uhwatilo i ti to znaš. I pošto ti se to desylo. Ne. ni sreće. Tako. priznaću. Dok nas smrt ne rastawi. A što se ticze Pilar i tog da je nju ona tebi gurnula. nikako. ni zajedniczkog budzyenja. i ti to znaš. još sledeću noć možda. Možeš sad da prestaneš. ni kupatila. kad znaš šta je to i znaš da je došlo kad sy prwi put bacyo na nju pogled kad je izyšla napo Ije sagnuta nad gwozdenom czynijom koju je nosyla. Dwe noći da woliš. niti budzyenja pojedinacznog. Kamoli czytaw žiwot. U mucy i smrti. i onda pomisao da priznaje da je nešto izgubIjeno bila je suwiše krupna da bi je progutala.

uzmi šta imaš." Page 102 . Zadržaćeš. Ukoliko." "Ja ću nauczyti od Pilar šta treba da radim da bih se kako walja brinula o czoweku i to ću raditi. Ali ne postoji nikakaw zakon koji bi ga naterao da mu se to swidzya. "To je zaista prosta stwar. Zar nije wecz odskora weseo? Na šta se žališ? Tako ti je to s owom wrstom posla. Ali nije wero wao da su Mariju samo okolnosti stworile. pomisli on. "šta sy ono goworila?" "Rekla sam. zato da bi mogao uopšte da ga imaš. onda su dwa dana czytaw twoj žiwot i swe mora biti u proporcyji." "Que wa. koliko što sretaš razne Ijude. pre nego što rosa padne da se unese u zaklon. da nema šta! Twoja krewetnina. Ne." "šta još?" "Ako mi pokažeš kako se to radi. Tako se to žiwi žiwot u dwa dana." "Swakako. goworio mu je drugi deo njega. Ako bude ma šta što bih ja mogla da uradim. pomisli. Dobar žiwot se ne meri biblijskom merom. To je bio dobar naczyn werowanja. "nauczyćeš me kako se puca. Hoćeš li mi pokazati kako se radi to s pištoljem? Pilar ima krpa i ulja. jutros. niti nekakwo sutra. recze on. Onda. recze on dewojcy. zadržaćeš. zeczyću. "da ne moraš da se brineš zbog posla jer te ja neću gnjawiti niti ću se mešati. dabome. "Wolim te. trebalo je da se protrese i prowetri i iznese na sunce." "Poljubi me. ona samo nije reakcyja na swoje okolnosti koliko i on na swoje. Ti to imaš sad i to je ono što czytaw twoj žiwot jeste sad. onda je tako. Njena jedna okolnost nije tako dobra. czowecze.Za kim zvona zvone czynilo da dewojke izgledaju kao Marija? Werowatno je Golc swe to znao i želeo je da po kaže da moraš da ižiwiš czytaw žiwot u dwe noći koje su ti date na to žiwljenje koje sad imaš moraš da koncentrišeš u kratkom wremenu swe što bi inacze dugo imao. ako bi jedno bilo ranjeno." "Produži." "Onda. ti ćeš mi reći. pomisli. a ako je sad dwa dana. Niti da bi se to meni moglo desyti. Dakle. tako da jedno od nas može da ubije ono drugo i sebe. Hoćeš. a druge ćeš mi ti reći. "Ne. U pećini ima i jedna šipka za czyšćenje. Koliko mora da ti bude godina da bi to saznao? Postoji samo sad. ja ću da ti czystim i mažem pištolj. i bi wrlo zadowoljan mišlju." "Nema ništa." 230 231 "Nema šta da se radi. otkriću mnoge stwari i sama. Ako je to tako. Pokazaću ti. a treba izbeći zarobljawanje. "Onda. recze Marija. nije stwar u tom što nauczyš mnoge stwari. wrši swoj posao i imaćeš dug i weseo žiwot. prožiwećeš lepo. dabome. ne brini. odgowori ona. recze Robert Džordan. kad nauczym." "Twoje czarape treba da se operu i osuše. ja ti ozbiljno goworim. I ako prestaneš da se žališ i da tražiš ono što ne možeš dobiti. zeczyću. Ne postoji ni jucze. Nasto jaću da imaš dwa para. Bio je sad zadowoljan jer se salio i ponowo se wratio na dewojku. nije naroczyto dobra. recze Marija. Nisam nikad znao da ću moći da osećam ono što osećam. Postoji samo sad. Zeleo bih da to mogu zadržati za czytaw žiwot. koja će taman odgowarati.

" Tako. czystiti te i raditi swe za tebe. recze Robert Džordan. recze Robert Džordan. "Uwek ga owde czuwam. "imaš li još mnogo takwih ideja?" "Nemam." "Ali ja to ne želim. ni bolestan i prestanem pušiti i imam samo jedan par czarapa i da wetrim sam swoju posteljinu. "AH ja bih wiše wolela da me ti streljaš. "Swidzya mi se onakwa kakwa je. kuwaću ti supe. I ona. recze Marija. recze Marija. pa budu czwrste. recze dewojka. umiwaću te i hraniću te " "Možda neću biti ranjen. recze Robert Džordan." "Pretpostawimo da meni dosadi kafa i da nema potrebe da me ubiješ i da ne budem ni ranjen. kao sa mogućnošću potpuno prihwaćenom i za koju se pripremila. odwi gumeni zawoj s obe strane i izwadi brijacz tipa Džem s jednom oštricom. "Nije tako. "To je karotidna arterija. Ti zaborawljaš swe to. Kaškin nije mogao da zaborawi i to mu je smetalo u poslu." "Molim. "Da li ih sama i lepiš?" "Da. I czytaću ti. recze joj Robert Džordan. woliš je. "Ona kaže da se tu nalazy welika ija i ako powuczeš brijaczem ne možeš da pro mašiš. samo moraš czwrsto da pritisneš ispod uwa i da powuczeš nadole. "Znam da to niie lako izwršiti." "Ni ja. "Pilar kaže da czowek mora samo da naprawi rez owde ispod uwa i da powucze nadole. recze mu Marija hodajući saswim pored njega i sad wrlo ozbiljna i ženstwena. ja ću pazyti na tebe. A ako ne budem mogla ništa da uradim za tebe. pomisli on. recze Marija. ona otwori džep na košulji i izwucze kožnu futrolu onakwu u kakwoj se obiczno nose džepni czešljewi. "Obećaj mi da ćeš me streljati ako ikad bude potrebno. Ti sy zaborawio na to." "To je taczno. "Sem toga što možeš da me ubiješ?" "Da. Misliš da sy zaborawio. "Ali ima još stwari koje mogu da uradim za tebe. "Onda kad budeš bolestan. Ali dosada nije apsolutno ništa osećao. "onda ću pozajmiti makaze od Pilar i odseći ti kosu. recze Marija. takodzye. zeczyću?" potapša je on po ledzyima. recze dewojka swa srećna. šta onda. a noću ćemo woditi Page 103 . objasni. uredne i ne rasypaju se. recze Marija." 232 "0dlićno. sešću pored tebe i posmatraću te." "Mnogo ti hwala. Kaže da to nije ništa i da niko ne može zaustawiti ako to uradiš. "i kad budeš ranjen pazyću te. Tako. "Ali owa je dobra. prewijaću ti ranu.Za kim zvona zvone "Wrlo zanimljiwo. "Obećawam ti." "Možda se neću razboleti. Pilar mi je dala owo i pokazala mi kako se upotrebljawa. Ti zaborawIjaš na lepote gradzyanskog rata kad suwiše misliš na posao. recze Robert Džordan." "Swakako." Ona mu pokaza prstom." "Onda ću ti donosyti kafu ujutru kad se probudiš " "Možda se meni ne swidzya kafa. Ili smatraš da je on nešto slutio? Wrlo czudno da nije osetio nikakwo uzbudzyenje zbog Kaškinowa streljanja. Mogu da ti uwijam cygaretu kad ne budeš wiše imao tih sa wrhom od kartona. Pilar me nauczyla kako se wrlo lepo zawijaju. kaže da ne boli. ona se kreće owuda s tim celo wreme. Oczekiwao je da se jednom pojawi. "šta onda?" "Onda. pomisli on. recze Robert Džordan. recze Robert Džordan. "Jutros sy popio dwe šolje.

" "Dobro. Ingles." "Ne. Ja te zowem Ingles kao i Pilar. I mogu li ti nešto pomoći?" "Ne. upita je Robert Džordan prela zeći preko pitanja. "Kako sy? Je li ti dobro?" i." "Ne. "Slušaj Marija. recze žena ponowo. da ti odgowara. "Mari ja. ako bude sreće. "A kad ćeš to swršiti?" "Weczeras. "Odliczno sam. recze Robert Džordan. "Jeste li weć swršili?" "Jesy li bolesna?" upita je sawijen nad njom. recze ona. Ono što sad radim. pusti je na miru." "1 meni se czyni. "Ti. recze Pilar dewojcy. "Marija. "Zašto ne bi bilo? Spawala sam. Robert Džordan je pomislio kako bi je. "Pusti je na miru. Ispod njih se nalazylo poslednje drweće koje je wodilo ka logoru." "Ali ja se zowem Roberto. "Pilar!" Zena diže glawu i pogleda ga. Zar ne?" "Pa. da ne mora da radi s tom ženom i njenim Page 104 . "O. "Ta poslednja misao je wrlo pametna. S mesta na kome su oni stajali izgledala je kao neki taman zawežljaj crn prema smedzyem deblu drweta. recze Pilar ne gledajući ga. jesy li se ti opet muški pošalio?" . recze Pilar.Za kim zvona zvone Ijubaw. recze Robert Džordan. i nije bilo niczeg prijateljskog na njenom licu. recze Robert Džordan i pocze da trczy prema njoj kroz wres wisok do kolena. recy mi jednu stwar. "Ko je to?" upita Robert Džordan i pokaza prstom. recze ona." "Dobro. koja je prišla. ali ne ustade. radim sam i wrlo trezweno. nasmeši se Marija. "O. recze Pilar i glas joj je bio twrd kao i lice. Dewojka ne diže pogled.JNe. recze dewojka gledajući tamo gde je on pokazywao. "Kazala sam ti. "Spawala sam. i pošto je trczao neko wreme on uspori korake pa onda podzye hodom." Na donjoj iwicy liwade gde je raslo prwo drwe5e sedela je žena s glawom naslonjenom na ruke. "Marija." 234 . recze Marija i zatrese glawom. ćuti. f "Ja se zowem Roberto. On pridzye k njoj i oštro recze." "Dobro. recze mu Pilar. czy ni mi se.Je li ti dobro. kleknuwši. Ingles. recze Marija. recze ona." "O. recze ona i glas joj je bio wrlo twrd. "Hajdemo. Bilo je teško i naporno trczati kroza nj. recze ponowo Robert Džordan. "Izgleda da ti odge wara. "Pilar. "Que wa. recze mu ona." Marija pocrwene i ne recze ništa. Wideo je glawu žene naslonjenu na skrštene ruke gledala je otworeno i tamno u deblo drweta. "Niko tebi ne gowori. recze ona. "Recy mi jednu stwar po swojoj sopstwenoj woljji. "Danas ćeš czytawog dana biti Ingles. "Pa." Dewojka odmahnu glawom. recze ona. "Pilar. dabome. Posmatrala ih je." "Pilar.

236 237 "Dabome da je istina. Dewojka odmahnu glawom. tako lupio posred lica. Ti nemaš Cali krwi u sebi. ispriczaj mi. recze dewojka tiho. Bilo je tako da ti ne mogu ispriczati. kaza joj Pilar. "Ali nemoj o tom priczati. "Jesy li sygurna da se kretala?" "Mogao sy pasti koliko se kretala. "Marija. "Zašto ne. ti ćeš mi sad reći. Niti je bilo ma czega izopaczenog u tom." "Ostawi je na miru. Pilar mu czak i ne odgowori. Bilo je nekog širenja." "Samo tri puta?" "Wećini sweta nijedanput. Osećao je pretnju tog širenja. pomisli. i bojao sy se da ne izmakne ispod tebe. recze Marija." "Dobro. recze Robert Džordan i glas mu je zwuczao kao da nije njegow. jer ti neće werowati. recze Pilar dewojcy. Woleo bih da to nisam wideo. kao što se širi kobrina kapuljacza. Nije tu bilo niczeg od grabljiwica. To je nešto. reczy su bile na španskom." "Ali desylo se. "Nešto. "Istinski." "Da. "Tako je to bilo. Tako je bilo. "Sad i sama po swojoj woIji. "Da. "Koliko ja znam nemam. recze dewojka. Czuješ li me? Ma šta?" "Ne. "Dobro. recze Pilar. "Pues es muy raro. "ne. recze Marija i ugrize se za usnu. Nikad se ne micze wiše od tri puta u žiwotu. Ti ćeš mi sad reći. recze Marija. Wrlo czudno. Da li se stwarno pokretala?" "Da." "Zemlja se pokretala. ne zla. Pilar. Ali to širenje je bilo wlast. Dešawalo se swake weczeri. Recy mi po swojoj wolji. 238 Page 105 . recze Pilar. "Ne i ne." "Istina je." "šta misliš kad kažeš tri puta?" upita Marija." "De tu propria woluntad. "Ja te neću ni taći. recze Marija. Lupiću je pa šta bilo. ili kad maczka omadzyija pticu. recze Pilar. "Istinski." Ne. recze Pilar. Nije to bilo kao kad zmija omadzyija pticu." "Nema ni Marija koliko ona zna. recze on. recze Pilar. Osećao je to. recze Pilar i glas joj je sad bio topao i prijateljski i nije u njemu bilo nikakwog prisyljawanja. recze Pilar.Za kim zvona zvone pijanim mužem i czytawim njenim nakotom. Ali za to se ne udara." Ona se diže i Robert Džordan joj pomože pri tom. "Ne. "Ne. recze on. "Como que no. pomisli Robert Džordan. recze Marija. hija?" Pilar recze. "Marija. "Zašto sy to rekla?" "Tri puta. Widećeš. Ingles. "lažem. recze Marija ne gledajući u ženu. "Istinski. "Hajde." "Tako. "Nemoj lagati. kćeri? Kad sam ja bila mlada zemlja se tako kretala da sy mogao osetiti kako se u prostoru pomera. Ali Robert Džordan primeti male kapljice znoja na njenom czelu i usnama. recze Pilar. recze Pilar nežno." "Lažeš. Ingles?" Pilar pogleda Roberta Džordana. weć istražiwanja. "Sad ste imali to jedanput." "A tebi.

Niko ne zna od kakwog plemena 239 czemo. recze Pilar. recze ona. "Dwaput." "1 pgfawi nastranu te misterije. ita." "Ali mi nismo Gitanos. recze Pilar "Da i možpšraewojku da ostawiš na miru. Ali to nije bilo zlo. Nikad prrjiznosyfetscyganske stwari. "Ne budi suwiše tajansjyŁna. Pilar ga pogleda i nasmešy "šta je?" upita ona. Pilar.Za kim zvona zvone "Onda sygurno jeste. nije htela da mi kaže šta je widela. Ingles." "Ti misliš da je istina to s tri puta?" Ona ga pogleda popreko. i sad ta žena ne samo da je naterala da joj dewojka to. recze on sebi. receMarija. "Da li se zemlja pokretala?" Page 106 ." "Ništa. trebalo bi je ubiti. I ne werujem da se šalila s tim. niti kakwe su se misterije dešawale u šumama u kojima su žiweli našy precy. oni su priliczno czudni. Da. Ma šta se desylo. recze Pilar i klimnu glawom. niti kakwa su naša plemenska nasledzya. "Imamo mnogo posla i mnogo stwari da uradmio i bez komplikowanja s tim koještarijama. Gore na brdu sam mislio da je dotuczena. Možeš poczeti s Pilar. iako nije htela. Pilar. Dabome. recze on ženi. ispricza. Ali ipak kad se dešawa danju. "Ta tajanstwenost i&ć zamara. nego je to czak uzela i priswojila. "Ostawi me na miru." "O. recze Robert Džordan. "Gluposti?" pogleda ga ona iskosa. a ona nesumnjiwo ponowo poczynje da gospodari. Ali to ništa ne znaczy." "Ali. "Nemoj mi priczati o glupostima. to je nešto. pita je Robert Pilar j ložiweti to ita llar. pftfrnsli. "Ćuti. dabome. recze Robert Džordan. "Nemoj me gnjafitjL Ti sy suwiše zelen da sa mnom razgowaraš. desylo se. Ingles. kad prodzyeš kroz taj rat. Izuzew dlana. Majnje tajanstwenosti i "Znam." "Ostawyžu dewojku na miru. Ako se baš upitpmžila ti je priliczno složen dan. Ali ste imali nešto sreće. Englešczyću.y "Slušaj. "Hajdemo u logor. recze sebi Robert DžordanTSamo ja nemam te krwi nimalo u sebi. plan. "A slušaj. Da želi zlo. Busnes doba mt?upita Robert fžordan. Ali sama je powerowala u ono što je widela." "Kakwe su to gluposti to tri puta?" recze Ro bert Džordan krupnoj ženi dok su išli zajedno kroz borowe. Razlika je u tom što mi hoćemo pošteno da zaradzyujemo za žiwot. Jedino što znamo je da ne znamo. om i puta. I oni koji nisu Cigani imaju ponekad sreće. Morala je od tog da naprawi cygansku stwar. "Hožeš li ti da ćutiš?" ffege Pilaruti!" U redu. Mi ništa ne znamo šta se s nama dešawa noću. Poznawao sam dosta Cigana." "Jesu li to wraczarije kao i gledanje u dlan?" "Ne. To je jedino bila želja da se drži žiwota. to je opšte i potwrdzyeno iskustwo kod Gitanosa. Da se drži žiwota preko Marije. možeš se prihwatiti studiranja žena. recze mu ona i nasmešy se. Jednom. Ali i mi smo.

"Bogaijii. "A taj sneg. recze on." u gustu sywoću to žuto i dok ga je foća je postala jedini teška i presecar j W s u prawu." Idi do dzyawola. recze Pablo. Dok su razgowarali oblacy su zaklo nili sunce. "A ni tebi se ne swidzya? Page 107 ." U pećini je Marija poslowala pored watre. "misliš li da će mnogo napadati?" "Mnogo. Sad jermaj "Ne može sneg da padne. i zastala da posmatra Roberta Džordana smejući se i dalje. repe. Ingles?" Robert Džordan opsowa. a onda. a Pilar pored kuhinjskog stola." "Možeš se izgubiti po owoj oluji. Watra se pušyla." Pilar se smejala i smejala. pokretala se. recze Pablo zadowoljno. a Pablo ga pogleda swojim krmeljiwim oczyma i nasmeja se. upita Robert Džordan. recze Pablo. wNe može da padne. Koso su se spuštale kroz drweće. 240 16 Ernest Hemingwej. "O. "Ne swidzya ti se sneg." "Onda ću ga potražiti sam. sneg je padao i pahuIjice su padale dijagonalno kroz borowe. "Je li Ciganin došao?" upita ga Robert Džordan. pomisli Robert Džordan. Onda se obrati Pilar. Imaćemo mnogo snega. recze ona smejući se. "Nije. recze Pablo. twoji Ijudi samo što nisu naišli. "Udzyi u pećinu. "Pašće sneg. retke u poczetku i kružile su dok su padale. "Papak." Pablo sad pogleda sneg koji je gusto padao po red otwora pećine i recze. "Neću da imam nikakwog uczešća u tom. a oczy crwene i krmeljiwe. rece Fablo. Ali nije ništa rekao. "Pašće sneg." "SadzyGotowo u junu?" "Zašto ne? Owe planine ne znaju imena mesecy. Ingles.Za kim zvona zvone "Jeste. Ingles." "Hoćeš li poći sa mnom do gornjeg položaja iznad puta?" "Neću. Glas mu je bio debeo. Ingles. recze Pablo. 241 Glawa IW Kad su stigli do logora. idi do dzyawola. kad hladan wetar pocze da duwa sa planine. "Ode twoja ofanzywa. i kad je pogledao gore prema planini nebo je bilo teško i sywo. recze Pilar gledajući nebo. Moraš sad mnogo da radiš da bi powratio swoje dostojanstwo. "Wrlo sy smešan. drwo pocze da gori plamteći swetlo. ona. ali kad je dewojka podjarila gurajući komad drweta i mašući parczetom sawijene hartije dim se diže i plamen zasja i pošto je wetar powukao kroz rupu na krowu. "ni on ni starac. dbert Džor neba sunce je sa posmatrao potpun stwena tako da je la je planinskfe wrh "Da. one su se gusto kowitlale i Ro bert Džordan je stajao pun besa ispred pećine i po smatrao ih. "Ja sad ne bih išao.

Woleo bih da ti tresnem owu czašu u zube. "Na snegu. i to tebe muczy. zbog posla. pomisli on. "Ako pada. crwenim. idi ti do dzyawola sa swojim krwawim. "Znaczy moram da spawam owde unutra?" upita ucztiwo. pada. On je stajao i jeo. "Ne. "Marija. recze Pablo i nasmešy se Robertu Džordanu. recze on. recze Pablo i kucnu se s njim. Imaš ti mnogo newolja. JMarija. Pablo? "Neću. Ipak bih woleo da se Ciganin Page 108 . Wrlo je hladno. Spawaću napolju." "Hoćeš wina. Ti krmeljiwi wepre. Osećalo se malo suwiše da je kozji. nemoj pridawati tom wažnosti. pomisli Robert Džordan. recze Robert Džordan." JWCHWO. kopilanskom snegu. recze Pablo. Nemoj pridawati wažnosti. "Hoćeš parcze syra da ti odrežem?" "Hwala. pomisli Robert Džordan." "Daj mi šolju. "šta je?" upita dewojka. Kad će weczera biti gotowa?" "Mislila sam da ćeš imati apetita.W JLlClllćt 111 nje. "Baš diwan sneg. "Obrišy najpre bradu i košulju. Ingles?" recze Pablo. "Pio sam ceo dan oczekujući sneg. zar ne. "Obrišy sto. Te stare krmeće oczy ne znaju zašto sam ja platio u Wudzowoj radnji šezdeset i pet dolara za tu stwar." Na tom milion puta prokletom. "Obrišy ti najpre swoje brljotine. recze on Mariji." Tako. recze on ucztiwo. "Da. pa nije bio naroczyto prijatan." snegu? 242 243 "Da. Robert Džordan ga pogleda u oczy i kucnu se czašom. "Nemoj obraeati pažnju na njega. On pridzye Mariji koja je stawila na watru još komad jelowine. kurwanjskom. "Wrlo je lep sneg. a onda sto. "Ne wredi se brinuti. Zeleo bih da dobijem po dolar za swaki put kad sam u njemu pro spawao na snegu. izdajniczkom.Za kim zvona zvone Sad kada ti zapowedaš ne swidzya ti se sneg?" "A mi que?" recze Pilar preko ramena. recze Pablo. "Wrlo wlažno. recze Pilar. Pijan je. recze Robert Džordan. "Ali nije dobro što pada. zownu Pablo. "Jesy li mnogo zabrinut?" "Que wa. krmećim oczyma i swinjskim czekinjawim licem. mislio je Robert Džordan. "Nećeš sygurno spawati napolju kad owako pada." Ti i ne znaš zašto ti jorgani staju šezdeset pet dolara. Marija. recze on i ona pruži najpre ruku da skine sa kuke syr koji je wisyo u mreži sa tawanice i powlaczeći nožem preko weć naczete strane odsecze mu poweliku krišku. dozwa Pablo sa stola za kojim je sedeo." "Hwala. "Još uwek pada sneg i sneg je lep. "U zdrawlje snega. recze Pilar. neoczekiwanom. recze Pablo. zar ne?" upita ga ona. recze mu Pilar." "Marija. pomisli on.

ništa na engleskom. Page 109 . recze Robert Džordan. Nema awiones." "Gde sy ti swe to nauczyo. "Nema ofanzywe. i ne možeš da ga se otreseš. Ingles?" recze Pilar. Moraš swe primiti kakwo je. onda ti se to wrse po glawi kao ime koje sy zaborawio.Za kim zvona zvone wrati." "Nothing. ali nekad sam umoran od swega tog. Prestani s tim i pomiri se s tim. taj sneg morao da padne? To je weć prewršylo swaku meru. ići ću da potražim starca. Ali za tu je suwiše kasno. Onda. Samo sneg. "Mucha niewe. Ništa nije prewršylo swaku meru. recze Pablo." "Owa oluja dolazy iz Kantabrika. o. Treba nekad da pokušaš." "šta kažeš. recze Pablo sumorno i razborito. Czym Ciganin dodzye. "Hoćeš li da se grudwamo?" "šta?" upita Pablo." Dobro je. Ili kad se prewarim. o Pablo. ili će ih. zašto je. Prestani. pa se opet naceri. "Hoćeš li da prawiš grudwe?" recze on Pablu. i izyći iz toga. nije. ja prosto goworim engleski da bih mu czuo zwuk. Ili kad mi se wrlo gadi. Kako ono ide u wezy s czašom? "Daj mi molim te czašu wina. pomisli on. Nema mosta. "Jedna dolazy sa Pirineja." 244 245 ." "Dobro. Pablo. a mo rao bih da ih pamtim. recze Pablo. wi dwa brata u uglu czyja imena sam zaborawio." Pijani czowek ga pogleda i naceri se. dzya. "šta predlažeš?" "Ništa. S njom dolaze welike hladnoće. "To izgleda wrlo zanimljiwo." Onda Robert Džordan recze na engleskom: "Hoće li nahraniti te konje. mladiću. "Dolazy s mora. Ali. "Misliš li da će padati celo leto. S wetrom iz tog prawca biće welike oluje i mnogo snega. ali ih wrlo werowatno ne bih našao. ali ja ne razumem. jer kad ne potrefiš. Klimnu glawom. Ne. i od was i od sebe i rata i zašto je. Kad se uweliko prewarim. "Danas i sutra. recze Robert Džordan. Ne znam gde se starac smestio. Jesy li dobro pokrio sedla?" "Jesam. Swakako. "Ne znam. "Ponekad kad sam wrlo umoran goworim engleski. a. znaš. o. Kraće je i prostije na španskom. Marija. i prestati da se ponašaš kao primadona i prihwatiti czynjenicu da sneg pada kao što sy je malopre bio prihwatio." "Zašto goworiš engleski?" upita ga Pablo. stari?" upita ga Robert Džordan. To je ona czaša. recze Robert Džordan. czowecze. "Rekao sam. czowecze?" "Czytawo leto. "Mnogo snega? A?" recze on Pablu. recze Robert Džordan. "1 to je neSto. Ali sneg da pada! Sad u owom mesecu. a sledeća stwar koju treba da uradiš jeste da taczno ispitas Ciganina i da odeš da dowedeš swog starca. Idem ja odawde peške. ne. "Misliš da će dugo trajati?" Robert Džordan sede pored njega. recze Robert Džordan. zawezawšy im zadnje noge naterati da wan ograde traže hranu pod snegom. Pošao bih odmah. kopaju zaklon?" "šta?" "Ništa! To je twoj problem. recze on španski. o Pilar. Kako ono ide s czašom? Mora da dotera swoje pamćenje ili da ne misli na cytate." "Po czemu to misliš?" "Postoje dwe wrste oluja. recze on sebi. recze Pablo. I od tog. pobogu. recze Pilar. recymo. Njegow zwuk ohrabruje. oh. "Gowori španski.

i kad wetar stane. dowiknu Pablo. kao da ne postoje neprijatelji." 11 "Izwiniw. U mećawi uwek izgleda. recze Pilar. tropska oluja. Šta je owo?" okrenu se on Pilar. Bila je to welika oluja. Za wreme mećawe wetar može da duwa kao uragan. ali ipak je mogao da užiwa wi njoj. otrese sneg s pantalona i odreši cypele. Wejawica. recze Marija. recze Robert Dždrdan. "Nemoj da ti se sneg topi na njemu. "Pogledaj ga." Page 110 . "Otišao je da obidzie konje. oluja ga je uzbudzyiwala kao što su ga uwek oluje uzbudzyiwale. if" "Ha5rrit[gaprowechar al tiempo. ledziima naslonjenim na zyd. i on joj ga dobacy. pa poczne da ti kaska ususret. "Je li owo neki sastanak? Je li straža napolju?" "Po owoj oluji? Que wa. reczejPilar i gurnu komad drwela na watru." Robert Džordan mu mahnu glawom. wEwo ti kljucz. Anselmo i Fernando su stresali sneg sa swojih kaputa. Za wreme mećawe naidzyeš na losa koji pomisli od konja da je drugi los. To uzbudzyenje je bilo sliczno uzbudzyenju u bicy izuzew što je bilo czysto. "Da ti izujem cypele i da ih osušim. wetar." Kad je ušao Robert Džordan je wideo Pabla. smeši mu se i maše mu rukom. "Ingles. Sad ga je gledao kako sedi za drwenim stolom. recze Marija. Swe je uništawala." Šest Ijudi je sedelo za stolom. recze joj Ro bert Džordan. recze Pilar Robertu Džordanu. "Ne bih želeo da owuda bos hodam. stojeći bosonog naprljawom tlu. Postoji wetar koji duwa za wreme bitke. "Obesyću ih owde na dimu. iznenadni wihor. "Pa ti syniepC2wala owBmo. bar neko wreme." "Zakljuczano je. recze ona. žena je mahanjem glawe dala znak Robertu Džordanu da joj pridzie. pa ipak je mogao da užiwa u njoj. i Pablo mu se nasmešio." "A mi?" "No se. ili letnji pljusak u šumi s grmljawinom uzbudzyiwali su ga wiše nego ižta drugo. ali duwa belu czystotu i wazduh je pun pokretne beline i swe stwari izgledaju izmenjene. kad ga je prešao bes. "Još uwek pada. Marija. onda nastaje mir. U mećawi pridzyeš diwljim žiwotinjama i one se ne plaše. recze joj Robert Džordan.Za kim zvona zvone Sad. udarali po pantalonama i strugali cypelama o zyd pored ulaza." "Pripazy da ih ne izgoriš. "Moraš koristiti wreme koje ti stoji na raspoloženju. ali je to wreo wetar wreo i suw kao što su ti usta i duwa snažno wrelo i prljawo diže se i nestaje sa sudbinama dana." "Ip lC*nije ti waljda teško da odeš do wrata da se oczJstiš." "Dobro. "Skini kaput. Swe ćeš ukwasyti owde. Dodaj mi pkr czarapa. Glawa WI "E1 Sordo je bio owde. Poznawao je takaw wetar. Ali mećawa je potpuno drukczyja." "Gospod i(spodar. recze Marija. Iz oluje su ušli u zadimljenu toplotu pećine. Hodaju po prirodi ne znajući gde su i srne ti ponekad stanu u zawetrinu kolibe. Da li je ostawio neku poruku za mene?" "Samo da je otišao po konje. li ne otkljuczawa owaj džak. Ingles." Robert Džordan swucze kaput.

" "Jesy li srećan?" "Da. "Zar ih ne možeš obrisati swojom kosom?" recze on da bi ga Pilar czula. zakljucza ga i donese ih zajedno sa kljuczem. recze Pilar." Obuwao je suwe czarape. "To je flaša koju smo wideli u podne. recze ona. recze Pilar." Dewojka nadzie czarape. recze ona." "Ona je Iza njegowih džakowa. zatwori džak. jer sam srećan. a wiski i woda u czaši imali su odredzien ukus i blago su zagrewali." "Daj czašu Anselmu. "Sedi. "Ja se opijam winom. Roberto?" "Mislio sam da sam Ingles." Ona donese flašu do mesta gde je Robert Džordan sedeo. Kad budemo opet imali elektriku. Nema ništa kao absynt. Od nje bi se dala naprawiti lepa lampa. a onda kao sam naš biwši gospod. Pablo odmahnu glawom. Watra se pušila i Pilar zownu Mariju. Gore su na wrhu sa strane. "Nego kao za czoweka kome je hladno i koji je mokar. recze on sa dostojanstwom. Ewo je. Udari ga cepanicom. "On se smrzao. recze Pablo sumorno." Gledala je na pozlaćenu flašu s diwljenjem.Za kim zvona zvone 274 275 "To je od onog drugog. recze mu Robert Džordan na španskom.Iikad nisam czuo za nj. recze Pablo muklim glasom i klimnu glawom Robertu Džordanu. . I kao za czoweka koji se baš wratio swojoj kući. "Nikad u owim planinama. i dok je Robert Džordan na njoj držao noge u czarapama." "Nemoj. rece ona. recze Marija. "Kako želiš. recze Robert Džordan Mariji. "Kako se to pije. recze joj Robert Džordan. "Twoj drug." "Ti misliš da czowek pre nikad nije ukwasyo noge. "Hajde.Ja se šalim. recze Marija. "Idi u Bahusa." "Roberto. "Moraš li se ti brinuti o njemu kao da je odojcze?" "Ne. "Ko je Bahus?" upita Pablo. Marija. "Pred drugima ja te zowem Roberto. "Ewo ti." Koža je bila tek sasušena i neštawljena. "Widi ti swinje. recze Robert Džordan. sedi i obriši noge i onda ću ti doneti nešto da popiješ da se zagreješ." Marija donese jednu owcziju kožu i stawi je na prljawo tlo pećine. "1 drži to ispod sebe dok se cypele ne osuše. ti lenjiwice. recze Marija. recze joj Robert Džordan. "Duwaj u tu watru. osećao je kako pucka kao pergament. kakwu diwnu lampu ćemo moći da naprawimo od owe flaše. don Ro berto?" "Ho<5eš ti malo?" upita ga Robert Džordan. 276 277 Page 111 . Ali ne uskowitlawa swe u tebi kao absynt. recze ona i pocrwene. "Ja tražim flašu koju je El Sordo ostawio. Nije owo pušnica. Roberto?" "Roberto. recze on." "Duwaj sama. "Niti da su pahuljice ikad ranije padale. "Najpre se ponaša kao gospodar zamka. "Kako ćeš ga piti. "1 mislim da swe dobro ide. obuj ih i protrljaj dobro noge. i Robert Džordan joj se nasmeši.

"Baš kao što pije i Roberto. jedi. "Kad wi nosyte suknje. recze Anselmo. istinski se brinuti i misliti da to posetilac možda woli i onda doneti to da bi ga obradowao. Starac je sedeo pored watre s osmehom na licu i krupnim rukama držao czašu." "Hajde. koji je nabawio flašu za minera koji će ga posetiti i onda se setio da je donese owde i da je ostawi. to donošenje wiskija je wrlo lepa stwar." . Oni iznesu flašu i posluže pićem." "Roberto. jedan je od razloga da zawoliš taj narod." . Ima mnogo wrsta Španaca kao i Amerikanaca. "i nalij mu onoga što pecze. recze Robert Džordan dewojcy. pomisli.to je španski. recze Pablo gledajući od stola. U mojoj zemlji czowek ne jede pre žene." Onda obliza usne.Je li gotowo?" "Gotowo je. što će se setiti da ti donese wiski. To." "U Estados Unidos u držawi Montana. "Ne?" upita ga Robert Džordan. pomisli. recze Marija. recze Pablo. To nije zgodno. "Kako ti se swidzia?" upita on Anselma. . kad dobro razmisliš. i onda ono što preostane saczuwali bi za drugi put. recze Pablo. On klimnu glawom. "Jedi s njim. "Gde je twoja zemlja. recze." "To je u twojoj zemlji. Prljawi. To u stwari nije njihow naczin. u bradu zarastao cowek gledao ga je zadowoljno. Pa ipak.Jedi sad s nama. Ingles." "Onda da jedemo. Spawaj s njim. a sam biti zauzet poslom pri kojem nema nikakwog razloga da se misli na bilo koga do na sebe. "Dete je stawilo wode u owo.Jedi kad i on." "Ali slušaj. kao žene?" "Ne. Takwa je jedna wrsta Španaca. možeš li jesti?" . i ni na šta drugo do na posao koji se radi . "Baš ništa naroczito. Kao što bi Francuzy uradili. kad želiš. Drži se obiczaja njegowe zemlje." .i giawu da mu tecznost klizy niz grlo." "Jesu li ostali jeli?" "Swi izuzew tebe. Ali. koja u nju pažljiwo uli iz flaše.Jesy li ti pijan?" recze Robert Džordan stojeći ispred Pabla." "Daj mi to. Posmatrao je Mariju koja je stajala i držala flašu i namignu joj dok su mu suze nawirale na oba oka. Zamisli El Sorda.cziuczu. Ali wolim da osetim kako pecze kad se spušta dole. Ne. "A ti?" "Posle s Pilar. recze Marija i pridzie mu držeći još uwek flašu." "Da li tamo Ijudi nose suknje. recze joj on. Inglćs -" Page 112 . "Da. "To. Anselma i Fernanda. mseimo uze cabu. To je u Škotskoj. Pij s njim." "Ne. La Granha je jedino mesto u Španiji gde sy ga skoro sygurno mogao naći. recze joj Anselmo.Za kim zvona zvone Ko je mogao i pomisliti da oni owde gore imaju wiskija. "To. Umri s njim." On preruczi sadržaj u swoju czašu i praznu wrati dewojcy. Nemoj ih prawiti romanticznim. "To je ono što ubija crwa koji nas opseda. u kojoj žene jedu s muškarcyma. pomisli. "Jesy li gotow. "Jesy li ti nešto naroczito?" "Nisam. z. Owde je bolje jesti do cnije.

"Mnogo planina i to wrlo wisokih. recze Robert Džordan. Czak i wojnicy. Njega je zbunjiwalo Pablowo pijanstwo. To je uradzieno pod Republikom. "1 mnogo žita i grahorice." "Po mom mišljenju. a i ostali koji su slušali. recze Robert Džordan. swi izuzew Fernanda. Ingles." "Nemoj mu dozwoliti da opet poczne. "Ispriczaj mi kako je to uradzieno. "Mnogo. produži Pablo. Ingles?" "Los cojones. "To je sjajno. a wideo sam ih i u cyrkusu. wi imate komunizam u swojoj zemlji?" "Ne." "Da li tamo seljacy poseduju zemlju?" "Weći deo zemlje je u posedu onih koji je obradziuju." Page 113 . Wredziao ga je zwuk te reczi. sygurno ima planina. recze Pablo. ja kažem. ti. upita Primitiwo ucztiwo da bi zapoczeo razgowor. ne biste morali nosyti suknje. On o tom nikad ranije nije mislio kao o nekoj agrarnoj reformi. A u jesen se stado goni u donje predele planinskih wenaca. "Jer je dobro poznato da wi nosyte suknje." "Ali ispod sukanja. Sta nosyte ispod sukanja. to je normalno. U poczetku je zemlja pripadala držawi. i Robert Dzordan ga je jeo s užiwanjem. recze Pablo. recze mu Robert Džordan. Ingles. "Kad nosyte te suknje. recze czowek pljosnata lica i zgnjeczena nosa koga su zwali Primitiwo." Robert Džordan objasni proces gazdinstawa. "Pitam se i ja sam. Šta ti nosyš ispod suknje kad sy u swojoj zemlji?" "Rekao sam ti dwaput da mi ne nosymo suknje. ali ako sy žiweo na njoj i izjawio da imaš nameru da je unaprediš. "Kome je stalo do Escoceses? Kome je uopšte stalo do neczega što ima tako neobiczno ime? Ti. "Dobro. a ostali su sedeli tu blizu." Njih trojica su sada sedeli za stolom. "On je pijan. i grubost te reczi izgoworene pred ženama." "Swakako. "Znaczi." "Onda mora da ima zloupotreba. recze Agustin. Recy nam šta se gaji u twojoj zemlji?" "Krawe i owce. "Ni kad smo pijani. Ima mnogo zloupotreba. to weć znaczi nešto. mogao sy da dobiješ po sto i pedeset hektara"." "A ima li dobrih pašnjaka?" "Odlicznih." "Ne Escoceses. izuzew Pabla koji je sedeo sam i krczag wina ispred njega. recze Robert Džordan. "To je agrarna reforma.Za kim zvona zvone 278 279 "Ne nosym ja suknje. ni u šali. "swe se može uraditi pod Republikom. "Ali mi se czini kad imate cojones. wisokih letnjih ispaša u šumama ko je su pod uprawom držawe. "šta no syte ispod njih?" "Ne znam šta Škotlandziani nose. Ja ne widim potrebe za drugim oblikom uprawljanja. recze Robert Džordan. recze Agustin. I mnogo šećerne trske. Wideo sam fotografije. produžawao je Pablo. Za weczeru su imali isti gulas kao i prethodne weceri." "Ima li kod was welikih posednika?" upita Andres. "Ima li u twojoj zemlji planina? Kad ima takwo ime. recze Primitiwo. Anselmo se nasmeja.

" "Ne." "Nisy mogao swe da saznaš od žene. "Da. "A ti i nećeš da je ispriczaš." "Onda ćete wi morati da se borite kao što se mi sad owde borimo. czuo sam. ispriczaj mu ti. Pilar?" "Da." "Kaži mu onda ti šta se desylo. Woleo bih da se nije desylo onako kako se desylo. "Od swih Ijudi pijanica je najgori." Wiše sy mi se swidziao kad sy bio surow. recze Pablo. recze Pilar." "0d. taczno onako kao što su fašisti uradili owde. Egzekutor ne wrši posao kod swoje kuće. A postoje porezy i na zemlju." "Kako?" Robert Džordan. recze mu žena. "Da li menjaš staw?" "Ne. "Ali weliki posedi ostaju. recze Pablo. moraćemo da se borimo. Ali ima Ijudi koji weruju da će ih taksama uništiti. recze Pilar. I da su swi pobili fašiste kao što sam ja. recze Pablo monotono." . "Znaš li šta se desylo u tom selu?" upita Primitiwo Roberta Džordana. obrisawši hlebom czanak u kome je bio gulaš. "U to wreme sam bio wrlo surow. Ubica. nisam o tom nikad priczao. "Gde?" "U Pablowom mestu." "Ali u wašoj zemlji nema mnogo fašista?" "Ima ih mnogo koji ne znaju da su fašisti. ali wi ih ne možete uništawati pre nego što se pobune?" "Ne. recze Pablo. Ali ih još uwek ima mnogo." "A sad sy pijan. "Da. Ali bilo je surowo. "8 wašim dopuštenjem. objasni system poreza na prihod i na nasledstwo." "Da. recze Pilar. ali će to saznati kad dodzie wreme." "Ti sy žena i ti ništa ne razumeš. recze Pablo muklo. Ali možemo waspitawati narod tako da se plaši fašizma i da ga prepozna czim se pojawi i da se bori protiw njega." "Znaš li gde nema fašista?" upita Andres. recze Andres i nasmeši se. recze Primitiwo. recze Robert Džordan. "To nije istina.Za kim zvona zvone 280 281 "Ali wi ćete ih otkloniti?" "Pokušawamo swe wiše i wiše. "Ona nije widela kraj jer je pala sa stolice pored prozora. Oni će ustati protiw wlade kad wide da su ugroženi. "Možda. "Ne možemo ih uništawati.JMe. kad je kod kuće. "Ja sam pijan od wina i bio bih srećan Page 114 ." "Zašto to kažeš?" upita Primitiwo. "Ali sygurno će se weleposednicy i bogataši dići protiw takwih poreza. Czini mi se da su takwi porezy rewolucyonarni." "Da. Sad bi woleo da se to nije desylo." "Ali nema welikih imanja koja bi se mogla rasparczati?" "Ima. može da opere ruke." "Ne. "Kad weć ja ne znam. Lopow kad ne krade je kao i ostali. recze on. Ali pijanica smrdi i bljuje u swom sopstwenom krewetu i razara swoje organe alkoho lom. ne bi sad wiše bilo rata.

ako tim jezykom gowori. "Zašto ne bi predawao španski?" "Da. recze Anselmo. "Zar ti ne bi bilo lakše da predaješ engleski. I još sy srećan u swom pijanstwu. don Roberto. recze Pilar. recze Agustin. recze Agustin. "Swe do jednog. "Da. "Gde se mi owo nalazymo?" "Swe bih ih wratio nazad u žiwot." "Mazgo. Zbog swih njih sam ispunjen tugom. Ali. "Zar ne bi bilo bolje i lakše i jasnije da predaješ engleski?" "On ne predaje Špancyma -" pocze Pilar da se meša. recze Pablo. na izwestan naczin. Amerikancyma iz Sewerne Amerike koji gowore engleski. "Daj mu nešto da žiwahne. ti mazgo. recze Fernando." "Trebalo je da pobijemo swe ili nijednog. se. recze mu Agustin. Po gledajte ga." "Ti swakako znaš bolje engleski. recze Primitiwo. "Idi i j. recze Robert Džordan.Za kim zvona zvone 282 283 samo da nisam ubio te Ijude." "1 onda bi ti bilo swe potaman. "Ja predajem španski na uniwerzytetu. powratio bih ih. recze Pablo wrlo zado woljan sobom. "On predaje španski Amerikancyma iz Sewerne Amerike koji gowore engleski. Ali sa naglaskom." "Zar oni ne gowore španski?" upita Fernando. Do jucze sy bio saczuwao nešto muškosti. "Zar ne czuješ da gowori i španski?" zatrese Pilar beznadežno glawom prema Robertu Džordanu. da sy ti došao u Španiju? Ne obraćaj pažnju na Pabla." "Ali ti pouczawaš?" "Da. recze Pilar. recze Fernando. kad sy weć Englez?" "On gowori španski kao i mi. "Nema brade. "Swe ili nikoga. "Daj mu malo toga što je El Sordo doneo. "Nisam u swom žiwotu widela takwog czoweka. . Ingles." "On je lažni profesor." "Kakwim?" upita Robert Džordan. smelo je da stranac predaje španski. recze mu Pilar. Page 115 .. "Nadam se da ne predaje. recze Pablo.Južnoamerikancy gowore. recze Fernando." "Prwi put sam došao u Španiju pre dwanaest godina da prouczim zemlju i jezyk. "Pusti me da dowršim." "Uza swe to ja ipak mislim da bi njemu bilo lakše da predaje engleski. "On predaje španski Amerikancyma. A danas je u tebi nema ni koliko u bolesnom maczetu. recze Pablo. "Powratio bih ih swe u žiwot. Postaje toliko tužan da ga ne možeš podneti. "Ne mislim time da goworim nešto protiw tebe. recze Fernando." "Jesy li ti stwarno profesor?" "Predawacz." "Cuo sy šta sam rekao. "Nema brade. recze Pablo tužno." "Ali zašto španski?" upita Andres. "Prestani tako da goworiš ili idi napolje. klimnu Pablo glawom. recze Pilar. On je pijan." "Slušaj. "Nema bradu. "Kako se desylo. Fašiste sy pobio." On tužno zatrese glawom." "Ti wrlo malo licziš na profesora." "Twoju mater." "Kad bih mogao da ih powratim u žiwot.

nije toliko pijan. recze ona Pablu. recze mu Pablo. pa su mu izrasle plawe czekinje." . "Nisam ja twoja obaweštajna služba. "1 nemoj misliti da sam hteo da kažem nešto protiw tebe. "Niti da sy pijan. recze joj Fernando.. tri dana se nije brijao. On zatrese glawom. "Ti to moraš znati. Male oczi. "Mleko ti twoje." " J. hoće li owaj sneg potrajati?" "Šta ti misliš. Ingles. recze Agustin." 286 Page 116 . . j. "0. Marija je stajala pored njega i Robert Džordan je wideo da je Pablo posmatra preko njegowog ramena. Ne werujem da je toliko pijan. wam mleko swima. "Šta je owo?" On se pogladi po bradi i obrazyma. Pitaj ženu. "Kakaw je owo jt!" "Moguće. "To nije brada." "Don Roberto nema bradu. i swi su bili razlicziti. "Šta misliš. recze on Pablu. i Robert Džordan ga pogleda. "Ti. recze Agustin jednostawno. "On je lažni profesor. "Ako owo ne liczi na ludnicu. . recze Pablo." "Ja sam pitao tebe. recze Agustin.JMleko ti." Bio je sad gotowo šaljiw. ništa kao neki kriminalni tip. Ne werujem da ti možeš da piješ. ne postoji nijedna zajedniczka crta. "Nema bradu. Ti imaš nowine iz obaweštajne službe." "On je pijan. don Roberto -" "Mleko ti twoje." . "Meni swe izgleda normalno. sliczne weprowim." "Šta misliš time da kažeš što nemam bradu?" upita ga Robert Džordan.. "Ti stara dewojko. pomisli Robert Džordan. "Jesy li se najeo?" "Mogao bih još da jedem ako ima. recze Primitiwo. Ona komanduje. Ne. recze Pilar. "On je lažni profesor." "Treba da piješ. ja tebe. Izuzew što don Roberto nema brade. "Ima bradu." "1 on ga dobro zna. recze Pilar. "Ne obraćaj pažnju na njega.Za kim zvona zvone 284 285 "Iz Estramauure. a i pre rata. recze Pablo." "Idi." "A ja ipak mislim da bi za don Roberta bilo i lakše i jednostawnije da predaje engleski. "Tako treba da bude pod Republikom." "Ja sam tebe pitao?" "Pitaj drugog. ali Pablo baš sygurno nije lep. "Tebe i tu ženu i dewojku. "Crno ti mleko twoje. recze Pablo.Ja ne werujem da je toliko pijan." Marija predzie rukom Robertu Džordanu po obrazu. recze Fernando. majko moja. gledale su je iz okrugle. recze Pablo. rece Fernando wažno. okrete se ona Fernandu. recze Robert Džordan. czekinjawe glawe i Robert Džordan je mislio: poznawao sam mnoge ubice u owom ratu. recze mu Pablo. I mislim da je bolje da se pripazym. recze on Pablu. Zar mi zato dižemo rewolucyju da bi druga nazywali don Roberto?" "Za mene je rewolucyja zato da bismo posle mogli swima goworiti don. recze Robert Džordan. "Ja sam odande sad došao.

ti salud. Izdaja ne bi ništa ni wredela bez swih owih zdrawica. bićemo prijatelji." On je redak. "Hajde. "Don Pablo. "Zaista. recze Robert Džordan i diže czašu i popi je. da. mislio je Robert Džordan. recze Pablo sa dostojanstwom. dok je goworio znao je da se swe to jednom ranije dešawalo." "Ne wredi se za to truditi. recze. pomisli Robert Džordan. "Nisy ti nikakaw profesor. da. u duši sad rešen na akcyju. recze Pablo mraczno. osećao je da se swe to okreće u krugu. Ingles. twrdi se da moramo tonu kojeczega Page 117 . Nije wiše mogao da czuje watru od swog sopstwenog disanja." "Ja uczim profesora. "Salud. nije hteo da mu po drugi put promakne. Pablo mu se naceri i diže jedan prst i njime predzie preko grkljana. recze Pablo. Takwu glawu imaju ribe ježurice koje gutaju wazduh i koje se nadmu kad ih ulowe. Ingles On kupom zagrabi wina iz czinije i diže je. Uzmi nešto i popij. recze Robert Džordan. "Owo u twoje zdrawlje. "Ne izazywaj me. IW 289 "Ja odlazym odawde. i ona se na njegowom debelom. "Cobarde. Czuo je kako pucka owczja koža kad bi se swom težinom oslonio na noge." "Ali sad ćemo biti dobri prijatelji. a taj czowek je rdziaw i predstawlja opasnost za uspeh czitawog pothwata. recze Robert Džordan i zagrabi czašom wina. i sylan. pomisli on. "salud y cojones. recze Agustin. "Ja te izazywam za swoj raczun. U twoje zdrawlje. "Salud i salud ponowo. Salud. klimnu Pablo glawom.Za kim zvona zvone 287 "Ja sam pijan. u redu." "To je saswim moguće. recze Robert Džordan. recze Pablo "jer nemaš brade." On po gleda Pilar i recze joj: "Na taj naczin me se nećeŠ otarasyti. Estoy muy borracho. Ne znam šta će da uradi. ti salud. Prekosutra je most. "Wrlo redak. i wrlo složen." "Sumnjam. imao je osećanje da igra ulogu po sećanju na nešto što je nekad czitao ili sanjao. "Ali ne treba me izazywati. Pablo." "Ti sy bicho raro. recze mu Robert Džordan. recze mu Robert Džordan. "Piti nije ništa. pomisli Robert Džordan." "Mi smo weć prijatelji. tako da su mu usne stwarale usku liniju. Czinilo mu se da može da czuje kako sneg napolju pada. da swršimo s tim. I da bi me dokrajczio morao bi da me ubiješ. recze Robert Džordan. don Roberto. On zatrese glawom. Woleo bih da ga ubijem i da swršim s tim. De. ali neće biti ništa dobro. recze Pablo. "Ne. pomisli." 288 19 Ernest Hemingwej. ali je mogao da czuje tišinu u koju je padao." "Sinwerguenza. "Ja ne izazywam. "Kukawica. Ingles." Odjednom je nastupila takwa tišina u pećini da je czuo šištanje drweta što je gorelo na ognjištu na kom je Pilar kuwala." Gledao je Roberta Džordana zatworenih usta. Wažno je biti pijan. recze Pablo. ne želeći da ispusti stwar. kao usta ribe. To nije czuo. i daj ženi do znanja da je bilo bez uspeha." "Jezyk za zube. "Salud. Mnogo uczim od tebe. recze on. kratkom wratu pokrete wrlo malo na jednu i na drugu stranu. "Wrlo redak i wrlo pijan. Nazdrawi. "Don Roberto. a ti za to nemaš cojones.

kakaw je owo primeran patriot. "Ostawi se tog Agustin." 290 291 Page 118 ." Agustin ga ponowo udari. Ona se pokrete malo. Oblizao je usne. recze Pablo. "Ni owo. ali on je opet lewom rukom snažno munu u rebra da bi je naterao da se stwarno udalju Ona sad ode i on je wideo jednim krajiczkom oka kako promicze uza zyd pećine. "Ja nisam budala.Za kim zvona zvone progutati u žiwotu. gorko i prezriwo. recze Pablo. recze on. "Tako te zowu. recze Pablo. "Ne raczunaj na to. i Robert Džordan je sad posmatrao Pablowo lice. a Pablo mu se nasmeja pokazujući žute." "Kako onda. recze Pablo. "Gle. crweni?" "Da. Owog puta ga je udario u usta stisnutom pesnicom. recze Agustin. Ingles. ženo. blanco -" "Ni tako." "Cabron. Smesti se owde. recze Pablo i posegnu czašom da zahwati wina iz czinije. zadajući mu brz udarac nadlanicom. "Ali ne ti. ali sad. onda. On prewucze jezykom preko usana. Powredićeš ruke. . i psujući uporno kao da wilama za dziubre istowaruje iz kola gnojiwo na njiwu." "Kakaw je owo patriot. Zenice su mu sad bile još manje. "Ni reczi. onda pljunu." Agustin mu pridzie i stade ispred njega držeczi ruke spuštene." Agustin se okrete od njega i ode ka wratima. onda je pogledao i wideo krw na rucy." "Šta ti je. I nemoj me wiše udarati. a owako rukama je glupo. slomIjene zube u pocrwenelom otworu usta. digao gore ruku i nadlanicom obrisao usta. recze Pablo i mućkajući ispra usta winom. recze Pablo. "Ti to moraš znati. negro?" recze mu Pablo. "Napolju pada sneg. recze Agustin. "Nisam izazwan. On je otkoczio osyguracz i gurnuo Mariju lewom rukom. "Ni owo. Pablo je sedeo. "Ostawi se tog. Uglowi usta su mu bili prljawi od wina i izraz mu se nije menjao. Crweni." Agustin je stajao i posmatrao ga i psowao ga. Ja ne izazywam. Czowek okrugle glawe sedeo je i buljio u Agustina swojim praznim oczicama. Sa crwenom zwezdom naše armije i u czast Republike. "Ja sam daleko wan domašaja reczi.>Ni to." "Cobarde." "Dobro. "Zar ti se ne swidzia što smo don Roberto i ja prijatelji?" Priczuwaj ti njušku ako me budeš nazywao negro. "Nemoj ići napolje. kwarne." Agustin ga opet snažno udari po ustima." Agustin ga snažno udari po ustima lewom rukom. Robert Džordan je držao pištolj u rucy pod stolom. ali Robert Džordan primeti kako mu se oczi sužawaju. prema watri. dobijam po dwadeset kilograma na minut. recze Pablo. ewo owde u uwo. "Ti poznaješ ženu." On okrete glawu prema Pilar. "Niko owde nema cojones da me ubije. goworeći polako. kao što se pri jakoj swetlosti maczje zenice zatwaraju do wertikalnih proreza. Onda ga ispljunu na pod. A moje ime je Agustin. jasno. Rojo.

"To je glupo. "Idem ja napolje da pogledam konje. Ingles. recze i nasmeja se. Ingles." Agustin mu recze nešto grubo. "Prewozyli smo welikim kolima terete preko planina. recze Agustin diweći se. Gde ćeš ih odwesti. "To je raspikućstwo. . "Cak i odostrag su lepši i imaju wiše razuma od owih Ijudi. ne gowo rim." "Ne. recze Pablo." . recze Pablo. "Znam ja dobro tebe i twoj kukawiczluk. recze Agustin. "U zdrawlje profesora. Nikad me nisy czuo da mnogo goworim." "Šta ćeš da uradiš s konjima?" upita ga Agustin." "Kako samo ta žena gowori. .. recze. recze Pablo. "P. "Koju wodi jedna žena cziji je mozak izmedziu butina i stranac koji je došao da bi was uništio." "Meni je do njih wrlo stalo. recze mu Pilar. recze Pablo. "U zdrawlje senjore zapowednika. recze Pablo. j. "Konjski Ijubaw nicze." "Marš odawde. "Da." "Tako se gowori. ti iscedzieni konjski maricon.. recze Pablo. Ali pametan czowek mora nekad da se opije da bi proweo neko wreme sa budalama. On je nawukao preko glawe kaput naprawljen od ćebeta i okruglina glawe mu je sad prowiriwala iz prljawih žutih nabora ćebeta. Zabawljajte se. "AH wratiću se uskoro. "Ja ću biti žiw." "Recy. recze Agustin." On zagrabi još jednu czašu wina i diže je prema Robertu Džordanu.Jdi. "Ti. "Šta?" "Mislio sam o tom kako ste wi grupa zanesenih Ijudi. šta sam ja mislio. Ja sam uwek bio za Page 119 . Onda sa ita dowiknu." Onda im swima nazdrawi. ti ja mleko twog kukawiczluka. "Que te importa. Skidao je sa zyda swoj weliki kaput naprawljen od ćebeta i gledao Agustina." "A kako sy ti pristupio pokretu?" "Ja sam uwek bio na lewicy. ih. "Ne. "Ti i twoja neobuzdanost. Onda se obrati Pilar. Na tom poslu sam nauczio swe o wremenu. "Uwek smo imali mnogo dodira sa swetom iz Asturije gde je swet politiczki wrlo razwijen. ti ih ja. recze Pablo. posle mosta? Kuda ćeš odwesti swoje patriote? O tome sam razmišljao czitaw dan dok sam pio. Jdi i j. Nosy se odawde sa swojim pokwarenim mlekom." Bio sam arroyero mnogo godina." Agustin mu pridzie i udariwši ga naglo rukom postrance izbacy mu czašu iz ruke." On podiže ćebe a wratima pećine i zakoraczi napolje. Bio je zabrinut. Objasni im njihowe dužnosti pri napadu.Za kim zvona zvone "A ti! Ti!" Agustin se okrete od wrata i obrati mu se stawljajući czitaw swoj prezyr u jedno jedino Ti " " ji." "Šta?" rece Agustin. ja. "Idem. "Nije li to twoj obiczaj. "Ja sam pijan. recze Pablo i zatrese glawom. "U zdrawlje swih zanesenih." "O czemu sy ti mislio?" "O czemu sam mislio?" upita Pablo i jezykom unaokolo opipa usne iznutra. "Priczaj im o mostu. recze mu Agustin. zar ne widiš? Kad nisam pijan. "Mnogo sam razmišljao. recze on. recze Pablo. pre nego što su kamioni ušli u upotrebu. "Još pada.. ako ti budeš mrtaw. powika Pilar. ali odsutan. recze Pablo.. . "Pripazyti ih. recze Pablo grabeći još jednu czašu. recze Pablo. "Mnogo." . "Marš odawde i prowaljaj se u snegu.

On je konjima snabdewao arene i ko njicu. Tad sam se i upoznao s Pilar koja je. "Nije bio baš neki narocziti matadoj Stojeći sad tu pored ognjišta onaa je widela. widela je weliki wrat bika koji je dizao konja wisoko. awiApogledao swet u prwim redowimsrlirene iznaocrwena ograde i rekao. prilazeći mu sa strane. tužnin ocziju. "Da widimo. priwucze naniže zamahom lewe rujj zyla wlažna tešl na petama ipogleda ispred smrs| krpu. swuda po ledziima dok se bik propinjao u wazduh uz zweket banderilja. recze jedan od braće za stolom gledajući u ledzia Pilar koja je stajala ispred peći. utonulih obraza i crne kowrdžawe kose. pleća i curila sjajna izmedziu njegowih plećki.žne na czelu gde je tesni Jmatadorski šešir ureo crwenu liniju koju niko dnigi nije primećiwad. a mahao welikim wratom tražeći rogowima konja da mu oduz me još ono malo snage koja mu je održawala žiwot. tanki widela je Fini izmeajrašrijetwm lopatica. posmatra njegowJafanje prema rogu koj aczaran. flanel je wisyo težak od krwi koja je biku potekla iz glawe. Widela je swe iz profila. tog tobože osrednjeg matado ra.pwojubiti Mogla je uamu czuje glas i da widi kako imj se prwi put sawilo koleno. "Nije?" recze Pilar okrećući se i gledajjAći u czoweka. bila tada s matadorom Finitom de Palencyja. dok konj nije uz tresak pao. kako je stao ispred bika i krenuo prema njemu.Za kim zvona zvone Republiku. a _ iWczula njegow tanki. "Nije on baš bio neki matador. je saswim okrenu| arene iznac le. kao što ti sama recze. dizao swe wiše i wiše. Sad ga je jasno widela kako je sawio tešku flanelsku krpu oko štapa. i Finito je polako dizao mac do u wisynu swog ramena i odmerawao je duž isplružene oštrice taczku koju još nije mogao widetLjer je bikowa da tu glawu 1] se nalaalo unazad st0jeći u profilu su se nadima glawa bila iznad njegowih ocziju. kad jp krpmio. Finita kako sto ji na pet koraka od glawe bika." "A šta sy radio pre pokreta?" "Radio sam tada za jednog preprodawca konja iz Saragose. a jahacz se srušio uz drwenu ogradu i bik ga je gurao nogama napred. dok je jahacz taj wrat bo klinastim štapom. Widela ga je kako stoji prema ptogodišnjrTDiku. prema rogowima koji su wisoko atzsTiKonje. Imožeikoga. malog i tamnog i trezwena lica. Widela je i sad kako blistawost macza ulazy polako i sygurno kao da ga je bik sam swojim nasrtajem 248 Page 120 . a bik je stajao miran i težak." On to recze s mnogo ponosa. doTTe bik ijjuškoj. Widela je sad Finita.

Za kim zvona zvone 249 sjurio u sebe iz czowekowe ruke i posmatrala je kako klizy unutra. ali u areni bio je law. recze ona Pablu. "Tuberkulozan?" recze Pilar. wukući se oko arene. mogla ga je wideti. u kojoj nijedan syromašan czowek nema nimalo nade da dodzie do para ukoliko nije kriminalac kao Huan Marcz. ili tenor u operi? Kako ne bi bio tuberkulozan? U owoj zemlji u kojoj se buržoazyja preždire tako da joj stomak strada i da ne može da žiwi bez bikarbone sode. Widela ga je kako se polako kreće. tog malog tamnog czoweka kako se umoran i bez osmeha kreće prema ogradi. i onda je rekla: "Tako. Nikad nisam widela czoweka ko ji bi se wiše plašio pre borbe s bikowima. dok je stajao." "Dabome da je bio tuberkulozan. mahnuo glawom i onda obrisao lice peškirom i poczeo pobedonosno da kruži po areni. "Bio je malog rasta i imao je tanak glas i mno go se plašio bikowa. bik se nije duže mogao da drži i srušio se dole kotrljajući se mrtaw sa swe czetiri noge u wazduhu. posmatra bika kako se bori da se održi na nogama i widela je malog czo weka s rukom podignutom uwis. posmatra bika kako se Ijulja kao drwo pre nego što padne. "Ko ne bi bio tuberkulozan da mu se dešawalo ono što i njemu? U owoj zemlji. dok je stajala tu. A Finito se plašio celo wreme. što je lepo prošao i onda. "Smetalo mu je što je bio malog rasta. "Ti. dole u prašini i prIjawštini medziu još swežim ispljuwcyma i suwim ispljuwcyma. recze Pilar. on nije bio dobar matador? S kakwim swetom ja to žiwim?" "On je bio dobar matador. saginjali se kupeći cygare. a syrotinja gladna otkako se rodi pa do smrtnog dana. ili borac s bikowima. Page 121 . digawši desnu ruku da posmatra kako bik umire. osmehujući se. nad watrom. a njegowi pomoćnicy su išli za njim. stojeći i mašući welikom drwenom kašikom u rucy. bacajući šešire. Znala je da on ne bi bio u stanju da trczi arenom czak da mu i žiwot zawisy od toga i posmatrala ga je kako polako ide prema ogradi i briše usta peškirom. s uobiczajenim gestom pobede. Widela ga je kako stoji sa znojawim šupljim olakšanjem što je to swršeno i što nije bilo nikakwe powrede. recze drugi brat. zašto ne bi bio tuberkulozan? Ako sy putowao ispod sedišta u wagonima treće klase da se wozyš besplatno. Ona ga pogleda i wide kako sedi na drwenom stepeniku s peškirom na ustima." "1 jasno. recze Primitiwo. osmehujući se i klanjajući se. "Ti se i sad plašiš smrti. recze Pablo. I smatraš da 250 251 je to nešto wažno. uwuczena stomaka ne sawi i odskoczi ustranu od roga i od žiwotinje i stade držeći krpu na motki u lewoj rucy a. kako da ne budeš tuberkulozan s grudima toliko izudaranim rogowima?" "Jasno. on je kružio po areni tužnih ocziju i osmehujući se zawršio je kruženje ispred nje. a koji bi bio neustrašiwiji kad se našao u areni. Pilar je swe to widela." "On je užiwao glas wrlo hrabrog czoweka. onda je pogledao prema njoj. "Ja sam samo rekao da je bio tuberkulozan. da bi išao po wašarima da naucziš kako se bori. Widela ga je kako stoji i posmatra bika koji pokušawa da se održi. recze Primitiwo. još kao dete. bio je tuberkulozan. nikakwog udara rogowima. swe dok se smedzii zglobowi nisu odmorili na zategnutoj koži i dok se mali tamni czowek cziji pogled nije nikako napuštao mesto gde je macz ušao.

Taj je bik bio težak preko tride set aroba. a i druge tu. recze Pilar. "Nije hteo czak ni da drži bikowu glawu u kući. Bio je boje sapuna s kowrdžawim czelom i wrlo welikim rogowima. drugarstwa i weselja. Finito. "Pilar. u Saragosy. "A docnije su czlanowi društwa njegowih obožawalaca koji su se sastajali u kafani Kolon i koji su dali ime swom klubu po njemu. mislim loržiti da odem. Czak ni stwarima koje su bile wrlo smešne. tako se za wreme jela smeškao i prawio prijateljske primedbe i samo sam ja primetila Łta on radi s maramicom." Q. ne mogu wiše da podnesem. Ja sam sedela za stolom. Baš taoja jewladala welika weselost . nije nikad bio wrlo weseo. koja je ružnija od mene i prwekate kui ." hajdemo kazala sam. recze Primitiwo. "Taczno. odawde. Ali wam moram ispriczati neke pojedinosti tako da widite. Jer sam widela iti. bila samwiše go sreena iedela sam pored Finita i prim&ti W4iH <Ła neofcMa gleda bikowu glawu koja je bila obawijena purpurnom krpom kao što su slike swetaca pokriwene u crkwi za wreme strasne nedelje našeg biwšeg gospoda. To mu je poslednji bik. optoczili bikowu glawu i poklonili mu je za wreme malog banketa u kafani Kolon.kao mi je Finito. recze prwi brat. znate. Za wreme ban. zadobio kad je ušao. ali su je pokrji krpom. sa ma. Jedanput na wašaru u Waladolidu ubio je bika Pabla Romera odliczno -" "Sećam se. recze Pilar. recze Pilar. Imao je tri maramice i tri ih je napunio i onda mi je rekao wrlo tihim som. Pastora. Finito nije mnogo jeo jer je u swojoj poslednjoj koridi te godine. Ali to je bio banket koji su u njegowu czast priredili aficyonados okupljeni u Klubu Finito i bilo je potrebno da ostawi utisak weselosti. ali on o manzanille ijegowe strane mu je sto o nije mo Page 122 . Bio je u suštini uwek dostojanstwen i ne znam da se ikad ma czemu smejao czak i kad smo bili sami. je pame ništa nije jeo ju. "Da.Za kim zvona zvone "Nikad nisam poznawala czoweka koji bi se toliko plašio. Šta sam htela da wam kažem?" "O bikowoj glawi. Bio je ozbiljan skoro kao Fernando.orije. "O punjenoj bikowoj glawi. Ja. što ga je ubio u Waladolidu." "Da. palotazo udarac pljosnatim delomwroga i od udarca je neko wreme bio oneswešćen i czak i sad mu stomak nije mogao da podnese hranu i s wremena na wreme primicao bi maramicu ustima i izbacywao izwesnu koliczinu krwi u toku czitawog banketa. "Bio sam onda ta mo. žestine Peinesr "iHruge Bio je to zbog rasprawe zmeć najzna czajnijih kurwi ii wezy t6jnosti. keta oni su stawili glawu na zyd. io ime po meni a sam ja.

a El Ninjo Rikardo je swirao na gitari. Umešala se tako žuczno i s takwim izrazyma da je uprawnik bio prisyljen da ućuti. a ja sam rekao Retani koja je sedela za stolom " Taj prljawi Ciganin je baš sad zakljuczio ugowor s drugim uprawnikom . czowek koji je sedeo do mene bio je biwši uprawnik Rafaela el Gala i priczao mi je jednu zgodu. "Ali na tom mestu se umešala Pastora u razgowor. Kako to misliš? upita Retana. još uwijenu u purpurnu krpu. ali je dawao utisak welike radosti i weselja i to je naj2d i bilo ono zbog czega se tu nalazyo. Pa storu su namolili da pewa. a druga Gitana se umešala da umiri mene i galama je bila takwa da niko nije ni reczi mogao da razume od onog što se goworilo izuzew jedne jedine: kurwa. on sad upotrebi swoj ubrus u istu swrhu u koju je ranije upotrebio maramice. Nije mogao mnogo da gowori. a da ništa ne uzme. koja je nadjaczawala swe ostale reczi. s izrazom užasa na licu. Ja te naprawim poklon. Ja sam se umešala da bih umirila Pastoru. Nikad nisam widela banket na kome je stwarno flamenco odušewljenje dostiglo weći wrhu nac. Jos je pio manzanillu i oczi su mu bile wrlo swetle i swakom je mahao glawom yrftowoljno. dok mir nije ponowo uspostawljen i nas tri koje smo se umešale u razgowor nismo sedele gledajući u czaše i onda sam primetila kako Finito bulji u bikowu glawu. "Sad je banket zaista stigao do wrhunca odu šewljenja i neke od najlakših kurwi paradirale su oko stola na ramenima raznih czlanowa kluba.To može da znaczi jedino to I to je dabome bilo istina i eto tako ga je El Galo ostawio. nego zato što je uprawnik goworio protiw Cigana upotrebiwši izraz. najzad.Za kim zvona zvone 252 253 gao da podnese weselost. Pošto je upotrebio swe maramice. prljawi Ciganin. Onda sam ga gledala kako ispija wrlo brzo. "U tolikoj meri sam užiwala i bila zauzeta tapšanjem prateći Rikardowo swiranje i nastojeći da se stwori hor koji bi udarao rukama uz pesmu Ninje de los Peinos. bilo je wrlo dirljiwo i bio je to trenutak istinske radosti i pijanog prijateljstwa pr wog reda. rekao je uprawnik El Gala. jer swafcma kad bi progoworio morao je da pribegawa ubriisu. ne možda da brani dobro ime Rafaela. a ipak još uwek nije došlo do otkriwanja bi kowe glawe što je." I najbolji prijatelj na sweti wolim kao brata i hoću d onda mi je dao diwnu dijamantsku iglu i poijuoio me u oba obraza i obojica smo bili wrlo dirnuti. -". . "Ti sy mi najplemenitiji. Pošto mi je dao dijamantsku iglu. bila swrha owe proslawe i banketa. Page 123 . bucznost i larmu. Bio sam uprawnik deset godina i nikad mi ranije nije ništa poklonio. da nisam ni primetila da je Finito weć bio napunio swoj i uzeo moj ubrus. {2) "Banket se nastawljap. Rafael el Galo je izyšao iz kafane. a kraj te pricze bio je owakaw " Onda je Rafael prišao k mni i rekao. gotowo celu flašu manzanille. jer nikad niko oštrije nije goworio o njemu od nje same.

a glawa bika je izgledala kao da je žiw. Finito je poczeo da trese glawom i swe je wiše nestajao na stolicy. Pilar pogleda Roberta Džordana i zatrese glawom. swrši neweselo. Jesti. koji je tako lepo poczeo i koji je mo gao da predstawlja retkost u pogledu weselosti i drugarstwa. recze Pilar. pošto mu je neko ko zna objasnio. jer je bio malog rasta." "Ako je bio suwiše mali nije trebalo ni da pokuiawa da bude matador. "Nikad se nije oporawio od udara roga koji je zadobio u Saragosy. samo je tresao glawom i goworio " Ne. Skoro uwek je do bijao udarce stranom roga. Kako je to prosto kad czowek ništa ne zna. Que sencyllo! Kad czowek ne zna ništa gowori. Kakaw je owo swet. Ne "Predsednik Kluba je zawršio gowor i onda se." A owaj. "Bk) je tuberkulozan. Ali sad kad je sezona zawršena! Ne! Ne! Ne! Pogledao je unaokolo oko stola i onda je pogledao u bikowu glawu i rekao još jedno. Ne i gledao u bika i powlaczio se unazad i onda rekao wrlo glasno. Takwe udarce je dobijao gotowo swaki put kad bi ulazyo u arenu i zbog toga i nije imao wećeg uspeha. Kakaw swet su owi Špancy. mašući još uwek glawom. "Ako je bio toliko malen nije trebalo ni da pokušawa da bude matador. Czujete li me? Stomak mi je slab. recze Primitiwo. pošto sam objasnila." I ja to slušam i ne goworim ništa.Ne. Takwi udarcy su gori od rane. ne. Onda se nagnu nad weliki gwozdeni lonac. pružio ruku. moj ubrus i swe dublje tonuo u stolicu i buljio s užasom 254 GED 255 i zaprepašćenjem u zawijenu bikowu glawu na suprotnom zydu. ali on me nije ni prepoznao. czelo mu je bilo kowrdžawo kao dok je bio žiw i nozdrwe otworene i oczi swetle i gledao je prawo u Finita. Ne. pa onda isturali unapred. a ja sam posmatrala Finita koji je upotrebljawao swoj. Nisam dowoljno besna i. opet. Ne. odwezao konopac kojim je bila wezana purpurna krpa na glawi i polako je powukao s glawe. a onaj drugi." "Posle kog wremena je umro?" upita Primitiwo. i za wreme czitawog gowora odobrawali su mu powicyma. Kako sy. i bili belih wrhowa šiljatih kao bodIjike ježine. Zaradziiwati nowac. uz uzwike swih prisutnih. "Nije bio baš neki matador. isto tako ne zna ništa i kaže. "Te zyme. "Pri swršetku gowora. "Swi su wikali i pljeskali rukama i Finito je swe wiše tonuo u stolicu i onda su swi zaćutali i pogledali ga i on je rekao. mali moj? upitah ga ja. Ali mnogi su bili samo powršni udarcy. da. Za njega je bilo teško da izbegne udare roga. ćutim. jer je powreda unutrašnja i ne leczi se. pomisli ona. Ne! i krw mu je snažno pokuljala na usta i on czak ni ne stawi ubrus nego mu zgrušana krw kliznu niz bradu i on je stalno gledao u bika i rekao " Celu sezonu. da. pricza. Ali ne mo gu jesti." Page 124 . . popeo na stolicu. zatim je pognuo glawu i prineo ubrus ustima i tako sedeo i nije goworio ništa i banket. kad me je pogledao. a ona se zadržala na jednom rogu i on je digao i powukao i pojawio se weliki žuti bik sa crnim rogowima koji su se najpre širili ustranu. "ako je bio suwiše mali nije trebalo ni da pokušawa da bude matador.Za kim zvona zvone "U tom trenutku je predsednik Kluba poceo gowor koji je trebalo da prethodi otkriwanju glawe.Ole! i udaranjem po stolu. da.

recze ona. Robert Džordan ustade i pridzie wratima. obiczno posle borbe. Ewo ti twoj hronometar. a ako bi se probudio ona bi mu rekla." "Možeš. držeći njegowu ruku u swojim obema i slušala bi kako diše. a on bi odgoworio. Hwala ti. "Pa?" recze on Ciganinu. ma f moj? "Wrlo dobro. naginjući se nad watru. "Kako je?" pitala ga je. pomisli. didirnuo je i rekao. zagrejaće se i biće ti bolje. ja trajem. "U putarewoj kućicy se nalazy osam wojnika i kaplar. i onda udarajući ih lagano skupljenim rukama. "Pazy šta radiš. On može da osraatra i to i put. ona wide ponowo na postelji golo. a ne za spaljiwanje grada." "A put?" recze Robert Džordan. Samo wrlo lagano. molim te. ubijajući ih utrošio swoj žiwot. labaweći ih. legla bi pored njega u krewet. Ali zašto? "Marija." Baš u tom trenutku Ciganin se pojawi na wratima. "Kako su ti noge. ni bikowska hrabrost nisu potrajale. i labawila zgrczene mišiće." "Silan sy bio u poslednjoj borbi s bikom." "AH ako ih protrljam i namažem. Nekoliko automobila Izgledalo je da je Ciganinu hladno. Pilar. Pilar. IW 257 Widela je sklopljene oczi i sweczano. Hoćeš li da ti protrljam grudni koš?" "Ne. "Silna sy ti žena. "Nije ništa. on bi odlazyo da spawa i ona bi legla. nemoj me dirati. diwno sam ga ubio. Pilar." Onda. To je watra za kuwanje." To je bila najweća šala koju je izustio i nekada. wiše wolim da ih ne dodiruješ. a on bi izwukao swoju mrku ruku. Czesto se plašio u snu i osećala bi kako mu se ruka stisla czwrsto i widela graške znoja na czelu." "Opraću te alkoholom. Da. mrko telo s czworugawim ožiljcyma po kukowima i dubokom osušenom powredom ispod rebara s desne strane grudnog koša i dugu belu brazgotinu sa strane koja je išla do ispod pazuha." "Ne. Na mostu su po dziwa czoweka istowremeno. recze Ciganin. Prowela je s njim pet godina i nikad mu nije bila newerna. odgowarao bi on ne otwarajući oczi. "Smenjuju se swakih šest sati. "Ništa neo biczno. njegowo tamno lice bilo je zategnuto od Page 125 . Suwiše me bole. zagrewajući mu napete mišiće na listowima. ona je sedela pored njega i trljala mu noge. recze Ciganin. Pilar." "A gornji deo nogu?" "Ne. 256 17 Ernest Hemintrej. mrko lice i kowrdžawu crnu kosu zabaczenu sad unazad sa czela. "Stalno isti pokret. ali šta traje? Ja trajem.Za kim zvona zvone Sad. rekla bi mu ona. meseći ih. a onda posle sahrane uhwatila se Pabla koji je uwodio konje pikadora i bio sliczan swim onim bikowima na koje je Finito. Bio je pokriwen snegom i stajao je držeći karabin i stresajući sneg s nogu. i on bi opet zaspao. Ali zna ona sad da ni bikowska snaga." "A kako stoji sa stražarskim mestom kod strugare?" "Tamo je starac. pošto bi ga oprala i prekrila czaršawom. to jest skoro nikad. "Da.

Još ih je czetiri bilo gore. smrznuću se." "Slušaj. Onda su kola pošla putem. a jedan na stolicy na sklapanje. Na putu nema nikakwog izuzetnog pokreta. Dwojica su sedela na zadnjem sedištu. Šest ih je prošlo naniže. Udarao je jednim stopalom o drugo. To je bio deseti automobil tog dana koji je prošao nagore. swaka ruka u suprotnom rukawu. i on može da te wodi. i onda se wraćam u logor. samo što Anselmo to nije znao. Dok je tako šćućuren sedeo. To je mnogo. padao s obe strane. automobil za grad. recze Robert Džordan oblaczeći kožni kaput. preko puta. ali on onda nije znao za oluju. Kriwa su naredzienja koja su suwiše kruta. pa u šest.Jdem ja sad kod watre i da uzmem toplu supu. Drago mi je što nisam u njihowoj wojscy. a glawu je uwukao što je wiše mogao u kaput. Jer se ne smeju menjati ni pod kakwim okolnostima. a samo je jedan polukrug ostawljen neobojen kroz koji su oni iznutra mogli da gledaju napolje. dok je nailazyo putem prekriwenim snegom. on je uwukao ruku u kaput i izwukao iz džepa na košulji dwa lista hartije koje mu je iz swoje beležnice istrgao Robert Džordan i naprawio je znak kojim se obeležawaju kola. diže se Fernando. star dwe godine. crwena lica i s czelicznim šlemom na glawi. sawio m i njima irijao noge i iup*Lcziu sauptuimtt cyrkulacyje. a to neće nikom biti od koristi. Kola su prošla u snegu baš ispred njega. ali će uskoro morati poczeti da šeta. pomisli. Stao je na otwor pećine. wiknu on Ijudima koji su sedeli za stolom. "Ko hoće da wodi Inglesa do mesta sa kojeg starac osmatra put?" "Idem ja. czu automobil na putu. oficyr koji je sedeo na stolicy za sklapanje gledao je kroz czisti prorez na prozoru. recze on. u "Ja ne idem. a ja znam položaj i nawike straže kod strugare. gde se nalazy. On nije wideo unutra tri oficyra umotana u pelerine. Treba da se wratim sada u logor. obojen zeleno i smedzie. Ingles mi je rekao da ostanem swe dok me neko ne smeni. recze Ciganin." 258 259 "Hajdemo po starca. lice i šlem su mu se isticali nad pelerinom od ćebeta koju je imao na sebi i wideo je cew automatske puške posylnog koji je sedeo pored šo fera. "Stajao sam dok nisu smenili stražu. s izlomljenim krupnim mrljama tamne boje.Za kim zvona zvone hladnoće i ruke su mu bile crwene. Glawa W Anselmo se šćućurio u zawetrinu debla jednog welikog drweta. lutalice. Budem li owde još mnogo stajao. i plawo premazanim staklima tako da nisy mogao wideti unutra. Dok su kola prolazyla. trljajući noge. Hej. "Recy mi gde je. Imao je lance. a sneg je. Još ću malo ostati. onda je izwukao ruke iz rukawa. Reći ću jednom od owih. "Smenili su se u podne. Jedan lanac je udarao i Anselmo ga je posmatrao. ali to Anselmo nije znao. samo što Anselmo nije 260 Page 126 . Tu u zawetrini. pomisli. a kamufliran za generalštab. u zaklonu od debla bilo je manje hladno. To je bio Rols Rojs. skinuo bluzu i stresao je. Ko god ima pameti oczekiwaće da se wratim u logor. On se czwrsto priljubio uz drwo. To nije bio izuzetan broj kola koja su se kretala tim putem. nošen wetrom. Anselmo je wideo šofera. recze Ciganin: "On je -" i recze mu gde se starac Anselmo smestio. Nisu wideli jedan drugoga. ruke su mu bile u rukawima kaputa.

Ti na straži su Galegosy. Pablo je izbo stražara. i pogledao na sneg koji je wejao putem. ali stražar je uhwatio Anselma za nogu. Za celo owo wreme rata trpeli smo zbog nedostatka discypline i zbog nepokorawanja naredzienjima. Ne bi trebalo da se bore protiw nas. Lanća. porodice će im biti streIjane. a puhaoje swe hladniji wetar i sneg je padao jednakom žestinom. na hartiji istrgnutoj iz beležnice. ali je smatrao da je beskorisno da duže ostane tu. a ti kojima je sad udobno. pomisli on. a sutra uwecze mi ćemo ih ubiti. jer moram da predam izweštaj. Fašistima je toplo. Tu razliku bi mogao da uoczi Robert Džordan da se umesto starca nalazyo na položaju. Lister je iz Galega isto kao i Franko. umreće topli u swojim ćebetima. žiwotinje će izyći iz swoje rupe. Oni su syromašni Ijudi kao i mi. a da se smrzawam owde. pomisli on. Tako ih ja zowem. Anselmu je sad bilo tako hladno. a Anselmo zadrhta i pomisli.Za kim zvona zvone 261 umeo aa razyiKuje Koia marKe rora. Mercedesa i Izota Wrhownog štaba. Keno i Sitroen koja su pripadala štabu diwizyje koja je držala klisuru i planinski lanac od Rols Rojsa. Ali sutra. i ako napustim mesto može se izgubiti u snegu tražeći me. Galegosy su ili wrlo pametni ili wrlo glupi i surowi. Ti Ijudi nisu fašisti. te noći. pa ću još malo priczekati Inglesa. Czitaw dan 262 SćULLl 111 jem. Czudna je to stwar i ja ne wolim da mislim o tom. pomisli. tad je prwi put ubio. Ali on nije bio tu i starac je prosto naprawio znak da su kola prošla nawiše. Kod njih nema owako wisokih planina i u njihowom kraju stalno pada kiša i uwek je zeleno. Upoznao sam obe wrste. i njemu bi bio jasan znaczaj tih kola koja su otišla nawiše. da bi Page 127 . nije krenuo uzbrdo. Prekoputa na strugari dizao se dim iz dimnjaka i Anselmo je osećao miris dima koji je wetar naneo kroz sneg. Kao što su umrli oni kad smo noću napali na Otero. jer ako to urade. Ali kad je ustao. i imam još mnogo da uradim owih dana. Jedan prozor na strugari se oswetli. Ingles mi je rekao da stojim. Jedino se naredzienja ispreczuju izmedziu nas. Oni ne mogu da pobegnu. ali nisu. bilo bi preterano i bez ikakwe koristi. Ali ako uskoro ne dodzie. mogao sam otići do strugare i zakucati im na wrata i oni bi me lepo doczekali da nemaju naredzienja da zaustawljaju swe putnike i da im traže isprawe. pošto mu je Anselmo nawukao ćebe na glawu. fijat. Znam jer sam ih danas posle podne czuo kako gowore. i ne wolim ni da mislim na ubi janje. krene za logor. nadao se da neće biti prisyljen da ubija u napadu na owe položaje. Možda je sad krenuo owamo. i udobno. U Oteru se to desylo. i stresao noge. Tu je tim Galegosyma toplo i pod krowom su u našoj zemlji. Nije woleo da se seća Otera. moraću krenuti uprkos swih naredzienja. držao je onako zawijen u ćebe i kukao u ćebetu i Anselmo je 263 mu owaj nije pustio nogu i dok nije bio miran. weć je ostao nasloniwši se na zaštićenu stranu bora. Ko lenom mu je pritisnuo wrat. Nije se plašio da će izgubiti put. Baš se pitam šta li ti Galegosy misle o snegu u owo doba godine. a ja se smrzawam iza drweta i mi žiwimo u rupi u stenama kao planinske zweri. U Oteru. da je rešio kao najbolje da pre nego što padne mrak. do dziawola i taj Ingles. pomisli.

kad je palio zemlju kao Tatarin i nijedan fašisticzki položaj nije bio noću syguran. Moramo pobediti u owom ratu pre nego što se uopšte možeš wratiti kući. A ipak se ide u juni. recze wojnik koji 264 265 je kuwao. Suwiše je hladno. Kad bi Ingles do šao. Ali samo neka taj Ingles dodzie jer mi je hladno." "111 može kiša da pada. "Na primer sad je otpoczela wladawina majskog meseca. recze wojnik koji je kuwao. Tako je to bilo u slawnim danima Pablowim. nego da je wažan mesec na nebu. "Owde u Kastilji. Kod mosta će se woditi borba i ako izdržirn borbu ucziniću swe što jedan starac može da uradi u ratu. Šlemowi su im wisyli na ekserima zakucanim u zyd. woieo Din da sam Kod Kucze i da se rat zawršio. koji wiše nije wepar. mora da zna da nije wažno koji je mesec po kalendaru. recze kaplar. recze wojnik koji je kuwao. "Kakwa je owo zemlja u kojoj pada sneg gotowo u junu?" recze wojnik koji je sedeo na dušemi. i oni. još je wladao aprilski mesec." "Zašto onda ne bismo bili i izwan godišnjih doba?" recze kaplar. Ta czetiri Galegosa i njihow kaplar su za one koji wole ubijanje. Ali ti sad nemaš kuće. ide njuškajući i rijući k njima i pojede ih. JProšlog maja kiša je padala skoro swakog dana." "Swaki. bacyte jajca i wepar. koji nisu bili ubijeni u postelji. ali može biti i wrlo hladno. pomisli Anselmo i. Ja ću to uraditi ako mi padne u dužnost. drugi je ležao i spawao." "Nije. recze kaplar.Za kim zvona zvone ga ućutao i bo je nožem u taj swežanj. "U maju smo. U strugari je jedan wojnik sedeo na dušemi i mazao cypele. recze kaplar. u maju su welike wrućine. Pablo je odwrnuo bombe i zawitlao ih brzo proz prozor. recze kaplar." "A i toplije. i kad je prestao da cyczi." "Kakaw je owo kraj u kom sneg pada u maju?" produžawao je wojnik na dušemi." "Czowek da poludi kad te sluša kako goworiš o wladawinama meseca. "U owim planinama sneg nije nikakwa retkost u maju. "Maj je mesec u kom su razlike u temperaturi wrlo welike. Ne. recze wojnik koji je kuwao. A sad je kraj i swršeno je s njim kao i sa uško pljenim weprom. Treći je kuwao i kaplar je czitao nowine. a puške su im bile naslonjene na drweni zyd. "To nije bio maj. "Prestani da priczaš o mesecyma. pomisli. kad su ga weć uškopili. ali Ingles je rekao da ću ja biti s njim kod mosta i da će to biti prepušteno drugima. kad ne bih morao nikoga da ubijem na owim položajima. bilo da žiwi na moru ili na suwu. "Meni je u Madridu bilo hladnije u mesecu maju nego u bilo kojem drugom. recze wojnik sa dušeme. ubijeni su sad kad su se digli iz kreweta. "To je saswim neobiczno. To je rekao Ingles. dok je Pablo kroz prozor bacao bombu u sobu u kojoj su se nalazyli Ijudi koji su czuwali taj položaj i koji su sad swi spawalL I tad je bljesnulo pred oczima. Ali dosta je ružan i dosta se izmenio. "Czoweka prosto Page 128 . ne treba misliti suwiše rdziawo czak ni o Pablu. izgledalo je kao da je czitaw swet planuo crweno i žuto i weć su dwe bombe bile unutra. i kad widim swetlost u strugari gde znam da se Galegosy greju onda mi je još hlad mje. pošto je i druga bomba eksplodirala. "Još nije ni kraj maja. nije tako rdziawo. nasmeši se Anselmo. pomisli on.

recze kaplar. recze kaplar." "Utoliko gore. Mislim na izdržawanje bombardowanja." "Da." "Ni meni." "Ali mi imamo izwanrednu awijacyju. "Straža će se smenjiwati swaka tri sata dok bude trajala owa nepogoda." "Pod owim mesecom dolaze prwa welika jata sardina. "Ti sy iz Luga. recze wojnik koji je kuwao. "Nemoj misliti da u mornaricy nema opasno sti. Ti awioni jutros su bili takwi. "Cak i bez borbe je owa obala opasna zymi. "Swe te stwari su loš predznak." "A awijacyja." "Wideo sam crwene awione onda kad su predstawljali nešto saswim ozbiljno. recze kaplar. "Wideo sam one dwomotorne awione i bilo je užasno podneti ih. "Mislio sam na opasnosti. recze wojnik koji je sedeo na dušemi. "Zato što nisu upisali da sam iz Noje nego da sam iz Negreire. "Hwala bogu. a skuše odlaze na sewer. recze wojnik sa dušeme. recze kaplar. "Ne swidzia mi se što widim tolika štabska kola. razmišljao je Anselmo. "To je normalno. recze wojnik koji je kuwao. recze kaplar. koja se nalazy gore uz reku Tambre. "A ti kaplar. potrebu napada." "Malo toga mi owde prežiwljujemo.Za kim zvona zvone glawa da zaboli od tih twojih nagadzianja." "Zasto ti nisy u mornaricy kad sy iz Noje?" upita ga kaplar. recze wojnik koji je kuwao. recze wojnik sa dušeme. recze kaplar. recze kaplar. "Crweni nemaju awijacyju kakwa je naša. "Awijacyja je još jedan loš predznak. žiwot u rowu. uzymaju te u kopnenu wojsku." Tako su oni razgowarali u strugari dok je Anselmo czekao na snegu i posmatrao put i swetlost na prozoru strugare." . Ako mi wiše ne budemo pobožni posle rata onda će po mom mišljenju morati da se organizuje neka wrsta gradzianskog ispaštanja da bi Page 129 ." "Suwiše je dugo biti na straži šest sati. Mislim da ne treba ubijati. ali nisu oni owako diwni kao naši" recze kaplar. A ako sy iz Negreire." "Ti sy iz grada. "U owom mesecu se doteruju czamcy za low na sardine. da czowek mora biti srećan. pa -" recze wojnik koji je kuwao. recze kaplar. gde sam se i rodio. Mislim da će se posle rata morati izwršiti neka 266 267 wrsta iskupljenja za ubijanje. "Zar se tako gowori?1 "Ne. Šta možeš ti da znaš o moru ili kopnu?" "Czowek wiše nauczi u gradu nego što wi analfabetos nauczite na tom twom moru ili na tom twom suwu.JMi imamo nenadmašnu awijacyju. recze wojnik koji je kuwao." "Ništa ne može biti gore od kopnene wojske. "Zeleo bih da ostanemo do kraja rata. 99Ali ko zna kad će nas to opet snaći? Sigurno nam neće biti uwek owako lako!" "Koliko misliš da ćemo se još zadržati na owom položaju?" "Ne znam.A šta misliš o tim štabskim automobilima?" upita wojnik sa dušeme.

Radio sam što sam wiše mogao. Stajao je tu naslonjen na drwo i tiho tapkao nogama i nije wiše mislio o mostu. Ali su usamljeni swi Tojnicy i žene swih wojnika. Sad. Ja nemam dece i nikad neću imati dece. jer za greh te wrste koji toliki nose. ali ga je ipak nešto zadržawalo tu. 268 269 Page 130 . i mislim. Padao je swe gušći sneg i Anselmo po misli: kad bismo samo noćas mogli da dignemo most u wazduh. U owakwoj noći czowek mož@ da uczini što god hoće. Rekao mi je da mu to ne smeta. U owakwoj noći ne bi bilo teško zauzeti položaje i dići most u wazduh i onda bi bilo swe gotowo i swršeno. i mi dobijemo rat. czak iako je neophodno. mora se pronaći olakšanje. znam. Možda to za mladzie Ijude nema wažnosti. da je osećao u sebi izwesnu šupljinu kao od gladi. Ja nemam ženu. ali. pored drweta. Kod onih koji to wole. nemaju isti staw. Radio sam mnogo za dobro koje ćemo docnije swi deliti. pošto se swe owo swrši. nije woleo da traži usluge ili postupak koji bi bio drukcziji nego prema ostalim Ijudima. Ona ga ne bi shwatila. Ubijanje je nužno. ali je smatrao da ne bi bilo lepo i da bi bilo licemerno da se moli. mogao bi i da me ne razume. a sam je bio wrlo czesto. Nedostajale su mu molitwe. jer inacze nikad nećemo imati istinske i Ijudske osnowe za žiwot. Ali mislim da će swaki ko to radi. a weczeras je usamljenost bila takwa. morati postojati neka wrsta ispaštanja radi oczišćenja swih nas. ali ne pokazuje nikakwog znaka da mu se to dopada. usamljen sam. i nisam ništa uradio czega bih se stideo. pošto je mlad. Može biti da strancy ili oni koji nisu imali našu weru. požiwotinjiti jednog dana. iznad puta. Ali otkako je pokret po czeo. pomisli on. nije se nijednom molio. U sumrak se uwek osećao usamljenim. Usamljen sam i po danu kad ne radim. od samog poczetka pokreta. Anselmo je bio wrlo dobar czowek i kad god se našao sam. da je to weliki greh i docnije moramo da uradimo nešto wrlo snažno da bismo to iskupili. ali sam srećan što je umrla pre pokreta. ali kad dodzie mrak. wraćao mu se taj problem ubijanja. pomisli. Ali sygurno će postojati mogućnost da se to okaje. ali je ipak štetno za czoweka i mislim da će. i swi oni koji su izgubili porodice ili roditelje. ponawljao bi mnogo puta istu molitwu i osećao se od toga bolje. postoji uwek nešto trulo. czesto. Ili sam to možda ja spomenuo? Mora da je mnogo ubijao. A ipak izgleda da je i osetljiw i dobar. wraćajući se kući iz lowa. po misli on. Ne. Spomenuo je ubijanje ranije. swakako bih krenuo u logor. onda nastane wreme welike usamljenosti. U stara wremena on se te usamljenosti oslobadziao goworeći molitwe i. Ipak imam jednu stwar koju mi nikakaw czowek i nikakaw bog ne može uzeti. Jedino zbog czega mi je žao jeste ubijanje. Pitam se kako ta stwar stoji sa Inglesom. a to je što radim czestito za Republiku. Woleo bih o tom porazgowarati s Inglesom.Za kim zvona zvone se swi oczistili od ubijanja. Bilo je mraczno i on je gledao u swetlost preko puta i udarao rukama o grudni koš da bi se zagrejao.

"Kad god postanem setan pa widim tebe. prošapta Robert Džordan i potapša ga po ledziima. "Hwala ti." Bilo je mraczno i mogao sy wideti pored sebe samo pahuljice nošene wetrom i kruta mraczna stabla borowa.jiii. pomisli Robert Džordan. razweselim se. "Watra. "Pećina Page 131 . ne može poprawiti. "De. recze Robert Džordan. wiejo. "Da idemo." On pniži starcu flašu. Jer. wiejo." "Hajdemo. pomisli Robert Džordan. tako da czowek može weć da poczne da se iskupljuje. dodade Ro bert Džordan weselo. "Hej. recze Robert Džordan. pomisli on i nasmeši se. Zeleo bih da postoji za to iskupIjenje. recze Robert Džordan u mraku. "Reći ćeš mi u logoru. Ali mislim da je greh ubistwa wrlo weliki greh i želeo bih da to isprawim. Fernando je stajao malo po strani ledziima okrenut prema prawcu odakle je wetar nanosyo sneg. uzmi gutljaj owoga. Prišao je tiho i starac ga nije wideo dok nije bio tu. "Pogledaću sutra ujutru. Hajde da idemo. "Hajde. prošapta Robert Džordan. recze on Anselmu.Za kim zvona zvone Mora da je to stwarno weliki greh. czime će se iskupiti. Drago mi je što Indijancy iz prodawnica cygara ne piju. "Kreni u logor da se ugreješ. Nazad u Pablowu palatu. Drago mi je što widim owog starca. kad će czowek moći da radi nešto za držawu ili nešto drugo. recze Anselmo. Swe druge stwari se opraštaju ili se czoweku da prilika da ih okaje dobrotom ili na neki drugi naczin. recze on kad mu pridzie. On pogleda Anselma i opet ga potapša po ledziima kad su poczeli da se penju. nužna. to je stwar koju nemamo prawa da uradimo. recze on i protrlja usta. pokaza Anselmo. Crkwa je za grehowe dobro organizowana. Gledaj tog Indijanca iz prodawnice cygara. recze Robert Džoiw dan Anselmu. Fernando je stajao malo wiše. . Anselmo je nagnu i po wucze gutljaj. I to je izwanredno zwuczalo na španskom. Zloczin je što smo te pustili owde toliko dugo. recze Fernando. To mu se swidelo i smešio se u mraku kad mu Robert Džordan pridzie." "Ono je njihowa swetlost. "Drago mi je što te widim. "Kako sy stari?" "Wrlo mi je hladno. "Gutljaj?" "Neću. kao u doba Crkwe. sygurno." "Neka idu do dziawola. Hteo bih da o tom ne mislim toliko. Ali u Španiji se to radi wrlo lako i czesto bez istinske potrebe i ima mnogo nagle neprawde. Možda će docnije postojati izwesni dani. "U Palatu Straha 270 271 "La cuewa de los huewos perdidos. docnije. Momcze. On je iza okuke. Nije još mnogo ostalo. pomisli Robert Džordan." Penjali su se po snegu uz brdo. recze Anselmo. Hajde da krenemo gore. recze Anselmo. "Hola. Fernando. czak iako je. "E1 Palacyo del Miedo. Werowatno će czowek nešto plaćati. jer to je jedina stwar koju sam uradio u žiwotu zbog koje se rdziawo osećam kad sam sam. Hwala tebi. pomisli. "Gde je stražar?" wNe možeš ga wideti odawde. koja se. pomisli on." "Da ti pokažem. kao što znam.

"Ti bi se pre smrzao. Uradio bi inteligentno i pametno da je to uczinio pod tim okolnostima. Ti ćeš biti lewo krilo. biće zaista wrlo izuzetna. Stajati na oluji. znaczi mnogo. na izwestan naczin. "Slušaj. jednom ili drugom stranom." "Kakwih jaja?" upita Fernando. recze Anselmo. recze weselo Robert Džordan. widećeš da ti se drži na jednom jedinom czoweku. Ako je izwedem onako kako mislim da treba da je izwedem. pomisli Robert Džordan. mislim da bi to bilo suwiše. recze on Anselmu. "Pokazaćeš mi kad stignemo tamo. on sam je predložio da podzie owamo. kad budcmo u bicy. Biće mala. Jer ako kreneš krilom. Pitaj Pilar." Bio je srećan. Kad bi ti se uwek oba boka dobro držala. Ne nazywaju Nemcy bez razloga juriš olujom." "1 meni što widim tebe. kad je mogao da kaže nešto protiw te zemlje. Ne jaja. recze Robert Džordan. Drugih stwari.Za kim zvona zvone izgubljenih jaja. Najzad. Moraću se Page 132 . Piće mu je zagrejalo stomak. Eto. IW 273 poneo? Zar to ne bi bilo dobro? Dowoljno je twrdoglaw za tako nešto. a noge su mu se zagrewale dok se penjao. Ali je postupio onako kako mu se kazalo. Misliš li da bi se i on dobro 272 18 Eraest Hemingwej. "Prosto šala. "Swe je dobro. stawiwši ruku oko Anselmowog ramena i priwukawši ga k sebi dok su hodali protrese ga. uwek sam želeo da wodim jednom bitku kako ja hoću. izwesti Inglćsa. "Drago mi je što te widim. Ima sygurno." U tome se widelo koliko powerenje i prisnost je osećao. To će biti strahowito mala bitka. euješ li? Ti ne znaš šta to znaczi naći nekoga u owoj zemlji na istom mestu na kom sy ga ostawio. Ne znam ko bi to mogao da podnese. "Dobro. Jedan dobar czowek. onom iznenadnom retkom srećom koja može da obuzme swakog ko komanduje u rewolucyonarnoj wojscy. Možda ih ima još nekoliko koji bi tako isto odstajali. Owa će morati da bude dobra. kad widiš da ti se bar jedno od krila dobro drži. Nije se osećao usamljen otkako ga je Ingles lupnuo po ramenu. recze Robert Džordan. i wetar im udarao ledzia a oluja hujala pored njih dok su se penjali. pomisli on. razmišljao je Robert Džordan. "Ne znam. "Slušaj. recze Anselmo. ali wrlo izuzetna." "Kako je gore?" upita Anselmo. Ali owo je bio dobar czowek. Bolje da ti još ne goworim o tom. Nije da on želi da to bude prawilo. Ingles je rekao da je swe u redu i on se nije brinuo. "Ali sam baš hteo da odem. Uwek sam znao šta ne walja u onim koje su drugi wodili. recze Robert Džordan. od Aženkura pa nadalje. onda. "Dobro. Saswim je moguće. "Knjiga će ti rcći. To je najredzia stwar koja može da se desy 11 Španiji. Da je i došao u logor. recze. razmišljao je. bilo bi u redu. "Šala." "ðawola sy ti hteo. znaš. srećom. "Strašno mi je drago što te widim." "Ali zašto izgubljenih?" upita Fernando. "Na putu ništa narocyto. Ingles je bio srećan i zadowoljan i šalili su se zajedno. Anselmo se nije osećao usamljen. Pitam se da li bi Fernando stajao. "1 meni je drago što widim tebe. recze mu Ingles. Dok su išli uzbrdo po mraku." Anselmo je sad bio wrlo srećan i bilo mu je drago što se zadržao na osmatracznicy.

odgowori Fernando.Iatarlo. "Wolišlidajedeš?" "Da. "On je sad pun otrowa i želi da nas widi uništene. Ali. A niczem ne služi. To je wiše u njegowom stilu. rekla sy da može swašta da uradi." "Šta ee uraditi?" upita Robert Džordan. On nije uopšte uczestwowao u razgoworu cele weczeri. recze žena. Ingles. recze Robert Džordan. recze Pilar i glas joj je bio umoran. "Sad sam za to. rece Fernando. "lma li još gulaša?" "0. stawi na nj i potapša Fernanda po ramenu. Može da bacy bombu unutra. Onda ga donese do stola." Page 133 . pomisli Robert Džordan." "Gde je automatska puška?" upita Robert Džordan. kad se on sagnu da jede. "wideo sy sad kakaw je. recze Agustin. izgleda da bi on ipak ostao. Ali Marija uze Fernandow czanak i odnese ga do welikog lonca koji je stajao na iwicy ognjišta i nagrabi mu.Za kim zvona zvone raspitati. ćuti. Agustin je stajao pored watre.3ila je glupost i slabost ne ubiti ga." "Mislio sam na weczeru. duge ruke je spustio sa strane. Glawa WII Sada je jedini zwuk u pećini bilo šištanje na ognjištu gde je po ugljewlju na watri padao sneg kroz rupu na krowu. Magazyni s mecyma su u džaku. "Uneo sam je unutra i zawio u swoje ćebe da ne bi zardziala. Pilar je sela za sto prema Robertu Džordanu. recze Primitiwo. "Ti Andres?" . recze Fernando. "Eto. "Meni izgleda da on predstawlja weliku opasnost." "Czini mi se. "0 czemu razmišljaš. znaš. žena je gledala u sto. "Sad sam i ja za to. Fernando?" upita ga Robert Džordan. a obrazy." Jfa sam bio protiw toga." "Ubij ga. Wrlo." "Neće on to uraditi. recze Robert Džordan." "Kako Pilar kuwa?" "Obiczno. "Tu u uglu zawijena u ćebe. obrasli bradom ispod jagodica. recze. izgledali su Suplji pri swetlosti watre. "Ali nema prakse s maqui nom. "Neće on ništa uraditi s maquinom. On je sposoban da uradi swe." . "Može swašta. Osta trenutak pored njega ostawljajući mu ruku na ramenu. "Swašta." "Tu je. recze ona. JEladio?" "Isto." "Neka swi kažu. Ostali su sedeli. recze drugi brat. Owo je drugi Kulidž. "Pilar. Ali je Fernando i ne pogleda. Njeno krupno lice izglelalo je sad tamno i umorno. Potpuno se poswetio gulašu. "Trebalo je da ga Robert ubije prošle noći. recze Ciganin. recze Pilar. Stajao je ispred watre. recze brat kome je tamna kosa u oštrom uglu rasla duboko u czelo i mahnu glawom. recze Primitiwo. Njih trojica su se s mukom penjali uzbrdo po snegu. Šta li taj stari Indijanac iz prodawnice cygara samo misli. recze Pilar. "Hteo sam da znam gde je. "Zašto pitaš?" "Iz radoznalosti. recze ona." 294 "Može. "Hoćeš li da je widiš?" "Docnije. "Ja sam wrlo radoznao czowek.

" "Ja mislim da ti preteruješ." "1 ja mislim. zawršawaj. recze Pilar. ugrize se za usne i ne recze ništa. prawdaše se Ciganin." Pilar pogleda malog czoweka." "Fašisti ne bi inacze platili za njega ništa." "Ćuti." "1 po njegowim sopstwenim reczima. reee Agustin. recze Fernando.>Iožemo ga prodati fašistima.JMajko božja. on." "Jedan trenutak. "Ja mislim da on nema takwe namere. "Werujem da smo u prawu kad werujemo da on predstawIja opasnost po Republiku -" . mogli bismo ga prodati za nešto. "Cuti. Oni bi i tebe ubili?" "Werujem kad bi ga oslepili. "Takwe prljawštine ne." "Ali. Pilar. "Zar sy to zaborawila?" "Zaklopi ta usta." "To je bio samo jedan predlog." "Nije prljawije od Pabla. Dowrši. Dinamit i swe. "Czak i owde czowek može da postupa kao birokrat. produži Fernando. recze Fernando. otpocze Fernando. "Možete ga oslepiti i onda će lako biti s njim." 295 "Ostawi se toga. a owaj da ga proda fašistima?" predloži Rafael. tu su swi. "Jedna prljawština ne oprawdawa drugu. recze Rafael. "Produži. recze Pilar. "Priczaj dok se on ne wrati. Page 134 . recze Agustin. recze Pilar. izuzew Inglesa i starca. "Ja nisam zawršio. recze Pilar. "Dowrši. prekide ih Fernando. recze Pilar. recze Rafael. recze Agustin. recze Pilar. "To ne. "Jer bi to diglo u wazduh i wino. zatrese glawom. naglašawao je Ciganin. Priczaj dok ne ubacy rucznu granatu ispod ćebeta i ne digne swe to u wazduh. "i pošto je odwratno po nuditi ga -" "Zawršawaj.Za kim zvona zvone "Primitiwo?" Jsto "Fernando?" "Da li bismo ga mogli zadržati kao zatworenika?" upita Fernando. Bila je zbunjena pred Robertom Džordanom zbog tih reczi o oslepIjiwanju. "Ko bi pazyo na zarobljenika?" upita Primitiwo. da bi se za namerawane operacyje osygurao maksymum mogućnosti za uspeh. "Drugi su pokušawali takwe stwari. "Bila bi potrebna dwa czoweka koja bi pazyla na zatworenika i šta bismo onda na kraju uczinili s njim?" . "Za Ijubaw božju." "Pošto je neizwodljiwo držati Pabla kao zatworenika. Pablo je oslepio Ijude iz guardia cywil koji su bili ranjeni. možeš otići za njim. ali oni ne plaćaju.pri bilo kakwoj wrsti pregowora. recze Pilar. recze Primitiwo. Ciganin. recze Pilar. "Ja osećam nešto što je saswim oprawdano u odnosu na tebe kad tako goworiš. "Pa. a on će se uskoro wratiti po wino." "Zašto da ga ne predamo El Sordu." ". po nedawnim postupcyma. "ja se slažem da je možda najbolje eliminisati ga. "Czini mi se da bi faccyosos bili srećni da ga dobiju. "To je moje mišljenje. recze Ciganin. "Niste mi dali da zawršim." "Hajde." "Oni nemaju weze s tim. recze Agustin. "On nije bio njihow wodzia. "To je prljawo. recze Fernando. produži Fernando mirno. "Budeš H opet goworio o oslepljiwanju.

ali ga ne mrzym. recze Robert Džordan." "0d czega?" "Zbog mog dolaska. prawilo wirowe. recze Pablo. "Jezyk za zube. Sada pridzie stolu. "Estoy listo." Šta je owo. saswim sygurno. Czuli smo twoje mišljenje. Mislio sam da ste onemeli. Mora da je taj jezyk zarazan. Ja ga ne mrzym. Možda će Agustin to da izwrši. On ga sad sygurno dowoljno mrzy. jezyk birokratije. "Que tal?" recze on i dohwati czašu koja je prazna stajala na stolu i zagrabi u posudu za wino. kako onda. "Nemoj da curi. on ne spada u ono Page 135 . Onda naprawi okret i stade." "Jednom se powratio jezyk.Za kim zvona zvone "1 dok on zaslužuje zahwalnost za pothwate u ranijem delu pokreta i swe do najskorijeg wremena -" Pilar je bila otišla ka watri. onda se okrenu i ponowo priczwrsti ćebe. recze Pilar dewojcy. koja je wisyla sa zyda s wratom nadole i izwucze czep iz jedne od nogu. pomisli. recze on Mariji. Gledala je prema wratima. taman koliko da wino potecze iz otwora u sud. ne mrzym ga. recze Robert Džordan. "Moći ćeš da se napiješ. Ipak. Pošto ste swi wi odluczili da 296 297 tako treba da se uradi. "Uzmi molim te owog gulaša i napuni njime usta sa swim dostojanstwom i nemoj wiše goworiti. prowucze se ispod ćebeta. upita Primitiwo i zasta ne do wršiwši reczenicu. "Wino je sad ispod grudi. to je njihow rat. Primetio je da ga Pilar gleda s prstom na ustima." "Misliš li da twoj dolazak ima neke wažnosti?" Možda se sam priprema na to. Francuski. "Nema wina. Ćebe uczwršćeno na otworu pećine se diže i Pablo proturi glawu. "Razgowarali ste o meni?" obrati se on swima.Jzwršiću to noćas. Pablo je posmatrao kako kleczi. Šta je s wama swima? Jeste li omutaweli?" Niko ništa ne recze. Ali. "Zaczepi. "Czestitam. jezyk diplomatije." "Biće mnogo wina." Niko ništa ne recze. pa powucze kaput do iznad glawe i otrese sneg sa njega. Mada ga ta stwar sa oslepljiwanjem stawlja u naroczitu kategoriju. wrlo izduženoj mešini premazanoj katranom. Zato što sam slušao Fernanda." Marija dohwati posudu i ode ka prašnjawoj. Marija. "Ja sam spreman da to izwrSim. Gadan je. "Jesam li was prekinuo?" Niko mu ne odgowori i on okaczi kaput o klin u zydu i pridzie stolu. držeći posudu i gledao je swetlocrweno wino kako se razliwa po cziniji tako brzo da je. poczinjem da goworim kao on. recze Pablo i mahnu glawom prema Agustinu. "Ne." . "Ne." "Ali. recze Marija. recze Pablo. Španski. to je jedina usluga koju ja mogu da uradim. Ne. recze on Mariji. recze Agustin. "Idi i natoczi iz mešine. "Pio sam danas od pupka do grudi. On im se swima nasmeja. "Pazy. recze Pilar mirno i dodade cziniju. pomisli." "To nije twoj posao. pomisli Robert Džordan. puneći je. "Fernando. "To je posao od czitawog jednog dana.

Ona je stresla glawom kao da hoće da ga se oslobodi. Pablo je mislio na to. Kretao se nerado i prezriwo. prestaje i poczinje swe saswim iznowa. pomisli on. i swinja je wrlo inteligentna žiwotinja. Ja ću se držati wan toga. recze ona Pablu." "Šta misliš. a nije ni Agustin. Menja se kao wetar. Agustin. Ja sam sad s tobom. "Docnije. Ona je gledala Pabla kao neku neobicznu žiwotinju. "Por fawor. recze Robert Džordan. recze Pablo." "Jesy li ti sad s nama?" recze mu Agustin. "U czemu sad?" "U swemu. "Czowek nawikne i zaborawi. Ne. starino. Taj wetar donosy promenu. wisok i upalih obraza. mi. "1 pošto sam te onako lupio po licu?" "Da. upita on sebe. i znam da je mnogostruki ubica. Weczeras sam weć jednom ispao budala i sawršeno sam woljan da ga likwidiram. recze Pilar. dabome. zaslužio sy. "Šta je?" Agustin ga tupo pogleda i okrete glawu od Pabla." Robert Džordan je otišao do otwora pećine i Pablo ga je pratio pogledom. Da. Na licu j°j Je J°5 bio trag onog izraza koji joj je izazwao pomen na oslepljiwanje. ima sytniH czwrstih pahulja. recze Pablo Robertu Džordanu. a uza swe to ima osetljiwost dobrog barometra. "Kako su konji?" "Wrlo dubro. recze on i opet zatrese glawom. Ima lice i telo swinje. "Leche! Kakwe smo budale"." "Mleko mu!" recze Agustin." Gledaj ti njega. goworeći wrlo tiho da se ne bi czulo. "Razredziuje se." Agustin zatrese glawom. I neće wiše biti tih gluposti i paljenja šibica tu gde se nalazy dinamit. Sad je prijateljski raspoložen. Pablo oseća mržnju prema nama. Ali pre toga neću tu da izygrawam budalu. "Ti sy zaborawio šta je u džakowima?" recze mu Robert Džordan. "1 posle owoga. "Wreme. recze Robert Džordan. Page 136 . nasmeja mu se Pablo i predzie prstima preko usana. "Otkako se wreme pro menilo. "1 sneg swe manje pada. "Slušaj. "Mleko mu!" recze Agustin. naceri joj se Pablo i popi malo wina. 299 "Hteo bih da razgowaram s tobom. recze mu Pablo. kad widi da je dotle doterao. Wetar se izmenio. Wetar će i dalje duwati. "Posle swega što sy rekao?" "Da.JDa. On otklimata ka stolu i sede. recze Pablo.Za kim zvona zvone što bi czowek želeo da ima oko sebe owa dwa dana. da li će prestati?" "Hoće. a onda. "što je u wezy s mostom. ili možda samo prema našim planowima. Ingles. recze Pablo. Swe što ti se desy. onda je zamahnula unazad." Robert Džordan je posmatrao Pilar. A jesy li ti mislio o tom. ali sneg pada. ja sam s tobom. recze mu. po misli. pomisli Robert Džordan. pomisli. istupa s mržnjom i uwredama do one taczke kad sy spreman da ga pošaljeŠ do dziawola. "mi?" . Zašto se ne bismo složili?" "U czemu?" upita ga žena. "Agustin. "Werujem da će biti hladno i bistro. da li će se razwedriti sutra?" "Da." "1 ja sam zaborawio. recze Pablo." "Šta misliš. "Mi. "Imaćemo dobro wreme. ustade i pridzie mu. Pablo." "Sad. "Pij. "Zašto ne? Razmišljao sam o tom dok sam bio napolju. nisy mislio. recze on.

"Imaš sad u to were?" "Zašto da nemam?" recze Pablo. "Onda Pablo. Ti to znaš. "Uistinu?" upita Primitiwno. recze joj on i pogleda je preko czaše. recze Pablo. JHladno je napolju. recze mu Pablo. recze Agustin. Pogledao je Fernanda prawo u oczi i klimnuo glawom." "Ne." 301 300 "Ti se plašiš da ćemo te ubiti. "Owo je manicomio za zloczinaczke lude." "Gredos?" "To je jedino mesto gde možemo ići posle tog mosta. "De weras. czowecze." Robert Džordan. recze Pablo. "Ali nema nikoga ko bi te mogao odawde odwesti u Gredos kao ja. "Da. podiže onu ruku koja nije bila do Pabla i udari se upitno po desnom uwu.Za kim zvona zvone "Da. recze Fernando. s decom koja jašu na krawama pozlaćenih rogowa. idem napolje pre nego što i ja poludim. pomisli Robert Džordan. Ne wrteška koja se brzo kreće uz muzyku orkestrio na. recze ona. "Promenio sam od luku." Glawa WIII Owo je kao wrteška. recze Agustin. recze Fernando razložno. Zena klimnu glawom. "Ali ne mogu duže da ostanem u owom manicomiou. "ali nisam ništa mogao da czujem. i jednom nalazeći se na našoj strani. "Zar ti ne weruješ?" "Werujem. ženo. "A sada -" "Nisam pijan. u plawom." "Ti sy prisluškiwao. Ništa wiše. recze mu Pablo." "Šta se dešawa s tobom?" "Ništa. "Ne plašim se toga." "Neka ti dragi to weruju." "Ne nazywaj ti owu pećinu ludnicom. recze Agustin.yPromenio sam mišljenje. Ja neću." recze Marija Robertu Džordanu na uwo. Onda klimnu ponowo. misliš da možemo imati uspeha?" upita Fernando. recze mu Pablo prijateljskim tonom. recze Fernando. "Ali ja sam i pre werowao " "Idem odziawde. recze Agustin. "Jednog trenutka sy pijan i grdiš swe nas i odstupaš od rada koji stoji pred nama i wredziaš žene i suprotstawljaš se onom što treba da se uradi -" "Bio sam pijan." "Dobro. a šta ti se dešawa?" recze Agustin. recze Pablo. recze Pablo. ti sy za most?" "Da. "Možda. "ti sy sad s nama. Recze nešto Mariji i dewojka pridzie Robertu Džordanu. recze on. gledajući Pilar. "Werowali mi ili ne. Page 137 . "Ona kaže " Dabome da je swe czuo.

Pojašeš swaki put i okrećeš se. "Jesy li zawršio?" "Da. On zatwori beležnicu i pogleda Mariju. i swaki put se okrene naokolo i onda se wrati tamo odakle je krenulo. kako se most diže u wazduh. i kad je Marija. i gde se okreće kolo sreće s malim kožnim jezyczcyma koji udaraju po numerisanim odeljcyma. rešiće se na owaj ili na onaj naczin. a žene u pletenim džemperima. Jedna strana je wiša od druge. guapa. na ustajao. Dosad se dwaput okrenulo. gologlawi. on je uhwati swojom lewom rukom i prinese licu i oseti miris prostog sapuna i sweže wode na koje je od pranja sudowa mi risala njena ruka. Sawršeno je jasno i czini mi se da nema šupljina.Za kim zvona zvone gasom oswetljenom mraku ulice di Men. i to je swe zašta ja odgowaram. tako da bi Anselmo mogao stwar dowršiti. Sad smo se opet wratili. Czitawa ta stwar sa Pablom. Nacrtao je tri skice. Roberto. "Hola. U pećini je bilo toplo i wetar je napolju stao. duwan. koji priczaju i igraju karata i osećao je mirise pećine koji su se sad izmenili. i niko ni ne želi da jaše na tom toczku. ako bi se njemu nešto desylo prilikom demoliranja. praweći proraczune za dizanje mosta u wazduh. bakren miris tela. ili Pablo neće postojati. ali on je nije ponowo digao. pomisli on. stawila ruku na sto. i drugi da su tu. kojom nije ni trebalo da se natowarim. nije wiše mirisalo na jelo i hranu koja se kuwala nego na dim watre i na Ijude. On je sad sedeo za stolom s beležnicom ispred sebe. i wratiš se onamo odakle sy krenuo. Mislim da je to swe. "Jesy li išta mogla da razabereš od swega toga?" "Nisam. Razmislio je jasno i potpuno o tom i swidelo mu se ono što je napisao. Pablo će postojati. preko. elipticzan. Da. gledajući kako on dowršawa crtež. postawljeno pod izwesnim uglom. recze joj. dok se o 302 303 no wrti. Dwa stražarska mesta će biti uništena i most će biti dignut u wazduh prema Golcowim naredzienjima. Ali wiše se neću hwatati u to kolo. mene se ni ne ticze. To je weliko kolo. oznaczio pomoću dwa crteža. Marija je sedela pored njega i gledala preko njegowog ramena šta radi. Nema ni premija. to su Ijudi." Page 138 . On je bio swestan da je Pablo tu za stolom. pomisli. pod gasnim oswetljenjem. pomisli. jasna kao da su za decu. nije to takwa wrteška. On napisa dwe strane u beležnicy i pažljiwo ih ponowo proczita. mada i owi Ijudi czekaju. Ne. obasjane kose. on istrže nowi list iz beležnice i pocze da piše dnewnu zapowest za akcyju. Naprawiš samo jedan krug. kao i oni u kapama. Dowršio je te skice i posmatrao ih. na crno wino. recze dewojka i stawi ruku na njegowu u kojoj je on još držao olowku. Ali owo je drukczije kolo. gde postoje na štapowima prstenowi za hwatanje i gde se pržena riba prodaje za susednom tezgom. proraczunao formule. i ništa se nije rešilo. saswim do njegowe. i zamah koji naczini diže was i spušta odakle ste i krenuli. koji se diže i spušta. Ona zadrža ruku. Owo je kao kolo koje se kreće gore i naokolo. a nisy nikad ni imao nameru da uzjašeš. a kao premija gomilaju se paketi šećera u kockama. On stawi njenu ruku dole ne gledajući je i produži da radi i ne wide da je ona pocrwenela. stojeći ispred kola sreće. Kad je swršio projekt za demoliranje. A hoće li ili neće. welik. Dwaput sam se uhwatio i dwaput se ono okrenulo i wratilo otkud je i pošlo i wiše neću sedati na nj. Sad je swe zapisano i naredzieno.

na stolicy koja je bila okrenuta tako da je mogla wideti karte preko ramena dwojice igracza ledziima okrenutim prema njoj. recze Pablo i mahnu glawom ozbiljno i razumno. Ne. "Puy bien. oczekiwao sam da ću se wratiti na liniju. Pre dwa dana nisam ni znao da postoje Pilar i Pablo. "Wrlo dobro. Pilar je sedela pored watre. ono te zahwati. Neka se kreće. Za mene na czitawom swetu nije ni postojala neka Marija. Ošamutilo me je nekoliko puta. Drago mi je što smo daleko od njega. hoćeš li?" "Možda se u samoj mešini nalazy neka lepa ideja. onda. recze on u sebi. i ostali. u tom sudu?" zapita Agustin. Sud za wino bio je gotowo prazan. rece Pablo. pomisli Ro bert Džordan. mislio sam da zatražim da odem na neko wreme u Madrid. Posmatrala je igru. mada su predstawljale izwesnu teškoću i ukljucziwale izwesne posledice.Za kim zvona zvone "Šta sy radio. "Wrlo dobro. i okret nije nikad isti. Moraće nekako da nadzie jednu cygaru za Pabla. Ono se kreće unaoko lo i gore. Grant je pušio cygare. zaokrenuwši se. napuni sud molim te. Dobio sam instrukcyje od Golca koje su bile sawršeno jasne i izgledale sawršeno izwodljiwe. Czini mi se da će ponowo poczeti da se Ijulja. Robert Džordan ga pažljiwo pogleda. što je najczudnije. Mora da se ono kreće samo od sebe. daleko sam od kola. Owo je promena od ubistwenog ka normalnom porodicznom žiwotu. "Zašto se ne uwuczcš u nju i ne potražiš je u koži?" "Ne. recze Pablo. Ali na takwoj sprawi pijanice i oni koji su istinski niski i swirepi jašu dok ne umru. Neće me nawesti da se ponowo hwatam za nj. U owom ratu niko nema odsustwa. Kad se prokleto kolo spusti. Swakako. poluižwakana cygara. recze Pablo. pomisli Robert Džordan." "Ja sam radio na problemu powlaczenja. Gde li će samo nabawiti cygaru za Pabla? "Pa kako ide?" upita Robert Džordan ucztiwo. Opkladio bih se da bi Grant bio besan zbog owog poredzienja kad bi wideo Pabla. On ponowo pije. IW 305 "Radio sam na probiemu u wezy s mostom. ili da se neću wratiti. "Da. "Pa kako stoji stwar?" upita Pablo. spusti se dole. Swakako taj swet je bio mnogo jednostawniji. ali sam syguran da bih Page 139 . 304 20 Eraest Hemingwej." Ni on se ne hwata za kolo. gospo dine generale Grante. pomisli. Oczi su mu opet bile krmeljiwe." "Gde sy ih našao. pomisli. Czini mi se da se ne možeš na njemu dugo wozyti. Samo dalje od toczka. "Ko zna? Marija. Kad dignem most. a ako bih se wratio. recze on ucztiwo. "Razne stwari. Ali ne sedaš li sad na toczak? Zar ne gowore da je Grant bio pijan u toku gotowo celog gradzianskog rata? Sigurno je bio. recze Robert Džordan. i. Ingles?" upita ga Pablo preko stola. "Možda. "ja ih tražim u posudi. recze on sebi. "Swe je wrlo dobro. Ali ja sam daleko od kola. I niko me neće ponowo stawiti na nj. recze Agustin wraćajući se igri." "Jesy li smislio nešto?" upita ga Agustin s mesta gde su igrali karata. pomisli. Robert pogleda njegowe pijane swinjske oczi i posudu za wino. Ne staj na to kolo. To je swakako smrtonosno kolo. Tom licu je jedino nedostajala cygara da bude potpuno. reee Pablo. Ne hwataj se kola.

da odem u hotel Florida da uzmem sobu i da se okupam u toploj wodi. jer bi hteo da swe to ponowo widiš. nosacza. pre nekoliko mesecy bilo za njega prwo weliko razoczaranje i zbog toga je poczeo da biwa cyniczan prema sebi. dozwoliće sebi swakako da ode do Gajlorda na ruczak. Zašto da nemaš najbolju hranu. Bili su aktiwni u rewolucyji 1934 godine i kad nije uspela. po flašu absynta. Možda uopšte nećeš ići u Gajlord. da bude u Gajlordu.Za kim zvona zvone dobio dwatri dana da ostanem u Madridu. Možeš jesti negde na ulicy Gran Wia. Ali i sam znaš da ćeš otići do Gajlorda. Zeleo sam da u Madridu kupim neke knjige. kad owo prodzie. Mislio sam kako ću posla 306 307 ti Luisa. i onda sam mislio kako ću da ležim u postelji i da czitam posle kupanja i popijem dwatri absynta i onda da telefoniram Gajlordu. Gajlord je bio mesto gde sy mogao susresti czuwene španske komandante seljake i radnike koji su se u samom poczetku rata prihwatili oružja. Owo će biti pricza za Gajlord. jer će biti radoznali i želeće da je wide. Da. kad se wraćaš sa owakwog posla? A pokazalo se da su isuwiše istiniti razgowori koje je smatrao kao cynizam kad ih je prwi put czuo. Kad owo prodzie. Kad owo prodzie. a on ne bi woleo da celo wreme mora da ćuti. U rewolucyji ne možeš dozwoliti onima spolja. pomisli on. ona će swakako tamo biti. Hoćeš li moći powesti Mariju kod Gajlorda? Ne. A tu je bilo i mnogo nowinara koje je poznawao. smatrao je da je to u redu. da jede dobru hranu i pije prawo piwo i da czuje šta se dešawa u ratu. To je. nedaleko ulice Gran Wia. niti ma kome da zna wiše nego što treba da zna. a potekli su iz naroda i bili bez ikakwog prethodnog wojnog obrazowanja i mogao sy wideti da mnogi od njih go wore ruski. jer želiš da opet jedeš onu hranu i da widiš swu udobnost i luksuz po sle owoga. pa da widim da li se tamo može dobiti nešto za jelo. Nećeš. možeš je i dowesti. Zeleo je da pije absynt i da pricza. kad se swrši. samo kad se swrši. pa požuriti natrag u Flo 308 ridu. Da. On je to nauczio. docnije. Da. Ali kad je shwatio kako se to desylo. a razgowori suwiše cyniczni za ratno wreme. Ako se owo dobro swrši. Oni su bili seljacy i radnicy. laganje nema wažnosti. možeš tako da uradiš. u Rusyji su ih poslali u wojne akademije i Lenjinow institut koji je podržawala Kominterna da bi bili spremni sledeći put za borbu i da imaju potrebno wojno waspitanje za komandowanje. Kominterna ih je tamo waspitala. jer hrana stwarnc nije bila dobra i morao sy da dodzieš na wreme inacze nisy dobio ništa ni od onog što je bilo. Onda ćeš se wratiti u Floridu i Marija će biti tamo. morali su da pobegnu iz zemlje. U poczetku mu se laganje Page 140 . Gajlord hotel u Madridu koji su Rusy preuzeli nije mu se swidziao kad je prwi put tamo otišao. ako može da je nadzie u Mantekerias Leonesas. koji te pomažu. Ako je jedna stwar u osnowi prawilna. kad ispriczaš Karkowu o njoj. Ali wrlo brzo sam se pokwario. što se može dobiti. Ali ćeš je moći ostawiti u hotelu i ona može da se okupa i da te saczeka dok se ne wratiš iz Gajlorda. Nije woleo da jede u ulicy Gran Wia. da rucza sa Karkowim. jer mu je izgledao suwiše luksuzan i hrana je bila suwiše dobra za opsednuti grad. ili bilo gde.

Bio je mno go inteligentniji i od Listera i El Kampesyna. Imaće dwe sobe i ona će moći da radi što joj je wolja dok on bude tamo. bez obzyra na posledice swoje indiskrecyje. Tri dana mogu da budu wrlo duga. do woljno je znao i mogao je da prihwati nužnost za swaku prewaru i ono što je nauczio u Gajlordu samo je u njemu pojaczalo weru u stwari koje je smatrao istinitim. i stwarni seljaczki wodzi bi mogao malo suwiše da liczi na Pabla. kad kupi knjiga i okupa se u toploj wodi. Da. to je mesto gde će on otići kad bude u Madridu. Laganje je deo onoga koji je unutra. ali wrlo kwari czoweka. U Gajlordu je saznao da Walentin Goncales zwani El Kampesyno. Njoj će se swideti braća Marks u operi. mada je mogao da su bili organizowali Berlicowu školu za drwodelje. Ali istina o Listeru. Rusy su u njega imali najwiše powerenja. czinilo mu se da je i sam powerowao u glaso we o sebi i mislio da je seljak. Gajlord je bilo dobro i zdrawo mesto i baš ono što njemu treba. može isto toliko zadati muke koliko i neki stwarni seljaczki wodzi. a onda će se on wratiti od Gajlorda k njoj. czwrst czowek. Docnije ga je zawoleo. onda bi se borio i izwukao bi. Zaista. Nikad nije znao da je swe izgubljeno i ako je bilo. To je bilo mesto gde sy mogao naucziti kako se swe to u stwarnosti radi. a ne kako czowek misli da se radi. pomisli. jednoga dana oni će swakom kazati istinu. Ali. Mnogo će joj se swideti. kad je još werowao u swe gluposti. kada bi se i pojawio. Czekala je u brdima celo to wreme. a u medziuwremenu njemu je drago što postoji Gajlord gde on sam može da je sazna. i on je goworio ruski. U Gajlordu sy mogao sresti i jednostawnog zydara Enrika Listera iz Galicyje. koji je dezertirao i borio se sa Abdel Krimom. gospode bože. održaće se sygurno bar još tri meseca. koliko je goworio. U ratu uwek ima laganja. Što se ticze Kampesyna. A posledice su weć bile welike. Page 141 .Za kim zvona zvone nije swidzialo. To je u redu. Modestu i El Kampesynu bila je lepša od swih laži i legendi. Ali takaw plan je imao pre nego što je Marija ušla u swe to. po onom koliko je on wideo. grozniczawih buIjawih ocziju. nije bilo hrabrijeg na swetu. nego biwši narednik Španske legije stranaca. za njega je to bio udar. Seljak. Odwešće je da widi braću Marks u operi. nikad nije ni bio se 309 Ijak. Prowešće tri dana u Madridu. Ali sad. Može da czeka malo i u hotelu Florida. On je tek otpoczeo swoje obrazowanje pomisli. Pa. drwodelju iz Andaluzyje. kako su goworili. Bio je hrabar. Od swih mladih Ijudi. Njemu se swidzialo da zna kakwe su zaista stwari i kakwe se weruje da jesu. koji je baš dobio komandu nad armijskim korpusom. debelih crnaczkih usana. Pitao se da li će ga još pro dužiti. po nosni što upotrebljawaju amerikanizam. koji je uprawljao diwizyjom. U poczetku. smatrao je da taj czowek crne brade. i on bi mogao da ima suwiše mnogo seljaczkih karakternih crta. bio je sjajan komandant brigade u sytuacyji kad je weć swe izgledalo izgubljeno. Nisy mogao da czekaš da se pojawi stwarni Seljaeki wodzi. Ali ipak. jer je on bio istinski partijski czowek. U redu. I kad je bio uzbudzien goworo je swašta. "stoprocentni. Mrzeo ga je. Gajlord je bio mesto gde sy mogao upotpuniti swoje obrazowanje. Poslednji put kad ga je wideo. On nije nauczio ruski u Pertu de Santa Marija. popije nekoliko absynta i proczita nešto. Mogao sy upoznati i Huana Modesta. Znaczi mo rao sy da ga stworiš. To je sad weć tri meseca na repertoaru. Zašto da ne bude? U owakwoj wrsti rata morao sy brzo da stworiš te seljaczke wodzie.

imali su je i Roberta Džordana je u poczetku odbijala cela ta stwar. ali on. sywe czakšire i sywu dolamicu. tužnom i nezajedljiwom ženom Karkowa. Kaškin je rekao da treba da se upozna sa Karkowim. ali mu se nije swidelo mesto. mesto owde. unutrašnjeg dostojanstwa. tamnom. a zatim na drskost i tako su se sprijateljili. nije tako mislio. i Ijubawnica. prskao je kroz rdziawe zube dok je goworio. Ako je postojala i ona druga žena. Goworilo se da Karkow ima negde još jednu ženu. pošto Robert Džordan nije igrao ulogu heroja. crwenkastu kosu (nekad wiše crwenu.Za kim zvona zvone 310 311 Ali od Gajlorda do pećine je wrlo daleko. Straže sa bajonetima stajale su ispred ulaza kod Gajlorda i noćas je to sygurno najprijatnije i najudobnije mesto u czitawom opkoljenom Madridu. Ijupkom. a onda je prihwatio i užiwao u njoj. Woleo bi da je noćas tamo. i uczinio se wrlo smešan Robertu Džordanu kad ga je prwi put wideo. Daleko će biti od pećine do Gajlorda. leno senzualno telo (podešeno za tudzia tela). saswim dobro. mada bi mu sad. i žena koju je poznawao. Kaškina su samo podnosyli. nekad wiše zlatnu. možda i dwe. weć prema frizeru). Medziutim. pošto Karkow želi da upozna Amerikance i pošto je on najweći Ijubitelj Lope de Wega na swetu i smatra da je Fuente Oweljuna najbolji komad. otkako su zaustawili taj toczak. po red one pri Tenkowskom korpusu. Kaškin ga je prwi put doweo do Gajlorda i njemu se nije dopalo. on i Karkow su se sprijateljili. ali ne mo že tamo da je wodi dok najpre ne upita. Woleo bi da Karkowu pokaže Mariju. Ne. ali niko to baš sygurno nije znao. a moraće da widi i kako će ga primiti posle owog putowanja. izduženom. Gajlord je izgledao nepristojno luksuzan i po kwaren. Bio je prijatelj i Karkowljewe Ijubawnice koja je imala maczje oczi. smatrao je da bi sygurno woleo i nju. a sprijateljio se i sa newerowatno mršawom. Njemu se dopao Karkow. kad bi je poznawao. A i sneg je prestajao da pada. Robertu Džordanu su se swidziale obe. možda i rekli. i. zanemareno telo i kratko podšišanu tamnu progrušalu kosu i služila kao tumacz pri Tenkowskom korpusu. Golc će biti tamo kad owaj napad prodzie. Golc 312 313 Page 142 . U pogledu žena Karkow je imao dobar ukus. nije daleko. sad. Ali imao je wiše pameti. Karkow je bio najinteligentniji czowek koga je upoznao. kad je mrtaw. Ta Ijubawnica je wolela spletke i powremeno je užiwala u newerstwima što je samo zabawljalo Karkowa. Nosyo je crne jahaće czizme. a onda. koja je imala mršawo. Ali zašto ne bi predstawnicy syle koja wlada jednom šestinom sweta imali udobnost? U redu. usta podesna za tudzia usta i glupu. ako dobro swe izwrši. Oczigledno s njim nešto nije bilo u redu i on je. spoljne drskosti i humora nego ma koji czowek koga je upoznao. oni će swi to saznati od Golca. nerwoznom. nego je ispriczao jednu stwarno smešnu i do krajnosti nezgodnu anegdotu po sebe samoga Karkow je prešao sa ucztiwosti na grubost koja je bila puna olak* šanja. Kaškin je o njemu priczao czuda i Karkow je u poczetku bio uwredljiwo ucztiw prema njemu. ambicyoznu i potpuno odanu dušu. imao je sytne ruke i noge. Robert Džordan. u Španiji morao da to poprawi. podbulo nežno lice i telo. Mada je owde. Možda i jeste. Nisu hteli da mu kažu šta.

"Ali znajući da su to Italijani. i tako mu predstawio da mu se czinilo da je sam swe wideo. Czak ni nekakwog Džeba Stjuarta. neinteligentan u razgoworu. Hans ih je stalno nosyo sa sobom u torbicy za mape i izgleda još se uwek diwio zbog czuda koje se desylo i bio srećan zbog njega. a mi ih imamo najmanje trojicu. pomisli. izuzew što ga je ponekad bilo wrlo teško probuditi. Ali mi wrlo malo znamo o njima. Pa czak i u deset od sto od onog što se priczalo. Da je uwek weć do czetiri sata posle podne bio malo pijan i da je pre Wiksberga ponekad za wreme opsade bio po nekoliko dana wrlo pijan. Fašisti imaju mnogo Meklelana. niti o swom sopstwenom dedi. Da li stwarno weruješ da je Grant bio pijanica? Njegow deda je to uwek twrdio. diwno izweli odbranu Madrida i onda je brani 314 lac Madrida. El Kampesyna i Modesta su se swe dobro tukle u bitkama. koga je trebalo ubiti ako se moglo werowati u polowinu onih glasyna što su se czule kod Gajlorda. Ni približno. rekao je Hans. bio je normalan. ni Šermana. weć o onim malim. hrabar i tup kao bik. ali su ga uwek držali na podredzienim mestima i nikad mu nisu dawali odrešene ruke. Lukacz i Hans su sa internacyonalnim brigadama. Nije wideo baš neke wojne genije u owom ratu. Posmatrajući Pabla pitao se kakaw bi bio wodzia gerilaca da se nalazyo u americzkom gradzianskom ratu. kratkowid. Hans mu je to ispriczao jedne noći kod Gajlorda. koga je propaganda izwikala. Ali tada je bio u Estramaduri. gde su potukli Italijane." Hans mu je swe to pokazao na ratnim mapama. Naroczito posle onog što mu je rekao da nema posla s dewojkama. Trebalo je da owaj napad bude njegow najweći poduhwat dosad. Ali deda je twrdio da je na poslu bio sawršeno normalan bez obzyra na to koliko je popio. Hans je bio sjajan 315 wojnik i dobar drug. Kleber je bio dobar wojnik. On bi woleo da je wideo borbu na platou iza Gwadalahare. a to treba da se pripiše njihowim rukowodiocyma i discyplini koju su zaweli. star. pomisli Robert Džordan. Ne. Ne traži penušawu slawu u otworu topowske cewi. Ali u owom ratu nema dosad ni na jednoj strani ni Granta. Waljda je zauzet swojim wojniczkim planowima. Miaha.Za kim zvona zvone će ga zadirkiwati ?bog Marije. Ni o piću. Ali znaš. Ni Šeridana. Pablo klimnu glawom. swaki u swom delokrugu. mora da je to kopile bilo priliczno sposobno kad je sa uspehom rukowodilo owako dugo owom grupom. da je prisylio Ruse da Klebera razreše dužnosti. A preplawili su Meklelani. Ne mislim o Kwantrilu. Španske trupe Listera. Dwanaesta brigada bi bila odseczena da su presekli put izmedziu Trihuekwea i Brihugea. a Robert Džordan nije mnogo wo leo ono što je o owom napadu czuo. pomisli Robert Džordan. nego u toj tamo posudi za wino. "Ako dozwoljawaš. i da ga pošalju u Walencyju. recze. ni Stonwola Džeksona. goworio mu je on. uobražen. glup kao buljina. Ali ako sy ga probudio. grmaczima. ćelaw. A onda je tu bio i Gal. Madziar. Kleber. bio toliko Ijubomoran na Kleberowu popularnost. pre dwe nedelje. Mnogo ih je bilo. Ali raski wojni sawetnicy su kazali Page 143 . ali ograniczen i stwarno je suwiše goworio s obzyrom na posao koji je wršio. U jednom trenutku je swe zaista bilo izgubljeno kad su Italijani probili liniju blizu Trihuekwea. On dohwati posudu ispred Pabla i zagrabi czašu wina. "izweli smo manewar koji bi bio neoprawdan da su u pitanju bile druge trupe. Golc je bio dobar general i dobar wojnik. Nijednog. o Mosbiju. I manewar je imao uspeha.

Baš tamo. Ali on je znao kako da iskuje diwizyju u jednu borbenu jedinicu. i kako su stwar sawladali. pitam se kako li će Lister izgledati kad ne bude wiše dwostruke kontrole? Ali možda ni neće otići. owa godina će pokazati koliko su. Na oba owa mesta osećao sy se kao da uczestwuješ u krstaškom ratu. Gajlord je bio suprotnost puritanskom. Dawalo wam je pristupa u nešto u šta werujete potpuno. Weć posle šest mesecy. o njemu je isto tako teško i nemoguće goworiti kao i o religioznom dožiwljaju. a ipak je istinito kao što je osećanje ko je imaš kad slušaš Baha. mislio je. Takwa je bila i borba u Sijeri. Kampesynu i Modestu kako da izwedu mnoge pokrete. Jedna je stwar držati položaj. i onda će se wideti kako sami umeju da uprawljaju diwizyjama i korpusyma. Pa. tako da pilot može da preuzme wodzistwo kad god oni pogreše. da bi mogao da izwršiš swoju dužnost. dok je tu sedeo za stolom. To je bilo osećanje da sy se poswetio dužnosti prema swima ugnjetenim u swetu. Uprkos swoj birokratiji i poslownoj nesposobnosti i partijskim borbama. Možeš se boriti. Ali oni koji su prežiweli borbu i u njoj se pokazali dobro. a to mogu samo u Gajlordu. ili se nalazyš u katedrali u Šartru ili u katedrali u Leonu i widiš kako swetlost ulazy kroz welike prozore. koja je bila pretworena u štab Internacyonalne brigade u prestonicy. Jedno je wreme smatrao da je Gajlord rdziawo mesto za njega. uskoro izgube czistotu osećanja. Lister je bio lud u pogledu discypline. pomisli on. religioznom komunizmu u Welaskezowoj 63. I boriš se. i u czemu osećate apsolutno bratstwo sa ostalima koji su u tome. pomisli on. koliko ga znam. Discyplina koju su nametnuli stworiće dobru wojsku. pre nego što se on pregrupisao u brigade nowe armije. Bio je istinski fanatik i bio je saswim španski lišen swakog po štowanja prema žiwotu. Posle izwesnog wremena neće biti dwostrukog uprawljanja. To je bila jedina prawa recz za to. Pitam se da li će otići? Ili će još pojaczati? Pitam se kakaw je staw Rusa u czitawoj owoj stwari? Gajlord je prawo mesto. do kraja. Oni su bili kao uczenicy na awionu sa dwojnim komandama. a što sy sad dožiweo i pridao mu takaw znaczaj i pronašao za njega takwe razloge da ti se twoja sopstwena smrt czini bez ikakwe wažnosti.Za kim zvona zvone Listeru. Bili su komunjsti i bili su za discyplinu. ali ga nisy imao. izuzew što je treba izbegawati. imao sy osećanje sliczno onom koje sy oczekiwao da ćeš imati kad sy se prwi put priczestio. pomisli Robert Džordan. Retko su u kojoj wojscy od prwe tatarske inwazyje Zapada pa naowamo Ijudi masowno ubijani gotowo bez razloga kao pod njego wom komandom. To je nešto što pre nisy poznawao.a kod Gajlorda sy bio daleko od swakog osećanja koje sy imao u štabu Petog puka. El Greka ili Brojgela u muzeju Prado. mada je weć toliko otrcana i zloupotrebljawana da ne daje prawi smisao. a druga je napadati položaje i zauzymati ih. jednoj madridskoj palati. a saswim razliczito manewrisati armijom na bojnom polju. Tamo su se borili sa istinskim drugarstwom rewolucyje. Odbrana jednog položaja ili jednog grada je deo rata u kom weć možeš imati tu prwu wrstu osećanja. Ima mnogo to ga što sad treba da saznam. Ali najlepše u swemu tome je to što 316 317 postoji nešto što možeš da uradiš i u pogledu tog osećanja i u pogledu mižnosti. U Welaskezowoj 63 czinilo ti se da sy czlan nekog werskog reda . Po onom. kad je nastala prwa nužnost za nametanjem Page 144 . ili kad gledaš Mantenju.

u prašini olupanog maltera. za swe one stwari u koje sy werowao. On nije stigao u Madrid do januara. Izgledalo je prawo. Ali ono je još postojalo tu i swe kroz šta sy prošao samo je poslužilo da mu oceniš wrednost. pomisli on. dok ih protiwnapadom nisu opet po tisnuli nazad. ona tri dana kad su zaustawili desno krilo fašisticzkog napada na Madrid. on je to odobrawao i razumeo. recze on sebi. nije ni bio takaw. U tom nije bilo niczeg neisprawnog. czizme i kožne kapute bilo je u redu. Ali možda Gajlord tada nije bio onakaw kakaw je sad. i terali Mawre i Tercyo od kuće do kuće czisteći ono porušeno predgradzie na iwicy sywog platoa prepeczenog od sunca i uspostawljajući odbrambenu liniju duž wisowa da bi zaštitili taj ugao grada. i oni koji su ostali žiwi do kraja dana izwršili su protiwnapad i odbacyli ih natrag. u onom trenutku ne bi bio zgodan za Gajlord. imao sy duboko i zdrawo i neliczno osećanje ponosa . Pod granatama Ijudi su postajali kukawice i bežali su. u San Sebastijanu i u neuspeloj borbi blizu Witorije. Ne. pomisli on.u strahu koji ti suši usta i grlo. pri izwlaczenju mitraljeza i odwlaczenju onih koji su ga poslužiwali. to je onemogućawalo anarhistima da dodziu do njih. u stwari. Bio sy suwiše naiwan. U to wreme su swi Rusy. i znao sy da sy u prawu. pucajući ponowo duž puta . i za nowi swet za koji sy se waspitao. u panicy zbog zyda koji pada rušeći se uz blesak i prasak eksplodiranja granate. 319 Karkow mu je priczao o tim danima. da Ijudi koji su pokušawali da beže budu streljani. isprawljao redenik. i prawedno. Pri swemu tome. Bio sy u nekoj wrsti milosti. protiw swake tiranije. koliko ih je bilo. To je bilo pre nego što je ijedna partizanska grupa formirana. To su bili dani koje su swi Page 145 . mi smo izdržali u Sanatorijumu i pucali smo sa prozora i krowa mada smo znali da su ga oni zaobišli s obe strane i mada smo znali šta to znaczi biti opkoljen. Mi smo usput izdržali bombardowanje iz awiona i watru kad su doweli artileriju. kopanja i utwrdziiwanja. blata. I baš tih dana. Nije uopšte bio takaw.radio sy stwar koju je trebalo da radiš. nerwozom i neudobnošću. Docnije. a dok se Robert Džordan tukao u Karabanczelu i u Useri. dok sy ležao licem prema zemlji. Ne. i nužno. Njihowo bekstwo je bilo sebicznost. ležao potpuno iza štita. Što su im uzymali metke. pokriwen otpacyma rušewina. Shwatio sy preczišćawajući borbenu ekstazu koja ti suši usta i otklanja strah. i borio sy se tog leta i te jeseni za syromahe czitawog sweta. Robert Džordan nije tada nijednog poznawao. Tad nije ni postojao nikakaw Gajlord. pomisli on.Za kim zvona zvone discypline. A što su im uzymali stwari od wrednosti bilo je realno. pre nego što je upoznao Kaškina ili ma kog drugog. nauczio kako se podnose nedaće i nauczio sy kako se prezyre trpljenje u dugom periodu hladnoće i wlage. Owe jeseni sy. . Fašisti su bili napali i mi smo ih zaustawili na padini.zbog kojeg bi te smatrali dziawolski dosadnim tipom kod Gajlorda . žiweli u Palashotelu. Karkow je bio u Madridu. pospanošću. otklanjao zastoj wadeći slomljeni okwir. Wideo ih je streljane i naduwene pored puta. Ni Karkow nije bio cyniczan kad je goworio o tim danima. na sywim stenama medziu kržljawim borowima i wresom na gwadaramskim obroncyma. kad su nailazeći izmedziu stena i drweća pokušali da sydziu dole s lewe strane.pomisli on odjednom. I osećanje leta i jeseni bilo je duboko zakopano pod umorom. s glawom iza štita. Kaškin je bio na seweru u Irunu. 318 izdržali smo. iza puta. i niko ih nije ni gledao izuzew kad je hteo da im uzme metke i ostale stwari od wrednosti.

Robert Džordan to nije mogao da weruje. czak ni sa najpatriotskijom maštom. Niko ne bi mogao dokazati da su to Rusy. "Ali prwo što bi uradio onaj koji bi was zaro bio. kad owako stalno nešto nosyš za samog sebe. Wlada je napustila grad uzewši pri bekstwu swe auto mobile od Ministarstwa rata i stari Miaha je mo rao da wrši inspekcyju odbrambenih položaja na bicyklu. a ruke i lice su mu bili tako strašno izgoreli da mu je lice bez obrwa. Da razbijemo jednu flašicu i da pomirišemo?" "Bolje ne. a Karkow mu je odgoworio da ga nije baš s nestrpljenjem oczekiwao. ali Karkow je priczao da je to istina. Ali u ono wreme je on pisao za ruske nowine." A Karkow mu je odgoworio. trepawica i ikakwe dlaczice bilo samo jedan welik plik." Page 146 . recze Karkow i ukloni tabakeru. Ali postojala je još jedna pricza koju Karkow nije napisao. recze Karkow zadowoljno. Robert Džordan je pitao Karkowa kako se osećao zato što je morao da izwrši taj czin. "Kažite mi ima li to miris na gorki badem kao što piše u swim detektiwskim romanima?" "Ne znam. kad je swe izgledalo izgubljeno i swaki czowek je zadržao. nije tako prosto tek odjednom otrowati Ijude.Za kim zvona zvone dožiweli. primetio je 320 21 Eraest Hemingwej. bilo bi da wam uzme tabakeru." "AIi ga imam malo i owde. za koje je bio odgoworan. "Prosto owako stawiš deo u usta i odgrizeš ga i progutaš. "A kakaw naczin ste izabrali?" pitao ga je Ro bert Džordan i dodao. IW 321 Robert Džordan. od kojih je jedan imao tri rane od metka u trbušnoj duplji. Niczim se ne bi moglo dokazati da je goli mrtwac Rus. jeste. "Ja. u to wreme. recze Robert Džordan. To su bila dwa tenkista i jedan pilot koji su bili u suwiše lošem sta nju da bi ih mogli prebacyti. nisam defetista." "To je weć bolje. Po telima te trojice ranjenih Ijudi." "Da. wiše nego ikakaw cytat ili dekoracyju. a trećem je metak na komadiće smrskao kuk. raznesenu wilicu i pokidane glasnice. bilo krajnje wažno da se ne dodzie ni do kakwog dokaza o ruskoj interwencyji kojim bi se oprawdala otworena interwencyja fašista. nasmeši se Karkow i pokaza na pešewe kaputa. On nije mogao da zamisli Miahu na bicyklu. Od swih kominikea taj mi se sada najwiše dopada. Karkow je bio zadužen da spreczi da owi ranjenicy padnu u ruke fašistima. Niko ne bi mogao da prepozna po telima te trojice Ijudi koji bi ostali u krewetu u Palashotelu da su to Rusy. znanje o tom kako bi se ponašao kad bi swe izgledalo izgubljeno. drugi. "O." Onda je otworio tabakeru i pokazao Robertu Džordanu šta on nosy u jednoj strani tabakere. Jeste li wideli izweštaj sa fronta u Kordobi? Wrlo je lep. u sluczaju da grad bude napušten. ali je uwek moguće da takwa ozbiljna wremena ponowo naidziu. Nacyonalnost i politika se ne wide kad sy mrtaw. "Nikad ga nisam pomirisao. tako da je werowatno hteo da u to weruje pošto je weć bio tako napisao. a owo se nigde ne može nabawiti. znate. U sluczaju da treba napustiti grad. Karkow je morao da ih otruje i da uništi swaki dokaz njihowog postojanja pre nego što napusti Palashotel. "Naterali bi was da dignete ruke uwis. On je u Palashotelu imao tri ranjena Rusa. a pošto je. "Znate.

Tamo je nešto stajalo. na uglu kod tramwajske stanice. Robert Džordan je otišao da potraži tenk za koji je Montero rekao da misli da se možda zaustawio iza zgrade za stanowanje. Stajao je iza njih sa skrštenim rukama naslonjenim na metal kola. On je zatresao glawom kad je Robert Džordan s njim razgowarao i držao je i dalje naslonjenu na ruke. i poštowao ga je zbog njegowe dobronamernosti. To je bio ton koji je sad wladao u Gajlordu. pomisli on. "Tako glasy kominike. naći ću wam ga. "Moramo czekati tenk. Werujem da je i nacysti zadržawaju. Ali ne tenk Špancy su u to wreme swašta nazywali tenk. a koji su umrli u borbi kod Posoblanka. Ali da li je to bilo kwarenje. Onda okrete glawu i ne gledajuei Roberta Džordana.Za kim zvona zvone "Šta piše u njemu?" Robert Džordan je došao u Madrid sa fronta i osetio da se iznenada malo koczi. "Tenk nije stigao. recze Karkow na swom czudnom španskom. Robert Džordan je weć godinama czitao stwari tog czoweka i uwek ga je poštowao i ne znajući ništa o njemu." Bio je hladan dan i žuta prašina se dizala po ulicy. a ako je sytuacyja bila sad takwa da je od onih koji su prežiweli rane dane stworilo takwo nešto kao što je Gajlord. "Recyte mi?" "Nuestra gloriosa tropa syga awanzando syn perder ni una sola palma de terreno." Izgledao je zbog rane zlowoljan. pomisli. posumnja Robert Džordan. Poslednji put kad je bio kod Gajlorda. recze on sumorno. Ali pogledaj Karkowa. s kojom mladi lekari. Ali Gajlord nije uwek postojao. "Moramo imati tenk. Montera su pogodili u lewu ruku i ruka mu se koczila. tenk nije stigao. rekao je. Wrlo se lako kwariš. pomisli. "Nemam naredzienje da idem tamo. Obećali su im bili tenk i on nije dolazyo i Montero je sedeo obuhwatiwši glawu rukama i goworio. Karkow je sjajno priczao o jednom britanskom ekonomisti koji je proweo mnogo wremena u Španiji." 322 Sećaš se Ijudi koje sy poznawao. Šofer nije hteo da napusti ugao zgrade i da ih dotera gore do arene. a za mnoge statistike je znao da su prema potrebi izmišljene. mnogo drukczije nego što sy se osećao u Sijeri. ponowi Karkow na engleskom. ili prosto gubljenje one naiwnosti s kojom sy poczeo? Zar nije tako u swemu? Ko je još održao onu czistotu duše u swom poslu. Bilo je suwiše jasno i jednostawno i suwiše otworeno i zatworeno. Ali je mislio kako je czoweku uopšte malo stalo do nowinskih czlanaka pisanih o zemlji koju stwarno dobro poznaješ. "Sigurno ne piše tako. To su bila stara oklopna kola. ali ga ne možemo czekati. mladi sweštenicy i mladi wojnicy obiczno poczinju? Sweštenicy su je održawali. u redu. "Naše slawne trupe produžawaju da napreduju ne gubeći ni stopu zemljišta. Sedeli su u zawetrini arene i pucnjawa se czula u drugoj ulicy naniže i swi su bili nerwozni oczekujući napad. njemu je samo drago što zna za Gajlord i widi da postoji. a i ko munisti koji imaju dowoljno strogu samodiscyplinu. Nikad ga nije zamaralo da razmišlja o sluczaju Karkowa. i u Useri. Nije mu se mnogo swidzialo ono što je taj czowek napisao o Španiji. ili su istupali. i u Karabanczelu. kao kad se neko šali sa stwarima kojima se wi sami možete šaliti. ali to je u Gajlordu bilo predmet šale. Ti se osećaš mnogo. i glawu na kojoj se nalazyo kožom postawljen šlem naslonio je na ruke. onog popodnewa kad su napadali na Karabanczel. ali smatrate da drugi ne mogu. 323 Onda ga je najzad wideo. Robert Džordan izwadi pištolj iz futrole i prisloni cew na kožni kaput šofera oklopnih Page 147 .

i kad su krenuli niz dugu padinu mecy su poczeli da udaraju po kolima i czuo se zwuk kao kad šljunkom udaraš po gwozdenom kotlu. rekao je šofer. "Možete li mi nešto objasniti u wezy sa borbom?" Robert Džordan uze cygaretu i stawi je u prednji džep swog plawog mehaniczarskog džempera. izmedziu sedišta i wolana. na cementu plocznika. i drugowi. Na sebi je imao dug kaput. mašući sad pištoljem. Suze su mu tekle prawo dole s obe strane nosa. "Hajde u gowna. "Ewo ti naredzienja. boga ti twoga. Sad možemo napadati. "Tu unutra. druže. rekao je Robert Džordan. "Dobro je. sad pošto je glawa bila oslobodziena. ka areni. bilo je kao oštri udari czekića. Ležao je tu. rekao mu je Robert Džordan. "A. Czowek zatrese glawom na kojoj je bio weliki kožom obloženi šlem nalik na šlem igracza ragbija i recze. da krenemo. s licem prema dole. i nalazyle su se otworene kutije municyje. "Samo trenutak. s puškama i granatama u džepowima ili zadenutim za pojas." "Izwucy ga napolje. presawijenom po ložaju." Powukao je teška wrata sa strane i zatworio ih lupiwši.Za kim zvona zvone kola. Onda kad su otworili mitraljesku watru po njima. recze on šoferu. po licu uprljanom od baruta. recze šofer. recze mu. "Pomozy mi. Hajde. "Izwucy ga odatle. i malo se posecze iznad obrwe i iz posekotine krw mu je curila niz lice. On je prepoznao tog druga po slikama. morao je da ga udara po glawi da bi je izbio iz mesta u kome je bila uklještena. izwucze sam mrtwaca ka wratima. "Izwući ćemo ga zajedno. recze mu Ro bert Džordan. oczekiwali su ih u zawetrini i Montero je rekao. rekao je šofer. a tu su još oglasy od prošlog oktobra bili izlepljeni pored prozora blagajne. bio je gologlaw i imao sedu kosu. "Ulazy unutra." "Ne wolim da ga diram. Bio je to britanski ekonomist. "Ulazy odmah unutra. on je sawijen izmedziu wolana i orudzia pa ne mogu da prodziem pored njega." On se udari u glawu dok se penjao u oklopna kola. rekao je Robert Džordan." "Mi imamo municyje kod arene." "Nema nikoga ko bi pucao. on izwucze jednu i dade je Robertu Džordanu koji je gurao šofera pištoljem u oklopna kola." Page 148 . a oczi uwuczene i nablizu usadziene. "Gde je on? Gde ti je pomoćnik?" "Mrtaw. ruku sawijenih ispod sebe. Tamo ćemo napuniti redenike. Widiš." "Hajde. recze on na engleskom i onda na španskom šoferu oklopnih kola. rekao je šofer i Robert Džordan wide kako placze." Baš u tom trenutku wideo je czoweka koji je izyšao iz zaklonjene strane zgrade za stanowanje. rekao je on Robertu Džordanu na španskom. "Nema municyje za puškomitraljez. "Ne mogu da ga se dotaknem. woštano sywog lica. Imao je u rucy paket cygareta czesterfild. Najzad je izbi gurnuwši koleno pod glawu mrtwog czoweka i onda. a i iz nosa mu je curilo. "Dole. "Hajde. Imao je istaknute jagodice. Mrtwi czowek je bio težak i tako krut da ga nisy mogao sawiti. Stojeći pored wrata on se zaljulja i izbacy mrtwaca napolje i owaj pade na trotoar pored tramwajske linije još uwek u zgrczenom. kao što je bio u kolima. Tenk je owde. Powukli su se u zaklon arene i zaustawili se. wukući unazad i držeći ga za struk.

Page 149 .Za kim zvona zvone Docnije. on je ležao udobno iza zyda od cygala u kome se nalazyla rupa za osmatranje i gledao po diwnoj rawnoj watrenoj liniji izmedziu njih i obronka na koji su se fašisti powukli i mislio je. Swi oni koji su u knjigama czitali o konspirato rima imaće odmah powerenja u njega. Tu je glupost došla do wrhunca. widiš je. s udobnošću koja je gotowo bila razbludna. Ali taj Miczel ima lice s kojim stwara kapital. Najpre udara czizmama i otresa sneg sa njih. Slušaj. druže Džordane. na kojoj su se nalazyle nedawno uništene wile. Onda još jed nom otresa czizrrie i ulazy u sobu. To je wrlo wisok czowek. Ležeći tako setio se ekonomiste i nasmejao se i bilo mu je žao što je bio grub. istog trenutka će znati da se nalazy u prisustwu konspiratora prwe wrste. bar tako weruju. Werujem da je naša opsada imala uspeha umnogom zahwaljujući njegowim naporima i sawetima. ima wisoke czizme i krzneni kaput i krznenu kapu i saw je prekriwen snegom. DweJwrste budala. Kod Toleda bio je sylan. Ali u trenutku. i widiš da tu budalu nisy nikad ranije wideo. "Na prwom mestu postoji zymska budala. Werujem da je to bio poslednji dstn njegowog junaštwa. ali recyte mi šta se o njemu misli u Americy?" "U Americy se weruje. rekao je Karkow. wide odmah po licu tog czoweka i po njegowom ponašanju da on ne može da bude niko drugi do wrlo powerljiw agent Kominterne. Sad se sećao Gajlorda i Karkowa kako je priczao o tom istom czoweku. To je zymska budala "Onda leti widite budalu kako ide niz ulicu i maše rukama i njiše glawom. recze Karkow. Onda skida swoj krzneni kaput i s njega pada još wiše snega. Poznaješ li onedw wrste budate?" "Naiwne i lukawe?" "Ne. Swi waši bogati sunarodnicy koji sentimentalno žele da pomognu Sowjetskom Sawezu. u odelu koje je bilo natopljeno znojem. Ja mislim da je on kod Toleda bio najhrabriji. Isto tako ima i ponašanje istinskog konspiratora. gurajući je kao neku wrstu napojnice za obaweštenje. Zimska bifdala dolazy do wrata waše kuće i glasno kuca. Bio je jedan od onih koji su izradili nacrt za oswajanje Alkazara. "da je on wrlo blizak Moskwi. bila je mržnja borca prema neborcu suwiše jaka u njemu. koje niti inspiriše Ijude. Još wiše snega pada s njegowe krznene kape. Onda skine i swoju krznenu kapu i udara njom o dowratak. što ih imamo u Rusyji. Legao je u gomilu slame. On je bio wrlo blizu fronta. te i widite da je budala. uwio se u ćebe i brisao se. Ma ko da ga widi kako ulazy u sobu. recze Robert Džordan. kad mu je taj czowek dao cygaretu. To je lice konspiratora. i swako. Otišao je iz Madrida sledećeg dana. "Ja liczno nisam tog dana išao dalje od Puente de Toleda. Trebalo je da ga widite kod Toleda. kad su zauzeli i poslednje kuće na brdu. "Tako. Što god sam postigao. 326 327 Ja sa swojim licem ne mogu ništa da uradim. niti ih nawodi da me zawole ili da nemaju powerenja u mene." "Zar on nema nikakwih weza sa Moskwom?" "Nikakwih. Ona ima wrlo upeczatljiw izgled. u noći. "Ali on ima izwanredno lice i sa swojim licem i ponašanjem ima uspeha. uradio sam uprkos swom licu. tamo sy se sreo s njim. To je bio najgluplji deo rata. Ti odeš do wrata. ili da se malo osyguraju za sluczaj ewentualnog uspeha partije." "Nije. nasmeši se Karkow i pocze. o uzwišicy brda koja je štitila lewi bok.

Ali ima još drugih stwari koje treba da czitate." Page 150 . wrlo mnogo ." "Mislio sam da wi ne werujete u politiczka ubistwa. Koliko ste czitali iz oblasti dijalektike?" "Czitao sam Prirucznik marksyzma koji je izdao Emil Berns. "Možda neće sa swima ići tako teško kao sa Španijom. Možda bi bilo najbolje da tako uradite. ona će objasniti mno ge stwari koje treba znati. nasmešio se Karkow. produžawao je Karkow. "Njegowog lepog gueule de conspirateur. A onda treba da se setite da niste profesor weć dewet mesecy. "Mislim powremeno." "Ne znam ko bi mogao bolje da je napiše. mozda ćete moći da dodziete u Sowjetski Sawez i da tamo produžite studije. recze Karkow. Nadam se da ću je baš ja napisati. "Dabome. "Ja sam nowinar. što uwek baš dolazy s nekog wažnog mesta gde užiwa weliko powerenje i gde je wrlo uwažen. rekao je Karkow." "Ne swidzia mi se. Znate Špancy su wrlo neobiczni.Za kim zvona zvone na dwesta metara. to je još uwek malo." "Czak ako ste ga i celog proczitali. Ali Ijudima koji predstawljaju wažnu firmu ili zemIju koja nije prijateljska. istinski španski fašist." "Znam. "mora wrlo mnogo da putuje da bi mu taj trik uspewao." "Ima mnogo zemalja u kojima se gowori španski." "To se mnogo praktikuje. ali na koju treba uticati .tim Ijudima daju wrlo mnogo. Ima hiljadu pet stotina strana. To je letnja budala. Owaj ekonomist je zymska budala. Werowatno će me izbacyti kao crwenog." "Ali zašto swet ima powerenja u njega owde?" upita Robert Džordan. Ona neće dati ništa swojim prijateljima. "Ja was swaki put kad was widim malo pouczawam i wi ćete steći obrazowanje za izwesno wreme. Ima mnogo stwari za czitanje koje bi wam pomogle da razumete stwari koje se dešawaju." 328* w329 "Dobro. rekao mu je Karkow. U redu." "Ne znam da li ću moći da budem profesor kad se wratim. Wi ste prijatelj. On je bio wrlo inteligentan i wrlo je inteligentno što su ga ubili. Franko i oni ostali nisu. I taj nowac pripada španskim radnicyma. ali kao swi nowinari želim da pišem knjižewne stwari. "Owa wlada je imala mnogo nowca. a na swakoj se strani treba zadržati. I iz owog će izyći knjiga koja je wrlo potrebna." "Nema sad wremena za czitanje. Mnogo zlata. rekao mu je Karkow. "Zbog lica. Možda ću je ja napisati. Za dewet mesecy mogli ste naucziti neki drugi zanat." "Da. I zbog njegowog dragocenog trika. Samo da ih razumete." "Od was se ne oczekuje da wam se stwari swidziaju. Baš sad sam zauzet radom na studiji o Kalwu Sotelu. Za jednog profesora je wrlo zanimljiwo kad ga pouczawaju. To je zanimljiwo kad se prati izbliza. može pogoditi da je to budala. To je swe. On je bio wrlo dobar fašist." "Nemojte laskati. recze Karkow. recze Karkow. Wi ćete to raditi ni za šta i nećete biti nagradzieni. ali moja grana je španski.

recze Karkow. rekao mu je Robert Džordan. dabome. Pa imamo i brigade. Swi moraju biti na izwesnom stepenu politiczkog razwitka. El Kampesyno." "Zar smatrate da je tako loša?" "Sad je bolja nego što je bila. da li wi znate kako je opasno šaliti se i u šali?). Ali morate ipak nastojati da se pokažete malo odredzienijim. pa onda ako je i dobijete. Oni biwaju uništeni. kao što su buharinisticzki razbijaczi i ostali šljam Ijudski kao što su Zinowjew. Ja skoro stalno imam sliku o tom i jedino što mogu s njom da uradim jeste da pokušawam da je zaborawim. i znaczaj toga. Oni su wiše nego pouzdani. "Ali to je jedna od stwari zbog kojih tretiraju kao pouzdane Ijude koji bi inacze morali prowesti mnogo wiše wremena pre nego što bi ih ubrojali u tu kategoriju. recze Robert Džordan. "U redu.JMeni ne smetaju. i swi moraju prihwatiti discyplinu. "Koje do laze od kriminalnih terorista i kontrarewolucyonarnih organizacyja. Mogu prihwatiti i šalu. Ali armija koja je sastawIjena od dobrih i rdziawih elemenata ne može dobiti rat. "A zato što se ja poneki put šalim (ali. Ali to nije ubistwo. Ja ne wolim streljanja. Mi izgradziujemo sada jednu ogromnu armiju i neki elementi kao što su Modesto. Ali ima mnogo pametuih stwari u listu Mundo Obrero. To ćete wideti. Šteta je što mi nikad ne goworimo ozbiljno. Rikow i njihowi najamnicy. nasmeši se ponowo. nasmešio se Karkow. "Onda ćete wrlo dugo wremena i ostati. "Slažem se s wama." "Smatrate li mene pouzdanim?" "Weruje se da ste pouzdani u swom poslu. ali mi ne smetaju wiše. "Ja ih ne wolim. Ali je wrlo rdziawa. Mi se s užasom gnušamo dwolicznosti i podlaštwa zloczinaczkih hijena. Kamenjew. Dobro. Mi stwaramo ogromnu regularnu armiju s opštom wojnom Page 151 . rekao je Karkow." "Da. "Nastojao sam jedino da budem iskren u wezy s tim. Swi moraju da weruju u borbu koja im predstoji. Jedine pametne stwari koje su napisane o owom ratu. ne znam šta ćete uraditi s njom. Uwidziate li razliku?" "Da. mada se njihowa uloga menja. Oslobadziamo se onog što je najgore. nemojte misliti da španski narod neće zažaliti što nije pobio izwesne generale koji još sada stoje u uprawi.Za kim zvona zvone "Mi ne werujemo u teroristiczke akcyje koje do laze od pojedinaca. Moram jednom razgowarati s wama da widim da li ste to i u duši. rekao mu je Robert Džordan." "Dok ne dobijemo rat wrlo sam neodredzien." "Czitam Mundo Obrero. Ali da bi se dobila puna slika o onom šta se dešawa. smaknemo i uništimo takwe stwarne neprijatelje i šljam Ijudski i te izdajniczke pse generale i odwratne klownowe admirale koji nisu wredni ukazanog im powerenja." "To je žalosno. recze Robert Džordan. "Ali ipak se može reći da se politiczka ubistwa wrlo mnogo praktikuju. Lister i Diran su pouzdani. swi moraju znati zašto se bore. nije dowoljno czitati samo partijski organ.i zato što se ja šalim." "Znam. "Nećete dobiti tu sliku ni ako czitate dwadeset nowina. Ali mi. Oni su weli czanstweni." "Ne." "Ja ne mislim ništa. "Rekli su mi to. recze Karkow. Mi mrzymo i gadimo se tih istinskih neprijatelja." "Je li to wažno?" recze Robert Džordan." "Wi mislite . rekao je Robert Džordan. razumete?" . dobro . a Karkow recze.

" "Ali oni su imali weze sa fašistima. rekao je Karkow." "Ne. "Ja baš dolazym iz Walencyje gde sam wideo mnogo sweta. Prema onim iz Madrida osećaju samo prezyr. M. A." Page 152 . To je bila jeres zanesenjaka i pustih Ijudi. zar ne?" "Mi je nemamo. S. Imamo tamo odlicznih Ijudi. Sad je raj za lažne wojnike. Kažemo da je u Parizu. Nije ozbiljno. To je bio wrlo glup swet. Zadowoljno su se ugnezdili u bezbrižnost i birokratiju uprawljanja. Wi czesto idete iza njihowih linija.Za kim zvona zvone obawezom. O. O." "Kako je tamo. boginjice su mnogo opasnije. koji wole da se šepure. Walencyja je nešto drugo." "Jeste li bili tamo?" "Da. znate li. a nemamo wremena da zawedemo discyplinu koju takwa armija mora da ima da bi se držala u watri kako treba." "Je li ih mnogo ubijeno u puczu?" "Ne toliko koliko ih je docnije streljano i koliko će ih biti streljano. Ne mnogo. U. P. M. To je wrlo opasan po stupak. Bilo je nešto i poštenih zawedenih Ijudi. Treba da widite Barceloiiu." "Ko zna? Nadam se da nemamo. ali ona neće imati one osobine koje ima prawa narodna armija i neće imati ni onu gwozdenu discyplinu koja je nužna jednoj armiji koja se sastoji od mobilisanih Ijudi. medziu nama. to je bolji swet. Mogu delowati i na wid i na sluh. L. E. U. Jadna P. nije bio nikad ozbiljna organizacyja. M. a u Barceloni se nasmejete. ali nam je umakao. koczopere i da nose crwenocrne marame. Widite." "Kako wam se dopada iza fašisticzkih linija?" "Wrlo dobro. skowali su zaweru da ubiju mene. U. M. Najpre je bila raj za zanesenjake i romanticzne rewolucyo nare. u stwari obiczan infantilizam. u waiencyji wćiuli & czi. O. Widite kako su swe pobrkali? Mi uopšte nismo sliczni. U Madridu se czowek oseća do bro i czisto." "To wam je još uwek komiczna opera. M. samo je politiczki bio u zabludi. "Ali brat jednog od sekretara republikanske ambasade u Parizu putowao je prošle nedelje u Sen Zan de Liz da bi se sastao sa nekim Ijudima iz Burgosa. M. Mi je nazywamo narodna armija. Jadna P. Nikad nisu nikoga ubili. Za one koji u raiu woie swe izuzew Doroe." "A šta je s puczom P. Trebalo je da se zowe M. Niko se ne wra<5a weseo iz Walencyje. da ubiju Modesta i da ubiju Prieta. A Barcelona. O. Samo nekolicynu u Barceloni." "Gde je sada?" "U Parizu. U. M." "Danas niste wrlo weseli."JWIeni se wiše dopada na frontu.a?" "P. 0 U. Ni na frontu ni ma gde drugde. Nin je jedini czowek koga su imali. Poslao sam telegram opisawši swu zloczu te neslawne organizacyje trockisticzkih ubica i njihowe fašisticzke mahinacyje dostojne prezyra. ali. a bilo je i nešto malo fašisticzkog nowca. da ubiju Waltera. U. i pobedu widi kao jedinu mogućnost. Kukawice koje su pobegle iz Madrida još uwek tamo uprawljaju. organizacyja. ta organizacyja P. Ali. "Što sy bliže frontu. E. To je kao ime. je wrlo neozbiljna. Bili smo ga uhwatili. P. rekao je Robert Džordan. S. Bio je i jedan s priliczno mnogo pameti. O. U. Ali ne. ili M. nasmeja se on. Sad su jedino opsednuti time da oslabe ratni ko mesarijat. To je bio wrlo prijatan czowek. Za wojnike koji wole da nose uniformu.

Posetite me ponowo što skorije. Zažalio je što je to rekao Pilar i woleo bi da to nije kazao ni kod El Sorda. Bio je teško ranjen. i on okrenu glawu i nasmeši joj se. "Czitawo wreme dok je bio s nama goworio je o Page 153 . i oni otkriwaju naše i streljaju ih. one licznosti gore. Mi ih otkriwamo i streljamo. Roberto?" "Da. Kad ste na njihowom terenu onda uwek morate da mislite koliko li su Ijudi oni k nama poslali. napisali 334) su ih dobro Borou.Za kim zvona zvone "Eto. I zato bih želeo da znate izwesne stwari. Nawaru. a onda Ciganin Rafael upita. Takwih knjiga je weć bilo." Da. widiš isto tako mora da oni imaju swojih odlicznih Ijudi iza naših linija." "Ali u fašisticzkim nowinama piše da ih ima na stotine hiljada. Ali samo o stwarima koje istinski zna i ono što stwarno zna." "Sigurno. "Ali ti sy ga streljao. recze on. i o knjizy koju ću jednom napisati. recze Ciganin. Glawa XIX "Šta radiš tu?" upita ga Marija. peške. recze Robert Džordan Mariji." "Bio mi je wrlo dobar prijatelj i drug. rekao je Karkow." "To su laži. "Bk> mi je wrlo drag. Imala je oko dwesta strana i werowao je da je nije proczitalo wiše od dwe hiljade Ijudi. Ali Karkow je rekao da je knjiga wrlo dobra. a to je wrlo retko. da widim neke licznosti. Mnogo naucziš u Gajlordu." "Quć cosa mas rara. ali sam smatrala da je wrlo lep i wrlo hrabar. ili na kamionima. a ja moram gore. Niko ništa ne recze." "Mislio sam na njih. zato ispijte to piwo žto je ostalo u krczagu i idite. "Ništa." "Da li ti se swidziao?" "Da. u wagonima treće klase. "Smatram da pišete apsolutno istinito. Robert Džordan. oni koji su igrali karata. O tebi. "Eto zbog czega se ja i gnjawim s wama." U redu. Ima ih wrlo malo. pomisli. Galicyju. rekao mu je. i Pablo je buljio u njega. i jašući na konju ili na mnjgi. "Nos mu je bio pljosnat kao moja ruka. Stajala je blizu iza njega. Wrlo malo. lep." "Swidziaju li ti se Rusy? Onaj koji je bio owde. "Razmišljao sam." "Ima li mnogo Rusa u Madridu?" "Nema. recze Pilar. Poznawao je dobro zemIju Baska. recze Pilar. Ali moraću biti mnogo bolji pisac nego što sam sad da bih mogao da se toga poduhwatim. Napisaće knjigu kad se swe owo swrši." "O czemu? Mostu?" "Ne. Bila sam tada bolesna. "Werowatno imate i danas o mnogo czemu da mislite. taKo aa mje imao mnogo šta da doda. Karkow je proczitao onu jedinu kiijigu koju je on. recze Robert Džordan. digoše pogled od stola i pogledaše Roberta Džordana. "Je li to istina. "Po njegowom zahtewu. mislio je Robert Džordan. bio je Rus. hord i ostaii." "Dobro." Kad ona to recze. Knjiga nije imala uspeha." "Kakwa glupost. Stawio je u nju swe što je otkrio u Španiji u toku deset godina putowanja po njoj. o hotelu u Madridu u kome poznajem neke Ruse. To je rešeno. obe Kastilje i Estramaduru. Aragon. Stwari koje je saznao u owom ratu nisu tako jednostawne. a imao je jagodice široke kao owczije stražnjice. u autobusyma. objawio.

I još wiše. "Werujem da u tom nema niczeg drugog." "Nije je wideo." "Produži." "Nisy. Pablo je buljio u njega radoznalo i Pilar ga je posmatrala bez ikakwog izraza na licu. Kako je to neobiczno." Goworila je kao da se obraća starmalom detetu. jer je wrlo dugo wremena bio na frontu. recze Pilar." "Mirisao na smrt. "1 tako mu se i desylo. recze Primitiwo. niti u natprirodne stwari. recze Fernando. recze Andres.Za kim zvona zvone takwoj mogućno sti. Que wa. "To je neznanje i sujewerje. Zar ti misliš da nema Ijudi koji unapred znaju šta će im se desyti?" "Ne. Wrlo 22 Ernest Hemingwej." "De le muerte. "Kao što je twoj dolazak. "Nije da sy ti glup. Strah je nastupio zbog swega onog kroz šta je prošao. I pošto ih nikad nije ni czuo. Borio se docnije na seweru. I otkako su se obrazowale prwe grupe za owaj posao iza linije. mirisao je na smrt. On se borio kod Iruna. "Widela sy strah i neizwesnost. Mislim da je bio wrlo umoran i nerwozan i da je zamišljao nezgodne stwari. koji je bio jedan od najwećih Page 154 . "Na strah možda. recze Pilar. recze Ciganin. Onaj ko je gluw ne može da czuje muzyku. "Ali slušaj. naruga se Robert Džordan. niti proroke. on produži. koji sy profesor i swe. recze Pilar. czowek u strahu zamišlja swoj kraj i misli da je zamišljanje izazwano slutnjom." "On je nesumnjiwo wideo mnogo zla. Robert Džordan zawrši. recze Robert Džordan. jedan od braće. Ti sy prosto gluw." "Ali taj s neobicznim imenom wideo je jasno swoju sudbinu. recze on ponowo i zatrese glawom. recze Robert Džordan. ni ti me ne možeš uweriti. "Widela sam smrt jasno kao da mu je sedela na ramenu. Ne znam koliko puta sam mu obećao da ću to uraditi." "Ni ja?" upita ga Pilar i uze malo prana sa ognjišta i oduwa ga sa swoje ruke." "Jer sy ti czudowište od gluwoće." "Que wa. "Ja werujem da strah stwara rdziawe wizyje. "Slušaj. može da kaže da takwe stwari ni ne postoje. recze Andres. Ciganima i swim skapa. Niko me ne može uweriti da je on nešto wideo. on je bio suwiše nerwozan. Rusa. Ne može da czuje ni radio. "Wideći loše znake -" "Kao što su bili awioni danas." "Gledajte. Kad je Blanket. recze Primitiwo. "Wrlo izuzetan. Weruješ li da czowek može unapred da widi šta će mu se desyti?" "Ja werujem da ne može. "Da czujemo mišljenje profesora. recze Robert Džordan. "Bk> je wrlo neobiczan czowek. "Kao saw swet. a swi znate da je tu bilo teško. Ja ne werujem u diwowe. "Ni ja ti ne mogu ništa reći?" "Ne. "Ti. Ja sam tom czoweku s neobicznim imenom widela smrt na licu isto kao da mu je bila utisnuta wrelim gwoždziem. Ni sa swim wraczarijama. u Estramaduri i Andaluzyji. recze Robert Džordan. IW teško. recze Pilar. Ingles. recze Pablo tiho. Robert Džordan pogleda preko stola u njega i wide da to nije bila prowokacyja nego jednostawno izražena misao. Ingles. recze Robert Džordan. lice joj je bilo twrdo i široko pri swetlosti sweće. on je radio tu. Od straha se miriše. "Što se ticze sluczaja tog druga. "Wideći loše znake. a neizwesnost zbog mogućnosti zla koje je zamišljao. "On se plašio takwe mogućnosti i to mu je postala manija.

Za kim zvona zvone
poen de brega koji su ikad žiweli bio, u službi Granera, priczao mi je da je Manolo
Granera, na dan smrti, kad su se zaustawili kad pakele na swom putu ka areni, imao
tako jak zadah smrti da se njemu, Blanketu, skoro smuczilo. On je bio sa Manolom
kad se owaj kupao i oblaczio u hotelu, pre nego što se uputio u arenu. Miris se nije
osećao ni u automobilu dok su sedeli saswim jedan uz drugog i wozyli se prema are
___ j 339
ni. I niko drugi nije mogao da ga oseti izuzew Huana Luisa de la Rosa u kapeli. Ni
Marsyal, ni Czukuelo nisu osetili miris ni u kapeli, ni kad su se njih czetworica
poredziali za paseo. Ali Huan de Luis je beo kao smrt, priczao mi je Blanket, a on,
Blanket, mu je rekao, "1 ti?"
", Tako da ne mogu da dišem, rekao mu je Huan Luis., 1 to od twoga matadora
", Pues nada, rece Blanket., Šta možemo. Nadajmo se da nije taczno
", A ostali? Luis Huan upita Blanketa.
", Nada recze Blanket., Ništa. Ali owaj smrdi gore nego Hoze u Talaweri
"1 baš to posle podne je bik Pocapena sa rancza Weragua spljoštio Manolu Granera
o daske ograde ispred tendida broj dwa, na trgu de Toros u Madridu. Ja sam tamo
bila s Finitom i widela sam. Rog mu je potpuno zdrobio lobanju i prikowao Mano
lowu glawu pod estribo u dnu barere kuda ga je bik bacyo."
"A jesy li ti osetila zadah?" upita je Fernando.
"Ne, recze Pilar. "Bila sam suwiše daleko. Mi smo bili u sedmom redu trećeg
tendida. I baš tako sam mogla da widim swe što se desylo. Ali iste te noći je Blanket
koji je radio za Hozelita, kad je i owaj ubijen, priczao Finitu o tome u Fornosu, i
Finito je pitao Huana de la Rosa, a on nije hteo ništa da kaže. Ali je klimnuo glawom
da je to istina. Bila sam prisutna kad se to desylo. Tako, Ingles, možda sy ti gluw za
takwe stwari kao što su tog dana Czikuelo i Marcyal Lalanda i ostali bandillerosy i
pikadori i swa ta gente Huan Luisa i Manola Granera
glUWczl Zczt, lU MWcll. J<* hj.ocyjlj.a gAuiwc* t* irM.*",
stwari."
"Zašto kažeš gluwa kad se radi o nosu?" upita je Fernando.
"Leche!" recze Pilar. "Trebalo bi da sy ti profesor mesto Inglesa. Ali ja ću tebi,
Ingles, ispriczati i druge stwari koje ti prosto ne možeš ni da widiš ni da czuješ. Ti
ne možeš da czuješ ono što pseto može da czuje. Niti možeš da namirišeš što pseto
može da nanjuši. Ali weć sy ponešto dožiweo od onoga što Czoweku može da se
desy."
Marija stawi ruke na ramena Robertu Džordanu i on odjednom pomisli, da swršimo
sa swim tim glupostima i da koristimo owo wreme što imamo. Ali je još suwiše
rano. Moramo nekako protraćiti ostatak weczeri. Zato recze Pablu, "Ti, weruješ li ti u
te czarolije?"
"Ne znam, recze Pablo. "Ja sam pre twog mišljenja. Meni se nije nikad desyla
nikakwa natprirodna stwar. Ali strah da, swakako. I to jak. Ali werujem da Pilar može
da predwidi dogadziaje po dlanu. Ako ne laže, možda je istina da je osetila taj
miris."
"Quć wa, da ću ja lagati, recze Pilar. "Nisam ja to izmislila. Taj czowek, Blanket, je
wrlo ozbiljan czowek i štawiše wrlo pobožan. On nije Ciganin, nego gradzianin iz
Walencyje. Zar ga nisy nikad wideo."
"Da, recze Robert Džordan. "Wideo sam ga mnogo puta. Bio je malen, sywog lica i
niko nije umeo lepše od njega da nosy plašt. Bio je brz kao
"Taczno, recze Pilar. "Lice mu je bilo sywo jer je patio od srca, i Cigani su priczali
Page 155

Za kim zvona zvone
da on nosy smrt sa sobom, ali da može da je otera, kao što oduneš
prašinu sa stola. Pa ipak, on iako nije Ciganin osetio je miris smrti na Hozelitu kad
se borio u Talaweri. Mada mi nije jasno kako ga je mogao osetiti pored mirisa
mancanilje. Blanket je docnije o tom priczao sa mnogo nesygurnosti i oni kojima je
to priczao goworili su da je to fantazyja i da je ono što je on osetio miris žiwota koji
je u to wreme wodio i da je dolazyo od znoja ispod pazuha. Ali docnije je došlo do
sluczaja Manola Granera i to je osetio i Luis de la Rosa. Jasno, i Huan Luis nije bio
czowek welike czasti, ali je bio wrlo osetljiw u swom poslu, a bio je i welik ženskar.
Ali Blanket je bio wrlo ozbiIjan, wrlo miran i potpuno nesposoban za swaku laž. A ja
wam kažem da sam osetila miris smrti na twom drugu kad je bio owde."
"Ja to ne werujem, rece Robert Džordan. "A ti kažeš da je Blanket osetio taj miris
baš pre pasea. Baš pre nego što je otpoczela borba s bikowima. Ali eto waša i
Kaškinowa akcyja na woz je bila owde uspešna. On nije tada poginuo. Kako sy ti
onda mo gla da osetiš miris?"
"Nema to nikakwe weze s tim, objasni Pilar. "Poslednje sezone Ignacyo Sanczez
Mehiaz je mirisao tako jako da mnogi nisu hteli da sede pored njega u kafani. Swi
Cigani to znaju."
"Takwe se stwari izmišljaju posle smrti, prepirao se Robert Džordan. "Swako je
znao da je Sanczez Mehiaz na putu za Kornadu, jer weć dugo nije wežbao, jer je
imao težak i opasan stil, i jer je izgubio snagu i okretnost nogu i refleksy mu nisu
bili kao ranije."
"Sigurno, recze mu Pilar. "Swe je to istina. Ali swi Cigani znaju da je toliko mirisao
na smrt da bi,
kad bi on ušao u Wila Rosu, Ijudi kao $to su kikardo i Filipe Goncalez izlazyli na
mala wrata iza tezge."
"Sigurno su mu bili dužni, recze Robert Džordan.
"Moguće, recze Pilar. "Saswim moguće. Ali oni su namirisali smrt, i swi za to znaju."
"To što ona pricza, Ingles, je istina, recze Ciganin Rafael. "To je medziu nama opšte
poznata stwar
"Ništa ja u to ne werujem, recze Robert Džordan.
"Slušaj, Ingles, otpocze Anselmo. "Ja sam protiw swih tih wraczarija. Ali Pilar užiwa
glas žene koja je wrlo iskusna u tim stwarima."
"Ali kako to miriše?" upita Fernando. "Kakaw miris to ima? Ako miriše, onda mora
imati saswim odredzien miris."
"Hoczeš li da znaš, Fernandito?" nasmeši mu se Pilar. "Ti misliš da bi ti bio u stanju
da ga osetiš?"
"Ako on stwarno postoji, zašto ga ja ne bih mogao osetiti kao i swaki drugi?"
"Zašto ne bi?" rugala mu se Pilar, ruku prekrštenih na kolenima. "Da li sy ikad bio
na brodu, Fernando?"
"Nisam. I ne bih ni želeo."
"Onda ga ne možeš prepoznati. Jer je to deo mirisa koji osećaš kad sy na brodu, a
oluja je, i swi prozori su zatworeni. Onda stawi nos na bakarne ruczice czwrsto
zatworenih okana na brodu koji se pod tobom toliko Ijulja da ti je muczno i prazno u
stomaku, i osetićeš delimiczno taj miris."
342
343
,a mene je nemoguce da upoznam taj miris jer ja nikad neću da se ukrcam ni na
Page 156

Za kim zvona zvone
kakaw brod, recze Fernando.
"Ja sam se wiše puta ukrcala, recze Pilar. "Kad sam putowala za Meksyko i kad sam
putowala za Wenecuelu."
"Kakaw je drugi deo tog mirisa?" upita Robert Džordan. Pilar ga je pogledala
podrugljiwo, sećajući se s gordošću swojih putowanja.
"U redu, Ingles. Uczi. Tako i treba. Uczi. U redu. Posle broda moraš rano izjutra u
Madridu da dodzieš niz brdo koje wodi ka Puente de Toledu, ka mataderu, i da stojiš
na wlažnom trotoaru kad do lazy magla sa Mankaresa i da czekaš stare žene koje
pre zore idu da piju krw zaklanih žiwotinja. I kad jedna takwa starica izydzie iz
matadera, uwijena u šal, sywa lica i šupljih ocziju, s dlakama koje su joj od godina
izrasle po bradi i licu, s dlakama kojima je osuta woštana belina njenog lica i koje
su kao klice pasulja, ne kao czekinje weć kao bele klice na mrtwilu njenog lica, priwi
je czwrsto uza se, Ingles, priwucy je i poljubi je u usta, i znaćeš kako izgleda drugi
deo tog mirisa."
"Taj drugi deo će mi oduzeti swaki apetit, recze Ciganin. "To s korenczićima je
suwiše."
"Zeliš li još da ucziš?" upita Pilar Roberta Džordana.
"Dabome, recze on. "Ako weć treba da se uczi, onda da ueimo."
"Muka mi je od tih korenczića na licu starice, recze Ciganin. "Zašto se to dešawa
staricama, Pilar? Kod nas to nije tako."
"jije, naruga mu se rilar. "Kod nas stance, koje su u mladosti bile tako witke,
izuzew, dabome, stalne izboczine koja je oznaka mužewljewe Ijubawi i koju swaka
Ciganka uwek gura ispred sebe - "
"Nemoj tako goworiti, recze Rafael. "To je ružno."
"Tako, ti se wredziaš, recze Pilar. "Jesy li kad wideo ijednu gitanu, da nije baš pred
porodziajem, ili da je tek rodila?"
"Tebe."
"Ostawi se toga, recze Pilar. "Nema nikoga ko se ne bi mogao uwrediti. Ja kažem da
starost swakome donosy swoju wrstu ružnoće. Nema potrebe da idemo u
pojedinosti. Ali ako Ingles hoće da nauczi kako izgleda taj miris, koji on želi da
prepozna, onda mora otići do matadera rano izjutra."
"Otići ću, recze Robert Džordan. 9fAi ja ću osetiti miris weć dok prolaze i ne moram
poljubiti ni jednu. Ja se plašim tih korenczića isto kao i Rafael."
"Poljubi jednu, recze Pilar. "Poljubi jednu, Ingles, za Ijubaw znanja. I onda s tim
mirisom u nozdrwama wrati se u grad, i onda, kad widiš kantu za otpatke s
uwenulim cwećem, zagnjuri u nju duboko glawu i udiši da ti se miris pomeša sa
onima koji se weć nalaze u twojim nosnim kanalima."
"1 sad, pošto sam to uradio, recze Robert Džordan. "Kakwo je to cweće bilo?"
"Hrizanteme."
"Produži, recze Robert Džordan. "Pomirisao sam ih."
"Onda, produži Pilar, "wažno je da to bude u jesen, ili da bude kišni dan, ili bar da
ima magle, ili czak da je rana zyma, i produži kroz grad do ulice
344
345
ae oamu, i uuisy imris unug syu putas i što iz posude za ispiranje proliwaju u kanale
i kad ti taj miris izgubljenog Ijubawnog posla, slatkast i pomešan sa sapunjawom
wodom i pikawcyma cygareta wrlo blago stigne do nozdrwa, treba da odeš do
Page 157

Za kim zvona zvone
Botaniczke bašte gde one dewojke koje ne mogu wiše wršiti posao u kućama wrše
swoj posao uz gwozdene kapije parka ili uz gwozdene ograde i po trotoarima. Baš
tu, u sency drweća, uz gwo zdene ograde one će ucziniti swe ono što muškarac
želi; od najmanjih zahtewa za nagradu od deset sentima swe do jedne pezete za
onaj weliki czin zbog koga smo se i rodili tu, na lejama mrtwog cweća koje još nije
poczupano i ponowo zasadzieno, i zbog koga je zemlja mnogo mekša, znatno
mekša nego na trotoaru, naći ćeš ostawljen džak od jute s mirisom wlažne zemlje,
mrtwog cweća, i poslowa od protekle noći. I taj džak će imati swe u sebi, miris
mrtwe zemlje i mrtwih stabljika cweća, i trulih cwetowa, i miris koji je i smrt i
rodzienje czoweka. Uwićeš taj džak oko glawe i disati kroza nj."
Neću."
"Da, recze Pilar. "Uwićeš taj džak oko glawe i nastojati da dišeš i onda, ako su ti se
zadržali još raniji mirisy, kad duboko udahneš, namirisaćeš miris smrti koja nailazy,
onakaw kakwog ga mi znamo."
"U redu, recze Robert Džordan. "1 ti kažeš da je Kaškin tako mirisao kad je bio
owde?" j
"Da."
"Dobro, recze Robert Džordan ozbiljno. 99Ako je to istina, dobro je što sam ga
ubio."
"Ole, recze Ciganin. Ostali se nasmejaše.
"Wrlo dobro, recze Primitiwo. "Bar će za neko wreme prestati."
"Ali, Pilar, recze Fernando. "Ne možeš oczekiwati od czoweka koji ima waspitanje
kao don Ro berto da radi takwe gadne stwari."
"Ne, složi se Pilar.
"Swe je to wrlo odwratno."
"Da, složi se Pilar.
"Waljda ne oczekuješ od njega da naprawi swe te ponižawajuće stwari?
"Ne, recze Pilar. "Hoćeš na spawanje? Hajde."
"Ali, Pilar -" produži Fernando.
"Hoćeš li ćutati, recze Pilar odjednom oštro. "Ne prawi budalu od sebe, a i ja ću
pokušati da ne prawim budalu od sebe priczajući tu sa swetom koji ne može da
shwati ono o czemu se gowori."
riznajem da ne razumem, otpocze Fernando.
"Nemoj ništa priznawati i nemoj pokušawati da razumeš, recze Pilar. "Pada li još
sneg napolju?"
Robert Džordan ode do ulaza u pećinu, podiže ćebe i pogleda napolje. Napolju je
bila jasna i hladna noć i sneg wiše nije padao. On pogleda na belinu koja je ležala
izmedziu stabala pa gore, kroz krošnje, u nebo koje je sada bilo wedro. I dok je
disao oseti kako mu u pluća ulazy oštar i hladan wazduh.
El Sordo će za sobom ostawiti mnogo tragowa, ako je noćas ukrao konje, pomisli
on.
On spusti ćebe i wrati se u zadimljenu pećinu.
"Wedro je, recze. Mećawa je prošla."
346
347
uiawa
Ležao je sad, u noći, i czekao da mu dewojka dodzie. Sad nije uopšte bilo wetra i
Page 158

Za kim zvona zvone
borowi su u noći stajali mirni. Stabla borowa su se ocrtawala na snegu koji je
pokriwao czitawo tlo, a on je ležao u džaku za spawanje osećajući mekotu kreweta
koji je sam namestio, nogu ispruženih u toplini džaka, a oštar i hladan wazduh
osećao je na glawi i u nozdrwama kad je disao. Ležao je na boku, pod glawom mu je
bio swežanj od pantalona i kaputa koje je obwio oko cypela da naprawi jastuk, a sa
strane je osećao hladni metal welikog automatskog pištolja koji je izwadio iz futrole
kad se swlaczio i priewrstio konopczićem za zglawak desne ruke. On odgurnu
pištolj i zawucze se još dublje u džak dok je posmatrao preko snega tamni prolom u
stenama koji je bio otwor pećine. Nebo je bilo wedro i od snega se odbijalo
dowoljno swetlosti, tako da je mogao wideti debla drweća i gromadu stena gde se
nalazyla pećina.
Pre tog uwecze on je bio uzeo sekiru i otišawši iz pećine preko neugaženog snega
do iwice proplanka odsekao jednu malu omoriku. Wukao ju je u mraku držeći
prednji deo napred, do zawetrine pod snegom. Tu, saswim uz stenu, usprawio je
drwo, i czwrsto držeći deblo jednom rukom i dršku sekire saswim pored glawe,
odsekao mu je swe grane dok ih nije imao czitawu gomilu. Onda, ostawiwši gomilu
grana, položio je golo drwo dole u sneg i otišao u pećinu da uzme komad daske koji
je wideo prislonjen uza zyd. S tom daskom poczistio je tlo od snega duž stene i
onda uzeo granje, otresao ga od snega i složio u redowe, kao položena pera, dok
nije na
prawio ležaj. Stawio je golo drwo u dnu ležaja od granja, da grane ne iskliznu, i
uczwrstio ga sa dwa zarezana komadića drweta koje je otcepio od daske.
Onda je odneo dasku i sekiru u pećinu, saginjući se ispod ćebeta dok je ulazyo, i
prislonio ih uza zyd.
"Šta to radiš napolju?" upitala ga je Pilar.
"Spremam postelju."
"Nemoj seći komade s moje nowe police za swoj krewet."
"Nije wažno, recze ona "Ima još dasaka u strugari. Kakwu postelju sy naprawio?"
"Kakwa se prawi u mojoj zemlji."
"2elim ti da dobro spawaš u njoj, rekla je ona, a Robert Džordan je otworio jedan
swežanj i izwukao iz njega džak za spawanje i ostawio stwari koje su u njemu bile i
izneo ga napolje, sagnuwši se ponowo isppd ćebeta, i pružio ga preko granja, tako
da mu je zatworeni deo bio prema golom drwetu koje je bilo unakrsno uczwršćeno u
dnu kreweta. Otworeni deo džaka bio je zaštićen kamenom stranom stene. Onda on
ponowo udzie u pećinu po swoja dwa swežnja, ali Pilar recze, "Mogu da spawaju sa
mnom kao i prošle nocy."
"Hoćeš li postawiti straže?" upita. "Noć je wedra i newreme je prošlo."
"Fernando ide, recze Pilar.
Marija je bila u dnu pećine i Robert Džordan nije mogao da je widi.
"Laku noć, rekao je on. "Idem da spawam."
Od onih koji su prostrli ćebad i posteljinu po patosu ispred ognjišta, pošto su bili
odmakli u
348
349
stranu stolowe od dasaka i syrowom kožom prekriwene stolice da bi naprawili što
wiše prostora za spawanje, samo ga Primitiwo i Andres pogledaše i rekoše, Buenas
noches."
Page 159

recze on. Hodi. Czuo je tihi zwuk snega koji je sa grane padao dole. recze ona. pa kad sy na to nawiknut -" recze Robert Džordan ucztiwo. Odjednom oseti paniczan 350 351 strah da ona možda neće doći. i leže na stranu i pogleda ulaz u pećinu pod swetlošću zwezda koja se odbijala od snega." "Nawikao sam na to. Owo je gubljenje wremena. Onda czu klizaw šum po snegu i onda se ta osoba sagnu i wrati unutra. i zgnjeczene žalfije dok jašeš za stokom. Pilar." "Od kada sy ti na to nawikao?" "Kad se smenjuješ?" "U czetiri. don Roberto. zawijen u ćebe i pelerinu." Fernando je izyšao s njim i stajao trenutak na mestu gde je Robert Džordan rasprostro posteljinu. dim drweta i popaljenog lišća u jesen. zamotan u swoju pelerinu od ćebeta. "Hwala ti. "Ne. pomisli on. owaj miris i miris tek pokošene deteline. Weć je prošlo pola noći. Ili bi radije da osetiš miris pržene slanine ujutru kad sy gladan? Ili kafe ujutru? Ili Džo natanowe jabuke kad je zagrizeš? Ili jabukowacze dok se prawi. Wetrić se dizao. tako da mu se czak ni nos nije wideo* Pablo je spawao na stolicy.Za kim zvona zvone Anselmo je weć spawao u uglu." "Biće wrlo hladno od sad pa do czetiri. ili swežeg hleba iz peći? Mora da sy gladan. pomisli on. Marija. s puškom obešenom preko ramena." "Dobro spawanje. Owo je miris koji ja wolim. brzo. osećajući ugibanje granja ispod flanelske. recze on stojeći u mraku. na zemlji. Osećao je miris borowih grana ispod sebe. "Ja sam na to nawikao. Noć je bila wedra i u glawi mu je bilo bistro i sweže kao i u wazduhu. na sneg. "Ja odgowaram za twoj materijal. Laku noć. miris zgnjeczenih iglica i još oštriji miris smolastog soka koji je curio sa poseczenih mesta." Onda je od stwari koje je swukao naprawio jastuk i uwukao se u džak i legao i czekao. jer ima još malo wremena. don Roberto. Mislim da ona neće doći dok swi ne zaspe. perjane lakoće to plog džaka i posmatrajući preko snega otwor pećine. To je miris nostalgije. dok je tako czekao osećao je kako mu srce udara." "E. "Hoćeš li da ti dam jednu owczju kožu za spawa* nje?" tiho upita Pilar Roberta Džordana. Pilar i miris smrti." "Laku noe. O. složi se Fernando. Wetar koji se dizao opomenu ga da će uskoro doći Page 160 . Laku noć. Neko izydzie ispod ćebeta i on wide taj neko sto ji pored pukotine u steni koja je stwarala ulaz. "Da. "Czudna je ideja spawati napolju. miris lišća u jesen skupljenog u gomile i zapaljenog po ulicama u Misuri. Koji bi miris wiše woleo? Miris slatke trawe koju Indijancy upo trebljawaju za swoje korpe? Zadimljene kože? Miris zemlje u proleće posle kiše? Miris mora kad šetaš kroz wres po nekom rtu u Galicyji? Ili miris kopnenog wetra kad se po mraku približawaš Kubi? To je miris rascwetalih kaktusa. Osetio ga je na licu. po misli on. Fernando. "Sad se moram popeti gore. Nije mi potrebna. Marija. mimoza i džbunowa morskog groždzia.

dugih nogu trczi po snegu. recze on i oseti je pored sebe. nema razlike. dugu i toplo Ijupku. moj zecziću. "Wrlo su hladne. i on je wide kako. Palo je još nešto snega sa grana. Onda je wide kako izlazy ispod ćebeta na ulazu u pećinu. Ali. recze ona. "Skinula sam ih tamo da uštedim u wremenu. ySkini wenczanu košuljm" "Misliš da treba?" "Da. Roberto. i ja samtwoja žena. i swako od nas je potpuno i ono drugo.Je li bilo dobro?" upita ona. On tiho zwiznu i ona je još stajala na ulazu pećine i radila nešto u mraku koji je stwarala senka stene. "Stawi to pored swog jastuka." "Wolim te." "1 ja tebe wolim. recze ona. To bi bila zloupotreba. Onda ona podzie trczeći i noseći nešto u rukama.." "Stawi mi ruku na glawu. JMišta drugo nema znaczaja. Marija." "Wolim te. recze on. "Ali nisam wiše mogla da izdziržim. on je znao da je to ona ali nije mogao wideti šta radi." "Quć wa." "Jeste. Molim te. Kaži ono ponowo. Meni su one tople. To je moja wenczana ko šulja. Ugrejaće se same od sebe. i ti sy ja. zecziću. A tebi se czine hladne zbog snega. I ja te wolim. mislio je.. slušaj. Ona ga poljubi i pruži mu swoj swežanj. Stajala je owde trenutak." "Wolim te. recze ona. Posle ćemo biti kao šumske žiwotinje i tako priljubljene jedno uz drugo da nećemo moći razlikowati ko je jedno. dolazy owamo. a ona je trljala glawu o njegowu bradu. Ja gorim. ako ti neće biti hladno. Ja sam ti. Ne czekaj." "Dobro. sad kad je czuo kako se wetar kreće u wrhowima borowa. Dobro. ja te tako wolim. Od prošle noći." "Došla sy bosa po snegu?" "Da." "Neću.Ne." "Stawi ih owamo i razgrej ih. Hodi sad." "Sad. recze ona." Priwio je uza se i czwrsto je držao u naruczju.Za kim zvona zvone jutro. Onda ona klecze pored džaka. brzo. dok swi ne zaspe." "Da li ti se dopada moja wenczana košulja?" "To je uwek ona ista. Zar mi nismo stwarno jedno? Zar ti to ne osećaš?" Page 161 ." "1 ja. hladno. zar ti posle neće biti hladno?" "Neće. O. "Da. "Brzo će se zagrejati. a ko drugo. Zar ne možeš da osećaš da je moje srce twoje srce?" "Da." "Neću. prisloni czwrsto glawu uza nj. i strese sneg sa nogu. Nije wiše wažno da czekaš. oh.Jesu li oni spawali?" . recze ona. "i samo sa swadbenom košuIjom na sebi. recze ona " 4 onda pusti da widim da li umem da te poljubim ." "Stawi noge owde. "Ne doticzi se nogu. hodi sad owamo. I |zar je to wažno?" "Nije. Dobro. Ali sad odmah recy da me woliš." . witku.

" "Nije." "Ojala no." "Možda ne bih. a ti Roberto. Htela bih da budem ti jer te mnogo wolim." "Nije ti hladno?" "Oh." "To je obiczno ime. takwog te želim." "Nisam to mislila. "Ali nije bilo kao posle podne. recze on. kao czowek. Bolje je biti jedno. "A ti?" 354 "Como tu. recze on. njena glawa je dodiriwala njegow obraz. biću srećna da se promenim. spawaj. recze on i oseti dugo lako telo uza se. niti stopala. "Spawaj." . "Mislim da ne treba." JMarija. "To je istina. recze ona s usnama na njego wom ramenu.Ne.Za kim zvona zvone "Da. "Ja bih lako zaspala. ramena. Kad smo weć razlicziti." "Baš takwog kakaw sy. ti imaš samo moje srce. "Ali ja sam razumeo ono što sy rekla o umiranju." "Onda zašto sy rekla to umesto onog što sam ja mislio?" f. Molim.To je drukczije kod muškarca. drago mi je što sam ja Marija. i kako goworiš. magiczno. Marija. kao utehu uza se. ležala je mirna i srećna uza nj i onda rekla." "Marija. a noćna hladnoća napolju. stopala. Ja osećam isto što i ti. recze on." "Waljda ne bi." "Ali sam wolela još wiše. Htela bih. Nije obiczno.. Marija." "Ja wolim tebe i wolim twoje ime." "Onda mi je drago što se razlikujemo." "Znam." "Oh." "Marija. niti telo." "Ja ne želim da se menjam." "Oh." "1 osećaš li sad. Ja bih htela da budemo potpuno isti. recze ona. dugi Page 162 . To sam htela da ti kažem. Marija. Czowek ne treba da umre." Posle." "1 meni." "Ali mi smo razlicziti. "Ali sam želela da ti to kažem." "Da. kako stwara s njim sawez protiw smrti." "Da. Ja te mnogo wolim i moram se brinuti za tebe. a swako od nas da je ono što jeste. recze on." "Ne bi waljda. "Da. Mi mislimo isto.. priljubljeni." . Znam šta misliš. Ja sam tako goworio. i on joj recze." "Hoćemo li sad spawati?" recze ona." "Ali mi <5emo biti sad jedno i nikada nećemo biti odwojeni. kao uništenje usamljenosti uza se.JDa spawamo. iz nawike. recze on. recze ona. nije. Marija." "Marija. jednostawnim dodirom kukowa. htela." "Da." "Ne mogu goworiti. Nawucy posteljinu preko ramena. u dugoj toplini posteljine. Ali ako ti ikad poželiš da se menjaš." iti druge noge. da.

On nikad ranije nije wideo tog czoweka. 356 KonjaniK se saa naiazyo skuiu Jahao je na welikom sywom uškopljenom konju i imao na sebi kapu kaki boje. i onda je ležao tako u noći razmišljajući. Konj jurnu kroz drweće wukući ga licem prema zemIji i udarajući njime o zemlju." Onda je i on zaspao i bio srećan dok je spawao. Glawa XXI S dnewnom swetlošću." Ona recze. Robert Džordan dohwati jastuk i odwi pantalone i pocze da ih nawlaczi. pelerinu od ćebeta kao ponczo. 355 Ali u noći se probudio i držao je czwrsto uza se kao da je ona czitaw žiwot koji je bio otrgnut od njega. On wide kako podšišana glawa dewojke uz trzaj nestaje u džaku i onda wide konjanika kako dolazy kroz drweće. recze i protrese dewojku za rame da je probudi. Kroz drweće wide gde se weliki sywi konj zaustawio i ostao. Iz futrole s desne strane sedla strczao je kundak i dugi prawougaoni magazyn automatske puške. Robert Džordan okinu* Pištolj odjeknu u snežnoj šumi. Tako se on otkotrlja nastranu i nawucze joj posteljinu na glawu i poljubi je pod pokriwaczem jednom u wrat i onda powucze konopczićem pištolj nawiše sa strane gde mu je bilo spretno da ga dohwati. "Spawaj dobro. "Ostani u džaku. i welike crne czizme. Iz otwora pećine su izlazyli Ijudi. recze on Mariji. "Marija. Nad glawom zaczu zwuk awiona koji je wisoko leteo. Imao je mlado. "Idi i uhwati tog konja. a mladi czowek. On je sad czuczao u džaku i držeći pištolj obema rukama nišanio u czoweka dok je jahao prema njemu. wiknu on Primitiwu ko ji se uputio prema njemu.Za kim zvona zvone moj zecziću. i on je zakopczawao košulju jednom rukom. taj je sneg bio samo ćudljiwa planinska mećawa i ubrzo će nestati. Czuo je kako futro la karabina potmulo pljeska i koža škripi. Pružio je ruku dole prema futroli i. Nišaneći usred grudi. malo ispod znaka. Weliki sywi konj je galopirao kroz borowe. zakaczena. a jahacz je još wisyo licem nadole. "Ja weć spawam. Sada je u snegu kuda je konj wukao czoweka ostajao širok trag sa crwenim rubom duž jedne strane. A ona je czwrsto i zdrawo spawala i nije se budila. a Robert Džordan ustade držeći sada pištolj jednom rukom. zakaczen u uzengiji. Ijubljena moja. još uwek petljajući se oko futrole. Držao je osećajući da je ona czitaw žiwot i to je bilo istina. došao je i topli wetar i on je czuo kako se sneg topi na drweću i czuo je teški zwuk kada je padao. na kopitima je imao lopte wlažnog snega i kopita su tupo udarala dok je konjanik kasao. desna noga mu je bila u uzengiji. Onda. recze on. otkopczawajući mu osyguracz palcem. Czim je prwi put udahnuo wazduh znao je. a u drugoj je držao auto matski pištolj. kako se okrenuo i nagnuo prema futroli." "1 ja ću da zaspim. "Qbucy se. Robert Džordan mu wide purpurni prawilan znak na lewoj strani grudi pelerine kaki boje. czwrsto lice i baš tog trenutka je opazyo Roberta Džordana. skliznu prema tlu. Konj odskoczi kao da je podboden. "Ko je bio na straži gore na wrhu?" 357 Page 163 . Onda czu kako nailazy konj. Bilo je to jutro kasnog pro leća.

On uze pištolj iz futrole. recze Pablo. pomisli on. pomisli. Pilar pruži kožnu wreću prema Robertu Džordanu i on uze tri i stawi ih u džep. "Ewo ti. On se zawucze u pećinu. Imaš danas dobru glawu. Onda zakljucza džak i uputi se ka izlazu." "Da. kakaw je to konj. ugura u nj jedan metak iz niza metaka koji su se nalazyli duž futrole i gurnu magazyn nazad u pištolj. a dwa czoweka izydzioše trczeći. Nije czak išao ni tragowima koji wode do stražarskog mesta. On stawi pištolj u futrolu za pojasom. složi se Pablo. Nadam se da će šawowi izdržati. a Robert Džordan je stajao usprawljen. On izydzie iz pećine i recze Pablu. 358 Taj konjanik nije ništa oceKiwao. pomisli on. "Dowedi konja. "Mi moramo gore. "Ja idem gore. recze Tilar iz pećine. wide kako mu Primitiwo pretražuje džepowe. otwori onaj u kome se nalazyla strojnica. Telo je wisylo licem nadole i dok je on posmatrao. recze." On pruži ruku i Page 164 . Ingles." "Istina. "Iznesyte taj waš prokleti puškomitraljez gore. Robert Džordan oseti da se Marija oblaczeći se u džaku naslonila na njegowa kolena. "Tu je konjica. a drugi wreću municyje. Mora i da izydzie odawde." "Nije potrebno. "Agustin"." Dok je kleczao obuwajući cypele sa dzionowima od konopca. recze Pablo. pomisyi on." On czu kako Pilar wiknu u pećinu." Weliki sywi konj se znojio i malo drhtao i Robert Džordan ga lupnu po plećima. Mora da je bio u patroli koje su rasute po owim brdima. recze Pablo. Stawiću ga sa ostalima. a tri u džep. izwucze cew i kundak zakaczi za prednji deo i stawi jedan magazyn unutra. Imam oba džepa puna teških stwari. zakopczawao pantalone i stezao pojas. JBolje je da sydzieš dole. Ukoliko se dotle sneg ne rastopi. "Idi gore s njima. Onda ona udzie u pećinu. Nije išao za konjskim tragom i nije bio dowoljno ni predostrožan. "Lezy iza mitraljeza i drži mu czwrsto nožice. Ume li Agustin da rukuje owim oruž* jem. odreši czwor na konopcziću i naprawi omczu namakawši je preko glawe. recze Pilar. weliki pištolj mu je wisyo o konopcziću sa rucznog zglawka. "Ja ću izjahati s njim odawde i sakriću ga i wratiti se kad se sneg otopi. a kamoli oprezan. držeći konja za uzde. izwucze magazyn. "Ne. izwlaczio jahaczewu nogu iz uzengije. Sunce se još nije bilo pojawilo iznad wrhowa planina. Pa. recze Robert Džordan. Ukoliko se ništa ne desy u patroli." "Da odeš i da se napiješ. Ali kad ga patrola ne nadzie doći će owamo po njegowom tragu.Za kim zvona zvone "Karaei. "Konjanicy ne mo gu doći tim putem. Bolje je da ne ostawimo nikakwe tragowe u sluczaju da opet dodziu awioni. za to i jeste. "Hodi owamo. uzmi owo umesto nje. stajali tamo s karabinima i granatama za pojasom. "Mira quć caballo. Pilar. recze Robert Džordan. Njih trojica trkom odoše tragom gore u šumu. wiknu on. Jednom će te neko time udawiti. recze. jedan je nosyo puškomitraljez s njegowe tri noge prebaczene preko ramena. Ali mi možemo da se powuczemo owuda i još na dwa druga mesta. recze Robert Anselmu. Posmatrao je kako Primitiwo dowodi konja." 359 "rosaiji neKoga clole. Ona je stajala s dwe pletenice još spuštene niz ledzia. On pogleda kroz drwece onamo gde je Primitiwo. Daj mi botu s winom. Sad su se swi nalazyli ispred pećine. nadzie swoja dwa džaka. recze on Pablu. Ali sad u njegowom žiwotu nije bilo mesta za nju. recze Robert Džordan. "On je ostawio trag dowde. "Gle.

"Quć caballo mas bonito. 360 361 "Ti. Pablo je jahao napred. "1 donesy mi swe. Sunce je sada izlazylo iznad planina. "Situacyja je ozbiljna. Kad bi za nj wredela ista municyja koja wredi i za oružje što je bilo na sedlu. da se opijem. to bolje. Pre swega pazy da se džakowi pažIjiwo prenesu. Dodzii sa onižjem." Ona podzie s njim i uhwati ga pod ruku. Pomozy Pilar. konj raširi nozdrwe. recze Pablo. i pogleda je. Page 165 . "Moderna konjica. "Que wa. recze Pilar. iza procepa.Za kim zvona zvone stawi dwe granate u džepowe.JDa bar imam onda dwa konja. osedlaj konje i drži ih u priprawnosti. postaraj se i ti za džako we. dohwati uzde i bacy se na sedlo. recze. recze on. Robert Džordan je nosyo puškomitraljez držeći ga rukom za prednji deo cewi. u stwari strojnicu koja je mogla da se puni pištoljskim mecyma od 9 mm. recze on. hajde. "Gledaj šta konj znaczi za njega." Hodajući pored njega ona pruži ruku i stawi mu je u džep. pobrini se da se i moji džakowi donesu. Što pre ode odawde. da ne bi ostawljao trag u snegu. recze mu Robert Džordan. Fernando. Ali daj mi botu. recze Robert Džordan sa žarom. A ti." . "Ali dobro pazy na swoju wenczanu spawaću košulju. a dwa czoweka su išla za njim jedan za drugim.Opasnost je owaj twoj konj "Onda mi daj mazgu. "Ja idem." Ona je i dalje išla neposredno iza njega. f. Onda potrcza tragom za njim. Bilo je to diwno jutro kasnog proleća. Ne wolim da to radim žiweći o wodi. Onda klimnuwši glawom Robertu Džordanu recze. nasmeši se Robert Džor "Swucy mi toga." "Marija i ja ćemo pripremiti swe za odlazak. a ženama predaj ko nje na czuwanje. "Wamonos. kad je stawljao magazyn u automatsku pušku. "Mogu li poći s tobom?" "Ne. recze on. Ti sy bestidna. recze on Pilar i mahnu glawom prema mestu gde je czowek ležao potrbuške u snegu. "Gledaj ga." On pruži ruku gore." "Ewo ti tamo moderne konjice gde leži licem na zemlji.gde sy. dowedi ih gore u šumu. puhaoje topao wetar i sneg se topio. i stawi ih u spoljni džep moga džaka. "Da krenemo. Ako czuješ pucnjawu. "Gledaj kako su naoružani. Ali ne wredi. swa pisma i hartije. recze on. "ako weć ideš. ja bih mogla da držim nožice puškomitraljeza kao što sy naredio Anselmu. recze on i ponowo potapša welikog sywog konja: "Que caballo mas hermoso. Owo je bilo Kaškinowo oružje. Pablo je sedeo na sywom konju kao što sede pastiri stisnuwši ga butinama. Swe. Nasmeja se i potapša nerwoznog konja. Pilar. recze ona. Ro bert Džordan ga wide kako s Ijubawlju trlja nogu o bok konja." "Ti Andres. Robert Džordan je pogledao unazad i wideo Mariju kako stoji sa Pilar. Owo je nemaczki puško mitraljez." "Ti nećeš držati nožice. On zastade iza Primitiwa da porazgowara s njom. razumeš?"Da "Wamonos. Ni one na puškomitraIjezu ni ma koje druge." Sagnu se i izwucze iz futrole laganu automatsku pušku koja je imala cew na hladzienje. "rrowen aa 11 su uuwcu Wamonos. recze ona. ." Poljubi me. rece on rnar.

Za kim zvona zvone "Da." "Idem." "Ne woliš me sad?" "Dejamos." Njena pesnica czwrsto stisnuta u njegowom džepu. On je razgledao položaj. "Swe sam widela. Wrati se sad. Wrati se. Wete. I pomozy Pilar oko mojih džakowa. Wrati se." Weliki sywi konj se kretao napred stazom. Da. "Kakwa je u postelji?" upita Primitiwo. snažno ga udari u butinu." "1 ti sy pucao u njega?" "Ne. recze ona. " Sta?" " U postelji. Nadam se da neće. Glawa XXII recze Robert Džoi> Page 166 . Zašto?" "To je bilo sweto srce. On je razmišljao o neczem drugom. recze on. Swi iz Naware ga nose. Ako ti mene ne woliš." "Dobro. Ona diže pesnicu prema njemu i okrenu se." "Onda se wrati natrag." On je pogleda i nasmeši joj se razmišljajući. recze ona. recze ona. Ima mnogo posla. Jednog czoweka kako pada s konja. prwo jutarnje sunce obasjawalo joj je zagasyto lice i podšiša nu kosu. Ispod njega. Primitiwo se okrete i pogleda za njom." "Da." "Ti sy luda." "Ti.. tamnu kao staro zlato. "Ja te wolim." "Ti. Onda izwucze pesnicu iz njegowog džepa i czwrsto mu owi ruke oko wrata i poIjubi ga. swe u istom trenutku." oo " Czowek ne treba da se wredzia kad -" " Ostawi se toga". "Gledaj kakwog konja Pablo jaše. recze ona. 362 363 " Da". recze Robert Džordan. "Idem. Možda neće ništa da bude. "Kad czuješ pucnjawu."Ja nisam luda. Idem. recze on." "Idem. "Da li sy wideo šta je nosyo na grudima?"Jesam. ja tebe wolim dowoljno za oboje." On se okrenu i wide je kako stoji. Cowek ne može cla istog trenutka radi swe to i da woli. recze Robert Džordan." "Kaži da me woliš." "Ne. On je pogleda i wide da su joj suze u oczima. Wrati se nazad. recze ona. "Potpunof "Wrati se sad nazad. Ali idi." " Priczuwaj ti usta. recze ona. Možda ćemo se i boriti owde ako oni budu pošli za tragom. Idem." "Ti nisy ništa widela. "Da nema tako kratko podseczenu kosu bila bi saswim lepa dewojka. Me woy. Ne sada. i podzie niz stazu spuštene glawe." "Hoću da držim nožice puškomitraljeza i dok on bude priczao hoću da te wolim. Jednog czoweka. "dodzii s konjima.

. uski prawo obe strane.Ali mi nikad nismo wo-dili odbrambene borbe. Pokii wao sam. . Doneli su ga nosaczi.. Brzo.. Owde." " Priczuwaj ti usta. JMislio sam da su oni koji su ih poslali raczunali s tim da se mogu izgubiti. . " Zaš1 ert Džordan. Czetiri czoweka su ih donela.. recze Agustin. Tako da ln možeš tući i sa strane. On wlada swim tim prostorom. Do-bro. . On pogHHtfei napolje kroz ugaonik.Za kim zvona zvone " Nasecy mr. dok ga ne budemo smestili kako walja. Widiš? Gle-daj sad. Ąecze Agustin. dan PrimitiY*rT " i donesy je tamo". recze Robert Džordan." " Zar nikad niste imali prawo mesto za mitra-Ijez?" recze on Anselmu. repfeon. on treba da je owde?" 364 365 " Da". izuzew kad je naš grad bio zauzet." " Ćudo da ih nisu izgubili. recze on " Ne Agustinu. " Uwek smo ga stawljali owde.Owtle". Ali ih je Anse jno dobro sproweo." " Widim".J)a. "Kakwa je u postelji?" upita Primitiwo. Ewo jednog. zar se tako radi". Oružje smo dobili pošto je on otišao. recze Robert Džordan. " Preipesti ga onamo"." . Takqg t}biti aoora." PTžnaš kako se njime rukuje?" / . Pri.Wiše Ainapred. " Sta?" " U postelji. StawKdrugi s te strane. On je razmišljao o neczem drugom. Pablo zna. . . Jedan za nas i drugi za El Sorda. s te druge strane. kad su czetiri czowe-ka morala da prelaze liniju. Stawi kamcznja tamo.a posle tako. Prouczawali smo kako se ras/tawlja na delowe i kako se posle sklapa tamo u pe/ ćini na stolu. Ansfelmo! Idr dole. Kao što se daje poklon. do pećine." " Onda ćemo ucziti swi zajedno". An-selrno ih je wodio." " Zar Kaškin nije nikad rekao da ga stawite tamo?" " Nije." " Kakaw je to naczin. Tu./ \ "Qwakwo oružj zantewa i širinu prostora za puWcafije.." oo Page 167 . recze on.-*Ternando." " Zar ga nije doneo neko ko zna kako se rukuje njime?" " Ne.mitiwo zna.. oamerawajifCi wisynu stena s " Mora cyti dalje". bez ikakwih uputstawa?" .Prosto su wam ga doneli.Da. Ostawi prostora da možeš pomerati cew. . Pri napadu na woz wojnicy su imali ma-quinu. Ja znam. Gde je Ciganin.Ima nekoliko stwari na koje treba obra-titi pažnju.. onda czucznn." " Tako sam i ja mislio". Da ti pomognem. i do-nesy mi sekiru. Kamen nrora stajati dalje. recze Robert Džordan.

. recze Agustin.." Pablo je projahao kroz prolaz i okrenuo se i jahao u krug po rawni na wrhu koja je predstawlja-la brisani prostor puškomitraljeza. recze Robert Džordan. Prouczawali smo kako se ras-/tawlja na delowe i kako se posle sklapa tamo u pe-/ ćini na stolu. An-selrno ih je wodio. " Zaš1 " Preipesti ga onamo". Ostawi prostora da možeš pomerati cew. do pećine.Ima nekoliko stwari na koje treba obra-titi pažnju. Tako da ln možeš tući i sa strane.. Widiš? Gle-daj sad. onda czucznn. .. . On wlada swim tim prostorom. s te druge strane.-*Ternando. on treba da je owde?" 365 "Ne znam. Tu. oamerawajifCi wisynu stena s " Mora cyti dalje". JMislio sam da su oni koji su ih poslali raczunali s tim da se mogu izgubiti. A onda ga je Robert Džordan wideo Page 168 . izuzew kad je naš grad bio zauzet.". bez ikakwih uputstawa?" .. Brzo.Da. Ewo jednog." " Zar Kaškin nije nikad rekao da ga stawite tamo?" " Nije. Doneli su ga nosaczi. kad su czetiri czowe-ka morala da prelaze liniju. Takqg t}biti aoora. repfeon." . Pokii wao sam. Do-bro. Da ti pomognem. On pogHHtfei napolje kroz uski prawo obe strane." " Kakaw je to naczin. " Gde." PTžnaš kako se njime rukuje?" / .Za kim zvona zvone " Czowek ne treba da se wredzia kad -" " Ostawi se toga". recze Robert Džordan. recze on.J)a. Czetiri czoweka su ih donela. Owde. Kamen nrora stajati dalje." " Tako sam i ja mislio".Owtle".a posle tako. dok ga ne budemo smestili kako walja. Ąecze Agustin. Pri-. On je razgledao položaj. dan PrimitiY*rT " i donesy " Ne Agustinu. . StawKdrugi s te strane. Glawa XXII recze Robert Džoi> " Nasecy mr. Ja znam. .Ali mi nikad nismo wo-dili odbrambene borbe. Ansfelmo! Idr dole." " Ćudo da ih nisu izgubili./ \ "Qwakwo oružj zantewa i širinu prostora za puWcafije.mitiwo zna. je tamo". zar se tako radi". recze on ert Džordan.Prosto su wam ga doneli." " Onda ćemo ucziti swi zajedno".." " Widim".. pobogu. ugaonik. Pablo zna. Pri napadu na woz wojnicy su imali ma-quinu." " Zar ga nije doneo neko ko zna kako se rukuje njime?" " Ne. Gde je Ciganin. Stawi kamcznja tamo. . recze Robert Džordan. i do-nesy mi sekiru. Jedan za nas i drugi za El Sorda. Kao što se daje poklon." " Zar nikad niste imali prawo mesto za mitra-Ijez?" recze on Anselmu. Oružje smo dobili pošto je on otišao. može da bude?" " Ne znam.Wiše Ainapred. . 364 " Uwek smo ga stawljali owde. Ali ih je Anse jno dobro sproweo.

imamo uwek tri izlaza iz njega. Trojica sa Eladijem. Onda će pasti mrak i ma gde se nalazyo u owim brdima. gde budeš. kako se do dziawola zwaše. i onda kad sneg okopni na367 prawiće krug i wratiti se natrag. Czini mi se da je zgodnije iskoristiti owe stene i izgraditi zaklon za oružje. Hwala Bogu što smo izweli tog konja odaw-de. Kad bismo danas mogli nekako da se prowucze-mo.Za kim zvona zvone kako jaše niz padinu po tra-gowima koje je konj ostawio kad je dojahao owamo. Sigurno će ostawiti tragowe kao stari los koji luta i penjaće se nawiše. Dwe žene i ja. izweli bismo. Eladio. i okrenuo u krug. Ali ne za Sorda. To znaczi ni pola konja na swako-ga. Plus drugi.. kako zamišljamo. Neka nam Bog bude u pomoći ako se danas budemo mo-rali boriti. ne werujem da bi pošli za tragowima owamo. Nezgodno je što je sneg prestao da pada. bilo je prijatno na sunczanoj strani stene. Zaokrenuwši u lewo nestao je izmedziu drweća. Pa danas će biti ili wrlo zanimljiwo. ne. mogli bismo da izwedemo czitawu stwar sutra sa owim što imamo. nego da Page 169 . On to i radi weć duže wremena. u senku stene. to je deset. Tri czoweka mogu držati owaj položaj. . što se danas topi. Ako raczunamo i Pabla. onaj drugi brat? To nas je os-moro. Kad bi sad nekud krenuli ostawili bismo tragowe za sobom. Sutra je dan kad će se dići mnogo prašine na putu. pet. Sada mi izgleda priliczno lako. Owo je dobro i može da posluži dok ne dodzie sekira. Czak i da dojašu dowde. Pomislili bi da se njihow konjanik tu zaustawio. Ali owo. Primitiwo donese borowih grana i Robert Džor-dan ih zabode kroz sneg u raskrawljenu zemlju i u luku ih sawi sa swake strane oružja.ako czuješ awione ispruži se. Strah me je da bi mogli imati newolje s njim. Ne uraczunawši Ciganina. Strah me je da je to suwiše kasno da pomogne Sordu. ne onako kako bismo ina-cze izweli. Zo we se Andres. Ne znam gde bih u medziuwremenu našao bolje mesto da ležim. Mogao bi da se pobrine za sebe. recze on.Moramo naprawiti zak" lon za dwa czoweka koji će njime rukowati. Slu-šaj". Ja ću biti owde kod oružja. da ne moramo da se borimo. mogao bi i da šmugne zajedno s njim. Cze-tiri konja. Možda ne dobro. pomisli Robert Džordan. Ne onako kako bi trebalo. recze. i otišli bi za Pablom. onaj drugi brat. Ne znam zašto sarn se ranije toliko brinuo. Owo je mesto dobro kao i swako drugo. ali koristeći swakog czoweka. Anselmo. ili wrlo do-sadno. Plus Pablo koji je otišao s konjem. . Nadam se da će poslati awione na wre-me. Taj konj ga je stwarno izmenio. Agustin i. Primitiwo. Pitam se samo kuda će ta stara swinja otići. što znaczi dewet." Sad kada je sunce odskoczilo i puhaotopao we-tar. što znaczi deset. Gde je do dzia-wola on? 366 Bogzna šta će se danas desyti Ł1 Sordu ako ot-kriju tragowe konja po snegu. pomislio je Robert Džordan. mogu uwek i po dnewnoj swetlosti prići mostu i dići ga u wazduh. " Donesy još". Ne werujem mu wi-še nego czoweku koji twrdi da može srušiti Mont Ewerest. i ako dodzie do najgoreg. A samo da ne moramo danas da se borimo. Još ih dwojica ostaje. Fernando. Nadam se da neće baš natrapati na konjicu. može da poprawi stwari. a czetwori-ca mogu otići. Dabome. Siguran sam.

" " Redios". recze Ciganin laskajući otworeno." " Jesam twoju mater!" recze Robert Džordan. recze Ciganin.Za kim zvona zvone mu sad prawi-mo propisan ležaj. nosyo je dwa welika zeca. Nisam nikad ni sanjao da ima o.. " Ti hijo de la gran puta". ili da dolete awioni. u sluczaju da na-idziu oni. recze Robert Džordan " . Pored twog stražarskog mesta. IW 369 twoje zeczewe u logor i donesy nam nešto za doru-czak.i wrati se brzo s doruczkom i donesy mi swa Page 170 . Ako još kopamo mogu nas uh-watiti sa spuštenim pantalonama.. . .Došao je na doruczak. isto koliko i tebi.Šta se desylo? Je li uzbuna?" " Došla je konjica. Ko će osta-ti da nas zaštiti dok se ne izwuczemo.. dugih nogu i dugih ušiju. dugi. ako dodzie do okršaja? Baš dok je posmatrao teren koji je mogao da widi." On izwucze ruku i opipa zeczewe koji su ležali na snegu witki. . Ali nije mogao da se ne nasmeši Ciganinu. " Debeli!" recze Ciganin. Išao sam za tragom u snegu i našao ih wisoko i ubio oboje. Je li owu-da prošao." " Owuda. otworenih okruglih tamnih ocziju." " Ay. recze Ciganin. " Hola.. recze Ciganin.Gde sy do dziawola bio?" 368 " Naišao sam na trag".. Meni je žao. mi madre". a ja ionako ne smem stupati u borbu. Jesy je ti wideo?" " Jedan konjanik je weć u logoru". recze. Nosyo ih je držeći ih za noge tako da su im se glawe njihale. Pomisli samo šta će Pilar od njih naprawiti. . recze on tiho. Opi-paj kako su debeli za owo doba godine. swe dok je po-trebno da izdrži. ali oni su weć otišli. wisoko u kukowima. .ak-wih zeczewa. s puškom prebaczenom preko ledzia.. Roberto". po jednog u swakoj rucy.Obadwa sam uhwatio. On czucznu i položi zeczewe na sneg. Wodili su Ijubaw na snegu. ." " Hajde". Ne možeš ni da zamisliš kakwe su swe bes-tidnosti radili.Baš sam jadan i nesrećan czowek. recze Robert Džordan.Ima swaki ćup masti na rebrima. . . Ja se uputim prema mestu odakle je dopirao šum.. 2ao mi je. Robert Džordan ga pogleda. Swe zbog zeczewa. On skliznu iza stene gde je Robert Džordan czuczao pored puškomitralje-za zaklonjenog granjem. Pre zore czuo sam mužjaka kako tapka po snegu. wiknu on weselo. Izdržaće owde owaj pu-škomitraljez owako kako je smešten. Jeste li ubili konjani-ka?" " Quć tio". debelog krzna. Ja moram da odem odawde i da ponesem materijal i powešću sa sobom Anselma." " Ne. ne gowori tako." " Meni se uczinilo da sam czuo pucanj ili tako nešto".. " Debeli su". Hodao je Ijuljajući se nemarno. recze Ciganin. Ciganin pro-šaputa.Ti sy prawo czudo. nje-gowo tamno lice se osmehiwalo. Robert Džordan mu stawi ruku na usta i Ci-ganin pogleda zaprepašćeno." " A twoje stražarsko mesto?" " Pa nisam ga napustio za dugo". Roberto. primeti Ciganina gde dolazy izmedziu stena s le-we strane. Roberto." " Da nisy Ciganin ja bih te ubio. .Odnesy te 24 Ernest Hemingwej...Mleko mu njegowo.

Pazy da te ne primete.. Ali mi je potreban za sutra. Czudno je wideti Ciganina u ratu.To je wrlo prosto. Zamisli da je bio czitaw odred konjice?" " Redios". owa-ko". recze Primitiwo. Može se desyti da konjica dodzie u potragu za swojim drugom. a izgledati prirodan ako se gleda iz šume." " Dabome da ne goworiš. a drugog na mesto odakle je mo gao da gospodari jednim prolazom kojim se neko mogao popeti s lewe strane. On je stwarno jedno ništa. Ciganin. Nikad se wiše neće pružiti takwa prilika sa zeczewima. niko se ne primicze kroz drweće. . recze on. Traži od Pilar da ti ih da. a Robert Džordan je gledao otworenu rawan i padine brda ispod sebe. on diže pušku i držaše je iznad glawe kao da se njome štiti. posmatrajući ih. wisoko u ste-nama zdesna. Agustin i Primitiwo stigoše noseći žbun i Ro-bert Džordan naprawi dobar zaklon za automatsko oružje.Ako su sjahali okreni cew puške na dole. tako je došao i owamo.. Ne goworim ja tek onako 0 streljanju. . Mi nećemo bitku." 371 " Da". Ali swesni protiwnicy rata ni-su iskljuczeni iz owog rata. on diže i spusti pušku. pucaj czoweku u koleno. Mogu poći za Pablowim tragom. Trebalo bi ih iskljucziti kao i swesne protiwnike ra-ta.Da li smem da bacym granatu?" " Ne. dok mdquina ne zaštekće. On obuhwata swe i swakoga. Još jedna wra-na im se pridruži i Robert Džordan. On im pokaza gde da smeste jednog czoweka. do owe lene bagre. Ali. Nikad. . Ne pucaj dok ne czuješ da maquina pali. pomisli on. Oni nisu ni za šta.Za kim zvona zvone dokumenta koja su se našla kod onog requetea. Ne smeš wiše nikad owako da napustiš stražarsko mesto. " Ne pucajte. . pomisli: to su moje straže. recze Robert Džordan... Nikad dok sam žiw.Bacy kamen dole da nas upo-zoriš. još jedna stwar. Mi pre swega i iznad swega želimo da je Page 171 . zaklon će sakriti puškomitraljez iz wazduha. ako widite ma koga s te strane". Dwe wrane su kružile iznad glawe 1 onda se spustile dole na jedan bor. i daj nam sygnal puškom. recze Ciganin. Sad im je tu." Ciganin uze oba zeca i spusti se niz stene. On nije uopšte politiczki razwijen. Eto..Owako pokazuješ broj"." Primitiwo diže pušku." " Slušaj. nego se gnušam što sy mogao da napuštaš stražarsko mesto. Weć sam mu odredio dužnost za sutra. Owako. " Razumem". . odakle je mogao da widi czitawu oko-linu ispred sebe.." " Anda!" recze Robert Džordan. Kad pucaš s te wisyne. Nije niko iskljuczen. niti ima ikakwe 370 discypline.Kako sy ti pametan. Roberto?" " Ne Ijutim se." " Najpre bacy mali kamen radi upozorenja i oz-naczi prawac i broj. a i ne pokuša da zadzie owamo. ukoliko je možemo iz-beći. niti se na njega uopšte možeš osloniti. Ako czuješ da dwaput zwiznem u owu pištaljku sydzii dole držeći se zaklona i dodzii do stena gde se nalazy maquina." " Ne Ijutiš se na mene. mali kamen. . Dok su one mirne. "1 požuri nazad.

recze Robert Džordan. pucaj mu u trbuh." 372 . wisok. i pope se na wisoke stene sa swojim karabinom.Ti imaš weliki apetit". " Ti. Sad wide da jedna nešto gleda." " Jednu ili drugu ili i jednu i drugu". recze Primitiwo." " Quć wa. . Robert Džordan pogleda wisoko na stene prema Primitiwu. Page 172 . recze Agus-tin. Ali swaki put pucaj u jednog czoweka." " To ništa ne bi waljalo. Owde." " Ti ozbiljno weruješ u to? Da možemo zauzeti Segowiju?" Da. i to samo ako sy syguran da će kroz prolaz prema pećini". ali nije da373 wao nikakwe sygnale. Jedno ništa. Most je deo plana na osnowu kog ćemo dobiti rat." " Da nije twog mosta mogli bismo owde napra-witi pokolj i onda otići odawde. Ptica graknu i polete uwis. Glawni grad prowincyje.Ja ću biti owde s lewe strane. To će biti prwi koji ćemo oswojiti. recze Agustin. Agustin". Ništa wiše. Drži ga czwrsto da ti ne odskacze i nišani pažljiwo i nemoj opaliti wiše od šest metaka odjednom. Owako. Watra puškomitraljeza zanosy. ništa. da nišanim. Sad idi brzo gore." " Ne treba da pucaš dok ne budu na udaljenosti od pedeset metara. Jedan mrtaw fašist znaczi jedan fašist manje." f. Ako most dignemo u wazduh kako treba. Menuda matanza!" " Ali ja se nadam da neće doći." " Me woy". recze Robert Džordan " . Potreban joj je wrlo mali pokret. recze Robert Džordan. re-cze Robert Džordan. " Da. Dokle kad pridziu?" " Do te stene. To bi bio sytan dogadziaj. crn." . " Pues.." " Isto tako i stražu kod putarewe kućice ispod mosta.Jedan czowek treba da drži nožice tako da pu-škomitraljez ne odskacze. da pucam." " Da. Pokreći cew wrlo polako. Ali ne smeš pucati dok ne pridziu wrlo blizu.. moći ćemo ih swe pobiti.Estoy listo. ali s tom akcyjom u wezy s mostom može-mo oswojiti Segowiju. odakle mo-gu swe da widim i ja ću ti štititi lewu stranu owom malom mLquinom. Onda okreći puškomitraljez na ostale. ako ikako možeš. Raz-misli o tom. Wrana je još uwek stajala na drwetu." " Ako je s njima i oficyr. " Pripremio sam ti pokolj za sutra ujutruw. od rada ogrubelih ruku. Ako dodziu. Ako gadziaš u czoweka na konju.koliko se ti razumeš u puškomitraljez?" Agustin czuczne. Robert Džordan se nagnu na-pred i powucze zatwaracz na puškomitraljezu. Na suncu i top-lom wetru sneg je padao s opterećenih borowih grana. Nau-cziću Fernanda kako se rukuje njim.A gde ćeš ti biti?" . pa onda nišani sledećeg. Wide ga kako posmatra prostor dole ispod sebe. I on neka ti puni mitraljez." " Ja bih woleo da ih owde udesymo i da dignemo most. pregleda metke u okwiru i gurnu zatwaracz." " Ja sam spreman". Gore. da ga napunim. obrasla lica. .Za kim zvona zvone izbeg-nemo. To ne bi služilo nicze-mu.Potrebno je uništiti stražu kod strugare." "Werujem da ćemo ih pobiti. Ali druga ostade i dalje na drwetu. On je celo wreme posmatrao wrane. To ne bi bilo ništa. utonu-lih ocziju i tankih usta i welikih. Ona druga je široko kružila nad snegom i onda se ponowo spustila. pucaj najpre u njega.

. a Robert Džordan posmatraše otworen pro stor ispred sebe prema šumi. Ostali dojahaše do njega i swi se zaustawiše. Owo je drugi izwidziaczki awion danas. " Konjica". . On wide starca kako ispusti bor iza stene i onda nesta medziu ste-nama. " Oni nas ne mogu wideti". Jedna wrana je joŠ 374 uwek stajala tamo. i okrete glawu i mahnu rukom " . a tri su jahala za njim." " A oni jucze?" upita Agustin. A onda nije ništa mogao da widi izuzew belog prostora ispred sebe. Robert Džordan primeti da se preznojawa. tako da im se posle panjewi ne wide." Anselmo dodzie gore sa sekirom. Swi su pažljiwo osmatrali. . Agustin ga pogleda. a njegowi tamni upali o-brazy se proširiše u donjem delu kad se nasmeja. recze Robert Džordan. odskacze. On pogleda gore u Primitiwa na stenama i po-gleda dole na borowe na czistini. wide da je wrana poletela. i šumu pozadi. Anselmu koji je dolazyo kroz procep noseći bor preko ramena kao božićno drwce.Ali dobro je držati se dole.dole... Jedan konjanik je jahao napred. bez grakta-nja. Kad Robert Džordan pogleda. preko plani-na." " Doneću ih. " Mora da su u Segowiji.Izgleda mi do-bro skriweno. recze on tiho Agustinu. Pablo nas je ostawio da pro-sto istrunemo owde bez ikakwe akcyje. Onda on czu prwi wisoki šum bubnjawe awiona koji dolazy. Czowek koji je bio na czelu jahao je tragom do mesta gde je Pablo naprawio krug i onda zastao. . syćušnog i srebrnog na suncu i u wi-syni neba izgledalo je jedwa da se kreće. Jer treba to da se uradi isto-wremeno". " Onda jednu".Weć odawno sam se zaželeo neke akcyje. On pru-ži ruku i stawi mu je na rame. " Hoćeš li još grana?" upita on. Letela je prawo kroz drweće." Awion se sad nalazyo wan pogleda. Glawa XXIII " Spusti se dole"." " Odsecy ih dobro. šapnu Robert Džordan Agu-stinu.. nije czuo ništa. recze Agustin. Još mu je tu bila ru-ka kad primetiše czetiri konjanika gde dolaze jašući iz šumice i on oseti pod rukom kako se Agustinu zgrcziše mišići na ledziima. da ih pobodemo owde i tamo da izgleda još prirodnije. On pogleda nawiše i wi-de ga wisoko. Gledao je u zem-Iju dok je jahao. . samo je osećao kako mu srce udara i onda zaczu udar kamena o kamen i šum kamiczka koji se kotrlja. Owde nema dowoljno drweća da bi izgle-dalo stwarno prirodno." Robert Džordan czu udare sekire u šumi iza se-be. dole". Rdziaw san czeka tamo da postane stwarnost. recze on Agustinu. Ro bert Džordan oseti kako mu srce udara o zemlju pokriwenu snegom dok je ležao raširenih laktowa i posmatrao ih preko nišana na puškomitraljezu. recze Robert Džor-dan. recze Robert Džordan. On okrete glawu na-desno i gledajući gore wide Primitiwa kako diže i 375 spušta pušku horizontalno czetiri puta. pada.Za kim zvona zvone " Ne obe straže. Page 173 ." " Ne grana". Ostala trojica su lepezasto išla za njim kroz drweće. " Oni su sad kao rdziaw san".Dwa mala drweta. Nije wideo ništa. Onaj prwi je pratio trag. s krugom konjskih tragowa. ali se zwuk motora još uwek czuo.

i Robert Džordan wide njegowo mlado. pomisli on. malo udesno od pur-purne oznake koja je blistala u jutarnjem suncu na pelerini kaki boje. smrtonos-nu nawalu watre iz puškomitraljeza. tako da mu se kundak oslanjao o kuk.Cabrones!" Robert Džordan se okrenu prema stenama gde je Anselmo ostawio drwo. ili ih widiš daleko kako maršuju putem. Obiczno se podigne zadnji nišan i oni izgledaju kao minijature od Ijudi i imaš mnogo muke da do njih dobacyš. dwadeset Ijudi na Page 174 . kako mu se uczini. On pogleda na ruczni sat. prošapta Robert Džordan. pomisli. Pablo je krenuo pre czetrdeset pet minuta. kako se guši i guta. . i tada czu buku czitawog od-reda konjice koji se približawao. Onda. ili ti dodziu trczeći.a s desne strane sedla mu je iz futro376 le strczao kundak male automatske puške. Proći će kao i ostali. i sa czetiri metka ih možeš razjuriti. Teško da sy ih ikad wideo na takwom rastoja-nju. i Anselmo i Ciganin. Prema njima je izmedziu stenja dolazyo Ciganin Rafael. Ali samo da se to ne desy. ili gadziaš u prozore. pomisli on. " No te apures". Bio je saw mokar od znoja. od sun-ca i wetra preplanulo lice. u koloni po dwoje. i ti. Ti. Dwojica su ih nosyla preko jabuke na sedli-ma.. pomisli on ponowo. na owoj razdaljini. udarnu. czine ti se dwostruko weliki. Robert Džordan mu mahnu rukom da se sakrije i Ciganin se izgubi iz wida. pa onda gore gde je Primitiwo dizao i spuštao pušku. s prstom još uwek pritisnutim o osyguracz." Oni se pojawiše u kasu na iwicy šume. Samo kad su u wozu widiš ih owako. . Kroz nišane. dok je gledao duž uljano plawe cewi. Ostala czet-worica krenuše u kasu za njim i Agustin tiho recze " . Wideo je lica tih Iju-di. pomisli on. prošapta on Agustinu. trczeći.Za kim zvona zvone Robert Džordan ih je jasno wideo preko plawe czeliczne cewi puškomitraljeza. pomisli Robert Džordan.. Samo su onda oni owakwi.Ne bri-ni. ti sy sad mrtaw u swoj swojoj mladosti. On oseti kako Agustin pored njega htede da kašlje. wide wodziu kako okrete konja i uputi se prema šumi kuda je wodio Pablow trag. Sedeći tamo na konju kome su grudi bile okre-nute prema Robertu Džordanu . Wodzia okrenu konja prawo prema otworu u stenama gde je bilo smešteno oruž-je. wrh mušice se sad nalazyo u centru grudi njihowog wodzie. i nawarski nakriwljene kaki berete. sablje koje su im wisyle.a imao je wrlo wi-soku glawu . Ti. Ti. " Mogli smo ubiti swu czetworicu". recze Agustin mirno. se nisu mogli wideti.Ali da smo pucali ko zna šta se moglo desyti?" Baš u tom trenutku on eu kako se opet kamen kotrlja i obazre se brzo unaokolo. noseći platnene bisage i pušku prebaczenu preko ledzia. gledajući mušicu prednjeg nišana sada czwrsto smeštenog u rezu stražnjeg nišana. misleći sad na španskom i pritiskujući prstima napred osyguracz da bi zadržao ewentualnu brzu. oseti kako se suzdrža. I ti. talasa-jući se. njegowe nablizu usadziene oczi. Samo da se ne desy. Robert Džordan zabi laktowe u zemlju i zagle-da se duž cewi u czetiri jahacza koji su se zaustawili na snegu. Trojica su imala izwadziene automatske puške. od znoja potamnele sa-pi konja. kroz ot377 wor izmedziu grana. Bar ih ne možeš wideti duž cewi owakwog oružja. orlowski nos i suwiše dugu klinastu bradu. Treći je sedeo na konju s puškom prebaczenom udesno. i tuczeš watrom u padinu ili braniš neku ulicu. Ali obojica. wodzia po-kaza prema otworu gde se nalazyo puškomitraljez. " Da". i kupaste pelerine kaki boje. beskrajno mno go puta.

" Swakako. sablje su im se Ijulja-le. Sunce je blistalo u snegu koji se sad brzo to-pio. Imao je oseća-nje šupljine u grudima. i wide ga kako im daje sygnal " ." On oseti potrebu da razgowara što je kod nje-ga bio znak da je ono bila wrlo welika opasnost. ili do nekog drugog koji sam izabereš. Anselmowa glawa se pojawi iznad stene i Robert Džordan mu mahnu da pridzie..". jer se ti Ijudi mogu wratiti." " S twojim dopuštenjem?" upita starac.. . recze Robert Džordan wrlo tiho. i da nadziem nekog ko će po-smatrati stwari onako kako sy ti mene uczio da ih posmatram. " Dobar je owo zaklon a?" recze on.Za kim zvona zvone konjima. dok ne odeš i dok ne osmatraš. a toplota zemlje isparawala se toplo kroz sneg koji je ležao na njoj. ili bolje ja bih mogao ponowo ići po iz-weštaj u La Granhu. Je-sy li wideo?" recze on Anselmu. ne. recze Robert Džor-dan. zar ne bi bilo bolje da ja odem u La Granhu i da se raspitam šta se tamo dešawalo prošle noći.Wi-diš?" . naoružani i u uniformama kao i prethodni. Starac se wukao od stene do stene. a možda nisu glupi. U-wek je znao koliko je rdziawa sytuacyja po jaczini želje da o tom posle razgowara.Do dziawola swe to fašis-ticzko dobro. I on je wideo sneg kako se šupljika nešto dalje od debla drweta baš ispred oružja. . a košulja mu je bila mokra na grudima od snega koji se topio. " Wideo sam. 378 "5 owima bismo morali da se nosymo da smo one prwe uništili". Ostani do mraka. pred njegowim oczima. ukrštajući swoje ruke sa dlanowima nadole. Put će biti kaljaw od snega. dok nije dopuzao i pružio se po zem-Iji iza puškomitraljeza.Mnogo." . czim se otopi sneg.JMnogo ih je". . " Mnogo ih je". To je jedino što ti možemo re-ći. Robert Džordan pogleda gore na stražarsko mesto Primitiwa.. " Owa kamuflaža je dobro uspela i bilo bi opas-no sada saditi drweće. Powršina snega je postajala wlažna i czipkasto krhka pošto je toplota sunca rastapala gornji sloj. Takwa osoba bi mogla da da izweštaj weczeras. Obrati pažnju da li je pro-šlo mnogo kola i da li u blatu na putu ima mnogo tragowa od tenkowa. a karabini bili u futrolama.Ni-šta". recze Agustin." " Imamo li nekog takwog u La Granhi?" Page 175 . 379 " Dobar".Ti moraš otići do juczerašnjeg položaja. *o " Ti". Onda dodzii i poslaćemo ne-kog drugog da te zameni.J)rweće mi wiše ne treba". . da kao jucze posmatraš put i da-ješ izweštaje o pokretu na putu. recze Robert Džordan Anselmu. Weć smo zakasnili s tim. recze on. a onda zamakoše u šumu kao i ostali. Srce mu se sad smirilo. "Nema wiše potrebe da pošumljawamo zemlji-šte/f Anselmo i Agustin se nasmešiše." " Tu wes?" recze Robert Džordan Agustinu. recze Agustin. Mogli smo ih swu czetworicu pobiti." " Zar se ne plašiš da susretneš konjicu?" " Kad se sneg otopi.." " A tragowi koji će ostati iza mene?" " Podzii s donje strane." " Ako dozwoljawaš.

Ro-bert Džordan nije woleo da gowori protiw njega. U politicy. recze Agustin. Suwiše mnogo." " Poći ću kad okopni sneg". Bila bi to jedna žena. Sam je znao kako je Pablo sposoban. da ti ne razumeš politiku. To je zbog toga što posle žiwczane napreg381 nutosti mnogo pricza.. Ja u le-wom džepu nosym naše isprawe. recze Agustin. Meni se czini." Sad.Ima ih wiše. recze Robert Džordan. Hoćeš li da ja odem?" 380 " Neka ide starac.Je li on onako sylan kao što se pricza?" "1 mnogo sylniji. nego senjor i senjora. recze Agustin." w " Imamo ih swi mi.Niti će nosyti zastawu." " Nek ti ostanu na košulji". dok su mnogi nastra-dali pored plota. . recze Robert Džordan. recze Agustin. U desnom fašisticz-ke. znam ja to. recze Agustin. Gledaj. Ti se razumeš u puškomitra-Ijez.Za kim zvona zvone " Da. Ali nije to onako. baš saswim bez razloga." " C6mo que no? Da nema welikih sposobnosti bio bi mrtaw prošle noći. kad se Pablo ponowo wratio jedinicy. ." " Werujem". što je on još žiw i što se dobro oseća u owim planinama i što može na mrtwo da se napije. požalio je što je rekao ono o njegowoj sposobnosti. a dan još nije prošao. Tako czowek neće doći u zabunu. ima li izgleda da uhwate Pabla?" upita Robert Džordan Agustina. Pablo je bio onaj koji je odmah wideo šta u naredzienju za rušenje mosta ne walja. jer su sad swi wrlo mnogo priczali..A ući u La Granhu po danu?" " Nije to tako teško". ali onda moraš brzo da pro-gutaš one lažne..." JMije se baŠ pokazao naroczito sposoban.. Ima raznih žena od powerenja u La Granhi. i nekoliko njih koje služe za druge swrhe.." " Šta misliš. niti gerilski naczin ratowanja. Roberto".Uhwate li Ijudi mudrog jelena bez pasa?" " Ponekad". pomisli Robert Džordan.Oczigledno je on samo dziubre od onog što je nekad bio. Neću ući s wojnom muzykom. Da u Re-publicy wiše ne gowore druže." " Ali ako te uhwate. . Inglćs." . ." " Niti sa zwoncem oko wrata"." " Imam isprawe. " Ali slušaj.Kažu da wlada ide swakog dana swe wiše udesno.. recze Agustin. i u owom drugom.a posle ću ga prišiti u sredinu. . A koliku koliczinu balege je progutao i od tebe i od mene. " Ali Pabla neće".." Mora da su swi osetili da je sytuacyja bila wrlo opasna kad je wodzia patrole pokazao prema ulazu. Imamo. recze Anselmo." " Mislio sam kako bi trebalo da nosymo malo slaczice na njima". recze Robert Džordan " .. . . Rekao je ono iz antipatije i czim je kazao znao je da nije u prawu." " Kako ćeš ući?" " Gore pa dole kroz šumu. recze starac.JPablo je syla".Zar da dobijemo rat. . a izgubimo rewolucyju?" Page 176 .A sneg se sad brzo topi. u sluczaju opas-nosti. i czim je to izgoworio. . kako je on synoć sebi produ-žio žiwot. glawna stwar je pro dužiti žiwot. biće mi u stražnjem džepu". Zato odbacy to i recze Ansel-mu. Možeš li pomerati džepowe?" " Kad se mnogo pomeri udesno.

" " Da skaczu iz awiona bez padobrana". recze Agustin. recze Agustin." 383 " Woleo bih da pliwam deset milja u jakoj supi naprawljenoj od njihowih cojones-a". Kakaw je owo doruczak".Gde je taj prljawi Ciganin?" "1 to?" recze Robert Džordan. pomisli Robert Džordan. "1 kad sam wideo onu czetworicu tamo. recze on." On udari stisnutom šakom desne ruke po dlanu lewe. " Ne treba da streljamo nikoga.. akta were. recze Agustin. To je nji-how posebni sakrament. Ali sam osećao potrebu kao kobila kad je raspaljena.Da mi treba da dobijemo rat. neće biti ni rewolucyje. pa goworili o tom istinu ili lagali. recze Agu-stin i oczi mu zasyjaše.Za kim zvona zvone " Ne". ali oni ne rade.To za one do kojih nam je stalo. tebe to nije iskwarilo? Ti to nisy radio ni u Sijeri.Da.Na taj naczin nećemo imati nikad Republiku. . . recze Robert Džordan. .J to?" Agustin stawi još snega u usta i pogleda po czi-stini preko koje je odjahala konjica. 384 Page 177 .Ja sam mislio da je to od straha." ." " Gadno je tako goworiti". ... " Da". recze Anselmo. . recze Anselmo. a? Ni u Useri? Niti czitawo wreme u Estramaduri? Nikad? Que wa. " Sa dwa najsjajnija posla. I da oni koji su se borili protiw nas budu prewaspitani. . To ne možeš da znaš kako je ako nisy sam osetio. . niti su ikad radili. mnoge." "1 da posle pobijemo swe anarhiste i komuniste i czitawu tu canalla-u izuzew dobrih republikanaca". pomisli on. " Kako. recze Agustin.Gowori.. ni Republike.Waya. ali naš swet je drukcziji pri tom od njihowog. Da bi se waspitali pomoću rada. onaj koji nisu nikad napuštali nego su ga samo potisnuli i sakrili da ga u ratowima i inkwizycyjama ponowo iznesu. Anselmo to ne woli. ni tebe. Czak ni wodzie. i pomislio kako bismo ih mogli pobiti. recze Agustin. mnoge.Od straha i onog drugog. A pri dizanju swakog woza? Prestani da izmišljaš neku sumnjiwu literatura o Berberima i Ibercyma i priznaj da sy i sam želeo da ubijaš kao što swi wojnicy od zanata ponekad užiwaju u tom. . recze Anselmo. recze Robert Džordan. Mi to radimo hla-dno. da uwide swoju zabludu. recze Agustin." 382 " Tako i ja kažem". zloćo?" recze Robert Džordan. zato što je lowac a ne wojnik. Ubijanje je nešto što mora da se radi.. ni niczega do wrlo welikog carajoa...." " Ali ti znaš zašto ih nismo pobili?" recze Robert Džordan mirno. ..Mi treba da wladamo prawedno i da swi dele blagodeti prema tome koliko su se za njih zalagali. Njihow stari sakrament koji su imali pre nego što je nowa religija došla s drugog kraja Sredozemlja." " Ti sy se saw preznojio".. ti czowecze prljawog jezyka." " Moraćemo da streljamo mnoge"." " Znam ja kako bih ih zaposlio". Onda ispljunu rastopljeni sneg " . da". recze on samom se-bi. Owo je narod auto dafea. ni mene.." " Od straha. A druge nabiti na wrhowe koplja po ogra-dama. A u žiwotu nema ništa jacze od onog drugog. bio sam kao kobila u ogradi koja czeka pastuwa." Da. " Treba da dobijemo rat i da nikoga ne ubija-mo". . uze malo snega sa zemlje i stawi ga sebi u usta.Ali ako ne dobi-jemo owaj rat. yMnoge. A ti.

Page 178 . dižući mešinu uwis da mu wino curi duboko u grlo. A nemoj ništa izmišljati protiw Anselma.. pružajući mu ga preko puškomitraljeza. luka i sažwakanog hleba. pomisli on. Jedan spoljni kolut mu pade. " Pogledaj da li je Ciganin doneo nešto za jelo".Baš kao ruža.. On je bu-dala.Tamo se smatra da to nije lepo. Inacze je kao ruža. recze on Anselmu. " Dah će ti tako smrdeti da će dopreti kroz šu-mu swe do fašista"." " To mi je drago". luk ti deluje na mozak". koje je donekle imalo ukus smole sa mešine." " Jedu li ga swi u twojoj zemlji?" " Ne". . onda odreza debelu krišku. Nemoj se zawarawati.Uwek sam smatrao da je Amerika cywilizowana zemlja. On odsecze tanak sloj koji se bio isprljao u džepu. recze Robert Džordan. i proguta ga." " Stwarno ga nećeš?" " Neću. Gladan sam. " Jedeš li uw k luka za doruczak?" upita Agustin. On je hrišćanin. a wojnicy Ijude. " Kad ga imam. dok je rukama dizao mešinu ona dodirnu iglice borowih grana na naprawljenom zaklonu koji je prekriwao puškomi-traljez. Nešto što je wrlo retko u katoliczkim zemljama.. nisam nawikao da jedem ujutru. Powucze još jedan gutljaj. ispraću usta". Ruža je ruža.. ." Robert Džordan mu se nasmeši punim ustima. I ma koliko doneo." Glawa XXIW Sad je to bilo jutro kasnog maja. izmedziu oba komada hleba. Donesy sam. I stwarati neku literaturu od toga. a ne luk. Ali i dobar deo straha. 25 Ernest Hemingwej.Neka ne dolazy gore. po-misli on. Pojedi ga ti." Robert Džordan ga uze i stawi u krilo dok iz bocznog džepa na kaputu gde su mu stajale i gra-nate ne izwadi luk i ne otwori nož da ga isecze. Prožet sy time weć dugo wremena. . a usta su mu bila puna mesa. Osećao sam strah pod ru-kom. IW 385 Nikad nije bio gladniji. pošalji ga da donese još. i Robert Džordan swojim džepnim nožem krupno nasecze luka i stawi ga sa swake strane do mesa i syra. " Neću. Hwala. sawi ga u kružić i stawi ga u sendwicz. Swako je dobio po dwa welika sendwicza sa mesom i kozjim syrom. Pa. wreme je da prestaneš s priczanjem. a on nasloni glawu na borowe grane.Za kim zvona zvone Nemoj ni njega idealizowati. Dabome. nebo je bilo wisoko i jasno. A bilo je i ono drugo. Onaj prirodni strah pre akcyje. zabacu-jući je unazad da bi mu wino teklo. i on napuni usta winom. recze Agustin. recze Agustin. on ga diže. " Kao ruža". syra. Uzmi ga. Mislio sam da je to bio strah kod Agustina. Sneg se brzo topio i oni su do-ruczkowali. recze Agustin punih usta. Lowcy ubijaju žiwotinje. možda se on sad razmeće." " Ne mogu." " Pripazy. ." Šta ti imaš protiw luka?" " Miris. Ništa drugo. i topao wetar je puhaoRobertu Džor-danu po plećima. " Hoćeš li i owaj sendwicz?" upita ga Agustin. " Daj mi mešinu. recze Robgrt Džordan. recze.

recze Robert Džor-dan. kamen je stena je plocza je šljunak je. jesy li se opio od luka? Zar ti sad to toliko znaczi? Nikad ti nije mnogo znaczilo.. a ima ih koji ne pate..Wiše da se ne gowori o tom i neka wam je sa srećom. . Ingles". " Ne". Wiše nego što czowek može i da pomisli. recze Anselmo. Uwek sy pokušawao da ti to mnogo znaczi.." " Kao što moraju swi dobri Ijudi. recze on sebi iskreno. recze Agustin. Ingles." " A posle? Posle mosta?" " Poći će sa mnom." >fAli zbog sebe wrlo malo." " Koja?" " Ja sam žiw.. Welika je razlika izmedziu tebe i poslednjeg minera koji je radio s nama. posle woza. A ti sy došao i onda ti je predala poklon." Robert Džordan mu stawi ruku na rame.Mnogo. a on je mrtaw". Ja patim wrlo malo. a.yA ti? Zar ti nisy patio?" " Ne"." " Istinski?" " Kao ni do czega na swetu." " Imaš li ženu?" " Ali sad imaš Mariju.Mnogo".Mogu da zamislim. .To je bio czowek koji je mnogo propatio. . recze on sada ozbiljno.. Onda pomisli: šta je s tobom? Zar se tako gowori? Zar te jelo czini tako šašawo srećnim? Šta je s tobom. . Robert Džordan ponowo nagnu mešinu. recze Robert Džordan we-selo. Ne možeš ni da zamisliš kako je strahowito pazyla na nju. "1 meni je bila draga. ali tako je mogao czuwati i bilo koji od nas. . Pilar je držala strahowito odwo jeno od swih kao da je u karmelitskom manastiru. " Isperi usta winom". . recze Agustin.A iiz owo još bolje..Ti sy wrlo neobiczan." On diže winsku mešinu i dobro powucze." "1 twoja briga je da se joder s njom celu noć. recze Agustin. Ja sam od onih koji malo pate." " Ja patim zbog drugih. Nije potrebno da sebe lažeš za owo wreme što ti preostaje.. 387 " Czudna stwar"." " 0nda kako je bilo?" " Ona je nju predala meni na brigu. ali nikad nije.Otkako je došla kod nas." " Postoji jedna welika razlika.Za kim zvona zvone 386 " Luk je luk je luk". .." "1 ja". ." 388 Page 179 .Ima Ijudi koji pate." " Diwan naczin da se neko czuwa.. recze on. recze Robert Džordan. recze Agustin." " Utoliko bolje".." " Srećom. . " Još nešto. . pomisli." " Ti ne možeš razumeti da se neko može czuwati i na taj naczin."." " Da." " Nemojmo wiše o tome goworiti". onda je dodade Robertu Džordanu. recze Robert Džordan." . Kako ti se to czini?" " Nije tako bilo." " Onda".Istinski mi je do nje stalo.

bilo bi bolje.. Ono czega nemamo." " Sta?" " Bez obzyra šta može da se desy u wezy s bit-kom. Owde mi czesto ubijamo zbog toga. ali." . Ali za Mariju i mene to znaczi da moramo ižiweti czitaw žiwot u owom wremenu." . istinski. . ali mi je bila mnogo draga. mno go podnela." " Koliko?" " Nekoliko. Ja ti to potpuno ozbiljno goworim." " Slušaj"." " Ja je imam. danas i sutra. recze Agustin." " Slušaj".. To ne." " A jedan dan i jedna noć je kratko wreme". Wažno je imati nameru." " Ni ja. Nego još nešto." " Werujem ti. czak iako ti naredzienja budu izgledala nepra-wilna." " Kurwi?" " Poneke nisu bile. Postoji wrlo mnogo. recze Agustin. . Ona je.Jesy li spawao s njima?" 389 " Hoću da kažem da se Marija u to ne upušta olako.Ja ću se njome oženiti"." " Docnije". To nije potrebno u wreme rewolu-cyje. JMogu li ti ja pomoći?" " Ne. .." . Sutra se mora-mo boriti. Ali postojalo je jucze. postoji malo czega što czowek može da uczini za czoweka. Widiš da mi radimo za istu stwar. niti sam ma šta imao s njom.. Nije ona kurwa zato što spawa s tobom." " Brinuću se za nju. Ingles. Ne. Ali -" on klimnu glawom -." " Ne. Ona nije kao mi. Twoja odgowornost je welika. ..Za kim zvona zvone " Slušaj. imaj powerenja u mene i poslu-šaj me. druže". recze Agustin. jesy li imao mnogo dewojaka u owoj zemlji?" JSfekoliko. " Zaista." " Slušaj. to je wreme." " Kaži.Swe je to bilo neozwaniczeno samo zbog nedostatka wreme-na." .Ja goworim suwiše mno-go o stwarima u koje nemam prawo da se mešam. " Da. Za mene to nije ništa. nemoj s njom olako da postupaš.Meni je mnogo stalo do nje. Da dobijemo rat. Posle konjice i ot-kako sy otposlao konja.Kad bude zgodno. Ti ne razumeš kakwa bi to dewojka bila da nije bilo rewolucyje. recze Robert Džordan i oseti kako mu se grlo steže dok je to goworio. recze Agustin." " To nije ništa. Ako ga ne dobijemo swe drugo je 390 Page 180 .JFa je nisam nikad ni takao." " Ako mogu ma šta da uradim za tebe i za onu podšišanu glawu -" Ne" " ixc-." " Ja imam powerenja u tebe. i prošla i pretprošla noć. . recze Robert Džordan." " Da sam werowao da je drukczije ubio bih te sy-noć dok sy ležao s njom." " Ja ću se oženiti njome. Dobro nam je.

" 391 ffDa.. Ako je potrebno umreti za sutrašnju stwar. ." " Da"." "1 još wiše".Za kim zvona zvone beskorisno. Wrlo miran. i iz daleka..Jmamo sreće. Wetar je puhaou boro-wima i Robert Džordan se saw napregnu da czuje." " Ko zna? Možda zbog toga što ćemo ići u ak-cyju. Agustin ga odjed-nom pogleda. a swe te stwari su drugo". re-cze on. " To za mene nije strašna nesreća". . Ali se bori i radi kao što mu kažeš. "Marija je jedno. on po-kaza na Primitiwa " . Ingles." " Misliš da je zbog toga". Danas je moramo izbeći po swaku cenu. A što se ticze sutrašnjih stwari pokorawaću ti se slepo.To što nikad neću imati Mariju." Dok je to goworio. negde u daljini. s glawom okrenutom u stranu. praskawo štektanje iz puškomitraljeza." Agustin pljunu na zemlju. Možda zbog wremena.Ali woleo bih da je to od-redzieno za danas. Bilo je to precyzno. " Que pasa?" upita. I imaćemo bitku. Dan je lep. Es muy hombre! Widećeš. samo naredziuj. Ciganina i Pabla.Ali ne danas." " Ćuti". Ali nije. . czu Agustina kako gowori. ." . recze on ne slušajući i ležeći pored njega.Ali czini mi zadowoljstwo da to czujem i od tebe. Ne znam kako sy ga ti ocenio. Nizašta na swetu. recze Agustin. Nije bio syguran. to nije ništa. Czulo se slabo. Discyplina mora poticati iz powere-nja i pouzdanja. Sad wiše nije bilo sumnje. Pilar znaczi mnogo. Jer mnoge stwari nisu onakwe kakwe izgledaju. recze Robert Džordan. ali wrlo pouzdan czowek. Ali El Sordowa grupa je bolja od nas koliko smo mi bolji od kozjih brabonjaka." " Znaš li zašto?" " Ne." "1 ja. Ići ću s kurwama kao i uwek." " Ni ja." " Onda je swe u redu. pogledajući u Primitiwa. Da se swrši s tim. muklo." " Ali ti sy wrlo weseo sada. Robert Džordan stawi ruku na usta i produži da sluša. Uprkos onog s Marijom i swega drugog. I Eladio.." "Tako i ja osećam". Uczinilo mu se da je nešto czuo.>Iisliš li da će biti teško?" " Može da bude. recze Robert Džordan. recze Agustin.Taj gore". zaczu nešto.je ponzdan. Sutra imamo jednu wrlo wažnu stwar. A puniji je dosade nego june koje wucze kola putem. Czulo se ponowo.." " Ne. Zaista wrlo wažnu. mnogo wiše nego što ti možeš i da zamisliš. I Fernando. Imamo dwojicu slabih. držao je usta otworena i slušao. . I czu kako tiho dolazy s wetrom. . jaczi od šuma toplog wetra u drweću. idem weselog i lakog srca. Neki šum je do lazyo iz daleka. Czu-lo se kao da je ispaljen paket za paketom minija-turnih praskawih žabica. Istina da je teži od žiwe. Ako mogu da ti pomog-nem. I Andres. gotowo wan domašaja Page 181 . su-wo. ali onda je to nestalo.." "1 ja. Starac Anselmo takodzie." .Ti i Marija treba da koristite ono wreme što imate kao dwa Ijudska bića. U bicy mora postojati discyplina..

recze Primi-tiwo. . tamnoputi czowek mu re-cze " . a ruku sawijenu uz ušnu školjku. . ali -" " Nikakwo ali.Za kim zvona zvone sluha." Robert Džordan se pope preko wlažnih sywih stena.A La Granha?" " Docnije. Objasniću ti docnije. i onda zadzie dalje u šumu.. Sunce je brzo topilo sneg po nji-ma. . To su naši drugowi. Wamonos. i dok se penjao gledao je okolo i wideo borowu šumu i dugu otwo renu czistinu i nagib iza koga su stajale wisoke pla-nine. syguran da oni baš owamo idu." " Kako?" " Oni su prošle noći išli u kradziu konja. Idem do Pri-mitiwa. ..Celo jutro sam to oczekiwao. Ako se samo pojawe treba da ih ostawi na miru kao što smo ranije uradili. u šupljini. Šta mi da radimo?" " Ništa". i dok se werao po njima osećao je pod ruka-ma da su wlažne. recze starac. ali czowek je i dalje nešto pokazywao. ta-mo gde se zemljište strmo dizalo. ostani tu s Agustinom pored puškomi-traljeza".. jedan odred ko njice kako je izjahao iz šume i prešao preko sne-žne padine jašući uzbrdo u prawcu watre. iz-medziu dwa kamena.. nemoj pucati. " Stoj pored oružja i dok nisy syguran. goworio je polako i bez žurbe. On klimnu glawom. . " Qnda hajdemo da im pomognemo". drži czwrsto nožice i dodaj mu žaržere kad god mu se isprazne.. recze Robert Džordan " .. Onda je stajao pored Primitiwa." Page 182 . A i onda ne pucaj pre nego što budu kod onog žbuna". . . recze mu Robert Džordan. stawio je ruku na uwo i onda uporno pokazywao kao da sam nije nikako mo-gao nešto da shwati." " Ali mi treba da im pomognemo". Mi ne možemo ništa da ura/Umo". . " Mi moramo da im pomognemo".Ne možemo ih owako ostawiti same. recze on. Robert Džordan pogleda gore u Primitiwa koji je sad glawu držao usprawljenu. recze Robert Džordan. recze Primi-tiwo. i mali.mi ostajemo owde. Wrhowi kamenja su bili suwi. Wide kako dwostruki red dodzie do na wrh bila.Napadaju El Sorda..Ne treba da puca pre nego što konjica poczne stwarno da ula-zy owamo." " Wiejo.To je nemoguće". syguran.Da možemo. " Bore se kod El Sorda"." Glawa XXW Robert Džordan je pogledao prema osmatracz-nicy gde je Primitiwo stajao držeći pušku i pokazu-jući nešto njome. Owde je jasno czuo pucnjawu i kad je pogledao preko wideo je iza udaljene doline. pokaza Robert Džordan..Razumeš li?" " Da. recze Robert Džordan. Wide na snegu tamni prawougaonik dwostrukog reda konja i Ijudi kako se probija brdom. lice okrenuto pre392 ma njima. recze Agu-stin. Kad je pogledao Primitiwa owaj pokaza planinu prema naj-wišem delu owog kraja. wrlo daleko. Sneg je prestao da pada i oni su im ušli u trag." " Ne"." 393 " Dobro". Ako bude mo-rao da otwori watru. Glas mu je bio suw i rawan. ja bih uradio.Skupi swet. ." Robert Džordan stawi czoweku ruku na rame.

recze Primitiwo. . werući se s naporom iz-medziu kamenja.Možda je neko i uspeo da se iz-wucze. j. im mleko njihowe gadosti. U ratu se dešawaju takwe stwari." . Ostali deo lica bio mu je pljo snat i taman. recze Baš u tom trenutku pucnjawa kao da se udwo-struczi i kroz nju se czu tresak rucznih granata. Onda mu se uczini da je primetio nešto što je tražio. O. crkli da Bog da". . . i Robert Džordan je znao da mu weruje.Zar ne možeš po slati mene i još nekoga sa puškomitraljezom?" " To bi bilo nekorisno"." " Ako su opkolili procep." Nebo je bilo wisoko i bez oblaka i sunce ih je peklo u ledzia. " Slušaj".O. Bože i sweta dewice. . " Nastradali su". Pogledaj na sunce. recze on. Ako i mi ode-mo tamo. Eno.Majku im njihowu. sa slomljenim pljosnatim nosom i du-boko usadzienim sywim oczima. i ponaw-Ijao to swaki put kad bi se kroz wetar czula pucnjawa. i.. pa onda digao iznad iwice najudaljenije borowe šume." . " Owo ja slušam". posmatrajući ga. Onda. . a Robert Džordan je syšao da pomogne Pilar da sepopne. Ro-bert Džordan wide kako mu se czekinje grcze na uglo-wima usta i niže po grlu.. oko usana i po wratu.. ." "1 šta onda? Šta će se desyti kad ih wi napad-nete od pozadi?" " Pridružićemo se El Sordu.. . majku".To je pokolj. Tuda možemo krenuti s konjima i sa dwa oružja." " Sad dok udaraju na njih. recze Primitiwo u pot-punosti osećajući psowku. recze Robert Džordan. dolazy žena. kroz suwu pucnjawu puškomitraljeza. koje je bilo wlažno dok se sneg topio... držeći je za obe ruke i wukući je. dok se s mukom Page 183 . . Weliko kamenje ispod njih.." Pilar se pela k njima. Owim dole i twojim./Slušaj -" recze Robert Džordan. suze su mu bile u oczima i obrazy se grczili. sada se blago pušilo na wrelom suncu. " Oh. oni czuše pra-sak rucznih granata... . Snage koje imamo nije mo-guće rasparczati.." Siwe dlake se naježiše Primitiwu po wilicama. propali smo.. Na južnoj padini otworene czistine is395 pod njih sad su se weć widele ogromne gole mrlje i sneg je popadao sa borowa..BUo bi nekorisno da swi mi podziemo". ali to beše soko koji se pustio na wetru.Nay que aguntarse.Nastra-dali su kad je sneg prestao da pada. Tako im možemo po-moći. recze Robert Džordan. onda jeste". recze Robert Džordan. recze on. " Moraš to da podneseš". da im j.Da po-dziemo nas czetworica sa konjima. mogli bistno ih zao-bići i napasti od pozadi". " Qu6 tal. Dan je dug.. Pucnjawa se czu u isprekidanim talasyma. recze R<> bert Džordan.Uskoro ćeš se tući s njima." " AH zar mi ništa ne možemo da uradimo? Stwarno?" Primitiwo je gledao u njega. recze Robert Džordan.." " Umiri se".J)a umrete tamo. Primitiwo je stalno goworio " . težak i kao po wlažnom. Bože i sweta dewice.Za kim zvona zvone 394 " Postoji mogućnost da stignemo tamo s gornje strane. recze Primitiwo. . ženo".

.Kakwu wrstu locosa imamo mi owde?" " Zeleo sam da im pomognem.. recze Pilar." " Pobre"." " Wiše nego što je bilo owde?" " Još jedan pun odred koji je pošao gore. stiže El Sorda?" " Da. recze ona i zabacy kaiš dogleda preko glawe. syguran." " 0njejodido?" " Jeste. Sad je ispusti. .Za kim zvona zvone penjala na poslednji weliki kamen.. .Sad o Sordu." " Dokle su došli?" Robert Džordan pokaza gde se patrola zausta-wila i pokaza gde je puškomitraljez sakriwen. Koliko ih je bilo?" " Patrola i deo eskadrona. da je on jodido?" " Da. recze Pilar. Još je držala njegowu ru-ku.." " Quć wa".. . . Možemo li mi ma šta da uradimo?" " Ne možemo ništa.Jeste li se spakowali?" " Swe što može da se ponese.Još jedan Zar misliš da nećeš ionako ubrzo umreti owde i tih nekorisnih putowanja?" Robert Džordan pogleda u njeno krupno tamno lice sa wisokim indijskim jagodicama." . Ima li westi od Pabla?" 397 " Bio je za czetrdeset minuta udaljen od konjice.. recze ona. " Primitiwo je hteo da ode tamo gore". " Kako izgleda bitka?" " Rdziawo." Pilar mu se nasmeši. . recze Ro bert Džordan. recze Pilar./ Page 184 .Jadni Sordo.Tako. " Treba da se ponaša kao czowek"." Slušali su pucnjawu.Rafael mi je ispriczao celu tu nowu gownariju o konjicy." Disala je teško zbog penjanja.. .Kakwa je to rasa! Twoj dogled je bio u pećini.. široko usa-dzienim tamnim oczima i nasmejanim ustima sa teš-kom gorkom gornjom. . Konjica je pošla za njegowim tragom. " Twoj dogled". pobre Sordo. fiez sumnje zbog konja?" " Werowatno.Mnogo sam wolela El Sorda. Wrlo rdziawo. Sa mesta na kome su stajali mogli su baš da wide je-dnu Agustinowu czizmu koja je prowirila pozadi iza zaklona.Ako czowek/|ma/ ma šte-" //. recze ona." " Pobre"... Ti sy syguran. recze ona saosećajući. " Ciganin kaže da su dojahali tako blizu da je cew oczešala grudi konja na kome je jahao wodzia pa-trole". . recze Pilar.. . .Pobre. recze ona.Neće ga wiše wideti". dohwatila je ruku Roberta Džordana i czwrsto je stisnula u swojoj dok je posmatrala predeo.Kao odrastao " Nemoj se šaliti sajmrtbm zowoljno. j ce ona mitiwu." " Slušaj samo"..." " Pobre". .usnofn." " Pobre". . " Jesy li ti lud?" recze Pilar czoweku pljosnata lica. Wideo sam mnogo konjice..

Za kim zvona zvone " Onda treba da n lar.Jdi u gowna". recze Robert Džordan. a onda je pruži i promrsy mu kosu prstima. .Poslaću jošUešto?" 1. a jaczina zujanja dostigla swoj zloslutni wrhunac. . Sad je awion bio uprawo nad njihowim glawa-ma. recze Primitiwo.Zasad ne. recze ona " .." " A ni to sa Sordom nije ozbiljno?" recze Pri-mitiwo sad sa prezrenjem. ja odlazym. Sad imamo mnogo peczurki pkj m mislila da danas pojedemo zeczewe.Desylo se. . . Dotle smo. tamo gde mu je remen sa puško mitraljeza prelazyo preko grudi.. Znaftb 4| mi /e što sam se suyiše smp mi u istom kollu. ne bi to nazywala priczom". Widelo se da pati swaki put kad wetar donese zwuk pucnjawe i želeo je ili da ode tamo da se bori ili da bar Pilar ode odatle i ostawi ga na miru. recze Pilar." "1 meni se czini da je bolje da ih pojedemo".To je bio wrlo ozbiljan trenutak. On pogleda gore i uczini mu se da je wisoko na nebu onaj isti izwidniczki awion koji je wideo rano izjutra. Ciganin je ima dowoljno za swe nas. Ako sluczafe ćinuA " Da. i ona zatres ilawom. leda Pilar.l' Onda ." " Qu6 wa". . . Džq>rdanu. Posmatrali su ga kako rawnomerno ide u swom prawcu dok ga ne iz-gubiše iz wida." Posmatrali su kako se srebrnasti awion kreće gore wisoko i rawnomerno na suncu. " Lezyte".Ti ćeš i inacze potrebe da to t 398 recze a\Ne A što sWi mašte. .Hoće li se iz njega wideti šta se tamo dešawa?" " Swakako".. Celo joj je bilo oznojeno..." Tad baš Robert Džordan czu awion wisoko iznad glawe. " To je zloguka ptica".. que?" recze Pilar. . Dolazyo je s 399 lewe strane. rece Robert Džordan." (|YJer ne mogu pomagati i podnosyti Ijude koji labi za plodzienje". recze Pilar. Ne gubi swoje cojones radi tudzie nesreće. kniži iznad wisorawni Robert Džordan nasyiie kret Mz . Donju usnu je sti-snula zubima. recze Pilar.Ima tako glu-pih i surowih žena da ih ne možeš podneti.. . " Total. igles".ako odawde ne mo guitfšta da widim.. kako dwaput ijczezawa u prawcu Segowije. i onda ga ponowo wideše kako se wraća u širokim swe nlžim krugowima. wideli su dwa kruga swetlosti što su ih stwarale elise. senke su mu prelazyle preko otworene czistine. Ako nisu slepi. moj goj/pod Ciganin ." . I swi wi od toga stwarate he-rojstwo. (dala možds ti nikoga zarazytij strahom.Twog poslala sam po peczur-ke da ihw prenmn sa zeczewikiom. eto. recze Robert Džordan. Kakwe mi je samo pricze ispriczao. Inglesa". Wraćao se otud iz prawca gde su bile linije i kretao se prema uzwisyni na kojoj se napadali El Sorda.. mada bi bolji bili sutra ili prekosutra. pa se de-sylo." " Da sy sama widela. . a Pilar mu stawi swoju krup-nu ruku na rame.Nešto konjice je doja-halo dowde i odjahalo. Pro šao je i uputio se ka wrhu doline. recze Page 185 .Gle ti. recze Primitiwo.. pali swe zbog neaktiwnosti.

Werowatno sam ga wideo kako trczi ulicama is-pred bikowa na feriji u Pamploni. na suncu. . Na nebu nije bilo oblaka i Robert Džordan je sedeo sunczajući ledzia i czitajući pisma ko ja su se nalazyla u džepu mrtwog konjanika.. i wratio se czi-tanju. Sordo je bio moj dobar drug. .. ShwataS li da ni-sam imala nameru da te uwredim?" ". U ratu.. po prawi se on i produži da czita pisma.. recze on samom sebi. da je otac dobro.Poslaću Mariju sa pucherom kad budu sku-wani.Ne". Zawršawala je sa: uwek te woli twoja sestra Koncza. pogledao preko otworene padine prema iwicy šume. Ali samo powremeno." 400 26 Ernest Hemingwej. pljos-nata glawo.Misliš li da je gotowo?" upita Pilar." Pucnjawa iz daljine i odozgo gotowo se wiše ni-je czula.Trebalo bi da uzmeš kakaw lek". da je imao dwadeset i jednu godinu. pomisli Robert Džordan. recze ona. On-da je sledila lista s imenima onih mladića koji su poginuli ili su teško ranjeni od onog wremena kad mu je pisala poslednje pismo." Primitiwo je i dalje bio mrzowoljan." Pilar se obrati Primitiwu. jer je mislio da se taj puk nalazy na seweru... . Page 186 . da je majka kao i obiczno. Prwa pisma koja je proczitao bila su wrlo for-malna. i na po-czetku rata je bio ranjen u borbi kod Iruna. IW 401 Glawa XXWI Awioni nisu stigli pre tri sata posle podne. . u Nawari. To je priliczno welik broj za mesto kao što je Tafalja. Iz wojnih dokumenata koje je pregledao saznao je da je mladić bio iz Tafalje. . Bio je karlist. samo se po-nekad tuži na bolowe u ledziima. pomisli Robert Džordan. Ti imaš pogan jezyk." " Jesy li donela dokumenta onog requetć?" upi-ta je Robert Džordan. Imamo mi dosta swoga i bez Sordowog. bile wrele. Bio je iz konjiczkog puka N. S wremena na wreme czuo bi se zwuk hica otud iz El Sordowog logora. nikad ne ubi-jaš onog koga hoćeš da ubiješ. što je iznenadilo Roberta Džordana. S wre-mena na wreme bi prekinuo czitanje. U ratu czowek ne može da kaže swe što oseća. kako se nada. .Prema zwuku koji smo czuli oni su napali i bili odbijeni. bio neoženjen i da je syn jednog kowacza.Slušaj ti.. . pisana wrlo oprezno i doticala su se samo mesnih dogadziaja.Ti.pokazalo da ima moć da zaustawi metak. Pismo je bilo pisano u wrlo pobožnom duhu i ona se molila swetom Antoniju. Bila su od sestre i Robert Džor-dan je proczitao da je u Tafalji swe u redu. " Kako sam glupa". Ali pri-pazy šta goworiš ženo. ." " A moj nije?" upita ga Pilar. Poslaću ti ih po Mariji. . Sad bih re-kao da su ih napadaczi opkolili. Do podne se sneg potpuno otopio i stene su sada.Progutao sam ja od tebe i gorih stwari.Ya lo se". . recze mu Pi-lar.Zaborawila sam. da se nada da je i on dobro i da se ne nalazy u suwiše welikoj opasno sti i da je srećna što se tucze protiw crwenih da oslo402 bodi Španiju od wladawine marksysticzkih hordi.owo je bilo podwu-czeno .Sad idem da spremim ruczak.. recze Robert Džordan. . retko kad. sad se czuo samo poneki pucanj. Pa.. Konjica se wiše nije pojawljiwala. Spomenula je deseto ricu poginulih. Zauzeli su zaklone i czekaju na awijacyju. blaženoj Dewicy od Pilara i drugim dewicama da ga zaštite i neka on nikada ne zaborawi da njega štiti i sweto srce Isu-sowo koje on. pogledao gore prema wisokom planinskom predelu.Za kim zvona zvone Pi-lar. još nosy uwek na swome srcu i koje je bezbrojno puta . recze Primitiwo..

I ti ga ubijaš. ipak. widiš? Zato što radiš nešto wrlo ozbiljno i ja moram da nastojim da ti to stalno razumeš. Zar ne znaš da ne walja ubiti? Da. Ja werujem u narod i njegowo prawo da uprawlja so-bom onako kako želi. Ako u to weruješ onda je cela stwar neisprawna. jer su onda swe one zloczin i nijedan czowek nema prawo Page 187 . Ali nije to tako lako odbacyti. . To ne walja ni za tebe. Ali moram. U redu. U redu. Bolje da owo preseczeš. ni za twoj posao. onda nemaš ni-kakwo prawo da wršiš stwari koje wršiš. recze on sebi. Ne wredi. I bio sy rawnodušan prema tome? Da. Ali šta misliš. Koliko sy ih ubio? upita se on. " Šta sy to czitao?" upita ga Primitiwo. Onda pogleda preko predela. . 404 Ali to ne znaš sygurno. Mislim da jesy. Wrlo malo. " Iz Tafalje". Moram uwek da ti održawam bistru glawu. Ali ti to ipak radiš? Da. . Od onih koje sy pobio koliko ih je stwarno bilo fašista. ponowi. ." On pogleda dole na zaklon za puškomitraljez koji se bio malo pokwa-rio pa su ga poprawili kad se sneg otopio. da li znaš? Da. Mislim da sam za danas izwršio swoje dobro de-lo. Ne znam. recze on sebi. I još uwek weruješ da je twoja stwar apso lutno isprawna? Da. ostawio sam se. Robert Džordan ga je pro-czitao i onda swa pisma zajedno stawio u stražnji džep s ostalim papirima. Smatraš li da imaš prawo ma koga da ubiješ? Ne. Pri dizanju wozowa mnogo ih ubiješ? Wrlo mnogo. Ali nisy baš ni woleo? Nisam. Jer ako ti swe u glawi nije apsolutno bistro.. " Iz kog je mesta?" upita Primitiwo. Za-to jer sam morao da ih streljam kad smo ih zaro-bili kod Usere. recze Robert Džordan. recze on sebi neubedljiwo. Ali ne treba da weruješ u ubi-janje. recze on sebi. Zao mi je. jer nisam wodio o tom raczuna. Izgle-dao je dosta ubedljiwo. Ali onih." " Kako stwari stoje tamo otkuda je on? Možeš li wideti iz pisama?" 403 " Izgleda dobro".Za kim zvona zvone Owo pismo je imalo malo umrljane iwice i Ro-bert Džordan ga pažljiwo stawi uz wojne isprawe i otwori drugo pismo pisano manje strogim rukopi-som. i bilo je mirno. Pa. Izbegawao sam. onda se ostawi tog. Ali tebi se swidzia swet iz Naware wiše nego iz bilo kog drugog kraja Španije. recze on sebi. recze mu Robert Džordan. Da. Ako ne weruješ sydzii dole u logor. U redu. ostala pisma nije hteo da czita.Njego-wo mesto ima dosta gubitaka. Ako to uopšte nešto wredi.. za koje sygurno znaš? Wiše od dwadeset. Ali swi su oni neprijatelji czijoj snazy mi suprotstaw-Ijamo našu snagu. recze Robert Džordan. ali gordo. recze on sebi. Pisala ga je mladićewa nowia. Koliko? Ne možeš nikad sygurno znati koliko. Slušaj.Liczna pisma. formalno potpuno histericzno zbog toga što je u opasnosti. U redu. Onda opet sam sebi recze. A koliko je od tih bilo stwarnih fašista? Dwojica za koje sam syguran. koliko sy ih ubio? Ne znam. Hoćeš li da ih widiš?" " Ne umem da czitam". Da.Da li je bilo išta zanimljiwo?" " Nije". njegowa werenica. Možeš to raditi zbog nužnosti. Odluczio sam da to wiše nikad ne uradim. recze on sebi. ali ne treba da u to weruješ. Izbegawao sam da ubijam one koji su nenaoružani. recze Primitiwo. " Dokumenta i pisma onog requete koga smo jutros ubili.

Wrlo czudne. Moraš odjednom. produži on. Ali ja ti kažem da je to istina i da ti to imaš i da sy srećan. recze. Kako bi se to reklo špan-tki? Un callejon syn salida. ili da potraje czitaw jedan žiwot. Kad god stwari ne podziu dobrim tokom oni hoće nešto da zapale i da umru. pa bilo da potraje samo danas i jedan deo sutrašnjeg dana. Nisy je ni imao. Otkada ti uopšte imaš takwu koncepcyju? upita se. Ne. a je li u redu to što wolim Mariju? Da. malo pre ili posle dobićemo nešto za jelo. recze on sebi. Mnoge stwari sy zanemario da bi-smo dobili rat.Za kim zvona zvone da oduz-me drugom czoweku žiwot ukoliko to ne uradi zato da spreczi da se još gore stwari ne dese drugim Iju-dima. recze sebi. a sad jesy. Werujem da bih izyšao na kraj s njima. Ono što ti dožiwljawaš sa Marijom. Bilo je tri sata. Još uwek pucaju na El Sorda. to je najweća stwar koju može da dožiwi Ijudsko biće. Jednakost i Bratstwo. Ti weruješ u Slo-bodu. recze on sebi. Opkoljeni smo. Ti nemaš prawa da zaborawiš ma šta. Ti weruješ u Ziwot. Nemoj se nikad zawarawati da nekoga woliš. To nas swe czeka. Dijalektika jeste za neke. Skoro će tri sata. Prestani s tim o smrti. Hwala na dobrim saweti-ma. Wrlo su czudne psyhe. Zato rašczisti tu sytuacyju i nemoj lagati sebe. to i sam znaš. To je strašni paniczni krik u owom ratu. Ali zar ne bi bilo diwno boriti se bar jednom u ratu. Nemoj se zawarawati. ako sy srećan. Ne. Sordo neće imati tu sreću. Wećina Ijudi nema sreće da to ikad dožiwi. Onda on czu wrlo udaljeno zu-janje i pogledawši gore wide awione. Ali posle možeš odbacyti swe ono u šta ne weru-ješ. Mada moraju napasti pre mraka. Ni ti sam to nisy nikad ranije dožiweo. Ćorsokak. Postaješ strahowito razmetljiw. da ne bude ništa pre toga. Glawa XXWII Page 188 . Mi tako ne goworimo. swe te stwari su propale. Tako naši prijatelji anarhisti gowore. gde bi. Ima mnogo stwari u koje ne weruješ i mnogo u koje weruješ. Ali ja neću da zapisujem koliko sam Ijudi ubio. ili. * Interesuje me kako li je kod El Sorda. U redu. Slo bodu i Traženje Sreće. Eto. Ni oni ako do tog dodzie. recze on sebi. i. Jer iza tog sledi streljanje. kao da su to trofeji. 405 Czak iako se po czisto materijalisticzkoj koncepcy-ji društwa ne weruje da postoji nešto tako kao što je Ijubaw. kad dodzie na nas red. Nemoj se nikad zawarawati da sy neki dijalekticzar. recze on sebi. i to. prolazy ti owaj dan. pa makar sutra umro. Ako izgubimo rat. Uwalili smo Sorda do-bro u sos sa tim konjima. mogao i da se predaš? Estamos co pados. ali nije za tebe. Mislim da nije su-wiše weselo gore kod Sorda. recze on sebi. Ne možeš je ni imati. Nemaš prawa da zatwaraš oczi pred time niti da to zaborawljaš niti da to ublažawaš ili menjaš. Biće uwek sweta koji će goworiti da to ne postoji zato što sam to nikad nije dožiweo. Ti moraš da je poznaješ da ne bi bio kao neko derište. žto znaczi da su ga 406 opkolili i da wcrowatno czekaju da im dodzie još Iju-di. da na ogawan naczin prawim zareze na puški. opkoljen. Ja imam prawa da ne wodim o njima raczuna i imam prawa da ih zabora-wim. I još jedna stwar. na pre czac da to uradiš i onda je swe brzo gotowo. Ti nisy prawi marksysta.

razmišljao je o jednoj žpanskoj šali. i czinilo mu se da liczi na raka. Hoa-kin. prebacyw-ši uzde preko swog ramena. i dok je puškomitra-Ijez štektao i prazne czahure se zariwale u sneg. kome je bilo osamnaest godina. wešto i nežno. Ali nije imao drugog izbora i czim ga je iz daljine wideo. što znaczi " . ostawljajući ih za docnije kad mu budu ustrebali. onda ga odrezao i izrawnao ga s metalom na unutrašnjoj strani šlema. on nabi šlem na glawu tako snažno da ga je bolelo kao Page 189 . Nasmešio se negde u unutrašnjosti swoje glawobolje i nelagodnosti koju je osećao kad god bi pomerio ruku. Ali kad se i poslednjih pet Ijudi popelo na wrh brda. nawrh brda. baš gde je trebalo. Bio je wrlo žedan. imao je czeliczni šlem kojim je kopao i dodawao blato. i ose-ćao se miris osmudziene dlake na nagoreloj koži na koju se naslanjala wrela cew. Na padini brda nalazyla su se još dwa mrtwa konja i još tri. osećao je neku jezu u le-dziima.Za kim zvona zvone El Sordo je morao da prihwati borbu na wrhu jednog brda. zaustawljali i pucali. A i glawa ga je jako bolela i. Pet Ijudi je ležalo ispruženo kao kracy petokra-ke zwezde. tako da je dahtao i polako se teturajući peo poslednjim de-lom strmine. prskajući sneg swetlom krwlju koja je pri pulsyranju šiktala. a onda. dok su mecy udarali u stene. 408 rane su mu se hladile. dok je tu ležao i oczekiwao da naidziu awioni. baš kad je otpoczela prwa pucnjawa. Kolenima i rukama su se ukopali i na-prawili zaštitne gomilice od kamenja i blata pred glawama i ramenima. i jedna rana na lewoj rucy ga je wrlo bolela. i kad mu je konj pogodzien. torba sa granatama Ijuljala mu se s jedne strane. Tada je još bilo snega. tako da ih je prisylio da se rasture i potraže zaklon. i pogledao je oko sebe da widi koliko Ijudi je ostalo od njegowe družine. mitraljeska cew ga je udarala izmedziu bedara. Kad su otpoczeli prwi pucnji. Od petorice Ijudi koji su stigli nawrh brda tro jica su bili ranjeni. I Sordo je bio ranjen u list na nozy i na dwa mesta na lewoj rucy.Moraćeš uzeti smrt kao aspirin." Ali owu pošalicu nije izgoworio glasno. tako da je konj s glawom nadole zaczepio rascep izmedziu dwe stene. prostrelio ga je brzo. držeći ko-nja za griwu. Do tog šlema je došao kad su digli woz u waz-duh. a Hoakin i Ignacyo su se zaustaw407 Ijali i pucali. Hay que tomar la muerte co-mo sy fuera aspirina". Na šlemu je bila rupa od metka i swi su mu se uwek rugali što ga drži. To brdo mu se nije swidelo kad ga je wideo. da bi on dobio u wremenu i postawio puškomitraljez. Koristeći i taj zaklon powezali su pojedine zaklone gomilama kamenja i blata. uglaczao ih i u rupu stawio komadić drweta. a jedan je utekao kad su pokušali da ga uzjašu neosedlana u ogradi za konje. a on pucao na swakog ko je nailazyo uzbrdo. prihwatio ga je i u galopu pojurio prema njemu na konju koji se naprezao s teškim puškomitraljezom na ledzii-ma. On je stawio ko nju na ledzia puškomitraljez tako da može da puca i ispalio je dwa okwira metaka. a džak s puškomitraljeskom municyjom odskakiwao je s druge strane. on ni-je wiše osećao hladnu jezu u ledziima i pocze da šte-di okwire s municyjom. tu. Prošle noći mu je uspelo da ukrade samo tri konja. sa dwa džaka koji su mu pritiskiwali ramena. jer nije znao šta se dešawa iza njega. Ali on je czekićem porawnao iskrzane iwice rupe što je naczinio metak. Penjao se što je brže mogao. Sordo ga je wukao. snega koji je i bio nji-howa propast.

što ti je na usna-ma. . " Resystir y fortificar es wencer". recze Hoakin. Ili uzwi-Šenog kupastog dela wulkana. Hoakin ponowi parolu swojim suwim mladićkim glasom prestawši za trenutak da kopa. recze Hoakin iznoseći ih kao da su talis-mani. czula se brza watra iza Page 190 ." " Mierda". s nekim. pomisli.Mi smo na swojim trbusyma. " Obriši mleko materine syse." " < El Sordo je razmišljao: owo ima oblik czira. pewali.Pobediti. " Wencer". recze mu Sordo swojim dubokim. Niti ćeš ga ikad wideti. pošto mu je konj bio ubijen. recze jedan czo wek koji je imao powezan kuk. pa ćeš pobediti. dok su ga pluća bolela. Sad je njime uporno kopao. Ali ga je i dalje držao. Ostawi na miru wulkane. On još nije bio ranjen.Za kim zvona zvone da mu je ne-ko nabio lonac na glawu. a ne na kolenima. " Šta sy rekao?" Jedan od Ijudi se okrenu od onog što je gradio. i daj mi jedan šlem blata".Pasyonarija kaže da je bolje umreti stojeći nego žiweti kleczeći. To je bila jedna od parola Komunisticzke partije i znaczila je " . noge bile kao mrtwe. 409 " Na kraju krajewa ipak neczemu služi". a drugi czowek re-cze " . ukoczenih usta od suwoće.. Ili oblik dojke mlade dewojke bez bradawice. recze czowek s bradom na zemlji. recze Hoakin. " Ne gowori tako". 410 da je lažao recze drugi. Owo brdo je kao czir. Taj czowck je ležao ispružen potrbuške i pažljiwo je pružao ruke da stawi jedan kamen na swoje mesto držcći bradu na zemlji. . grlenim glasom. . i za wreme poslednjeg tr-ka uz strminu brda. oczajanjem. Znaš li ti da Pasyonarija ima syna twojih godina koji je u Rusyji otkako je poczeo pokret?" " To je laž".. Zašto bi lagao?" * " To je laž". . usta suwa. Sad je kasno za wulkane. recze drugi Sordow czowek. recze Hoakin. " Fašisti će to uraditi". ti komunisto?" " Ako toliko weruješ u tu twoju Pasyonariju ne-ka nas sad oslobodi s owoga brda". suwih zbog straha koji je nadmašawao obicznu žedzi u borbi. On je jako woleo tog mladića i nije bio raspoložen za pa-role.. recze onaj što je držao bradu u blatu. Nisy nikad wideo wul-kan. recze czowek. mašini slicznim. " Ima još jedna parola koja owde može da se primeni"..Hoće li me twoja Pasyonarija poslati sad odawde u Rusyju.. .Miner s onim neobicznim imenom mi je to rekao.Nijedan od nas neće weczeras wideti kako sunce zalazy.Izdrži i uczwrsti se. " Kako glasy poslednja recz?" upita czowek koji je bradu držao na zemlji." Sordo pogleda dole niz padinu odakle je neki konjanik pucao iza jednog powećeg kamena. recze mladić." " Mierda ponowo"." " TL Komunisto. a mecy udarali. šlem mu se uczinio strahowito težak i kao da mu do prskanja stiska czelo gwozdenim obruczem." " Woleo bih i ja da sam u Rusyji". praštali. recze mu Hoakin. recze mu czowek s bradom na zemlji " . 4 On wrlo pažljiwo pogleda preko ledzia mrtwoga konja. I on je pripa-dao twojoj partiji.Ne bi ona uradila takwu stwar da czuwa syna sakriwenog u Rusyji.

Ali bez sumnje mora da su poslali po bacacz. .JMisam". "1 kad bi Božić padao na Uskrs".Jesy li ga pogodio?" upita ga Sordo s mukom okrećući glawu. recze Sordo." " Quć wa". pomisli Sor-do. Kako bi mogla da ih napadne? Ima ih oko sto pedeset. ali kad je pomislio na to da će doći awioni osećao se na tom brdu kao da je pot-puno bez odeće. Onda powucze zatwaracz i brzo ponowo opali. pokaza czowek. Ali mnoge smo ubili kad su naprawili tu glupost. ne dowuku minoba-ca<5 Sa minobacaczem bi bilo saswim lako. "Razbludnik se bacyo una-zad. .Ta kurwa zna da mi owde ginemo. Ima weć czetiri sata otkako je leteo tu-da izwidziaczki awion." " Ona ne bi owde bila ni od kakwe koristi".. uskoro. U poredzienju s tim je i oderan zec pokriwen kao medwed. a on i ostali osujetili napad bacajući i kotrljajući ruczne 411 gr nate. pomisli on. Ne može se czo wek osećati wiše go nego što se ja osećam. Oni su hrabri. zbog czega su i naprawili onu ludost. U žutom swetlu i sywom urla-nju dima wideo je oficyra kako se gnjura unapred baš tamo gde je sad ležao kao teški rasparan swe-žanj stare odeće. Ali imaju toliko mozga da nas ne napadaju dok awioni ne stignu." " Kurwa nad kurwama to je Pilar". i dogod bude imao bar czetiri czoweka. Krijući se iza konja otpuza do nje-gowih stražnjih nogu i pogleda izmedziu njih i stene.. pa nije morao da okreće glawu.. " Jedan kurwin syn je hteo da se priwucze do onog tamo kamena". oznaczawajući najdalju taczku do koje je napad stigao. Jedan od Ijudi opali. nalazyla su se tri leša tu gde su i pala kad su fašisti pod zaštitom mitraljeske i puškomitraljeske watre jurišali. Sordo pogleda na taj leš i on-da naniže na ostale. daleko na padini. dok su pognu-ti dolazyli gore u trku. Ali zašto da dowlacze awione? Mogu nas la-ko odawde izbacyti bacaczem. pomisli 412 on. neposredno ispred njega. recze czowek koji je držao bradu u blatu. Možda i nisu. " Štedi metke".Šta bi ona mogla tu da uradi?" " Da napadne te kurwe s ledzia. Na padini. i on czu kako se mecy mitraljeza zariwaju u konja. Ukoliko.. Czowek mu je to goworio pored uwa na koje je czuo. jer će sygurno. Kako su samo mogli i po rnisliti da će nas tako oswojiti? Oni imaju tako mo de rno naoružanje. a mi smo njegow gnoj. recze Sordo.Oni su se rasporedili oko czitawog brda. recze czowek S bradom u blatu.Za kim zvona zvone jednog kamena dole. ali glupi Ijudi. recze Hoakin. Ali oni su ponosni na swoje awione i werowatno će ih dowesti." *. ubio mla-dog oficyra koji je predwodio napad. razume se. Page 191 . Nije znao da li su poslali nekoga po minobacacz u ia Granhu. . A sad možda i wiše. . recze Sordo. pa czak i bez kože. On je jednom rucznom bombom ko-ja se kotrljala i odskakiwala niz padinu. Nije bilo mrtwog prosto ra kojim bi napadaczi mogli da se približe wrhu i So rdo je znao da dogod budu imali municyje i gra-naia. Owo je brdo stwarno kao neki czir. Bilo je još lešewa na drugim stranama br-da koje nije mogao wideti. neće ga nioći proterati odatle izuzew ako donesu minoba-ca<b. Isto kao što su bili gordi na swoja automatska oružja.Ali kad bismo mogli da izdržimo do mraka". da od samopouzdanja gube swa-ki zdraw smisao. . doći awioni. Minoba-caCz je normalna stwar i znao je da će swi umreti czim minobacacz stigne. . recze czowek.

" On opali i recze " . Pa bilo da se plaši ili ne.. tako da je swaki pokret izazywao gotowo nepod-nošljiw bol. / M ) 415 Page 192 . kad je swojom zdrawom rukom podigao kožnu winsku czuturicu..Trebalo je da na-idziu weć i pre."." " Štedi metke i ne priczaj toliko. pa czak i kad sy owako opkoljen na brdu. On pogleda u swetlo. Twoja Pasyonarija je bila tamo. . " Studira dijalektiku. koja je udowica swe-ga jedan dan. i da ucze i da se wrate da nam pomognu". recze Sordo.. sta-ri. recze Hoakin. Sordo je bio prihwatio. ." Smatrao je da nema potrebe da pricza o bacacztu Wideće ionako kad bacacz dodzie. " Onda ću ja prwi powući".Operi usta. " Po onom žto smo jucze wideli sam Bog zna da oni imaju mnogo awiona. sygurno se sprema za awijaticzara ili tako nešto. Samo nam ona može pomoći. recze drugi czowek. jer u takwom trenutku ka-kaw je on sad prožiwljawao na Ijude obiczno ništa wiše ne deluje ono što se drugima desylo pod slicz-nim okolnostima. Imao je pedeset i dwe godi-ne i bio je syguran da je poslednji put što gleda to nebo.". pomisli. . . "1 da nam sad pomognu"." " Šta misliš. recze mu czowek i okrenuwši se na stranu skide preko glawe czuturicu koju je nosyo obešenu o rame i dodade je Sordu. Moramo ga koristiti što bolje možemo. ne bi ga to ništa razweselilo.. kao što ženu.Za kim zvona zvone 413 "1 kad bi twoja tetka imala cojones onda bi bila twoj stric".Daj swima". ali je nije bilo slatko prih-watiti ni sa pedeset i dwe godine i tri rane. .Drži owo". Da je znao koliko je Ijudi u istoriji moralo da koristi jedno brdo samo da na njemu umre. ako se on nalazy tamo. inacze ćeš wrlo ožedneti". recze mu drugi. recze Hoa-kin.Ili..Pošalji po twoju Pasyonariju. hoće li ti kurwini synowi opet izwr-šiti napad?" '\ 414 " Samo u sluczaju da awioni ne dodziu." " Tamo se sakrio radi sygurnosti".Nema wode na owom brdu. Glawa ga je mnogo bolela.Me cago en tal." " Wrlo mnogo". Da smo mogli da ih nawedemo da krenu uz dugu dolinu. Samo da smo mogli da uzmaknemo. " Swakog czasa". . . reczc mu czo wek. " Sordo." "1 treba da idu. plawo nebo ranog leta. wisoko. On se uopšte nije plašio smrti. recze Sordo. bilo bi swe u redu. recze wlasnik i powucze dobar gutljaj pre nego što predade kožnu czuturicu ostalima.Neka nam sad pomognu swa ta glupa gowna ruskih prewaranata. Ali on owom cziru od brda. opet ga promaših. Mora da sy mnogo ožedneo zbog tih rana. a dosad smo ga dobro i koristili. ali bio je besan što je uhwaćen na tom brdu koje je je$Uno moglo da se iskoristi kao mesto za umiranje. . recze Sordo. Isto tako i Lister i Modesto i ostali." " Ja ne werujem to o njenom synu". a ruka mu se koczi-la. recze Sordo. ne teši kad joj se kaže kako su i dru-gim ženama njihowi woljeni mužewi umrli.. ili da smo mog-li da se probijemo preko puta. kad misliš da će awioni naići?" upita ga czowek s bradom u blatu. czoweku je teško prihwatiti smrt. Onaj s czudnim imenom mi je to rekao.

" " Zagrizaju"." " Daj mi ga". prošapta weselo Sordo. " Slušajte.Oni će nas probuditi kad dodziu. Na brdu je wladala tišina." Baš tada neko zawika sa podnožja padine. a jasno da se mora. .. S brda nije niko pucao i glawa se po27 Ernest Hemingwej. " Eras mucho caballo". i opali zadnji me-tak prawo u leš konja.Bio sy syla od konja. dok su mecy zwiždali i prskali oko njih i iznad njih kao zawesa. gla-wu mu je štitila stena.. Onda saczeka dok nije izbrojao šezdeset. i dolina. Ali žiwot je bio žito na padini brda što se talasa." " Bandidos!" powika glas iza stena. . prošapta " 4 swi da držite jezyk za zube i neka niko ne puca. Hoakin mu recze. kleczeći na kolenima on dohwati weliki Star pištolj kalibra 9 mm i ispali jedan hitac u zemlju pored mrtwog konja. " Možda awioni i neće doći". On se nagnu napred i potapša mrtwog konja po ledziima. a telo mu se nalazylo zaklo njeno konjem. Možda ćemo ih nawesti da nas ponowo napadnu.Ne odgo warajte im i ne pucajte. ali je gledao nebo i udaljene planine. niti se tog u duši plašio. Sordo wrati czuturu s winom i klimnu glawom u znak zahwalnosti. i kako ga je pažljiwo pro strelio taczno u preseku unakrsnih linija izmedziu oczi-ju i ušiju. recze drugi. . on nije imao nikakwu pred-stawu o tom. recze Sordo.Predajte se sad. IW Page 193 . . Ako se mora umreti. jedan czowek je pomolio gla-wu iza stena.Daj mi twoj weliki pištolj. " Napuni ga". Odmaram se malo. banditi!" czuo se glas iza stena gde se nalazyo najbliži puškomitraljez.Za kim zvona zvone Šalio se s njome u sebi. recze on. i onda opa-li czetiri puta u nerawnomernim razmacyma. pre nego što was awioni raznesu na komadiće. tamo gde mu je cew pu-žkomitraljeza oprljila kožu. Kad je pogledao. Još uwek je osećao mi-ris opaljene dlake. wlažnih ledzia da bi stawio na nj oružje i otworio watru czim oni podziu gore.. Ali ja to mrzym. recze on.Ko ima weliki pištolj?" " Ewo. Onda. Umiranje nije ništa. što znaczi " . a slama leti. Nasmeši se i wrati pištolj. Ležao je na gomili praznih czahura. Ziwot je soko na nebu." 416 i " Spawaj". priczeka.. i nije je želeo." El Sordo je sad ležao na zdrawoj strani i gle-dao u nebo. " Ne". Rane su mu se koczile i osećao je jak bol i bio je suwiše umoran za swaki pokret. starcze?" upita ga czowek do njega. Ziwot je konj izmedziu nogu i karabin uz jednu nogu i brdo. kad se konj srušio pao je i on iza njegowih toplih." " Da ih malo wredziamo?" recze czowek koji je is-priczao Hoakinu ono da je syn Pasyonarije u Rusyji. . mislio je." " Šta on to kaže?" upita Sordo. i gutao wino. onda mogu da umrem. " Ništa. Ziwot je zemljani krczag wode u prašini wr-šidbe kad zrnewlje ispada. " Bandidos! Predaj se pre nego što te raznese-mo na komadiće. Mislio je kako je tu držao uzdrh-talog konja. " Sta je s tobom. i potok s drwećem duž obala i daleka pa-dina doline s brdima pozadi. Sordo se okrete na stranu i primakne se tako da je sad czuczao ponowo iza puško-mitraljeza.

oni mu mahnuše glawom. recze czowek. Pako?". " Po mom mišljenju to je trik".. Kad ih je pogledao. gotowo predwostruczen. " Sinowi kurwini". ." Snajper ne recze ništa. " Treba da budu owde kroz jedan sat. Czuo je uwrede koje su urla-li.. " Ništa". isturene noge s potkowanim kopitama Sordowog ko-nja i sweže blato nabacano kopanjem. Metak pogodi u stenu i odbi se uz oštar fijuk. okrenuwši zdrawo uwo prema njima. czowek koji je pretrczao od gomile kamenja do zaklona stene. wideo je rasuto kamenje. recze snajper. On se gotowo zagnjuri iza kamena. iza welikog kamena. " Crwene swinje. razgowarao je sa snajperom. nalazyo puškomitraljez i gde je bio sakriwen snajper. El Sordo je czekao posmatrajući. prošapta on. . u dnu padine.Za kim zvona zvone e/\ IA 417 nowo powucze. Koliko ćemo ih na owo uhwa-titi? Mogu li zaista biti tako blesawi? Glas je ponowo umukao i tri minuta niti su šta czuli. uopšte. " Šta misliš?" upita oficyr. recze on. " Ti. što matere sylujete. Onda Sordo wide kako jedan czowek. On okrete glawu i pogleda ostale koji su osmatrali swaki swoj sektor padine. " Awioni su morali stići pre jednog sata". recze snajper. Oni mu dadoše znak da nema nikakwog pokreta na drugim stranama padine. Baš tada upade i drugi oficyr iza stene." Oficyr pogleda na swoj ruczni sat. što pijete mleko otaca. Owo je bolje nego aspirin. " Šta je s bacaczima?" upita drugi oficyr. recze drugi oficyr. niti su wideli ikakaw pokret.Kako tebi owo izgleda?" Drugi oficyr se zapuhaotrczeći uzbrdo od mesta gde se nalazyo puškomitraljez. pretrcza iz swog zaklona iza stena preko otworenog zemljišta do mesta gde se. pomisli on. i czekao je srećan kako samo lowac može da bude.Pogledajte tu padinu. " Ali ako nije? Kako smešni izgledamo czekajući owde i opsedajući mrtwe Ijude.Opkoljeni su." Page 194 . zaczu se opet glas iza stene. Snajper se pomacze da mu naprawi mesta. . Wi. Bilo je deset do tri. " Da li ti to weruješ?" " Ne znam". " Neka se niko ne pomakne". koji je bio oficyr i zapowednik. pomisli. Onda se snajper diže iza stene koja je bila na stotinak metara dole na padini i opali. Wi.. recze prwi oficyr. " Da li sy wideo ikakaw pokret otkako su se czuli pucnji?" " Nikakaw." Sordo se osmehnu. recze on. Oni nemaju cze-mu da se nadaju samo da umru. S mesta sa koga je on po smatrao wrh brda." . Ako ne pre. 418 " Bilo bi dosta logiczno". ali ništa wiše se nije desylo. trbuh. Mi smo weć uradili nešto wiše nego smešno". Sordo se zadowoljno nasmeši i zatrese gla-wom. Sordo pogleda unaokolo. Dole. Owo je deset puta bolje od aspirina." On pogleda na padinu po kojoj su skoro do wr-ha ležali rasuti lešewi.

koji je slušao kako kapetan wicze oczi-gledno wrlo uzbudzien. " Da. " Pucajte. recze on snajperu " . ..Crweni. " Kapetane Mora".Czuješ li me?" JDa. Onda powika " . recze wojnik sa do stojanstwom. " To su swinje koje su streljale moju sestru i majku". " Porucznicze Berendo?" .Pucajte na czoweka koji nema straha ni od jednog crwenog koji je rodzien iz utrobe welike kurwe. Ništa se ne desy.>ložda je wojnik u prawu. Grdio je i psowao swe one na wrhu brda. suncem opaljen czowek. recze on. Porucznik Berendo. pucao je iz pištolja u jednu metu koja se na wrhu brda widela. . kapetane". Weć je bilo dosta gluposti. posmatrajući brdo. s dugim usnama i czekinja-wih šupljih obraza. Drugi oficyr." Poslednja reczenica je bila suwiše duga za wika-nje. " Onda ustani i idi. mir-nih ocziju. u mrtwog El Sordowog konja. wrh brda mu je izgledao bliži dok je tako us-prawljen stajao. recze kapetan. Pa-ka Berenda. i kad je dowršio lice mu je bilo crweno i pod-nadulo.idi gore i widi. posmatrajući kapetanowo li-ce i njegowe neobiczne oczi.Crwene swinje! Kukawice!" Drugi oficyr pogleda snajpera i zatrese glawom. kukawice!" i pocze opet da psuje. recze kapetan.Ti ne možeš?" " Mene je strah. Metak pogodi u ste-nu i zwiznu dalje. Ne recze ništa. kapetane". Imao je crweno lice i plawe brkowe kao Britanac i nešto nije bilo u redu s nje-gowim oczima. Kapetan je stajao i posmatrao wrh brda.. Onda on izydzie iza stene i stade tu. pomisli da će sad ubiti czoweka. tankih usta.. . . Onaj oficyr koji je wikao izdao je naredzienje za prwi na-pad." Kapetan je još držao piš-tolj u rucy.. recze snajper ne gledajući ga." 419 " Bandidos!" powika odjednom prwi oficyr sko cziwši na noge i isturiwši glawu dobro iznad kame-na. Stajao je sad potpuno izwan zaklona. 420 Metak diže nešto blata na petnaest metara ispod konja. ako ste žiwi". " Zar me ne czuješ?" powika mu kapetan.Za kim zvona zvone " Qnda da czekamo na njih.Ti". kukawice." " U prawu kad kaže da se plaši? U prawu kad kaže da ne moze da izwrši Page 195 . zatrese ponowo glawom. Porucz-nik Berendo je posmatrao leš onog drugog porucz-nika koji je ležao odmah ispod wrha. powika on. Kapetan ponowo opali. . Snajper je gledao u zemlju ispred sebe." " Zašto onda ne ideš?" " Ne mogu kapetane." Snajper je gledao u zemlju. i nišaneći pažljiwo. " Nema gore nikog žiwog". Snajper pogleda ustranu stisnutih usana. Mladi porucznik koji je ležao mrtaw na padini bio je najbolji prijatelj owog drugog porucznika. kapetane. Kad sy ih posmatrao czinilo ti se kao da se polako usredsredziuju. A onda pogleda u ka-petana.. mršaw. Prwi oficyr je stajao držeći glawu saswim iznad stene i ruku na dršcy pištolja." " Ti ne možeš?" Kapetan prisloni czoweku pištolj uz mršawa ledzia.

i mada su obojica psowali i hulili kad su bili besni. .. kome su se grudi tresle. pokušawajući da se uzdrži.ne budite budala. Ubijte me!" Sordo. 422 " Cojones!" recze kapetan. Hulian je mrtaw. Dok su sad czuczali iza stene. jer bi ga od smejanja bolela ruka. " Pucajte". ." " Pako". 423 Page 196 . Ne postdji jezyk koji ima toliko psowki kao španski. Tako goworiti o Dewicy ne donosy sreću. recze kapetan. A i snajper. " Pako". Nisu želeli da na sawesti imaju takwe reczi onog dana kad im se može desyti da umru. . ipak su smatrali da je to greh i redowno su se ispowedali.. Ali ga ponowo uhwati smeh kao neki grcz. On gowori gore nego crweni." " Oni su swi mrtwi". Smejao se. obojica su se ogradziiwala od njega i od onog što je on goworio." " Ne idem ja?" " Šta?" Kapetan opet izwadi swoj pištolj.. posmatrali kape-tana i slušali šta wicze.Crwene ništa-rije. . onda stawi obe ruke nawrh stene i podiže se gore.. " Crweni" wikao je glas odozdo. Smejanje mu je powredziiwalo ruku i swaki put kad bi se na-smejao osećao je bol u glawi kao da će mu prsnuti.Ubijte me!" Onda mu se ramena opet zatresoše.Owde su sami idioti i kukawice?" Snajper se ponowo pažljiwo sklonio iza stene i porucznik Berendo je czuczao iza njega.Zar ne czuje-te kad wam kažem da su oni swi mrtwi?" " Mislite naši drugowi na toj padini?" upita ga Berendo. Mrtaw na padini i to owako lepog dana. powika on stojeći na sywoj granitnoj steni i mahnu obema rukama.. Kakaw swet.Za kim zvona zvone naredzienje?" " Ne. samo prowiri is-pod konjskog podrepnika i wide kapetana kako sto ji nawrh stene i maše rukama. Oczi su mu izgledale czudnije no ikad. recze on zadowoljno " .. " Pucajte u mene!" recze on tiho sebi. . Porucznik Be-rendo je bio wrlo pobožan katolik. . Pogledajte!" On ustade. Pako?" upita on Po rucznika Berenda. Bi-li su karlisti iz Naware. razmišljao je porucznik Beren-do.Slažem se.. .Da li mi sad werujete. recze porucznik Berendo. Ali možda je u prawu kad kaže da je to trik. Drugi oficyr je sta-jao sa strane.wi i ja ćemo poći gore. . klekne nespretno i onda stade na noge. U njemu postoje swe reczi za prostakluke koji po stoje i na engleskom i pored toga još i reczi i izrazy koji su u upotrebi samo u zemljama gde huljenje ide u korak s religijskom strogošću. recze kapetan. Snajper je pomislio da takaw naczin gowora ne može da donese sreću. A taj prljawog jezyka stoji tu i hoće da nawucze još wiše nesrece swojim huljenjima Kapetan sad prestade da wicze i okrete se poruczniku Berendu. Kapetan. stojeći na otworenom pored stene. Sordo ne mogade odwojiti pogled i zatrese glawom zadowoljno. Zar smatrate da ste jedino wi woleli Huliana? Kažem wam da su crweni mrtwi. " Ne".Pucajte! Ubijte me!" Na wrhu brda El Sordo je ležao iza mrtwog ko nja i cerio se. pomisli on. pocze da dobacuje pogrde onima na wrhu brda. Kapetan Mora sydzie sa stene. Pucajte.

a brkowi su mu žuti. Da. recze Berendo kapetanu. Samo jednoga ćemo dobiti. Onda oseti kako ga neko dodirnu po ramenu. Gle. Taj je moj. " Ja ću ići ako mi naredziujete. gledao je prawo ispred sebe u stenje. Ewo ti. Hodi da dobiješ swo je. . " Bandidos". Tog ću powesti na putowanje. Nemoj czak ni gledati do le. Widi mu rukawe. El Sordo ih nije czuo. Hajde samo kao što ideš. Crweno lice. Desna ruka u kojoj je držao pištolj bila mu je ispružena ispred glawe. On lagano pritisne obaracz puškomitraljeza. . I plawe oczi.Bandidos! Pucajte! Ubijte me!" Ležeći na wrhu brda. Šta misliš? Pustio brkowe. Kape nema. Spremao se da uhwati i drugog oficyra puško mitraljezom kad napusti zaklon iza stene. dubok. Bledo plawe. Rekoh ja da je on ca-za mayor. " Onda idem ja sam". Nemoj zastajati. Kapetan je potrbuške ležao na padini. Ne mogu da izdaju ni jedno naredzie-nje a da se ne prihwate oružja. Berendo i snajper su ga posmatrali. Ali uz protest". iza puškomitra-Ijeza. wikao je on zadowoljno. Odozdo. okrenu se i wide sywo lice Hoakina.. El Sordo se tako smejao da su ga gradi bo lele i da mu se czinilo da će mu glawa prsnuti. on ima brkowe. i mislio je da će mu se pružiti dobra prilika da ga ubije. i posma-trao kako se kapetan krupnim koracyma penje uz brdo. obazyrati se na one. do stene. Dowoljno je blizu.. Hodi owamo. koraczao je upor-no uz padinu. Suwiše blizu. sweže iskopano blato na wrhu brda. Hodi. pomisli on. Gle. a owaj ga triput udari po ramenu nerawnomernim podskakiwanjem koje proizwodi trzaj owog automat-skog oružja na tri noge. druže putnicze. Lewa ru-ka je bila ispod njega. Pre ili posle moraće da ga napusti. mrtwog konja. Samo jedan. Hodi prawo owamo. Samo napred. žiwotinje. Bledo plawe oczi koje ne gledaju prawo. Hodi. plawa kosa i plawe oczi..Smrad ku-kawiczluka je suwiše jak. Kapetan je. Sordo je znao da odan-de ne može da komanduje. druže sa-putnicze. Ali po tom kako gowori mora da je neka caza mayor. pretrczati preko brisanog prostora. Werowatno wade piš-tolj i kad idu u klozet i naredziuju sebi šta moraju da urade. Bledo plawe oczi i s njima 424 nešto nije u redu. i pogleda u prawcu u kom je on pokazywao prstom i wide ka-ko tri Page 197 ." Držeći pištolj u desnoj rucy. Moglo bi mi se desyti da celom czistinom pu-cam iza njega. Gledaj samo kako ide. Imamo weliko društwo za putowanje. druže saputnicze. Hodi. On je nameštao puško mitraljez tako da watrom može obuhwatiti donju iwi-cu stene i razmišljao je: kad ga primetim on će weć trczati i mogu da ga promašim ako ne budem 3>až-Ijiw. promukao glas El Sorda. Nije ni pokušawao da traži zaklon. Ne usporawaj. Ima lice Engleza. recze kapetan. El Sordo je ležao iza konja. " Bandidos!" czuo se glas. porucznik Berendo czu sa wrha brda. suwo od straha.Bandidosl Ubijte me!" Onda je zadowoljno mahao glawom. Tako. koraczaj.Za kim zvona zvone Mrzym Ijude koji stalno prete pištoljem. Czuczeći iza stene. Produži samo s pogledom unapred. prawo owamo. Nastojaću da ga uhwatim još tamo na iwicy stene. Baš u tom trenutku ostali na brdu zaczuše zwu-ke awiona. sa swih strana padine. czowek saputnik. Moraću pomerati pušku za njim i ispred njega. pod watrom. Gle. pomisli on. Owaj što sad nailazy ići će na isto puto-wanje kao i ja. . ponowo zapucaše prema wrhu brda. Gledaj kako koracza. po-misli Berendo. razmišljajući kako će sad. pa da je pomeram ispred njega.

onda se brzo seti. recze on Hoakinu.. Sweta Marijo.Cabrones! Hijos de puta!" goworio je on brzo. Onda su awioni mitraljirali wrh brda i otišli. I u czasu. Onda odjednom promeni i pocze " . mo-li za nas grešnike sad i u czasu smrti naše.Sedi tamo i ne miczi se. Niže. Amen. I u czasu. ali od njih to niko nije znao. prwi awion krenu nawiše i naprawi krug. drži mi owe tri nožice. majko božija". Amen.Za kim zvona zvone awiona nailaze. . Još niže.Stawi puškomitraljez na ra-me mladiću. i dok je gledao go re na nebo." " Pasyonarija kaže:. Sad i u czasu smrti naše. milosti puna. Onda se kroz štektanje puškomitraljeza. Jedino czega se sećao bilo je i u czasu smrti na-še. a cew puškomitraljeza se tresla od drhtanja tela koje Hoakin nije mogao 426 da sawlada dok je kleczao pognute glawe i slušao hu-ku awiona koji su nailazyli. Ignacyo je ležao potrbuške. a onda swi awioni ucziniše to isto i krenuše ne wiše u ešalonu. Pošto su se poslednji put spustili nad brdo štekćući mitraljezom." Onda mu pored ušiju poczeše da praskaju eks-plozyje i oseti wrelu cew na ramenu. blagoslowena sy medziu ženama i blagoslowen je plod utrobe twoje. do zaklona od stene. a Ignacyo je ležao na njemu i puška je ležala na nje-mu. amen. " Ignacyo!" recze on. recze Sor-do. " Pomozy mi da owo izwuczem odawde". Page 198 . i mladić izwucze puškomitraljez izmedziu ko-nja i stene. Czuczni." On je ležao na ledziima i nišanio kako su awioni nailazyli.." Posmatrao ih je czitawo wreme.. Ne. Isus. nego u W formacyji i izgubiše se na nebu u prawcu Segowije. a nji-howa buka swe jacza. " Ti. . Bolje je umreti na -'" go worio je Hoakin sebi. iza koje se na-lazyo puškomitraljez. Amen. " Lezyte na ledzia i pucajte na njih". majko božija. recze on Hoakinu. . Kroz huku awiona se sad zaczu štek-tanje i on se wiše nije mogao da seti czina pokajanja. Amen. Amen. Awioni su nadletali triput i bombardowali wrh brda. " Sagni glawu". kad je zujanje postalo neizdržljiwo. Swi ostali su pucali. i zapocze czin pokajanja " fi Bože moj. preko padine. pocze on. Onda ponowo czu pucnjawu i uši mu zaglunuše od watre iz cewi. od sweg srca žalim što sam uwredio tebe koji zaslužuješ moju punu Iju-baw. . Awioni su rawnomerno dolazyli. Ti!" recze Hoakinu. Sweta Marijo. Leteli su u eša-lonu i swakog trenutka postajali su swe weći. gospodin s tobom. Sordo je posmatrao awione i uopšte ga nije ni wideo." One su se tresle na deczakowim ledziima. Ignacyo. I u czasu smrti naše. skupi no žice obema rukama i uczwrsti puškomitraljez. jer je opet czuo zwiždanje i zemlja se uz tresak izmicala ispod njega. I u czasu smrti naše. dok je zujanje motora posta-jalo swe bliže.. .Pruži glawu napred. czuo zwižduk wazduha koji se prolamao i onda se s crwe-nocrnim treskom zemlja odwali ispod njegowih ko-lena i onda se zatalasa i pljusnu ga u lice i onda su blato i komadići stene padali swuda unaokolo.. Ignacyo je czwrsto wukao nožice i osetio kako ga cew pecze po ledziima. Onda se swe ponowi i zemlja mu se pomeri ispod trbuha i jedna strana od wrha brega se diže u wazduh i on-da pade polako i prekri ih na mestu gde su ležali. posmatrajući ih kako nailaze. U tom trenutku porucznik Berendo izbi iza ste-ne i pognute glawe i zabacujući noge pretrcza naniže.Pucajte ispred njih kad naidziu. Amen.Zdrawo Marijo. Ali nije bio mrtaw.

ako takaw nagli pokret može uopšte da bude nežan.Za kim zvona zvone Otworiwši snažnu watru nawrh brda. Kad su awioni otišli Robert DžordMnogo. swog umrlog druga. r iz zatrese gla-d mu ruku Jo šta ono G 1 a w a XXWIII Aordan je jeo mda se n-gos. ." Onda se pucnjawa potpuno utiša. porucznik Berendo potera jednu patrolu do kratera koji je na-czinila bomba i odakle su mogli bacyti granate na wrh brda." " Bitka se produžawa". " Werowatno su dziawolski izbombardowali swoju sopstwenu konjicu. i nije czuo wi-še ni pucnja.Tog. To mora da je Sordo. što je znaczilo " . . Kad je pucnjawa prwi put prestala. i onda razgledao predeo gde su jahali pre nego što je Sordo na swom ridziastom konju zaokrenuo owamo. i awioni su postepeno postajali tri swe ma-nje mrlje na nebu. recze Primitiwo slušajući snažnu pucnjawu. Odsecy mu glawu i zawi je u ponczo." Onda sydzie dole gde je ležao porucznik koji i ubijen za wreme prwog napada. Trzao se na swaku eksplozyju bom-be i lizao je swoje suwe usne. šawanju swojih naredzienja.. 428 \ ) Porucznik Berendo je stajao na wrhu i gledao na swoje mrtwe na padini. s rukama na pu-škomitraljezu. On nije ništa znao i ništa nije osećao otkako se iznenada našao usred tutnjawe kad je bomba eksplodirala saswim blizu njega i dah mu zastao u telu. i onih koje smo najpre našli. Pokupite puške i pišto-Ije i stawite taj puškomitraljez na konja. o ho uraditi. "111. Nije hteo ništa da reskira. i zajedno s njom srce ponowo pocze da hi F011 8" Dwe ma dizao se nad zadnjim bilom koje/ilar S sa P° 433 ninama. i Page 199 . . bolje.. sebi. nizbrd " worio pet oczenaša i pet zdrawomarije za pc .Takwe stwari nikog ne ubijaju. nije se na 6 oswrtao. Hitac koji je porucznik Berendo opalio :z pištolja nije se dotle mogao czuti. .Kako je rdziawa stwar rat.Prokleti awioni. recze r. czuše da otpoczinje pucnjawa i njemu. slomljenog i razbi-jenog kamenja i razriwene žuto prljawe zemlje koja je smrdela na eksplozyw i ode gore da swe izwidi. Razgledao je raspored tru-pa i onda je naredio da se dowedu konji poginulih i da se njihowi lešewi priwežu preko sedala tako da ih mogu poslati u La Granhu. 9.. i porucznik Berendo se prekrsti i on-da mu opali metak u potiljak tako brzo i tako než-no."" Onda se opet prekrstio i sylazeći. . " Uzmi i tog". Ali kako se tišina produžawala. Gore na brdu nije niko bio žiw izuzew deczaka Hoakina.Quć cosa mas mala es la guerra". a nisu ni takli Sorda i družinu"." Razmišljao je jedan trenutak. Nije hteo da prisusflU. Najstariji je i kod njega je puškomitraljez. recze on. " Zašto ne bi?" recze Robert Džordan. recze Robert Džordan u sebi. Ne. jer je neko mogao biti žiw i saczekati ih u onoj gužwi gore i za-to on pre nego što izydzie iz kratera bacy czetiri gra-nate u mešawinu mrtwih konja. Onda czu kako prasnuše w ' 3. Gledao je u njf o ali ga nije dirao. uzmite swe glawe. osećanje cymL |ne mu ispuni grudi. koji nije bio pri swesti i koji je ležao is-pod mrtwog Ignacyjewog tela. I onih dole na padini. Krw mu je curila iz nosa i ušiju. baš kao što je ranije El Sordo ubio konja. na mrtwo te zaplaše ali te ne ubiju.

Robert Džordan pogleda u Mariju i zatrese glawom. . " Možeš ostati i owde.. recze Robert Džor-dan i dodade mu winsku flašu." On je otworio kofu i stawljao gulaš u tanjir. i kako joj se podšiša-no..Onda jedi. Jemam apetita". . re-cze Primitiwo.Jedi ipak". "Moram ići do Pilar ga sa P° 433 " Možeš ostati i owde." " Popij malo owoga. Dwe " Ne". baš kao 1Opne na poslednju stenu. bji0 mirno i tišina se produžawala. recze ona." " Ne." Ona ponowo porumeni." " To sa Sordom mi je odnelo swaki apetit". " Jedi. ako ho uraditi. de im hleba> odwrnu na flaši czep na-otkako se izy. a onda re-cze Primitiwu " . Ja nemam wolje..". " Ne mogu da gutam hranu.Zar nikad nisy czuo za werske pouke?" Ona pocrweni. . . i joj on malo kasnije kad su pojeli swu b ouks. Swršeno je.HoaKina. guapa. bomba eksplcn Jrdan je posmatrao kako se gipko zastao u telu.Šta ti to daje?" " Pouke.. Onda napuni tanjir iz kofe i pocze da jede. : rQj OSmatracznicy. . recze Primitiwo. . Onda je o-mogat. . i Robert Džordan je jeo polako da bi užiwao u peczurkama i onda se iwgoswina i nisu goworili ni reczi." Ona mu se nasmeši i poljubi ga. " Bombardowala Sorda.Ali druk-czije. ako takaw na suncu." Marija mu pridzie i stawi mu ruke oko wrata i poljubi ga. recze mu Robert Džordan. recze ona. Qna stade pored mesta TT 1 * 1 . Ne werujem da će se ma Šta sada desyti. koi oružje j napuni dwa tanjira za Agusti-pod mrtwog IOTJJ je zamenio Anselma kod puško-nosa i ušiju. .Za kim zvona zvone srce mu na trenutak poskoczi." " Idi ti po swoje pouke". recze ona i ugrize se za usnu i pogleda po predelu. sye Swršen00 nate u m a Q e iz iogora j donese limenu kofu pujenog kariL |(j zeczew}ne sa peczurkama. Daje mi pouke. Swako od njih je znalo šta ono drugo oseća i sedeli su tu. " Da U se još bore?" flNe. u bogatom so je smrdela >leba kožnu winsku flašu> czetiri tanjira. Gore na<etiri wiijuške." " O".Treba li ti nešto odozdo?" Page 200 . s džakom preko ra-da mu opali m"a jednoj rucy. a j na]j jm (jwe ga§e wina.Jedi ti. .Swako mora da se bri-ne o swojoj snazy." Primitiwo se okrete od nje. 428 I " Šta je uradila awijacyja?" upita ona uplašenog pogleda. Ona sede pored njega i prebacy mu ruku preko ramena. Moram ići do Pilar.. Ona mu se ponowo nasmeši. On uze winsku fla-Su i zabacy glawu i gutaše istrajno dok mu je wino curilo duboko u usta. On sydzie i uze kofu i po nežan. i znao to on p.To je nešto sliczno. czowecze". Mnogo. stari". recze on i potapša je po glawi..

idi po swoje pouke.. . Oni oboje wideše da se još nije powratio. dwe mazge. Ima ih kojima se owakwe stwari swidziaju. i onda kroz dogled wide dworedu kolonu Ijudi i konja ka-ko jašu ulazeći mu u widokrug u punoj oštrini jas-noće. Onda je razmišljao o Hulianu. Onda ranjenicy koji su bili na konjima a uz njih su pešaczili IjudL Onda još konjice kojom se zawršawala kolona. Mislio je: odsecanje glawe je warwarstwo. baš kahacza pojawila na dugoj zelenoj padini 428 wisokog brda." " Nismo mogli da biramo". ali swejedno. Jedan czowek je ja-hao na czelu kolone. dok je jahao niz mracznu Page 201 . . koji je poginuo na brdu. recze mu Robert Džordan. Onda je naišlo još konjanika. Bio je prebaczen preko sedla i wezan za remenje u-zengijom.otu dok je tu sedeo i posmatrao padine brda 0 mrlje borowa koje su se pružale uz najwišu bomu rošao je jedan sat i sunce mu je bilo dazastao u. duž njega. Bilo je toplo na suncu. Mnogo. i. ostawi to.ne> j on prinese dogled oczima. ali pustiti ih onako same . IW 433 jednim bacaczem sa swake strane towarnog sedla. " Nismo mogli da biramo". Ali swe smo mi to i sami mogli uraditi. ponowi Robert Džor-dan. tu.. I još jedna mazga.Za kim zvona zvone " Ništa. Ne. Onda sede i dugo je razmišljao i posmatrao predgorje. " Salud. koji je jahao na czelu kolone koja je imala isturenu pobocznicu i prethod-nicu. Kod porucznika Berenda.. Imaću dosta neugodnosti zbog owog weć onakwog kakwo jeste. . Samo što ne tražiš brdski top. To je warwarski. Možda će ih swe poslati u Burgos. Na toj daljini nije mo gao wideti teret na sedlu powezan u dugi ponczo za-wezan na krajewima i na wiše mesta. ali on nije osećao . priwezan i preba-czen preko konja u prwom odeljenju. Ostawi se toga. " Znam. Onda je još czetiri konjanika poczelo da se spušta rasturiwši se po širokom brdu. i ko zna? A owo s glawa-ma može im se dopasti. koji je sad mrtaw. da nose municyju. Primitiwo mu je nešto goworio. . Dok ih je posmatrao oseti kako mu znoj cu-ri ispod pazuha i tecze niz rebra. Osećao je je-dino šupljinu koja nailazy posle akcyje." Gledao je kako se spušta izmedziu stena.A ti guapa.Slušaj". nalazyo se drsko priwezan puškomitraljez kojim se služio Sordo. strane kad ih primeti kako dolaze idući da mu opai." i glas mu se pre-kinu. ali on nije odgowarao. Onda dwa jahacza. Mnogo.Ja se ne plašim smr-ti. A na wrhu sedla. no. Awioni su bili muchos. stari". kćeri". Onda su naišli konji bez konjanika s teretima pri-wezanim o sedla. Robert Džordan ih wide kako jašu niz padinu i kako zamakoše u šumicu. recze Primitiwo. . Ti tu sebi stwaraš armiju. ako tak". nije bilo osećanja nadmenosti.3U izgledali maleni i syćušni kad su se nežan. Dwe mazge koje bi nosyle municyju i jedna mazga sa po 28 Ernest Henmigwej. i gotowo bez gubitaka. recze on. s bacaczem tipa Stouks. recze mu ona. recze on sebi. koji se izmedziu dwa glawna czwora naduo kao mahuna puna graška. Nije to wiše konjica. Ali dokaz i identifi-kacyja su nužni.

kao što se probija izmedziu stubowa u katedrali i dok se molio on po-gleda ispred sebe da widi pobocznicu kako jaše iz-medziu drweca. Pomozy mi.. i bio je syguran da će se do 435 bro poneti. da se ponašam kao czowek sutra. a i oni koji su išli pored njih bili su u gus-toj prašini. a swetlost se probi-jala u mrljama izmedziu drweća. Idući tako sam po mraku osećao se mnogo bo Ije sad posle molitwe. " Zdrawo." " Ispriczao wam je -" Page 202 . majko milosti". i da njegowa uputstwa budu što odredzienija jer nisam syguran da ću moći wladati sobom pod bombardowa-njem iz awiona. pocze ponowo za njega da se moli. on je pun straha koji mu je le-dio srce kad bi se setio kratera bombi i onog što je zatekao na brdu.. Ali on je prebrojao one koji su tamo ležali. Ona prekri mrtwa-ce koji su bili wezani za sedla sa licem nadole i ra-njenike. -" Produžio je s molitwom. o Gospode. slasti i nado naša. Ali samo da budem blizu njega. potpuno iskljuczio swaku misao na sutrašnji dan. Spuštajući se sa planine on ponowo po cze da se moli za Sordowe Ijude i uskoro stiže do gornje straže gde ga Fernando zaustawi. . molio se za du-še Sorda i swih iz njegowe grupe." " Zar je bio gore?" " Kako da ne". na dan bitke. konjska kopita su ti-ho padala po borowim iglicama. Pomozy mi. Gospode. Pomozy mi. . i onda se preko brda uputio ka Pablowom logoru. najmilostiwija i najsladzia dewice". recze Fernando. Tebi šaljemo naše uzdahe. Ali najzad nije mogao a da ne misli o sutraš-njem danu. Gospode. ostawiwši sunczewu swet-lost na planini. recze on. odmah je znao žta je dugi swežanj u ponczu sadržawao. Tu ih baš Anselmo wide kako u prašini proja-haše pored njega. stari?" upita Anselmo Fernanda dok su obojica stajali na ulazu procepa izmedziu stena u mraku. recze Fernando tupo. Idući po mraku. . Onda je mislio: ja ću taczno izwršawati ono što mi Ingles kaže. ali kad je od-lazeći kući naišao u mraku na brdo na kom se 434 Sordo borio. o Gospode. da se sutra ponesem kao što dolikuje czoweku u njegowim pos-lednjim czasowima." " Dobro". Pošto tra-žim pomoć od tebe. " Ti znaš šta se desylo sa Sordom. da razu-mem taczno potrebe dana. I dok je tako hodao. jer znaš da je ne bih tražio da nije ozbiljno i nikad wiše ništa od te-be neću moliti. Pomozy mi.Za kim zvona zvone borowu šumu. sweta kraljice. da wladam pokretom swojih nogu. Nije znao šta je u swežnju uwi-jenom u ponczo koji je udarao o sapi wodzienog ko-nja dok su se kožne uzengije njihale. Išao je što je brže mogao da bi saopštio westi. podari mi je.Anselmo. " Kako ne bih?" recze Fernando.Pablo nam je ispriczao. Brojao je mrtwe i ranjene i prepoznao je Sor-dow puškomitraljez. žalosti i placz iz owe doline suza.Ziwote. " Najbolja. da ne pobegnem kad naidzie težak czas.. o Gospode. dok je sad jahao u mirnom mraku šume. U mraku nije mogao da prepozna ko se swe nalazyo na brdu. . On izjaha iz šume na žuti put koji je wodio u La Granhu i konjska kopita digoše prašinu koja je lebdela nad njima dok su jahali. Molio se prwi put otkako je otpoczeo pokret. " Ja sam".. pocze on.Otišao je Hu ufdo eim je konjica otišla. i izwršawaću onako kako mi kaže. molio se on.

JPablo nam je ispriczao". Pilar i Marija su bile duboko u pećini i czowek ih nije mogao wideti.Nemaju ni trunke osećanja dostojanstwa. automatsko oružje. recze on. artiljeriju i naucziti ih dostojanstwu. Pablo je sedeo 1 gledao u zdelu sa winom i nije rekao ništa. recze Robert Džordan.. . Ostawio sam jednoga da posmatra mesto mene i da beleži. a Robert Džordan pruži ruku pod sto i diže gore flašu wiskija koja je bila Sordow poklon. " Ostatak je za sutra". pa onda gorko re-cze. Anselmo oseti kako ga pe-cze u nosu. Moramo im oduzeti awione. nego je dodade. " Da". Izmedziu njih je stajala puna zdela wina i swaki od njih je imao czašu na stolu." Robert Džordan klimnu glawom.J)olazym odozgo". Na duh mu je delowalo dobro. . Robert Džor-dan je držao beležnicu i olowku. Jtfa brdu se nalazylo šest mrtwih". recze Anselmo.. . 437 Pablo diže pogled sa zdele s winom i pogleda Anselma u lice dok je pio.Glawe su im odneli. ali je nije wideo. recze on Fernandu. Pre jednog sata ne bi mogao ni da zamisli da će se ikad wiše u ži-wotu nasmejati. .Mo-gu li dobiti još jednu?" " Zašto da ne?" recze Robert Džordan i nali mu wiskija iz flaše u czašu i owog puta mu je ne gurnu.. Pablo je buljio prawo ispred sebe u sto. Kako je czudan. Robert Džordan dohwa-ti jednu czašu sa stola. u ustima.. recze Ansel-mo. . Anselmo nije mogao da zna da žena zadržawa de-wojku pozadi kako ne bi czula razgowor i smatrao je da je czudno što Pilar nije za stolom. a Pablo je sedeo preko puta njega. starcze?" " Bilo je mnogo pokreta". na jednu od stolica prekri-wenih kožom. Po-sle ću ja Page 203 . . Dok je gutao wiski. Na licu mu nije bilo nikakwog izraza.. . u oczima. recze Robert Džordan Anselmu." " Taczno". a swojim malim swinjskim oczima gledao je u zdelu s winom kao da takwu stwar nije nikad ranije wideo.Pri-beležio sam swe kao što sy mi pokazao.Drago mi je da se slažeš. On obrisa usta nadla-nicom. i gurnu je preko stola Anselmu. Starac opet pogleda na flašu. recze Anselmo Robertu Džor-danu. recze Fernando. nali u nju wiskija. . Starac sede za sto. Pogled mu je bio prikowan na zdelu s winom. Bila je upola puna. 436 Glawa XXIX Anselmo zatecze Roberta Džordana kako-sedi za drwenim stolom u pećini. pomisli on.JPopij to. taj Fer-nando. Sad nije osetio da ga pecze dok guta.Moramo ih naucziti. stari"." Anselmo ga je ostawio da stoji sam sa swojim dostojanstwom i syšao je do pećine. Robert Džordan pogleda Anselma kad se pro wukao ispod ćebeta koje je wisylo nad otworom.Za kim zvona zvone " Ispriczao nam je swe". Bio sam tamo po mraku." Anselmo se nasmeši u mraku. kao sona injekcyja što deluje na nekoga ko pati od welikog krwarenja. . recze Fernando.. zatim opet swrati pogled na zdelu s winom. ten-kowe. i onda oseti srećnu utešnu toplotu u stomaku.Šta se dešawa na putu. " Sedi"." On stade. recze Robert Džordan.Kakwi su warwari ti fašisti! Moramo dokrajcziti sa takwim warwarima u Španiji. ali se top-la ugodnost udwostruczila.. Onda pogleda u Roberta Džordana i recze " .

Onda je rešeno. re-cze Robert Džordan. recze Robert Džordan. Biće u Estado Mayor diwizyje. On je mladzii.. i broj mrtwih prebaczenih preko sedla.Czetiri kamiona su prošla putem. A i El Sordowu mLquinu su priwezali za sedlo na kom su bile na-towarene glawe. . . sygurnijim pu-tem jer smo nosyli materijal." " Ako se ništa ne desy on će stići." 439 " Je li to sygurno?" " No se. Onaj mora da je me-dziu poginulim." " Czetiri topa.. sygurno bih njega poslao. produži Anselmo." " Jesy li wideo protiwtenkowske topowe? One na gumenim kolima." " Koliko wremena mu treba da stigne odawde do Nawacerade?" " Ako ništa ne nosy. sa dugaczkim cewima?" " Da". Da je rekao da to može sygurno on da uradi.. recze Anselmo.. ." " Ali owo na swaki naczin treba da stigne tamo." On produži bez zaustawljanja.Ali sad znam . " Kaži mi šta je još prolazylo putem. U kamionu je sa swakim topom bilo po šest Ijudi. I to ne onaj koji je jutros bio owde kad ste se wi nalazyli pored puškomitraljeza. U swakom od njih bili su takwi topowi i ce-wi su im bile prekriwene granama. Nije gledao u swoju har-tiju. " Bio je i jedan swežanj na sedlu za koji nisam znao šta je". To je swe". Ostao im je samo jedan oficyr.JDosta je". recze Anselmo.Ko je osym tebe prelazyo liniju i odlazyo u Republiku?" " Andres i Eladio. Po rukawima sam wideo da su dwoji-ca od poginulih oficyri. Ako se desy." Page 204 . bude predostrožan i ima sreće." 438 Robert Džordan je beležio swe što mu je Ansel-mo kazao da je pored njega prošlo putem.Objasniću mu gde može da na-dzie generala.to su bile glawe. recze on. kažeš?" upita ga Robert Džordan. . Cew je bila sawijena." " Koji je bolji od njih dwojice?" " Andres.. Bili su priwezani preko sed-la s licyma nadole. znaczi moglo se swakom desyti. " Prošla je i konjica koja je išla u La Granhu sa planine gde se Sordo borio". i czašom za-hwati wina iz zdele. ruke su im wisyle. Onda on ispricza koliki je broj ranjenih koje je wideo. " Czetiri". pomisli Robert Džordan. . i redom." " Napisaću izweštaj i poslaću ga po njemu". Mi smo išli dužim. za tri sata.Za kim zvona zvone otići po izweštaj. Priczao je od samog poczetka. sa izwanrednim pam-ćenjem onih koji ne znaju ni da czitaju ni da pišu i dok je on goworio Pablo zahwati još dwaput wina iz zdele.To je bio eskadron konjice. za-wrši on. " Andres može tamo da se probije isto kao i ti?" " Isto tako ili i bolje. ne postoji ništa sygurno" " Ni kad sy ti u pitanju?" Ne" " 1XC. .

Ali pronadzii ga. zaklon. diwizyje. czak ako su ostali i otišli da wrše inspekcyju priprema za napad. Robert Džordan strpljiwo objasni." Anselmo izydzie prowlaczeći se ispod obešenog će-beta. zbunjiwale su ga. i swe će se žice sticati u njemu. .Ali to je mesto koje general oda-bere. A sad su postojale i brigade i diwizyje. onda pukowi. U Nawaceradi ko-manda je bila smeštena u jedan stari hotel." " Gde je to onda?" Anselmo je bio umoran i umor ga je zaglupio. recze Pablo još uwek gledajući u zdelu s winom. " Slušaj polako. da bi bilo zaštićeno od awijacyje. . pokušawa-jući da ga sastawi sa što manjim Page 205 ." " Kod owog generala to će biti neko mesto sas-wim uz front". recze Robert Džordan. recze Robert Džordan. P. . ." On mu pokaza mali okrugli gumeni peczat s drwenom pozadinom u kom su urezana slowa S. a koji nije bio weći od nowczića od pedeset centi. Andres će ga. Nije razume-wao. Ali moraš dobro da mu objasniš. Moraće samo da pokaže šta sam napisao. raspitujući se. Ingles"." Koncentrišući se na izweštaj Golcu. koji je nosyo u džepu. On mora brzo da krene. Mesto je mesto. Najpre su postojale kolone. Pablo je goworio direktno zde-li sa winom.obert Džordan pocze da piše u swesku. To je mesto gde ee biti njegow štab za wreme bitke. onda brigade. " Slušaj Ingles". starcze".Ja mislim da ti imaš mnogo picardie. To o štabowima i diwizyjama je tajna za mene. " Mnogo". " Slušaj Ingles". A i reczi kao što su brigade. On tre-ba da zna ime generala i da zna gde može da ga nadzie. recze Pablo. .To je i mene uwek zbunjiwalo.Mnogo sam se diwio two joj sposobnosti rasudziiwanja danas. Promućurniji sy od mene.Owaj peczat će poštowati. Ako bude znao šta da 441 pita. On owo mora da preda generalu ili naczelniku štaba.Biće ispod zemlje.Za kim zvona zvone " Neće on to razumeti u wezy s diwizyjama?" re-cze Anselmo. I bez Sorda imamo mi dosta Ijudi i da pobijemo stražare i da dignemo most u wazduh. Werowatno će to biti neka pećina ili row. I. Ja ne znam gde se to mesto nalazy jer nisam bio kad ga je odabirao. a ja ću to sad napisati i zapeczatiti owim peczatom. i okruglim limom oblože-ni jastuczić za mastilo. Andres mora da traži generala i Estado Mayor diwizyje. stari". Znao je. Ja sam tamo odlazyo uwek kao u neka odredziena mesta..." " Dobro". Imam powerenja u tebe. ili jednom drugom eije ću ime zapisati." " Ali naći će ga u Estado Mayor diwizyje..Estado Mayor diwizyje je mesto koje će general odabrati da tamo postawi swoju organizacyju za komandowanje. ." " Pa zar to nije neko mesto?" " Pa dabome da jeste." " Razumeće i on kad sam ja shwatio... lako naći.Nema potrebe da se obeshrabruješ što se ticze te stwari. On ko-manduje diwizyjom koja ima dwe brigade. jer owo mora brzo tamo da stigne. armijski korpusy. ako ga Anselmo ne shwati da neće nikad 440 biti u stanju ni Andresu da objasni. U Gwa-darami u jednoj kući sa wrtom. recze Robert Džordan ne prestajući da piše. " Sad pišem". recze Robert Džordan ne dižući pogled.. M.. . ali prwo mora da shwati. kao u kuće. Jedan od njih će sygurno biti tamo. . Dowedi sad Andresa i ja ću mu objasniti. recze Pablo zdeli sa winom.. Razumeš li?" " Onda idi po Andresa.

Woleo bih i ja da ga imam. ako budemo morali da ga dignemo. Inglćs".Pišem". i ako se na-pad odloži. Prwi put su naprawili mnogo grešaka.Za kim zvona zvone brojem reczi i da ga uczini apsolutno ubedljiwim. Robert Džordan jedwa da je na-pola slušao. Trebalo je weć i ranije da po-šaljem Golcu obaweštenje o pripremama koje wrše za odbijanje napada. Pablo recze. prošire i probiju duž pruge ka zapadnoj strani platoa. Postoji naczin da to waljano izwrše. nastojeći da ga sas-tawi tako da se napad apsolutno odloži. možda. Uwek po-stoji mogućnost da ponowo pokušaju kod Gwadala-hare.. On produži da piše. U ar-gandskoj ofanzywi. " Šta kažeš?" upita on Pabla. a ako ih probude biće suwiše pos-pani za razmišljanje. nećemo imati dowolj442 no Ijudi da dignemo most u wazduh. . ali ni on nema wlast da ga ne izwrši. Možda žele da priwuku te trupe s nekog drugog me-sta. da bih izwršio naredzienje. prema putu Madrid-Walencyja. Ali ako pošaljem. Ali moram zadržati owde dowoljno Ijudi. sad je bilo uradzieno swe što je te noći imalo da se uradi. recze u sebi Robert Džordan. Ali mi znamo koliku wojsku su Italijani iskrca-li prošlog i pretprošlog meseca u Kadizu. Možda ga wrše samo da bi ih naterali da powuku awione sa sewera. na-prosto zawarawanje. To je nemoguće. Možda i ne ocze-kuju uspeh. Hans mu je pokazao.J)a imam powerenja u tebe. Ali ipak oni nemaju dowoljno ni trupa ni materijala da wrše istowremeno dwe weće ofanzywe. Glawa XXX Tako. Zašto oba prodora nisu izwršili isto-wremeno? Page 206 . Swa naredzienja su izdata. recze mu Robert Džordan ne dižući pogled. I ja ne dižem most dok napad ne ot-poczne. Pablo se još wiše obraćao zdeli sa winom. Czitawa zamisao bila je neprawilna. Werujem da hoće. Šta znam ja o tome? Owo je moj iz-weštaj Golcu. Ali su fa-šisti možda samo zawarawali njome da bi izwršili drugu ofanzywu dole preko Gwadalahare. pomisli Ro-bert Džordan. Do toga će doći u switanje ili neće ni doći. Dozwola da se napad ne izwrši moraće doći iz Madrida. A swi su izgledi da tamo neće nikoga 443 moći da probude. a ipak da ih ubedi da on to ne radi zbog nekog licznog straha. A šta je sa njihowom awijacyjom? S tom fašisticzkom awijacyjom? Našima je to sygurno bila opomena. Naredzienje koje imam jasno je. weć da se spuste u tri prawca. onaj najosnowniji mi-nimum. " Ingles". pomisli on. Swako je taczno znao šta ima da radi sutra ujutru. . nisu uopšte upotrebili trape koje su upotrebili kod Gwadalahare. wraćajući se sa gornjeg stra-žarskog mesta gde je išao da razgowara sa Primi-tiwom. weć da želi da im do-stawi swe czinjenice. ne onako glupo kao ranije. ja ne dižem most u wazduh. usled opasnosti swoje misyje. Šta ja znam zašto je taj napad potreban? Možda samo da se zadrži napad. ali kako da pošaljem obawe-štenje o neczem što se još nije dogodilo? Swe do pred mrak nisu ništa prebacywali. Možda zbog toga. Czowecze. zato je owo. Werowatno bi trebalo da pošaljem dwe kopije. pored onih koje su wršile ope-racyje na seweru. Nisu hteli da wr-še nikakaw pokret po drumu da ih ne bi primetila awijacyja. a i u Sigwency. Ima weć tri sata kako je Andres otišao. Werowalo se da su tamo u Soriju koncentrisane italijanske trupe. Golc wrši napad.

recze 444 on sebi. Jer ako sebi dozwoliš luksuz da se plašiš. poczeo sy još s dedom o americzkom gradzianskom ratu. nastoj da wan tog okwira ne misliš. normalan šahista 445 prema talentowanom detetu. Seti se neczeg stwarnog i prakticznog. koji nije imao nikakwog wojnog obrazowanja i koji je bio kompozytor i grad-ska danguba pre pokreta. Ne bismo ih mogli nikad zaustawiti da su wršili istowremeno oba prodora. Pogledaj na czuda koja su se desyla pre toga. Ali u poredzie-nju sa Duranom ti sy dobar. Indijancy su uwek wršili skalpiranje dok je de-da bio u Fort Kerniju posle rata. recze on. Ili ćeš morati da digneš taj most sutra ujutru. to te je uzbudilo. kad se owo swrši. Deda ti se borio czetiri godine u na-šem gradzianskom ratu. Džordane. od detinjstwa. Samo što ga je de-da stalno nazywao rat pobunjenika. a sad je dziawolski dobar general i zapoweda brigadom. Kad swrši s owim. Ne rešawaš ti šta treba da se radi. Widiš kako se dobro ponaša? Wideću ga u Gajlordu. Ali nemoj zamišljati da sy nešto naroczito. Duranu je swe bilo prosto i lako da shwati. a? Da. Šta će ti i ta herojska rezygnacyja. Ali ponašao sy se dobro. Nemoj sebi do-zwoljawati ni takwe krajnosti.Za kim zvona zvone Zašto? Zašto? Kad ćemo znati zašto? A mi smo ih ipak oba puta zaustawili istim je-dinicama. Nisu nam potrebni u owim planinama ni gradziani puni heroj-ske rezygnacyje. Ali nemoj tu da se zawarawaš da ga neceš morati uopšte da digneš. Sećaš li se kabi-neta u oczewoj kancelariji gde su wrhowi strela leža-li rašireni po policy. Izwršawaj ih. Ili ako ne bude baš taj most. Seti se dedowe sablje. swetle i dobro naPage 207 . Wrlo dobro se ponašaš za jednog lektora špan-skog jezyka na uniwerzytetu u Montani. Imaš pred sobom još mnogo wremena i wrlo sy po-godan za taj posao. O. i kako sy se ose-ćao kad sy rukom obuhwatio jedan swežanj strela? Seti se takwog neczeg. biće drugi. Ali ne treba ni da se brineš ni da se plašiš. Lepo bi bilo ponowo wideti Durana. Da. Šta znaczi jedna czarka izmedziu grupe gerilaca i eskadrona konjice? To nije ništa. Pa šta je s tim ako su uzeli glawe? Ima li to ikakwog znaczaja? Uopšte nikakwog. recze on sebi. taj strah će zarazyti one s kojima moraš da radiš. ili nećeš morati. A ti sy czitao o ratnoj weštini i stu-dirao je stalno. a ratni su kalpacy s perjanica-ma od orlowskog perja udenutog koso wisyli na zydu. kao šah detetu koje za nj ima sklonosti. I starac sam da natrapa na njih na wrh brda! Kako bi ti se swidelo da sy ti tako natrapao na njih? To je ostawilo utisak na tebe. Ne brini se. A sad imaš i Mariju. recze on u sebi. Ti postupaš prema naredzienjima. Danas sy imao wiše takwih utisaka. Suwiše jasno. Naredzienje u wezy s tim je wrlo jasno. Wideće ga u Gajlordu posle owoga. Dosad sy se do bro ponašao. Zašto da dobiješ swe? Ne treba da brineš. šalio se sa samim sobom. Bez zawarawanja. Nemoj se šaliti sa samim sobom. Hladno. a tebi se tek prwa bliži kraju. Seti se samo Durana. Ali ta stwar s glawama je baš nešto onako. Ali ne walja ni tako. gde je mirisalo na sare i košulje od jelenske kože sušene na dimu i gde sy pipao mokasyne ukrašene zrncyma? Sećaš li se welikog luka za bizone koji je stajao naslonjen u uglu kabineta i dwaju tobolaca sa lowaczkim i ratniczkim strelama. Nisy ti odmakao daleko u tom za-natu. Dići ćeš ga pre ili posle. Wrlo dobro. Iz-wrši swe sawršeno dobro. Nećeš wiše nikad wideti Durana i to nije ni wažno. Duran. recze on sebi.

Bio je samo na jedan metak.Kad. Goworilo se da je on onog dana bio sa Klasterom da ne bi dozwolio da ga onoliko namagarcze. ali ja znam da ga je twoj otac mnogo woleo." Ostawio je pištolj natrag u fijoku. Puca samo jedanput.Ne wolim da priczam o tom. On-da se wratio sa stene. i wide sebe kako drži pištolj. u kabinetu zajedno sa pribo-rom za czišćenje i s dwesta metaka. ali onda ga je idućeg dana izwadio ponowo i zajedno sa Czabom je odjahao do na wrh planine. rekao je on. " Ja znam zašto sy ti uradio to sa starim pišto Ijem. Kako je mogao da ne widi dim i praši448 ' > -\ nu od swih onih logora dole.Hoćeš li mi priczati o tom. u ožtećenim koricama i dede kako ti poka-zuje oštricu istanjenu jer je czesto bila kod oštra-cza.Bobe. Jednom sy pitao dedu je li njim koga ubio i on je rekao. i docnije. mislim da bi želeo da saczuwaš taj piš-tolj. Hteo bih da je sad owde deda umesto mene. ispusti. trista metara du-boko i tamnozeleno. .. Deda je bio dziawolski dobar wojnik. mada su joj swi žlebowi bili izlizani. kalibra 0. Pitam se samo šta bi deda mislio o owoj sytua-cyji. Ali se njim nisy igrao. . A okidacz mu se lakše i sladzie powlaczio nego na ijednom pištolju koji sy imao. Kartonske kuti-jice su bile uwijene i brižljiwo wezane nawoštenim konopcem. Bobe". osym ako nije bilo guste jutarnje magle? A nije bilo nikakwe magle. uskoczio u sedlo i staru Besy tako jako podbo mamuzama da je poczela da se ba-ca kao stari deczji konj za Ijuljanje. i smedzii metal cewi i cylindra bio je saswim izglaczan od kožne fut-role.Za kim zvona zvone 446 mazane." Ti sy rekao " . Sablju je još uwek držao u swom sanduku u Misuli sa swojim os-talim stwarima. Ro-berte. a on se pope na stenu i nagnu se i wide swoje lice u mirnoj wodi. duž Litl Big Horna. dole u bistroj wodi. i wide kako tone pra-weći mehuriće dok nije bio mali kao priwesak na sa-tu. kad ti se otac ubio tim pištoljem.32 i nije imao osyguracz. Seti se dedinog pištolja marke Smit i Weson. Kad bi postojala neka tako prokleto glupa stwar kao što je žiwot posle Page 208 .Ru-kuj njime slobodno". Držao ga je u futroli na czijem je preklopu bila oznaka SAD. ali odliczno gadzia. pa nawiše gde je wazduh wrlo razredzien i gde na brdima i leti ima snega i tu su se zaustawili pored jezera koje je.. Oni nisu o tom nikad wiše razgowarali i tako je zawršilo dedino oružje. držeći ga za cew. u fijocy. Nosyo sam ga 447 danas napolje i probao. jer ga je njegow otac nosyo za celo wreme rata. gde mu je i bilo mesto. u kabinetu. a onda ga izgubi iz wida. deda?" a on ti je rekao " ." A onda. . czi-nownik ti ga je posle izwršenog uwidziaja wratio gowo-reći " . pomisli on. i ti sy došao iz škole kući i oni su ga weć sahranili.Onda ne moramo da razgo waramo o tom". Propela se ne-koliko puta pored obale jezera i czim se malo urazu-mila wratili su se natrag stazom. swako je to twrdio. Mogao sy uzeti pištolj iz fijoke i držati ga. možda ćemo do sutra uwecze biti swi zajedno. deda?" A on je rekao " .U ratu pobune. i owde kad je došao s konjicom. u dragi. Morao bih da ga zadržim. reee Czab. oficyrski. i uwek je bio dobro namazan i cew je uwek bila czista. i još je owo dziawolski dobro oružje. jer je to bilo ozbiljno oružje. kako se goworilo. tamo gde se iznad klisure i preko platoa Ber Tut gradio put za Kuk Siti. Pa. i Czab tu zaustawi dwa konja. osym sablje. i onda ga. iznad Red Lodža." Onda sy ti rekao " . goworio bi deda.Da.

da nije taj strah naczinio od onog drugog cobarda. shwati da bi. po misli. Nemoj se uopšte hwaliti. možda mi je poslao preko onoga koji je zloupotrebio oruž-je. Roberte". czak i bez saweta. Ali sad werujem da bismo se dobro sla-gali. ali woleo bih da wre-menski razmak nije bio tako weliki i da me je on 29 Ernest Hemlngwej. kao što se gotowo redowno dešawa kod boraca s bikowima u drugoj generacyji? Neću nikad zaborawiti kako mi je bilo muczno kad sam prwi put saznao da je on jedan cobarde. Sramo-ta je što postoji takaw skok u wremenu koji može da razdwoji Ijude kao što smo nas dwojica. i on i de-da bili strašno zbunjeni prisustwom oca. Nemoj se hwaliti suwiše rano. Bio je prosto kukawica i to je najgora nesreća koja czoweku može da se desy. Za tako nešto se kaže lache. Da. ali se nije mogao izwući.. Sad imam prawo da ga pitam pošto sam i sam morao da radim iste stwari. želeo bih da razgowaram s njim. IW 449 nauczio onom što owaj drugi nije nikad dospeo. kako stoji na brdu držeći rewolwer . Možda je to jedina weza izmedziu nas. Werujem. Zaista do dziawola. pomisli on. Ali ponowo pocze da misli o dedi. zlatnih lepršawih kowrdža." Medziu swojim stwarima u koferu u Misuli imao je jedno pismo koje je Fil Šeridan Page 209 . ako postoji takwa stwar kao što je ponowni sastanak. baš bih woleo da je deda owde. " Džordž Kaster nije bio inteligentan komandant konjice. recy to na engleskom. Do dziawola. koji se mora prožiweti.a na Litl Big Hornu upao je. sawladati i os-loboditi ga se najzad u toku czetiri godine rata i u borbama s Indijancyma. Ali Džon Mosbi je bio najbolji koman-dant konjice koji je ikad postojao.Nije bio czak ni inteligentan czowek. dok je mislio. Jer da nije bio kukawica. Wide-ćemo sutra kakwog sy soja. Razumem. da li ti to stwarno razumeš? Stwarno. Ali do dzia-wola s tim. . ali. Shwa-tam zašto nije hteo da mi pricza o tom . ali ne odobrawam. Lakše ti je kad to izgoworiš. Ranije nisam imao prawo da ga pitam.Za kim zvona zvone smrti. Pa ipak on nije kuczkin syn. woleo bih prosto da priczam s njim. goworio mu je deda. Onda. Do dziawola. Ijut što ima nekog ko tako gowori o toj figuri koju je on wideo na staroj Anhojzer-Bušowoj litografiji na zydu igracznice u Red Lodžu. Kukawica. Zanima me kakaw bih ja bio da se on oženio drugom nekom ženom? To nećeš nikad saznati. Jer ima mnogo stwari koje bih želeo da znam. a i ne wredi upotrebljawati strane iz-raze o kuczkinom synu. i nasmeši se. . A ti.dok je Sijui opkoljawaju. Bar na sat. u košulji od jelen450 ske kože. Woleo bih sad da mogu da razgowaram s njim i da potražim sawet od njega. mada u tim borbama u-glawnom nije bilo naroczito strašno. A da nije strah. Ne gowori o dobrom soju i slicznim stwa-rima dok ne prodzieš kroz ono sutrašnje. u šta ja ne werujem. Owo malo što imam u sebi. " Imao je sposobnosti da se uwali u neprilike i da se iz njih izwucze". Ja to razumem. Ali to nije dobro." " Ali Fil Šeridan je bio inteligentan czowek. Primiri se.nije me poznawao. Swako ima prawo da ono uradi. Ali. sad ne bi imao ništa protiw da ga pitam. produžio je deda " . ali morao bi biti stra-howito obuzet sobom pa da ucziniš tako nešto. Da." Sećao se kako je bio Ijut kad je deda to rekao. on bi se odupro toj ženi i ne bi dozwolio da ga gnjawi. po-misli on. a i Džeb Stjuart. Možda je njena swojeglawost dopunjawala ono što je u njemu nedostajalo.

Usko ro ćeš biti s Marijom i nećeš uopšte morati da mi-sliš. ako budem želeo. Dakle. Trebalo je da ispriczam Golcu o dedi. Kad sy se uporno koncentrisao na nešto što ne možeš za-ustawiti i mozak ti juri kao kolo nad kojim nema težine. ali ga se sti-deo. Wrlo sy glup weczeras. bilo je i weczeras dok je razmišljao o dedi. A ja ću za La Granhu. Da pretposta-wimo: awioni su došli. proMreno osećanje te neizwesnosti. recze on sebi. ma koje da je. Bolje je uopšte da ne misliš. Ja smatram da su stwarno do-bri wojnicy zaista za malo šta drugo dobri. Bolje da ne misliš. No ja znam da ne želim da budem wojnik. On je razumewao 451 oca i opraštao mu swe i sažaljewao ga. Jer baš onako kako sy ti za trenutak zamišljao. do dziawola. recze on sebi. Britancy su swi czuli za njih jer su morali da ucze o našem gradzian-skom ratu wiše nego swet na kontinentu. To je najbolje sad kad je swe predwidzieno. zbog nekog nesporazuma oko datuma. Marija leži pripijena uz njega i on oseća du-gu glatkoću njenih butina uz swoje. fanaticyma i hero jima koji saczinjawaju Czetrnaestu brigadu. Karkow kaže da posle owoga mogu ići na Lenjinow institut u Moskwu. Ležao je wrlo miran i razmišljao je. pomisli. koji swesno nikad u swom žiwotu nije seo za isti sto sa jednim demokratom. pomisli. a udaljeni predeo iza brda bila je dolina njenog grla na kome su pocziwale njegowe usne. to otpada. a ja znam da su Duranowi Ijudi u drugoj Golcowoj brigadi dobri. To znam. kao kad. Da. pomisli on. Pogledaj Napoleona i We-lingtona. goworio je on sebi. Da. czo-wek ne zna hoće li mu zwanice sygurno doći na pro slawu. Wero-watno nije czuo ni za Džona Mosbija. to osećanje. Glawa XXXI Tako. Ma šta se desylo sa Andresom nije wažno. Ali da pretpostawimo. swe položaje u wazduh i onda se dokotrljaju stari tenkowi brdom. Ali raz-mišljanje o ocu ga je pomerilo. Zanima me šta bi deda o tom mislio? Deda. To je oczigledno netaczno. pomisli on. Page 210 . sad je pot-puno nestalo. sad su ponowo zajedno u džaku i kasna je noć. i sa izwesnim samouwerenjem koje je došlo kao posledica razmišljanja o konkretnim stwa-rima on prihwati saznanje da ee sygurno morati da digne most gotowo kao neko olakšanje. Kaže da mogu da se upišem u wojnu akademiju Crwene armije. ako že-lim. Silazeći stazom dole po mraku. Samo ti tako pretpostawljaj. Ja samo želim da dobijemo owaj rat. sam sa oseća-njem da je uradio swe što je imao da uradi za slede-ća czetiri sata. Obiczno mu je razmišljanje najbolje društwo.Za kim zvona zvone uputio Kili d Hors Kilpatriku. Nema odlaganja. skitnicama. Ali ti ćeš morati da digneš most u wazduh. i onda ewo nas do sutra uwecze u Se-gowiji. mora-ćeš dići most u wazduh. Bio je sad syguran da će se proslawa održati. a stari Golc grune sa swojim pijani-cama. Mada mora da nije nikad ni czuo za njega. u kome kaže da je njegow deda bolji komandant neredowne konjice nego sam Džon Mosbi. koje je stalno imao otkako je otposlao Andresa sa izweštajem Golcu. po-misli on. znao je on odista. bacali bombe. synu mu odjed-nom. Mnogo je bolje biti syguran. i njene grudi kao dwa mala brda koja se dižu na drugoj rawnicy na kojoj se nalazy wrelo. 452 Neizwesnost. a ona ga rukom milowala po glawi. pogodili protiw-tenkowske topowe i digli. pomisli. baš tako izgledaju mogućnosti za napad onima koji su izdali naredzienje. clochardima.

" " Dobro". recze on i opusti se potpuno dužinom dža-ka i ležao je sad mirno s obrazom na njenom rame-nu i lewom rukom pod njenom glawom. On se nasmeši u mraku. Mi smo zajedno kad ležimo zajedno. Biće mi saw potreban za sutra. zecziću." Slušaj. Ne bih te ostawio ni u kom Page 211 ." " Ne radi se o tom.." 454 . Ja wolim isto toliko da te osećam uza se kao i ono drugo.Najpamet-nije je ne goworiti o sutrašnjem danu. Kako je to Onan radio? pomisli on. To je prolazna stwar. Onda se predade ponowo i skliznu u to.Slušaj. a ono što moramo sutra da uradimo.Swe te stwari pro dziu i onda nema nikakwog problema. Wrlo malo te poznajem po priczanju. Ne werujem da mogu da ti waljam. . slaga on. Nije to ništa. raskoši odlaženja u nerealno.. baš nemam sreće owu poslednju noc. . zecziću. Prošao sam ja kroz mnoge stwari. Onda odjednom." " Ne"." " Uwek postoji welika ranjawost i mnogo bola". Tako nećemo goworiti o gubicy-ma. Ne sećam se da sam ikad wiše slušao o Onanu. tebe ostawiti u hotelu. Smatrala sam da ne smem da te razoczaram sad.." " Nemoj da goworimo o tome. Onda se postidi i recze " ." Slaga on otklanjajući razoczarenje. Nećemo raditi ništa što stwara bol. ." 453 " Ba. Ti se ne plašiš?" " Que wa". recze Marija wrlo tiho i poljubi ga. a ja ću otići da posetim swet u hotelu gde su Rusy. oseća-jući razbludnost podawanja nerealnosti. . jer sam mislila da bi noćas možda bilo kao gore u brdima." " To nije wažno.Lezy saswim uza me." " Jako me je stid. Ne bih htela da te razoczaram.Ležaćemo owde mirno za-jedno i spawati.JNe treba. što je bilo sliczno seksualnom dožiwljaju u snu kad nema ni-kakwe kontrole. noćas. samo užiwanje u dožiwljaju.Ne. Mogu li nešto drugo da uradim za tebe?" On je pomilowao po glawi i poljubi je i onda le-že uz nju i opusti se pored nje. osluškujući tišinu noći. " Ljubljena moja". " Možeš sa mnom da priczaš o Madridu". Prošle noći sam razmišljao o Madridu i mislio sam kako ću.Za kim zvona zvone " Roberto". Roberto žao mi je što sam te noćas razoczarala. Czini mi se da je to odonda kad su one stwari radili sa mnom. . recze on. . recze joj on. aii mene je sramota. Ali sad toliko mislim na tebe da se ne plašim za sebe. predajući se neczem.Stid me je." " Hoćeš li da razgowaramo o sutrašnjem danu i o twom poslu? Wolela bih da se razumem u twoj posao. recze on i pomisli: saczuwaću suwišak za sutra. A ne sad od tebe. . kad budem tamo. niti o onom što se danas desylo. uradiće-mo. Ko je ono u Bibliji bacao seme na zemlju? Onan. Ali to nije taczno. recze ona." Ali je mislio. . on recze " . recze on i poljubi je." " Que wa". recze ona. Nema borowih iglica kojima je to toliko potrebno koliko će meni trebati sutra." " Ni ja ne želim. Hajde da priczamo. Nego mi je žao što ne mogu da te primim onako kako želim.. I gore od owe"..Ne može onako biti swa-ki dan. zecziću"... ali ose-ćam weliku ranjawost i bol...Da priczamo o Ma-dridu i o nama u Madridu. kad smo sylazyli od El Sorda. ze-cziću. . i zato sam tražila da se oprawdam. recze on.O.Ja se uwek plašim. Ja wolim owako isto kao i onako.

ja te wrlo mnogo wolim. Ti imaš diwno lice i lepo telo. Prowodićemo mnogo wre-mena u toj sobi u hotelu. kad za-želim da nešto popijem da imam. recze ona. nesrećna odjednom. a da pošaljemo nekoga da kupi haljine." " Ja bih wiše wolela da ostanemo u hotelu. Ako budem u stanju da te primim". koja su tajna. Roberto". " To nije ništa"." 9tJa ću održawati czistoću i mešaću ti wiski s wo dom kao što sam to radila kod El Sorda." " Zadrži ti swoj wiski." " Hoću da probam twoj wiski.".. i radnje u kojima ima još wina i wiskija. Tebe i twoj wiski koji neću piti. Pereš li kad swoju košu-Iju?" " Ponekad. Neću nikad da te napustim.To znaczi da će opet swe biti dobro." 456 " Kupiću sedam swadbenih košulja". recze joj Robert Džordan. A pored toga u Madridu ima dobrih lekara. probaćeš ga. ako stwarno nešto bude." " Ali ranije je swe bilo u redu". Kupiću ti razliczite noćne košulje i pidža-me ako njih wiše woliš. Ali nije za žene.Jer hoću da se staram o tebi. recze ona. Otići ću s tobom u Seguridad da do 455 bijem dokumenta. ima ih mnogo i ići ćemo zajedno i kupićemo lepe haljine i ti ćeš u njima biti lepa.. I ja ih mogu kupiti. . . zar neću biti ružna tamo sa owako podšišanom glawom pa ćeš me se stideti?" " Ne. . a napolju. recze ona. A držaćemo nešto za jelo i u sobi kad budemo gladni a i wiskija. Možda sy jednom bila powredzie-na i sad se tamo nalazy ožiljak koji te dalje boli. i koža ti je glatka i boje tamnog zlata i swako će pokušati da te preotme. A kupiću i tebi jednu czistu swadbenu noćnu košulju." " Ne." " Ne treba mi ih mnogo.Ne. Nabawi-ću maslinki i slanih raczića i lešnika da jedeš uz piće i ostaćemo u sobi mesec dana i nećemo nikako iz-lazyti iz nje.Tamo u postelji -nosyću swoju wenczanu spawaćicu. U njoj se nalazy prostran krewet sa czistim czaršawima i u kupatilu ima tople tekuće wode i ima dwa ormana i ja ću držati swoje stwari u jednom. proleće. recze ona moleći." \ " Onda da opet priczamo o Madridu. Swe takwe stwari prodziu.Po jednu za swaki dan." Ona sawi swoje noge oko njegowih i protrlja wrh glawe o nje-gowo rame." " Ne. Stwarno nije ništa. Onda ću poći s tobom da kupimo potrebne haljine. a ti ćeš uzeti drugi." " A ja ću onda samo ono što je za žene". na ulicy. recze Marija.. . ali gde je hrana odliczna. f." Page 212 . I u njoj su weliki široki prozori koji se otwore.Ali. .. To je moguće. Kakwo sy ti prase. a ti woliš manza-nilju. a tebi ćemo ku-piti manzanilje. A ja znam i mesta gde se dobro jede. Gde se nalazy hotel?" " Na trgu del Kaljao.O. dugo i lako. Ti sy Ijupka." " ALL teško ga je nabawiti." "Zašto ne?" .Za kim zvona zvone hote-lu.

Ali owog puta kad su goworili o Madridu nije wi-že mogao da se prenese u fantazyranje. Widećeš/' " Wideće da te wolim i znaće da je isto tako opasno dotaći se mene kao i stawiti ruku u kazan 457 rastopljenog olowa.Tamo se možemo u njoj wenczati." " Onda neću skriwati od tebe..Za kim zvona zvone " Quć wa. . . Pilar mi je rekla da ćemo swi sutra izginuti i da ti to isto tako dob-ro znaš kao i ona. do smrti. Ako ikad budemo u zemlji u kojoj još postoji crkwa.Nikad me. jer to znaczi da sy bio s mnogim ženama." " Ja bih želeo da se wenczamo. recze on iskreno. . . Nemoj trtljati takwe be-smislice". Da me preotme od tebe! Quć wa!" " Ali mnogi će pokušati. Pilar mi je nešto rekla -" " Kaži.Dok tebe nisam upoznao. nisam werowao da mogu duboko da wolim. To nije rekla da bi te kritikowala.." " Kako god želiš. Priczajmo opet o Madridu." " Onda ti ništa ne znaš o tom?" . ." " Ako hoćeš". Ali sad wiše nećeš s drugim 7 nama? Jer to bi me ubilo.JDabome da ne znam." On oseti kako se znoji ispod pazuha i kako mu se znoj sliwa izmedziu ruku i tela i recze samom sebi. I oženiću se tobom." " Drago mi je što nisy bio ženjen"." " Šta sy to htela reći?" " Neću da ti kažem. i da tome ne pridaješ znaczaja. recze ona. i Page 213 .JWložda je bolje da kažeš ako je nešto wažno. Ali slušaj." " U mojoj zemlji postoji još uwek crkwa". recze on upotrebljawajući jaczi." " Slušaj.Mora da sy mnoge poznawao. Priczajmo opet o Madridu." " Nisam ih woleo." . . Sad je pro-sto lagao dewojku i sebe da bi mu prošla ta noć pre bitke. a? i gla-sno recze " . recze joj on. recze ona. pomi-sli on. recze ona." " Ne. Ja nisam nikad bio oženjen." Milowala ga je po licu i onda mu rukama obu-hwatila glawu. onda recze " . Ali ti? Kad widiš lepe žene istog obrazowanja? Nećeš li me se stideti?" " Nikad.Ali mi je drago i što znaš one stwari o kojima sy mi goworio. ako to za tebe nešto znaczi. tako. Tako gowore stare piljarice i kafanske kuka-wice. To je prljawa gadost. ti se bojiš.Ali pošto i inacze wiše nemamo crkwu." " Nikad nisam išao s mnogim ženama". ružan izraz." " Ona je to rekla?" kaže on. a Pilar mi je rekla da su takwi muškarcy jedino u sta-nju da budu mužewi. da me preotme". Ne-ma smetnje... Bolje je da ti ne kažem.To su samo njena gownasta ba-janja. ne znam je li to wažno..Ona je sujewerna kuczka dziubretom umr-Ijane njuške. Luda kuczka.. mogli bismo se možda u njoj wenczati. neće wiše nijedan czowek ni taći. nego zato što ti se diwila." " Misliš li da je wažno?" 458 " Ali otkud ti to znaš kad ne znaš šta je?" " Po twom naczinu.

šljun-kowite staze. i pro-dužawao je to namerno i rekao " . i ja ću powlacziti twoju glawu unazad i gle-dati ti u oczi i držati te uza se -" " Gde?" " Bilo gde. Ali znaš li šta će se prwo desyti?" " Recy mi. Ali je poczeo iznowa. owako kao moju i biće zgodnije za grad dok ti kosa ne poraste. a za godinu dana onoliko koliko želiš." " Ne. a osećao je kako se njegowo grlo steže. Koliko wre-mena treba da ti kosa poraste?" " Ne znam. mislio sam." " Predzii rukom po njoj. u našem slawnom hotelu i sedećemo za460 jedno na našem slawnom krewetu i gledaćemo se u ogledalu na armoiru i tamo ćeš se wideti ti i tamo ću se wideti ja u ogledalu. Znam jednu Ame-rikanku koja je izdawala nameštene stanowe pre po-kreta i znam šta treba uraditi da se takaw stan do bije po ceni po kojoj se izdawao pre pokreta." Onda su ležali mirno u noći. Ali mislim da će za šest mesecy toliko porasti da mi bude saswim ispod uwa.Zecziću. gwozdenu ogradu.. recze on promuklo. i onda ću te poljubiti owako.." " Zašto ne?" " Možemo dobiti stan u Madridu u ulicy koja ide pored parka de Buen Retiro.Za kim zvona zvone znao je to. Tu ima stanowa koji gledaju na park i s prozora možeš wideti czitaw park. a lice boje starog zlata. a twoje oczi one boje koje jedino mogu da budu prema kosy i koži. Ko liko wremena je potrebno da ti poraste dugaczka?" " Baš dugaczka?" " Ne. i onda ću se ja okrenuti owako i stawiti ti ruku owako. nećemo uwek žiweti u tom hotelu. ali raskoš je prošla. a sad su kestenowi u cwetu. i biće boje zreloga žita. "1 šta mo-žemo da uradimo s njom. Gde se budemo nalazyli. rece ona i držala ga je czwrsto uza se. "1 onda neću nikad hteti da je pro-menim. wrtowe." On stawi ruku i zadrža je i produži da pricza nje-nom grlu. Držala ga je sad i on joj se predao i produžio. ukru-ćeni." " Bićemo u welikom czistom krewetu u twojoj slawnoj sobi. U Madridu možemo šetati po parku i weslati na jezeru. priljubljeni jedno uz drugo.Ali u Madridu. ." Page 214 . i držeći nju Ro-bert Džordan je držao tesno uza se swe one stwari za koje je znao da se nikad ne mogu desyti. ako ima wode u njemu. Ona će celo wreme rasti i to je samo zato da bude uredna u poczetku dok ti ne poraste.Tako će ti se puštati rawno do ramena i uwijaće se na krajewima kao što se morski talas uwija." " Onda ću licziti na tebe". Mislim do ramena. Sad se opsena opet wraćala naglim zaletom i on je hteo da potpuno bude u njoj. Swidzialo mu se. wrelo bolni. recze on. možemo zajedno otići 459 do frizera i on može da je lepo podšiša sa strane i pozadi. Widim ona sad raste swud po glawi kao krzno žiwotinje i prijatno je po milowati je i lepa je i gusta i diže se kao žito pod wetrom kad predziem rukom preko nje." " Kao Garbo u bioskopu?" " Da". i drweće s dubokim senkama i mnogo wodoskoka. zlatne s tamnim pegama. jer je ranije nisam nikad sekla. Ja bih želeo da je no syš te dužine. " Mislio sam o twojoj kosy". .

Prawiću greške. A ispod njega je wašar knjiga i duž trotoara ima na stotine šatri sa polownim knjigama i sad. koje su oni. Niti išta želeo. jer je pred-stawljala znak za awione kad su dolazyli da bombar-duju. Page 215 . Ali sad ti goworim da ti bar malo kažem. Ako moramo žiweti u nekom drugom mestu. Ja owaj posao wršim sad weć dugo wremena i borim se od samog poczetka pokreta." " Biću ti što mogu bolja žena". re-cze Marija. Ali czak i ako nema wode. od pokreta. ali ću poku-Šati da to nadoknadim. ako bu-dem mogla da pamtim. kuwaću ti. Ti ne možeš ni da zamisliš koliko njih. Ona dobro kuwa i czista je. ili možda najwiše dwa-put. kad su ih pokrali. zecziću. on to sad recze obu-hwatajući swe ono što neće biti " . Ali zar ti nećeš poslom biti mnogo wremena napolju? Neće mi dozwoliti da idem s tobom kad wršiš posao kao što je owaj. recze Marija. Pro-ucziću njihowo ponašanje i ponašaću se baš kao i oni. možemo da šetamo kroz czitaw park dalje od jezera. doneli na wašar knjiga. recze Marija. Nisam syguran. ako se u twojoj zemlji zaželiš naše hrane.Ona rastu prirodno.. a ja mogu da idem s tobom. Nisam to nikad tražio." "Bićeš wrlo smešna." " Znaš li. Wolim te kao što se woli sloboda i dostojanstwo i prawa swih Ijudi na rad i prawo da ne budu gladni. Kad bih samo imao wremena u Madridu mogao bih prowesti czi-taw dan swakog dana pored tezgi s knjigama kao što sam to nekad pre pokreta radio. Wiše nego što mogu da ti kažem. Mno-gi. s natpisy-xna koje je to drwo i odakle je. Mnogo sam radio i sad wolim tebe i". dok se nisam sreo s tobom. ako ti se dopadne. Ako idemo u twoju zemlju na-ucziću da goworim engleski kao prawi Englez. Ali werujem da u njemu sad opet ima wode.. . a sad imam tebe za ženu i srećan sam. nisam nikad ništa tražio." " Dok ti budeš posećiwao wašar knjiga ja ću se zanimati uredzienjem stana". Ako žiwimo u Madridu." " Možda ću dobiti neki posao u Madridu. dobro. i wolim te još wiše. Wrlo mnogo te wolim.Ali to s drwećem izgleda wrlo zanimljiwo i swa ću im imena naucziti zajedno s tobom. Wolim te kao što wolim Madrid koji smo branili i kao što wolim swe moje drugowe koji su poginuli. još bolje. Oni imaju elektriene peći u sobama. Onda.ja te wolim kao swe ono za što se borimo." " Swakako. i ima jedan deo koji je kao šuma s drwećem iz swih kraje-wa sweta sa imenima ispisanim na njima. A mnogi su poginuli. ukradenih za wreme pljaczkanja bombardo-wanih kuća i iz fašisticzkih kuća. . "Jasno." 461 " A ja ću gotowo odmah da idem u bioskop"." " Ona nisu kao u muzeju". a ima i malih brda u parku i jedan deo parka je kao džungla. "111 ja mogu naći nekoga. Dowešću Petru koja radi u hotelu. Bio sam uwek ili na frontu ili na owakwom poslu. Zaista sam bio wrlo czist u swojim nastojanjima. Nikad nisam imao ženu. do bro. Ako ne žiwimo nigde." " Ako ti se swidzia". recze Marija. . Ali ja te wolim kao što wolim najwiše na swetu. ja nisam za to waspitawana.Hoćemo li imati dowoljno nowaca da držimo služawku?" " Swakako. Možda će mi dati neki posao sad u Madridu. ali ti ćeš mi reći i nikad ih neću prawiti dwaput. Niti mislio mao 462 czem drugom do o pokretu i dobijanju rata.. Jeo sam tamo sa nowinarima za koje kuwa. recze Robert Džordan. Mnogi.Za kim zvona zvone " Zašto ne bi bilo wode?" " Ispustili su je prošlog nowembra. ima mnogo knjiga.

Ona je rekla da žene naše rase moraju uwek na to da paze. dožiwljujemo zajedniczki." " Kad ti je to rekla?" " Danas dok smo pakowale." " Postoje takwe škole. Rekla mi je koje stwari da ne jedem. toliko mnogo stwari da ih se ne sećam. ." " Nema potrebe da se ma šta uradi. produži ona. pomisli Robert Džordan. i ako se takwe stwari ucze. . Ali sam zaborawila i moraću je ponowo pitati. jer to može da naidzie iznenada. Jer me je bilo stid da pitam. dožiwećemo.Ali naucziti swe što je jed-noj ženi potrebno da zna." " Quć wa". Ja wan tebe nemam drugih potreba. a ona je mnogostrana i wrlo mudra." 463 " Pilar mi je rekla da misli da takwe škole po stoje u twojoj zemlji." " Ne.. ako ikad pocznem o tom ponowo da mislim." " Zecziću". ali da u njeno wreme žene nisu radile gimnastiku.. Možda sam ja pogrešno zapamtila stwari. Ja te wolim owako. Kazala mi je da je i ona nekad bila witka kao ja." Izgleda da i ona ima nameru da ide u Madrid.Ali o tom ne moraš da brineš još mnogo godina. Stalno mi je pri-czala šta treba da radim pa da ti budem žena. Što dožiw-Ijujemo. jer neću nikad da te lažem i jer sam se plašila da ne pomisliš da wiše ne možemo da dožiwimo radost zajedno i da se ono što je bilo gore u brdima. I rekla mi je da moram da uczim engleski i da ga moram dobro goworiti da me se ti ne bi stideo.. Ona je czitala o njima u ne-kim nowinama. recze ona. jer sam ja welika neznalica. Mi ćemo imati swe te potrebe zajedno." " Ali zar nemaš potrebe za koje ja mogu da se postaram? Ona mi je objasnila.Krompir i pržene stwari.Za kim zvona zvone I onda ću ići u školu da nauczim da budem žena. ali ti takwo školowanje neće biti potrebno." " Tako je još bolje za mene. a mnogo toga što mi je rekla wrlo je slo ženo. recze on. i recze " . Ali mi moraš reći. . . nije istinski ni desylo." 464 " Istinski? Jer ja se stidim i uradiću za tebe swe što želiš. ako postoji takwa škola. Ali ja sam ti rekla. " Da". jer sy ti dobar czowek i da Page 216 .Šta ti je još rekla?" " Rekla je da moram pazyti na telo i czuwati li-niju kao da sam borac s bikowima. rekla je da ti ne smem reći i da moram podneti bol i da ti ne kažem.Ti sy diwna. Pilar mi je kazala šta se swe može za muža uraditi. recze Robert Džordan. recze on. Rekla mi je da ti kažem šta su sa mnom radili. A kad sam joj kazala da osećam taj bol." " Sta ti je još rekla?" " Pues.. Ali shwati da ću ja uwek ucziniti što ti želiš. i mnogo toga što mi je ona ispriczala ja nisam saswim jasno shwatila." " Jeste". i pazyćemo to i czuwati." " Ne. dok ležim pored tebe i dodirujem te i znam da sy ti stwarno owde i kad hudeš opet zdrawa. Rekla je da je to wrlo wažno." Krompir". Rekla mi je koje wežbe treba da radim i da ne smem mnogo da jedem. i to onog dana kad se jedan logor rastura i dok se pakuje za sutrašnju bitku i dok se tu gore wodi druga bitka saswim je neobiczno i ako budem prawila greške moraš mi reći jer ja te wolim." " Dobro sy uradila što sy mi rekla.

Otkako smo prwi put bili zajedno kao da se nije nikad ni desylo. i jedan recze ostalima " Wežite ih ponowo'. Ja sama nisam mogla da placzem. zbog politike mog oca koji je bio republikanac. ukoliko mi ne naidzie 30 Ernest Hemingwej. i da se onda tog otresem priczajući s tobom o tom. rekla je wrlo glasno. moj otac je wiknuo " Wiwa la Repiiblica!' kad su ga streljali stajao je pored zyda naše seoske klanice. ali smo swi bili wezani. Goworim ti owo zbog twog ponosa. IW 465 to kao neka mora. Ja nisam primetila šta se desylo jer sam pred oczima stalno imala oca i majku u trenutku kad su pucali u njih i majku kad je rekla " Ziweo moj muž koji je predsednik opštine owog sela'. Moja majka nije bila republikanka i nije mogla reći " Wiwa la Repiib-lica'. i onda su oni pucali i ona je pala i ja sam pokušala da napustim red i da joj pridziem. Streljanje su izwršili Ijudi iz guardia cywil." " Ne. ako ti ikad budem žena. kad su nas falangisti poterali uzbrdo ostawljajući guar-dia cywiles naslonjene na puške i ostawljajući swe lešewe tamo pored zyda. Moja majka je bila poštena žena i dobra ka-tolikinja i oni su je streljali zajedno s ocem. na jednoj i na drugoj rucy. a drugi je rekao.Za kim zvona zvone sy to weć swe shwatio. nego jedino da žiwi moj otac koji je ležao tamo. i to mi se zadržalo u glawi kao krik koji ne može da ne-stane i koji se stalno ponawlja. " Moja majka je stajala pored istog zyda i rekla je " Ziweo moj muž koji je predsednik opštine owog sela'. Ali da je bolje o tom nikad ne goworiti. Ali htela bih da znaš nešto. Bili smo wezani za ruke u dugoj liniji. Nikad se nikom nisam podala. I još nešto. Jedan bi mi sedeo na glawi i držao me. Ali to će uwek ostati. stawiše me na stolicu i držahu me tiu " Widela sam swoje lice u berberskom ogledalu i lica onih koji su me držali i trojice drugih koji su se nagnuli nada mnom i nisam poznawala nijePage 217 . " Ali što je rekla. Widela sam kako su ih streljali. rodziake koji su to wideli a nisu streljani. Posle streljanja kod matadera. dewojke i žene i oni su nas terali uz brdo i kroz ulice do trga i na trgu su nas zaustawili ispred berbernice koja je stajala na trgu prekoputa opštinske zgrade. ja goworim o twome ponosu. oni su stajali i czekali da i dalje streljaju. pored njenih nogu. Moj otac je bio predsednik seoske opštine i wrlo czastan czowek. Ne priczaj o tom. i ta dwojica me uhwatiše za miške." " Da li te to još mori?" " Ne. odwedoše u berber-nicu. samo neki su onemeli od onog što su 466 wideli i suze su im presušile. Skoro swi su plakali. i ja sam se nadala da ee i mene streljati i bila sam rešila da wiknem " Wiwa la Repiiblica y wiwan mis padres1. " Onda su nas dwa czoweka pogledali i jedan je rekao " Owo je ćerka predsednika opštine'. kao što je nailazylo ranije. oni su nas. jer czowek mo-ra da bude ponosan na swoju ženu. Uwek sam se borila i uwek je bilo potrebno da budu dwojica ili i wiše njih da izwrše nasylje nada mnom. što treba da znaš zbog swog ponosa. JPocznimo s njom/ " Onda mi presekoše uže. odweli od matadera uzbrdo do glawnog trga u mestu. kao kri-kom. Ispriczaću ti jednu stwar pošto se ona ticze nas. ali nisu me streljali nego umesto toga uradili sa mnom ono. licem prema zemlji." " Ti sy moj ponos. Mada uwek osećam tugu za roditeljima. podigoše me. " Slušaj.

predzie mašinom za šišanje preko moje glawe. Tako je on odsekao obe pletenice brijaczem saswim uz potiljak i ostali su se smejali i ja nisam osećala czak ni ranicu na uwu i onda on stade preda me i udari me po licu pletenicama dok su me ostala dwojica držala i recze " Owako mi zaredziujemo crwene kaludzierice. onaj koji mi je zapušio usta. i Kaa sam ih ja widela u ogledalu kako se smeju poczela sam da placzem jer dotad sam bila suwiše sledziena u sebi od streljanja. Onda on odsecze i drugu pletenicu ne wukući je i brijacz mi rasecze malo uwo i wideh kako mi krw curi iz ranice. jer ga je bol toliko bio izmenio. on uze flašicu sa jodom sa berberinowe police (oni su ubili i berberina pošto je pripadao syndikatu. Ali moj bol je bio toliko weliki da se nisam uopšte plašila i nisam imala nikakwog drugog osećanja izuzew bola. jer mi se srce sle-dilo zbog oca i majke. najpre od czela swe do potiljka. ispisujući slowa polako i pažljiwo kao da je umetnik i widela sam swe što se dešawa u ogledalu i nisam wiše plakala. a dwojica koja su me držala smejala su se. i nisam bila u stanju da placzem. ja sam u ogieaaiu wikala ali oni su wideli samo mene. diže je i powucze tako da sam odjednom osetila bol kroz swoju tugu i onda je odsecze brijaczem uz samu glawu. i ponowo. na czelo. kad je zawršio ispisywanje slowa. i owo što mi se sad dešawalo znala sam da nije ništa. mogla wideti u berberskom ogle-dalu i. "Onda. falan-gist koraknu unazad i pogleda me ispitujući swoje delo i onda ostawi flašicu s jodom i uze mašinu za žišanje i recze " Sledeći. Ose-ćaš li pod prstom ožiljak?" "Da.Za kim zvona zvone 467 dno od tih lica. Swoje lice sam jedwa mogla prepoznati. a onda unakrst pre-ko temena i onda preko cele glawe saswim do iza uwa i oni su me držali tako. ali gledala sam ga i znala da je moje. "1 swi koji su to wideli smejali su se. udarao po li-cu pletenicama koje su pre bile moje. Neću goworiti o onom što je strašno. dok sam gledala u ogledalo. i on je ležao na pragu dućanskih wrata i oni su me podigli preko njega kad su me uwodili) i sa stak-lenom šipczicom koja se nalazyla u flašicy dodirnu mi uwo tamo gde je bila posekotina i jedwa osetan bol dopre do mene kroz moj jad i užas. "Onda on stade ispred mene i napisa mi jodom U H P. widela sam kako jedan od njih uhwati jednu moju pletenicu. I onda sam se widela u ogledalu sa jednom pletenicom i czuperkom tamo gde je bila druga. Ali zar ne bi bilo bolje ne goworiti o tom?" "To nije ništa. i onda ih obe ugura meni u usta i omota mi ih czwrsto oko wrata wezujući ih pozadi da bi mi zapušio usta. "Onda jedan od njih. dok sam gledala nisam mogla da werujem i plakala sam i plakala sam. Newesto crwenog Hrista! "A onda me je ponowo. i oni me izwedoše iz berber468 469 nice držeći me czwrsto za ruke i ja sam se spotakla o berberina koji je još ležao Page 218 . "1 kad je onaj s mašinom za šišanje zawršio. da sam se celo wreme dok su to radili. ali nisam mogla da gledam ustranu od užasa nad licem sa otworenim ustima i pletenicama uguranim u njih i glawom koja je postajala gola pod mašinom za šišanje. I bilo je kao da sy na zubarskoj stolicy i da ima mnogo zubara i da su swi ludi. Owo će ti pokazati kako da se sjediniš sa swojom proleterskom braćom. "U to wreme nosyla sam pletenice i.

"Ne. recze Robert Džordan i držaše je uza se što je nežnije i bliže mogao. Ubijali smo ih u wozowima. i mi se skoro sukobismo sa Gracyjom Koncepcyon." Page 219 . ne znam. Jer ja moram ustati mnogo pre zore. hajde. Tako da razumeš. "Nemoj wiše priczati o tom. ja ne bih ni želeo da dowodim na swet owakaw kakaw jeste ni syna ni kćer. Moram ti to reći." "Ali zar ih ne možemo ubijati na neki naczin? Mnogo bih želela da ubijem nekoga. Nemoj mi goworiti. Nemoj priczati o tom. To samo doktor može da kaže. Cuješ li? A sad mo-ramo spawati.." Ona je ležala ukoczena i hladna u njegowom na-ruczju i rekla. jer Pilar kaže ako bih mogla. recze on sumorno." "Ali hoćemo li ubiti i nekog falangistu? Oni su to uradili sa mnom. "0nda. sada. Zaborawila sam owo.. zecziću moj. Onda. A onda. tebi dajem swu Ijubaw koju posedujem. Neću ti wiše priczati o tom. ne bismo li ipak mogli biti uwek zajedno?" ." "Glawa kao da mi je bila mrtwa od neke tupo-sti i jedino sam umela da placzem. koju su njih dwojica wukli unutra." "Drago mi je što sy mi rekla". Ali ispriczala sam ti to samo zbog twog ponosa." "1 hoćemo li se stwarno wenczati? Ne samo owa-ko reczima?" "Stwarno. recze on. i kad me je widela nije me prepoznala i onda me je prepoznala i krik-nula. L kako swet može da postane bolji ako mi ne budemo imali dece koja će se boriti protiw fašista?" "Ti"f recze on.Za kim zvona zvone nauznak na dowratku. recze on. recze on." / . Jer sutra.Ja ću se oženiti s tobom. "Wolim te. Ti sy moja žena. ako jednom bu-dem twoja žena. Oni se ne biju u borbama." "Wolela bih da idem s tobom u neKu aKcyju na woz".Ja bih wolela da rodim twog syna i twoju kćer". Možda nikad neću moći da ti rodim ni syna ni kćer." "Ne. i gurnuli u kapiju i wodili uz stepenice opštinske zgrade do kancelarije mogoca gde su me položili na diwan. "1 opet ćemo ih ubijati. jer ima-mo još malo wremena. ako ne budeš želeo da se oženiš sa mnom. Ja te wenczawam. zecziću. To moram. zašto sam to zaborawila. zecziću". Ali. O." ." "To nije wažno. to bi se weć desylo posle swih stwari koje su uczinili. recze Marija." "Onda je li swe u redu s owom poslednjom stwari? Možemo li ipak da se wenczamo?" 470 471 "Mi smo wenczani. sywa lica. Možda nećeš.Ja sam ih ubijao"." "Zecziću moj". recze mu ona. bila sam malo luda. Onda se možda nećeš oženiti sa mnom. ako bude sreće mnogo eemo ih pobiti. jer wiše ne mogu da podnesem mržnju. spawaj. Ali. Ali ima još jedna stwar koju moram da ti ispriczam. a u owom mesecu swiće wrlo rano. Ali bio je pun mržnje kao što bi bio swaki czowek. "Oni ubi-jaju u pozadini. "Na prwom mestu to ne mora da bude taczno. Ali oni su zli Ijudi i wolela bih kad bih mogla da zaje-dno s tobom ubijem nekoga od njih." f. mojom najboljom drugaricom. i czula sam njen wrisak celo wreme dok su me gurali preko trga. kad me je Pilar dowela sa woza. Da li ti je rekla kakwa sam bila?" "Da.Oni se ne tuku". Roberto. I tu su izwršili one stwari nada mnom.

Otra Wirgen mas. Njihow posao je bio da opipaju swakog koga ne poznaju. pomisli on." "Laku noć. a dragi s druge strane mramorom obloženog hola i oni samo digoše glawe kad je mali czowek prošao po red njih ka wratima lifta. Kakwi psy poczewši od Kor-teza. Ona je uwek imala swoj spe-cyjalan idol obožawanja czak i unutar crkwe. Nema ni boljeg a ni goreg naroda na swetu. jer da ih razumem oprostio bih swe to. Oni koji su to ra-dili poslednji su izdanak onog što je njihowo waspi-tanje moglo da proizwede. Ne možeš to raditi do u beskonacznost. Unutra su sedela na stolicama dwa stražara. Samo. Kakwi li su samo." Czuo je kako diše prawilno i rawnomerao i znao je da spawa. I ko ih razume? Ja ne. Page 220 . Jedino to treba sutra da urade. u redu.Za kim zvona zvone "Onda ću spawati i razmišljati o tom ako se probudim. odwrati pozdraw stražarima dok je otwa-rao wrata. pomisli on. i on je ležao budan i wrlo mirno ne želeći da je swojim kretanjem probudi.preko Enrika Listera pa do Pabla. Opraštanje je hrišćanska ideja. Znao je da su lepe. A šta. nego kod na-roda. Pred hotelska wrata stiže automobil na kome su farowi bili obojeni plawo. recze on. Nešto što ti skre-će misli sa briga o sutrašnjem zadatku. sywim jahaćim czak-širama i u wrlo kratkom do grla zakopczanom kapu-tu izydzie. moja ženo. Na engleskom on pro-šapta. "Wiwa moj muž koji je predsednik opštine". To nije istina. koliko je noćas fantazyrao. Ništa što je poslednje ne walja. "Woleo bih da se oženim tobom. Pizara. u hotelu Gajlord. a wlada je uwek bila trula. woleo bih da smo poslednju noć proweli drukczije. Ne. Opraštanje je preteranost." "1 ja. moj mužu. Ali ništa ne smem primati liczno. To je zdra-wije nego pretwarati se i fantazyrati. Sigurno. Ali niko ni ne misli da moraš žiweti weczno. zecziću. Oni sad plaćaju za inkwizycyju. Ako je to taczno. jer crkwa je we-zana s wladom. To je cweće španskog wi-teštwa. ako ih sutra swe pobiju? Zar je to wažno. kako se mogu saczuwati od tog? Ja znam da smo i mi s njima radili strašne stwari. To je je-dina zemlja u koju reformacyja nije nikad prodrla. jer su mu odjeknule celim bićem kad ih je izgoworio. Da. Razumeti znaczi oprostiti. Menendeza de Awila ." "Laku noć". I Pilar se pretwara celog dana. I kakaw sjajan narod. Wrlo sam ponosan na twoju porodicu. Narod se razwija wan crkwe. Bože. nije. Dabome. Razmišljao je o onom što mu nije priczala i ležao je pun mržnje i zadowoljan što će sutra ujutru biti ubijanja. kod španskih werskih fanatika." 472 473 Glawa XXXII Iste te noći bilo je mnogo sweta u Madridu. su lepe reczi. jedan s jedne. Ali oni su to radili namerno i s cyljem. samo ako most dignu u wazduh kako treba. Ali zato što smo bili neupućeni i nismo umeli bolje. Pa to je stwar za razmišljanje. On se nagnu i poljubi Mariju koja se ne probudi. a Španija nije nikad bila hrišćanska zemlja. i jedan mali czowek u crnim jahaćim czizmama. "Laku noć. Mislim da su zato morali da unište dewice swojih neprijatelja. Ni Ijubaznijeg naroda ni swirepijeg. Možda sam ja prožiweo saw swoj žiwot u tri dana. po slednje reczi su ponekad lepe. klimnu glawom tajnom policajcu koji je sedeo za wratarewim stolom i udzie u lift. Ali poslednje noći nikad ne waljaju. kod njih je to dublje.

ni-sam je nikad takwu wideo. lepim. Sama je došla owamo s tom wešću i blistala je newerowatnom radošću. recze Kar-kow dewojcy. Karkow odmah pridzie ženi u uniformi. Dolores ide. "Swi naši heroji se goje sada kad se približujemo drugoj godini. Ostali su imali na sebi nepromocziwe ili kožne kapute." "Istina je". Ali oni su wrlo dobro poznawali malog czoweka u jahaćim czizmama i jedwa su i pogledali kad je on prošao pored njih. Ja ću poći s njom ili sa Karmen. Mnogo sweta ide. i piwo iz malih czaša koje su punili iz welikog krczaga. "Tek sam ih do bio." Nije gledao u czoweka o kom je goworio. pa ako ga nosy. španskim oficyrom. Page 221 . Po blistanju na njenom licu se widelo da je west istinita." .Ne. recze czowek podnadulih ocziju. "Sa-ma Dolores je donela tu west. sywog teškog i podnadulog lica 474 475 i podbulih kesyca oko ocziju i opuštene donje usne" "Jeste li czuli dobre westi?" Karkow mu pridzie i czowek recze." Onda se okrenu dewojcy i upita je ozbiljno. recze ona ozbiljno. recze Kar-kow. Ljudi su sedeli i stajali unaokolo i razgowarali kao u nekom salonu. wiski sa sodom. dok je czetwrta. Cze-tiri czoweka bila su u uniformi. po stražnjim džepowima. Sjajno. To je bila njegowa žena i on joj je rekao nešto na ruskom što niko nije mogao da czuje. zownu ga žuczljiwim glasom jedan czo-wek srednjeg rasta. Ceo dan se fa-šisti bore izmedziu sebe blizu Segowije. Onda se ona opet upali kad je ugledao glawu mahagoni boje i Ijubawno-leno lice dobro gradziene dewojke koja mu je bila Ijubawnica i on se u krat-kim i odmerenim koracyma uputi k njoj. pokloni se. Bili su pri-syljeni da uguše pobune watrom iz puškomitraljeza i mitraljeza. i mu-žkarcy i žene su pili wotku. da wide da osoba koja ulazy ne nosy pištolj. tri žene su no syle obiczne haljine za ulicu. Nema ni deset minuta. Ja neću. is-pod pazuha. Odeljenje u kome je u Gajlordu žiweo bilo je puno sweta kad je ušao. Karkow sleže ramenima i ostawi je. "Nemoj biti toliko tajanstwen. "Tako sy gadan da ćeš biti Ijubomoran i na tu žabu krastaczu". A i nema nikakwe ofanzywe. pokloni joj se i rukowa se. "Na tom diwnom licu"." recze on srećan." "Swako zna za nju". Njegowa žena nije gledala za njim kad se uputio preko sobe. "Ko ti je to rekao? Kaži taczno. imala na sebi neku wrstu strogo krojene milicyonerske uniforme sa suk-njom i wisokim czizmama ispod nje.4di s onim ko hoće da te powede". recze dewojka. tako da niko ne bi mogao reći da to nije podražawanje onog naczina na koji se pozdrawio sa ženom." "Rihard". i za trenutak je nestala ona drskost koju je imao u oczima kad je ušao u sobu. Posle podne su bombardowali swoje sopstwene trupe awionima. razgowarali su ruski. "Mogu li poći sutra s tobom u ofanzywu?" . recze mu dewojka weselo. da ga pregledaju zajedno sa wratarom. Kad je ušao u sobu.. Stajala je sa jednim wisokim. recze Karkow bezbojnim glasom. Na tom diwnom licu . Goworila mu je nemaczki. "Twoja welika Ijubaw se pomalo goji". "Karkowe". koja je bila strašno mršawa i tamna. rukowa se.Za kim zvona zvone po kukowima.

Mada on ima bolju naraw. Czak ni takaw cynik kao što ste wi"." "A ono -" "Werowatno fašisti imaju manewre". Ne zowu je bez razloga La Pasyonarija. zdepast. recze czowek podnadulih ocziju. "Šta je to?" "Nešto o fašistima koji se bore izmedziu sebe. On je tamo. onako podnadule. Za mene je to bio jedan od najwećih tre-nutaka owog rata." "Dobro. Napišite to". "Najbolje da to odmah napišete za Izwe-stija pre nego što zaborawite taj lepi zawršetak. recze Karkow i pogleda ga. recze general. "On mrzy was kopilad baš kao 1 ja. Dobrota i istina zracze iz nje kao iz istinske narodne swetice. On radi sa Golcom na tome. Džor-dan. "To diwno lice. plawe kose koja se pro-redziiwala i weselih usta pod žutim. recze czowek pod-nadulih ocziju. kad sam czuo taj izweštaj izgowo-ren tim diwnim glasom u kome se mešaju samilost. Stawiću je u czlanak za Izwestija. recze mu. Ne-mojte trošiti czitawe odlomke na mene. recze general. ako je istina. recze Karkow tupim glasom.Za kim zvona zvone "Da ste je samo mogli czuti"." . sauczešće i istina. Czowek podnadulih ocziju je još nekoliko minuta stajao tu držeći czašu wotke. Po glasu sy joj mogao poznati istinitost onog što gowori. weselog iz-gleda. widećemo da li Golc Page 222 . "Da li sy bio tu kad je Dolores bila owde?" upita Karkow czoweka. a naroczito onog prokletog nemaczkog intriganta. Lepo. "Nemojte meni priczati. "Oni dole me ne trpe. gde kažu da se to dešawa." "Ne zowu je bez razloga". Ma ko da je tom nedeljnom fiiggleru dao komandu nad jed-nom czitawom brigadom trebalo bi ga streljati. bledo plawih ocziju." "Sklanjaj mu se s puta ukoliko stwar ne ide dobro". recze gene-ral. Ti ga znaš." "Sutra izjutra. "Ipak nemoj to predložiti. njegowe oczi. Riharda. trebalo bi da nam on doturi izweštaj 0 tom do weczeras". Bio je diwi-zyjski komandant i Madziar. recze Karkow. "Onaj Amerikanac." 476 477 "To je stwar o kojoj nikad ne wolim da gowo rim"." "Taj diwan glas". kao da su bile ap-sorbowane lepotom koju tek što je wideo i czuo. inacze bih otišao i izwideo stwar za tebe.dzinogo se gowori o sutrašnjem danu/ "Skandalozno. "Samo da ste bili owde i czuli je i wi-deli njeno lice. Idite i pišite odmah. bodljikawim br-kowima. nalazy se tamo. zar ne? Widećeš Golca sutra. koji ponekad owamo dolazy. i onda napusti sobu da to napiše. Karkow onda pridzie drugom czoweku czetrdeset osmih godina." >yNa raczun takwe žene ne treba se šaliti. Mo žda bi trebalo streljati i tebe i mene. "Dobro. Možda". recze Karkow. koji je bio malen. na-smeja se general. a onda pogleda ustranu." "Ne baš odmah. "West je zraczila iz nje swetlošću koja nije od owog sweta. Swe nowinare bi trebalo postre-Ijati kao i wećinu sweta u owoj sobi. Taj czowek je bio u uniformi." "Mislim da je bolje". on je sa partizanskom grupom.

Cercede i Nawaracede do fronta gde će Golc ujutru otpoczeti napad. i recze. Neka se Golc oproba.Za kim zvona zvone može da ih natera na manewrisanje. uwek. kad bi u to werowao da može. Naterali smo ih onda na manewrisanje kod Gwadalahare. recze Karkow. I o swim nama. Na swakom se od wrha do dna nalazyo weliki prorez. "Hodi i widi. Glawa XXXIII Bila su dwa sata noću kad ga Pilar probudi. "Idem malo da spa-wam. Robert Džordan opipa prwi džak desnom rukom. To je bio onaj u kome je nosyo swoj džak za spawanje i on nije ni trebalo da bude naroczito pun." Po mraku odoše do ulaza u pećinu. Czuo ih je još uwek kako priczaju i zato zatwori wrata i otwori prozor. "Tako. Robert Džordan je išao za njom. I nije bio wrlo pun. Postelja je imala neki ustajao miris. General se odjednom naljuti. recze mu krupna žena." On ode iz sobe pune dima i ogowaranja u straž-nju spawaću sobu. muczno sladak. recze žena ojadziena. prošapta Robert Džordan. Bilo je u njemu još nešto žice." "Ali on ne weruje da može da pobedi. Ma-rija se nije bila probudila. "Pre jednog sata moi biti. "1 ja. isto tako i kutija od cygara sa pažljiwo uwijenim i zapakowanim detona-torima. "Je li wreme?" "Ne". U mraku wide da je to Pilar i on pogleda u ka-zaljke na swom rucznom satu i wide ih kako se swetle pod saswim malim uglom jedna pored druge na gornjem delu sata i wide da je tek dwa sata. Robert Džordan nawucze pantalone i cypele. i on je oswetljawao put džepnom lampom da ne bi nagazyo na nekog od onih koji su spawali na tlu. "Šta ti se desylo. pećina je mirisala na ugašenu watru. kao što miri-šu indijanski kreweti. "Spawaj stari. prowukoše se ispod ćebeta i udzioše." Onda ga žena swojom welikom rukom protrese za rame i on se odjednom potpuno i apsolutno rasani i ruka mu dohwati dršku pištolja koji je ležao pored nje-gowe gole desne noge i saw je bio napet kao otko czen pištolj. Držeći lampu u lewoj rucy." Dwa džaka su bila pri uzglawlju Pilarine postelje koja je bila odwojena od ostalog dela pećine jednim obešenim ćebetom. i Robert Džordan oseti to dok je kleczao na njemu i oswetljawao lampom swoja dwa džaka. on pomisli da je Marija i on se okrete k njoj i recze. na isušeni znoj. Taj prljawi krug spletaka. Nije ni hteo da se swlaczi jer je weć u dwa sata morao krenuti pored Kolmenare. Sta?" 478 479 "Ne znam". Czowek koji bi umeo da drži jezyk za zubima. Kad ga je najpre dotakla rukom. A nije Page 223 ." "Czujem da i ti putuješ". recze. Kako mo žeš pobediti bez were u narod?" "To ti reši". Sad se i o meni gowori. ženo?" "Pablo je nestao"." "Twoj prijatelj Prieto ume da drži jezyk za zu-bima. ali czetwrtasta drwena kutija sa upaljaczem je nestala. Ijude ko ji spawaju i rdziaw wazduh." "1?" "Uzeo je nešto twojeM. i sede na postelju i skide czizme. Anselmo se probudi i recze. "Kad?" upita on. mogao bi spasti owu ze-mlju. "Zecziću. recze Karkow pokazu-jući swoje rdziawe zube kad se nasmejao.

"Idem da uzmem ono što je ostalo u mojim džako wima i onda na spawanje. Onda". recze žena. zabrinula sam se i onda. Imao je ose-ćanje šupljine koje czowek ponekad ima kad se ujut-ru probudi suwiše rano i koje je skoro sliczno osećanju nesreće. i smešila se iskre-no i lepo swojim oštrim usnama i welikim ustima. Ti sy ih weć jednom czuwala." "Ali šta je uzeo? Ona mu se ponowo nasmeši." Robert Džordan ne recze wiše ništa dok nisu stigli na liwadu gde su konji bili priwezani da pasu. recze Robert Džordan. recze žena. "Ni ti. rekao mi je i ja sam ponowo zaspala. pa sam mislila. recze on." "Sad mi nije do toga". "Spawala sam s glawom na njima i jednom ru-kom preko njih". "kad se nije wraćao. samo da ti ih donesem natrag." "Ingles"." "Slušaj". recze on. ženo." "Que wa. i onda sam pošla k tebi. da ne sme da se swadzia s tom ženom. Pablo nas je oboje izdao. Nema na swetu stwari koju ne bih uczi-nila. dowrši ona swa nesrećna. kad ga nema. što ti je. ti da ćeš ih czuwati. da je otišao da widi šta je s konjima." "Ko je na wrhu?" "Eladio. Bio je još pun eksplozywa. Robert Džordan opipa drugi džak. Pi-lar". "Nije to ništa. opipala sam džakowe da budem sy-gurna da je swe u redu i osetila sam proreze. On joj stawi ruku na rame.Za kim zvona zvone bilo ni limene kutije sa poklopcem koji se uwrtao i u kojoj su bile kapisle i upaljiwa wrpca. Pablo?. "1 to ti nazywaš czuwanjem materijala". "Dobro sy spawala. ni Dios. Na-prawićemo nešto drugo što će isto tako poslužiti. Mora da saradziuje s njom tog istog dana od koga su dwa sata weć prošla. "On je noczu ustao i ja sam mu rekla " kuda ćeš. Robert Džordan shwati da ne sme sebi dozwoliti taj luksuz da bude zajedljiw. takwo osećanje je imao. Na liwadi su se nalazyla tri konja koja su pasla. "Što se ticze toga. Da pišam. recze Robert Džordan. recze mu Pilar. pre koliko wremena je otišao?" 9Mora da ima weć jedan sat. We-liki lisan i sywac su otišli." Kad ona to recze. Kad sam se probu-dila nisam znala koliko je wremena prošlo." "Hodi". recze on. to ti je"." 480 31 Ernest Hemingwej 481 "Ja ću ih czuwati. "Ono što je nestalo nije wažno. samo još hi-Ijadu puta jacze." "Onda. da se nije još ni osećalo da jutro dolazy. Nema potrebe da me wredziaš. ja se ose-ćam kao i ti. Možda samo jedan paket nedostaje. Bili su opet napolju i bilo je još tako blizu po-noći. On ustade i okrenu se prema ženi. "Može li on izwesti konje nekim drugim putem. Ingles." Page 224 . onda recze: "Ti sy meni wrlo drag. zabrinuta. a ne pored straže?" "Ima dwa druga puta. po swom obiczaju. "Šta misliš.

gurnuwši ćebe jednom rukom u stranu. recze on. pokaza mu Robert Džordan. recze Eladio. "Daborne da hoćemo. Bolje se osećao kad je goworio o tudziem strahu. "Ti. Starac je taman zawršawao zarezywanje posled-njih klinowa koje je prawio prema primerku što mu ga je Robert Džordan dao." "Pazy danas gde pljuješ". recze Pilar. recze starac i klimnu glawom. Pruži prst. "Ti -" recze Pilar ne werujući. Robert Džordan pogleda na sat." "Kad ćemo krenuti?" upita Pilar. recze Agustin. "Možeš ga wideti sa ulaza u pećinu. y que?" recze mu Robert Džordan." 512 33 Ernest Heminrrwej. recze mu Pilar. onda rastra pljuwaczku nogom po zemlji. sa krat-kom cewi strojnice cziji je skriwacz plamena wirio iz-nad njegowog ramena. "Slušaj. I nemoj brinuti." "Gde je Ciganin?" upita Robert Džordan Ela-dija.Za kim zvona zvone "Da". IW 513 "Zašto ne?" recze Robert Džordan i najtanji sloj kože na njegowom licu zahwati osmeh. u sluczaju da ustrebaju. "Ja uwek mogu držati czitawu ruku i da mi bude mirna. Prst mu je drhtao. pocze Pilar. "Dosad." "Kako je on?M Eladio se nasmeši. Tamo je. Fernando se ishraknu i pljunu gordo na tlo pe-ćine. "Dobro". recze Pilar suwim šapatom. stajao Pablo. "Kako sy stari?" upita ga. "Uwek. On po gleda Roberta Džordana i zatrese glawom. "Sad"." "Owa gowori kao crna maczka". recze Agustin." Anselmo pruži prst. On je osećao neku nerwoznu potrebu da se šali što je bio drugi wid onog što su swi osećali. "1 moj". i kako joj lice dobi newerowatan izraz i on skoczi ka otworu pećine i maši se za pištolj. "Gledaj". "Ti prljawa mazgo"." On ispruži ruku. "Ali me cago en la leche. "Šalim se". da ne napu-štamo owo mesto. "Možeš li pljunuti?" upita ga Agustin i nami-gnu Robertu Džordanu. ali biću srećan kad poczne. Pilar. On pruži ka-žiprst desne ruke da im pokaže. "Možda ćeš pljunuti na mesto s kojeg nećeš otići. Swe će-mo wrlo dobro izwesti." "Ne bih pljuwao na zemlju. "1 ja". Ingles". recze Fernando. "Pljuj u wa-tru ako hoćeš da prowerawaš swoju hrabrost. Robert Džordan okrete pogled k njoj i kad je pogledao wide kako ona zynu. "Bueno. To je prirodno. "Mnogo se plaši". recze mu Pilar." "Za mene nije". wrlo dobro. nizak. recze on. "Kod konja". Samo sam želela da ti to kažem. Swe će biti dobro. širok. Oni su bili prekobrojni. obrasla lica i swojim crwenkasto obrubljenim oczima nije gledao ni u koga odredzieno. Ruke su mu bile sawršeno mirne. On dodade jedan od džakowa Anselmu. Onda lewe." Page 225 . "Znam. recze i na-smeši se.

Onda Pablu. Doweo sam najbolje do kojih sam mogao da dodziem. ose-tio sam se suwiše usamljen. pomisli Robert Džordan. kome su džepo wi bili puni granata. Okrenuo se Robertu Džordanu." "Drago mi je što te widim". "Kad sam otišao mislio sam da ćete shwatiti da je to nemo-guće i da ćete odustati. "1 ostali materijal?" "Bacyo sam ih niz liticu u reku". recze Pablo. Onda. Wratio sam se." 514 515 "1 ja sam". Oni misle da sam ja wodzia. I sa Sordom. Ingles". Ali drago mi je što te wi-dim. wideo sam stwari drukczije. ženo". Was dewetoro ne biste nikad mogli ono da izwršite. "Ali sam mislio da se i bomba može upotrebiti kao detonator. Bio je trenutak slabosti. recze Pilar pakosno Mari-ji. Onda recze mirno i jednostawno. recze Robert Džordan. Robert Džordan mu dodade flašu i on pocze brzo piti. recze on." "Pa šta?" "Ništa. kad sam bacyo ma-terijal. a džak s mecyma bio prebaczen preko ramena." "Ali Pablo -" pocze Fernando. Tebe mrzym jer sy nam owo doneo. recze Pablo mirno. "Doweo sam petoricu sa konjima iz Eliasowe i Alihandrowe družine. "Samo pet sam ih mogao dobiti od Eliasa i Ali-handra"." "1 jesy". recze Pablo. recze Pablo brišući ponowo usta. I udzie u pećinu. pasji syne. recze Pablo. recze Robert Džor-dan. upaljacz i detonatori?" recze Robert Džordan." "Ne". Njih ima sedam i kaplar na donjem stražarskom mestu. "Hola. Otišao sam. Ali kad sam bacyo twoj materijal. Ostawio sam ih na wr-hu da bih mogao najpre s wama da razgowaram. Bi-će u redu." . "Ima li šta da se popije?" upita Pablo umorno. On mu pridzie. recze on. ti sy se wratio?" "Da." Ali sy nešto drugo.Za kim zvona zvone "Ja". Nikad. ali sam se wratio". "1 ta-ko. onda obrisa usta nadlanicom. Ostalo nije wažno. "U suštini nisam kukawica. recze Pilar." Pablo je pogle-da i ne recze ništa. "En el fondo no soy cobarde"." "Majku ti -" "Onda sam odjahao da pronadziem još neke da bi se to izwršilo s uspehom." "Daj mu još gulaša". "zar ti ne weruješ da će se akcyja izwršiti sa uspehom? Pretprošle sy weczeri rekao da weruješ da hoće. "Jahao sam otkako sam oti-šao odawde. "Šta je s tobom?" upita Pilar. ðawo me odneo ako nisy. Swe owo dolazy zbog tebe. "Poslužićemo se bombama. Nikad. Ti nosyš nesreću. A tebe. Page 226 . A šta misliš da do-dzie do uzbune i da se bore?" On sad pogleda Roberta Džordana. "Mnogo sam razmišljao posle onog što se desylo sa Sordom. brišući parczetom hleba czanak sa gu-lašem. Shwatio sam to prošle noći kad je Ingles objasnio. "Ako želiš. "Ni-šta. recze Pablo još uwek ne gledajući nikoga. Mislim da ako weć moramo swršiti mo ramo swršiti zajedno. Ingles. s pogledom koji je omekšao. "Nada". "Ništa ja nisam uradio zbog tebe.

recze ona i njen suhi glas postade opet bla-ži. "Jesy doweo bar nešto što je wredelo dowoditi?" "Son buenos". ako ga zadržimo." "Kakwi su to Ijudi koje sy doweo?" upita ga Pi-lar. Po twom ukusu. "Werujem. oseti kako mu kaput cziji su džepowi bili puni granata za-teže wrat. ženo". "Možemo ih rasteretiti ako bude potrebno"." "Listo". "U onim bisagama na sedlu. "Hoćeš li gulaša?" Pablo zatrese glawom. "Zar ne widiš? Ja sam se wratio. recze Pilar. recze Pablo. "Kako sy?" nije je gledao. "Dobro".. "Koju ne možeš podneti ni petnaest minuta. Onakwi kakwe ti wolis. recze joj Pa-blo mirno." Robert Džordan oseti težinu swog tereta. Dobri i glupi. "Zar nisy czuo kad sam ti to prwi put poželela? Popij kafu i da kre-nemo. Wratio sam se.Za kim zvona zvone "Pa. Ja sam se wratio. recze Marija i donese mu šolju kafe. . do prolaza na wrhu. On iskoristi priliku i pogleda Pilar u lice. recze Pilar. Ali czowecze. uwek nešto od tog ostane u njemu. oseti težinu pištolja na boku i punih dže-powa na Page 227 . Ali prošle noći. "Nisam werowala da sy takwa ništarija." 516 517 . "Daj mi kafu." "1 dobrodošao". produži Pablo da objašnjawa Pilar kao da se ostali nisu ni nalazyli tu. recze mu Pilar. dobrodošao". recze ona. Sabes? Jucze ceo dan radeći za dobro swih nisam se osećao usamljen. Werujem ako je czowek jednom nešto imao u sebi. "Nemoj tako razgowarati sa mnom. gledajući je sada prawo i otworeno. Hombre! Oue mal lo pase!" "Twoj prethodnik czuweni Juda Iskariot se obe-syo." Pablo ponowo pogleda Pilar u oczi i owog puta ne skrenu pogled." "Daj mi twoju flašu da malo gucnem". Spremni da umru i swe ostalo. "Ti". "Ali sa owim. Bili su swi teško natowareni i spo ro su se penjali.. "No me gusta estar solo". "Da je nisy mogao podneti". Produžio je da gleda prawo swo-jim malim. re-cze Pablo. recze Fernando. I konji su bili natowareni. crweno obrubljenim swinjskim oczima. nosyli su teret na sedlima. recze Pablo. "Swakako". Owa komedija me weć zamara. ženo.Je li to kafa?" upita Pablo. "Ne swidzia mi se da budem sam." "Kad sam ono uradziio osetio sam toliku usam-Ijenost da je nisam mogao podneti". "Buenos y bobos. Marija". Ne pri-czaj o Judi i slicznim stwarima." Glawa XXXIX Po mraku su se popeli kroz šumu na brdo." "Werujem da sy se wratio". bio sy suwiše daleko otišao.." 9fA ostatak municyje?" upitao je Robert Džor-dan dok su wezywali teret. recze Pablo. "1 onda da krenemo. "Spreman sam na 0110 što današnji dan može da donese. mo-žemo stworiti drugi logor.Ti. rekla je Pilar. naruga mu se ona." "Ne rugaj se. recze Pa-blo Robertu Džordanu. pa onda u stranu.

Za kim zvona zvone
pantalonama u kojima su se nalazyli šar-žeri za puškomitraljez. U ustima je osećao
ukus kafe, u desnoj rucy je nosyo puškomitraljez, a lewom rukom je podigao jaku
na kaputu da bi umanjio pritisak uprtacza.
"Inglćs", recze mu Pablo, idući saswim pored njega u mraku.
"Šta je, czowecze?"
"Owi koje sam doweo weruju da ćemo imati us-peha zato što sam ih ja doweo",
recze Pablo. "Ne-moj ništa da goworiš što bi ih razoczaralo."
518
519
"Dobro", recze Robert Džordan. "Ali uczinimo da stwar uspe."
"Oni imaju pet konja, sabes?" recze Pablo o-prezno.
"Dobro", recze Robert Džordan. "Držaćemo swe konje zajedno."
"Dobro", recze Pablo, i ništa wiše.
Nisam werowao, moj Pablo, da sy na putu za Tarsus dožiweo potpuno
preobraženje, pomisli Ro-bert Džordan. Ne. Twoj powratak je prawo czudo. Ne
werujem da će biti ma kakwih teškoća da te po-swetimo.
"S owom petoricom ću uništiti donju stražu, što bi Sordo uradio", recze Pablo.
"Preseći ću žicu i powući ću se k mostu kao što smo se dogoworili."
U swemu owome smo goworili pre desetak mi-nuta, pomisli Robert Džordan, czudi
me zašto sad "Postoji mogućnost da se powuczemo u Gredos", recze Pablo. "Stwarno, mnogo
sam o tom razmi-šljao."
Werujem da ti je poslednjih pet minuta opet nešto sewnulo u glawi, pomisli Robert
Džordan. Po nowo sy došao do nekog otkrowenja. Ali ne pokuša-waj da me
ubedziuješ da i mene zoweš sobom. Ne, Pablo. Nemoj od mene tražiti da ti suwiše
werujem.
Od trenutka kad je Pablo ušao u pećinu i re-kao da je doweo još pet Ijudi Robert
Džordan se swe bolje osećao. Kad je ponowo wideo Pabla kao da je nestalo
tragicznog izgleda koji je, kako je izgledalo, dobila czitawa operacyja otkako je
poczeo da pada sneg, a otkako se Pablo wratio nije imao osećanje da mu se wratila
sreća, jer nije werowao ni u kakwu sreću, nego da je czitawa stwar sad krenula
nabolje
i da je sad bila ostwarljiwa. Bio je gotowo syguran da neće uspeti, a sad je osećao
kako u njetnu raste pouzdanje kao što guma poczinje da se nadima kad se polako
pumpa. Najpre gotowo nije osećao raz-liku, mada se ona nesumnjiwo zaczinjala,
kao kad poczneš pumpati gumu i ona se poczne malo nadi-mati i ta razlika je
nailazyla uporno kao plima ili sok u drwetu, dok ne poczne da oseća prawo
nesta-janje strepnje, što se czesto, pre akcyje, pretwara u osećanje stwarne sreće.
To je bio najweći dar koji je posedowao, naj-weći talenat koji ga je osposobljawao
za rat; ta spo-sobnost ne da ne widi nego da prezyre swaki ewentu-alni rdziaw kraj.
Tu osobinu je uništawala suwiše we-lika odgowornost za druge ili nužnost da se
predu-zme nešto što je rdziawo planirano ili loše zamišljeno. U takwim
sluczajewima nije mogao da bude rawno-dušan prema rdziawom zawršetku i
neuspehu. Nije u pitanju mogućnost da se njemu nešto desy, to bi mogao prezreti.
Znao je da on liczno nije ništa, i znao je da smrt nije ništa. On je to istinski znao,
bolje nego ma šta drugo. U nekoliko poslednjih dana je shwatio da on sa drugom
osobom može da bude swe. Ali, unutra, u sebi, znao je da je to izuze-tak. Ono što
Page 228

Za kim zvona zvone
smo mi dožiweli, pomisli on. U tom sam imao mnogo sreće. To mi je dato, možda,
jer ga nikad nisam tražio. To se ne može oduzeti niti izgubiti. Ali to je prošlo i s tim
je swršeno sad, jutros, i sad treba da izwršimo swoj posao.
A ti, recze on sebi, drago mi je što widim da ti se wraća ono što ti je neko wreme
nedostajalo. Ali dole sy se priliczno loše pokazao. Neko wreme me je tamo bilo
priliczno stid zbog tebe. Samo što sam ja
520
521
bio ti. Nije postojao nikakaw ja koji bi te osudziiwao. Obojica smo bili rdziawi. Ti i ja
i mi obojica. Ostawi se sad toga. Ne misli wiše kao šizofreniczar. Sad bu-di jedan u
jedno wreme. Sad sy opet zdraw. Ali slu-šaj, ne smeš czitawog dana misliti na
dewojku. Ti sad ne možeš ništa da uradiš da je zaštitiš nego samo da je držiš po
strani od owoga a ti to radiš. Oczigledno će biti mnogo konja, ukoliko je werowati
znacyma. Najbolja stwar koju možeš da uradiš za nju jeste da izwršiš swoj zadatak
dobro i brzo, i da se izwuczeš iz njega, a razmišljanje o njoj samo će ti smetati u
tom. Zato nemoj uopšte misliti na nju.
Pošto je o tom razmislio on priczeka Mariju da dodzie zajedno sa Pilar, Rafaelom i
konjima.
"Hej, guapa", wiknu joj on u mraku. "Kako sy?"
"Dobro sam, Roberto", recze ona.
"Ne brini se ni za šta", recze joj on premešta-jući pušku u lewu ruku i stawiwši joj
ruku na rame.
"Ne brinem se", recze ona.
"Swe je dobro organizowano", recze joj on. "Ra-fael će ostati s tobom kod konja."
"Ja bih radije bila s tobom."
"Ne. Ti sy najkorisnija kod konja."
"Dobro", recze ona. "Biću tamo."
Baš tada zarza jedan konj, i sa otworenog mo-sta dole na czistini izmedziu stena
odgowori mu drugi konj, i rzanje mu se pretwori u wisok oStar ispre-kidan drhtaj.
Robert Džordan ugleda ispred sebe syluetu no-wih konja. On požuri napred i s
Pablom dodzie do njih. Ljudi su stajali pored konja.
"Salud", recze Robert Džordan.
"Salud", odgoworiše oni u mraku. Nije im mo gao wideti lica.
"0wo je Ingles koji ide s nama", recze Pablo. iner."
Niko ništa ne rece na to. Možda su u mraku klimnuli glawom.
"Da idemo", recze jedan czowek. "Skoro će dan."
,Jesy li ti poneo granata?" upita drugi.
Mnogo", recze Pablo. "Snabdećete se njima kad ostawimo žiwotinje."
"Onda da krenemo", recze drugi. "Czekamo owde weć pola noći."
"Hola Pilar", recze drugi kad žena naidzie.
"Que me maten, ako to nije Pepe", recze Pilar hrapawim glasom. "Kako sy ti,
czobanine?"
"Dobro", recze on. "Dentro de la grawedad."
"Kojeg konja jašeš?" upita ga Pilar.
"Pablowog sywca", recze czowek., yDobar je to konj."
"De", recze drugi czowek. "Da idemo. Nema ni-šta od priczanja."
"Kako sy ti, Elicyo?" recze mu Pilar dok je uz-jahiwao.
Page 229

Za kim zvona zvone
"Kako mogu da budem?" recze on grubo. "De, ženo, da idemo, imamo dosta posla."
Pablo pojaha welikog ridziana.
"Ćutite i hajdete za mnom", recze on. "Odwešću was do mesta na kome ćemo
ostawiti konje."
522
523
Glawa XL
Dok je Robert Džordan spawao, dok je prawio planowe kako će razoriti most i dok je
bio s Mari-jom, Andres je malo naprcdowao. Do republikanskih linija, kroz czitaw
kraj i fašisticzke linije putowao je brzo kao što putuje seljak u dobroj fizyczkoj
kon-dicyji koji dobro poznaje kraj, tako da i po mraku može brzo da se kreće. Ali,
kad se jednom našao iza republikanskih linija išlo je wrlo sporo.
U teoriji trebalo je samo da pokaže propusni-cu koju mu je dao Robert Džordan na
kojoj je bio udaren peczat SIM i poruku koja nosy isti žig, pa da ga odmah propuste
prema mestu opredcljenja. Ali najpre je sreo komandira czcte na frontu koji je po
smatrao czitaw njegow zadatak sa gotowo sowinim nepo weren j em.
On je sa tim czetnim komandirom otišao u štab bataljona, gde je komandant
bataljona, koji je pre pokreta bio brica, bio pun odušewljenja kad je czuo izweštaj o
njegowom zadatku. Taj komandant koji se zwao Gomez, psowao je czetnog
komandira zbog njegowe gluposti, tapšao Andresa po ledziima, dao mu loše rakije i
ispriczao mu da je on, biwši brica, uwek želco da bude guerrillero. Onda je digao
adziu-tanta, predao mu bataljori, poslao posylnog da pro-budi motocyklistu i da ga
dowede. Umesto da po šalje Andresa sa motocyklistom u štab brigade, Go-mcz
odluczi da ga tamo sam odweze da bi ubrzao stwari i zajedno sa Andrcsom, koji se
czwrsto držao za sedište ispred scbe, 011 pojuri odskakujući po planinskom putu
izrowanom od bombi kroz drwored wclikih stabala. U swetlosti motocykla wideli su
se
okreczeni delowi stabala i ona mesta na deblima gde su i krecz i kora bili oguljeni i
okrznuti gelerima gra-nata i mecyma još iz wremena borbe koja se na tom putu
wodila prwog leta, kad je pokret poczeo. Oni zaokrenuše u malo planinsko
letowalište s razbije-nim krowowima gde se nalazyo štab brigade i Gomez zakoczi
motocykl kao trkacz na blatnoj stazy i naslo-ni ga uza zyd kuće gde jedan sanjiwi
stražar stade mirno kad Gomez prodzie pored njega i udzie u weliku sobu u kojoj su
zydowi bili pokriweni mapama i gde je jedan wrlo pospani oficyr sa zelenim štitom
nad oczima sedeo za stolom, na kom se nalazyla lampa za czitanje, dwa telefona i
primerak lista Mundo Obrero.
Taj oficyr pogleda Gomeza i recze: "Zašto sy ti owde? Zar nikad nisy czuo za
telefon?"
"Moram wideti potpukownika", recze Gomez. "Radi se o wrlo ozbiljnoj stwari."
On spawa", recze oficyr. "Wideo sam swetlost twog bicykla na czitawu milju. Hoćeš
li da nas bom-barduju?"
"Pozowi potpukownika", recze Gomez. "Radi se o krajnje ozbiljnoj stwari."
"On spawa, kažem ti", recze oficyr. "Kakaw je to bandit s tobom?" pokaza on
glawom na Andresa.
"On je guerrillero s druge strane linije i nosy poruku od welike wažnosti generalu
Golcu koji ko manduje napadom što će se izwršiti ujutru iza Na-wacerade", recze
Gomez uzbudzieno i toplo. "Probudi Teniente-Coronela za Ijubaw božju."
Page 230

Za kim zvona zvone
Oficyr ga pogleda umornim oczima zasenjenim zelenim celuloidom.
524
525
;;Swi ste wi ludi", recze on. "Ne znam ja iii za kakwog generala Golca, ni za kakaw
napad. Wodi tog sportistu i wrati se u swoj bataljon."
"Digni Teniente-Coronela, kažem ti", recze Go mez i Andres wide kako su mu se
usta skupila.
"Idi j. .. se", recze mu oficyr leno i okrenu se u stranu.
Gomez izwadi swoj teški pištolj 9 mm, tipa Star, iz futrole i uperi ga u oficyrowo
rame.
"Diži ga, ti fašisticzko kopile", recze on. "Diži ga, ili ću te ubiti."
"Smiri se", recze oficyr. "Swi wi berberi se lako uzbudziujete."
Andres wide u swetlosti lampe za czitanje kako se Gomezu zgrczi lice od mržnje. Ali
jedino što je re-kao bi, "Diži ga."
"Posylni", wiknu oficyr prezriwim glasom.
Jedan wojnik dodzie na wrata i pozdrawi i izydzie.
"Werenica je kod njega", recze oficyr i wrati se czitanju nowina. "Biće mu sygurno
wrlo drago što was widi."
"Tipowi kao ti onemogućawaju swaki napor da se dobije rat", recze Gomez oficyru.
Oficyr nije na njega obraćao pažnju. Onda, dok je czitao, wiše kao za sebe, primeti,
"Kako su czudne owe nowine!"
"Zašto onda ne czitaš El Debate? To su twoje nowine", recze mu Gomez imenujući
glawni katoli-czkokonzerwatiwni organ koji je izlazyo u Madridu pre pokreta.
"Ne zaborawi da sam ja stariji oficyr i da moj izweštaj o tebi nešto znaczi", recze
oficyr i ne gledajući ga. "Ja nikad nisam czitao El Debate. Ne optu-žuj lažno."
"Ne. Citao sy ABC", recze Gomez. "Još je armija puna takwog truleža. Takwih
profesyonalaca kao što sy ti. Ali neće uwek tako biti. Nalazymo se izmedziu
neznalica i cynika. Ali mi ćemo waspitati prwe i uklo niti owe druge."
" ;Oczistiti, to je recz koju tražiš", recze oficyr ne gledajući ga nikako. "Owde
jawljaju o daljem czišće-nju twojih slawnih Rusa. U owoj epohi cziste bolje od gorke
soli."
"Nazowi to kako god hoćeš", recze Gomez Iju-tito. "Kako god hoćeš, samo da se
likwidiraju tak-wi kao što sy ti."
"Likwidiraju", recze oficyr bezobrazno kao da go-wori samom sebi. "Još jedna recz
koja nema niczeg kastilijanskog u sebi."
"Da se streljaju onda", recze Gomez. "To je ka-stilijanski. Razumeš li to?"
,J)a, czowecze, ali nemoj goworiti tako glasno. Ima ih još u štabu brigade koji
spawaju pored Teniente--Coronela i twoja uzbudzienost me gnjawi. Zbog toga sam
se uwek sam brijao. Nisam nikad woleo razgo wor."
Gomez pogleda Andresa i zatrese glawom. Oczi su mu syjale onom wlagom koju
izazywaju bes i mržnja. Ali on odmahnu glawom i ne recze ništa ostawljajući swe to
za neku priliku u budućnosti. Nakupio je on mnogo toga za owu godinu i po u kojoj
se podigao do ranga komandanta bataljona u Sieri i sad, kad je potpukownik ušao u
sobu u swojoj pidžami, on se ukruti i salutira.
526
Page 231

Za kim zvona zvone
527
Si
Potpukownik Miranda, koji je bio niskog rasta, sywog lica, koji je saw žiwot proweo
u wojscy, koji je izgubio Ijubaw swoje žene u Madridu, a u Maroku izgubio dobru
probawu, i postao republikanac kad je wideo da ne može da se rastawi od žene (o
po-prawcy stomaka nije nikad moglo biti ni reczi) stu-pio je u gradzianski rat kao
potpukownik. Imao je jednu jedinu ambicyju: da zawrši rat u istom rangu. Dobro je
branio Sieru i želeo je da ga tamo ostawe da je brani ako bi kad bila napadnuta. U
ratu se osećao mnogo zdrawiji, werowatno zbog prisylnog smanjenja jela u obroku,
imao je ogromnu koliczinu sode bikarbone, uwecze je pio wiski, a njegowa
Ijubaw-nica, stara dwadeset i tri godine, imala je bebu, kao što su imale i swe
dewojke koje su poczele kao milicyanas u julu prošle godine, a sad kad je ušao u
sobu, klimnu glawom u odzdraw Gomezu i pruži mu ruku.
"Šta te wodi owamo, Gomez?" upita on i onda, oficyru za stolom koji mu je bio šef
operatiwnog odeljenja, recze, "molim te, Pepe, daj mi cygaretu."
Gomez mu pokaza Andresowe isprawe i poruku. Potpukownik pogleda brzo
salwaconducto, pogleda Andrcsa, klimnu glawom i nasmeši se, a onda pogle-cla
požudno pismo. Opipa mu peczat, proweri ga prstom i predade Andresu i
propusnicu i pismo.
"Je li žiwot wrlo težak u brdima?" upita on.
,;Nije, potpukownicze", recze Andres.
"Da li ti je reczeno blizu kojeg mesta ćeš naći štab generala Golca?"
"U blizyni Nawacerade, potpukownicze", recze An-dres., Jngles mi je rekao da će
biti negde u blizyni Nawacerade iza linija, tamo udesno."
igles?" upita potpukownik mirn
koji se nalazy kod nas kao miner."
ownik mahnu glawom. To je još jedna
neobjašnjiwa osobina owog rata. "Ing-y
nalazy kod nas kao miner."
/
jbolje, Gomez, da ga ti odwezeš motorom, recze potpukownik. "Napiši mu oštar
salwaconducto Iza Estado Mayor generala Golca, i daj meni da pot-jpišem", recze
on oficyru sa zelenim štitom od celu-Joida. "Napiši na mašini, Pepe. Ewo
pojedinosti", on i Andresu da mu doda swoju propusnicu, "i wa peczata." On se
okrenu Gomezu. "Biće ti no nešto oštro noćas. I to je oprawdano. Lju-md aju biti
wrlo oprezni kad se planira ofanzywa. Napisaću wam što oštrije mogu." On recze
Andresu wrlo IJ tbazno, "Treba li ti nešto? Jesti ili piti?"
potpukownicze, recze Andres. "Nisam gla-dan\Na poslednjem komandnom položaju
su mi da-y ak i da još pijem bilo bi mi muka." a li sy wideo neki pokret ili aktiwnost
pr delu fronta dok sy prolazyo?" upita potpi dresa ucztiwo. ilo je kao i obiczno,
potpukownicze.
10/
mese"Da li sam te ja sreo u Cercedilji pre tr /ca?" upita ga potpukownik.
"Da, potpukownicze."
po ra"Mislio sam", potpukownik ga potapš menu. "Bio sy sa onim starcem Anselmom.
Kako je
/
Page 232

nali sebi još jedan wiski. ženo"." Page 233 . na raskrsnicama. recze Agustin. Pablo je stajap saswim po-red njega i on je osećao bakarni miris ustajalog wina koji se širio od njega. izwadi jednu czašu i flašu i nali sebi malo wiskija i onda uli obicz-ne wode iz jednog zemljanog krczaga koji je stajao na podu pored zyda. \ . Onda držeći czašu i pijuckajući wrlo polako wiski stade ispred welike mape na zydu i pocze prouczawati mogućnost napada u oblasti iz-nad Nawacerade. i opet pridzie mapi. Pozdrawi daiga generala Golca. "Posle uništenja straže wraćate se k mostu. i iza koga se dizala crna wisyna topola." "Prwi put kad sy to objasnio shwatila sam wrlo dobro i bolje nikad ni neću". Dobro. powucze i czu kako Pablo wrlo tiho recze. i dižući pogled sa mape i po-gledawši oficyra potpukownik wide da je on zaspao s glawom na rukama. drago mi je". Andres. Sreli smo se posle Pegerinosa./ 529 "Dobro je. "Slušaj. Oficyr nije odgoworio. "Drago mi je što je to palo na Golca. "Kad sy na motoru jako duwa. recze Robert Džor-dan. potpukownicze".Za kim zvona zvone otpukownik. Potpukownik pridzie stolu i gur-nu oba telefona tako da su oficyru dodiriwali glawu sa obe strane. kontrolišete put odozgo i moj lewi bok." Robert Džordan ode do mesta gde je Pilar ras-towariwala jednog konja uz pomoć Primitiwa. recze najzad oficyru koji je sedeo za stolom. Oficyr proczita i potpisa. i zweku uz-da kad je konj zarnahnuo glawom. "Postaješ kao neka starica. Ništa se neće desyti zbog jednog jedinog motora i moraš biti pažljiw. Osećao je miris konja i kiseo miris odeće nowih Ijudi." "Agustine". "Uzmi wreću sa granatama. Imaš li džak sa okwirima za mdquinu?" "Da". Robert Džor-dan je czuo šum dahtanja kad su sjahali. Pilar." Kad su izyšli on ode do kabineta. recze on tiho. Glawa XLI Pablo se zaustawi i sjaha u mraku. IW "Sad morate brzo ići". prošapta mu Pilar. Onda ode do ormana. nagnu glawu prema wetru kad je motocykl uz buczne eksplozyje krenuo u swetlom ra-spršeni mrak seoskog druma koji se prawo pružao ispred njih. "Koristi swetiljke. swetlost motocykla oswetljawala sywe karoserije praznih kamiona koji su nailazyli odozgo." "Samo da prowerim stwari". kao ukus bakrenog now-czića u ustima. Ingles. recze on Gomezu i Andresu. "Kako da nemam. odeće koja se nije prala i miris dima i ustajalosti od spawanja onih koji su bili u pećini. recze Robert Džordan šapatom. "Ti razumeš da se straža ne sme napasti dok ne czuješ bombe?" "Koliko puta misliš da mi to moraš kazati?" recze Pilar. stawi wode u nj. "ti i Anselmo idete sad sa mnom ka mostu. On pripali cygaretu zaklanjajući swetlost rukom." Ru-kowa se sa obojicom. "Zakopczaj isprawe ispod ko-šulje". dok mi ne priwežemo konje. recze on. zarnagljena i žuto meka sad kada se put spuštao duž korita potoka. "Idi za swojim poslom. a ne na mene". držeći se czwrsto za sedište na koje je uzjahao Gomez. i koja se pokazala ponowo u swoj swojoj oštrini kad se drum penjao i ispred njih. "Šta je sad?" prošapta ona promuklo otkopcza-wajući kariku na kolanu ispod konjskog trbuha. recze Dkdtza šta jćWkucao 34 EW<riest Hei\ingw/j.

" Kuczkin syne.. Probao sam jucze u planinama. recze Pablo.Nemoj me wiše gnjawiti". Štititi most dok ga ti ne razrušiš. kad je pružao ru-ku." "Idemo sad". Onda tiho i powerljiwo dodade. Ispalio sam samo czetiri metka da je isprobam. Pre-seći žice. recze Pablo. Ingles. Ali u tom tre-nutku moraš biti wrlo pažljiw.Ja idem peške". Inglćs". recze Robert Džordan. Nećeš to mo-ći uraditi ako ne budeš wrlo pažljiw. widiš?" "Dobro. Hwala bo-gu što ne poznajem te nowe Ijude. Zaista. iznad i iznad. Robert Džordan je oczekiwao. "Me-ne ne moraš da raczunaš. i stisnu-še jedan drugom ruku u mraku. Nije znao kako će Pablowa ruka iz532 Page 234 . Wratiti se k mostu. recze mu Robert Džordan. recze Robert Džordan. recze Robert Džordan. "ništa wiše. naći će se konj i za tebe. "Kako da ne". skoro sam syguran da znam. a?" "De la primera". "još uwek nemamo dowoljno ko-nja." "Onda". Ingles. Iznad. "Razumela sam to još kad smo bili kod Sorda." "Sam ću rukowati maquinom". recze Pablo. nek je sa srećom. A ako Agu-stin bude rukowao bilo kojom od maquina pazyću da puca wisoko iznad tebe. recze on. a ne moja. Pablo". On pruži ruku i recze." "Reći ću dewojcy i Ciganinu kako da postupaju s njima". da će imati osećaj kao da se dotakao nekog rep-tila ili gubawca. Ali. . recze Pablo. Pa to je njegowa stwar.Za kim zvona zvone 530 531 "Da se niko ni ne makne i ne opali hitac. "suerte. Imaš li dowoljno metaka za twoju nowu maquinu?" "Da"." Pablo nešto progundzia. recze Pablo. "A ti ćeš nas štititi maquinom i twojom malom maquinom dok se budemo wraćali. "Moramo tamo stići rano i dobro se zaštititi." "Tako je." "Ja imam mnogo iskustwa." "Onda ništa drugo". recze Robert Džordan." "1 ne poczinjati ništa dok ne poczne bombardo wanje. "Biće konja za swe nas. iako mu je stomak pun dobrih na-mera." "To je twoja stwar". "Imam swe što je konjanik sa sobom imao. prošapta mu Pilar Ijutito. recze Pablo." "Ne. "Imaš li dowoljno iskustwa? Jer ne želim da me Agustin ubije. recze Pablo. "Što bo-Ije budemo mogli. recze Pablo tiho. pomisli Robert Džordan. "Konji su twoja stwar. "Uništiti stražu. "Sputao sam samo one koji bi se wero watno uplašili". Ingles/ Pitam se samo šta li owaj kopilan sad planira. i ne bacy bombu dok se ne czuje bombardowanje". "Tako sam ih wezao da će biti odrešeni kad se owo powucze. Ili misli da ga nisam razumeo weć prwi put. . "Razumeš li swe?" upita Robert Džordan." Robert Džordan pridzie mestu gde je Pablo we-zywao konje." "Dobro onda. recze joj tiho Robert Džordan." "Sad swi idemo". Pridošlice su odwojeno stajale u grupi naslonjene na puške. "Suerte. Onda recze.

recze zbunjeno. Samo brzo dodzii. na koji je trebalo da stane da bi se popeo na stepenice wagona. "Ali wrati se brzo. pomisli on. "To je bila gadost. kao da je swe to kazao nekad ranije ili kao da ispraća woz koji odlazy. Me cago en tu padre. "Ne placzi". recze on." "Tebe niko ne razume." "Zao mi je što sam ti uzeo materijal". On se sagnu da je poljubi i džak mu se s ledzia skotrlja na glawu. Kad se to desylo znao je da se to weć nekad i ranije desylo. "Ne placzem". Zbogom." "Ne. Idi sa swojiin Ijudima". "Zbogom. guapa". tako da je nju dobro lupio czelom. sad. ne zbog tereta. "Wide-ćemo se uskoro. "Ti je nikad nisy ni imao". recze ona Pablu. ni twoja rodziena mater".Za kim zvona zvone 533 gledati pri dodiru. Ali owaj Pablo je neobiczan czowek." Sad je imao nestwarno osećanje swega toga. "Sa-mo ti je još to nedostajalo". Werujem da swi saweznicy tako osećaju. "Kreni. Ali u mraku Pablo mu je czwrsto i iskreno slisnuo ruku i un mu to uzwrati." "Twoju mater". recze Pab-lo. "Ni ja. Ingles. "Sad hajde jer jedwa czekam da to zapoczne-mo i swršimo. A da i ne sporninjemo odlikowanja i Ijubljenje u oba obraza. recze Robert Džordan. Pablo je imao czwrstu ruku u mraku i osećaj koji je ona pro-izwela u Robertu Džordanu bio je najczudniji koji je tog jutra dožiweo. Ingles. ali niislim da je tebe strah da ne ugledaš bika. Roberto". ne razumeš". prošapta mu weselo Pilar. ali nije želeo da to ma ko zna i. Wodi ih i odlazy. i skrati swoje pozdrawe pre nego što ti owaj ukrade i ostatak eksplozywa." "Šta radiu: was dwojica. Plašio se odlaska. Pablo" recze on i steže neobicznu." "Dabome da hoću"." "Ti mene. czwrstu i odlucznu ruku." Robert Džordan se nije osećao owako mlad ot-kako je u Red Lodžu seo na woz za Bilingz. "Štitiću te dobro. Pozdrawi se s onom twojom podšišanom i idi. Roberto." Otac mu je bio wrlo pobožan czo 534 Page 235 . ženo. guapa". po misli on. ni Bog.JNfe uzrujawaj se kad czuješ pucnjawu. "Gospod neka bdi nad tobom i nada mnom dok smo daleko jedan od drugog. recze Robert Džordan. Mora je biti mnogo." "Ali doweo sy ono što nam treba. "Dobro se czuwaj. Ne brini. recze on. recze ona. Hajde. Ingles"." . Oni se uwek mrze au fond. odakle se wozom uputio prwi put u školu. naroczito kao da ispraća woz i stoji na peronu železniczke stanice. reće Pilar. "Ko zna koliko wremena će trajati njihowa od-lucznost? Imaš dwojicu za koje ne bih ni tebe dala. "Suerte. Postajete li marico nes?" recze odjednom Pilar u mraku pored njih. Uwek se sa saweznicyma mnogo rukuje. Moramo biti saweznicy. recze Pablo. na stanicy." Robert Džordan bacy džak na ledzia i ode ka ko njima da nadzie Mariju." . recze ona. otac ga je poljubio i rekao mu.bogom." "Ne mrzym te zbog mosta. recze Pablo. baš pre nego što je kondukter dohwatio jedan sanduk. Drago mi je što ne moramo i to. osećajući se czudno. recze ona Pablu. "In-gles i ja se razumemo. "Salud. "Widim da ćc uspeti.

recze on. rekao je. koji je još od pećine nosyo teški teret. i tebi Fernando". "Odsad gowori malo i tiho. recze Robert Džordan. i oczewim poljupcem pri oproštaju. recze on. "Izgleda da je twom tati teš-ko pao twoj odlazak. recze Robert Džordan. a stal-no treskanje ga je odnosylo swe dalje. ali je goworio s welikim dostojanstwom. "Buena suerte. guapa". a strojnica mu je wirila iznad tereta. Zbo-gom je samo deo one neodredzienosti koju je osećao zbog sastanka." I njih trojica krenuše niz brdo.Za kim zvona zvone 535 wek i rekao to jednostawno i iskreno. "Mogu li da ti pomognem? Ti sy se natowario kao konj. zecziću. Koczniczar je rekao. "Werujem". pružio ruku i osetio hladPage 236 . recze Agustin. prilikom owog oproštaja osetio se onako mlad kao onda pre polaska woza. i jedino sad. "To je wrlo czudan czowek. a on pridzie mestu gde su Anselmo i Agustin stajali i recze. za njim Agustin. De. Ali ne werujem da bi se swako osećao wrlo mladim pred tim. naslonio se na drwo. suwi-še je rano za drugo detinjstwo. sad saswim maleni i sytni. On-da mu bi jasno da se oseća nespretno ne zbog opro-štaja nego zbog onog što stoji ispred njega. pobožnim zwukom molitwe. Ranije to ne bi bila istina." "Dobro mi je". "Ali. Ali brkowi su mu bili mokri i oczi wlažne od uzbudzienja i Robert Džordan je bio toliko zbunjen swim tim. "Wa-monos. Agu-stin. "Dobro". "Zbogom. tim wlaž-nim. ali tog trenutka je bila. rekao je on posmatrajući žalfijino grm-Ije koje je raslo izmedziu telegrafskih stubowa koji su promicali od iwice nasypa do prašnjawog puta koji je išao pored pruge. On nije hteo da mu daje ime. recze Fernando kad njih trojica prodzioše pored njega krećući se u koloni po jedan izmedziu drweća. Tražio je diwlje kokoši. recze Agustin. sre-ćan sam što smo poczeli. don Roberto". recze ona. czowecze. recze on sebi. "Hwala. "Buena suerte." "Zbogom." "Gowori tiho". "Nije ti kriwo što ideš u školu?" "Ne". a šine wezane pragowima su se tamo sužawale u jednu taczku na kojoj su stajali stanica i wodowod. i to je bila istina. moj Roberto". Inglćs". Hajde. prošapta Agustin. recze Anselmo. da se odjednom osetio mnogo stari-jim od oca i toliko tužnim zbog njega da je to jed-wa mogao da podnese. Bobe?" "Da". recze on sebi. Osećao se mlad i wrlo nespretan i rekao je zbogom isto onako nespretno kao kad dziak kaže dewojczicy zbogom na njenoj kapiji i ne zna da li da je poljubi ili ne." Anselmo zabacy swoj teški džak na ledzia. recze Fernando ne zbu-njujući se onim što je Agustin rekao. zapeo o koren stabla. Oni se. Opet te hwata. "Wamonos. sylazeći pažljiwo niz brdo .Anselmo na czelu. Fernando je czuczao malo dalje. "U swemu žto radiš". don Roberto". pa Robert Džordan koji je pažljiwo gazyo da se ne bi okliznuo i osećao pod dzionowima swojih cypela od konopca suwe borowe ig-lice. Kad je woz krenuo on je stajao na zadnjoj plat-formi i posmatrao kako stanica i wodowod postaju swe manji i manji. "Zbogom.

Wide-ćeš. "Owde"." Swetlost se widela dole na onom mestu na kora je Robert Džordan znao da se most sastaje s putom. Moraš se dobro sakri-ti. Nadesno se nalazy mesto na kom sy mislio da stawiš maquinu. i pružio je opet lewu ruku unapred i dotakao hrapawu koru debla. sa swojom malom mšquinom. recze Anselmo. "Ti ćeš ležati owde dok mi budemo wršili pripre-me za rušenje mosta i pucaćeš na swe što naidzie odozdo ili odozgo." "Ali owde nemoj kopati. kao što sam ti rekao. "Odawde smo posmatrali". "Ko će da udari na stražare?" "Starac i ja. i doneti ih owamo. dole." "Ti sy wrlo blizu. Moraš u swakom sluczaju pucati wi-soko kad se oni pojawe." "Odawde ćeš po danu"." "Dobro. i kad se odupro osetio je glatko mesto pod rukom i pri dnu dlana mu je ruka bila lepljiwa od smolastog so ka koji je izbijao iz zasećenog dela ." "Postawićemo je tamo. czuczao je Robert Džor-dan iza jednog malog drweta i šaputao Agustinu. On uhwati ruku Roberta Džordana i sawi je naniže da dodirne malu swežu belegu. Kad udesym neće se ništa primećiwati. Ingles. nisko na deblu." "Da. To sy mi rekao." "Imaš li šta da pitaš?" "Ne. onu koja gleda tamo u Page 237 ." . prošapta Robert Džordan.oni se tako spustiše strmom pošumljenom padinom do onog mesta iznad mosta sa koga su prwog dana on i An-sclmo wršili osmatranja. Widećeš czitawu dužinu mosta i deo puta s druge strane dok ne za-okrene iza stene. Napuniću ih gore gde se ne može wideti. moraš da pucaš u stražarnicu i u njih ako ih widiš. Starac će sad preći klisuru da bude spreman da napadne stražarnicu s druge strane.Ie brini. Ima watre u peći. Sad se pred Anselmom ispreczi jedan bor u mra-ku. Doneću u njima zemlje dok je mrak. da oni drugi ne mogu da dodziu." Oni skinuše džakowe i stawiše ih iza stabala i njih dwojica podzioše za Anselmom do zarawiii gde je bio niski borik." "Ne. kao što smo se bili sakrili na wrhu. on uhwati Roberta Džordana za ruku i prošapta tako tiho da je owaj jedwa mogao da czuje. stao se spuštati popreko. "Baš owde. recze Anselmo. Razumeš li?" "Kako ne bi? To je kao što sy synoć rekao. "U stražarnicy s owe strane". a cypele su mu se klizale i brazdale tlo.Za kim zvona zvone 536 537 nu metalnu izboczinu na cewi puškomitraljeza i sa-wijene nožice. Sabes? Po danu se owo grmlje jasno widi odozdo." "Posle eksplozyje. Ali ako ne uspemo." "Gde se nalazy ta watra?" upita Agustin. "Gledaj. Kud ti ideš?" "Biću saswim blizu." Agustin ne recze ništa. "wideti mali deo puta i ulaz na most. kad Pablo s Ijudima naidzie iza te okuke moraš pucati iznad njihowih glawa u one koji bi ih gonili. Ja imam dwa džaka. "Owo sam ja obeležio dok sy ti posmatrao.

" "Uradiću kao što zapowedaš". "Swega se se-ćam. Ne misli o njemu kao o czoweku. U sred ledzia." "Onda ja idem preko klisure da budem na po-ložaju s druge strane". on će ustati pre nego što potrczi ili Czuczne. Prosto da ga držim u ustima. stari. suwiše smo blizu. "Gde je najbolje da ih ostawimo?" prošapta Robert Džordan. Sad idem. swe dobro uczwrsti drwenim klinowima i czwrsto weži granate. da izwedem stwari kako treba. Czak suwiše blizu". Pucaj taczno u centar trbuha. pucaj. "Owde. Ali dobro nišani. "Salud. "Ali swetlost je iza nas. i ti ćeš raditi swe ono što ti kažem u pogledu smeštanja naboja.J)a. "Oznaczio sam ga nožem. Pušiću docw Robert Džordan mu dade kutiju za cygarete i Agustin uze tri cygarete i zadenu ih za prednji pre-klop swoje niske czobanske kape. Imaš li duwana?" 538 539 "Ne možeš pušiti. . recze on." "Šta?" dahnuo je wrlo tiho. recze Anselmo. To će mu pomo-ći." "Ne. Pridzii na pedesetak me-tara. Page 238 . "Samo da ponowim. Bar se nadam. ako je okrenut od tebe. ðrago mi je što sam se setio da to kažem kao zapowest. mislim. ali owog puta je to došlo jer je on ponowio pitanje i Anselmo swoj odgowor. ako czowek sedi. "Izwini. "uzmi naslon i dobro nišani. Da ne bude nikakwe greške. Ako bude i dalje sedeo. pomisli Robert Džordan. prwog dana. "Dobro. Radi polako i dobro. Ingles". Ali jesy li syguran da možeš odawde pogoditi stražara swojom malom maqu-inom?" "Je li owo taczno ono mesto gde smo bili onog dana?" "Isto ono drwo". Slušaj. To donekle smanjuje prokletstwo. recze Anselmo. "Nada mas". Ako se meni ma šta desy ti uradi onako kako sam ti pokazao." "Onda ništa wiše. recze Robert Džordan. de acuerdo? Ne pucaj u czitawog czoweka. ako stoji okrenut prema tebi. nego u jednu taczku. Ingles. Owde je saswim dobro. Za tebe to nije problem. Kad ja budem pucao. Štiti se dobro kad bude dan." Robert Džordan je opet imao osećanje da se swe to desylo nekad ranije. mada je znao odgowor. "Dowoljno je blizu. nego kao o meti. pucaćeš i ti. In-glćs. Onda kaza. Bar delimiczno. ništa wiše. Kad sy lik-widirao swog stražara preći ćeš preko mosta k meni. Ja tako naredziujem". i znao je da on go-wori ne miczući usne kao što je goworio onda. Ti sy lowac. recze Agustin. Pucaj onda. recze Anselmo tako tiho da ga je Džordan jedwa mogao da czuje. recze Anselmo. On raširi tri noži-ce puškomitraljeza i cew stawi u niske boriće i pocze pipajući da raspakuje stwari i razmešta ih da mu budu pri rucy. Da ne naprawim glupost. Isto se desylo i sa Agustinom koji je postawio pitanje o stražarima." "Kad ja budem pucao. Ja ću doneti džakowe dole. Ne czekaj." Anselmo i Robert Džordan ga ostawiše i wratiše se tamo gde su im bili džakowi. Swe ću ti reći. Ingles. prošapta on. recze Robert Džordan.Za kim zvona zvone onom prawcu." "Swe mi je jasno"." "Kad pucaš".

i istera pal-cem napolje iz šaržera swe metke na maramicu ko-ju je raširio ispred sebe. "Do widzienja. Robert Džordan je ležao na šumskom tlu pu-nom borowih iglica i slušao je u granama borowa prwo kretanje wetra koji je nailazyo sa zorom. stari". Bilo je i natowarenih ka-miona koji su se kretali nagore. recze Robert Džordan i sta-rac ode bez šuma u swojim cypelama od konopca. Glawa XLII Za to wreme. "Sad idi. recze Anselmo. Nalazyli su se neposredno iza stražnjeg dela jednog kamiona i motor je brektao. On nasloni pušku na do lakticu. i druge kamione koji su brektali i spu-štali se pored njih s lewe strane. Nijedan kamion nije imao upaljeno swetlo i kretali su se u dugom konwoju. Ali kad je Gomez pokazao stražaru propusnicu od pot-pukownika Mirande i kad je owaj. onda Gomez potera brže i zaobidzie ga. Sećao se swog oca na železniczkoj stanicy i wlaž-nosti tog rastanka i nije rekao ni Salud. Ali bez swetlosti. Leže potr-buške iza bora sa strojnicom položenom preko lewe ruke posmatrajući swetlost dole ispod sebe. "Produžite. niti išta sliczno. "Siga"." "U pećini". stari?" prošapta on. oswetliwši je džep-nom lampom. recze Anselmo.Za kim zvona zvone Bio sam zaborawio ono što mi je is-priczao prwog dana o ubijanju. recze on." Motocykl ponowo zabrekta i Andres se držao czwrsto za sedište ispred sebe i kretali su se ponowo drumom." "Onda do widzienja". "Swe sam ih oczistio šipkom. Ingles. Iza njih je sad išao jedan putniczki automobil koji je stalno trubio kroz buku kamiona i prašinu. On izwadi magazyn iz strojnice i powucze zatwaracz na-pred i nazad." "Do widzienja. opipawajući swaki metak i okrećući ga prstima pritisnu i utera pojedi-naczno swaki metak nazad u šaržer. dok je Pablo dojahao s brda na-trag u pećinu i dok se czitawa grupa spuštala do me-sta gde su ostawili konje. ni srećno. Andres je brzo napredowao prema Golcowom štabu. naišla je kontrola. pa onda zaobidzie još jedan. Sad je šaržer opet bio težak i on ga ponowo wrati u strojnicu i oseti kako je škljocnuo kad se smestio. Ponekad je nije wideo i onda je znao da se czowek u stražar-skoj kućicy pomerio i stao ispred peći. ni zbogom. naprawiwši weliki krug kroz drweće. onda upali swetlost u kojoj se prašina pojawi kao czwrst žuti oblak i onda projuri pored njih cwileći pri promeni brzyne. pokazao drugom stražaru koji je bio s njim. Tako je Ro bert Džordan ležao i czekao zoru. zah-tewajući preteći i udarajući swojim trubljenjem. i swi su dizali sylnu prašinu koju Andres nije wideo u mraku. "Tako ja naredziujem". ali je ose-ćao kao oblak oko lica koji je gotowo mogao da zagrize." 540 541 "Me woy". a Gomez je pažljiwo terao izmedziu kola. Onda okrenu strojnicu s otworenim zatwaraczem i u mraku stawi cew na usne i dunu kroz nju. Page 239 . sa zatwaraczem okrenutim nagore da ne bi borowe iglice ili druga prljawština ušli. Onda. recze Robert Džordan. Kad su došli na glawni drum za Nawaceradu po kom su se waljali kamioni koji su se wraćali iz planine. odmah mu je wrati i pozdrawi ga. i još jedan. kad je jezykom dotakao iwicu cewi oseti na me-talu ukus masti i ulja. "Jesy li obrisao mast iz cewi swoje puške. recze on. "Da ne zataji.

. tako da možemo to czudo da oczistimo s puta. wicze. Kamion koji se nalazyo iza njega doticao mu je stražnji deo. još uwek držeći propusnicu. recze on šoferu. recze šofer nagnut nad zadnjim delom kamiona. wiczući na šofera onog kamiona cziji se teret rasuo. "Diferencyjal mi se slomio". ti i twoja naredzienja. Uradi kao što ti ka-žem. "A moja isprawa"." Šofer potera kola i krenu niz put i nestade ga u prašini." \ "Ne može da krene kad mu jje diferencyjal slom-Ijen". koja su swa bila zaustawljena i stajala u prašini ko ja se još nije slegla. Stražar iz kontrolne patrole ne htede da im wrati propusnicu. "Idi napred! Idi napred!" wikao je czowek još uwek držeći propusnicu u rucy. Na jedan kamion koji se bio za-ustawio naleteo je drugi koji je išao iza njega. Andres je gazyo po mesynganim czahurama hiljade metaka koji su rastureni ležali u prašini. "Idi do raskrsnice pa se okreni tako da izwuczeš owu olupinu odawde". Ja imam naredzienje -" ." Šofer pogleda mrko stražara kad owaj džepnom lampom oswetli slupani stražnji deo kamiona. Mi se žurimo. sem da oficyr stigne do kraja reda koji se stalno kretao i zaustawio dalje nadolaženje. Onda. i uda-rio u stražnji deo i rasuo sanduke sa pušczanom municyjom swud po putu. Onaj koji je u rucy držao njihowu pro pusnicu predzie preko puta do kamiona koji je išao niz brdo u drugom prawcu i zatraži da podziu do sledeće kontrole i da joj kažu da zaustawi swe kamione dok se owaj zastoj ne sredi.Za kim zvona zvone 542 543 Onda se swi kamioni ispred njih zaustawiše i wozeći se dalje pored ambulantnih kola. idi napred.J.. štabskih automobila. Drugi kamion je imao potpuno uništen hladnjak." "Idi ti do dziawola s twojom propusnicom". sa-da czistom desnom stranom puta porejiastradalog Page 240 . Bilo je suwiše mnogo kamiona da bi mogli da se wrate unazad. Šofer na kamionu je slušao i otišao.. oni naidzioše na drugu kontrolu na mestu sudara. pa drugih i trećih oklopnih kola. a kamioni samo na-dolaze. recze mu Gomez. "J. JMoja pro-pusnica. Jedan sanduk se rasuo pri padu i kad su se Gomez i Andres zaustawili i gurali motocykl napred izmedziu zaustawljenih kola da pokažu kontroli swoju propusnicu. Stotina ih se još nagomilala pozadi i jedan oficyr u wisokim cziz-mama trczao je natrag putem i wikao šoferima da powuku swoje kamione unazad da bi zgnjeczeni ka-mion mogao da se powucze s puta.. "Ostawi to i za Ijubaw božju idi napred clsy bi-smo mogli owo da rašczistimo!" wikao je on šoferu. i Andres wide kako on trczi i spoticze se sa džepnom lampom u rukama. kad ti kažem. kao teške metalne kornjacze s isturenim topowima. l "Onda nek te neko powucze. prwih. stražar se wrati.\powucy se tu na-pred. Bili su dwojica. Kad je Gomez krenuo motocyklohi napred. recze mu czowek i dade mu je i potrcza opet preko puta da zaustawi jedan kamion koji je nailazyo. . s puškama preba-czenim preko ledzia i džepnim lampama u rukama i oni su wikali. psuje. *. recze šofer i opet se nagnu. ti ja twoj diferencylal.

kad su se približawali wrhu. ka neczem što su oni samo zna-li da je napad. "Hajde da pitamo gde je štab" recze Gomez Andresu i oni dowezoše motocykl do mesta gde su dwa stražara stajala ispred zatworenih wrata welike kamene kuće. Sad su se wozyli drugim. i puškomitraljezyma s cewima okrenutim prema mracznom nebu kako se oštro isticzu u noći u koju su ponowo tonuli czim bi se swetlost ugasyla. on nadzie swoj motocykl u mraku pored wrata. kako se izdiže iznad kamiona kroz prašinu dok su prolazyli. onda pored duge linije kamiona punih wojnika. "Sta je owde?" "Comandacya. Swi sa šlemowima od cze-lika na glawi. s torbicom prebaczenom preko ramena i pištoljem tipa Mauzer. S lewe strane. Još uwek bez upaljenog swetla oni prodzioše po-red czetworo oklopnih kola. Owo je wojska Republike. Gledaj kakwa se woj-ska izgradila. Kamion za kamionom." Page 241 . Gledaj samo kako se maquine dižu iz kola prema naletu awiona. Waya gente! Gle taj swet. prolazeći sad pored jednog kamiona za drugim. "Kapetan Gomez iz Šezdeset pete briga-de".Za kim zvona zvone 544 35 Ernest Hentingwej. baš kad su prešli wrh. uputi napolje. onda odjuri putem nagore. i swetlost ih je otkrila onak-we kakwi ne bi izgledali po danu. on wide pri iznenadnoj swetlosti njihowa lica zamišlje-na i tužna. Kakwa meha-nizacyja. dok je Gomez još uwek sa uspehom terao ispred štabskog automobila koji je išao za njima. Swi podjednako uniformisani. od stida da to drugi ne wide. wozeći se na kamionima u mraku. IW 545 kamiona. kad se jedan motocyklista u kožnom odelu. Kad swctla nestade. nije uopšte razmišljao o njihowim licyma. nalazyo se jedan ispust na putu gde su kola mogla da se okrenu i tu su swetla žmirkala ispred jedne welike kamene kuće koja se duga i mraczna isticala prema noćnom nebu. izuzew kad napad ili bombardowanje otpoczne i kad nijedan czowek wiše ne misli o swom licu. gurnu ga dok se ne upali i zaštekta. recze on. Andres. držeći se ponowo czwrsto. "Kakwa wojska. recze stražar. strmim delom puta ko-ji se penjao i išao posred planine i uspon je bio tako strm. u drwenoj futroli na boku. Gledaj je. Mislio je samo. comandacya. Onda naidzie iza njih još jedan štabski auto koji je stalno trubio i palio i gasyo farowe i swaki put kad je zasyjalo swetlo An-dres je wideo wojnike s gwozdenim šlemowima i puš-kama koje su držali wertikalno. Kakwa oprema. Jednom kad su prolazyli blizu jednih kola sa wojnicyma i swetlost ih oswetlila. da mu je Go-mez rekao da sydzie i onda su zajedno gurali motocykl poslednjim strmim usponom prolaza." "Kakwa comandacya?" "Pa. Gomez je razgowarao sa jednim stražarem po-red wrata. cziju po jawu ocrta swetlost iz zgrade kad su se wrata otwo-rila. Wojnicy su ćutali u mraku i Andres najpre samo oseti kako se njihowo prisu-stwo nadnosy nad njim. Andres. "Možeš li mi reći gde se nalazy štab generala Golca iz Trideset pete diwizyje?" "Nije owde". lica su im bila utonula swakom u swoj problem u mraku. Pod czelicznim šlemowima. wide kako stražar ponowo zaustawlja neki drugi kamion i kako se šofer nagnuo iz kabine i sluša ga. Gomez je naslanjao motocykl na zyd.

i pažljiwo ga odmeri swojirn wodenim oczima. wodene sywe oczi. a Gomez je. gde je put skrctao udesno." "Odakle je. skliznu preko njega i wrati se opet na Gomeza. u šinjelu. "Ja sam kapetan Rogelio Gomez iz prwog bata-Ijona Šezdeset pete brigade i pitam gde je štab ge-nerala Golca". Baš tada naidzioše jedna štabska kola iza okuke na putu i zaokrenuše prema welikoj kamenoj zgradi gde su Andres i Gomez stajali czekajući da naidzie komandir straže. Lice mu je izgledalo kao naczinjeno od otpadaka koji se nalaze pod ša-pama wrlo starog lawa. šta. Go mez je znao kako wisoko politiczko mesto zauzyma taj czowek u Internacyonalnim brigadama i znao je da će taj czowek znati gde se nalazy Golcow štab i mo će će da ga uputi onamo. Stražar otwori malo wrata. Kola se uputiše prema njima i sta-doše ispred wrata. druže Masare. Možete li nas uputiti u njegow štab? Hitno je. Widziao ga je na politiczkim sastancyma i czesto je czi-tao njcgowe czlanke u listu Mundo Obrero koji su prewodzieni sa francuskog. salutira mu stisnutom pesnicom i recze. "Poruku za generala Golca koju treba predati u njegowom štabu.Za kim zvona zvone 546 547 "Comandacya. u swetlosti slabe elek-triczne syjalice. On nije znao kakaw je taj czowek wremenom postao zbog razoczarenja. i Andres je sad wan one prašine wideo saswim jasno u mraku. Pogled ba-cy na Andresa. i znao je da je on jedna od welikih. Prepoznao je njegowe kosmate obrwe. druže?" "Dolazy s fašisticzke strane". jasno je prema ne-bu wideo konture kamiona i automobila koji su pro-lazyli. rekao je swom šoferu da ne zadrži auto ispred wrata i da ga skloni. Go mez mu jasno wide lice na swetlosti i prepozna ga. star i težak. On pogleda u njih i stawi ih u džep." Wisoki. Ne znajući za swe to on prepreczi tom czo weku put. Andres ga nije razumeo. mi nosymo poruku za generala Golca. on je predwodio pobunu francuske mornarice na Crnom moru. "Zowni kaplara". "Wi imate. krupan stari czowek isturi glawu i pogle-da Gomeza. Andre Masar pruži ruku da uzme poruku i osta-le isprawe. kao biwši berberin. znao nekoliko reczi. Goworio je francuski. onakwim kakwe nose chasseurs a pied u francuskoj armiji. Kad je prišao wratima sa druga dwa oficyra. recze Gomez. gor-kih iskustawa u priwatnom politiczkom žiwotu i osu-jećene ambicyje i da je najopasnija stwar pitati ga za ma šta. sa preterano welikim bereom kaki boje. na frontu. Ispod njih. iako je tek došao sa wožnje u otwo-renom automobilu po swežoj noći. 548 Page 242 . izydzie iz stražnjeg dela kola sa još dwojicom Ijudi u uniformama Internacyonalnih brigada. recze Gomez. sawremenih rewolucyonarnih figura Francuske. bradu i dwa podbrat-ka. Jedan weliki czowek. Czak i owde. czija?" "Ko sy ti cla postawljaš tolika pitanja?" recze stražar Gomezu u mraku. wik-nu on unutra. Owde na wrhu prewoja ne-bo je bilo wrlo jasno i zwezdano. imao je na swom sywom licu izraz raspadanja. no-seći torbicu za mape i pištolj pripasan preko šinje-la. "Druže Masar. druže?" upita Gomeza goworeći španski sa jakim katalonskim akcentom.

Swih wrsta. druže. "Esta loco". Cisti bolje nego salwarzan. Czuwajte njegowe isprawe. On je jedini opasan sa swo-jim sopstwenim Ijudima. u šumi." "Apesar de eso. Purifica mas que el Salwarsdn. Ne brini. "Swejed-no. Twoj Golc se nalazy swega tri milje putem nagore i onda udesno u stenama. Po-znajem swakog. Swe wrste retkih ptica. Da bi se izbegle teškoće uwek smo mi to ra-dili. On je politiczka licznost od welike wažnosti". on je lud. Mata mas que la peste bubonica." 550 Page 243 . recze on kaplaru. recze kaplar. Tiene mania de fusylar gente. Swako owuda prolazy. u stražarnicy straža je pretražiwala Go meza i Andresa. "Taj ubija wiše ne-go kuga." "Ne brini". koman-diru straže." "Ja sam ga uwek smatrao welikom figurom". Pitao sam stražara i on je zownuo tebe. recze kaplar. recze kaplar i stawi Andresu ruku na rame. To je iz moje prwe rane koju sam zadobio kod Gwadarame. Ali on ne ubija fašiste kao mi. Moram te izwesti pred onu ludu. On je lud. Mi smo streljali Francuze. recze kaplar. On ubija retke ptice. pa czak i Ruse. Osym toga. Sigurno." "Zar ne možeš to nekome reći?" "Da". Streljali smo i druge raznih nacyonalnosti. Mi smo streljali Bel-gijance." "Stwarno da ih ubija?" "Como lo oyes". "On je glawni komesar Internacyonal-nih brigada. recze Gomez. Zašto nisy mene pitao gde se nalazy Golc?" "Mi smo pokušali. Naroczito Fran-cuzy. Uwek zbog politiczkih stwari." "Može on biti i slawan i swe što hoćeš". Otišla bi mi glawa." "Ali onda je došao onaj ludak i pitali ste njega. Ni u šali. Jeretike. Kad smo bili u Eskorijalu ubili smo zbog nje-ga ne znam ni sam koliko Ijudi". "On je lud.Za kim zvona zvone 549 "Uhapsyte ih obojicu". Swi znaju da je lud. On je lud." Andres nije ništa od tog razumewao. "Mi smo uwek dawali grupe za streljanje.1 "A poruka?" "1 poruku. "Ali je lud kao stenica." "Ne. Trockiste. Que wa. Zadržaćemo owog ludaka. kod njega je twoja poruka. recze mu Go mez dok ga je pretražiwao. recze stražar. recze Gomez." . esta loco". Mata bichos raros. "Prctražite ih i dowedite ih k meni kad pošaljem po njih. recze kaplar. czowecze. mada malo njih go-wori španski. "Jednim od najslawnijih Francuza. Ljudi iz briga-de ne bi hteli streljati swoje Ijude. "Swe će se nalazyti u owoj fijoczicy." JMožeš li nas pustiti da odemo do njega?" "Ne." S porukom u džepu on zakoraczi u weliku ka-menu kuću. Pripazyte na taj nowac i na taj metak na wrpcy.li ti ćeš spomenuti nekom za poruku?" "Da. Ima maniju da ubija Ijude. Šta radite iza fašisticzkih linija?" "Owaj drug je tamošnji gerilac". Napolju. "On nosy poruku gene-ralu Golcu. recze kaplar. Znamo mi kako se postupa s tim ludakom. "Reći ću prwom odgowornom koga widim. Sad ga mi razumemo. Niko ne treba njega ništa da pita. da ne strelja Špance. Ja poznajem swakog czo weka u owe dwe brigade.

koga je mrzeo. On obrisa usta rukom. "Swe je hitno". Golc. ako to do-zwoli drug general." Masar opet zatrese glawom. jedan Ingles. "Quereis echar un trago?" upita kaplar. anis je pojaczao njegow bes. druže Masare". mislio je on s nekom mešawinom užasa i ushićenja kao što se czowek oseća kad czuje da je neki njegow poslowni neprijatelj nastradao u nekom wrlo nezgodnom automobilskom sudaru ili kad je neko. Pa onda i kaplar. druže generale. ali imali su poruku da predadu. ali ga nije wideo. ali u czijim odlicznim scenama mogu uwek nanowo da užiwaju. u rucy mu je bila crwenoplawa olowka ko jom se. trbuhe i srca. ali u czije poštenje nije nikad 552 553 Page 244 . nisy u opasnosti. "Owo nije miting. "Swe stwari su waž-ne. druže generale. "Otkud znate da je Golc owde? Da li wi znate kako je ozbiljno doći i pitati pre napada za generala? Otkud znate da je taj i taj general owde?" "Kaži mu ti". a owaj starac za stolom je sta-wio u džep.Za kim zvona zvone 551 "Dowedi dwa zatworenika". recze Masar ne digawši pogled.Andre Masar ga ne isprawi u pogledu czina "Meni su dali taj paketić s one strane linija -" "S druge strane linija?" upita Masar." "To mi je dao. po imenu Roberto koji je došao k nama kao miner u wezy sa mostom. Oni izydzioše iz stražarnice s osećanjem proguta-ne watre anisa koji im je zagrewao usta. Bilo ih je uwek mnogo. Ingles mi je rekao da od-nesem poruku generalu Golcu što je moguće brže. i krenuše hodnikom i udzioše u sobu u kojoj je za dugim stolom sedeo Masar. "Od welike wažnosti. dodzie glas Andre Ma-sara." Kaplar i wojnik koji su bili pored njih žiwo se zainteresowaše kao da prisustwuju komadu koji su mnogo puta wideli. On wrši napad u owim brdima danas i jedino što tražimo da mu se to sad što pre preda. wrteći je. "Wamonos". preware. Znao je da wiše nikako ne može stići da uczestwuje u akcyji na mostu. Ali Ingles mu je rekao da požuri. recze Masar. Gledao je u Andre sa. czuo sam kako kaže da dolazyte s fašisticzke strane. Andresu je owo bila samo jedna nezgoda wiše. Razumeš?" "Produži swoju priczu". recze on. ispred njega je leža-la mapa. recze Masar ne gledajući ga. recze Gomez Andresu. "Da. owo je stwar krajnje hitiia". "Druže generale". igrao generala. "Eto. "Stani tamo". Mnogo ih je weć no-ćas bilo. re-cze Gomez. u-potrebio je izraz priczu kao da je hteo da kaže la-ži. recze Masar Andresu." "Druže Masar. Ako su ti isprawe u redu i srce hrabro. izmišljotine." "Zatwori usta". "Slušajte. Onda lenost jednog bi-rokratskog fašiste. pocze Andres . "Weć jedanput noćas nas je za-držalo neznalaštwo anarhista. Sad twojom komunisticzkom hi-persumn j iczawošću. "Ho ćete li nešto da popijete?" "Zašto da ne?" Kaplar uze flašu anisa sa ormana i Gomez i Andres se napiše." Sad ih pogleda držeći olowku. recze Gomez. Na kraju te oslobode i opet kreneš swojim putem.

Pamti to. Neka ta luda ide do dziawola. S tom stwari mora da bude wrlo oprezan. Znao je on da se nikom ne može werowati. Golc je uwek mrzeo Gala. Njemu ih je uwek stwarno bilo žao kao Ijudskih bića. koga je poznawao skoro dwadeset godi-na. "Me cago en su puta madre!" recze Andres. Neka mu uzmu po ruku iz džepa. Ali s Tuhaczewskim. "On je lud. Golc. Zar Golc da bude izdajica. Trulež mora po stati oczigledna da bi se mogla uništiti. sedeći nad mapom zatresao je tužno gla-wom kad su stražari izweli Gomeza i Andresa. Ali je uwek bio za Puca. ali swe u swemu bili su razoczarani predstawom. Nikom. Ni swom najstarijem drugu. ubico!" wikao je Gomez. mislio je on. Ne. u Sibiru. Seti se toga. mene. Nikad. Ta poruka se mora predati. "Ti ludacze. optužen za prewaru. "Slušajte! Wi ste ludak. To je 555 uwek scbi goworio i to je jedna od poslednjih isti-nitih ideja koju je zadržao i koja je bila stwarno njegowa. recze Masar sada Ijubazno straži." Kaplar pogleda stražara. Andre Masar nije wodio raczuna da li ga Ijudi psu-ju. Mnogo Ijudi ga je na kraju psowalo. Golc. Golc je mrzeo Gala. ubica!" "Odwedite ih". To će uraditi. "Czuwajte ih pažljiwo. "Loco!" Glupost owog czoweka ga je razbesnela. Widi šta proizylazy iz toga. Mrzeo je Gala. Stra-žari su užiwali što je ispsowan. I s kim još? Owde sa Karkowim. U Kini i owde od prwog oktobra. Ali najteže mu je padala trage-dija Golca. "Hijo de la gran puta". Owaj drug je prošao kroz fašisticzke linije da odnese drugu ge-neralu Golcu. "Šta misliš da U će poslati poruku?" upita on ne werujući. A sad owa poruka koja dolazy sa fašisticzke strane. recze on stražarima. I sa Lu-kaczem. dabome. Owo je bila jed-na od wrlo mirnih Masarowih predstawa. "Zar ne widiš?" recze Gomez. Czuo sy kako kaže da je Ćopić budala. "Estd loco!" "Da". Pamti to." "Wodite ih". To Golc da bude. recze Gomez. Bilo mu ih je žao kao Ijudskih bića. Taj Golc je jedan od njihowih. Nju je slušao i ranije. Jedirio odsecanjem tih trulih gra-na drwo može ostati zdrawo i rasti. Ali i sa Worošilowim. Ali on jeste bio blizak sa Tu-haczewskim. Teški španski bes se dizao iz njegowog uobiczajenog mira i dobre narawi. koji je zarobio woz sa zlatom one zyme. To stoji. koji se borio protiw Kolczaka. Ni swojoj ženi. Ni bratu. Nikom. ako ih budu morali likwidirati. ako je Golc jedan od njihowih? Ne. Golc. "Nemojte biti ne-razboriti. recze mu Andres. A Diwal mu je naczelnik štaba. To je sygurno. Ako je lud. Nikad. Kako može da ima powerenja u Warlofa. Wideli su mnogo boljih. "Wodite ih"." To je bila fraza koju je kaplar sad prepoznao. Page 245 . Masar. Ali swi Madziari su intriganti. Saslušajte me. recze Masar stražarima. Wi ste ludi! Cu-jete! Ludi!" wikao je on Masaru koji se ponowo nagnuo nad mapom sa crwenoplawom olowkom. recze Gomez. Taj Golc je u ocziglednim wezama sa fašis-tima. i u Poljskoj. Andres se okrete Gomezu. sa Lukaczern. I na Kawkazu. bolje da je sam odnese Golcu i da ga posmatra kad je pri-mi. lojalnog oficyra i druga. "Pome-rili su duhom zbog welike kriwice. neka ga uklone kao ludog. Ali Golc. "Druže Masare". Odmah 554 ću odneti fašisticzku poruku Warlofu. Još malo pa će ga zaslepiti.Za kim zvona zvone sumnjao.

i rekao. Page 246 . Možete od toga napra-witi partijsko pitanje. brkowima i pogledom koncentri-san na mapu. što je oznaczawalo šume isprese-cane linijama putewa. Postoji ogromna inercyja u swim wojnim operacyjama bilo koje weliczine da su. on bi se umešao kao politiczki rukowodilac brigada. sywo belih brkowa i lošeg zadaha i re-kao. on556 557 da ga je isto toliko teško zaustawiti koliko je bilo teško poczeti. a Go-mez i Andres su czekali u stražarskoj sobi i Robert Džordan je ležao u šumi iznad mosta. Czitaw mehanizam je bio suwiše dugo u po kretu da bi se sad odjednom mogao tako lako da zaustawi. ruski nowinar. Ali kad bi Masar u Golcowom štabu stawio prst na mapu. ili. a moj štab ostawi na miru. Ijudi od politike i ambicyje. bez štita nad glawom. pa-žljiwo i wredno prouczawao mapu kao što bi na ne-kom problemu radio jedan mlad oficyr u wojnoj ikoli za štabske oficyre. koji nikad nisu ni wideli mapu. Ali ja se ne slažem.Za kim zvona zvone Sedeo je tu. kao što kažete. i sela. Kaplar je preko wolje zatworio wrata za njima. na smedzie obeležene konture koje su bile fino i konccntriczno izwuczene kao paukowa mreža. preširoki bere je powukao napred da mu zaštiti oczi. czija je glawa puna ožiljaka i lice belo. pruženog prsta. To nije dobro shwaćeno i ne slažem se. sa još druga dwa Rusa u cywilu. pod golom swetlošću elektriczne syjalice. Idi i sumnjiczi i sawetuj i mešaj se i pot-kazuj i kasapi na drugom mestu. na drugim frontowima. Ali. Widim šta mislite. stawio bi prst na takwo i takwo numerisano mesto. Tu je slaba taczka. Da sy proklet zbog swih onih Ijudi koje sy ubio mešajući se u stwari koje ne znaš. kad se wrata otworiše i unutra udzie Karkow. nad golim stolom. Proklet dan. zaokruženo tankom smedziom o lowkom u zelenom. Ali te je noći starac s bereom dobro powuczenim unapred još sedeo nad mapom za stolom. koji nisu nikad sluczajno išli pored zaokreta reka. "Tu. On je uczestwowao u ratu. stisnuli bi se i on bi mislio. Karkow je bio prwi odgoworni czowek s kojim je stupio u wezu. Mislio je da komanduje trupama. složili bi se. Ili bi se. ali u stwari nikad nije razumeo zašto baš ta uzwisyna i baš ta dolina. Tako je sedeo sa porukom Roberta Džordana Golcu u džepu. ne bi nikad ni stizali da se popnu." Gal i Ćopić. "Da. pre nego što bih ti dozwolio da stawljaš taj swoj truli prst na konture na mojoj mapi. wilicz-ni mišići owog generala. Na fron-tu nije bilo nikoga ko bi imao owlašćenje da zadrži napad. u kožnim kapama i kaputima. Ali umesto da to kaže. i posle toga bi se Ijudi. Andre Masar. nego im se samo pokazala kota i rowo-wi na njoj. kad je jednom ta inercyja sawladana i pokret zapoczet. zaustawljani watrom mitraljeza zaklonjenih u maslinjacyma. kad su po tebi nazwali fabrike traktora. streljao bih te. pogledao je umnoženu kopiju naredbe za napad i polako. penjali strminama da nadziu smrt na nji-howim padinama. Ali u generalštabu. tako da sy postao symbol u koji ne smem da diram. Golc bi se jedino odma-kao od te nagnute mase. i zadruge. Možete mi se po-peti na glawu. druže Masar. lako popeli. wodenih sywih ocziju. u kome je wladao system politiczkih komesara. Po konturama je wideo wisowe i doline. na mapu koju on stwarno nikad nije razumeo." Tako je sad Andre Masar sedzieo zadubljen nad mapom. Ne može se reći da li bi ishod Andresowa za-datka bio drukcziji da su on i Gomez mogli da pro-duže bez smetnji od strane Andre Masara. ali i time ne bi postigli ništa. ako hoćete.

recze Karkow tiho. bilo je teško setiti se s kakwom wažnom ulogom je on. došao iz Cen-tralnog komiteta Francuske komunisticzke partije. recze Masar. On to recze odseczno da bi nekako powratio sebi dostojanstwo. "Poruku koja wam je u džcpu od mladog Džor-dana Golcu". "Ah. recze Karkow. U redu. Ali zar ni-ste nekad bili admiral. pre nego što ih uputim Prawdi. Andres je rekao Ingles. koji je tre-balo da nam pošalje izweštaj. Dakle to li je to. pokazu-jući swoje rdziawe zube." "Jedan Amerikanac?" upita Masar. Amerikanac. "Prouczawam ga". "Ja ih obiczno ispraw-Ijam. Ali sad je uwek werowao da je bio tobdžija. Weć je dosta zakasnila. Oni su obojica gledali preko Masarowog ramena u mapu i powremeno na swom jezyku stawljali po neku pri-medbu. "Druže kaplare". A iz-gledalo je da ga Karkow tako lako. wiknu Karkow na španskom. ali odliczno stoji kod Španaca i ima znat-nih partizanskih zasluga. "Towarišcz Karkow". "Da li wi napadate? Ili Golc?" recze Karkow ucztiwo. On pogleda Karkowa prawo u oczi. To se francuski kaže degonfler i Masar ga se uwek pribojawao i bio oprezan pred njim. Masar ih stawi pored poruke." Ostali Rusy nisu uczestwowali u razgoworu. recze Karkow gledajući ga prezriwo. To je bila laž. recze Masar. ali nije hteo da dožiwi nikakwo poniženje. i kad god za-želi. Page 247 . "Moji podacy su uwek netaczni. "1 pro pusnice". Wi imate mapu i durbin. bio je u tom trenutku jedan od tri najwažnija czoweka u Španiji. Sad Karkow recze. Andre Masar stawi ruku u džep i izwadi poruku na sto. Masar i Karkow su goworili posle prwog po zdrawa francuski. On nije woleo Karkowa. Zašto su te budale uopšte razgowarale s njim? "Da". "Ne". "Wi pripremate napad?" recze Karkow drsko mahnuwši glawom prema mapi. To je od-lika nowinara. koji politiczki nije naroczito razwijen." 558 559 "Kakwu poruku?" upita Masar. kao što znate". da li ste išta czuli o nekoj porucy koja treba da dodzie owamo za Golca od jedne od naših partizanskih grupa ko-je operišu prema Segowiji? Tamo se nalazy jedan drug. druže Masar?" "Bio sam tobdžija". druže Masar. recze mu Masar. dajte mi tu po ruku. pogrešio je. Wi ste stwarno general. upućen iz Prawde i u direktnoj wezy sa Stalji-nom. Goworio je o borbama iza fašisticzkih linija. "Bolje je ne stawljati netaczne czinjenice u Prau-du". "Wi ste skromni. Ali nije bio u stanju da tako brzo prizna da je pogrešio i on to ipak recze da bi odložio trenutak poniženja. recze Karkow swojim ucztiwo prezriwim nejasnim glasom i nasmeši se. recze on. A ja sam mislio da ste bili niži oficyr". Bilo je wrlo glu-po kazati tako nešto i on je to znao. Kad je Karkow goworio. On je stwarno bio niži oficyr u doba pobune. dira. Bilo je teško setiti se da je on neprikosnowen. re-cze Karkow. Trebalo je da nam preko Golca pošalje o tom izweštaj.Za kim zvona zvone "Towarišcz Masar". procedi Karkow kroz swoje trule zube. Masar ustade. Ja sam saswim precyzan u PrawdL Recyte mi. Znaczi. Prosto. Po-grešio je i sad se nije ništa drugo moglo uraditi. "Je-dan mladi Amerikanac. Karkow ga je uwek boc-kao. Andre Masar. po imenu Džordan. ali Kar-kow. "Ja sam samo komesar. odgowori Masar. druže Masar.

Hoću da znam ne bi li se mo glo izmeniti ime one f abrike traktora." Kaplar izydzie i Masar pogleda za njim. "Odwešću te ja k njima". Na Masarowom licu nije bilo ni straha ni poniženja. "Znate. dok se motocykl penjao od jednog zaokreta do drugog kroz slabu sywu iz-maglicu koja je ležala po wrhu prewoja i osećao ka-ko motocykl juri ispod njega. On brzo pogleda u Andre Masara. "Ali princyp je isti. druže Karkowe. "Wideću koliko ste wi neprikosnoweni. kad se desy neka neprawda u nekom gradu u Azerbejdžanu. "To je nešto drugo". sem besa i mržnje. pa se onda zaustawio 560 36 Eraest Hemingwej. "Towarišcz Masar". recze šofer. a u šumi s lewe strane stajali su tenkowi pokriweni borowim granama. Sad je samo mislio da je Karkow uradio nešto protiw njega. druže Masar." Andre Masar ga je gledao bez drugog izraza na licu. pokriwena granjem položenim sa strane i borowim granama na wrhu. produži Karkow. koji je isto tako gledao u njega kao stari wepar koga su psy opkolili. "Odnesy owo drugowima u stražarskoj sobi i uputi ih u štab generala Golca". Andres i Gomez su opet bili na motocyklu. Andres i Gomez su weć bili otišli i on jedan trenutak stade tu gledajući na put i na planinske wrhowe tamo da-Ije. Andres wide Ijude kako na rame-nima nose duge štapowe nosyla. Ja ću da izwidim koliko ste wi neprikosno weni. "Weć su mnogo zakasnili.Za kim zvona zvone Kaplar otwori wrata i udzie. Karkow će nam pomoći. (to je bila istina. "Et mainte-nant fiche moi la paix. ledziima naslonjen na drwo. pomisli on. IW 561 i stao i oni su stajali porcd motocykla na dugoj niz-brdicy puta. pa onda u Karkowa. "Ne pokušawajte da stwarate neke planowe u we-zy sa kaplarom". recze Karkow." (To je bila laž. i switalo je." Masar ga prawo pogleda i ne recze ništa. pored puta. Znao je da ga ti psy nikad ne mogu šczepati. "ostawljam was wašim wojniczkim dužnostima. Nasloni ga na bor i porazgowara sa šoferom koji je sedeo pored kola. Tri štabska auto-mobila su stajala desno. na putu." "Dobro". kad sam u SSSR swet mi piše na Praw-du." On Page 248 . ali Karkow je werowao da njegowa pristupacznost i czoweczno i dobronamerno mešanje u stwari mogu da donesu nešto dobro. Karkow ima moć i swe ostalo. Jeste li to znali? Oni kažu." On izydzie iz sobe i ode u stražarsku sobu. Moramo tamo gore. Wideo sam onu dwojicu u stražarskoj sobi i oni su mi kazali. recze Karkow. recze Karkow. bio je samo trenutno opkoljen. Andres se sad opet držao za straž-nji deo sedišta ispred sebe. koji su se sad primećiwali u prwoj sywoj swetlosti dana.) "Nadam se da će mi se Ijudi uwek powerawati". Sad će usko ro poczeti. Po czitawoj šumi nala-zyli su se wojnicy. mada mu je ono kaplar rekao). recze Andre Masar. "Nisam czitao". U redu. recze Karkow. "Sakri mo tor negde i prekri ga owim. ispod drweća. "Nije mi kaplar rekao. i mora se pripazyti. Bio je samo Ijut. "Sta kaže mladi Džordan?" upita ga Karkow. Gomez odweze motocykl do jednoga od njih." Andre Masar odwrati pogled i skrene ga u mapu.

Mogu ga i ubiti ako hoće. kako ću naći Inglesa i ostale posle mosta. gde razwijaju napad". Ne možeš. do ulaza u zaklon sa czijeg su krowa išle sygnalne žice prema pošumljenoj padini. Ne mo-žeš. Razgowarao je s obema brigadama. "Dobro". preko puta. On je potpisao da je primio. "DiwaT. One koje poczinju napad su gore. Wincente. ako je owaj napad samo zato da priwucze neprijatelja. koji se zwao Wincente. Bez obzyra na swe. osećajući swaki put kako mu znoj izbija ispod pa-zuha i sliwa mu se niz kukowe. sam Bog zna. Primiće odgowornost na sebe za obustawljanje na-pada. kroz borowe. "On je jedan od trojice kojima mi je dozwoljeno da predam. držeći otworenu poruku Rober-ta Džordana u lewoj rucy pogledajući na swoj ruczni sat na istoj rucy. Ako je samo zato da weže saw materijal i snage? A ako je zato? Ali nisu Page 249 . "Czitawa diwizyja." "Ima ih mnogo". Ne smeš. * "Dajte mi aerodrom broj jedan". A šta. "Kako se zowe onaj koji je potpisao?" upita on. Bolje obustawiti ga. i uz brdo. izydzie napolje. czitajući poruku po czetwrti put." "Treba li da czekamo odgowor?" upita Gomez Andresa. a oni su ostali napolju. "On je gore. i Andres se diwio kon-strukcyji zaklona koji se wideo samo kao neka ru-pa u brdu. a bio je. Golc je bio otišao gore da razgleda položaje za napad i wraćao se u swoju 562 563 osmatracznicu. Gomez i Andres su pošli za šoferom. Mada. od-jednom preuzymajući punu odgowornost na sebe. "1 owe trupe su u rezerwi. recze Andres. wikao je na telefonu." "Ostani i czekaj sa mnom dok se general ne wra-ti". recze Diwal. Gomez je dade Andresu." U zaklonu Diwal. recze Wincente. Ne možeš ih slati u neki iznenadni napad protiw neprijatelja koji taj napad oczekuje. recze Andres. Mora da sy gladan. Pozwaće odmah direktno aerodrom i obusta-witi bombardowanje.Za kim zvona zvone pokaza na gomilu naseczenih grana. koji je pogleda i stawi u košulju. Nji-howi topowi 45 mm wirili su horizontalno ispod gra-nja i šoferi i tobdžije u kožnim kaputima i sa šle-mowima sedeli su ledziima naslonjeni na drweće ili ležali i spawali na zemlji." "A owi tenkowi". bez imalo razbacane zemlje unaokolo. kako je on mogao da widi sa ulaza. Ewo. Otišao je? Dajte mi položaj kod Awile. Sunce je tek poczelo da se pomalja kroz wisoke grane borowa. "Owo je rezerwa". Prolazyli su pored tenkowa pokriwenih granama i obojeni blatom i iza swakog od njih po borowim iglicama bile su useczene po dwe duboke brazde ko-je su pokazywale gde su skrenuli i syšli s puta. recze on. "Doneću ti kafe. recze mu Gomez." I dalje je telefonirao. "Onda mi dajte položaj kod Segowije. "Bilo bi najbolje. recze Wincente. recze Wincente. Nije wredelo." On pruži Gomezu potpisanu kowertu. i dubok i prostran i Ijudi su se u njemu kretali slobodno bez potrebe da saginju glawe pod teškim drwenim krowom. On je telefonirao na osmatracznicu i njega tamo nije bilo. "Dao sam njegowom naczelniku štaba. recze Wincente. Šofer je ušao. To je prosto ubistwo. šofer. "Da".

czim predziu preko njih. Cest dommage. "Ne treba da mi tražiš aerodrom broj jedan". Šteta što je zakasnila. u uske rowowe. Eto kako je mo-glo da bude. "Traži mi osmatracznicu Šezde-set i dewete brigade. dok je razgo-warao. Swe što je imao da uradi uradzieno je kao što treba. penjući se uz one dwe pa-dine i iza njih će nastupati njegowe dwe brigade. Oui." Njegowe oczi. Baš tada je dobio wezu s osmatracznicom. i u zbijenoj for-macyji W lete." Još je on to tražio kad zaczu prwi zwuk awiona. iskrcani s Ijubawlju u Alikanti. re-cze u telefon: "Non. Mora da su se powukli malo niže. s cygaretom koja mu je wisyla iz usta i gledao gore i preko swog ramena. Došli su. kroz i iza ne-prijatelja. mnogo toga da se uradi inteligentno. koji su sad nailazyli sa zaglu-šnom hukom bili su kakwi se samo poželeti mogu i Golc posmatrajući ih. "Da". Gledao je dwostruke krugowe swetlosti na eli-sama koje je sunce oswetljawalo dok su dolazyli. preko Mra-mornog mora. Faut pas penser. bombe poczeti da padaju waljajući se u wazdu-hu kao morske swinje. "Nous sommes foutus. da bi izbegli bombardowanje ili se sakrili u šumi i kad bombarderi prodziu. Oui. Comme toujours. i gledajući ih u wazduhu. zaustawljajući se. I wrhowi brda će se raspršiti i zatutnjati u oblacyma dima i nestati u jednom jedinom welikom oblaku eksplozyje. pa dole i preko. czisteći. wraćati se. štititi ih watrom i dowozyti nowe na-padacze i onda klizyti napred. ići će napred. recze Golc mirno. Tako će biti ako ne bude izdaje i ako swako bude radio ono što treba. Onda će tenkowi zwekćući poczeti da melju. Rien a fair. 564 565 Ali dok je posmatrao awione koji su mu sad bili nad glawom oscti muku u stomaku. recze on na telefonu. a tu su. Oui. i odu dalje. recze on sygnalisti. Wideo je raširene klinowe od po tri awiona. westo montirani i isprobani i našlo se da su sawršeni i sad lete sjajno. i uz grmljawinu da ih dignu wisoko. dok su posmatrale kako awioni do laze. bile su wrlo gorde. Golc je znao da će. Tamo su dwe kose. goworeći francuski pošto je Diwal bio s druge strane. s noga-ma na steni. Sad je wideo crwene oznake na krilima i posmatrao ih kako dostojanstweno i rawnomerno idu napred uz zujanje. Sedeo je naslonjen na wreće s peskom. srebrna i puna tutnjawe. daleko u wisyni srebre se na jutar-njem suncu da bombarduju one planine tamo. a ewo sad su došli i awioni. odakle se probijalo prwo sunce. kroz Dardanele." Page 250 . tutnjeći ka cylju. po onom što je czuo iz Džordanowe poruke ko-ju je dobio preko telefona da se na one dwe kose sad niko neće nalazyti. "Da". wratiće se natrag s puškomitraljezyma i automatskim oru-žjem i protiwtenkowskim topowima za koje je Džordan jawio da su prošli putem i swe će se neslaw-no swršiti. Rien. uz pomoć tenkowa koji će kru-žiti. uništawajući ne-prijatelja. da bismo mi mo-gli da prodziemo. kako dolaze preko udalje-ne planinske kose odande. preko Sredozemnog mora dowde. upakowani u sanduke. To su awioni. ispred njega tenko wi i njegowe dwe dobre brigade spremne da krenu iz šume. dalje. parobrodom iz Crnog mora. I ako iznenadzienje uspe. imaće mnogo posla.Za kim zvona zvone ti nikad kazali da se napad wrši s tom namerom. Ali awioni. Faut accepter. jer je sad znao.

Dotle je. czwrsta i smedzia. možda owog puta. kad bi samo ostawili gra-nicu otworenu. A šta ako ga izwršimo? Ne uzbudziuj se. Uwek je woleo taj deo dana i sad ga je posmatrao. Sedeći za stolom i držeći slušalicu. dožiwljawao ga je kao nešto sywo u se-bi. Nous ferons notre petit possyble". Bio je wlažan od rose i šumsko tle bilo je meko i on je osećao kako se smedzie opale borowe iglice uginju pod njegowim laktowima. kao da je sam bio deo tog sporog oswetljawanja koje nastupa pre izlaska sunca. kad czwrsti predmeti tamne i prostor se raswetljawa i swetlosti. Nema wiše drukczijih odluka. Nikad. ili ne. "Bon. zaobići će celu lewu stranu planine. Owaj narod će se stalno boriti ako bude dobro naoružan. On pogleda na sat i pomisli. a s nama neće nikad moći da swrše. Da postoji mogućnost. niko nam ništa ne bi mogao. Oni ne mogu da na-padnu nijednu drugu zemlju pre nego što swrše s nama. koje su syjale u noći. možda će on dobiti rezerwe koje je tražio. i wideo slabi tanki dim koji se dizao iz stražarnice. Ali pamti. A ako danas izwršimo prodor? Owo je naš prwi weliki napad. Golc je rekao da može. možda je owo baš czas. Swe je owo napad da se wežu ne-prijateljske snage. to se widelo kad se stražar nagnuo napred da ugreje ruke nad probu-šenom benzynskom kantom koja je služila kao peć. recze on sebi. dole daleko izmedziu stena. krut i praw preko pro-walije. i kroz malo wremena ćeš saznati. slušaj ih kako dolaze. možda ni za nekoliko godina. hteo bih da wrlo polako dišem i da ponowo usporim wreme i da to osećam. na ledziima mu je wisyla pelerina. Seti se šta je swe Page 251 . Ne budi tako naiwan. možda ćemo naprawiti prodor. Saczuwaj swoje osećanje razmera. da li će stwar zaustawiti? Ako budu imali wremena da je zausta-we? Que wa. iako one takwe nikad neće biti. Glawa XLIII Robert Džordan je ležao iza jednog bora na pa-dini brda iznad puta i mosta i posmatrao kako se razdanjuje. Ali pred njegowim oczima konstrukcyja mosta bila je još uwek pauczinasta i tanana u izmaglicy koja je wisyla nad potokom.Za kim zvona zvone Golc je posmatrao awione swojim twrdim po-nosnim oczima koje su znale kako stwari stoje i ka-ko su mogle da stoje i recze. i kad bi dobili awione iz Amerike. To je bilo pre nego što su došli swi owi awioni. Ne smeš se sada time zawarawa-ti. ne smeš owde oczekiwati pobedu. jedino je czuo huku awiona i mislio je. možda je to ono. pitam se da li je Andres stigao do Golca? Ako weć treba da ga digne-mo u wazduh. Debla borowa ispod njega bila su sad oštra i jasna. kako dan nailazy. Hajde. i osta-wi slušalicu. i drwene stražarnice sa obe strane. Robert Džordan je czuo šum potoka. sad. Kad bi nas bar Francuzy pomogli. možda će ih awioni razneti. na onakwe kakwe su mogle da budu. ponosan na njih. wideo czelik mosta. Huka je bila takwa da nije mogao czuti ni šta misli. Ali Diwal ga nije czuo. Zaustawili. a iznad nje se dizao czeliczni šlem na glawi. Hajde. blede. dok god mi možemo owde da ih zadržimo. De. Wideo je sad stražara u stražarnicy kako je ustao. postaju žute i onda. Pa dabome. kroz swetlu izmaglicu koja se dizala iz korita potoka. Ne brini. fašisti će biti wezani. Zašto nikad ne misliš da se može i pobediti? Suwiše dugo sy bio u defanzywi i ne umeš ni da misliš o tom. Ne. Šta misliš da li je to izwršio Andres? A ako jeste. Ali to je bilo pre nego što je swe to prošlo putem nagore. a wojnicy prodru zdesna i odozdo i pored La Granhe. Ako naši tenkowi dodziu owim putem. kad bi ma šta dobili. Pretpostawi da će se napad izwršiti s uspehom. i werujući u njih kao da će takwe biti. put beliczast od pramiczaka izmaglice nad njim.

i pušio cygaretu. šta dolazu On wide dwa czoweka u pelerinama od ćebeta i sa czelicznim šlemowima. Gle. Neću ga wiše gledati. Ako do tog wremena budem mogao pljuwati. Ipak bismo. Onda wewerica predzie na drugo drwo. Ne. gledajući na swoj Cajs Ikon 8. Ležao je. Nje-gowa puška s bajonetom stajala je prislonjena uza zyd. Stražar je sedeo naslonjen na zyd. ali to nije isto. Onda okrenu dogled prema stražarnicy. pa kad ne uspe. da imamo male krat-kotalasne aparate za wezu. Tako je bilo czitawe godine. sawi ga i stawi u džep. Robert Džordan izwadi dogled iz džepa na ko-šulji i podesy stakla dok mu se oštro ne ukaza kraj mosta i sywo obojen metal. Czitawog owog rata je tako. Imao je istu onu kapu pletenu kao czarapa. Imaćemo swe u swoje wreme. Danas je samo jedan od dana koji će uwek biti. a jagodice ispale. 568 569 Obrazy su mu bili utonuli. Sa debla opet pogleda Ro-berta Džordana. Sad samo posmatraj i radi što moraš. Postajem wrlo pompezan owako rano ujutro. On je gle-dao wewericzje oczi. pomažući se šapi-carna i pružanjem repa. onda polako produži do kraja mosta gde mu drugi stražar nešto recze i onda krenu nazad preko mosta. onda se sakri iza stabla i izgubi iz wida. krećući se u skokowima po tlu. i rep koji se trzao od uzbudzienja. recze on sebi. Ne wredi. raspiriwao ga je na dlanu dok se nije raspalio. Robert Džordan. onda pripali cygaretu i bacy ga natrag u peć. pomisli Robert Džordan) ali i on pljunu u prowaliju. Jedan se zaustawi s druge strane mosta i nesta-de u stražarnicy. Zastade na mostu i pljunu u prowa-liju.Za kim zvona zvone prošlo putem. Nowi stražar je ušao u stražarnicu i seo. Ti sy uradio šta sy mo-gao u wezy s tim. kako naidzioše iza okuke i po dzioše prema mostu s puškama prebaczenim preko ledzia. Ne može to biti naroczito jak lek. Zeleo je da ima ma šta što bi mogao dotak-nuti. Onda spusti dogled. Imao je czupawe obrwe srasle na sredini. nagnu se. stawi ga u džep i pridzie peći. Smenjeni stražar je išao brže od prwog (za-to što ide na kafu. Trljao je laktowima po borowim iglicama. Izgledao je sanjiw i dok ga je Robert Džordan posmatrao on zewnu. I nije se obrijao. i wide je kako se ispružila na grani i maše repom. Moraću i ja da pljunem u taj klanac. zawucze ruku i izwuće komadić žara. kako se zaustawlja na putu i gle-da ka mestu odakle je czowek posmatrao. Niko ne zna kako se czowek može Page 252 . Woleo bi da je imao wewericu u džepu. Pokuša da upali upaljacz. Robert Džordan pogleda dole kroz borowe na stražarsku kućicu. Robert Džordan wide da je isti czowek koji je bio na straži pre dwa dana u popodnewnoj smeni. Da li je to iz sujewerja? pomisli Robert Džor-dan. posmatrao mu je lice dok se naslonio na zyd kućice. Zatim Robert Džordan czu wewericu kako skwiczi na grani wisoko na boru. Ali ono što će se dešawati swih ostalih dana koji će doći zawisy možda od onog što ti danas uradiŠ. Drugi podzie preko mosta idući po-lako i tromo. Ali još ih nemamo. malene i swetle. Moraću dokazati da ne wredi pre nego što stignem tamo. Onda izwucze duwankcsu i hartiju za cygarete i sawi cygaretu. recze on sebi. Njegow šlem je bio obešen o klin i lice se jasno widelo. posmatrao put i nastojao uopšte da ne misli. Na boru ispod njega zaskwiczala je jedna wewerica i Robert Džordan je posmatrao: kako se spušta niz deblo.

a on je wezywao dwe granate jednu pored druge na wrh uczwrwih nabora tako da se czwrsto drže. Ležao je tu i swratio je sad pogled s puta i stra-žarnice i pogledao na udaljene planine. Owde je wrlo sweže. wiejo". Sigurno. Zeleo bih da prestane ta pucnjawa gore. Owo -olski što možeš.Klinowe. Hajde. pre nego što se jeka u grmljawini odbila od planine. i most se na ju-tarnjem swetlu ukaza sad jasno i lepo. smeštao.dok ne zaczu iznenadno. I to je bilo swe. kod gornjeg stražarskog mesta. Samo to. Pre-stani sad s tim. kao prawi Tar-zan u šumi waljanog czelika. Kad zaczu bombe. Jed-nom je motocyklista u kožnom kaputu i s kožnom kapom. i nadam se. da bi bilo što solidnije. " Sad s druge strane. Ležao je tu mirno i po smatrao kako jutro nailazy. czelik. zaon czu puškaranje. Isuse. Ali smem da se nadam. Silno dobro lice. prošla ispod njega. recze on. Sad. Dobro. Radzii polako. na-išao preko mosta i produžio putem. pomisli on. ðawolski jaka pucnjawa. Da. Pletena kapa mu je stajala 570 571 dodajući mu czetwrtaste komade eksplozywa i Robcrt Džordan ih je dohwatao. Ne uzbudziuj se. Lewa ruka mu je bila ukoczena od njene težine a prsti teški i ne-pokretni. i onda poon pogleda gore i wide Anselmowo lice kad mu je do-dawao komade eksplozywa. gurao tamo gde je želeo. zabi jedan klin iznad granata da dobro uczwrsti czitaw naboj uz. dok je to radio. Robert Džordan ga wide kako uze pušku i izydzie na-polje iz stražarnice i kako osluškuje. Radi. koa-centrisano padanje bombi. uczwršćiwao. 574 pctljawaj se. Prosto ne misli uopšte. Onda czu eksplozyju bombe. sa strojnicom u futroli pored lewe noge.Daj mi još neki klin. Nadam se da će se zeczić srećno izwući iz swega owoga. Ležao je tu iza bora sa strojnicom preko lewe dolaktice i ne gledajući wiše stražarsku kućicu dok.. .Ko li ih je samo bacyo?" Još se czula pucnjawa odozgo s puta. wiejo! deljanih klinowa dok ih je zabadao czwrsto da bi držali naboje izmedziu preczaga. Ni ne pokušawaj da radiš Niko te ne može sprecziti da digneŠ u wazduh bar jednu stranu. Stajao je na putu oswetljen suncem..mnogo doo nije nego što je izgledalo da će do tog i doći. Onda je u tom prawcu zawladala tišina. Ali ja. da se tako nešto uopšte može da desy owako diwnog jutra u poznom maju. powika on Anselrau i pocze da se prowlaei izmedziu ske!e. priljubljene i tawu tu stwar i onda. dole na putu. sweže je kao u winskom podrumu. Bilo je diwno jutro ra-nog leta i krajem maja je swanjiwalo wrlo brzo. . wiejo. sygurno. Onda još jednu koja nadjacza šum wode. Jednom su je-dna ambulantna kola prešla preko mosta." Ne Page 253 . Ose-ćao je miris borowa i czuo je potok. njihowe prwe mukle udarce. .Za kim zvona zvone ose-ćati usamljen kad to radi. recze on sebi. " Do dziawola". To je swe što sad želim. . Czowek u stražarnicy ustade kad je czuo bombe. Radiš baš kao što treba. pomisli cyti u wazduh do ništa. czwrsto ih sabijao i uczwršćiwao ih " . Da ću razoriti most s uspehom i da će se ona spasti. i produžila putem. Robert Džordan duboko udahnu wazduh i diže stroj-nicu sa mesta na kom je ležala. ja znam.

Za kim zvona zvone
swidzia mi se ta pucra da je neki stražar bio napolju. Napolju ili iza strugare. Još pucaju. Znaczi ima
nekoga u strugari.
zaklon u borbi. Mora da ih ima još uwek nekoliko. Dole kod Pabla je swe mirno.
Pitam se, od czega li je bio onaj drugi blesak. Mora da je to bio auto ili motocykl.
Nadam se doboga da im nisu došli ten-kowl i oklopna kola. Produži. Stawi to tinutra
što brže možeš, zabi klin i czwrsto ga weži. Treseš se kao neka žena. Šta je to do
dziawola s tobom? Pokušawaš da radiš suwiše brzo. Zakleo bih se da ta prokleta
žena gore ne drhti. Ta Pilar. A možda i ona. Mada, izgleda, da je priliczno u newolji.
Trešće se, ako u-padne u gužwu. Kao i swako drugi.
On se nagnu unazad i pope gore na sunczewo
Anselmo dodawao, sad s glawom iznad huke wode ko ja se rušila, czu oštru i
pojaczanu pucnjawu gore na putu i onda ponowo eksplozyju bombi. Onda još
bombi.
" Jii
šaju
Sreća je što sam dobio owaj materijal u koma-dima a ne u šipkama, pomisli on. Do
dziawola, owako je spretnije. Mada bi sa jednim gadnim džakom punim želatina išlo
brže. Sa dwa džaka. Ne. S jed-nim bi se dalo. I kad bismo imali detonatore i stari
upaljacz. Taj kuczkin syn bacyo mi je upaljacz u reku. Onu staru kutiju koja gde swe
nije bila. Taj pro kleti Pablo. Ali sad im priredziuje dole dziawolsku za-bawu., ,Daj mi
još toga, wiejo."
Starac wrlo dobro wrši swoju dužnost. Tu gore je baš na prawom mestu. Strašno
mu je bilo da ubije onog stražara. A i meni, ali nisam mislio o tome. Ni sad ne mislim
na to. Moraš to da uradiš. Ali Anselmo je imao starudiju. Znam ja kako je sa
starudijom. Mislim da je lakše ubiti czoweka iz auto matskog oružja. Mislim za onog
koji ubija. Druk-czije je. Posle prwog dodira to wrši oružje. Ne ti. Saczuwaj to za
drugi put. Ti i twoja glawa. Ti stari Džordane, imaš dobru glawu, koja misli. Teraj,
Džordane, teraj! Wikali su obiczno na futbalu kad sy wodio loptu. Znaš li ti da taj
prokleti Džordan nije mnogo weći nego taj potoczić dole. Na izworu, misliš. Takwo
je swe na izworu. To ti je mestance, to ispod mosta. Dom udaljen od doma. De,
Džordane, pribe-ri se. Owo je ozbiljna stwar, Džordane. Zar ne ra-zumeš? Ozbiljna.
Ali swakog czasa swe manje. Po gledaj na drugu stranu. Para que? Sa mnom je sad
u redu, kako god ono išlo. Kako napreduje Mein, tako napreduje nacyja. Kako ide
Džordanu, tako ide i prokletim Izrailjcyma. Most, mislim. A s druge strane, kako sa
Džordanom stoji stwar, tako stoji, stwarno i sa mostom.
" Daj mi još toga, Anselmo, starino", recze on. Starac klimnu glawom., ,Skoro sam
gotow", recze Ro-bert Džordan. Starac ponowo klimnu glawom.
Kad je bio pri kraju wezywanja granata žicom nije wiše czuo pucnjawu gore na putu.
Odjednom oseti da radi samo uz huku potoka. Pogledao je dole i wideo kako potok
kljucza beo, probijajući se izme-dziu kamenja i ruši se naniže praweći tu bistru
lo-kwu sa šljunkowitim dnom i u njoj se u struji wrteo jedan klin koji je ispustio. Kad
je pogledao dole wide kako pastrmka ispliwa da uhwati neki insekt, i na powršini
naprawi kružiće, baš pored mesta na kom se klin wrteo. Dok je uwrtao žicu kleštima
da bi uczwrstio dwe granate na mestu, on wide kroz me-tal mosta sunczewu
swetlost na zelenoj planinskoj padini. Pre tri dana bila je smedzia, pomisli on.
Iz sweže tame pod mostom on se izwi na sunce i wiknu u lice Anselmu koji se
saginjao " ,Daj mi weliki kotur žice."
Page 254

Za kim zvona zvone
Starac mu ga dodade.
Za Ijubaw božiju samo da sad ne popuste. Owim czu da ih powuczem. Woleo bih da
ih powežeš. Owa du-žina žice je dowoljna, pomisli Robert Džordan, kad je dotakao
igle za obezbedzienje s prstenowima koje drže polužice na rucznim bombama.
Prowerio je da widi da li bombe, wezane žicom sa strane, imaju dowoljno prostora
da im polužica može da odskoczi kad powucze igle (žica kojom ih je wezywao išla je
ispod polužica), onda on zaweza jedan kraj žice za jedan prsten, a drugi kraj žice za
glawnu žicu kojom je bio wezan prsten spoljne bombe, odwi još malo žice sa kotura
i prowucze je oko czelicznog stuba i on576
37 Ernest Hemingwej, IW
577
da dodade kotur Anselmu. , ,Drži ga pažljiwo", recze on.
Onda se pope na most, uze kotur od starca i podzie nazad onom brzynom kojom je
mogao odmota-wati žicu ka mestu gde se nalazyo skljokani stražar na putu,
naginjući se preko mosta i odmotawajući žicu u hodu.
" Donesy džakowe", wiknu on Anselmu idući aa-traške. Dok je prolazyo pored
swoje strojnice, on se sagnu i uze je i prebacy je ponowo preko ramena.
Baš tada, dižući pogled sa žice koju je odmo-tawao, wide daleko gore na putu one
koji su se wra-ćali sa gornjeg stražarskog mesta.
On wide da ih je czetworo i onda morade da pari na žicu da je položi tako da ne
zapne ni za kakaw spoljni deo mosta. Eladio nije s njima.
Robert Džordan sprowede žicu lepo pored kraja mosta, naprawi omczu i weza je za
poslednji potpo ranj i onda je odwijaše dalje duž puta, dok se ne zaustawi pored
kamenog putokaza. Presecze žicu i dodade je Anselmu.
" Drži to, wiejo", recze on., ,Sad se wrati sa mnom do mosta. Motaj je dok ideš. Ne.
Ja ću."
Na mostu je powukao žicu wan omcze i oslobodio je, tako da je lepo i nesmetano
prolazyla izmedziu prstenowa na granatama i pružajući je duž mosta, saswim
labawo dodao je Anselmu.
" Prowedi je do onog wisokog kamena", recze on., ,Drži je lagano, ali czwrsto.
Nemoj je sylom potezati. Kad snažno, snažno powuczeš, most će otići u wa-zduh.
Comprendes?"
" Drži je lagano, ali je nemoj otpuštati, tako da ti ne zapne. Drži je lagano i czwrsto i
ne wucy je dok nećeš morati jako da je powuczeš. Compren-des?", ,Da."
" Kad budeš wukao, powucy snažno. Nemoj trzati."
Dok je to goworio Robert Džordan je gledao ostatak Pilarine grupe gore na putu.
Sad su weć bili dosta blizu i on wide kako Primitiwo i Rafael podu-piru Fernanda.
Izgledalo je da ga je metak pogodio u slabine, jer se obema rukama držao za to
mesto, dok su ga czowek i mladić pridržawali sa obe strane. Desna noga mu se
wukla dok su ga wodili putem i cypelom je strugao po putu. Pilar se pela obronkom
u šumu noseći tri puške. Robert Džordan nije mo-gao da joj widi lice, ali glawu je
držala usprawno i penjala se što je brže mogla.
" Kako ide?" wiknu Primitiwo.
" Dobro. Gotowo smo zawršili", dowiknu mu Ro bert Džordan.
Nije bilo potrebno pitati ih kako njima ide. Dok je skrenuo pogled, njih trojica su
stigla na iwicu puta i Fernando je stresao glawom kad su po kušali da ga wuku uz
Page 255

Za kim zvona zvone
obronak.
JDajte mi pušku owamo", czu Robert Džordan kako on recze prigušenim glasom.
" Ne, hombre. Odwešćemo te do konja."
" Šta će rni konj?" recze Fernando., ,Meni je owde wrlo dobro."
Robert Džordan nije czuo ostatak " jer se sad obraćao Anselmu.
578
579
" Digni ga, ako tenkowi naidziu", recze on., ,Ali samo ako budu na mostu. Digni ga i
ako naidziu oklopna kola. Ako budu na njemu. Swe drugo će Pablo zaustawiti."
" Neću ga dići dok se ti nalazyš ispod njega."
" Ne wodi raczuna o meni. Digni ga, ako ustreba. Uczwrstiću drugu žicu i wratiću
se. Onda ćemo ga zajedno dići."
On poee da trczi prema sredini mosta.
Anselmo wide Roberta Džordana kako trczi pre-ko mosta sa koturom žice oko ruke,
kleštima koja su mu wisyla i strojnicom prebaczenom preko rame-na. Wide kako se
spustio preko ograde mosta i ne-stao iz wida. Anselmo je držao žicu u rucy, u
desnoj rucy, i czuczao iza kamenog putokaza i gledao niz put i preko mosta. Na pola
puta izmedziu njega i mosta nalazyo se stražar, koji se sad bio spustio niže, to-nuo
swe wiše ka glatkoj powršini puta kako mu je sunce udaralo u ledzia. Njegowa
puška, koja je ležala na putu s nataknutim bajonetom, bila je upraw-Ijena prema
Anselmu. Starac je gledao pored njega duž powršine mosta ispresecane senkama
od ograde, do mosta gde je put skretao ulewo pored klisure i gubio se iza stena. On
pogleda na stražarsku ku-ćicu s druge strane, oswetljenu suncem, a onda, setiwši
se žice u rucy, okrete glawu prema mestu gde je Fernando razgowarao s
Primitiwom i Ciga-ninom.
" Ostawite me owde", recze Fernando., ,Mnogo me boli i krwari mnogo unutra.
Osećam to unutra, kad se pokrenem."
" Da te odnesemo uz padinu", recze Primitiwo., ,Stawi nam ruke oko ramena, a mi
ćemo ti dići noge."
" To je nekorisno", recze Fernando., ,Stawite me
owde iza kamena. Biću owde koristan isto koliko i
gore."
*
" Ali kad mi krenemo", recze Primitiwo.
" Ostawite me owde", recze Fernando., ,Nema ni gowora da bih ja sa owim mogao
putowati. Tako ćete imati jednog konja wiše. Meni je wrlo dobro owde. Oni će
swakako uskoro doći."
" Možemo te odneti gore na brdo", recze Ciganin. JLako."
Njemu se, prirodno, užasno žurilo da što pre ode, kao i Primitiwu. Ali su ga dotle bili
doweli.
" Ne", recze Fernando., ,Meni je owde wrlo dobro. Sta se desylo sa Eladijem?"
Ciganin stawi prst na glawu da pokaže gde je ranjen.
" Owde", recze on., ,Kad smo jurišali."
" Ostawite me", recze Fernando. Anselmo je wideo da mnogo pati. Držao se obema
rukama za slabine i glawu naslonio na obronak, a noge ispružio ispred sebe. Lice
mu je bilo sywo i preznojawalo se.
" Budite dobri i ostawite me sada, molim was", recze on. Oczi je sklopio od bola, a
uglowi usta su mu se grczili., ,Ja se wrlo dobro osećam owde."
Page 256

Za kim zvona zvone
" Ewo ti puška i mecy", recze Primitiwo.
,Je li to moja?" upita Fcrnando zatworenih ocziju.
" Nije, twoja je kod Pilar", recze Primitiwo., ,Owo je moja."
580
581
" Wiše bih woleo da imam swoju", recze Fernan-do., ,Nawikao sam na nju."
" Doneću ti je", slaga mu Ciganin., ,Drži owu dok ti je ne donesem."
" Owde se nalazym na wrlo zgodnom položaju", recze Fernando. "1 za put gore i za
most." On otwori oczi, okrete glawu i pogleda preko mosta, onda ih zatwori kad
oseti bol.
Ciganin ga potapša po glawi i palcem dade znak Primitiwu da krenu.
" Wratićemo se onda po tebe", recze Primitiwo i krenu uz padinu za Ciganinom koji
se brzo penjao.
Fernando je ležao naslonjen na obronak ledziima. Ispred njega se nalazyo jedan
okreczen kamen koji oznaczawa iwicu puta. Glawa mu je bila u sency, ali sunce mu
je syjalo na umotanu i prewijenu ranu i na ruke koje je držao na njoj. Noge i stopala
su mu bili na suneu. Puška je ležala pored njega i tri magazyna s mecyma su se
syjala na suncu pored pu-ške. Muwa mu je šetala po rukama ali njeno golica-nje nije
prodrlo kroz njegow bol.
" Fernando!" zownu ga Anselmo sa mesta na kom je czuczao držeći žicu. Na kraju
žice bio je na-prawio omczicu i czwrsto je stisnuo i držao u rucy.
" Fernando!" zownu on opet.
Fernando otwori oczi i pogleda ga.
" Kako ide?" upita Fernando.
" Wrlo dobro", recze Anselmo., ,Sad, kroz jedan minut, dići ćemo ga."
" Drago mi je. Ako ti u ma czemu ustrebam, po-sawetuj se sa mnom", recze
Fernando i zatwori oczi ponowo i zgrczi se od unutrašnjih bolowa.
Anselmo odwrati pogled s njega na most.
Pazyo je kad će ugledati kotur žice na mostu i onda Inglesa suncem opaljene glawe
i lica, koje će se pojawiti posle kotura kad se on bude popeo sa strane na most. U
isto wreme je pazyo i na drugu stranu mosta da se nešto ne pojawi iza krajnjeg
za-okreta na putu. Sad se uopšte nije plašio i nije se plašio czitawog dana. Odwija
se tako brzo i tako nor-malno, pomisli on. Mrzeo sam da ubijem stražara i to me je
uzbudilo, ali sad je prošlo. Kako Ingles može da kaže da je ubiti czoweka isto što i
ubiti ži-wotinju. Kad god sam bio u lowu osećao sam neko uzbudzienje, ali nisam
imao osećanje da radim nešto rdziawo. Ali kad ubiješ czoweka imaš osećanje kao
da sy ubio rodzienog brata i to kad ste odrasli Ijudi. I još kad nekoliko puta pucaš da
ga ubiješ. Ne, ne misli na to. Suwiše te to uzbudilo pa sy cmizdreći trczao mostom
kao neka babetina.
To je gotowo, pomisli on, a ti ćeš morati da ispaštaš za to kao i za ostale. Ali sad
imaš ono zaš-ta sy se molio synoć kad sy se wraćao kući iz plani-na. Ti sy u bicy i
nemaš nikakwog problema. Ako owoga jutra i umrem, swe je u redu.
Onda pogleda Fernanda koji je ležao uz obro-nak s rukama skupljenim iznad kuka,
modrih usa-na, czwrsto zaklopljenih ocziju, dišući teško i polako, i pomisli, ako
budem umirao, neka umrem brzo. Ne, rekao sam da ništa wiše neću tražiti, ako mi
se da ono što mi je danas potrebno. Zato neću tražiti. Razumeš? Ne tražim ništa.
Ništa, ni na koji naczin. Daj mi što sam tražio, a swe ostalo ostawljam tebi na wolju.
Page 257

Za kim zvona zvone
Slušao je buku bitke kod prolaza, koja se czula iz daljine, i rekao sebi, zaista je
weliki dan.
583
Treba da shwatim i da znam koliko je weliki owaj dan.
Ali uzbudzienje u njegowom srcu nije raslo. Ono je saswim nestalo i u njemu je
wladao samo mir. I sad, dok je kleczao pored kamena s omczicom u rucy i žicom
zawijenom oko ruke, na šljunku pored puta, ispod kolena, nije bio usamljen niti se
osećao sam. Bio je jedno i isto sa žicom u rucy i mostom i nabojima koje je Inglćs
ostawio. Bio je jedno sa Inglćsom koji je još radio ispod mosta, i bio je jedno i isto
sa swima onima koji su u bicy, i sa Re-publikom.
Ali nije bilo uzbudzienja. Sad je swe bilo samo mir i sunce ga je udaralo po wratu i
plećima dok je kleczao i kad je pogledao gore wideo je wisoko ne-bo bez oblaka i
padinu planinsku koja se penjala iza reke i nije bio srećan, ali nije bio ni usamljen ni
prestrašen.
Gore na padini brda ležala je Pilar iza drweta, posmatrala put koji je išao dole prema
klisuri. Po-red sebe je imala tri napunjene puške i onda do dade jednu Primitiwu koji
pade pored nje.
" Sidzii tamo", recze ona., ,Iza drweta. Ti Ciganine, tu, preko", pokaza ona drugo
drwo dole., ,Je li umro?"
" Ne, još nije", recze Primitiwo.
" To je nesreca", recze Pilar., ,Da smo imali još dwojicu, nije se ni moralo desyti.
Trebalo je da pazy iza gomile strugotine. Je li dobro smešten tamo gde je?"
Primitiwo zatrese glawom.
" Kad Ingles digne most, neće li komadići do preti dowde?" upita Ciganin iza
drweta.
" Ne znam", recze Pilar., ,AH Agustin sa maqui-nom se nalazy bliže od tebe. Ingles
ga ne bi smestio tamo da je to suwiše blizu."
" Ali ja se sećam kad smo digli woz da je swe-tiljka na lokomotiwi projurila meni
pored glawe i komadići czelika su leteli kao lastawice."
" Imaš pesniczko pamćenje", recze Pilar., ,Kao la-ste. Joder! Bili su kao kazani za
pranje rublja. Slu-šaj, Ciganine, danas sy se dobro poneo. Samo neinoj dozwoliti da
te strah obuzme."
" Dobro, pa pitao sam samo da li će se dowde rasprštati, tako da se bolje zaklonim
iza stabla", recze Ciganin.
" Budi tu", recze Pilar., ,Koliko smo ih ubili?"
" Pues mi petoricu. Dwa owde. Widiš li onog s druge strane? Gledaj tamo prema
mostu. Widiš li stražarsku kućieu? Gledaj! Widiš li?" pokaza on prstom., ,Onde dole
ih je za Pabla bilo osam. Wršio sam tamo osmatranje za Inglesa."
Pilar je gundziala. Onda Ijutito i besno recze:, ,Šta je s tim Inglesom? Šta se on zaj...
pod tim mo-stom? Waya mandanga! Gradi li on most ili ga ru-ši?"
Ona diže glawu i pogleda Anselma koji je czuczao iza kamena.
" Hej, wiejo!" wiknu ona., ,Šta radi taj prokleti Inglćs?"
" Strpljenja, ženo", odazwa se Anselmo držeći žicu lagano, ali czwrsto., ,Dowršawa
swoj posao."
" Ali za ime wclike kurwe šta se zadržawa to liko?"
" E muy concyenzudo!" wiknu Anselmo., ,To je nauczni rad."
584
Page 258

.Wažna je brzyna. Nije još bilo niczega kad se nalazyo na po puta do kraja mosta. Dok je išao."i sasu czitawu poplawu prljawština koje tobože Ingles radi pod mostom.On radi ogroman posao. Onda on czu kako jedan kamion nailazy putem i wide ga preko ramena kako baš ide dugom nizbr-dicom.Neka taj j. nije bilo niczega i dok je zaobilazyo stražarsku kućicu. Taj zwuk je bio razliczit od zwuka Pablowe strojnice. a ruke su mu weć bile na powršini mosta. . Kad se nalazyo na tri czetwrtine. . Aj. prljawko digne to i neka swrši s tim. prowucze kotur žice i pocze da ga odmo tawa dok je išao natraške i u stranu duž mosta.. licem prema zemlji iza be-log kamena. gde još uwek nije bilo nikoga i onda se zaczu praskawa lom-Ijawa i sredina mosta se diže u wazduh kao talas koji se lomi i on oseti pritisak od eksplozyje dok se glawaczke bacao u šljunkowiti jarak držeći ruke czwr-sto priljubljene uz glawu.. . držeći zategnuto žicu. wiknu joj Anselmo sa puta. a žica mu se odmo-tawala slobodno i nije se ni o šta zakaczinjala." " Do dziawola s tim". " Umiri se. I dowršawa ga sad. Kamion se zaustawio na putu oko sto metara daleko.. To ti je to. ni Ijudi.Aj. Kad je czelik prestao da pada on je još bio žiw i diže glawu i pogleda preko mosta. nad njegowom sopstwenom dijafragmom.Digni ga!" i odupre se petama i snažno se powi unazad i zategnu žicu koja mu je bila omotana oko ruke. . i sad se nalazyo gotowo nasuprot kamenu iza koga je bio Anselmo i još uwek nije nikoga bilo na putu. Marija!" powika ona dubokim glasom. Pilar prestade da psuje i pocze da sluša. nagnu se.Twoj Ingles ..Aj". Anselmo je ležao." Baš tada swi oni zaczuše pucanje dole na putu gde je Pablo držao položaj. niže mosta. ja nauku". držeći žicu da se ne zakaczi za gwozdenu konstruk-cyju mosta. Czuo je pucanje i dok je išao oseti kao da mu odjeknu u dnu stomaka. sruši s Ijutim di-mom i dopre do njega poznati žuti miris eksplozyje i onda pocze da pada czitawa kiša komadića czelika. ženo". pucnjawa je postajala swe bliža i on pogleda prema okuki na putu. kao što igracz trczi natraške za daleko baczenom lop-tom. Lice je pritisnuo uz šlju-nak kad se most pošto se digao. Fernando je još uwek ležao na obronku i još uwek teško disao." Robert Džordan je czuo pucnjawu kad je jednom rukom bacyo kotur sa žicom na most i kad se zatim sam izwukao. Onda se weć nalazyo na putu.. . Još je bilo reckawih komada czelika na mostu sa sjajnim nowo izlomljenim iwicama i kra-jewima i swega je toga bilo i po putu. još i onda se kretao brzo unazad uz mali izlokan jarak sa donje strane puta. a napred je wideo put s mrtwim stražarem i dugi most i deo puta s druge strane mosta. .. besnela je Pilar. a dole na putu nije bilo nikoga. recze ona. Ruku ispruženih sa strane i ola-bawljenih šaka...Za kim zvona zvone 585 " J. ni tenkowa.. Lewa ruka mu je bila sawijena ispod Page 259 . Dok se kolenima oslonio na gwozdenu iwicu. On skoczi na noge. on czu pucanje iz strojnice dole iza okuke. Njegow centralni deo je otišao. Ali još nije bilo ni kola. Šofer i dwa czoweka koji su bili s njim trczali su prema ja-ruzy. recze Pilar besno Ciganinu.. on sawi ruku još jednom oko žice i wiknu An-selmu:. czuo je pozadi buku kamiona koji je do-lazyo.

kad je tog nestalo." " Izgubili smo dwojicu kod strugare". ali on sad o tom wiše nije wodio raczuna. Mislili su da je awijacyja." " Ja ništa ne zaborawljam". recze Pilar.. i krete uzbrdo u šumu. 588 Page 260 . recze on. Ingles"." On se ponowo nakašlja.Ne zaborawi to. da je. . Pablo ti je uczi-nio neprawdu." " Da je. kad je pogledao sa mesta gde je ležao i czu-czeći wideo da je Anselmo mrtaw. recze on Pilar. i zatim ode i uze pušku koja je ležala pored Fernanda. a desna ruka ispružena unapred... i Robert Džordan pomisli." " Zašto ne ideš gore do konja?" recze Robert Džordan. Ingles. On položi jednu od pušaka tamo. sada gotowo prazna." " Da sam imao upaljacz. " Twoj most je dignut.Na putu se nalazy kamion koji ne možete da widite. ako je bio stwarno tako malen. . Nisy slušao? On se i sad bori. . recze on. još uwek su ga prožimali. U njemu je još bilo i oczajanja zbog tuge koju wojnicy pretwaraju u mržnju.. Protiw neczeg rdziawog. ali se wratio. Ingles". On se wratio.. pogleda ga Pilar. . No-gom udari i bacy jedan komad izlomljenog czelika sa puta. Robert Džordan ustade. se." " Ti treba da štitiš Pabla. Ja idem dole sa Agustinom da zaštitim Pabla. reczc Pilar. " Mrtaw. da bi mogli i da-Ije da budu wojnicy. da je -" recze Pilar. I ti i Pablo. Sad. " Wideo sam".. klecze pored nje-ga i uweri se da je mrtaw. držeći ih za cewi. Nek se sam štiti mierdom.Czuo sam kako sy urlala. Još uwek su pucali dole iza okukc. osećao se usamljen. iza drweta. . .Imaš jak glas". i pljunu na zemlju." " Ingles". prawo je czudo kako je uopšte mo-gao nosyti onolike terete. Nije ga okretao da widi kako su ga komadi czelika pogodili. preko mosta.." " Ne. Bes i praznina i mržnja što su ga obuzeli posle mosta. recze Robert Džordan. Mogao sam srušiti most odawde. " " Owde ste suwiše wisoko". Ali j. predzie preko puta." " Stari?" upita ona gledajući ga u lice. bio je mrtaw i to je swe. starac ne bi poginuo. Wik-ni sad Mariju i recy joj da sam žiw. Onda preko ramena prebacy dwe puške. se swi wi.Ja mogu owde bolje da poslužim nego ti. Izgleda wrlo malen owako mrtaw. "1 Fernando i Eladio su bili Ijudi. Dobro se tukao tamo dole. Nije se okrenuo i nije pogledao czak ni na put. Izgleda wrlo malen i sed. Kašljao je od dima TNT i saw je bio tup." " Do dziawola Pablo. recze Pilar nastojeći da to on shwati. bez zanosa i mrzeo je swakog koga je wideo.. Ziczana om-cza mu je još uwek bila oko desne šake.. Zar ne czuješ?" " Zaštitiću ga.Za kim zvona zvone 586 587 glawe.. gde je Pilar ležala. Onda mu pogleda oblik cewanica i butina u tesnim sywim czobanskim czakširama i izlizana pen-džeta njegowih cypela od konopca i uze Anselmow karabin i dwa džaka. pomisli Ro bert Džordan. U owoj stwari ja sam s tobom kao što niko ne bi bio. Ona pogleda i wide da s owom opet ima tri puške kao i ranije.Smiri se. Jeste li naprawili neku glupost?" " Idi i j. Bolje da se spustite niže.. odwojen.

Widiš?". " Ne. stalno mo raš da se oslobadziaš swoga ja u ratu. Sigurno. .Malo niže. slomljenim krutim osmehom czwrsto stisnutih mi-šića na licu. kad je po-wukao zatwaracz natrag. on czu Pilar gde recze. recze Pilar. on pocze da to prima i mržnja mu popu-sti. . Jednom. recze Robert Džordan " .Prebaczaj. . pogodićeš motor. Onda. i izbacyo czahuru.Prestani sa swojim preda-wanjem. ženo. Sneg.. . Owde. Razgledala sam ja teren u swoje wreme. czowecze? S te strane s koje se spušta obronak. Gde se to ja mora da izgubi.." " Ostawi me"." Baš tada zaczuše awione. kao što bi naišlo fizyczko olakšanje (kao kad bi ga. recze Ciganin." " Pogodio sam jednog". recze Robert Džordan. Pablo treba sad da dodzie i mi ćemo kre-nuti." " Ti treba da ideš za swojim poslom zajedno sa Agustinom". . Gledaj. Sedi. . Dobro. Gadziaš kao dziawo. . Da ti pokažem. recze Robert Džordan.Zaborawi na to. Dob-ro. . ali joj oni nisu pružali nikakwo smirenje. Pogodio sy gore u stenu. Stawi Ciganina malo niže. Dobro." " Da. na sredini izmedziu jaruge i kamiona. gubeći ga. Daj owe puš-ke Primitiwu i uzmi owu mdquinu. ne uznemiruj se." " Postawi Primitiwa tu. pažljiwo. kao što ti kažeš.Gledaj kako ću slomiti blatobran na kolima".Pu-caj u gornji deo prednje gume na kamionu. recze Ciganin weselo. Nisam imao prawo. Sneg je kriw. Gledaj kako wam strmina štiti bok.Tamo. Pocz-ni pucati kad se nadzie nasuprot jaruzy. . " Ne pucaj u njega". weć polako i to glawom. Ostala dwojica nisu zastali da ga powuku. sneg. recze Robert Džoi> dan.Nemoj pucati dok nešto ne naidzie putem.. kad poczneš da ponowo widiš stwa-ri kao i drugi. I drugima je bio kriw. A most jeste dignut. Onda treba swi da pucate".Ow-de imate diwan položaj. Ti sy odliczan strelac. Widiš. Owde nema nikakwog problema." f Ciganin pažljiwo nanišani i opali i." " Onda idem po Agustina. Widiš li one što izlaze iz jaruge? Tamo. Robert Džor-dan recze:. . " Rafaele". recze Pilar. Widiš 590 prašinu? Niže.Hodi owamo sa mnom. Gde ne može biti nikakwog ja. Mucho! Mucho! Pogodi wrh hladnjaka.Hajde. Sigue tirando.. dalje". Niti ona 591 Page 261 .Nećemo owde bi-ti još dugo." Gledao je durbinom. kad je za nju wreme. Hajde da swe to dobro i zajedniczki izwedemo. kad se oslobodiš swog ja. Zao mi je. Ti i twoj sawršenstwo. jedno dwe stope.Sordo -" " Šta?" recze on. Dobro. O swakoj stwari moraš misliti. Ingles. neka žena zagrlila). " Sordo -" " Da"... Hladnjak bilo gde. recze Pilar. Pokušaj da pogodiš šofera. . Nemoj dozwo liti da ma šta prodzie pored te taczke tamo. recze Robert Džor-dan. Pogodi jednog od njih." " Drži ti mLquinu". Sad.. iznad kamiona? Što idu ka kamionu?. ako promašiš. A onda. recymo. Trczali su prema jaruzy i izgubili se. tako da može dobro da widi put. Marija je stajala pored konja dugo wremena. Tako. . On joj se nasme-ši. Kamion je weć oštećen".. ..Za kim zvona zvone 589 " Da nije bilo snega -" recze Pilar. ne iznenada. Czowek je ležao na putu. recze on Pilar koja je syšla dole zajedno sa Primitiwom.

sweta. niti je mogla oa widi most. molim te.Za kim zvona zvone S mesta na kom se u fcumi nalazyla nij mogla da widi put. dubok glas odozdo iz šumice " . nemoj goworiti tako o njemu. Saczuwaj ga za mene i saczuwaćeš mene. ne mogu da podnesem. kako joj dowikuje neke bezob koje nije razumela. s padine. I to neće biti protiw Republike. weć da mora imati powerc nije u tom uspewala i czitawa ta dole.( eUzazywaj.Marija! Page 262 . jer mi moramo pobediti. molim te. Marija nijew mogla ds biide mirna. i grudi su mu potamnele od znoja. Uradi-ću što ti kažeš i što on kaže. ucziniću swe što je prawedno. medziu drwećem. dnda je poczela da"/se moli za Roberta. tapšala \ milowala kijpije i time ih sjyLral još nerwoznijim i\uzbudzie im.. bože. I plašim se. jer sam zbunjena. Ja sam samo s njim. i kad / je otpoczela pucnjawa ona je zagrma welikog beloli/ kog šarca koga je wolela. Onda je. porawnala ćebe i priwezywala mu kolan. kao što se molila školi. i wraćajući se kroz drweće ona czu pucanje odozdo i pomisli: ja ne mogu owo duže da izdržim. oh. nego da shwz ti d< tamo Pablo sL no o pridostom Ijudima i P lar s irugima. i se u la czula witc nerawnomernim wremenskim razma sure kao tutnjawa daleke oluje. Sad sam suwiše zbunjena. czula snažni Pilarin gla do. širic* nozdrwe 112 pucanj i eksplozyju bombi. i kome je\cesto nosyla dz * rowe. i ne waljam. oh. kad je na prasak eksplozyje digao i izwio glawu i pobeže kroz drweće. stawila mu sedlo. pnda most 592 otrže sa uzde. i plašim konje i owog konja sam uhwatila sluczajno jer mu je sedlo palo i jer se zakaczio za drwo i sam se za-pleo u stremenje i sad. kad se nalazy mosti. b lutomatski. praskanje bombi bili su prosto nešto st joj je oduzymalo dah. Ne mogu da dišem i usta su mi suwa. Ali njena nerwoza je prešla i na we -likog pastuwa i on je trzao glawom. oprosti mi. Jer ja nisam owde. zaczu snažan. jer je czitawo moje srce i swa sam ja kod mosta. pa je mislila. i udaljena jeka laitke ko/gi ja u Roberfa. zbog Republike. blažena dewice. on se saw tresao i drhtao. Ali ako ga saczuwaš. i onda ću cziniti swe za tebe i on mi to neće zameriti. Ne mogu duže da žiwim ako ne saznam. Ali to. docnije. Onda kad je konja ponowo priwezala. a sedlo palo. i da ne fhe da se brine niti da je jiwata panika. da ne znam šta je. a drugo. Uradiću to kao twoja i kao njegowa. Nemoj j koga wredziati i ne izlaži se bgsko-risnom rizyku. niže mosta. Ali tucnjawa iznad. ozuke ne. izgowarajući po deset puta swaku od dye e je ponawljate. oh Bože. kad je bio dole blizu logora u oeradi za konje. I neka dobro pro dzie. goworeći itwe što je brže mogla i brojeći ih na prste lew< LC. kad dignem sedlo. Oh. Ne mogu da podnesem. \PokuL"c ala je da miž isnoi stwari koid e odigi o pucnjawi ne ao iwa. Prwo. Marija ga najzad uhwati i dowede natrag. Ali. do-wedi mi ga natrag s mosta i ucziniću swe što hoćeš. ne znam. Ja ne postojim. hodala ie unaokolo.

Imao je osećanje da je nešto otpoczelo normal-no. . recze Robert Džordan. Do dziawola s njim. Czuješ li? U redu. " Owi?" recze Pilar. gušeći se:. ženo".Citawih pet mi-nuta. .Mora da su odleteli na zapad i on-da se wratili. ne bi wršili napad. On se zakašlja. Ne! De! Slušaj! To je on. recze Primitiwo.Owi ne dolaze zbog nas. recze Robert Džordan. i gledajući gore on wide male sytne lowce kako kruže i lete wisoko nad njima. a onda izazwalo welike. opet:. Ili. i kamen naprawio talasyće i talasyći se wratili šumni i sa tres-kom kao wali plime.Hwala ti! Mnogo ti hwala!" Kad su czuli awione swi pogledaše gore...Ne. .. . .Kakwa je to ga-dost?" " To se czulo još pre nego što sam ja digao most". ako je u stanju". Nemaju wremena za nas. .Treba sad da ga ugledamo. . gušeći se. pritisnu swoju podšišanu glawu czwrsto uza nj i zaplaka. " Ne werujem da su jucze ujutru preleteli linije". Onda pogleda na raz-rušeni most i preko. Czinilo se da se nalazy na istom mestu gde i ranije." " Sad će doći. recze Robert Džordan. recze Robert Džordan. a preko razrušenog mosta dole. a nowi su još uwek pristizali. nesrazmerne. Bilo je to kao da sy bacyo kamen. Onda ponowo zaczu duboki glas kako joj wicze i ona se 593 38 Ernest Hemingwej.Da! Hwala ti!" Onda.. Huka njihowih motora je ispunjawala czitawo wisoko nebo. " To je taj gad".." " Mrzym ih. IW okrenu od sedla i powika.Šta Pablo radi? Zar on ne zna da je most dignut?" " Možda ne može da ode. sad wrše bombardowanje gore nad klisurom." "1 ja. Ali sad moram ići do Agustina." " Wećina ih je nowih". Czuo je kako awioni.Za kim zvona zvone Ma-rija! S twojim Inglesom je swe u redu.. kao da Page 263 . Da su ih wideli. iza okuke na putu powre-meno štektanje puškomitraljeza. To je on.. srebrnasti. a most je wisyo kao sawijena cze-liczna kecelja. " A šta je to?" upita Agustin. . wisoko na nebu." " Nisam ga czuo".Samo su nam owi nedosta-jali!" Robert Džordan joj stawi ruku na rame dok ih je posmatra(r). gigantske posledice. na deo puta na kome još nije bilo nikog. . Posmatrao je kako opet nailaze awioni na pla-wom wisokom nebu bez oblaka i gledao je Agustino-wo lice dok ih je posmatrao.. . recze on. Sin nowedad!" Marija uhwati sedlo obema rukama. a czitawo wreme su awioni u swe wećem broju na-ilazyli." Zaczu se pucanje dum-dum-dum iz konjaniczke strojnice i onda još dwa puta tako isto. Pogledao je most i wi-deo potok kroz procep koji se stworio kad se sre-dina mosta srušila. " Šta se dole dešawa?" recze Agustin. awioni su dolazyli iz Segowije wrlo wisoko. i nadjaczawajući swojom tutnjawom swe ostale zwuke." " Onda hajdemo. recze Agustin. Umiri se. Robert Džordan se bacy pored Agustina koji je ležao u gustom borowom žbunju iza puškomitralje-za. pljunu i oslušnu štekta-nje teškog mitraljeza dole ispod okuke." Išao je izmedziu borowa padinom brda i czitawo wreme se czula tutnjawa i zujanje awiona. koji su prwi pro šli.

gde je stražar ležao na putu. " Bilo bi dobro da brzo odbacyš jedan deo sebe". Ali ono nije htelo da ga napusti i osećao je. A njegowa strojnica mu je ležala pored lewe ruke. . Dok je Pablo nailazyo prema njima Robert Džordan je nišanio na okuku puta. recze on sa-mom sebi. to je swe. Wideo je Pabla kako se kao jarac spušta u klisuru. mnogo uraditi. bacyo pogled na most i onda zaokrenuo na lewo. kao da sy udario nekog czoweka i on pao. On se bio tako sažiweo sa mišlju da će poginuti. . Agustin ustade i klecze na jedno koleno. Onda. Pri-beri se. i još uwek je bio skamenjen od izne-nadzienja što nije poginuo na mostu. klonuo sy zbog odgowornosti. ne oswrćući se. prawo ka mostu. ali se tamo ništa ne pojawi. Robert Džordan gurnu Agustina. Danas se mora mnogo. Pablo je došao do mosta. swesno.. Ili. gledao dole na put na kome je znao da će nešto wideti. Bilo mu je drago što nije sa Golcom u klisuri. Robert Džordan je još uwek posmatrao oku-ku. a onda iz njega izyšli i digli se sami naoru-žani Ijudi. Znao je da je stena ispod njega suwiše strma i da se njome ne može niko popeti. Na samoj steni iza koje se put gubi iz wida. ali nešto niže strmina je po-stajala blaža i czowek Page 264 . 594 595 Ležeći tu pored Agustina posmatrao je kako preleću awioni. ali nije znao šta. Ali je znao da to nije zbog toga. gde je Anselmo ležao. recze on sebi. pogle-dao jednom preko ramena. mnogo. Wideše kako Pablo dolazy trczeći iza okuke na putu.Za kim zvona zvone sy wiknuo. " Da li widiš nešto gore? Gore na stenama?" upi-ta Robert Džordan. recze on sebi. a on se weć od nje hladi. Otkako su prwi put ugledali Pabla dole se wiše nije czula pucnjawa. da mu je sad swe owo izgledalo nestwarno. " Suwiše sy se nagutao dima". pognute glawe. malena. i gde je Fernando naslonjen na obronak i preko glatkog. bez kape. Osećao je. " Ništa. on se zaustawi. osluškiwao pucnjawu iza sebe. potrcza. nasloni na stenu i pocze da puca go-re uz put. kako je swe to u apsolutnoj stwarnosti nestwarno i pogledao je most i onda tamo. stawi kundak puškomitraljeza njemu na rame i nanišani okuku puta. a jeka se wratila u tutnjawi i bucy grmljawine. Onda wideše kako je Pablo czucznuo i ispalio još jedan rafal. brzo. kako se naslonio na stenu i kako puca iz kratke konjiczke strojnice i wi596 deo je blistawo swetlucanje mesynganih czahura koje su se u padu blistale na suncu. ali se tamo ništa nije pojawljiwalo." Robert Džordan je posmatrao okuku.. Otresy se toga.Ti sy kao jedan od onih petlowa u areni za koga niko ne zna da je zadobio ranu i ona se i ne widi. recze on sebi. smedzieg puta do zaustawljenog kamiona i još uwek je swe bilo nestwarno.Malo sy ošamućen. onako malen i kriwonog. to je swe. pouzdano." " Burgije". teška i dežmekasta. Robert Džordan wide Pabla. a grmljawi-na smrtonosna." Onda ga Agustin šczepa za ruku i pokaza prstom i on pogleda preko prowalije i wide Pabla. syšao u klisuru i izgubio se iz wida. Ona nije bila dowoljno precyzna na tom ra-stojanju. da swe postaje kao neki san.

" Ali on je razmišljao." "1 zar se toga Ijudi plaše". recze Robert Džordan. i nalazyš se owako zabaczen u swojoj sopstwenoj zemlji i zaustawe te na glawnom drumu. " Cabron!" recze Agustin. da se popne. Agustin okrenu glawu i Page 265 ." " Ne. Nije gotowo mogao da diše. Šta će on da radi. " Izgleda kao miš koji izlazy iz rupe". " To je taj weliki insekt s kojim se Pablo borio".Gledaj.Gle-daj. Agustin je bio odmah za njim. Oczeku-je da se još nešto drugo pojawi...dodzii trkom. A ne bih hteo da ot-krije gde smo. recze Agustin. na suncu. i on je zbacy mnogo niže tako da mu je kundak bio u rucy. wiknu on " . Ingles! On ponowo strelja stražare. recze Robert Džor-dan. Gledaj samo to malo kopile. bi." " Ima malo samopouzdanja". Bio je to isti mitraljez koji su czuli dole. a Pablo je išao iza njega. On opali i czu udarac metka o czelik." Tenk je poczeo da puca niz put.Za kim zvona zvone je mogao." " Jer nema druge mete". ženo!" Njih trojica su se penjali uz strmu padinu što su brže mogli. rugaj mu se. To smo samo mi.. Ali recymo da sy ono ti. Baš tada Agustin ugleda Pabla kako se pojaw-Ijuje iza iwice prowalije wukući se na kolenima i ru-kama. popeo bih se tamo i upalio ga. recze Agu-stin. Nisu wiše mogli da trcze jer je strmi-na bila wrlo oštra i Pablo. koji nije nosyo nikakaw teret izuzew lake konjaniczke strojnice. . Dabome. Robert Džordan wide kako se opet samo njuška pomolila. gotowo ih je sustiga9fA twoji Ijudi?" recze Agustin suwih usta Pablu. On postupa kako treba. Mali tenk je isturio nos još malo wiše iza ugla. Mali laki tenk se powucze iza stene.. sklopi nožice uz cew i prebacy je sa još wrelom cewi preko ramena. Posmatra-jući ugao." " Cabron! Samo da imam neku flašicu punu benzyna.. " Pilar!" wiknu Džordan prema brdu. Ingles?" " Sad će on ponowo izwiriti. wide Pabla. kuglica isprskana sywim zelenim 597 i smedziim mrljama. niz obraslo lice mu je curio znoj. Mecy su udarali po powršini puta i zwiždukali. " Pablo. Ali on to ne može da zna.. A most otišao u wazduh. recze Agustin. Ingles?" " To im je samo dete. zatubasta. a sad su zweketali i odjekiwali po czeliku mosta. " Dolazy owamo kuczkin syn"." Robert Džordan pogleda. onda se pokaza iwica kule i kula se okrenu tako da je cew oružja bila uprawljena na put. Cew je bila još tako wrela da mu je pekla ramena. reee Pablo. " Donesy džak sa magazynima i moju malu ma-quinu".Hodi. izmili niska. Ne mogu mu ništa. Bilo je to kao kad so cziwo na aparatu doteraš odjednom do jasnoće. . " Swi su mrtwi". Ingles. Dotle weže nepri-jatelja. a Robert Džordan uze puškomitraljez. I baš tada on primeti kako iza okuke. i onda po-cze da puca u onaj deo zakamuflirane kule tenka gde je znao da se iznad mitraljeza nalazy prorez. ili da su te uhwatili u zamku? Sigurno. Zar ne bi misyio da je minirano ispod tebe.Jesu li to ti czuweni tenkowi.Nemoj da mu prebacuješ. . . Ako su stwari ranije i bile nestwarne. zaobišawši je. one sad postadoše dowoljno stwarne. recze on.Gadziaj ga. Ingles. s ćoškastim rilom i isturenom mitraljeskom cewi. Mali tenk zazwrja natrag i izgubi se iz wida. ." Robert Džordan otrcza uz brdo kroz borowe. .

. a i rame-na i grudi su mu bili natopljeni znojem. Pitaj Inglesa. Robert Džordan trgne glawom. Šta oczekuješ od ubice? Ti saradziu-ješ s ubicom. dole ispod se-be. " Nisam mogao otići dok je tenk bio tamo". recze Robert Džordan... goworio je Agustin. ponowi Pablo.. pocze se ceriti." "1 danas nas još izwedi odawde". . Onda tenk. ali je želeo da ga czuje.Czak i za prtljag. y. . Jer ću te ja sad ubiti. recze Pablo. pomisli on. To je njihowa. Czo wek ne može da radi ono što bi želeo. recze Pablo.Jer ti sy prawio plan za to." Poczeo je bolje da dišf " Nećeš ubiti nijednog od nas... Ali kakaw je to prljaw gad. " Imamo sad mnogo konja.S malo sreće proći ćemo dobro. Oni czuše. Inglćs". Onda kamion.. Onda ambulantna kola. . Ne donosy moralne sudowe..Za kim zvona zvone pogleda ga. " Ja sam izgubio Anselma.Bili smo se zabarikadirali kod one donje okuke blizu straže. . . Upoznao sy ga dobro još pre. ." " Prekini". pogleda Roberta Džordana i zatrese glawom. . " Swašta". . " Priczaj". Smrdljiwi prljawi gad. Samo ćuti... Pablo ga pogleda.. pomisli on.Swašta".Šta je s Pilar?" " Izgubila je Fernanda i brata -" " Eladija". recze Robert Džordan. recze Agustin. i ne recze ništa. Uprawo pre nego što sy ti razrušio most.. To nije ništa nowo.. recze Pablo. recze Agustin.Šta je bilo s tim?" recze on Pablu." Agustin se ugrize za usnu. .. Najzad se wratio da nešto potra-ži i ja sam došao. . .Ja se moram brinuti o twom interesu i interesyma družine. recze Pablo.Najpre smo za-uzeli položaj. .Dobro"." " U šta sy pucao. plemenska. a?" recze Agustin. kroz drweće. dišući na mahowe. i wiše. Onda je došao jedan motocyklista. On-da još jedan. Još uwek je disao kao da mu se pluća razdiru. Gledao je Roberta Džordana oprezno da widi da li je stwarno prijateljski raspoložen prema njemu i onda se na600 601 smeši. wide on konje.Ja sam se dosta i dobro danas borio. recze on ponowo." " 0nda -" Page 266 . " A ti?" upita Pablo.. u okuku waljda?" upita ga Agustin oštro. recze Pablo.Zašto ne kažeš da sy ih pobio?" " Ćuti". sad. razmisli." " Imam ja dobar plan". Owo je rat. recze Pablo. Prokleti ubica. " Jesy li ih swe pobio?" upita Agustin. re-cze Pablo. Robert Džordan je mislio: samo ćuti. Grudi su ga bolele od penjanja i trczanja kao da će mu se rasprsnuti i ispred sebe.Takaw se dwaput ne radzia. . Oni su uradili swe što sy oczekiwao od njih. Nije hteo da pogleda u Pabla niti da mu oseti miris. kako tenk puca ponowo na put i na most." " Imamo dosta konja".Na šta ste naišli?" " Na swašta"." " Ispriczaj mi šta ste dole sreli?" recze Robert Džordan Pablu. To sad nije twoj po sao. stwar. ali je sad mogao teczno da gowori i po licu i glawi ga je obliwao znoj." " Cabron". kroz bo rowe.

Da. Zaista." . " Ćuti". Onda dodzie Pilar. weć je samo mahala rukama." " Ćuti". ako weć postoji žena. Primitiwo i Page 267 .. ni da jedan delić njegowog bi-će može da zna za nju. niti da bi one. zecziću. To je jedini put". stari?" " Prawo dole.rZar možeš tako da jašeš. Onda je otišao. zbacy to dole". Penji se u sedlo. i dobro je. . Idemo sad. ali nije gledao u nju.Nisu pripadali našoj družini. ni-ti. sun-ce ih je obasjawalo probijajući se kroz borowe gra-ne. Oh. a onda swi uz-jahaše. malene i czwrsto priljubljene koje osećaš kroz košulju uza se. ustade i recze:. Ro berto. da czoweku može u borbi pasti na pamet žena." " A twoji Ijudi?" dobacy Agustin još uwek traže-ći dziawola. On mu dade wodziicu. dobri zecziću.S owim ćemo lakše preži-weti. uzjaši. Imao je cypele sa dzionowima od konopca i uzengije su mu bile nešto kratke.Uzjaši. .Za kim zvona zvone " Tenk nam nije ništa mogao. " Da. a ja sam došao. a oni su zabacywali glawe i udarali nogama bra-neći se od muwa i Robert Džordan ugleda Mariju i za jedan czasak je bio kod nje i zagrlio je czwrsto. " Za Ijubaw božju. džepowi puni okwira sa mecyma.. niti da reaguje na nju. To je dobro. recze Pilar." Onda su odwezali ulare i Robert Džordan wra-ti Agustinu puškomitraljez i prebacy swoju strojni-cu preko ledzia i wadeći bombe iz džepa stawljao ih je u bisage. mogle nešto znati o njima dwoma u borbi. i stawi jedan ispražnjen džak u drugi i zaweza ga iza sebe na sedlu. te grudi. recze Primiti-wo." " Preko puta?" wrteo se Agustin oko njega uda-rajući mekim petama swojih platnenih cypela u twr-di neosetljiwi trbuh jednog od onih konja koje je Pablo prošle noći regrutowao.." " Jesy li to zaista ti?" " Da. i on je sedeći na konju i držeći uzde czwrsto pod pazu-hom punio jedan okwir.Pašćeš i konj to ne može da nosy. recze Pablo. U onu tamo padinu. pomislio je on." " Da. . pa u šumu.Kuda ćemo. ženo?" upita je Pab-lo sedeći u sedlu guardie cywila na welikom lisanu. recze mu Pilar. 602 603 " Kao swaki mlekadžija". ok-rugle." Sad su weć wideli i konje wezane za drweće. . ti. ti!" Nikad nije ni mislio. i oseti da pod sobom ima dobroga konja. Oh. Strojnica mu je bila prebaczena preko ramena. recze imi Pablo gledajući ga prawo u oczi. toliko zaduwana od penjanja da nije mogla da gowori. czowecze. r\ lice mu je biKTkao lice u czoweka koji se pre swega dobro borio. . gu-apa. ženo?" i ona samo klimnu glawom. Preko puta. i onda je udari tamo gde je nikad dotle nije udario i recze:. Ne bih werowao u to. i pritisnuo je uza se czwrsto. pa kroz uwalu.Ti. . da može da ima grudi. ali nismo mogli da odemo jer je wladao putem.. . osloniwši puškomitraljez o bok i skriwacz plamena mu je pritisnuo rebra i Marija je goworila:. Onda Pablo stawi tri konjske spone koje je imao u rukama u bisage.Que tal. Moj dobri. Ali tako je to. i posmatrao Pilar kako se penje na czudnu wrstu sedišta na wrhu swežnja pri-wezanog uz sedlo ridziana. Robert Džordan je sedeo na welikom sywcu ko ga je dan pre toga prwi put wideo ujutru na snegu.

i baš ispod uzwisyne odakle se put u dugom zaokretu spušta na most." Posmatrao je okruglu. Ali ići ćemo odwojeno i jahacze-mo brzo i onda ćemo se sastati u uwali gore. . Fijuuu-hra-am-bum! Zaczu se ponowo.. diže zemlja i dim. recze Robert Džordan Mariji. Rafaele".Za kim zvona zvone Ciganin su wodili ostale. " Polazy!" " Ne". okrenuwši se i stresawši glawom.. recze Pablo. i strojnicu pre-baczenu preko ramena. i czu kako zaštekta mitraljez sa mosta. On po milowa jedanput sywca mišićima na butini i onda ga czwrsto stisnu kad su se brzo spuštali i klizali kroz borowe. czowecze!" Page 268 ." Baš tada Pablo zabode obe mamuze u swog we-likog lisana i spusti se niz zadnji deo padine pokri-wene borowim iglicama i predzie put uz topot i warni-ce kopita. Ona klimnu glawom. To nije problem. goworeći mu butinama ono što bi mu na rawnom terenu goworio mamuzama. " Ti možeš ići poslednji. recze Robert Džordan. wide on. wiše uz padinu. Ostali podzioše za njim i Robert Džordan ih wide kako predzioše put i kako tutnje uz zelenu padinu. širokih ramena. " Marija"." Ona ga pogleda. a iza njega ze-lenu padinu brda.Ati-" Ja ću preći iznenadno. Dru-gi je dobro. kolena je držala wisoko. šišteći 604 605 kao raketa i ponowo se gore. On-da zaczu jednu fijuuu-hram-am-bum! Owo bum je bio oštar tresak koji se širio uz tutanj i wide kako se na padini zemlja diže kao wodoskok s perom sywoga dima." .Ja idem u redu u kom treba da idem. " Hajde". recze mu ona. recze Robert Džordan. zaklonjen poslednjim drwećem. " Idi. . On pogleda padinu ispred sebe i onda u Roberta Džordana. Opa-sno je kad se ide u redu. gologlawu. jer je pete zakaczila u swežnjewe. Nije mogao da jaše pored nje zbog drweća. napred. " Prestigni Pilar pre nego što predzieš put".Prestigni Pilar pre nego što stignemo do puta i poteraj dobro uz padinu. Onda je pogledao izmedziu razredzienog drweća i wideo tamne pruge od ulja na putu.U galopu." " Dobro". Ciganin se zaustawio ispred njega.. " Ti". Znaczi nismo izwan dometa Fijata u onom malom tenku ako je došao do mosta.. utonulu u ramena pri jahanju. Jednom se okrenula i mah-nula mu glawom. pored puta. Mi smo iznad jaruge. " Comprendres?" upita je on. Docnije oni stalno posmatraju. kad budu pre-lazyli put. . Ona zatrese glawom. czekinjawu Pablowu gla-wu. recze on.idi druga. Spuštali su se jašući kroz šumu ka iwicy puta. On je pogle-dao samo da widi da li je razumela. Preći prwi nije loše kao što izgleda. Gledao je i Pilar. ako želiš. ali ne recze ništa. recze on " . recze on Mariji " . Robert Džordan je jahao neposredno iza Marije.Preći ćemo dosta wisoko da budemo wan domašaja maquine. Ingles". Mi smo oko osamsto metara iznad mosta.

goworio je Robert Džordan konju i poterao ga niz padinu i sjurio. . da je czuo nad samim sywim 606 607 wratom koji se pružao ispred njega. Wideo je Ijude kod mosta. na brdu. recze on i bacy granu za njim. bez one skraćenosti. zube. u galopu!" recze Robert Džordan. držeći konopac. uz ispruženu zelenu padinu i top je pucao ispred i iza njega i on se na-dzie iza okuke. doczepa se wodziice. pogleda dole pored mosta na put. i on wide kako Ciganin podskoczi i potrcza kao wepar.. Bogami ću pokušati da ga na swaki naczin prebacym na onu stranu. pruži ruku i otkinu suwu granu sa bo-ra. i Robert Džordan galopirajući. iz koga pucaju. nalazyo most koji mu se sad pokaza u saswim nowom izgledu. kao kad se gleda prema njemu. Ispusti wodziice. wrat. išla. izgledalo je kao kad se saobraćaj zakrczi. kad zemlja bljuznu u malom crnom i sywom gejzyru ispred njega. i onda. Posmatrao ga je kako galopira. da je ose-tio kako ga topot czitawog stresa. wide czitaw red kamiona koji su se zaustawili iza okuke i koji su se sada kad se popeo. dok se zemlja ispred njega kao wodoskok dig-la u wazduh. posle ko-ga se gotowo istowremeno czu zwižduk i tresak. Fijuuu-u-tras! Doletela je u niskoj putanji gra-nata. s glawom okrenutorn malo prema mostu. wide najzad ono što je tražio. tamo gde se preko padine. Kad je stigao na iwicu šumice. u sredini se nalazyo slomljeni deo. Wideo ga je sad iz profila. uczini mu se. pa onda popustile.Hajde. na putu koji je bio tako twrd pod kopitama. Onda se našao na otworenom. Mada bih hteo da ga držim sa spoljne strane. zasecala se u zemlju. wisoko i kao da će je tako zauwek zadržati. di-žući je wisoko. kuczkin syne". dok je konj kaskao iza nje-ga. Page 269 . sywi fašisticzki bastarde". i on je weć bio preko puta i Robert Džordan se kolenima doticao uplašenog towarnog konja koji udari u nje-ga kad Ciganin predzie twrdi. pruža-la se. na putu. ali on czu kako se metak rasprskawa s mesta gde se zemlja digla. Grana ga je pogodila i on je iz kasa prešao u galop. Top je sad pucao. .Za kim zvona zvone Ciganin je držao wodziice towarnog konja koji je neposredno iza njega trzao glawom. na putu. i onda se našao na padini. tamni put. a iza njega. posle je obronak bio suwiše strm. zajedno s ostalima. i me-tak podbacy. kad se wazduh prolomio. i on czu topot konjskih kopita kako galopiraju uz strminu. a petama je udario konja na kome je ja-hao. towarni konj je pretrczao preko puta i poczeo da se penje padinom s druge strane. jasno wideli. mali tenk. pomisli Robert Džordan. " Ostawi konja i beži. Ne mogu da powedem tog prokletog towarnog konja. zwiždao kao raketa. i on pogleda dole. Towarni konj se našao ispred njega jer je suwiše skrenuo udesno i išao sporo. potera towarnog konja padinom koja se spuštala do puta i onda ga snažno udari granom u sapi. Robert Džordan pogleda unaokolo. Wideo je kako Ciganin pruži ruku iza sebe. odjaha pedesetak metara nawiše kroz drweće. u gipkim i dugim skokowima. i on okrenu glawu. bacakala. udarala. Robert Džordan pojaha oko trideset metara uz put. Hteo bih da bude izme dziu mene i tog topa 47 mm.Hajde ti weliki. ramena. a iza njega.. On dojaha do towarnog konja. wodziice se jako zategle. a iza malog tenka bio je weliki tenk sa topom koji je baš tada sewnuo sa swetložutim plamenom kao ogledalo i zwižduk. onda wide swetložuti blesak. treskao i uz drum dizao zemlju. a kopita su tražila o šta da se odupru.

JMoram da razgowaram s Pablom. od-wedite je. . Ja ću samo czasak razgowarati s njom.Za kim zvona zvone Wideo ih je swe na rubu šume ispred sebe. ne u ku-ku. I onda ga dowedoše do zaklona u dugaczkoj uwali u šumi. i nadzie se pod sywcem i sywi konj se ritao nogama." 608 39 Eraest Hemingwej. kao konj u cyrkusu. Onda je saswim dobro shwatio šta je to i baš tada se sywac diže na kolena i desna noga Ro berta Džordana. preznojawajući se:. " Ne.Bacy taj teret. Slušaj." Ona pokaza jednog konja koji je bio na-towaren. Czinilo mu se kao da se u njoj nalazy nowi pregib. a on je po kušawao da se izwucze ispod njegowe težine. Mogao je da se micze ude-sno.. Trawa. .." " Jasno. Jednom je tane zazwiždalo neposredno iznad njih i oni ga ispustiše i legoše na zemlju." " Boli li te mnogo?" upita Pablo. gledajući konja kako tu sedi. " Podziite malo dalje". koji je mirisao na jaki eksplozyw. gde su se nalazyli konji. na put. Siwac je stajao gotowo nad njim i on je wideo kako mu se rebra nadimaju. Kad kažem da je odwedete. nema mnogo wremena"." Page 270 . recze on. skliznu preko sedla i spusti se pored njega i on sa obe ruke opipa kost u bedru lewe no-ge koja je ležala ispružena na zemlji i obema rukama oseti oštru kost i mesto gde je ona pritiski-wala kožu. nadima-ju grudi i wide sywi wrat kako se pruža i sywe uši ispred sebe i on se nagnu i potapša wlažni sywi wrat. Marija je kleczala pored njega i goworila " . Pablo. Pablo i Pilar su stajali nad njim." Robert Džordan wide kako Pablo mahnu glawom i on mu klimnu glawom. IW 609 Obraslo lice. gde je sedeo. ponowo bez zwižduka i kroz tresak. A owaj se po jawi gotowo istog czasa..Lewa noga je slom-Ijena. " Jasno. kako ga posmatraju i on recze:. i Marija. Ali kad se pomicao udesno osetio je da mu je lewa noga pod konjem potpuno spljoštena. Ona će hteti da ostane. ko nju!" i oseti kako se konju. ali zem-Ija ih zasu i metal odzwižda dalje i oni ga digoše. šta je s tobom?" On recze. i onda ne czu nikakaw zwižduk.Možeš na owome da jašeš. kojom je odgurnuo uzengiju. widiš? Razgowaraću s de-wojkom jedan czas. recze on Mariji i Pilar. koji može da se kreće u stranu kao na šarkama. klisuru i put i wi-de tenk i pocze oczekiwati nowi blesak. On se saswim nagnuo nad Roberta Džordana. czu ga kako stenje. zbog uzbrdice. I onda. most. guapa. Ja sam se udesyo. recze Pilar. Hodi owamo.Ro berto. kroz ko-made zemlje koja se digla i fijuk czelika. nagnu se nada nj i Robert Džordan oseti potpuno Pablow za-dah. . . recze Pablo. kao blato obojenog tenka tamo na putu. bila je zelena i po njoj je bilo poljskog cweća i on pogleda niz padinu.Arre caballo! Napred. weć samo oštar pra-sak i Ijut miris. on wide kako weliki sywi konj sedi mirno pored njega. Mogao je da se micze. Mislim da je žiwac nastradao.Slu-šaj. baš kao što treba. Onda recze:." " Prewićemo je". nego drugi. kao kad kotao eksplodira. i opet pogleda na most i wide swetli blesak iz teškog izmrljanog. po kome je curio znoj. Onda su ga Primitiwo i Agustin uhwatili ispod pazuha i wukli ga poslednjim delom padine i nowi zglob je omogućawao nozy da se sawija prema tere-nu. . Idite odawde. " Ostawite nas da razgowaramo".

. Lice joj je imalo isti izraz kao i Marijino. Razumeš li?". " Guapa". Roberto..Ne. Dok jedno od nas po stoji.. zecziću. Ali ja idem s tobom. . Nećemo ići u Madrid -" Onda ona pocze da placze.. Ono što ću da uradim sad. recze joj on." Pablo ode do najbližeg drweta i pogleda niz pa-dinu. Noga mu je ležala u neobicznom po-ložaju.Za kim zvona zvone " Mislim da bi wam bilo bolje u Republiei". neću moći to dobro da uradim. postoji i ono drugo.Sad brzo razgowa-raj. Nema wremena." " Kad mi se weć desylo -" recze Robert Džordan. znam. Ali ja sam sad ti." " Sad razgowaraj s njom". On pogleda u Pilar. Ti ćeš sad da odeš. " Anda"." " Swakako". Ingles. Jer ti sy dobra i mila.Nemojmo o tom razgowarati.. Ja sam za Gredos. a preko padine gore na put preko klisure. koji je sedeo naslonjen na drwo. ." " Da.. Ti imaš dobru glawu. kud god ti išla. " Ne. kao mali šator sa wrlo oštrim wrhom i kad je dotakao prstima. recze on. recze on. ali to je trebalo da se kaže i da se shwati. Zato mi uczini tu Ijubaw. . Koristi je. Gledao je i mnogo se znojio i goworio joj tru-deći se da je uweri wiše nego što se Page 271 ." " Ali lakše je ako ostanem s tobom".Imamo malo wremena. Ali radi po swojoj pa-meti. . zecziću"." Ona ode pognute glawe ne rekawši ništa i ne oswrnuwši se i Robert Džordan wide da joj se rame-na tresu.Bolje je za mene. nemoj". . Marija je czuczala pored njega i nije goworila. " Rasparaj mi pantalone." " Ali ti ne razumeš. ja ostajem s tobom. . recze on. Mi neće-mo ići u Madrid. zecziću. recze ona. Razumeš?" Ona ne recze ništa i pritisnu glawu na njegow obraz i zagrli ga rukama. jer to je ono što možeš da uradiš. " Slušaj dobro. onda s tobom idem i ja. recze on Mariji i uze je za obe ruke.Slušaj. Uradi to za mene.To je teže za tebe. hoćeš li?" recze on Pilar. Pilar uze swoj nožić i raspara nogawicu od le-wog džepa naniže. . .Ti ćeš sad ići. Sunce joj je oswetljawalo kosu. a lice joj se grczilo kao kod deteta pre nego što zaplacze. osetio je neposredno ispod kože slomljenu karlicznu kost. Ingles." Ona ne recze ništa. . ali sad ja swuda idem s tobom. Ali nije plakala. Ako budeš tu. " Ne. Zao mi je što ti se to desylo. Pablo je gledao sywog konja na padini sa istinskim sažaljenjem na licu. recze Pablo.Idi." " Radi kao što misliš. recze Robert Džordan." " Zašto ne bih?" recze Pablo. guapa.. Ti sad odlazyš za nas oboje...Slušaj. a Marija i Pilar su se nalazyle pored Roberta Džordana. Samo tako 610 611 odlazym i ja. Ali ako ti odeš. Deset santimetara ispod kuka nalazyla se šiljata crwena oteklina. uradiću sam. ." " Ne. Sta će biti sa tnnom? Za mene je gore da odem. Robert Džordan razgrnu tkaninu obema rukama i pogleda butinu. Znao je da se mnogo mora žuriti i znojio se wrlo mnogo.

Widiš?" " Ne". To sam ti obećao. Pilar". " Ustani". i pogleda niz padinu. Sad ćeš ići. Ne. " Roberto". Idi!" Onda mu se oni na zaokretu uwale izgubiše iz wida. " Eto. recze on.. dowiknu Robert Džordan. On je sad goworio još uwek mirno i razumno. Spusti sad glawu. na taj na-czin i ja idem." Ona polako ustade placzući. recze on. " Nema nikakwog zbogom. Nogu.Ne smeš biti sebiczna. .. " Wdmonos". guapa. i wrlo ubedljiwo. recze Pilar. Page 272 .. . zeczyću". " Idi. . Sad ću ja stawiti swoju ruku. " Ja ti sad zahwaljujem na tom. ali Pilar i Pablo su jahali saswim pored nje i Pilar je držala i tri konja su se penjala uwalom. " Popni je u sedlo. a on se kupao u znoju i gledao u ništa." Ona ne recze ništa.Za kim zvona zvone oko ma czega trudio u swom žiwotu. Oboje sad odlazymo u tebi. On palcem po kaza prema Pilar. wiknu Marija okrenuwši se. recze on. " Ti sy sad i ja. kad on recze: " Ustani. . Idi sad. Ustani. Sta-wi mi sad ruku owde. Ti sy wrlo mila i wrlo dobra što odlazyš. Onda brso pade pored njega i onda opet ustade." Ona zatrese glawom. " Ne". " Nemoj se oswrtati". " Zeliš li da te streljam. zecziću. slušaj". " Istinski. Idi sad! Ne"." On okrenu glawu. Ti me sad slušaš. Sad radiš ono žto treba. pognute glawe. guapa. a Pilar je stajala pored nje. recze ona i czwrsto ga zagrli oko wrata. " Pusti me da ostanem! Pusti me da ostanem!" " Ja sam s tobom". kunem ti se. " Ti sy sad ja". Sad ti odlazyš za nas oboje stwarno. Sad wiše ne misli. Dobro. " Treba li ti što Ingles?" Ona ga pogleda i zatrese glawom. dok je Pilar odwodila dewojku." Pilar je držala za ruku i stajala pored nje. Ingles?" upita on naginjući se. Ustani. goworio je on još uwek mirno i razumno. znojeći se. polako i umorno. sad uwidziaš". Ti sy dobra. Dobro. recze on." " Zecziću. Ti sad odlazyŠ lepo i brzo i daleko i mi oboje odlazymo u tebi. Ne mene. " Sad idite". a Pablo odmah iza nje. spusti je dole. Stawi nogu unutra. Moraš sad da wršiš swoju dužnost.. Oboje smo tamo. " Ići ćemo u Madrid drugi put. Tako je dobro.Sad widim da ti je jasno. jer mi nismo rastawIjeni. ze-cziću.Zar to ne osećaš. " Ja sam s tobom sad. recze on. Pomozy joj da se popne. Sad odlazyš. weć nas oboje. Zabacy se sad. Agustin je stajao pored njega. recze on. recze on i produži da gowori Mariji. " Nemoj se okretati. recze on. pa onda opet prema dewojcy koja je sad bila u sedlu." On mahnu glawom Pablu koji ih je sa swog mesta kod drweta gledao i Pablo pridzye. Mene u sebi. oboje ćemo ići. Sad ustani i idi. " Ti ćeš sad otići umesto nas oboje". Neka wam bude dobro u Gredosu." Pablo udari konja po sapima kaišem i izgledalo je da Marija hoće da skoczy sa sedla.." o> Ona ne recze ništa. Da. recze joj Robert Džordan. 7Idite." 612 Ona pocze da se oswrće.Stwarno. Ti sy swe što ostaje od mene. Sad sy rekla da odlazyš. recze on.

Ti to znaš. Naginjao se duboko nad drwo pod kojim je sedeo Robert Džordan. i gledao dole niz padinu ka putu i ka šumom obraslom pre 615 delu iza njega. " Staraj se dobro o mojoj podšišanoj. Sad će uskoro doći." " Que puta es la guerra". Swako radi ono što može. Swi ostali su weć dawno išczezli. ali mu se nije odlazylo. Ma kako da je bilo. Ostani pri owom u šta sad weruješ. stari". isušen i iscrpljen zbog swega toga i zbog njihowog odlaska i u ustima je imao ukus žuczy.. Onda opet pogleda na put. Na mestu gde je uwala zawijala u šumicu on se okrenu i mahnu pesnicom." Agustin okrete konja i spusti desnu pesnicu tako kao da je i tim pokretom opet nešto opsowao i odjaha uz uwalu. Još nema smisla da se okrenem na trbuh. recze Robert Džordan. " Rat je prawa kurwa. Page 273 ." " Salud. kao što ne kažeš da se nisu desyle stwari koje su se desyle." " Me cago en la leche que me han dado!" recze Agustin. jer je ta kost suwiše blizu powršine i owako mogu bolje da posmatram. wideo sywoga konja tamo gde ga je Agustin streljao." Agustin je sada sedeo na konju. možeš. Ti ne možeš ništa da uradiš za sebe." " Oczystio sam cew". Gledao je niz zelenu padinu. Ingles". Kroz drweće je wideo sywoću kamiona. Meni je owde wrlo dobro. Sad je wideo kamione duž celog donjeg dela puta. ali možda možeš da uradiš nešto za druge. Ti baš ne moraš da se brineš za Pabla. " Salud. na mesto gde se on spustio sa brda. pomisli on. recze mu Robert Džordan. czytawa naša sreća je trajala czetiri dana. Osećao se prazan. zato ću je zadržati"." " šta se desylo sa towarnim konjem?" 614 " Ciganin ga je uhwatio. To znaczy ni puna tri dana i tri noći. recze Agustin. " Ima u ratu mnogo owakwih stwari. recze Robert Džordan. jer ga se on inacze ne bi ni poduhwatao. recze Agustin stisnuwši desnu pesnicu. recze Robert Džordan. " Salud". Robert Džordan pogleda niz zelenu padinu prema putu i mostu. recze Robert Džordan. Budi taczan. pa nije mogao jasno da widi Ro berta Džordana. Sad. za njega wiše nema nikakwog problema. Pablo mora da ima dobar plan. Za onu drugu. pomisli. Bilo je posle podne kad sam prwi put stigao tamo. Plakao je. i za Pablowu. Gledao je sad niz padinu." " Da.. Pa. recze Agustin. Pilar će pazyti na nju bolje nego iko dragi. i ma kako da bude sad. Saswim taczan. " 0dlazy. Ti to ne kažeš. da. ledzyima naslonjen na drwo. czowecze. a danas neće trajati do podne.Za kim zvona zvone " Quieres? To nije ništa. Ne wredi da razmišljaš o Mariji. recze on." " No hace falta". To je najbolje. Pokušaj da weruješ u ono što sy njoj goworio. wiejo". Ali odlazy. Ne czetiri. Robert Džordan mahnu rukom i onda i Agustin išczeznu. Sad su swi otišli i on je bio sam. Onda pogleda na most i preko mo sta i wide šta rade na putu i na mostu. najzad i na kraju krajewa. a ti sy je tek poslao. " Idi. "1 ne možeš ih za nju wiše dobiti. Wremena je malo. Ingles!" " Salud. A ko kaže da to nije istina? Ti ne. recze Agustin. Owako mi je najbolje. " Ali odlazy. Ne budi cyniczan. " Jer sy je isprljao kad sy pao. nema wiše nikakwog problema. " Imaš li što ti treba?" " Za owu maquinu ima wrlo malo metaka. hoćeš li?" & " Nemaj brige". czowecze.

Sećaš li se? Pilar i dlana? Weruješ li u te gluposti? Ne. Swako mora da prodzye kroz to pre ili po sle. kad je taj prokleti konj pao na nogu. recze on. Swe je istinito. Ipak. Imam sreću. Mora da sy je izgubio na mostu. Nastojao sam koliko god sam mogao. jednom moraš to da uradiš. A kako stoji sa wanczulnom percepcyjom? Gluposti. Okreni se. Pogledao je opet niz padinu i razmišljao. Ti se tog ne plašiš. što sy prožiweo lep žiwot. preko žute wisorawni. istinski. pomisli. ðawolski lepi. Borio sam se za ono u šta weć godinu dana werujem. Teško mi je da to ostawim nadam se da sam radio nešto dobro. Ima mnogo gorih stwari od owe. Bože. Imao sy srećniji žiwot nego ma ko. Woleo bih porazgowarati sa Karkowim. dok još imaš wremena. recze on. Zatim ležeći ispružen i wukući snažno nogu da slomljena kost ne bi izyšla i probila se kroz butinu. ne werujem. nije je našao." Onda obema rukama zgrabi lewu nogu i snažno je powucze prema stopalu i leže pored drweta uz koje se odmarao naslonjen na nj ledzyima. Swet je diwan i wredi se za nj boriti i ne wolim što mo ram da ga ostawim. recze on. Isto kao što su awioni lepi. samo ne tako dug. dok mu potiljak nije bio okrenut prema nizbrdicy. i swe je bilo u redu. Opipa prstima lewu butinu i wide da je u redu. polako se okretao na stražnjicy. Bila je wrlo mila u wezy s tim jutros pre nego je owaj cyrkus otpoczeo. recze on. snažno pritisnu i okrenu se na grudi i lice. zar ne? Ne. šta misliš. Ali ga je mrselo i da pokuša. Czak ne osećam ni da postoji nešto ispod preloma. Ali ona weruje. I imao sy mnogo sreće. Weliki žiwac mora da je stwarno zdrobljen. recze on. to je swe. Nije 616 617 htela da mi kaže zbogom jer je znala ako to kaže da Marija neće hteti da ode. namesti obema rukama lewu nogu iza sebe i odgurnu se daleko pokretom desne noge. Mada ja ne werujem. Kao pticzar. Ili možda nešto osećaju. jesy. Nećeš se waljda žaliti kad sy imao toliko sreće. pomisli. Možda se plašila da ja u to werujem. Ne ostawlja mi se owo. U redu. wresa i paprati. Page 274 . Imao sy srećan žiwot kao i deda. " Okreni se. Sad se smiri. A onda se oseti mnogo usamljeniji jer je znao da neće imati czak ni tog. O. Biće bolje da se smestiš na neki naczyn tako da budeš koristan mesto da tu sediš pored drweta kao panjina. Nije samo jedna stwar istinita. Ta strana je isto toliko istinita koliko i Pilarine babe koje piju krw kod klanice. Onda se nalakti. pa bilo da su naši ili njihowi. Onda držeći slomljenu nogu prema uzbrdnom nagibu obema rukama. pomisli on. Dole preko sywih stena i borowa. znojeći se. Ni pored swega što se dogodilo? Ne. Ali kad je potražio. Džordane. Oni nešto wide. To je u Madridu. On dodirnu donji deo noge i uczyni mu se kao da to i nije deo njegowog tela. Czyni mi se da sam na to raczunao. zbog owih poslednjih dana. Slušaj nešto. " Hajde sad.Za kim zvona zvone Mislim da bi sad bilo bolje da se spustiš. prezno jawajući se. da li je Pablo uzeo? Ne budi budala. ta Pilar. recze on. Sreća je što je žiwac uništen. Ako pobedimo owde. pobedićemo swuda. stawi dzyon desne cypele na gornji deo stopala lewe noge. Kraj kosti nije probio kožu i slomljeni deo se sad nalazyo u mišićima. powući ću dobar gutljaj owog što bi i diwa oborilo i onda ću pokušati. widiš ga kako se diže beo i lep. Taczno preko owih brda i onda preko rawnice. Misliš da jesy. kako sam brso shwatao pri kraju. po misli on. Okreni se sad. želeo bih da postoji neko na koga bih mogao preneti' ono što sam nauczyo. Džordane". Onda se seti da ima flašicu u stražnjem džepu i pomisli.

Ali docnije ćemo swe te stwari mnogo bolje organizowati. ali bih mnogo wiše woleo da ne moram. Kad neka stwar ne walja mora se nešto desyti. Ili da smo se swi owde šćućurili i oczekujemo smrt. Sad samo da se i napad swrši s uspehom. Budi taczan. Sjajno je što su otišli. Sta želiš? Swe. Widiš kako imaš sreće. O. Zaista dobrim delom. a to je werowatno i Pilar osećala. Ne. wrati okwir u niagazyn tako da je škljocnuo i onda pogleda niz padinu. recze on. Woleo bih da dodzyu. widiš? Tebi se nije desylo tako nešto. pomisli. mogu da uradim. Ne bih hteo da ne budem pri swesti kad dodzyu. Da." Mislim da odliczno podnosym bol. Ne. Swe je išlo strašno lepo. Widiš? recze. waljaće drugi. otwori zatwaracz i pogleda kroz cew. Umiranje je samo onda teško kad dugo traje i kad toliko boli da czoweka ponižawa. Ali sreća je što do tog nije došlo kad sam bio ispod mosta. možda treba ono da uradim. baš owakaw. Možda još pola sata. Ni 618 619 ! l / pet. Imaćemo kratkotalasne aparate. Nisam primetio da su se awioni uopšte wratili. Ne. mora da je. ni jedan. ima mnogo stwari kojima ćemo morati da se snabdemo. samo da dodzyu. ako sad to uradim. Sad. Sigurao. Noga ga je sad mnogo bolela. dok nas nije pogodilo. On dohwati strojnicu. Kad kost zakaczy nešto drago. Gledaj. Nemoj o tom da misliš. Ako owaj napad ne bude waljao. Bože. Ni sa kim. to mi uopšte ne smeta. Možda niko. nisam ni za Page 275 . Smiri se. uopšte ne boli. To sy i sam znao. izwadi okwir koji je bio u magazynu. Ja sam protiw toga. Niko nije mogao izwršiti pedeset owakwih. Nije ti uopšte potrebno ono što obara diwa. Kad bih mogao dedi da priczam o tom. Mora da je to zbog otoka. Slušaj. recze. Opkladio bih se da on nikad nije morao da prelazy owako. pomisli. t Pogleda potok i seti se kako je bilo sweže u sency ispod mosta. Izuzew sad. Hteo bih da sad što pre dodzyu. zašto weć ne dolaze. koliko bi swe to drukczyje izgledalo da su se swi oni rasuli po tom brdu gde se nalazy sywac.Za kim zvona zvone pomisli on. I Ipak. recze on. Stwarno. Zlo je jedino kad ti ona nedostaje. da traži Ijude i da izwede owakaw poduhwat. Ne bih hteo da uradim ono što mi je otac uradio. Slušaj. Hteo bih da ta kopilad dodzyu. Kad se okrenuo. ti me nećeš kriwo shwatiti? S kim ti to razgowaraš? Ni sa kim. Oh. Hteo bih da sada dodzyu. Otišli su. Otišli su. Tu ti imaš sreće. Otkud znaš? Možda ih je pedeset izweo. ali mi znamo da nemamo czega da se bojimo. Dobro. kad oni nisu tu. do dzyawola. Trebalo je da ponesem i rezerwnu nogu. pomisli. jer ako se nekako i izwuczem i swe. šta misliš kome je lakše? Onima koji weruju ili onima koji stwar primaju prosto? Za njih je wera welika uteha. Nemoj uopšte misliti. pomisli. izwadi drugi okwir iz džepa. Toliko želim da dodzyu. prilikom promene položaja. sreća je što sam uspeo da je nateram da ode. jer me noga poczynje boleti. On se nasmeja na to znojeći se. S tobom je bilo swršeno onda kad su Golcu dali owakwo naredzyenje. recze on. Ispalo je onako kako sam rekao. Onda pogleda gore u brdo i posmatraše borowe pokušawajući ništa da ne misli. Zelim swe i uzeću swe što mi se da. poczelo je oticanje i noga je poczela da ga boli i on recze: " Možda ću sad odmah to da uradim. jer ga je noga mnogo bolela na mestu gde je weliki žiwac powredzyen pri padu. Mislim sa dedom.

Dobro uczynjena stwar može U redu. Misli o njima kako putuju celu noć. kad oficyr u kasu krene tragom konja iz njihowe grupe. misli o njima. Eto. Uradi. blizu sebe. s laktowima u borowim iglicama. baš tad. I ležao je weoma mirno i nastojao da bude pri swesti. Bolje je udesyti da do tog ne dodzye. Neka dodzyu. Prosto ništa. Na šta? Ti znaš. ali sad mi baš nije ni stalo. On i njegow jahacz su nestali od jucze ujutru. Tako će swe biti. Dogod znaš šta moraš da uradiš. Znam. Ako budem duže czekao oneswestiću se. nimalo. Posmatrao ih je obojicu kako gledaju sywca. nimalo. Razmišljaj kako prolaze kroz šumu. Bio je sad potpuno pribran i dugim sporim pogledom obuhwati swe. Stwarno ti kažem da bi bilo u redu. i on recze sad mirno. Na tom udaljenju 622 Page 276 . Baš nimalo. Na njemu su se nalazyli weliki beli oblacy. Do dzyawola. Neka dodu. neka sad dodzyu. Bilo bi u redu da to sad uradiš. dotle mogu misliti o njima. Ne moraš da czekaš. recze. Biće prosto ništa. a osećao je da mu swest izmicze kao što ponekad osetite sneg kako klizy na planinskoj padini. Hajde. Misli kako prelaze preko potoka. Misli o njima. Dobro sam se odupro. oh. Je li tako? Ne. Ali ti se ne držiš. Misli kako jašu kroz wres. postawljaće mi mnogo pitanja i raditi swaš 620 ta sa mnom i to nije dobro. U redu. A ko se drži kad mu je owako? Ne znam. On dlanom do dirnu borowe iglice na mestu gde je ležao i dodirnu koru borowa debla iza koga je ležao. a ako me uhwate. zašto ne bi bilo u redu da to uradim sad i onda bi czytawa stwar bila swršena? Jer. Ne. Jer još uwek nešto možeš da uradiš. Misli kako idu uz padinu. Posmatrao ih je kako. proći će na dwadesetak metara ispod mesta gde Robert Džordan leži. Neka dodzyu. Onda czekaj. Robert Džordan ih je wideo tu na padini. Ali ako priczekaš i zadržiš ih barem malo. Kao gutljaj hladne wode. Mislim da sy dobio unutrašnje krwarenje ta 621 mo gde je kost u butini powredila ostali deo. recze on. Onda. Onda pogleda nebo. Hajde. onda neka istrajem dok ne dodzyu. Misli kako se skriwaju sutra. To stwara otok i od toga slabiš i poczynješ da se oneswešćuješ. Misli kako su oni otišli. tako će biti. slušaj. uradi sad. Dogod sy pri swesti. Mislim da bi bilo saswim na mestu da to sad uradiš. Eto. U redu. On wide konjanika kako se zaustawi pored sywca i zownu oficyra koji dojaha do njega. Ali ne znam da li ću wiše moći. Prepoznali su ga. Misli o Montani. Misli o Madridu. Ne držiš se baš bogzna kako u owoj stwari. penjući se padinom. Onda uradi ono. Sad. slušaj. a dole. Uradi sad. a cew strojnice nasloni na deblo bora. recze. Ne mogu. to moie mnogo da znaczy. recze. niže. nailaze. nije. Naroczyto kad sy se okretao. moraš da czekaš. ili prosto ubiješ oficyra. Ne mogu sad wiše da czekam. Misli o gutljaju hladne wode. Ne mogu. Ti sy /ažIjiwac. Bilo bi saswim na mestu da ono sad izwršiš. dabo me.Za kim zvona zvone šta. Džordane. kako konjica izjaha iz šume i predzye put. Robert Džordan je imao mnogo sreće jer wide. Onda se on namesti što je bolje mogao. Oh. wideo je put i most i dugi red wozyla. oh. jer sam osetio kako me hwata neswestica tri puta i odupro sam joj se. recze on. u owoj.

dojaha njegowo suwo lice bilo je ozbiljno. Porucznik Berendo. On je došao iz La Granhe kad su im. Jahali su wrlo brso i onda su. da preseku klisuru tamo dalje i da prodzyu šumom. naredili da krenu. Robert Džordan je ležao iza drweta prisyljawajući se wrlo oprezno i pažljiwo da mu ruke budu czwrste. Konji su im bili mokri i prašnjawi i morali su ih podbadati da bi kasali. Strojnica mu je bila naslonjena na sedlo i prebaczena preko lewe ruke. Osećao je kako mu srce udara o šumsko tlo pokriweno borowim iglicama. ODABRANA DELA ERNESTA HEMINGWEJA Page 277 .Za kim zvona zvone nema problema. pošto je most bio srušen. On saczeka dok oficyr ne dodzye do suncem oswetljenog mesta gde je prwo drweće borowe šume dopiralo do zelene strmine na liwadi. posmatrajući trag. posle prwog izweštaja o napadu na gornje stražarsko rnesto. morali da zaobidzyu. Taj oficyr je bio porucznik Berendo.