Дел.бр.

: 2304 -1/16
Датум:
28.12.2016.

Предмет

Српски језик и
књижевност

Енглески језик

Математика

Физика

Распоред полагања испита за ванредне ученике у јануарском испитном року школске 2016/2017 године
Раз
Датум
Време
Учио
Дан
Ученик
Степен
Комисија
полагања полагања
р.
полаг.
ница
1. Стоиљковић Димитрије (2)
2. Младеновић Петар (4)
3. Божић Милан (4)
4. Николовски Александар (4)
1. Јеђини Дејан (4)
2. Николовски Александар (4)
3. Рамчевић Денијел (4)

1. Милићевић Милош (диф2)
2. Младеновић Петар (4)
1. Радић Бојан
2. Калаба Зоран

сви

сви

Писмени
понедељак

23.01.2017.

15.05

библ

25.01.2017.

14.15

библ

Писмени
понедељак

30.01.2017.

12.30

библ

Усмени
понедељак

06.01.2017.

14.15

библ

Писмени
уторак

24.01.2017.

15.05

библ

Усмени
уторак

07.02.2017.

14.15

библ

Усмени
среда

сви

4

2

диф

сви

4

4

библ

1. Станковић Срђан
2. Капата Радмила
3. Рајков Корнелија (од.ст)

Историја

2

4

среда

01.02.2017.

10.50

библ

Ликовна култура

1. Стоиљковић Димитрије

1

сви

петак

03.02.2017.

10.00

библ

Хемија

1. Мик Миливој (1)

1

4

уторак

31.01.2017.

13.25

библ

Физичко васпитање

1. Стоиљковић Димитрије (2)
2. Божић Милан (4)

09.02.2017.

12.20

10.00

1. Мириловић Данка (деж)
2. Јеленковић Марина
3. Лукић Миодраг

библ

1. Мик Миливој (1)
2. Милићевић Милош (диф)

четвртак

24.01.2017.

13.25

1. Стојанов Марко ( 2-4)

сви

уторак

31.01.2017.

1. Пражић Наташа (деж)
2. Стојков Сања
3. Шурбатовић Бојана

1. Марковић Јелена
2. Ратков Жебељан Данијела
3. Васовић Саша

Биологија

сви

4

уторак

1. Капата Радмила (деж)
2. Јаношевић Љубица
3. Стевић Весна

сала

1. Бончић Думитру Ика
2. Перић Александра
3. Станковић Татјана
1. Лазаров Наташа
2. Перић Ксенија
3. Бељин Милица
1. Ратков Жебељан Данијела
2. Марковић Јелена
3. Васовић Саша
1. Марковић Милоје
2. Марјановић Славица

Директор школе:
Никола Ћурчин , дипл.инг.електротехнике