You are on page 1of 75

Emberi Erőforrások

Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Egészségpolitikai Szótár

2014

1

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Összeállították: Egészségügyért Felelős Államtitkárság
munkatársai
Felelős kiadó: Dr. Veres Gábor irodavezető
A Minisztérium postacíme:
1373 Budapest, Postafiók 609.

Az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségei:
Címe: Budapest, V. Szalay u. 10-14.
(bejárat: Honvéd utca felől)

www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu
Személyes ügyfélfogadás
Hétfő – kedd – csütörtök - péntek: 9-12 óráig
Szerda: 9-12 óráig 13-18 óráig

Ha további kérdése van, ezeket felteheti az
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu, nyugdij@emmi.gov.hu email címeken vagy a 795-1297-es telefonszámon.
Készséggel állunk rendelkezésére!

2

Bevezetés, ajánlás
Az érdeklődő állampolgárok, társadalmi szervetek az utóbbi
években többször felmerült kérését, igényét elégítjük legújabb
kiadványukkal. Egészségpolitikai Kisszótárunk 2004-ben jelent
meg utoljára, amikor a szociális és egészségügyi tájékoztatás egy
szervezeti egységben működött. 2013. szeptember 1-től a
Központi Ügyfélszolgálati Iroda keretében újra közös szervezeti
egységben látjuk el tájékoztatási feladatainkat, melynek
eredményeképpen az Egészségügyért Felelős Államtitkárság
munkatársai elkészítették új kiadványunkat.
A kiadvány első részében a leggyakoribb egészségpolitikai
kifejezéseket mutatjuk be, míg második részében az orvosi
kifejezéseket definiáljuk. Minden kiadványainkat folyamatosan
aktualizáljuk így az Egészségpolitikai Szótárunkat is, ezért
szívesen vesszük az állampolgárok és szakmai szervezetek
ajánlásait, javaslatait a minél szélesebb körű és érthető
tájékoztatás érdekében.
A jövőben szeretnénk a közérdeklődésre is számot tartó
egészségügyi tartalmú leporellóinkat is újra megjeleníteni,
amelyek már előkészítés alatt vannak.
Bízunk benne kiadványaink bővülő választékával, hasznos
információkkal láthatjuk el az érdeklődőket.
2014. március
Központi Ügyfélszolgálati Iroda

3

amely során egy szervezet. járó beteg szakrendelésen. és háziorvosi szolgálatnál. törvény) szerint a vizsgáló és tanúsító laboratóriumok. évi LXXVIII. folyamatos 4 . a tanúsító és az ellenőrző egyéb szervezetek akkreditálása kötelező. Az esetek többségében rövid időtartamú. illetve képzési programot és tanúsítja. többségben lakóhelyén vagy annak közelében közvetlenül igénybe vehető hosszú távú. Megfelelő az ellátás. (III. illetve irányelvek megtartásával történik. Az aktív ellátás időtartama. (1997. évi CLIV. §.) Kormányrendelet) alapellátás: a lakosság nagy része által.Egészségpolitikai kifejezések adekvát (megfelelő) egészségügyi ellátás: az egészségügyi szolgáltatások összhangja az ellátandó lakosság egészségügyi szükségleteivel. aktív ellátás: aktív ellátásnak minősül az az ellátás. nemtől. azaz a lakosság egészségi állapotával. § (2).) akkreditáció: folyamat. ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok. 43/1999. vagy hivatal értékel egy egészségügyi vagy egy oktatási intézményt. törvény 7. kortól és betegség természetétől független. törvény 91. hogy az megfelel bizonyos előre meghatározott követelményeknek. személyes kapcsolaton alapuló. Magyarországon 2005-ben elfogadott akkreditációs törvény (2005. 3. Az aktív ellátás történhet fekvőbeteg gyógyintézetben. (1997. évi CLIV. illetve befejezése többnyire tervezhető. amelynek célja az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása.

(1997. Ezért térítésmentesen 5 . törvény 10. 13/1992. gépjárművezetés. 24. a reprodukcióval kapcsolatos ellátások is beletartoznak (pl. alkalmassági vizsgálat: vizsgálat. sporttevékenység stb.természetbeni egészségügyi ellátások köre.) NM rendelet 8. a házi gyermekorvosi. a sporttevékenységre való alkalmasságot – többnyire – a sportorvos bírálja el. (33/1998. illetve a járványügyi célból nyújtott ellátások. amelyek mindenkit megilletnek az ellátásra való általános jogosultságtól (pl. Az alapvető ellátások köre az úgynevezett I. védőnői. foglalkozásegészségügyi. törvény 88. különböző tevékenységekre (foglalkozás.-es vagy alapcsomaggal sem azonos teljes mértékben. iskolai egészségügyi ellátás. (VI. §. évi CLIV. évi LXXXIII. mely megállapítja egy adott személy. 1997. illetve a sürgős szükség miatt nyújtandó ellátások. §) alapvető ellátások: alatt általában azokat az egészségügyi ellátásokat szokás érteni.) való alkalmasságát. a gépjárművezetésre való egészségügyi alkalmasságot a háziorvos és a foglalkozás-egészségügyi orvos. (VI.: biztosítottság) függetlenül.) NM rendelet. 26. A munkaköri alkalmasság vizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi szakorvos. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti. a fogorvosi alap. 152. Az alapellátás meghatározó formái: a háziorvosi.: terhesgondozás). mert ebbe Magyarországon bizonyos. §) anyatej ellátás: az anyatej az újszülött egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen táplálék. §.-12. Ilyen ellátások: életmentés.

1. élelmezés. járványügyi. 17. (47/1997. Az anyatej ellátás helyi feltételeiről a gyermekgyógyász szakorvos tud pontos felvilágosítást adni. gyakori tudatvesztéssel járó állapotban van. az erőforrások felhasználására. kémiai biztonsági). felszívódási zavarban. amely kiterjed a diagnosztikus és terápiás eljárásokra. amely ellát egyéb népegészségügyi (közegészségügyi: környezet.és táplálkozás-.) NM rendelet és 217/1997. (XII. § (3)) auditálás (audit): az egészségügyi szolgáltatók és az ellátás rendszeres és kritikus értékelése. vagy maga az érintett intézmény. valamint az eredményre és a beteg életminőségére.és település-. amely a csecsemő egészségét veszélyezteti. pszichés állapota a szoptatást lehetetlené teszi. az érett újszülött és csecsemő. ha az anya fizikailag alkalmatlan az anyatejjel történő táplálásra. hasműtéttel járó rendellenességben szenved. súlyos. és az anya saját tejével táplálni nem tudja. a szoptatás időszakában meghalt vagy a gyermekét elhagyja. AZ auditálást végezheti külső szervezet. Általában ún. gyermek. olyan fertőző betegségben vagy mérgezésben szenved. mely az anyatejen keresztül a csecsemő szervezetébe jut és az számára kóros. Az anyatej ellátásra jogosult továbbá csecsemő. 5.anyatejellátásra jogosult a koraszülött. (XII. ha súlyos táplálkozási allergiában. a kis súlyú újszülött.és ifjúság-. r. munka és sugár-egészségügyi. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): egészségügyi hatóság. „interjú” (kollegiális felülvizsgálat) formában történik.) Korm. egészségfejlesztési 6 .

a kezelőorvos vagy az arra feljogosított más személy beutalása. (1997. rák-. 28.) Korm. (1997. (Pl. törvény. évi CLIV. (1997. §) általános járó beteg szakellátás: az általános járóbetegszakellátás a beteg folyamatos ellátását. törvény 89. Az egészségügyi igazgatási és ellátási tevékenységet irányítja. illetve alkalomszerű egészségügyi ellátását. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül. törvény. 1997. törvény 91. 2006. tüdő-. Ennek igénybevétele a beteg folyamatos ellátását végző orvos. évi CXXXII.(egészségvédelmi. egészség nevelési és egészség megőrzési feladatokat is. koordinálja és felügyeli. (XII. cukorbetegség. valamint a beteg jelentkezése alapján. §) 7 . évi CLIV. mely módot ad a betegség eredményesebb kezelésére. törvény 3. §) általános szűrővizsgálatok: a betegség tüneteit nem mutató. évi CLIV. magas vérnyomás-szűrés és alkalmassági vizsgálat). (1991. szakorvos által végzett egyszeri. évi XI. rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően kell biztosítani. a beteg által nem észlelt betegség korai kimutatása. évi VLIV. továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. rendelet) általános fekvőbeteg szakellátás: fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett „bentlakásos” egészségügyi szakellátás. törvény. 362/2006.. gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján.

illetőleg szülése miatt munkáját nem tudja ellátni az anya. törvény 43. akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak vagy elkülönítenek. évi CLIV. beavatkozás: azon megelőző. amely a beteg szervezetésben változást idézhet elő. BCG: a gümőkor (tuberkulózis) megelőzésére szolgáló gyengített virulenciájú. évi LXXXIII. aki a betegsége. élő tuberkulózisbaktériumokat tartalmazóm oltóanyag. §) 8 . biológiai vagy pszichikai eljárás. a szülő. valamint szövetek. a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja. illetve – meleg barlangok esetén – mozgásszervi megbetegedések kezelésére. továbbá a holttesten végzett vizsgálatokkal. Keresőképtelen az. évi CLIV. nevelőszülő és helyettes szülő. és ezért nyilvántartásba kerül. ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja. §) beteg: az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő vagy abban részesülő személy. törvény 3. szervek eltávolításával összefüggő eljárás. törvény 3. (1997. §) betegállomány (beteg nyilvántartás): a keresőképtelen állapot hétköznapi megjelölése. diagnosztikus vagy terápiás célú fizikai. kémiai. terhessége. (1997. (1997. mely alatt betegszabadságra vagy táppénzre jogosult.barlangterápia: a barlangok különleges klímájának felhasználása a légúti megbetegedések gyógyítására. aki fekvőbeteggyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül.

a gyógyszerész. a betegségek megelőzése. s ne függ közvetlenül össze az egészségi állapot változásával. az ápolási és gondozási eljárásoknak azon nem orvosi teendők összessége. (1997. a kapcsolattartás joga. Hivatásszerűen csak oklevéllel rendelkező betegápoló (nő) végezhet. a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével. a gyógyintézet elhagyásának joga.) ESzCsM rendelet) meghatározott személy feladata a betegek törvényben meghatározott jogainak vádelme. az ellátás visszautasításának 9 . a betegek véleménye az egészségügyi ellátásról. betegjogok: a beteget az egészségügyi ellátás során megillető törvényben biztosított jogok az egészségügyi ellátáshoz való jog. évi CLIV. az egészségügyi szakdolgozó. Szubjektív kategória.betegápolás: a betegellátási. az önrendelkezéshez való jog. §) betegelégedettség: az ellátás minőségének fontos tényezője. valamint annak elősegítése. amelyek feladata az egészségi állapot javítása. betegellátó: a kezelést végző orvos. hogy a betegek e jogokat minél teljesebben teljeseben megismerhessék és érvényesíthessék. az egészség megőrzése és helyreállítása.5. betegjogi képviselő: jogszabály által (1/2004. a tájékoztatáshoz való jog. törvény 98. környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre faló felkészítésével és bevonásával. a beteg állapotának stabilizálása. (I. az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy.

betegszállítás: a beteg gyógyintézetbe történő. szemészeti. fül-. amelyben az életfolyamatok a normálistól eltérnek. onkológiai. évi CLIV. törvény 6-25. évi CLIV.és nemibeteg-gondozó. §) betegség: az élőszervezet olyan kóros állapota. a fogorvos) és a járóbeteg-szakellátás orvosa. az ideggondozó. pszichiátriai szakellátást. (XII. (217/1997. az orvosi kommunikáció eszköze. közérzetét rontja. a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár (OEP) ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa. valamint halálát okozhatja. a 10 . urológiai. általános sebészeti és baleseti sebészeti.és fekvőbeteg-szakellátásra történő. §) beutaló: a betegek ellátására történő irányításának dokumentuma. az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. Beutalására jogosult a járó beteg alapellátás (háziorvos. (1997. nőgyógyászati. §) illetve beutalás: a betegek járó. (1997. az orvosi titoktartáshoz való jog. 1) Kormányrendelet 2. amelyben a kezelőorvos s ellátótól kér (rendel) egészségügyi szolgáltatást (vizsgálatot vagy kezelést). amely az életfunkciót károsítja. mentőszállításra való irányítása. beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátások: a biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott bőrgyógyászati. gégészeti.joga. orr-. a bőr. házi gyermekorvos. gyógyintézetből otthonba történő szállítása. törvény 97.

valamint a termelékenységi ciklus alatti gondozás (várandós anya gondozása. Biztosítási jogviszony keletkezhet az egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás ellátása számára. §) biztosítási jogosítvány: járulékfizetéssel vagy jogszabály alapján keletkezett meghatározott jogviszony.tüdőgondozó. évi LXXXI. bizonyítékokon alapuló orvoslás: az egészségügyi ellátás követelménye. amely a törvények által meghatározott jogok és kötelességek érvényesülését jelenti.) Kormányrendelet 2. amelyet a biztosított a biztosítási díj rendszeres fizetése mellett a természetbeni ellátás igénybevétele esetén kiegészítő díjként készpénzben fizet. család. (1997. Biztosítási rendszerekben azt az összeget nevezik így. törvény) BNO: betegségek. betegségekkel összefüggő bizonyos állapotok nemzetközi osztályozási rendszere. évi LXXXIII. amely szerint a betegek kivizsgálására és gyógykezelésére csak tudományos kutatásokkal bizonyítottan hasznos módszereket lehet alkalmazni. 1. co-payment: önrészfizetés. (XII. Tágabb értelemben az igénybevétel arányos lakossági terhek megjelölése közfinanszírozáson alapuló egészségügyi rendszerben. az onkológiai gondozó és addiktológiai gondozó keretében nyújtott orvosi ellátást. a magzat születés 11 .és nővédelmi gondozás: célja a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés körülményeinek elősegítése a fogamzás előtti gondozás és genetikai tanácsadás. (217/1997. és 1997.

nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat. 23. §) egészségügyi dokumentáció megőrzése: az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 12 . egészségkárosodás: a szervezet alkotóelemeinek (struktúrájának). egészségügy: az egészség megőrzést. §. Célja a lehető legjobb egészségi állapot elérése a lakosság lehető legszélesebb köre számára. (1997. (XII. szellemi és szociális jólétének állapota. funkcióinak hiánya. helyreállítását szolgáló társadalmi alrendszer. 33. torzulása. évi CLIV törvény 86.) NM rendelet) diagnózis: (kórisme) a betegség megnevezése. a gyermekágyas és szoptató anya gondozása) eszközeivel. egészségbiztosítás: a társadalombiztosításnak a természetbeni egészségügyi ellátásokat. évi CLIV. egészség: az ember teljes és magas fokú testi.előtti gondozása./1992. nem csupán a betegség hiánya. (1997. egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyes adatokat tartalmazó feljegyzés. függetlenül annak hordozójából vagy formájától. a beteg egészségi állapot változásaival kapcsolatos jövedelem kieséseit pénzbeli kompenzációval finanszírozó ága. törvény 3. vesztesége.

törvény 3. továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy. munka és sugár-egészségügyi. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy. amely ellát egyéb népegészségügyi (közegészségügyi: környezet. (1997. élelmezés. évi CLIV. §) egészségügyi dolgozó: az orvos. A kötelező nyilvántartási időt követően. a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. egészség nevelési és egészség megőrzési feladatokat is.évig. Szervezeti felépítése: 13 . §) egészségügyi hatóság: ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat: egészségügyi hatóság. a gyógyszerész. évi CLIV. egészségfejlesztési (egészségvédelmi. Az egészségügyi igazgatási és ellátási tevékenységet irányítja. továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy. évi XLVII. gyermek. ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.és táplálkozás-.és ifjúság-. törvény 30. járványügyi.és település-. kémiai biztonsági). a fogorvos. §) egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások összessége. koordinálja és felügyeli. az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy. törvény 3. (1997. (1997.

valamint az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó közigazgatási. törvény. Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei (1991. Az OEP alapító okiratban meghatározott egyes feladatait az alapító okirat szerinti területi kihelyezett szervezeti egységei útján látja el.) Korm. Egészségbiztosítási szervek: az OEP. 1997. Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. törvény) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH): A Kormány az Egészségügyi Minisztérium. Az OEP-et főigazgató vezeti. (XII. az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 28. évi CLIV. Az OEP székhelye Budapest. (1997. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH): Az OTH-t az egészségügyért felelős államtitkár irányítja. Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait. Az OTH központi hivatal. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi hivatal. törvény. évi LXXXIII. hatósági 14 . vezetője az országos tisztifőorvos. rendelet) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): a társadalombiztosítás egészségbiztosítási ágának igazgatási szerve. 362/2006. önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. törvény. évi CXXXII. évi XI. 2006. valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei.

évi CLIV. (IV. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK). A közvetítői eljárás lefolytatását kérheti a beteg.és Kórháztechnikai Intézet (ORKI). központi hivatal. országos illetékességű központi közhatalmi költségvetési szerv. rendelet) egészségügyi intézmény: a beteg részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató. (59/2011. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI).és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI): Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 28. a beteg halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse és a 15 . §) egészségügyi közvetítői eljárás: célja az egészségügyi szolgáltató és a beteg között a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben keletkezett jogvita peren kívüli egyezséggel történő rendelkezésének elősegítése a felek jogainak gyors és hatékony érvényesítése. ideértve a saját nevében egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző magán személy is. (1997. rendelet) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség. (X.) Korm. 12. törvény 3. amely önállóan működő és gazdálkodó. A szerv korábbi megnevezései: Orvos. (295/2004.) Korm. Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI).feladatok. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI). A GYEMSZI jogutódja az alábbi beolvadással megszűnt szerveknek: Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI). továbbá a miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó egyes közigazgatási feladatok ellátására hozta létre 2003-ban a központi hivatalként működő Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt.

évi CXVI.szolgáltató. megelőzését. gyógykezelése. A kérelmet a beteg lakóhelyéhez vagy az igénybevett egészségügyi szolgáltatás helyéhez legközelebb eső területi igazságügyi szakértői kamaránál kell előterjeszteni. pszichoterápia. egészségügyi struktúra: az egészségügyi ellátórendszer jellemző szervezeti és szerkezeti felépítése. az irányítást meghatározó rendszer. törvény 3. gondozására. évi CLIV. a teherviselés megoszlását. a megbetegedések megelőzése. életveszély elhárítása. fogyatékosságának. az egyén újbóli társadalmi beilleszkedését célzó tevékenységek összessége. §) 16 . ergoterápia. §) egészségügyi (orvosi) rehabilitáció: a megbetegedett egyén tartós egészségkárosodásának. megállapítása. gyógyászati segédeszköz ellátás stb. Módszerei különbözőek: állapotfelmérés. kezelésére. mozgásterápia. korai felismerése. (1997. ápolására. rokkantságának kialakulását. a finanszírozást. egészségügyi rendszer: az egészségügyi ellátást. logopédia. törvény 1-2. a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a fenyegető további állapotromlás megelőzése céljából a beteg közvetlen orvosi vizsgálatára. a hozzáférést. egészségügyi szolgáltatás: miden olyan tevékenység. továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul. egészségügyi rehabilitációjára. amely az egészség megőrzése. (2000.

egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogszabály vagy az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosul jogi személy. (96/2003. a gondozást vagy az egészségügyi rehabilitációt szolgáló tevékenység. jogi személyiség nélküli szervezet és minden olyan természetes személy. valamint az intézmények. amelyek azt egészségüggyel kapcsolatos állampolgári jogok és kötelességek. rendelet) egészségügyi szolgáltató: tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden. (VII.egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosultság: az egészségügyi szolgáltató tevékenység kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában. A törvény kezdeményezői. az ápolást. de számos részében még ma is helytálló.) Korm. A közben eltelt több mint száz év azonban mind az orvostudomány. mind a társadalom szerkezetében olyan alapvető változásokat hozott. törvény 3. amely nem csak a maga idejében. akiknek munkája eredményeképpen olyan jogszabályt sikerült alkotni. évi CLIV.15. Egészségügyi Törvény: a világon elsőként Magyarországon alkottak törvényt az egészségügyről 1876-ban. aki egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújt. (1997. a betegségek megelőzését. kidolgozói a kor haladó szellemű szakmai kiválóságai voltak. az abban meghatározottak szerint folytatható. §) egészségügyi tevékenység: az egészség védelmét. a gyógyítást a fájdalom és szenvedés csökkentését. továbbá az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek korszerű szabályozását tették 17 .

A WHO legfőbb célkitűzése. WHO) az ENSZ egészségügyért felelős irányító és koordináló szakosított szerve. A tagországok száma: 194. sebezhető társadalmi csoportok egészségének fejlesztése.. Egészségügyi Világszervezet. A WHO vezető szerepet vállal a globális egészségügyi kérdések terén. felállítja az egészségügyi normákat és standardokat. kialakítja a bizonyíték-alapú eljárásrendbeli opciókat. majd az 1997. A WHO alkotmánya szerint az egészség a teljes fizikai. A WHO programjában 6 fő terület szerepel: 1. kialakítja az egészségügyi kutatás napirendjét. évi II. amely minden év májusában Genfben ülésezik. évi CLIV törvény. technikai támogatást biztosít az országok számára. nem csupán a betegség vagy bizonytalanság hiánya.szükségessé. valamint monitorozza és értékeli az egészségügyi trendeket. április 7-én lépett életbe. Ezért született meg az egészségügyről szóló 1972. a krónikus betegségek 18 . Tagjait 3 évre választják. amely 34 egészségügyi szakemberből áll. Ezen a napon ünnepeljük minden évben az Egészség Világnapját. és amelyen minden tagország delegáltja részt vesz. A WHO döntéseit és politikáját a Végrehajtó Tanács valósítja meg. A WHO 1948-ban kezdte meg működését. mentális és szociális jólét állapota. Az egészségfejlesztés előmozdítása: elsősorban a szegény. alkotmánya 1948. hogy minden ember számára biztosítsa az egészség lehető legmagasabb szintjét. WHO: Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization. A WHO legfőbb döntéshozó szerve a Világegészségügyi Gyűlés.

az elhanyagolt trópusi betegségek leküzdése. 6. amelyek a hatékonyság és eredményesség fejlesztését szolgálják. a megfelelő technológiákhoz és a létfontosságú gyógyszerekhez való hozzáférés. Az egészségügyi rendszerek megerősítése: elsősorban az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása. illetve az antibiotikumok helytelen alkalmazásából származnak. A kutatás. 5. mind pedig az egyes országokon belül. a bizonyíték-alapú egészségpolitikai döntésekhez és a globális egészségügyi helyzet monitorozásához. amelyek például az urbanizációból. mind nemzetközi szinten. az élelmiszerek előállításából és kereskedelméből. a tájékoztatás és a bizonyíték-alapú egészségpolitika előmozdítása: a WHO hiteles egészségügyi információt szolgáltat a normák és standardok felállításához. adományozókkal. civil társadalommal és a magánszektorral. a létfontosságú statisztikák összegyűjtésére alkalmas rendszer. 2. elegendő finanszírozási forrás. amelyek az adott régió 19 . A partnerségek megerősítése: az ENSZ egyéb szerveivel és más nemzetközi szervezetekkel. A teljesítmény fejlesztése: a WHO részt vesz olyan reformokban. Az egészségbiztonság fejlesztése: olyan egészségügyi veszélyek és kockázatok ellen való fellépés. Célterületek: elegendő számú és megfelelő képzettséggel rendelkező egészségügyi személyzet biztosítása. 3. A WHO-nak 6 regionális irodája van. a környezetszennyezésből.megelőzése és kezelése. 4. A WHO központja Genfben található.

Ezek az alábbiak:  A WHO Afrikai Regionális Irodája (székhely: Brazzaville. egyedi gyógyszerimport: a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa vagy a kezelőorvos . Fülöp-szigetek) A WHO élén a főigazgató áll.. USA)  A WHO Kelet. akit a Világegészségügyi Gyűlés választ. Az egynapos sebészeti ellátások jó általános állapotú betegeknél végezhetők. Egyiptom)  A WHO Európai Regionális Irodája (székhely: Koppenhága. Kongó)  A WHO Amerikai Regionális Irodája (székhely: Washington. 24 óránál kevesebb egészségügyi intézményben való tartózkodást igénylő ellátások. egynapos beavatkozások: jogszabályban meghatározott. alkalmazás szükségességének vizsgálatát követően. A gyógyszerek megrendelését GYEMSZI-OGYI (lásd GYEMSZI fogalma) engedélyezi. de Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer esetén. akiknek állapota a műtét után nem igényel tartós 20 . India)  A WHO Nyugat-Csendes-óceáni Regionális Irodája (székhely: Manila.Mediterrán Regionális Irodája (székhely: Kairó.egészségügyi problémáival foglalkoznak. Dánia)  A WHO Délkelet-Ázsiai Regionális Irodája (székhely: Új-Delhi.Egyedi gyógyszerimport-kérelem” elnevezésű adatlap kitöltésével gyógyszer megrendelésére és alkalmazásra kérhet engedélyt valamely országban törzskönyvezett.

(VI. melléklet. törvény 3. amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy 21 . 28. pszichológiai és intellektuális funkcióiról. a lakás. gyermek esetében az otthoni gondozás biztosított.és a higiénés körülmények megfelelőek. (36/2011. évi CLIV. kivéve. amely kifejezi a beteg véleményét saját általános közérzetéről. amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató (tünetmentes) személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának – ideértve a betegsége hajlamosító kockázati tényezőket is – korai felismerése. ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. (1997.) NEFMI rendelet 4. 27.megfigyelést. A beteg minden olyan ellátást. fizikai. 3. valamint szükség esetén a megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutás lehetősége biztosított. melléklet) előírt szűrővizsgálat: vizsgálat. § (6). a beteg hozzájárul a műtét egynapos sebészeti ellátás formájában történő elvégzéséhez. § (3). felnőtt esetében önellátás. Az egynapos ellátások feltételei a műtét alatti vérveszteség miatti várhatóan vérátömlesztést nem igényelnek. 55/2012. 6.) EMMI rendelet 2. §) életminőség: kérdőíves felmérés során megkérdezett 0 és 1 közé eső mutatószám. és a műtét utáni fájdalom várhatóan minimális lesz. (XII. szociális. a tartózkodási helyen telefon biztosított. élő végrendelet: a cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga. a tartózkodási helytől az ellátó egészségügyi intézmény személy gépkocsival 30 perc alatt elérhető. a tartózkodási helyen a műtétet követő éjszakán a felügyelet.

§.) Korm. illetve. Az életfenntartó. írásban nyilatkozik arról.ismételten kinyilvánítja a visszautasításra irányuló szándékát. 117/1998. Az egészségügyi szolgáltató díjazása az általa nyújtott (elvégzett) szolgáltatások alapján történik. A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség. évi CLIV. A finanszírozó minden térítés alá eső. meghatározott díjtételek alapján kifizet. csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. ha egy háromtagú orvosi bizottság a beteget megvizsgálja és egybe hangzóan.maradandó károsodás következne be. továbbá a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő harmadik napon . 16. Ennek igénybevétele a beteg folyamatos ellátását végző orvos. rendelet) fee for service: Szolgáltatás szerinti finanszírozás. hogy a beteg döntését annak következményei tudatában hozta meg. a kezelőorvos vagy az 22 . amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. (VI. illetve életmentő beavatkozás visszautasítása csak akkor érvényes. betegnek nyújtott szolgáltatást tételesen. törvény 20. szabad árak vagy megállapodott tarifa-rendszer alapján. (1997. ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved. hogy a fentebb említett feltételek fenn állnak.két tanú előtt . fekvőbeteg szakellátás: a betegnek a lakóhelye közelében. A felmerült szolgáltatások költségének retrospektív megtérítése. fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi szakellátása.

arra feljogosított más személy beutalása, valamint a
beteg jelentkezése alapján történik. Az ellátás lehet
folyamatos
benntartózkodás
mellett
végzett
diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs vagy
ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, ideértve a
hosszú ápolási idejű ellátásokat is.
(1997. évi CLIV. törvény 91. §, 2013. évi XL. törvény)
fekvőbeteg gyógyintézet: fekvő betegként otthonukban el nem
látható betegek vizsgálatára, gyógyítására, ápolására
szolgáló intézmény (kórház, klinikai, szanatórium,
rehabilitációs intézet, ápolási otthon).
fogászati ellátásra való jogosultság: a biztosított a ~ keretében
jogosult 18 éves életkorig, ezt követően a középiskola,
szakképző iskola nappali tagozatán folytatott
tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség
megállapításától a születést követő 90 napig teljes körű
alap és szakellátásra, ide nem értve technikai
költségeket. 18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra,
fogsebészeti
ellátásra,
fogkő-eltávolításra
és
ínyelváltozások kezelésére. 60 éves életkor felett az
előzőeken túl teljes körű alapellátásra és szakellátásra,
ide nem értve a technikai költségeket. Az életkortól
függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és
szájbetegségek kezelésére, szakorvosi beutaló alapján
fogászati góckeresésre, valamint a jogszabály szerinti
fogmegtartó kezelésre.
(1997. évi LXXXIII. törvény 12. §; 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet 12. számú melléklete; 71/2011. (XII.23.)
NEFMI rendelet)
foglalkozás-egészségügyi ellátás: a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi
23

szolgálatok feladatkörébe tartozik. Feladata a szakmai
alkalmasság vizsgálata, egészségkárosító kockázatok
meghatározása, nyomon követése, megszüntetése. A
foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos
hatósági ellenőrzési jogkört az ÁNTSZ gyakorolja.
(1993. évi XCIII. törvény 14. §; 18/2007 (V.10.) SZMM
rendelettel módosított 89/1995. (VII. 14.) Korm.
rendelet, 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet)
fogyatékosság Nemzetközi Osztályozási Rendszere (FNO): a
WHO „A funkcióképesség, fogyatékosság, az egészség
nemzetközi osztályozási rendszere”, mely a statisztikai
elemzés, a klinikai gyakorlat, a társadalombiztosítási és
a szociális ellátórendszer számára nyújt eszközt, az
egészségkárosodások, a fogyatékosság, a megváltozott
munkaképesség megállapítására, az egészségi állapot
változásainak nyomon követésére, az ellátás
eredményességének a megítéléshez.
gyógyfürdő: gyógyvizet használó fürdő. A fürdőzés a gyógyítás
legrégibb gyógykezelési eszközei közé tartozik. A fürdő
kezeléseket ma már csak olyan 25 °C-nál magasabb
hőmérsékletű és meghatározott ásványisó-tartalmú
vizekben végzik, amelynek gyógyító hatása orvosi
vizsgálatokkal igazolt. Csak a kúraszerűen végzett 1520 fürdőkezelés nyújt kedvező hatást. Nem csak
mozgásszervi megbetegedések kezelésében, hanem
egyes belgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai,
bőrgyógyászati megbetegedések gyógykezelésére is jó
hatásúan
használják
a
fürdőkezeléseket,
iszappakolásokat. Az egyes fürdő kezelések időtartama
a beteg tűrőképességétől függően 15-40 perc. Sem
éhgyomorral, nem teli gyomorral nem tanácsos fürdőbe
24

menni. A fürdőkezelés elégtelen szívműködés esetében
egyértelműen ellen javallt.
gyógyító-megelőző ellátások: az egészségügyi szakszemélyzet
által nyújtott gyógyító-megelőző ellátások összessége.
Ide tartozó tevékenységek a teljesség igénye nélkül: az
egészségügyi szakszemélyzet által végzett szűrés,
életvezetési tanácsadás, „felvilágosítás”, diagnosztikai
vizsgálatok, terápiás terv készítése, ”kezelés”, műtét,
gyógyszerrendelés,
szakápolás,
fizioterápia,
természetgyógyászati vizsgálat és kezelés.
gyógyító-megelőző
eljárások:
azon
egészségügyi
szakszemélyzet által nyújtott eljárások összessége,
amelyek célja az egészségi állapot felmérése, az
egészségi állapot javítása, az állapot stabilizálása, a
fájdalom csillapítása, az elvesztett képességek
kifejlesztése, pótlása.
gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség
megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése,
korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a
megbetegedés következtében kialakult állapotromlás
szinten tartása vagy javítása céljából az érintett
közvetlen
vizsgálatára,
kezelésére,
ápolására,
rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett
vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdő
ellátások kiszolgálást, a mentést és a betegszállítást,
valamint a szülészeti ellátást is.
(1997. évi XLVII. törvény 3. §)
gyógyszer: gyógyszereknek tekintünk minden olyan anyagot,
amelyet az élő szervezet befolyásolására gyógyászati
célból alkalmaznak. Gyógyászati célnak nem csak a
25

de nagyobb részük ma már mesterségesen készül. köptetők. kemoterápia. kóros jellegét okozza. antibiotikumok. sőt gyógyszerfüggőséget (dependenciát) is. vizelethajtó szerek. A huzamos gyógyszerhasználat eredményezhet hozzászokást. fájdalomcsillapítók. ilyenkor valamely gyógyszer egy másik gyógyszerrel (esetleg élelmiszerrel is. A fontosabb csoportok: altatószerek. hánytatószerek. a betegségek egyes tüneteinek a befolyásolása (terápia) tekintendő. Gyógyszerártalom „kölcsönhatás” útján is létrejöhet.és Kórháztechnikai Intézet (ORKI). valamint gyakran alkohollal) olyan kapcsolatba lép. valamint a betegségek felismerése (diagnózis) is. Az orvos rendelése nélküli szedés egészségkárosító lehet. A legtöbb gyógyszer nemcsak kívánatos terápiás hatással rendelkezik. izzasztószerek. lázcsillapítók. A GYEMSZI jogutódja az alábbi beolvadással 26 . gyógynövények. állat. központi hivatal. ásványi) eredetűek. izgatók. idegcsillapítók. erekre ható szerek. gyulladás csökkentő szerek. hanem azok megelőzése (profilaxis). Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI): Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. hanem az ahhoz társuló kóros mellékhatásoktól sem mentes. gyógyszerártalom: gyógyszer használata közben létrejövő káros hatás. féregűző gyógyszerek. Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI). amely a hatás csökkenését vagy megnövekedését. Különféle szempontok szerint osztályozható. A gyógyszerek lehetnek természetes (növényi. A szerv korábbi megnevezései: Orvos.betegségek gyógykezelése.

eredetileg a nem nyilvános gyógyszertárakat nevezték így. Ezt azonban mind a gyermeke elől. megfelelően összeállított házi patika áll rendelkezésre. azaz közel azonos a szakmai-technikai ráfordítás igénye. Ezt a legközelebbi gyógyszertár látja el legszükségesebb gyógyszerekkel. ha túlhaladja az elsősegélynyújtás fogalmát. Az öngyógyítás. igen káros és ártalmas lehet! A házi gyógyszertárakban is el kell végezni a lejárt gyógyszerek selejtezését! homogén betegségcsoportok: A fekvőbeteg-ellátás finanszírozásában használt betegosztályozási rendszer. mind a gyengült értelmi képességű személyek elől jól elzárva kell tárolni. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI). Ide tartozik a gyógyszertárral el nem látott településeken működő. (IV. 12. amelyek nagyságrendileg azonos teljesítményértékkel rendelkeznek. ha a leggyakrabban előforduló kisebb balesetek ellátására és egyes betegségi tünetek átmeneti megszüntetésére alkalmas.) Korm. és a csoportba sorolás orvosi szempontból is elfogadható. A 27 . Egészségügyi szempontból helyeselhető.és kötszerállományt is. (59/2011. Ma egyrészt az egészségügyi intézmények betegeit ellátó intézményt értik alatta. Azokat az aktív kórházi ellátási eseteket sorolja egy finanszírozási csoportba.megszűnt szerveknek: Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI). Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK). Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI). 2. rendelet) házi gyógyszertár: 1. másrészt házi gyógyszertárnak nevezik a háztartásokban tárolt gyógyszer. az orvos által kezelt orvosi kézigyógyszertár.

továbbá lelki gondozásukat a betegség fennállása alatt és a gyász időszakában. a besoroláshoz kiemelt orvosi beavatkozások határozzák meg. testi tüneteinek és lelki szenvedéseinek enyhítésére.26. testi. hospitalizmus: a kórházi ápolással együtt járó hátrányos tényezők összessége. valamint arra. idős betegeket és a súlyos. hogy hozzátartozói és vele szoros érzelemi kapcsolatban álló más személyek mellette tartózkodjanak. Az utóbbi időszakban hospice ellátásra szakosodott kórházi osztályok alakultak ki. halálhoz vezető betegségben szenvedő személy. (III. gondozása. mely elsősorban a szokatlan környezethez nehezebben alkalmazkodó csecsemőket. valamint az otthoni szakápolási tevékenységről 20/1996. törvény 99. családja körében kell nyújtani. Tartós ápolás esetén a hospitalizmus 28 . évi CLIV. A hospice ellátást lehetőség szerint a beteg otthonában. idült betegségben szenvedőket sújtja. a haldoklók ellátásainak összessége. Célja a hosszú lefolyású.) Korm.3. életminőségének javítása. (9/1993 (IV. § szakaszában.besorolást elsődlegesen az ellátást indokoló betegségek. szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése. rendelet) hospice ellátás: a gyógyíthatatlan betegek.) NM rendelet 43/1999.) NM rendeletben. A hospice ellátás részletes jogszabályi háttere megtalálható az egészségügyről szóló 1997. (VII. lelki ápolása. Az ilyen beteg jogosult fájdalmának csillapítására.2. Az ellátás magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítését a beteg ápolásában.

E pszichés tényezők mellett fontos oldala a hospitalizmusnak a fertőzések veszélye. Feladatai közé tartozik többek között a rendkívüli halálesetek sokrétű vizsgálata. valamint a nagyfokú elesettség. az orvosi 29 . mely az orvostudomány eredményeivel. baleseti eredetű munkaképesség és keresőképesség véleményezése peres eljárásokban. mely elsősorban a csecsemőkön okoz néha súlyos bélhurutot vagy visszatérő vírusbetegségeket. jogi és kriminalisztikai ismeretekkel rendelkező orvos. az életműködések fokozatos és gyakran visszafordíthatatlan hanyatlása. aki természettudományosan gondolkodó. Fejlődése egyaránt összefügg a jogi és az állami élet fejlődésével. érelmeszesedésben szenvedő betegek hospitalizmusának jellegzetes tünete az éjszaki zavartság. apátia. Megterhelést jelenet a beteg számára az otthoni környezet és a családi szeretet hiánya. az orvostudomány szakmai színvonalával. Nagyon idős.veszélye egyre nagyobb. Művelője igazságügyi orvosszakértő. vizsgáló módszereivel segíti az igazságszolgáltatást. igazságügyi orvostan: az igazságszolgáltatás orvostudományi kérdéseivel foglalkozó tudomány terület. elhamarkodott kórházi beutalás tehát komoly veszélyeket rejt magában. esetleg más betegektől eredő zaklatás stb. hozzáférhetőség: az aktuális egészségi állapot szerinti szükséges egészségügyi szolgáltatásokat az állampolgár anyagi-pénzügyi helyzetétől és lakóhelye földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül szükséges időpontban és mértékben veheti igénybe. súlyos betegek lehangoló látványa. a testi sértések gyógyulási időtartalmának megállapítása. Az indokolatlan.

tevékenységgel kapcsolatos egészségkárosodás és halál vitás kérdéseinek elbírálása stb. Az indikátor nem ad közvetlen választ a lehetséges problémákra. a felismert szükségletek igényként megjelenek és az adekvát egészségügyi szolgáltatás igénybevételével megtörténik. Az orvosi szakkérdések felülvizsgálati fóruma az egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága. a gyógyítás hatékonyságának fokozása. igénybevétel: az igénybevétel során szükségletekkel alátámasztott és alá nem támasztott igények kerülhetnek kielégítésre. a lakosság egészségi állapota és az egészségügyi ellátórendszer mérésére és értékelésére. középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző 30 . valamint a 18 év feletti. irányított betegellátás: a betegek útjainak nyomon követése és kedvező irányú befolyásolása az egészségügyi ellátások során. iskola. amely felhasználható az ellátás minősége. ahol a tapasztalt eltérések okainak feltárására további részletes elemzések elvégzése válik szükségessé. Az irányított betegellátás számos formája működik a különböző országokban. indikátor: az ellátás során előforduló események mennyiségi mérőszáma. Optimális esetben a szükségletek felismerésre kerülnek. az ellátási utak lerövidítése. hanem felhívja a figyelmet azon területekre.és ifjúság-egészségügyi gondozás: a 3-18 éves korosztály. Az egészségügyi szolgáltatások szükségletekkel alá nem támasztott igényére épülő igénybevétele az erőforrások pazarlást okozhatja. Célja az egészség megőrzése.

hogy gyógyításuk. szabványok. mind a szervezetet. A rendszeres részvételéről az óvodák és iskolák jogszabályban foglaltak szerint gondoskodnak.) NM rendelet) ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet): minőségi előírások. §. mind a társadalmat. Szakma-specifikus befejezett ellátást adó ellátási forma. illetve ellátásuk a járóbeteg-ellátás keretében történjen. melynek öt feladata van: diagnosztikus ellátás. szűrővizsgálat. a foglalkozásegészségügyi szolgálat és a fogszakorvosi rendelések által nyújtott ellátás azok számára. illetve speciális anyagi. akiknek állapota lehetővé teszi. eljárások összessége. (1997. illetve fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Az iskolaegészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgálatából áll. szűrés és 31 . illetve annak közelében a háziorvosi szolgálat. a klinikák szakambulanciái. terápiás ellátás. amely különleges szaktudást. az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola és ifjúság-egészségügyi ellátása (alkalmassági vizsgálat. (IX. járóbeteg-ellátás: a beteg lakóhelyén. a kiszűrt személyek gondozásba vétele). 20/1997. törvény 10. a kórházak ambulanciái. 3. évi LXXXIII. szakorvosi rendelések és gondozók. A szabványsorozat elvi alapja. tárgyi és szakmai felkészültséget igényel. járóbeteg-szakellátás: olyan betegségek ellátására szervezett egészségügyi ellátás. hogy a minőségi célkitűzések nem teljesítése olyan következményekkel járhat. amelyek károsan érinthetik mind a vásárlót (igénybevevőt).jellegű. a házi gyermekorvosi szolgálat.

akit közegészségügyi okokból foglalkozásától eltiltanak. azonos időben való tömeges megjelenése. illetve szerződés szerinti igénybevételére. illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás 32 . az a szülő. §) kezelőorvos: az az orvos. (1997. Két formája van: egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék. §) a biztosított. járulék: szaktanácsadás (konzílium). a biztosított és származtatott jogosultság esetén családtagjai ennek fejében jogosultak a biztosítási szolgáltatások törvény. járvány: egy fertőző forrásból kiinduló ugyanazon korokozó által előidézett fertőző betegség azonos területen. törvény 90. A járványok általában kisebb-nagyobb területen jelentkeznek. de ugyanazon időben egyes világrészeket is érinthetnek. a járványfolyamat kialakulásának törvényszerűségeivel a járványtan foglalkozik. törvény 44.gondozás. évi LXXXIII. ambuláns (1997. illetve a biztosítás ellátásaira megállapodást kötő személy által a biztosítónak rendszeresen fizetett díj. nevelőszülő és helyettes szülő. A járványok megelőzésének hatékonyabb lehetőségei a védőoltás. vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek. Járvány esetén tehát a fertőző betegségek halmozottan fordulnak elő. ellátás. aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja. aki a beteg adott betegségével. évi CLIV. az elkülönítés és fertőtlenítés. keresőképtelen: aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni.

amely kiterjed a diagnosztikus és terápiás eljárásokra. (25/2004. 26. továbbá részt vesz az orvostudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében.) Kormányrendelet 2. törvény 3. amely a progresszív ellátás felső szintjén és a területi ellátási kötelezettség keretében nyújtott gyógyító-megelőző feladatain keresztül biztosítja az adott egészségügyi szakterület. (1997. illetve posztgraduális oktatását.: gyógytornász) tevékenységét is magában foglaló egészségügyi szolgáltatások rendszeres és kritikus elemzése. illetve e szakterületen kutatómunkát végez.és gyakorlati képzését is magbába foglaló-graduális. meghatározásokat konszenzussal fogadják el. vezető szakemberi – a szakirodalom és saját tapasztalataik kritikus elemzés és értékelése alapján – a szakmai irányleveket. valamint az eredményre és a beteg életminőségére. 33 . (II. konszenzus. Jellegét tekintve lehet külső (külső szervezett által végzett) vagy belső (intézményen belül végzett). az erőforrások felhasználására. évi LXXX.paramedikális” szakemberek (pl.. standardokat. §) klinikai audit: a . §) klinika: az elnevezést kizárólag a felsőoktatásról szóló 1993. évi CLIV. törvényben meghatározott orvostudományi képzést folytató egyetem olyan szervezeti egység használhatja. Általában úgynevezett .Per review” (kollegiális felülvizsgálat) formában történik.elméleti. a beavatkozásokat elvégzi és a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartozik.tervet meghatározza.. konferencia: az adott szakma elismert.

speciális szakellátást biztosító fekvőbetegintézmény (belgyógyászati. sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás 1. A szakkórház azonos betegségcsoporthoz tartozó kórképben szenvedőket. illetve gyermekeket ellátó. kórelőzmény: (anamnézis) a beteg egészségi állapotára vonatkozó előzetes adatok összessége. elektrokardiográfiai. legalább a progresszív ellátás 2. melynek felvétele a betegtől/és vagy hozzátartozójától és/vagy más személytől történik. 20. folyamatosan működő egészségügyi intézmény. terápiás és szolgáltató egységek méreteit. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása. A kórház hotelrészből (ágyak). valamint ambuláns szakellátást végző. kórház: fekvőbeteg-szakellátást. A normatívák előírják a megfelelő ágyszámra jutó diagnosztikus. több profilú. és a helyszínen ultrahang. (X. illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében. illetve egy egészségügyi szakma. valamint a működést biztosító szolgáltató egységekből áll. A kórelőzményt rögzítik.konzílium: (orvosi tanácskozás) két vagy több szakorvos megbeszélése a betegség tisztázása és a legmegfelelőbb gyógymód kiválasztása érdekében. radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a kórház. diagnosztikai és terápiás egységekből.) ESzCsM rendelet) 34 . szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér a helyszínen történő biztosítása esetén szakkórház). (60/2003. adatai az orvosi titoktartás körébe tartoznak.

és munkakörülmények.) ESzCsM rendelet) meddővé tétel: a nemző-. (1991. törvény 685. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében vizsgálja. törvény 3. Családtervezési célból. munkahelyi és társadalmi környezet fizikai.a krónikus kórház. elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát és az azt veszélyeztető. ellenőrzi. illetőleg fogamzás képességét megszüntető beavatkozás. illetve csökkentése. (1959. Intézkedéseivel elősegíti az egészséges élet. illetve egészségügyi indokból az érintett nő vagy férfi 35 . 20. a mostoha. lakó-. Értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát. a károsodás megszüntetése érdekében közegészségügyi.környezet-egészségügy: a közegészségügynek a környezet egészségkárosító hatásait vizsgáló és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával foglalkozó ága. életmód kialakítását. járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez. biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát. illetve végez. §) krónikus fekvőbeteg ellátás: hosszú ápolási idejű megbetegedésekre szakosodott intézmény eseténideértve az ápoltak aktív ellátásra is szakosodott egészségügyi szolgáltatókat is. az örökbe fogadott. befolyásoló települési. a mostoha. vizsgáltatja. kémiai. §) közeli hozzátartozó: a házastárs. az egyenes ágbeli rokon. az örökbe fogadó. az egészségkárosító hatások megszüntetése. évi IV. (X. a testvér. valamint annak az élettársa.és nevelt gyermek.és nevelőszülő. évi XI. (60/2003.

írásbeli kérelme alapján. vagy más foglalkozások vonatkozásában. 36 . életévét betöltött vagy három vérszerinti gyermekkel rendelkező személynél végezhető el kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárnál. felszámolása egészségügyi és foglalkoztatási rehabilitáció útján történik. testi épségét. A beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt tájékoztatja a fogamzás gátlás egyéb lehetőségeiről. illetve javaslatra végezhető. Megelőzése. ha a beavatkozás soron kívüli elvégzést szülészeti vagy más műtéti esemény lehetővé teszi. illetőleg az időközben bekövetkező terhesség a nő életét. Családtervezési célból a művi meddővé tétel 35. évi CXV. egészségét közvetlenül veszélyeztetné vagy a terhességből nagyvalószínűséggel nem egészséges gyermek születne. A megváltozott munkaképesség lehet átmeneti (keresőképtelenség) és tartós (rokkantság). törvény) megváltozott munkaképesség: az egészségkárosodott. a munkavégzés akadályozottsága fogalmak a rokkantság fogalmának felelnek meg. A művi meddővé tétel elvégzésére a kérelem benyújtását követ 3 hónap elteltével kerülhet sor kivéve. valamint a beavatkozás jellegéről. lehetséges kockázatairól és következményeiről. mely megnyilvánul az aktuális munkakör. (2006. a tanult foglalkozások. A megváltozott munkaképesség. megfelelő szakorvosi vélemény alapján. a fogyatékos személy munkavégző képességének változása.

(1999. rendelet) méltányosság: a szükséglettel összhangban levő szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása tekintet nélkül a betegnek a társadalmigazdasági hierarchiában elfoglalt helyzetére. 28.. törvény 105. § b).) Korm. évi CVI.) mesterséges megtermékenyítés: az a anyai szervezetben nem természetes úton. § (2). 2011.) NM rendelet 1-2. 17..mentés: az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegeknek a feltalálási helyén. hanem művi beavatkozással létrejövő megtermékenyítés.) NM rendelet. a meddőség megállapítására és kezelésére irányuló jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltatás az Egészségbiztosítási Alapból e feladatra finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vehető igénybe térítésmentesen. 2006. évi CXXVIII. vagy több érintett szakma elismert személyei 37 . évi CVI. § (2) a). 2008. § (3). 2002. törvény 6. diagnosztikai. (XII. (VI.. (XII. 30/1998. törvény 6. évi CVI. törvény 154.. évi CLXXVI. terápiás vagy rehabilitációs eljárás leírása. §. évi CXXVII.. évi LVIII. mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátása. 2011.. illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan az egészségügyi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas egészségügyi intézménybe történő szállítása. 2008. melyet az adott szakma. (49/1997.. § (3) c). törvény 6. 24. törvény 6. 2013. évi CIX. § (1). törvény 59. évi LXXI. törvény 61. valamint szállítás közben végzett ellátása. § (2). törvény 24. 2008. módszertani levél: olyan prevenciós. 50/2001. §. § (1).

a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése. aki megállapítja terhesség nagyságát és ellátja tanácsokkal. 34/1999.) BM– EüM–IM együttes rendelet) német pontrendszer: A járóbeteg-szakellátás jellemző finanszírozási módja Magyarországon. először szülész-nőgyógyász szakorvoshoz kell fordulni. a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása. művi terhesség megszakítás: a terhesség befejezése művi beavatkozással. a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre. mit kell tenni. A munkavédelem irányításának keretében állami feladat az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeinek. (IX. Ha egy nő nem kívánja terhességét megtartani. munkavédelem: a biztonságos munkavégzés feltételeinek a biztosítása. (2000.§. továbbá az ehhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása. Egészségügyi indokból bármikor elvégezhető. törvény 2. Műhibaperekben bírósági döntés alapját képezik az ellátói felelősség megállapítására. aki érvényes tartózkodási engedéllyel több. LXXXVII. 24. hetéig.jól meghatározott körülmények fennállása esetén szakértői vélemények alapján dolgoznak ki az ellátók számára a módszertani levelek célja az ellátók számára direktívák meghatározása a betegellátás folyamatára vonatkozóan. A terhesség megszakítását az a külföldi is kérheti. pontatlan 38 . a terhes nő kérésére csak a terhesség 12. mint két hónapja tartózkodik az ország területén.

1993-ban.szakmai szleng kifejezéssel. Ezért nevezi a szakma – helytelenül – az OENO kódrendszer pontértékeit német pontnak. ami az elemi tevékenységek finanszírozását jelenti. Az oltási naptárban szereplő védőoltások Magyarországon – sok más országhoz hasonlóan – kötelezők. Az egészséges gyermekek lehetőleg 100%-nak az oltási naptár szerinti oltása nem csak egyéni. a rendszer indulásánál az a döntés született. oltási naptár: az újszülött kortól az általános iskoláskor végéig terjedő időszakban minden egészséges gyermek számára előírt védőoltások sorrendjét és időpontját meghatározó program. hanem közérdek 39 . nővéri audit: a nővérek által nyújtott ellátás auditálása. amikor az egyes tevékenységek egy listába vannak rendezve és mindegyikhez egy térítési érték (lehet pont vagy közvetlenül pénzben kifejezett érték) tartozik a szakirodalom fee for service típusú finanszírozásnak (teljesítménymérésnek) nevezi. de a beavatkozások díjtétele (illetve az azok meghatározásához szükséges pontértéke) az 1990es évek elején a német egészségbiztosítás ponttáblázata alapulvételével került meghatározásra. máshol javasoltak. Eredete: a járóbetegszakellátás finanszírozása Magyarországon taxatív tevékenység-finanszírozás. beazonosítási) rendszere a WHO ICPM rendszerének fordításán alapuló OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) kódrendszer. Azóta a pontértékek a díjtétel egyeztető bizottság javaslatai alapján folyamatosan módosultak. hogy a tevékenységek klasszifikációs (besorolási. Az ilyen típusú finanszírozási (illetve teljesítménymérési) technikát.

Az adott évre érvényes oltási naptárt az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) adja ki. Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (OENO): Az orvosi gyakorlatban használatos eljárások azonosítására és csoportosítására használatos nemzetközi 40 . törvény ) orvos: valamely orvostudományi egyetem által kiállított orvosi diploma tulajdonosa. Az OEP Központi hivatalként ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): a társadalombiztosítás egészségbiztosítási ágának igazgatási szerve. vagy földrajzi területen az orvosi gyakorlat folytatására. Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. Az OEP-et főigazgató vezeti. akinek jogosítvány van az adott országban. az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. orvosi audit: az orvosok által nyújtott ellátás auditálása. (1997. Az OEP székhelye Budapest. Egészségbiztosítási szervek: az OEP. valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi hivatal. Az OEP alapító okiratban meghatározott egyes feladatait az alapító okirat szerinti területi kihelyezett szervezeti egységei útján látja el.is. évi LXXXIII.

orvosi látlelet: a beteg személyi adatainak és panaszainak. beavatkozások. az orvosi fogalakozás szabályainak megfelelően és ezek alapján kell elvégeznie.kódrendszer. jogaival visszaél. vagy testi sértést okoz. Ha fogalakozásának valamely általános vagy írott. orvosi műhiba: fogalakozási szabályszegés. akár szakmai szabályát megszegi. ha 41 . akár jogi. aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét. Az eljárási jogszabályok rendelkezési szerint az orvosi vizsgálat alakalmával észlelt jelenségeket jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell. E beavatkozásokat. orvosi etika: az orvosi hivatás írott és íratlan erkölcsi törvényeit magába foglaló. magatartási normáinak összessége. eljárásokat kóddal jelölik meg a tevékenységek besorolása érdekében. Az OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) a vizsgálatok. Az orvos szakértő. felelősséggel tartozik. orvosi kötelezettséget egyáltalán vagy nem megfelelően teljesíti. Mindkettő fontos okmány lehet és nem ritkán bírósági ítélet alapjául szolgálhat. vagy más gyakorló orvos által végzett vizsgálat jegyzőkönyve az orvosi látlelet és orvosi bizonyítvány. orvosi felelősség: az orvosnak tevékenységét szabályszerűen. eljárások osztályzását jelenti. egészségi állapotának egy adott időpontban való leírása. testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki. az orvosi látlelet közokiratnak minősül. vétséget követi el. bűncselekmény történik.

vagy halált idéz elő. Az otthonszüléssel kapcsolatban időnként felmerül még 42 . ami tervezetten kórházon kívül zajlik az anya otthonában. a halál okára vonatkozó. törvény 3. leképezett vagy származtatott adat. (VII. dúla vagy más egészségügyi szakember. (1978. továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő. vizsgált. §) otthoni szakápolás: az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén. értelmi és lelki állapotára. évi XLVII. §) orvosi titok: azon értesülések összessége. és melyeket mással csak a beteg hozzájárulásával illetve törvényben szabályozott módon közölhet. kóros szenvedélyére. 26.) NM rendelet) otthonszülés: Az otthonszülés olyan gyermekszülés. illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt. súlyos egészségromlást. az azokat befolyásoló mindennemű adat. továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható. Az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi. hogy az anya minden szaksegítség nélkül szüli meg gyermekét. általa vagy róla más személy által közölt. de szélsőséges esetben néha előfordul az is. évi IV. vagy az elégtelen feltételek esetén speciális szülő otthonban. (1997. melyek a beteg gyógykezelése során az egészségügyi személyzet tudomására jutottak. illetve a befejezett gyógykezelésre vonatkozó. az érintett testi. kezelőorvosának rendelésre. (20/1996. Az otthonszülésnél általában jelen van egy bába. valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. szakképzett ápoló által végzett tevékenység. illetve az elhalálozás körülményeire.maradandó fogyatékosságot. mért. valamint a megbetegedés. törvény 171.

(III.eseteket az ellátórendszer alacsonyabb szinten szervezett (a beteg lakóhelyéhez közeli) egységekben látják el. vagy a hozzá kötődő személy által az egészségügyi ellátó (orvos. országos) intézményekbe irányítják. pénzügyi bizonylatolás nélkül zsebből–zsebbe vándorló pénzforgalom gyűjtő kifejezése.a háborítatlan szülés megfogalmazás is. stb. azaz a hálapénz (amit a nemzetközi gyakorlatban "informal payment"-nek (informális fizetésnek) valamint "under-the-table payment"-nek is hívnak) az egészségügyi szolgáltatások kapcsán a beteg. rendelet) paraszolvencia: a paraszolvencia.) számára fizetett.) Korm. a legfelsőbb szintet az országos intézetek és egyetemi klinikák jelentik. A ritkább és többnyire bonyolultabb eseteket viszont központosított (területi. így árt mind az orvosnak és az intézménynek. de alapértelmezésen ide tartozik az összes tervezett otthonszülés is. (35/2011. miszerint a gyakoribb . megyei. 21. Magyarországon a legalsó szintet az alapellátás. nővér. 43 . a hivatalos pénzforgalmat kikerülő. ami deformálja az egészségügyi ellátást. regionális. ami egy tágabb fogalom. A paraszolvencia olyan láthatatlan érdekrendszert hoz létre. mert elméletileg a háborítatlan szülési módszerek egy intézményesített közegben is megvalósíthatóak. progresszivitási szintek: a betegségek gyakorisági eloszlásából fakadó ellátórendszeri sajátosság. növeli a betegek közötti különbséget és megzavarja az orvos-beteg bizalmi viszonyt.és többnyire egyszerűbb . mind a betegeknek.

és érrendszeri betegségek. melyek jelenléte esetén egy betegség kifejlődése valószínűsíthető. kockázati tényező: az orvostudományban azokat a hajlamosító tényezőket nevezzük rizikófaktoroknak. mintha egy másik személy teljes életminőséggel két évig el. 28. de a gyakorlati szóhasználatban elsősorban a szív. akkor QALYja 2 lesz.protokoll (protocol): a protokoll valamely intézményben egy meghatározott egészségügyi ellátás.) ESzCsM rendelet) rizikófaktor.5-tel értékelt életminőséget él. (IV. a fogyatékosság miatti akadályozottságát jelenti. hogy mely gyógyszert. Értékben ez ugyanannyi. Különböző rizikófaktorok elvileg minden betegségben többé-kevésbé jelen vannak. Ily módon. illetve kiküszöbölésük révén megakadályozható. mekkora mennyiségben adjon ki és azt milyen utasítással lássa el. beavatkozás elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája. a munkában való részvételnek az egészségkárosodás. a szívinfarktus rizikófaktorait értjük alatta. A továbbiakban inkább 44 . kezelés. recept (orvosi vény): az orvos írásbeli utasítása a gyógyszerésznek. QALY (quality adjusted life years): életminőségre kiegyenlített életévek száma. (44/2004. ha egy beteg hátralévő élete során 4 éven keresztül 0. hogy egy év során egy személy a teljes életminőséghez (értéke=1) képest milyen életminőséget él meg. Az életminőséget kérdőíves felméréssel mérve meghatározható. rokkantság: korszerű értelmezésben.

munkaképesség 45 fogalma formájában .megváltozott használatos.

) ESzCsM rendelet) speciális járóbeteg szakellátás: olyan betegségek ellátásra szervezett egészségügyi ellátás szint. (X. évi CLIV.speciális fekvőbeteg szakellátás: egy egészségügyi szakma. illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében. Az egészségügyi törvény ezt olyan szabályként határozza 46 . amelyek kiemelt szaktudást. §) standard: kötelezően teljesítendő. valamint az egészségügy törvény alapján nyújtott minden egyéb sürgősségi ellátás összessége. legalább a progresszív ellátás 2. illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. illetve speciális anyagi és tárgyi felkészültséget igénylenek. §) sürgősségi ellátás: a kórházon kívüli sürgősségi ellátások. (1997. 20. (60/2003. valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. törvény 90. (1997. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen történő biztosítása esetén a szakkórház. évi CLIV. illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz. előre megfogalmazott sürgős ellátás szüksége: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás. törvény 3. elvárások összessége. Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő. amelynek következtében azonnali ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne. a sürgősségi betegellátó osztályon történő ellátások.

4/2000.) NM rendelet) Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO): valamely egészségügyi szakintézmény (jellemzően kórház) olyan szervezeti egysége. (1997. 21/1998. májés vesefunkció) veszélyeztető állapotok ellátására célszerű ilyen osztályokat szervezni. az ellátási formák feltételrendszere és költségigényessége határozza meg. az esetek bonyolultsága. Intézményen belül megkülönböztethető: intenzív. alapvetően 2 ellátási szint létezik: alap ellátás és szak ellátás." (60/2003. hanem azokat az eseteket látja el. agyműködés. megyei. évi CLIV. amely nem valamelyik orvosi szakmához kötődik.meg.) ESzCsM rendelet) szakmai ellátási szintek: az egyes betegeket és betegségcsoportokat súlyosságuk foka. amely mindenek felett és előtt megilleti az arra rászorulót. szakmai irányelv: tudományos bizonyítékokra (evidenciákra) és szakértői véleményekre támaszkodó szisztematikusan kifejlesztett állásfoglalás sorozat. 20. (II.. Elsősorban az alapvető vitális funkciókat (keringés. normál és hosszú ápolási idejű ellátás. míg az intézmények között: városi. 3. (VI. 47 . Magyarországon a 60/2003. légzés. munkaigényességük. ESZCSMMM rendelet szerint: "A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az akut fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató által kialakított osztály. (X. 25) EüM rendelet. regionális és országos szint. amelyekben valamilyen azonnali beavatkozást igénylő állapot lép föl.

a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra. az eszközök. hiszen jól felszerelt kórházban is lehet alacsony színvonalú ellátást nyújtani. törvény 2. A társadalombiztosítási eljárások alapelve. szolgáltatási csomag: a biztosító által nyújtott (megvásárolt) ellátások összessége. évi LXIII. a szolgáltatás szükségletarányos. emberi és szellemi erőforrásai. szenzitív adat (különleges adat): a faji eredetre.Célja a tudomány jelenlegi állását tükröző. mind a betegek részére. mely szerint a természetbeni ellátások a 48 . melyben a befizetés jövedelemarányos. a kóros szenvedélyre. a műszerek. menedzsment. az érdek-képviseleti szervezeti tagságra. az egészségi állapotra. §) szerkezet: az egészségügyi rendszer tárgyi. Ide tartoznak a gazdasági feltételek. A kiváló minőségű struktúra nem feltétlenül eredményez jó minőségű ellátást. Az irányleve figyelembe veszik a nyújtandó szolgáltatás lehetséges előnyeit és káros hatásait a beteg egészségi állapotára és életminőségére vonatkozóan egyaránt. a gyógyítási folyamat során hibát elkövetni. az információs rendszer. (1992. a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre. valamint a bűnügyi személyes adat. szolidaritás elv: olyan társadalombiztosítási alapelv. az épületek. a politikai véleményre vagy pártállásra. a szexuális életre vonatkozó adat. a megfelelően képzett szakemberek és kisegítő személyzet. szakmai támogatást nyújtani mind az ellátók.

A finanszírozást az OEP az ellátóknak kizárólag a volumenkorlát keretein belül nyújtja. Nem felismert. törvény 3. vagy mert nem ismeri problémáját. (1997. egészségügyi beavatkozást. §) teljesítmény volumen korlát (TVK): Magyarországon a finanszírozás tarthatósága érdekében került bevezetésre 2004-ben. ha az egészségügyi ellátás számára ismert. szolidaritás elvű társadalombiztosítás: közteherviselésen alapuló. éves szinten. A teljesítményvolumen-korlát (TVK) annak szabályozása. havi bontásban meghatározott elszámolható teljesítmény mennyiség. a szűrtek számára a kockázat veszély nélkül kivitelezhető tesztek. vagy mert nem akar. A járóbeteg-szakellátásra és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan szolgáltatónként. illetve egészségügyi beavatkozással pozitív irányba befolyásolható problémák. a lakosság nagy részét lefedő biztosítási rendszer. évi CLIV. ha lakos ellátásra szorulna. de nem fordul orvoshoz. A szükséglet felismert. rejtett. szűrővizsgálatok: a rejtett (nem diagnosztizált) betegségek és elváltozások valószínűsített feltárására hatékonyan. a szükségletek nem feltétlen azonosak az egyes személyek (a lakosság) egészségi ellátás iránti igényeivel. vizsgálatok és egyéb eljárások összessége. hogy egy adott egészségügy 49 .biztosított számára szükségleteknek (s nem befizetés arányosan) járnak. szükségletek: a lakosság egészségi állapotából eredő.

szülésre való felkészítése. (III. magzatot károsító hatások (különösen dohányzás és alkoholfogyasztás) fontosságáról. illetve házastársa és a Magyarországon érvényes bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár. (XII. Elvégzik a magzat egészséges fejlődését ellenőrző és a gyermeket váró nő egészségvédelmét biztosító szűrővizsgálatokat. a terhes-gondozás részletes szabályait a kötelező és az állami gondoskodás keretében térítésmentesen igénybe vehető fakultatív szűrővizsgálatok körét az egészségügyi miniszter rendeletben állapítja meg. helyes táplálkozásról. valamint az egészségügyi szolgáltatónak azon kötelezettsége.) Korm. 50 . csecsemő. A gondozás keretében a gyermeket váró nőt tájékoztatják a magzat egészséges fejlődése érdekében szükséges életmódról.) NM rendelet) területi ellátási kötelezettség (TEK): Az egészségügyi szolgáltató fenntartójának. 23. illetve tulajdonosának. (58/2009.és gyermekgondozásra való felkészüléshez.beavatkozásból. rendelet) terhes-gondozás: a terhes nők és magzatjaik egészségének megfigyelése. 18. a szoptatásra. Segítséget adnak a gyermeket váró nőnek a szülésre. gyógykezelése. illetve diagnosztikából mennyit lehet elvégezni egy adott intézményben. (33/1992. hogy az egészségügyi szakellátásban meghatározott ellátási területen a lekötött szakellátási kapacitásai felhasználásával a kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára egészségügyi szolgáltatást nyújtson. Térítésmentes terhesgondozásra jogosult a Magyarországon állandó jelleggel tartózkodó magyar állampolgár.

§) várólista: lista. évi LXXXIII. nyilvánosságra hozott szakmai szempontok szerint. mely mód ad a beteg ellátásra való besorolására. A várólistán a sorrend kialakítása. illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása. várólistára kell helyezni. alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése. valamint a beteg kiválasztása egysége. Ennek ellenőrzésére a beteg írásbeli meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő is jogosult. (1997. Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata. törvény 93. illetve e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségeik megtéríttetésére.utazási költségtérítés: Az egészségbiztosítás keretében lehetőség van a biztosítottak. törvény) ügyeleti ellátás: a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. A várólista az adott egészségügyi ellátásra várakozó betegek 51 . egészségi állapotának észlelése. a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek. ellenőrizhető. (1997. évi CLIV. a várólistán szereplő betegek egészségi állapota által indokoltan és az egyenlő bánásmód követelményének megértése nélkül történik. és az ellátás más egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható. Ha beteg az adott egészségügyi szolgáltatónál nem részesíthető az egészségi állapota által indokolt legrövidebb időn belül a szükséges ellátásban.

) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról) 52 . a különböző társszakmák képviselőivel együttműködve látják el a törvények és jogszabályok. (V. § . 2006. (61/2003 (X. módszertani útmutatók és a szakmai irányítás által meghatározott feladataikat. de részt vesznek a szociális alapellátásban. 2009: LVI. 21. § ) védőnő: az egészségügy sajátos határterületén. a különböző szintű oktatási intézményekben a prevenció terén tevékenykednek.) ESzCsM rendelet. valamint a kiválasztásukat indokoló körülményeket tartalmazza. a gyermekvédelemben. A védőnők strukturálisan az egészségügyi alapellátás részeként a területen. a civil-karitatív szférában is.27. önállóan. törvény 27. (49/2004.egészségügyi és személyazonosító adatait. CXV. törvény 191.

függőség AIDS: HIV vírus okozta. Általában a hozzászokás és a következményes betegség kezdete. vagy biológiai anyagok túlzott (szükségtelen. Okozhat simaizom görcsöt (pl.Orvosi kifejezések: ABPM: 24 órás vérnyomás megfigyelés (felkaron elhelyezett mandzsetta. gyulladásos reakciókat (csalánkiütés. 53 . értágulatot. és a derékra övvel rögzített érzékelő automata segítségével) abortusz: terhesség-megszakítás abrasio: horzsolás. addikció: hozzászokás. gyors lefolyású alaplemez: a kivehető fogpótlás nyálkahártyával érintkező része allergia: a szervezet bizonyos anyagokkal szembeni megváltozott. fogkopás. de önmagában még nem jelent hozzászokást. kóros mértékű) fogyasztása. akut: heveny. vizenyő. vérrel és szexuális úton terjed. hosszú lappangás után jelenleg halálos. (méh)kaparás abscessus: tályog abúzus: gyógyszerek. szerzett immunhiányos állapot. nyálkahártya duzzanat). asztma). fokozott reakciója. illetve legsúlyosabb esetben anafilaxiás sokkot. vegyi-.

vagyis a tünetek elmúlását követően 812 óra múlva kiújulás lehetséges. kétoldali kötőhártya gyulladás. hirtelen és nagyon hevenyen jelennek meg. a fogmeder. A tünetekhez rendszerint nehézlégzés. így legtöbbször a kiváltó ok rögtön felismerhető. ritmuszavar. tüdőléghólyag. Tünetei a viszketés. Ezek az anyagok. biogén aminok olyan súlyos keringési és légzési zavart okoznak. sürgős orvosi ellátás hiányában halálhoz vezet. az állcsont és az állkapocs bemélyedései. halálfélelem. test szerte megjelenő csalánkiütések. A kórkép fontos ismertető jele. Az anafilaxia néha két fázisban zajlik. fejfájás. 54 . herezacskó nyálkahártyájának duzzanata. Ezért is indokolt a legalább 24 órás intézeti megfigyelés anafilaxiát elszenvedett betegeknél. több fém higannyal alkotott ötvözete anafilaxiás sokk: az allergia legsúlyosabb tünet együttese. melyekben a fogak ülnek amalgám: korábban fogtömésre használt anyag. Lényege. az oxigén – széndioxid csere helye. hasmenés. aneurizma: a verőerek vagy a szív gyenge falrészletének kiboltosulása. sokkos állapotban a beteg elveszíti eszméletét. hogy az allergiás egyén szervezetébe jutó allergén hatására nagy mennyiségben szabadulnak fel gyulladáskeltő kémiai anyagok a sejtekből és a szövetekből. 2.alveolus: 1. amely eszméletvesztéshez. bőrpír. az ajak. életveszélyes klinikai állapotot jelent. hogy a tünetek rendszerint perceken belül. nyelv. a hisztamin és az ahhoz hasonló ún. gége. hányás társul. orrfolyás.

angina pectoris: mellkasi fájdalom. mert nem megfelelő alkalmazásuk esetén nemcsak a betegség kiújulásával. 55 . az előírásoknak megfelelően javasolt szedni. a szükséges anyagok felvétele a környezetből. felszíne habszivacs-piramisokból tevődik össze anuria: a betegnek nincs vizelete anus prae. a melléktermékek környezetbe visszajuttatása. (praeternaturalis): végbélkivezetés a hasfalon. illetve lebontó (katabolizmus. de ellenálló (rezisztens) kórokozók kifejlődése is lehetséges. azok lebontása és feldolgozása. a myocardialis infarctus (szívizomelhalás) előjele lehet antagonista fogak: az egymással szemben elhelyezkedő fogak antibiotikum: olyan – eredetileg gombák termelte – vegyi anyag. vagy újrafertőződéssel kell számolni. orvosi kontroll mellett. egy-egy kórokozóra ható) antibiotikumokat. legtöbbször vastagbélrák miatt készítik anyagcsere (metabolizmus): az élőlények alapvető tevékenysége. a széklet a hasfalra kivarrt bélnyíláson keresztül ürül. antidecubitor matrac: a nyomási fekélyt (felfekvést) megelőző matrac. Hatásuk alapján elkülönítünk széles spektrumú (sokféle kórokozóra ható) és szűk spektrumú (célzottan. illetve gátolja a szaporodásukat. ami elpusztítja a kórokozó baktériumokat. Lehet felépítő (anabolizmus. a koszorúér meszesedés és az ebből következő szívizom oxigénhiány tünete. disszimiláció). E gyógyszereket csak orvosi javaslatra. asszimiláció).

nehézlégzéssel járó görcsös szűkülete.aorta: főverőér. a vért a szívtől a felhasználás irányába szállítja arteria coronaria: koszorúér. a szív saját vérellátását biztosító verőér arteriográf: speciális műszer. a szívből a test felé szállítja az oxigén dús vért aphta (afta): hólyagos szájnyálkahártya-gyulladás artéria: verőér. melynek során koleszterin és más zsírszerű anyagok rakódnak le az ér falában. amely a vérnyomásmérés során az erek állapotát vizsgálja. majd meszesednek arteriosclerosis obliterans: szűkületet okozó arteriosclerosis arteritis: verőérgyulladás arthr(o)-: ízületiarthritis: ízületi gyulladás arthritis purulenta: ízületek gennykeltő baktériumok által okozott gyulladása arthrosis: nem gyulladásos ízületi betegség (porckopás és csatlakozó meszesedés) asztma: a hörgők rohamokban jelentkező. 56 . ütőér. érelmeszesedés igen korai kiszűrésére alkalmas magyar szabadalom arteriosclerosis: az érfal megbetegedése.

a máj raktározza. Legfontosabb forrásai a halfélék mája. tejben. minta alapján a fogtechnikus készíti biológiai halál: életfunkciók nem észlehetők. babban. tojás. 57 . visszafordíthatatlan károsodást szenvedett az agy biopsia: élő szervezetből történő szövetmintavétel. vizsgálat céljából bypass: műtéti úton létrehozott szűkületet összeköttetés. élő tuberkulózis-baktériumokat tartalmazó oltóanyag. Fontos szerepe van a látóbíbor (rodopszin) felépítésében. Vízoldékony vitamin. tej. pl.A-vitamin: retinol. de különösen az élesztőben. Hiánytünete fáradékonyság. káposzta és spenót. ezért hiánya korai tünete a farkasvakság (szürkületi vakság). beleken megkerülő B1-vitamin: tiamin. Zsírban oldódik. betét (inlay): a fogba egy darabban behelyezett tömés. répafélék. szinte minden élelmiszerben. érzészavarok. a bétakarotinokból a máj. axeroftol. szorongás. illetve a bélhámsejtek képezik. burgonyában megtalálható. tök. gyengített virulenciájú. ereken. májban. TBC) megelőzésére szolgáló. súlyos esetekben elmezavarok és szívelégtelenség is. barázda (fissura): a fogak rágófelszínén levő vájatok BCG: a gümőkór (tuberkulózis. növényi magvakban. izomgyengeség. húsban. borsóban.

tojás tartalmazza nagyobb mennyiségben. melyek . capillaris: hajszálér. Vizoldékony vitamin. B12-vitamin: kobolamin. sajtból. ennek tünete bőrártalom. bab. Vízoldékony vitamin. kedélyállapot-zavar. fogtömések alá helyezhető szigetelő illetve gyógyszertartalmú anyag cerebralis: agyi chemoterápia: olyan gyógyszerek elpusztítják a daganatsejteket 58 alkalmazása. extrém vegetarianizmus. a hús. szemzugban. aminek tünete bőr és szemlencse elváltozás. állati fehérjékkel vesszük fel. 2. vagy súlyos táplálkozási elégtelenség esetén fordul elő. gabonákból. tejből. vérszegénység. Általában csak elégtelentáplálkozás és antibiotikum szedése együtt okozza a hiányát. gabonafélék. orrszárnyon. nyálkahártyák vöröses elszíneződése és berepedezése a szájzugban. Vérszegénységgel és súlyos idegrendszeri degeneratív elváltozásokkal jár. húsból. borsóból lehet pótolni. B6-vitamin: piridoxin. máj. babból. ingerlékenység.B2-vitamin: riboflavin. a fog gyökerét borító kemény szövet. szintén élesztőből. csak krónikus alkoholizmus. Hiánya elenyészően ritka. az artériák és a vénák közötti összeköttetést a hajszálerek hálózata biztosítja caries: fogszuvasodás cement: 1. Ritkán hiányzik. Vízoldékony vitamin. banán.

következményes fájdalmat okoz. burgonyában.claudicatio intermittens: időszakos sántítás. a test rétegeinek ábrázolását teszi lehetővé. vénás pangás miatt contusio: zúzódás coronaria-sclerosis: koszorúér meszesedés CT: computer tomographia. mely megálláskor megszűnik. számítógéppel feldolgozott képet alkot. csipkebogyóban. ízületi és csonthártya vérzések. röntgenvizsgálat. mely a vér oxigénhiányos állapotára utal cysta: hámsejtek által határolt folyadékgyülem. A szervezet nem raktározza. a bőr és a látható nyálkahártyák lilás elszíneződése. káposztában. naponta kell pótolni. citrusfélékben. foggyulladás. általános testi leromlás is jelentkezhet. spenótban jelentős a mennyisége. claudicatio venosa: időszakos sántítás. Vízoldékony vitamin. ínyvérzés. cyanosis: szederjesség. hólyag csapos fogmű: a gyökércsatornába vezetett csappal rögzített fogpótlás csírahiány: valamely fog kezdeményének hiánya 59 . az alsó végtag verőereinek szűkülete járáskor vérellátási zavart. Hiányától bőr és nyálkahártya vérzések jelennek meg. Hiánybetegsége a skorbut. paprikában. amely nagy felbontású. kezdeti elváltozásokat is képes kimutatni C-vitamin: aszkorbinsav. paradicsomban. kis. fogvesztés.

Általában műtéttel gyógyíthatók.daganat: sejtek. 60 . a szervezet leromlásához. vérszegénységhez. nyomási fekély. szövetek rendellenes növekedése. A rosszindulatú daganatok szövetei jelentősen eltérnek az anyaszövet sejtjeitől. mellkasra helyezett elektródákkal deformitas: eltorzulás defractio: egy csontdarab kitörése a csontból dentin: a fog belső keményszövete dentitio: fogzás depurálás: fogkő eltávolítás dermatitis: bőrgyulladás. a nyomási helyeken kialakuló. gyorsan nőnek és a szövetpusztulás során felszabaduló anyagok mérgezik a szervezetet. Elkülönítünk jóindulatú és rosszindulatú daganatot. Az időben felismert rosszindulatú daganat gyógyítható. a szervezet szabályozási mechanizmusaitól függetlenül növekvő szövetszaporulat. fogyáshoz. decubitus: felfekvés. végül halálához vezetnek. nehezen gyógyuló sebesedés defibrillálás: kamrafibrilláció elektromos úton történő megszüntetése. A jóindulatú daganat szövetei hasonlítanak a szervezet alap szövetéhez és csak nyomási tüneteket okoznak. ezért szükséges azokat az általános (népegészségügyi) szűrések keretében mielőbb diagnosztizálni. Ezért étvágytalansághoz.

discopathia: a csigolyák közti porckorong betegsége distorsio: rándulás. Megfelelő étrend és kellő napsugárzás mellett a szervezet maga állítja elő. tej. A diftéria. az agy elektromos működésének vizsgálata a fejbőrre helyezett elektródák segítségével. az izületet alkotó csontok rövid időre eltávolodnak egymástól. EEG: eletroenkefalográfia. Zsírban oldódó vitaminok csoportja. D-vitamin: kalcitriol. felnőttekben a csontlágyulás (osteomalacia). Hiánybetegsége az angolkór. vaj. Megfelelő forrása a halmáj (csukamájolaj). éhomi (éhgyomri) vércukor: az ébredést követően. külső erő hatására jön létre. Gyermekkorban megfelelő étrend mellett is pótlandó. a betegség megnevezése. evés előtt mért vércukor érték 61 . tojás. A diftéria és a tetanusz méregtelenített toxinját és elölt pertussis baktériumot tartalmaz. az ízületi szalagok megnyúlásával járhat DPT-oltás: diperte.diabetes mellitus: cukorbetegség. a szénhidrát anyagcsere zavara /a szervezetbe jutott és fel nem dolgozott cukor elárasztja a szöveteket/ diagnózis: kórisme. a szamárköhögés (pertussis) és a tetanusz megelőzését szolgáló védőoltás. Bizonyos idegrendszeri betegségek kimutatására használják. mert túladagolható. de kizárólag orvosi felügyelet mellett.

gabona csírában. Hiánytünetei emberben nem ismertek. Az élő sejtek. stb. ugyanakkor kedvező hatását írták le bizonyos érbetegségek. felületes hám. daganat. pl. A szívizom működése közben keletkező elektromos potenciál-különbséget az elektrokardiográf (EKG) rögzíti embolia: a véráramba jutott és tovasodródó anyag (leszakadt vérrög. olajokban található meg. zsírszövet. többnyire lázzal járó gyulladása E-vitamin: tokoferol. elhalás. gyulladás miatt fistula: sipoly fluor: női belső nemi szervekből eredő folyás 62 . exstirpatio: kiirtás.) beékelődése valamely szervben endodontia: a fogbéllel és annak betegségeivel foglalkozó tudomány endoscopia: testüreg vizsgálata optikai-elektromos készülékkel. levegő.vagy nyálkahártya-sérülés erysipelas: orbánc. tovaterjedő. így a szívizom sejtjei is működésük közben elektromos áramot termelnek. a szív elektromos működését vizsgáló eljárás.EKG: elektrokardiográfia. Gabona magvakban. égési sérülések gyógyulása esetén. szerv. a bőr valamennyi rétegének. testnyíláson behatolva erosio: felmaródás. zsírban oldódó vitamin. szövet egészben eltávolítása.

melynek okozója a gyomorsav visszafolyása a nyelőcsőbe granuloma: gyulladásos sarjszövet 63 . tünetszegény. erős. fogköz tisztító eszköz folliculitis: szőrtüszőgyulladás fractura: törés frontfog: metszőfog furunculus: bőr körülírt gennyedése. betokosodott gyulladások. mely a fogak ellenálló képességét fokozza fogselyem: vékony. legtöbbször fluoriddal átitatott fonal.fluorid: kémiai elem. és különböző szervekben gyulladást okoznak GORD (=GERD): reflux betegség. általában folliculitisből (=szőrtüszőgyulladás) alakul ki galvanizmus: a szájüregbe beépített többféle fém között kialakuló áram gangraena: elhalás gastroenterologia: az foglalkozó szakág emésztőrendszer betegségeivel gingivitis: ínygyulladás gócfertőzés: idült. belőlük időnként baktériumok kerülnek a véráramba.

Hiánya emberben nem ismert. elsősorban a ritkán vagy rohamokban jelentkező elváltozások felderítésére H-vitamin: biotin. a B-csoportba sorolt vízoldékony vitamin. töméssel való ellátása haematuria: vérvizelés HbA1C: olyan vérvizsgálat. kocsonyaszerű anyagának kitüremkedése hiatus hernia: rekeszsérv. mely a vizsgálat előtti időszak (2-3 hét) cukor-anyagcsere állapotát jelzi hernia disci vagy discus hernia: porckorongsérv. a csigolyák közti porckorong belső. máj tartalmazza. góc megszüntetése céljából gyökérkezelés: a fogbél űr kezelése.gyökércsúcs resectio: a foggyökér csúcsának műtéti úton történő levágása. hyperglycaemia: magas vércukorszint. a normálisnál nagyobb cukortartalom a vérben hypertonia: magas-vérnyomás betegség hypotonia: alacsony-vérnyomás betegség 64 . baromfihús. Tojássárgája. élesztő. és a derékra rögzített automata készülékkel. gyomorsérv: a gyomor egy részének a rekeszizom nyílásán keresztül a mellkasba türemkedése Holter-EKG: 24 órás EKG megfigyelés a mellkasra rögzített érzékelőkkel.

székletüket. amelynek fontos szerepe van a szervezet szénhidrát anyagcseréjének a szabályozásában interdentalis fogkefe: fogköz tisztító eszköz 65 . a vér cukortartalmának csökkenése ileus: bélelzáródás. impactio: a fog nem tud előtörni implantátum: a szervezetbe beültetett anyag. az izmok inakkal kapcsolódnak a csontokhoz mindig áthidalva egy-egy ízületet infarctus: valamely szerv elhalása a vérkeringés elégtelensége miatt infractio: repedés. a folytonosság megszakadása a csont keresztmetszetének csak egy részére terjed ki insulin: a hasnyálmirigy szigetállományban termelődő hormon. szagmegkötő ín: kötőszöveti szalag. anyaga bőrbarát.hypoglycaemia: alacsony vércukorszint. akik nem tudják visszatartani vizeletüket. pl. csontba ültethető fém inkontinencia: a vizelet és/vagy a széklet visszatartásának teljes vagy részleges képtelensége inkontinencia betét: a vizelet vagy a széklet felfogására alkalmas betét olyan betegek számára.

hüvely átöblítése folyadékkal (általában egy irrigátornak nevezett eszköz segítségével) ischaemia: szerv vagy testrész helyi vérszegénysége a vér odajutásának akadálya miatt ischias: ülőidegzsába. tok és erős szövetek védik kamrafibrilláció: a szívkamrák gyors. Kémiai felépítését tekintve bizonyos hormonokkal és a D-vitaminnal rokon felépítésű molekula. öblítés. a deréktájtól lefelé az alsóvégtagokba sugárzó fájdalom izület: a csontok egymáshoz kapcsolódási helye. de 3-5 percen túl visszafordíthatatlan agykárosodás (biológiai halál) következik be. 3-5 percen belül halához vezet katéter: testüregben lévő folyadék. bél. azonnali eszméletvesztéshez. csak remeg). sebüreg. Az ízület csapágyként működik. a vér koleszterinszintjének kétharmadát a szervezet maga állítja elő. amelyben az agyfunkciók még épek. rendezetlen összehúzódásai (a szív nem pumpál. A szintézis zöme és a lebontás a májban 66 . szonda vizelet klinikai halál: a keringés és légzés leállása. különösen lecsapolására szolgáló puha cső. koleszterin: a zsíranyagcsere alkotóeleme. eszméletlen állapot. Sikeres újraélesztés esetén visszafordítható folyamat. és a csontok egymáshoz viszonyított mozgását teszi lehetővé. a szív nem biztosít vérkeringést.irrigálás: beöntés.

zsírban oldódó vitamin. vajban. A vér koleszterin szintjének abszolút mértékén túl nagy jelentősége van a koleszterinféleségek (HDL/LDL-koleszterin) arányának is. állandósult körhíd: az egész fogívre kiterjedő híd K-vitamin: fillokinon. fogpótlás készítéséhez szükséges. ágyéki. műanyag alapú tömőanyag kontaktpont: szomszédos fogak közötti érintkezés krónikus: idült. keresztcsonti fájdalom lumbalpunctio: agy-(gerinc-)-folyadék vételi eljárás. de teljes hiánya ritka.történik. kompozit: fogszínű. lokális: helyi lumbago: derékfájás. az ágyéki gerincszakaszon végzik 67 . mert a K-vitamint a szervezet baktériumflórája elegendő mennyiségben termeli. Hiányában vérzékenység alakulhat ki. elhúzódó. belsőségekben fordul elő. megtörése (púp) lenyomatvétel: a fogakra puha mintavételi anyagot helyeznek. kyphosis: a gerinc háti hajlatának kóros fokozódása. húsban. amely megkeményedik. A túl magas koleszterin szintnek fontos szerepe van az érelmeszesedés kialakulásában. tojásban. így keletkezik a fogak negatív másolata. Zsírokban. A véralvadásban és a fehérjék felépítésében van jelentős szerepe.

degeneráció) Nem végezhető pacemakerrel. tehát kis. gyulladás. Az egyik szerven kialakult rosszindulatú daganat sejtjei szóródnak a szervezetben és másutt is daganatot képeznek. molaris: nagyőrlő fog monoarthritis: egyetlen ízület gyulladása MRI: diagnosztikai eljárás. kezdeti elváltozások is felismerhetők általa. alapja a mágneses rezonanciás jelenség. amely művese-kezelést tehet szükségessé 68 . Igen nagy felbontású.(daganat.lumbalis discus hernia: ágyéki porckorong sérv mastectomia: az emlő műtéti eltávolítása mammográfia: a mell röntgenvizsgálata melanoma malignum: festékes bőrrák metastasis: daganatos áttét. kezeletlenül veseelégtelenséghez vezet. A kép a szövetek elektro-mágneses sugárzás által gerjesztett és kibocsátott válaszjeleiből képződik. fém protézissel élő betegeken! myalgia: izomfájdalom myositis: izomgyulladás nephropathia diabetica: a cukorbetegség szövődményeként fellépő vese-megbetegedés.

testbe ültetett) paresis: izombénulás (általában csak részleges) parodontitis: a fog tartószerkezetének gyulladása pathológiás törés: spontán. a fogászatban az alsó és felső fogak érintkezése oliguria: a szükségesnél kevesebb vizelet ürítése OP. nem azonos a psychiátriával oedema: vizenyő. gyulladások. többnyire daganat vagy egyéb betegség (gyakran csontritkulás) miatt 69 . baleset nélkül bekövetkező törés. a csontok szerves anyag és ásványi anyag tartalmának arányos csökkenése.) foglalkozik. az idegrendszer szervi elváltozásaival (agyvérzés. és valamennyi fogat egyszerre mutatja osteoporosis: csontritkulás. porckorongsérv. az érfalon átszűrődő folyadék miatt kialakuló duzzadás (nem csak a lábon) occlusio: elzáródás.neurologia: ideggyógyászat. stb. amely mindkét állcsontot. vagyis a csonttömeg általános megfogyatkozása ovarium: petefészek pacemaker: szívritmus szabályozó készülék (külső v. orthopantomogramm: panoráma felvétel. röntgenkép.

kiemelkedő folt. lepedék a fogakon plegia: teljes bénulás (az adott izomban.penfill: toll formájú inzulinadagoló. lepedék (pl. izomcsoportban) polyarticularis: több ízületet érintő betegség (gyulladás.) polyuria: bő vizelés. 2. erek falán). melyek a vért a végtagokhoz szállítják periodontitis: a foggyökér csúcsán túl terjedő gyulladás periostitis: csonthártyagyulladás phlebitis: visszérgyulladás pitvarfibrilláció: ritmuszavar. a normálisnál nagyobb mennyiségű vizelet ürítése premolaris: kisőrlő fog proctologia: a végbél és környékének betegségeivel foglalkozó orvosi szakterület 70 . rendezetlen összehúzódása. a szívpitvarok gyors. kopás. körülírt. a szív teljesítményét nagyfokban lerontja plakk: 1. stb. amely nagyon pontosan szabályozza a beadandó mennyiséget periapicalis folyamat: gyökércsúcs körüli elváltozás perifériás érrendszer: azok az erek.

(A P jelölés a „permeabilitás”. amelyek a hajszálerek áteresztőképességét és „törékenységét” csökkentik.) Lehetséges. pyuria: gennyvizelés radicalis mastectomia: műtét során eltávolítják az emlőt. elmefogyatékosságokkal.prostata: dülmirigy. elváltozás pulpa: fogbél pulpitis: fogbélgyulladás pulzus: érverés. neurózis. elmebetegségekkel. valamint a 71 . P-vitamin: citrin. majd tovahaladó vérmennyiség hozza létre. lelki elváltozásokkal (stressz.) foglalkozó szakterület psychosomaticus: lelki bántalom következtében kialakuló testi panasz. stb. a mellkasi izmokat és a hónalji nyirokcsomókat is radix: gyökér rák: olyan megbetegedés. érlökés. beterjedhetnek a környező szövetekbe. amelyben a sejtek az immunrendszer ellenőrzése nélkül. Olyan növényi eredetű flavonglikozid származékok gyűjtőneve. az ütőereken tapintható lüktetés. szabálytalanul osztódnak. egyegy szívösszehúzódás alkalmával a bal kamrából az aortába kilökött. az ondó egyik termelője psychiátria: elmegyógyászat. áteresztőképesség szóból ered. hogy erősíti a C-vitamin hatását.

mozgás. a szemfenék nem gyulladásos. sorvadást. beszéd. reumatoid arthritis: az ízület tokjára és az ízületek körüli szövetekre terjedő idült gyulladás. lélegeztetés. és egyéb képességek részleges vagy teljes visszaállítása károsodás (baleset. STROKE) után rekeszsérv: hiatus hernia. stb. légzés) újraindítására irányuló összetett tevékenység (szívmasszázs. szerv vagy szövet egy részének eltávolítása pl. életet veszélyeztető tényező 72 . eltorzulást okoz rizikó: kockázat rizikófaktor: egészséget. ott újabb daganatokat. a klinikai halál állapotában lévő betegnél rehabilitáció: helyreállítás. vaksághoz vezető bántalma. elhalás vagy gyulladás miatt retinopathia diabetica: cukorbetegség érrendszeri szövődménye a szemben. hegesedést. alapvető életfunkciók (keringés.vérárammal és a nyirokrendszeren keresztül eljuthatnak távoli szervekbe is. „áttéteket” (metasztázis) hoznak létre reanimáció: újraélesztés. daganat. lásd ott! reproduktív rendszer: a szaporodáshoz szükséges szervek összessége resectio: csonkolás.).

az agyban és a gerincvelőben kisebbnagyobb területeken károsodik az idegsejtek hüvelye. scoliosis: gerincferdülés. bénulás. bénulásokat. halál. ösztönös stroke: ér eredetű agyi károsodás.megkeményedése. embólia. beszédzavar. hegek jöhetnek létre. („meszesedés”) sclerosis multiplex: SM. az idegrendszer ismeretlen eredetű betegsége.sclerosis: kötőszövet felszaporodás. magas vérnyomás. tisztán tartása szívasztma: a szív (bal szívkamra) gyengesége miatti tüdőpangás. egyensúlyzavar. valamely szerv . stb. következménye lehet tudatzavar. öböl (pl. érzészavarokat okoz. sinus maxillaris = arcüreg) spontán: önkéntelen. a gerinc oldal irányú elgörbülése secunder caries: tömés vagy fogpótlás mellett kialakult szuvasodás sinus: üreg. stb.. nehézlégzés 73 . stoma: műtéti úton a test valamely részén létrehozott nyílás sutura: varrat syndroma: tünet-együttes szájhigiéne: a szájüreg ápolása. oka lehet érelmeszesedés.gyakran gyűrű alakú . emlékezetkiesés. trombózis.

de annak normális sejtjeitől eltérő.vagy rosszindulatú ulcus: fekély ulcus cruris: lábszárfekély uraemia: húgyvérűség. sérülés) és a fogak vizsgálatára alkalmas 2. elsősorban szűk nyílású üregek (sipoly. gyorsan osztódó sejtekből álló képződmény. az eret elzárhatja. az érpályában megalvadt vér vércsomó. rögösödése az érpályán belül trepanálás: a fogbél megnyitása tumor: daganat. alkohol szonda: kilélegzett levegőből az alkohol kimutatására alkalmas eszköz terheléses vércukorvizsgálat: 75 gr szőlőcukornak megfelelő szénhidrát fogyasztása után (általában) 2 órával mért vércukor érték thrombus: vérrög. a koszorúserek véráramlását vizsgáló eszköz szonda: 1. vizsgáló eszköz.szívkatéter: a szívbe vezetett és üregeinek nyomásviszonyait. a vesék betegsége miatt a vérből nem ürülnek ki nitrogénvegyületek és tudatzavart. ha leválik. szívritmus-zavart. lehet jó. akkor embolusnak nevezzük thrombozis: vérrögképződés. a szervezetből származó. a vér megalvadása. végső soron halált okozhatnak urethra: húgycső 74 .

gyűjtőér. néha halálos következménye is lehet. K) a szervezet hosszabb ideig képes raktározni. E.március 13. H) rendszeres pótlásra szorulnak. amely a visszerek tágulásakor keletkezik vércukor vizsgálat: pillanatnyi vércukor szintet tükröző vizsgálat véna: visszér. A vitaminhiánynak súlyos tünetei. Két csoportjukat különítjük el: a zsírban oldódó vitaminokat (A. C. Egy részüket a szervezet elő tudja állítani.uterus: méh varicophlebitis: tágult véna gyulladása varicositas: visszérbetegség. D. amelyek kis mennyiségben elengedhetetlenül szükségesek a szervezet egészséges növekedéséhez és működéséhez. más részüket a táplálékkal szükséges pótolni. Általában az anyagcsere folyamatokat szabályozzák és befolyásolják. visszaszállítja a vért a testből szívbe vitamin: kis molekulájú szerves anyagok. visszeres csomó. visszeres csomók képződésével járó állapot varicotomia: visszeres csomó műtéti kimetszése varix: görcsér. 75 . a vízben oldódóak (B-vitaminok. zománc: a fog külső. kemény szövete Lezárva: 2014.