You are on page 1of 1

Nume și prenume......................................................

TEST DE EVALUARE
1.Definiţi termenii: biotop, biocenoză.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. Asociaţi termenii:
....

1.efectivul populaţiei

a.15 maci pe un m2

....

2.tineri, maturi, vârstnici

b.ansamblu de populații

.... 3.densitatea populaţiei

c.structura pe vârste

.... 4.biocenoză

d.nr de indivizi la un moment dat

3.Într-un teren de 1 m2 s-au găsit 32 de râme. După 30 de zile s-a reluat numărătoarea şi s-au găsit încă 20
de râme mici. Se cere:
- efectivul populaţiei la T1..................................................................................................................................
- populatia este in descrestere?da/nu...................................................................................................................
- efectivul populaţiei la T2..................................................................................................................................
- distribuția în spațiu a râmelor.............................................................................................................................
4.Se dă textul: „Pădurea înconjura satul ca un zid în care fagii şi stejarii semănau cu nişte străjeri. Aerul
cald, curat te făcea să inspiri des ca toate celulele tale să se bucure de oxigenul din el .Lumina blândă cădea
printre ramurile plopilor pe picăturile de rouă transformându- le în diamante. Pe solul bogat au început să
cadă frunze ruginii.”
Se cere:
-identificaţi ecosistemul.......................................................................................................................................
-enumeraţi cel puţin trei elemente ale biotopului.................................................................................................
-enumeraţi cel puţin trei elemente ale biocenozei................................................................................................
5.Ecosistemele antropizate sunt:
a) lacuri, peșteri, pajiști;
b) culturile agricole, livezile, lacurile de acumulare
c) pajiști alpine, peșteri, lacuri naturale
Componenta ecosistemului alcatuita din populatii de plante si animale, aflate în relatii interspecifice
este:
a.
biosfera
b.
biomul
c.
biocenoza
d.
Biotopul
Într-un ecosistem, factor biotic este:
a.
natura substratului
b.
temperatura
c.
vietuitoarea
d.
umiditatea solului
6.Completaţi spaţiile libere:
..............................................

reprezintă componenta lipsită de viaţă a ecosistemelor şi cuprinde

factorii ......................................(lipsiţi de viaţă) aflaţi în interacţiune. ........................................ reprezintă
componenta vie a ecosistemelor .

.............................................. cuprinde biotopul și biocenoza.