You are on page 1of 42

Pilis Város 

Örökségvédelmi 
hatástanulmány 
Régészet 
Készítette: Archeo‐Art Bt.,                       
2009. szeptember 

Pilis, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet
I. Vizsgálat
Bevezetés
A jelenlegi hatástanulmány Pilis település Szerkezeti és Szabályozási Tervének
módosításához és a helyi Építési Szabályzathoz készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM
rendelet alapján. Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó
adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi.
Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem kizárható, mely új
helyzeteket eredményezhet.
Pilis település régészeti emlékeinek rövid bemutatása:
Őskor
Pilis és környéke már a korai időktől lakott területnek számított, amire az előkerült
szórvány emlékek utalnak.
Római-kor
A Római Birodalom időszakában ezt a terület a szarmata törzsek lakták, akik a
Birodalom határaihoz közel telepedtek le. Emlékeik számos területről előkerültek.
Népvándorlás-kor
A Vadászház melletti homokbánya területén
maradványait tárták fel több alkalommal.

egy

késő-avarkori

temető

Középkor
A mai közigazgatási határon belül egy, a középkori írott forrásokban is szereplő
település volt. Pilis neve szláv eredetű, növényzet nélküli kopár helyet jelent. Helyi
nemeseké volt; a Pilisi család tagjai a 13. és 14. században többször szerepelnek
egymás közti itteni és környékbeli birtokügyekben, továbbá részt vettek a nemesi
vármegye közügyeiben. Első biztos okleveles említése 1326-ból származik, ekkor
Pous fiai pilisi örökölt birtokuk egy részét a Szentlélek egyházzal átengedik nővérük
fiainak. Mások is szereztek Pilisen birtokot. A több megyében is birtokos Lévai Cseh
család egyik őse 1387-ben tűnik fel. 1453-ban a király Szilassy Györgynek és
Pozsonyi Farkas Jánosnak adományozta. Előbbinek azonos nevű leszármazottját
másokkal együtt 1562-ben is megerősítették birtokaiban.
Pilis a törökkor első felében még lakott hely volt; egyaránt így vették fel a magyar és
a török adóösszeírásokba. A tizenötéves háborúban elnéptelenedett; a 17. századi
forrásokban pusztaként szerepel, csak az 1720-as években telepítették be felvidéki
szlovákokkal. A középkori templom a Millenniumi emlékparkban, az emlékkereszt
helyén állt, a falu körülötte terült el. A település külterületének ÉK-i felében a Dolina
pincesor alatt a Pappföldeken és a külterület DK-i felében a 405-ös út nyomvonalán
is megfigyeltek egy-egy Árpád-kori település nyomait, melyet az írott források alapján
még nem azonosítottak.
Régészeti lelőhelyek kutatása
A település területén teljes körű topográfiai kutatásra nem került sor. A lelőhelyeket
részben gyűjtésből, illetve kisebb leletmentések, valamint beruházásokhoz
kapcsolódó megelőző feltárások és hatástanulmányokhoz készített terepbejárások
által ismerjük.

Archeo–Art Bt.

oldal 2

Pilis, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet
Régészeti örökség védettsége
Azonosított régészeti lelőhely
A település külterületén a régészeti kutatások, valamint az adattári adatok vizsgálata
alapján 25 db azonosított régészeti lelőhelyről van adat, melyek közül jelenleg 15
darab van rögzítve a KÖH nyilvántartásában. 10 darab lelőhelyet csak a PMMI
nyilvántartásából ismerünk, melyek revízió alatt állnak, ezért jelenleg tájékoztató
jelleggel csak a hatástanulmányban tüntetjük fel azokat a szabályozási terv lapjain
nem szerelnek.
A vizsgált területen található régészeti lelőhely védelmének kategóriái:
Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján a KÖH által
nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak.
A KÖH által nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyek listája
Helyrajzi száma
Nr Lelőhely neve
224,225,226,227,228/12,230,231,5565,5
1. Pilis–Bicskei köz
566,5344/1,5345,5346,5351
0206/82, 6/2
2. Pilis–Milleniumi park
2294/21-23,55-57
3. Pilis–Tölgyfa u. 4.
055/11
4. Pilis–Vadászház melletti
homokbánya
0206/79,80
5. Pilis–Horgásztó
0201/5, 0201/6
6. Pilis–Szennyvíztelep
094 (094/7,8,9,12,13,14,15), 095
7. Pilis–Papföldek
0204/19, 0204/21, 0204/22, 0204/49,
8. Pilis–Horgásztótól keletre
0204/50
094 (094/6, 094/7, 094/8)
9. Pilis–Paptanya-Papföld
0264/22-25, 0263/2, 0262/22-24
10. Pilis–18. lelőhely
046/9
11. Pilis–19. lelőhely
0233/3, 0239/1,2
12. Pilis–20. lelőhely
0239/2, 0240, 0241/15-28
13. Pilis–21. lelőhely
019/74
14. Pilis–22. lelőhely
094 (094/4,5)
15. Pilis–23. lelőhely
A csak a PMMI által nyilvántartott, revízió alatt álló régészeti lelőhelyek listája
Helyrajzi száma
Nr Lelőhely neve
094 (094/11-14)
16. Pilis–Pilis 2. lelőhely
087/3,20,21
17. Pilis–Pilis 20. lelőhely
029/3-6, 037/2, 036
18. Pilis–Pilis 18. lelőhely
046/12
19. Pilis–Pilis 21. lelőhely
0264/6-19,28-45,49,59,60
20. Pilis–Pilis 10. lelőhely
0251/43
21. Pilis–Pilis 15. lelőhely
0251/4, 14-17, 0233/3
22. Pilis–Pilis 16. lelőhely
0251/7-18
23. Pilis–Pilis 12. lelőhely
0233/3, 0239/1-2
24. Pilis–Pilis 13. lelőhely
0267/31, 0266, 0264/58
25. Pilis–Nyáregyháza 34. lelőhely
Archeo–Art Bt.

oldal 3

Pilis, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet
1. lelőhely
Lelőhely neve: Pilis–Bicskei köz
Lelőhely KÖH azonosító száma: 37467
Lelőhely koordinátái: 689190–215843
Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141
Lelőhely helyrajzi száma:
224,225,226,227,228/12,230,231,5565,5566,5344/1,5345,5346,5351
Lelőhely típusa: település
Lelőhely kora: Árpád-kor
Lelőhely védettsége:
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: 2001. május 14.-én bejelentés érkezett a pilisi polgármesteri
hivataltól, hogy építkezés közben régészeti leletek kerültek elő. Az Árpád-kori
kerámiatöredékek nyomán ez évben a területen Tari Edit helyszíni szemlét tartott. A
Bicskei köz egyik ingatlanán egy emésztő ásása során állatcsontok és
kerámiatöredékek kerültek elő. A terület a középkori település egyik magja lehetett.
Lelőhely kutatása:
2001: Tari Edit helyszíni szemléje
Tervezett változás:
Nem érinti
Irodalom, forrás:
Régészeti kutatások Magyarországon 2001. No. 213.
Virágos Gábor: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő
terepbejárásról.

Archeo–Art Bt.

oldal 4

Örökségvédelmi hatástanulmány. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Milleniumi park Lelőhely KÖH azonosító száma: 32534 Lelőhely koordinátái: 688452–215384 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0206/82. Virágos Gábor: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő terepbejárásról. No. forrás: Tari Edit: Pest megye középkori templomai. A 65 cm mély gödörben habarcsos építési törmeléket találtak. A lelőhelyről egy idomtégla és vasszeg is előkerült. A magas domb közepén egy fakeresztet állítottak fel és ettől 6. 110. Lelőhely leírása: A település szélén a 4 számú főút mellett 1967-ben egy középkori templom agyagalapozású téglafalainak egy részét tárták fel. Ez lehetett valószínűleg Pilis középkori temploma és a templom körüli temető. Lelőhely kutatása: 1967. a gödör délkeleti sarkában pedig döngölt föld alap volt. amiből III.5 méterre keletre egy 22 x 80 cm széles kegyeleti sírhelyet ástak. mely ex lege általános védelem alatt áll. 274. kovács László ásatása 2000: Tari Edit helyszíni szemléje Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. Régészeti kutatások Magyarországon 2000. Béla és II. Szentendre 2000. Régészet 2. András érmek is előkerültek. oldal 5 . Az alaprajzot nem lehetett rekonstruálni. A részben feltárt középkori templomhely dombján a pilisi polgármesteri hivatal Emlékparkot létesített. Archeo–Art Bt. temető Lelőhely kora: középkor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. 6/2 Lelőhely típusa: templom. mert az alapozást kitermelték és elhordták.Pilis.

lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Tölgyfa u. Régészet 3. Lelőhely KÖH azonosító száma: 39523 Lelőhely koordinátái: 689209–215817 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 2294/21-23. mely ex lege általános védelem alatt áll. oldal 6 .: Pilis RégFüz 1980. 4. telken végzett helyszíni szemléről. Örökségvédelmi hatástanulmány. Lelőhely kutatása: 1980: Dinnyés István helyszíni szemléje Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. sz. 14. 4.: Jelentés a Pilis-Tölgyfa u.55-57 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Bronzkor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. Lelőhely leírása: 1980 szeptemberében Pártai Pál telkén gödörásás közben hamus réteget és edénytöredéket találtak.Pilis. Dinnyés I. Dinnyés István helyszíni szemléje során egy hamus humuszos bronzkori réteget figyelt meg a lelőhelyen. forrás: Dinnyés I. Virágos Gábor: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő terepbejárásról. Archeo–Art Bt.

56. Lelőhely kutatása: 1976: Tettamanti Sarolta ásatása 1977: Tettamanti Sarolta ásatása 1980: Tettamanti Sarolta ásatása 2004: Virágos Gábor terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom.Pilis. Virágos Gábor: A pilisi illetéktelen ásatás iratanyaga. Örökségvédelmi hatástanulmány. település Lelőhely kora: Provinciális időszak – Szarmata. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Vadászház melletti homokbánya Lelőhely KÖH azonosító száma: 39524 Lelőhely koordinátái: 688477–215376 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 055/11 Lelőhely típusa: temető. A lelőhely területén szarmata település nyomai is előkerültek. forrás: Tettamanti Sarolta: Pilis–Vadászház. A területen felszíni telepjelenségek is voltak. mely ex lege általános védelem alatt áll. a közép avar kor utolsó periódusára lehetett keltezni. Régészeti Füzetek 1980. Archeo–Art Bt. Régészet 4. népvándorlás kora Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. oldal 7 . Tettamanti Sarolta: Jelentés a pilisi avar és honfoglaláskori temető megbolygatásáról és leletmentéséről. Lelőhely leírása: A területen több ütemben egy avar kori temető töredékét mentették meg a kutatók. Az avar kori sírok a késő avar időszakra.

mely ex lege általános védelem alatt áll.Tari Edit: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő terepbejárásról. Régészet 5.Tari Edit terepbejárása 1994: Dinnyés István ásatása 1995: Dinnyés István ásatása Tervezett változás: Tervezett sport-horgásztó kialakítása Irodalom. Dinnyés István: Pilis-Horgásztó lelőhely ásatási naplója Dinnyés István .Szabó Géza . oldal 8 . Virágos Gábor: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő terepbejárásról. forrás: Dinnyés István: Feljegyzés terepbejárásról Pilis-Gerje-forrástól DK-re lelőhelyen. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Horgásztó Lelőhely KÖH azonosító száma: 39525 Lelőhely koordinátái: 688125–215077 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0206/79. Archeo–Art Bt. a Gerje forrástól délkeletre. Lelőhely kutatása: 1993: Dinnyés István .Simon László .Szabó Géza .Simon László .80 Lelőhely típusa: temető Lelőhely kora: Provinciális időszak – szarmata Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. Lelőhely leírása: A területen.Pilis. a Horgásztó mellett egy szarmata kori temető került elő. Örökségvédelmi hatástanulmány.

lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Szennyvíztelep Lelőhely KÖH azonosító száma: 39531 Lelőhely koordinátái: 689628–214374 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0201/5.Pilis. Lelőhely leírása: A lelőhely területén szórvány őskori emlékanyag került elő. oldal 9 . forrás: Dinnyés István: Feljegyzés helyszíni szemléről Pilis-Szennyvíztelep lelőhelyen Archeo–Art Bt. Régészet 6. Lelőhely kutatása: 1994: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: Erdősítés érinti a lelőhely DK-i sarkát Irodalom. 0201/6 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Öskor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. mely ex lege általános védelem alatt áll. Örökségvédelmi hatástanulmány.

oldal 10 . Lelőhely leírása: A lelőhelyen Dinnyés István terepbejárása során egy Árpád-kori település került elő.14.13.12. 094 (094/7. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Papföldek Lelőhely KÖH azonosító száma: 39532 Lelőhely koordinátái: 689300–215074 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma:.9.8. Lelőhely kutatása: 1996: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. 095 Lelőhely típusa: telep Lelőhely kora: Árpád-kor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely.Pilis. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészet 7. mely ex lege általános védelem alatt áll.15). forrás: Dinnyés István: Feljegyzés Pilis-Papföldek lelőhelyen végzett helyszíni szemléről Archeo–Art Bt.

Lelőhely kutatása: 2004: Virágos Gábor terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. provinciális időszak – szarmata Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. 0204/22. Régészet 8. Archeo–Art Bt. 0204/21. mely ex lege általános védelem alatt áll. forrás: Virágos Gábor: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő terepbejárásról. oldal 11 . lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Horgásztótól keletre Lelőhely KÖH azonosító száma: 53298 Lelőhely koordinátái: 689279–215071 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0204/19.Pilis. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a Horgásztótól keletre eső területen egy őskori és egy szarmata települést sikerült regisztrálni. 0204/50 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Őskor. 0204/49. Örökségvédelmi hatástanulmány.

Régészet 9. 094/7. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a a Paptanya Papföld területén egy őskori és egy szarmata települést sikerült regisztrálni. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–Paptanya-Papföld Lelőhely KÖH azonosító száma: 53299 Lelőhely koordinátái: 690138–216824 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 094 (094/6. Archeo–Art Bt. oldal 12 . mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely kutatása: 2004: Virágos Gábor terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom.Pilis. Örökségvédelmi hatástanulmány. 094/8) Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Őskor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. forrás: Virágos Gábor: Jelentés a Pilis község rendezési tervéhez készített állapotfelmérő terepbejárásról.

0262/22-24 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Őskor. sz. A terület a késő középkor időszakában is a megtelepedés színtere lett. 0263/2. 2007. Archeo–Art Bt. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: 57224 Lelőhely koordinátái: 686259–213144 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0264/22-25. késő középkor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. Lelőhely kutatása: 2000: Dinnyés István terepbejárása 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: A település D-i felében tervezett GIP terület érinti a lelőhely Ny-i felét Irodalom. oldal 13 .Pilis. forrás: Dinnyés István: Terepbejárási jelentés a 4. lelőhely Lelőhely neve: Pilis– 18. mely ex lege általános védelem alatt áll. amelyek egy őskori telep meglétére utaltak. új nyomvonala mentén. Régészet 10. Örökségvédelmi hatástanulmány. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a területen előkerültek olyan emlékek. főút Monor-Pilis elkerülő.

Örökségvédelmi hatástanulmány. oldal 14 .Pilis. főút Monor-Pilis elkerülő. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: 57226 Lelőhely koordinátái: 688330–218710 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 046/9 Lelőhely típusa: Szórvány lelet Lelőhely kora: Őskor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–19. új nyomvonala mentén. 2007. sz. Lelőhely kutatása: 2000: Dinnyés István terepbejárása 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: Az M4 autópálya tervezett nyomvonala érintheti Irodalom. forrás: Dinnyés István: Terepbejárási jelentés a 4. Régészet 11. mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a területen őskori szórvány lelet került elő. Archeo–Art Bt.

lelőhely Lelőhely neve: Pilis–20. amelyek egy Árpád-kori falu maradványai voltak. új nyomvonala mentén. főút Monor-Pilis elkerülő. Lelőhely kutatása: 2000: Dinnyés István terepbejárása 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. oldal 15 . 2007. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a területen előkerültek olyan emlékek. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészet 12. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: 57228 Lelőhely koordinátái: 688192–212584 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0233/3. sz. forrás: Dinnyés István: Terepbejárási jelentés a 4.Pilis. Archeo–Art Bt. 0239/1. mely ex lege általános védelem alatt áll.2 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Árpád-kor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely.

forrás: Dinnyés István: Terepbejárási jelentés a 4. oldal 16 .Pilis. új nyomvonala mentén. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a területen előkerültek olyan emlékek. főút Monor-Pilis elkerülő. Örökségvédelmi hatástanulmány. 2007. sz. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–21. 0240. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: 57229 Lelőhely koordinátái: 688270–212362 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-141 Lelőhely helyrajzi száma: 0239/2. Archeo–Art Bt. 0241/15-28 Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Őskor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. amelyek egy őskori településhez tartoztak. Régészet 13. mely ex lege általános védelem alatt áll. Lelőhely kutatása: 2000: Dinnyés István terepbejárása 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom.

Pilis. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a területen szórvány őskori lelet került elő. Archeo–Art Bt. Régészet 14. főút Monor-Pilis elkerülő. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–22. Lelőhely kutatása: 2000: Dinnyés István terepbejárása 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: 4. főút Monor-Pilis elkerülő út nyomvonala érinti Irodalom. oldal 17 . Örökségvédelmi hatástanulmány. 2007. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: 57230 Lelőhely koordinátái: 686465–217115 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-123 Lelőhely helyrajzi száma: 019/74 Lelőhely típusa: Szórvány lelet Lelőhely kora: Őskor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. új nyomvonala mentén. forrás: Dinnyés István: Terepbejárási jelentés a 4. mely ex lege általános védelem alatt áll. sz. sz.

2007. lelőhely Lelőhely neve: Pilis–23. sz. forrás: Dinnyés István: Terepbejárási jelentés a 4. Örökségvédelmi hatástanulmány.5) Lelőhely típusa: település Lelőhely kora: Őskor Lelőhely védettsége: KÖH által regisztrált régészeti lelőhely. oldal 18 . új nyomvonala mentén.Pilis. amelyek egy őskori településhez tartoztak. mely ex lege általános védelem alatt áll. Régészet 15. Archeo–Art Bt. Lelőhely kutatása: 2000: Dinnyés István terepbejárása 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. főút Monor-Pilis elkerülő. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: 57231 Lelőhely koordinátái: 690145–216980 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 094 (094/4. Lelőhely leírása: A terepbejárások során a területen előkerültek olyan emlékek.

lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 2. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely.217230 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 094 (094/11-14) Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. revízió alatt álló lelőhelyek. amely revízió alatt áll. 16. Örökségvédelmi hatástanulmány. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 690415. Régészet A KÖH nyilvántartásában nem szereplő a PMMI által nyilvántartott. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. oldal 19 .Pilis.

oldal 20 . A lelőhely az M4 autópálya. amely revízió alatt áll. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 20. Lelőhely kutatása: 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: M4 autópálya nyomvonala Irodalom. illetve Pilis elkerülő szakasz tervezése kapcsán készített terepbejárás során került rögzítésre. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 689950. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely.Pilis. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. Régészet 17.216680 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 087/3.20.21 Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. Örökségvédelmi hatástanulmány.

illetve Pilis elkerülő szakasz tervezése kapcsán készített terepbejárás során került rögzítésre. oldal 21 . amely revízió alatt áll.Pilis. 036 Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. 037/2. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 687690. Örökségvédelmi hatástanulmány. Irodalom. Lelőhely kutatása: 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: A település É-i felében tervezett GIP terület érinti a lelőhely teljes területét. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 18. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt.218240 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 029/3-6. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. A lelőhely az M4 autópálya. Régészet 18. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely.

Régészet 19. Örökségvédelmi hatástanulmány.218567 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 046/12 Lelőhely típusa: Szórvány lelet Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. Lelőhely kutatása: 2007: Dinnyés István terepbejárása Tervezett változás: A 4. sz. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 688550. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 21. A lelőhely az M4 autópálya. oldal 22 . forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. amely revízió alatt áll. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely.Pilis. illetve Pilis elkerülő szakasz tervezése kapcsán készített terepbejárás során került rögzítésre. főút Monor-Pilis elkerülő út és az M4 autópálya csomópontja Irodalom.

Régészet 20. oldal 23 . Irodalom. sz. főút szakasz tervezése és építése kapcsán készített terepbejárás kapcsán került térképen rögzítésre. Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 685990.28-45. Örökségvédelmi hatástanulmány.212870 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 0264/6-19.Pilis.60. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: A település D-i felében tervezett GIP terület érinti a lelőhely jelentős részét. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 10.49. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. A lelőhely a 405. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely. amely revízió alatt áll. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt.59.

főút szakasz tervezése és építése kapcsán készített terepbejárás kapcsán került térképen rögzítésre. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 15. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. A lelőhely a 405.Pilis. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt.212852 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 0251/43 Lelőhely típusa: Szórvány lelet Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. amely revízió alatt áll. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 686891. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely. Örökségvédelmi hatástanulmány. sz. oldal 24 . Régészet 21.

14-17.212820 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 0251/4. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 687360. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 16. főút szakasz tervezése és építése kapcsán készített terepbejárás kapcsán került térképen rögzítésre.Pilis. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. oldal 25 . sz. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészet 22. amely revízió alatt áll. 0233/3 Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. A lelőhely a 405.

A lelőhely a 405. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 12. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 687630. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. oldal 26 . Régészet 23. sz. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely. amely revízió alatt áll.Pilis. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: Nem érinti Irodalom.212930 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 0251/7-18 Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. főút szakasz tervezése és építése kapcsán készített terepbejárás kapcsán került térképen rögzítésre. Örökségvédelmi hatástanulmány.

amely revízió alatt áll. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: Nem érinti Irodalom. sz. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Pilis 13. Örökségvédelmi hatástanulmány. A lelőhely a 405. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely. lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 687900. Régészet 24.Pilis. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt.212660 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 0233/3. 0239/1-2 Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. főút szakasz tervezése és építése kapcsán készített terepbejárás kapcsán került térképen rögzítésre. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. oldal 27 .

lelőhely Lelőhely KÖH azonosító száma: Nincs Lelőhely koordinátái: 685470. amely revízió alatt áll. Lelőhely kutatása: Közöletlen Tervezett változás: A település D-i felében tervezett GIP terület érinti a lelőhelynek a Pilis területére eső részét. főút szakasz tervezése és építése kapcsán készített terepbejárás kapcsán került térképen rögzítésre.Pilis.212500 Lelőhely térképszelvény száma: EOV 56-124 Lelőhely helyrajzi száma: 0267/31. Örökségvédelmi hatástanulmány. forrás: PMMI adatszolgáltatása Archeo–Art Bt. oldal 28 . 0264/58 Lelőhely típusa: Közöletlen Lelőhely kora: Közöletlen Lelőhely védettsége: KÖH által jelenleg még nem nyilvántartott régészeti lelőhely. 0266. mely emiatt jelenleg nem áll védelem alatt. sz. Irodalom. Lelőhely leírása: A PMMI nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhely. lelőhely Lelőhely neve: Pilis – Nyáregyháza 34. Régészet 25. A lelőhely a 405.

Örökségvédelmi hatástanulmány. ƒ A Homok utca – Dánosi utca – Kálvária utca – által határolt tömbbelső feltárásra és beépítésre alkalmas része.Pilis. u. Településközőpont vegyes területek (Vt) Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás és övezet változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek - A Jókai Mór utcából nyíló 63-as hrsz utca mellett a piactár szomszédságában különleges területből településközpont vegyes terület. közötti 033/28. A tervelőzmény felsorolt tömbfeltárással érintet területei közül az alábbiak tervezett kertvárosias lakó területfelhasználás módosítással érintettek: ƒ A Nefelejcs utca – Temető utca – Petőfi utca – Nyáregyházi utca által határolt tömbbelső feltárásra és beépítésre alkalmas része. A hatályos Településszerkezeti terv jóváhagyása óta készült tervmódosítások. hrsz-ú terület egy részén jelenlegi tervezett településközpont vegyes területfelhasználású terület szabályozott településközpont vegyes terület kialakítása. a jelen tervezés során beépültek a tervbe egységes szerkezetet képezve: Archeo–Art Bt. a Kandó Kálmán utcáig terjedő tömb feltárásra és beépítésre alkalmas része. ƒ Az Arany János utca – Dánosi utca – Árpád utca – Kandó Kálmán utca által határolt tömbbelső feltárásra és beépítésre alkalmas része. – Nagy Lajos u. ƒ A Bence utca – Báthori utca – utca – Akácfa utca – Temető utca által határolt tömbbelső feltárásra és beépítésre alkalmas része. melyek új településközpont vegyes terület fejlesztésekre irányultak és. TSZT+SZT módosítás Átminősített lakóterület fejlesztés: ƒ A jelenlegi különleges területfelhasználásba tartozó sport-rekreációs területen a 6/13. Lakóterületek (L) Területfelhasználás módosítással érintett lakóterületek: TSZT+SZT módosítás A tervelőzmény Bazsam településrész Toldi-Újerdő-Kossuth utca által határolt tömbbelsők közül az alábbiak tervezett kisvárosias lakó területfelhasználás módosítással érintett: ƒ A 1025/54 és a 1025/57 hrsz-ú útterület közötti osztatlan terület felosztásra és beépítésre alkalmas része. (Az új 7 csoportos óvodának és bölcsödének helyet adó terület) Szabályozási terv módosítása: övezetváltozással érintett településközpont vegyes funkciójú fejlesztésre tervezett területek . ƒ A Hűvösvölgyi utca déli irányú folytatásaként. oldal 29 . 16. 17 hrsz-on falusias lakóterület kialakítása tervezett. 2.A belterület ÉNY-i határában a Gyóni G. 15. 14. Régészet II. Tervezett változtatási szándék 1.

Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás és övezet változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek - A 4 sz. valamint a 2841 Hrsz fejlesztési terület Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata közpark területből településközpont vegyes területbe.A 4 sz. főút mentén a belterület nyugati határában 016/10.Pilis. valamint a 0297/3 hrsz-ú jelenlegi tervezett falusias lakóterületen tervezett ipari (Gip) terület bővítése. a 4.A DNY-i közigazgatási határ mentén Nyáregyházára felé vezető 4606 j..) - 3. a 1025/94-100 és 1025/101 helyrajzi számú területekre vonatkozóan.A 4 sz. melyek új gazdasági fejlesztésekre irányultak és. ök út mellett 0264 és a 0267 hrsz-ú jelenlegi mezőgazdasági területen. TSZT módosítás Területfelhasználás változással érintett (tervezett beépítésre nem szánt) területek: . továbbá a későbbiekben kisajátítandó 2841/1 hrsz telek csatlakozik az óvoda területéhez. Szabályozási terv módosítása: övezetváltozással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek . azaz a 2841/2 hrsz közpark telek valamint a 2841/3 hrsz közpark egy része (játszótér). A területbővítés célja az óvoda telkének zöldfelület bővítése és új tornaterem építése. Gip) A hatályos Településszerkezeti terv jóváhagyása óta készült tervmódosítások. Örökségvédelmi hatástanulmány. oldal 30 . . (Az óvoda telke bővül. Régészet Településszerkezeti tervének felülvizsgálata és részleges módosítása.A belterület É-határában a Káva felé vezető 4606 j. a jelen tervezés során beépültek a tervbe egységes szerkezetet képezve: . 016//11 hrsz jelenlegi tervezett gazdasági területfelhasználású (mezőgazdasági hasznosítású) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) kialakítása. főút mentén a belterület nyugati határában szerkezeti és szabályozási terv módosítása kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) bővítése. főút mentén a Monorierdő közigazgatási határ közelében a 017/46 hrsz jelenlegi mezőgazdasági területen tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) terület kialakítása.A településszerkezeti terv módosítás kapcsán a tervelőzményben tervezett ipari gazdasági funkciójú terület a település keleti közigazgatási határa felé. Gazdasági területek (Gksz. TSZT módosítás Településszerkezeti terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek .ök út mellett 035 és a 040 hrsz-ú területek egy részén jelenlegi mezőgazdasági területen tervezett ipari terület (Gip)bővítése. Archeo–Art Bt. számú főút északi oldalán véderdő (Ev) övezetbe kerül.

Örökségvédelmi hatástanulmány. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett különleges városüzemeltetési funkció (hulladékudvar.Pilis.A vágóhíd út és a Nyárfa utca metszéspontjánál a 752/1/3//4/5/7 hrsz jelenlegi falusias lakó területen tervezett különleges városüzemeltetési terület (Kvü) bővítése. Régészet 4. oldal 31 . Közút fejlesztés - M4 autópálya tervezett nyomvonala - Pilis Ny-i elkerülő út - Helyi szintű úthálózati fejlesztések Archeo–Art Bt. vagy temető terület bővítés esetén a temető telkén belül 30 m széles fásított védőterületet kell kialakítani. Nagy kiterjedésű sport-rekreációs terület a 4-es főút északi oldalán a korábban beépítésre szánt különleges területek közül az OTÉK módosítás új övezeti besorolásaihoz és előírásaihoz igazodva átkerült a különleges beépítésre nem szánt területek közé. 5. Különleges területek (K) A tervmódosítás területei: Településszerkezeti terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett különleges temető funkció fejlesztésre tervezett területek A belterület É-i határában a Nyárfa-Kávai-779 út által körülvett tömbben jelenlegi tervezett falusias területen tervezett különleges (K) terület bővítése. Az új temető. Különleges beépítésre nem szánt területek A tervmódosítás területei: Településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása: A bánya területe a korábban beépítésre szánt különleges területek közül az OTÉK módosítás új övezeti besorolásaihoz és előírásaihoz igazodva átkerült a különleges beépítésre nem szánt területek közé. 6. géppark) fejlesztésre tervezett területek .

Örökségvédelmi hatástanulmány. oldal 32 .Pilis. ábra: A tervezett változtatási szándékok és a régészeti lelőhelyek viszonya Archeo–Art Bt. Régészet 1.

melyek új gazdasági fejlesztésekre irányultak és. melyek új településközpont vegyes terület fejlesztésekre irányultak és. Településközőpont vegyes területek (Vt) Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás és övezet változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek • Nem érintenek nyilvántartott. a 4. 2. a jelen tervezés során beépültek a tervbe egységes szerkezetet képezve: • Nem érintenek nyilvántartott.Pilis. Régészet III. oldal 33 .A településszerkezeti terv módosítás kapcsán a tervelőzményben tervezett ipari gazdasági funkciójú terület a település keleti közigazgatási határa felé. a jelen tervezés során beépültek a tervbe egységes szerkezetet képezve: . TSZT+SZT módosítás Átminősített lakóterület fejlesztés: • Nem érintenek nyilvántartott. Lakóterületek (L) Területfelhasználás módosítással érintett lakóterületek: ƒ Nem érintenek nyilvántartott. Hatásvizsgálat Tervezett változtatások hatása 1. • Nem érint nyilvántartott. Gazdasági területek (Gksz. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. Örökségvédelmi hatástanulmány. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. 3. TSZT módosítás Területfelhasználás változással érintett (tervezett beépítésre nem szánt) területek: . a 1025/94-100 és 1025/101 helyrajzi számú területekre vonatkozóan. A hatályos Településszerkezeti terv jóváhagyása óta készült tervmódosítások. főút mentén a belterület nyugati határában szerkezeti és szabályozási terv módosítása kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) bővítése. Archeo–Art Bt. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. vagy más ismert régészeti lelőhelyet.A 4 sz. Gip) A hatályos Településszerkezeti terv jóváhagyása óta készült tervmódosítások. számú főút északi oldalán véderdő (Ev) övezetbe kerül. vagy más ismert régészeti lelőhelyet.. Szabályozási terv módosítása: övezetváltozással érintett településközpont vegyes funkciójú fejlesztésre tervezett területek • Nem érintenek nyilvántartott.

oldal 34 . lelőhely Ny-i szélét és a 20. TSZT módosítás Településszerkezeti terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek . illetve megelőző feltárás. • A tervezett DNy-i Gip terület kialakítása érinti 10. Archeo–Art Bt. vagy régészeti szakfelügyelet igényére kell számítani. - A belterület É-határában a Káva felé vezető 4606 j. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás és övezet változással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek - A 4 sz. lelőhely DK-i sarkát a szennyvíztelep mellett. sz. akkor eseteleges próba-. sz. • A tervezett É-i Gip terület érinti a 18. • Nem érint nyilvántartott. Amennyiben ez nem lehetséges. és a lelőhelyek elkerülésére kell törekedni.Pilis. valamint a 0297/3 hrsz-ú jelenlegi tervezett falusias lakóterületen tervezett ipari (Gip) terület bővítése. Örökségvédelmi hatástanulmány. Ezt a tervezett beruházás során figyelembe kell venni. lelőhely jelentős részét. főút mentén a Monorierdő közigazgatási határ közelében a 017/46 hrsz jelenlegi mezőgazdasági területen tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) terület kialakítása.A DNY-i közigazgatási határ mentén Nyáregyházára felé vezető 4606 j. lelőhely Pilisre eső részét. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. Amennyiben ez nem lehetséges. sz. • Nem érint nyilvántartott. lelőhely teljes területét. és a lelőhely elkerülésére kell törekedni. sz. Régészet • A tervezett erdősítés érinti a 6. sz. Amennyiben ez nem lehetséges. vagy más ismert régészeti lelőhelyet.A 4 sz. illetve megelőző feltárás. ök út mellett 0264 és a 0267 hrsz-ú jelenlegi mezőgazdasági területen. és a lelőhelyek elkerülésére kell törekedni. 016//11 hrsz jelenlegi tervezett gazdasági területfelhasználású (mezőgazdasági hasznosítású) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz) kialakítása. akkor eseteleges próba-. akkor eseteleges próba-. Ezt a tervezett beruházás során figyelembe kell venni. Ezt a fásítás során figyelembe kell venni. vagy régészeti szakfelügyelet igényére kell számítani.ök út mellett 035 és a 040 hrsz-ú területek egy részén jelenlegi mezőgazdasági területen tervezett ipari terület (Gip)bővítése. Szabályozási terv módosítása: övezetváltozással érintett Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek . főút mentén a belterület nyugati határában 016/10. vagy régészeti szakfelügyelet igényére kell számítani. valamint a 25. illetve megelőző feltárás.

akkor eseteleges próba-. A tervezett sport-horgásztó érinti az 5. illetve megelőző feltárás. és a lelőhelyek elkerülésére kell törekedni. Továbbá érinti a 17.Pilis. Örökségvédelmi hatástanulmány. Különleges területek (K) A tervmódosítás területei: Településszerkezeti terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett különleges temető funkció fejlesztésre tervezett területek • Nem érint nyilvántartott. akkor eseteleges próba-. 5. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. oldal 35 . 6. Archeo–Art Bt. sz. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása: Területfelhasználás változással érintett különleges városüzemeltetési funkció (hulladékudvar. melyeknek a valós veszélyeztetettségét csak további próbakutatások alapján lehet meghatározni. lelőhely területét. géppark) fejlesztésre tervezett területek • Nem érint nyilvántartott. vagy régészeti szakfelügyelet igényére kell számítani. és lelőhely területét. illetve megelőző feltárás igényére kell számítani. Régészet 4. Ezt a későbbi tervezés során figyelembe kell venni. lelőhelyeket. és a lelőhely elkerülésére kell törekedni. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. sz. Különleges beépítésre nem szánt területek A tervmódosítás területei: Településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása: A bánya területe a korábban beépítésre szánt különleges területek közül az OTÉK módosítás új övezeti besorolásaihoz és előírásaihoz igazodva átkerült a különleges beépítésre nem szánt területek közé. - • Nagy kiterjedésű sport-rekreációs terület a 4-es főút északi oldalán a korábban beépítésre szánt különleges területek közül az OTÉK módosítás új övezeti besorolásaihoz és előírásaihoz igazodva átkerült a különleges beépítésre nem szánt területek közé. Ezt a tervezett beruházás során figyelembe kell venni. • Nem érint nyilvántartott. Amennyiben ez nem lehetséges. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. és a 19 sz. Közút fejlesztés - M4 autópálya tervezett nyomvonala • A tervezett nyomvonal érintheti a szórvány lelet által jelzett bizonytalan jellegű 11. Amennyiben ez nem lehetséges.

illetve megelőző feltárás. melyeknek a valós veszélyeztetettségét csak további próbakutatások alapján lehet meghatározni. oldal 36 .Pilis. sz. sz. vagy más ismert régészeti lelőhelyet. Régészet - Pilis Ny-i elkerülő út • A tervezet elkerülő út nyomvonala érinti a szórvány lelet által jelzett bizonytalan kiterjedésű 14. Örökségvédelmi hatástanulmány. vagy régészeti szakfelügyelet igényére kell számítani. és 19. Amennyiben ez nem lehetséges. lelőhelyet. és a lelőhely elkerülésére kell törekedni. - Helyi szintű úthálózati fejlesztések • Nem érintenek nyilvántartott. Ezt a későbbi tervezés során figyelembe kell venni. Archeo–Art Bt. akkor eseteleges próba-.

C. költségek A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások kapcsán. Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében Az Kötv 22-23.terepbejárási dokumentációt is tartalmazó .18. Kulturális Örökségről szóló törvény szerint értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális kirendeltségét. lelet esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. A fejlesztések.) NKÖM rendelet 14. Nagyberuházásnak számít az a beruházás. beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét.az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. illetőleg lelet kerül elő. akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv 19. vagy ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék. A tervezett építési tevékenység előtt a hatályos 2001. oldal 37 . ill. Régészet A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok. a régészeti lelőhelyeken. amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja. Nagyberuházás esetén . függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől. a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. az állapotváltozással járó elfedés. anyagkitermeléssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás. a nagyberuházások körébe nem tartozó tevékenységek a. illetve a humuszréteg alsó szintjénél mélyebben érinti. Engedélyköteles talajmunkával járó.. hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak számít-e. beruházásokkal el kell kerülni.§-a. (II. a Archeo–Art Bt. A. pedig megelőző feltárást kell végezni. Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 22. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytalanul megnövelné. A földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munkálatok.§. vagy a beruházás másutt nem valósítható meg. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék. a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályairól szóló 18/2001 (X.) OKM rendelete a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik. Valamennyi. Örökségvédelmi hatástanulmány. B. 26.(1)).) NKÖM rendeletnek megfelelő hatástanulmányt kell készíteni. mind a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani. (III. évi LXIV. A szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a beruházás értékhatárának nyilatkozata alapján a régészeti szakszolgálattal. mivel bármilyen. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el.§ (3)). 20. Veszélyeztetésnek számít különösen a földmunkával. Nagyberuházások körébe tartozó tevékenységek esetében Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. A régészeti lelőhelyeken feltárásra csak azokon a helyeken kerül sort keríteni. A beruházó nyilatkozni köteles. vagy a helyileg illetékes múzeummal kell megállapodást kötni. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni.Pilis. ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cmnél.§-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel.

illetve építési szándékok kapcsán a lelőhelyek elkerülésére kell törekedni. azonban sajnos máig nem került sor egy átfogó régészeti topográfiai célú vizsgálatra. Bemutatási lehetőség: A lelőhelyek többségének az esetében a régészeti emlékek bemutatásának lehetőségéről csak a szükséges régészeti kutatások alapján lehet dönteni. Melyek elmulasztása büntetőjogi felelőséggel jár.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín. melyek közül csak 15 darab szerepel a KÖH nyilvántartásában. Archeo–Art Bt. beruházó) az örökségvédelmi törvény 24. Régészet felfedező (kivitelező. A megelőző feltárások tanulságai szerint ezt feltétlenül pótolni kell a közeljövőben. kisebb területeket érintő terepbejárásai. A PMMI nyilvántartásában szerepel még 10 darab revízió alatt álló lelőhely. Ennek részeként több szezonban lenne szükséges légifotózáson.Pilis. A rendkívül nagy külterülettel rendelkező település területén. A Milleniumi-parkban előkerült középkori plébánia templom maradványait. Kutatási igény: A régészeti lelőhelyek az elmúlt száz év különböző gyűjtései. melyeket csak tájékoztató jelleggel lehet figyelembe venni jelenleg. tótelepítési. Örökségvédelmi hatástanulmány. terepbejáráson alapuló szisztematikus kutatást végezni. Mindegyik esetben a tervezett erdőtelepítési. A tervezett változások hatása Ócsa külterületén 11 esetben kell számolni régészeti lelőhelyet is érintő régészeti beavatkozással. leletmentései. megelőző feltárásai és esetenként tudományos célú feltárásai alapján ismertek. valamint a régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. annak helyreállítása után érdemes lenne a közcélú parkban bemutatni. IV. Összefoglalás Azonosított régészeti lelőhelyek Ócsa területén 25 darab azonosított régészeti lelőhelyről van adatunk. oldal 38 .

sk. Továbbá nyilatkozik. 20. hogy a tanulmány elkészítésére az érvényes szakirányú felsőfokú régész végzettsége alapján jogosult. Nyilatkozat A Pilis Településszerkezeti és Szabályozási terv Örökségvédelmi Hatástanulmányának Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik. Örökségvédelmi hatástanulmány. a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. okleveles régész Oklevélszám: 459/2002 Pécel. oldal 39 . Vágner Zsolt. Régészet V. hogy a régészeti tanulmányt a 4/2003. 2009. szeptember 21. Archeo–Art Bt.) NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el.Pilis. (II.

§ (3).§-a.és településfejlesztéssel. de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére Kötv 22. Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. A fejlesztések. és külön Függelék rögzítésére Javaslat a HÉSZ vonatkozó előírására: A régészeti örökség kezelése kapcsán a 2001. mivel bármilyen.§-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel. beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell megoldani. valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. valamint a terület és településrendezéssel kapcsolatos változások. Javaslat a Függelék tartalmára: A kulturális örökség védelme érdekében a terület. a felfedező (kivitelező. ill.(1). Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytalanul megnövelné. beruházásokkal el kell kerülni. szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. Az Kötv 22-23. vagy a beruházás másutt nem valósítható meg. ahonnan a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 19. a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. évi LXIV. Valamennyi. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön. A Kötv 11. Régészeti lelőhely esetében az alábbiak szerint kell eljárni. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv) 10. Régészet I.§ (1).) NKÖM rendelet 14. eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályairól szóló 18/2001 (X. Örökségvédelmi hatástanulmány. lelet esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére.Pilis. oldal 40 . eredeti állapotukban. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni. A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások kapcsán. az értékhatár alatti beruházások esetében a szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a helyileg illetékes múzeummal kell megállapodást kötni. beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét. akinek érdekében a feltárás szükségessé vált Kötv 19. a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A 2001. évi LXIV. A nagyberuházások esetében a régészeti szakszolgálattal. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. valamint a régészeti Archeo–Art Bt.18. Kulturális Örökségről szóló törvény szerint kell eljárni.§.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék. A tervezett tevékenység építési tevékenység előtt a Kulturális Örökségről szóló törvény szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális kirendeltségének előzetes szakhatósági állásfoglalását kell kérni. melléklet Javaslat a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírására. illetőleg lelet kerül elő. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék.

Nagyberuházásnak számít 2007.) NKÖM rendelet 1. hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak számít-e. pedig megelőző feltárást kell végezni. 21.) OKM rendelete a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik.) NKÖM rendeletnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az építésügyi hatósági.) NKÖM rendelet szerint nyilvántartásba vett lelőhelyekre is tekintettel a régészeti szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó szerződést köt. ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél. szél. továbbá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. §-ában meghatározott nagyberuházás esetén . Régészet feltárás lehetőségét biztosítani. illetve a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált és a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. Örökségvédelmi hatástanulmány. Melyek elmulasztása a BTK alá tartozik és büntetőjogi felelőséggel jár. 26. valamint az elsődleges leletfeldolgozás tekintetében a feladatokat .beleértve a régészeti érdekeltségeket érintő előkészítő munkafázisokban való részvételt is – a Tv. fagy. 18. Nagyberuházások esetében az alábbiak szerint kell eljárni. mind a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani. 3. illetve a régészeti lelőhely. Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. Archeo–Art Bt. illetve a humuszréteg alsó szintjénél mélyebben érinti. 20. vagy ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. (III. a földmunkával.. függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől. valamint a Vásárhelyi Terv koordinátor szerveinek kezelésében a nettó 100 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás. A földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munkálatok. A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és dokumentációkészítés. A nyilatkozat. amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja. A beruházás. az állapotváltozással járó elfedés.terepbejárási dokumentációt is tartalmazó . 22.§ f) szerint 2008. (VI. amelynek hatósági jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg megkéri a feltárási engedélyt. anyagkitermeléssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés keretében a régészeti szakszolgálat látja el. (II. (X. a régészeti lelőhelyeken.5 milliárd forintot meghaladó beruházás. A régészeti lelőhelyeken feltárásra a régészeti szakszolgálat csak azokon a helyeken köteles sort keríteni. március 26-tól minden nettó 1. A régészeti lelőhelyek feltárásának. oldal 41 . illetve örökségvédelmi hatósági (szakhatósági) eljárásban a Hivatalhoz benyújtott kérelem kötelező melléklete.Pilis. növényültetés). valamint az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. Veszélyeztetésnek számít különösen az eróziónak való kitétel (víz.hatástanulmányt kell készíteni. lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. A beruházó nyilatkozni köteles. április 1-jétől életbe lépő rendelkezés szerint az a beruházás.

helyszíni megőrzésükre. oldal 42 . erről a feltárás vagy a régészeti szakszolgálat vezetője 3 napon belül írásban bejelentést tesz a Hivatalnak. A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az ideiglenes megóvásukra. Archeo–Art Bt. illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó előírásokat – a bejelentő véleményének kikérése után 8 napon belül a Hivatal dönt. esetleges eltávolításukra. Örökségvédelmi hatástanulmány.Pilis. Régészet Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt helyszínen megtartható emlékek (épített régészeti örökségi elemek) kerülnek elő.