You are on page 1of 3

Plan kućnog budžeta

Ovo treba da se uradi kao odvojeni obrazac koji će moći da se preuzme

KATEGORIJA
PRIHODI
Plata
Nagrade/unapređenje
Mesečna karta za prevoz
Izvori
Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODA

FIKSNI RASHODI
Kirija
Struja
Telefon
Ostali rashodi
Televizija i internet
Gorivo
Zdravstveno osiguranje
Penzija
Rata za kredit
Rata za kreditnu karticu
Porodični rashodi za decu

IZNOS MESEČNOG STVARNI
BUDŽETA
MESEČNI IZNOS

RAZLIKA

itd) Računi za mobilni telefon Ostali promenljivi rashodi NAMERNI RASHODI Štednja Zabava.Ostali fiksni rashodi PROMENLJIVI RASHODI Hrana Prevoz Gorivo Održavanje vozila Kućne popravke Rashodi za zdravstvenu zaštitu Lični rashodi (frizer. razonoda Odeća Nameštaj Pokloni Rekreacija Štednja za odmor Ostali namerni rashodi UKUPNO RASHODA . šminka.

rashodi) .NETO PRIHODI (prihodi .