You are on page 1of 2

KATEДРА ЗА ЗООХИГИЈЕНУ

DEPARTMENT OF ZOOHYGIENE

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ

Faculty of Veterinary Medicine
МЕДИЦИНЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
University of Belgrade

____________________________________________________________________________________________________________

11000 Београд, Булевар ослобођења 18, Phone (011) 2684-173, Fax 2685-936, P.O.BOX 370, Република Србија
Редни број: 170
Датум: 26. децембар 2017.год.

Поштовани колега,
Обавештавамо Вас да Катедра за зоохигијену Факултета ветеринарске медицине
Универзитета у Београду и Секција за ДДД СВД организују у 2017. год 45.-28. САВЕТОВАЊЕ
ДДД – ЈЕДАН СВЕТ ЈЕДНО ЗДРАВЉЕ. Ово Саветовање ће се одржати од 25.-28.маја 2017. год. у
Каштел Ечкој.
Молимо Вас да узмете активно учешће у одржавању Саветовања, стручним или научним
радом. Учеснику Саветовања уз плаћену котизацију следује Сертификат акредитован од стране
Ветеринарске коморе.
I Уводна предавања:
1. CEPA EN 16366 сертификат у ДДД делатности: Драган Ристановић
2. Нове болести новог века-фактори ширења и динамика: Соња Радојичић
3. Новоискрсле заразне болести на територији Р Србије: Милена Крстић
4. Пословање у индустрији која се бави нешкодљивим уклањањем анималног
отпада: Ненад Будимовић
II Тематске области су:
1. Дезинфекција као биосигурносна мера,
2. Дезинсекција као биосигурносна мера,
3. Дератизација као биосигурносна мера.
III Радионице:
1. УЛОГА И ЗАДАЦИ ДДД СЛУЖБЕ У ВАНРЕДНИМ ПРИЛИКАМА,
ЕКОТОКСИУКОЛОГИЈИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: Армин Томашић,
Силвестра Кобал, Аленка Довч, Штефан Пинтарич
2.ПРОТОКОЛ ИНТЕГРАЛНИХ КООРДИНИРАНИХ МЕРА СУЗБИЈАНЈА ЦРВЕНЕ
КОКОШИЈЕ ГРИЊЕ: Ђорђе Прпа, Горан Прпа, Игор Јовановић, Дејан Митрић
3. ЗНАЧАЈ СТРУЧНОГ СПРОВОЂЕЊА ДДД МЕРА У ПОГОНИМА ЗА ПРЕРАДУ
АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА: Љиљана Јанковић, Брана Раденковић, Радислава
Теодоровић, Милутин Ђорђевић.
IV Слободне теме.
Наслове реферата потребно је доставити до 24. фебруара 2017. год., а готове радове до 20.
марта 2017. год. на адресу Катедра за зоохигијену Факултета ветеринарске медицине

на највише 6 страна.р.bg.Универзитета у Београду.ac. Рад послати у једном примерку (наслов великим словима 12 пункта.rs. или на mail адресу brana@vet.ћирилица. Дамњановић. децембар 2016. Београд 26.rs. Београд. У нади да ћете узети активног учешћа у нашем заједничком раду срдачно Вас поздрављамо. Рад припремити у Word програму и послати на mail адресу brana@vet. Секретар Секције за ДДД Проф. Саветовање ће бити акредитовано од стране Коморе. Рад припремити у формату А4 са једноструким проредом. Унапред Вам се захваљујемо на разумевању и сарадњи.ac.с.bg.др Љиљана Јанковић. испод име и презиме аутора 10 пункта-италик. Булевар ослобођења 18. маргинама од 2.р. год.с. др Брана Раденковић- . Председник Секције за ДДД Проф. а у фусноти имена аутора са титулом и називом радне организације) уз обавезан кратак садржај на српском и енглеском језику.5 cm са стандардном величином слова (12 пункта) и фонтом Times New Roman.