You are on page 1of 2

PROF.UNIV.DR.

HORIA IOAN GEORGESCU

TEHNICI AVANSATE DE PROGRAMARE

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE INFORMATICĂ

se continuă cu cinci unităŃi de învăŃare în care sunt prezentate tehnicile de programare mai sus menŃionate şi se încheie cu o unitate de învăŃare în care sunt prezentate. cele mai importante tehnici clasice de elaborare a algoritmilor:  metoda Divide et Impera  metoda Greedy  metoda Backtracking  metoda programării dinamice  metoda Branch and Bound Modulul începe cu o unitate de învăŃare în care se prezintă clasele de probleme P şi NP. "Programare orientată pe obiecte" şi "Programare în Java" din anii anteriori. în cadrul celor şapte unităŃi de învăŃare ale sale. fie în limbajul Java. cele mai noi metode de elaborare a algoritmilor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tehnici avansate de programare 1 . respectiv metode probabiliste şi genetice. deoarece el le extinde natural pe primele două.Prezentarea modului ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREZENTAREA MODULULUI Modulul "Tehnici avansate de programare" îşi propune să prezinte. Acest modul este strâns legat de modulele "Programare procedurală". pe scurt. iar implementările algoritmilor prezentaŃi în cadrul său se vor realiza fie în limbajul C/C++. "Algoritmi şi structuri de date".