You are on page 1of 4

PKSR 3/2011

TAHUN 3
NAMA : _____________________________
KELAS : 3 BESTARI
Bulatkan jawapan yang betul.
1. Monyet itu sedang ____________ pokok kelapa itu.
A. memanjat B. mendaki C. menaiki D. bergayut
2. Kapal tangki itu singgah di ___________.
A. stesen B. pelabuhan C. lapangan terbang D. perhentian
3. Banduan-banduan itu ditahan di dalam ____________.
A. makmal B. pentas C. istana D. penjara
4. Kereta-kereta yang rosak dihantar ke __________ untuk di baiki.
A. bengkel B. kilang C. zoo D. klinik
Pilih perkataan yang berlawanan.
5Pak Dolah dapat menangkap burung
itu.AmenawanBmemburuCmelepaskanDmenembak
6Budak gemuk itu tidak kuat.AgagahBlemahCsakitDberani
7Ikan-ikan dalam akuarium itu
mati.AhidupBsegarCwafatDtumbuh
8Keadaan negeri itu tidak aman.AdamaiBsenangCsusahDhuruhara
9Baju budak itu basah terkena
hujan.AlembabBkeringCpanasDsejuk
Pilih kata gandaan yang paling sesuai.
10Bangunan-bangunan di bandar raya itu ___________
belaka.Apendek-pendekBhodoh-hodohCtinggi-tinggiDdalamdalam

20Linda _________ keluarganya pergi ke India.Adaun-daunBbatangbatangCtangkai-tangkaiDpokok-pokok 13________ suka merosakkan harta benda kita. 15Ali ___________ bapanya pergi ke pasar.AsertaBtetapiCapabilaDatau 7Awak mahu minum teh __________ milo? AdanBsambilCkeranaDatau 18Budak itu membaca ___________ makan kuih.11Kakinya _________ kerana duduk terlalu lama. Pilihperkataan yang paling sesuai bagi setiap butiran itu.AbangunanBpembangunanCdibangunkanDmembangun 23Kakinya luka kerana ___________ kaca.Alalat-lalatBanaianaiClabah-labahDsumpah-sumpah 14Cahaya ___________ di jalan raya sungguh terang ketika malam.AdipukulBpemukulCmemukulDpukulanBerikan maknanya simpulan bahasa di setiap butiran di bawah ini.AsebabBdanCsupayaDkalau Setiap butiran di bawah ini diikuti oleh empat perkataan berimbuhan.AatauBsambilClaluDsupaya 19Rajin-rajinlah belajar ___________ lekas pandai. .Aapi-apiBbola-bolaClampu-lampuDkuang-kunang Pilih kata penghubung yang paling sesuai bagi setiap butiran itu.AsemutsemutBanai-anaiCkuda-kudaDlayang-layang 12Di kebunnya ditanam ________ bunga.AtersamasamaBbersama-samaCmenyama-nyamaDpenyama-nyama 21Emak _________ air yang sejuk itu.AdanBjikaCsebabDtetapi1 6Budak kecil itu ___________ berani.AdipanaskanBmemanasCmemanaskanDberpanas 22__________ di Singapura sangat tinggi.AmemijakBberpijakCdipijakDterpijak 24___________bola itu telah patah.

Asuka menolong orang lainBsuka memuji orang lainCsuka mengumpatDsuka mengutip 27Kebanyakan penduduk kampung itu buta huruf. Pada suatu hari. raja yang memerintah sebuah negeri baru sajadikurniakan seorang puteri. Pada zaman dahulu. seliparDpelokek 26Orang yang baik hati disayangi orang.Semasa kelahiran puteri tersebut ramai pari-pari yang datang membawa jenis hadiah yang indah.Amenerima bayaran tetapBmenerima makanan dan minumanCmenerima hadiahDmenerima pujian Baca dengan teliti petikan karangan di bawah ini dan jawab semua soalan yang mengikutinya.ApemurahBlokek atau kedekutCtamakDrajin 29Osman lebih suka makan gaji daripada bekerja sendiri. Dia tidak sombong dengan dayang-dayangnya dansemenjak kecil Tuan Puteri itu asyik bermain-main dengan tiga biji bolahadiah sewaktu dia dilahirkan.Aboleh membaca dan menulisBboleh menari dan menyanyiCboleh makan dan minumDtidak tahu membaca dan menulis 28Encik Hanim seorang kaya yang tangkai jering. anak tukang kebunistana yang sedang menangis teresakesak.25Aminah selalu memakai alas kaki ketika berjalan. Salah satu hadiah yang dibawa ialah tiga biji bolakecil yang comel. Apabila besar dia menjadiseorang puteri yang berbudi bahasa selain memiliki rupa paras yangsungguh menawan. .Atidak berkasutBberkaki ayamCkasut. Puteri baginda terlalu cantik parasnya. Tuan Puteri sangat disayangi rakyat jelata. sedang Tuan Puteri asyik melambunglambungkanbola-bola kesayangannya dia terserempak dengan Dara. Semua orang tahu dia cekap bermain dengantiga biji bola itu.

Apabila besar dia menjadi seorang puteri yang ____________. Dia (37)____________ kopi dan makan roti. sombong C. Rumahnya di sebuah kampung di tepi (36)____________. Dia (40)___________ sampan dengan dua orang kawannya. tetapi ……tetapi…. anak tukang kebun istana B. Ada seorang nelayan. Dara adalah _____________. Pagi-pagi lagi dia sudah bangun. berbudi bahasa D. Tuliskan perkataan yang paling sesuai untuk setiap tempat kosong itu bagi melengkapkan jalan ceritanya. anak raja D. “WahaiDara.” 31Raja yang memerintah sebuah negeri baru mendapat ___________.Puteri raja itu menghampiri Dara dan bertanya perlahan.AburungBikanCanjingDdewa perempuan 34. mengomel 35. mengapakah kamu menangis?”“Ampun tuanku. Selepas itu (38)____________ mengambil jala dan alat-alat menangkap ikannya (39) ____________ lain lalu pergi ke laut. anak nelayan C.“Hamba akan dikahwinkan dengan buah hati hamba esok.AjantanBperempuanClelakiDbetina 33“pari-pari” dalam cerita ini adalah ______________. A. A. anak menteri Dalam petikan karangan di bawah ini terdapat lima tempat kosong. jahat B.Aseekor kuda putihBsebiji bolaCseorang cahaya mataDsebuah rumah 32Cahaya matanya seorang anak _____________.” jawab Dara lagi sambil teresak-esak. .