You are on page 1of 5

„

Sredstva ponude pića
„

Zakonski propisi nalažu da sve usluge
koje se nude gostima u ugostiteljskom
objektu budu napisane na
odgovarajućim sredstvima ponude koja
se daju gostima po njihovom dolasku u
blagavaonicu, kavanu, bar i sl.
Pića u ugostiteljskom objektu mogu se
nuditi različitim sredstvima ponude
„

„
„

Vinska karta
„

„

„

„

Službeni popis vina koja neka restauracija nudi
svojim gostima
Vino je prema Zakonu o vinuproizvod dobiven
potpunim ili djelomičnim alkoholnim renjem masulja
ili mošta
Vinska katra treba biti lijepo oblikovana i stručno
sročena
Prilikom izrade velika pažnja posvećuje se dizajnu i
grafičkom rješenju, a posebno naslovnici koja može
biti izrađena iz debljeg kvalitetnijeg plastificiranog
papira ili presvučena kožom ili nekim drugim
dekorativnim materjalom

„

„

U restauracijama su to najčešće vinska
karta ili cijenik pića,
U kavanama kavanska karta
U barovima barska karta i sl.

Dobro sastavljena i izrađena vinska
karta može biti i važno propagandno
sredstvo restauracije
Kako bi pospješila prodaju mora biti:
„
„
„
„
„

Stručno sastavljena
Pregledno napisana
Čitljiva
Jezično ispravna
Za goste razumljiva

1

regiji i kategorizaciji objekta Međunarodna praksa drži se sljedećih pravila: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz lagana jela poslužuju se lagana vin teška jela idu jača vina kiselkasta jela idu kiselkasta svježa vina bijelo meso i kuhanu ribu idu bijela vina školjke i rakove pristaju neutralna bijela vina tamna mesa. želja. navika i platežne moći gostiju Svako jelo koje se nudi trebalo bi se slagati s jednim ili više vina ponuđenim u vinskoj karti Konobari trebaju znati koje vino preporučiti uz koje jelo Riblja restauracija imati će drugačiji asortiman vina nego npr. porijeklo. jer uz jela od riba bolje se slažu bijela nego crna vina Vinska karta za ljetne dane razlikovati će se od one za zimske dane „ „ Ljeti se nude manje masna i lakše probavljiva jela koja traže odgovarajuća laka vina Zimi se nude visoko kalorična i teška jela koja traže teža vina bogata alkoholom „ „ Slaganje vina i jela ovisi o ponudi ugostiteljskog objekta. divljač i pečenu ribu idu crna vina slatke jela piju se desertna vina i pjenušci U vinskoj karti vina su napisana u skupinama Sva vina u pojedinoj skupini imaju određeno zajedničko obilježje bilo da je to boja.„ „ „ „ „ „ „ Prilikom sastavljanja vinske karte treba se voditi računa o asortimanu i kvaliteti jela Vinska karta se sastavlja nakon što je utvrđen jelovnik jer se jela i vina tijekom blagovanja trebaju nadopunjavati u mirisu i okusu i činiti jednu cjelinu Vinska karta sastavlja se na temelju poznavanja potreba. kvaliteta. specijalna vina i dr. Broj vina u skupini nije određen i može biti vrlo različit Redoslijed skupina vina u vinskoj karti može se razlikovati od objekta do objekta uvažavajući stručna pravila. lovačka. da se počne s aperitivnim vinima ili onima koje gosti najviše traže tj. koja donose najveću zaradu Skupine vina za koje se zna da ne zanimaju goste ne treba niti unositi u vinsku kartu i ne treba ih nabavljati jer zauzimaju prostor i zadržavaju novčana sredstva 2 . količina šećera.

Ime proizvođača i sl. Količina kiseline. podregija.„ Konstrukcija vinske karte prema ostalim elementima: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Ostali načini razvrstavanja vina: „ „ „ Abecednim slijedom naziva vina Godina proizvodnje vina Način proizvodnje „ „ „ „ „ Prirodna Predikatna Specijalna Pjenušava „ „ „ „ „ Arhivska vina Vinska karta ne smije biti samo popis vina koje se nude nego treba sadržavati osobine vina: „ „ Vina s vinogradarskog područja cijele Hrvatske Vina s pojedinih vinpogradarskih regija. Postotak alkohola. osobine bukea. kada proizvđači prodaju zadnje ili predzadnje berbe Tada se u vinsku kartu unose novi nazivi vina a izostavljaju nazivi prodanih vina Prodana vina mogu se označiti zvijezdicom i na dnu stranice napisati “ovo vino danas ne nudimo” ili se samoljepljivom trakom prekrije njegova cijena Sukladno zakonskim propisima hotelske restauracije moraju vnskom kartom nuditi najmanje sljedeće vrste i broj vina: „ „ „ Restauracija u hotelu s 3 zvjezdice mora nuditi najmanje 20 vrsta različitih vina Restauracija u hotelu s 4 zvjezdice mora nuditi najmanje 40 vrsta različitih kvalitetnih vina s oznakom kontroliranog podrijetla Restauracija u hotelu s 5 zvjezdica mora nuditi najmanje 40 vrhunskih i 20 vrsta kvalitetnih vina s oznakom kontroliranog podrijetla 3 . „ Stupanj kvalitete. Osobine okusa vina. Navedeni i ostalielementi o vinu trebaju biti napisani na etiketi na boci vina U nekim vinskim kartama preporučuje se uz koje jelo odgovara koje vino „ Kada se u vinsku kartu unose manje poznata vina dobre kvalitete preporučljivo je naglasiti da je kakvoća vina vrijedna cijene Svaka restauracija treba nuditi i vina s najbližih vinogorja Prilikom kupnje vće količine vina postiže se niža cijena te se obično vinska karta popunjava dva do tri puta godišnje. vinogorja Vina iz inozemstva . vinogorje podrjetla.. Količina tanina.. Godina berbe.

grupe sorti grožđa to vino mora biti odnjegovano i punjeno u boce u vinogorju koje obuhvaćaodređeni položaj „ Predikatna vina „ „ „ „ „ Posebna skupina vina proizvedenaod grožđa preporučene sorte za pojedina područja Određenih karakteristika jer se grožđe bere kraće ili dulje vrijeme nakon svoje pune zrelosti tzv.„ Vino koje nosi oznaku sorte mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa sorte čije ime nosi Prema načinu proizvodnje vina se dijele na: „ Podjela vina Zakon o vinu svrstava vino prema kvaliteti na: „ Stolno vino „ Stolno vino s oznakom kontroliranog podrjetla „ Kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrjetla „ „ „ „ proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze „ proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze koje potječu iz jedne vinogradarske regije „ proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze koje potječu iz jedne vinogradarske podregije s izraženim organoleptičkim svojstvima značajnim za ekološke uvjete i sorte određene vinogradarske podregije. kasna berba Ova vina su specijaliteti podrjetlom iz Njemačke i Austrije. bogata ekstraktom. tipčnu boju. počela su se proizvoditi i kod nas Sva predikatna vina su više/manje slatkastog okusa. šećera. miris i okus sorte iz koje je proizvedeno U pravilu trebalo bi biti proizvedeno od kvalitetnog grožđa koje je brano u vrijeme pune tehnološke zrelosti Kasna berba je vino koje je proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju pune zrelosti Izborna berba je vino proizvedeno isključivo od pažljivo odabranog grožđa Izborna berba posušenih grožđica je vino proizvedeno od posušenih grožđica Ledeno vino je vino proizvedeno od grožđa koje je ubranona temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju 4 . specifičnim organoleptičkim svojstvima značajnim za ekološke uvjete položaja i sorte tj. mirisnim tvarima i alkoholom Proizvode se u relativno malim količinama i vrlo su tražena Kabinet vino je prvo u stupnjavanju predikatnih vina „ „ „ „ „ „ „ Prirodna Predikatna Specijalna Pjenušava Grožđe mora biti od zakonom dozvoljene sorte na tom području i proizvedeno na području toga vinogorja. po točno određenom tehnološkom postupku toga kraja za to vino Vino mora sadržavati propisanu količinu alkohola. vnogorja ili položaja čiju oznaku nosi i koje je odnjegovano u toj podregiji „ „ Vrhunsko vino s oznakom kontroliranog podrjetla „ „ proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze koje potječu iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja s osobito izraženim kvalitetnim.

od čega najmanje 3 godine u boci. vinskoh destilata. prazna su i neukusna. šećera. te nisu za konzumiranje Pjenušava vina „ „ Uz ostale određene sastojke sadrže i povećanu količinu ugljičnog dioksida zbog kojeg se pri otvaranju boce razvija pijena S obzirom na podrjetlo ugljičnog dioksida ova vina se dijele na prirodna koja sama stavraju ugljični dioksid i umjetna (gazirana) kojima je utisnut. na propisanoj temperaturi s naljepljenom odgovarajućom etiketom Arhiviraju se samo kvalitetna. a najmanje 5 godina od dana prerade grožđa u vino. Dobivena posebnim načinom prerade grožđa.Arhivsko vino „ „ U podrumu odnjegovano i odležano vino koje se čuva u podrumskom uvijetima dulje od njegovog optimalnog zrenja. koncentriranog mošta i mirisavih i drugih dopuštenih tvari biljnog podrjetla U specijalna vina se ubrajaju: „ „ „ „ „ „ Desertno vino Likersko vino Aromatizirano vino Sve navedene vrste vina dijele se prema boji na: Bijela Ružičasta Crvena „ Prema sadržaju šećera vina se dijele na: „ Suha vina „ Polusuha vina „ Poluslatka vina „ Slatka vina „ „ „ „ sadrže 0-15 g/L sadrže 15-40 g/L sadrže 40-80 g/L sadrže više od 80 g/L 5 . vrhunska i predikatna vina. mošta ili vina bez dodatka ili s dodatkom određene količine vinskog alkohola. dobrih vinskih godina „ „ „ Starenjem na kvaliteti više dobivaju slatkasta vina nego vina bez šećera Starenje bolje podnose kiselkasta vina nego ona bez kiseline Specijalna vina „ „ „ Mnoga vrlo stara vina imaju okus po starini.