You are on page 1of 2

1

1


TARIKH

:

HARI

:

KELAS

: 2 MURNI

WAKTU

SUBJEK

:

: 10.30 - 11.30
:
60 minit
AM
TAJUK : Nombor dan operas (Nombor bulat
hingga 1000)

Matematik

Khamis

BIL
MURID
TEMPOH

:

28 orang

STANDARD 2.1 Menambah sebarang dua nombor
KANDUNG
AN
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya untuk:
PEMBELAJARAN
i.
Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
semula pada
a. rumah puluh
tambahnya hingga 1000
KRITERIA
KEJAYAAN
AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
(PdP)

P:Murid dapat menambah 8 sebarang dua nombor dengan mengumpul semula.
L: Murid dapat menambah 4 sebarang dua nombor dengan mengumpul
semula.
1. Mengimbas kembali pelajaran lepas.
2. Murid dibimbing untuk menambah sebarang dua nombor 1 digit dengan 1
digit dengan mengumpul semula pada rumah puluh.
3. Murid dibimbing untuk menambah sebarang dua nombor 2 digit dengan 2
digit dengan mengumpul semula pada rumah puluh.
4. Murid dibimbing untuk menambah sebarang dua nombor 3 digit dengan 3

 Program Sekolah  Aktiviti Luar  Cuti Rehat / Cuti Sakit  Cuti Bencana Khas / Cuti  Cuti Peristiwa / Cuti Am Aktiviti PdP dibawa ke RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN .digit dengan mengumpul semula pada rumah puluh. Aktiviti pengayaan/pengukuhan... BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)    Buku Teks Buku Aktiviti Buku Tulis ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) PENILAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  Kreativiti & Inovasi Pendidikan Alam Sekitar Lembaran Kerja Hasil Kerja     laptop  Bahan Digital   LCD Buku Cerita Bahasa   Bahan Manipulatif  Kad  Gambar / Carta Lain-lain  Sains & Teknologi  Keusahawanan  Patriotis me  TMK  Nilai Murni  Buku Aktiviti  Lisan  Tugasan Kuiz  ’Puzzle’   Buku Tulis  BAND :  1  2  3  4  5 REFLEKSI  ” Puzzle” 6 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan. Murid kurang menguasai diberi fokus lebih. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Mesyuarat / Kursus ditangguhkan kerana. / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. 5.