You are on page 1of 5

FAIZ

1A

2017

P

BI

BI

PI

PI

BM

BM

MT

MT

BI

PJPK

BM

BM

BI

BI

MT

MT

PI

PI

PI

BM

BM

BM

BI

BI

BA

BA

BA

MT

MT

SC

SC

SC

BM

BM

PI

PJPK

TAS

TAS

BIM

PJPK

BM

BM

BM

PKS

PKS

PKS

BI

BI

R

E

H

A

T

7.30
-8.00

8.00 8.30

8.30 9.00

9.50 – 12.00 – 10.00 10.50 – 11.20 10.00 9.50 – 1.50 11.20 – 10.30 9.20 – 12.20 11.20 Z O H O R ENCIK KHAIRUL AKMAL FAIZ BIN MUDZAKIR <KETUA KELAS> <PENOLONG KETUA KELAS> 1 AMANAH 2017 ENCIK KHAIRUL AKMAL FAIZ BIN MUDZAKIR .20 12.20 – 11.30 10.50 12.50 10.

<KETUA KELAS> <PENOLONG KETUA KELAS> <SENARAI NAMA MURID> .