You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

14 / Sunday / 3 APRIL 2016
P.Khas Mutiara / 8.30-9.30 / Bahasa Inggeris
UNIT 2 : ABOUT ME
1.2.2 Able to introduce oneself using simple phrases with guidance
2.1.2 Able to read and apply phrases by matching with:
i.graphics
ii.spoken words
3.1.1 Able to write with guidance
i.phrases
ii.sentences
3.2.2 Able to spell common sight words with guidance
4.1.1 Able to enjoy poems and action songs with guidance
4.1.2 Able to recite poems and sing action songs with rhythm.

1
2
3
4
5

Minggu / Hari / Tarikh:
Kelas / Masa / Mata Pelajaran:
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran:
Objektif Pembelajaran:
Aktiviti PDP:

6

7
8
9

Pengisian Kurikulum:
6.1:Ilmu / Nilai
6.2:EMK / KB / BCB
Bahan Bantu Mengajar:
Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
Refleksi / Impak dan Kerja Rumah:

Introduce oneself
information technology
notebook
Student is able to introduce oneself

1
2

Minggu / Hari / Tarikh:
Kelas / Masa / Mata Pelajaran:

14 / Sunday / 3 APRIL 2016
P.Khas Mutiara / 10.50-11.20 / Bahasa Inggeris ( continuous )

3

Tema / Tajuk Standard Pembelajaran:

UNIT 2 : ABOUT ME

4

Objektif Pembelajaran:

1.2.2 Able to introduce oneself using simple phrases with guidance

5

Aktiviti PDP:

2.1.2 Able to read and apply phrases by matching with:
i.graphics
ii.spoken words
3.1.1 Able to write with guidance
i.phrases
ii.sentences
3.2.2 Able to spell common sight words with guidance
4.1.1 Able to enjoy poems and action songs with guidance
4.1.2 Able to recite poems and sing action songs with rhythm.
6

Pengisian Kurikulum:
6.1:Ilmu / Nilai

Introduce oneself

6.2:EMK / KB / BCB

information technology

7

Bahan Bantu Mengajar:

Notebook

8

Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:

Student is able to introduce oneself

1:Ilmu / Nilai 6.2:EMK / KB / BCB Bahan Bantu Mengajar: Penilaian PDP / Pentaksiran PDP: Refleksi / Impak dan Kerja Rumah: Nilai murni (kebersihan. 1. Setiap kumpulan akan melengkapkan gambar ’puzzle’ pakaian tradisional di setiap stesen dan melekatkan di buku yang diberi oleh guru. Guru memberi arahan aktiviti sebelum murid-murid bergerak ke stesen yang dituju.1 Mengenal jenis pakaian tradisional mengikut kaum i) Melayu ii) Cina iii) India iv) Iban v) Kadazan Baju Melayu iii. Guru dan murid bersama-sama membetulkan jawapan yang salah.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 9 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah: 14 / Ahad / 3 APRIL 2016 P. kerjasama.50 / Pengurusan Kehidupan ( Pengurusan Diri ) 1 2 Minggu / Hari / Tarikh: Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 3 4 Tema / Tajuk Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: 5 Aktiviti PDP: i. Cina iv.4.4 Mengetahui jenis pakaian tradisional 1.Khas Mutiara / 11. Ceongsam Samfu v. setiap kumpulan akan beredar ke stesen seterusnya untuk menyelesaikan aktiviti sehinggalah masa tamat. Dhoti 6 7 8 9 Pengisian Kurikulum: 6. India Sari vii.20-12. vi. Guru menyediakan 3 stesen di dalam kelas iaitu Stesen Melayu. Stesen India dan Stesen Cina. Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan akan diberi 1 keping buku untuk kumpulan masing-masing. Setelah aktiviti tamat. Kemudian. Baju Kurung ii. Teknologi Maklumat Gambar Murid diuji menamakan pakaian mengikut kaum dengan betul. . guru dan murid akan berbincang jawapan. kesyukuran) Sains.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN .