You are on page 1of 2

Mohd Samsuddin bin Awang Noh

Lot 2069 Kampung Serating,
21610 Merchang,
Terengganu Darul Iman.

Tuan Pengetua,
Sekolah Menengah Agama Marang,
21600 Marang,
Terengganu.

25 Disember 2015

Tuan,
RAYUAN KEMASUKKAN KE SEKOLAH MENENGAH AGAMA MARANG.
Merujuk perkara di atas, saya bapa kepada Ummi Mastura bt. Mohd Samsuddin (K/P 030324-110028), memohon jasa baik daripada pihak tuan untuk mempertimbangkan kemasukan anak saya
ke Tingkatan 1 di Sekolah Menengah Agama Marang.
2.
Untuk makluman pihak tuan, di sini saya sertakan salinan keputusan UPSR dan UPKK
untuk makluman dan tindakan pihak tuan selanjutnya.
3.
Dengan ini, saya memohon jasa baik daripada pihak tuan agar permohonan rayuan saya
ini dapat dipertimbangkan.
Sekian,Terima kasih.

Yang benar,

………………………………………………..
( MOHD SAMSUDDIN BIN AWANG NOH )
KP : 680822-11-5045

Mohd Samsuddin bin Awang Noh
Lot 2069 Kampung Serating,
21610 Merchang,
Terengganu Darul Iman.

Tuan Pengetua,
SMKA Dato’ Haji Abbas,
Kampong Tok Jiring,
21060 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

15 Disember 2015

Tuan,
RAYUAN PENGEKALAN DI SMKA DATO’ HAJI ABAS
Merujuk perkara di atas, saya bapa kepada Ummi Mashitah bt. Mohd Samsuddin (K/P 00012911-0068), memohon jasa baik daripada pihak tuan supaya mengekalkan anak saya untuk
meneruskan pembelajaran di SMKA Dato’ Haji Abbas.
2.
Untuk makluman pihak tuan, di sini saya sertakan salinan keputusan PT3, Pelaporan
Pentaksiran Psikometrik dan PAJSK untuk makluman dan tindakan pihak tuan selanjutnya.
3.
Dengan ini, saya memohon jasa baik daripada pihak tuan agar permohonan rayuan saya
ini dapat dipertimbangkan.
Sekian. Terima kasih.

Yang benar,

………………………………………………..
( MOHD SAMSUDDIN BIN AWANG NOH )
KP: 680822-11-5045