You are on page 1of 1

ID Transakcije:

10156670234001

Kanal:

ostalo

Datum valute:

03.09.2015

Datum prometa:

03.09.2015

Primalac\Nalogodavac:
Opis:

Platne kartice :658 ZARKOVO II

Iznos:

-1.026,90 RSD