You are on page 1of 2
IZ ie ae ry ah Peed al Fa ae yr: eg A ee g an Ee a a aves Teresa re if ans = “iia See Aaa NVR CoA 5 t ao dt 644. ee CaF or Bore A Se Mi tA Es LS O55 ch A Jes Se a Alessaili Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Dan sesiapa yang Dertaqwa kepada Allan (dengan mengerjakan surunanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya akan dijadikan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya).Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak tertintas hatinya. Dan (ingatian). sesiapa berseran din bulat-buiat kepada Allan, maka Allan cukupkan baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakuken segala perkara yang di kehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tap sesuatu (Ayat 2 & 3 Surah AtTalaq)