You are on page 1of 31

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SEJARAH KBSM
TINGKATAN 4
2017

Halaman | 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TINGKATAN 4 TAHUN 2017
MINGGU

JAN
1-3
(03 – 20
Jan 2017)

TEMA / TAJUK
7. TAMADUN AWAL
MANUSIA.

Memahami pembentukan
tamadun awal manusia.

7.1 Tamadun Awal
Dunia
a. Proses
pembentukan
tamadun
(Sumeria,
Mesir ,Indus
dan Hwang
Ho)

Aras 1
1.1 Menerangkan konsep tamadun
1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun
1.3 Menyatakan sumbangan
tamadun manusia di Sumeria,
Mesir, Indus dan Hwang Ho.

i.
P’daftaran
Kokurikulum dan
Sukan
(06.01.17)

HASIL PEMBELAJARAN

ii.

Konsep
dan pengertian
Sumbanga
n

Aras 2
2.1 Membandingkan sumbangan
tamadun manusia di Sumeria,
Mesir, Indus dan Hwang Ho
2.2 Mengklasifikasikan sumbangan
setiap tamadun.

KONSEP /
ISTILAH

Prasejarah
Arkeologi
Nomad
Tamadun
Polytheistic
Raja
Monarki

Aras 3
3.1 Merasionalkan pemilihan sungai
sebagai lokasi pembentukan
tamadun awal.

Teokrasi
Mutlak

AKTIVITI

Membina garis
masa:
Tamadun awal dunia
Kajian gambar:
Pyramid, Tembok
Besar China
Melabel peta:
Lokasi tamadun awal
pada peta (Mesir,
Sumeria, Indus, dan
Hwang Ho)
i-Think:
Peta Alir – Zaman
prasejarah
Peta Buih Berganda –
Tafsiran Tamadun
Peta Dakap – Ciri
Tamadun, MMWI
Peta Bulatan –
Sumbangan Setiap
Tamadun

KBAT

UNSUR
PATRIOTISME

Menilai
Sejauh mana
masyarakat
Malaysia
bertamadun

Kepimpinan
berwibawa
 Bersikap
kepimpinan
cemerlang

Mencipta
Bagaimana
memelihara
warisan dunia
Menilai
Apa yang menjadi
keutamaan
sebagai pemimpin
dalam dasar
memajukan
negara.
Menganalisis
Tulisan Cina
diserap oleh Jepun
dan Korea –
mengapa tidak di
Asia Tenggara

BBM

Peta
Gambar
Buku teks

Masyarakat
berorganisasi
 Bersatu
dalam
organisasi
Berinovatif
dalam
perancangan
 Bersikap
kreatif dan
inovatif

Halaman | 2

MINGGU

TEMA / TAJUK

JAN / FEB

b. Peningkatan
tamadun
(Yunani,Rom,
India dan
China)

4-5
(23 Jan –
03 Feb
2017)
Tahun
Baru Cina:
28 – 29
Januari
2017

i.

Peningkatan
dan
sumbangan
tamadun
 Yunani
 Rom
 India
 China

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP /
ISTILAH

AKTIVITI

KBAT

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

Menganalisis peningkatan
tamadun dan sumbangannya.
Aras 1
1.1 Menyatakan aspek peningkatan
tamadun di India, China, Rom
dan Yunani.
1.2 Menyenaraikan sumbangan
tamadun India, China, Ron dan
Yunani.

Dinasti
Demokrasi

Aras 3
3.1 Membandingkan system
demokrasi Yunani dengan
system demokrasi Malaysia hari
ini.
3.2 Menjelaskan ciri-ciri pemimpin
berwibawa.

Menilai
Kelebihan
demokrasi di
Malaysia

Pengurusan grafik:
Membandingkan
sumbangan setiap
tamadun awal

Menilai
Mengapa sistem
beraja masih
disanjung di
Malaysia

Republik
Colosseum

Aras 2
2.1 Membandingkan aspek
peningkatan tamadun Rom dan
Yunani.
2.2 Mengklasifikasikan sumbangan
setiap tamadun.

Melabel peta:
Lokasi tamadun
Yunani, China, Rom
dan India

Sumbangan
peningkatan tamadun
India, China, Rom dan
Yunani
i-Think:
Peta Dakap – latar
belakang setiap
tamadun
Peta Alir – Perubahan
sistem pemerintahan
Yunani
Peta Buih – Ciri
Demokrasi Athens
Peta Titi – tulisan,
tokoh, seni bina,
sebab perkembangan
ekonomi India
Peta Buih Berganda –
Olimpik Yunani &
Moden

Menganalisis
Undang-undang –
mengapa masih
wujud
ketidakadilan
Mencipta
Dasar untuk
meningkatkan
ekonomi negara

Kemakmuran
dan
kegemilangan
negara
 Bersama
membina
kegemilangan
negara

Buku teks
Carta
Peta
minda

Keharmonian
dan
kesejahteraan
 Patuh
kepada
peraturan
dan
undangundang
Kejituan idea
membentuk
negara
 Boleh
menjana
idea

Halaman | 3

Peta Buku teks Grafik Mencipta Bagaimana melahirkan masyarakat yang taat kepada agama Melabel peta: Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama dunia.1 Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan. Aras 2 2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia.2 Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia. Kajian teks: Sejarah kemunculan agama dan ajaran utama dunia. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia Agama  Hindu  Budhha  Kristian  Islam Ajaran  Confucianisme  Taoisme HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia. i-Think Catatan : Hari Thaipusam Peta Dakap – ajaran utama/agama Halaman | 4 . Pengurusan grafik: Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia.MINGGU TEMA / TAJUK FEB c.1 Menyatakan pengertian agama dan ajaran. 1.  Taat kepada Tuhan. Menganalisis Bagaimana acara perarakan dan rumah terbuka mengeratkan hubungan antara kaum Kepatuhan kepada Tuhan.2 Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia. Agama Ajaran Kepercayaan Melabel peta: Kemunculan agama dan ajaran utama dunia.3 Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia. 2. 6 (06 – 10 Feb 2017) i. ii. Aras 3 3. Aras 1 1. 1.

Aras 2 2. 3.  Memanfaatkan kurniaan Tuhan. Pelabuhan. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal (13-17 Feb 2017) i.2 Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim.3 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim. sawah padi. 1.2 Tamadun Awal Asia Tenggara. Aras 3 3. ii. Kerajaan Agraria Perbincangan: Ciri-ciri kerajaan agraria Kerajaan Maritim Pengurusan grafik: Membandingkan kerajaan agraria dan maritim Pemerintahan Pentadbiran Kajian gambar: Candi Borobudur. Kerajaan Agraria (Kerajaan Angkor)  Pertanian sara diri  Mengumpu l hasil hutan  Perdagangan Kerajaan Maritim (Kerajaan Srivijaya)  Perdagangan  Menangka p ikan dan mengumpu Aras 1 1. 1.1 Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim. Perbincangan: kumpulan: contoh kerajaan maritim dan kerajaan agraria Halaman | 5 .1 Menghubungkaitkan kedudukan geografi kerajaan agraria kerajaan Angkor dan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi. 2. BBM Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Tenggara.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara.09 Februari 2017 Khamis MINGGU FEB TEMA / TAJUK 7.2 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria. 7 a.  Bersikap kepimpinan cemerlang. HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME Menilai Menghujahkan kesesuaian negara kita sama ada menjadi kerajaan agraria atau maritim Berbangga dengan aset negara.1 Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. Angkor wat. Melabel peta: Pusat pentadbiran kerajaan maritim dan agraria Mengaplikasi Usaha untuk memodenkan pertanian Mencipta Menjadikan Malaysia kuasa maritim yang maju Grafik Gambar Peta Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara.

Sistem pemerintahan dan pentadbiran  Institusi beraja Kesenian dan Kesusasteraan  Pembinaan candi  Kepentingan Bahasa Sanskrit i-Think Peta Pokok – ciri kerajaan Agraria & Maritim Peta Bulatan – kegiatan ekonomi agrarian & maritim HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.  Menghargai dan memelihara warisan bangsa Gambar Buku teks Peta i-Think Stupa Peta Buih – Cara kedatangan pengaruh Hindu.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian.17) l hasil laut Ahli pelayaran Peranan pelabuhan awal i. Monumen Candi Melabel peta: Pusat pentadbiran kerajaan maritim dan agraria Mencipta Bagaimana mengekalkan warisan seni bina negara Mencipta Bagaimana mengelak generasi muda terpengaruh dengan budaya negatif dari luar Keunggulan warisan bangsa. Devaraja Aras 2 2.02. Kesenian Aras 3 3.1 Menghuraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran. 2. 8 (20 – 24 Feb 2017) Kejohana n Merentas Desa (25. fungsi candi Dharma Peta Dakap – pengaruh Hindu dalam Halaman | 6 . Candi Borobudur. 1. Kesusasteraan Kajian buku teks: Pengaruh agama hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran. Aras 1 1.2 Menyatakan ciri-ciri Hindu dan Buddha dalam Kerajaan awal di Asia Tenggara. Pengaruh agama Hindu dan Buddha.1 Mewajarkan monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara.1 Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Orde Kosmos Kajian gambar: Monumen Angkor Watt.  MINGGU TEMA / TAJUK FEB b. ii.

1 Islam dan perkembangannya di Makkah.1 Menerangkan maksud jahiliyah. a. peranan bahasa Sanskrit MINGGU FEB / MAC TEMA / TAJUK 9 TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA (27 Feb – 03 Mac 2017) 8. Aras 1 1. i.1 Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah Aras 3 3. Jahiliyah Asabiyah Perbincangan: Ciri-ciri masyarakat jahiliyah.2 Menyenaraikan ciri masyarakat Arab Jahiliyah Aras 2 2. Kabilah i-Think Peta Bulatan – maksud jahiliyah Menganalisis Mengapakah wujud zaman jahiliyah moden Peta minda Mencipta Bagaimana mengelak perasaan assabiah Bahan cetak Peta Dakap – ciri masyarakat jahiliyah Peta Pelbagai Alir – Sebab & Kesan Sistem Kabilah Halaman | 7 . 1. Masyarakat Arab Jahiliyah.1 Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah. Ciri-ciri dari aspek  Sosial  nilai hidup  organisasi politik  kepercayaan agama HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami masyarakat Arab Jahiliyah.pentadbiran.

03.2 Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah Aras 3 3. Carta Buku teks Nabi Kajian Teks: Penyebaran Islam di Makkah Rasul Ayat Al-Alaq. 1.17) i. 2.W.3 Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah. Islam dan penyebaranny a di Makkah. Aras 2 2. sehingga dilantik menjadi Rasul.1 Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah al Alaq 3.1 Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad S.MINGGU TEMA / TAJUK MAC b.A. Al amin Wahyu Dakwah Mengkaji carta: Salasilah Nabi Muhammad SAW. 10 (06 – 10 Mac 2017) Minggu Bahasa & Minggu Kesihatan (06.03.17 hingga 10. 1.2 Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad S.1 Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad S. Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah. Aras 1 1.A.W.  Mencontohi pemimpin agung.A. Mengaplikasi Bagaimana pengamalan sifat Nabi meningkatkan martabat UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami perkembangan Islam di Makkah. Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT Bercerita: Kelahiran nabi Muhammad SAW dan sifat keperibadian baginda.A.W. mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sejak Nabi adam AS.W.2 Menjana idea agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. i-Think Peta Alir – Sejarah Nabi sebelum menjadi Rasul & peristiwa kerasulan Peta Titi – Sifat Nabi & Halaman | 8 .

Reaksi masyarakat Arab.3 Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam. i-Think Peta Buih – sebab penentangan. Buku teks Bahan edaran Halaman | 9 .1 Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam. 12 (27 – 31 Mac 2017) Minggu Teknik & Vokasional i. Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah Aras 1 1.3. Aras 2 2. Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam.2 Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Perbincangan: Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah.1 Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah. cara penentangan Menganalisis Bagaimana menangani cabaran idea kita tidak diterima rakan Kecekalan menegakkan kebenaran  Berpegang teguh kepada nilai sejagat. 2. maksud MAC 11 PENTAKSIRAN / UJIAN KURIKULUM 1 (13 – 17 Mac 2017) MINGGU TEMA / TAJUK KONSEP / ISTILAH HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (18 – 26 Mac 2017) MAC c.

hujah Muhajirin Ansar Pengurusan Grafik: Mengklasifikasikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam. BBM Peta minda Peta grafik Toleransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang  Saling menghormati Halaman | 10 . Menganalisis Adakah anda akan berhijrah .4 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam. Aras 3 3.17 hingga 31. Aras 1 1.  Hidup bersatu padu. 1. 13 (03 – 07 April 2017) i.03. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. iii.2 Menjelaskan sebab-sebab Nabi KONSEP / ISTILAH Perjanjian Hijrah AKTIVITI KBAT Peta Minda: Sebab penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mencipta Apa yang mungkin berlaku jika Hijrah tidak berlaku Kajian Peta Semenanjung Tanah Arab: Hijrah Nabi Muhammad SAW. Gotongroyong Perdana (29. Sukantara dan Saringan Rumah Sukan bermula HASIL PEMBELAJARAN Kepentingan b. 1.03.1 Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka.17) MINGGU APRIL TEMA / TAJUK 8.03. a.17) Makkah.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Hijrah i.2 Menerangkan maksud hijrah dalam Islam 1. UNSUR PATRIOTISME Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara.1 Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan kedua.2 Kerajaan Islam di Madinah Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan kesannya.(27. 2. ii. Konsep Sebab Kepentingan Aras 2 2.3 Menyenaraikan sebab-sebab nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.

2 Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan masa kini.3 Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam. 3.1 Membuat justifikasi pendapat orientalis yang mentakrifkan hijrah sebagai melarikan diri. MINGGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN i-Think Peta Dakap – kepentingan Hijrah KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 11 . Orientalis Peta Bulatan – Perjanjian Aqabah. konsep Hijrah Aras 3 3.Muhammad SAW berhijrah ke Madinah 2.

Penyebaran Islam i. Kandungan Kepentingan Aras 1 1.04. Mempertahankan maruah dan hak. sebab perang dalam Islam Aras 3 3. 2.3 Menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah.  Mendaulatkan perlembagaan kita. 1.1 Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah.2 Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang.2 Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. 3.3 Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam. ii.17) Piagam/ sahifah Baiah Aras 2 2. i-Think Peta Dakap – kandungan PM Mengaplikasi Bagaimana menjayakan konsep 1 Malaysia dalam berbilang kaum Keluhuran perlembagaan kita.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah. 1. 2. Minggu Sains & Matematik (10.04. d. Buku teks Grafik Menilai Beza perang zaman Nabi dengan perang hari ini Peta Buih – kepentingan PM. MINGGU Kajian teks: Kandungan Piagam Madinah Peta Titi – Perang & Tahun KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 12 . Piagam Madinah Memahami kepentingan Piagam Madinah.17 hingga 14. cara penyebaran Islam. 14 (10 – 14 April 2017) i.APRIL c.3 Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Pengurusan grafik: Perbandingan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam. 3.1 Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah.

i-Think Peta Alir – Peristiwa sebelum P.H Aras 3 3. Aras 1 1.04.1 Menyatakan maksud khalifah.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan sumbangannya (24 – 28 April 2017) a.S.1 menjana idea kepentingan pembukaan Kota Makkah.2 Menyatakan proses pembukaan Kota Makkah.3 Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah. UNSUR PATRIOTISME Peta minda BBM Halaman | 13 . Pembukaan semula Kota Makkah. Syarat dan cara pemilihan khalifah iii. Menilai Ciri kepimpinan yang boleh dicontohi AKTIVITI KBAT Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara. 1.2 Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-rasyidin. Konsep Khalifah ii.H & P. 15 i.5 Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al rasyidin. Mencipta Cara meningkatkan kualiti kepimpinan Membina carta aliran: Khalifah-khalifah alrasyidin mengikut kronologi.H Kepentingan P. Catatan : Majlis Anugerah Kecemerlangan (22. Peta Buih – isi P. TEMA / TAJUK Menilai Iktibar daripada kesabaran Nabi Muhammad s. HASIL PEMBELAJARAN Gabenor KONSEP / ISTILAH Perbincangan: Syarat kelayakan khalifah.APRIL e.1 Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah al –rasyidin 2.a. 1.w dalam Perjanjian Hudaibiyah Peta Dakap – Kepentingan P.1 Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah. 1.M Aras 2 2.S. 1. 1.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Khalifah Baiah Murtad Syura Wali Aras 2 2. i.  Bersikap pemimpin cemerlang.2 Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah. MINGGU Zaman Khalifah alRasyidin Sumbanga n Khalifah AlRasyidin. Peta minda: Kepentingan perjanjian Hudaibiyah. (17 – 21 April 2017) Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula Kota Makkah Kepentingan f.2016) Aras 1 1. APRIL 16 8.M Memahami sistem pemerintahan Khalifah al –Rasyidin. Menganalisis Apakah cabaran pemimpin hari ini Sumbangsaran: Cara pemilihan dan perlantikan khalifah. Perjanjian Hudaibiyah.4 Menyatakan tugas khalifah.

i-Think Peta Buih – Tugas Khalifah. Kerajaan Bani Abassiyah. b. Bani Abbasiyah.3 Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Kerajaan Bani Umaiyyah Latar belakang Sumbanga n c. Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah serta sumbangannya Aras 1 1. Latar belakang Sumbanga n Aras 3 3. Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah 1.  Berupaya menerapkan pembaharuan UNSUR PATRIOTISME Carta aliran Peta Minda BBM Halaman | 14 .2 Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah. dan Turki Uthmaniah.2016) MEI 17 i.1 Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah.04. Membina Garis Masa: Perkembangan Kerajaan Islam. Monarki Catatan: MINGGU Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia  Memanfaatkan kecemerlangan tamadun Islam. syura.Catatan : Kejohanan Olahraga Sekolah (28. Syiah Kajian Peta: Mengaplikasi Khawarij Empayar Islam Kerajaan Turki Uthmaniyah. Syarat & Cara pemilihan Peta Dakap – Sumbangan setiap khalifah Peta Alir Pelbagai – Cabaran Khalifah Abu Bakar & kejayaan Memahami latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyyah. 1. ii. (01 – 05 Mei 2017) ii. i. Ilmu yang perlu dikuasai untuk menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia Sistem Warisan Baitulmal 01 Mei 2017 (Isnin) Hari Pekerja TEMA / TAJUK Pengurusan Grafik: Membandingkan sumbanga kerajaankerajaan Islam. Kharaj HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI Menilai Bagaimana memastikan rakyat sentiasa menyokong kerajaan KBAT Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara.1 Mewajarkan kepentingan musyawarah. baiah kea rah pemantapan pemerintahan masa kini.  Membuat perancangan yang bijak.

20 Hari Wesak (10 Mei 2017) | Pelancaran Hari Guru (16 Mei 2017) | Sambutan Hari Guru (26 Mei 2017) (08 – 26 Mei 2017) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27 MEI – 11 JUN 2017) MEI / JUN Awal Ramadhan (27 Mei 2017) | Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Agong (3 Jun 2017) JUN d.2 Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. ekonomi dan sosial. Peta Pokok – Faktor penyebaran Islam di Eropah Intelek Empayar Catatan: Peta Buih – Cara pertembungan tamadun Islam Bait al Hikmah 12 Jun 2017 Nuzul Quran TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 15 . Aras 2 2. Bani Abbasiyah. iii. Revolusi Mujedars Yena Cheri/ Janissari i-Think Peta Dakap – Sumbangan setiap kerajaan & Kesan pertembungan tamadun Islam Keunggulan ilmu membina kegemilangan negara. ii. Hari Informasi & Majlis Berbuka Puasa (16. 21 (12 – 16 Jun 2017) i. 2.MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (TINGKATAN 4) 18 .  Membudaya kan ilmu.17) MINGGU Latar belakang Sumbanga n Faktor penyebaran Islam ke Eropah.06. dan Turki Uthmaniah dari segi politik.1 Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah. Kerajaan Turki Uthmaniah.

06. Aras 1 1. Mencipta Mengapa perkongsian ilmu antara negara di dunia patut diwujudkan Intergrasi budaya memperkayakan warisan negara.  Taat kepada Tuhan. Asimilasi Teori 2.  Bijaksana dan berhemah dalam tindakan. Cara Perniagaan Diplomatik Kebudayaan Pusat Pengajian Peperangan Kesan Perluasan empayar Perkembangan Intelek Kesenian dan kesusasteraan Catatan: 25 – 26 Jun 2017 Hari Raya Aidilfitri Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.3 Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.    Pertembunga n tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Menilai Apakah kesan pertembungan ICT dunia kepada generasi muda Kepercayaan kepada Tuhan.1 Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. 1. Aras 3 3.JUN e. Kajian peta dan kajian teks: Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. 22 (19 – 23 Jun 2017) i.1 Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi. Halaman | 16 . i-Think Peta Buih – Cara pertembungan tamadun Islam Peta Grafik Peta minda Carta Kesediaan menerima perubahan.17 hingga 22.1 Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam.17) ii. Mubaligh Inskripsi Sufi Aras 2 2.2 Menyatakan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.2 Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.      Minggu Koperasi (19.  Membudaya -kan ilmu. 1.06.

Kajian peta: Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Teori dan bukti  Kedatanga n Islam dari Arab.MINGGU JUN TEMA / TAJUK 8. Sinar dan Peta kemasyhuran tamadun Islam di negara kita. 1.   Kedatanga n Islam dari China Kedatanga n Islam dari India. i-Think Peta Titi – Tokoh & teori Peta Pokok – Teori & bukti Peta Dakap – teori & bukti Halaman | 17 . Aras 3 3. Menganalisis Persamaan teori ialah perdagangan -alasan Mengklasifikasi Bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara. HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. 23 a.1 Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. (26 – 30 Jun 2017) i.1 Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan.1 Membahaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Mencipta Bukti tambahan kukuhkan teori Islam dari Arab Pengurusan Grafik: Membandingkan teori kedatangan Islam. Aras 1 1.2 Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara.  T Buku teks abah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan.4 Islam di Asia Tenggara. Aras 2 2.

07.  Me matuhi peraturan dan undangundang Peta Grafik Halaman | 18 . 24 (03 – 07 Julai 2017) i.1 Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara. Sumbangsaran: Kesan-kesan penyebaran Islam ke Asia Tenggara.07.17 hingga 07.07. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aras 1 1. Cara dan penerimaan  Perdagang an  Minggu PSS an  (03. Wali Membina peta minda: Cara penyebaran Islam.  Me nghor-mati pemimpin negara.17) Senamrobikton PIBG Perkahwin Pengislam an raja-raja dan golongan bangsawan  Kelahiran kerajaan Islam  Peranan mubaligh  Pusat kebudayaan  Keistimew aan agama Islam (08. i-Think Peta Dakap – cara penyebaran Islam Menilai Sifat pendakwah yang boleh dicontohi Bertanggungjawab menjamin keharmonian.1 Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aras 3 3.MINGGU TEMA / TAJUK JULAI b.17) HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara.1 Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam. Kesultanan Mufti Aras 2 2.

MINGGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 19 .

Sistem pendidikan agama warisan bangsa kita.c. Pesantren Pondok Aras 2 2. Aras 1 1. Peta Bulatan – Pengaruh Islam dalam kesenian & Ekonomi HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 20 .1 Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara. 25 i. MINGGU Perbincangan Kumpulan: Kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Mengapa ilmu penting dalam membentuk sahsiah Menilai Mengapa perubahan yang dibawa oleh Islam diterima oleh masyarakat Asia Tenggara Peta Alir – Perkembangan bahasa dan Kesusasteraan Catatan : Hari Terbuka (14 Julai 2017) TEMA / TAJUK Pengurusan Grafik: Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara. Aspek pendidikan Bahasa & sastera iv.1 Mengkaji sumbangan kerajaankerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. (10 – 14 Julai 2017) ii. 1. JULAI Pengaruh Islam di Asia Tenggara.2 Menyenaraikan Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Aspek pemerintahan dan pentadbiran. Ulama Zakat Kesenian Aspek ekonomi Kajian Risalah: Pengaruh Islam dalam sistem kewangan.  Memanfaatkan penggunaan tulisan jawi Peta minda Kemapanan sistem ekonomi negara.  Menghargai sistem pendidikan negara. Menganalisis i-Think Peta Dakap – sistem pendidikan formal di Asia Tenggara Aras 3 3. v.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara. Jihad 2. Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara.  Bekerjasama memakmurkan negara. iii.

 Sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan.5 Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. 2.JULAI 26 8.1 Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.  Peka dengan wawasan negara. Peta Buih Berganda – Adat Perpatih & Temenggung Peta Pokok – UndangUndang Bertulis MINGGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 21 . Aras 1 1. Sultan Naubah Syariah Aras 3 3. Undangundang laut Melaka. Membina carta perbandingan. mahkamah syariah. a. Undangundang 99 Perak) Aras 2 2. Fungsi istana dahulu dan sekarang. (17 – 21 Julai 2017) i.1 Membincangkan kepentingan mendaulatkan undang-undang negara. Pemerintahan dan pentadbiran.   Institusi kesultanan Konsep sultan Konse p daulah Perundangan Undangundang tidak bertulis / Hukum Adat (Adat Temenggung dan Adat Perpatih) Undangundang Bertulis (Hukum kanun Melaka.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam Undangundang Tidak bertulis (Hukum Adat) dan Undang-undang Bertulis. 1. Menilai Mengapa adat resam masih diamalkan oleh masyarakat Melayu hari ini Menganalisis Adakah sahsiah seseorang hanya bergantung kepada asuhan ibu bapa i-Think Kanun Kadi Peta Dakap – Pengaruh Islam terhadap politik Keyakinan diri membuat pembaharuan.2 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan. Grafik Peta minda Semangat inkuiri untuk kecemerlangan diri. Tok guru Mudir Daulah AmirulMukminin Lawatan: Sekolah pondok.   ii. Perbincangan kumpulan: Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia. Memahami perubahan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan.

iii. Gaya hidup. Percukaian . Matawang. Kajian risalah: Sistem kewangan Islam. Sosiobudaya i. Aras 2 2.2 Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identiti negara. Kesenian iii. Perdagangan. sekolah Pondok.4) (24 – 28 Julai 2017) JULAI / OGOS b. 28 (31 Julai – 04 Ogos 2017) iv. Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. Mahkamah Syariah.  Menyok ong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara Carta Peta minda Mencipta Cadangan untuk menjadikan Malaysia pusat perdagangan antarabangsa Peta Titi – Negeri & mata wang MINGGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Halaman | 22 .1 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.2. Aras 1 1. c. Madrasah Sekolah pondok Aras 3 3.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. i-Think Peta Bulatan – Pendidikan tidak formal Catatan : Peta Dakap – Pendidikan Formal & kesan kedatangan Islam dalam kesenian Majlis Pelantikan Pengawas (31 Julai 2017) Menganalisis Adakah sahsiah seseorang hanya bergantung kepada asuhan ibu bapa Menilai Gaya hidup masyarakat tradisional dapat mencegah jenayah .JULAI 27 PENTAKSIRAN / UJIAN KURIKULUM 2 (TINGKATAN 1.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.pendapat Kegigihan dan keberanian bangsa.1 Menjelaskan dengan contoh penerusan sistem pendidikan agama Islam sehingga masa kini. Bahasa dan kesusasteraan. Lawatan: Muzium Kesenian Islam. Pengurusan Grafik: Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam sosiobudaya dan ekonomi. 3. 2. Pendidikan ii. ii. Ekonomi i.

Aras 1 1.1 Menghuraikan perubahanperubahan yang berlaku selepas zaman. 2.  Sen tiasa bersikap kreatif dan inovatif.08.1 Perkembangan di Eropah. Peta Pokok – Kesan ZR. a. Minggu Kemanusiaan (07.2 Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation.2 Menghubungkaitkan unsurunsur renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini. Membina carta: Struktur masyarakat feudal. Kesan GR Halaman | 23 .4 Menyatakan kesan-kesan Renaisance dan Reformation. sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu) iii. Humanisme Reformation Gelap Menganalisis Usaha untuk mengelakkan Malaysia mengalami Zaman Gelap Mencipta Bagaimana mengubah hidup menjadi berjaya Mengaplikasi Sumbangsaran: Perkembangan ilmu masa kini. i.08.17) Zaman Gelap  Penge rtian  ii.2 Menyatakan perubahanperubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas Zaman Gelap. Pengurusan grafik: Membandingkan sistem feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional. 9. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. Grafik Peta minda Mengantarabangsakan produk negara. 3. Aras 3 3. i-Think Peta Buih – Ciri ZG.1 Merumuskan sikap sanggup menerima perubahan kea rah kemajuan.  Ber usaha menghasilkan produk berkualiti  Sen tiasa meningkatkan kualiti hasil kerja. Kajian Teks: Kesan Renaissance dan Reformation. 1.3 Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation.3 Membandingkan sistem feudal di eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional. Ciri-ciri Renaissance   Pengertian Kesan (Perubahan dalam idea dan institusi politik. Pengurusan grafik: Membandingkan ciriciri masyarakat Eropah Zaman Feudal dengan Zaman Renaissance. Reformation  Pengertian  Kesan Mengiktisarkan perkembangan di Eropah. 3.17 hingga 11. Feudal Zaman gelap Renaissance Inkuiri Aras 2 2. 1.OGOS 29 (07 – 11 Ogos 2017) PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA. zaman Renaissance bermula di Itali Sifat manusia Renaissance yang boleh dicontohi Mencipta Bagaimana menerapkan sikap toleransi tinggi dalam masyarakat pelbagai kaum & agama Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara. 1.1 Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap.

Menilai Kedatangan penjajah memberi kesan positif kepada masyarakat tempatan – alasan anda Bersemangat Carta patriotik. 2. ekonomi dan sosial. Sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat.MINGGU TEMA / TAJUK OGOS b. 1.sebab penjelajahan Peta Pokok – kesan penjelajahan Halaman | 24 .1 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. 1. i-Think Peta Buih. Aras 1 1. Penjelajahan dan penerokaan 30 (14 – 18 Ogos 2017) i.   Sebab Kesan Catatan : Pelancaran Bulan Kemerdekaan (16 Ogos 2017) HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami perkembangan penjelajahan dan penerokaan. ekonomi dan sosial. Aras 2 2.1 Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan. Penemuan jalan laut dan dunia baru.  B Grafik ersedia mempertahankan Buku teks kedaulatan negara  M emperkasakan jati diri.1 Menghubungkait semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat dengan slogan “Malaysia Boleh” Penjelajahan Penerokaan Melakar peta: Arah laluan penjelajahan.4 Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat. 1. Pengurusan grafik: Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik.3 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik.2 Melakarkan laluan penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Aras 3 3. Peta Minda.

Aras 1 1. Perkembangan dalam bidang industri. Peralihan industri desa kepada perkilangan.17)    iii.  Memanfaatkan kekayaan negara. i-Think Peta Buih – faktor Revolusi Pertanian Peta Dakap – kesan Revolusi Pertanian & Perindustrian Halaman | 25 .  Berupaya menangani risiko. Mengklasifikasi kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Mengaplikasi Projek: Menghasilkan buku skrap hasil ciptaan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.1 Membahaskan perkembangan ciptaan baru membawa kepada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.1 Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Pemilikan tanah persendirian Ciptaan baru dalam pertanian. Pertanian Komersial.2 Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Perkembangan bidang pertanian.2 Mengklasifikasikan kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Sambutan Ambang Kemerdekaan (25. Pengkhususan pengeluaran Penggunaan teknologi Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Aras 2 2.1 Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.08.  Berdaya saing. Perbincangan kumpulan: Kesan revolusi Pertanian dan Perindustrian kea tad Asia Tenggara. 31 i. (21 – 25 Ogos 2017)    ii. Revolusi Pengkhususan Pengeluaran Ladang Aras 3 3. Menilai Pengurusan Grfaik. 1. Pertanian sebagai punca ekonomi Peningkatan perdagangan antarabangsa Kemajuan bidang pengangkutan Kemunculan golongan buruh dan majikan HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami perkembangan Revolusi Pertanian dan revolusi Perindustrian dan kesannya ke atas Asia Tenggara.MINGGU OGOS TEMA / TAJUK c. 2. Mencipta Bagaimana menyesuaikan diri dengan pembangunan Mengapa pertanian masih penting pada zaman moden Pekerja asing – bagaimana melindungi hak pekerja tempatan Khazanah negara kebanggaan bersama. Peta Peta minda Grafik Keberanian mengambil risiko.     Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

i-Think Peta Buih – faktor kedatangan kuasa Barat Peta Dakap – Kesan imperialisme terhadap masyarakat Asia Tenggara Halaman | 26 . Pengertian (04 – 08 Sept 2017) ii. 3.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia. 1. faktor imperialisme Barat ke Asia. mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme ke Asia Tenggara.1 Menjelaskan dengan contoh. Kesan Memahami perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara.1 Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi tarikan imperialisme Barat. Aras 1 1.2 Menyatakan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia . Aras 2 2.MINGGU TEMA / TAJUK KONSEP / ISTILAH HASIL PEMBELAJARAN OGOS/ SEPT AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (28 Ogos – 1 Sept 2017) Cuti Hari Kebangsaan (31 Ogos 2017) SEPT d.  Berwaspada dalam menerima perubahan. 2. Aras 3 3.2 Menjustifikasikan pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai beban orang putih dan “Tugas menyebarkan tamadun” Imperialis Penjajahan Melabel peta: Kawasan jajahan Imperialis Barat. Menonton Filem: “Tun Fatimah” Kolonial Menganalisis Bagaimana sejarah mampu mengukuhkan perpaduan kaum Memelihara jati diri bangsa. Imperialisme 32 i. Sketsa: Faktor kedatangan imperialis.1 Menyatakan maksud imperialisme 1. Faktor iii.3 Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia. Grafik Peta minda Buku skrap Pengurusan Grafik.

Peta Video Menilai Grafik Kita masih memerlukan pekerja asing – pendapat anda Mencipta Membina carta aliran: Cara kemasukan imigran Cina dan India. 2. Aras 3 3. 1.4 Menghuraikan peranan institusi kewangan dan insurans. 1.4 Menyenaraikan jenis pertanian dagangan. 2. Sed ia berubah ke arah kemajuan.6 Menyatakan cara kemasukan imigran Cina dan India. 1.3 Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India. Lawatan: Ke lading getah dan lombong. Sara diri Komersial Dwiekonomi Sistem kangcu Sistem kontrak Sistem kangani Tiket kredit Kongsi gelap Sin Kheh Pengurusan grafik: Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan. Aras 2 2. Ekonomi perdagangan     Sistem pertanian komersial Industri perlombongan Pengguna an tenaga buruh luar.2 Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Aras 1 1.MINGGU TEMA / TAJUK SEPT 33 9. (11 – 15 Sept 2017) a.1 Menjelaskan keistimewaan negara kita yang menarik kedatangan imigran Cina dan India. Menganalisis Bagaimana melindungi  kekayaan negara daripada kuasa asing Perubahan membawa kemajuan.1 Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan. Institusi kewangan dan insuran Catatan: 16 September 2017 Hari Malaysia HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Imigran Akta Comprador i-Think Peta Buih Berganda – Dwiekonomi Peta Alir – perkembangan getah.2 Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah & perlombongan.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. 2. Ekonomi tradisional  Ciri-ciri b. 1. Bagaimana pemimpin negara boleh menstabilkan nilai mata negara negara Kajian teks: Institusi kewangan dan insuran serta peranannya.3 Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan. Membina peta minda: Perkembangan pertanian dan perlombongan. 1. bijih timah & institusi kewangan Peta Dakap – cara kemasukan buruh Halaman | 27 .5 Menyatakan peranan institusi kewangan dan insurans.

Aras 2 2. 2.2 Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan undang2 berhubung dengan tanah. Land Order.4 Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil.1 Menerangkan kandungan undang2 berhubung tanah yang diperkenalkan British di Tanah Melayu.2 Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang2 berhubung tanah. land settlement Order dan Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi (18 – 22 Sept 2017) i. Sarawak dan Sabah.3 Menghuraikan kesan-kesan Mencipta Bagaimana mengekalkan tanah bumiputra Menilai Enakmen Peta minda: Undang-undang berhubung tanah. 1.   Padi Getah HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME BBM Memahami dasar British terhadap Undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu.MINGGU SEPT TEMA / TAJUK c.3 Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil. 1. Dasar British terhadap pekebun kecil. Grafik Peta minda Wajarkan Tanah Simpanan Melayu @ pribumi dijadikan tanah bebas dijual (free hold) Peta Pelbagai Alir – Pengenalan Undangundang tanah & kesannya Peta Dakap – Undang-undang Tanah di Tanah Halaman | 28 .  Sed ia berubah ke arah kemajuan. Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah. 1. Dasar British terhadap pertanian 34 Akta Simpanan Melayu. Dasar pecah dan perintah Tanah Simpanan Melayu Perbincangan: Undang-undang British berhubung tanah dan dasar British terhadap pekebun kecil. 2. Proklamasi i-Think Catatan: KBAT Pribumi Perubahan membawa kemajuan. Aras 1 1.1 Menyenaraikan undang2 berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di tanah Melayu.

2 Menghuraikan perkembangan sektor perkilangan. Sabah & Sarawak Aras 3 3. Melayu. Menganalisis Bagaimana mengekalkan nilai murni di kawasan Bandar Pendidikan teras perpaduan. Kuala Berang dan Elopura. Aras 2 2. Lukut.2 Menganalisis sebab penduduk peribumi kekal dalam ekonomi tradisional. HASIL PEMBELAJARAN KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT UNSUR PATRIOTISME BBM Menganalisis kesan-kesan dasar ekonomi British.21 September 2017 Awal Muharam dasar British terhadap pekebun kecil. 1. Pembanda ran Pembentu kan masyarakat berbilang kaum Sistem pendidikan vernakular iv. 1. (25 – 29 Sept 2017) ii. MINGGU TEMA / TAJUK SEPT d.1 Menjustifikasi keberkesanan undang2 berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British. 1. Melabel peta: Sistem pengangkutanjalan raya dan jalan keretapi.4 Melakar rangkaian system pengangkutan.8 Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernacular.5 Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan.1 Membincangkan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya. Bruas. iii. Perkhidma tan kesihatan Aras 1 1. 3. 1. Melabel peta: Kedudukan Bandarbandar baru. Masyarakat berbilang kaum Vernacular Perbincangan: Konsep masyarakat berbilang kaum dan sebab kemunculan.7 Menyatakan perkembangan sektor perkilangan.  B ersatu berharmoni. Sektor perkilangan v.2 Menyatakan kemunculan Bandar baru. 35 i. Tumpat. Sistem pengangkutan dan perhubungan vi. Kesan-kesan dasar ekonomi.6 Menyatakan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya. Lawatan: Ke Bandar-bandar lama seperti Jugra. 1. 1. Peta minda Buku teks Peta Menilai Bagaimana menghapuskan sikap prejudis terhadap kaum lain Menganalisis Mengapa masih wujud sekolah jenis kebangsaan Mencipta Bagaimana menyelesaikan kesesakan lalu Halaman | 29 . 2. 1.3 Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum.1 Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara.

2 Menilai kesan dasar ekonomi British terhadap Bandar lama.3 Menghuraikan faktor perkembangan pengangkutan dan perhubungan.5 Menjelaskan proses pembentukan masyarakat berbilang kaum. 3. sistem pendidikan vernakular Peta Alir – perkembangan pengangkutan & kesihatan OKT 36 – 39 OKT / NOV PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 (2 – 27 Oktober 2017) Hari Santapan Rohani (6 Oktober 2017) | Hari Sukan Negara (7 Oktober 2017) | Cuti Deepavali (18 Oktober 2017) PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (30 Oktober – 10 November 2017) 40 – 41 Halaman | 30 .1 Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha – usaha ke arah perpaduan kaum. 2.4 Menghuraikan perkembangan sistem pendidikan. lintas di Bandar utama KONSEP / ISTILAH AKTIVITI KBAT i-Think Peta Pelbagai Alir – faktor pembandaran & kesan Menganalisis Mengapa punca pelbagai penyakit tidak dapat dihapus UNSUR PATRIOTISME BBM Peta Dakap – Ciri Masyarakat Tanah Melayu.6 Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan MINGGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 3.2. 2. 2.

Disahkan oleh. Disemak oleh. ………………………………… Abdul Mudzil bin Mahamod Guru Mata Pelajaran Sejarah ………………………………… Jamilah binti Mahmud Ketua Panitia Sejarah ………………………………… Amir bin Hamza Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan Halaman | 31 .NOV PEMULANGAN BUKU TEKS DAN REFLEKSI AKHIR TAHUN (13 – 24 November 2017) 42 – 43 CUTI AKHIR TAHUN (25 November 2017 – 01 Januari 2018) NOV-JAN Disediakan oleh.