You are on page 1of 1

Mata Pelajaran

Kelas
Masa
Tajuk/Objektif
Pembelajaran
Hasil/Standard
Pembelajaran

Aktiviti

Nilai Murni
BBM

Matematik
1 Melati
9.50 – 10.50 pagi
Bab 1:Nombor Nisbah
1.1 Integer
Di akhir pembelajaran ini, murid seharusnya dapat:
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif
berdasarkan situasi sebenar
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.
Sesi suai kenal guru dan murid dijalankan terlebih dahulu.
1. Set induksi :Artikel mengenai suhu di kutub utara.
2. Murid menerangkan apakah yang akan berlaku pada suhu
negatif.
3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang situasi yng
membolehkan nombor negatif digunakan.
4. Murid melukis contoh penggunaan nombor negatif pada
kertas mahjung.
5. Gallery walk hasil kerja murid.
5. Penutup : Murid membuat latihan berkaitan nombor positif
dan nombor negative.
Berdisiplin
Buku teks, papan putih, buku latihan, kertas mahjung pen
marker

ARAS PEMBELAJARAN (KBAT)
Mengaplikasi (Applying)

Menganalisis (Analysing)
Menilai (Evaluating)
Mencipta (Creating)
PETA PEMIKIRAN I-Think
Bulatan (Circle)

Buih (Bubble)
Buih Berganda (Double
Bubble)
Pokok (Tree)
Dakap (Brace)
Alir (Flow)
Pelbagai Alir (Multi-flow)
Titi (Bridge)

Refleksi
Mata Pelajaran
Kelas
Masa
Tajuk/Objektif
Pembelajaran
Hasil /Standard
Pembelajaran

Aktiviti

Nilai Murni
BBM
Refleksi

Matematik
4 PVMA
11.20 – 12.20 tengahari
1 : Nombor
Memahami konsep nombor dan menguasai operasi asas
nombor
Di akhir pembelajaran ini, murid seharusnya dapat:
1.1.1 Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.
1.1.2 Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam
nombor bulat.
1.1.3 Membundarkan nombor bulat.
1. Set induksi : Sekampit tepung
2. Murid dikehendaki menyatakan berat sebenar tepung dalam 2
tempat perpuluhan.
3. Murid dengan bantuan guru membuat contoh penentuan nilai
tempat dan nombor bulat.
4. Penilaian : murid menyelesaikan masalah nilai tempat dan
perbundaran
5. Penutup : murid membuat kesimpulan apa yang telah
dipelajari di hadapan.
Bersifat ingin tahu.
Buku latihan , papan putih, set induksi

ARAS PEMBELAJARAN (KBAT)
Mengaplikasi (Applying)
Menganalisis (Analysing)
Menilai (Evaluating)
Mencipta (Creating)
PETA PEMIKIRAN I-Think
Bulatan (Circle)
Buih (Bubble)
Buih Berganda (Double
Bubble)
Pokok (Tree)
Dakap (Brace)
Alir (Flow)
Pelbagai Alir (Multi-flow)
Titi (Bridge)