You are on page 1of 5

9 SOALAN ASAS KEMAHIRAN PROSES SAINS(KPS) BAHAGIAN B

1. PEMERHATIAN
SOALAN:
-Apakah pemerhatian yang ditunjukkan dalam penyiasatan di atas?
-Apakah yang menyokong jawapan kamu dia atas?
CONTOH JAWAPAN:
-Gajah makan 50kg makanan sehari.
-Tumbuhan tersebut layu.
-Bilangan daun bertambah setiap hari.
-Pokok dalam pasu A lebih subur berbanding pokok dalam pasu B.
-Ikan dalam sangkar B lebaih besar saiz berbanding pokok dalam sangkar A.
2. INFERENS
SOALAN:
-Nyatakan sebab(inferens) berdasarkan penyiasatan di atas?
-Nyatakan sebab(inferens) tentang perubahan suhu air dalam penyiasatan di atas?
CONTOH JAWAPAN:
-Saiz gajah yang besar menyebabkan dia makan lebih banyak makanan sehari.
-Tumbuhan itu layu kerana tidak mendapat keperluan asas yang cukup.
-Kerana pokok tersebut mendapat keperluan asas yang cukup.
-kerana air tersebut dipanaskan.
-Pokok dalam pasu A lebih subur berbanding dalam pasu B kerana mendapat
keperluan asas yang cukup.
-Pokok dalam pasu B mati berbanding dalam pasu A kerana tidak mendapat cahaya
matahari.
-Saiz ikan dalam sangkar A lebih kecil berbanding dalam sangkar B kerana bersaing
untuk mendapat makanan.

3. HIPOTESIS
SOALAN:
1

-Daya mengubah arah pergerakan objek. -Tumbuhan memerlukan air. -Daya mengubah bentuk objek. TUJUAN PENYIASATAN SOALAN: -Nyatakan tujuan penyiasatan di atas? -Apakah tujuan penyiasatan dalam rajah di atas? 2 . -Pengaratan berlaku sekiranya terdapat kehadiran air dan udara. 5. KESIMPULAN SOALAN: -Apakah kesimpulan daripada penyiasatan di atas? -Nyatakan kesimpulan berdasarkan keputusan penyiasatan di atas? CONTOH JAWAPAN: -Paku memerlukan kehadiran air dan udara untuk berkarat. -Semakin besar saiz haiwan maka semakin banyak makanan yang diperlukan dalam sehari. maka ia akan berasa masam. -Luas tapak mempengaruhi kestabilan sesuatu struktur. cahaya matahari dan karbon dioksida untuk hidup. -Jika masa pemanasan air bertambah maka suhu air juga semakin bertambah. 4. -Semakin meningkat bilangan takal maka semakin berkurang daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. -Jika sesuatu bahan adalah berasid.-Apakah hubungan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan di atas? -Apakah hubungan di antara pembolehubah di manipulasi dan pembolehubah bergerakbalas? CONTOH JAWAPAN: -Semakin tinggi struktur semakin kurang stabil struktur tersebut.

dan …. dan …. 7. -Untuk menyiasat hubungan di antara tarikh takwin qamari dengan bentuk fasafasa bulan...…. -85°C. -Untuk menyiasat hubungan di antara tarikh takwin qamari dengan bentuk fasafasa bulan. RAMALKAN SOALAN: -Ramalkan apakah akan terjadi kepada paku dalam bikar B? -Ramalkan suhu air pada minit ke-9? CONTOH JAWAPAN: -Paku tersebut tidak akan berkarat.(PB)…… -Untuk menyiasat hubungan di antara .(PB)…..…. -Tidak berubah warna.(PB)…… -Untuk menyiasat hubungan di antara .…. -Untuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan dan masa yang diambil untuk baju kering..CONTOH JAWAPAN: -Untuk menyiasat hubungan di antara ……(PM)…..... PEMBOLEHUBAH i) DIMALARKAN SOALAN: -Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan? -Apakah pembolehubah yang ditetapkan(dimalarkan) dalam penyiasatan di atas? CONTOH JAWAPAN: 3 ..…..(PB)…. 6. dengan . dengan . -Tidak kelihatan 8..(PM)…... CORAK SOALAN: -Nyatakan corak? -Apakah tujuan penyiasatan dalam rajah di atas? CONTOH JAWAPAN: -Untuk menyiasat hubungan di antara ……(PM)….(PM)…. -Untuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan dan masa yang diambil untuk baju kering..

Kekuatan sesuatu struktur dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan. -luas permukaan. -Kaedah yang digunakan untuk mengangkat barang. -luas tapak. -luas permukaan. -Masa yang diambil untuk kereta sampai ke destinasi. -luas tapak. PERNYATAAN SOALAN: Daya yang diperlukan untuk mengangkat beban bergantung kepada bilangan takal. -Daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. ii) DIMANIPULASI SOALAN: -Nyatakan pembolehubah yang diubah(dimanipulasi)? -Apakah pembolehubah yang diubah(dimanipulasi) dalam penyiasatan di atas? CONTOH JAWAPAN: -Saiz bola ping pong -Tinggi kotak. -Masa yang diambil untuk tuala kering. Kelajuan seseorang berkaitrapat dengan ketinggian seseorang. 4 . iii) BERGERAKBALAS SOALAN: -Nyatakan pembolehubah bergerakbalas? -Apakah pembolehubah yang diperhatikan(bergerakbalas) dalam penyiasatan di atas? CONTOH JAWAPAN: -Kelajuan pergerakan bola. CONTOH JAWAPAN: Luas tapak mempengaruhi kestabilan sesuatu struktur.-Saiz guli -Bentuk struktur. -Panjang satah condong. -Tinggi satah condong. 9.

5 . -Semakin kerasa sesuatu bahan yang digunakan maka semakin kuat sesuatu struktur tersebut.-Semakin bertambah bilangan takal semakin kurang daya yang diperlukan untuk mengankat beban. -Semakin tinggi seseorang makan semakin bertambah kelajuannya. -Semakin luas tapak semakin stabil sesuatu struktur.