You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT AGUNG 2016

.................................................
Tarikh :
Masa :
Tempat:
Kehadiran :

/

1.....................................................................

21....................................................................

2....................................................................

22....................................................................

3....................................................................

23....................................................................

4....................................................................

24....................................................................

5...................................................................

25...................................................................

6...................................................................

26...................................................................

7...................................................................

27...................................................................

8...................................................................

28...................................................................

9...................................................................

29...................................................................

10.................................................................

30.................................................................

11.................................................................

31.................................................................

12.................................................................

32.................................................................

13.................................................................

33.................................................................

14.................................................................

34.................................................................

15.................................................................

35.................................................................

16.................................................................

36.................................................................

17.................................................................

37.................................................................

18................................................................

38................................................................

19................................................................

39................................................................

20................................................................

40................................................................

Tidak Hadir :
1.....................................................................

6...................................................................

2....................................................................

7...................................................................

3....................................................................

8...................................................................

4....................................................................

9...................................................................

5...................................................................

10..................................................................

.................2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 Penutup ....................... ........................................... .....................................................................................1...........................................................................................................................................................3 .......................................................... Mesyuarat ditangguhkan pada ...... .............................................. 4............................................. 6......................... 3........................................................................................................................................................................................................................... .................................................................. 4..................................... ....................................................1 ........................................................................................................................................................................................................ 0 Hal-hal lain .........0 Pengesahan Minit Mesyuarat 2015.....4 ..........................0 Pembentangan Minit ............ .......................................................................... 5............................ Disokong oleh .................................. ........... .................. Disediakan oleh : ............................................ 4............................................................................................. 2............................................................................................................................................................... ....... ..............................................................................................................................0 Agenda Mesyuarat Agung 4.............................................................................................................................. .................................................... ...0 Ucapan Pengerusi ...................5 ................................ 4....... 4........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Dicadangkan oleh ....................................................................

( Setiausaha .......... ) .......................................................