You are on page 1of 36

Công bố các nghiên cứu Thuật toán SEO

Seiminar hàng tháng bởi VINALINK và VIETSEO.VN

SỰ KIỆN SEO HÀNG THÁNG
By : Tuấn Hà – Vinalink/ Vietseo.vn

SUKIENSEO.COM

Nghiên cứu của SearchMetrics

Location : US/ International

SEO << 2012 .

Google đã thay đổi những gì năm 2012 .

Bí quyết của SEO hiện đại .

3 Yếu tố mới 2013 .

Matt Cutts Khẳng định .

Chi tiết các factors chính .

Offpage .Onpage .

On-page Factors .

Backlink factors .

Những yếu tố bị giảm trị giá .

Yếu tố không công bố .

SEO 2014? .

Takahiro Nakajima.Assigned to Google US Patent 8.538. Mahabal. Zachary A. 2012 .Chim ruồi – Humming bird • Invented by Abhijit A. and Kenji Inoue .984 Granted September 17. Garrett. 2013 Filed: April 3.

.

Thuật toán Chim ruồi .

.

Kiến thức đồ trước Humming bird .

Sau humming bird .

Fresh Content 2 giờ trước .

G+Page và Brandpage .

Author Rank cho ảnh .

Google Zeitgeist .

Local SEO và Google Venice .

images and polygons.KML và Venice là gì? • KML stands for Keyhole Markup Language. . points. acquired by Google in 2004. These files contain lines. KML files use XML format to store geographic modeling information. They are used to label locations and create overlay textures and camera angles for the maps that are created by the mapping applications.

.

Phần 2 .

SOCIAL MEDIA & SEO .

3 Yếu tố chính .

.

Các chỉ số Social Media .

Vậy nên tin ai? Thực tế kết quả khảo sát của Search Metric hay Matt Cuts? .

.

About me .