You are on page 1of 25

http://alifbraja.blogspot.com/2012/10/ketika-rahasiatetaplah-rahasia.html

▼ 2012 (1373)
o ► Juni (375)
o ► Juli (475)
o ► Agustus (205)
o ► September (201)
o ▼ Oktober (117)

KONTAK BATHINIYAH

Para Wali Melindungi dan Mengawasi Setiap Orang

Allah berseru pada hamba-Nya,

Ciri Waliyulloh dan Tawassul Menembus Dimensi Kewa...

PENAFSIRAN SUFI ATAS ‘AYAT CAHAYA

Makna Wahyu

Jenis dan Tingkatan Jihad

Ilmu Huduri

Ilmu Hakekat

AZ ALI

Perjalanan Jiwa 1

Perjalanan jiwa (2)

Hakekat Kalam terdalam 1

Kalam terdalam 2 s/d 4

Kalam terdalam 5 s/d 8

Perjalanan jiwa (3)

Perjalanan jiwa (4)

TUJUH NUR

Nama diri Rahasia Allah

Benarkah Hawa Memujuk Adam Memakan Buah Khuldi ?

Ringkasan hadis dan Bukti Islam serta Kristian ada...

Keutamaan orang Islam yang Lemah dan Fakir

Mendamaikan diantara Manusia

Tawassul Dan Wasilah 1

Tawassul Dan Wasilah 2

Pandangan Para Ulama’ Tentang Tawassul

SKEMA WASILAH

Pemahaman Dzikir

SEJARAH PEMBERIAN NAMA THARIQAH

Kitab Istiqal Tarekat Qadiriyyah-Naqhsabandiyyah

Kitab Istiqal BAB 1

Kitab Istiqal BAB 7 BAGIAN 1

Kitab Istiqal BAB 2

Kitab Istiqal BAB 3

KITAB ISTIQAL BAB 5 BAGIAN 2

Kitab Istiqal BAB 6 BAGIAN 1

..  BAJU “ALLAH” DARI DZAT YANG MAHA AGUNG . Kitab Istiqal BAB 5 BAGIAN 1  Kitab Istiqal BAB 4 BAGIAN 2  Kitab Istiqal Bab 4 BAGIAN 1  Kitab Istiqal BAB 6 BAGIAN 3  Kitab Istiqal BAB 5 BAGIAN 3  Kitab Istiqal BAB 6 BAGIAN 2  Kitab Istiqal BAB 7 BAGIAN 2  Kitab Istiqal BAB 7 BAGIAN 3  Kitab Istiqal BAB 8  Kitab Istiqal BAB 8 BAGIAN 1  KITAB ISTIQAL BAB 8 BAGIAN 2  KITAB ISTIQAL BAB 8 BAGIAN 3  KITAB ISTIQAL BAB 8 BAGIAN 4  KITAB ISTIQAL BAB 9  KITAB ISTIQAL BAB 9 BAGIAN 1  KITAB ISTIQAL BAB 9 BAGIAN 2  KITAB ISTIQAL BAB 9 BAGIAN 3  KITAB ISTIQAL BAB 9 BAGIAN 4  KITAB ISTIQAL BAB 9 BAGIAN 5  Glosarium KITAB ISTIQAL  Gambar Dan Ucapan Terima Kasih untuk Tesis KITAB I.

 Kisah Dari Keikhlasan Para Salaf  Pilihan Allah Itulah jadi yang Terbaik  hakekat IBLIS .  Ketika Rahasia Tetaplah Rahasia  AKU MERASA RIDHA DENGAN KETENTUAN TUHANKU  ALLAH MAHA NYATA (AD-DZAHIR )  Tanya Jawab Tentang Thariqat  ZUHUD YANG SEBENARNYA  BILA AKU CERITAKAN NISCAYA HALAL DARAHKU  Kitab Istiqal BAB 7  Kitab Istiqal BAB 4 BAGIAN 3  Munajat Para Sufi  Jejak Ma'rifat 2  Seorang Pemimpin dan Maksiat Rakyatnya  Lima Kebutuhan Penting Yang Harus Dijaga Oleh Kaum.  AGAMA ISLAM  ZAD AL-MA ‘AD KARYA KRITIS IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH.... Rahasia segala hakikat  Al-Qur'an menjelaskan Tentang shalat  Arti kata Shalat  Tata cara mengerjakan shalat dalam Al-Qur’an  Waktu waktu “mengerjakan” shalat..

5)  Al-Muntahi (Bag.muntahi (bagian 2)  Al.muntahi (bagian 1)  Al.muntahi (bagian 3)  Al-Muntahi (bag.4)  Al-Muntahi (bag.6) . 3 TINGKAT KEYAKINAN BAGIAN 1  TINGKATAN ZIKIR  Huruf BA’ – Bahr Al Qudra  Khodam  Siapa IBLIS ?  Kitab Akhir Zaman 1  Kitab Akhir Zaman 2  Kitab Akhir Zaman 3  Kitab Akhir Zaman 4  Kitab Akhir Zaman 5  kitab akhir zaman 6  kitab akhir zaman 7  kitab akhir zaman 8  kitab akhir zaman 9  Nama Indah Rasulullah saw  Memahami Nama ‘Hu’/'Huwa’  Al.

7 )  Al Muntahi (bag. Al. 8)  Al Muntahi (bag. 13)  Al Muntahi (bag.muntahi (bag. 9)  Al Muntahi (bag. 10)  Al Muntahi (bag. 14)  Almuntahi ( Bag. 12)  Al Muntahi (bag. 15 selesai )  Al.muntahi (bag 11 )  Kesalahan Sejarah tentang Syaikh Siti Jenar  Langit Kiblat Do'a  Tingkatan Dimensi Alam Semesta  Nur Al Haq  KETUHANAN: Nur Al ILMU  PELURUSAN KISAH NABI IBRAHIM Ilmu Hakekat ‫أشهدا أنا لا الها الا الا وا أشهدا أنا مدمداا رسولا ال‬ ALHAMDU .

‫ا =ا ﻞ‬Hakekat ‫ا‬berdiri ‫ا =ا‬Dzohor ‫ا =ا‬Sholat ‫ا =ا‬Dzat ‫ا =ا‬Nabi ‫ا‬Ibrahim ‫ا =ا‬ Wanusuki ‫ا =ا‬Allahussamad. ‫(ا ﻞ‬Lam) ‫ا =ا‬Latifun = Kesempurnaan Nur Muhammad. ‫ا‬ ALHAMDU ‫ا =ا‬Nur ‫ا‬ ‫ا‬Muhammad ‫ا‬ ‫ا =ا ا‬Sumber ‫ا‬segala ‫ا‬kejadian ‫ا‬Alam ‫ا‬ini . . ‫ا =ا د‬Hakekat ‫ا‬duduk ‫ا‬antara ‫ا‬dua ‫ا‬sujud ‫ا =ا‬Isa ‫ا =ا‬Haji ‫=ا‬Af’al ‫ا =ا‬Nabi ‫ا‬Isa = ‫ا‬lillahi ‫ا‬rabbil ‫ا‬alamin ‫ا =ا‬Qufuan ‫ا‬ahad. tajjalinya = Roh bagi kita. ‫ا =ا ﻡ‬Hakekat ‫ا‬sujud ‫ا =ا‬Magrib ‫ا =ا‬Zakat ‫ا =ا‬Asma ‫ا =ا‬Nabi ‫ا‬Musa ‫ا =ا‬Wamamaati = ‫ا‬Walamyaqullahu. ‫(ا ا‬Alif) ‫ا =ا‬Al Haq = Ke-Esa-an = Kebesaran Nur Muhammad. “ALHAMDU ‫ا =ا‬Kesempurnaan ‫ا‬tajalli ‫ا‬NUR ‫ا‬MUHAMMAD” ‫ا‬ . Telah ‫ا‬diisyaratkan ‫ا‬dalam ‫ا‬Al-Quran ‫ا‬dengan ‫ا‬kata ‫“ا‬Nurun ‫ا‬ala ‫ا‬Nurin” ‫=ا‬ Nur yang hidup dan menghidupkan (Maksudnya ‫ا‬: ‫ا‬Nur ‫ا‬yang ‫ا‬di ‫ا‬Agungkan ‫ا‬dan ‫ا‬dibesarkan ‫ا‬di ‫ا‬Alam ‫ا‬semesta ‫ا‬ ini. . Tajjalinya ‫ا‬dalam ‫ا‬diri ‫ا‬yang ‫ا‬Batin ‫ا‬adalah ‫ا‬: . . tajallinya = Nafas bagi kita.“ ‫ا‬A ‫ا‬L ‫ا‬H ‫ا‬A ‫ا‬M ‫ا‬D ‫ا‬U ‫“ا‬ ‫ا =ا ا ا‬Hakekat ‫ا‬niat ‫ا =ا‬Subuh ‫ا =ا‬Syahadat ‫ا =ا‬Rahasia ‫ا =ا‬Nabi ‫ا‬Adam ‫ا =ا‬ Innashalati ‫ا =ا‬Qulhuawallahu ‫ا‬ahad. ‫ا‬yang ‫ا‬ dipuji ‫ا‬dengan ‫ا‬kalimah ‫“ا‬ALHAMDU” . . ‫ا‬yang ‫ا‬hidup ‫ا‬dan ‫ا‬maujud ‫ا‬pada ‫ا‬tiap-tiap ‫ا‬yang ‫ا‬hidup ‫ا‬dan ‫ا‬yang ‫ا‬ ujud ‫ا‬di ‫ا‬Alam ‫ا‬semesta) Inilah ‫ا‬Kebesaran ‫ا‬Hakekat ‫ا‬Muhammad ‫ا‬yang ‫ا‬sebenar-benarnya. ‫ا =ا ﺡ‬Hakekat ‫ا‬ruku ‫ا =ا‬Ashar ‫ا =ا‬Puasa ‫ا =ا‬Sifat ‫ا =ا‬Nabi ‫ا‬Nuh ‫ا =ا‬Wamahyaaya ‫ا‬ = ‫ا‬Lamyalid ‫ا‬walamyuulad.

‫(ا ا اا‬Alif) ‫ا =ا‬kepala bagi kita. penciuman. Akal. Tajallinya ‫ا‬pada ‫ا‬diri ‫ا‬yang ‫ا‬Dzahir ‫ا‬adalah ‫ا‬: . Daging. ‫(ا ا ا ﻞ‬Lam) ‫ا =ا‬dua tangan bagi kita. Urat. Bahwa ‫ا‬: (Adam daminnya ‘Hu’) = (Muhammad daminnya ‘Hu’) = (Allah daminnya ‘Hu’) Sedangkan. ‫ا‬ ALHAMDU ‫=ا‬ ‫ا ا‬ ‫“ا ا‬Alhayyaatu ‫ا‬Muhammadu” ‫ا =ا‬ke ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬sempurnaan tajjalli Nur Muhammad. ‫(ا ا د‬Dal) ‫ا =ا‬Daiyan ilal Haq = Yang selalu memberi Peringatan kepada jalan/Agama yang Haq. ‘Hu’ makna Syariat = Dia seorang laki-laki ‘Hu’ makna Hakekat = Esa = Tiada terbilang-bilang . tajallinya = Iman. . tajallinya = Kulit. ‫( ﺶ‬Syin) = Syuhudul Haq = Yang diakui bersifat Ketuhanan dengan sebenar benarnya. Nafsu Penglihatan. Islam. ‫(ا ا اا‬Alif) ‫ا =ا‬Al-Haq = Yang di-Esa-kan dan yang dibesarkan di sekalian Alam semesta. Sumsum bagi kita. tajallinya = Hati. ‫(ا ا ا ﻡ‬Mim) ‫ا =ا‬pinggang bagi kita ‫(ا ا ا د‬Dal) ‫ا =ا‬dua kaki bagi kita. . pendengaran. . perasa bagi kita. ‫(ا ا ﺡ‬Ha) ‫ا =ا‬badan bagi kita. Hikma bagi kta. ‫(ا ﺡ‬Ha) ‫ا =ا‬Hadiyan Muhdiyan ilal Haq = Yang menjadi petunjuk kepada jalan/Agama yang Haq. ‫(ا ا ﻡ‬Mim) ‫ا =ا‬Majidun = Kesempurnaan Safa’at Nur Muhammad. . Bahwa ‫ا‬: ADAM = Nama Syariat = Nama Hakekat = Nama kebesaran bagi kesempurnaan tajjali Nur Muhammad. MUHAMMAD = Nama ke-Esa-an yang menghimpun nama Adam + nama Allah . Ilmu. ‫ا‬ Yang ‫ا‬di-Esa-kan ‫ا‬dengan ‫ا‬ASYAHADU ‫ا =ا‬ALHAMDU ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬yaitu ‫ا‬: ‫ا‬ . . ‫(ا ا د‬Dal) ‫ا =ا‬Darussalam = Kesempurnaan Nikmat Nur Muhammad. Otak. . Bulu.‫(ا ﺡ‬Ha) ‫ا ا =ا‬Hamidun = Kesempurnaan Berkat Nur Muhammad. Tulang.

Perasa dan sebagainya) 3. ‫ا‬ (ARASY ‫ا =ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬Nama ‫ا‬kemuliaan ‫ا‬diri ‫ا‬Nabi ‫ا‬kita ‫ا‬yang ‫ا‬sebenar ‫ا‬benarnya ‫ا =ا‬ ‫ا‬ Nama ‫ا‬majazi ‫ا‬bagi ‫ا‬sesuatu ‫ا‬tempat ‫ا =ا‬Suatu ‫ا‬alam ‫ا‬gaib ‫ا‬yang ‫ا‬ ‫ا‬ dimuliakan) ‫ا‬ ‫ا ا‬ . ‫ا‬ Surga. ‫ا‬dilangit ‫ا‬dan ‫ا‬dibumi ‫ا‬itu ‫ا‬adalah ‫ا‬ nama-nama ‫ا‬kemuliaan ‫ا‬dan ‫ا‬kesempurnaan ‫ا‬dari ‫ا‬tajalli ‫ا‬NUR ‫ا‬MUHAMMAD ‫ا‬ itu ‫ا‬sendiri. “Huwal ‫ا‬rabbul ‫ا‬arsyil ‫ا‬karim” ‫ا =ا‬yang memiliki Arasy yang maha mulia. . ‫ا‬Alam ‫ا‬HASUT ‫ا =ا‬Alam ‫ا‬yang ‫ا‬terhampar ‫ا‬di ‫ا‬langit ‫ا‬dan ‫ا‬bumi ‫ا‬dan ‫ا‬segala isinya. ‫ا‬Kursi. Akal. (Maksudnya : Hasut pada diri kita = Anggota jasad. Bahwa ‫ا‬: “Hakekat ‫ا‬kebesaran ‫ا‬Nur ‫ا‬Muhammad ‫ا‬itu ‫ا‬meng-himpun-kan ‫ا‬4 ‫ا‬jenis ‫ا‬ ‫ا‬ alam. Semuanya ‫ا‬nama-nama ‫ا‬yang ‫ا‬mulia. Tulang) 2. Isyarat ‫‘ا‬Hu’ ‫ا‬dalam ‫ا‬Al-Quran ‫ا‬: “Huwal ‫ا‬hayyun ‫ا‬qayyum” ‫ا =ا‬yang hayyun awal. ‫ا‬Alam ‫ا‬JABARUT ‫ا =ا‬Alam ‫ا‬gaib ‫ا‬bagi ‫ا‬Arasy. ‫ا ا‬ ‫ا‬yaitu ‫ا‬: ‫ا‬ ‫ا‬ 1. Nafsu. dan tidak ada permulaannya. Hasanah yaitu segala sifat yang mulia dan terpuji) . Urat. ‫ا‬Lauhul Mahfudz. Kulit. Hikmah. “Lahul ‫ا‬Asma’ul ‫ا‬Husna” ‫ا‬ “Hanyalah Dia yang sebenar benarnya memiliki nama nama yang mulia dan yang terpuji yang telah maujud pada semesta alam ini”. Fadilat. IsyaratNya ‫ا‬dalam ‫ا‬Al ‫ا‬Qur’an ‫ا‬: ‫ا‬ “Wahuallazi ‫ا‬lahu ‫ا‬fiisamaawati ‫ا‬wafil ‫ا‬ardhi ‫ا‬illahu” “Dan Dialah yang sebenar benarnya memiliki sifat sifat Ketuhanan yakni sifat kesempurnaan yang ada dilangit dan sifat kesempurnaan yang ada di bumi” . “Huwal ‫ا‬aliyyil ‫ا‬adzim” ‫ا =ا‬yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan lagi maha besar. Penciuman. Daging. Otak. Abdullah = Muhamad = Penghulu sekalian Alam . Sumsum. . Penglihatan. ‫ا‬Alam ‫ا‬MALAKUT ‫ا =ا‬Alam ‫ا‬gaib ‫ا‬bagi ‫ا‬malaikat-malaikat (Maksudnya : Malakut pada diri kita = Hati. Pendengaran. Ilmu. ‫ا‬dan ‫ا‬menjadi ‫ا‬nama ‫ا‬majazi ‫ا‬pada ‫ا‬tiap ‫ا‬tiap ‫ا‬wujud ‫ا‬yang ‫ا‬ dimuliakan ‫ا‬pada ‫ا‬alam ‫ا‬ini. “Huwal ‫ا‬rahmanur ‫ا‬rahim” ‫ا =ا ا‬yang bersifat rahman dan rahim. Bahwa ‫ا‬: Yang bernama ABDULLAH itu adalah Nabi kita yang bernama MUHAMMAD itu sendiri.. ‫ا‬Neraka (Maksudnya : Jabarut pada diri kita = Roh. Nafas.

. Islam. ‫ا‬maka ‫ا‬perlu ‫ا‬kita ‫ا‬tetapkan ‫ا‬dahulu paham ‫ا‬kita ‫ا‬sebagai ‫ا‬berikut ‫ا‬: . . Iman. . ‫ا‬bahwa ‫ا‬mereka ‫ا‬itu ‫ا‬adalah ‫“ا‬Wada syatul Ambiya” yakni ‫ا‬mewarisi ‫ا‬kebenaran ‫ا‬batin ‫ا‬nabi ‫ا‬nabi ‫ا‬dan ‫ا‬rasul rasul ‫ا‬dan ‫ا‬mukmin ‫ا‬yang ‫ا‬tahkik ‫ا‬itulah ‫ا‬yang ‫ا‬dinamakan ‫ا‬Aulia ‫ا‬Allah. . Tauhid dan Makrifat) . selama-lamanya di kandung bumi) “Innallaha azza wajalla harrama alal ardhi aiya kulla azsadal ambiya” “Bahwasanya Allah Ta’ala yang maha tinggi telah mengharamkan akan bumi menghancurkan jasad para nabi nabi” .4. ‫ا‬Bahwa ‫ا‬Nabi ‫ا‬kita ‫ا‬Muhammad. 1. (Maksudnya : Muhammad diri yang pertama = yang awal Nafas + yang akhir Salbiah + yang dzahir Ma’ani + yang batin Ma’nawiyah) 2. . yang tidak kenal mati selama lamanya. ‫ا‬yang ‫ا‬Muhammad ‫ا‬itu ‫ا‬adalah ‫ا‬manusia ‫ا‬ biasa ‫ا‬seperti ‫ا‬kita. ‫ا‬Alam ‫ا‬LAHUT ‫ا =ا‬Alam ‫ا‬gaibul ‫ا‬gaib ‫ا‬kebesaran ‫ا‬Nur ‫ا‬Muhammad (Maksudnya : Lahut pada diri kita = Batin tempat Rahasia. ‫ا‬hanyalah ‫ا‬dilebihkan ‫ا‬Ia ‫ا‬dengan ‫ا‬derajat ‫ا‬keRasul-an. (Maksudnya lagi : 4 Alam diatas = Wujud kesempurnaan tajalli Nur Muhammad = terhimpun kepada kebenaran wujud diri Rasulullah yang bernama Insanul Kamil) . yang berlaku padanya “Sunnatu Insaniah” yaitu “Kullu nafsin zaikatul maut” namun jasad Nabi kita adalak Qadim Idhofi = tiada rusak. (Maksudnya : Muhammad diri yang kedua = yang bersifat manusia biasa. bahwa ‫ا‬: Muhammad itu ada dua rupa atau dua makna : 1. Agar ‫ا‬pemahaman ‫ا‬ini ‫ا‬tidak ‫ا‬sama ‫ا‬seperti ‫ا‬pemahaman ‫ا‬yang ‫ا‬ada ‫ا‬pada ‫ا‬ paham-paham ‫ا‬yang ‫ا‬lain ‫ا‬diluar ‫ا‬ini. ‫ا‬Muhammad ‫ا‬yang ‫ا‬bermakna ‫ا‬Muhammad ‫ا‬Bin ‫ا‬Abdullah = Insanul Kamil yang mengenal mati. Hal ‫ا‬ini ‫ا‬menjadi ‫ا‬berkah ‫ا‬dan ‫“ا‬Faidurrabbani” ‫ا‬yakni ‫ا‬kelebihan ‫ا‬bagi ‫ا‬ tiap ‫ا‬tiap ‫ا‬mukmin ‫ا‬yang ‫ا‬ahli ‫ا‬tahkik. Ingat ‫ا‬hal ‫ا‬dibawah ‫ا‬ini ‫ا‬baik-baik ‫ا‬: . ‫ا‬Muhammad ‫ا‬yang ‫ا‬bermakna ‫ا‬Qadim ‫ا‬Azali = diri Muhammad yang pertama. ‫ا‬ namun ‫ا‬kebanyakan ‫ا‬mukmin ‫ا‬itu ‫ا‬tidak ‫ا‬mengetahui ‫ا‬bahwa ‫ا‬dirinya ‫ا‬adalah Aulia ‫ا‬yang ‫ا‬sebenarnya.

‫ا‬ itulah ‫ا‬makna ‫ا‬yang ‫ا‬dirahasiakan ‫ا‬yang ‫ا‬menjadi ‫ا‬ke-Esa-an ‫ا‬segala ‫ا‬ sifat ‫ا‬kesempurnaan ‫ا‬yang ‫ا‬99. Itu ‫ا‬juga ‫ا‬yang ‫ا‬dipuji ‫ا‬dengan ‫“ا‬ALHAQ ‫ا‬QULHAQ” ‫ا‬oleh ‫ا‬seluruh ‫ا‬malaikatmalaikat ‫ا‬Mukarrabin. ‫ا‬Bahwa ‫ا‬diri ‫ا‬Hakiki ‫ا‬yang ‫ا‬bermakna ‫ا‬Rohani ‫ا‬itulah ‫ا‬yang ‫ا‬bernama ‫ا‬ Muhammad. (Maksudnya ‫ا‬: ‫ا‬Diri ‫ا‬kedua ‫ا =ا‬Insan ‫ا‬yang ‫ا‬kedua ‫ا =ا‬Rupa ‫ا‬Muhammad ‫ا‬yang ‫ا‬ nyata ‫ا =ا‬yang ‫ا‬Nasut ‫ا =ا‬Kebenaran ‫ا‬Roh ‫ا‬Nabi ‫ا‬kita ‫ا‬yang ‫ا‬bernama ‫ا‬ Muhammad ‫ا‬yang ‫ا‬diisyaratkan ‫ا‬oleh ‫ا‬Al-Quran) “ALLAHU ‫ا‬NURUSSMA ‫ا‬WATIWAL ‫ا‬ARDHI” ‫ا =ا ا‬Kebenaran Nur Allah itu ialah Maujud di langit dan dibumi. Hadist ‫ا‬Qudsi ‫ا “ا ا =ا‬Dzahiru ‫ا‬Rabbi ‫ا‬wal ‫ا‬batinu ‫ا‬abdi” ‫ا ا =ا‬Kedzahiran sifat kesempurnaan Allah itu adalah maujud pada hakekat kesempurnaan seorang hamba yang bernama Muhammad Rasulullah itu. ‫ا‬Dialah ‫ا‬yang ‫ا‬Qadim ‫ا‬Azali. Jalannya ‫ا‬kebesaran ‫ا‬wujud ‫ا‬Roh ‫ا‬Nabi ‫ا‬kita ‫ا‬itulah ‫ا‬yang ‫ا‬diisyaratkan ‫ا‬ oleh ‫ا‬kalimah ‫“ا‬Huallah” ‫ا‬jadi ‫ا‬makna ‫ا‬Muhammad ‫ا‬itu ‫ا‬Tahkiknya ‫ا‬adalah ‫ا‬ “Ainul ‫ا‬Hayyat” ‫ا‬yakni ‫ا‬wujud ‫ا‬sifat ‫ا‬yang ‫ا‬hidup ‫ا‬dan ‫ا‬yang ‫ا‬ menghidupkan. = ‫ا‬maujud dengan rupa Insanul Kamil. “NURUN ‫‘ا‬ALA ‫ا‬NURIN” ‫ا =ا‬Nur yang hidup dan yang menghidupkan atas tiap tiap wujud yang hidup pada alam ini. . 3. . ‫ا =ا‬yang menjadi diri hakiki atau diri pertama pada insan itu. Jasad ‫ا‬Nabi ‫ا‬kita ‫ا‬itulah ‫ا‬diisyaratkan ‫ا‬oleh ‫ا‬ayat ‫ا‬Al-Quran ‫ا‬ “Barakallahu ‫ا‬fii ‫ا‬wujudil ‫ا‬karim” ‫“ا =ا‬Maha sempurnalah sifat Allah pada kedzahiran wujud yang sebaik baik rupa kejadian itu”. ‫ا‬Qadim ‫ا‬Izzati. “Wafi ‫ا‬amfusakum ‫ا‬afalaa ‫ا‬tubsirun” ‫“ا ا =ا‬Dan yang diri kami berupa wujud insan itu apakah tidak kamu pikirkan”. maka ‫ا‬rupa ‫ا‬wujud ‫ا‬Insanul ‫ا‬Kamil ‫ا‬itulah ‫ا‬yang ‫ا‬diisyaratkan ‫ا‬oleh ‫ا‬AlQuran ‫ا‬dengan ‫“ا‬Amfusakum” ‫“ا =ا‬Wujud Diri Kamu Sendiri”. ‫ا‬Qadim ‫ا‬Hakiki. Pada ‫ا‬hakekatnya ‫“ا‬diri kedua” ‫ا‬adalah ‫ا‬kebenaran ‫ا‬dan ‫ا‬kesempurnaan ‫ا‬ Roh ‫ا‬Nabi ‫ا‬kita ‫ا‬yang ‫ا‬bernama ‫ا‬Muhammad ‫ا‬itu ‫ا‬semata ‫ا‬mata. ‫ا‬Bahwa ‫ا‬diri ‫ا‬Majazi ‫ا‬yang ‫ا‬bermakna ‫ا‬Jasmani ‫ا‬itulah ‫ا‬yang ‫ا‬bernama ‫ا‬ Insanul ‫ا‬Kamil. .2. ‫ا‬baik ‫ا‬pada ‫ا‬hukum ‫ا‬aqli ‫ا‬ maupun ‫ا‬hukum ‫ا‬naqli. Maka ‫ا‬itu ‫ا‬juga ‫ا‬yang ‫ا‬diisyaratkan ‫ا‬dengan ‫ا‬kalimah ‫“ا‬Laa ‫ا‬illaha ‫ا‬ illallah” ‫ا‬dan ‫ا‬yang ‫ا‬dibesarkan ‫ا‬dengan ‫ا‬kalimah ‫“ا‬Allahu ‫ا‬Akbar” ‫ا‬dan ‫ا‬ yang ‫ا‬dipuji ‫ا‬dengan ‫ا‬kalimah ‫“ا‬Subbhanallah ‫ا‬walhamdulillah” ‫ا‬dan ‫ا‬ sebagainya ‫ا‬lagi. ‫ا‬Dan diri ‫ا‬yang ‫ا‬kedua ‫ا‬atau ‫ا‬diri ‫ا‬jasmani ‫ا‬itulah ‫ا‬kemuliaan ‫ا‬bagi ‫ا‬ Rasulullah ‫ا‬maka ‫ا‬dinamakan ‫ا‬Insanul ‫ا‬Kamil. ‫ا‬mempunyai ‫ا‬dua ‫ا‬macam ‫ا‬diri ‫ا‬yakni ‫ا‬Diri ‫ا‬pertama ‫=ا‬ Diri ‫ا‬Hakiki ‫ا =ا‬Rohani. ‫ا‬dan ‫ا‬Diri ‫ا‬kedua ‫ا =ا‬Diri ‫ا‬Majazi ‫ا =ا‬Jasmani. ‫ا‬Bahwa ‫ا‬tiap-tiap ‫ا‬manusia ‫ا‬itu ‫ا‬sendiri. Muhammad ‫ا‬majazi ‫ا ا =ا‬Muhammad ‫ا‬yang ‫ا‬kedua ‫ا‬yang ‫ا‬menempuh ‫ا‬Al-Maut ‫ا‬ namun ‫ا‬jasad ‫ا‬Nabi ‫ا‬itu ‫ا‬adalah ‫ا‬Qadim Idhofi. 4. .

‫ودمﺎﺮاﻳﺖا شﻳﺎﺀاﻶا وﺮاﻳﺖال‬ (Tidak aku lihat pada wujud sesuatu dan hanyalah aku lihat kebenaran Allah semata mata DAHULUNYA) . ‫ا‬baik ‫ا‬rohani ‫ا‬dan ‫ا‬jasmani ‫ا‬ tidak ‫ا‬lain ‫ا‬adalah ‫ا‬wujud ‫ا‬kesempurnaan ‫ا‬tajalli ‫ا‬NUR ‫ا‬MUHAMMAD ‫ا‬itu ‫ا‬ semata-mata. . .a.a ‫ا‬: ‫ودمﺎﺮاﻴﺕا ﺘﺒﻳﺎا اﻶا وﺮاﻴﺕا الا دمﻌه‬ (Tidak aku lihat pada wujud sesuatuhanyalah aku lihat kebesaran Allah Ta’ala semata-mata BESERTANYA) . Umar ‫ا‬bin ‫ا‬Khattab ‫ا‬r. akan tanda tanda kebesaran Allah Ta’ala.. Saidina ‫ا‬Abu ‫ا‬Bakar ‫ا‬Siddik ‫ا‬r. Itulah isyarat-isyarat ayat Al Qur’an ……. Ali ‫ا‬bin ‫ا‬Abi ‫ا‬Talib ‫ا‬r.. Maka ‫ا‬apa-apa ‫ا‬nama ‫ا‬segala ‫ا‬yang ‫ا‬maujud ‫ا‬pada ‫ا‬alam ‫ا‬ini. maka sesungguhnya adalah ia sesat yang bersangat sesat. supaya kamu dapat mengenalnya” . ……………. Sabda ‫ا‬Nabi ‫ا‬Muhammad ‫ا‬saw ‫ا‬: “Mamtalabal ‫ا‬maula ‫ا‬bikhairi ‫ا‬nafsihi ‫ا‬fakaddalla ‫ا‬dalalam ‫ا‬baida” ”Barang siapa mengenal Allah Ta’ala diluar dari pada mengenal hakikat dirinya sendiri. Karena ‫ا‬hakekat ‫ا‬diri ‫ا‬yang ‫ا‬sebenarnya.a ‫ا‬: “Maa ‫ا‬ra’aitu ‫ا‬syaian ‫ا‬illa ‫ا‬wara’aitullahu ‫ا‬ma’ahu” (Tidak aku lihat pada wujud sesuatu dan hanyalah aku lihat kebenaran Allah Ta’ala semata-mata KEMUDIANNYA) . “ASYHADUALLA ‫ا‬ILAHA ‫ا‬ILLALLAH” . Usman ‫ا‬bin ‫ا‬Affan ‫ا‬r. . ‫ا‬baik ‫ا‬pada ‫ا‬ alam ‫ا‬yang ‫ا‬nyata ‫ا‬dan ‫ا‬alam ‫ا‬yang ‫ا‬gaib ‫ا‬adalah ‫ا‬semuanya ‫ا‬nama ‫ا‬majazi ‫ا‬ bagi ‫ا‬kesempurnaan ‫ا‬tajalli ‫ا‬NUR ‫ا‬MUHAMMAD. Adapun ‫ا‬makna ‫ا‬Syahadat ‫ا‬itu ‫ا‬adalah ‫ا‬: . ‫ا‬ Isyarat ‫ا‬perkataan ‫ا‬4 ‫ا ا‬ ‫ا ا‬sahabat ‫ا‬Rasulullah ‫ا‬: ‫ا‬ ... . “Wakulli ‫ا‬hamdulillah ‫ا‬sayurikum ‫ا‬aayaatihi ‫ا‬faakhiru ‫ا‬naha” ‫ا‬ “Dan ucapkanlah puji bagi Allah karena sangat nampak bagi kamu pada wujud diri kami itu sendiri.a ‫ا‬: ‫ودمﺎﺮاﻴﺕا شﻴﺎﺀاﻶا وﺮاﻴﺕا الا ﻓﻴه‬ (Tidak Aku lihat pada wujud sesuatu hanyalah aku lihat kebesaran Allah Ta’ala semata-mata MAUJUD PADANYA).

“WA ‫ا‬ASYHADUANNA ‫ا‬MUHAMMADARRASULULLAH” Dan ‫ا‬naik saksi Aku bahwa hanya MUHAMMAD RASULULLAH itu tiada lain. ‫ا‬Lalu ‫ا‬pertanyaan ‫ا‬yang ‫ا‬harus ‫ا‬dijawab ‫ا‬adalah ‫ا‬apa sebenarnya ‫ ا‬hakikat? ‫ ا‬Apakah ‫ ا‬yang ‫ ا‬disampaikan ‫ ا‬lewat ‫ ا‬tulisan ‫ ا‬itu masih ‫ ا‬disebut ‫ ا‬hakikat ‫ ا‬atau ‫ ا‬itu ‫ ا‬hanya ‫ ا‬tulisan ‫ ا‬yang ‫ ا‬tidak ‫ ا‬ada hubungan ‫ا‬sama ‫ا‬sekali ‫ا‬dengan ‫ا‬hakikat. ‫ا‬Rasulullah ‫ ا‬saw ‫ا‬memberikan ‫ا‬nasehat. ‫ا‬Syekh ‫ا‬Bahauddin ‫ا‬Naqsyabandi ‫ا‬semasa ‫ا‬Beliau ‫ا‬hidup . ‫ا‬Apa ‫ا‬yang ‫ا‬ditulis ‫ا‬di ‫ا‬dalam kitab-kitab ‫ا‬tasawuf ‫ا‬klasik ‫ا‬jauh ‫ا‬lebih ‫ا‬mendalam ‫ا‬dan ‫ا‬berani ‫ا‬bahkan akan ‫ا‬dianggap ‫ا‬aneh ‫ا‬oleh ‫ا‬orang-orang ‫ا‬yang ‫ا‬tidak ‫ا‬pernah ‫ا‬mendalami tasawuf ‫ا‬sama ‫ا‬sekali. . melainkan wujud kesempurnaan tajalli NUR MUHAMMAD semata-mata. ‫ ا‬Di ‫ ا‬kawatirkan ‫ ا‬orang awam ‫ ا‬yang ‫ ا‬salah ‫ ا‬mengartikan ‫ ا‬kata-kata ‫ ا‬hakikat ‫ ا‬dan ‫ ا‬akan ‫ ا‬menjadi senjata ‫ا‬makan ‫ا‬tuan. Salam Ketika Rahasia Tetaplah Rahasia ‫أشهد أن ل اله ال ال و أشهد أن محمدا رسول ال‬ Dikalangan ‫ا‬pengamal ‫ا‬tarekat ‫ا‬sendiri ‫ا‬tidak ‫ا‬kurang ‫ا‬kritik ‫ا‬ditujukan kepada ‫ا‬sufimuda. ‫ا‬dan ‫ا‬Musyafahah. ‫ا‬ . ‫ا‬Murakabah. ‫“ا‬Sampaikan ‫ا‬sesuatu menurut ‫ ا‬kadar ‫ ا‬si ‫ ا‬penerima”. . Setiap ‫ ا‬Guru ‫ا‬Sufi ‫ ا‬memberikan ‫ ا‬aturan ‫ ا‬dan ‫ ا‬larangan ‫ ا‬yang ‫ ا‬berbeda kepada ‫ا‬muridnya. ‫ا‬Sebagian ‫ا‬menentang ‫ا‬karena ‫ا‬menganggap ‫ا‬sufi ‫ا‬dengan terang-terangan ‫ا‬membuka ‫ا‬hakikat ‫ا‬yang ‫ا‬selama ‫ا‬ini ‫ا‬menjadi ‫ا‬rahasia dan ‫ ا‬dikawatirkan ‫ ا‬akan ‫ ا‬menimbulkan ‫ ا‬fitnah. Sebenarnya ‫ ا‬tidak ‫ ا‬ada ‫ ا‬larangan ‫ ا‬dalam ‫ ا‬Agama ‫ ا‬untuk ‫ ا‬menyampaikan sebuah ‫ ا‬ilmu ‫ ا‬asal ‫ ا‬cara ‫ ا‬menyampaikan ‫ ا‬bisa ‫ ا‬dimengerti ‫ ا‬oleh ‫ ا‬si penerima. ‫ا‬yakni ‫ا‬ ke-Esa-an ‫ا‬pada ‫ا‬diri ‫ا‬yaitu ‫ا‬pada ‫ا‬keluar ‫ا‬masuknya ‫ا‬Nafas.. Maka ‫ا‬kesempurnaan ‫ا‬Musyahadah. Tidak ‫ا‬ada ‫ا‬lagi ‫“ا‬LAA” Tetapi ‫ا‬hanya ‫“ا‬ILLAHA” ‫ا‬ Tidak ‫ا‬lain ‫ا‬Nafsi ‫”ا‬ILLAHU” Melainkan ‫ا‬wujud ‫ا‬kebesaran ‫ا‬NUR ‫ا‬MUHAMMAD ‫ا‬semata ‫ا‬mata. melainkan wujud kebenaran tajalli NUR MUHAMMAD yang sebenar benarnya. . . ‫ ا‬Saya ‫ ا‬hanya ‫ ا‬menulis ‫ ا‬sesuatu ‫ ا‬yang memang ‫ا‬boleh ‫ا‬di ‫ا‬tulis ‫ا‬dan ‫ا‬disebarkan.Naik saksi aku bahwasanya Rohku dan Jasadku tidak lain.

‫ا‬Berbeda ‫ا‬dengan ‫ا‬Syekh Abdul ‫ ا‬Qadir ‫ ا‬Jailani. Guru ‫ا‬saya ‫ا‬melarang ‫ا‬para ‫ا‬muridnya ‫ا‬menulis ‫ا‬tentang ‫ا‬kaji-kaji ‫ا‬dalam tarekat ‫ ا‬mulai ‫ ا‬dari ‫ ا‬kaji ‫ ا‬dasar ‫ ا‬sampai ‫ ا‬dengan ‫ ا‬khalifah. ‫ ا‬Syekh ‫ ا‬Muhammmad ‫ ا‬Amin ‫ ا‬Al-Kurdi ‫ ا‬dalam ‫ ا‬kitabnya Tanwir al-Qulub fi Mu’amalah ‘Allam al-Ghuyub ‫ ا‬yang ‫ ا‬menjadi rujukan ‫ ا‬para ‫ ا‬pengamal ‫ ا‬Tarekat ‫ ا‬di ‫ ا‬seluruh ‫ ا‬dunia ‫ ا‬membahas ‫ ا‬secara luas ‫ ا‬tentang ‫ ا‬hadap ‫ ا‬dan ‫ ا‬tata ‫ ا‬cara ‫ ا‬suluk ‫ ا‬tetapi ‫ ا‬disana ‫ ا‬tidak ditulis ‫ ا‬jenis-jenis ‫ ا‬amalan ‫ ا‬karena ‫ ا‬di ‫ ا‬kawatirkan ‫ ا‬akan ‫ ا‬diamalkan oleh ‫ا‬orang ‫ا‬yang ‫ا‬tidak ‫ا‬memiliki ‫ا‬Mursyid. ‫ ا‬Kenapa? Karena ‫ ا‬di ‫ ا‬kawatirkan ‫ ا‬dibaca ‫ ا‬oleh ‫ ا‬orang ‫ ا‬awam ‫ ا‬dan ‫ ا‬mempraktekkan tanpa ‫ا‬Guru ‫ا‬Mursyid ‫ا‬yang ‫ا‬membuat ‫ا‬orang ‫ا‬akan ‫ا‬tersesat ‫ا‬karena ‫ا‬setan akan ‫ا‬sangat ‫ا‬mudah ‫ا‬menyusup ‫ا‬di ‫ا‬setiap ‫ا‬amalan ‫ا‬yang ‫ا‬di ‫ا‬amalkan ‫ا‬tanpa izin. ‫ ا‬seluruh ‫ ا‬ucapan ‫ ا‬dan ‫ ا‬petuah ‫ ا‬Beliau ‫ ا‬secara harian ‫ ا‬ditulis ‫ ا‬oleh ‫ ا‬para ‫ ا‬murid ‫ ا‬dan ‫ ا‬kemudian ‫ ا‬dibukukan ‫ ا‬dengan tujuan ‫ا‬agar ‫ا‬apa ‫ا‬yang ‫ا‬beliau ‫ا‬sampaikan ‫ا‬bisa ‫ا‬diterima ‫ا‬oleh ‫ا‬orangorang ‫ ا‬yang ‫ ا‬tidak ‫ ا‬pernah ‫ ا‬berjumpa ‫ ا‬dengan ‫ ا‬Beliau. ‫…“ ا‬Apabila aku ceritakan niscaya Halal darahku”. Beberapa ‫ا‬ucapan ‫ا‬sahabat ‫ا‬yang ‫ا‬menggambarkan ‫ا‬betapa ‫ا‬rahasianya ‫ا‬Ilmu Hakikat ‫ ا‬itu ‫ ا‬antara ‫ ا‬lain ‫ ا‬ucapan ‫ا‬Abu ‫ ا‬Hurairah. Apa ‫ ا‬yang ‫ ا‬dialami ‫ ا‬oleh ‫ ا‬orang-orang ‫ ا‬yang ‫ ا‬telah ‫ ا‬tenggelam ‫ ا‬dalam Hakikat ‫ ا‬akan ‫ ا‬menjadi ‫ ا‬rahasia ‫ ا‬sepanjang ‫ ا‬hidupnya ‫ ا‬dan ‫ ا‬tetap ‫ ا‬akan menjadi ‫ا‬rahasia ‫ا‬selamanya ‫ا‬sebab ‫ا‬kalau ‫ا‬diungkapkan ‫ا‬maka ‫ا‬itu ‫ا‬bukan lagi ‫ ا‬sebuah ‫ ا‬rahasia. ‫ ا‬Menariknya ‫ ا‬ilmu ‫ ا‬hakikat ‫ ا‬adalah ‫ ا‬walaupun diungkapkan ‫ا‬secara ‫ا‬terang-terangan ‫ا‬maka ‫ا‬itu ‫ا‬tetap ‫ا‬menjadi ‫ا‬sebuah rahasia ‫ ا‬bagi ‫ ا‬orang ‫ ا‬yang ‫ ا‬belum ‫ ا‬mencapai ‫ ا‬kesana. ‫ ا‬Kedua ‫ ا‬prinsip Syekh ‫ ا‬Besar ‫ ا‬tersebut ‫ ا‬menjadi ‫ ا‬dalil ‫ ا‬dan ‫ ا‬alasan ‫ ا‬yang ‫ ا‬sama-sama benar. ‫ا‬apabila ‫ا‬hakikat ‫ا‬itu ‫ا‬diceritakan .melarang ‫ ا‬para ‫ا‬murid ‫ ا‬untuk ‫ ا‬mencatat ‫ ا‬ucapan ‫ ا‬dan ‫ ا‬nasehat ‫ ا‬Beliau termasuk ‫ ا‬melarang ‫ ا‬murid-murid ‫ ا‬Beliau ‫ ا‬menulis ‫ ا‬riwayat ‫ ا‬hidup ‫ ا‬dan sejarah ‫ا‬berguru ‫ا‬Beliau. ‫ا‬tapi ‫ا‬apakah ‫ا‬semua ‫ا‬orang ‫ا‬yang ‫ا‬membaca ‫ا‬AlQur’an ‫ا‬mencapai ‫ا‬tahap ‫ا‬makrifat? ‫ا‬Jawabannya ‫ا‬tidak ‫ا‬karena ‫ا‬Ayat-ayat Al-Qur’an ‫ ا‬penuh ‫ ا‬dengan ‫ ا‬symbol ‫ ا‬yang ‫ ا‬hanya ‫ ا‬bisa ‫ ا‬dimengerti ‫ ا‬oleh orang ‫ا‬yang ‫ا‬telah ‫ا‬terbuka ‫ا‬hijabnya. ‫ ا‬ucapan ‫ ا‬Nabi ‫ ا‬yang demikian ‫ ا‬terbuka ‫ ا‬malah ‫ ا‬ditasfirkan ‫ ا‬secara ‫ ا‬keliru ‫ ا‬oleh ‫ ا‬akal manusia ‫ ا‬yang ‫ ا‬memang ‫ ا‬tidak ‫ ا‬sampai ‫ ا‬pemahaman ‫ ا‬disana ‫ ا‬akhirnya rahasia ‫ا‬tersebut ‫ا‬tetap ‫ا‬menjadi ‫ا‬rahasia. ‫ ا‬tapi ‫ ا‬karena umumnya ‫ ا‬yang ‫ ا‬membaca ‫ ا‬tidak ‫ ا‬terbuka ‫ ا‬hijab. ‫ ا‬bahkan ‫ ا‬sangat ‫ ا‬terang. ‫ا‬Beliau ‫ا‬beranggapan ‫ا‬biarlah ‫ا‬ajaran-ajaran Beliau ‫ا‬itu ‫ا‬tersimpan ‫ا‬di ‫ا‬hati ‫ا‬para ‫ا‬murid ‫ا‬dan ‫ا‬kemudian ‫ا‬diteruskan dihati ‫ ا‬kegenarasi ‫ ا‬selanjutnya ‫ ا‬tanpa ‫ ا‬dirusak ‫ ا‬oleh ‫ ا‬tulisan ‫ ا‬yang kadang ‫ا‬kala ‫ا‬berbeda ‫ا‬dengan ‫ا‬makna ‫ا‬sebenarnya. ‫ ا‬Sementara ‫ ا‬Syekh ‫ ا‬lain ‫ ا‬termasuk ‫ ا‬Syekh ‫ ا‬Jalaluddin ‫ ا‬dengan terang-terangan ‫ا‬menulis ‫ا‬seluruh ‫ا‬kaji ‫ا‬dalam ‫ا‬suluk ‫ا‬dari ‫ا‬Ismu ‫ا‬Dzat sampai ‫ ا‬dengan ‫ ا‬Dzikir ‫ ا‬Tahlil ‫ ا‬dan ‫ ا‬beberapa ‫ ا‬kitab ‫ ا‬lain ‫ ا‬termasuk bahan ‫ا‬referensi ‫ا‬di ‫ا‬Universitas ‫ا‬menulis ‫ا‬semua ‫ا‬kaji-kaji ‫ا‬dan ‫ا‬amalan di ‫ ا‬dalam ‫ا‬Tarekat. Begitu ‫ ا‬terang-terangan ‫ ا‬Rasulullah ‫ ا‬SAW ‫ ا‬lewat ‫ ا‬hadist ‫ ا‬Beliau menjelaskan ‫ ا‬tentang ‫ ا‬hakikat. ‫ ا‬Al-Qur’an mengungkapkan ‫ا‬secara ‫ا‬terang-terangan ‫ا‬bahkan ‫ا‬sangat ‫ا‬jelas ‫ا‬membahas tentang ‫ا‬hakikat ‫ا‬Tuhan.

‫ ا‬tapi ‫ ا‬tulisantulisan ‫ا‬untuk ‫ا‬memberikan ‫ا‬semangat ‫ا‬kepada ‫ا‬kita ‫ا‬semua ‫ا‬untuk ‫ا‬mencari kebenaran. Rahasia ‫ا‬tetaplah ‫ا‬rahasia ‫ا‬dan ‫ا‬tetap ‫ا‬akan ‫ا‬menjadi ‫ا‬rahasia ‫ا‬sepanjang masa ‫ ا‬kecuali ‫ ا‬orang-orang ‫ ا‬yang ‫ ا‬telah ‫ ا‬berada ‫ ا‬dalam ‫ ا‬rahasia tersebut. ‫ا‬mencari ‫ا‬pembimbing ‫ا‬yang ‫ا‬menuntun ‫ا‬dan ‫ا‬membimbing ‫ا‬kita semua ‫ ا‬kepada ‫ ا‬Allah. ‫ ا‬Allah ‫ ا‬telah melindungi ‫ا‬ilmu-ilmu ‫ا‬berharga ‫ا‬tersebut ‫ا‬dengan ‫ا‬hijab ‫(ا‬penghalang) cahaya ‫ ا‬sehingga ‫ ا‬manusia ‫ ا‬tidak ‫ ا‬akan ‫ ا‬melihat ‫ ا‬karena ‫ ا‬begitu terangnya ‫ا‬cahaya ‫ا‬tersebut. Nabi Muhammad SAW. ‫ ا‬Atau ‫ ا‬ucapan saidina ‫ ا‬Husaen ‫ ا‬ra. Sungguh ‫ا‬luar ‫ا‬biasa ‫ا‬Allah ‫ا‬melindungi ‫ا‬ilmu-ilmu ‫ا‬berharga ‫ا‬tersebut demikian ‫ا ا‬rahasianya. perkara yang berhubungan dengan ruh suci dan yang disucikan dengan . ‫ ا‬Dengan ‫ ا‬mendapat ‫ ا‬bimbingan ‫ ا‬kepada ‫ ا‬Allah sehingga ‫ ا‬kita ‫ ا‬tidak ‫ ا‬lagi ‫ ا‬tersesat ‫ ا‬dibelantara ‫ ا‬jalan ‫ ا‬tanpa ‫ ا‬arah dan ‫ا‬dengan ‫ا‬tenang ‫ا‬kembali ‫ا‬kepada ‫ا‬asal ‫ا‬kita ‫ا‬masing-masing. Apa ‫ ا‬yang ‫ ا‬saya ‫ ا‬sampaikan ‫ ا‬disini ‫ ا‬bukanlah ‫ ا‬hakikat. ‫ا‬Semoga ‫ا‬Allah ‫ا‬yang ‫ا‬Maha ‫ا‬Pemurah ‫ا‬selalu berkenan ‫ا‬membuka ‫ا‬hijab-Nya ‫ا‬sehingga ‫ا‬kita ‫ا‬bisa ‫ا‬memandang ‫ا‬keindahan wajah-Nya ‫ا‬dari ‫ا‬dunia ‫ا‬sampai ‫ا‬akhirat. ‫“ ا‬Apabila aku jelaskan hakikat itu kepada kalian niscaya kalian akan menuduh aku sebagai penyembah berhala”. ‫ا‬Rahasia ‫ ا‬itu ‫ا‬hanya ‫ا‬bisa ‫ا‬dimiliki ‫ا‬oleh orang-orang ‫ا‬yang ‫ا‬telah ‫ا‬bermandikan ‫ا‬cahaya. Perkara ini adalah perkara ruhaniah. ‫ا‬ditransfer ‫ا‬dengan ‫ا‬teknik ‫ا‬khusus ‫ا‬yang ‫ا‬diajarkan ‫ا‬Rasulullah saw ‫ ا‬kepada ‫ ا‬para ‫ ا‬sahabat ‫ ا‬dan ‫ ا‬dari ‫ ا‬para ‫ ا‬sahabat ‫ ا‬kepada ‫ ا‬sekalian Guru ‫ ا‬Mursyid ‫ ا‬sampai ‫ ا‬saat ‫ ا‬sekarang ‫ ا‬ini. dan ‘berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad’.dengan ‫ ا‬bahasa ‫ ا‬salah ‫ ا‬maka ‫ ا‬nyawa ‫ ا‬sebagai ‫ ا‬taruhan. ‫ا‬dan ‫ا‬andai ‫ا‬hakikat ‫ا‬itu ‫ا‬dibuka di ‫ ا‬zaman ‫ ا‬sekarang ‫ ا‬pasti ‫ ا‬orang ‫ ا‬akan ‫ ا‬menuduh ‫ ا‬yang ‫ ا‬sama ‫ ا‬yaitu dianggap ‫ ا‬orang ‫ ا‬yang ‫ ا‬mengamalkan ‫ ا‬hakikat ‫ ا‬itu ‫ ا‬sebagai ‫ ا‬penyembah berhala. ‫ ا‬Rahasia ‫ ا‬itu ‫ ا‬tidak ‫ ا‬akan pernah ‫ ا‬bisa ‫ ا‬ditembus ‫ ا‬kecuali ‫ ا‬oleh ‫ ا‬orang-orang ‫ ا‬yang ‫ ا‬diberi petunjuk ‫ا‬oleh ‫ا‬Allah ‫ا‬SWT. karena mata dan mulut yang zahir ini tidak mungkin mampu berbuat demikian. maka mereka tidak akan paham bagaimana orang yang di peringkat itu diizinkan melihat Ruh al-Quds. ‫ ا‬Orang ‫ ا‬yang ‫ ا‬telah ‫ ا‬mencapai ‫ ا‬kaji ‫ ا‬disana ‫ ا‬akan ‫ ا‬tersenyum membaca ‫ا‬ucapan ‫ا‬dari ‫ا‬saidina ‫ا‬Husein. perkara gaib. Mereka melihat dan berbincang-bincang tidak dengan mata dan mulut yang zahir.. ‫ا‬ditempatkan ‫ا‬di ‫ا‬dalam ‫ا‬qalbu ‫ا‬para ‫ا‬hamba-Nya sehingga ‫ ا‬tidak ‫ ا‬seorangpun ‫ ا‬bisa ‫ ا‬mengambilnya. ‫ا‬Rahasia ‫ا‬tersebut ‫ا‬hanya ‫ا‬bisa ‫ا‬terbuka ‫ا‬lewat ‫ا‬Qalbu ‫ا‬kepada Qalbu. ‫ا‬larut ‫ا‬dalam ‫ا‬Dzat-Nya sehingga ‫ا‬apa ‫ا‬yang ‫ا‬menjadi ‫ا‬rahasia ‫ا‬tidak ‫ا‬lagi ‫ا‬menjadi ‫ا‬rahasia. ‫ا‬Amin ‫ا‬ya ‫ا‬Rabbal ‫‘ا‬Alamin! 3 Oktober 2012 Peringkat Khusus bagi Orang-orang Terpilih Peringkat Khusus bagi Orang-orang Terpilih Barangsiapa yang tidak memperoleh ilmu di peringkat yang khusus.

maka janganlah kamu tumpukan perhatianmu kepada dunia ini. dan yang tidak menyia-nyiakan hidupnya di dunia ini. dan di peringkat sifat-sifat Allah muncul pula penggoda dan musuh bagi ahli hakikat. dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Barangsiapa yang tergoda dan dapat terkalahkan oleh penggoda-penggoda atau musuhmusuh itu. Meskipun tujuannya ingin ‘bersatu’ dengan Zat itu namun ia tidak akan pernah sampai.Barangsiapa yang tidak mendapat ilmu ini. Di tempat itulah ia mengenal dirinya dan tidak menginginkan sesuatu yang bukan diperuntukkan baginya. Allah berfirman dalam sebuah Hadis Qudsi. Mereka perlu terbang ke Hazirah al-Quds.zikrullah dan riyadah (latihan) para Awliya’ Allah. atau alam yang lebih tinggi dari itupun !” Tegasnya. Sayyidina Ali pernah berkata. Barangsiapa tergoda oleh rayuan penggoda dan dikalahkan oleh musuh. Hamba Allah yang benar-benar berniat terbang ke peringkat itu sebenarnya memerlukan dua ‘sayap’. tidak ada bidadari. niscaya akan menerima hadiah dari Allah SWT yang tidak pernah terlihat oleh mata. orang yang berma’rifah kepada Allah. Kedua ‘sayap’ ini mereka kepakkan tanpa henti dalam perjalanannya. Perjalanannya akan terhenti sampai di tempat itu. dan sebagainya. Mereka yang seperti ini adalah orang-orang yang terbang hanya dengan satu sayap. pasti langkahnya akan terhenti hanya sampai di situ dan tidak akan dapat maju lebih tinggi dan lebih jauh lagi dalam perjalanan menuju tujuan akhir. Mungkin ganjaran yang diperoleh oleh mereka yang alim dalam ilmu zahir ialah surga di tempat dimana yang tampak adalah penzahiran sifat-sifat Ketuhanan dalam bentuk Nur (cahaya). niscaya ia tidak akan mendapat nikmat ‘bersama’ atau ‘bersatu’ dengan Allah. Di tempat itulah surga ‘bersama Allah’ berada. Allah perlu dikenal dengan perkenalan yang penuh dengan kesungguhan. yang menjaga lidahnya. cukuplah ma’rifah ditujukan semata-mata kepada Allah. sedangkan sayapnya yang sebelah telah patah. Orang-orang yang tidak menyimpang dari tuntunan jalan Allah dan tidak tergoda oleh penggoda dan musuh dalam perjalanannya menuju Allah. yaitu sebuah tempat ‘bersama’ Allah. musuh atau setan. Walau begitu tinggi dan sempurnanya ilmu zahir seseorang.” . kepada alam Malaikat. maka tidak akan menjadi orang yang bijaksana dan arif. yaitu Zat Yang Maha Tinggi. walaupun ia membaca sejuta kitab. Dunia nyata ini dalam pandangan orang-orang yang berilmu adalah penggoda atau penipu. Di peringkat Alam Malaikat pun ditemui penggoda atau musuh bagi ahli ruhani. “Wahai hamba-Ku! Jika kamu ingin memasuki Majelis-Ku. tidak ada mahligai. Tujuan akhir yang mereka tuju adalah Allah. tidak kepada selain Dia . Mereka terbang tanpa peduli terhadap hal-hal yang menggoda mereka selama dalam perjalanan. tidak pernah terdengar oleh telinga. “Mudah-mudahan Allah SWT mencurahkan rahmat kepada siapa yang mengenal dirinya yang tidak melanggar batas. Di surga itu tidak ada intan permata. ilmu itu tidak akan membantunya memasuki Majelis Ketuhanan atau Hazirah al-Quds. yaitu ilmu zahir dan ilmu batin (ilmu syariat dan ilmu hakikat).

Languages. Nur Muhammad adalah yang pertama diciptakan dan merupakan roh dari segala makhluk. Ditulis dalam Pengetahuan Islam | Tinggalkan sebuah Komentar » Kaitkata: alam malaikat. Sehingga tidak ada makhluk tanpa adanya Nur Muhammad karena dengan Nur Muhammad inilah Allah SWT melahirkan secara nyata sifat ketuhanan – Nya dalam diri setiap makhluk ( bukan Zat ) Sekarang kita akan mencoba melanjutkan kajian tentang Hakikat Nur Muhammad dalam bentuk pemahaman lanjutan [ sebelumnya perlu disampaikan bahwa. Fianna Fáil. Chang'an. hamba allah. sifat ketuhanan 29 September 2012 HAKIKAT NUR MUHAMMAD Pada kajian yang lalu tentang Hakikat Nur Muhammad telah disampaikan bahwa Muhammad itu merupakan Nur yang terpancar dari Zat Tuhan. Share this:  Twitter1  Facebook  blogspot  LinkedIn   Like this: Suka Be the first to like this. Bukan. Dunia adalah tempat ujian. kajian ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya ( Hakikat Nur Muhammad dan Hakikat Zat Pada Sifat . ilmu batin. tempat menanam kebajikan. Kali.Dunia ini bukan negeri yang kekal dan mengharuskan manusia menumpukan segala perhatian kepadanya. Kim Kibum. Allah. Chania. ilmu hakikat. awliya allah. sedangkan akhirat adalah tempat menuai hasilnya.

Bukan kita yang kuasa melainkan Muhammad. Mendengarnya Muhammad pada telinga kita dengan Samik – Nya Allah Taala. maka tidaklah nyata Basir – Nya Allah Taala. maka tidaklah nyata Samik – Nya Allah Taala. Bukan kita yang berkata melainkan kata Muhammad. Jika tidak berkata Muhammad pada lidah kita.Allah ) . Bukan kita yang tahu melainkan Muhammad. maka tidak nyata Ilmu – Nya Allah Taala. Berkehandak kita karena kehendak Muhammad pada nafsu kita. Batin Muhammad itu adalah Rabbani. Zahir Muhammad itu adalah Insani. menjadi rupa atau wajah dalam alam batang tubuh kita. maka tidak nyata Qudrat – Nya Allah Taala. Berkatanya Muhammad pada lidah kita dengan Kalam – Nya Allah Taala. Berkata kita karena Berkatannya Muhammad pada lidah kita. Jika tidak melihat Muhammad pada mata kita. Bukan kita yang mendengar melainkan Muhammad. Bukan kita yang hidup melainkan Muhammad. menjadi hati dalam alam batang tubuh kita. Berkehendaknya Muhammad pada nafsu kita dengan Iradat – Nya Allah Taala. menjadi nyawa atau roh dalam alam batang tubuh kita. Jika tidak mendengar Muhammad pada telinga kita. Melihatnya Muhammad pada mata kita dengan Basir – Nya Allah Taala. Kuasanya Muhammad pada tulang kita dengan Qudrat – Nya Allah Taala. Akhir Muhammad itu adalah Ruhani. Bukan kita yang berkehendak melainkan Muhammad. Tahunya Muhammad pada hati kita dengan Ilmu – Nya Allah Taala. Melihat kita karena penglihatan Muhammad pada mata kita. Jika tidak berkehendak Muhammad pada nafsu kita. maka tidak nyata Hayat – Nya Allah Taala. maka tidaklah nyata Kalam – Nya Allah Taala. Hidupnya Muhammad dalam batang tubuh kita karena Hayat – Nya Allah Taala. Tahu kita karena tahunya Muhammad pada hati kita. maka tidak nyata Iradat – Nya Allah Taala. Mendengar kita karena pendengaran Muhammad pada telinga kita. Jika tidak kuasa Muhammad pada tulang kita. Jika tidak hidup Muhammad dalam alam batang tubuh kita. Jika tidak tahu Muhammad pada hati kita. Kuasa kita karena kuasa Muhammad pada tulang kita. Bukan kita yang melihat melainkan Muhammad. Awal Muhammad adalah Nurani.mohon tidak melanjutkan memahami kajian ini apabila belum memahami secara benar apa yang dimaksud dengan kajian tersebut ] Hidup kita karena hidupnya Muhammad dalam alam batang tubuh kita. menjadi ujud dalam alam batang tubuh kita Sedangkan anasir Nyawa atau Roh Muhammad itu dapat difahami dalam empat kedudukan yaitu : .

Pemahamannya adalah bahwa yang mengetahui itu Allah dan yang diketahui itu Muhammad Pemahaman tentang Nur adalah Asma Allah. merupakan realitas tubuh insan. Artinya Nur itu terang dan yang diterangi. Artinya Ilmu itu mengetahui dan yang diketahui. merupakan realitas iman dan keimanan. merupakan realitas nyawa atau roh. merupakan realitas hati. semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan bahan dalam diskusi di majelis masing masing dan sekalian mohon sampaikan salam hormat saya kepada para guru kita yang dimuliakan Allah dan tak lupa dan tak bosan bosannya saya mengharapkan doa dari beliau semoga Allah selalu merahmati kami sekeluarga dengan hidayah-Nya yang tek terhingga. Pemahamannya adalah bahwa yang memandang itu Allah dan yang dipandang itu Muhammad Demikian Pemahaman Tentang Hakikat Nur Muhammad. Pemahamannya adalah bahwa yang ada itu Allah dan yang diadakan itu Muhammad Pemahaman tentang Ilmu adalah Sifat Allah. Amin Share this:  Twitter1  Facebook  blogspot  LinkedIn  . Artinya Ujud itu Ada dan yang diadakan. Artinya Syuhud itu memandang dan yang dipandang. Pemahamannya adalah bahwa yang terang itu Allah dan yang diterangi itu Muhammad Pemahaman tentang Syuhud adalah Af’aal Allah. Ujud – Ujud merupakan penzahiran dari Zat Allah jadi rahasia pada kita dan pada hakikatnya merupakan keberadaan Muhammad  Ilmu – Ilmu merupakan penzahiran dari sifat Allah menjadi Nyawa atau Roh pada kita dan pada hakikatnya merupakan Nyawa atau Roh Muhammad  Nur – Nur merupakan penzahiran dari asma Allah menjadi hati pada kita dan pada hakikatnya merupakan hati Muhammad  Syuhud – Syuhud merupakan penzahiran dari Af’aal Allah menjadi tubuh pada kita dan pada hakikatnya merupakan tubuh Muhammad Pemahaman tentang Ujud adalah Zat Allah.

sementara yang beriman kedua adalah Yang Melihat bayangan-Nya di dalam cermin itu.a. Like this: Suka Be the first to like this. “Aku tidak menyembah Allah kecuali aku melihat-Nya”. sifat allah. sifat ketuhanan 7 Agustus 2012 MENYAKSIKAN ALLAH SWT MENYAKSIKAN ALLAH SWT ‫ل ياررلرريحنممن يارلررمحيمم‬ ‫ل ممرن يارلششيرط ا من ايرلررمجييم مبيسمم ا م‬ ‫راذعيوذذ مب اا م‬ ‫رايشرهذد راين ال رماررلره ماال ال رورايشرهذد راشن ذمرحشنمددا ررذسيوذل ال‬ ‫رال ذرويحدذه رالرشمريرك ررلذه ذمرحشنمد رعيبذدذه روررذسيوذرليه رحقق ال – رريحرنمذة ال – مررض أ ال‬ SAMPAI KEPADA MAKAM MELIHAT KENYATAAN ZAT YANG MAHA SUCI. hakikat nur muhammad. Melihat Allah ada dua jenis: Pertama melihat sifat keindahan Allah yang sempurna secara langsung di akhirat’ dan satu lagi melihat sifat-sifat ketuhanan yang dipancarkan ke atas cermin yang jernih kepunyaan hati yang tulen di dalam kehidupan ini.a berkata. “Yang beriman adalah cermin kepada yang beriman”. ‫ى‬ ‫م ا ركرذرب ارلذفؤاذد م ا ررأ ى‬ “Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. . Mereka berdua tentu telah melihat sifat-sifat Allah dalam kenyataan. Ditulis dalam Pengetahuan Islam | 5 Komentar » Kaitkata: Allah. Jika seseorang melihat cahaya matahari masuk melalui jendela dan dia berkata. Dalam hal tersebut penyaksian kelihatan sebagai penzahiran cahaya keluar daripada keindahan Allah yang sempurna dan dilihat oleh mata hati yang hakiki. allah taala.a dengan katanya. Religion and Spirituality. dia bercakap benar. Allah Yang Maha Tinggi. Prophet. “Aku melihat matahari”. Kalam. Muhammad. ayat 11).w bersabda.”. Mengenai melihat kenyataan Allah melalui perantaraan. tanpa rupa tanpa bentuk. Sesiapa yang sampai kepada makam melihat kenyataan sifat Allah di dalam dunia ini akan melihat Zat Allah di akhirat. adalah hati yang beriman yang suci murni. Nabi s. (Surah Najmi. Bukan. “Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku”. ISLAM. Kenyataan ini disahkan oleh Sayyidina Umar r. Dan (rank). Saidina Ali r. Yang beriman yang pertama. cermin dalam ayat ini.

. (Surah Nuur. Dalam kenyataan Jibrail membawa firman Tuhan hanya setelah firman tersebut diterima – ini adalah untuk faedah kita supaya kita boleh mendengarnya dalam bahasa manusia. Perumpamaan dalam ayat ini adalah hati yang yakin penuh di kalangan orang yang beriman. yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya.”. dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. memupuk prinsip-prinsip iman. (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya).w menerima pembukaan alQuran. yang di dalamnya ada pelita besar. yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”. Oleh kerana Nabi s. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara. Perumpamaan cahaya Allah.a. Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki.w menerima pembukaan sebelum Jibrail membawanya kepada baginda. Kaca adalah lutsinar dan tidak memerangkap cahaya di dalamnya tetapi ia melindunginya sambil menyebarkannya kerana ia umpama bintang. Secara langsung. Inilah alasan bagi ayat: ‫رفرتىعرلى ا شذ‬ ‫ل ارلرنمملذك ارلرحقق روال رتعرجل مب ارلذقرءامن ممن رقبمل رأن ذيقضىى مإررليرك روحذيذه روذقل رررب مزدنى معلدنم ا‬ “Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya. setiap kali Jibrail membawa ayat-ayat suci itu Nabi s. dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. melalui bahasa yang asli itulah Nabi s.Allah memberi gambaran yang jelas tentang kenyataan sifat-sifat-Nya: ‫ا شذ‬ ‫ض رمرثذل نومرمه ركمنمشكىوة فيه ا ممصب ادح ارلمنمصب اذح فى ذزج ارجةة ارلقزج ارجذة ركر أشنه ا ركوركدب ذدررىى يورقذد ممن رشرجررة‬ ‫ل نوذر ارلشسىمىومت روارلر م‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ ‫ذمىبررركةة رزيتورنةة ال رشرمقشيةة روال رغرمبشيةة ريك اذد رزيذته ا ذيضيذء روررلو ررلم رتنمرسسذه ن ادر نودر رعلىى نوةر ريهمدى ال مرلنومرمه رمن ريش اذء روريضمرذب‬ ‫ل ارلمثىرل مرلل رن ان روا شذ‬ ‫ا شذ‬ ‫ل مبذكرل رشيةء رعليدم‬ “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). berhubung tanpa perantaraan dengan bahasa yang asli.w mendapatinya di dalam hatinya dan membacanya sebelum ayat itu diberikan. ”. Ini juga memperjelaskan siapakah yang tidak percaya dan munafik dengan memberi mereka peluang untuk menafikannya seperti mereka tidak percaya kepada malaikat. ayat 35). Lampu yang menerangi bekas hati itu ialah hakikat atau intipati kepada hati. (Surah Ta Ha. ‫رومإشنرك ررلذترلشقى ارلذقرءارن ممن ررلذدن رحكيةم رعليةم‬ “Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Qur’an dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus.a. sementara cahaya yang dipancarkan ialah rahsia Tuhan. walaupun tidak disentuh api. ayat 114). Sumber cahaya adalah pohon Ilahi. ayat 6).a. dan katakanlah: “”Ya Tuhanku. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ‘roh sultan’. Pohon itu adalah makam atau suasana keesaan. (Surah Naml. menjalar dengan dahan dan akarnya.

Orang yang di dalam makam Zat itu sendiri lenyap tetapi mereka merasai zat itu dan tiada yang lain. Tetapi untuk melihat dan mengenali Zat-Nya sendiri hanyalah boleh terjadi di akhirat.a. Ini dinyatakan-Nya melalui Rasul-Nya: . Nabi s. Hanya selepas itu roh menyaksikan perumpamaan Ilahi itu. Betapa jelas Nabi s. Dan Allah berfirman melalui Rasul-Nya: “Aku ciptakan cahaya Muhammad daripada cahaya Wujud-Ku sendiri”. Kedua-dua Zat Allah dan sifat-sifat-Nya adalah kekal abadi. Aku suka dikenali lalu Aku ciptakan makhluk agar Aku dikenali”. Mungkin ini adalah bayangan bayi hati. Tetapi semuanya berlaku pada makam sifat. walaupun yang kelihatan bukanlah cermin dan bukan juga orang yang melihat ke dalam cermin. bukan dari timur dan bukan dari barat.a. Tujuan diciptakan alam maya adalah untuk ditemui khazanah rahsia itu. Dia berkata. Maksud Wujud Allah adalah Zat-Nya Yang Maha Suci. Allah berfirman melalui Rasul-Nya: “Aku adalah Perbendaharaan Yang Tersembunyi. Bayangan adalah cermin. Dalam lain perkataan ia tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. dan cahayanya yang menjadi sumber tidak terbit dan tidak terbenam.Keadaan ini menjadi jelas sewaktu Jibrail menemani Nabi s.w menggambarkannya. Allah menggambarkan pokok zaitun yang diberkati. pokok keesaan.w meneruskan perjalanan seorang diri.w bersabda. Kepada Tuhannya mereka melihat”. Hanya selepas itu hati menjadi terang dengan cahaya Ilahi. Kedua-dua kenyataan Zat-Nya dan kenyataan sifat-Nya bergantung kepada Zat-Nya.w pada malam mikraj. “Jika aku ambil satu langkah lagi aku akan terbakar”.a. Fikirkan tentang itu dan cubalah memahaminya kerana ia adalah hakikat kepada alam rahsia-rahsia. “Aku melihat Tuhanku di dalam rupa jejaka tampan”. ayat 22 & 23). Hakikat Allah Yang Maha Tinggi tidak menyerupai sesuatu samada bayangan atau bentuk. lenyap. Penyembahan yang sebenar hanya boleh dilakukan apabila hijab yang menutup hati tersingkap agar cahaya abadi menyinarinya. menyata di dalam sifat-sifat-Nya Yang Maha Mengasihani. Ia kekal pada masa lalu dan tiada kesudahan pada masa akan datang. Pada makam Zat semua kenyataan hilang. Ia menjadi alat untuk menzahirkan yang ghaib. Jibrail tidak terdaya untuk pergi lebih jauh daripada Sidratul Muntaha. “Aku daripada Allah dan yang beriman daripadaku”. Di sana melihat Allah adalah secara langsung sebagaimana yang Dia kehendaki dan yang melihatnya adalah mata bayi hati. Ini bermakna Dia boleh dikenali di dalam dunia ini melalui sifat-sifat-Nya. Jibrail membiarkan Nabi s.a. (Surah Qiamat. Bayangan adalah cermin. “Beberapa muka pada hari itu berseri-seri.

“Jika tidak kerana engkau Aku tidak ciptakan makhluk”. . nanti kuberi kau tiga nasehat. Rasul yang dikasihi Allah adalah cahaya kebenaran sebagaimana Allah berfirman: “Tidak Kami utuskan engkau melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam”. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah.……… ‫مررضــ ا ري اال‬ Share this:  Twitter1  Facebook  blogspot  LinkedIn               TIGA NASEHAT Pada suatu hari ada seseorang menangkap burung. ayat 107). dan banyak (pula yang) dibiarkannya. sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami. Pentingnya utusan Allah yang dikasihi-Nya itu jelas dengan firman-Nya kepada baginda. ‫ل رررب ميارلرع اررلمنميرن‬ ‫ رويارلرحينمذد م‬. Burung itu berkata kepadanya. ‫ل نودر رومكتىدب ذمبيدن‬ ‫ي ىر أهرل ارلمكتىمب رقد ج ارءذكم ررسوذرلن ا ذيربريذن ررلذكم ركثيدرا ممرنم ا ذكنذتم ذتخفورن ممرن ارلمكتىمب روريعفوا رعن ركثيةر رقد ج ارءذكم ممرن ا شم‬ “Hai Ahli Kitab. (Surah Anbiyaa’.‫ررشبرن ا رامترن ا مفى يارلذدينري ارحرسرندة رومفى يارلمخررمة رحرسرندة رومقرن ا رعرذارب يارلشن امر‬ ‫ ارلف اتحة‬. dan meminta nasehat pertama.“Rahmat-Ku mendahului murka-Ku”. Lepaskan saja aku.”. dan yang ketiga ia sudah mencapai puncak bukit. dan kitab yang menerangkan. (Surah Maaidah. yang kedua akan diberikannya kalau ia sudah berada di cabang pohon. "Aku tak berguna bagimu sebagai tawanan." Si Burung berjanji akan memberikan nasehat pertama ketika masih berada dalam genggaman orang itu. ayat 15).. Orang itu setuju. menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan.

Di samping penggunaannya sehari-hari di kalangan Sufi. . sana ia "O manusia malang! diriku terdapat dua permata besar. dan jangan mempercayai hal yang bertentangan dengan akal.                                                 Kata burung itu. Kau percaya pada hal yang tak masuk akal dan menyesali kehilanganmu. segera melompat Di sampaikannya nasehat yang kedua. meminta nasehat ketiga sedangkan yang kedua pun belum kaurenungkan sama sekali! Sudah kukatakan padamu agar jangan kecewa kalau kehilangan. "Setidaknya. Kedua pujangga itu hidup pada abad ke tiga belas. "Kalau kau kehilangan sesuatu. Kisah ini ditonjolkan dalam Kitab Ketuhanan karya Attar. kisah ini dianggap sangat penting untuk "mengakalkan" pikiran siswa Sufi. jangan menyesal. kisah ini kedapatan juga dalam klasik Rumi. meskipun kau menghargainya seperti hidupmu sendiri. dan burung itu ke dahan. "Alangkah tololnya kau. Oleh karenanya kau harus tetap keterbatasan yang disediakan bagi manusia." berada dalam Catatan Dalam lingkungan darwis. salah seorang guru Rumi. kalau saja tadi kau membunuhku. Mathnawi. Aku toh tidak cukup besar untuk bisa menyimpan dua permata besar! Kau tolol. katakan padaku nasehat yang ketiga itu!" Si Burung menjawab. namun katanya. kau akan memperolehnya!" Orang itu sangat menyesal memikirkan kehilangannya." Kemudian burung itu terbang ke puncak gunung. apabila tak ada bukti. menyiapkannya menghadapi pengalaman yang tidak bisa dicapai dengan cara-cara biasa. Dari berkata. Kini kau malah melakukan keduanya. "Jangan percaya kepada segala yang bertentangan dengan akal." Orang itupun melepaskannya.

K I S A H S U F I Kumpulan kisah nasehat para guru sufi selama seribu tahun yang lampau oleh Idries Shah (terjemahan: Sapardi Djoko Damono) .     -----------------------------------------------------------K I S A H .