You are on page 1of 58

Antologia

wierszy
jednosownych
Krzysztof Bartnicki, Marta Bystro,
Magorzata Czarnecka, D.K., Agnieszka Dda,
Dominika Jakubowska, Anna Jdryszka,
Ilona Kaczor, P. Karczmarek, Emil Klimek,
Ewelina Komenda, M. Konior, Karol Kotlarek,
Marineczka, MironTee, MonikaB, Nojaha,
Artur Rybaczuk, Jan Szreniawski,
Piotr Szreniawski, Mikoaj Tkacz,
Urszula Zybura, Anonim #1, Anonim #2,
Anonim #3, Anonim #4.

by respective authors 2017

wyd. piotr szreniawski


ISBN 978-83-60948-14-9
Lublin 2017

Spis treci
Wstp .............................................................. 3
Mikoaj Tkacz ...................................................... 4
Krzysztof Bartnicki ................................................ 5
Nojaha ............................................................. 6
Artur Rybaczuk ..................................................... 7
Anonim #1 .......................................................... 8
Ilona Kaczor ....................................................... 9
M. Konior ......................................................... 10
Urszula Zybura .................................................... 11
Anonim #2 ......................................................... 12
Ewelina Komenda ................................................... 13
Karol Kotlarek .................................................... 14
Anonim #3 ......................................................... 15
Anonim #4 ......................................................... 16
Anna Jdryszka .................................................... 17
P. Karczmarek ..................................................... 19
MonikaB ........................................................... 21
Jan Szreniawski ................................................... 23
Agnieszka Dda .................................................... 25
Emil Klimek ....................................................... 27
Dominika Jakubowska ............................................... 29
Marineczka ........................................................ 31
D.K. .............................................................. 33
Marta Bystro ..................................................... 36
Piotr Szreniawski ................................................. 40
MironTee .......................................................... 44
Magorzata Czarnecka .............................................. 51

Wstp
Sowotwrstwo to jeden z waniejszych aspektw ycia jzyka,
zwizany z odkrywaniem wiata, a nawet z jego przeksztacaniem.
Podniesione do rangi sztuki, sowotwrstwo moe by utosamione
z tworzeniem wierszy jednosownych. Wiersze jednosowne, permdy,
aforyzmy jednosowne - oto niektre ze sposobw okrelania tej formy
literackiej. Niekiedy przynosz mdro lub zabaw, czasem wygldaj
jak bdy literowe, mog rwnie przywoywa na myl skrty czy
wariacje na temat jednego lub wikszej iloci sw.
Istniej rne techniki tworzenia permdw, choby takie jak
notowanie literwek, przesuwanie doni po klawiaturze, generowanie
przypadkowych cigw liter, przerabianie jednego sowa, czy te
czenie kilku sw - najlepiej o pozornie sprzecznych znaczeniach.
Istniej te rne wyobraenia o tym, jak powinien wyglda wiersz
jednosowny - cho jednosowno do precyzyjnie okrela tu granice
formalne. Bardziej nastawione na tre i blisze poezji konkretnej,
dusze i krtsze, powstajce pojedynczo i w seriach... istnieje
miejsce na wiele rodzajw wierszy jednosownych.
Tradycj tworzenia wierszy jednosownych mona wywodzi
z pradawnych czasw powstawania jzykw, ale warto take dostrzega
wiele rnych zjawisk, prawidowoci i dzie, wanych dla omawianej
problematyki, jak rwnie docenia aktywno wielu zasuonych
twrcw, aktywnych na polu poezji jednosownej - cho oczywicie nie
sposb wymieni wszystkich. Pomidzy aforyzmami Stanisawa Jerzego
Leca nieraz napotka mona wiersze jednosowne. Urszula Zybura znana
jest m.in. z jednosownej twrczoci aforystycznej. Geof Huth,
twrca pojcia pwoermd (od poczenia sw poem i word) promuje t
form organizujc liczne projekty, w tym midzynarodowy miesic
pisania permdw (jak Szanowni Czytelnicy si domylaj, permd to
wersja spolszczona pwoermda - cho oczywicie nie jest wykluczone
uywanie innych okrele, choby takich jak sowiersze czy
wierszosowa).
Bez wzgldu na zagadnienia klasyfikacyjne, czy dotyczce teorii
literatury, prosz wszystkich o wyrozumiao i ycz miej lektury.

Piotr Szreniawski

Mikoaj Tkacz

Bryta

Krzysztof Bartnicki

bibliolekt

wortschmerz

Nojaha

Rimoraj

Kololotow

Artur Rybaczuk

wituj

rkoparcie

Anonim #1

fablamabla

bszdenk

Ilona Kaczor

tasen

nask

okater

M. Konior

kdomwiat

kwidotm

dokwit

10

Urszula Zybura

Pgeniusz.

Nastulatka

PISKUP

11

Anonim #2

k-lub

piga

igl

i-ga

12

Ewelina Komenda

admuka

naukstracja

nauministracja

admiuro

biurstracja

13

Karol Kotlarek

szottlop
topolsz
szlotka

tosz
tot

tszpra

14

Anonim #3

misjako

komysia

mikrosja

donisja

kumasju

kmjsia

15

Anonim #4

malenie

myzenie
wylenie

myleniewic
myle[nie]

komylenie

16

Anna Jdryszka

strunemiun

emutrus/inn

ten/mur/ist

iue.nstrmt

17

trumentins

nsment.tiur

rutist/merci

18

P. Karczmarek

sermz

mce

gser

19

smerz

cem

gzmec

zegz

20

MonikaB

ji

ujsi

studi

ukuj

21

ieduk

si

iuji

diuj

22

Jan Szreniawski

terroryfer

voptopor

0]90xniieieduioxdene

0fr4pfe-0-0-0ex03opsos

23

1-2-2-3579-

tioitopiytoiyotklgfjiklgm

bbbbcxnvnb,vvn

+fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

,v,v,,v,v,v,v,v,v,v,vv,v,v,v,v,v,,,
24

Agnieszka Dda

butologia

golot

minitrodon

gmitnix

25

kamil

Aagnierzka

tmt

seroszynka

samo-ochrzan

chiarar
26

Emil Klimek

ptok

tokama

kt

27

tpok

pomata

amatok

tokotama

pma

tokmat

matok
28

Dominika Jakubowska

delkamo

modeka

akledom

domelka

elka.mod

29

mdeka

mokadel

mod/elka

kadelmo

mod3lk4

elmodka

30

Marineczka

masakration

skra

krar

noi

31

aak

sk

krti

in

krwt

maka
nion

32

D.K.

adogaj

jadga

gajado

ojdaga

dagoja

33

gjoada

milgajda

namaligaj

ligodem

34

majdog

magoda

domagolijana

35

Marta Bystro

zamplo

36

eremedew

erzeshesze

hechehoche

37

choczoho

szczeczsz

szczizczs
umruwu

bururo

szeszeerze

38

rzururzru

chryszershysz

shiszesheszechecz
rzeerzerzwe

39

Piotr Szreniawski

()k()
M&Y

siek/era
skret

rurokliwy

40

kon/wen\cja

gzmplfkcj
dgrngld
knfgrw
inwancja

madmatyka

przyzwrcili

krawda
41

wkurmocje
antysta
zuchwyt

kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

pikarnik
zniewyksztacenie
szbkacyzja

brutja
42

obrzydliczne

tamaczka

kar/k

c!kaw

43

MironTee

./czyczy_______________

pachpachfiu__

Niejestzgodneznaszpolityknazw

44

Paktycznie

ruchuana

g/o|ob |ox

s / e |x b | o x

45

M_G_M_ T

l i g ht l i g h t l i g h t

o 3 7 -6 5 0 _ 9 1 2 + 3

> > > >> > > > > > > > > > > >

|||||| || ||||||||

46

-_$/$-$*_-=_>$.$,$"$_-

47

>>>>>

^.^

u|.`|n

. . .

48

DADA/BIAA/piTEEczek

. . .

.2 )_<

_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

######

####

>i s cyerpunk

_|||/<<<__

49

post

OFF>>>f

---- l i/

tor epka zony

50

Magorzata Czarnecka

Megorzata

zechwyt

dowylam

51

maastwo

pi

wspamiay

wypatywa

czaromnica

52

nauczuciel
lac

zemek

gazesta

tczy

53

prewowity

zwycistwo

koysenka

dziadzic

kownata

niezdziernie
54

tapemnica

wier

niecierspliwy

kiedykolmiek

ametast

aperstament

55

marzanie

ekstra-wa-gancje

zapmowany

maowany

manie

sprzoczno

kresny

56

przetonany

podikowa

neutpalny

57

niekoszcy

58