You are on page 1of 2

STEPENI I KORIJENI

Ponavljanje gradiva:
2

 3
 
1. Izračunaj:  4 

0

3

 1
 2
    
 2
 3
1
3
3 3

 

5.

  y 
Izračunaj: 2  x : x   2 x   5 x  
Izračunaj: 2   a    3a   a : a 
Izračunaj:  3a    2a   3a 

6.

Izračunaj: 

7.

Izračunaj: 

8.

Izračunaj: x 5 y 5

2.

Izračunaj: 6  y 7

3.

18

4.

9.

4

 10 

 x 

 3

 4

Izračunaj: 

2

y

 10 

 x 

  x
2

4

 4

 3

3

5

4

y2

3

4



 a4 

2

4

:


10. Izračunaj: 
2 
 3b 

4

4

 2 
:

 25 

2 6

3 2

2 2
y

28

3 4

6

 2 3

 4

 5

2

 12  y 14

 3a 2 b 2

3

 4 5 3  8 3 2
x y  :
x y  =
 5
  15

11. Izračunaj: 

1 2
ab 
4
 3 3 2 
9

13. Obaviti naznačene operacije:   a b  :   a 2 b 
8
4

 

 2 3
12. Obaviti naznačene operacije: 2a b 

 5 3 8
a b 
 24

14. Obaviti naznačene operacije: 
15. Izračunati:

16.Obaviti naznačene operacije:

17. Obaviti naznačene operacije:

2

1

=

 25 2 5 
: 
a b  =
 12

18.Unesi pod korijen: a)

ab 2  4 a 1b 2 

b)

19.Obaviti naznačene operacije:
a)

3 4


x2 
c )  x  1 

y 

d)

1 2

1
2

x  a b :a 
6

b)3

 3 a 3 b 4 

1
a 3 b 2

:  ab  3 
3
b a

20. Racinalisati imenioce razlomaka

b2
a 1

3


  3 a 3b 2 

b 2 3 3 2
 ab 
a 1