You are on page 1of 2

BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2017

Nama Murid:__________________________________________
Tingkatan:________________

Bi
l
1
2
3

Nama Unit

Nama Unit Yang Didaftarkan

Tanda Tangan
Guru Penasihat

Unit Uniform
Sukan dan
Permainan
Kelab dan persatuan

BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2017
Nama Murid:__________________________________________
Tingkatan:________________

Bi
l
1
2
3

Nama Unit

Nama Unit Yang Didaftarkan

Tanda Tangan
Guru Penasihat

Unit Uniform
Sukan dan
Permainan
Kelab dan persatuan

BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2017
Nama Murid:__________________________________________
Tingkatan:________________

Bi
l
1
2
3

Nama Unit

Nama Unit Yang Didaftarkan

Tanda Tangan
Guru Penasihat

Unit Uniform
Sukan dan
Permainan
Kelab dan persatuan

BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM 2017
Nama Murid:__________________________________________
Tingkatan:________________

Bi
l
1

Nama Unit
Unit Uniform

Nama Unit Yang Didaftarkan

Tanda Tangan
Guru Penasihat

2 3 Sukan dan Permainan Kelab dan persatuan .